Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Myologia Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Nauka o svalech (1) Svalstvo = aktivní pohybový aparát zabezpečení polohy těla a vnitřních orgánů činnost svalstva = hlavní zdroj tepla v těle MUSCULUS = sval příčně pruhovaná svalovina = základ kosterního svalstva každý sval se skládá z: svalové bříško šlacha (tendo) svazek rovnoběžně jdoucích kolagenních vláken

3 Nauka o svalech (2) pohromadě je drží řídké vazivo připojení šlachy na kost se děje pomocí periostu šlacha - počáteční (origo) a úponová (insertio) cévy, nervy tepny výživa svalu, bohatě se uvnitř větví žíly a lymfatické cévy odvádějí zplodiny do svalu vstupují společně ve svalové stopce nervová vlákna (motorická, senzitivní, autonomní) většinou párové začátek svalu většinou blíže hlavě, úpon svalu

4 Názvosloví (1) synergisté svaly podobné nebo stejné funkce antagonisté svaly opačné funkce název souvisí s funkcí, tvarem, průběhem svalových snopců nebo uložením Dle funkce: m. flexor ohybač m. extensor natahovač m. adductor přitahovač m. abductor odtahovač m. sphincter - svěrač

5 Názvosloví m. dilatator rozšiřovač m. levator zvedač m. depresor stahovač atd. Podle tvaru: m. fusiformis vřetenovitý m. biceps dvouhlavý m. brevis krátký m. longus dlouhý m. teres oblý... (2)

6 Názvosloví (3) Podle směru snopců: m. obliquus šikmý m. rectus přímý m. transversus příčný. Podle uložení: povrchní, hluboké,mediální nebo laterální podle krajiny uložení m. temporalis spánkový m. abdominis břišní..

7 Pomocná svalová zařízení Fascie tenké souvislé blanky z vaziva obalují svaly a celé svalové skupiny (1) septa, která vytvářejí probíhají jimi nervově cévní svazky Vaginae synoviales (šlachové pochvy) v místech, kde šlacha naléhá na kostěný podklad má dva listy

8 Pomocná svalová zařízení (2) Bursae mucosae (tíhové váčky) vystlané synoviální membránou a naplněné synoviální tekutinou uložené nejčastěji mezi svalem a kloubem brání nadměrnému tření

9 Sval (1) Složen z příčně pruhované svaloviny, vaziva, nervové tkáně a cév příčně pruhovaná svalovina největší část aktivní hmoty řízena mozkovými a míšními nervy = volní inervace Kosterní sval se upíná tak, že přechází přes jeden nebo více kloubů smrštění je velice rychlé a stah je silný, stejně tak rychlá je i relaxace svalu

10 příčně pruhované svalstvo

11 svalové vlákno

12 Sval (2) Svalové vlákno základní stavební jednotka příčně pruhované svaloviny Kontraktilní jednotkou je myofibrila obsahuje kontraktilní proteiny aktin a myosin aktin (tvar hrášku) tenká a světlá myofibrila = IZOTROPNÍ myosin silná a temná myofibrila = ANIZOTROPNÍ regulační proteiny TROPOMYOSIN a TROPONIN myofibrila členěna na pravidelné úseky sarkomery (vzdálenost mezi 2 Z-úseky)

13

14 Sval (3) do Z-linie zakotvena tenká filamenta aktinu, mezi nimi silná filamenta myosinu částečně se překrývají, proto obraz pruhování v klidu brání spojení aktinu a myosinu regulační proteiny Při podráždění: nervový podnět vyvolá uvolnění Ca iontů Ca se naváže na troponin ten odsune tropomyosin z vazebného místa aktinu a oba kontraktilní proteiny se spojí ohybem hlavy myosinu se aktin zasouvá mezi myosin a sval se kontrahuje ATP potřeba jako energie, která kryje tento aktivní děj

