Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, část třetí, 7. Mgr.Dagmar Pospíšilová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy:základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace sídlo školy: Hranická 100, Hranice IV- Drahotuše IČO: Kontaktní spojení: telefon: Fax: www. zsdrahotuse.unas.cz b)poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne identifikátor zařízení : součásti školy: základní škola: IZO : kapacita 300 žáků školní družina: IZO: kapacita 60 žáků školní jídelna: IZO: kapacita 300 stravovaných mateřská škola: IZO: kapacita 50 žáků školní jídelna výdejna: IZO: kapacita 50 stravovaných c) zřizovatel Město Hranice Právní forma: obec, IČO : d)právní forma Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e)vedení školy ředitel školy: zástupce pro pedagog.věci: vedoucí mateřské školy: vedoucí školní jídelny: ekonomka: Mgr.Dagmar Pospíšilová PaedDr. Alena Balódyová Elsa Vinklárková Martina Martinková Anna Holinková f)vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou a školní jídelnou. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a provádějícími zákony k němu. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolní a školní výchovy a vzdělávání včetně školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a stravování vlastních zaměstnanců. Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení mateřská škola, základní škola,školní družina, školní jídelna a školní jídelna výdejna. 2

3 2.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně ,29 základní školy učitel druhého stupně ,19 základní školy učitel náboženství ,88 vychovatel/asistent ,76 pedagoga výchovný poradce ,88 celkem ,0 3

4 2.4 Přehled pracovníků k Základní škola - pedagogové aprobace 1, BALÓDYOVÁ Alena PaedDr. 1.st. 2, BERANOVÁ Alena, Mgr. N-R-Ov 3, KUČEROVÁ Hana stud. 1.st. 4, FOLTÝNKOVÁ Milena, Mgr. 1.st. 5, HRUBÁ Taťána, Mgr. Č - Hv 6, KARLÍKOVÁ Ivana, Mgr. M-Z 7, KECLÍKOVÁ Pavla, Mgr. 1.st.-A 8, KLÍVAROVÁ Petra, Mgr. Př Vv 9, ROČŇÁKOVÁ Miroslava Vych./AP 10,POSPÍŠILOVÁ Dagmar,Mgr. Č-R -Z 11, PRAŽÁKOVÁ Eva, Mgr. 1.st. - Nj 12, ŠETINOVÁ Eliška, Mgr. 1.st. 13, TRNOVÁ Milena, Bc. 1.st. 14, URBAN Vojtěch SŠ 15,KOPŘIVOVÁ Lenka, Bc ped. volného času 16,MERTOVÁ Iveta, Mgr. I.st., Vych./AP 17,MAZUROVÁ Pavlína, Mgr. M -Vv ( ) 18,KROUPOVÁ Jarmila, Mgr. M - ZT ( ) Základní škola správní 17, THIEL Bohumil 18, KŘÍŽOVÁ Eva 19, HOLINKOVÁ Anna 20, ZICHOVÁ Iva Mateřská škola 21,HERMANOVÁ Helena SPgŠ 22,JANOŠOVÁ Ludmila SPgŠ 23,RAJTAROVÁ Zdenka SPgŠ 24,VINKLÁRKOVÁ Elsa SPgŠ Mateřská škola - správní 25,MELKUSOVÁ Libuše Školní jídelna 26,DLESKOVÁ Ludmila 27,HENDRYCHOVÁ Jana 28,MARTINKOVÁ Martina 29,KOUTNÁ Zdenka 30,BARTOŠKOVÁ Jitka ( ) 4

5 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd k platová třída počet zařazených pracovníků Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců k nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 4 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Přetrvává velký počet pracovníků ve věku let, který předpokládá postupné odchody do důchodu. Pracovní poměr ukončila dohodou na vlastní žádost provozní pracovnice v mateřské škole, dále pak pedagogové přijatí na dobu určitou ( dlouhodobá nemoc vyučující II. st.) a pomocná pracovnice na úklid ve školní jídelně. Nově nastoupil školník a dvě asistentky pedagoga, které pracovaly také na zkrácený úvazek ve školní družině. Velmi vysoké je zastoupení žen. Aprobovanost ve škole je dobrá. 5

