Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic"

Transkript

1 Family and relationships Test family and relationships Jobs and CV Test jobs, career My town Towns, cities Test Towns and cities Seasons of the year Test Seasons and weather Transport, travelling Test Transport and travelling Great Britain over the map Great Britain people and society Test Great Britain System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic Test Schools and education Problems of Mankind Problems of Mankind pollution, global warming Test Problems of Mankind The USA over the map The USA people and society Test The USA Shopping Test Shopping and Fashion Traditions in Great Britain Traditions in the Czech Republic Test Traditions Food and Drink Test Food and Drink

2 Test Sports Past tense - practice Practising verb tenses Word formation: prefixes Word formation: prefixes (practice) Word formation: suffixes - nouns Word formation: suffixes adjectives, adverbs, verbs Verb patterns: -ing X infinitive? Verb patterns: -ing X infinitive? (practice) Relative clauses Relative clauses (practice) Modal verbs Simple present and present progressive Simple present and present progressive - practice Simple past and past progressive Simple past and past progressive - practice Present perfect Present perfect - cvičení Past perfect and past perfect progressive Past perfect and past perfect progressive - practice Expressing the future Expressing the future - practice Future perfect Dependent prepositions Prepositions of place Prepositions of time Expressions with prepositions Prepositions - test

3 Prepositions - test Reported Speech Reported questions Reported Speech-practice Punctation Sentence Transformation Housing The Housing - test Canada 1 Canada 2 Canada - Test The USA The Deep South The USA The Rockie and the Southwest The USA The Pacific States Health Health - dotazník English Literature English Speaking Countries Environment E.Hemingway Food and meals in the USA Food,meals,eating out Holidays and festivals in the USA Holidays in the UK Literature - test Let s have a party New York - City New Zealand Pardubice School Life Sport and Games - test The Olympic Games The Royal Palaces Statue of Liberty W.Shakespeare Sport and Games 2 The USA-System of government Work

4 Opakování vyjmenovaných slov po B, L Opakování vyjmenovaných slov po M, P Opakování vyjmenovaných slov po S, V, Z Opakování pravopisu psaní mě - mně Opakování pravopisu - psaní zdvojených souhlásek, odvozování pomocí přípony -ský Opakování pravopisu psaní předložek S, Z, předpon S, Z, VZ Opakování pravopisu - psaní velkých písmen I Opakování pravopisu - psaní velkých písmen II Lexikologie zkoušení I Lexikologie zkoušení II Lexikologie procvičování na písemku Tvarosloví procvičování Tvarosloví oheb. sl. druhů - zkoušení Syntax základní pojmy Syntax - zkoušení Syntax procvičování na písemku I Syntax procvičování na písemku III Syntax procvičování na písemku II Syntax čárka ve větě jednoduché - procvičování Dopis osob., úřední, motivační Asertivita Český jazyk a jeho útvary Čeština jako národní jazyk Husitská literatura Italská renesance - opakování Italská renesance Jak napsat stížnost Jan Ámos Komenský - opakování Jan Ámos Komenský Komunikace Komunikační formy výpovědi Kosmova kronika Latinská literatura na našem území - opakování Latinská literatura na našem území Řecká kultura a literatura - opakování

5 Řecká literatura William Shakespeare William Shakespeare Romeo a Julie Životopis Procvičování pravopisu Cikáni v českých zemích - prezentace Cikáni v českých zemích pracovní list Kati a rasi v raném novověku - prezentace Kati a rasi v raném novověku pracovní list Křížovka marginální vrstvy Poutě křížovka Karel Kryl Přemyslovské knížectví v dobových pramenech Misionáři z českých zemí - prezentace Misionáři z českých zemí pracovní list Dějiny morových epidemií - prezentace Dějiny morových epidemií pracovní list Poutě v raném novověku - prezentace Poutě v raném novověku pracovní list Jan III. Sobieski pracovní list Barokní zámky v českých zemích Renesanční zámky v českých zemích Zámky poznávačka Židé v českých zemích - prezentace Židé v raném novověku pracovní list Slovníček literárních pojmů I Slovníček literárních pojmů II Slovníček literárních pojmů III Slovníček literárních pojmů IV Slovníček literárních pojmů V Slovníček literárních pojmů VI Opakování literatury starověku - Bible, literatura Mezopotámie, Egypta, Indie, Arábie Procvičování tropů afigur Opakování české meziválečné prózy Opakování české meziválečné poezie I, II Opakování světové prózy 1. poloviny 20. století Opakování středověké literatury Opakování renesance Opakování literatury českého humanismu a baroka

