Úvod do principů objektově orientovaného programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do principů objektově orientovaného programování"

Transkript

1 OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích Úvod do jazyka Javascript Úvod do jazyka PHP Úvod do principů objektově orientovaného programování Úvod do jazyka SQL a relačních databází POŽADOVANÉ ZNALOSTI A VLASTNOSTI ANALYTIKA Vymezení rolí v projektu při návrhu IS OBJEKTOVÉ PARADIGMA Opětovná použitelnost Vnější a vnitřní pohled na prvky, služby a jejich implementace Formulace objektového paradigmatu a důsledky pro návrh IS Relativita pohledu na prvek v IS a nejčastější chyby návrhu IS Příklady na chyby při návrhu IS vzniklé zanedbáním objektového paradigmatu Důležité pravidlo návrhu IS pro analytika Pohled analytika na diagramy Základní dva důsledky objektového paradigmatu Anonymita klienta

2 Příklad vysvětlující anonymitu klienta Nepovolené metodiky pro chování klienta jako důsledek porušení anonymity klienta Dokumentace objektu a anonymita klienta ÚROVNĚ ABSTRAKCE NÁVRHU IS Nejnižší úroveň abstrakce: Kódování Nejvyšší úroveň abstrakce: Analytické modelování Střední úroveň abstrakce: Modelování návrhu Fázování projektu PŘEHLED DIAGRAMŮ V UML A JEJICH CHARAKTERISTIKA 1. USE CASE DIAGRAM (AM) 2. CLASS DIAGRAM (AM, D) 3. SEQUENCE DIAGRAM (D) 4. COMMUNICATION DIAGRAM (D) 5. ACTIVITIY DIAGRAM (AM, D, BPM) 6. OBJECT (také INSTANCE) DIAGRAM (AM, D) 7. STATE DIAGRAM (AM, D) 8. COMPONENT DIAGRAM (D) 9. DEPLOYMENT DIAGRAM 10. PACKAGE DIAGRAM 11. TIMING 12. COMPOSITE STRUCTURE DIAGRAM 13. INTERACTION OVERVIEW DIAGRAM 14. CUSTOM DIAGRAM Použití diagramů v projektu

3 Nezastupitelnost diagramů a jejich postavení v projektech CLASS DIAGRAM První krok - vyhledávání konkrétních tříd Vzor Flexibilní test a problém META VZTAH ASOCIACE A GENERALIZACE Vztah kompozice Multiplicita na konci asociace Role na konci asociace Vzor Osoba má adresu Mapování kompozice ku jedné do relační databáze Mapování kompozice ku jedné do RDB jako 1:1, tedy tzv. čisté mapování Mapování kompozitu do relační databáze rozpuštěním kompozitu Vzor Faktura má řádky faktury" Mapování kompozice ku N do relační databáze Mapování kompozice ku N rozpuštěním kompozitu Mapování kompozice ku n rozpuštěním majitele do jeho částí Vztah Odkaz do seznamu (slangově číselníková vazba) Vzor Auto má barvu Vlastnost ISNAVIGABLE na konci asociace Jak analytik rozezná vztah kompozice od odkazu do seznamu? Mapování vztahu Odkazu do seznamu do relační databáze Mapování vztahu do seznamu ku jedné do RDB jako 1:1 Vztah Sdílená agregace" Vzor GSM telefon má SIM - kartu Vzor Agregát položek ex post

4 Vztah Asociační třída Vzor Auto, Osoba, Vlastnictví" Syntaxe vztahu M:N a asociační třída Poznámka k technologickým systémům Vztah Asociační třída s vícero konci GENERALIZACE Generalizace jako obdoba skládání předpisů Nezávislost instancí potomků Abstraktní třída Chybný postup metoda generalizačního buldozeru Zástupnost rolí zespodu nahoru Vzor Heterogenní seznam" Vzor Odkaz na vrchol stromu" Vzor Diskriminátor" Mapování Generalizace do relační databáze Mapování Generalizace do RDB jako 1:1 Mapování do RDB Kočkopsem Mapování generalizace do RDB rozpuštěním předka DALŠÍ VZORY, KTERÉ BY MĚL ANALYTIK ZNÁT Vzor Vlak má svoje vagóny" Konkurenční řešení vzoru Vlak má svoje vagóny" Vzor Bridging neboli Přemostění" Vzor Party" Vzor Modulární nůžky" Postup vzoru Modulární nůžky"

5 TVORBA USE CASE DIAGRAMU Vztah CLASS diagramu a USE CASE diagramu USE CASE neboli případ užití VYHLEDÁVÁNÍ PŘÍPADŮ UŽITÍ Nutné výstupy analytika při vyhledávání případů užití pomocí procesů podniku Rozklad procesů Tipy a triky při tvorbě rozkladu procesů Ukončení rozkladu procesů Diagram podpory IS Syntaxe diagramu chodu procesu Triky a Tipy pro nalezení chodu procesu POSTUPY POPISU VNITŘKŮ PŘÍPADŮ UŽITÍ Zásady psaní scénářů případů užití Jednoduchost a srozumitelnost, žádné vysvětlování Žádná synonyma Ustálená slovní spojení SCENARIO PATTERNS Popis chování na straně systému Vzor Ošetření chybových stavů neboli Happy Scenario a Exception Flow" Doporučení: nepoužívat techniku Alternate Flow" a proč Přehledné větvení technika Switch" Větvení a trik s «include» INTERAKCE MEZI PŘÍPADY UŽITÍ Interakce «include» Úskalí při nalézání případů užití a «include» Interakce «extend»

6 Interakce Generalizace mezi případy užití Vzor Výběr algoritmu" Vzor Reakce" PRVEK TYPU ACTOR Definice prvku typu Actor K čemu slouží a proč se vyhledávají prvky typu Actor Hledání prvků typu Actor z hlediska vývojáře Vedlejší důvody pro vyhledávání prvků typu Actor Problém zbytečné diskuse nad kontextem prvku Actor Problém snahy o rozmnožení Actorů