Uživatelský Manuál (release )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský Manuál (release 2.9.0.0)"

Transkript

1 1 Strana

2 2 Strana OBSAH 1. ZÁKLADNÍ KONCEPT LAYOUT PODPOROVANÉ PRODUKTY DETAILNÍ POPIS FUNKCE BACKTESTER VLOŽENÍ ÚLOHY (JOB) ZPRACOVÁNÍ BACKTEST PRÁCE S VÝSLEDKY SEASONAL CALENDAR STRUKTURA ZOBRAZENÍ PŘETAŽENÍ DO BROWSERU BROWSER SLOŽKA PRODUKT VKLÁDÁNÍ A PŘETAHOVÁNÍ PRODUKTŮ SEZÓNNÍ GRAF EXTREME LOCATOR NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ SEASONAL REPORTER NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ NOTEPAD NASTAVENÍ OBECNÉ PROXY SETTINGS INDIKÁTORY ÚDRŽBA DATABÁZE PŘEHLED ZMĚN... 22

3 3 Strana MYMARKETANALYZER UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. ZÁKLADNÍ KONCEPT MMA JE NÁSTROJ NAVRŽENÝ PRO EFEKTIVNÍ ANALÝZU KOMODITNÍCH FUTURES A SPREADŮ ZEJMÉNA Z POHLEDU VYHLEDÁVÁNÍ SEZÓNNOSTÍ A POSOUZENÍ PŘÍPADNÉHO OBCHODU. PODPORUJE ANALÝZU OUTRIGHT KOMODIT, SPREAŮ (I INTERKOMODITNÍCH), 3 A VÍCENOHÝCH SPREADŮ, A SPREADŮ SODLIŠNÝMI POČTY KONTRAKTŮ JEDNOTLIVÝCH NOH. MMA NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ STRATEGII A JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE HISTORICKÉ VÝSLEDKY SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO PRO KOMODITNÍ SEZÓNNÍ OCHODOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ VSTUPY A VÝSTUPY JSOU VŽDY OSOBNÍM RIZIKEM UŽIVATELE. NÁSTROJ MÁ 3 ZÁKLADNÍ MODULY KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ. BACKTESTER PROHLEDÁVÁ HISTORII ZADANÝCH PRODUKTŮ (KOMODIT A SPREADŮ) A IDENTIFIKUJE VÝSKYT SEZÓNNOSTÍ PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ. VÝSTUPEM BACKTESTERU JE PRO KAŽDÝ TESTOVANÝ PRODUKT 0-CCA10 ČASOVÝCH OKEN (SEZÓNNICH STRATEGIÍ) KTERÉ BACKTESTER AUTOMATICKY OZNAČÍ JAKO OPTIMÁLNÍ Z POHLEDU RRR,ZISKU A RISKU. VÝSLEDKY BACKTESTU (VČETNĚ TĚCH KTERÉ NEJSOU OZNAČENÉ JAKO OPTIMÁLNÍ ALE PŘESTO ODPOVÍDAJÍ KRITÉRIÍM) JE MOŽNO PROHLÍŽET V PODOBĚ TABULEK A GRAFICKÉ MAPY. UŽIVATEL SI MŮŽE ZVOLIT I DALŠÍ ČASOVÁ OKNA, POKUD SI PŘEJE. ČASOVÁ OKNA OZNAČENÁ JAKO OPTIMÁLNÍ (TOP) SE NÁSLEDNĚ OBJEVUJÍ V MODULU SEASONAL CALENDAR. SEASONAL CALENDAR Z PŘEDCHOZÍHO ODSTAVCE PLYNE, ŽE KALENDÁŘ JE ZÁVISLÝ NA BACKTESTERU. PŘI STARTU MMA DOJDE K VÝBĚRU OPTIMÁLNÍCH ČASOVÝCH OKEN VŠECH SEZÓNNÍCH OBCHODŮ PRO KTERÉ BYL PROVEDEN BACKTEST. KALENDÁŘ NÁSLEDNĚ ZOBRAZÍ JEN TY KTERÉ SE VYSKYTUJÍ KOLEM AKTUÁLNÍHO DNE. TAK JE MOŽNÉ PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT VÝVOJ HISTORICKY ÚSPĚŠNÝCH PRODUKTŮ A PŘITOM PROHLÍŽET JEN TY, JEJICHŽ NEJVÝKONNĚJŠÍ OBDOBÍ PRÁVĚ NASTÁVÁ. ZAJÍMAVÉ SITUACE JE PAK MOŽNÉ PŘESUNOUT DO BROWSERU, COŽ JE HLAVNÍ VIZUALIZAČNÍ MODUL. BROWSER UMOŽŇUJE ZOBRAZOVÁNÍ GRAFŮ ULOŽENÝCH DO JEHO STRUKTURY A POSKYTUJE POSLEDNÍ STUPEŇ PŘI POSUZOVÁNÍ VSTUPŮ NEBO VÝSTUPŮ. JE VYBAVEN GRAFY SEZONALITY, MĚSÍČNÍ HISTORIE, VOLUME, DOVOLUJE KRESLIT DO GRAFŮ A PSÁT POZNÁMKY A POUŽÍVAT FINANČNÍ INDIKÁTORY. POKUD BYL PRODUKT DO BROWSERU VLOŽEN ZKALENDÁŘE, OBSAHUJE VAZBU NA DATA ZBACKTESTERU, TAKŽE JE MOŽNÉ SE RYCHLE PODÍVAT NA HISTORICKÉ VÝSLEDKY DANÉHO SEZÓNNÍHO OKNA. DALŠÍ UŽITEČNÉ FUNKCE SEASONAL REPORTER UMOŽNUJĚ GENEROVÁNÍ CELKOVÉHO REPORTU SEZÓNNÍCH GRAFŮ PRO PRÁVĚ AKTUÁLNÍ SPREADOVÉ A OUTRIGHT PRODUKTY. VÝSTUP JE TISKNUTELNÝ PŘÍMO NA TISKÁRNU NEBO DO PDF FORMÁTU. EXTREME LOCATOR UMOŽNUJĚ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ EXTRÉMNÍCH HODNOT V AKTUÁLNÍCH SPREADOVÝCH A OUTRIGHT PRODUKTECH PODLE PŘEDEM NASTAVENÝCH PARAMETRŮ. VÝSLEDKEM JE SEZNAM PRODUKTŮ VYHOVUJÍCÍCH DANÝM KRITÉRIÍM.

