Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic"

Transkript

1 Family and relationships Test family and relationships Jobs and CV Test jobs, career My town Towns, cities Test Towns and cities Seasons of the year Test Seasons and weather Transport, travelling Test Transport and travelling Great Britain over the map Great Britain people and society Test Great Britain System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic Test Schools and education Problems of Mankind Problems of Mankind pollution, global warming Test Problems of Mankind The USA over the map The USA people and society Test The USA Shopping Test Shopping and Fashion Traditions in Great Britain Traditions in the Czech Republic Test Traditions Food and Drink Test Food and Drink

2 Test Sports Past tense - practice Practising verb tenses Word formation: prefixes Word formation: prefixes (practice) Word formation: suffixes - nouns Word formation: suffixes adjectives, adverbs, verbs Verb patterns: -ing X infinitive? Verb patterns: -ing X infinitive? (practice) Relative clauses Relative clauses (practice) Modal verbs Simple present and present progressive Simple present and present progressive - practice Simple past and past progressive Simple past and past progressive - practice Present perfect Present perfect - cvičení Past perfect and past perfect progressive Past perfect and past perfect progressive - practice Expressing the future Expressing the future - practice Future perfect Dependent prepositions Prepositions of place Prepositions of time Expressions with prepositions Prepositions - test

3 Prepositions - test Reported Speech Reported questions Reported Speech-practice Punctation Sentence Transformation Housing The Housing - test Canada 1 Canada 2 Canada - Test The USA The Deep South The USA The Rockie and the Southwest The USA The Pacific States Health Health - dotazník English Literature English Speaking Countries Environment E.Hemingway Food and meals in the USA Food,meals,eating out Holidays and festivals in the USA Holidays in the UK Literature - test Let s have a party New York - City New Zealand Pardubice School Life Sport and Games - test The Olympic Games The Royal Palaces Statue of Liberty W.Shakespeare Sport and Games 2 The USA-System of government Work

4 Opakování vyjmenovaných slov po B, L Opakování vyjmenovaných slov po M, P Opakování vyjmenovaných slov po S, V, Z Opakování pravopisu psaní mě - mně Opakování pravopisu - psaní zdvojených souhlásek, odvozování pomocí přípony -ský Opakování pravopisu psaní předložek S, Z, předpon S, Z, VZ Opakování pravopisu - psaní velkých písmen I Opakování pravopisu - psaní velkých písmen II Lexikologie zkoušení I Lexikologie zkoušení II Lexikologie procvičování na písemku Tvarosloví procvičování Tvarosloví oheb. sl. druhů - zkoušení Syntax základní pojmy Syntax - zkoušení Syntax procvičování na písemku I Syntax procvičování na písemku III Syntax procvičování na písemku II Syntax čárka ve větě jednoduché - procvičování Dopis osob., úřední, motivační Asertivita Český jazyk a jeho útvary Čeština jako národní jazyk Husitská literatura Italská renesance - opakování Italská renesance Jak napsat stížnost Jan Ámos Komenský - opakování Jan Ámos Komenský Komunikace Komunikační formy výpovědi Kosmova kronika Latinská literatura na našem území - opakování Latinská literatura na našem území Řecká kultura a literatura - opakování

5 Řecká literatura William Shakespeare William Shakespeare Romeo a Julie Životopis Procvičování pravopisu Cikáni v českých zemích - prezentace Cikáni v českých zemích pracovní list Kati a rasi v raném novověku - prezentace Kati a rasi v raném novověku pracovní list Křížovka marginální vrstvy Poutě křížovka Karel Kryl Přemyslovské knížectví v dobových pramenech Misionáři z českých zemí - prezentace Misionáři z českých zemí pracovní list Dějiny morových epidemií - prezentace Dějiny morových epidemií pracovní list Poutě v raném novověku - prezentace Poutě v raném novověku pracovní list Jan III. Sobieski pracovní list Barokní zámky v českých zemích Renesanční zámky v českých zemích Zámky poznávačka Židé v českých zemích - prezentace Židé v raném novověku pracovní list Slovníček literárních pojmů I Slovníček literárních pojmů II Slovníček literárních pojmů III Slovníček literárních pojmů IV Slovníček literárních pojmů V Slovníček literárních pojmů VI Opakování literatury starověku - Bible, literatura Mezopotámie, Egypta, Indie, Arábie Procvičování tropů afigur Opakování české meziválečné prózy Opakování české meziválečné poezie I, II Opakování světové prózy 1. poloviny 20. století Opakování středověké literatury Opakování renesance Opakování literatury českého humanismu a baroka

