VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice"

Transkript

1 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

2 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická strana vůdčí silou na českobudějovické radnici. Má většinu v radě města a Mgr. Juraj Thoma zastává funkci prvního náměstka primátora. To přináší pro ODS velkou odpovědnost a já rád konstatuji, že současné vedení města se s ní vyrovnává se ctí. Naše město pod jeho rukama vyrůstá do krásy a jeho občanům se v něm žije opravdu dobře. Navzdory tomu, že některé problémy přesahují možnosti městského rozpočtu - zde mám na mysli zejména komplexní vyřešení dopravní situace související s vybudováním dálničního obchvatu města, naši radní si vedou dobře i v těchto oblastech a směřují k vybudování navazujících staveb, zejména podjezdu pod nádražím a zanádražní komunikace. V tomto ohledu má město České Budějovice plnou podporu Jihočeského kraje. Pro komunální volby v letošním roce představuje českobudějovická ODS kandidátku vedenou Jurajem Thomou. Kromě osvědčených komunálních politiků, jakými jsou Ivana Popelová nebo František Jelen, na ní najdou voliči celou řadu nových jmen, která jsou zárukou i nových myšlenek a neotřelých přístupů k problémům našeho města. Volební program pak vychází z programu prosazovaného v současném volebním období, rozvíjí jej a nalézá řešení pro nová zadání, vycházející ze zkušeností našich komunálních představitelů. Lídra kandidátky Juraje Thomu znám již od jeho vstupu do ODS a rád jsem v něm nalezl dobrého přítele. Mohu si tedy dovolit přirovnání, že Juraj Thoma zraje jako dobré víno. Prokazuje vynikající přehled jak v problematice komunální, tak díky jeho čtyřletému působení v krajském zastupitelstvu i problematice krajské. Umí citlivě jednat s lidmi, a to je důvodem, proč si získal důvěru u svých spoluobčanů. Jsem rád a považuji si za čest, že jej i celou naši kandidátku mohu podpořit z jejího osmého místa. Juraj Thoma jako kandidát na českobudějovického primátora má a bude mít mou plnou podporu. RNDr. Jan Zahradník hejtman Jihočeského kraje

3 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 3 Vážení voliči, za minulé čtyři roky, kdy se ODS vrátila do vedení radnice, nabralo naše město nový směr. Podařilo se nám stabilizovat hospodaření a nasměrovat investice do potřebných oblastí, tedy školství a především dopravy. Rozhodli jsme se peníze věnovat na účelnější věci, než jsou velká sportovní zařízení. Místo toho jsme raději opravili množství ulic a veřejných prostranství a naše krásné město je po čtyřech letech ještě krásnější. V následujícím volebním období chceme pokračovat v úspěšně započaté práci. Nebýt obtížné dopravní situace, jsou České Budějovice městem bez výraznějších problémů. Ani zde jsme však nezaháleli. Čtyři roky jsme tvrdě pracovali na řešeních, která mohou dopravní situaci zlepšit. Připravili jsme projekty na zanádražní komunikaci, která by mohla odvést část tranzitní dopravy, propojení ulic Milady Horákové a Strakonická i napojení na tolik potřebnou dálnici, jejíž budování bohužel není v rukou města, ale státu, který ji opomíjí. V následujících čtyřech letech chceme tato řešení dotáhnout do fáze realizace, chceme začít stavět. Kromě dalšího rozvíjení našeho programu usilujeme i o další výraznou změnu, která může zlepšit život v našem městě. ODS chce převzít post primátora a tudíž i vedení městské policie. Z té chceme učinit respektovanou a akceschopnou organizaci. Pokračovat v dosavadním úspěšném trendu a přinést změny, které mohou učinit naše město a život v něm ještě lepším, však dokážeme jedině s Vaší pomocí. Věřím, že si naše strana získala za uplynulé čtyři roky Vaši důvěru. Přijďte nás proto podpořit k volbám, jedině Vaše hlasy nám mohou získat dostatečně silný mandát v zastupitelstvu, abychom mohli důsledně plnit náš program. Jedině společně dokážeme vyhrát a spravovat naše město ještě lépe. Mgr. Juraj Thoma první náměstek primátora

