VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice"

Transkript

1 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

2 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická strana vůdčí silou na českobudějovické radnici. Má většinu v radě města a Mgr. Juraj Thoma zastává funkci prvního náměstka primátora. To přináší pro ODS velkou odpovědnost a já rád konstatuji, že současné vedení města se s ní vyrovnává se ctí. Naše město pod jeho rukama vyrůstá do krásy a jeho občanům se v něm žije opravdu dobře. Navzdory tomu, že některé problémy přesahují možnosti městského rozpočtu - zde mám na mysli zejména komplexní vyřešení dopravní situace související s vybudováním dálničního obchvatu města, naši radní si vedou dobře i v těchto oblastech a směřují k vybudování navazujících staveb, zejména podjezdu pod nádražím a zanádražní komunikace. V tomto ohledu má město České Budějovice plnou podporu Jihočeského kraje. Pro komunální volby v letošním roce představuje českobudějovická ODS kandidátku vedenou Jurajem Thomou. Kromě osvědčených komunálních politiků, jakými jsou Ivana Popelová nebo František Jelen, na ní najdou voliči celou řadu nových jmen, která jsou zárukou i nových myšlenek a neotřelých přístupů k problémům našeho města. Volební program pak vychází z programu prosazovaného v současném volebním období, rozvíjí jej a nalézá řešení pro nová zadání, vycházející ze zkušeností našich komunálních představitelů. Lídra kandidátky Juraje Thomu znám již od jeho vstupu do ODS a rád jsem v něm nalezl dobrého přítele. Mohu si tedy dovolit přirovnání, že Juraj Thoma zraje jako dobré víno. Prokazuje vynikající přehled jak v problematice komunální, tak díky jeho čtyřletému působení v krajském zastupitelstvu i problematice krajské. Umí citlivě jednat s lidmi, a to je důvodem, proč si získal důvěru u svých spoluobčanů. Jsem rád a považuji si za čest, že jej i celou naši kandidátku mohu podpořit z jejího osmého místa. Juraj Thoma jako kandidát na českobudějovického primátora má a bude mít mou plnou podporu. RNDr. Jan Zahradník hejtman Jihočeského kraje

3 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 3 Vážení voliči, za minulé čtyři roky, kdy se ODS vrátila do vedení radnice, nabralo naše město nový směr. Podařilo se nám stabilizovat hospodaření a nasměrovat investice do potřebných oblastí, tedy školství a především dopravy. Rozhodli jsme se peníze věnovat na účelnější věci, než jsou velká sportovní zařízení. Místo toho jsme raději opravili množství ulic a veřejných prostranství a naše krásné město je po čtyřech letech ještě krásnější. V následujícím volebním období chceme pokračovat v úspěšně započaté práci. Nebýt obtížné dopravní situace, jsou České Budějovice městem bez výraznějších problémů. Ani zde jsme však nezaháleli. Čtyři roky jsme tvrdě pracovali na řešeních, která mohou dopravní situaci zlepšit. Připravili jsme projekty na zanádražní komunikaci, která by mohla odvést část tranzitní dopravy, propojení ulic Milady Horákové a Strakonická i napojení na tolik potřebnou dálnici, jejíž budování bohužel není v rukou města, ale státu, který ji opomíjí. V následujících čtyřech letech chceme tato řešení dotáhnout do fáze realizace, chceme začít stavět. Kromě dalšího rozvíjení našeho programu usilujeme i o další výraznou změnu, která může zlepšit život v našem městě. ODS chce převzít post primátora a tudíž i vedení městské policie. Z té chceme učinit respektovanou a akceschopnou organizaci. Pokračovat v dosavadním úspěšném trendu a přinést změny, které mohou učinit naše město a život v něm ještě lepším, však dokážeme jedině s Vaší pomocí. Věřím, že si naše strana získala za uplynulé čtyři roky Vaši důvěru. Přijďte nás proto podpořit k volbám, jedině Vaše hlasy nám mohou získat dostatečně silný mandát v zastupitelstvu, abychom mohli důsledně plnit náš program. Jedině společně dokážeme vyhrát a spravovat naše město ještě lépe. Mgr. Juraj Thoma první náměstek primátora

