Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období Pivovarské náměstí Hradec Králové tel.: fax:

2 Lubomír Franc - hejtman Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast krizového řízení a integrovaný záchranný systém politická příslušnost: ČSSD bydliště: Broumov rok narození: 1953 telefon: Preambule úvodní slovo Kroky členů Rady Královéhradeckého kraje tvořené levo-středovou koalicí ČSSD, KDU-ČSL a SNK- ED povedou ve svém volebním období v letech především k praktickým, efektivním a transparentním rozhodnutím a cílům. Vedení Královéhradeckého kraje s převahou sociální demokracie chce svým rozhodováním sloužit veřejnosti a být obyvatelům kraje partnerem s přirozenou autoritou. Lidem žijícím v tomto regionu chceme přinášet užitečnou podporu, která bude vycházet vstříc jejich každodenním potřebám. Praktickými a přímočarými kroky chceme lidem žijícím v našem kraji vytvářet jistoty pro jejich spokojený život. Uvědomujeme si, že startovní čáru, ze které vyrážíme do boje o zlepšení života v kraji, již určovala rozhodnutí našich předchůdců: síť krajských silnic dnes přebíráme s několikamiliardovým dluhem, který v posledních letech rostl, zanedbané budovy většiny krajských škol nezbytně potřebují opravy, struktura některých obchodních společností kraje je značně neprůhledná. Budeme se však snažit navázat na to dobré, co se v našem kraji již podařilo a dopady omylů našich předchůdců zmírnit. V tomto úsilí se budeme maximálně snažit udržet prosperující a zdravou krajskou ekonomiku. Současně chceme proměnit všechny neopakovatelné možnosti související s podporou evropských institucí a nastartovat významné rozvojové projekty ve všech oblastech kraje. V této souvislosti budeme hájit zájmy Královéhradeckého kraje v rámci regionu NUTS II Severovýchod. Společně s veřejností chceme do roku 2012 přispět k tomu, aby se Královéhradecký kraj proměnil v příjemný domov, kde se lidem bude dobře žít. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

3 Vladimír Dryml - 1. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví politická příslušnost: ČSSD bydliště: Vrchlabí rok narození: 1952 telefon: Zdravotnictví je nejcitlivější veřejnou službou a jeho dostupnost a kvalita jsou základem efektivní politiky. Zdraví člověka nemůže být předmětem nekontrolovatelného zisku a ani předmětem úspor za každou cenu. Prvořadým úkolem je vytvářet dobré podmínky pro poskytování zdravotnických služeb. Královéhradecký kraj se zaměří v tomto volebním období na následující oblasti: dotování regulačních poplatků - budou dotovány takzvané regulační zdravotní poplatky ve všech zdravotnických zařízeních kraje, a to i včetně poplatků za položku v nemocničních lékárnách pod správou kraje; - předběžně odhadnutou částku ve výši 40 milionů korun kraj pokryje úsporami při zefektivnění práce Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje převod nemocnic zřizovaných krajem - bude pokračovat převod nemocnic pod jedinou Krajskou nemocnici, kterou převedeme na veřejnoprávní nemocnici s termínem nejdéle do odměňování zdravotnických pracovníků - v souladu s uzavřenou Koaliční smlouvou navýšíme během roku 2009 průměrné platy zdravotním sestrám o 5 %; - navyšování dalších platů je závislé na hospodářské situaci České republiky a narůstající celosvětové finanční krizi modernizace nemocničních a dalších zdravotnických zařízení - budeme pokračovat v modernizaci krajských nemocnic s cílem dosáhnout co nejvíce jednolůžkových nebo dvojlůžkových nemocničních pokojů s vlastním sociálním zařízením; - nadále bude pokračovat podle možností, nejlépe z finančních prostředků EU, vybavování krajských nemocnic moderní lékařskou technikou; - zmodernizujeme Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, především dostane nová vozidla, rozšíří se také počet jejích výjezdových středisek zajištění lékařské pohotovosti - v krajských nemocnicích bude podle možností zabezpečena nepřetržitá služba lékařské pohotovosti včetně stomatologické péče Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

4 zefektivnění systému řízení ve zdravotnictví - v celé síti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje i všech zdravotnických zařízeních se v lednu 2009 uskuteční finanční a právní audity vedení a hospodaření vedení těchto organizací; - tyto audity se budou týkat nejen nemocnic, ale i Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a SOAL Trutnov, Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje a Léčeben dlouhodobě nemocných; - ředitelé mají do možnost zlepšit výsledky hospodaření a zkvalitnit poskytované služby; - pokud tyto úkoly nezvládnou, budou odvoláni a na jejich místa vypíšeme konkurzy; ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zvýšíme počet kontrol registračních podmínek včetně věcného a personálního vybavení ve všech zdravotnických zařízeních v kraji; - za tímto účelem bude posílen kontrolní úsek odboru zdravotnictví Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