6 Procvičování starověké literatury I, II, III Opakování české literatury 2. poloviny 19. století Procvičení - májovci, ruchovci, lumírovci Opakování literatury 1. ročníku Opakování literatury 3. ročníku Opakování literatury 2. ročníku Buňka, tkáně - test Kosterní a svalová soustava - test Tělní tekutiny - test Dýchací soustava test Cévní soustava test Trávicí soustava - test Močová a kožní - soustava - test Endokrinní žlázy test Nervová soustava - test Pohlavní soustava - test Fylogeneze člověka - test Genetika pojmy - test Genetika příklady - test PC živočišná buňka PC kroužkovci PC rostlinné buňky PC kapr obecný PC - dýchací soustava PC srdce PC - genetika Metabolismus Polysacharidy Hydroxysloučeniny-Karboxylové kyseliny Monosacharidy a disacharidy Hydroxysloučeniny- Deriváty kyselin Enzymy Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny Aminokyseliny Bílkoviny Lipidy Alkeny Pesticidy

7 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-hydroxysloučeniny Potravinářská aditiva Tenzidy Opakování uhlovodíků Léčiva Barviva Dusíkaté deriváty uhlovodíků Evropská unie Evropa reliéf (test) Evropa ostrovy a poloostrovy (test) Evropa vodstvo (test) Velká Británie Francie Benelux Německo Rakousko a Švýcarsko Španělsko a Portugalsko Evropské ministáty Itálie a Řecko Severní Evropa Polsko, Slovensko, Maďarsko Jihovýchodní Evropa Východní Evropa Rusko Evropa obyvatelstvo a sídla (test) Evropa hospodářství (test) Evropa regiony a správní celky (test) Asie podnebné a vegetační pásy Asie podnebné a vegetační pásy (test) Asie - náboženství Asie náboženství (test) Asie - reliéf Asie reliéf (test) Asie - vodstvo Asie vodstvo (test) Asie - obyvatelstvo Asie obyvatelstvo (test) Asie - hospodářství Asie hospodářství (test)

8 Asie cestovní ruch Asie města (test) Střední Asie Zakavkazsko Jihozápadní Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie Zpracování výsledků měření Měření délky Výsledky nepřímých měření Měření hustoty Studium kinematiky pohybu Měření zrychlení Měření smykového tření Měření tepelné kapacity Ověření Hookova zákona Měření povrchového napětí Měření tíhového zrychlení Závislost periody na délce kyvadla Měření voltampérových charakteristik Měření rezistivity Měření zatěžovací charakteristiky zdroje Měření charakteristik diod Měření indukčnosti cívky Měření indexu lomu Měření ohniskové vzdálenosti čočky 1 Měření ohniskové vzdálenosti čočky 2 Algoritmizace-obecné zásady (1) Algoritmizace obecné zásady (2) Algoritmizace postup řešení Algoritmizace jednoduché algoritmy Příklady -sekvence Algoritmizace podmínka, větvení Algoritmizace složená podmínka Příklady větvení Cvičení if (1) Cvičení if (2) Příklady větvení (1) Příklady větvení (2) Příklady větvení (3)

