Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Myologia Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Nauka o svalech (1) Svalstvo = aktivní pohybový aparát zabezpečení polohy těla a vnitřních orgánů činnost svalstva = hlavní zdroj tepla v těle MUSCULUS = sval příčně pruhovaná svalovina = základ kosterního svalstva každý sval se skládá z: svalové bříško šlacha (tendo) svazek rovnoběžně jdoucích kolagenních vláken

3 Nauka o svalech (2) pohromadě je drží řídké vazivo připojení šlachy na kost se děje pomocí periostu šlacha - počáteční (origo) a úponová (insertio) cévy, nervy tepny výživa svalu, bohatě se uvnitř větví žíly a lymfatické cévy odvádějí zplodiny do svalu vstupují společně ve svalové stopce nervová vlákna (motorická, senzitivní, autonomní) většinou párové začátek svalu většinou blíže hlavě, úpon svalu

4 Názvosloví (1) synergisté svaly podobné nebo stejné funkce antagonisté svaly opačné funkce název souvisí s funkcí, tvarem, průběhem svalových snopců nebo uložením Dle funkce: m. flexor ohybač m. extensor natahovač m. adductor přitahovač m. abductor odtahovač m. sphincter - svěrač

5 Názvosloví m. dilatator rozšiřovač m. levator zvedač m. depresor stahovač atd. Podle tvaru: m. fusiformis vřetenovitý m. biceps dvouhlavý m. brevis krátký m. longus dlouhý m. teres oblý... (2)

6 Názvosloví (3) Podle směru snopců: m. obliquus šikmý m. rectus přímý m. transversus příčný. Podle uložení: povrchní, hluboké,mediální nebo laterální podle krajiny uložení m. temporalis spánkový m. abdominis břišní..

7 Pomocná svalová zařízení Fascie tenké souvislé blanky z vaziva obalují svaly a celé svalové skupiny (1) septa, která vytvářejí probíhají jimi nervově cévní svazky Vaginae synoviales (šlachové pochvy) v místech, kde šlacha naléhá na kostěný podklad má dva listy

8 Pomocná svalová zařízení (2) Bursae mucosae (tíhové váčky) vystlané synoviální membránou a naplněné synoviální tekutinou uložené nejčastěji mezi svalem a kloubem brání nadměrnému tření

9 Sval (1) Složen z příčně pruhované svaloviny, vaziva, nervové tkáně a cév příčně pruhovaná svalovina největší část aktivní hmoty řízena mozkovými a míšními nervy = volní inervace Kosterní sval se upíná tak, že přechází přes jeden nebo více kloubů smrštění je velice rychlé a stah je silný, stejně tak rychlá je i relaxace svalu

10 příčně pruhované svalstvo

11 svalové vlákno

12 Sval (2) Svalové vlákno základní stavební jednotka příčně pruhované svaloviny Kontraktilní jednotkou je myofibrila obsahuje kontraktilní proteiny aktin a myosin aktin (tvar hrášku) tenká a světlá myofibrila = IZOTROPNÍ myosin silná a temná myofibrila = ANIZOTROPNÍ regulační proteiny TROPOMYOSIN a TROPONIN myofibrila členěna na pravidelné úseky sarkomery (vzdálenost mezi 2 Z-úseky)

13

14 Sval (3) do Z-linie zakotvena tenká filamenta aktinu, mezi nimi silná filamenta myosinu částečně se překrývají, proto obraz pruhování v klidu brání spojení aktinu a myosinu regulační proteiny Při podráždění: nervový podnět vyvolá uvolnění Ca iontů Ca se naváže na troponin ten odsune tropomyosin z vazebného místa aktinu a oba kontraktilní proteiny se spojí ohybem hlavy myosinu se aktin zasouvá mezi myosin a sval se kontrahuje ATP potřeba jako energie, která kryje tento aktivní děj

15 hlava myosinu troponin a tropomyosin

16

17 Sval bere se z kreatinfosfátu (zásoby kreatinfosfátu se doplňují oxidací glukózy a MK) dále se mění na kreatin pak na kreatinin kreatininová clearance (vyš. moče = nemocný musí být v klidu!) Relaxace svalu: rozpojení aktinu a myosinu (4) aktivní děj, potřebuje energii = ATP 2 typy svalové kontrakce: izometrická (=statická práce) = stoupá svalové napětí, sval se nezkracuje

