Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Myologia Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Nauka o svalech (1) Svalstvo = aktivní pohybový aparát zabezpečení polohy těla a vnitřních orgánů činnost svalstva = hlavní zdroj tepla v těle MUSCULUS = sval příčně pruhovaná svalovina = základ kosterního svalstva každý sval se skládá z: svalové bříško šlacha (tendo) svazek rovnoběžně jdoucích kolagenních vláken

3 Nauka o svalech (2) pohromadě je drží řídké vazivo připojení šlachy na kost se děje pomocí periostu šlacha - počáteční (origo) a úponová (insertio) cévy, nervy tepny výživa svalu, bohatě se uvnitř větví žíly a lymfatické cévy odvádějí zplodiny do svalu vstupují společně ve svalové stopce nervová vlákna (motorická, senzitivní, autonomní) většinou párové začátek svalu většinou blíže hlavě, úpon svalu

4 Názvosloví (1) synergisté svaly podobné nebo stejné funkce antagonisté svaly opačné funkce název souvisí s funkcí, tvarem, průběhem svalových snopců nebo uložením Dle funkce: m. flexor ohybač m. extensor natahovač m. adductor přitahovač m. abductor odtahovač m. sphincter - svěrač

5 Názvosloví m. dilatator rozšiřovač m. levator zvedač m. depresor stahovač atd. Podle tvaru: m. fusiformis vřetenovitý m. biceps dvouhlavý m. brevis krátký m. longus dlouhý m. teres oblý... (2)

6 Názvosloví (3) Podle směru snopců: m. obliquus šikmý m. rectus přímý m. transversus příčný. Podle uložení: povrchní, hluboké,mediální nebo laterální podle krajiny uložení m. temporalis spánkový m. abdominis břišní..

7 Pomocná svalová zařízení Fascie tenké souvislé blanky z vaziva obalují svaly a celé svalové skupiny (1) septa, která vytvářejí probíhají jimi nervově cévní svazky Vaginae synoviales (šlachové pochvy) v místech, kde šlacha naléhá na kostěný podklad má dva listy

8 Pomocná svalová zařízení (2) Bursae mucosae (tíhové váčky) vystlané synoviální membránou a naplněné synoviální tekutinou uložené nejčastěji mezi svalem a kloubem brání nadměrnému tření

9 Sval (1) Složen z příčně pruhované svaloviny, vaziva, nervové tkáně a cév příčně pruhovaná svalovina největší část aktivní hmoty řízena mozkovými a míšními nervy = volní inervace Kosterní sval se upíná tak, že přechází přes jeden nebo více kloubů smrštění je velice rychlé a stah je silný, stejně tak rychlá je i relaxace svalu

10 příčně pruhované svalstvo

11 svalové vlákno

12 Sval (2) Svalové vlákno základní stavební jednotka příčně pruhované svaloviny Kontraktilní jednotkou je myofibrila obsahuje kontraktilní proteiny aktin a myosin aktin (tvar hrášku) tenká a světlá myofibrila = IZOTROPNÍ myosin silná a temná myofibrila = ANIZOTROPNÍ regulační proteiny TROPOMYOSIN a TROPONIN myofibrila členěna na pravidelné úseky sarkomery (vzdálenost mezi 2 Z-úseky)

13

14 Sval (3) do Z-linie zakotvena tenká filamenta aktinu, mezi nimi silná filamenta myosinu částečně se překrývají, proto obraz pruhování v klidu brání spojení aktinu a myosinu regulační proteiny Při podráždění: nervový podnět vyvolá uvolnění Ca iontů Ca se naváže na troponin ten odsune tropomyosin z vazebného místa aktinu a oba kontraktilní proteiny se spojí ohybem hlavy myosinu se aktin zasouvá mezi myosin a sval se kontrahuje ATP potřeba jako energie, která kryje tento aktivní děj

15 hlava myosinu troponin a tropomyosin

16

17 Sval bere se z kreatinfosfátu (zásoby kreatinfosfátu se doplňují oxidací glukózy a MK) dále se mění na kreatin pak na kreatinin kreatininová clearance (vyš. moče = nemocný musí být v klidu!) Relaxace svalu: rozpojení aktinu a myosinu (4) aktivní děj, potřebuje energii = ATP 2 typy svalové kontrakce: izometrická (=statická práce) = stoupá svalové napětí, sval se nezkracuje