9 Algoritmizace-cyklus whille, repeat Algoritmizace-for, pole Příklady cykly (1) Příklady cykly (2) Podprogramy Procedura Funkce Anal. geomet. úvod Vektor Operace s vektory Příklady Kolmost vektorů Úhel vektorů Směrový vektor přímky Rovnice přímky Kuželosečky Kružnice 1 Kružnice 2 Kružnice a přímka Elipsa Elipsa a přímka Parabola Parabola a přímka Hyperbola Kružnice a př. příklady Klasifikace kuželoseč. Kuželosečky příklady Charakteristik Eine übersichtliche Anleitung Charakteristik - Arbeitsblatt Psychotest Pardubice Pardubice - Arbeitsblatt Pardubice - Quiz Erich Maria Remarque: Drei Kameraden - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque Wetter und Jahreszeiten - Arbeitsblatt Wetter und Jahreszeiten Wetter und Jahreszeiten Wortschatz und Redewendungen

10 Kreuzworträtsel - Familienmitglieder Adjektivendungen, Endungen der Artikelwörter Mobbing in der Schule Brüder Grimm Frau Holle Hotel Sacher Kopfschmerzen Passiv - Übungen Fehlertext Grammatikübersicht Futur I, Futur II Kennen Sie deutsche Abkürzungen? Albrecht Dürer - Holzschnitte Albrecht Dürer - Kupferstich Albrecht Dürer - Selbstbildnis Albrecht Dürer - Gemälde Albrecht Dürer - Zeichnung Albrecht Dürer - Aquarell Albrecht Dürer - Lebenslauf Paul Klee Paul Klee - Bilder Max Ernst Pohybová aktivita základní pojmy, druhy Základní parametry pohybové aktivity Sportovní výživa I. Sportovní výživa II. Sportovní výživa test Doplňky sportovní výživy Doplňky výživy ve stravě sportující mládeže Doplňky stravy pracovní list Kosterní svalstvo Typy svalových vláken Reakce a adaptace na zátěž transportní systém I Reakce a adaptace na zátěž transportní systém II Transportní systém test Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus I Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus II Energetický metabolismus test Pohybové schopnosti Doping ve sportu Dopingová kontrola Doping pracovní list

11 Zdraví Zdravotní stav české populace Životní styl a zdraví Výživa I Výživa II sacharidy Výživa III bílkoviny Výživa IV tuky Výživa V výživová doporučení Rizika ve výživě Poruchy příjmu potravy Test makronutrienty Pracovní list sestavení jídelníčku Vliv prostředí na zdraví Stres I Stres II pracovní stres Kuřáctví Závislosti na návykových látkách Prevence kardiovaskulárních onemocnění Prevence nádorových onemocnění Stárnutí

12 KONVERZACE.MIL.01 KONVERZACE.MIL.02 KONVERZACE.MIL.03 KONVERZACE.MIL.04 KONVERZACE.MIL.05 KONVERZACE.MIL.06 KONVERZACE.MIL.07 KONVERZACE.MIL.08 KONVERZACE.MIL.9 KONVERZACE.MIL.10 KONVERZACE.MIL.11 KONVERZACE.MIL.12 KONVERZACE.MIL.13 KONVERZACE.MIL.14 KONVERZACE.MIL.15 KONVERZACE.MIL.16 KONVERZACE.MIL.17 KONVERZACE.MIL.18 KONVERZACE.MIL.19 KONVERZACE.MIL.20 KONVERZACE.MIL.21 KONVERZACE.MIL.22 KONVERZACE.MIL.23 KONVERZACE.MIL.24 KONVERZACE.MIL.25 KONVERZACE.MIL.26 KONVERZACE.MIL.27 KONVERZACE.MIL.28 KONVERZACE.MIL.29 KONVERZACE.MIL.30 KONVERZACE.MIL.31