18 Sval (5) isotonická (= dynamická práce) = svalový tonus se nemění, svalová vlákna se ale zkracují SVALOVÁ ÚNAVA způsobena vyčerpáním ATP, nahromadí se kyselina mléčná (anaerobní oxidace glukozy) únava na nervosvalové synapsi vyvolá blok přenosu vzruchu z nervu na sval

19 Svaly hlavy a krku

20 Svaly hlavy (1) Žvýkací svaly začátek svalu na kostech neurocrania úpony bývají na dolní čelisti překlenují čelistní kloub např. m. masseter arcus zygomaticus, úpon na angulus mandibulae přitahuje mandibulu, při sání kojence

21 Svaly hlavy (2) Mimické svaly začátek svalu kosti lebky úpony kůže obličeje kontrakce pohyb kůže a pohyby obličeje, vyjadřují aktuální psychický stav jedince a) svaly štěrbiny ústní m. orbicularis oris obkružuje dutinu ústní, svírá a vysunuje rty dopředu do bočních krajů se upínají další svaly zvedají, rozšiřují, stahují ústní koutek, dolní ret

22 Svaly hlavy (3) b) svaly oblasti očních víček m. orbicularis oculi nejvýznamnější ze skupiny, pevné sevření víček c) svaly v oblasti nosu m. nasalis nejvýznamnější. Pokrývá hřbet nosu d) svaly klenby lební vazivová aponeuróza (galea aponeurotica = vazivová přilba) středem, vpředu se do ní upíná m.frontalis (zvedá obočí), vzadu m.occipitalis

23 Svaly hlavy (4) e) svaly ušního boltce u člověka nepodstatné f) m. buccinator čtyřhranný sval, tvoří podklad tváří, uplatňuje se při foukání Svaly mimické jsou inervovány VII. hlavovým nervem

24

25 Svaly krku (1) a) Platysma plochý podkožní sval od klíční kosti po mimické svaly dolního rtu tonus krku, inervován z VII. nervu b) M. sternocleidomastoideus začátek - oblast sternoclaviculárního kloubu úpon na processus mastoideus kývač hlavy, otáčí obličej na protilehlou stranu c) Mm.scaleni 3 šikmé (kloněné) svaly pohyb páteří, pom.dých.

26

27 Svaly krku (2) d) Mm. suprahyoidei nadjazylkové svaly na přední straně krku vytvářejí dno dutiny ústní, zvedají hrtan, stahují mandibulu e) Mm. infrahyoidei podjazylkové svaly, rozepjaté mezi jazylkou, chrupavkou štítnou a sternem táhnou hrtan a jazylku dolů

28 Musculi thoracis

29 Svaly hrudníku (1) Thorakohumerální svaly svaly pletence HK a) M. pectoralis major (velký prsní sval) začátek na klíční kosti, sternu, fascii břišních svalů úpon crista tuberculi majoris humeri Fce přitahuje HK, předpažení, pomocný dýchací sval b) M. pectoralis minor (malý prsní sval) začátek žebro úpon processus coracoideus

30

31 Svaly hrudníku (2) Fce pomocný dýchací sval, táhne lopatku dolů c) M. serratus anterior (přední pilový sval) začátek žebro úpon mediální hrana lopatky Fce zevní rotace dolního úhlu lopatky, pomocný dýchací sval Vlastní svaly hrudníku a) Mm. intercostales externi (zevní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro úpon distální žebro směrem dopředu

32

33 Svaly hrudníku (3) Fce VDECH b) Mm. intercostales interni (vnitřní mezižeberní svaly) začátek kraniální žebro zepředu úpon distální žebro vzadu Fce VÝDECH c) Diaphragma (bránice) plochý sval rozepjatý mezi hrudní a břišní dutinou začátek sternum, chrupavky žebra, bederní páteř úpon centrum tendineum šlašitý střed

34 Svaly hrudníku otvory hiatus aorticus pro aortu foramen v. cavae pro dolní dutou žílu hiatus oesophageus pro jícen Fce HLAVNÍ DÝCHACÍ SVAL (4) inervace n.phrenicus C4 segment