4 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 4 JURAJ THOMA Máme ambiciózní, ale reálné cíle Před čtyřmi lety se ODS z opozice stala klíčovou silou na radnici. Jak jste prožíval změnu z opozičního zastupitele na jednoho z čelných představitelů města? Myslím si, že práce v opozici každému zastupiteli prospěje. Má možnost vidět problémy, obrazně řečeno, z druhé strany. Pokud je vnímavý a pozorný, může mu tato zkušenost výrazně napomoci, když pak sám spolurozhoduje o budoucnosti města. Domnívám se, že občanským demokratům se to v Českých Budějovicích podařilo. Jsem přesvědčen, že výrazný posun jsme společně udělali v oblasti investic, které směřují prioritně do školství a dopravní infrastruktury. Jak moc občanské demokraty limitovala práce v koalici? Každá koalice je především věcí diskuse a následné dohody. Pokud má být stabilní a činorodá, nesmí mít nikdo z partnerů pocit jenom jakéhosi početního doplňku pro hlasování. Přesto, že koalice zahrnovala spektrum od levicové sociální demokracie přes středové lidovce po pravicové občanské demokraty, podařilo se většinu našich slibů splnit. Můžete být konkrétní? Do školských zařízení se investovalo na 230 milionů korun, 66 milionů do cyklistické infrastruktury, stovky milionů navíc oproti vlastním rozpočtovým zdrojům města jsme získali z různých grantů a dotací. Po čtyřech letech příprav stojíme před realizací zásadních dopravních staveb - propojení ulic Milady Horákové a Strakonická, které řeší pro 40 tisíc lidí ze sídlišť dopravu do centra města, a máme hotový projekt na výstavbu tzv. zanádražní komunikace a podjezdu pod kolejištěm drah. Daří se nám obnovovat vozový park dopravního podniku, zavedli jsme dvě noční linky. Na nákup nových trolejbusů a autobusů šlo za celé čtyři roky 326 milionů korun. Nezmínil jste stále chybějící obchvat města a dálnici D3. Znamená to snad, že jste na tento problém rezignovali? To rozhodně ne! Chtěl bych však připomenout, že zde má zcela klíčové slovo v rozhodování stát a ten zatím pro její výstavbu příliš neudělal. Jsem proto připraven vyvinout v nadcházejících letech, ve spolupráci s krajem, maximální a soustředěný tlak na stát a jeho organizace k posunu v této věci. Zcela jednoznačně říkám, že město je na stavbu dálnice plně připraveno. Kromě dopravy nejčastěji lidé ve městě kritizují činnost městské policie. Existuje recept, jak tento stav změnit? Především musím připomenout, že městská policie spadá ze zákona pod primátora města. To však neznamená, že jsme se v minulém období odpovědnosti za pořádek a bezpečnost vyhýbali, ale je to právě o oněch limitech koalice. Jsem přesvědčen, že změna musí nastat v samotné organizaci činnosti strážníků. Ukazuje se, že lidem nejvíce chybí, že je neznají, nejsou na ně zvyklí a pak se na ně samozřejmě se svými problémy ani neobracejí. Chceme, aby každý strážník měl svůj stálý rajón, kde ho lidé budou znát a on je. Mgr. JURAJ THOMA se narodil 19. února Vystudoval archeologii na Filosofické fakultě University Karlovy a poté působil v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích a v Jihočeském muzeu. Je autorem a spoluautorem několika výstav a odborných textů, podílel se na přípravě Encyklopedie Českých Budějovic. Od roku 1998 je českobudějovickým zastupitelem, po volbách v roce 2002, kdy se ODS vrátila z opozice do vedení města, se stal prvním náměstkem primátora. Městská policie ale není to jediné, o čem může primátor na radnici rozhodovat. Určitě ne, pozice primátora představuje vazbu na vyšší patra politiky, tedy i větší možnosti lobbování za zájmy města.

5 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 5 IVANA POPELOVÁ Chceme město příjemné pro život Město ovšem firmám dává další peníze, což je mu, možná z neznalosti, vytýkáno. To předešlé číslo je samozřejmě pouze částka za služby. Kromě toho město splácí firmám jejich investiční vklad do městského majetku, který spravují. Upozorňuji, že to jsou peníze, které by město do svého majetku muselo vložit tak jako tak, i kdyby ho nepronajalo soukromým firmám. Výhodou je, že peníze do majetku, ať už je to veřejné osvětlení nebo světelná signalizace, firmy vložily jednorázově, ale město jim je splácí postupně, čímž se méně zatěžuje rozpočet. A šetří se tím zároveň i částka placená firmám za služby a údržbu majetku, protože nové věci nepotřebují tolik opravovat. Zasadila jste se také o významný pokrok ve výstavbě cyklostezek a cyklotras na území města. Cyklistickou dopravu bych si chtěla vzít na sebe i v dalším období. V roce 2007 chceme dokončit základní skelet cyklistických tras, propojení centra s okrajovými částmi města. Dále chceme odstranit některá nelogická místa, která vyplývají především z postoje Policie ČR. Budeme pokračovat v další fázi výstavby, která bude znamenat napojení dalších tras na základní skelet. Zpracovávají se dva konkrétní projekty. S jakými plány jdete do dalšího volebního období? Chci pokračovat v již zahájených akcích, samozřejmě zejména těch, jež se týkají dopravní infrastruktury - jako je přeložka silnic II/156 a II/157, takzvaná zanádražní komunikace. Dále chci dotáhnout do konce a propojit základní síť cyklistických tras a stezek a zahájit výstavbu další etapy, to znamená napojení města na satelitní sídla v jeho sousedství. Dokončit musíme i projekt Čistá Vltava, což je projekt na úpravu vodovodní a kanalizační sítě na území města. Také chceme dojít k dohodě s ostatními spoluvlastníky parku Stromovka, aby i pozemky, které nepatří městu, vypadaly stejně dobře a udržovaně jako ty městské. Co považujete za velký úspěch uplynulého období? Privatizaci příspěvkové organizace Veřejné služby České Budějovice, kterou nastartovali už moji předchůdci. Kromě střediska pohřebnictví už jsou všechny ostatní činnosti, jako je správa veřejného osvětlení, světelné signalizace a údržba komunikací, zajištěny soukromými firmami. Co se týče kvality, posun je obrovský. Co se týče finančních nákladů, vyplývá z toho poměrně velká úspora pro město. Můžete ji vyčíslit? V roce 2002, kdy organizace Veřejné služby zajišťovala veškeré činnosti, příspěvek města představoval 52,7 milionu korun - podotýkám, že v této částce je zaúčtována ještě pětiprocentní DPH. V příštím roce, kdy služby budou plně zajištěny v celoročním rozsahu soukromými firmami, činí platba města za technické služby 45,9 milionu korun, a to už včetně devatenáctiprocentní DPH. Ing. IVANA POPELOVÁ se narodila 19. června 1961, vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor sadovník-krajinář. Svému oboru se věnovala až do roku 2002, kdy nastoupila do funkce náměstka primátora Českých Budějovic pro investice. Před rokem 1989 pracovala jako technik na údržbu zeleně a jako projektant a rozpočtář projektů. Po roce 1989 nastoupila do památkového ústavu, od roku 1995 s manželem pracovala v jejich soukromé firmě Popela, která se zabývá zahradní architekturou. Jeden je propojení města směrem na Včelnou a druhý směrem na Borek, což jsou velké satelity města. Snažíme se, aby lidé nemuseli do města jezdit jenom autem.