13 KONVERZACE.MIL.32 MLUVNICE.KUB.01 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.02 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.03 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.04 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.05 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.06 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.07 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.08 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.09 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.10 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.11 MLUVNICE.HY.12 MLUVNICE.HY.13 MLUVNICE.HY.14 MLUVNICE.HY.15 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.16 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.17 MLUVNICE.HY.18 MLUVNICE.HY.19 MLUVNICE.HY.20 MLUVNICE.HY.21 MLUVNICE.HY.22 MLUVNICE.ST.23 MLUVNICE.ST.24 MLUVNICE.ST.25 MLUVNICE.ST.26

14 MLUVNICE.ST.27 MLUVNICE.ST.28 MLUVNICE.ST.29 MLUVNICE.ST.30 MLUVNICE.ST.31 MLUVNICE.ST.32 Označení materiálu (příloha) KONVERZACE.STR.01 KONVERZACE.STR.02 KONVERZACE.STR.03 KONVERZACE.STR 04 KONVERZACE.STR.05 KONVERZACE.STR.06 KONVERZACE.STR.07 KONVERZACE.STR.08 KONVERZACE.STR.09 KONVERZACE.STR.10 KONVERZACE.STR.11 KONVERZACE.STR.12 KONVERZACE.STR.13 KONVERZACE.STR.14 KONVERZACE.STR.15 KONVERZACE.STR.16 KONVERZACE.STR.17 KONVERZACE.STR.18 KONVERZACE.STR.19 KONVERZACE.STR.20 KONVERZACE.STR.21 KONVERZACE.STR.22 KONVERZACE.STR.23 KONVERZACE.STR.24 KONVERZACE.STR.25 KONVERZACE.STR.26 KONVERZACE.STR.27 KONVERZACE.STR.28 KONVERZACE.STR.29 KONVERZACE.STR.30 KONVERZACE.STR.31 KONVERZACE.STR.32

15 VY_32_INOVACE_ČJ.M.01 VY_32_INOVACE_ČJ.M.02 VY_32_INOVACE_ČJ.M.03 VY_32_INOVACE_ČJ.M.04 VY_32_INOVACE_ČJ.M.05 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.06 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.07 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.08 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.09 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.10 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.11 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.12 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.13 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.14 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.15 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.16 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.17 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.18 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.19 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.20 VY_32_INOVACE_ČJ.E.01 VY_32_INOVACE_ČJ.E.02 VY_32_INOVACE_ČJ.E.03 VY_32_INOVACE_ČJ.E.04 VY_32_INOVACE_ČJ.E.05 VY_32_INOVACE_ČJ.E.06 VY_32_INOVACE_ČJ.E.07 VY_32_INOVACE_ČJ.E.08 VY_32_INOVACE_ČJ.E.09 VY_32_INOVACE_ČJ.E.10 VY_32_INOVACE_ČJ.E.11 VY_32_INOVACE_ČJ.E.12 VY_32_INOVACE_ČJ.E.13 VY_32_INOVACE_ČJ.E.14 VY_32_INOVACE_ČJ.E.15

16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.17 VY_32_INOVACE_ČJ.E.18 VY_32_INOVACE_ČJ.E.19 VY_32_INOVACE_ČJ.E.20 VY_32_INOVACE_D.01 VY_32_INOVACE_D.02 VY_32_INOVACE_D.03 VY_32_INOVACE_D.04 VY_32_INOVACE_D.05 VY_32_INOVACE_D.06 VY_32_INOVACE_D.07 VY_32_INOVACE_D.08 VY_32_INOVACE_D.09 VY_32_INOVACE_D.10 VY_32_INOVACE_D.11 VY_32_INOVACE_D.12 VY_32_INOVACE_D.13 VY_32_INOVACE_D.14 VY_32_INOVACE_D.15 VY_32_INOVACE_D.16 VY_32_INOVACE_D.17 VY_32_INOVACE_D.18 VY_32_INOVACE_D.19 VY_32_INOVACE_D.20 VY_32_INOVACE_ČJ.L.01 VY_32_INOVACE_ČJ.L.02 VY_32_INOVACE_ČJ.L.03 VY_32_INOVACE_ČJ.L.04 VY_32_INOVACE_ČJ.L.05 VY_32_INOVACE_ČJ.L.06 VY_32_INOVACE_ČJ.L.07 VY_32_INOVACE_ČJ.L.08 VY_32_INOVACE_ČJ.L.09 VY_32_INOVACE_ČJ.L.10 VY_32_INOVACE_ČJ.L.11 VY_32_INOVACE_ČJ.L.12 VY_32_INOVACE_ČJ.L.13 VY_32_INOVACE_ČJ.L.14