5 Josef Táborský - 2. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast ekonomiky a zahraničních vztahů politická příslušnost: ČSSD bydliště: Kopidlno rok narození: 1951 telefon: ozdravení krajské ekonomiky - chceme nastartovat ozdravný proces krajské ekonomiky; krajský rozpočet chceme nasměrovat k vyrovnanému hospodaření, které v případě potřeby podepřeme efektivní úvěrovou politikou; - ta bude sloužit k zajištění spoluúčasti kraje při čerpání finančních zdrojů Evropské unie a státu spravedlivější rozdělení daní - chceme usilovat o systémové a spravedlivé rozpočtové určení daní státu ve prospěch kraje, měst a obcí počínaje rokem 2010 čtvrtina krajského rozpočtu do investic - chceme perspektivně zajistit, aby krajský rozpočet byl prorůstový a pod veřejnou kontrolou, investice by měly výhledově dosahovat 25% podílu z krajského rozpočtu podpora projektům s evropskou a státní účastí - podporujeme přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a státního rozpočtu krajské peníze pro veřejné služby - chceme zajistit hospodárné využití zdrojů kraje s důrazem na podporu zajištění veřejných služeb v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dopravy, rozvoj regionu, měst a obcí průhledné financování krajských organizací - provedeme revizi krajského hospodaření s důrazem na účelné rozpočtování a průhledné financování organizací zřizovaných krajem veřejné peníze efektivně pro samosprávy a veřejnost - zajistíme, aby veřejné prostředky sloužily k uspokojování potřeb měst, obcí a občanů kraje efektivně a hospodárně stop privatizaci krajského majetku - zajistit efektivní správu majetku kraje, jeho hospodárného využívání, nepřipustit rozprodávaní majetku kraje aktuální finanční strategie - aktualizovat finanční strategii Královéhradeckého kraje ve vazbě na dlouhodobé koncepce rozvoje jednotlivých oblastí v působnosti kraje, rozvoj měst a obcí Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

6 podpoříme Evropu regionů - aktivně využívat členství kraje v Asociaci evropských regionů k podpoře myšlenky Evropa regionů ; - rozvíjet zahraniční spolupráci v oblastech zájmů kraje Evropa pro obce v našem kraji - efektivně prosazovat zájmy a priority kraje, jeho měst a obcí v rámci ROP NUTS II Severovýchod a ostatních operačních programech; - zajištění efektivní implementace operačních programů na úrovni kraje více informací a podpory pro žadatele - rozšiřovat informovanost a podporu žadatelů o přidělení dotačních titulů z evropských fondů v souladu se strategickými dokumenty kraje; - rovněž chceme aktivně zajišťovat konzultační a poradenské činnosti pro žadatele o podporu z evropských fondů CEP se rozšíří - dále rozšiřovat činnost Centra evropského projektování při přípravě a zpracování projektů k čerpání finančních zdrojů z evropských fondů Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

7 Vladimír Derner člen rady zodpovědný za oblast majetkoprávní politická příslušnost: KDU-ČSL bydliště: Třebechovice pod Orebem rok narození: 1956 telefon: průhledné nakládání s krajským majetkem - dokončíme pasportizaci krajského majetku a pořídíme jeho komplexní evidenci, tím chceme zajistit hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje samospráva v rukou samosprávy - navrátíme samosprávné činnosti vykonávané při správě majetku kraje obchodními společnostmi zpět do rukou volených orgánů dostatek informací o životě krajských obchodních společností - chceme zajistit, aby orgány kraje měly k dispozici dostatečné informace o hospodaření obchodních společností či právnických osob založených krajem pro odpovědné rozhodování jasná pravidla pro nakládání s majetkem - stanovení jednoznačných pravidel pro nakládání s majetkem kraje; - zajistíme transparentnost v obchodních vztazích a při uzavírání smluvních vztahů mezi krajem a třetími subjekty veřejné zakázky v rukou samosprávy - zajistíme, aby vypisování veřejných zakázek a jejich vyhodnocování bylo plně v rukou a rozhodování krajské samosprávy a volených orgánů kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