6 Magazin_tisk_A.qxd :01 Page 6 FRANTIŠEK JELEN Letiště je pro město velkou šancí Poslední čtyři roky jste byl českobudějovickým radním - jak hledíte na příští období? Myslím si, že České Budějovice potřebují rozšířit katastr a vytvořit tak nové příležitosti pro bydlení i pro podnikání, činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Velice mě oslovuje i další rozvoj Letiště České Budějovice. Sám jste letec, letecké prostředí a problematiku velmi dobře znáte. Jaká podle vás čeká Letiště České Budějovice budoucnost? Letiště se stávají v rámci regionů velice významným přepravním fenoménem. Význam regionálních letišť stoupá - v tomto směru je vpředu zejména Amerika, nicméně i v Evropě se začínají regionální letiště čím dál více prosazovat. A zrovna v době, kdy České Budějovice nemají ani železniční koridor, ani dálnici, letiště nabízí velkou šanci. Mohlo by se stát velice významnou formou dopravy do jihočeské metropole. Zároveň je možností pro Jihočechy, jak cestovat daleko rychleji a bezpečněji nejenom za hranice regionu, ale i republiky. Naše letiště má ještě obrovskou výhodu, že v Jihočeském kraji je takříkajíc bílá letecká mapa. Přes jižní Čechy nevedou téměř žádné důležité letové cesty. Letiště České Budějovice by se tak mohlo stát významným výcvikovým prostorem pro větší letiště, ať je to Praha nebo Brno. Jaké možnosti nabízí areál letiště, až ho armáda předá úplně celý? Civilní letecká činnost je jiného charakteru než vojenská, nepotřebuje tak velké prostory. A právě ostatní plochy, které nebudou pro letecký provoz nutné, můžeme nabídnout strategickým partnerům. To je nový prostor pro případné podnikatelské aktivity. Vznikat zde mohou například logistická centra. Je však nutné vyřešit silniční napojení na letiště. A tím jsme opět u dopravy, která je hlavním problémem Českých Budějovic. Podnikáte, a tak z vlastní zkušenosti víte, co českobudějovické podnikatele trápí. Co pro ně může město udělat? Myslím si, že podnikatele nejvíce trápí přebujelá administrativa. Ale toto téma patří především na parlamentní půdu, je to otázka zákonů. Na úrovni města se podnikatelé naprosto oprávněně v Českých Budějovicích zlobí na dopravní dostupnost města. Chybí zde dálnice, což podvazuje větší ekonomickou aktivitu, region je hůře dostupný a svým způsobem odříznutý. ODS dopravu vnímá jako jednu z hlavních priorit. Jak přibývá aut, zhoršuje se i dopravní situace v klidu - ve městě je problém zaparkovat. Ano, pro nás je velkým úkolem pro další období rozšíření parkovacích možností v centru pomocí parkovacích domů. Zasadili jsme se i o zlepšení parkovacích možností na sídlištích. FRANTIŠEK JELEN se narodil 30. ledna Po absolvování Středního odborného učiliště zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v Brně vystudoval ještě Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Písku. Poté krátce pracoval u Československých drah a od roku 1985 jako vedoucí investiční pracovník VHJ Strojsmalt. Od roku 1990 podniká v oblasti investic, developmentu, obchodu a restauratérství. V končícím volebním období zastával funkci českobudějovického radního. Ve městě vaše firma postavila řadu domů. Jaké jsou možnosti bydlení v Českých Budějovicích a jak je město může vylepšit? Budějovice mají tu smůlu, že mají vyčerpaný katastr. Nedostatek pozemků ovlivňuje jejich cenu, takže lidi láká k bydlení mimo Budějovice právě i nižší cena pozemku, byť nemovitost je zhruba stejně drahá jako ve městě. Budějovice mají po právě končícím volebním období připraveno několik rozvojových ploch pro bydlení, které čekají na příchod investorů. Jste také aktivní sportovec. Nakolik by podle vás mělo město podporovat sport? Město musí udržovat různá veřejná hřiště, aby si měly kde hrát děti. Sport v dětech rozvíjí aktivitu, nabízí jim rozumnou alternativu trávení volného času, je to velká prevence proti kriminalitě nebo drogovým závislostem. Do podpory rekreačního sportu lze zapojit i soukromý sektor. Jako podnikatel vím, že je mezi lidmi zájem o různá sportovní zařízení, jako je bowling, tenisové kurty a podobně.

