Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10"

Transkript

1

2 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu. Pro podporu a usnadnění studijních a pracovních mobilit jsou zaváděny tzv. evropské nástroje, které umožní zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím mezi sebou lépe komunikovat a porozumět tomu, co jim může uchazeč nabídnout. Sem patří i Europass. Europass pomáhá lidem při cestování za prací a studiem po Evropě. Tvoří ho pět různých dokumentů, které umožňují zahraničním zaměstnavatelům a školám rychle pochopit to, co člověk umí, zná a jakou práci může na brigádě, stáži nebo v zaměstnání vykonávat. Dokumenty může využít každý, a to nejen v případě, že se chystá do zahraničí. Nejčastěji využívaným dokumentem je Europass životopis, který si vyplňuje také čím dál více uchazečů o práci v ČR, protože zaměstnavatelům poskytuje ucelený a podrobný přehled o dovednostech a schopnostech zájemce. Tato brožura Vás seznámí se všemi dokumenty Europassu a poradí Vám, kde je můžete získat, jak vyplnit a při jakých příležitostech je můžete využít. V každé evropské zemi funguje Národní centrum Europass (NCE), které koordinuje vydávání všech dokumentů a svým klientům s vydáváním nebo vyplňováním dokumentů pomáhá. V České republice toto centrum funguje při Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV). Zájem o využití dokumentů Europassu se postupně zvyšuje a stále více lidí jeho služeb využívá. Všem příznivcům a uživatelům Europassu děkujeme za spolupráci a těšíme se na další zájemce o dokumenty Europassu. Věříme, že si ve škále dokumentů a našich služeb vybere každý. Dokumenty jsou přístupné elektronicky a on-line, tištěné formuláře lze získat přímo v NCE. Naše služby jsou pro všechny klienty zcela zdarma. Europass 2 Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4 Europass životopis 6 Europass jazykový pas 8 Europass mobilita 10 Europass dodatek k osvědčení 12 Europass dodatek k diplomu 14 Národní centrum Europass ČR a kontakty 16 Odkazy 18 Hodně úspěchů Vám přeje Tým Národního centra Europass ČR

3 Europass je souborem pěti dokumentů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech držitele. Tyto dokumenty jsou v celé Evropě jednotné. Europass zlepšuje komunikaci na evropském trhu v oblasti práce i vzdělávání, čímž podporuje mobilitu občanů v rámci Evropy. Dokumenty Europassu: mají jednotný a přehledný formát, obsahují důležité a relevantní informace o držiteli, jsou k dispozici ve všech jazycích používaných v EU, 1. Europass životopis 2. Europass jazykový pas 3. Europass mobilita 4. Europass dodatek k diplomu 5. Europass dodatek k osvědčení Každý se může rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit. Dokumenty Europassu jsou volně dostupné v elektronické podobě na Všechny oficiální dokumenty Europassu jsou označeny tímto logem: usnadňují držiteli jeho prezentaci především v zahraničí, pomohou uchazeči sehnat práci odpovídající jeho kvalifikaci a zkušenostem, jsou zdarma. 2 3

4 studenti a absolventi zaměstnanci a uchazeči o práci vzdělávací instituce a školy na všech úrovních zaměstnavatelé sociální partneři na národní i evropské úrovni Europass se používá ve 33 evropských zemích: 27 členských zemí EU zemích ESVO / EHP Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu Chorvatsku, Turecku, Republice Makedonie (FYROM Bývalá jugoslávská republika Makedonie) Europass si mohou pořídit i občané, kteří mají bydliště v EU, i když nejsou občany zemí EU. Na dokumenty Europassu je možné v Národním centru Europass získat zdarma desky. úřady práce personální agentury kariéroví poradci orgány uznávající odborné kvalifikace 4 5