8 Helmut Dohnálek člen rady zodpovědný za oblast region. rozvoje, územ. plánování, stav. řádu a cest. ruchu politická příslušnost: SNK-ED bydliště: Rychnov nad Kněžnou rok narození: 1966 telefon: růst kvality a produkce v kraji - prosadíme realizaci uceleného programu podpory růstu kvality produkce vyráběné v našem kraji a zvýšení jejich odbytových možností doma i v zahraničí jako předpoklad celkového růstu ekonomiky kraje a tím i růstu výše mezd našich občanů; - zvláštní pozornost přitom zaměříme na naše malé a střední podnikatele podpora rozvoje venkova - podpoříme navýšení finančních prostředků na rozvoj venkova, zejména ucelených projektů řešících rozvoj venkova jako komplexní soubor všech oblastí života na venkově; - ako podstatné vidíme navýšení prostředků kraje do Programu obnovy venkova (POV) jako osvědčeného a účinného nástroje podpory venkova; - důležité je budování a rozvoj infrastruktury v malých obcích a zapojování jejich obyvatel do spolkové činnosti jako jeden ze základních předpokladů rozvoje venkova spolupráce se zahraničními sousedy - budeme usilovat o prohloubení spolupráce se zahraničními regiony s praktickými přínosy pro rozvoj všech oblastí života kraje; - zejména velký důraz klademe na spolupráci se sousedním polským Dolnoslezským vojvodstvím; - podpoříme stávající partnerskou spolupráci měst a obcí se zahraničními partnery, zejména v rámci Euroregionu Glacensis příliv nových investic - budeme podporovat příliv nových investic a dokončení realizace projektů již zahájených (Kvasiny, Vrchlabí) územní plánování podle pravidel - kraj bude garantem dodržování pravidel při územním plánování podpora cestovního ruchu - budeme podporovat konkrétní projekty zaměřené na rozvoj služeb v cestovním ruchu, budování infrastruktury a zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou v cestovním ruchu Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

9 Josef Ješina člen rady zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství politická příslušnost: ČSSD bydliště: Rychnov nad Kněžnou rok narození: 1944 telefon: lepší krajské silnice - chceme v maximální možné míře využít historickou možnost získat pro modernizaci krajské silniční sítě silnice II. a III. třídy - finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie dostavba dálnice D11 - budeme podporovat jednání směřující k dostavbě dálnice D11 na území Královéhradeckého kraje od jeho jižních hranic až k Polsku; k tomu chceme využít zákonodárné iniciativy krajské samosprávy zahájení stavby rychlostní silnice R 35 - budeme prosazovat urychlení přípravy výstavby silnice R 35, která by měla po svém dokončení výrazně ulehčit krajské silniční síti kraj jako křižovatka nadregionálních dopravních systémů - zkvalitnit celkové propojení regionálních dopravních sítí na území kraje s nadregionálními dopravními systémy obchvaty měst a obcí - výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy ve správě kraje má naši maximální podporu rozvoj cyklodopravy - podpoříme rozvoj celostátní sítě cyklostezek a cyklotras na území kraje; - cyklodoprava jako bezpečné cestování do zaměstnání i významná oblast turistiky efektivní veřejná doprava - budeme racionálně využívat finančních prostředků určených k zajištění dopravní obslužnosti dialog s místními samosprávami o dopravní obslužnosti - bude pokračovat spolupráce s místními samosprávami při optimalizaci dopravní obslužnosti moderní silnice mezi kraji - záměry modernizace silniční sítě budeme realizovat ve spolupráci s Pardubickým a Libereckým krajem v rámci NUTS II Severovýchod moderní SUS Královéhradeckého kraje - chceme kvalitnější práci transformované SUS Královéhradeckého kraje v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

10 nad plánem oprav krajských silnic s městy a obcemi - stanovování jednotlivých priorit při plánování oprav silnic II. a III. třídy bude probíhat po dohodě s místními samosprávami bezpečnější silnice - budeme podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, zejména při výchově mládeže Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