7 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 7 JAN BOŠKO Chci pro město získat více peněz Vzděláním jste ekonom a celý život působíte ve firmách v ekonomických funkcích. Hospodaření Českých Budějovic je po čtyřech letech zásluhou ODS v dobré formě, ale určitě máte nějaké představy, jak je ještě zlepšit. Mám v hlavě několik nápadů. První je standardní - podívat se na strukturu výdajů a jejich potřebnost, to je třeba přehodnocovat v každém období. Druhá věc, na niž bych se chtěl zaměřit - a o níž se ovšem hovoří už několik let, je zvýšit podíl města na vybíraných daních. To se dá učinit jakým způsobem? České Budějovice nedosahují hranice sto tisíc obyvatel, která je zlomová - od ní se zvyšuje příjem z daní na jednoho obyvatele. Město tak přichází zhruba o třicet milionů korun ročně. Buď můžeme prostřednictvím parlamentu tuto hranici snížit pod sto tisíc obyvatel, což je málo reálné, a nebo naopak můžeme počet obyvatel Českých Budějovic zvýšit vyjednáváním a připojením okolních obcí. Obce se ovšem obávají ztráty své nezávislosti, kdyby se připojily k Českým Budějovicím. Může jim město zaručit určitou autonomii? Cestou, jak získat jejich souhlas s připojením, je nabídnout jim například statut městských částí s vlastní samosprávou. Na co podle vás město potřebuje nejvíce peněz? Nejvíce České Budějovice trápí doprava, proto by měly směřovat na dopravní infrastrukturu. Na ni budeme hledat peníze nejenom v rozpočtu, ale i v jiných zdrojích, například v evropských fondech. Více peněz může město získat i z daní prosperujících živnostníků a podnikatelů. Jak jim může město pomoci, aby vydělávali více a mělo z toho prospěch i město? Chceme jim ulehčit život - zlepšovat dopravu, možnosti zásobování, v rámci pravomocí města i administrativní zátěž. Ze strany města se jim dá napomoci prezentací na různých akcích, aby lidé místní firmy znali. Významným zdrojem financí jsou i evropské dotační programy. Město má ale nevýhodu při zpracovávání žádostí v tom, že mu kvalitní pracovníky, které si pro tento účel vzdělá, přetahují soukromé firmy. Lépe je totiž zaplatí. Nebylo by proto lepší svěřit zpracovávání takových žádostí rovnou soukromým firmám? V podstatě s tím souhlasím. Pokud to přinese požadovaný efekt, nebránil bych se tomu. Ing. JAN BOŠKO se narodil 7. listopadu V roce 1980 v Českých Budějovicích absolvoval provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské Praha. Do roku 1994 zastával na podnikovém ředitelství s. p. Igla (později a.s. Akra) různé funkce týkající se financí a hospodaření. Poté tři roky působil ve firmě Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. Od roku 1997 pracuje v Jihočeské plynárenské, kde je manažerem pro ekonomiku. Jaroslav Pouzar, hokejista: Občanská demokratická strana ve mně vzbuzuje důvěru. V poslední době mě navíc rozhořčuje ČSSD se svými prohlášeními, jež mi připomínají komunistický režim. Lidi z ODS dobře znám a mají mou důvěru. Hlavní je dělat politiku pro lidi a v případě ODS vím, že ji tak dělat bude. Je to strana, která nejenom podporuje sport a kulturu, ale hlavně řeší problémovou dopravu v Českých Budějovicích. Když se podaří ODS dotáhnout její plány do konce, doprava v centru města se zmírní.