35 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

36 mm.intercostales externi mm.intercostales interni

37

38 Musculi abdominis et musculi dorsi

39 Svaly břicha (1) jsou ploché, deskovité a dělí se do tří skupin Ventrální skupina M. rectus abdominis začátek dolní část sterna úpon os pubis probíhá ve šlachové pochvě ta je tvořena aponeurózami laterálních svalů v průběhu svalových snopců jsou vazivové pruhy (intersectiones tendineae) Fce flexe páteře, břišní lis

40

41 Svaly břicha (2) Laterální skupina a) M. obliquus externus abdominis (zevní šikmý sval břišní) začátek dolních 8 žeber, sestupuje dopředu dolů úpon přední list pochvy přímého svalu břišního lig. inguinalis dolní část jeho aponeurózy Fce rotace páteře, podíl na břišním lisu b) M. obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý sval břišní)

42 m. obliquus externus m.obliquus internus

43 Svaly břicha (3) začátek crista iliaca, snopce se vějířovitě rozbíhají dopředu úpon dolní žebra, spoluvytváří pochvu přímého svalu Fce břišní lis (vyprazdňování orgánů dutiny břišní), rotace trupu c) M. transversus abdominis (příčný sval břišní) začátek crista iliaca a chrupavky žebra úpon aponeuróza tvoří pochvu přímého svalu Fce břišní lis

44

45 Svaly břicha (4) Dorzální skupina M. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) rozepjatý vzadu od crista iliaca k 12.žebru Fce záklon páteře

46 Svaly břicha Canalis inguinalis (tříselný kanál) (5) štěrbina ve stěně břišní nad tříselným vazem Diaphragma pelvis (pánevní dno) spodina pánve podpůrný aparát orgánům malé pánve děloha, pochva, konečník

47 Svaly zad (1) Povrchová vrstva M. trapezius (sval trapézový) začátek zevní plocha týlní kosti, trnové výběžky C Th12 úpon zevní konec klíční kosti, akromia, spina scapulae Fce stabilizace lopatky, zvednutí paže nad horizontálu Inervace XI. - n. accessorius

48

49 Svaly zad (2) M. latissimus dorsi (široký sval zádový) začátek sacrum, trny bederních a dolních hrudník obratlů, žebro úpon pod tuberculum minus humeri Fce addukce a extenze humeru; pomocný vdechový, zčásti pomocný výdechový sval Druhá vrstva Mm. rhomboidei začínají od dolní části C a horní Th páteře, upínají se na mediální okraj lopatky posun nahoru

50

51

52 Svaly zad (3) M. levator scapulae (zdvihač lopatky) Fce zvedá horní úhel lopatky Třetí vrstva M. serratus posterior superior (zadní pilový sval horní) pomocný vdechový sval M. serratus posterior inferior (zadní pilový sval dolní) pomocný výdechový sval

53 m. levator scapulae m.serratus posterior superior m.serratus posterior inferior

54 Svaly zad (4) Čtvrtá vrstva hluboká vrstva z řady drobných svalů napřimují trup (hlavu), rotují páteří a) spinotransverzální b) transverzospinální c) spinospinální d) hluboké šíjové svaly

55 Musculi membri superioris

56 Svaly pletence HK (1) mohutná svalová skupina uložená kolem ramenního kloubu významné pro pohyb ramenním kloubem a jeho fixaci a) M. deltoideus (sval deltový) začátek zevní třetina klavikuly, nadpažek a zevní 2/3 spiny scapulae úpon laterální strana humeru Fce abdukce (odtáhnutí) a flexe v ramenním kloubu

57

58 Svaly pletence HK (2) b) M. supraspinatus (sval nadhřebenový) začátek nadhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri c) M. infraspinatus (sval podhřebenový) začátek podhřebenová jáma úpon tuberculum majoris humeri d) M. teres minor (sval oblý malý) začátek zevní okraj lopatky úpon tubeculum majoris humeri

59 m.infraspinatus m.supraspinatus m.teres minor

60 Svaly pletence HK (3) Fce b)-d) abdukce a zevní rotace ramenním kloubu e) M. teres major (sval oblý velký) začátek dolní úhel lopatky úpon crista tuberculi minoris humeri f) M. subscapularis (sval podlopatkový) začátek přední plocha lopatky úpon tuberculum minus humeri Fce e)-f) vnitřní rotace paže