15 hlava myosinu troponin a tropomyosin

16

17 Sval bere se z kreatinfosfátu (zásoby kreatinfosfátu se doplňují oxidací glukózy a MK) dále se mění na kreatin pak na kreatinin kreatininová clearance (vyš. moče = nemocný musí být v klidu!) Relaxace svalu: rozpojení aktinu a myosinu (4) aktivní děj, potřebuje energii = ATP 2 typy svalové kontrakce: izometrická (=statická práce) = stoupá svalové napětí, sval se nezkracuje

18 Sval (5) isotonická (= dynamická práce) = svalový tonus se nemění, svalová vlákna se ale zkracují SVALOVÁ ÚNAVA způsobena vyčerpáním ATP, nahromadí se kyselina mléčná (anaerobní oxidace glukozy) únava na nervosvalové synapsi vyvolá blok přenosu vzruchu z nervu na sval

19 Svaly hlavy a krku

20 Svaly hlavy (1) Žvýkací svaly začátek svalu na kostech neurocrania úpony bývají na dolní čelisti překlenují čelistní kloub např. m. masseter arcus zygomaticus, úpon na angulus mandibulae přitahuje mandibulu, při sání kojence

21 Svaly hlavy (2) Mimické svaly začátek svalu kosti lebky úpony kůže obličeje kontrakce pohyb kůže a pohyby obličeje, vyjadřují aktuální psychický stav jedince a) svaly štěrbiny ústní m. orbicularis oris obkružuje dutinu ústní, svírá a vysunuje rty dopředu do bočních krajů se upínají další svaly zvedají, rozšiřují, stahují ústní koutek, dolní ret

22 Svaly hlavy (3) b) svaly oblasti očních víček m. orbicularis oculi nejvýznamnější ze skupiny, pevné sevření víček c) svaly v oblasti nosu m. nasalis nejvýznamnější. Pokrývá hřbet nosu d) svaly klenby lební vazivová aponeuróza (galea aponeurotica = vazivová přilba) středem, vpředu se do ní upíná m.frontalis (zvedá obočí), vzadu m.occipitalis

23 Svaly hlavy (4) e) svaly ušního boltce u člověka nepodstatné f) m. buccinator čtyřhranný sval, tvoří podklad tváří, uplatňuje se při foukání Svaly mimické jsou inervovány VII. hlavovým nervem

24

25 Svaly krku (1) a) Platysma plochý podkožní sval od klíční kosti po mimické svaly dolního rtu tonus krku, inervován z VII. nervu b) M. sternocleidomastoideus začátek - oblast sternoclaviculárního kloubu úpon na processus mastoideus kývač hlavy, otáčí obličej na protilehlou stranu c) Mm.scaleni 3 šikmé (kloněné) svaly pohyb páteří, pom.dých.

26

27 Svaly krku (2) d) Mm. suprahyoidei nadjazylkové svaly na přední straně krku vytvářejí dno dutiny ústní, zvedají hrtan, stahují mandibulu e) Mm. infrahyoidei podjazylkové svaly, rozepjaté mezi jazylkou, chrupavkou štítnou a sternem táhnou hrtan a jazylku dolů

28 Musculi thoracis

29 Svaly hrudníku (1) Thorakohumerální svaly svaly pletence HK a) M. pectoralis major (velký prsní sval) začátek na klíční kosti, sternu, fascii břišních svalů úpon crista tuberculi majoris humeri Fce přitahuje HK, předpažení, pomocný dýchací sval b) M. pectoralis minor (malý prsní sval) začátek žebro úpon processus coracoideus

30

31 Svaly hrudníku (2) Fce pomocný dýchací sval, táhne lopatku dolů c) M. serratus anterior (přední pilový sval) začátek žebro úpon mediální hrana lopatky Fce zevní rotace dolního úhlu lopatky, pomocný dýchací sval Vlastní svaly hrudníku a) Mm. intercostales externi (zevní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro úpon distální žebro směrem dopředu

