List1. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / Stavební část F.1.1. / Mobiliář F.1.2. Stavebně konstrukční část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / Stavební část F.1.1. / Mobiliář F.1.2. Stavebně konstrukční část"

Transkript

1 List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov St. úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F. Dokumentace stavby Seznam příloh F. Dokumentace stavby F. Dokumentace stavby F.1. Pozemní (stavební) objekty F.1. Pozemní (stavební) objekty F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / Stavební část F.1.1. / Mobiliář F.1.2. Stavebně konstrukční část... není součástí PD F.1.3. Požárně bezpečnostní řešení F.1.4. Technika prostředí staveb F.1.4. TPS F.1.4. / Elektroinstalace Silnoproud F.1.4. / Vytápění F.1.4. / Zdravotní instalace F.1.4. / Slaboproud F.1.4. / Vzduchotechnika F.1.4. / EPS F.1.4. / Rozvody medicinálních plynů F.1.4. / Nouzový zvukový systém Stránka 1

2 List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov St. úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. F.1.1. / ST. Stavební část F.1.1. / Stavební část ST.01 / Technická zpráva ST.01a / Příloha TZ > Popisky dveří ST.02 / Půdorys bourání M 1 : 50 ST.03 / Půdorys stavebních úprav M 1 : 50 ST.04 / Řezy A A, B B, C C M 1 : 50 ST.05 / Schéma podhledů M 1 : 50 ST.06 / Výpis otvorových výplní M 1 : 100 ST.07 / Ocel. kce nadpraží pro stabilizaci otvorových prvků č. 07 a 08 M 1 : 50 ST.08 / Detaily osazení oken M 1 : 5 ST.09 / Výpis klempířských prvků ST.10 / Konstrukční úpravy podlahy v místn M 1 : 50 Stránka 1

3 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E Oční odd. / lůžková část Schéma informačního systému dveří Schéma inform. systému dveří č. paré: Datum : Č. zakázky : 01 / 11 AIP : Ing. Anton Jurica Projektant : Miroslav Fischer Stupeň PD: JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Investor : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov St. úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část Obsah : F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Schema informačního systému dveří 01/11-F.1.1.-ST.01a JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 1/2

4 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E Oční odd. / lůžková část Schéma informačního systému dveří Číslování dveří : Hliníková destička barvy stříbrné o rozměrech 50 x 30 mm s černými leptanými znaky odolnými proti poškrábání a opatřená zezadu oboustrannou lepenkou. Systém číslování (číselná řada) bude proveden dle metodiky provozovatele podrobnosti určí příslušný zástupce provozovatele před zahájením výroby. Horní hrana hliníkové destičky bude umístěna v ose dveří ve vzdálenosti 100 mm od horní hrany dveřního křídla. Textový piktogram na dveře : Hliníková destička barvy stříbrné o rozměrech 160 / 80 x 80 mm s černými leptanými znaky odolnými proti poškrábání a opatřená zezadu oboustrannou lepenkou. Tabulka obsahuje text nebo obrázek příp. text s obrázkem (dle metodiky provozovatele). Před zahájením výroby určí příslušný zástupce provozovatele podrobné vyobrazení tabulek a přesné znění textů pro jednotlivé tabulky. Horní hrana hliníkové destičky bude umístěna v ose dveří ve vzdálenosti 1600 mm od čisté podlahy. Jmenovka na stěnu v blízkosti dveří : Dveřní tabulka ACS Slide o rozměrech 187 x 125 / 156 / 187 mm (dle požadavku na množství informací) se skládá z profilů z eloxovaného hliníku, které jsou zakončeny plastovými bočnicemi černé barvy. Všechny části do sebe zaklapují. Do profilů je možné vkládat papírové výtisky chráněné krycím antireflexním plastem nebo gravírované pásky z umělé hmoty nebo kovové pásky s natištěnými informacemi. Tabulku je možno dle podkladu přišroubovat nebo přilepit pomocí oboustranné lepenky. V plastových bočnicích jsou otvory pro přišroubování. Horní hrana dveřní tabulky bude vzdálena 1600 mm od podlahy a 100 mm od dveřní zárubně. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 2/2

5

6 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Technická Zpráva stavební část PD Pavilon E - 5.np Oční oddělení / lůžková část č. paré: Datum : Čís. zakázky : 01 / 11 AIP : Ing. Anton Jurica Projektant : Miroslav Fischer Stupeň PD: JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Investor : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov St. úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část Obsah : F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva 01/11-F.1.1.-ST.01 JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 1/16

7 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Účel objektu: Objekt dotčený stavebními úpravami... Pavilon E se nachází v intravilánu města Sokolova ve svažitém terénu vrchu Hard v areálu Nemocnice Sokolov, která je v současnosti typickou pavilónovou nemocnicí složenou ze sedmi samostatných pavilonů (ozn. A,B,C,D,E,F,G). V pavilonech A - E jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pav. F a G slouží jako tzv. hospodářské budovy. V pavilonu F je umístěn stravovací provoz, sklady SZM a centrální šatny zdrav. personálu. Pavilon G v současnosti slouží jako správní budova. Jednotlivé pavilony jsou mezi sebou propojeny systémem spojovacích chodeb s výtahy, který plní funkci vnitřního (bezbariérového) komunikačního koridoru, z nějž jsou zpřístupněna všechna medicínská oddělení nemocnice a stravovací pavilon F. Výjimku tvoří pouze pavilon G, který jediný není napojen na vnitřní spojovací koridor a je zpřístupněn pouze vnějšími komunikacemi v areálu nemocnice. V objektu dotčeném stavebními úpravami, který je součástí pavilónové Nemocnice Sokolov s označením jako pavilon E se v současnosti nachází níže uvedená medicínská odd., správní oddělení a ředitelství nemocnice : 1.pp prostory technického zázemí (strojovna VZT, Elektrorozvodná, sklady resp. bývalé šatny...) 1.np medicínská oddělení (oční odd. ambulantní část, gynekologické odd. ambulantní část) 2.np medicínská oddělení (dětské odd. kojenci, gynekologické odd. lůžková část) 3.np medicínská oddělení (dětské odd. větší děti a novorozenci, gynekologickoporodnické odd., šestinedělí) 4.np medicínská oddělení (rezervní stanice + ORL, oční odd. lůžková část) 5.np správní oddělení (ředitelství nemocnice) + medicínské odd. (operační sály pro oční odd., ORL, GPO) 6.np prostory technického zázemí (strojovna VZT, strojovny výtahů... ) F Zásady celkového řešení: Tato projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav v části objektu 5.np pavilonu E... v prostorách současného správního oddělení a ředitelství. Záměrem stavebních úprav je zřídit i v této části budovy, kde se v současnosti nachází administrativní prostory, medicínské oddělení, kam bude přesunuta lůžková část očního odd. ze 4.np. Tyto prostory 4.np budou po přesunu uvolněny, což je základním předpokladem pro následné zahájení plánovaných celkových stavebních úprav tohoto pavilonu, na které budou postupně připravovány další samostatné projektové dokumentace. Tímto krokem dojde k vymístění současného administrativního podlaží z pav. E do správní budovy nemocnice (pav. G ), což vede k jednoznačnému účelovému využití objektu pav. E jako medicínského pavilonu. Zřízení náhradních prostor pro ředitelství nemocnice v pavilonu G je předmětem samostatné PD, která časově předcházela této dokumentaci. V rámci této akce bude v řešené části 5.NP objektu zahájena první etapa úprav stávajících komunikačních vertikál resp. únikových cest. Původně byly tyto schodiště provedeny jako CHÚC AE nově budou upraveny na CHÚC B s přetlakovým větráním. Celková úprava CHÚC bude prováděna po etapách resp. po jednotlivých podlažích tak, jak budou postupně rekonstruována jednotlivá odděleni v ostatních patrech celého pavilonu E. Finální zprovozněni CHUC B bude provedeno až po celkové rekonstrukci a úpravách ve všech podlažích pavilonu E. Předmětem této PD je úprava schodišťových vertikál na CHÚC typu B tedy pouze v pozici upravovaného podlaží 5.np objektu (centrální + JV schodiště). F Navrhované kapacity: Kapacita nově navrhovaného lůžkového oddělení v 5.np pavilonu E je 12 lůžek. Bude zřízeno pět dvoulůžkových a dva jednolůžkové pokoje pro klienty očního oddělení. Každý pokoj pacientů disponuje samostatným sociálním zařízením. Jeden jednolůžkový pokoj bude vybaven sociálním zařízením prostorově řešeným dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, které bude koncipováno pro využití osobami používající invalidní vozík. Na oddělení budou dále zřízeny dva lékařské pokoje rovněž s vlastním sociálním zařízením, dvě vyšetřovny, sesterna s přípravnou léků, čistící místnost s přidruženým skladem pomůcek a materiálu, dále kuchyňka personálu, prostory pro oddělené umístění čistého a špinavého prádla a místnosti sociálního zařízení (wc a úklidové komory). V blízkosti sesterny budou umístěny záchody pro zdravotnický personál, které jsou kapacitně navrženy pro 5 osob. Vyšetřovna v blízkosti vstupů do operačních sálů bude využívána zejména k vyšetření ambulantních pacientů. Jako přidružené prostory této vyšetřovny jsou navrženy dvě čekárny pro klienty dělené podle pohlaví a záchody pro JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 2/16