4 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 4 JURAJ THOMA Máme ambiciózní, ale reálné cíle Před čtyřmi lety se ODS z opozice stala klíčovou silou na radnici. Jak jste prožíval změnu z opozičního zastupitele na jednoho z čelných představitelů města? Myslím si, že práce v opozici každému zastupiteli prospěje. Má možnost vidět problémy, obrazně řečeno, z druhé strany. Pokud je vnímavý a pozorný, může mu tato zkušenost výrazně napomoci, když pak sám spolurozhoduje o budoucnosti města. Domnívám se, že občanským demokratům se to v Českých Budějovicích podařilo. Jsem přesvědčen, že výrazný posun jsme společně udělali v oblasti investic, které směřují prioritně do školství a dopravní infrastruktury. Jak moc občanské demokraty limitovala práce v koalici? Každá koalice je především věcí diskuse a následné dohody. Pokud má být stabilní a činorodá, nesmí mít nikdo z partnerů pocit jenom jakéhosi početního doplňku pro hlasování. Přesto, že koalice zahrnovala spektrum od levicové sociální demokracie přes středové lidovce po pravicové občanské demokraty, podařilo se většinu našich slibů splnit. Můžete být konkrétní? Do školských zařízení se investovalo na 230 milionů korun, 66 milionů do cyklistické infrastruktury, stovky milionů navíc oproti vlastním rozpočtovým zdrojům města jsme získali z různých grantů a dotací. Po čtyřech letech příprav stojíme před realizací zásadních dopravních staveb - propojení ulic Milady Horákové a Strakonická, které řeší pro 40 tisíc lidí ze sídlišť dopravu do centra města, a máme hotový projekt na výstavbu tzv. zanádražní komunikace a podjezdu pod kolejištěm drah. Daří se nám obnovovat vozový park dopravního podniku, zavedli jsme dvě noční linky. Na nákup nových trolejbusů a autobusů šlo za celé čtyři roky 326 milionů korun. Nezmínil jste stále chybějící obchvat města a dálnici D3. Znamená to snad, že jste na tento problém rezignovali? To rozhodně ne! Chtěl bych však připomenout, že zde má zcela klíčové slovo v rozhodování stát a ten zatím pro její výstavbu příliš neudělal. Jsem proto připraven vyvinout v nadcházejících letech, ve spolupráci s krajem, maximální a soustředěný tlak na stát a jeho organizace k posunu v této věci. Zcela jednoznačně říkám, že město je na stavbu dálnice plně připraveno. Kromě dopravy nejčastěji lidé ve městě kritizují činnost městské policie. Existuje recept, jak tento stav změnit? Především musím připomenout, že městská policie spadá ze zákona pod primátora města. To však neznamená, že jsme se v minulém období odpovědnosti za pořádek a bezpečnost vyhýbali, ale je to právě o oněch limitech koalice. Jsem přesvědčen, že změna musí nastat v samotné organizaci činnosti strážníků. Ukazuje se, že lidem nejvíce chybí, že je neznají, nejsou na ně zvyklí a pak se na ně samozřejmě se svými problémy ani neobracejí. Chceme, aby každý strážník měl svůj stálý rajón, kde ho lidé budou znát a on je. Mgr. JURAJ THOMA se narodil 19. února Vystudoval archeologii na Filosofické fakultě University Karlovy a poté působil v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích a v Jihočeském muzeu. Je autorem a spoluautorem několika výstav a odborných textů, podílel se na přípravě Encyklopedie Českých Budějovic. Od roku 1998 je českobudějovickým zastupitelem, po volbách v roce 2002, kdy se ODS vrátila z opozice do vedení města, se stal prvním náměstkem primátora. Městská policie ale není to jediné, o čem může primátor na radnici rozhodovat. Určitě ne, pozice primátora představuje vazbu na vyšší patra politiky, tedy i větší možnosti lobbování za zájmy města.