17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.15 VY_32_INOVACE_ČJ.L.16 VY_32_INOVACE_ČJ.L.17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.18 VY_32_INOVACE_ČJ.L.19 VY_32_INOVACE_ČJ.L.20 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.01 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.02 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.03 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.04 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.05 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.06 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.07 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.08 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.09 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.10 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.11 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.12 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.13 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.15 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.16 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.14 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.17 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.18 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.19 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.20 VY_32_INOVACE_CH. BIOCH.01 VY_32_INOVACE_ CH.BIOCH.02 VY_32_INOVACE_CH.ORG.03 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.04 VY_32_INOVACE_CH.ORG.05 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.06 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.07 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.08 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.09 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.10 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.11 VY_32_INOVACE_CH.ORG.12 VY_32_INOVACE_CH.ORG.13

18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.14 VY_32_INOVACE_CH.ORG.15 VY_32_INOVACE_CH.ORG.16 VY_32_INOVACE_CH.ORG.17 VY_32_INOVACE_CH.ORG.18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.19 VY_32_INOVACE_CH.ORG.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.14 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.15 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.17 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.16 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.01 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.02 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.03 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.04 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.05 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.07 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.13 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.08 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.06 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.09 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.10 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.11 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.12 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.18 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.01 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.02 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.03 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.04 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.05 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.06 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.07 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.08 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.09 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.10 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.11 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.12

19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.13 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.14 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.15 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.16 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.17 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.18 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.20 VY_32_INOVACE_FYZIKA.01 VY_32_INOVACE_FYZIKA.02 VY_32_INOVACE_FYZIKA.03 VY_32_INOVACE_FYZIKA.04 VY_32_INOVACE_FYZIKA.05 VY_32_INOVACE_FYZIKA.06 VY_32_INOVACE_FYZIKA.07 VY_32_INOVACE_FYZIKA.08 VY_32_INOVACE_FYZIKA.09 VY_32_INOVACE_FYZIKA.10 VY_32_INOVACE_FYZIKA.11 VY_32_INOVACE_FYZIKA.12 VY_32_INOVACE_FYZIKA.13 VY_32_INOVACE_FYZIKA.14 VY_32_INOVACE_FYZIKA.15 VY_32_INOVACE_FYZIKA.16 VY_32_INOVACE_FYZIKA.17 VY_32_INOVACE_FYZIKA.18 VY_32_INOVACE_FYZIKA.19 VY_32_INOVACE_FYZIKA.20 VY_32_INOVACE_IVT.01 VY_32_INOVACE_IVT.02 VY_32_INOVACE_IVT.03 VY_32_INOVACE_IVT.04 VY_32_INOVACE_IVT.05 VY_32_INOVACE_IVT.06 VY_32_INOVACE_IVT.07 VY_32_INOVACE_IVT.08 VY_32_INOVACE_IVT.09 VY_32_INOVACE_IVT.10 VY_32_INOVACE_IVT.11 VY_32_INOVACE_IVT.12 VY_32_INOVACE_IVT.13