8 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část ambulantní pacienty, přičemž WC v oddělení pro ženy bude koncipováno pro případné využití osobami používající invalidní vozík. Stravování hospitalizovaných klientů bude zabezpečeno přímo na lůžkových pokojích, které budou pro tento účel vybaveny jídelními stoly. Zastavěná plocha stavby (upravovaného podlaží 5.np) :...795,00 m 2 Obestavěný prostor stavby (upravovaného podlaží 5.np) : ,00 m 3 F Technické, konstrukční a architektonické řešení objektu: Objekt pavilonu E byl vystavěn na přelomu 80. až 90. let minulého století. Budova je řešena jako pětipodlažní s částečným podsklepením a technickou střešní nástavbou. Skládá ze dvou křídel, která přiléhají k centrální komunikační vertikále, ve které je umístěno schodiště a dva lůžkové výtahy. Každé křídlo navíc disponuje dalšími komunikačními vertikálami umístěnými ve všech štítových částech objektu, které plní funkci únikových cest a jsou rovněž vybaveny nákladními výtahy. Nosný systém stavby je tvořen prvky železobetonového montovaného skeletu MS 71, který je charakteristický svým beztrámovým řešením vodorovných konstrukcí pomocí deskových průvlaků o shodné tloušťce se stropními panely tl. 250 mm. Sloupy jsou převážně čtvercové 40/40 cm a 60/60 cm příp. 40/60 cm. Konstrukční výška podlaží levého křídla je 360 cm a pravého 330 cm, čemuž odpovídají světlé výšky 3,25 a 2,95 m. Konstrukční výška centrální schodišťové haly v 5.np je 4,20 m. Stropní panely jsou uloženy v podélném směru na ozub průvlaků. Obvodový plášť je tvořen štítovými a parapetními ker. panely tl. 30 resp. 32 cm. Jednotlivé prvky obvodového pláště jsou kotveny přivařením k nosným prvkům žel.bet. skeletu. Schodiště jsou železobetonová montovaná středové schodnice š. 0,6 m jsou osazeny na ozub podestových a mezipodestových panelů, které jsou uloženy na schodišťové stěnové panely tl. 20 cm. Střechy jsou ploché, dvouplášťové. Dělící konstrukce... příčky jsou řešeny zčásti jako železobetonové prefabrikované (zdvojené konstrukce) tl. 2 x 8 cm, ostatní z cihelného dutinového zdiva tl. 125 mm. Novodobé dozdívky příček jsou provedeny pravděpodobně z pórobeton. příčkovek tl. 10 cm nebo řešeny jako SDK kce. Vnější otvorové prvky okna v 5.np byly v minulosti částečně vyměněny za plastové. Komunikační vertikály jsou proskleny původními kovovými okenními pásy. V ostatních prostorách se nacházejí původní dřevěná zdvojená okna a dř. dveře. Komunikační vertikály jsou vesměs odděleny původními otočnými požárními uzávěry. Tato projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav v části objektu 5.np pavilonu E... v prostorách současného správního oddělení a ředitelství. Záměrem stavebních úprav je zřídit i v této části budovy, kde se v současnosti nachází administrativní prostory, medicínské oddělení, kam bude přesunuta lůžková část očního odd. ze 4.np. Tyto prostory 4.np budou po přesunu uvolněny, což je základním předpokladem pro následné zahájení plánovaných celkových stavebních úprav tohoto pavilonu, na které budou postupně připravovány další samostatné projektové dokumentace. Tímto řešením dojde k vymístění současného administrativního podlaží z pav. E do správní budovy nemocnice (pav. G ), což vede k jednoznačnému účelovému využití objektu pav. E jako medicínského pavilonu. Zřízení náhradních prostor pro ředitelství nemocnice v pavilonu G je předmětem samostatné PD, která časově předcházela této dokumentaci. V rámci této akce bude v řešené části 5.NP objektu zahájena první etapa úprav stávajících komunikačních vertikál resp. únikových cest. Původně byly tyto schodiště provedeny jako CHÚC AE nově budou upraveny na CHÚC B s přetlakovým větráním. Celková úprava CHÚC bude prováděna po etapách resp. po jednotlivých podlažích tak, jak budou postupně rekonstruována jednotlivá odděleni v ostatních patrech celého pavilonu E. Finální zprovozněni CHUC B bude provedeno až po celkové rekonstrukci a úpravách ve všech podlažích pavilonu E. Předmětem této PD je úprava schodišťových vertikál na CHÚC typu B tedy pouze v pozici upravovaného podlaží 5.np objektu (centrální + JV schodiště). Plánované stavební úpravy v 5.np pavilonu E budou prováděny tradiční stavební technologií. Nové svislé dělící kce (příčky) jsou navrženy jako zděné z dutinových příčkovek. V upravovaném prostoru budou osazeny nové výplně otvorů. Během stavby nebudou prováděny žádné zásahy do nosných stavebních konstrukcí. F Tepelně technické vlastnosti st. kcí a výplní otvorů: Splnění požadavků současné legislativy na energetickou náročnost budovy bude docíleno zateplením všech vnějších stavebních kcí obvodového pláště, střech a podlah podle příslušné projektové dokumentace, která však není součástí tohoto projektu. Celkovým zateplením obvodového pláště budovy se v rámci dalších etap plánované rekonstrukce pavilonu E bude zabývat samostatná projektová dokumentace. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 3/16