32

33 Svaly hrudníku (3) Fce VDECH b) Mm. intercostales interni (vnitřní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro zepředu úpon distální žebro vzadu Fce VÝDECH c) Diaphragma (bránice) plochý sval rozepjatý mezi hrudní a břišní dutinou začátek sternum, chrupavky žebra, bederní páteř úpon centrum tendineum šlašitý střed

34 Svaly hrudníku otvory hiatus aorticus pro aortu foramen v. cavae pro dolní dutou žílu hiatus oesophageus pro jícen Fce HLAVNÍ DÝCHACÍ SVAL (4) inervace n.phrenicus C4 segment

35 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

36 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

37

38 Musculi abdominis et musculi dorsi

39 Svaly břicha (1) jsou ploché, deskovité a dělí se do tří skupin Ventrální skupina M. rectus abdominis začátek dolní část sterna úpon os pubis probíhá ve šlachové pochvě ta je tvořena aponeurózami laterálních svalů v průběhu svalových snopců jsou vazivové pruhy (intersectiones tendineae) Fce flexe páteře, břišní lis

40

41 Svaly břicha (2) Laterální skupina a) M. obliquus externus abdominis (zevní šikmý sval břišní) začátek dolních 8 žeber, sestupuje dopředu dolů úpon přední list pochvy přímého svalu břišního lig. inguinalis dolní část jeho aponeurózy Fce rotace páteře, podíl na břišním lisu b) M. obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý sval břišní)

42 m. obliquus externus m.obliquus internus

43 Svaly břicha (3) začátek crista iliaca, snopce se vějířovitě rozbíhají dopředu úpon dolní žebra, spoluvytváří pochvu přímého svalu Fce břišní lis (vyprazdňování orgánů dutiny břišní), rotace trupu c) M. transversus abdominis (příčný sval břišní) začátek crista iliaca a chrupavky žebra úpon aponeuróza tvoří pochvu přímého svalu Fce břišní lis

44

45 Svaly břicha (4) Dorzální skupina M. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) rozepjatý vzadu od crista iliaca k 12.žebru Fce záklon páteře

46 Svaly břicha Canalis inguinalis (tříselný kanál) (5) štěrbina ve stěně břišní nad tříselným vazem Diaphragma pelvis (pánevní dno) spodina pánve podpůrný aparát orgánům malé pánve děloha, pochva, konečník

47 Svaly zad (1) Povrchová vrstva M. trapezius (sval trapézový) začátek zevní plocha týlní kosti, trnové výběžky C Th12 úpon zevní konec klíční kosti, akromia, spina scapulae Fce stabilizace lopatky, zvednutí paže nad horizontálu Inervace XI. - n. accessorius

48

49 Svaly zad (2) M. latissimus dorsi (široký sval zádový) začátek sacrum, trny bederních a dolních hrudník obratlů, žebro úpon pod tuberculum minus humeri Fce addukce a extenze humeru; pomocný vdechový, zčásti pomocný výdechový sval Druhá vrstva Mm. rhomboidei začínají od dolní části C a horní Th páteře, upínají se na mediální okraj lopatky posun nahoru

50

51

52 Svaly zad (3) M. levator scapulae (zdvihač lopatky) Fce zvedá horní úhel lopatky Třetí vrstva M. serratus posterior superior (zadní pilový sval horní) pomocný vdechový sval M. serratus posterior inferior (zadní pilový sval dolní) pomocný výdechový sval

53 m. levator scapulae m.serratus posterior superior m.serratus posterior inferior

54 Svaly zad (4) Čtvrtá vrstva hluboká vrstva z řady drobných svalů napřimují trup (hlavu), rotují páteří a) spinotransverzální b) transverzospinální c) spinospinální d) hluboké šíjové svaly

