Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty"

Transkript

1 Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty autor RNDr. Ilja Kraval, únor 2007 firma Object Consulting s.r.o.

2 Úvod V předešlému článku s názvem Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. "molochální systémy", (článek je volně ke stažení na serveru v sekci Odborné články zdarma) se vřele nedoporučuje vytvářet tzv. molochální systémy, které svou povahou jdou přesně proti principům komponentní technologie: Na rozdíl od systému, který je logicky navržen po vrstvách a který je následně je rozčleněn do odpovídajících fyzických komponent, tak molochální systém není fyzicky rozčleněný systém. Obsahuje fyzicky velká kusiska zdrojového kódu ke kompilaci, nad kterými pracuje několik, někdy i několik desítek vývojářů. Systém moloch není rozdělen fyzicky na menší části, které by se vzájemně linkovaly (uses, include, import apod.). Protože vše souvisí se vším, tak systém apriori nejde fyzicky rozdělit. Práce s takovým systémem je velmi nepříjemná. Kompilace je nejenom technicky, ale hlavně organizačně náročná. Vývojáři se nad kódem doslova bijí a dohody, které musí při zásahu do kódu neustále činit, silně stěžují práci. Kód je sám o sobě netransparentní, nečitelný, se spoustou neobvyklých a nečekaných vazeb. Každá i sebemenší změna nutně vede k zásahu do již hotového celého kódu jako obrovského celku, což přináší další problémy. Systém navržený jako moloch jde evidentně svou povahou přesně proti způsobu tvorby IS pomocí moderních komponentních technologií (Java, DOT NET) Musím poznamenat, že tato situace je nepříjemná nejenom pro vývojáře, ale i pro vedoucího pracovníka. Efektivní řízení vývojových prací nad molochem je v podstatě nemožné anebo opravdu velmi obtížné s náběhem na žaludeční vředy. Jedno z doporučení, jak se vyhnout návrhu systému s takovými vlastnostmi, spočívá v tvorbě velmi dobrého a kvalitního analytického neboli konceptuálního modelu s přísnou kontrolou čistoty pojmů. O tom detailněji pojednává zmíněný minulý článek. Ukazuje se však, že toto pravidlo je sice nutné, avšak není dostačující. Můžeme vytvořit z hlediska čistoty pojmů opravdu dokonalý konceptuální model, můžeme tento konceptuální logický model dobře rozvrstvit a následně se jej pokusit fyzicky rozčlenit do relativně nepříliš velkých komponent v dané technologii a přesto zjistíme, že nastanou efekty příznačné pro kódovaného molocha! V čem je tedy problém? strana 2

3 Zpětné funkcionální vazby mezi objekty Odpověď spočívá v efektu chybně vyřešených zpětných funkcionálních vazeb. Vysvětlíme si tento jev na jednoduché situaci: Zpětná funkcionální vazba pro auta a barvy Představme si, že některý objekt používá nějaký jiný objekt, má k němu přístup a přitom tento druhý objekt první objekt nepoužívá, tj. vazba je evidentně jedním směrem. Například se jedná o následující situaci v logickém modelu: Každé evidované auto má barvu z číselníku barev, což zapíšeme pomocí jazyka UML v modelu tříd takto: Auto +moje barva 1 Barva obrázek 1 Zápis části logického modelu "auto má barvu z číselníku barev" Směrovost vazby se samozřejmě promítne až do kódu a to v libovolném prostředí jako jsou unity v Pascalu, knihovny v C++, assembly v C# atd. Evidentně všechna část kódu, která spravuje pravou část, tedy kód, který spravuje číselník barev, může stát samostatně (například v jedné nebo několika komponentách), levá část kódu (vše, co souvisí s auty), si bude linkovat tuto pravou část. Můžeme si pomyslně představit střih systému, který rozdělí systém logicky a následně i fyzicky na dvě části takto: strana 3