9 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP: Tento stavebně upravovaný objekt, jehož nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým montovaným skeletem MS71, je založen dle dostupné původní PD na plošných základech... základových patkách a základové desce, která se nachází v prostoru podsklepené části. Úroveň základové spáry je umístěna v hloubkách 1,500 m (nepodsklepená část) a 5,000 m (podsklepená část). Kóty jsou vztaženy k úrovni čisté podlahy 1.np, které odpovídá výšce ±0,000. V rámci této stavby nebudou prováděny žádné práce na základových konstrukcích budovy. F Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí: Tato stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob či na životní prostředí. U dokončené stavby nedojde oproti současnému stavu k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí. Řešení odpadového hospodářství při vlastním provozu nemocnice v řešení sběru odpadů z nemocnice nebude oproti současnosti prováděna žádná změna. Odpadní vody budou odváděny stávajícím způsobem do areálové kanalizace, která ústí do městské uliční kanalizace ve správě VOSS. Objekt bude nadále vytápěn stávajícím způsobem viz samostatná část vytápění. Stavba svým charakterem a obsahem nevyžaduje návrh nových ochranných a bezpečnostních pásem. V průběhu stavby bude provedena ochrana stáv. vzrostlé zeleně a zatravnění dle popisu v TZ ZOV. K dočasnému zatížení ŽP dojde pouze v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o zvýšenou prašnost a navýšení hluku vlivem pojezdu dopravních prostředků zásobujících stavbu a vlivem vlastní výstavby při její realizaci. Tyto vlivy budou generálním dodavatelem minimalizovány na nejnutnější míru. Ve vztahu k ochraně ovzduší je nutné v průběhu stavby eliminovat sekundární prašnost pravidelným skrápěním prašných ploch. Při dopravě sypkých materiálů nákladními auty v době výstavby dbát na zaplachtování či jiném vhodném opatření ke snížení prašnosti. Viz odst. B.1.9. Souhrnná TZ. V průběhu výstavby, která bude trvat cca 4 měsíce bude vznikat menší množství stavebních odpadů. Seznam viz odst. B.1.4. Souhrnná TZ. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). Celkové množství vzniklých odpadů odhadujeme do 15 t. Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány (ukládány) na vymezených místech na staveništi. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby (nejpozději před kolaudací stavby) budou odpady předány (převezeny) k následnému dalšímu využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady. F Dopravní řešení: Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající a zůstává beze změn. Přístup i příjezd k objektu je zabezpečen po místních obslužných komunikacích. Na pozemku nemocničního areálu je v současné době zajištěno parkování pouze omezeného počtu osobních vozidel. Podrobným řešením dopravy vč. řešení dopravy v klidu se v zájmovém území stavby zabývá samostatná projektové dokumentace Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov 1. etapa výstavby, jejíž částečnou realizací je projektovaná stavba v pavilonu E vázána a souvisí s provedením nástupní plochy pro zásah HZS mezi pavilony E a D. Dopravní řešení stavby se touto PD nemění a zůstává stávající bez úprav. Příjezd ke staveništi je zabezpečen po hlavních městských a místních obslužných komunikacích. Dopravní trasa zásobování staveniště bude vedena po trase Slovenská, Bratislavská, Hornická ul. s odbočením vlevo do areálu Nemocnice Sokolov. Pro potřeby stavby budou do nemocničního areálu sloužit stávající vjezdy z Bratislavské a Hornické ulice. Budou operativně využívány takovým způsobem, aby se v co nejvyšší míře eliminovaly případné kolize s běžnou denní dopravou v areálu. Vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace pro stavební techniku je možná pouze ulicí Hornická bude stavbou využívána pouze taková stavební technika a dopravní prostředky, které bezproblémově překonají složité poměry na příjezdních komunikacích. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 4/16

10 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření: Staveniště se nenachází v záplavovém území žádných vodotečí, tudíž není nutno provádět případná protipovodňová opatření stavby. V zájmovém území stavby nejsou evidovány lokality ohrožené případným sesuvem půdy. V rámci této stavby nejsou navrženy takové úpravy, které by měli vliv na možný sesuv půdy. Staveniště se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo území dotčená výskytem starých důlních děl. Seizmická aktivita oblasti nepředstavuje mimořádné riziko. Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. Ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží zabezpečují stávající stavební kce provedené v 1. kategorii těsnosti. Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav nedojde u dokončené stavby k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí nad rámec povolené hladiny hluku. Stavba je umístěna v lokalitě, která není v současnosti ohrožena nadměrným hlukem. F Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu: PD byla vypracována za plného respektování všech obecných požadavků na výstavbu zejména pak stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášek č /2006 Sb., vyhlášky OTP 268/2009 Sb., vyhlášky č. 92/2012 Sb., vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariér. užívání staveb aj. F STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Bourací práce: Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč. konzol apod. Dojde k odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah (mimo podlah litých) i stávajících zavěšených podhledů. Vybourány budou keramické obklady i keramické soklíky podlah. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů a to jak dveří vč. zárubní, tak oken i dvířek instalačních šachet (vč. zárubní). Budou vybourány vybrané dělící konstrukce (příčky). Dále budou vybourány dle PD nové otvory v dělících konstrukcích otvory budou okamžitě zajištěny překlady. Odstraněny budou i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé, či které nebudou již dále využívány. Soupis hlavních bouracích prací: budou odstraněny zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč konzol, demontáž stávajících oken včetně parapetů a původních dveřních křídel včetně vybourání (vyřezání) ocelových zárubní. Součástí prací bude demontáž stávající mříže u vstupu do serverovny. V prostorách CHÚC (centrální schodiště) budou stávající okna ponechána. demontáž stávajících zavěšených podhledů dojde k odstranění podhledů a vodorovných krycích kcí, vč. osvětlovacích těles a příslušné části zakrytých rozvodů, příp. čidel EPS, EZS apod. odstranění nástěnných dřevěných nárazových madel vč. kotvení (schodišťová madla ponechat). demolice celých vyznačených zdvojených prefa příček tl. 2 x 80 mm. Bourání a odstraňování jednotlivých dílců bude prováděno pomocí ručního bouracího nářadí po částech (dílčích kusových stavivech ve směru shora dolů). bourání zděných příček nebo jejich částí; bourání nových dveřních otvorů do cihelných příček vč. kapes pro překlady (při částečném bourání příček z dutinových příčkovek nelze použít těžká bourací kladiva, jelikož dochází k celkové destrukci příčkovky). zřizování nových dveřních otvorů do stávajících prefa příček z vyztužených blok panelů. Zřizování dveřních otvorů do ocelí vyztužených příček bude prováděno přímou metodou pomocí technologie mechanického řezání betonu nebo variantně tradiční metodou pomocí ručního bouracího nářadí po částech (dílčích kusových stavivech ve směru shora dolů a ručním dovyřezáním výztuže). pro založení nových zděných příček budou vybourány (na š. založení příčky proříznutí) stávající konstrukční vrstvy podlah (tl. ~ mm), vč. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 5/16

11 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část dojde k vybourání potřebných montážních otvorů (příp. celých čelních stěn) do instalačních šachet (stěny s dvířky) tak, aby bylo možné provádět výměnu instalací v šachtách, vč. prostupů stropními konstrukcemi částečné vybourání betonových přepážek v instalačních šachtách ve výšce stropů v rámci výměny stoupaček instalací tak, aby stávající bylo možno demontovat a provést nové, po jejich instalaci budou přepážky šachet opět dobetonovány. odstranění stávajících podlahových krytin (koberců, PVC) a keram. dlažeb vč. maltových loží. Sejmutí nášlapných vrstev podlah (mimo litých podlah) vč. nesoudržných částí podkladů (při odstraňování stávajících podlahových krytin není možné použít těžká bourací kladiva s plochým širokým oškrtem, jelikož by došlo k nepřípustnému porušení podkladních vrstev podlah). dojde k odstranění stávajících keramických soklíků podlah, vč. soklíku ve schodišťové hale 5.01, který lemuje lité podlahy. odstranění vnitřních omítek, příslušných omyvatelných nátěrů a keram. obkladů. Dojde ke 100% odstranění omítek stěn (dle zkušenosti z ostatních akcí v nemocnici Sokolov nutno uvažovat s odstraňováním omítek v tl. cca 5-6 cm); v průběhu realizace bude zhodnocen stav a rovinnost stávajících omítek na jednotlivých stěnách. Konečný rozsah odstranění omítek je na dohodě zhotovitele a investora stavby. Při odstraňování omítek na příčkách z dutinových příčkovek nelze použít těžká bourací kladiva, jelikož dochází k celkové destrukci příčkovky. demontáž výtahové technologie původního jídelního výtahu (vybavení strojovny + kabinka výtahu) v místnosti č (původní strojovna) a výtahové šachtě v nižších patrech objektu. provedení ostatních dílčích bouracích prací při demontáži instalačních rozvodů, zřizování nových prostupů apod. (vyústění VZT nad střechu viz příslušný detail v dílčí části PD VZT) budou provedeny nové vrtané a bourané prostupy a drážky pro nové rozvody instalací, budou odstraněny (pokud je to možné) veškeré stávající rozvody instalací (kromě instalací využívaných i po rekonstrukci), vč. rozvodnic, chrániček apod. dojde k proříznutí drážek v podlahách pro rozvody TZB, dojde k proříznutí drážek pro osazení nových parapetních desek a plechů, dojde k odstranění nevyužívaných rozvaděčů elektroinstalace a slaboproudu apod. Poznámky : Pokud budou při realizaci zjištěny jakékoliv odchylky od předpokládaného provedení stavebních konstrukcí, než které bylo zapracováno do projektu, bude vždy na stavbu přizván GP, který provede návrh případných změn v řešení stavebních kcí a stanoví způsob provádění dalších prací v souladu s celkovým projektovým řešením a statickým zabezpečením objektu. Případné zásahy do nosných konstrukcí včetně statického zajištění je nutno staticky posoudit v souvislosti se skutečným stavem konstrukcí zjištěných při provádění stavby. Posouzení provede projektant. Před dokončením statického posouzení není možné zahájit bourání nosných konstrukcí stavby. Při bouracích pracích ve stěnách a v podlahách je možné, že dojde k objevení stávajících rozvodů, které nejsou rušeny a nahrazeny novými, přičemž bude nutné tyto stávající rozvody zachovat. Z těchto důvodů doporučuji kalkulovat s finanční rezervou na případné nutné přeložky vyplývající z bouracích prací. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude probíhat za provozu ostatních nem. oddělení v budově, je potřeba uvažovat s finančními prostředky, které budou použity na zvýšený úklid, provedení dočasných oddělujících stěn, osazení plachet, vlhčení atd. V pozici chodeb jsou v současné době použity původní lamelové stropní podhledy Feal příp. Hunter Douglas, které jsou uvažovány demontovat. O rozvodech za těmito konstrukcemi není nic známo. Z těchto důvodů doporučuji uvažovat finanční rezervu na případné nutné přeložky stávajících vedení viz text v závěru TZ. Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena v době, kdy byly běžně používány výrobky z obsahem azbestu (kanalizační potrubí, podhledové desky stěny atd.) doporučuji v rámci zpracování dodavatelské nabídky uvažovat i s možným výskytem těchto nebezpečných odpadů. Výskyt v zakrytých konstrukcích nelze vyloučit. Předběžný možný odhad do 4000 kg. F Zemní práce: Vzhledem k charakteru stavby nebudou v rámci této akce žádné zemní práce prováděny. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 6/16