4 4 Strana 2. LAYOUT PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJE PŘESUN A ZMĚNY VELIKOSTÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT. KLIKEM A TAŽENÍM MYŠI JEDNOTLIVÝCH PODOKEN (1,2) JE MOŽNÉ JE PŘESUNOUT DO JINÉ OBLASTI KONTEJNERU NEBO, VYTAŽENÍM VEN Z KONTEJNERU PŘESUNOUT NAPŘ. NA VEDLEJŠÍ MONITOR. V PŘÍPADĚ POSTRANNÍCH PANELŮ (2) JE MOŽNOST ZAKOTVIT NEBO SKRÝT NÁSTROJ KLIKEM NA SYMBOL PŘIPÍNÁČKU. NÁSTROJ PAK ZŮSTANE DOSTUPNÝ PŘES VÝSUVNOU ZÁLOŽKU NA BOKU OBRAZOVKY. STANDARTNÍ LAYOUT PŘÍKLAD UPRAVENÉHO LAYOUTU

5 5 Strana SYNTAXE PRODUCT SYMBOLŮ SYMBOLY KOMODITNÍCH PRODUKTŮ (OUTRIGHT POZICE A SPREADY), POKUD JSOU VKLÁDÁNY RUČNĚ SE VYTVÁŘEJÍ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL: TYP PŘÍKLAD ZADÁNÍ PRODUKTU POPIS OUTRIGHT POZICE OBECNÝ TVAR HEJ MMA DOPLNÍ ROK PODLE AKTUÁLNÍHO DATA NEJBLIŽŠÍ NEEXPIROVANÝ PRODUKT OUTRIGHT POZICE PLNÝ TVAR HEJ2013 MMA RESPEKTUJE TVAR SPEAD OBECNÝ TVAR HEJ-HEM MMA DOPLNÍ ROKY PODLE AKTUÁLNÍHO DATA NEJBLIŽŠÍ NEEXPIROVANÝ SPREAD PLNÝ TVAR HEJ2013-HEJ2014 MMA RESPEKTUJE TVAR VÍCENOHÉ SPREADY PRODUKTY O VÍCE KONTRAKTECH EXOTICKÉ SPREADY ROK JE VŽDY UVÁDĚN ČTYŘČÍSELNĚ 3. PODPOROVANÉ PRODUKTY HEJ-HEM-GFJ HEJ2013-HEM2013-GFJ2014 1_HEJ-1_HEM-2_GFJ 1_HEJ2013-1_HEM2013-1_GFJ2014 GEZ2013-ZTF2014+RBN2014 2_GEZ2013-1_ZTF2014+2_RBN2014 PRODUKT S TÍM ŽE PRVNÍ NOHA BUDE VŽDY EXPIROVAT PRVNÍ PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U DVOUNOHÝCH PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U DVOUNOHÝCH S TÍM ŽE POČET KONTRAKTŮ JE UVEDEN PŘED SYMBOLEM VE FORMĚ X_ KDE X OZNAČUJE POČET KONTRAKTŮ MMA PODPORUJE LONG I SHORT POZICE BEZ OMEZENÍ, JEDINÉ PRAVIDLO TVOŘÍ PRVNÍ NOHA, KTERÁ SE VŽDY POVAŽUJE ZA LONG A JE BEZ ZNAMÉNKA. JINAK PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U OSTATNÍCH PRODUKTŮ SEZNAM PRODUKTŮ A JEJICH ZKRATEK JE K DISPOZICI V MENU EDIT/COMMODITIES