5 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 5 IVANA POPELOVÁ Chceme město příjemné pro život Město ovšem firmám dává další peníze, což je mu, možná z neznalosti, vytýkáno. To předešlé číslo je samozřejmě pouze částka za služby. Kromě toho město splácí firmám jejich investiční vklad do městského majetku, který spravují. Upozorňuji, že to jsou peníze, které by město do svého majetku muselo vložit tak jako tak, i kdyby ho nepronajalo soukromým firmám. Výhodou je, že peníze do majetku, ať už je to veřejné osvětlení nebo světelná signalizace, firmy vložily jednorázově, ale město jim je splácí postupně, čímž se méně zatěžuje rozpočet. A šetří se tím zároveň i částka placená firmám za služby a údržbu majetku, protože nové věci nepotřebují tolik opravovat. Zasadila jste se také o významný pokrok ve výstavbě cyklostezek a cyklotras na území města. Cyklistickou dopravu bych si chtěla vzít na sebe i v dalším období. V roce 2007 chceme dokončit základní skelet cyklistických tras, propojení centra s okrajovými částmi města. Dále chceme odstranit některá nelogická místa, která vyplývají především z postoje Policie ČR. Budeme pokračovat v další fázi výstavby, která bude znamenat napojení dalších tras na základní skelet. Zpracovávají se dva konkrétní projekty. S jakými plány jdete do dalšího volebního období? Chci pokračovat v již zahájených akcích, samozřejmě zejména těch, jež se týkají dopravní infrastruktury - jako je přeložka silnic II/156 a II/157, takzvaná zanádražní komunikace. Dále chci dotáhnout do konce a propojit základní síť cyklistických tras a stezek a zahájit výstavbu další etapy, to znamená napojení města na satelitní sídla v jeho sousedství. Dokončit musíme i projekt Čistá Vltava, což je projekt na úpravu vodovodní a kanalizační sítě na území města. Také chceme dojít k dohodě s ostatními spoluvlastníky parku Stromovka, aby i pozemky, které nepatří městu, vypadaly stejně dobře a udržovaně jako ty městské. Co považujete za velký úspěch uplynulého období? Privatizaci příspěvkové organizace Veřejné služby České Budějovice, kterou nastartovali už moji předchůdci. Kromě střediska pohřebnictví už jsou všechny ostatní činnosti, jako je správa veřejného osvětlení, světelné signalizace a údržba komunikací, zajištěny soukromými firmami. Co se týče kvality, posun je obrovský. Co se týče finančních nákladů, vyplývá z toho poměrně velká úspora pro město. Můžete ji vyčíslit? V roce 2002, kdy organizace Veřejné služby zajišťovala veškeré činnosti, příspěvek města představoval 52,7 milionu korun - podotýkám, že v této částce je zaúčtována ještě pětiprocentní DPH. V příštím roce, kdy služby budou plně zajištěny v celoročním rozsahu soukromými firmami, činí platba města za technické služby 45,9 milionu korun, a to už včetně devatenáctiprocentní DPH. Ing. IVANA POPELOVÁ se narodila 19. června 1961, vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor sadovník-krajinář. Svému oboru se věnovala až do roku 2002, kdy nastoupila do funkce náměstka primátora Českých Budějovic pro investice. Před rokem 1989 pracovala jako technik na údržbu zeleně a jako projektant a rozpočtář projektů. Po roce 1989 nastoupila do památkového ústavu, od roku 1995 s manželem pracovala v jejich soukromé firmě Popela, která se zabývá zahradní architekturou. Jeden je propojení města směrem na Včelnou a druhý směrem na Borek, což jsou velké satelity města. Snažíme se, aby lidé nemuseli do města jezdit jenom autem.

6 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 6 FRANTIŠEK JELEN Letiště je pro město velkou šancí Poslední čtyři roky jste byl českobudějovickým radním - jak hledíte na příští období? Myslím si, že České Budějovice potřebují rozšířit katastr a vytvořit tak nové příležitosti pro bydlení i pro podnikání, činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Velice mě oslovuje i další rozvoj Letiště České Budějovice. Sám jste letec, letecké prostředí a problematiku velmi dobře znáte. Jaká podle vás čeká Letiště České Budějovice budoucnost? Letiště se stávají v rámci regionů velice významným přepravním fenoménem. Význam regionálních letišť stoupá - v tomto směru je vpředu zejména Amerika, nicméně i v Evropě se začínají regionální letiště čím dál více prosazovat. A zrovna v době, kdy České Budějovice nemají ani železniční koridor, ani dálnici, letiště nabízí velkou šanci. Mohlo by se stát velice významnou formou dopravy do jihočeské metropole. Zároveň je možností pro Jihočechy, jak cestovat daleko rychleji a bezpečněji nejenom za hranice regionu, ale i republiky. Naše letiště má ještě obrovskou výhodu, že v Jihočeském kraji je takříkajíc bílá letecká mapa. Přes jižní Čechy nevedou téměř žádné důležité letové cesty. Letiště České Budějovice by se tak mohlo stát významným výcvikovým prostorem pro větší letiště, ať je to Praha nebo Brno. Jaké možnosti nabízí areál letiště, až ho armáda předá úplně celý? Civilní letecká činnost je jiného charakteru než vojenská, nepotřebuje tak velké prostory. A právě ostatní plochy, které nebudou pro letecký provoz nutné, můžeme nabídnout strategickým partnerům. To je nový prostor pro případné podnikatelské aktivity. Vznikat zde mohou například logistická centra. Je však nutné vyřešit silniční napojení na letiště. A tím jsme opět u dopravy, která je hlavním problémem Českých Budějovic. Podnikáte, a tak z vlastní zkušenosti víte, co českobudějovické podnikatele trápí. Co pro ně může město udělat? Myslím si, že podnikatele nejvíce trápí přebujelá administrativa. Ale toto téma patří především na parlamentní půdu, je to otázka zákonů. Na úrovni města se podnikatelé naprosto oprávněně v Českých Budějovicích zlobí na dopravní dostupnost města. Chybí zde dálnice, což podvazuje větší ekonomickou aktivitu, region je hůře dostupný a svým způsobem odříznutý. ODS dopravu vnímá jako jednu z hlavních priorit. Jak přibývá aut, zhoršuje se i dopravní situace v klidu - ve městě je problém zaparkovat. Ano, pro nás je velkým úkolem pro další období rozšíření parkovacích možností v centru pomocí parkovacích domů. Zasadili jsme se i o zlepšení parkovacích možností na sídlištích. FRANTIŠEK JELEN se narodil 30. ledna Po absolvování Středního odborného učiliště zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v Brně vystudoval ještě Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Písku. Poté krátce pracoval u Československých drah a od roku 1985 jako vedoucí investiční pracovník VHJ Strojsmalt. Od roku 1990 podniká v oblasti investic, developmentu, obchodu a restauratérství. V končícím volebním období zastával funkci českobudějovického radního. Ve městě vaše firma postavila řadu domů. Jaké jsou možnosti bydlení v Českých Budějovicích a jak je město může vylepšit? Budějovice mají tu smůlu, že mají vyčerpaný katastr. Nedostatek pozemků ovlivňuje jejich cenu, takže lidi láká k bydlení mimo Budějovice právě i nižší cena pozemku, byť nemovitost je zhruba stejně drahá jako ve městě. Budějovice mají po právě končícím volebním období připraveno několik rozvojových ploch pro bydlení, které čekají na příchod investorů. Jste také aktivní sportovec. Nakolik by podle vás mělo město podporovat sport? Město musí udržovat různá veřejná hřiště, aby si měly kde hrát děti. Sport v dětech rozvíjí aktivitu, nabízí jim rozumnou alternativu trávení volného času, je to velká prevence proti kriminalitě nebo drogovým závislostem. Do podpory rekreačního sportu lze zapojit i soukromý sektor. Jako podnikatel vím, že je mezi lidmi zájem o různá sportovní zařízení, jako je bowling, tenisové kurty a podobně.