61

62 Svaly paže (4) Přední skupina (dlaňová) a) M. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní) začátek (sval jde přes 2 klouby) dlouhá hlava lopatka nad jamkou ramenního kloubu krátká hlava processus coracoideus úpon tuberositas radii Fce ohyb v lokti b) M. coracobrachialis (sval hákový) začátek processus coracoideus

63

64

65 Svaly paže (5) úpon pažní kost b) M. brachialis (hluboký sval pažní) začátek pažní kost úpon tuberositas ulnae synergista bicepsu, jde přes 1 kloub Zadní skupina M. triceps brachii (trojhlavý sval pažní) začátek (3 hlavy) 1.hlava (dlouhá) pod jamkou ramenního kloubu

66 Svaly paže (6) 2. a 3.hlava (krátká) zadní plocha humeru úpon silnou plochou šlachou na loketním výběžku ulny Fce extenze v ramenním a loketním kloubu

67

68 Svaly předloktí (1) Přední skupina skupina flexorů a pronátorů předloktí a jsou uspořádány do 4 vrstev Povrchová vrstva společná hlava na mediálním epicondylu humeru a) M. pronator teres (pronující sval oblý) úpon polovina radia Fce pronace překloktí, ohyb v loketním kloubu b) M. flexor carpi radialis (zevní ohybač zápěstí) úpon dlouhá šlacha; dlaňová plocha baze 2.a 3. metakarpu

69 Svaly předloktí (2) c) M. flexor carpi ulnaris (vnitřní ohybač zápěstí) d) M. palmaris longus (dlouhý sval dlaňový) Druhá vrstva M. flexor digitorum superficialis (povrchový natahovač prstů) Třetí vrstva a) M. flexor digitorum profundus (hluboký natahovač prstů) b) M. flexor pollicis longus (dlouhý ohybač palce)

70

71 Svaly předloktí (3) Nejhlubší vrstva M. pronator quadratum (čtyřhranný sval pronující) Fce pronace předloktí Postranní skupina svaly začínají od zevní dolní části humeru extenzory a supinátory předloktí, inervace n.radialis a) M. extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač předloktí) b) M. extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahovač předloktí)

72

73 Svaly předloktí (4) c) M. brachioradialis na pronovaném předloktí vydatný flexor loketního kloubu Zadní skupina natahovače prstů a ruky povrchová skupina začíná na zadní strany laterálního epicondylu humeru M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris hluboká skupina zadní strana ulny a od membrana interossea

74 Svaly předloktí (5) M. abductor pollicis longus M. extensor pollicis brevis M. extensor pollicis longus M. extensor indicis (natahovač ukazováčku)

75

76 Svaly ruky (1) Palcová strana společný začátek na eminentia carpi radialis a směřují k palci podmiňují palcový val - THENAR M. abductor pollicis brevis M. flexor pollicis brevis M. opponens pollicis M. adductor pollicis Nejvýznamnější je pohyblivost palce, zejména přitažení (addukce) a opozice

77 Svaly ruky (2) Malíková strana společný začátek na eminentia carpi ulnaris podmiňují malíkový val - HYPOTHENAR M. palmaris brevis M. abductor digiti minimi M. flexor digiti minimi brevis M. opponens digiti minimi

78 Svaly ruky (3) Střední skupina hluboké svaly dlaně Mm. lumbricales (svaly houslistů) 4 štíhlé svaly. Flexe v metakarpofalangeálních kloubech + extenze interfalangeálních kloubů Mm. interossei palmares I.-III. přitahovače k ose jdoucí III. prstem Mm. interossei dorsales I.-IV. odtahovače prstů od osy III. prstu. Vyplňují mezikostní prostory

79 topicid= a7cfea5c5064b8bdb7d68b5

80

81 Musculi membri inferioris

82 Svaly kyčelního kloubu (1) obdoba svalů ramenního kloubu Přední skupina M. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní) začátek bederní páteř a jáma kyčelní úpon trochanter minor Fce flexe kyčelního kloubu, otáčí stehno zevně Zadní skupina M. glutaeus maximus (velký sval hýžďový) M. glutaeus medius (střední sval hýžďový)