6 Procvičování starověké literatury I, II, III Opakování české literatury 2. poloviny 19. století Procvičení - májovci, ruchovci, lumírovci Opakování literatury 1. ročníku Opakování literatury 3. ročníku Opakování literatury 2. ročníku Buňka, tkáně - test Kosterní a svalová soustava - test Tělní tekutiny - test Dýchací soustava test Cévní soustava test Trávicí soustava - test Močová a kožní - soustava - test Endokrinní žlázy test Nervová soustava - test Pohlavní soustava - test Fylogeneze člověka - test Genetika pojmy - test Genetika příklady - test PC živočišná buňka PC kroužkovci PC rostlinné buňky PC kapr obecný PC - dýchací soustava PC srdce PC - genetika Metabolismus Polysacharidy Hydroxysloučeniny-Karboxylové kyseliny Monosacharidy a disacharidy Hydroxysloučeniny- Deriváty kyselin Enzymy Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny Aminokyseliny Bílkoviny Lipidy Alkeny Pesticidy

7 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-hydroxysloučeniny Potravinářská aditiva Tenzidy Opakování uhlovodíků Léčiva Barviva Dusíkaté deriváty uhlovodíků Evropská unie Evropa reliéf (test) Evropa ostrovy a poloostrovy (test) Evropa vodstvo (test) Velká Británie Francie Benelux Německo Rakousko a Švýcarsko Španělsko a Portugalsko Evropské ministáty Itálie a Řecko Severní Evropa Polsko, Slovensko, Maďarsko Jihovýchodní Evropa Východní Evropa Rusko Evropa obyvatelstvo a sídla (test) Evropa hospodářství (test) Evropa regiony a správní celky (test) Asie podnebné a vegetační pásy Asie podnebné a vegetační pásy (test) Asie - náboženství Asie náboženství (test) Asie - reliéf Asie reliéf (test) Asie - vodstvo Asie vodstvo (test) Asie - obyvatelstvo Asie obyvatelstvo (test) Asie - hospodářství Asie hospodářství (test)

8 Asie cestovní ruch Asie města (test) Střední Asie Zakavkazsko Jihozápadní Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie Zpracování výsledků měření Měření délky Výsledky nepřímých měření Měření hustoty Studium kinematiky pohybu Měření zrychlení Měření smykového tření Měření tepelné kapacity Ověření Hookova zákona Měření povrchového napětí Měření tíhového zrychlení Závislost periody na délce kyvadla Měření voltampérových charakteristik Měření rezistivity Měření zatěžovací charakteristiky zdroje Měření charakteristik diod Měření indukčnosti cívky Měření indexu lomu Měření ohniskové vzdálenosti čočky 1 Měření ohniskové vzdálenosti čočky 2 Algoritmizace-obecné zásady (1) Algoritmizace obecné zásady (2) Algoritmizace postup řešení Algoritmizace jednoduché algoritmy Příklady -sekvence Algoritmizace podmínka, větvení Algoritmizace složená podmínka Příklady větvení Cvičení if (1) Cvičení if (2) Příklady větvení (1) Příklady větvení (2) Příklady větvení (3)