6 6 Strana 4. DETAILNÍ POPIS FUNKCE 4.1. BACKTESTER BACKTESTER VYHLEDÁVÁ SEZÓNNÍ OBCHODY. ABY JEHO VÝSLEDKY BYLY SPRÁVNĚ REPREZENTOVÁNY V KALENDÁŘI, JE NUTNÉ UDRŽOVAT VŠECHNY ANALYZOVANÉ ÚLOHY AKTUÁLNÍ. TO ZNAMENÁ POKUD CHCI SPRÁVNĚ OTESTOVAT HISTORII PRO SBN2013, JE NUTNÉ PROVÉST BACKTEST PO EXPIRACI SBN2012. KAŽDÁ ÚLOHA OBSAHUJE TZV. BASE PRODUCT, KTERÝ MUSÍ BÝT SHODNÝ S PRODUKTEM KTERÝ BUDU CHTÍT OBCHODOVAT. Z TOHO VYPLÝVÁ ŽE BACKTEST KAŽDÉHO PRODUKTU JE PLATNÝ MAX 1 ROK, PAK JE NUTNÉ HO PŘETESTOVAT TO JE MOŽNÉ UDĚLAT NAPŘ 1 ZA MĚSÍC AUTOMATICKY TLAČÍTKEM KTERÉ AUTOMATICKY POSUNE BASE PRODUKT EXPIROVANÝCH ÚLOH O ROK DOPŘEDU. TYTO ÚLOHY BUDOU PAK OZNAČENY JAKO NOVÉ A PŘI SPUŠTĚNÍ BACKTESTERU BUDOU ZPRACOVÁNY VLOŽENÍ ÚLOHY (JOB) BACKTESTER MŮŽE OBSAHOVAT LIBOVOLNÝ POČET SLOŽEK PRO PRO UKLÁDÁNÍ BACKTESTŮ. JE VÝHODNÉ SLOŽKY POUŽÍVAT A TŘÍDIT JOBY NAPŘ PODLE KOMODIT. PROGRAM OBSAHUJE JAKO VZOR NĚKOLIK SLOŽEK I S VÝSLEDKY. EXISTUJÍ 2 MOŽNOSTI JAK VYTVOŘIT ÚLOHU: RUČNĚ PRO JEDEN PRODUKT A PRO SPREADY PAK HROMADNĚ FORMOU AUTOMATICKÉHO VYTVOŘENÍ SPREADOVÝCH KOMBINACÍ (POUZE INTRAKOMODITNÍCH) TLAČÍTKEM. PŘI RUČNÍM VKLÁDÁNÍ JE MOŽNÉ ZADAT TESTOVANÝ PRODUKT V PLNÉM FORMÁTU NAPŘ HEJ2013-HEZ2013 TZV JEDNORÁZOVÝ JOB (VÁZANÝ KE KONKRÉTNÍMU ROKU), KTERÉHO SE NEDOTKNE AUTOMATICKÉ POSUNOVÁNÍ BASE PRODUKTU ANEBO VE FORMÁTU OBECNÉM - NAPŘ HEJ NEBO HEJ-HEM (BEZ KONRÉTNÍHO ROKU), TAKOVÉMU JOBU JE PAK AUTOMATICKY PŘIDĚLEN BASE PRODUKT PODLE AKTUÁLNÍHO DATA. PO VLOŽENÍ JE DOBRÉ ZKONTROLOVAT BASE PRODUKT ABY SKUTEČNĚ JEHO ROK ODPOVÍDAL ROKU KTERÝ BUDEME OBCHODOVAT. MŮŽE SE TOTIŽ STÁT, ŽE MMA PŘIŘADÍ NESPRÁVNÝ ROK POKUD SE DATUM PRÁVĚ POHYBUJE NA HRANICI EXIPRACE PRODUKTU. EXPIRACI JE TAKÉ MOŽNO ZKONTROLOVAT HROMADNĚ POKUD JOBY VKLÁDÁME HROMADNĚ PRO SPREADY. FORMÁT SYMBOLU ODPOVÍDÁ SYNTAXI PRODUCT SYMBOLŮ POPSANÉ VÝŠE RUČNÍ VLOŽENÍ ÚLOHY KONTROLA BASE PRODUKTU