83 Svaly kyčelního kloubu (2) M. glutaeus minimus (malý sval hýžďový) začátek zevní strana lopaty kyčelní kosti úpon trochanter major Fce extenze kyčelního kloubu; uplatnění při chůzi Hluboká vrstva M. piriformis (sval hruškovitý) začátek konkavita os sacrum Fce spolupodíl na vytáčení stehna ven

84

85 Svaly stehenní (1) Přední skupina a) M. sartorius (sval krejčovský) začátek horní přední trn kyčelní úpon condylus medialis tibiae Fce flexe v kyčelním a kolenním kloubu (spojena s vnitřní rotací bérce), abdukce a zevní rotace kyčelního kloubu b) M. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní) začátek 4 hlavy 1.hlava nad jamkou kyčelního kloubu

86 Svaly stehenní (2) 2., 3. a 4.hlava (m.vastus medius, m.vastus lateralis, m.vastus intermedius) kost stehenní úpon tuberositas tibiae všechny hlavy se spojují do mohutné šlachy do jejího průběhu je začleněna patella Fce flexe kyčelního kloubu a extenze kolenního Mediální skupina skupina přitahovačů, dělají addukci (přinožení) začátek stydká a sedací kost úpon stehenní kost (dorzomediální strana)

87 M. quadriceps femoris 4 hlavy

88 Svaly stehenní (3) M. adductor magnus (velký přitahující sval) nejmohutnější ze skupiny M. gracilis (štíhlý sval stehenní) dlouhý průběh od stydké kosti na vnitřní kondyl tibie M. pectineus M. adductor brevis M. adductor longus M. obturatorius externus Dorzální skupina skupina ohýbačů, ohýbají kolenní kloub + extenze v kyčelním

89

90 Svaly stehenní začínají na sedacím hrbolu upínají se na mediální kodyl tibie (4) a) M. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) začátek 2 hlavy 1.(krátká) hlava stehenní kost 2. hlava hrbol kosti sedací úpon hlavička fibuli b) M. semitendinosus (sval pološlašitý) c) M. semimembranosus (sval poloblanitý)

91 M. biceps femoris

92 Svaly bérce (1) Přední skupina extenzory prstů a nohy, supinace nohy začátek přední strana kostí bérce a) M. tibialis anterior (přední holenní sval) úpon na loďkovité kosti extenze nohy b) M. extensor digitorum longus (dlouhý natahovač prstů) úponová šlacha na pět částí c) M. extensor hallucis longus (dlouhý natahovač palce)

93 přední skupina

94 Svaly bérce (2) úponová šlacha na dorzum nohy, pak na 2 části, každá se upíná na jeden falang natahuje palce, dorzální ohyb nohy Laterální skupina pronátory a flexory nohy, udržování klenby nožní začátek pod hlavičkou fibuly a) M. peroneus longus (dlouhý sval lýtkový) úponová šlacha za zevním kotníkem, šikmo chodidlem, úpon na 1.metatarz b) M. peroneus brevis (krátký sval lýtkový)

95 laterální skupina

96 Svaly bérce (3) s úponovou šlachou dlouhého svalu, upíná se na 5.metatarz Dorzální skupina nejmohutnější skupina, flexory (ohýbače) nohy a prstů; příčná klenba nožní Povrchová vrstva a) M. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) začátek 3 hlavy 1. a 2.hlava (povrchové) = m.gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový) oba epicondyly stehenní kosti

97 Svaly bérce 3.hlava (hluboká) = m. soleus (šikmý sval lýtkový) hlavice fibuly a zadní plocha tibie svalová bříška končí v polovině lýtka a vytvářejí širokou šlachu Achillova šlacha = tendo calcaneus úpon hrbol patní kosti Hluboká vrstva (4) začínají na zadní ploše tibie, fibuly a membrana interossea a) M. tibialis posterior (zadní sval holenní) nejhlubší sval, probíhá za vnitřním kotníkem