7 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 7 JAN BOŠKO Chci pro město získat více peněz Vzděláním jste ekonom a celý život působíte ve firmách v ekonomických funkcích. Hospodaření Českých Budějovic je po čtyřech letech zásluhou ODS v dobré formě, ale určitě máte nějaké představy, jak je ještě zlepšit. Mám v hlavě několik nápadů. První je standardní - podívat se na strukturu výdajů a jejich potřebnost, to je třeba přehodnocovat v každém období. Druhá věc, na niž bych se chtěl zaměřit - a o níž se ovšem hovoří už několik let, je zvýšit podíl města na vybíraných daních. To se dá učinit jakým způsobem? České Budějovice nedosahují hranice sto tisíc obyvatel, která je zlomová - od ní se zvyšuje příjem z daní na jednoho obyvatele. Město tak přichází zhruba o třicet milionů korun ročně. Buď můžeme prostřednictvím parlamentu tuto hranici snížit pod sto tisíc obyvatel, což je málo reálné, a nebo naopak můžeme počet obyvatel Českých Budějovic zvýšit vyjednáváním a připojením okolních obcí. Obce se ovšem obávají ztráty své nezávislosti, kdyby se připojily k Českým Budějovicím. Může jim město zaručit určitou autonomii? Cestou, jak získat jejich souhlas s připojením, je nabídnout jim například statut městských částí s vlastní samosprávou. Na co podle vás město potřebuje nejvíce peněz? Nejvíce České Budějovice trápí doprava, proto by měly směřovat na dopravní infrastrukturu. Na ni budeme hledat peníze nejenom v rozpočtu, ale i v jiných zdrojích, například v evropských fondech. Více peněz může město získat i z daní prosperujících živnostníků a podnikatelů. Jak jim může město pomoci, aby vydělávali více a mělo z toho prospěch i město? Chceme jim ulehčit život - zlepšovat dopravu, možnosti zásobování, v rámci pravomocí města i administrativní zátěž. Ze strany města se jim dá napomoci prezentací na různých akcích, aby lidé místní firmy znali. Významným zdrojem financí jsou i evropské dotační programy. Město má ale nevýhodu při zpracovávání žádostí v tom, že mu kvalitní pracovníky, které si pro tento účel vzdělá, přetahují soukromé firmy. Lépe je totiž zaplatí. Nebylo by proto lepší svěřit zpracovávání takových žádostí rovnou soukromým firmám? V podstatě s tím souhlasím. Pokud to přinese požadovaný efekt, nebránil bych se tomu. Ing. JAN BOŠKO se narodil 7. listopadu V roce 1980 v Českých Budějovicích absolvoval provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské Praha. Do roku 1994 zastával na podnikovém ředitelství s. p. Igla (později a.s. Akra) různé funkce týkající se financí a hospodaření. Poté tři roky působil ve firmě Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. Od roku 1997 pracuje v Jihočeské plynárenské, kde je manažerem pro ekonomiku. Jaroslav Pouzar, hokejista: Občanská demokratická strana ve mně vzbuzuje důvěru. V poslední době mě navíc rozhořčuje ČSSD se svými prohlášeními, jež mi připomínají komunistický režim. Lidi z ODS dobře znám a mají mou důvěru. Hlavní je dělat politiku pro lidi a v případě ODS vím, že ji tak dělat bude. Je to strana, která nejenom podporuje sport a kulturu, ale hlavně řeší problémovou dopravu v Českých Budějovicích. Když se podaří ODS dotáhnout její plány do konce, doprava v centru města se zmírní.

