Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma. System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic"

Transkript

1 Family and relationships Test family and relationships Jobs and CV Test jobs, career My town Towns, cities Test Towns and cities Seasons of the year Test Seasons and weather Transport, travelling Test Transport and travelling Great Britain over the map Great Britain people and society Test Great Britain System of Education in Great Britain System of Education in The United States of America System of Education in The Czech Republic Test Schools and education Problems of Mankind Problems of Mankind pollution, global warming Test Problems of Mankind The USA over the map The USA people and society Test The USA Shopping Test Shopping and Fashion Traditions in Great Britain Traditions in the Czech Republic Test Traditions Food and Drink Test Food and Drink

2 Test Sports Past tense - practice Practising verb tenses Word formation: prefixes Word formation: prefixes (practice) Word formation: suffixes - nouns Word formation: suffixes adjectives, adverbs, verbs Verb patterns: -ing X infinitive? Verb patterns: -ing X infinitive? (practice) Relative clauses Relative clauses (practice) Modal verbs Simple present and present progressive Simple present and present progressive - practice Simple past and past progressive Simple past and past progressive - practice Present perfect Present perfect - cvičení Past perfect and past perfect progressive Past perfect and past perfect progressive - practice Expressing the future Expressing the future - practice Future perfect Dependent prepositions Prepositions of place Prepositions of time Expressions with prepositions Prepositions - test

3 Prepositions - test Reported Speech Reported questions Reported Speech-practice Punctation Sentence Transformation Housing The Housing - test Canada 1 Canada 2 Canada - Test The USA The Deep South The USA The Rockie and the Southwest The USA The Pacific States Health Health - dotazník English Literature English Speaking Countries Environment E.Hemingway Food and meals in the USA Food,meals,eating out Holidays and festivals in the USA Holidays in the UK Literature - test Let s have a party New York - City New Zealand Pardubice School Life Sport and Games - test The Olympic Games The Royal Palaces Statue of Liberty W.Shakespeare Sport and Games 2 The USA-System of government Work

4 Opakování vyjmenovaných slov po B, L Opakování vyjmenovaných slov po M, P Opakování vyjmenovaných slov po S, V, Z Opakování pravopisu psaní mě - mně Opakování pravopisu - psaní zdvojených souhlásek, odvozování pomocí přípony -ský Opakování pravopisu psaní předložek S, Z, předpon S, Z, VZ Opakování pravopisu - psaní velkých písmen I Opakování pravopisu - psaní velkých písmen II Lexikologie zkoušení I Lexikologie zkoušení II Lexikologie procvičování na písemku Tvarosloví procvičování Tvarosloví oheb. sl. druhů - zkoušení Syntax základní pojmy Syntax - zkoušení Syntax procvičování na písemku I Syntax procvičování na písemku III Syntax procvičování na písemku II Syntax čárka ve větě jednoduché - procvičování Dopis osob., úřední, motivační Asertivita Český jazyk a jeho útvary Čeština jako národní jazyk Husitská literatura Italská renesance - opakování Italská renesance Jak napsat stížnost Jan Ámos Komenský - opakování Jan Ámos Komenský Komunikace Komunikační formy výpovědi Kosmova kronika Latinská literatura na našem území - opakování Latinská literatura na našem území Řecká kultura a literatura - opakování

5 Řecká literatura William Shakespeare William Shakespeare Romeo a Julie Životopis Procvičování pravopisu Cikáni v českých zemích - prezentace Cikáni v českých zemích pracovní list Kati a rasi v raném novověku - prezentace Kati a rasi v raném novověku pracovní list Křížovka marginální vrstvy Poutě křížovka Karel Kryl Přemyslovské knížectví v dobových pramenech Misionáři z českých zemí - prezentace Misionáři z českých zemí pracovní list Dějiny morových epidemií - prezentace Dějiny morových epidemií pracovní list Poutě v raném novověku - prezentace Poutě v raném novověku pracovní list Jan III. Sobieski pracovní list Barokní zámky v českých zemích Renesanční zámky v českých zemích Zámky poznávačka Židé v českých zemích - prezentace Židé v raném novověku pracovní list Slovníček literárních pojmů I Slovníček literárních pojmů II Slovníček literárních pojmů III Slovníček literárních pojmů IV Slovníček literárních pojmů V Slovníček literárních pojmů VI Opakování literatury starověku - Bible, literatura Mezopotámie, Egypta, Indie, Arábie Procvičování tropů afigur Opakování české meziválečné prózy Opakování české meziválečné poezie I, II Opakování světové prózy 1. poloviny 20. století Opakování středověké literatury Opakování renesance Opakování literatury českého humanismu a baroka