9 Algoritmizace-cyklus whille, repeat Algoritmizace-for, pole Příklady cykly (1) Příklady cykly (2) Podprogramy Procedura Funkce Anal. geomet. úvod Vektor Operace s vektory Příklady Kolmost vektorů Úhel vektorů Směrový vektor přímky Rovnice přímky Kuželosečky Kružnice 1 Kružnice 2 Kružnice a přímka Elipsa Elipsa a přímka Parabola Parabola a přímka Hyperbola Kružnice a př. příklady Klasifikace kuželoseč. Kuželosečky příklady Charakteristik Eine übersichtliche Anleitung Charakteristik - Arbeitsblatt Psychotest Pardubice Pardubice - Arbeitsblatt Pardubice - Quiz Erich Maria Remarque: Drei Kameraden - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque Wetter und Jahreszeiten - Arbeitsblatt Wetter und Jahreszeiten Wetter und Jahreszeiten Wortschatz und Redewendungen

10 Kreuzworträtsel - Familienmitglieder Adjektivendungen, Endungen der Artikelwörter Mobbing in der Schule Brüder Grimm Frau Holle Hotel Sacher Kopfschmerzen Passiv - Übungen Fehlertext Grammatikübersicht Futur I, Futur II Kennen Sie deutsche Abkürzungen? Albrecht Dürer - Holzschnitte Albrecht Dürer - Kupferstich Albrecht Dürer - Selbstbildnis Albrecht Dürer - Gemälde Albrecht Dürer - Zeichnung Albrecht Dürer - Aquarell Albrecht Dürer - Lebenslauf Paul Klee Paul Klee - Bilder Max Ernst Pohybová aktivita základní pojmy, druhy Základní parametry pohybové aktivity Sportovní výživa I. Sportovní výživa II. Sportovní výživa test Doplňky sportovní výživy Doplňky výživy ve stravě sportující mládeže Doplňky stravy pracovní list Kosterní svalstvo Typy svalových vláken Reakce a adaptace na zátěž transportní systém I Reakce a adaptace na zátěž transportní systém II Transportní systém test Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus I Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus II Energetický metabolismus test Pohybové schopnosti Doping ve sportu Dopingová kontrola Doping pracovní list

11 Zdraví Zdravotní stav české populace Životní styl a zdraví Výživa I Výživa II sacharidy Výživa III bílkoviny Výživa IV tuky Výživa V výživová doporučení Rizika ve výživě Poruchy příjmu potravy Test makronutrienty Pracovní list sestavení jídelníčku Vliv prostředí na zdraví Stres I Stres II pracovní stres Kuřáctví Závislosti na návykových látkách Prevence kardiovaskulárních onemocnění Prevence nádorových onemocnění Stárnutí

12 KONVERZACE.MIL.01 KONVERZACE.MIL.02 KONVERZACE.MIL.03 KONVERZACE.MIL.04 KONVERZACE.MIL.05 KONVERZACE.MIL.06 KONVERZACE.MIL.07 KONVERZACE.MIL.08 KONVERZACE.MIL.9 KONVERZACE.MIL.10 KONVERZACE.MIL.11 KONVERZACE.MIL.12 KONVERZACE.MIL.13 KONVERZACE.MIL.14 KONVERZACE.MIL.15 KONVERZACE.MIL.16 KONVERZACE.MIL.17 KONVERZACE.MIL.18 KONVERZACE.MIL.19 KONVERZACE.MIL.20 KONVERZACE.MIL.21 KONVERZACE.MIL.22 KONVERZACE.MIL.23 KONVERZACE.MIL.24 KONVERZACE.MIL.25 KONVERZACE.MIL.26 KONVERZACE.MIL.27 KONVERZACE.MIL.28 KONVERZACE.MIL.29 KONVERZACE.MIL.30 KONVERZACE.MIL.31

13 KONVERZACE.MIL.32 MLUVNICE.KUB.01 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.02 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.03 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.04 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.05 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.06 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.07 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.08 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.09 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.10 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.11 MLUVNICE.HY.12 MLUVNICE.HY.13 MLUVNICE.HY.14 MLUVNICE.HY.15 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.16 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.17 MLUVNICE.HY.18 MLUVNICE.HY.19 MLUVNICE.HY.20 MLUVNICE.HY.21 MLUVNICE.HY.22 MLUVNICE.ST.23 MLUVNICE.ST.24 MLUVNICE.ST.25 MLUVNICE.ST.26