8 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 8 MARTIN KUBA Musíme zlepšit práci městské policie Členem Občanské demokratické strany jste poměrně krátkou dobu, teprve dva roky - co vás přimělo ke vstupu do politiky? Vstupuji do ní kvůli hájení liberálně-konzervativních principů - ať už na úrovni státu, kraje nebo na úrovni města, protože to jsou pro mě určité univerzální hodnoty platné všude a za všech okolností. Jaké principy to podle vás jsou? Především svoboda jednotlivce a rovná příležitost pro všechny. To jsou základní východiska, která vnímám ať už v podnikatelské nebo společenské úrovni. V té praktické rovině politiky je to maximálně efektivní stát či úřad, který vám pomáhá, ale neomezuje. Nebrání vám realizovat svobodně vaše sny a myšlenky. S čím podle vás bude nutné v dalším volebním období zahýbat? Myslím si, že klíčovým úkolem tohoto zastupitelstva bude jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o připojení města na trasu dálnice. To vnímám jako velký dluh státu vůči městu i kraji. Další prioritou, kterou vnímám i jako občan, je zásadní změna organizace práce městské policie. Aby skutečně život občanů usnadňovala a ne ho někdy až zbytečnou perzekucí otravovala. Máte s prací městské policie nějaké osobní zkušenosti? Pracuji jako lékař také u záchranné služby. Jako takový přicházím do styku i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, jako je policie, hasiči a právě také městská policie. U městských strážníků vidím trochu nešťastnou organizaci práce a určitou neschopnost převzít zodpovědnost. V jakých případech? Například strážníci mají povinnost vozit na záchytnou stanici podnapilé. Oni najdou opilce, jak se klátí po ulici, ale chodí, zjevně není zraněn a v podstatě mu nic není. Správně by ho měli posadit do auta a přivézt na záchytku. Jenže raději zvednou telefon a zavolají záchranku. Tohle přehazování odpovědnosti mi vadí, protože to zatěžuje kraj - a tedy občany - dalšími výdaji. Co vám ještě vadí na práci městské policie a o jaké změny se budete zasazovat? Myslím, že městské strážníky nemáme od toho, aby řešili velké kriminální případy, ale aby napomáhali snižování kriminality tím, že trestají to první rozbité okno, ty první malé přestupky. Proto musí být vidět v ulicích, pohybovat se po nich. Tam je ovšem městská policie strašně špatně organizována. Lidé by měli svoje policisty znát a strážníci by zase měli znát svůj rajon - chceme, aby měli strážníci územní příslušnost k určité části města. Nedostatky jsou i ve vzdělávání strážníků. Je vzdělávání strážníků opravdu tak důležité? Vnímám jako velký problém, že potkáte na ulici strážníka, který se nedomluví jediným cizím jazykem. Důležitý je rozvoj osobnosti strážníka, posilování schopnosti zvládat samostatně různé situace a neschovávat se při nich za předpisy. MUDr. MARTIN KUBA se narodil 9. dubna Nejprve absolvoval SPŠ stavební v Českých Budějovicích a posléze i Střední zdravotnickou školu Bílá vločka. Medicína ho zaujala, a tak vystudoval 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze a po promoci v roce 2002 nastoupil do Nemocnice České Budějovice. Pracuje jako vedoucí úseku kardioanestezie na ARO. Současně je zaměstnán i u Záchranné služby Jihočeského kraje. Co je dle vašeho názoru třeba ještě měnit? Fungování radnice jako úřadu. Chceme celý systém v maximálně možné míře uspořádat tak, aby byli úředníci k dispozici občanům ne v době, kdy je to dobré pro úředníky, ale kdy je to dobré pro občany. Co osobně můžete městu nabídnout? Jsem týmový hráč, jsem schopen diskutovat a přijímat kompromisy. Mohl bych do zastupitelstva přinést schopnost komunikace a týmové atmosféry. Úkolem politiků je vytvářet systém a strážit ho. Politici by měli s pověřením voličů udávat vize a cíle pro činnost úřadů.

