Přímé SPojEní S EvroPoU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přímé SPojEní S EvroPoU"

Transkript

1 Pardubice Přímé SPojEní S EvroPoU Praktické informace pro občany EU

2

3 ÚVOD Informační střediska Europe Direct pomáhají občanům orientovat se v záležitostech spojených s Evropskou unií. Tato střediska zřizuje a spolufinancuje Evropská komise ve spolupráci s takzvanými hostitelskými organizacemi, které přispívají na chod střediska a poskytují jim zázemí. Téměř 500 informačních středisek Europe Direct slouží bezplatně široké veřejnosti ve všech zemích Evropské unie. V České republice funguje v období celkem 13 středisek, a to v Brně, Bruntále, Českých Budějovicích, Dvoře Králové n. L., Hradci Králové, Jihlavě, Kroměříži, Liberci, Mostě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. V Pardubicích byl provoz informačního střediska Europe Direct zahájen již v roce 2005 a od té doby poskytuje občanům následující služby: zodpovídání dotazů a poradenství zaměřené na základní informace o Evropské unii nabídka publikací a brožur s tematikou EU webové stránky zaměřené na EU a její instituce přednášky pro školy besedy a semináře s odborníky pořádání akcí zaměřených na aktuální témata EU výstavy a informační kampaně měsíční newsletter s novinkami o dění v EU a aktivitách ED Pardubice Hostitelskou organizací ED Pardubice je Kulturní centrum Pardubice. 3

4 O BROŽUŘE Existenci Evropské unie, jejímiž členy budeme v roce 2014 kulatých deset let, zaznamenal pravděpodobně každý z nás. Víte však, co všechno nám členství přináší v rámci každodenního života a jak nám otevírá nové příležitosti? Brožuru Evropská unie je tu pro Vás vydáváme u příležitosti Evropského roku občanů Mottem letošního roku je: Jde o Evropu, jde o Vás. Evropský rok občanů Ano, opravdu Evropský jde o náš rok život, občanů naše 2013 možnosti a naše informace, z nichž vycházíme. Základem propojení občanů a Unie je idea zakořeněná v Maastrichtské smlouvě z roku 1993, která zavádí občanství Evropské unie. Jako občané členského státu Evropské unie, v našem případě České republiky, máme zároveň i občanství Evropské unie, které nám nabízí nové možnosti. Při sestavování informační brožury Evropská unie je tu pro Vás jsme mysleli na potřeby lidí, občanů Evropské unie, kterými jsme dennodenně všichni cestující, zákazníci, studenti, pracující atd. Následující stránky obsahují základní informace z oblasti CESTOVÁNÍ, NAKU- POVÁNÍ, ZDRAVÍ, STUDIA, PRÁCE. Stručné přehledy doplňujeme o další informační zdroje. Každá kapitolka zároveň obsahuje zábavné odlehčení. Luštitel, který odevzdá správná řešení všech rébusů a hádanek na přepážku Europe Direct Pardubice do , obdrží drobnou odměnu. 4

5 ZDRAVÍ Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví Vaše pojišťovna, zaručuje v členských státech EU právo na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro tamní občany. Kromě unijních zemí platí také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a na Islandu. Týká se státních zdravotnických zařízení a za podmínek platných v dané zemi (někde péči poskytují zdarma, jinde za poplatek). Průkaz nenahrazuje cestovní pojištění a nevztahuje se na plánované léčení a náklady spojené s návratem do vlasti. Lékařský předpis je platný v rámci všech zemí EU, příslušný lék však nemusí země prodávat. Požádejte svého lékaře, aby na recept napsal složení léku a dávkování, lékárník v zahraničí tak snáze najde podobný lék. Sociální zabezpečení při delším pobytu Země, ve které budete zdravotně a sociálně pojištěni, určuje Vaše ekonomické postavení (student, zaměstnanec, osoba výdělečně činná, výzkumný pracovník, důchodce apod.). Konkrétní podmínky závisí i na zákonech daného státu. Vždy sledujte příslušné informace konkrétních zemí. 5

6 Pomocník, rádce! Vaše Evropa webový portál informující mimo jiné o poskytování lékařské péče na území států EU provozován v různých jazycích včetně češtiny Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zdravotní péče v EU zdravotni-pece-v-eu_2008_8.html webová stránka se základními informacemi o zdravotní péči v Unii, včetně on-line Průvodce zdravotní péčí Centrum mezistátních úhrad styčný orgán České republiky pro oblast zdravotní péče reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k 35 zemím poskytuje informace a poradenství pojištěncům i zdravotním pojišťovnám 6

7 ? Podívejte se pozorně na obrázek a poznejte státy, k nimž patří jednotlivé vlajky. Ve kterých z nich máte jako státní příslušník členského státu Unie nárok na služby veřejného zdravotnictví? 7

