Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití"

Transkript

1 Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili, jak lze jednoduše a efektivně zavádět pojmy (user concepts) v případech užití a jak je dobré mít i technickou podporu výkonného editoru umožňující zavést odkazy na tyto pojmy (viz produkt EA Object Editor, Odpovíme si nyní na druhý dotaz v mailu: 2. Další často probíranou záležitostí je, jak pojmout situaci, kdy po ukončení nějaké funkcionality, popisované jedním Usecase, je bezprostředně spuštěna (buďto automaticky nebo manuálním zásahem uživatele) funkcionalita popisovaná jiným UseCase. Například ihned po ukončení UseCase Založit žádost následuje vždy UseCase Vytisknout žádost, jehož obsah ale nemůže být součástí UseCase Založit žádost, protože tisk žádosti se provádí nejen po jejím založení ale i v jiných dalších případech a tak je existence samostatného UseCase pro popis tisku žádosti zcela oprávněná. Jakým způsobem tedy předat designerovi informaci, že vždy po provedení Usecase Založit žádost je nutné provést UseCase Vytisknout žádost? Strana 1

2 Dokážu si představit tři různá řešení, z nichž první dvě mi přijdou jako špatná. - První možnost je že informaci o tom že na sebe oba UseCase navazují, nijak v modelu nezaznamenám a tím pádem jí ani nepředám. - Druhá možnost je propojit oba Usecase tak, že UseCase Založit žádost by jako poslední bod svého hlavního scénáře obsahoval include Usecase Vytisknout žádost. Ovšem takto pojaté UseCase diagramy by pak byly naprosto nepřehledné a plné změti vazebních čar. - Třetí a mnou preferovaná možnost, je zaznamenat úspěšné ukončení UseCase Založit žádost jako jeden z několika možných Starting events UseCasu Vytisknout žádost. A jako jednoho z primárních Actorů UseCase Vytisknout žádost zařadit i System, nebo System event (protože o Actora Time respektive Time event se v tomto případě nejedná). Jaký je váš názor na mnou navrhované řešení? Rozbor nedoporučených variant Uvedenou první variantu v modelu vůbec tuto skutečnost neuvádět ihned zavrhneme. Držíme se totiž základního pravidla, které zní: Co není v USE CASE modelu, to se neprogramuje!. Vynechat něco v případech užití znamená vlastně požadavek prosím neprogramovat, což určitě není dobře... Třetí variantě, kdy použijeme tzv. události, tak té bych se osobně raději vyhnul. Mechanismus událostí lze v modelu případu užití efektivně a s velkou výhodou zavést (mimochodem opravdu dobrý námět pro další článek!), ale slouží k úplně jinému účelu! Události a jejich zpracování v USE CASE modelu používáme tam, kde se má vyvolat dopředu neznámý počet zatím díky vývoji a díky novým verzím dopředu neznámých funkcionalit na určitou službu události. Tyto funkcionality (případy užití) se pomocí jednoduchého mechanismu přes generalizaci zaháčkují k dané události a jsou poté při vyvolání události obslouženy (jedná se o use case variantu vzoru OBSERVER - LISTENER). Pro vysvětlení mechanismu událostí v USE CASE modelu bych jako příklad uvedl část scénáře případu užití Zaúčtování převodního příkazu : Na začátku scénáře těsně před zaúčtováním se má obsloužit dopředu neznámý počet funkcionalit, což znamená, že se budou postupně s vývojem rozšiřovat a neznáme je proto přesně dopředu. Pokud chceme korektně tuto situaci namodelovat, neměli bychom použít přímé oslovení a vyvolání seznamu daných funkcionalit například nazvaných U1, U2, U3 nějak takto:...a dále se provede U1, U2, U3.... To Strana 2

3 je špatné řešení (i když funkční), protože seznam se bude s vývojem a s novými verzemi a novými moduly rozšiřovat. Například za půl roku přidáme modul Úvěry a v něm budeme také potřebovat vyvolat funkcionalitu (nazvěme pro názornost např. U4) jako reakci na událost před zaúčtováním převodního příkazu. V tomto špatném řešení musíme otevřít případ užití Zaúčtování převodního příkazu a přidat do něj další řádek a zavolat U4. Všimněte si, jak je to paradoxní a proti zdravému selskému rozumu a tedy indikace chyby: Přidáním nového modulu Úvěry musíme otevřít starý případ užití Zaúčtování převodního příkazu a změnit jej! Správné řešení je v obdobě vzoru OBSERVER: Musíme tyto funkcionality oslovit nepřímo přes polymorfismus, tj. pomocí generalizace v USE CASE modelu takto: Zaúčtování převodního příkazu «include» * Reakce před zaúčtováním U 1 U 2 U 3 obrázek 1 Příklad na využití mechanismu událostí v UC modelu (obdoba vzoru OBSERVER - LISTENER) Poznámka: Podrobněji pojednáme o tomto efektivním mechanismu v některém z dalších článků. Zde si pouze všimněme následujících důležitých skutečností: 1. Případ užití Reakce před zaúčtováním je abstraktní 2. V textu scénáře Zaúčtování převodního příkazu se odvoláváme na tento vrchní abstraktní případ užití ve stromu generalizace, ale realizují se, v tomto vzoru cyklem, konkrétní dědicové vždy po jednom. Technicky je to možné, protože v generalizaci platí tzv. zástupnost zespodu nahoru (do předka je dosazen potomek). Text ve scénáři je tedy napsán nějak takto:...dále se provedou všechny reakce před zaúčtováním, viz UC Reakce před zaúčtováním... (nejlépe pomocí odkazu v EA Object Editoru). Tím se vyvolávají dědicové. Strana 3