6 Procvičování starověké literatury I, II, III Opakování české literatury 2. poloviny 19. století Procvičení - májovci, ruchovci, lumírovci Opakování literatury 1. ročníku Opakování literatury 3. ročníku Opakování literatury 2. ročníku Buňka, tkáně - test Kosterní a svalová soustava - test Tělní tekutiny - test Dýchací soustava test Cévní soustava test Trávicí soustava - test Močová a kožní - soustava - test Endokrinní žlázy test Nervová soustava - test Pohlavní soustava - test Fylogeneze člověka - test Genetika pojmy - test Genetika příklady - test PC živočišná buňka PC kroužkovci PC rostlinné buňky PC kapr obecný PC - dýchací soustava PC srdce PC - genetika Metabolismus Polysacharidy Hydroxysloučeniny-Karboxylové kyseliny Monosacharidy a disacharidy Hydroxysloučeniny- Deriváty kyselin Enzymy Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny Aminokyseliny Bílkoviny Lipidy Alkeny Pesticidy

7 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-hydroxysloučeniny Potravinářská aditiva Tenzidy Opakování uhlovodíků Léčiva Barviva Dusíkaté deriváty uhlovodíků Evropská unie Evropa reliéf (test) Evropa ostrovy a poloostrovy (test) Evropa vodstvo (test) Velká Británie Francie Benelux Německo Rakousko a Švýcarsko Španělsko a Portugalsko Evropské ministáty Itálie a Řecko Severní Evropa Polsko, Slovensko, Maďarsko Jihovýchodní Evropa Východní Evropa Rusko Evropa obyvatelstvo a sídla (test) Evropa hospodářství (test) Evropa regiony a správní celky (test) Asie podnebné a vegetační pásy Asie podnebné a vegetační pásy (test) Asie - náboženství Asie náboženství (test) Asie - reliéf Asie reliéf (test) Asie - vodstvo Asie vodstvo (test) Asie - obyvatelstvo Asie obyvatelstvo (test) Asie - hospodářství Asie hospodářství (test)

8 Asie cestovní ruch Asie města (test) Střední Asie Zakavkazsko Jihozápadní Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie Zpracování výsledků měření Měření délky Výsledky nepřímých měření Měření hustoty Studium kinematiky pohybu Měření zrychlení Měření smykového tření Měření tepelné kapacity Ověření Hookova zákona Měření povrchového napětí Měření tíhového zrychlení Závislost periody na délce kyvadla Měření voltampérových charakteristik Měření rezistivity Měření zatěžovací charakteristiky zdroje Měření charakteristik diod Měření indukčnosti cívky Měření indexu lomu Měření ohniskové vzdálenosti čočky 1 Měření ohniskové vzdálenosti čočky 2 Algoritmizace-obecné zásady (1) Algoritmizace obecné zásady (2) Algoritmizace postup řešení Algoritmizace jednoduché algoritmy Příklady -sekvence Algoritmizace podmínka, větvení Algoritmizace složená podmínka Příklady větvení Cvičení if (1) Cvičení if (2) Příklady větvení (1) Příklady větvení (2) Příklady větvení (3)