7 7 Strana KAŽDÁ ÚLOHA JE TEDY DEFINOVANÁ PRODUKTEM A DÁLE PARAMETRY KTERÝMI SE BACKTESTER ŘÍDÍ: BACKTEST METHOD TYPE FINDSEASONALTRADES METODA HLEDAJÍCÍ SEZONALITU RESPEKTIVE PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ JEVY KTERÉ VEDOU K VYSOKÉ PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOSTI OBCHODŮ V URČITÉM ČASOVÉM OKNĚ NEW PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, NEMÁ ZATÍM ŽÁDNOU FUNKCI HISTORY YEARS POČET ROKŮ HISTORIE, KTERÉ BUDOU PRO BACKTEST POUŽITY TRADEDURATIONMIN MINIMÁLNÍ DÉLKA HLEDANÝCH SEZÓNNÍCH ČASOVÝCH OKEN (NEJKRATŠÍ MOŽNÝ OBCHOD) TRADEDURATIONMAX MAXIMÁLNÍ DÉLKA HLEDANÝCH SEZÓNNÍCH ČASOVÝCH OKEN (NEJDELŠÍ MOŽNÝ OBCHOD) WINPERCENTMIN MINIMÁLNÍ PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST OBCHODŮ (NAPŘ 12 Z 15 LET ZISKOVÝCH = 80%) AVERAGERRRMIN FILTR PRO VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO RRR STOPLOSSDOLLAR VELIKOST SL V $ JAKO DOPLŇKOVÝ ZPŮSOB VÝSTUPU Z OBCHODU, POKUD JE 0, NENÍ PŘI BACKTESTU POUŽIT PROFITTARGETDOLLAR VELIKOST PT V $ JAKO DOPLŇKOVÝ ZPŮSOB VÝSTUPU Z OBCHODU, POKUD JE 0, NENÍ PŘI BACKTESTU POUŽIT TYTO PARAMETRY SE PŘI VYTVOŘENÍ JOBU NASTAVÍ NA VÝCHOZÍ HODNOTY, KTERÉ JE MOŽNÉ ZMĚNIT PODLE POTŘEB V MENU/SETTINGS. POKUD UŽIVATEL ZMĚNÍ PARAMETRY U ZPRACOVANÉHO JOBU, PAK SE JOB AUTOMATICKY PŘEPNE DO STAVU NEW A JE NUTNO HO ZNOVU ZPRACOVAT. CALENDARTIMEWINDOWOFFSETHISTORY/FUTURE TYTO MEZE DEFINUJÍ ROZSAH ČASOVÉHO OKNA PRO NĚJŽ JSOU V KALENDÁŘI ZOBRAZENY OBCHODY (RESP.JEJICH VSTUP). JEDNÁ SE O POČET DNŮ DO HISTORIE A BUDOUCNOSTI OD AKTUALNIHO DATA. POKUD VSTUP DO OBCHODU V KALENDARI SPADA DO TOHOTO OBDOBÍ, JE V NĚM ZOBRAZEN.