8 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 8 MARTIN KUBA Musíme zlepšit práci městské policie Členem Občanské demokratické strany jste poměrně krátkou dobu, teprve dva roky - co vás přimělo ke vstupu do politiky? Vstupuji do ní kvůli hájení liberálně-konzervativních principů - ať už na úrovni státu, kraje nebo na úrovni města, protože to jsou pro mě určité univerzální hodnoty platné všude a za všech okolností. Jaké principy to podle vás jsou? Především svoboda jednotlivce a rovná příležitost pro všechny. To jsou základní východiska, která vnímám ať už v podnikatelské nebo společenské úrovni. V té praktické rovině politiky je to maximálně efektivní stát či úřad, který vám pomáhá, ale neomezuje. Nebrání vám realizovat svobodně vaše sny a myšlenky. S čím podle vás bude nutné v dalším volebním období zahýbat? Myslím si, že klíčovým úkolem tohoto zastupitelstva bude jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o připojení města na trasu dálnice. To vnímám jako velký dluh státu vůči městu i kraji. Další prioritou, kterou vnímám i jako občan, je zásadní změna organizace práce městské policie. Aby skutečně život občanů usnadňovala a ne ho někdy až zbytečnou perzekucí otravovala. Máte s prací městské policie nějaké osobní zkušenosti? Pracuji jako lékař také u záchranné služby. Jako takový přicházím do styku i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, jako je policie, hasiči a právě také městská policie. U městských strážníků vidím trochu nešťastnou organizaci práce a určitou neschopnost převzít zodpovědnost. V jakých případech? Například strážníci mají povinnost vozit na záchytnou stanici podnapilé. Oni najdou opilce, jak se klátí po ulici, ale chodí, zjevně není zraněn a v podstatě mu nic není. Správně by ho měli posadit do auta a přivézt na záchytku. Jenže raději zvednou telefon a zavolají záchranku. Tohle přehazování odpovědnosti mi vadí, protože to zatěžuje kraj - a tedy občany - dalšími výdaji. Co vám ještě vadí na práci městské policie a o jaké změny se budete zasazovat? Myslím, že městské strážníky nemáme od toho, aby řešili velké kriminální případy, ale aby napomáhali snižování kriminality tím, že trestají to první rozbité okno, ty první malé přestupky. Proto musí být vidět v ulicích, pohybovat se po nich. Tam je ovšem městská policie strašně špatně organizována. Lidé by měli svoje policisty znát a strážníci by zase měli znát svůj rajon - chceme, aby měli strážníci územní příslušnost k určité části města. Nedostatky jsou i ve vzdělávání strážníků. Je vzdělávání strážníků opravdu tak důležité? Vnímám jako velký problém, že potkáte na ulici strážníka, který se nedomluví jediným cizím jazykem. Důležitý je rozvoj osobnosti strážníka, posilování schopnosti zvládat samostatně různé situace a neschovávat se při nich za předpisy. MUDr. MARTIN KUBA se narodil 9. dubna Nejprve absolvoval SPŠ stavební v Českých Budějovicích a posléze i Střední zdravotnickou školu Bílá vločka. Medicína ho zaujala, a tak vystudoval 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze a po promoci v roce 2002 nastoupil do Nemocnice České Budějovice. Pracuje jako vedoucí úseku kardioanestezie na ARO. Současně je zaměstnán i u Záchranné služby Jihočeského kraje. Co je dle vašeho názoru třeba ještě měnit? Fungování radnice jako úřadu. Chceme celý systém v maximálně možné míře uspořádat tak, aby byli úředníci k dispozici občanům ne v době, kdy je to dobré pro úředníky, ale kdy je to dobré pro občany. Co osobně můžete městu nabídnout? Jsem týmový hráč, jsem schopen diskutovat a přijímat kompromisy. Mohl bych do zastupitelstva přinést schopnost komunikace a týmové atmosféry. Úkolem politiků je vytvářet systém a strážit ho. Politici by měli s pověřením voličů udávat vize a cíle pro činnost úřadů.