9 Algoritmizace-cyklus whille, repeat Algoritmizace-for, pole Příklady cykly (1) Příklady cykly (2) Podprogramy Procedura Funkce Anal. geomet. úvod Vektor Operace s vektory Příklady Kolmost vektorů Úhel vektorů Směrový vektor přímky Rovnice přímky Kuželosečky Kružnice 1 Kružnice 2 Kružnice a přímka Elipsa Elipsa a přímka Parabola Parabola a přímka Hyperbola Kružnice a př. příklady Klasifikace kuželoseč. Kuželosečky příklady Charakteristik Eine übersichtliche Anleitung Charakteristik - Arbeitsblatt Psychotest Pardubice Pardubice - Arbeitsblatt Pardubice - Quiz Erich Maria Remarque: Drei Kameraden - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque - Arbeitsblatt Erich Maria Remarque Wetter und Jahreszeiten - Arbeitsblatt Wetter und Jahreszeiten Wetter und Jahreszeiten Wortschatz und Redewendungen

10 Kreuzworträtsel - Familienmitglieder Adjektivendungen, Endungen der Artikelwörter Mobbing in der Schule Brüder Grimm Frau Holle Hotel Sacher Kopfschmerzen Passiv - Übungen Fehlertext Grammatikübersicht Futur I, Futur II Kennen Sie deutsche Abkürzungen? Albrecht Dürer - Holzschnitte Albrecht Dürer - Kupferstich Albrecht Dürer - Selbstbildnis Albrecht Dürer - Gemälde Albrecht Dürer - Zeichnung Albrecht Dürer - Aquarell Albrecht Dürer - Lebenslauf Paul Klee Paul Klee - Bilder Max Ernst Pohybová aktivita základní pojmy, druhy Základní parametry pohybové aktivity Sportovní výživa I. Sportovní výživa II. Sportovní výživa test Doplňky sportovní výživy Doplňky výživy ve stravě sportující mládeže Doplňky stravy pracovní list Kosterní svalstvo Typy svalových vláken Reakce a adaptace na zátěž transportní systém I Reakce a adaptace na zátěž transportní systém II Transportní systém test Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus I Reakce a adaptace na zátěž energetický metabolismus II Energetický metabolismus test Pohybové schopnosti Doping ve sportu Dopingová kontrola Doping pracovní list

11 Zdraví Zdravotní stav české populace Životní styl a zdraví Výživa I Výživa II sacharidy Výživa III bílkoviny Výživa IV tuky Výživa V výživová doporučení Rizika ve výživě Poruchy příjmu potravy Test makronutrienty Pracovní list sestavení jídelníčku Vliv prostředí na zdraví Stres I Stres II pracovní stres Kuřáctví Závislosti na návykových látkách Prevence kardiovaskulárních onemocnění Prevence nádorových onemocnění Stárnutí

12 KONVERZACE.MIL.01 KONVERZACE.MIL.02 KONVERZACE.MIL.03 KONVERZACE.MIL.04 KONVERZACE.MIL.05 KONVERZACE.MIL.06 KONVERZACE.MIL.07 KONVERZACE.MIL.08 KONVERZACE.MIL.9 KONVERZACE.MIL.10 KONVERZACE.MIL.11 KONVERZACE.MIL.12 KONVERZACE.MIL.13 KONVERZACE.MIL.14 KONVERZACE.MIL.15 KONVERZACE.MIL.16 KONVERZACE.MIL.17 KONVERZACE.MIL.18 KONVERZACE.MIL.19 KONVERZACE.MIL.20 KONVERZACE.MIL.21 KONVERZACE.MIL.22 KONVERZACE.MIL.23 KONVERZACE.MIL.24 KONVERZACE.MIL.25 KONVERZACE.MIL.26 KONVERZACE.MIL.27 KONVERZACE.MIL.28 KONVERZACE.MIL.29 KONVERZACE.MIL.30 KONVERZACE.MIL.31

13 KONVERZACE.MIL.32 MLUVNICE.KUB.01 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.02 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.03 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.04 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.05 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.06 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.07 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.08 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.09 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.10 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.KUB.11 MLUVNICE.HY.12 MLUVNICE.HY.13 MLUVNICE.HY.14 MLUVNICE.HY.15 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.16 VY_22_ INOVACE _AJ. MLUVNICE.HY.17 MLUVNICE.HY.18 MLUVNICE.HY.19 MLUVNICE.HY.20 MLUVNICE.HY.21 MLUVNICE.HY.22 MLUVNICE.ST.23 MLUVNICE.ST.24 MLUVNICE.ST.25 MLUVNICE.ST.26