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA č.j.: /97 ŠVP DRAŠKA V.ročník I.- IV. a VI. - IX. ročník Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků k Obecná škola 1 20 DRAŠKA Celkem dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy čj.:13586/03-22 Ochrana člověka za mimořádných událostí byl realizován samostatně v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku při samostatně organizovaném dni a dále v rámci předmětů při využití k aktualizaci učiva 3.2 Volitelné předměty ve školním roce 2010/2011 Další cizí jazyk 6. tř. Rj 2 hod. - Be 7. tř. Nj 2 hod. - Be Inf.2 hod - Ur 8. tř. Nj 2 hod. - Be Inf 2 hod 9. tř. Nj 2 hod. - Be Informatika 7. tř. 2 hod. - Ur 8. tř. 2 hod. - Ur 3.3 Nepovinné předměty ve školním roce 2010/2011 Náboženství - 2 hod - Ing. Šidleja 6

7 3.4 Zájmové útvary ve školním roce 2010/2011 Název Vyuč. Hodin Třída týdně 1. stupeň kroužky 1. Hrátky s písmenky Še 1 1. st. (dyslekt. péče) 2. Hrátky se slovy Fo 1 1. st. (logopedie) 3. Flétna Fo 1 II. DDM 4. Flétna Fo 1 III. - V. DDM 5. Keramika Tr 1 1. st. DDM 6. Dívčí klub Še 1 I. III. DDM 7. Dívčí klub Še 1 IV. V. DDM 8. Country tance Fo 1 1. st. DDM 9. Práce na PC Ur 1 II., III. 10. Angličtina hrou 2. Ke 1 II. DDM 11. Angličtina hrou 1. Ku 1 I. DDM 12. Roztleskávačky Mož 1 2. stupeň kroužky 1. Klub mlad.div. Hr, Še průběžně 2. Taneční Ur 2 VIII., IX. 3. Nebojme se češtiny Po 1 VII.,VIII. (dyslekt. péče) 4. Volejbal Pra 1 2.st. Mateřská škola - kroužky 1. Kroužek předškoláků Her, Vin DDM 2. Angličtina Jan DDM Komentář ředitelky školy Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu Obecná škola a dále dle školního vzdělávacího programu DRAŠKA. Škola a školka nabízí velké množství zájmových útvarů, chybí větší podíl kroužku se sportovním zaměřením. 7

8 4. Počty žáků 4.1 počty tříd Počet tříd 1.stupeň 2.stupeň celkem k k počty žáků Počet žáků 1.stupeň 2.stupeň celkem K K Komentář ředitelky školy Na prvním stupni se postupně navyšuje počet žáků, málopočetné ročníky přecházejí na druhý stupeň. 4.3 počet žáků na třídu k Drahotuše Hrabůvka Klokočí Radíkov Uhřínov Středolesí 1 1 Slavíč Malhotice 1 1 Milenov Hranice Teplice n. Beč. 1 1 Hranice - Velká 1 1 Šumperk 1 1 Kyžlířov Ostatní

9 4.4 individuálně integrovaní žáci k celkem integrovaných žáků 9 z toho druhy postižení : SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Více vad Mentální Komentář ředitelky školy Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Vyučující spolupracovali se zákonnými zástupci, pedagogicko psychologickou poradnou, SPC v Litovli a školou prof. Matějčka v Olomouci. Individuální vzdělávací plány vycházely ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, případně psychologického vyšetření školského poradenského zařízení, ZŽ prof.matějčka a SPC v Litovli. Zkušenosti s integrací jsou pozitivní, individuální přístupy vyučujících usnadňují začleňování žáků do běžného procesu. Velký podíl na plnění těchto cílů má práce asistentů pedagoga. Práce s integrovanými dětmi na naší škole je velmi pozitivně hodnocena jednotlivými SPC. V letošním roce zrakově postižená žákyně absolvovala diagnostický pobyt zaměřený na porovnání podmínek vzdělávání v internátní škole a základní škole běžného typu Zápis do první třídy Výsledky zápisu do první třídy Počet prvních tříd Počet nově přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6- ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2011/2012 Počet nepřijatých pětiletých dětí Počet opakujících první ročník chlapců 16 dívek 2 chlapci 2 chlapci 1 chlapec 1 chlapec 1 dívka 9