4 3. Přidat novou reakci (například s novým modulem Úvěry) vůbec neznamená překopat případ užití Zaúčtování převodního příkazu. Text scénáře se totiž již nemění, viz předešlý odstavec, kde věta...dále se provedou všechny reakce před zaúčtováním, viz UC Reakce před zaúčtováním... se nezmění. Analytik pouze přidá nového dědice (například U4) abstraktního případu užití Reakce před zaúčtováním. V každém případě bych použití událostí pro naše řešení zavrhl. Je zřejmé, že se totiž u nás evidentně nejedná o událostní problém. V okamžiku vystavování žádosti na konci scénáře je totiž zřejmé, že se má (i když třebas volitelně) vyvolat tisk žádosti a nepotřebujeme zavádět obdobu vzoru OBSERVER LISTENER s oslovením anonymních funkcionalit schovaných polymorfismem za předka. Zavedení událostí je tedy ve vašem případě něco navíc, něco, co zbytečně zesložiťuje a znepřehledňuje problém. Mechanismus událostí (obdoba vzoru OBSERVER) je v USE CASE modelu sice velmi efektivní, ale pokud se použije tam, kde nemá být použit (tj. tam, kde je jasné a dopředu dané, jaké funkcionality se mají vyvolat), potom výrazně zvyšuje nepřehlednost modelu, protože čtenář modelu vyhledává zbytečné vazby přes události. Celá konstrukce vyvolání případů je nelogicky skryta do vztahu k událostem. Nakonec ještě připomenu, že problematiku událostí v USE CASE modelu považuji za natolik důležitou, že se jí budu určitě věnovat v některém z příštích článků. Hádanka pro čtenáře Avšak problém dotazu je v našem příkladu úplně jinde. Zakopaný pes je skryt v této větě:...například ihned po ukončení UseCase Založit žádost následuje vždy UseCase Vytisknout žádost, jehož obsah ale nemůže být součástí UseCase Založit žádost, protože tisk žádosti se provádí nejen po jejím založení ale i v jiných dalších případech a tak je existence samostatného UseCase pro popis tisku žádosti zcela oprávněná... V každém případě autorovi musím z celého srdce poděkovat, protože touto větou nám připravil velmi dobrý příklad (kterou bych sám jako příklad nikdy nevymyslel!) pro ověření vlastních schopností správně modelovat. Máme zde nyní předložen opravdu záludný chyták! V této větě je totiž ukryta velmi vážná chyba! Vidíte ji? Otázka tedy zní: V čem je opravdu vážná chyba této věty? Strana 4

5 Zkusme tuto situaci chápat jako opravdu dobré cvičení a zvolme si tuto otázku jako test a hádanku pro čtenáře! Samozřejmě brzy (tj. asi v řádu 14 dnů) vyjde pokračování tohoto článku i s odpovědí, ale zkuste, pokud chcete, odpovědět na tuto otázku mailem na adresu Najděte chybu v uvedené větě z mailu, vysvětlete podstatu této chyby a pošlete mi mail! Mimochodem, pro ty z vás, kteří již absolvovali naše školení OOP a UML (blíže viz zde), bude nalezení této chyby snadné. Napovím pouze, že se jedná o první a základní kapitolu školení, tedy o základní objektové paradigma v modelování, neboli o vnější všeobsahující pohled a vnitřní implementační pohled na prvky při modelování, jinak řečeno na školení stále se opakující červená niť číslo jedna! Těším se na vaše odpovědi, pište na adresu bude pokračovat! Strana 5

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Evropská komise. Jak psát. srozumitelně

Evropská komise. Jak psát. srozumitelně Evropská komise Jak psát srozumitelně CS 1 Jak psát srozumitelně Zaměstnanci Evropské komise píší dokumenty mnoha různých typů. U všech typů dokumentů ať se jedná o právní předpisy, technické zprávy, zápisy

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více