98 Svaly bérce (5) úpon loďkovitá kost, klínovité kosti Fce plantární flexe nohy, addukce. podélná klenba nožní b) M. flexor digitorum longus (dlouhý ohybač prstů) za vnitřním kotníkem, úponová šlacha kříží šlachu dlouhého ohybače palce, štěpí se na 4 části úpon na distální články 2.-5.prstu c) M. flexor hallucis longus (dlouhý ohybač palce) za vnitřním kotníkem upíná se na distální článek palce ohýbá + plantární flexe

99 M.triceps surae

100 Svaly nohy (1) Svaly hřbetu nohy začátek na patní kosti, úpon do dorzální aponeurózy prstů, zajištění podélné klenby nožní M. extensor digitorum brevis (krátký natahovač prstů) M. extensor hallucis brevis (krátký natahovač palce) Svaly planty nohy Palcová skupina leží na vnitřním okraji chodidla

101 Svaly nohy (2) M. abductor hallucis (odtahovač palce) M. flexor hallucis brevis (krátký ohybač palce) M. adductor hallucis (přitahovač palce) Malíková skupina vnější okraj chodidla, začínají na zevní straně patní kosti M. abductor digiti minimi V. (krátký odtahovač malíku) M. flexor digiti minimi V. (krátký ohybač malíku)

102 Svaly nohy (3) Střední skupina M. flexor digitorum brevis (krátký ohybač prstů) Mm. lumbricales I.-IV. (červovité svaly) Mm. interossei plantares et dorsales (mezikostní svaly) fce shodná s funkcí podobných svalů ruky M. quadratus plantae (čtyřhranný sval chodidlový)

103

104

105 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka I. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s.

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd 1

Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd  1 Anatomie svalů Copyright Dexter Academy Ltd www.dexter-academy.cz 1 2 ANATOMIE SVALŮ Další materiály na: www.masaze-kurzy.cz/ucivo.php Copyright Dexter Academy Ltd www.dexter-academy.cz 3 TRAPÉZOVÝ SVAL

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

Základní svalové názvosloví

Základní svalové názvosloví George Procházka, výživový specialista a osobní trenér praktikující své služby skrze www.sdbd.cz uvádí krátkou E knihu: Základní svalové názvosloví Obsah 2... Názvosloví vyjadřující svalovou funkci 4...

Více

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky Přednáška Klinická kineziologie II 25. 3. 2013 Kinetika kloubů ruky - pohyblivost ruky patří z největší části do oblasti jemné motoriky = větší roli zde hraje pohybová koordinace, než svalová síla - pro

Více

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu 4 PŘÍLOHY I. Schematické znázornění plexus brachialis II. III. IV. Motorické nervy plexus brachialis Motorické nervy lumbosakrálního plexu Vyšetření reflexů V. Diagnosticky důležité testy svalové síly

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve SVALY SVALY HORNÍ KONČETINY m. deltoideus sv. deltový Hřeben lopatky- spinas capule nadpažek- acromium kost klíční- Clavicula Drs. trojúh.- tuberositas deltoidea Abdukce hor. kon., extense, rotace (vnější

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Plexus brachialis (C4-Th1)

Plexus brachialis (C4-Th1) PLEXUS BRACHIALIS Nervus spinalis Plexus brachialis (C4-Th1) ve fissura scalenorum senzoricky kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také heterochtonní svaly zad a hrudníku Plexus brachialis

Více

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla SVALY - svalový systém aktivní součást pohybového aparátu - jednotkou je sval (musculus, mys) - základní schopností je stažitelnost (kontraktibilita) zkrácení svalů pohyb Dělení svaloviny: A) příčně pruhovaná

Více

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. SVALOVÝ TEST PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. požadavky na zkoušku 2 písemné testy ústní rozbor postavy Doporučená literatura DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada,

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Plexus lumbalis et sacralis

Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis L1-L4 senzoricky kůži v bederní oblasti a kůži na přední a mediální ploše stehna a bérce motoricky zadní a částečně boční skupinu břišních svalů, dále přední

Více

SECTIO ANTEBRACHII (není povinné)

SECTIO ANTEBRACHII (není povinné) SECTIO BRACHII H Humerus 1. m. biceps brachii, caput longum 2. m. biceps brachii, caput breve 3. m. coracobrachialis 4. m. brachialis 5. m. triceps brachii, caput laterale 6. m. triceps brachii, caput