4 Auto +moje barva 1 Barva obrázek 2 Představa o střihu systému v logice Přitom je zřejmé, že levá část používá pravou část. Všimněme si důležité věci: Pravá část kódu (číselník barev) může stát samostatně, nabízí své použití, tj. můžeme ji vyvinout jako první se vším všudy, tj. bez levé části (aut), kterou vyvineme až následně. Vidíme evidentně vrstvy kódu jako vrstva vnitřní a vrstva vnější (barvy a auta), to nám může pomoci vyhnout se molochálnímu přístupu Připomeňme jenom závěr z předešlého článku, a totiž ten, že musíme dodržet čistotu pojmů a do části kódu spravující barvy (vpravo od střihu) nesmíme zaplantat nic z aut, tedy jinak řečeno barvy musí zůstat barvami čistými, což má svou jasnou logiku. Vše se tedy zdá být jasné a logické, ale při pokusu o střih nás čeká jedno nemilé překvapení: Co se stane, když se něco změní v evidenci barev a přitom ta evidovaná auta, kterých se tato změna týká, na tuto změnu musí zareagovat? Jednoduchý příklad: Potřebujeme vymazat z evidence nějakou barvu a všechna auta, která si na ni ukazují, si mají ukazovat od té chvíle na nic. Je třeba podotknout, že daná situace se nemusí vyskytnout pouze u tak jednoduchého případu, jako je reakce nějakého prvku na vymazání. Úplně stejná situace nastává například při použití asociační třídy, kdy prvek z asociační třídy musí zareagovat na změnu u prvku, jehož instanci používá (tj. na kterou si ukazuje), anebo se může jednat o logický problém v business logice, kdy někdo potřebuje zareagovat na nějakou změnu u toho, koho vidí (například reakce na změnu stavu v účtu, nebo reakce na novou historii u prvku, apod.). Při řešení těchto problémů se můžeme dopustit vážné chyby: Při běhu nějaké funkcionality v barvách (ať už v kódu střední vrstvy anebo v databázi), kdy dojde ke změně stavu v barvách a auta na tuto změnu stavu mají zareagovat, tak povinně nesmí funkcionalita barev přímo zavolat funkcionalitu aut. To je totiž chybný postup narušující předešlou logiku střihu a vnitřních a vnějších vrstev! Tímto postupem, kdy voláme funkcionálně zpět, dojde ke zpětné funkcionální vazbě proti směrovosti použití a vazba mezi auty a barvami se tak stane cirkulární. Velmi nemilou záludností na této situaci je to, že v modelu tříd (který je statický), není tato skutečnost zpětné funkcionální vazby na první pohled vůbec vidět strana 4

5 Závěr je jasný: Pokud funkcionalita barev zavolá funkcionalitu aut, potom se nám již nepodaří oddělit tyto dvě vrstvy od sebe, protože jsou oboustranně cirkulárně provázány (barvy volají a tedy potřebují auta) a pokud tento postup zpětné funkcionální vazby provedeme pokaždé a všude, kde potřebujeme vyřešit podobný problém, máme zaděláno na molochální systém se všemi důsledky. Otázkou tedy je, jak tuto situaci vyřešit správně. Ale než přistoupíme k odpovědi, zmíníme se ještě o jednom velmi důležitém důsledku tohoto chybného postupu, který souvisí s metodickými postupy ve vývoji. Změna starého kódu při přidání nového kódu? Jedna z doporučovaných metodik vývoje středních, velkých případně rozsáhlých informačních systémů se nazývá iterativní a inkrementální metoda. Velmi stručně řečeno, tato metodika doporučuje u jen trochu větších systémů rozdělit systém na menší části, vyřešit v jedné iteraci vývoje vždy jednu část a k ní poté přidat další části řešení (inkrementace) a opět vyvinout tuto část v další iteraci, přidat další část řešení atd. Asi nemusíme zdůrazňovat, že pokud dbáme na vrstvy systému, je tato metodika mnohem schůdnější. Dovedeme si představit, že v předešlém příkladu bychom nejprve v první iteraci vyvinuli vše, co se týká barev a poté vše, co se týká aut. Vrstvy nám svou povahou nabízejí návod, odkud postupovat, kde začít, co na co navazuje. Na druhou stranu, pokud nedbáme na vrstvy v systému (pochopitelně s důsledkem tvorby molocha), iterativní a inkrementální metoda nebude fungovat dobře anebo dokonce nebude fungovat vůbec. Pro nás je nyní zajímavá tato situace: Představme si, že k již hotovému kódu potřebujeme přidat nový kód. Může se jednat o jednu z těchto tří situací: změnové řízení dané verze systému ( na něco se pozapomnělo ), vývoj nové verze ( nová verze umí ještě něco navíc ) nebo se jedná o novou iteraci v iterativní a inkrementální metodě vývoje ( je třeba přidat a řešit další část systému v další iteraci ) Ať už se jedná libovolnou z těchto tří situací, tak důležité je zde slůvko přidat kód, tj. máme na mysli situaci, kdy se nám logicky jeví, že se jedná o přidání nové funkcionality beze změny původního již naprogramovaného kódu. Logicky by se nám strana 5

