Informace o jazykových kurzech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o jazykových kurzech"

Transkript

1 Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: lekce konverzační témata: pozdravy, společenské fráze, rodina, příbuzenské vztahy, denní program, britská kuchyně, nákupy, Velká Británie Kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka. Výuka probíhá v dvouhodinových blocích jedenkrát týdně. V hodinách je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností a praktické osvojení anglického jazyka. 2. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, 2 probírané učivo: Eurolingua English 1 (10., 11. lekce) Eurolingua English 2 (1. 7. lekce) konverzační témata: rodinný život, roční období a počasí, cestování (+ v hotelu), ve městě (+ udávání směru), v restauraci gramatika: sloveso BE, HAVE, přítomný čas prostý, minulý čas prostý, základní nepravidelná slovesa a jejich tvary pro minulý čas a minulé příčestí, frekvenční příslovce, tázací zájmena, počitatelnost podstatných jmen. slovní zásoba: rodina, koníčky, bydlení, nakupování, činnosti všedního dne, jídlo a pití. 3. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena 48/hod Eurolingua English 2, 3 probírané učivo: Eurolingua English 2: lekce 3: lekce konverzační témata: popis obrázku a právě probíhající činnosti, nákup oblečení a obuvi, víkendy a prázdniny, písemné pozvání, činnost ve volném čase, zaměstnání a pracoviště, práce v zahraničí,

2 gramatika: přípravy na cestu, popis osobnosti a povahy, situace na letišti, v hotelu, na poště, v bance, na nádraží, cestování dopravními prostředky přítomný čas průběhový, výrazy one/ones po přídavných jménech, slovosled v otázkách, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, gerundium jako podmět, předmět a po předložkách, modální slovesa (might, may, could, must, have to, don t have to, must not), předpřítomný čas prostý, srovnání minulého času prostého a předpřítomného času prostého gramatika přítomný čas prostý, minulý čas prostý, tvoření otázek a záporu v těchto časech, otázky s tázacími zájmeny, modální slovesa (can, may, must), nepravidelná slovesa a jejich tvary pro minulý čas a minulé příčestí, souhlas a nesouhlas v krátkých dovětcích, předmětné tvary zájmen, příslovečná určení místa a času, počitatelnost a nepočitatelnost některých podstatných jmen, předložky času, both a neither, some a any. slovní zásoba rodina, koníčky, nakupování, oslavy, svátky, reálie anglicky mluvících zemí, jídlo a pití, bydlení. 4. ročník Eurolingua English 3 probírané učivo: Eurolingua English 3: lekce konverzační témata: bydlení, v restauraci, nemoci, u lékaře, počasí, Austrálie, New York, problémy a ochrana životního prostředí, zaměstnání gramatika: vztažná zájmena, vedlejší věta vztažná, budoucí čas vyjádřený pomocí will, přítomného času průběhového a vazby be going to, stupňování přídavných jmen, podmínkové věty 1. a 2. typu, minulý infinitiv, minulý čas průběhový, stupňování příslovcí, předminulý čas prostý a průběhový a podmínková věta 3. typu, nepřímá řeč, souslednost časů, frázová slovesa gramatika přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, budoucí čas prostý, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa, nepravidelná slovesa a jejich tvary pro minulý čas a minulé příčestí, podmiňovací způsob, trpný rod. slovní zásoba rodina, koníčky, nakupování, oslavy, svátky, reálie anglicky mluvících zemí, jídlo a pití, cestování, sport, oblečení, bydlení.