8 8 Strana ZPRACOVÁNÍ BACKTEST ZPRACOVÁNÍ JOBŮ VE VYBRANÉ SLOŽCE PROVEDEME TLAČÍTKEM. PŘERUŠIT BACKTEST PO DOKONČENÍ PRÁVĚ BEŽÍCÍHO TESTU JE MOŽNÉ POMOCÍ. BACKTEST BĚŽÍ V SAMOSTATNÉM PROGRAMOVÉM VLÁKNĚ, TAKŽE JE MOŽNÉ BĚHEM BACKTESTU PRACOVAT SOSTATNÍMI KOMPONENTY MMA. KAŽDÝ ZPRACOVANÝ JOB JE OZNAČEN (ZPRACOVÁNÍ PROBĚHLO BEZ CHYB) NEBO. CHYBA JE NEJČASTĚJI ZPŮSOBENA U SPREADŮ A TO VLOŽENÍM KOMBINACE PRODUKTŮ, JEJICHŽ OBCHODOVANÉ OBDOBÍ SE NEPŘEKRÝVÁ, TAKŽE JE NELZE ZPRACOVAT. TAKOVÉ CHYBY IGNORUJEME. ZŘÍDKA MŮŽE BÝT PROBLÉM V DOSTUPNOSTI DAT, PAK JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH STAV PRÁCE S VÝSLEDKY PO DOBĚHNUTÍ JE BACKTESTU JE MOŽNÉ PRACOVAT S VÝSLEDKY. BĚHEM BACKTESTU MMA AUTOMATICKY VYBERE NEJLEPŠÍ ČASOVÁ OKNA PRO KAŽDOU KATEGORII PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOSTI A OZNAČÍ JE JAKO TOP (V TABULCE) A JAKO ČERVENÝ BOD NA TRADE MAPĚ. TENTO VÝBĚR LZE UŽIVATELSKY UPRAVIT PODLE OSOBNÍCH PREFERENCÍ V TABULCE RESULT TABLE.

9 9 Strana SLOUPEC TOP JE MOŽNÉ MĚNIT, KAŽDÝ ŘÁDEK, NA NĚMŽ DOŠLO KE ZMĚNE SE PODBARVÍ ORANŽOVĚ A TLAČÍTKEM PROVEDEME ULOŽENÍ ZMĚN. ČASOVÁ OKNA OZNAČENÁ JAKO OPTIMÁLNÍ (TOP) SE NÁSLEDNĚ OBJEVUJÍ V MODULU SEASONAL CALENDAR. PRO OTEVŘENÍ DETAILNÍCH VÝSLEDKŮ DANÉHO ČASOVÉHO OKNA V JEDNOTLIVÝCH LETECH HISTORIE OTEVŘEME HISTORY SEASONAL DETAIL DVOKLIKEM NA PŘÍSLUŠNÝ ŘÁDEK TABULKY. ZDE JE VIDĚT DETAILNÍ VÝSLEDEK KAŽDÉHO ROKU A DÁLE JSOU ZDE UVEDENY SUMÁRNÍ A STATISTICKÉ HODNOTY. NAPŘ MAXMAE JE DOBRÉ ZOHLEDNIT PŘI STANOVENÍ SL, NAPROTI TOMU AVERAGEEXITPRICE POUŽÍVÁME JAKO VODÍTKO PŘI URČENÍ POTENCIÁLU. DRUHOU MOŽNOSTÍ PRO VIZUALIZACI VÝSLEDKŮ JE TRADEMAP, JDE O GRAF S DATEM VSTUPU NA OSE X A VÝSTUPU NA OSE Y KDE JSOU VYZNAČENY VŠECHNY ČASOVÁ OKNA ODPOVÍDAJÍCÍ KRITERIÍM A TOP VÝSLEDKY PRO SEASONAL KALENDÁŘ JSOU PODBARVENY ČERVENĚ. OSTATNÍ BODY JSOU PODBARVENY OD ŽLUTÉ (MAX) PO ČERNOU (MIN) A MŮŽOU CHARAKTERIZOVAT AVERAGERRR,PROFIT,MAE,TRADEDURATION NEBO DAYPROFIT. DVOJKLIKEM NA BOD V GRAFU OPĚT DOJDE K OTEVŘENÍ HISTORY SEASONAL DETAILU KTERÝ SE K BODU VÁŽE.