10 Komentář ředitelky školy Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2010/11 proběhl 21.ledna Ze spádového obvodu Drahotuš přišlo 22 dětí, zbývající z Hrabůvky, Hranic, Klokočí, Radíkova, Hranic a Milenova. K zápisu se dostavilo jedno dítě pětileté, zákonný zástupce však nedodal potřebná potvrzení vyplývající ze školského zákona. V letošním školním roce výrazně vzrostl počet dětí, které nastoupí do první třídy, v ZŠ tak budou po 15 letech otevřeny dvě první třídy 4.6. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přihlášeno a přijato: Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem z 5.ročníku krajská soukromá církevní Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem ze 7.ročníku krajská soukromá církevní b) žáci přijatí na střední školy Střední Gymnázia Konzervatoř Střed.odb Stř.odbor. Neumístěni celkem školy školy učiliště krajské církev c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 17 z toho v nižším ročníku: 3 Komentář ředitelky školy Jeden žák zůstal neumístěn z důvodu nepodání přihlášky k dalšímu vzdělávání. 10

11 4.7 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU Počet žáků v ZŠ a MŠ 0 počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 5. Hodnocení žáků, průběh a výsledky vzdělávání A) I.pololetí 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 1.A A A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A A A A A A A A A celkem

12 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A A A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele pochvala třídního učitele školy 1.A A A A A A A A A 5 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A A A A A A A A A celkem

13 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída B) II.pololetí počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , A , A , A , A , A ,84 9 0,47 7.A , A ,06 6 0,38 9.A , celkem , , Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A A A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A A A A A A A A A celkem

14 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A A A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního pochvala ředitele školy učitele 1.A A A A A A A A A 3 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A A A A A A A A A celkem

15 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky -neprospívající plnění školní docházky v zahraničí 1.A A A A A A A A A celkem Nehodnocení žáka třída žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A A A A A A A A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A A , A , A , A , A A , ,71 8.A , ,38 9.A ,18 0 0, celkem , ,23 15

16 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků jsou dobré, ve II.pololetí 75 žáků získalo vyznamenání. Prospěchové výsledky jsou úspěšně srovnatelné s žáky s ostatních škol. K tomuto tvrzení nás opravňují výsledky testů KALIBRa, v nichž jsme dosáhli nad celorepublikový průměr. Velmi vysoký je ale počet zameškaných hodin, který je způsoben dlouhodobou absencí žáků. Ve všech případech byla nemocnost doložena ošetřujícím lékařem,většinou se jedná o tytéž žáky, kteří dokládají jedno i vícedenní opakované absence. K velkému nárůstu počtu zameškaných hodin došlo na druhém stupni základní školy. Výchovné problémy byly řešeny zejména v oblasti nerespektování školního řádu, prohřešky typu nevhodného chování vůči spolužákům i vůči dospělým. Pozitivem je v tomto případě nižší počet žáků ve třídách, který dovoluje pracovat individuálně s každým žákem a pomáhat mu tak při řešení problémů. Ověřování úrovně znalostí žáků projektu KALIBRO Určeno : žákům 5. třídy Český jazyk Psalo 20 žáků (celkem ve třídě 20 žáků). Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,3% 64,3% 2002/ ,8% 60,7% 2003/ ,2% 66,5% 2004/ ,7% 71,1% 2005/ ,9% 57,0% 2006/ ,6% 61,3% 2007/ ,4% 61,7% 2008/ ,7 % 58,4% 2009/ ,8% 64,3% 2010/ ,4% 70,3% 16

17 Psalo 20 žáků ( celkem 20 žáků ) Matematika Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 48,8% 2002/ ,5% 54,3% 2003/ ,8% 56,7% 2004/ ,9% 51,8% 2005/ ,7% 47,7% 2006/ ,2% 44,6% 2007/ ,9% 57,1% 2008/ ,5% 43,4% 2009/ ,3% 45,3% 2010/ ,9% 46,0% Anglický jazyk Psalo 19 žáků, nepsal 1 žák ( celkem 20 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 61,0% 2008/ ,4% 59,6% 2009/ ,9% 60,7% 2010/ ,7% 67,4% Určeno : žákům 9. třídy Psalo 11 žáků (celkem 11 žáků ) ČESKÝ JAZYK Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,6% 67,4% 2002/ ,9% 51,0% 2003/ ,1% 57,1% 2004/ ,1% 70,6% 2005/ ,7% 68,4% 17