6 mohlo zdát, že pokud přidáme nový kód s novou funkcionalitou, tak bychom se nemuseli hrabat ve starém kódu. Ano, pokud Tato logika bezesporu platí, avšak pouze v případě, že jsme dobře vyřešili problém vrstev a také problém zpětné funkcionální vazby. Vraťme se k názornému a jednoduchému příkladu s barvami a auty (viz obrázek 1). Nechť nějaká reakce na změnu v evidenci barev se vyřešila chybně zpětným voláním funkcionality aut. Symbolicky zapíšeme tuto situaci v pseudokódu takto: Nějaká funkcionalita barev FB1; { //...něco zde běží a nastala změna stavu v barvách // je třeba zavolat něco z aut: zavolám nějakou funkcionalitu aut FA1; // pokračuji dále v běhu... } Je zřejmé, že tato konstrukce bude fungovat a dokonce bude fungovat bezchybně, ale bohužel konstrukce je špatná, protože část kódu barev volá něco z aut ( plantáme auta do barev!). Tato čistě teoretická úvaha má dva praktické a velmi nepříznivé důsledky. O prvém z nich už víme: Nelze od sebe striktně oddělit obě dvě vrstvy, auta a barvy, přičemž častým používáním tohoto špatného řešení nám hrozí tvorba molocha. Druhý nepříznivý důsledek si uvědomíme, když přidáme novou entitu (doposud jsme ji neřešili), označme ji jako X, která si také bude podobně jako auta ukazovat do barev: strana 6

7 Auto +moje barva 1 Barva 1 +moje barva X obrázek 3 Přibyla další entita X, její prvky používají také barvy Pro náš příklad je důležité, že způsob, jakým entita X přibyla do řešení, je jedna ze tří zmíněných situací: buď se jedná o změnové řízení, nebo o novou verzi anebo o novou iteraci. Jinak řečeno, důležitá je ta skutečnost, že starý kód je již hotov a zkompilován, a my chceme přidat nový kód. A máme zajímavý logický problém! Zdálo by se, že pouze přidáváme novou entitu a proto se nemusíme hrabat ve starém kódu. Avšak pokud se podíváme na konstrukci volání funkcionalit v našem pseudokódu, tak pokud také prvky z X mají zareagovat na tutéž změnu stavu jako auta (což bude velmi pravděpodobné), tak musíme otevřít starý kód barev a přidat jeden řádek s voláním funkcionality X, která (podobně jako u aut) ošetří reakci prvků X: Nějaká funkcionalita barev FB1; { } //...něco zde běží a nastala změna stavu v barvách // je třeba zavolat něco z aut a něco z X: zavolám nějakou funkcionalitu aut FA1; zavolám nějakou funkcionalitu X FX1; // pokračuji dále v běhu... A co když někdo přijde s další entitou Y a další a další entitou? Vidíme evidentní nepříznivý důsledek číslo 2: Při tomto chybném řešení nastává efekt, že přidání kódu znamená vždy otevření starého kódu a jeho změny strana 7