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis)

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) PLEXUS BRACHIALIS PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) pažní nervová pleteň je tvořena spojkami z předních větví pátého až osmého krčního nervu (C4 Th1) prochází společně s arteria subclavia skrze fissura

Více

Přednáška 5 Biomechanika svalu

Přednáška 5 Biomechanika svalu 13.11.2013 Přednáška 5 Biomechanika svalu ANATOMIE MUDr. Vyšatová ANATOMIE MUDr. Vyšatová Obecná myologie Svalová vlákna, myofibrily, proteiny, sarcomery, skluzný model svalového stahu, stavba kosterního

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny SVALY DOLNÍ KONČETINY (musculi membri inferioris) pocházejí z hypaxiální svaloviny bederní a křížové oblasti inervovány nervy bederní pleteně (přední skupina svalů pletence a přední

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 INCISURA

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Tejpování Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Mgr. Jana Kuncová, DiS Funkce tejpu Ochranná omezení pohybu kvůli ochraně poraněné tkáně a tím i zmírnění bolestivosti, při sportu jako prevence poranění

Více

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) ovládáno vůlí, unavitelná

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) ovládáno vůlí, unavitelná Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta ZÁKLADNÍ FUNKCE umožňuje pohyb těla, zabezpečuje polohu těla a jeho částí, hl. zdroj tepla, umožňuje činnost mnoha vnitřních org.(cév, srdce,

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Svaly hrudní končetiny. Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny.

Svaly hrudní končetiny. Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny. Svaly hrudní končetiny Dělí se na svaly pletence a skupinu vlastních svalů končetiny. Svaly pletence: kápový kývač pilovitý ventrální kosočtverečný prsní povrchový prsní hluboký nejširší hřbetní Mají různý

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie modrá

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie modrá Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie modrá Kosti 1. Obecná stavba a růst kosti Hlavní body: druhy kostí, části kostí, histologická stavba, druhy kostní dřeně, druhy osifikace,

Více

Vadžrásana Pozice blesku

Vadžrásana Pozice blesku KAPITOLA POZICE V KLEKU 8 P ři provádění pozic v kleku je váha těla na kolenou, holeních a částech chodidel. Klek posunuje těžiště blíže k zemi, než jak je tomu v pozici ve stoji, ale dále od země než

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Membrum superius. Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu kloubu. Funkčně významné skutečnosti budou zmíněny u tohoto kloubu.

Membrum superius. Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu kloubu. Funkčně významné skutečnosti budou zmíněny u tohoto kloubu. Membrum superius má tři základní články: paži, brachium, předloktí, antebrachium a ruku, manus. Každý ze tří končetinových článků má typický skeletní základ. Paže má kostru tvořenou jedinou kostí; předloktí

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

M.psoas major. M.iliacus

M.psoas major. M.iliacus Svaly DK. Svaly kyčelní Dělíme na skupinu přední a zadní: Přední skupina: M.iliopsoas Zadní skupina: Mm.glutei (maximus, medius, minimus) M.piriformis Mm.gemelli M.obturatorius internus M.quadratus femoris

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny SVALY DOLNÍ KONČETINY (musculi membri inferioris) Svaly dolní končetiny pocházejí z hypaxiální svaloviny bederní a křížové oblasti. Jsou proto inervovány nervy bederní (přední skupina

Více

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub 5 PŘÍLOHY Příloha I/A Vazy v oblasti kolenního kloubu Příloha I/B Svaly v oblasti kolenního kloubu Příloha I/C Přehled svalů v okolí kolenního kloubu Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler. Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler. Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni Plexus brachialis - 5 hlavních komponent 1) 5 kořenů 2) 3 prim. svazky - trunci

Více

tuberositas deltoidea humeri fornix humeri muscularis m. supraspinatus fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri, capsula art.

tuberositas deltoidea humeri fornix humeri muscularis m. supraspinatus fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri, capsula art. A/1. Svaly horní končetiny Mm. humeri n. axillaris, n. suprascapularis, n. subscapularis m. deltoideus a) laterální 1/3 claviculy b) acromion c) spina scapulae tuberositas deltoidea humeri a)flexe, vnitřní