14 MLUVNICE.ST.27 MLUVNICE.ST.28 MLUVNICE.ST.29 MLUVNICE.ST.30 MLUVNICE.ST.31 MLUVNICE.ST.32 Označení materiálu (příloha) KONVERZACE.STR.01 KONVERZACE.STR.02 KONVERZACE.STR.03 KONVERZACE.STR 04 KONVERZACE.STR.05 KONVERZACE.STR.06 KONVERZACE.STR.07 KONVERZACE.STR.08 KONVERZACE.STR.09 KONVERZACE.STR.10 KONVERZACE.STR.11 KONVERZACE.STR.12 KONVERZACE.STR.13 KONVERZACE.STR.14 KONVERZACE.STR.15 KONVERZACE.STR.16 KONVERZACE.STR.17 KONVERZACE.STR.18 KONVERZACE.STR.19 KONVERZACE.STR.20 KONVERZACE.STR.21 KONVERZACE.STR.22 KONVERZACE.STR.23 KONVERZACE.STR.24 KONVERZACE.STR.25 KONVERZACE.STR.26 KONVERZACE.STR.27 KONVERZACE.STR.28 KONVERZACE.STR.29 KONVERZACE.STR.30 KONVERZACE.STR.31 KONVERZACE.STR.32

15 VY_32_INOVACE_ČJ.M.01 VY_32_INOVACE_ČJ.M.02 VY_32_INOVACE_ČJ.M.03 VY_32_INOVACE_ČJ.M.04 VY_32_INOVACE_ČJ.M.05 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.06 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.07 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.08 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.09 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.10 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.11 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.12 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.13 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.14 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.15 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.16 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.17 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.18 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.19 VY_32_ INOVACE _ČJ.M.20 VY_32_INOVACE_ČJ.E.01 VY_32_INOVACE_ČJ.E.02 VY_32_INOVACE_ČJ.E.03 VY_32_INOVACE_ČJ.E.04 VY_32_INOVACE_ČJ.E.05 VY_32_INOVACE_ČJ.E.06 VY_32_INOVACE_ČJ.E.07 VY_32_INOVACE_ČJ.E.08 VY_32_INOVACE_ČJ.E.09 VY_32_INOVACE_ČJ.E.10 VY_32_INOVACE_ČJ.E.11 VY_32_INOVACE_ČJ.E.12 VY_32_INOVACE_ČJ.E.13 VY_32_INOVACE_ČJ.E.14 VY_32_INOVACE_ČJ.E.15

16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.16 VY_32_INOVACE_ČJ.E.17 VY_32_INOVACE_ČJ.E.18 VY_32_INOVACE_ČJ.E.19 VY_32_INOVACE_ČJ.E.20 VY_32_INOVACE_D.01 VY_32_INOVACE_D.02 VY_32_INOVACE_D.03 VY_32_INOVACE_D.04 VY_32_INOVACE_D.05 VY_32_INOVACE_D.06 VY_32_INOVACE_D.07 VY_32_INOVACE_D.08 VY_32_INOVACE_D.09 VY_32_INOVACE_D.10 VY_32_INOVACE_D.11 VY_32_INOVACE_D.12 VY_32_INOVACE_D.13 VY_32_INOVACE_D.14 VY_32_INOVACE_D.15 VY_32_INOVACE_D.16 VY_32_INOVACE_D.17 VY_32_INOVACE_D.18 VY_32_INOVACE_D.19 VY_32_INOVACE_D.20 VY_32_INOVACE_ČJ.L.01 VY_32_INOVACE_ČJ.L.02 VY_32_INOVACE_ČJ.L.03 VY_32_INOVACE_ČJ.L.04 VY_32_INOVACE_ČJ.L.05 VY_32_INOVACE_ČJ.L.06 VY_32_INOVACE_ČJ.L.07 VY_32_INOVACE_ČJ.L.08 VY_32_INOVACE_ČJ.L.09 VY_32_INOVACE_ČJ.L.10 VY_32_INOVACE_ČJ.L.11 VY_32_INOVACE_ČJ.L.12 VY_32_INOVACE_ČJ.L.13 VY_32_INOVACE_ČJ.L.14