5 Europass životopis (E CV) je základním dokumentem Europassu, vyplňuje si jej každý držitel sám v libovolném jazyce, přičemž odpovídá za správnost údajů dokumentu. Europass životopis využije každý, kdo se uchází o práci nebo další studium, studijní nebo pracovní stáž nebo brigádu doma i v zahraničí. Zahraniční i domácí zaměstnavatelé jednotný evropský formát životopisu znají a často ho upřednostňují. Europass životopis obsahuje důležité a pro zaměstnavatele potřebné údaje v přehledném členění na osobní údaje, údaje o pracovních zkušenostech, vzdělání a údaje o dalších schopnostech a dovednostech uchazeče. Při řádném vyplnění formuláře Europass životopisu uchazeč neopomene uvést důležité údaje, které mohou být pro danou pozici přínosem. Na jsou uveřejněny i podrobné pokyny k vyplnění formuláře a příklady vyplněných životopisů. Formulář je možné vyplnit on-line na stránkách či na stránkách evropského portálu Europass www. europass.cedefop.europa.eu. Dokument Europass životopis lze on-line průběžně aktualizovat a editovat ve formátu.xml. Formulář Europass životopisu je možné získat i v tištěné podobě v Národním centru Europass. K vyplnění formuláře v cizím jazyce Vám na portálu poslouží i Evropský slovník dovedností a kompetencí (DISCO), který nabízí popisy odborných dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Více na 6 7

6 Europass jazykový pas (E JP) poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích. Vyplňuje si jej každý sám na základě sebehodnocení pomocí mezinárodních jazykových úrovní A1 C2, přičemž za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu. Europass jazykový pas poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje a umožňuje uchazeči o práci, o další studium, stáž a brigádu doma i v zahraničí prokázat své jazykové schopnosti. Do jazykového pasu si každý může zaznamenat své znalosti, dovednosti a zkušenosti bez ohledu na to, zda je získal v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj. Využije ho především každý, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom. Formulář jazykového pasu je možné vyplnit on-line na www. europass.cz nebo na Tento formulář lze získat v tištěné podobě v Národním centru Europass. Dokument poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje a je součástí Evropského jazykového portfolia (www.evropskejazykoveportfolio.cz). Dokument je možné doplnit jazykovým životopisem a ukázkami vlastních prací v cizím jazyce. 8 9

7 Europass mobilita (E M) zaznamenává evropskou studijní stáž, např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí nebo dobrovolnickou práci v nevládních organizacích. Dokument poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli nebo škole podrobné informace o zahraniční zkušenosti, mj. o kompetencích, které si účastník stáže osvojil. To je výhodou zejména pro absolventy, kteří nemají žádnou praxi. Tento dokument představuje kódovaný formulář, o který může zažádat vysílající organizace u Národního centra Europass ČR. Dokument Europass mobilita vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (např. škola, firma, nevládní organizace). Dokument je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU, dokonce i zpětně

8 Europass dodatek k osvědčení (E DO) je doklad připojený k osvědčení o ukončení středního vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce). Obsahuje informace o tom, jaké kompetence absolvent získal, a usnadňuje tak pochopení významu osvědčení v zahraničí. Na rozdíl od předešlých dokumentů se nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem středního vzdělání. Dodatek k osvědčení využijí především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se tu rádi ucházeli o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč ve škole během studia získal nebo rozvinul. Dodatky k osvědčení vydávají svým absolventům střední školy prostřednictvím Národního centra Europass (NCE) ČR. Pokud škola svým absolventům dodatky nevydává, mohou o jeho vydání v NCE ČR zažádat absolventi škol jednotlivě. Tento dokument je vydáván v českém a jednom cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině). Žádost pro jednotlivce i pro vzdělávací instituce lze stáhnout z webových stránek Národního centra Europass ČR Od roku 2012 je v dodatcích k osvědčení uvedena příslušná úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), které držitel dodatku dosáhl. Více na Poznámka: Dodatek k osvědčení nezakládá nárok na úřední uznání odborné kvalifikace, ale usnadňuje posouzení osvědčení a jeho uznání v zahraničí