18 Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2006/ ,3% 54,9% 2007/ ,4 % 63,1% 2008/ ,1% 58,9% 2009/ % 58,6% 2010/ ,9% 49,6% Psalo 11 žáků ( celkem 11 žáků ) MATEMATIKA Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 47,2% 2002/ ,3% 49,8% 2003/ ,1% 50,6% 2004/ ,6% 45,2% 2005/ ,4% 44,6% 2007/ ,7% 40,3% 2008/ ,0% 37,5% 2009/ ,3% 39,5% 2010/ ,0% 38,0% Psalo 11 žáků ( celkem 11 žáků ) Anglický jazyk Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 57,5 % 2008/ ,4% 56,4% 2010/ ,5% 59,3% Německý jazyk Psalo 17 žáků, nepsali 2 žáci ( celkem 19 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,4% 53,1 % 18

19 Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2008/ ,4% 52,8% 2009/ ,0% 53,7% Komentář ředitelky školy: Při posuzování výsledků KALIBRA je nezbytné stále vycházet z filozofie, že nejde o klasický test znalostí, ale o možnost posoudit schopnosti žáků aplikovat poznatky v rámci republiky. Z dlouhodobého pohledu jsou výsledky, kterých žáci dosahují, srovnatelné s průměrem v rámci republik. Při rozkódování výsledků jednotlivých žáků je prokazatelná shoda klasifikace s procentuální úspěšnosti v textu; je to potvrzení objektivního hodnocení pedagogů. Dle vyučujících je tento test pro žáky přínosem porovnají své znalosti se spolužáky i v celostátním měřítku. Výsledky testů KALIBRO z podkladů pro autoevaluaci školy. jsou jedním 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo realizováno v rámci vyhlášky MŠMT č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a na základě vyhlášky č. 412/2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb, v platném znění. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí vybraných zejména na základě programových nabídek vzdělávacích center, zejména pak SCHOLA SERVIS centra v Přerově a Národního institutu dalšího vzdělávání v Praze, pracoviště Olomouc. Vzdělávání bylo organizováno formou seminářů či kurzů v návaznosti na strukturu programové nabídky. Přehled DVPP 2010/2011 Září Beranová Setkání preventistů Přerov Keclíková E-learningový kurz Aj Praha Říjen 2010 Jízdné Stravné Seminář e Celkem 79,- 61,- 0,- 140,- 558,- 93,- 0,- 651,- 637,- 154,- 0,- 791,- 19

20 kurz EXCEL (Bal, Po, Mer, Ho, Fo, Kuč, Vin, Her, Kar) MŠMT č. 9267/ Listopad 2010 Prosinec Keclíková Kurz e-learning. Aj Praha 540,- 93,- 0,- 633,- 540,- 93,- 0,- 633,- Leden Foltýnková Sem. Školní zralost 66,- 0,- 600,- 666,- Přerov MŠMT č. 4070/ b Šetinová Sem. Školní zralost 66,- 0,- 600,- 666,- Přerov MŠMT č. 4070/ b Beranová Sem. SPUCH II. St. ZŠ 63,- 63,- 0,- 126,- Přerov MŠMT č / ,- 63, , ,- Únor Klívarová Školení koordinátorů 142,- 63,- 350,- 555,- EVVO Olomouc MŠMT č. 2960/ Keclíková Seminář Aj Přerov III. 69,- 0,- 0,- 69,- MŠMT č / Keclíková Sem. Testujme 113,- 63,- 0,- 176,- komunikativně Olomouc CZ.1.07/1.3.00/ Keclíková Sem. Aj Přerov IV. 69,- 0,- 0,- 69,- MŠMT č / Keclíková Sem. Rozdílné úrovně 93,- 63,- 0,- 156,- Olomouc MŠMT č. 3944/ ,- 189,- 350, ,- Březen Keclíková Seminář Aj Přerov 54,- 0,- 0,- 54,- Komun. metody II. MŠMT č / Keclíková Seminář Aj Olomouc Poslech pro učitele Aj CZ.1.07/1.3.00/ ,- 0,- 0,- 93,- Duben Keclíková Sem. Komunikativní metody v Aj Přerov MŠMT č / ,- 0,- 0,- 147,- 54,- 0,- 0,- 54,- 20