20 VY_32_INOVACE_IVT.14 VY_32_INOVACE_IVT.15 VY_32_INOVACE_IVT.16 VY_32_INOVACE_IVT.17 VY_32_INOVACE_IVT.18 VY_32_INOVACE_IVT.19 VY_32_INOVACE_IVT.20 VY_32_INOVACE_MAT.01 VY_32_INOVACE_MAT.02 VY_32_INOVACE_MAT.03 VY_32_INOVACE_MAT.04 VY_32_INOVACE_MAT.05 VY_32_INOVACE_MAT.06 VY_32_INOVACE_MAT.07 VY_32_INOVACE_MAT.08 VY_32_INOVACE_MAT.09 VY_32_INOVACE_MAT.10 VY_32_INOVACE_MAT.11 VY_32_INOVACE_MAT.12 VY_32_INOVACE_MAT.13 VY_32_INOVACE_MAT.14 VY_32_INOVACE_MAT.15 VY_32_INOVACE_MAT.16 VY_32_INOVACE_MAT.17 VY_32_INOVACE_MAT.18 VY_32_INOVACE_MAT.19 VY_32_INOVACE_MAT.20 VY_22_INOVACE_NJ.01 VY_22_INOVACE_NJ.02 VY_22_INOVACE_NJ.03 VY_22_INOVACE_NJ.04 VY_22_INOVACE_NJ.05 VY_22_INOVACE_NJ.06 VY_22_INOVACE_NJ.07 VY_22_INOVACE_NJ.08 VY_22_INOVACE_NJ.09 VY_22_INOVACE_NJ.10 VY_22_INOVACE_NJ.11 VY_22_INOVACE_NJ.12

21 VY_22_INOVACE_NJ.13 VY_22_INOVACE_NJ.14 VY_22_INOVACE_NJ.15 VY_22_INOVACE_NJ.16 VY_22_INOVACE_NJ.17 VY_22_INOVACE_NJ.18 VY_22_INOVACE_NJ.19 VY_22_INOVACE_NJ.20 VY_22_INOVACE_NJ.21 VY_22_INOVACE_NJ.22 VY_22_INOVACE_NJ.23 VY_22_INOVACE_NJ.24 VY_22_INOVACE_NJ.25 VY_22_INOVACE_NJ.26 VY_22_INOVACE_NJ.27 VY_22_INOVACE_NJ.28 VY_22_INOVACE_NJ.29 VY_22_INOVACE_NJ.30 VY_22_INOVACE_NJ.31 VY_22_INOVACE_NJ.32 VY_32_INOVACE_TSP.01 VY_32_INOVACE_TSP.02 VY_32_INOVACE_TSP.03 VY_32_INOVACE_TSP.04 VY_32_INOVACE_TSP.05 VY_32_INOVACE_TSP.06 VY_32_INOVACE_TSP.07 VY_32_INOVACE_TSP.08 VY_32_INOVACE_TSP.09 VY_32_INOVACE_TSP.10 VY_32_INOVACE_TSP.11 VY_32_INOVACE_TSP.12 VY_32_INOVACE_TSP.13 VY_32_INOVACE_TSP.14 VY_32_INOVACE_TSP.15 VY_32_INOVACE_TSP.16 VY_32_INOVACE_TSP.17 VY_32_INOVACE_TSP.18 VY_32_INOVACE_TSP.19 VY_32_INOVACE_TSP.20

22 VY_32_INOVACE_VZ.01 VY_32_INOVACE_VZ.02 VY_32_INOVACE_VZ.03 VY_32_INOVACE_VZ.04 VY_32_INOVACE_VZ.05 VY_32_INOVACE_VZ.06 VY_32_INOVACE_VZ.07 VY_32_INOVACE_VZ.08 VY_32_INOVACE_VZ.09 VY_32_INOVACE_VZ.10 VY_32_INOVACE_VZ.11 VY_32_INOVACE_VZ.12 VY_32_INOVACE_VZ.13 VY_32_INOVACE_VZ.14 VY_32_INOVACE_VZ.15 VY_32_INOVACE_VZ.16 VY_32_INOVACE_VZ.17 VY_32_INOVACE_VZ.18 VY_32_INOVACE_VZ.19 VY_32_INOVACE_VZ.20