12 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Základy: Vzhledem k charakteru stavby nebudou v rámci této akce žádné práce na základových konstrukcích prováděny. F Svislé konstrukce: Nosný systém stavby je tvořen prvky železobetonového montovaného skeletu MS 71, který je charakteristický svým beztrámovým řešením vodorovných konstrukcí pomocí deskových průvlaků o shodné tloušťce se stropními panely tl. 250 mm. Sloupy jsou převážně čtvercové 40/40 cm a 60/60 cm příp. 40/60 cm. Konstrukční výška podlaží levého křídla je 360 cm a pravého 330 cm, čemuž odpovídají světlé výšky 3,25 a 2,95 m. Konstrukční výška centrální schodišťové haly v 5.np je 4,20 m. Stropní panely jsou uloženy v podélném směru na ozub průvlaků. Obvodový plášť je tvořen štítovými a parapetními ker. panely tl. 30 resp. 32 cm. Jednotlivé prvky obvodového pláště jsou kotveny přivařením k nosným prvkům žel.bet. skeletu. Schodiště jsou železobetonová montovaná středové schodnice š. 0,6 m jsou osazeny na ozub podestových a mezipodestových panelů, které jsou uloženy na schodišťové stěnové panely tl. 20 cm. Střechy jsou ploché, dvouplášťové. Dělící konstrukce... příčky jsou řešeny zčásti jako železobetonové prefabrikované (zdvojené konstrukce) tl. 2 x 8 cm, ostatní z cihelného dutinového zdiva tl. 125 mm. Novodobé dozdívky příček jsou provedeny pravděpodobně z pórobeton. příčkovek tl. 10 cm nebo řešeny jako SDK kce. Během stavby nebudou prováděny žádné zásahy do nosných stavebních konstrukcí. Nově navržené svislé konstrukce budou plnit pouze funkci dělících stěn. Nově navržené příčky budou provedeny dle specifikace ve výkresové části jako zděné z dutinových cihel např. Porotherm 11.5 P+D CP10 na M5 a dále jako sádrokartonové na montážní rošt z ocel. profilů. Pro založení nových zděných příček budou vybourány (na š. založení příčky proříznutí) stávající konstrukční vrstvy podlah (tl. ~ mm), vč. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci. Kotvení zdiva (příčky tl. 125 mm) z dutinových příčkovek ke stávajícímu zdivu bude provedeno jako kotvení dodatečně dozdívané příčky, pomocí nerezových spojek, spojka upevněna do nosného zdiva hmoždinkou, příčky ke stropu neklínovat, použít spojky zdiva nebo montážní pěnu. Zřizování nových dveřních otvorů do prefa příček bude probíhat buď přímou metodou pomocí technologie mechanického řezání betonu nebo variantně tradiční metodou pomocí ručního bouracího nářadí po částech (dílčích kusových stavivech ve směru shora dolů a ručním dovyřezáním výztuže). Bourání celých vyznačených příček z vyztužených blok panelů bude prováděno postupně po jednotlivých dílcích pomocí ručního bouracího nářadí a to obdobně po menších částech (dílčích kusových stavivech ve směru shora dolů). Nové nadotvorové překlady ve zděných příčkách nově prováděných i stávajících budou tvořeny prefa dílci (keramickými překlady) dle výpisů ve výkresové části. Překlady nad otvory ve stávajícím nosném zdivu pak budou tvořené ocelovými válcovanými nosníky viz výpisy ve výkresové části. Ocel. překlady vyklínovat a zazdít na maltu s bobtnavým účinkem /např.zement-qeullmasse 202 fa:hasit/. SDK konstrukce : Ve vyznačených pozicích jsou navrženy montované SDK příčky na montážní rošt z ocel. profilů s dvojitým opláštěním provedené např. jako typové SDK příčky Knauf W112 v celkových tl. 125 mm na montážní rošt z CW 75 se 40 mm minerální izolace a oboustranným dvojitým opláštěním deskami GKB 12,5 mm. Instalační předstěny pro osazení závěsných WC a splachovacích nádržek budou řešeny např. jako typové SDK předstěny Knauf W626 opláštěné deskami Knauf Green 12,5 mm. Stávající příčky a stěny budou v navrhovaných pozicích zvukově izolovány SDK předstěnami, které budou provedeny např. jako typové SDK předstěny Knauf W626 v celkových tl mm na montážní rošt z CW 50 se 40 mm minerální izolace a dvojitým opláštěním deskami GKB 12,5 mm. Řešení všech stavebně konstrukčních detailů vč. způsobu montáže bude prováděno podle metodiky a platných technolog. postupů konečného dodavatele systému. F Vodorovné konstrukce: Nosný systém stavby je dle původní PD z r tvořen prvky železobetonového montovaného skeletu MS 71, který je charakteristický svým beztrámovým řešením vodorovných konstrukcí pomocí deskových průvlaků o shodné tloušťce se stropními panely tl. 250 mm. Konstrukční výška podlaží levého křídla je 360 cm a pravého 330 cm, čemuž odpovídají světlé výšky 3,25 a 2,95 m. Konstrukční výška centrální schodišťové haly v 5.np je 4,20 m. Stropní panely jsou uloženy v podélném směru na ozub průvlaků. Obvodový plášť je tvořen štítovými a JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 7/16