21 Šetinová Sem. Dysgrafie Přerov 80,- 0,- 0,- 80, Pražáková Sem. Etiketa ve škole 40,- 63,- 0,- 103,- Přerov MŠMT č / ,- 63,- 0,- 237,- Květen Keclíková Sem. Komunikativní 69,- 0,- 0,- 69,- metody v Aj Přerov MŠMT č / Vinklárková Sem. Tvorba plánu 174,- 63,- 480,- 717,- hodnocení Olomouc MŠMT č.j / ,- 63,- 480,- 786,- celkem 1 245,- 378, , ,- Komentář ředitelky školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí personálního rozvoje a kariérního růstu. Veškeré poznatky, které byly získány dalším vzděláváním a mají obecnější charakter, jsou předávány kolegům na poradních schůzkách a setkáních metodických orgánů. Kvalita, obsahová nabídka a množství akcí vedoucích k prohloubení znalostí a vědomostí ne vždy uspokojuje požadavky pedagogů, bohatá je nabídka v oblasti cizích jazyků a výtvarné výchovy. Málo je zastoupena čeština a matematika pro II.stupeň, fyzika, chemie. Řada seminářů byla zrušena. Vyučující se účastnili převážně seminářů financovaných z evropských fondů, zdarma byl umožněno další vzdělávání v oblasti informatity ( excel). V následujícím školním roce bude prioritou vzdělávacích akcí vzdělávání vedoucích pracovníků, cizí jazyky, prevence sociálně patologických jevů, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova a výchova k volbě povolání a dále pak vzdělávání učitelek mateřské školy. 21

22 9. Školní družina Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelek Školní družina Komentář ředitelky školy Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena. V letošním roce byla otevřena dvě oddělení. Rodiče zejména dojíždějících žáků tuto práci oceňují, zvláště pak tzv. ranní družinu i dobu ukončení provozu, která je přizpůsobena potřebám rodičů dětí. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost žáků (odchody ze ŠD), které brání pravidelné a koncepční práci. Školní družina je aktivním článkem školy, podílí se na výzdobě prostor, účastní se soutěží a různých vystoupení. 10. Akce školy Akce organizované školou Datum Akce Třída Dozor Slavnostní nástup 5. kontingentu v Fo, Po Přáslavicích - Stonožka žáků Plavecký výcvik na Plovárně Hranice 3.,4.,5. Pra, Tr, Roč Barevný den, bezpečné město Hranice 1., 2. Še, Fo Cesta za uměním Laubovo Kvarteto 6., 7. Klí, Hr Cesta za poznáním - Holešov 9. Po Podzimní výstava Osadní výbor Drahotuše Salátování ŽR Drakiáda (KRPŠ) Ředitelské volno Meziprostorové vztahy Synagoga Hranice 6. Hr Bramborový den 2. Še Meziprostorové vztahy Synagoga Hranice 7. Hr Ochrana člověka za mimořádných událostí Větrná elektrárna u Lipné 8., 9. Ur, Kar Kladení věnců před školou Burza SŠ Hranice 9. Be KAPPA KAPPA Sběr starého papíru Nový Jičín Liška Bystrouška 6., 9. Klí, Hr KAPPA 6. 22