8 Řešení zpětné funkcionální vazby mezi objekty Existuje několik způsobů, jak vyřešit problém zpětné funkcionální vazby mezi objekty. Všechny jsou postaveny na stejné myšlence, kterou si nyní vysvětlíme. Podívejme se na předešlý kód se dvěma řádky volání funkcionalit a představme si, že by se nám podařilo nějakou fintou zavolat nikoliv jako dva řádky, ale cyklem podle schématu: Cyklus čítač i od 1 do N { } F[i] //zavolání i-té funkcionality (v našem případě F[1]reprezentuje funkcionalitu aut FA1 a F[2]reprezentuje funkcionalitu FX1 a pochopitelně N = 2) V tom případě je problém evidentně vyřešen. Do seznamu funkcionalit můžeme přidat klidně další a další funkcionality a původní kód cyklu se nemění. Jestliže například někdo přijde s další entitou Y, starý kód nebudeme již otvírat (viz cyklus, který se nemění), pouze je třeba novou funkcionalitu přidat do cyklu jako prvek F[3]. Jedinou otázkou zůstává, jak toho efektu docílit. Existuje několik možností, jak vytvořit cyklus z funkcionalit. Volání funkce přes ukazatel na funkce Jedna z možností, kterou nabízí strukturální programování, je vytvořit seznam ukazatelů na funkce a s ním pracovat podle předešlého schématu. Pak skutečně hovoříme o i-té funkci. Toto řešení bychom zvolili například v C jazyce (tj. v C bez ++). Volání přes proměnnou typu funkce Některé jazyky nabízejí předešlý způsob práce s ukazateli na funkce ve vyšší syntaxi jazyka přímo deklarací proměnné typu funkce (například Pascal). Vytvořil by se strana 8

9 seznam z takovýchto proměnných typu funkce a s nimi by se pracovalo podle předešlého schématu. Volání přes název funkce Některá prostředí neumožňují práci s ukazateli a ani neznají objektové programování ale poskytují možnost zavolat funkci přes její název uschovaný jako hodnota stringu v nějaké proměnné. Nazvěme symbolicky takové volání jako CallFunctionByName(název_funkce: string) Funkce CallFunctionByName převezme hodnotu název funkce jako vstupní parametr a poté zavolá funkci s názvem, který odpovídá hodnotě vstupního parametru. Nyní stačí založit tabulku (obecně seznam) názvů funkcí a poté ji cyklem přečíst a u každé načtené hodnoty zavolat CallFunctionByName. Přidat novou funkci znamená přidat nový řetězec s odpovídajícím názvem do tabulky funkcí. Volání přes delegáty Jazyk C# umožňuje řešení této situace přes tzv. delegáty. Jedná se vlastně o řešení seznamu odkazů na metody objektů. Princip je opět stejný Volání přes polymorfní metodu použití vzoru OBSERVER (alias LISTENER) Opravdu objektově čistým řešením je použití vzoru OBSERVER (v jazce JAVA se nazývá LISTENER). Poznámka: Problematiku návrhových vzorů a vzor OBSERVER si můžete podrobně prostudovat v knize Design patterns v OOP zdarma ke stažení na našem serveru. Jak známo, vzor OBSERVER umožňuje zavést mechanismus sledování objektu tak, že když tento objekt změní stav, ostatní objekty na tuto změnu zareagují, avšak nedojde k přímé vazbě od sledovaného objektu k těmto objektům, tj. sledující a reagující objekty jsou zavolány nepřímo přes polymorfní metodu. Jednoduše řečeno, vzor OBSERVER funguje tak, že naše funkcionality nebudeme schovávat ani za ukazatel na funkci jako v C, ani za proměnnou typu funkce, ani za proměnnou typu string s názvem funkce a ani za delegáta, ale schováme ji za polymorfní metodu (podrobně viz uvedená kniha). strana 9