9 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 9 BŘETISLAV KÁBELE Vzdělávání je dobrá investice Máte dlouhodobé zkušenosti ze školství. Město spravuje základní školy, které budou mít povinnosti zavést vlastní vzdělávací programy. Jak tuto novinku vnímáte? Určitě to zvýší rozmanitost mezi školami, což je dobře. Zavádění vlastních osnov ale určitě bude klást vyšší finanční nároky na město. Diskutoval jsem o tom s řediteli základních škol. Občanská demokratická strana bude určitě finanční podporu prosazovat. A samozřejmě budeme i nadále pokračovat v údržbě budov a technického vybavení jako dosud. Chceme se zaměřit i na mimoškolní činnosti, které jsou významnou prevencí kriminality a dalších negativních jevů. Minulé volební období bylo ve znamení optimalizace. Bude dál pokračovat? Určitě ne. Máme i takovou představu, aby budovy, které se po provedené optimalizaci budou nyní postupně uvolňovat, i nadále zůstávaly rezervované pro školství. Nechceme je prodávat - musíme myslet na budoucnost, aby se tam základní školy mohly jednou vrátit. Město spravuje i mateřské školy - malých dětí přibývá a vypadá to, že se budou muset zanedlouho zvyšovat i kapacity mateřských škol. Ano, určitě nebudeme mateřské školy redukovat. Spíše se budou řešit disproporce v jejich umístění, protože v některých děti chybí a jiné zase mají příliš nízkou kapacitu. Kromě toho chceme pokračovat ve zlepšování služeb mateřských škol. Jakým způsobem? Hlavně chceme více vyjít vstříc zaměstnaným rodičům. Chceme rozšířit dobu, po kterou je tam možné děti nechat, když třeba rodiče musejí zůstat déle v práci. Uvědomujeme si, že pro mateřské školy, které jsou menšího charakteru a mají tak méně zaměstnanců, kteří by prodloužené služby mohli zajistit, to může být problém. Zatím je to všechno v jednání, ale vnímáme to jako službu našim občanům, kterou chceme zajistit. Čím chcete osobně přispět českobudějovickému školství? Jsem členem různých vzdělávacích asociací, takže mám kontakt s odbornou veřejností, setkávám se i s krajskými zastupiteli a radními i poslanci, mám přehled, co se v této oblasti děje. Z jednání s kolegy z ODS mám pozitivní dojem. Když se na něčem domluvíme, tak to platí. Ing. BŘETISLAV KÁBELE se narodil 29. prosince Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Dvacet let působí na Střední odborné škole zemědělské a veterinární v Českých Budějovicích, od roku 1996 je ředitelem této školy. Zároveň je předsedou Asociace ředitelů středních škol Jihočeského kraje, předsedou správní rady Krajského informačního střediska v oblasti zemědělství a předsedou správní rady Centra odborného vzdělávání taktéž v oblasti zemědělství. Petr Kolář, zpěvák: Občanskou demokratickou stranu volím, protože je to strana blízká mému srdci a líbí se mi její volební program. A také se mi líbí, jak se České Budějovice pod jejím vedením mění v krásnější město. Ten rozdíl vidím vždy, když do rodného města jezdím navštívit rodinu a přátele. ODS má moji důvěru.

10 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 10 JAN ZAHRADNÍK Dobré vztahy města a kraje jsou oboustranně prospěšné Jak hodnotíte uplynulé volební období? Období, které nyní končí, bylo ve znamení návratu ODS do vedení města po čtyřech letech v tvrdé opozici. Na konci tohoto období nevidím nic, co by se na směřování města pod vedením ODS mělo v budoucnu měnit. Jsme na dobré cestě. Město prohlédlo do krásy. Samozřejmě nelze za všechno připisovat zásluhu jen radnici, ale je fakt, že přibylo upravených cest, chodníků, nábřeží i cyklostezek. Cyklistickou dopravu beru jako součást běžné dopravy, nejenom jako rekreaci. A podpora cyklistiky městem je významná. Jak se změnila komunikace mezi krajem a Českými Budějovicemi s ODS na radnici? Naprosto jednoznačně se zlepšila. V období od roku 1998 do 2002, kdy byli na radnici i komunisté, byla komunikace mezi městem a krajem hodně formální. Samozřejmě není možné přerušit všechny kontakty, už z toho důvodu, že lidé z vedení města seděli i v krajském zastupitelstvu. Ale komunikace byla podstatně horší než dnes. Kraj a město se přitom navzájem potřebují. České Budějovice trápí doprava, kterou může odlehčit výstavba dálnice. A kraj svým vlivem může její výstavbu urychlit. Dobré vztahy mezi městem a krajem rozhodně prospívají oběma stranám. Dobře víme, že stát na dálnici nemá peníze. Kraj v současnosti prosazuje, aby se urychlila příprava výstavby úseku mezi Táborem a Bošilcem s pomocí projektu veřejnosoukromého partnerství. Ale dále také chceme, aby ministerstvo dopravy rozšířilo záměr na celou trasu D3, až k rakouským hranicím a tedy i kolem Českých Budějovic. Soukromé peníze by výstavbu dálnice mohly výrazně uspíšit. Co podle vás město nejvíce trápí? Právě doprava. Myslím si, že kdyby byla vyřešená, tak by mě tu nic netrápilo. Velkým problémem je oddělení východní části města železniční tratí, podporuji proto jednoznačně vybudování tunelu pod železnicí, aby se uvolnil viadukt. Chtěl bych pana Thomu a paní Popelovou pochválit za to, že už je připravená výstavba zanádražní komunikace, podjezdu a dalšího propojení městského okruhu. Město udělalo, co bylo v jeho silách. Jak jako aktivní cyklista hledíte na pokrok, který v cyklistické infrastruktuře město v posledních letech udělalo? RNDr. JAN ZAHRADNÍK se narodil 23. března V roce 1972 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství matematiky a fyziky. Do roku 1992 působil jako středoškolský učitel, poté založil soukromé Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích. Školu řídil do roku 2000, kdy byl zvolen prvním hejtmanem Jihočeského kraje. Tuto funkci zastává doposud. V komunální politice má dlouhodobé zkušenosti, vstoupil do ní ihned po listopadové revoluci. Zastupitelem Českých Budějovic je již od roku Je to velmi pozitivní. Máme štěstí, že žijeme ve městě, odkud není daleko do nedotčené přírody, stačí sednout na kolo a za chvíli jste v lese. Cyklistiku však nevnímám jen jako rekreační fenomén, ale od počátku ji považuji za rovnocennou součást dopravy, zvláště v rovinatých Českých Budějovicích, které jsou navíc přetížené automobilovou dopravu. Jízda na kole je její alternativou. Je proto dobře, že se neustále rozšiřuje nabídka tras pro cyklisty. ODS vstupuje do letošních komunálních voleb s poměrně obměněným týmem. Jak na to hledíte? Je to velmi pozitivní. Každá takováto změna může přinést nový vítr, nové názory, nové zkušenosti. Sleduji se zaujetím, jaké názory mezi kandidáty padají a jsou dobré. Je z nich cítit nadšení pro věc.