9 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 9 BŘETISLAV KÁBELE Vzdělávání je dobrá investice Máte dlouhodobé zkušenosti ze školství. Město spravuje základní školy, které budou mít povinnosti zavést vlastní vzdělávací programy. Jak tuto novinku vnímáte? Určitě to zvýší rozmanitost mezi školami, což je dobře. Zavádění vlastních osnov ale určitě bude klást vyšší finanční nároky na město. Diskutoval jsem o tom s řediteli základních škol. Občanská demokratická strana bude určitě finanční podporu prosazovat. A samozřejmě budeme i nadále pokračovat v údržbě budov a technického vybavení jako dosud. Chceme se zaměřit i na mimoškolní činnosti, které jsou významnou prevencí kriminality a dalších negativních jevů. Minulé volební období bylo ve znamení optimalizace. Bude dál pokračovat? Určitě ne. Máme i takovou představu, aby budovy, které se po provedené optimalizaci budou nyní postupně uvolňovat, i nadále zůstávaly rezervované pro školství. Nechceme je prodávat - musíme myslet na budoucnost, aby se tam základní školy mohly jednou vrátit. Město spravuje i mateřské školy - malých dětí přibývá a vypadá to, že se budou muset zanedlouho zvyšovat i kapacity mateřských škol. Ano, určitě nebudeme mateřské školy redukovat. Spíše se budou řešit disproporce v jejich umístění, protože v některých děti chybí a jiné zase mají příliš nízkou kapacitu. Kromě toho chceme pokračovat ve zlepšování služeb mateřských škol. Jakým způsobem? Hlavně chceme více vyjít vstříc zaměstnaným rodičům. Chceme rozšířit dobu, po kterou je tam možné děti nechat, když třeba rodiče musejí zůstat déle v práci. Uvědomujeme si, že pro mateřské školy, které jsou menšího charakteru a mají tak méně zaměstnanců, kteří by prodloužené služby mohli zajistit, to může být problém. Zatím je to všechno v jednání, ale vnímáme to jako službu našim občanům, kterou chceme zajistit. Čím chcete osobně přispět českobudějovickému školství? Jsem členem různých vzdělávacích asociací, takže mám kontakt s odbornou veřejností, setkávám se i s krajskými zastupiteli a radními i poslanci, mám přehled, co se v této oblasti děje. Z jednání s kolegy z ODS mám pozitivní dojem. Když se na něčem domluvíme, tak to platí. Ing. BŘETISLAV KÁBELE se narodil 29. prosince Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Dvacet let působí na Střední odborné škole zemědělské a veterinární v Českých Budějovicích, od roku 1996 je ředitelem této školy. Zároveň je předsedou Asociace ředitelů středních škol Jihočeského kraje, předsedou správní rady Krajského informačního střediska v oblasti zemědělství a předsedou správní rady Centra odborného vzdělávání taktéž v oblasti zemědělství. Petr Kolář, zpěvák: Občanskou demokratickou stranu volím, protože je to strana blízká mému srdci a líbí se mi její volební program. A také se mi líbí, jak se České Budějovice pod jejím vedením mění v krásnější město. Ten rozdíl vidím vždy, když do rodného města jezdím navštívit rodinu a přátele. ODS má moji důvěru.

10 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 10 JAN ZAHRADNÍK Dobré vztahy města a kraje jsou oboustranně prospěšné Jak hodnotíte uplynulé volební období? Období, které nyní končí, bylo ve znamení návratu ODS do vedení města po čtyřech letech v tvrdé opozici. Na konci tohoto období nevidím nic, co by se na směřování města pod vedením ODS mělo v budoucnu měnit. Jsme na dobré cestě. Město prohlédlo do krásy. Samozřejmě nelze za všechno připisovat zásluhu jen radnici, ale je fakt, že přibylo upravených cest, chodníků, nábřeží i cyklostezek. Cyklistickou dopravu beru jako součást běžné dopravy, nejenom jako rekreaci. A podpora cyklistiky městem je významná. Jak se změnila komunikace mezi krajem a Českými Budějovicemi s ODS na radnici? Naprosto jednoznačně se zlepšila. V období od roku 1998 do 2002, kdy byli na radnici i komunisté, byla komunikace mezi městem a krajem hodně formální. Samozřejmě není možné přerušit všechny kontakty, už z toho důvodu, že lidé z vedení města seděli i v krajském zastupitelstvu. Ale komunikace byla podstatně horší než dnes. Kraj a město se přitom navzájem potřebují. České Budějovice trápí doprava, kterou může odlehčit výstavba dálnice. A kraj svým vlivem může její výstavbu urychlit. Dobré vztahy mezi městem a krajem rozhodně prospívají oběma stranám. Dobře víme, že stát na dálnici nemá peníze. Kraj v současnosti prosazuje, aby se urychlila příprava výstavby úseku mezi Táborem a Bošilcem s pomocí projektu veřejnosoukromého partnerství. Ale dále také chceme, aby ministerstvo dopravy rozšířilo záměr na celou trasu D3, až k rakouským hranicím a tedy i kolem Českých Budějovic. Soukromé peníze by výstavbu dálnice mohly výrazně uspíšit. Co podle vás město nejvíce trápí? Právě doprava. Myslím si, že kdyby byla vyřešená, tak by mě tu nic netrápilo. Velkým problémem je oddělení východní části města železniční tratí, podporuji proto jednoznačně vybudování tunelu pod železnicí, aby se uvolnil viadukt. Chtěl bych pana Thomu a paní Popelovou pochválit za to, že už je připravená výstavba zanádražní komunikace, podjezdu a dalšího propojení městského okruhu. Město udělalo, co bylo v jeho silách. Jak jako aktivní cyklista hledíte na pokrok, který v cyklistické infrastruktuře město v posledních letech udělalo? RNDr. JAN ZAHRADNÍK se narodil 23. března V roce 1972 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství matematiky a fyziky. Do roku 1992 působil jako středoškolský učitel, poté založil soukromé Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích. Školu řídil do roku 2000, kdy byl zvolen prvním hejtmanem Jihočeského kraje. Tuto funkci zastává doposud. V komunální politice má dlouhodobé zkušenosti, vstoupil do ní ihned po listopadové revoluci. Zastupitelem Českých Budějovic je již od roku Je to velmi pozitivní. Máme štěstí, že žijeme ve městě, odkud není daleko do nedotčené přírody, stačí sednout na kolo a za chvíli jste v lese. Cyklistiku však nevnímám jen jako rekreační fenomén, ale od počátku ji považuji za rovnocennou součást dopravy, zvláště v rovinatých Českých Budějovicích, které jsou navíc přetížené automobilovou dopravu. Jízda na kole je její alternativou. Je proto dobře, že se neustále rozšiřuje nabídka tras pro cyklisty. ODS vstupuje do letošních komunálních voleb s poměrně obměněným týmem. Jak na to hledíte? Je to velmi pozitivní. Každá takováto změna může přinést nový vítr, nové názory, nové zkušenosti. Sleduji se zaujetím, jaké názory mezi kandidáty padají a jsou dobré. Je z nich cítit nadšení pro věc.