10 Závěr Z uvedeného vyplývá, že pokud chceme správně vrstvit systém a zamezit cirkulárním vazbám, musí se nutně použít vzor OBSERVER anebo použijeme nějakou jeho obdobu. V každém případě je nutností odstínit přímé volání sledujícího objektu od sledovaného objektu (tj. zamezit přímému volání proti směru statické vazby). Při zanedbání tohoto pravidla jednak hrozí tvorba nepříjemných molochů (jako přímý důsledek cirkulárních referencí) a kromě toho vzniká neblahý efekt, kdy přidání úplně nového nezávislého kódu nutně vede k otevírání již existujícího starého kódu. To má mimo jiné velmi nepříznivý vliv na postupy při změnovém řízení, při vývoji nové verze a při použití iterativní a inkrementální metody vývoje. Jak vidět, problematika tvorby vrstev v informačním systému je velmi důležitá a není jednoduchá. Musím však z vlastní praxe poznamenat, že v mnoha SW firmách je tento problém bohužel při návrhu IS velmi hrubě opomíjen a to se všemi důsledky. Oproti tomu školení o modelování informačních systémů v UML, která jako autor vedu, se zabývají podrobně jak syntaxí UML, tak se také věnují tzv. doporučeným a nedoporučeným postupům. A konkrétně problematice, jak v systému vytvářet necirkulární vrstvy (a následně dobré komponenty), a jak se tedy vyhnout molochům, se věnuje celá jedna velká kapitola i to se spoustou příkladů dobrých a špatných postupů --- Konec článku --- strana 10

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Část 1 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V reakci

Více

S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ

S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ VZOR HETEROGENNÍ SEZNAM S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ RNDr. Ilja Kraval, září 2008 http://www.objects.cz ÚVOD Jak známo, v CLASS DIAGRAMU se dělí vztahy do dvou základních typů: Buď se jedná

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu Část 4. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz září 2007 firma Object Consulting

Více

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE!

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! část 2. RNDr. Ilja Kraval, září 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme otevřeli jeden ze základních problémů, který musí analytik řešit: Jak vypadá skladba

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

Jak správně psát scénáře k případům užití?

Jak správně psát scénáře k případům užití? Jak správně psát scénáře k případům užití? Autor RNDr. Ilja Kraval 2007 http://www.objects.cz K napsání tohoto článku mne inspiroval tento mail: Dobrý den pane Kravale, chci Vás poprosit o radu, která

Více

Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy

Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy Část druhá autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz červenec 2006 (pozn.: článek navazuje na první část

Více

Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití

Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování

Více

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili,

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Část 3 Tento článek je pokračováním předešlých článků RNDr. Ilja Kraval, duben 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlých článcích jsme se seznámili s použitím

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Část 3. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz srpen 2007 firma Object

Více

Úvod do objektově orientovaného programování s použitím jazyka C# pro střední školy

Úvod do objektově orientovaného programování s použitím jazyka C# pro střední školy Úvod do objektově orientovaného programování s použitím jazyka C# pro střední školy Učebnice je určena pro střední školy k volnému šíření (FREE) autor RNDr. Ilja Kraval, 2006-2007, www.objects.cz Tato

Více

Šumperský efekt rozmnožení případů užití

Šumperský efekt rozmnožení případů užití Šumperský efekt rozmnožení případů užití Ilja Kraval, 2007 http://www.objects.cz Článek pojednává o jednom velmi nepříjemném efektu bobtnání projektu. 1. Odhad velikosti a rozsahu informačního systému

Více

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <>

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <<include>> Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na články předešlé. Minule jsme si zde