13 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část parapetními ker. panely tl. 30 resp. 32 cm. Jednotlivé prvky obvodového pláště jsou kotveny přivařením k nosným prvkům žel.bet. skeletu. Střechy jsou ploché, dvouplášťové. Dle této původní PD je známa celková tloušťka stropních desek i předpokládaná skladba jednotlivých vrstev. Ke komplexnímu posouzení a rozkrytí jednotlivých skladeb a techn. stavu stávajících stropních desek a podlah by bylo však nutné provést podrobný stavebně technický průzkum, který nebyl v rámci předprojektové přípravy prováděn. V rámci stavby je nutné zrealizovat stropní prostup pro budoucí VZT rozvody, který bude umístěn v podlaze upravovaného podlaží v pozici centrální schodišťové haly. Návrh vychází z předpokládaného kladečského plánu stávajících stropů. Ve spodním patře (4.np) v prostoru pod bouranou částí stropu bude nutné chodbu dočasně uzavřít, příp. oddělit staveništními zástěnami např. z SDK desek. Před zahájením prací bude provedeno zajištění ochrany stávajících elektroinstal. rozvodů procházejících stavební dutinou a to i v nižších podlažích schodišťové haly. Dále je nutné provést demontáž podhledů (vč. svítidel) v dotčené části 4.np a provést průzkum kladečského schema stávajícího stropu, zda odpovídá předpokládanému řešení (budou odhaleny spáry průvlaků desek a zmapovány pozice ocel. výměn.. otlučením omítek). Poté bude vybouráno stávající výplňové zdivo příčky v dotčené části 5.np a příp. částečně i pod stropem ve 4.np. Dále budou v dotčené části vybourány všechny podlahové vrstvy v 5.np až na nosnou kci stropu až budou odhaleny stropní desky a jejich zhlaví v uložení na průvlaku a předpokládaných ocelových výměnách. Poté bude za účasti GP stanoven způsob provedení statických úprav nosné kce stropů kolem navrženého prostupu. Předpokládaným řešením se zabývá samostatná graf. příloha stavební části. Po zrealizování prostupu je nutné uvést prostory 4.np do původního stavu a to vč. úklidových prací. Doporučuji jako rezervu kalkulovat v dotčené části s osazením zcela nového kazetového podhledu (EI30 působení ohně shora dolů) a podmíněnými úpravami elektroinstalací. Stávající vodorovné nosné konstrukce nevykazují zjevné vady a proto nejsou touto PD řešeny žádné jiné statické ani technické úpravy stropních konstrukcí. Pokud budou však při stavebních pracích zjištěny jiné skutečnosti odlišné od předpokládaného provedení nebo stavu stávajících konstrukcí, než které bylo zapracováno do projektu, bude na stavbu přizván GP, který stanoví postup dalších prací v souladu s celkovým projektovým řešením a statickým zabezpečením objektu. F Schodiště, žebříky: Stávající schodiště jsou železobetonová montovaná středové schodnice š. 0,6 m jsou osazeny na ozub podestových a mezipodestových panelů, které jsou uloženy na schodišťové stěnové panely tl. 20 cm. Vzhledem k charakteru stavby nebudou v rámci této akce prováděny žádné konstrukční úpravy schodišť. V rámci této akce bude však v řešené části 5.NP objektu zahájena první etapa úprav stávajících komunikačních vertikál resp. únikových cest, které se týkají jejich požárně bezpečnostního řešení. Původně byly tyto schodiště provedeny jako CHÚC AE nově budou upraveny na CHÚC B s přetlakovým větráním. Celková úprava CHÚC bude prováděna po etapách resp. po jednotlivých podlažích tak, jak budou postupně rekonstruována jednotlivá odděleni v ostatních patrech celého pavilonu E. Finální zprovozněni CHUC B bude provedeno až po celkové rekonstrukci a úpravách ve všech podlažích pavilonu E. Předmětem této PD je úprava schodišťových vertikál na CHÚC typu B tedy pouze v pozici upravovaného podlaží 5.np objektu (centrální + JV schodiště). F Střešní konstrukce: Stávající střešní konstrukce pavilonu E jsou řešeny jako ploché, dvouplášťové. V rámci této stavby nebudou s výjimkou VZT prostupů žádné práce na úpravách střech prováděny. Detail nástřešních VZT hlavic viz samostatná dílčí část PD vzduchotechnika. F Izolace proti vodě: SPODNÍ VODA : Není součástí stavby. SRÁŽKOVÁ VODA, MOKRÉ PROVOZY : Ochrana zdiva proti zatékání u oken bude zajištěna osazením nových vnějších okenních parapetů provedených z titan zinkového plechu tl. 0,7 mm. Podlahy mokrých vnitřních provozů budou řešeny jako hydroizol. vana viz skladby podlah ve výkresové části. Odvedení srážkové vody od objektu a řešení střešních izolací není předmětem PD. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 8/16

14 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Povrchové úpravy: OMÍTKY : Vnitřní : tato PD v rámci stavebních úprav předpokládá uplatnění požadavku na rovinnosti omítek ±2 mm / 2 m lati dle ČSN EN (konečná požadovaná rovinnost omítek je na dohodě dodavatele a investora). Kalkulováno bude 100% odstranění vnitřních omítek stěn v nadstandardních tloušťkách 5-6 cm, případně dle dohody bude zhodnocen stav a rovinnost stávajících omítek (konečný rozsah odstranění omítek je na dohodě zhotovitele a investora stavby). Omítky budou odstraněny vč. proškrábnutí spár. Podklad pro nové jádrové omítky musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Před samotnou aplikací hrubých omítek budou podle skutečné skladby blokáže stávajících stěn vytipována místa, kde bude pravděpodobně docházet k většímu pnutí a omítky by mohly praskat. Tam bude aplikována tzv. perlinka. Cihelné zdivo bude min. 1x vlhčeno (kropeno) vodou. Zároveň bude aplikována penetrace na veškeré betonové prvky. Dle druhu podkladu a typu omítky bude proveden případný kontaktní můstek. Před nanášením jádrových omítek (min. 24 hod) dojde k vyrovnání nerovností a prohlubní, kde by nanášená jádrová omítka přesáhla max. doporučenou tloušťku 1 vrstvy (cca prohlubně a nerovnosti >10mm). Na všechny rohy (i kolem všech stavebních otvorů oken i dveří) a tam, kde se na omítku napojují okenní rámy budou aplikovány příslušné systémové lišty v pozinkované úpravě. Předpokládá se provádění strojních jádrových (pytlovaných) omítek. Max. tl. 1 vrstvy nanášených omítek je 20 mm (nebo dle technologického předpisu výrobce omítkové směsi). Pro dosažení výše uvedené požadované rovinnosti (±2 mm / 2 m lati) se předpokládá provedení max. 2 jádrových vrstev. Na vyzrálé, objemově stabilizované jádrové omítky, čisté a prachu zbavené bude, po zdrsnění a navlhčení podkladu, nanášen jemný vnitřní štuk, a to v tl. do 3 mm (dle technologického předpisu výrobce). V pozicích, kde již nebude proveden nový zavěšený podhled na stropní konstrukci (např. pozice podél obvodového pláště u oken) bude provedeno sjednocení plochy odhalené stropní konstrukce (stropních panelů), a to dle skutečného stavu daného povrchu, jednovrstvou vnitřní sádrovou omítkou se zvýšenou adhezí v tl. ~10 mm. Podklad pro tyto omítky musí být srovnán a očištěn vč. odstranění nátěrů a nesoudržných částí původních omítek na částech stropní konstrukce. Podklad bude ošetřen penetrací určenou pod sádrové omítky na příslušný podklad (beton). Spoje stropních panelů, případně další namáhaná místa musí být přebandážovány armovací tkaninou (perlinkou s většími oky). Venkovní : nejsou součástí této stavby NÁTĚRY : Vnitřní : vnitřní ochranné nátěry ocel. konstrukcí budou provedeny ve skladbě 1 x základní nátěr a 1 x vrchní krycí nátěr akrylátovými nebo syntetickými barvami v odstínu RAL nátěry sádrokartonových desek a štuků (malby) budou provedeny malířskými barvami min. ve dvou vrstvách. Vzhledem k tomu, že při zpracování PD není známa barevnost stěn budou jako součástí maleb kalkulovány nátěry neutralizační solí. ocelové zakrývané kce budou opatřeny základním syntetickým nátěrem. nátěry soklů stěn omyvatelnými barvami do výšky dle popisů ve výkresové části. Stěny chodeb budou do v. 1,5 m opatřeny dvojnásobným nátěrem omyvatelným a otěruvzdorným v požadované barvě. Ve v. 1,5 m bude provedena linka tl. 50 mm se schematickým zobrazením kardiogramu (dle stávajícího loga) v barvě zelené (RAL 6017). Pod barevnými nátěry bude proveden nejprve nátěr neutralizační solí. Venkovní : nejsou součástí této stavby OBKLADY : Vnitřní : Vnitřní obklady zdí jsou vyznačeny ve výkresové části včetně výšky obložení; budou provedeny keramickými glazovanými obkladačkami ve vhodném barevném provedení. Obklady budou provedeny ve vyznačených místnostech dle výkresové části zejména v místnostech s mokrým provozem (sociální zařízení), částečné JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 9/16