55 Musculi membri superioris

56 Svaly pletence HK (1) mohutná svalová skupina uložená kolem ramenního kloubu významné pro pohyb ramenním kloubem a jeho fixaci a) M. deltoideus (sval deltový) začátek zevní třetina klavikuly, nadpažek a zevní 2/3 spiny scapulae úpon laterální strana humeru Fce abdukce (odtáhnutí) a flexe v ramenním kloubu

57

58 Svaly pletence HK (2) b) M. supraspinatus (sval nadhřebenový) začátek nadhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri c) M. infraspinatus (sval podhřebenový) začátek podhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri d) M. teres minor (sval oblý malý) začátek zevní okraj lopatky úpon tubeculum majoris humeri

59 m.infraspinatus m.supraspinatus m.teres minor

60 Svaly pletence HK (3) Fce b)-d) abdukce a zevní rotace ramenním kloubu e) M. teres major (sval oblý velký) začátek dolní úhel lopatky úpon crista tuberculi minoris humeri f) M. subscapularis (sval podlopatkový) začátek přední plocha lopatky úpon tuberculum minus humeri Fce e)-f) vnitřní rotace paže

61

62 Svaly paže (4) Přední skupina (dlaňová) a) M. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní) začátek (sval jde přes 2 klouby) dlouhá hlava lopatka nad jamkou ramenního kloubu krátká hlava processus coracoideus úpon tuberositas radii Fce ohyb v lokti b) M. coracobrachialis (sval hákový) začátek processus coracoideus

63

64

65 Svaly paže (5) úpon pažní kost b) M. brachialis (hluboký sval pažní) začátek pažní kost úpon tuberositas ulnae synergista bicepsu, jde přes 1 kloub Zadní skupina M. triceps brachii (trojhlavý sval pažní) začátek (3 hlavy) 1.hlava (dlouhá) pod jamkou ramenního kloubu

66 Svaly paže (6) 2. a 3.hlava (krátká) zadní plocha humeru úpon silnou plochou šlachou na loketním výběžku ulny Fce extenze v ramenním a loketním kloubu

67

68 Svaly předloktí (1) Přední skupina skupina flexorů a pronátorů předloktí a jsou uspořádány do 4 vrstev Povrchová vrstva společná hlava na mediálním epicondylu humeru a) M. pronator teres (pronující sval oblý) úpon polovina radia Fce pronace překloktí, ohyb v loketním kloubu b) M. flexor carpi radialis (zevní ohybač zápěstí) úpon dlouhá šlacha; dlaňová plocha baze 2.a 3. metakarpu

69 Svaly předloktí (2) c) M. flexor carpi ulnaris (vnitřní ohybač zápěstí) d) M. palmaris longus (dlouhý sval dlaňový) Druhá vrstva M. flexor digitorum superficialis (povrchový natahovač prstů) Třetí vrstva a) M. flexor digitorum profundus (hluboký natahovač prstů) b) M. flexor pollicis longus (dlouhý ohybač palce)

70

71 Svaly předloktí (3) Nejhlubší vrstva M. pronator quadratum (čtyřhranný sval pronující) Fce pronace předloktí Postranní skupina svaly začínají od zevní dolní části humeru extenzory a supinátory předloktí, inervace n.radialis a) M. extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač předloktí) b) M. extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahovač předloktí)

72

73 Svaly předloktí (4) c) M. brachioradialis na pronovaném předloktí vydatný flexor loketního kloubu Zadní skupina natahovače prstů a ruky povrchová skupina začíná na zadní strany laterálního epicondylu humeru M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris hluboká skupina zadní strana ulny a od membrana interossea

74 Svaly předloktí (5) M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis brevis M. extensor pollicis longus M. extensor indicis (natahovač ukazováčku)

75

76 Svaly ruky (1) Palcová strana společný začátek na eminentia carpi radialis a směřují k palci podmiňují palcový val - THENAR M. abductor pollicis brevis M. flexor pollicis brevis M. opponens pollicis M. adductor pollicis Nejvýznamnější je pohyblivost palce, zejména přitažení (addukce) a opozice