8 NAKUPOVÁNÍ Spotřebitel má nárok na jasné, pravdivé a úplné informace. Klamavá reklama je zakázána. Prodejce ze zahraničí je povinen dodat společně se zbožím návod či instruktážní příručku v češtině. Spotřebitel je může vyžadovat, stejně jako informace o způsobu uplatňování reklamací. Zákazník nesmí být diskriminován vzhledem ke své státní příslušnosti. Nakupování on-line Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Minimální poskytnutá lhůta je ve všech státech 7 dní, jako čeští zákazníci můžeme však zpravidla počítat se 14 dny (dle platnosti našich zákonů). Konkrétní lhůty se v jednotlivých státech liší, stejně jako doba poskytnutí záruky, u které je minimální hranice stanovená Evropskou unií na 2 roky. Více informací o jednotlivých zemích na webu: Spotřebitel má právo na dodání zboží v přiměřené době. Pokud není domluva jiná, jedná se nejčastěji o 30 dnů. Důvěryhodnost internetových obchodníků v EU, Norsku a na Islandu lze ověřit pomocí nákupního asistenta HOWARD, viz: 8

9 Pomocník, rádce! Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (součást sítě Evropských spotřebitelských center) informační servis zaměřený na společný trh, práva spotřebitelů pomoc s řešením problémů a stížností vzniklých při nákupování komunikace nejen se zahraničními centry unijních států, ale i Islandem a Norskem Síť právní ochrany v oblasti vnitřního trhu (SOLVIT) on-line síť pomáhající při řešení sporů vzniklých při nesprávném uplatnění právních předpisů součástí státní správy Vaše Evropa index_cs.htm webový portál s informacemi o právech spotřebitelů v EU 9

10 Cílem spotřebitelské politiky Evropské unie je nejen prosperita a úspěšní obchodníci, ale také spokojený.... (doplnění v tajence). 3) 8) 7) 2) 4) 6) 1) 5) 1) Vztahy na společném trhu jsou řízeny ) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez.... důvodu. 3) Jaké je první slovo v názvu centra, které poskytuje zdarma informace a rady spotřebitelům? 4) Anglický výraz pro obchod. 5) K nákupu drtivé většiny zboží je garantovaná dvouletá ) Odstoupit od smlouvy, rozmyslet si nákup mám jako zákazník možnost do ) Evropské velkoměsto spjaté s nákupní turistikou. 8) Evropské spotřebitelské centrum poradí při problémech s nákupy v zemích EU, ale také na Islandu nebo v.....? 10

11 STUDIUM Evropská unie podporuje studentskou mobilitu a projekty s cílem aktivního sdílení zkušeností. Hlavní programy v Programu celoživotního vzdělávání pokrývající všechny věkové kategorie jsou: COMENIUS pro mateřské, základní a střední školy (včetně jednotlivých studentů a pracovníků) spolupráce, sdílení metod a aktivit, projekty, individuální mobility ERASMUS pro vysokoškolské a VOŠ studenty, pracovníky, pedagogy zaměřeno na mobilitu, pracovní stáže a získávání zkušeností v cizí zemi Během 26 let trvání vycestovaly díky programu ERAS- MUS 3 miliony studentů. LEONARDO DA VINCI pro odborné vzdělávání a přípravu zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, inovace podmínek, stáže GRUNDTVIG pro odborné vzdělávání a přípravu dospělých podpora mobility, inovace v přístupu ke vzdělávání dospělých, spolupráce organizací Pro období budou tyto programy vedeny pod společným názvem Erasmus+. EU se bude i nadále zaměřovat na rozvoj mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a získávání mezinárodních zkušeností jednotlivců. V České republice zajišťuje uvedené programy Dům zahraničních služeb v Praze. 11

12 EURYDICE Evropská síť věnovaná vzdělávání v Evropě V ČR: Ústav pro informace ve vzdělávání Národní oddělení Eurydice podpora spolupráce, zpracování informací a jejich propagace zpracování analýz, publikační činnost, sjednocení a vysvětlení terminologie REFERNET Evropská síť o odborném vzdělávání aktuality i stálé informace o odborném vzdělávání MLÁDEŽ V AKCI Síť pro neformální vzdělávání mládeže národní agentura podporující iniciativy a aktivity mládeže (dobrovolnictví, granty, mobilita, rozvoj práce s mládeží) funguje i na úrovni regionálních poradců EURES Evropský portál pracovní mobility informační systém podporující pohyb pracovníků v EU pomocí databáze volných pracovních míst 12 poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele

13 PRÁCE Trh Evropské unie je otevřen dlouhodobému zaměstnávání i sezónním brigádám. Sledujte vždy aktuální informace a právní předpisy konkrétní země, v níž se chystáte pracovat. Odkazy na agentury a databázi volných pracovních míst nabízí informační síť EURES. Pro usnadnění popisu Vaší odborné kvalifikace existuje Europass, jednotný formát dokumentů s místem pro popis Vašich kompetencí a pracovních zkušeností. Podrobný přehled o jednotlivých součástech Europassu naleznete na webu Pomocník, rádce! Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) informační síť Programu celoživotního učení orientovaná na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů a mobility 13

14 ? Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá nebo lživá. Podle vašeho výběru zakroužkujte vždy u výroku písmenko. Po zodpovězení všech otázek získáte osm písmen, jejichž správné pořadí vytvoří tajenku. Je výrok pravdivý? ANO NE Program ERASMUS může využít Jana, studentka Univerzity Hradec Králové. Z L EURES nabízí poradenství pouze pro právnické osoby. Í L Evropská unie svými programy podporuje studentské mobility. Ě P Europass je dokument nahrazující klasický cestovní pas. N Á Jedna třída ZŠ T.G.M. může vycestovat do Irska v rámci programu GRUNDTVIG. É Í Program COMENIUS není určen pro studenty VOŠ. V G Obecně jsou vzdělávací programy Unie určeny pouze mladým pod 30 let. E N Jako občan EU mohu pracovat například i v Itálii. D R Citát od starořeckého myslitele Démokrita:... má hořké kořeny, ale sladké ovoce 14

15 CESTOVÁNÍ Schengenský prostor = společné území států umožňující cestování bez hraničních kontrol osob Jsme povinni cestovat s platným průkazem totožnosti, tzn. s občanským průkazem nebo cestovním pasem. Členy schengenského prostoru nejsou všechny státy EU nepatří sem: Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko, Spojené království. Naopak ze zemí mimo Unii jsou členy schengenského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko. Cestování letadlem Cestujete-li mezi členskými zeměmi nebo se společností s provozní licencí EU, máte nárok na: náhradní dopravu nebo vrácení peněz při zrušeném letu nebo odepření nástupu do letadla (je-li vina na straně společnosti) finanční kompenzaci při ztrátě nebo poškození odbavených zavazadel Cena on-line letenek musí být vždy jasná a úplná (včetně povinných poplatků a daní). Cestování autobusem Cestujete-li více než 250 km a výchozí nebo cílová země je na území EU, dopravce musí při zrušení spoje nebo více než dvouhodinovém zpoždění zajistit bezplatně návrat do výchozího bodu, příp. zajistit náhradní dopravu. 15

16 Cestování vlakem Nachází-li se vaše výchozí nebo cílová země na území EU a vlak je zrušen či zpožděn o minimálně hodinu, máte nárok na vrácení jízdného, bezplatnou náhradní dopravu nebo zajištění návratu do výchozího bodu a finanční kompenzaci. Nárok na peníze ztrácíte, pokud šlo o vinu třetí osoby, o zpoždění jste věděli před nástupem nebo nešlo ze strany dopravce příčině zpoždění zabránit. Ztrátu nebo poškození zavazadel dopravce finančně kompenzuje. Výše závisí na tom, zda jste schopni doložit prokazatelně cenu obsahu zavazadla. Pomocník, rádce! Vaše Evropa webový portál informující mimo jiné o pohybu, pobytu a práci na území EU práva cestujících na citizens/travel/passenger-rights/index_cs.htm provozován v různých jazycích včetně češtiny Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (součást sítě Evropských spotřebitelských center) informační servis zaměřený na společný trh, práva spotřebitelů, včetně práv při cestování Ministerstvo zahraničních věcí ČR aktuální informace pro cestovatele nejen po zemích EU 16

17 ? Šest přesmyček ukrývá slova a spojení vztahující se k cestování. Vyluštěte je a uveďte k nim jednu informaci, která se týká konkrétně podmínek v Evropské Unii. ASP ÍCSETVON CNSSHEKEGÝN TROPORS ORSKUMUN ÍCOSETVN PĚŠÍTONJI ÝZOPDĚŽN TEL DIŘÝKCIČ ZŮPRAK 17

18 OBSAH BROŽURY úvod 3 O BROžUřE 4 ZDRAVÍ 5 NAKUPOVÁNÍ 8 STUDIUM 11 PRÁCE 13 CESTOVÁNÍ 15 KONTAKT Europe Direct Pardubice hostitelská organizace: Kulturní centrum Pardubice náměstí Republiky 1, Pardubice tel.: , Brožuru zpracovala ve spolupráci se střediskem Europe Direct Pardubice Mgr. Vanda Vaníčková. 18

19

20 Hostitelskou organizací střediska Europe Direct Pardubice je Kulturní centrum Pardubice. Spolufinancováno z prostředků EU.

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva studentů Evropské unie Cestování Cestovní doklady Cestovní pas Občanský průkaz Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Vážení a milí členové a čtenáři,

Vážení a milí členové a čtenáři, Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více