18 Sval (5) isotonická (= dynamická práce) = svalový tonus se nemění, svalová vlákna se ale zkracují SVALOVÁ ÚNAVA způsobena vyčerpáním ATP, nahromadí se kyselina mléčná (anaerobní oxidace glukozy) únava na nervosvalové synapsi vyvolá blok přenosu vzruchu z nervu na sval

19 Svaly hlavy a krku

20 Svaly hlavy (1) Žvýkací svaly začátek svalu na kostech neurocrania úpony bývají na dolní čelisti překlenují čelistní kloub např. m. masseter arcus zygomaticus, úpon na angulus mandibulae přitahuje mandibulu, při sání kojence

21 Svaly hlavy (2) Mimické svaly začátek svalu kosti lebky úpony kůže obličeje kontrakce pohyb kůže a pohyby obličeje, vyjadřují aktuální psychický stav jedince a) svaly štěrbiny ústní m. orbicularis oris obkružuje dutinu ústní, svírá a vysunuje rty dopředu do bočních krajů se upínají další svaly zvedají, rozšiřují, stahují ústní koutek, dolní ret

22 Svaly hlavy (3) b) svaly oblasti očních víček m. orbicularis oculi nejvýznamnější ze skupiny, pevné sevření víček c) svaly v oblasti nosu m. nasalis nejvýznamnější. Pokrývá hřbet nosu d) svaly klenby lební vazivová aponeuróza (galea aponeurotica = vazivová přilba) středem, vpředu se do ní upíná m.frontalis (zvedá obočí), vzadu m.occipitalis

23 Svaly hlavy (4) e) svaly ušního boltce u člověka nepodstatné f) m. buccinator čtyřhranný sval, tvoří podklad tváří, uplatňuje se při foukání Svaly mimické jsou inervovány VII. hlavovým nervem

24

25 Svaly krku (1) a) Platysma plochý podkožní sval od klíční kosti po mimické svaly dolního rtu tonus krku, inervován z VII. nervu b) M. sternocleidomastoideus začátek - oblast sternoclaviculárního kloubu úpon na processus mastoideus kývač hlavy, otáčí obličej na protilehlou stranu c) Mm.scaleni 3 šikmé (kloněné) svaly pohyb páteří, pom.dých.

26

27 Svaly krku (2) d) Mm. suprahyoidei nadjazylkové svaly na přední straně krku vytvářejí dno dutiny ústní, zvedají hrtan, stahují mandibulu e) Mm. infrahyoidei podjazylkové svaly, rozepjaté mezi jazylkou, chrupavkou štítnou a sternem táhnou hrtan a jazylku dolů

28 Musculi thoracis

29 Svaly hrudníku (1) Thorakohumerální svaly svaly pletence HK a) M. pectoralis major (velký prsní sval) začátek na klíční kosti, sternu, fascii břišních svalů úpon crista tuberculi majoris humeri Fce přitahuje HK, předpažení, pomocný dýchací sval b) M. pectoralis minor (malý prsní sval) začátek žebro úpon processus coracoideus

30

31 Svaly hrudníku (2) Fce pomocný dýchací sval, táhne lopatku dolů c) M. serratus anterior (přední pilový sval) začátek žebro úpon mediální hrana lopatky Fce zevní rotace dolního úhlu lopatky, pomocný dýchací sval Vlastní svaly hrudníku a) Mm. intercostales externi (zevní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro úpon distální žebro směrem dopředu

32

33 Svaly hrudníku (3) Fce VDECH b) Mm. intercostales interni (vnitřní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro zepředu úpon distální žebro vzadu Fce VÝDECH c) Diaphragma (bránice) plochý sval rozepjatý mezi hrudní a břišní dutinou začátek sternum, chrupavky žebra, bederní páteř úpon centrum tendineum šlašitý střed

34 Svaly hrudníku otvory hiatus aorticus pro aortu foramen v. cavae pro dolní dutou žílu hiatus oesophageus pro jícen Fce HLAVNÍ DÝCHACÍ SVAL (4) inervace n.phrenicus C4 segment

35 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

36 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

37

38 Musculi abdominis et musculi dorsi

39 Svaly břicha (1) jsou ploché, deskovité a dělí se do tří skupin Ventrální skupina M. rectus abdominis začátek dolní část sterna úpon os pubis probíhá ve šlachové pochvě ta je tvořena aponeurózami laterálních svalů v průběhu svalových snopců jsou vazivové pruhy (intersectiones tendineae) Fce flexe páteře, břišní lis