77 Svaly ruky (2) Malíková strana společný začátek na eminentia carpi ulnaris podmiňují malíkový val - HYPOTHENAR M. palmaris brevis M. abductor digiti minimi M. flexor digiti minimi brevis M. opponens digiti minimi

78 Svaly ruky (3) Střední skupina hluboké svaly dlaně Mm. lumbricales (svaly houslistů) 4 štíhlé svaly. Flexe v metakarpofalangeálních kloubech + extenze interfalangeálních kloubů Mm. interossei palmares I.-III. přitahovače k ose jdoucí III. prstem Mm. interossei dorsales I.-IV. odtahovače prstů od osy III. prstu. Vyplňují mezikostní prostory

79 topicid= a7cfea5c5064b8bdb7d68b5

80

81 Musculi membri inferioris

82 Svaly kyčelního kloubu (1) obdoba svalů ramenního kloubu Přední skupina M. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) začátek bederní páteř a jáma kyčelní úpon trochanter minor Fce flexe kyčelního kloubu, otáčí stehno zevně Zadní skupina M. glutaeus maximus (velký sval hýžďový) M. glutaeus medius (střední sval hýžďový)

83 Svaly kyčelního kloubu (2) M. glutaeus minimus (malý sval hýžďový) začátek zevní strana lopaty kyčelní kosti úpon trochanter major Fce extenze kyčelního kloubu; uplatnění při chůzi Hluboká vrstva M. piriformis (sval hruškovitý) začátek konkavita os sacrum Fce spolupodíl na vytáčení stehna ven

84

85 Svaly stehenní (1) Přední skupina a) M. sartorius (sval krejčovský) začátek horní přední trn kyčelní úpon condylus medialis tibiae Fce flexe v kyčelním a kolenním kloubu (spojena s vnitřní rotací bérce), abdukce a zevní rotace kyčelního kloubu b) M. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní) začátek 4 hlavy 1.hlava nad jamkou kyčelního kloubu

86 Svaly stehenní (2) 2., 3. a 4.hlava (m.vastus medius, m.vastus lateralis, m.vastus intermedius) kost stehenní úpon tuberositas tibiae všechny hlavy se spojují do mohutné šlachy do jejího průběhu je začleněna patella Fce flexe kyčelního kloubu a extenze kolenního Mediální skupina skupina přitahovačů, dělají addukci (přinožení) začátek stydká a sedací kost úpon stehenní kost (dorzomediální strana)

87 M. quadriceps femoris 4 hlavy

88 Svaly stehenní (3) M. adductor magnus (velký přitahující sval) nejmohutnější ze skupiny M. gracilis (štíhlý sval stehenní) dlouhý průběh od stydké kosti na vnitřní kondyl tibie M. pectineus M. adductor brevis M. adductor longus M. obturatorius externus Dorzální skupina skupina ohýbačů, ohýbají kolenní kloub + extenze v kyčelním

89

90 Svaly stehenní začínají na sedacím hrbolu upínají se na mediální kodyl tibie (4) a) M. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) začátek 2 hlavy 1.(krátká) hlava stehenní kost 2. hlava hrbol kosti sedací úpon hlavička fibuli b) M. semitendinosus (sval pološlašitý) c) M. semimembranosus (sval poloblanitý)

91 M. biceps femoris

92 Svaly bérce (1) Přední skupina extenzory prstů a nohy, supinace nohy začátek přední strana kostí bérce a) M. tibialis anterior (přední holenní sval) úpon na loďkovité kosti extenze nohy b) M. extensor digitorum longus (dlouhý natahovač prstů) úponová šlacha na pět částí c) M. extensor hallucis longus (dlouhý natahovač palce)