11 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 11 IVAN MÁNEK Život podle pevných zásad ODS je tolerantní strana otevřená široké veřejnosti. Hodnoty, které od svého založení nabízí, jsou společné nejen liberálům a konzervativcům, ale i křesťanským demokratům. V tom je její přednost, říká radní Ivan Mánek o Občanské demokratické straně, jejímž členem je od jejího vzniku. Ivan Mánek tráví každou volnou chvíli u svého notebooku, do kterého zaznamenává své životní prožitky. Ty jsou vskutku bohaté. Narodil se 1. května 1931, od roku 1942 žije v Českých Budějovicích. V květnu roku 1945 se stal členem 10. oddílu Junáka a posléze se ještě jako student gymnázia zapojil do ilegální protikomunistické činnosti - tiskl a rozmnožoval samizdatové noviny a letáky. V roce 1949 byl se svými spolupracovníky zatčen a následující čtyři roky strávil v komunistických žalářích a jáchymovských uranových dolech. Po návratu z vězení ho čekalo ještě 26 měsíců služby u Pomocných technických praporů v uhelných dolech na Kladensku. Ani potom však své protikomunistické postoje neopustil a s útlakem režimu se potýkal až do listopadové revoluce. Ivan Mánek je absolventem gymnázia a strojírenské střední školy, na Jihočeské univerzitě vystudoval v mimořádném studiu zdravotně-sociální fakultu a učitelství pro střední školy na teologické fakultě. V politické činnosti se zaměřuje na oblasti sociální péče a mládeže - kromě radního je i předsedou sociální komise rady města, členem komise sportovní a mládeže. V uplynulém volebním období předsedal klubu zastupitelů ODS. Jaký přístup nabízí ODS v sociální oblasti? Upřednostňujeme domácí péči. Naším cílem je, aby pokud možno co nejvíce postižených nebo seniorů mohlo zůstat v domácím prostředí a nemuseli žít v ústavech. Proto budeme podporovat rozšiřování pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které toto umožňují. Dále chceme rozšiřovat telekontaktní péči. Co plánujete například pro seniory, kteří nejsou ani trochu soběstační? Máme přetlak žádostí na umístění v domovech pro seniory. Chceme proto v nadcházejím volebním období postavit nový domov, U Hvízdala II. Očekáváme však, že velkou změnu v sociálních službách přinese nový zákon, který výrazně zvyšuje příspěvky na péči. Je možné, že řada lidí bude chtít z domovů pro seniory odejít do domácí péče, protože si bude moci dovolit platit osobního asistenta. Sociálním problémem, o němž se v poslední době hodně mluví, je soužití s Romy na Máji. Co by podle vás mohlo napomoci k jeho zlepšení? Podle mého názoru by bylo dobré dostat do řad městské policie Romy, jestli najdeme vhodné kandidáty. Ti by mohli mít ve své komunitě autoritu, která strážníkům často chybí. Když proti Romům zakročí tvrději, jsou nařčeni z rasismu a Romové si z nich nic nedělají. Pavel Šporcl, houslový virtuos: Občanskou demokratickou stranu volím už mnoho let. Ani v nadcházejících komunálních volbách neudělám výjimku. ODS je totiž strana, která se nebojí nepopulárních, ale nutných reformních kroků. Pan Thoma jako kandidát na post primátora je pro mne zárukou, že České Budějovice budou mladým a dynamicky se rozvíjejícím městem.

