Třídní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program"

Transkript

1 Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí mladších Hlavní záměr školního roku 2012/2013: V tomto školním roce se zaměříme na vytváření prosociálních chování, empatie a sociálních dovedností. Děti vedeme k samostatnosti a sebedůvěře. Vzhledem k tomu, že převážná část dětí ve třídě je předškolního věku, bude pro nás prioritou příprava těchto dětí na vstup do základní školy. Pro děti je hlavní činností hra. Proto budeme využívat hry a cvičení podněcující rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, myšlení a řeči, ale i tvořivost, fantazii, lásku k přírodě a všemu živému. Roční námět: BAREVNÉ PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Tématické celky: 1. Sluníčko a kamarádi (žluté putování se Sluníčkem) V počátečním adaptačním období se se Sluníčkem seznámíme s novými kamarády a s pravidly naší třídy. -navazovat kontakty s dospělými -orientovat se ve školním prostředí

2 -reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií -obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se ke kompromisnímu řešení -pohybovat se bezpečně ve skupině dětí Písnička Naše školka Báseň - Sluníčko Akce Společné setkání dětí naší MŠ 2. Sluníčkový podzim (oranžové putování se Sluníčkem) Pak se vypravíme na zahrádku, na pole a do lesa, abychom se podívali, co se tam na podzim děje. Seznámíme se s novými pohádkami, písničkami a básničkami. -rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkáváme -spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem -umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou, dramatickou improvizací -porovnávat a uspořádat předměty, orientovat se v číselné řadě, řešit labyrinty Písnička Vlaštovičko, leť Básnička - Podzim Akce Dýňová slavnost 3. Adventní čas se Sluníčkem (bílé putování se Sluníčkem) Předvánoční čas si vyplníme příjemnými chvilkami s přípravami na mikulášskou nadílku a vánoční nadílku v MŠ s koledami a cukrovím -mít poznatky o zvacích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav, porovnat tradice u nás a ve světě -tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech -uvědomovat si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) -přicházet s novými nápady Písnička Bílá noc, Šťastný nový rok Báseň Písnička o vrabci Akce pro děti Vánoční nadílka, Zdobení stromečku pro ptáčky 4. Sluníčkové čarování (modré putování se Sluníčkem)

3 V tomto období seznámíme děti s charakteristickými znaky zimy, se zimními sporty a významu pohybu pro zdravý život. -uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí -pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci -důvěřovat vlastním schopnostem, ale i přijímat drobný neúspěch -používat základní pojmy označující velikost, rozpoznat geometrické tvary, posoudit početnost dvou souborů Písnička Třídíme si, třídíme Básnička Modrá a bílá Akce Stavba na školní zahradě chaloupka Zeměnka z odpadových materiálů 5. Jarní probuzení se Sluníčkem (zelené putování se Sluníčkem) Se Sluníčkem vítáme probouzející se přírodu, zvířátka i jejich mláďátka. Pozorujeme jarní květiny. Na apríla žertujeme a děláme různé legrace. -zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn ve svém okolí, v přírodě -mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru, např. o koloběh vody, střídání ročních období -projevovat zájem o knížky, o nové věci, experimentovat -dodržovat pravidla konverzace, chápat jednoduché hádanky a vtipy Písnička Volám tě,sluníčko Básnička Odemyky, zamyky Akce pro děti Velikonoční nadílka, Den naruby 6. Se Sluníčkem u vody (červené putování se Sluníčkem) Sluníčko už bude pěkně hřát a my budeme hrát závodivé hry, sportovat a těšit se na prázdniny. -rozlišovat základní časové údaje -znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy, co může ohrožovat zdravé životní prostředí -pochopit funkci rodiny a jejich členů -být pohybově aktivní, doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) Písnička Prázdninová Básnička Prázdninová, Co už umím

4 Akce Májka, Rozloučení s předškoláky, Pohádkový les Individuální plán pro děti se speciálními potřebami: -plány individuální diagnostiky dětí se speciálními potřebami budou vypracovány po domluvě s rodiči a specialisty -individuální plány pro děti s doloženou školní docházkou budou vypracovány po domluvě s rodiči na základě vyšetření PPP a evaluace z loňského školního roku Individuální diagnostika dítěte: -průběžný vývoj dítěte je zaznamenám v Pedagogickém záznamníku, dětem je zakládáno portfolio. Podmínky předškolního vzdělávání: Materiální podmínky: Děti využívají prostory třídy, šatnu, umývárnu a WC. Ve třídě je prostor rozdělen na hrací koutky, prostor na koberci a u stolečků. Využívají minitělocvičnu a relaxační koutek s polštáři. Hračky jsou přiměřené věku, uložené v otevřených skříňkách a volně přístupné. Psychosociální podmínky: Ve třídě podporujeme přátelskou atmosféru a prosociální vztahy, ohleduplné chování mezi dětmi. V dostatečné míře využíváme školní zahradu, děti tráví vycházky v malém lesíku, na hřišti a v lese nad vlakovou zastávkou Kamenný Újezd. Podmínky zdravé výživy: Svačinky mají děti společné. Děti se obsluhují samy. Průběžné svačinky budou zařazovány podle individuálních potřeb dětí a denního programu. Při obědě mají děti možnost rozhodnout se samy, kolik si vezmou jídla. Ve školce upřednostňujeme servírování menších porcí jídla, děti si pak přidávají podle chuti. Předškolní děti jí příborem, lžící dojídají, mladší děti používají jen lžíci. Při odpoledním odpočívání leží děti na lehátkách. Není podmínkou, že musí spát. Děti, které neusnou, vstávají dříve a věnují se klidným činnostem u stolečků. Je brán ohled na individuální potřeby dětí. Podle okolností (prázdniny, malý počet dětí ) mohou děti chodit spát do jiných tříd MŠ. Personální podmínky: Švamberková Blanka

5 -Základy tvořivé dramatiky v kontextu RP -Tvořivá dramatika Maxi, nezlob; Práce s příběhem -I učitel si může hrát hudební inspirace a hry -Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí předškolního věku -Posouzení školní zralosti -hra na piáno, kytaru, housle Oláhová Diana -Komunikace s osoby se změnami intelektu a s problémovým chováním -Tělesná pohoda a volný pohyb -Lépe motivovat a míň se rozčilovat -Ochrana práv osob -Práce s handicapovanými dětmi -Hra na flétnu Spoluúčast rodičů, akce a spolupráce: Rodiče budou včas informováni (nástěnky, internet, ústně učitelkami) o akcích školy. Rodiče se mohou účastnit akcí pořádaných v odpoledních hodinách, spolupodílet se na vytváření a vylepšování pěkného prostředí MŠ. Akce pro rodiče a děti: informativní schůzky rodičů, Podzimní slavnost, Vánoční besídka, Adventní trhy, Den naruby, Velikonoční trhy, Slavnostní rozloučení s předškoláky. Spolupráce s MŠ I Nýřany, MDD a ZŠ Nýřany Evaluace: Na konci každého tematického celku probíhá evaluace s vyhodnocením vzdělávacího obsahu (zvolené činnosti, metody, akce aj.,které měly vést k naplnění cílů RVP PV, ŠVP, priorit a záměrů třídy, specifik třídy), stručné závěry pro další postup. Na konci každého roku probíhá písemná autoevaluace dle kriterií ŠVP.

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Školní vzdělávací program byl zpracovaný podle RVP PV OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 1.1 PŘEDKLADATEL...4

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více