15 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část obklady budou provedeny v prostoru kuchyňky, v pozicích pracovních ploch (linek) ve vyšetřovnách apod. Barva spárovacích hmot bude určena dle konečné barvy obkladů. Hrany obkladů budou řešeny pomocí rohových nerezových lišt čtvercových, konce obkládaných ploch budou opatřeny ukončovacími nerezovými lištami. Konečná povrchová úprava stěn tvořených sádrokartonovými deskami spoje desek budou přebandážovány, vybroušeny a opatřeny bílým povrchovým malířským nátěrem (min. 2x). Ve veškerých místnostech, kde je navržena podlaha z homogenního PVC bude proveden ve spodní části zdi soklík z homogenního PVC ve v min. 100 mm. Soklík bude plynule navazovat na podlahovou krytinu, přechod na zeď bude řešen pomocí typového klínku pro PVC podlahy. (vše dle metodiky výrobce a dodavatele dané podlahoviny) V halách na chodbách a všude tam, kde dochází k manipulaci s nem. lůžky budou osazeny ochrany rohů, tj. rohy stěn budou opatřeny nalepovacími kryty rohů, např. z broušené nerezové oceli, na celou s.v. místností, kryty budou osazeny od horní hrany soklíku, tj. 100 mm nad podlahou, min. rozměr krytů - 40/40 mm. V halách a na chodbách bude osazena ochrana stěn, tj. nárazová madla. Po celém obvodu dotčených místností (vyjma dveří) budou namontována nárazová ochranná madla v. min. 100 mm osazená na konzoly (vyložení ~80 mm ), madla osazena ve v. 0,9-1,0 m (vrchol madla), madla vč. konzol, koncovek a rohů, provedení nehořlavé, např. broušený nebo eloxovaný hliník (nebo materiál s reakcí na oheň min. B-S1-d0). V pokojích bude aplikována tzv. ochrana stěn a to v záhlaví příp. bocích postelí tzv. dorazy za lůžkem, ochranné stěnové pásy nebo soklové pláty, (materiál s reakcí na oheň B-S1-d0), Stěnové pásy budou osazeny ve vhodné výšce nad podlahou a vhodné šířce. Umístění a vhodný rozměr bude odvozeno od použitých druhů lůžek... bude určeno investorem během provádění stavby. Venkovní : nejsou součástí této stavby F Podlahy: V celém rozsahu části objektu dotčeného stavbou budou provedeny nové podlahy, a to jako výměna nášlapných vrstev podlah vč. úpravy a přípravy podkladu. Po demontáži a odstranění stávajících podlahových krytin bude provedena kontrola podkladu pod nové vyrovnávací podlahové stěrky a zhodnocení stavu tohoto podkladu (celistvost, trhliny, dilatační pole apod.). Po kontrole podkladních vrstev budou určeny případné dilatační prořezy a tmelení. Po vybourání stávajících dělících konstrukcí bude v celé ploše dotčené stavbou podrobně zrevidováno výškové uspořádání jednotlivých částí podlah v jednotlivých místností. Zjištěným rozdílům budou přizpůsobeny tloušťky nově prováděných vyrovnávacích stěrek. Konečné výšce podlah je nutné přizpůsobit i výšky dveřních otvorů. Před prováděním podlah na stávajících podkladech budou provedeny odtrhové zkoušky stávajících podkladů v četnosti 15-ti zkoušek. Odtrhové zkoušky se doporučuje provést i na nových stěrkách pod podlahové krytiny. Tato PD předpokládá odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah v celém rozsahu dotčené části půdorysu 5.NP vč. nesoudržných podlah z litých stěrek (Sadurit). Odstraňovány budou zejména podlahové krytiny z PVC a keramické dlažby. Podklad pro provádění nových podlah bude zbaven nesoudržných částí a očištěn. Celoplošně bude provedena penetrace podkladu, druh penetrace bude volen dle typu podkladu (viz. Legendy skladeb ve výkresové části). Drážky po vybouraných stávajících příčkách, případně po odstranění stávajících instalací, budou vyplněny kročejovou izolací v tl. dle stávajících (~tl mm), izolace budou do úrovně podlah přebetonovány potěrovým betonem třídy CT-C30-F6. Stávající podkladní vrstvy budou celoplošně srovnány nivelační vrstvou, předpokládá se tl. vyrovnání cca 50 mm. Tím budou eliminovány případné výškové rozdíly mezi jednotlivými místnostmi, které budou spojeny vybouráním stávajících příček. V pozicích s napojením na stávající provozy, které zůstávají beze změn (schodišťová hala, komunikační vertikála) bude srovnávací stěrka vyspádována do ztracena (0 mm). Finální podkladní vrstva bude vytvořena tenkovrstvou samonivelační stěrkou max. 8 mm. I tato vrstva bude v pozicích s napojením na stávající neměněné provozy vyspádována do ztracena. Drážky provedené v podlahách pro vedení rozvodů TZB budou po instalaci rozvodů vyplněny do úrovně stávajících podlah kročejovou izolací a beton. potěrem CT-C30-F6 nebo opravnou maltou. Spáry zabetonovaných drážek po vybouraných stávajících příčkách a drážek po vedení rozvodů budou tzv. sešity (sesponkovány). Postup sešívání trhlin : úhlovou bruskou se proříznou jednotlivé spáry (trhliny) a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 100 až 200 mm. Vysavačem se dokonale odstraní prach a nečistoty z celého pracovního prostoru. Do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do betonu. Celá trhlina včetně kolmých řezů s vloženými sponkami se zalije reakční pryskyřicí. Stejně bude postupováno i v pozicích prasklin ve stávajících podlahách (podkladech). Drobné spáry a trhlinky budou vytmeleny epoxidovým tmelem, po vytvrdnutí JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 10/16

16 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část bude tmel přebroušen (do okolního podkladu podlahy). Alternativně lze tmelení spáry provést trvale pružným tmelem, spáru je ovšem nutné přiznat i v nášlapných vrstvách (spára bude překryta přechodovou hliníkovou lištou). Konečný způsob úpravy spár určí zástupce generálního projektanta po kontrole podkladních vrstev v průběhu stavby. Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle plánovaného využití jednotlivých místností. Ve většině místností budou podlahy provedeny s podlahovou krytinou homogenní zátěžové vinyly, které budou lepeny k podkladu disperzními lepidly (viz. legenda skladeb). Ve stanovených pozicích (vyšetřovny apod.) budou instalovány v antistatickém provedení viz podrobnosti ve skladbách podlah ve výkresové části PD. Ve veškerých místnostech, kde je navržena podlaha z homogenního PVC bude ve spodní části zdi instalován soklík z homogenního PVC ve v. min. 100 mm v provedení dle metodiky a TP dodavatele podlahoviny s využitím originálních tvarovek. Soklík bude pomocí fabionového přechodu plynule navazovat na podlahovou krytinu, přechod na zeď bude řešen pomocí typového klínku pro PVC podlahy. (vše dle metodiky výrobce a dodavatele příslušné podlahoviny) Mezi jednotlivými místnostmi (v pozici dveří) budou rozhraní podlahových ploch opatřena přechodovými hliníkovými lištami kotvenými k podkladním vrstvám. Přechodové hliníkové lišty budou použity i pro ukončení nových vinylových krytin v pozici napojení na stávající schodišťová ramena s teracovou úpravou. Požadované parametry pro homogenní zátěžové vinyly : místnosti s antistatickými požadavky : homogenní neválcované PVC ve čtvercích - staticky lisované hodnota el. odporu je 5x10 4 R 10 6 Ω, celková tloušťka 2 mm, třídy zátěže 34/43, rozměrová stálost dle EN 434 0,05%, zbytkový otlak dle EN ,035 mm, součinitel smykového tření dle ČSN μ 0,6, reakce na oheň dle EN : třída Bƒl S1, splňuje normu pro čisté provozy ISO třída 4 a ISO (TVOC 23 C/90 C) třída -9,1, biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0, adheze mikroorganismů dle ISO třída A-B, třída čistitelnosti dle ISO úspěšnost čištění více než 99 %, vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav, možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců. ostatní místnosti bez antistatických požadavků : homogenní neválcované PVC ve čtvercích - staticky lisované celková tloušťka 2 mm, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost dle EN 434 0,05%, zbytkový otlak dle EN ,035 mm, součinitel smykového tření dle ČSN μ 0,6, reakce na oheň dle EN : třída Bƒl S1, splňuje normu pro čisté provozy ISO třída 4 a ISO (TVOC 23 C/90 C) třída -9,1, biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0, adheze mikroorganismů dle ISO třída A-B, třída čistitelnosti dle ISO , úspěšnost čištění více než 99 %, vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav, možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců. V sociálních zařízeních a příslušenství budou podlahy opatřeny keramickými dlažbami. Parametry použitých dlažeb a obkladů viz příslušná příloha PD. Ve skladbách podlah v místnostech s mokrým provozem bude vytvořena tzv. hydroizolační vana pomocí stěrkových izolací. Konečné zásady spárořezu dlažeb budou určeny projektantem interiérovým architektem při realizaci stavby. Povrchové nášlapné vrstvy jednotlivých místností jsou vypsány v tabulkách místností ve výkrese půdorysu podlaží a ve skladbách jednotlivých podlah. Barevnost nášlapných vrstev podlah bude provedena dle úvahy a následných dispozic investora na základě konečného pojetí interiéru, které bude provozovatelem a projektantem upřesněno v průběhu realizace stavby. Dilatace : Objektové dilatace : V rámci stavby bude v předpokládaných pozicích zjištěna existence stávajících objektových dilatací viz zákres ve výkres. části. Dilatační spáry budou vyčištěny, případně proříznuty v celé šířce původní dilatační spáry. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 11/16