14 MLUVNICE.ST.27 MLUVNICE.ST.28 MLUVNICE.ST.29 MLUVNICE.ST.30 MLUVNICE.ST.31 MLUVNICE.ST.32 Označení materiálu (příloha) KONVERZACE.STR.01 KONVERZACE.STR.02 KONVERZACE.STR.03 KONVERZACE.STR 04 KONVERZACE.STR.05 KONVERZACE.STR.06 KONVERZACE.STR.07 KONVERZACE.STR.08 KONVERZACE.STR.09 KONVERZACE.STR.10 KONVERZACE.STR.11 KONVERZACE.STR.12 KONVERZACE.STR.13 KONVERZACE.STR.14 KONVERZACE.STR.15 KONVERZACE.STR.16 KONVERZACE.STR.17 KONVERZACE.STR.18 KONVERZACE.STR.19 KONVERZACE.STR.20 KONVERZACE.STR.21 KONVERZACE.STR.22 KONVERZACE.STR.23 KONVERZACE.STR.24 KONVERZACE.STR.25 KONVERZACE.STR.26 KONVERZACE.STR.27 KONVERZACE.STR.28 KONVERZACE.STR.29 KONVERZACE.STR.30 KONVERZACE.STR.31 KONVERZACE.STR.32

15 VY_32_INOVACE_ČJ.M.01 VY_32_INOVACE_ČJ.M.02 VY_32_INOVACE_ČJ.M.03 VY_32_INOVACE_ČJ.M.04 VY_32_INOVACE_ČJ.M.05 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.06 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.07 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.08 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.09 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.10 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.11 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.12 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.13 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.14 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.15 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.16 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.17 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.18 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.19 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.20 VY_32_INOVACE_ČJ.E.01 VY_32_INOVACE_ČJ.E.02 VY_32_INOVACE_ČJ.E.03 VY_32_INOVACE_ČJ.E.04 VY_32_INOVACE_ČJ.E.05 VY_32_INOVACE_ČJ.E.06 VY_32_INOVACE_ČJ.E.07 VY_32_INOVACE_ČJ.E.08 VY_32_INOVACE_ČJ.E.09 VY_32_INOVACE_ČJ.E.10 VY_32_INOVACE_ČJ.E.11 VY_32_INOVACE_ČJ.E.12 VY_32_INOVACE_ČJ.E.13 VY_32_INOVACE_ČJ.E.14 VY_32_INOVACE_ČJ.E.15

16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.17 VY_32_INOVACE_ČJ.E.18 VY_32_INOVACE_ČJ.E.19 VY_32_INOVACE_ČJ.E.20 VY_32_INOVACE_D.01 VY_32_INOVACE_D.02 VY_32_INOVACE_D.03 VY_32_INOVACE_D.04 VY_32_INOVACE_D.05 VY_32_INOVACE_D.06 VY_32_INOVACE_D.07 VY_32_INOVACE_D.08 VY_32_INOVACE_D.09 VY_32_INOVACE_D.10 VY_32_INOVACE_D.11 VY_32_INOVACE_D.12 VY_32_INOVACE_D.13 VY_32_INOVACE_D.14 VY_32_INOVACE_D.15 VY_32_INOVACE_D.16 VY_32_INOVACE_D.17 VY_32_INOVACE_D.18 VY_32_INOVACE_D.19 VY_32_INOVACE_D.20 VY_32_INOVACE_ČJ.L.01 VY_32_INOVACE_ČJ.L.02 VY_32_INOVACE_ČJ.L.03 VY_32_INOVACE_ČJ.L.04 VY_32_INOVACE_ČJ.L.05 VY_32_INOVACE_ČJ.L.06 VY_32_INOVACE_ČJ.L.07 VY_32_INOVACE_ČJ.L.08 VY_32_INOVACE_ČJ.L.09 VY_32_INOVACE_ČJ.L.10 VY_32_INOVACE_ČJ.L.11 VY_32_INOVACE_ČJ.L.12 VY_32_INOVACE_ČJ.L.13 VY_32_INOVACE_ČJ.L.14