11 Jiří Nosek člen rady zodpovědný za oblast školství a kultury politická příslušnost: ČSSD bydliště: Hradec Králové rok narození: 1945 telefon: perspektivní vzdělávání - podpoříme školy, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce podpora učňovského školství - budeme pomáhat získávat nové zájemce o učňovské školství, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek prostřednictvím stipendií podporujeme centra odborného vzdělávání - podpoříme činnost center odborného vzdělávání v kraji, která zajistí vysokou odbornou úroveň poskytovaných vzdělávacích programů i celoživotního vzdělávání dostupné školy - případná optimalizace sítě škol musí být řešena s ohledem na jejich dostupnost nechceme rušit malé školy - rušení malých škol se budeme snažit zabránit především ve spolupráci s místními samosprávami podpora talentovaných žáků - uvědomujeme si nutnost podpory a zvláštní péče o talentované žáky, oceňování těchto žáků a učitelů chceme podporovat prostřednictvím grantu a přímých finančních podpor Evropa pro školství - budeme se snažit získat maximální podporu ze zdrojů Evropské unie, zejména z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost podpora celoživotního vzdělávání - vytvoříme podmínky pro celoživotní učení a vzdělávání; - ve spolupráci s obcemi, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery budeme přizpůsobovat nabídky celoživotního učení potřebám trhu práce Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

12 kulturní rodinné stříbro kraje - významné tradiční regionální kulturní či sportovní akce (Divadlo evropských regionů, Jiráskův Hronov, volejbalový turnaj v Dřevěnicích a další) považujeme za kulturní rodinné stříbro Královéhradeckého kraje a budeme je podporovat prostřednictvím každoročních grantových příspěvků z krajského rozpočtu podpora obnovy památek - koncepční podpora obnovy a oprav památek, bez ohledu na to kdo je majitelem jako součást turistických a ekonomických aktivit kraje kraj podporuje sport - podpora sportu a volnočasových aktivit v kraji formou krajských grantů, podporujeme také výstavbu sportovních zařízení na území kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

13 Jan Tippner člen rady zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství politická příslušnost: ČSSD bydliště: Klamoš - Štít rok narození: 1952 telefon: podpoříme ekologickou dopravu - budeme podporovat ekologicky šetrné druhy dopravy a výstavbu silničních obchvatů měst a obcí ekologická likvidace odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie - budeme pokračovat v systému přímých dotací a grantových pobídek při podpoře provozů ekologické recyklace a likvidace odpadů, využívání obnovitelných zdrojů energie a při výstavbě vodovodů, kanalizací a čističek malých obcí; - chceme snižovat investiční náročnost těchto projektů voda jako přírodní bohatství kraje - voda je společným bohatstvím obyvatel kraje, a proto nebudeme podporovat privatizaci vodárenským společnostem zlepšíme podmínky krajských zemědělců - budeme podporovat odbyt kvalitních potravin domácí produkce a regionálních specialit, abychom zvýšili konkurenceschopnost malých zemědělských farem a zpracovatelů v regionu využití obnovitelných zdrojů - budeme podporovat projekty, které pomohou zvýšit energetické využití obnovitelných zdrojů, například z lesního odpadu stop privatizaci lesů - privatizaci státních lesů nepodpoříme harmonie mezi člověkem a přírodou - chceme usilovat o vytvoření trvale udržitelného vztahu mezi člověkem a krajinou, ve které žije; - tato zásada musí být prioritou při využívání přírodního bohatství bezpečí před povodněmi - budeme zvyšovat opatření, která obyvatele kraje ochrání před ničivými následky povodní; - tyto kroky budou navazovat na zvyšování retenční schopnosti krajiny včetně vrcholových partií hor a orné půdy šetřit volnou krajinu - budeme se snažit směřovat masivní výstavbu do nevyužívaných či zdevastovaných ploch uvnitř zastavěných území; - volná krajina by měla být v tomto ohledu co nejvíce ušetřena Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