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Výběr báze. u n. a 1 u 1

Výběr báze. u n. a 1 u 1 Výběr báze Mějme vektorový prostor zadán množinou generátorů. To jest V = M, kde M = {u,..., u n }. Pokud je naším úkolem najít nějakou bázi V, nejpřímočařejším postupem je napsat si vektory jako řádky

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

Vyřešené teoretické otázky do OOP ( )

Vyřešené teoretické otázky do OOP ( ) Vyřešené teoretické otázky do OOP (16. 1. 2013) 1) Vyjmenujte v historickém pořadí hlavní programovací paradigmata a stručně charakterizujte každé paradigma. a) Naivní chaotičnost, špatná syntaxe a sémantika

Více

Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house)

Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house) Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house) přednáší RNDr. Ilja Kraval pořádá firma OBJECT CONSULTING Obsah: Kurz Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house)... 1 1. Jak

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se může využít v mnoha oblastech vývoje softwaru. Nabízí významnou podporu k integraci s

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Unity a Objekty (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Unity a Objekty (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Unity a Objekty Programování 2 (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Větší programy Časté problémy: Ve více programech by se nám hodilo využít stejné řešení nějakého podproblému dalo by se vyřešit překopírováním

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky IB111 Programování a algoritmizace Programovací jazyky Programovací jazyky Programovací jazyk Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači Program Zápis algoritmu v programovacím

Více

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla a = A a. Je třeba rozlišovat dva případy:

Více

Úloha - rozpoznávání číslic

Úloha - rozpoznávání číslic Úloha - rozpoznávání číslic Vojtěch Franc, Tomáš Pajdla a Tomáš Svoboda http://cmp.felk.cvut.cz 27. listopadu 26 Abstrakt Podpůrný text pro cvičení předmětu X33KUI. Vysvětluje tři způsoby rozpoznávání

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Delphi - objektově orientované

Delphi - objektově orientované Kapitola 6 Delphi - objektově orientované programování Objektově orientované programování (zkracováno na OOP, z anglického Object oriented programming) je metodika vývoje softwaru, založená na těchto myšlenkách,

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Jak funguje element deep history v UML

Jak funguje element deep history v UML Jak funguje element deep history v UML autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod Již několikrát jsem v internetových diskusích a při školeních narazil

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti RNDr. Ilja Kraval 2007 Object Consulting s.r.o. http://www.objects.cz objects@objects.cz Do diskusního fóra na Pandoře (http://pandora.idnes.cz/conference/objcon/)

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal Aplikační vrstva Úvod do Php Ing. Martin Dostal Co to je PHP? php soubory se nekompilují, interpret je spouští přímo bez překladu php běží na serveru php soubor je.txt soubor obsahující php kód: Zkrácený

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

Kolekce ArrayList. Deklarace proměnných. Import. Vytvoření prázdné kolekce. napsal Pajclín

Kolekce ArrayList. Deklarace proměnných. Import. Vytvoření prázdné kolekce. napsal Pajclín Kolekce ArrayList napsal Pajclín Tento článek jsem se rozhodl věnovat kolekci ArrayList, protože je to jedna z nejpoužívanějších. Tento článek není kompletním popisem třídy ArrayList, ale budu se snažit

Více

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus 1. Úvod Algoritmizace V dnešní době již počítače pronikly snad do všech oblastí lidské činnosti, využívají se k řešení nejrůznějších úkolů. Postup, který je v počítači prováděn nějakým programem se nazývá

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček Návrh IS - UML Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ UML UML není metodikou ani programovacím jazykem, je to pouze vizuální modelovací nastroj pro objektově orientované systémy.

Více

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09 NMIN201 Objektově orientované programování 1 / 26 8.10.2013 15:36:09 Objekty Svět se skládá z objektů! konkrétní x abstraktní hmatatelné x nehmatatelné (letadlo) x (chyba v programu) Objekty mohou obsahovat

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE?

JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE? JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz ÚVOD Začnu jedním zajímavým postřehem: Na našich školeních OOP a UML existují určitá témata, která při jejich

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled)

Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Návod 5.8.2016 Kocourkova Petra Bc. Datum tisku 12.9.2016 2 Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Příspěvkové organizace PAP (pomocný

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek

Slučování tabulek. Sloučení dvou tabulek Slučování tabulek Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Příprava dat Typ článku: Návody Máte informace ve více tabulkách a chcete je sloučit dohromady? Pak je tento článek právě pro Vás. Vysvětlíme, jaké

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská Databáze I 4. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Mapování ER modelu do relačního DB schématu Od 80. let 20. stol. znám algoritmus, implementován v CASE nástrojích Rutinní postup s volbami rozhodnutí

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Programujeme v softwaru Statistica - příklady

Programujeme v softwaru Statistica - příklady Programujeme v softwaru Statistica - příklady Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody, příklady V předchozích článcích bylo vyřčeno mnoho teorie k problematice

Více

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas Jak testovat software v praxi aneb šetříme svůj vlastní čas Proč testy nepíšeme Nemáme na to čas Platí v cca 5% případů Nový projekt Prototyp je třeba mít během pár dní Počítá se s tím, že další verze

Více

Source Defender. PPJ semestrální projekt. Martin Přeták, ARI

Source Defender. PPJ semestrální projekt. Martin Přeták, ARI Source Defender PPJ semestrální projekt Martin Přeták, ARI Source Defender je dynamická střílečka pro jednoho až dva hráče. Hráč má za úkol nabít všechny generátory kolem zdroje a ty pak nabité udržet

Více

Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm

Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm Workflow sdíleného projektu ve VisualParadigm Metodický postup vytvoření VisualParadigm projektu a jeho víceuživatelské paralelní editace. Datum vypracování: 25. 1. 2013 Poslední aktualizace: 25. 1. 2013

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Projektování systémové elektrické instalace KNX/EIB nastavení ETS a komunikace Dříve, než zahájíme vlastní projektovou činnost, je vhodné

Více

Úvod do logiky (VL): 11. Ověřování, zda je formule tautologií metodou protipříkladu

Úvod do logiky (VL): 11. Ověřování, zda je formule tautologií metodou protipříkladu Jiří Raclavský (214): Úvod do logiky: klasická výroková logika Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.7/2.2./28.216, OPVK) Úvod

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M RIS

e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M RIS e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M RIS R I S V 8. 10 N A S T A V E N Í P A R A M E T R U P R O T Ř E T Í S A Z B U D P H R

Více

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz AKTÉROVÁ ŠKOLA Jak známo, informační systémy obsahují

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Programujeme v softwaru Statistica

Programujeme v softwaru Statistica Programujeme v softwaru Statistica díl druhý Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody V tomto článku si ukážeme další možnosti při psaní maker v softwaru Statistica.

Více

Numerická matematika 1

Numerická matematika 1 Numerická matematika 1 Obsah 1 Řešení nelineárních rovnic 3 1.1 Metoda půlení intervalu....................... 3 1.2 Metoda jednoduché iterace..................... 4 1.3 Newtonova metoda..........................

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0637 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_39_Algoritmizace_teorie Název školy Základní škola a Střední

Více

Předpovídejte snadno a rychle

Předpovídejte snadno a rychle Předpovídejte snadno a rychle Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Časové řady, exponenciální vyrovnávání Typ článku: Příklad Dnes se budeme zabývat situací, kdy chceme předpovídat, jak se bude v čase vyvíjet

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Jazyk C# (seminář 6)

Jazyk C# (seminář 6) Jazyk C# (seminář 6) Pavel Procházka KMI 29. října 2014 Delegát motivace Delegáty a události Jak docílit v C# funkcionální práce s metodami v C je to pomocí pointerů na funkce. Proč to v C# nejde pomocí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více