17 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Podlahové dilatace: dilatační spára vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace podlah, spára opatřena oboustrannou (pro oba konstruční celky) hliníkovou lištou s dilatační zónou z měkké plastické hmoty, způsob kotvení a pozice uložení dle technologického předpisu výrobce lišty, typ a provedení dilatace bude odvozen také z technologického předpisu výrobce podlahové krytiny. Stěnové a stropní dilatace: dilatační spára bude vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace stěn, spára bude překryta 2x prolomenou lištou (broušený nerez) š. min. 60 mm, lišta jednostranně (pouze k 1 konstrukčnímu celku) kotvena do zdiva a nadpraží. Dilatace podlah : Nutnost a rozsah provádění podlahových dilatací bude odvozen z technologických předpisů výrobce podlahových krytin. Případné dilatace budou provedeny vč. proříznutí podkladního betonu podlahy, vzniklá spára bude vyplněna trvale pružným tmelem pro dilatace podlah, spára bude opatřena hliníkovou lištou s dilatační zónou z měkké plastické hmoty, způsob kotvení a pozice uložení dle technologického předpisu výrobce lišty, typ a provedení dilatace bude odvozen také z technologického předpisu výrobce podlahové krytiny. F Podhledy: Stropní kce budou vesměs opatřeny zavěšenými minerálními podhledy s vyjímatelnými akustickými deskami (kazetami) ve formátu 600/600/19 mm a viditelnými nosnými (závěsnými) T-profily šířky max. 24 mm v pozinkované úpravě a antikorozním provedení. Budou použity podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití v čistém vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem bílou barvou podobnou RAL Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2-s1-d0 podle EN , odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO αw>=0,45, NRC>= 0,7, neprůzvučnost podle EN >= 28 [db]. Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity závitové tyče s kompletem závěsu. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Ve vyšetřovnách bude instalován zavěšený minerální podhled v omyvatelné úpravě s provedením nosných profilů v antikorozní úpravě tj. akustické minerální desky (kazety formátu 600/600/19 mm) v omyvatelné úpravě, Provedení kazet s kolmou hranou + tmelení spar. Odolnost vlhkosti až 100 %. V každé místnosti bude část kazet (dle schématu kazetového podhledu) osazena v provedení s pravidelnou perforací (mřížka 600/600), jako odvětrání prostoru nad podhledem (min. 2 ks na 20 m²) - viz kladecí plán podhledů - výkres č. ST.05 Ve vyznačených pozicích tam, kde nebude podhled umístěn nad celou plochou místnosti bude nutné jej provést včetně svislých čel, jejichž výška bude odvozena dle úrovně osazení samotného kazetového podhledu. Samotné čelo bude provedeno jako svislé čelo podhledu (změna výškové úrovně) ve shodném materiálovém provedení jako příslušná plocha podhledu, hrana bude opatřena příslušnou systémovou lištou. Umístění a požadované členění podhledů bude provedeno podle výkresové části (schema podhledů, půdorys, řezy, popis v legendě místností). Řešení všech stavebně konstrukčních detailů vč. způsobu montáže bude prováděno podle platných technologických postupů konečného dodavatele systému. F Výplně otvorů: OKNA: Předpokládá se výměna oken v celém rozsahu dotčené části objektu za okna s lepšími technickými parametry a integrovanými (meziskelními) žaluziemi. Nová okna budou plastová z vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem zasklená izolačním dvojsklem. Členění oken bude odpovídat původnímu řešení. Požadované parametry oken : součinitel prostupu tepla celého prvku : (U W = 1,2 W/m 2.K), rámy oken : 6-ti nebo 7-mi komorové provedení s ocelovou pozinkovanou výztuhou - třída A, minimální tl. obvodových plastových stěn rámu také - třída A. okna vybavena možností větrání mikroventilací (ve funkční spáře) nebo pevném rámu. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 12/16

18 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část kování a mechanika oken v provedení s protikorozní úpravou pokovením, se zvýšenou mechanickou bezpečností proti násilnému otevření při nastavení mikroventilace klikou a nebo při výkyvném otevření okna; klika otevírání oken v kovovém provedení s plastovou úpravou povrchů, opatřena polohou mikroventilace (investor stavby může definovat případné zámkové provedení kliky proti manipulaci s oknem nepovolanými osobami), viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v barvě rámů oken. zasklení oken izolačním sklem (provedení dle metodiky pro integrované meziskelní žaluzie), požadovaná hodnota prostupu tepla (Ug = 1,1 W/m 2.K ) a nižší (pro budovy zařazené dle vyhl. 148/2007 Sb. do sk. B - úsporná budova) v případě speciálních požadavků na úsporné domy dle PENB ( průkazu energetické náročnosti budovy a vyhl. 148/2007 Sb.), budou hodnoty nižší. zvuková neprůzvučnost oken: TZI - 2, Rw db, umístění otevíracího mechanizmu ve výši maximálně 1,6 m od země, případně budou použity pákové mechanizmy otevírání horních výklopných křídel, odborná demontáž stávajících oken bude realizována bez hrubého poškození ostění a omítek (v případě výměny oken) a odborná montáž nových oken dle platných ČSN, okna budou ukotvena ke stěně na turbošrouby podle montážních předpisů výrobce, dozdění parapetu, nadpraží a ostění budou provedena takovými materiály a technologií, aby nevznikaly tepelné mosty. těsnění styku rámu okna s ostěním: těsnící středové těsnění, např. komprimační páska, její profil a šířka bude odvozena od skutečné šířky spáry mezi rámem okna a ostěním. Na vnější obvodové těsnění mezi pevným rámem okna a ostěním budou použity paropropustné pásky. Na vnitřní obvodové těsnění mezi pevným rámem okna a ostěním budou použity parotěsné pásky. vnitřního ostění bude omítnuto, zaštukováno a přebroušeno do zrnitosti odpovídající navazujícím plochám, malby ostění budou provedeny v rámci celoplošných výmaleb jednotlivých místností. vnitřní parapety: PVC komůrkový parapet (bílý) s nosem a s koncovkami po stranách, spára přechodu mezi rámem okna a parapetu bude zatmelena trvale pružným tmelem. u vnějšího ostění bude upravena omítka a sladěno tvarové a barevné provedení omítky s původní, spára mezi oknem a ostěním bude opatřena přechodovou lištou. venkovní parapety budou plechové z TiZn plechů tl. 0,7 mm, přechod mezi spodní částí pevného rámu okna a parapetem bude typizovaným řešením výrobce oken a parapetů, přechod mezi parapetem a omítkou bude řešen utěsněním trvale pružným tmelem, boční ukotvení parapetu v ostění bude v provedení zapuštěné spáry s okapničkou, zamezující zatékání do spáry. Vzhledem k tomu, že v rámci této stavby není uvažováno zateplení obvodového pláště kontaktním systémem, jsou navrženy parapety na š. stávajícího vnějšího ostění. Při budoucím provádění zateplení objektu bude nutné tyto parapety vyměnit, dle tl. budoucího zateplení. stínění: integrované meziskelní žaluzie naklápěcí a vytahovací s ručním ovládáním, barva bílá. síťky proti hmyzu: na vnější rám oken osazeny síťka proti hmyzu s límcem (rám sítě - bílý). DVEŘE : Nové interiérové dveře budou řešeny jako typové plné hladké dveře dřevěné konstrukce s úpravou povrchu CPL nebo HPL laminátem se zvýšenou mechanickou odolností, vhodné pro zdravotnická zařízení. Dveře budou s polodrážkou vyztuženou hliníkovým profilem. Dveře budou osazeny v hliníkových obložkových zárubních. Dveře do WC pro osoby ZTP budou opatřeny na vnější straně ve v. 200 mm nad klikou štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu označujícím účel místnosti. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Dle PBŘ budou schodišťové haly (CHÚC) odděleny od chodby lůžkového oddělení požárními uzávěry typu EI 2 30-SmC 3 DP3, které budou napojeny na EPS. Tyto dvoukřídlové dveře budou v denním režimu trvale otevřeny a v případě vzniku požáru automaticky po vyslání signálu z EPS uzavřeny. Tyto prosklené dvoukřídlé dveře budou provedeny z vícekomorových hliníkových profilů, budou zaskleny bezpečnostním požárním sklem. Dvoukřídlé dveře budou vybaveny samozavírači na obou křídlech, koordinátorem zavírání dveří a panikovým kováním na obou křídlech. Vstupy do stávajících operačních sálů z upravovaných prostor a do stávající serverovny budou rovněž opatřeny požárními uzávěry typu EI 2 30-SmC 2 DP3. Dveře z chodby (NÚC) v pravém křídle do všech ostatních přilehlých místností budou vykazovat požární odolnost EW30-C 2 DP3 vč. zárubní. U dveří š mm a na WC pro ZTP osoby bude zajištěno pomocí zdroje pro automatické otevírání dveří (např. GEZE TS 5000 E Sm) jejich případné trvalé otevření s ovládáním nástěnnými spínači pro chvilkové zapojení obsluhou pro dvě tlačítka (příprava samozavírače na napojení EPS). JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 13/16