VY_22_INOVACE_AJ. MLUVNICE.KUB.01

VY_22_INOVACE_AJ. MLUVNICE.KUB.01 Family and relationships Jobs and CV Test jobs, career My town Towns, cities Test Towns and cities Seasons of the year Test Seasons and weather Transport, travelling Great Britain people and society Test

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1. Housing 2. My family 3. My daily programme 4. Health and diseases 5. Sports and games 6. Travelling 7. Weather and seasons of the year 8. Hobbies and interests 9. Food

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová CIZÍ JAZYKY VY_22_INOVACE_03. METELCOVA Francouzský jazyk Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Dialoque počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/002 GEODÉZIE GEODÉZIE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Ověřený materiál - název A letter to Maria

Ověřený materiál - název A letter to Maria Označení šablony: CJ-A2ST Číslo materiálu 37 38 39 40 41 42 Datum Třída Téma hodiny 6.12.2012 IX. A Work with the text A letter to Maria Ověřený materiál - název A letter to Maria 26.9.2012 VIII. A Past

Více

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 Introduction Název Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 The UK Název The UK VY_32_INOVACE_13_03_02 Highland Britain I Název Highland Britain I VY_32_INOVACE_13_03_03 Název Highland Britain II Highland Britain

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 36-47-M/01 Stavebnictví Třídy: 4. M,

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) SZŠ zpracovala při realizaci projektu Modernizace výuky (EU peníze SŠ) v rámci šablony III/2 DUMy pro: pro

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup:

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Propozice okresního kola Cheb školních předmětových soutěží žáků středních škol v SvCJ-angličtina; kategorie III Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje

Více

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA Obor vzdělání: 69-41-L/004 Kosmetička EKONOMIKA 1. Základní ekonomické pojmy 2. Hospodářský proces 3. Trh, tržní mechanismus 4. Podnikání podle Živnostenského zákona 5. Obchodní společnosti 6. Majetek

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup:

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Propozice okresního kola Cheb školních předmětových soutěží žáků ZŠ a OG v SvCJ-angličtina; kategorie I.A,I.B,II.A,II.B Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Složky betonu (kamenivo, voda).

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 33-42 - M / 01 Interiérová tvorba,

Více

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části Maturitní zkouška Společná povinná část: 1. předmět: český jazyk a literatura 2. předmět: cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk) nebo matematika V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.A. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.A. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Analytická

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám. Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE)

Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám. Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE) Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE) Cílová skupina: lektoři anglického jazyka působící v dalším vzdělávání dospělých

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity. Označení DUM. Tematická oblast

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity. Označení DUM. Tematická oblast SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ6 English

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Měsíční učební plán 8. ročník

Měsíční učební plán 8. ročník Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Měsíční učební plán 8. ročník Třídní učitelka: Měsíc: Mgr. Daria Woznicová leden Český jazyk Mgr. Daria Woznicová SKLADBA Opakování věta jednoduchá

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

I. TVAROSLOVÍ / M orpholo a Slovní druhy а slovosled / Parts of speech and W ord order

I. TVAROSLOVÍ / M orpholo a Slovní druhy а slovosled / Parts of speech and W ord order I. TVAROSLOVÍ / M orpholo a Slovní druhy а slovosled / Parts of speech and W ord order 1 Podstatná jm éna /N o u n s... 13 2 Přídavná jm éna / Adjectives...40 3 в Příslovce / Adverbs... 49 4 Slovesa /

Více

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů Název školy Název Popis 1 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 01 prezentace Velká Morava Mgr. Radka Řepová 2 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 02 przentace Počátky českého státu Mgr. Radka Řepová 3 28.8.2012 VY_32_INOVACE_

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_312 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2015 2016 společná část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třídy: A4.E, B4. I, C4.E OBSAH

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ7 Word Expansion

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ7 Word Expansion SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_AJ7 Word

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Dějiny vývoje účesů. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Dějiny vývoje účesů. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm VY_32_INOVACE_12_02_01 Vytvořeno Červen 2013 dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více