17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.15 VY_32_INOVACE_ČJ.L.16 VY_32_INOVACE_ČJ.L.17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.18 VY_32_INOVACE_ČJ.L.19 VY_32_INOVACE_ČJ.L.20 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.01 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.02 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.03 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.04 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.05 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.06 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.07 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.08 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.09 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.10 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.11 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.12 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.13 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.15 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.16 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.14 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.17 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.18 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.19 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.20 VY_32_INOVACE_CH. BIOCH.01 VY_32_INOVACE_ CH.BIOCH.02 VY_32_INOVACE_CH.ORG.03 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.04 VY_32_INOVACE_CH.ORG.05 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.06 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.07 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.08 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.09 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.10 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.11 VY_32_INOVACE_CH.ORG.12 VY_32_INOVACE_CH.ORG.13

18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.14 VY_32_INOVACE_CH.ORG.15 VY_32_INOVACE_CH.ORG.16 VY_32_INOVACE_CH.ORG.17 VY_32_INOVACE_CH.ORG.18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.19 VY_32_INOVACE_CH.ORG.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.14 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.15 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.17 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.16 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.01 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.02 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.03 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.04 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.05 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.07 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.13 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.08 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.06 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.09 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.10 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.11 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.12 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.18 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.01 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.02 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.03 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.04 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.05 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.06 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.07 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.08 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.09 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.10 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.11 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.12

19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.13 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.14 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.15 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.16 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.17 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.18 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.20 VY_32_INOVACE_FYZIKA.01 VY_32_INOVACE_FYZIKA.02 VY_32_INOVACE_FYZIKA.03 VY_32_INOVACE_FYZIKA.04 VY_32_INOVACE_FYZIKA.05 VY_32_INOVACE_FYZIKA.06 VY_32_INOVACE_FYZIKA.07 VY_32_INOVACE_FYZIKA.08 VY_32_INOVACE_FYZIKA.09 VY_32_INOVACE_FYZIKA.10 VY_32_INOVACE_FYZIKA.11 VY_32_INOVACE_FYZIKA.12 VY_32_INOVACE_FYZIKA.13 VY_32_INOVACE_FYZIKA.14 VY_32_INOVACE_FYZIKA.15 VY_32_INOVACE_FYZIKA.16 VY_32_INOVACE_FYZIKA.17 VY_32_INOVACE_FYZIKA.18 VY_32_INOVACE_FYZIKA.19 VY_32_INOVACE_FYZIKA.20 VY_32_INOVACE_IVT.01 VY_32_INOVACE_IVT.02 VY_32_INOVACE_IVT.03 VY_32_INOVACE_IVT.04 VY_32_INOVACE_IVT.05 VY_32_INOVACE_IVT.06 VY_32_INOVACE_IVT.07 VY_32_INOVACE_IVT.08 VY_32_INOVACE_IVT.09 VY_32_INOVACE_IVT.10 VY_32_INOVACE_IVT.11 VY_32_INOVACE_IVT.12 VY_32_INOVACE_IVT.13