40

41 Svaly břicha (2) Laterální skupina a) M. obliquus externus abdominis (zevní šikmý sval břišní) začátek dolních 8 žeber, sestupuje dopředu dolů úpon přední list pochvy přímého svalu břišního lig. inguinalis dolní část jeho aponeurózy Fce rotace páteře, podíl na břišním lisu b) M. obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý sval břišní)

42 m. obliquus externus m.obliquus internus

43 Svaly břicha (3) začátek crista iliaca, snopce se vějířovitě rozbíhají dopředu úpon dolní žebra, spoluvytváří pochvu přímého svalu Fce břišní lis (vyprazdňování orgánů dutiny břišní), rotace trupu c) M. transversus abdominis (příčný sval břišní) začátek crista iliaca a chrupavky žebra úpon aponeuróza tvoří pochvu přímého svalu Fce břišní lis

44

45 Svaly břicha (4) Dorzální skupina M. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) rozepjatý vzadu od crista iliaca k 12.žebru Fce záklon páteře

46 Svaly břicha Canalis inguinalis (tříselný kanál) (5) štěrbina ve stěně břišní nad tříselným vazem Diaphragma pelvis (pánevní dno) spodina pánve podpůrný aparát orgánům malé pánve děloha, pochva, konečník

47 Svaly zad (1) Povrchová vrstva M. trapezius (sval trapézový) začátek zevní plocha týlní kosti, trnové výběžky C Th12 úpon zevní konec klíční kosti, akromia, spina scapulae Fce stabilizace lopatky, zvednutí paže nad horizontálu Inervace XI. - n. accessorius

48

49 Svaly zad (2) M. latissimus dorsi (široký sval zádový) začátek sacrum, trny bederních a dolních hrudník obratlů, žebro úpon pod tuberculum minus humeri Fce addukce a extenze humeru; pomocný vdechový, zčásti pomocný výdechový sval Druhá vrstva Mm. rhomboidei začínají od dolní části C a horní Th páteře, upínají se na mediální okraj lopatky posun nahoru

50

51

52 Svaly zad (3) M. levator scapulae (zdvihač lopatky) Fce zvedá horní úhel lopatky Třetí vrstva M. serratus posterior superior (zadní pilový sval horní) pomocný vdechový sval M. serratus posterior inferior (zadní pilový sval dolní) pomocný výdechový sval

53 m. levator scapulae m.serratus posterior superior m.serratus posterior inferior

54 Svaly zad (4) Čtvrtá vrstva hluboká vrstva z řady drobných svalů napřimují trup (hlavu), rotují páteří a) spinotransverzální b) transverzospinální c) spinospinální d) hluboké šíjové svaly

55 Musculi membri superioris

56 Svaly pletence HK (1) mohutná svalová skupina uložená kolem ramenního kloubu významné pro pohyb ramenním kloubem a jeho fixaci a) M. deltoideus (sval deltový) začátek zevní třetina klavikuly, nadpažek a zevní 2/3 spiny scapulae úpon laterální strana humeru Fce abdukce (odtáhnutí) a flexe v ramenním kloubu

57

58 Svaly pletence HK (2) b) M. supraspinatus (sval nadhřebenový) začátek nadhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri c) M. infraspinatus (sval podhřebenový) začátek podhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri d) M. teres minor (sval oblý malý) začátek zevní okraj lopatky úpon tubeculum majoris humeri

59 m.infraspinatus m.supraspinatus m.teres minor

60 Svaly pletence HK (3) Fce b)-d) abdukce a zevní rotace ramenním kloubu e) M. teres major (sval oblý velký) začátek dolní úhel lopatky úpon crista tuberculi minoris humeri f) M. subscapularis (sval podlopatkový) začátek přední plocha lopatky úpon tuberculum minus humeri Fce e)-f) vnitřní rotace paže

61

62 Svaly paže (4) Přední skupina (dlaňová) a) M. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní) začátek (sval jde přes 2 klouby) dlouhá hlava lopatka nad jamkou ramenního kloubu krátká hlava processus coracoideus úpon tuberositas radii Fce ohyb v lokti b) M. coracobrachialis (sval hákový) začátek processus coracoideus

63

64

65 Svaly paže (5) úpon pažní kost b) M. brachialis (hluboký sval pažní) začátek pažní kost úpon tuberositas ulnae synergista bicepsu, jde přes 1 kloub Zadní skupina M. triceps brachii (trojhlavý sval pažní) začátek (3 hlavy) 1.hlava (dlouhá) pod jamkou ramenního kloubu