10 10 Strana V TRADE MAP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT VÝBĚR TOP ČASOVÝCH OKEN. PO DOKONČENÍ BACKTESTŮ SE TOP VÝSLEDKY OBJEVÍ V SEZÓNNÍM KALENDÁŘI SEASONAL CALENDAR KALENDÁŘ PRACUJE VÝHRADNĚ S VÝSLEDKY BACKTESTERU, JE TEDY NUTNÉ NEJPRVE ZPRACOVAT BACKTESTY. ZOBRAZUJE CHRONOLOGICKY ČASOVÁ OKNA, KTERÁ JSOU V OKOLÍ AKTUÁLNÍHO DATA A UMOŽŇUJE RYCHLÉ POSOUZENÍ SITUACE STRUKTURA ZOBRAZENÍ KALENDÁŘ PRACUJE VÝHRADNĚ S VÝSLEDKY BACKTESTERU, JE TEDY NUTNÉ NEJPRVE ZPRACOVAT BACKTESTY. ZOBRAZUJE CHRONOLOGICKY ČASOVÁ OKNA, KTERÁ JSOU VOKOLÍ AKTUÁLNÍHO DATA A UMOŽŇUJE RYCHLÉ POSOUZENÍ SITUACE. POD ÚROVNÍ JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ VIDÍME JEDNOTLIVÉ PRODUKTY, KTERÉ JE MOŽNO ZOBCHODOVAT, VÚROVNI DETAILU SE PAK NACHÁZÍ POLOŽKY KONKRÉTNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ, NA OBRÁZKU VIDÍME PRO CLQ13-CLU13 DVĚ OKNA: A DVOJKLIKEM NA DETAIL SE PŘEMÍSTÍME DO SEASONAL TRADING DETAILU, ZNÁMÉHO ZBACKTESTERU A JEDNODUCHÝM KLIKEM ZOBRAZÍME V DOLNÍ ČÁSTI KALENDÁŘE RYCHLÝ SEZÓNNÍ GRAF S PODBARVENÝM OBDOBÍ, VE KTERÉM TRVÁ ČASOVÉ OKNO.

11 11 Strana PŘETAŽENÍ DO BROWSERU POKUD PŘI PRAVIDELNÉ KONTROLE KALENDÁŘE NARAZÍME NA PRODUKT, JEHOŽ VÝVOJ SE ZDÁ BÝT SLIBNÝ A CHCEME HO DÁLE SLEDOVAT, UMÍSTÍME HO DO BROWSERU. TO JE MOŽNÉ PROVÉST PŘETAŽENÍM DETAILNÍ POLOŽKY Z ÚROVNĚ KONKRÉTNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ DO SLOŽKY V BROWSERU. VÝHODOU PŘETAŽENÍ V POROVNÁNÍ SMANUÁLNÍM VLOŽENÍM DO BROWSERU JE FAKT, ŽE PŘI PŘETAŽENÍ ZŮSTANE PRODUKT I NADÁLE NAVÁZÁN NA KALENDÁŘ A TÍM JE MOŽNÉ KDYKOLI V BUDOUCNU NAHLÉDNOUT DO VÝSLEDKŮ BACKTESTU PŘÍMO Z BROWSERU BEZ NUTNOSTI HLEDÁNÍ V KALENDÁŘI A TAKÉ ZŮSTANE V BROWSERU PODBARVENÉ OBDOBÍ, VE KTERÉM TRVÁ ČASOVÉ OKNO KALENDÁŘE.

