Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice"

Transkript

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí /pracovní list/ Cesta do školy pracovní list Třídění živočichů obratlovci / pracovní list/ Přírodní společenstva na podzim - říjen Třídění rostlin a hub - prezentace Ovoce a zelenina - prezentace Kalendář přírody VLASTIVĚDA 4. Krkonoše - prezentace VLASTIVĚDA 4. Krkonoše pracovní list Ovoce a zelenina pracovní list Ovoce a zelenina - test VLASTIVĚDA 4. Jeseníky - prezentace VLASTIVĚDA 4. Jeseníky pracovní list Počasí a podnebí - prezentace Přírodní společenstva v zimě - únor Mgr. Šárka Matoušková 1

2 1.,3. ROČNÍK 3. Opakování učiva 2. ročníku 3. Procvičování učiva 2. ročníku 3. Základní skladební dvojice- podstatná jména, slovesa 3. Abeceda, nauka o slově 3. Stavba věty jednoduché- Základní skladební dvojice 3. Psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov 3. Nauka o slově- slova protikladná- antonyma 3. Abeceda- řazení jmen 3. Nauka o slově- význam slova, slova souřadná, podřazená, protikladná 3. Rod podstatných jmen Psaní i/y po b a l 1. Zrakové rozlišování písmen Mm, Dd, Pp, Aa, Nn, Ee, rozvoj pečlivosti a trpělivosti 3. Opakování učiva za 1. pololetí 1. Čtení s porozuměním 3. Mluvnické kategorie podstatných jmen 3. Mluvnické kategorie podstatných jmen 3. Opakování učiva za 3.čtvrtletí 3. Přídavná jména 3. Číslovky 3. Ohebné slovní druhy 3. Neohebné slovní druhy 1. Čtení s porozuměním 3. Opakování- mluvnické kategorie podstatných jmen (číslo, pád) Mgr. Lucie Šneiderová 2

3 3.,4. ROČNÍK 4. Repetition 3. Colours 3. Numbers 4. High numbers 4. Halloween 3. Alphabet game Christmas 3. Pets 4. City game 3. Family 3. Days in a week 3. Pancake Tuesday 4. Easter quiz 4. What time is it? 4. Months 4. Verbs and nouns 4. Queen Elizabeth 4. Animals 3. Playing with sentences 4. Playing with sentences Ing. Jana Achilisová,MBA 3

4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3.,4.ROČNÍK PRVOUKA 3. Orientace v krajině PRVOUKA 3. Krajina mého domova. PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA 4. Vodstvo ČR PŘÍRODOVĚDA PRVOUKA 3. Vznik půdy Přírodní společenstva v zimě-prosinec Přírodní společenstva v zimě-leden PRVOUKA 3. Měření vlastností látek VLASTIVĚDA 4. Sámova říše a Velká Morava VLASTIVĚDA 4. Na úsvitu dějin VLASTIVĚDA 4. Románský a gotický sloh PŘÍRODOVĚDA 4. Křížovky a přesmyčky Přírodověda pro 4. ročník VLASTIVĚDA 4. Přemyslovci a Lucemburkové PRVOUKA 3. Křížovky a přesmyčky Prvouka pro 3. ročník VLASTIVĚDA 4. Křížovky a přesmyčky Vlastivěda pro 4. ročník PŘÍRODOVĚDA 4. Rostliny v našem okolí PRVOUKA 3. Živočichové, rostliny a houby třídící tabulka VLASTIVĚDA 4. Renesance VLASTIVĚDA 4. Letopočty VLASTIVĚDA 4. Jagellonci a počátek vlády Habsburků VLASTIVĚDA 4. Baroko Mgr. Šárka Matoušková 4

5 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 1.,3.ROČNÍK MATEMATIKA 3. Procvičování násobilky 2 Procvičování násobilky 3 Procvičování násobilky 4 Procvičování násobilky 5, 6 Procvičování násobilky 7, 8 Procvičování násobilky 9, 10 MATEMATIKA 3. Pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky MATEMATIKA 3. Rýsování a měření úseček MATEMATIKA 3. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel MATEMATIKA 3. Písemné sčítání více sčítanců MATEMATIKA 3. Slovní úlohy v číselném oboru do 100 MATEMATIKA 3. Opakování učiva za 1. pololetí MATEMATIKA 3. Opakovací hodina násobení a dělení v oboru malé násobilky, sčítání dvojciferných čísel do 1000, řazení čísel MATEMATIKA 3. Násobení a dělení v oboru malé násobilky, sčítání a odčítání do 100 MATEMATIKA Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky MATEMATIKA 1. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. MATEMATIKA 2. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky MATEMATIKA 2. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky MATEMATIKA 1. Číselný obor 1-5 (numerace, porovnávání čísel, sčítání, odčítání) Číselný obor 0-7 (numerace, porovnávání čísel, sčítání, odčítání) MATEMATIKA 2. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky MATEMATIKA Pamětné počítání v oboru čísel 0-7 Pamětné počítání v oboru čísel do 20 s přechodem desítky MATEMATIKA 2. Opakování učiva za 1. pololetí MATEMATIKA 2. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky procvičování a upevňování MATEMATIKA 2. Početní operace v číselném oboru do 100 MATEMATIKA 2. Opakování učiva 2. ročníku Mgr. Lucie Šneiderová 5