66 Svaly paže (6) 2. a 3.hlava (krátká) zadní plocha humeru úpon silnou plochou šlachou na loketním výběžku ulny Fce extenze v ramenním a loketním kloubu

67

68 Svaly předloktí (1) Přední skupina skupina flexorů a pronátorů předloktí a jsou uspořádány do 4 vrstev Povrchová vrstva společná hlava na mediálním epicondylu humeru a) M. pronator teres (pronující sval oblý) úpon polovina radia Fce pronace překloktí, ohyb v loketním kloubu b) M. flexor carpi radialis (zevní ohybač zápěstí) úpon dlouhá šlacha; dlaňová plocha baze 2.a 3. metakarpu

69 Svaly předloktí (2) c) M. flexor carpi ulnaris (vnitřní ohybač zápěstí) d) M. palmaris longus (dlouhý sval dlaňový) Druhá vrstva M. flexor digitorum superficialis (povrchový natahovač prstů) Třetí vrstva a) M. flexor digitorum profundus (hluboký natahovač prstů) b) M. flexor pollicis longus (dlouhý ohybač palce)

70

71 Svaly předloktí (3) Nejhlubší vrstva M. pronator quadratum (čtyřhranný sval pronující) Fce pronace předloktí Postranní skupina svaly začínají od zevní dolní části humeru extenzory a supinátory předloktí, inervace n.radialis a) M. extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač předloktí) b) M. extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahovač předloktí)

72

73 Svaly předloktí (4) c) M. brachioradialis na pronovaném předloktí vydatný flexor loketního kloubu Zadní skupina natahovače prstů a ruky povrchová skupina začíná na zadní strany laterálního epicondylu humeru M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris hluboká skupina zadní strana ulny a od membrana interossea

74 Svaly předloktí (5) M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis brevis M. extensor pollicis longus M. extensor indicis (natahovač ukazováčku)

75

76 Svaly ruky (1) Palcová strana společný začátek na eminentia carpi radialis a směřují k palci podmiňují palcový val - THENAR M. abductor pollicis brevis M. flexor pollicis brevis M. opponens pollicis M. adductor pollicis Nejvýznamnější je pohyblivost palce, zejména přitažení (addukce) a opozice

77 Svaly ruky (2) Malíková strana společný začátek na eminentia carpi ulnaris podmiňují malíkový val - HYPOTHENAR M. palmaris brevis M. abductor digiti minimi M. flexor digiti minimi brevis M. opponens digiti minimi

78 Svaly ruky (3) Střední skupina hluboké svaly dlaně Mm. lumbricales (svaly houslistů) 4 štíhlé svaly. Flexe v metakarpofalangeálních kloubech + extenze interfalangeálních kloubů Mm. interossei palmares I.-III. přitahovače k ose jdoucí III. prstem Mm. interossei dorsales I.-IV. odtahovače prstů od osy III. prstu. Vyplňují mezikostní prostory

79 topicid= a7cfea5c5064b8bdb7d68b5

80

81 Musculi membri inferioris

82 Svaly kyčelního kloubu (1) obdoba svalů ramenního kloubu Přední skupina M. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) začátek bederní páteř a jáma kyčelní úpon trochanter minor Fce flexe kyčelního kloubu, otáčí stehno zevně Zadní skupina M. glutaeus maximus (velký sval hýžďový) M. glutaeus medius (střední sval hýžďový)

83 Svaly kyčelního kloubu (2) M. glutaeus minimus (malý sval hýžďový) začátek zevní strana lopaty kyčelní kosti úpon trochanter major Fce extenze kyčelního kloubu; uplatnění při chůzi Hluboká vrstva M. piriformis (sval hruškovitý) začátek konkavita os sacrum Fce spolupodíl na vytáčení stehna ven

84

85 Svaly stehenní (1) Přední skupina a) M. sartorius (sval krejčovský) začátek horní přední trn kyčelní úpon condylus medialis tibiae Fce flexe v kyčelním a kolenním kloubu (spojena s vnitřní rotací bérce), abdukce a zevní rotace kyčelního kloubu b) M. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní) začátek 4 hlavy 1.hlava nad jamkou kyčelního kloubu