9 Europass dodatek k diplomu (E DD) vydávají vysoké školy od roku 2005 podle novely zákona č. 552/2005 absolventům v češtině a angličtině společně s diplomem. Dodatek k diplomu využijí rovněž uchazeči o brigádu, stáž nebo práci v zahraničí. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce snadno zjistí, jaké předměty uchazeč během studia absolvoval, s jakým prospěchem, jaké bylo téma jeho diplomové práce atd. Europass dodatek k diplomu absolventa VOŠ mohou vydávat vyšší odborné školy svým absolventům v češtině, angličtině a němčině, a to i zpětně. Národní centrum Europass ČR připravilo pro VOŠ elektronické formuláře Europass dodatku k diplomu absolventa VOŠ v českém a anglickém jazyce a metodiku tvorby tohoto dokumentu. Vyšší odborné školy je mohou získat na požádání. Na webových stránkách Národního centra Europass (www.europass.cz) jsou k dispozici volně ke stažení příklady vyplněných dokumentů pro VŠ a VOŠ včetně Metodického doporučení a pokynů pro zpracování dokumentů pro VOŠ. Od roku 2012 může být na dodatcích k diplomu uvedena příslušná úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), které držitel dodatku dosáhl. Více na

10 Národní centrum Europass pomáhá občanům při získávání potřebných informací a při pořizování dokumentů Europassu. Centrum je součástí evropské sítě národních center Europassu, která vznikla ve všech zemích EU. NCE ČR zahájilo svoji činnost v roce Je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, kde najdete také klientské centrum, které Vám poradí a pomůže se získáním dokumentů Europassu. Národní centrum Europass: 1. koordinuje vydávání dokumentů Europassu 2. propaguje Europass a jeho jednotlivé dokumenty 3. poskytuje informace o Europassu a kontakty na poradenská pracoviště Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Národní centrum Europass ČR Weilova 1271/ Praha 10 Klietské centrum Konzultační hodiny pro veřejnost: po pá po telefonické domluvě Kontakty: tel.: fax: Evropský portál Europassu 4. vytváří a spravuje národní webové stránky 5. podílí se na spolupráci v rámci evropské sítě NCE 16 17

11 Programy a nástroje na podporu mobility občanů EU Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) NAEP je zodpovědná za realizaci Programu celoživotního učení v ČR a dalších vzdělávacích programů a je prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU žadatelům. Od roku 2014 budou vzdělávací programy sjednoceny pod nový program Erasmus for all. NAEP poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Její součástí je i české zastoupení evropského systému Euroguidance, které se zabývá kariérovým poradenstvím a spolupracuje prostřednictvím příslušné sítě s ostatními centry v EU. Síť Euroguidance sdružuje evropská střediska, která se zabývají poradenskými systémy. Euroguidance podporuje mobilitu, pomáhá poradcům a jednotlivcům lépe pochopit možnosti, které se nabízejí občanům v Evropě. Více informací: Program Mládež Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí. Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží. Více informací: Česká národní agentura Mládež Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM) Na Poříčí 1035/4, Praha 1 Tel.: Fax: EURES Síť EURES (Evropské služby zaměstnanosti) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří mají zájem o práci v zahraničí. Pro více informací: databáze na evropském portálu pracovní mobility: informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce v ČR. Eurocentra Celorepubliková síť Eurocenter vznikla v roce 2006 ve všech krajských městech a jejich úkolem je poskytovat informace o EU v regionech. Více informací: Portál PLOTEUS Cílem portálu PLOTEUS je pomoci studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt informace o studiu v Evropě. Více informací:

12 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Národní soustava kvalifikací Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé (UNIV) Evropský rámec kvalifikací (EQF) Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě EQAVET Slovník dovedností a kompetencí DISCO Evropské jazykové portfolio

13 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Národní centrum Europass ČR 2012

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách 1 Název: Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Vydání: první vydání Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více