23 Noční pochod Drahotušemi KRPŠ KAPPA Burza SŠ Přerov 9. Be Beseda Island Pohodáři 2.st. TU Plavecký výcvik Plovárna Hranice 6., 7. Mer Ostrava, div A. Dvořáka Amadeus KMD Návštěva MŠ Drahotuše, Hrabůvka v 1. tř. Fo, Še SPŠ Hranice Dřevo je náš kamarád 8., Plavecký výcvik Plovárna Hranice 8., 9. Mer Předtaneční 8., 9. Ur Předvánoční exkurze v Praze Fo Mikulášská škola - předškoláci TU Předtaneční 8., 9. Ur Mikulášská nadílka Rozsvícení vánočního stromu + vánoční jarmark Skanzen Rožnov p. Rad. Vánoce na TU dědině Předtaneční 8., 9. Ur Skanzen Rožnov p. Rad. Vánoce na TU dědině Den otevřených dveří, odpolední vánoční dílny Exkurze v Schäffru Hranice 8., 9. Be Předtaneční Návštěva MŠ Hrabůvka, Drahotuše u nás Balet Louskáček Ostrava, div. A. Dvořáka KMD Přednáška Planeta Země ČR země 8., 9. Kar, Ur Závěrečná kolona taneční Beseda s rodiči budoucích prvňáčků Še, Po Strojírenství nová priorita 8., 9. Be Zápis dětí do 1. třídy Dětský karneval 1., 2. st. ŽR Exkurze Sigmapumpy Hranice 8., 9. Be Lyžařský výcvikový kurz 7., 8. Pra, Be Ples KRPŠ a ZŠ MP Hranice Bezpečné chování 1., Divadlo loutek Ostrava Kráska a zvíře 5., 8. Bal, Po Sluňákov Olomouc 7., 7. Klí Cesta za uměním koncert Jiřího Stivína, 6., 9. Klí, Hr Lipník n. Bečvou MP Hranice Bezpečné chování a jízda na 3., 4. kole 17., Zápis dětí do MŠ Street hockey (ZŠ Struhlovsko) 6. Mer MP Hranice Šikana BESIP - přednáška GAP výstava K. Švacha Křížová cesta, 6. Hr Synagoga Hranice Div. předst. Tučňáci, Div. loutek Ostrava 1.,2.,3. Še, Fo, Tr Cesta za uměním - Olomouc Deštné pralesy 9. Hr 23

24 Sokolovna Hranice Pomáda 2. st Slavnost na hřišti 2. st. TU Ukázka kin-ballu Farmářské trhy Dopravní hřiště Lipník nad Bečvou 4. Pra Vítání jara +velikonoční dílny pro rodiče a předškoláky Praha 6. Hr Lesní pedagogika Valšovice 6.,7.,9. Hr, Klí ŠvP chata Čarták, Hutisko Solanec 2. Še Konkurs Pop Nota 2011 MKZ Hranice Bal Sběr starého papíru Koně Slavíč 1. Fo Den matek zkouška Pop Nota Bal Beseda s MP Plavání Plovárna Hranice 1., 2. Fo, Še zkouška Pop Nota Po ŠvP Orientka Stará Ves u Rýmařova 3.,5. Bal, Tr ŠvP Bílá, Staré Hamry 4., 7. Pra, Be Finále Pop Nota 2011 MKZ Hranice Div. předst. Noc na Karlštejně Ostrava KMD Odměnový zájezd za soutěž Naší přírodou Vojtěch Pchálek Jass-BR-SS Quintet Sokolovna Hranice 9. Hr Výroba ručního papíru, prohlídka města 3., 5. Tr, Bal Lipníka n. Bečvou Trénink Dračích lodí Dětský den ve škole Trénink Dračích lodí 5., Trénink Dračích lodí Trénink Dračích lodí 5., Výroba ručního papíru farní zahrada 1. Fo Drahotuše Trénink Dračích lodí Výlet ZOO Ostrava 1. Fo Trénink Dračích lodí 5., Pohádka, prohlídka města Lipníka nad 1. Fo Bečvou Výlet koně u Šromů v Milenově 3., 5. Tr, Bal Hranické hry bez hranic Trénink Dračích lodí Spaní ve škole 2. Še, Kuč Závod Školní pohár Dračích lodí Ocenění starostky Města Hranice nejúspěšnějších žáků Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům 9. Ur, Po Výlet Hrabůvka 2. Še, Kuč 10.2.Soutěže organizované školou Datum Akce Dozor 24