86 Svaly stehenní (2) 2., 3. a 4.hlava (m.vastus medius, m.vastus lateralis, m.vastus intermedius) kost stehenní úpon tuberositas tibiae všechny hlavy se spojují do mohutné šlachy do jejího průběhu je začleněna patella Fce flexe kyčelního kloubu a extenze kolenního Mediální skupina skupina přitahovačů, dělají addukci (přinožení) začátek stydká a sedací kost úpon stehenní kost (dorzomediální strana)

87 M. quadriceps femoris 4 hlavy

88 Svaly stehenní (3) M. adductor magnus (velký přitahující sval) nejmohutnější ze skupiny M. gracilis (štíhlý sval stehenní) dlouhý průběh od stydké kosti na vnitřní kondyl tibie M. pectineus M. adductor brevis M. adductor longus M. obturatorius externus Dorzální skupina skupina ohýbačů, ohýbají kolenní kloub + extenze v kyčelním

89

90 Svaly stehenní začínají na sedacím hrbolu upínají se na mediální kodyl tibie (4) a) M. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) začátek 2 hlavy 1.(krátká) hlava stehenní kost 2. hlava hrbol kosti sedací úpon hlavička fibuli b) M. semitendinosus (sval pološlašitý) c) M. semimembranosus (sval poloblanitý)

91 M. biceps femoris

92 Svaly bérce (1) Přední skupina extenzory prstů a nohy, supinace nohy začátek přední strana kostí bérce a) M. tibialis anterior (přední holenní sval) úpon na loďkovité kosti extenze nohy b) M. extensor digitorum longus (dlouhý natahovač prstů) úponová šlacha na pět částí c) M. extensor hallucis longus (dlouhý natahovač palce)

93 přední skupina

94 Svaly bérce (2) úponová šlacha na dorzum nohy, pak na 2 části, každá se upíná na jeden falang natahuje palce, dorzální ohyb nohy Laterální skupina pronátory a flexory nohy, udržování klenby nožní začátek pod hlavičkou fibuly a) M. peroneus longus (dlouhý sval lýtkový) úponová šlacha za zevním kotníkem, šikmo chodidlem, úpon na 1.metatarz b) M. peroneus brevis (krátký sval lýtkový)

95 laterální skupina

96 Svaly bérce (3) s úponovou šlachou dlouhého svalu, upíná se na 5.metatarz Dorzální skupina nejmohutnější skupina, flexory (ohýbače) nohy a prstů; příčná klenba nožní Povrchová vrstva a) M. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) začátek 3 hlavy 1. a 2.hlava (povrchové) = m.gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový) oba epicondyly stehenní kosti

97 Svaly bérce 3.hlava (hluboká) = m. soleus (šikmý sval lýtkový) hlavice fibuly a zadní plocha tibie svalová bříška končí v polovině lýtka a vytvářejí širokou šlachu Achillova šlacha = tendo calcaneus úpon hrbol patní kosti Hluboká vrstva (4) začínají na zadní ploše tibie, fibuly a membrana interossea a) M. tibialis posterior (zadní sval holenní) nejhlubší sval, probíhá za vnitřním kotníkem

98 Svaly bérce (5) úpon loďkovitá kost, klínovité kosti Fce plantární flexe nohy, addukce. podélná klenba nožní b) M. flexor digitorum longus (dlouhý ohybač prstů) za vnitřním kotníkem, úponová šlacha kříží šlachu dlouhého ohybače palce, štěpí se na 4 části úpon na distální články 2.-5.prstu c) M. flexor hallucis longus (dlouhý ohybač palce) za vnitřním kotníkem upíná se na distální článek palce ohýbá + plantární flexe

99 M.triceps surae

100 Svaly nohy (1) Svaly hřbetu nohy začátek na patní kosti, úpon do dorzální aponeurózy prstů, zajištění podélné klenby nožní M. extensor digitorum brevis (krátký natahovač prstů) M. extensor hallucis brevis (krátký natahovač palce) Svaly planty nohy Palcová skupina leží na vnitřním okraji chodidla

101 Svaly nohy (2) M. abductor hallucis (odtahovač palce) M. flexor hallucis brevis (krátký ohybač palce) M. adductor hallucis (přitahovač palce) Malíková skupina vnější okraj chodidla, začínají na zevní straně patní kosti M. abductor digiti minimi V. (krátký odtahovač malíku) M. flexor digiti minimi V. (krátký ohybač malíku)

102 Svaly nohy (3) Střední skupina M. flexor digitorum brevis (krátký ohybač prstů) Mm. lumbricales I.-IV. (červovité svaly) Mm. interossei plantares et dorsales (mezikostní svaly) fce shodná s funkcí podobných svalů ruky M. quadratus plantae (čtyřhranný sval chodidlový)