6 3.,4. ROČNÍK ,4. Koncovky příčestí minulého Koncovky podstatných jmen 4. Koncovky příčestí minulého 4. Slovesa, podstatná jména- opakování učiva (test) 4. Přísloví, lidové rčení a přirovnání 4. Slova s - bje-, - vje-, - bě-, -vě-. 3. Párové souhlásky na konci slov 3.,4. Abeceda, nauka o slově- slova podřazená, nadřazená, souřadná 3.,4. Vyjmenovaná slova po b 3.,4. Vyjmenovaná slova po b Čtení s porozuměním. Je to pravda? 3.,4. Opozita 3.,4. Vyjmenovaná slova po l 3.,4. Slovesa 3.,4. Slovesa jednoduchý a složený slovesný tvar, infinitiv 3.,4. Slovní druhy 3.,4. Přirovnání, význam slov 3. Opakování test za 1. pololetí 3. ročníku 3.,4. Procvičování učiva (Velikonoce) 4. Předpony vz-, roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před- Vyjmenovaná slova po b-z (dvojice slov) PaedDr. Pavlína Neuwirthová 6

7 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3.-5.ROČNÍK VLASTIVĚDA 5. Východní a severní Čechy - kvíz PŘÍRODOVĚDA 4. V lese - rostliny a houby PŘÍRODOVĚDA 5. Výbava kola PŘÍRODOVĚDA 5. Podnebné pásy - kvíz PŘÍRODOVĚDA 4. Savci v našich lesích PRVOUKA 3. Živé a neživé přírodniny, lidské výtvory, látky PŘÍRODOVĚDA 5. Živočichové různých podnebných pásů VLASTIVĚDA 5. Východní a severní Čechy - test VLASTIVĚDA 5. Jižní Čechy a Českomoravská vrchovina PŘÍRODOVĚDA 4. Plazi a obojživelníci v našich lesích VLASTIVĚDA 5. Zajímavosti z putování po České republice. VLASTIVĚDA 5. Západní a jižní Čechy PRVOUKA 3. Domino PŘÍRODOVĚDA 4. Lesní živočichové - kvíz VLASTIVĚDA 5. A - Z kvíz PŘÍRODOVĚDA 5. Třídění rostlin VLASTIVĚDA 4. Povrch ČR VLASTIVĚDA 5. Vlastivědné pojmy PRVOUKA 3. Risk - voda, vzduch, horniny a nerosty VLASTIVĚDA 5. Risk - Od Sáma až po Habsburky Mgr. Šárka Matoušková 7

8 1.-5.ROČNÍK 3.,4. Hudební nástroje 3.,4. Procvičování učiva hudební teorie 3.,4. Procvičování učiva hudební nauky 3.,4. Rytmická cvičení 3.,4.,5. Noty a jejich hodnoty Rytmická cvičení 3.,4.,5. Prověření znalostí 3.,4.,5. Hry s rytmy Rytmická cvičení Rozvoj hudební představivosti 5. Hudební abeceda 3.,4. Pomocné linky 5. Česká státní hymna 3.,4.,5. Aktivizační chvilky s opakováním učiva 3.,4.,5. Čeští hudební skladatelé (L. Janáček, B. Smetana) 3.,4.,5. Bedřich Smetana 1.,2.. Hudební nástroje 3.,4.,5. J. J. Ryba Česká mše vánoční 3.,4.,5. Hudební nástroje 3.,4.,5. Opakování učiva hudební nauky 2. Hudební nástroje 3.,4.,5. Opakování učiva za 1. pololetí 3.,4.,5. Rytmická cvičení, psaní not Mgr. Lucie Šneiderová 8

9 4.,5.ROČNÍK 5. Royal family quiz 5. Adjectives 5. Opposites 5. Halloween 5. Where are you 5. Jobs 5. Read the sentences 5. Headhunter 5. Story 5. Make the sentences 5. Cards 4.. Can 5. Clothes 4. Shopping 5. Christmas 5. Dates 5. Picture reading 5. Jobs 5. Alphabet games 4. Food Ing. Jana Achilisová,MBA 9

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více