12 12 Strana 4.3. BROWSER VE STROMOVÉ STRUKTUŘE JE MOŽNÉ VYTVOŘIT SI VLASTNÍ SYSTÉM SLOŽEK OBSAHUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRODUKTY. TY MŮŽEME DO BROWSERU VLOŽIT RUČNĚ, AUTOMATIZOVANĚ A NEBO PŘETAŽENÍM Z KALENDÁŘE. KAŽDÝ TYP POLOŽKY K SOBĚ VÁŽE KONTEXTOVÉ MENU, SJEHOŽ POMOCÍ MŮŽEME S POLOŽKOU DÁLE PRACOVAT SLOŽKA POLOŽKA LIST (SLOŽKA): ADD PRODUCT VLOŽENÍ PRODUKTU ADDSPREAD COMBINATIONS VLOŽENÍ VŠECH KOMBINACÍ SPREADU PRO DANOU KOMODITU REMOVE LIST UPDATE PRODUCTS RELOAD PRODUCTS ODEBRÁNÍ SLOŽKY AKTUALIZACE DAT VŠECH PRODUKTŮ VE SLOŽCE KOMPLETNÍ OBNOVA DAT VČETNĚ HISTORIE PRODUKTŮ VE SLOŽCE PRODUKT POLOŽKA PRODUKT: STATISTICS (F10) ZOBRAZENÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ O STAVU DANÉHO PRODUKTU. CHANNEL POSITION INDICATOR GRAFICKY ZNÁZORŇUJE POROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ CENY PRODUKTU S KANÁLEM V NĚMŽ SE CENA POHYBOVALA A) BĚHEM VŠECH LET HISTORIE B) BĚHEM AKTUÁLNĚ OBCHODOVANÉHO KONTRAKTU. SET COMMENT ZMĚNA KOMENTÁŘE VEDLE PRODUKTU

13 13 Strana REMOVE PRODUCT (DEL) UPDATE PRODUCT (F5) RELOAD PRODUCT CHANGE COLOR (F3) SETCOMMENT (F2) ODEBRÁNÍ PRODUKTU Z LISTU AKTUALIZACE DAT PRODUKTU KOMPLETNÍ OBNOVA DAT VČETNĚ HISTORIE PRODUKTU BARVA TEXTU ZMĚNA KOMETÁŘE KAŽDÁ POLOŽKA TYPU PRODUKT MÁ VE SVÉ PODSTRUKTUŘE NĚKOLIK DALŠÍCH KONTRAKTŮ STEJNÉHO PRODUKTU Z HISTORIE A DVA KONTRAKTY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY (U NĚKTERÝCH KOMODIT NEBUDE ZOBRAZOVAT DATA Z DŮVODU KRATŠÍ DOBY OBCHODOVÁNÍ). U SPREADOVÝCH PRODUKTŮ JE ZDE I ODKAZ NA OUTRIGHT POZICE JEDNOTLIVÝCH NOH SPREADU. PO KLIKNUTÍ NA PRODUKT DOJDE K NAČTENÍ DAT (POKUD JE TŘEBA) A ZOBRAZENÍ SEZÓNNÍHO GRAFU. PRODUKTY PŘETAŽENÉ Z KALENDÁŘE MAJÍ VE SVÉ STRUKTUŘE NAVÍC POLOŽKU, KTERÁ UMOŽŇUJE OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ SEASONAL TRADING HISTORY PRO DANÉ ČASOVÉ OKNO KE KTERÉMU SE PRODUKT VÁŽE VKLÁDÁNÍ A PŘETAHOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘI RUČNÍM VKLÁDÁNÍ JE MOŽNÉ ZADAT PRODUKT V PLNÉM FORMÁTU NAPŘ HEJ2013-HEZ2013 ANEBO VE FORMÁTU OBECNÉM NAPŘ HEJ NEBO HEJ-HEM (BEZ KONKRÉTNÍHO ROKU), TAKOVÉMU PRODUKTU JE PAK AUTOMATICKY PŘIDĚLEN ROK PODLE AKTUÁLNÍHO DATA. FORMÁT SYMBOLU ODPOVÍDÁ SYNTAXI PRODUCT SYMBOLŮ POPSANÉ VÝŠE. DALŠÍ MOŽNOSTÍ JE PŘETÁHNOUT PRODUKT I S VAZBOU NA OPTIMALIZOVANÉ ČASOVÉ OKNO PŘÍMO Z KALENDÁŘE. JEDNOTLIVÉ PRODUKTY JE MOŽNÉ VOLNĚ PŘETAHOVAT MEZI SLOŽKAMI.