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo opěrná a pohybová soustava V pracovních listech se žáci seznamují s opěrnou

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

Strečink na anatomických základech

Strečink na anatomických základech Březen 2016 Samostatná příloha časopisu Sokol Strečink na anatomických základech Díky neformální spolupráci s nakladatelstvím Grada přinášíme v tomto vydání Metodických listů výňatky z publikace Strečink

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Regionální anestezie dolní končetiny. Pavel Suk Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně 2004

Regionální anestezie dolní končetiny. Pavel Suk Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně 2004 Regionální anestezie dolní končetiny Pavel Suk Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně 2004 Rozdělení bloky nervů z plexus lumbalis n. femoralis (blok 3v1 ) n. cutaneus femoris lateralis

Více

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis)

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) křížová pleteň je tvořena spojkami z předních větví L4 Co je to největší nervová pleteň v těle uložena po stranách křížové kosti, jde přes

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kapitola PAže KAPITOLA 2 Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kola, ale jsou také základem pro stabilní jízdu. Pevné základy v horních končetinách vám velmi

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění

Více

Bakalářská práce. Pohybový systém úvod do svalové soustavy; posilování svalstva trupu, horních a dolních končetin

Bakalářská práce. Pohybový systém úvod do svalové soustavy; posilování svalstva trupu, horních a dolních končetin MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Bakalářská práce Pohybový systém úvod do svalové soustavy; posilování svalstva trupu, horních

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí! SVALSTVO Typy svalové tkáně: 1. Hladké svalstvo Stavba je tvořeno jednojader. b. jádro je tyčinkovité, leží uprostřed buňky Nachází se: v trávicí trubici v děloze v močovodech v moč. měchýři ve vejcovodech

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Atlas Příloha 2 Axis Příloha 3 Podélný řez kraniocervikálním skloubením Příloha 4 Hluboké svaly šíjové Příloha 5 Míšní

SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Atlas Příloha 2 Axis Příloha 3 Podélný řez kraniocervikálním skloubením Příloha 4 Hluboké svaly šíjové Příloha 5 Míšní SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Atlas Příloha 2 Axis Příloha 3 Podélný řez kraniocervikálním skloubením Příloha 4 Hluboké svaly šíjové Příloha 5 Míšní segment Příloha 6 Segmentální inervace nejčastěji vyšetřovaných

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Funkční náhrada ruky

Funkční náhrada ruky Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně Přednosta: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Disertační práce Funkční náhrada ruky

Více

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE:

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: ORTOPEDICKÉ MINIMUM OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU 2. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE 3. PORANĚNÍ KOSTÍ 4. ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ 5. NÁZVY ORTOPEDICKÝCH OPERACÍ 6. VYŠETŘOVACÍ

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Myologie. Soustava svalová

Myologie. Soustava svalová Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury FYZIOTERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PREVENCE PLAVECKÉHO RAMENE

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

- reakce na podráždění smrštěním schopnost kontraktility (stažlivosti)

- reakce na podráždění smrštěním schopnost kontraktility (stažlivosti) Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Svalová soustava funkce pohyb organismu z místa na místo (příčně pruhovaná), peristaltické pohyby vnitřních dutých orgánů (hladká)

Více

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce)

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce) Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka,

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU týlní bříško svalu týločelního hlavový sval polotrnový sval deltový sval vřetenní natahovač prstů krátký radiáln natahovač zápěst ulnárn natahovač zápěst dlouhý

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme:

Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní kosti, tvar dolní čelisti rozlišujeme: podílí se svalstvo, měkké složky (kůže, podkožní vazivo, tuk) výraz je dán umístěním očí, nosu, brady, úst a ušních boltců Tvar hlavy je dán tvarem lebky podílí se na něm sklon a vyklenutí čela, lícní

Více

crista iliaca musculus gluteus medius ligamentum inguinale musculus sartorius patella vena saphena magna musculus semitendinosus musculus

crista iliaca musculus gluteus medius ligamentum inguinale musculus sartorius patella vena saphena magna musculus semitendinosus musculus Dolní končetina Viz také tabule 470, 471 7 pohled zepředu anterior superior tensor fasciae latae ligamentum inguinale sartorius gluteus medius pohled zezadu gluteus maximus trochanter major femoris vastus

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více