103

104

105 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka I. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kapitola PAže KAPITOLA 2 Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kola, ale jsou také základem pro stabilní jízdu. Pevné základy v horních končetinách vám velmi

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK

Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK Petr Krůpa 1 školní rok 2012/2013 Úvod Tento materiál má sloužit jako pomůcka pro zimní pitevní cvičení

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrn rná a pohybová soustava TKÁNĚ 1. Epitelová tkáň 2. Pojivová tkáň a) vazivo b) chrupavka c) kost d) zubní tkáň e) trofická pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA,

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Posilování s náčiním 306krát jinak. Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská

Posilování s náčiním 306krát jinak. Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská Poděkování Děkujeme kolegům, kteří nám pomáhali s realizací knihy, fotografovi Miroslavu Šnebergerovi a odpovědné redaktorce Ivaně Kočí. Dále demonstrátorům, kteří nám pózovali při fotografování: profi-instruktorce

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ SVALOVÁ SOUSTAVA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2101 (Svalová soustava) Autor Mgr. Radek

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň

22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce Pohybová soustava, její vady a onemocnění Kristýna Pojerová 9.J Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Bolesti v ramenním kloubu při kulturistickém tréninku

Bolesti v ramenním kloubu při kulturistickém tréninku Bolesti v ramenním kloubu při kulturistickém tréninku 1. Úvod 2. Anatomie 3. Funkce 4. Vyšetření 5. Trakce a mobilizace 6. Svalové dysbalance 7. Zamrzlé rameno 8. Abdukční porucha 9. Bolestivé svaly manžety

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU 1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU povrchový ohybač prstů přední část svalu deltového dvojhlavý sval pažní vnitřní sval pažní radiální ohybač zápěstí dlouhý sval dlaňový ulnární ohybač zápěstí ulnární

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve

Více

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu KAPITOLA HORNÍ KONČETINY 2 Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu pro pohyb vodou. Základními (primárními) svaly jsou v tomto případě svaly v okolí ramenního

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby

Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Vztah mezi základními polohami KLT, anatomickými vlastnostmi těla tanečníka a dechovými pohyby Diplomová práce Autor práce:

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Blahušová Pilates pro rehabilitaci zdravé cvičení bez bolesti Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.

Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly. Fyziologie svalů Svalová tkáň - je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění změnou své délky nebo napětí, - slouží k pohybu a udržování polohy organizmu v prostoru, - tvoří stěny dutých

Více

V knize naleznete: Přehledně řazené kapitoly podle posilovaných částí těla.

V knize naleznete: Přehledně řazené kapitoly podle posilovaných částí těla. Chcete mít dokonale tvarovanou postavu a chcete efektivně cvičit bez zbytečného tápání mezi posilovacími stroji? Díky této knize nebudete marnit čas cvičením nevhodných cviků, nezpůsobíte si žádný úraz

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky 1. 2. 3. 4. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře Výzkumný úkol grant IGA MZ Praha, leden 2003 Výzkumný úkol grant IGA MZ CR NJ/7386-3 Rizikové faktory vzniku vadného

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

Harmonizační orgánová sestava

Harmonizační orgánová sestava Harmonizační orgánová sestava Sestava má harmonizující účinek na celý organizmus. Hodí se i pro cvičení seniorů, protože se může obohatit o různé variace poloh. Cvičení je spojeno s protahováním svalů,

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Katedra tělesné výchovy Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 Ostrava 2008 ANATOMIE 4. M.

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Martin Hojda. Poprvé ve. fitness centru. Grada Publishing

Martin Hojda. Poprvé ve. fitness centru. Grada Publishing Martin Hojda Poprvé ve fitness centru Grada Publishing Poděkování Autor a nakladatelství děkují ze poskytnutí prostorů SB Centra panu Janu Pecháčovi a panu Vladimíru Bekovi. Autor dále děkuje Jirkovi Jiroušovi,

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Kalistenika a posilovací cvičení zapojující celý pohybový aparát zaměřeno na stoj na rukou

Kalistenika a posilovací cvičení zapojující celý pohybový aparát zaměřeno na stoj na rukou ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ JUDA II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE Kalistenika a posilovací cvičení zapojující celý pohybový aparát zaměřeno na stoj na rukou Jakub Běžel srpen 2015 Kralupy n.vlt. 1. Obsah

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více