93 přední skupina

94 Svaly bérce (2) úponová šlacha na dorzum nohy, pak na 2 části, každá se upíná na jeden falang natahuje palce, dorzální ohyb nohy Laterální skupina pronátory a flexory nohy, udržování klenby nožní začátek pod hlavičkou fibuly a) M. peroneus longus (dlouhý sval lýtkový) úponová šlacha za zevním kotníkem, šikmo chodidlem, úpon na 1.metatarz b) M. peroneus brevis (krátký sval lýtkový)

95 laterální skupina

96 Svaly bérce (3) s úponovou šlachou dlouhého svalu, upíná se na 5.metatarz Dorzální skupina nejmohutnější skupina, flexory (ohýbače) nohy a prstů; příčná klenba nožní Povrchová vrstva a) M. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) začátek 3 hlavy 1. a 2.hlava (povrchové) = m.gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový) oba epicondyly stehenní kosti

97 Svaly bérce 3.hlava (hluboká) = m. soleus (šikmý sval lýtkový) hlavice fibuly a zadní plocha tibie svalová bříška končí v polovině lýtka a vytvářejí širokou šlachu Achillova šlacha = tendo calcaneus úpon hrbol patní kosti Hluboká vrstva (4) začínají na zadní ploše tibie, fibuly a membrana interossea a) M. tibialis posterior (zadní sval holenní) nejhlubší sval, probíhá za vnitřním kotníkem

98 Svaly bérce (5) úpon loďkovitá kost, klínovité kosti Fce plantární flexe nohy, addukce. podélná klenba nožní b) M. flexor digitorum longus (dlouhý ohybač prstů) za vnitřním kotníkem, úponová šlacha kříží šlachu dlouhého ohybače palce, štěpí se na 4 části úpon na distální články 2.-5.prstu c) M. flexor hallucis longus (dlouhý ohybač palce) za vnitřním kotníkem upíná se na distální článek palce ohýbá + plantární flexe

99 M.triceps surae

100 Svaly nohy (1) Svaly hřbetu nohy začátek na patní kosti, úpon do dorzální aponeurózy prstů, zajištění podélné klenby nožní M. extensor digitorum brevis (krátký natahovač prstů) M. extensor hallucis brevis (krátký natahovač palce) Svaly planty nohy Palcová skupina leží na vnitřním okraji chodidla

101 Svaly nohy (2) M. abductor hallucis (odtahovač palce) M. flexor hallucis brevis (krátký ohybač palce) M. adductor hallucis (přitahovač palce) Malíková skupina vnější okraj chodidla, začínají na zevní straně patní kosti M. abductor digiti minimi V. (krátký odtahovač malíku) M. flexor digiti minimi V. (krátký ohybač malíku)

102 Svaly nohy (3) Střední skupina M. flexor digitorum brevis (krátký ohybač prstů) Mm. lumbricales I.-IV. (červovité svaly) Mm. interossei plantares et dorsales (mezikostní svaly) fce shodná s funkcí podobných svalů ruky M. quadratus plantae (čtyřhranný sval chodidlový)

103

104

105 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka I. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s.

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Bakalářská práce Autor: Monika Šařecová, studium fyzioterapie Vedoucí práce: PhDr. David Smékal,

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby Diplomová práce Autor práce:

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

BIOMECHANIKA. 4. Jakou má velikost výsledná síla na obrázku? a. 20 N b. 70 N c. 51 N d. 510 N

BIOMECHANIKA. 4. Jakou má velikost výsledná síla na obrázku? a. 20 N b. 70 N c. 51 N d. 510 N BIOMECHANIKA 1. Co je cílem biomechaniky sportu a tělesných cvičení? a. nové léčebné postupy b. zvyšování sportovní výkonnosti c. poskytování první pomoci při zranění d. nový způsob operačních technik

Více

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika:

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku směrem k ruce. Orgány a okrsky pod jejím vlivem: nos, hrdlo, plíce, hrudník, horní končetiny Patologické příznaky a

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více