3 5. ročník Eurolingua English 4 probírané učivo: Eurolingua English 4: lekce konverzační témata: zaměstnání, vzdělání a výchova, nové informační technologie, turistika, přistěhovalectví, cestování, média, britský a americký vládní systém, sporty a sportovní vyžití, Kanada, ochrana přírody gramatika: zvratná, zdůrazňovací, reciproční zájmena, tázací dovětky, gerundium po předložkách, gerundium a infinitiv, vazby s used to, předbudoucí čas, budoucí čas průběhový, nepřímá otázka, nepřímé vyjádření rozkazu, žádosti a návrhu, vyjádření doporučení, možností a pravděpodobností, frázová slovesa gramatika vztažná zájmena, vedlejší věta vztažná, budoucí čas vyjádřený pomocí will, přítomného času průběhového a vazby be going to, stupňování přídavných jmen, podmínkové věty 1. a 2. typu, minulý infinitiv, minulý čas průběhový, stupňování příslovcí, předminulý čas prostý a průběhový a podmínková věta 3. typu, nepřímá řeč, souslednost časů, frázová slovesa. slovní zásoba bydlení, v restauraci, nemoci, u lékaře, počasí, Austrálie, New York, problémy a ochrana životního prostředí, zaměstnání. Kurz - příprava k maturitní zkoušce roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin, studenti: Kč Konverzační témata v angličtině Letś talk Kurz je určen pro zájemce, kteří budou maturovat z anglického jazyka. V kurzu se probírají jednotlivá maturitní témata, konverzace. Tříměsíční intenzivní kurz školné: Kč 2.560/48 vyučovacích hodin cena Kč 53/hod studenti, senioři: Kč Konverzační témata v angličtině Jedná se o intenzivní tříměsíční kurz, výuka 4 hodiny týdně, 2 x 2 hodiny. Kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí oživit znalosti jazyka, domluvit se na dovolené, na nákupech atd. Konverzační témata: rodina, bydlení, nakupování, v restauraci, v hotelu, volný čas

4 Konverzační kurz T. Gotheinerová: Domluvíte se anglicky? D. L. Hmoudová: Angličtina maturitní témata Kurz je určen pro zájemce, kteří jíž zvládli základní gramatické jevy a nyní je chtějí procvičovat formou konverzace a poslechů. V kurzu se procvičují základní konverzační témata. Přípravný kurz na státní základní zkoušku roční školné: Kč 5.200/114 vyučovacích hodin studenti, senioři: Kč Raymond Murphy English Grammar In Use L. Jones Progress to FCE konverzační témata: communication, media, living in the society, daily routine, education, school life, jobs, town and village, house and my home, culture, reading, tourism, travel and transport, health and illness, food and meals, sports and games, clothes and fashion, traditions, holidays, nature, the environment, weather, progress and technology and problems in society gramatika: časové věty, podmínkové věty, přípustkové věty, přací věty, zvolací věty, nepřímá řeč/souslednost časů, gerundium/ /předložka + gerundium, vazby sloves s gerundiem a infinitivem, vazby sloveso + předmět, sloveso + podmět, have st done, trpný rod průběhový, nepřímá otázka, every, each, all, both, přívlastková věta volná/těsná, účelový infinitiv, nepřímý a přímý podmět, too/enough + přídavné jméno + sloveso, participia, frázová slovesa, počitatelnost a členy Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí složit státní základní zkoušku z anglického jazyka nebo FCE. Přípravný kurz na státní všeobecnou zkoušku roční školné: Kč 5.200/114 vyučovacích hodin studenti, senioři: Kč Leo Jones: New Path to Proficiency E. Hall: Objective Proficiency M. Vince: Advanced Language Practice konverzační témata: modern life, free time, people and adventure, living in the society, food and restaurants, travel and transport, sports and games, the mass media, education and learning, nature and the environment, work and employment, culture and cultural life,

5 health and illnesses, modern life, war and peace, tourism and visiting people, languages/learning languages, relationships friends and enemies, home and family life Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí složit státní všeobecnou zkoušku z anglického jazyka nebo CAE, příprava spočívá jednak v přípravě jazykové ( ústní i písemné), jednak odborné (ústní).

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk výuka předmětu anglického jazyka na úrovni, která odpovídá charakteristice Cizího jazyka v RVP G vstupní úroveň je A1 (A2 ve druhé skupině) a

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel. Administrativní a prezentační systémy - APS124EK Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 8 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více