17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.15 VY_32_INOVACE_ČJ.L.16 VY_32_INOVACE_ČJ.L.17 VY_32_INOVACE_ČJ.L.18 VY_32_INOVACE_ČJ.L.19 VY_32_INOVACE_ČJ.L.20 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.01 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.02 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.03 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.04 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.05 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.06 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.07 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.08 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.09 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.10 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.11 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.12 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.13 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.15 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.16 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.14 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.17 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.18 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.19 VY_32_INOVACE_B.ČLOVĚKA.20 VY_32_INOVACE_CH. BIOCH.01 VY_32_INOVACE_ CH.BIOCH.02 VY_32_INOVACE_CH.ORG.03 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.04 VY_32_INOVACE_CH.ORG.05 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.06 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.07 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.08 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.09 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.10 VY_32_INOVACE_CH.BIOCH.11 VY_32_INOVACE_CH.ORG.12 VY_32_INOVACE_CH.ORG.13

18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.14 VY_32_INOVACE_CH.ORG.15 VY_32_INOVACE_CH.ORG.16 VY_32_INOVACE_CH.ORG.17 VY_32_INOVACE_CH.ORG.18 VY_32_INOVACE_CH.ORG.19 VY_32_INOVACE_CH.ORG.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.14 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.15 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.17 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.16 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.01 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.02 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.03 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.04 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.05 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.07 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.13 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.08 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.06 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.09 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.10 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.11 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.12 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.18 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.20 VY_32_INOVACE_Z.EVROPA.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.01 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.02 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.03 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.04 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.05 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.06 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.07 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.08 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.09 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.10 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.11 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.12

19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.13 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.14 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.15 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.16 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.17 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.18 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.19 VY_32_INOVACE_Z.ASIE.20 VY_32_INOVACE_FYZIKA.01 VY_32_INOVACE_FYZIKA.02 VY_32_INOVACE_FYZIKA.03 VY_32_INOVACE_FYZIKA.04 VY_32_INOVACE_FYZIKA.05 VY_32_INOVACE_FYZIKA.06 VY_32_INOVACE_FYZIKA.07 VY_32_INOVACE_FYZIKA.08 VY_32_INOVACE_FYZIKA.09 VY_32_INOVACE_FYZIKA.10 VY_32_INOVACE_FYZIKA.11 VY_32_INOVACE_FYZIKA.12 VY_32_INOVACE_FYZIKA.13 VY_32_INOVACE_FYZIKA.14 VY_32_INOVACE_FYZIKA.15 VY_32_INOVACE_FYZIKA.16 VY_32_INOVACE_FYZIKA.17 VY_32_INOVACE_FYZIKA.18 VY_32_INOVACE_FYZIKA.19 VY_32_INOVACE_FYZIKA.20 VY_32_INOVACE_IVT.01 VY_32_INOVACE_IVT.02 VY_32_INOVACE_IVT.03 VY_32_INOVACE_IVT.04 VY_32_INOVACE_IVT.05 VY_32_INOVACE_IVT.06 VY_32_INOVACE_IVT.07 VY_32_INOVACE_IVT.08 VY_32_INOVACE_IVT.09 VY_32_INOVACE_IVT.10 VY_32_INOVACE_IVT.11 VY_32_INOVACE_IVT.12 VY_32_INOVACE_IVT.13