14 Miroslav Uchytil člen rady zodpovědný za oblast sociální politická příslušnost: KDU-ČSL bydliště: Chlumec nad Cidlinou rok narození: 1958 telefon: Oblast sociálních věcí a služeb a zaměstnanosti je velmi rozmanitá. Královéhradecký kraj se bude snažit aktivně vyrovnávat s nepříznivými životními situacemi jeho občanů, aktivně čelit sociálním hrozbám, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu života všech jeho občanů. Systém sociálních věcí a služeb organizovaný Královéhradeckým krajem bude vycházet z úzké spolupráce s městy a obcemi kraje, bude pružný a adresný. Mezi základní oblasti podpory bude patřit: pomoc člověku v jeho přirozeném prostředí - podpoříme setrvání člověka vyžadujícího pomoc jiné osoby v jeho přirozeném prostředí (v domácnosti); - zajistíme každoroční růst dotační podpory terénních a ambulantních sociálních služeb; budeme podporovat další způsoby podpory člověka v jeho přirozeném prostředí zlepšení podmínek poskytování sociálních služeb - zvýšíme spoluúčast kraje při financování sociálních služeb v kraji; v přerozdělování dotačních prostředků pro sociální služby uplatníme shodná pravidla pro všechny typy poskytovatelů; - podnikneme kroky k zavedení víceletého financování sociálních služeb; - snížíme administrativní náročnost dotačního řízení v oblasti sociálních a navazujících služeb integrace vyloučených lokalit - podpoříme vzdělávání dětí a mládeže ve vyloučených lokalitách; - zvýšíme počet a kvalifikaci terénních sociálních pracovníků ve vyloučených lokalitách; - budeme podporovat integrační a celostní přístup k integraci obyvatel vyloučených lokalit: ve spolupráci s obcemi, s obyvateli vyloučených lokalit a s partnerskými organizacemi vypracujeme analýzu vyloučených lokalit v kraji a strategii jejich začleňování rovné příležitosti - podpoříme rozvoj rodinné politiky kraje; zajistíme pro občany kraje tzv. rodinné pasy; učiníme kroky k podpoře slaďování rodinného a profesního života; - vypracujeme krajskou strategii rodinné politiky; budeme podporovat a podílet se na odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji; - vytvoříme aktivní politiku podpory seniorů a proseniorských aktivit v Královéhradeckém kraji prevence kriminality a protidrogová politika - budeme podporovat aktivní a celostní přístup k prevenci kriminality v kraji a podporovat ochranu obyvatel před nežádoucími jevy způsobenými zneužíváním drog, např. formou programů snižování rizik spolupráce a zapojení veřejnosti - budeme s obcemi a dalšími partnery v kraji spolupracovat na zabezpečení potřebných sociálních služeb a dalších způsobů pomoci a budeme podporovat účast veřejnosti, obcí a dalších partnerů v rozhodovacích procesech sociální oblasti; - zvýšíme úlohu obcí v rozdělování dotačních prostředků pro sociální a navazující služby; - budeme bránit centralizaci sociální správy a jejímu odtržení od občanů obcí Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

15 Oblast veřejná správa úřad jako služba veřejnosti - veřejnou správu považujeme za službu svým majitelům daňovým poplatníkům: občanům České republiky či obyvatelům Královéhradeckého kraje; na základě této myšlenky chceme, aby krajský úřad poskytoval levné, kvalitní a profesionální služby svým klientům; - Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude otevřenou, vstřícnou a důvěryhodnou institucí s přirozenou autoritou základními nástroji k dosažení těchto cílů bude sloužit: - implementace strategického řízení do orgánů kraje, resp. krajského úřadu ( dle projektu SMART kraj) pro zefektivnění jeho činnosti ( měřítko: dosažení vyšší kvality/ohodnocení kritérií 1 a 2 dle modelu CAF) - benchmarking mezi krajskými úřady (měřítko: dosahované výsledky realizovaných BMK sledovaných oblastí, přebírané nejlepší praxe, dosažení vyšší kvality hodnocení dotčených kritérií dle modelu CAF) - elektronizace veřejné správy - procesů realizovaných orgány kraje (měřítko: procesy převedené do elektronické podoby) Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Postavení České televize v českém mediálním prostředí Česká televize jako veřejnoprávní instituce je součástí celkového

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Sociální zemědělství v České republice

Sociální zemědělství v České republice Sociální zemědělství v České republice doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. Jihočeská univerzita Zemědělská fakulta České Budějovice jmoudry@zf.jcu.cz +420 723 701 768 Mgr. Tomáš Chovanec CpKP jižní Čechy České

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém)

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém) Transparentně a chytře spravované město (systém) Jedním z prioritních strategických cílů Prahy musí být také důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající smart (chytré) technologie a uplatňující

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Obsah Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Úvodní slovo Úvod Mgr. Radko Martínek, předseda

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Finanční podpora pro obnovu památek

Finanční podpora pro obnovu památek Finanční podpora pro obnovu památek 2015 Obsah Úvod...str. 3 1... Programy sekce ekonomické...str. 9 2... Programy sekce kulturního dědictví...str. 15 3... Aproximační strategie...str. 17 Závěr...str.

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 1. schůze

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období 2014 2020 zápis 13. 11. 2014 Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření Pracovní skupina Rozvoj obcí Vize Ekoregion

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Desatero problémů Chrudimi 2013

Desatero problémů Chrudimi 2013 Desatero problémů Chrudimi 2013 1 Vybudovat obchvat města Chrudim jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj,

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více