11 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 11 IVAN MÁNEK Život podle pevných zásad ODS je tolerantní strana otevřená široké veřejnosti. Hodnoty, které od svého založení nabízí, jsou společné nejen liberálům a konzervativcům, ale i křesťanským demokratům. V tom je její přednost, říká radní Ivan Mánek o Občanské demokratické straně, jejímž členem je od jejího vzniku. Ivan Mánek tráví každou volnou chvíli u svého notebooku, do kterého zaznamenává své životní prožitky. Ty jsou vskutku bohaté. Narodil se 1. května 1931, od roku 1942 žije v Českých Budějovicích. V květnu roku 1945 se stal členem 10. oddílu Junáka a posléze se ještě jako student gymnázia zapojil do ilegální protikomunistické činnosti - tiskl a rozmnožoval samizdatové noviny a letáky. V roce 1949 byl se svými spolupracovníky zatčen a následující čtyři roky strávil v komunistických žalářích a jáchymovských uranových dolech. Po návratu z vězení ho čekalo ještě 26 měsíců služby u Pomocných technických praporů v uhelných dolech na Kladensku. Ani potom však své protikomunistické postoje neopustil a s útlakem režimu se potýkal až do listopadové revoluce. Ivan Mánek je absolventem gymnázia a strojírenské střední školy, na Jihočeské univerzitě vystudoval v mimořádném studiu zdravotně-sociální fakultu a učitelství pro střední školy na teologické fakultě. V politické činnosti se zaměřuje na oblasti sociální péče a mládeže - kromě radního je i předsedou sociální komise rady města, členem komise sportovní a mládeže. V uplynulém volebním období předsedal klubu zastupitelů ODS. Jaký přístup nabízí ODS v sociální oblasti? Upřednostňujeme domácí péči. Naším cílem je, aby pokud možno co nejvíce postižených nebo seniorů mohlo zůstat v domácím prostředí a nemuseli žít v ústavech. Proto budeme podporovat rozšiřování pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které toto umožňují. Dále chceme rozšiřovat telekontaktní péči. Co plánujete například pro seniory, kteří nejsou ani trochu soběstační? Máme přetlak žádostí na umístění v domovech pro seniory. Chceme proto v nadcházejím volebním období postavit nový domov, U Hvízdala II. Očekáváme však, že velkou změnu v sociálních službách přinese nový zákon, který výrazně zvyšuje příspěvky na péči. Je možné, že řada lidí bude chtít z domovů pro seniory odejít do domácí péče, protože si bude moci dovolit platit osobního asistenta. Sociálním problémem, o němž se v poslední době hodně mluví, je soužití s Romy na Máji. Co by podle vás mohlo napomoci k jeho zlepšení? Podle mého názoru by bylo dobré dostat do řad městské policie Romy, jestli najdeme vhodné kandidáty. Ti by mohli mít ve své komunitě autoritu, která strážníkům často chybí. Když proti Romům zakročí tvrději, jsou nařčeni z rasismu a Romové si z nich nic nedělají. Pavel Šporcl, houslový virtuos: Občanskou demokratickou stranu volím už mnoho let. Ani v nadcházejících komunálních volbách neudělám výjimku. ODS je totiž strana, která se nebojí nepopulárních, ale nutných reformních kroků. Pan Thoma jako kandidát na post primátora je pro mne zárukou, že České Budějovice budou mladým a dynamicky se rozvíjejícím městem.