20 VY_32_INOVACE_IVT.14 VY_32_INOVACE_IVT.15 VY_32_INOVACE_IVT.16 VY_32_INOVACE_IVT.17 VY_32_INOVACE_IVT.18 VY_32_INOVACE_IVT.19 VY_32_INOVACE_IVT.20 VY_32_INOVACE_MAT.01 VY_32_INOVACE_MAT.02 VY_32_INOVACE_MAT.03 VY_32_INOVACE_MAT.04 VY_32_INOVACE_MAT.05 VY_32_INOVACE_MAT.06 VY_32_INOVACE_MAT.07 VY_32_INOVACE_MAT.08 VY_32_INOVACE_MAT.09 VY_32_INOVACE_MAT.10 VY_32_INOVACE_MAT.11 VY_32_INOVACE_MAT.12 VY_32_INOVACE_MAT.13 VY_32_INOVACE_MAT.14 VY_32_INOVACE_MAT.15 VY_32_INOVACE_MAT.16 VY_32_INOVACE_MAT.17 VY_32_INOVACE_MAT.18 VY_32_INOVACE_MAT.19 VY_32_INOVACE_MAT.20 VY_22_INOVACE_NJ.01 VY_22_INOVACE_NJ.02 VY_22_INOVACE_NJ.03 VY_22_INOVACE_NJ.04 VY_22_INOVACE_NJ.05 VY_22_INOVACE_NJ.06 VY_22_INOVACE_NJ.07 VY_22_INOVACE_NJ.08 VY_22_INOVACE_NJ.09 VY_22_INOVACE_NJ.10 VY_22_INOVACE_NJ.11 VY_22_INOVACE_NJ.12

21 VY_22_INOVACE_NJ.13 VY_22_INOVACE_NJ.14 VY_22_INOVACE_NJ.15 VY_22_INOVACE_NJ.16 VY_22_INOVACE_NJ.17 VY_22_INOVACE_NJ.18 VY_22_INOVACE_NJ.19 VY_22_INOVACE_NJ.20 VY_22_INOVACE_NJ.21 VY_22_INOVACE_NJ.22 VY_22_INOVACE_NJ.23 VY_22_INOVACE_NJ.24 VY_22_INOVACE_NJ.25 VY_22_INOVACE_NJ.26 VY_22_INOVACE_NJ.27 VY_22_INOVACE_NJ.28 VY_22_INOVACE_NJ.29 VY_22_INOVACE_NJ.30 VY_22_INOVACE_NJ.31 VY_22_INOVACE_NJ.32 VY_32_INOVACE_TSP.01 VY_32_INOVACE_TSP.02 VY_32_INOVACE_TSP.03 VY_32_INOVACE_TSP.04 VY_32_INOVACE_TSP.05 VY_32_INOVACE_TSP.06 VY_32_INOVACE_TSP.07 VY_32_INOVACE_TSP.08 VY_32_INOVACE_TSP.09 VY_32_INOVACE_TSP.10 VY_32_INOVACE_TSP.11 VY_32_INOVACE_TSP.12 VY_32_INOVACE_TSP.13 VY_32_INOVACE_TSP.14 VY_32_INOVACE_TSP.15 VY_32_INOVACE_TSP.16 VY_32_INOVACE_TSP.17 VY_32_INOVACE_TSP.18 VY_32_INOVACE_TSP.19 VY_32_INOVACE_TSP.20

22 VY_32_INOVACE_VZ.01 VY_32_INOVACE_VZ.02 VY_32_INOVACE_VZ.03 VY_32_INOVACE_VZ.04 VY_32_INOVACE_VZ.05 VY_32_INOVACE_VZ.06 VY_32_INOVACE_VZ.07 VY_32_INOVACE_VZ.08 VY_32_INOVACE_VZ.09 VY_32_INOVACE_VZ.10 VY_32_INOVACE_VZ.11 VY_32_INOVACE_VZ.12 VY_32_INOVACE_VZ.13 VY_32_INOVACE_VZ.14 VY_32_INOVACE_VZ.15 VY_32_INOVACE_VZ.16 VY_32_INOVACE_VZ.17 VY_32_INOVACE_VZ.18 VY_32_INOVACE_VZ.19 VY_32_INOVACE_VZ.20

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2160

CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název projektu: Moderní škola 2010 Přístup ke všem zpracovaným materiálům poskytne

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Seznam DUMů. autor DUMů: Ing. Pavel Bednář. autor DUMů: Hedvika Daňková

Seznam DUMů. autor DUMů: Ing. Pavel Bednář. autor DUMů: Hedvika Daňková Seznam DUMů autor DUMů: Ing. Pavel Bednář VY_32_INOVACE_ OV4_1 16.2.2013 Odborné vzdělávání BCG - analýza MAM 1 - nást. VY_32_INOVACE_ OV4_2 17.2.2013 Odborné vzdělávání Organizační struktura podniku MAM

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více