25 Soutěž v AJ Ke Školní kolo olympiády v JČ Hr Školní kolo recitační soutěže Hr 1. Kat.: 1. Místo M. Klȕglová, 2. Místo V. Klvaňová, 3. Místo M. Kučerová 2. Kat.: 1. Místo H. Jahnová, 2. Místo T. Kovalčík, F. Pchálek, 3. Místo V. Gladiš 3. Kat.: 1. Místo D. Vašinka, 2. Místo Z. Pchálková, 3. Místo B. Prokešová 4. Kat.: 1. Místo K. Voldánová, 2. Místo S. Krátká, 3. Místo Z. Kleinová Matematická Pythagoriáda 7.,8., Školní kolo dopravní soutěže 1. st. Postoupili : 4. třída J. Ošťádal, K. Kučerová, K. Machancová, M. Zdráhala 5. Třída J. Šrom, A. Vladiková, P. Tichý, S. Frydryšková Okrskové kolo dopravní soutěže hranické základní školy ZŠ Struhlovsko, ZŠ Šromotovo, ZŠ 1. Máje, ZŠ Drahotuše 1. místo J. Ošťádal, K. Kučerová, K. Machancová, M. Zdráhala 2. místo J. Šrom, A. Vladiková, P. Tichý, S. Frydryšková Turnaj ve vybíjené nejen s míčem Pra 10.3 Soutěže, kterých se škola zúčastnila Datum Akce Org Kdo si hraje nezlobí Hustopeče n Mer Beč. Florbal 1. místo, ringo 2. místo, softbal 3. místo, přespolní běh 3. místo (Vladik, Beran, Voldánová, Škrobal) Atletický triatlon Hranice (16 žáků) 1. st. Pra J. Částečka (3. tř.) 2. místo v hodu plným míčem, O. Míček (5. tř.) 3. místo Přespolní běh Hranice (17 žáků) 2. st. Mer 5. místo V. Hucel (7. tř.) Kinderiáda Olomouc 1. st. Pra 17. místo v družstvech, S. Frydryšková (4. tř.) 1. místom v hodu kriketovým míčkem J. Částečka (3. tř.) Okrskové kolo ve florbale (chlapci) ZŠ 2. st. Mer Šromotovo Hranice 1. místo!! postup (Mikel R., Vladik R., Šuba V., Král A., Mestek T., Beran T., Vinklárek P., Navrátil D., Kelar P.) Okrskové kolo ve florbale (dívky) ZŠ Šromotovo nám. Hranice : Voldánová K., Neplechová K., 2. st. Mer 25

26 Hynčicová K., Hubová V., Sýkorová P., Černeková M., Bradová L., Koutná M., Šnejdrlová N Okrskové kolo ve florbale (ml. hoši) ZŠ Šromotovo nám. Hranice: Šatánek D., Míček O., Tichý P., Šrom J., Částečka R., Škrobal D., Pacek J., Beran T Orion florbal (st. dívky) ZŠ Šromotovo nám. Hranice Bradová L., Neplechová K., Voldánová K., Koutná M., Hluší E., Černeková M., Sýkorová P., Šnejdrlová N., Hubová V Orion florbal (ml. dívky) ZŠ Šromotovo nám. Hranice Voldánová T., Nováková S., Pecníková T., Gruščíková T., Hubová K., Vinklárková D., Dohnalová M., Pražáková E., Koutná M Florbalový turnaj DDM Hranice 4. místo (Mikel R., Vladik R., Mestek T., Šuba V., Král A., Částečka R.) Soutěž počítačových a manuálních dovedností SOU Hranice XVIII. ročník soutěže Bible a my okresní kolo DDM Hranice Pchálek F., Jemelka V., Pchálek V., Pchálková Z., Voldánová K Okresní kolo ve florbale Přerov (Mikel R., Vladik R., Šuba V., Král A., Mestek T., Kelar P., Navrátil D.) 3. místo Okresní kolo ve florbale ZŠ Šromotovo nám. Hranice (Mikel R., Vladik R., Šuba V., Král A., Mestek T., Beran T., Vinklárek P., Navrátil D., Kelar P., R. Částečka) 1. místo, postup do krajského kola Krajské kolo ve florbale ZŠ Šromotovo nám. 3. místo ze 73 zúčastněných škol (R. Mikel, T. Mestek, A. Král, R. Vladik, P. Kelar, D. Navrátil, P. Vinklárek, R. Částečka) Okresní kolo anglické olympiády Přerov T. Pepernik 2. místo Mokrá štafeta Plovárna Hranice 18 žáků 3. místo Naší přírodou BIOS Přerov 2. místo - V. Hluchý, R. Mikel, 1. místo R. Vladik, 3. místo L. Bradová, V. Pchálek, D. Vašinka, T. Beran, V. Šuba 5., 6. Mer Mer Mer Mer Be Mer Mer Mer Be Mer Klí 26

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více