12 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 12 DÁLE PŘEDSTAVUJEME Petr KOCAR se narodil Od roku 1987 pracuje v dopravní společnosti ČSAD Jihotrans, a.s. U firmy začínal jako řidič autobusu, v současnosti zastává funkci ředitele autobusové dopravy. Je ženatý, s manželkou Evou má pětadvacetiletého syna a osmnáctiletou dceru. Mezi jeho záliby patří myslivost, sport, motorismus a cyklistika. PhDr. Jiří POSPÍŠIL se narodil Povoláním psycholog je od roku 1996 senátorem Parlamentu ČR. Na starosti má armádní záležitosti, v poslední době se mu v Senátu podařilo prosadit zákon, který vrací obcím v jižních a západních Čechách 2500 hektarů lesů z bývalého vojenského majetku v hodnotě stovek milionů korun. Michal ŠEBEK se narodil Vystudoval SPŠ ve Volyni, obor nábytkář, a nadstavbové studium v oblasti managementu a marketingu v Hradci Královém. Od roku 1995 působil v několika strojírenských firmách, od roku 2002 je členem představenstev čtyř firem patřících do českobudějovické skupiny Motor Jikov Group. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. se narodil Vysokoškolské vzdělání získal na Technické univerzitě ve Zvolenu. Podniká jako soukromý vědec a projektový manažer v oblasti cestovního ruchu. Bezplatně se angažuje v Nadaci města Českých Budějovic pro podporu vzdělávání a vědy a v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje. Ing. Vladimír BRŮHA se narodil Absolvoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu provozně-ekonomickou v Českých Budějovicích. Působí jako daňový poradce a zároveň spoluvlastní vzdělávací firmu zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů. S Jihočeskou hospodářskou komorou spolupracuje na vzdělávání začínajících podnikatelů. Mgr. Jaroslava ŠPORCLOVÁ, narozená , vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Do roku 1989 vyučovala na základní škole při českobudějovické nemocnici, poté se rozhodla podnikat. V současnosti pronajímá vlastní nemovitost. Má dva dospělé syny. Ing. Jan ŠPIKA se narodil Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno, od roku 1977 spojil svůj život s Jihočeskou energetikou, v níž se roku 1992 stal ředitelem. V červenci 2004 z vedení společnosti odešel a stal se externím poradcem firmy E.ON. V letošním roce byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. S manželkou Janou má dospělou dceru a syna. Mgr. Miroslav BÍNA se narodil a je středoškolským učitelem. Angažuje se v nejrůznějších sociálních projektech. V letech například pracoval v preventivních programech Českého červeného kříže zaměřených na sociálně patologické jevy. Od roku 2003 je členem sociální komise Rady města Českých Budějovic. Ing. Karel ZIEGLER se narodil Podniká a zároveň je místopředsedou dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny bank, pojišťoven a stavebnictví. Třicet let působil ve stavebnictví, z toho osm let po roce 1989 jako ředitel a jednatel stavební firmy se čtyřmi stovkami zaměstnanců. Je ženatý, má dvě zaopatřené děti. Aktivně hraje volejbal. Mgr. Jana MENZELOVÁ se narodila Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a učitelství se věnuje většinu svého života. V současnosti učí na ZŠ Grünwaldova. Má dvě dospělé děti a jedno vnouče, ve volném času se ráda věnuje turistice, cestování, jízdě na kole a kolečkových bruslích. Ing. Leona TREŠLOVÁ se narodila Po absolvování Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích, obor obchodní podnikání, pracovala dva roky ve společnosti Patria Asset Management. V roce 2003 se stala tajemnicí představenstva Jihočeské plynárenské, na starosti má ve firmě i oblast public relations. Milan KADLEC, narozen , vystudoval Střední odborné učiliště automobilní v Českých Budějovicích. V roce 1970 nastoupil k ČSAD a jednomu zaměstnavateli zůstal věrný až doposud. Ve firmě ČSAD Jihotrans pracuje na pozici přijímacího technika. V mládí aktivně sportoval, nyní už jen rekreačně. Je ženatý, má dvě děti.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za dlouhodobou podporu ČSSD, jenom díky Vašim hlasům můžeme uskutečňovat náš program jak ve vládě, tak i

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Středočeský kraj - názory Středočechů

Středočeský kraj - názory Středočechů STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Středočeský kraj - názory Středočechů Informace z výzkumů STEM Praha, srpen 2008 Úvodem Celkem třikrát se tazatelé STEMu obrátili k obyvatelům

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více