12 Magazin_tisk_A.qxd :02 Page 12 DÁLE PŘEDSTAVUJEME Petr KOCAR se narodil Od roku 1987 pracuje v dopravní společnosti ČSAD Jihotrans, a.s. U firmy začínal jako řidič autobusu, v současnosti zastává funkci ředitele autobusové dopravy. Je ženatý, s manželkou Evou má pětadvacetiletého syna a osmnáctiletou dceru. Mezi jeho záliby patří myslivost, sport, motorismus a cyklistika. PhDr. Jiří POSPÍŠIL se narodil Povoláním psycholog je od roku 1996 senátorem Parlamentu ČR. Na starosti má armádní záležitosti, v poslední době se mu v Senátu podařilo prosadit zákon, který vrací obcím v jižních a západních Čechách 2500 hektarů lesů z bývalého vojenského majetku v hodnotě stovek milionů korun. Michal ŠEBEK se narodil Vystudoval SPŠ ve Volyni, obor nábytkář, a nadstavbové studium v oblasti managementu a marketingu v Hradci Královém. Od roku 1995 působil v několika strojírenských firmách, od roku 2002 je členem představenstev čtyř firem patřících do českobudějovické skupiny Motor Jikov Group. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. se narodil Vysokoškolské vzdělání získal na Technické univerzitě ve Zvolenu. Podniká jako soukromý vědec a projektový manažer v oblasti cestovního ruchu. Bezplatně se angažuje v Nadaci města Českých Budějovic pro podporu vzdělávání a vědy a v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje. Ing. Vladimír BRŮHA se narodil Absolvoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu provozně-ekonomickou v Českých Budějovicích. Působí jako daňový poradce a zároveň spoluvlastní vzdělávací firmu zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů. S Jihočeskou hospodářskou komorou spolupracuje na vzdělávání začínajících podnikatelů. Mgr. Jaroslava ŠPORCLOVÁ, narozená , vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Do roku 1989 vyučovala na základní škole při českobudějovické nemocnici, poté se rozhodla podnikat. V současnosti pronajímá vlastní nemovitost. Má dva dospělé syny. Ing. Jan ŠPIKA se narodil Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno, od roku 1977 spojil svůj život s Jihočeskou energetikou, v níž se roku 1992 stal ředitelem. V červenci 2004 z vedení společnosti odešel a stal se externím poradcem firmy E.ON. V letošním roce byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. S manželkou Janou má dospělou dceru a syna. Mgr. Miroslav BÍNA se narodil a je středoškolským učitelem. Angažuje se v nejrůznějších sociálních projektech. V letech například pracoval v preventivních programech Českého červeného kříže zaměřených na sociálně patologické jevy. Od roku 2003 je členem sociální komise Rady města Českých Budějovic. Ing. Karel ZIEGLER se narodil Podniká a zároveň je místopředsedou dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny bank, pojišťoven a stavebnictví. Třicet let působil ve stavebnictví, z toho osm let po roce 1989 jako ředitel a jednatel stavební firmy se čtyřmi stovkami zaměstnanců. Je ženatý, má dvě zaopatřené děti. Aktivně hraje volejbal. Mgr. Jana MENZELOVÁ se narodila Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a učitelství se věnuje většinu svého života. V současnosti učí na ZŠ Grünwaldova. Má dvě dospělé děti a jedno vnouče, ve volném času se ráda věnuje turistice, cestování, jízdě na kole a kolečkových bruslích. Ing. Leona TREŠLOVÁ se narodila Po absolvování Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích, obor obchodní podnikání, pracovala dva roky ve společnosti Patria Asset Management. V roce 2003 se stala tajemnicí představenstva Jihočeské plynárenské, na starosti má ve firmě i oblast public relations. Milan KADLEC, narozen , vystudoval Střední odborné učiliště automobilní v Českých Budějovicích. V roce 1970 nastoupil k ČSAD a jednomu zaměstnavateli zůstal věrný až doposud. Ve firmě ČSAD Jihotrans pracuje na pozici přijímacího technika. V mládí aktivně sportoval, nyní už jen rekreačně. Je ženatý, má dvě děti.

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Radar v Brdech: podepsáno!

Radar v Brdech: podepsáno! Jako kdyby za vším, co jsem kdy konal stál nějaký velký režisér, říká generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ pražský týdeník / číslo 9 PAVEL KLEGA: OCHRÁNÍME PRAHU PŘED VELKOU VODOU OPENCARD: JAK JE TO DOOPRAVDY ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ Lídr volebního obvodu III, starosta Prahy

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně?

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně? NEBERME LIDEM PRÁVO NA BYDLENÍ ČSSD: zastavíme deregulaci nájemného str. 5 Antonín WEINERT: Budoucnost Trojmezí: zeleň místo betonu rozhovor čtěte na str. 7 p r a ž s k é ČSSD CHCE NA TROJMEZÍ VYBUDOVAT

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů V otázce superzakázky jsem velmi skeptický, říká v komentáři k tématu předseda poslaneckého Výboru pro ŽP Milan Šťovíček KOMENTÁŘ STRANA 2 Zájmy občanů budeme hájit i kdybychom se měli soudit s vládou,

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 2 MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM Rozhovor s 1. místopředsedou ODS a předsedou výboru dopravy ZHMP Davidem

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více