20 VY_32_INOVACE_IVT.14 VY_32_INOVACE_IVT.15 VY_32_INOVACE_IVT.16 VY_32_INOVACE_IVT.17 VY_32_INOVACE_IVT.18 VY_32_INOVACE_IVT.19 VY_32_INOVACE_IVT.20 VY_32_INOVACE_MAT.01 VY_32_INOVACE_MAT.02 VY_32_INOVACE_MAT.03 VY_32_INOVACE_MAT.04 VY_32_INOVACE_MAT.05 VY_32_INOVACE_MAT.06 VY_32_INOVACE_MAT.07 VY_32_INOVACE_MAT.08 VY_32_INOVACE_MAT.09 VY_32_INOVACE_MAT.10 VY_32_INOVACE_MAT.11 VY_32_INOVACE_MAT.12 VY_32_INOVACE_MAT.13 VY_32_INOVACE_MAT.14 VY_32_INOVACE_MAT.15 VY_32_INOVACE_MAT.16 VY_32_INOVACE_MAT.17 VY_32_INOVACE_MAT.18 VY_32_INOVACE_MAT.19 VY_32_INOVACE_MAT.20 VY_22_INOVACE_NJ.01 VY_22_INOVACE_NJ.02 VY_22_INOVACE_NJ.03 VY_22_INOVACE_NJ.04 VY_22_INOVACE_NJ.05 VY_22_INOVACE_NJ.06 VY_22_INOVACE_NJ.07 VY_22_INOVACE_NJ.08 VY_22_INOVACE_NJ.09 VY_22_INOVACE_NJ.10 VY_22_INOVACE_NJ.11 VY_22_INOVACE_NJ.12

21 VY_22_INOVACE_NJ.13 VY_22_INOVACE_NJ.14 VY_22_INOVACE_NJ.15 VY_22_INOVACE_NJ.16 VY_22_INOVACE_NJ.17 VY_22_INOVACE_NJ.18 VY_22_INOVACE_NJ.19 VY_22_INOVACE_NJ.20 VY_22_INOVACE_NJ.21 VY_22_INOVACE_NJ.22 VY_22_INOVACE_NJ.23 VY_22_INOVACE_NJ.24 VY_22_INOVACE_NJ.25 VY_22_INOVACE_NJ.26 VY_22_INOVACE_NJ.27 VY_22_INOVACE_NJ.28 VY_22_INOVACE_NJ.29 VY_22_INOVACE_NJ.30 VY_22_INOVACE_NJ.31 VY_22_INOVACE_NJ.32 VY_32_INOVACE_TSP.01 VY_32_INOVACE_TSP.02 VY_32_INOVACE_TSP.03 VY_32_INOVACE_TSP.04 VY_32_INOVACE_TSP.05 VY_32_INOVACE_TSP.06 VY_32_INOVACE_TSP.07 VY_32_INOVACE_TSP.08 VY_32_INOVACE_TSP.09 VY_32_INOVACE_TSP.10 VY_32_INOVACE_TSP.11 VY_32_INOVACE_TSP.12 VY_32_INOVACE_TSP.13 VY_32_INOVACE_TSP.14 VY_32_INOVACE_TSP.15 VY_32_INOVACE_TSP.16 VY_32_INOVACE_TSP.17 VY_32_INOVACE_TSP.18 VY_32_INOVACE_TSP.19 VY_32_INOVACE_TSP.20

22 VY_32_INOVACE_VZ.01 VY_32_INOVACE_VZ.02 VY_32_INOVACE_VZ.03 VY_32_INOVACE_VZ.04 VY_32_INOVACE_VZ.05 VY_32_INOVACE_VZ.06 VY_32_INOVACE_VZ.07 VY_32_INOVACE_VZ.08 VY_32_INOVACE_VZ.09 VY_32_INOVACE_VZ.10 VY_32_INOVACE_VZ.11 VY_32_INOVACE_VZ.12 VY_32_INOVACE_VZ.13 VY_32_INOVACE_VZ.14 VY_32_INOVACE_VZ.15 VY_32_INOVACE_VZ.16 VY_32_INOVACE_VZ.17 VY_32_INOVACE_VZ.18 VY_32_INOVACE_VZ.19 VY_32_INOVACE_VZ.20

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) PŘEHLED DUM A JEJICH AUTORŮ U ŠABLONY III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) SZŠ zpracovala při realizaci projektu Modernizace výuky (EU peníze SŠ) v rámci šablony III/2 DUMy pro: pro

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 Introduction Název Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 The UK Název The UK VY_32_INOVACE_13_03_02 Highland Britain I Název Highland Britain I VY_32_INOVACE_13_03_03 Název Highland Britain II Highland Britain