19 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Revizní dvířka do instalačních šachet uvnitř lůžkových jednotek budou vykazovat celkovou požární odolnost EW30-DP2 a v prostorách CHÚC pak odolnost EI 2 30-SmDP1. V centrální schodišťové hale budou dále osazeny prosklené hliníkové posuvné dělící stěny s dveřmi, které budou zabezpečovat provozní předěl mezi prostory schodišťové haly a interiérem medicínského oddělení... bude rovněž řešeno jejich napojení na EPS. Tyto stěny budou v denním režimu trvale zavřeny a v případě vzniku požáru automaticky po vyslání signálu z EPS odsunuty mimo manipulační prostor únikové chodby. Pro přístup do instalačních šachet budou osazena nová plechová revizní dvířka (v rozměrech dle výkresové části) a s požadovanou požární odolností. Dvířka budou osazena do ocelových rámečků. Vzhledem k tomu, že není nutný častý přístup do šachet, lze alternativně osadit dvířka ze sádrokartonových desek na magnety do ocelových rámečků. I toto řešení musí být certifikované a s danou požární odolností. F Tepelné izolace: Vzhledem k charakteru stavby nebudou nové tepelně izolační konstrukce v rámci této akce řešeny. Celkovým zateplením obvodového pláště budovy se v rámci dalších etap plánované rekonstrukce pavilonu E bude zabývat samostatná projektová dokumentace. V drážkách v podlahách po vybourání stávajících dělících konstrukcí (příček), případně v drážkách po instalacích je nutné doplnit nejprve kročejovou izolaci v tl. dle stávajících. Tato PD předpokládá doplnění v tl. ~20-40 mm minerálními deskami pro těžké plovoucí podlahy (napětí v tlaku při 10% stlačení - 20 kpa, zatížení stavby vlastní tíhou - max. 1,18 kn/m3), šířka drážek se předpokládá mm. Desky budou chráněny separační folií a následně budou přebetonovány betonem C16/20 nebo opravnou maltou. Vzniklé spáry v podlahách budou sesponkovány s navazujícími plochami stávajících podlah. Betonové desky (dobetonávka) budou od stěn oddilatovány minerálním okrajovým páskem tl. min. 10 mm vč. separační folie. F Konstrukce tesařské: Nejsou součástí této stavby. F Konstrukce zámečnické: Součástí zámečnických prací bude zejména : dodávka ocelové konstrukce nadpraží posuvných stěn v centrální schodišťové hale.. viz příslušné schema ve výkresové části samostatná graf. příloha. dodávka ocelových překladů F Konstrukce truhlářské: Truhlářské práce budou prováděny zejména při konečném řešení vybavení interiérů. Součástí truhlářských prací bude především: dodávka a osazení vestavěných skříní, které jsou trvalým vybavením objektu dodávka specifikovaného mobiliáře F Klempířské konstrukce: Klempířské konstrukce jsou v tomto případě omezeny pouze na dodávku parapetních plechů u okenních otvorů. Budou provedeny z titan zinkového plechu tl. 0,7 mm podle požadovaného detailu osazení oken. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 14/16

20 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Vlastnosti uvažovaného sortimentu klempířských prvků : F Trvalé vybavení stavby: V souladu s požadavky PBŘ budou v prostoru stavby umístěny přenosné hasicí přístroje počet, druhy a přesné umístění viz zákres v půdorysu stavebních úprav a v grafické části PBŘ. Ostatní trvalé vybavení stavby zařizovacími předměty je patrné z výkresové části. Základní vybavení mobiliářem (nábytkem) bude provedeno dle výkresové části, která řeší dispoziční rozmístění nábytku. F Kvalitativní předpoklady: Pro zajištění kvalitativního standardu projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti. Pro zajištění kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a odchylkami dle norem platných v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu musí být konzultována s investorem a investorem odsouhlasena. To se týká rovněž jakákoliv uvažované změny materiálu uvedeného v projektu... tato musí být vždy v dostatečném předstihu odsouhlasena investorem a provozovatelem jakožto změna nebo náhrada prvku ze systému je možná pouze po dohodě s investorem & projektantem. Veškeré zpracovávané malty a betony musí být na akci dodány ve formě suchých hotových směsí v pytlích, příp. v přepravních zásobnících. Další výše neuvedené specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby : Prostupy požárními úseky : ELEKTRO : V rámci zpracování zaměření stávajícího stavu a PD nebyly zjištěny prostupy elektro mezi požárními úseky, které by vyžadovaly požární utěsnění. Nelze však vyloučit, že po rozebrání podhledů nebude objevena objemná elektroinstalace, která bude vyžadovat požární těsnění. V rozpočtu bude uvažováno s požárním přetěsněním min. 15-ti ks těchto elektroinstal. prostupů. ZTI : V rámci zdravotechnických instalací je možné, že po vybourání stěn, jader, podhledů apod. bude objeven ZTI rozvod, který bude muset být přeložen a zabezpečen tak, aby nebyla narušena požární bezpečnost. Stejně tak se mohou vyskytnout práce, které nebyly uvažovány, např. sekání drážek do podlah a stěn pro uložení ZTI. Vzhledem k těmto možnostem, doporučuji počítat s finanční rezervou na nepředvídané práce. V rozpočtu bude z tohoto důvodu uvažováno s případným uložením ZTI rozvodů vodovodu a kanalizace v odhadované délce 50 m vč. stavebních výpomocí. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 09:39 h Stránka: 15/16

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1. List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 Členění PD Seznam příloh A. Průvodní zpráva C. Situační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A Datum : XII. 2013 Čís. zakázky : 21 / 13 AIP : Ing. A. Jurica Vypracoval : R. Schart Stupeň : PD k žádosti o stavební povolení (DSP). Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy

Více

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč)

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč) Budova karlovarského pracoviště GIBS se nachází v intravilánu města Karlovy Vary ve Staré Roli na hranici zóny občanské vybavenosti a zóny čistého městského bydlení, kde tvoří součást uliční zástavby Truhlářské

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov K č.j.: HSKV- 526-2/2014-SO Sokolov 14. b ezna 2014 Počet listů : 1 P ílohy : 0 JURICA a.s. Ul.

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I.

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. I. ETAPA. Název stavby: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. I. OBSAH DOKUMENTACE: 1 Identifikační údaje... 2 2 Účel objektu... 2 3 Zásady architektonického a dispozičního řešení... 2 3.1 Architektonické a výtvarné řešení... 2 3.2 Zásady provozně-dispozičního řešení...

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 Bod pořadu jednání: 104. Název : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce objektu budovy E na kancelářský objekt stavební

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více