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

DISCOVER ENGLISH NAŠE

DISCOVER ENGLISH NAŠE DISCOVER ENGLISH NAŠE 1 pro 2. stupeň ZŠ Připraveno přímo pro české základní školy! Novinka vydána na základě rozsáhlého průzkumu mezi učiteli v celé ČR. www. lon gm a n. c z Vážení kolegové, Nová řada

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Analytická

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

4.9.10. Praktická angličtina

4.9.10. Praktická angličtina 4.9.10. Praktická angličtina Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na rozvíjení mluvených dovedností a strategií

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů

Seznam vzdělávacích materiálů. Seznam vzdělávacích materiálů Název školy Název Popis 1 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 01 prezentace Velká Morava Mgr. Radka Řepová 2 28.8.2012 VY_32_INOVACE_ 02 przentace Počátky českého státu Mgr. Radka Řepová 3 28.8.2012 VY_32_INOVACE_

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

Angličtina pro číšníky a kuchaře

Angličtina pro číšníky a kuchaře Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Vydání 1. 2015 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

DŮM digitální učební metody

DŮM digitální učební metody DŮM digitální učební metody VY_32_INOVACE_01.FORTOVA Německý jazyk Annas Haustiere počet stran: 9 autor: Ing. Jarmila Fořtová Bekleidung počet stran: 8 autor: Ing. Jarmila Fořtová Berufe počet stran: 10

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny

Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny 1. ročník Září Proč se učíme anglicky Kde se mluví anglicky Co je angličtina Říjen Pozdravy při setkání a loučení Co říci ve správnou chvíli Členové rodiny Části nábytku v pokoji Kdo se kde nachází Pexeso

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky SOŠT a SOU Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky Účinnost předpisu: 1.3.2010 číslo jednací : 3/2010 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: k profilové části maturitní zkoušky ve školním

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

SOŠ a SOU Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Na požádání poskytne ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR.

SOŠ a SOU Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Na požádání poskytne ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR. SOŠ a Beroun - Hlinky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy. Člověk v dějinách ARCHITEKTURA STAVITELSTVÍ STAROVĚKU A PŘEDROMÁNSKÉHO OBDOBÍ Člověk ve středověku Present simple nordwestwind@seznam.cz Práce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Studijní plán pro středně pokročilou úroveň

Studijní plán pro středně pokročilou úroveň Studijní plán pro středně pokročilou úroveň Cílová úroveň: Poslech: Rozumím celkovému smyslu normální srozumitelné řeči týkající se běžných témat, s nimiž se můžeme setkat v práci, ve škole, ve volném

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98

19. Vztažné věty... 94 Vztažné věty celkové procvičení... 98 OBSAH 1. Přítomný čas prostý.............................................10 2. Přítomný čas průběhový.......................................... 16 3. Minulý čas prostý...............................................

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ VYUČOVACÍ JAZYK PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

9.4.2. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

9.4.2. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Hlavní kompetence Učivo Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník Poslech s porozuměním - žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST VY_32_INOVACE_02_01 Název: Počet a hustota obyvatel Očekávaný výstup: Žák se seznámí s pojmy, které souvisí s počty obyvatel na světě Druh učebního materiálu: prezentace Materiál ověřen: 2. 11. 2011 VY_32_INOVACE_02_02

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Záznamový arch Cizí jazyk

Záznamový arch Cizí jazyk Záznamový arch Cizí jazyk Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 150 Pořadí Kód Třída Téma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada Podpis 1 VY_22_inovace_1_Animals_stup

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Předmětová komise anglického jazyka 2013/14

Předmětová komise anglického jazyka 2013/14 Předmětová komise anglického jazyka 2013/14 Gymnázium Česká ul. Mgr. Pavla Figurová prima, sekunda, sexta, 2A, 3A, AK 3/7 Mgr. Klára Jarošová tercie, kvarta, oktáva, 2A, 4A, AK 4/8, AK 4/8 PaedDr. Marcela

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více