14 14 Strana SEZÓNNÍ GRAF SEZÓNNÍ GRAF V HORNÍ ČÁSTÍ ZOBRAZUJE ČERVENĚ SEZÓNNÍ PRŮBĚH ZVOLENÉ HISTORIE DAT PODLE VOLBY V PANELU NÁSTROJŮ, MODŘE PAK PRŮBĚH AKTUÁLNÍ CENY PRODUKTU. POKUD JDE O PRODUKT Z KALENDÁŘE, ZOBRAZUJE TAKÉ ČASOVÉ OKNO, KE KTERÉMU SE ZÁZNAM V KALENDÁŘI VZTAHUJE. VPRAVO JE VE ŽLUTÉM POLI ZOBRAZENA POSLEDNÍ ZNÁMÁ CENA. DOLNÍ ČÁST JE PAK URČENA MĚSÍČNÍMU GRAFU/VOLUME GRAFU. MĚSÍČNÍ GRAF ZOBRAZUJE SVĚTLE MODŘE HISTORICKÉ A TMAVĚ AKTUÁLNÍ PRODUKT.

15 15 Strana POD GRAFEM NAJDEM PANEL NÁSTROJŮ KTERÝ UMOŽNUJE: IKONA FUNKCE POPIS NORMÁLNÍ REŽIM KRESLENÍ VÝBĚR KRESLENÍ VOLNÁ PŘÍMKA BEZ BARVY HORIZONTÁLNÍ LINKA A VERTIKÁLNÍ LINKA CENOVÉ ROZPĚTÍ POPISEK V TOMTO REŽIMU JE MOŽNÉ GRAF ZOOMOVAT TAŽENÍM MYŠI, KLIKEM V OBLASTI ČAR NEBO TEXTU JE OZNAČÍME K VYMAZÁNÍ (ČÁRY MAJÍ CITLIVÉ JEN KONCE) KLIKEM NA BOD A A B NAKRESLÍME PŘÍMKU KLIKEM NAKRESLÍME HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ PŘÍMKU V ÚROVNI MYŠI KLIKEM NA BOD A A B SPOČÍTÁME A ZOBRAZÍME CENOVÉ ROZPĚTÍ KLIKEM UMÍSTÍME TEXTOVÝ POPISEK SMAŽE OZNAČENÉ OBJEKTY KRESLENÍ HITORIE VOLUME GRAF MĚSÍČNÍ GRAF POMĚR VELIKOSTÍ SEKCÍ GRAFU HLOUBKA HISTORIE PRO VÝPOČET SEZONNÍHO GRAFU INDIKÁTORY ZOBRAZÍ VŠECHNY HISTORICKÉ KONTRAKTY, VZTAHUJÍCÍ SE K VYPOČTENÉ SEZONALITĚ VE SPODNÍ ČÁSTI GRAFU JE ZOBRAZENO VOLUME U SPREADŮ JE TO NEJNIŽŠÍ VOLUME ZE VŠECH NOH VE SPODNÍ ČÁSTI GRAFU JE ZOBRAZEN MĚSÍČNÍ GRAF - DEFAULT UMOŽNUJE DO GRAFU DOPLNIT NĚKTERÝ Z PODPOROVANÝCH INDIKÁTORŮ. EXISTUJE TAKÉ DEFAULTNÍ INDIKÁTOR PRO VŠECHNY GRAFY, TEN JE MOŽNÉ NASTAVIT V SETTINGS.

16 16 Strana RYCHLÝ MANUÁLN Í BACKTEST PO PŘEPNUTÍ DO TOHOTO REŽIMU NÁSTROJ OČEKÁVÁ 2 KLIKY DO GRAFU. PRVNÍ KLIK ZNAMENÁ VÝBĚR DATA VSTUPU A DRUHÝM OZNAČÍME DATUM VÝSTUPU. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE BACKTEST NA HISTORICKÝCH DATECH DANÉHO PRODUKTU PŘESNĚ PRO OBDOBÍ DEFINOVANÉ PRVNÍM A DRUHÝM KLIKEM. TÍM MŮŽEME RYCHLE ZHODNOTIT CHOVÁNÍ PRODUKTU V JAKÉMKOLI OBDOBÍ. POKUD JE DRUHÝ KLIK POLOŽEN NÍŽE NA OSE Y NEŽ PRVNÍ, AUTOMATICKY SE TESTUJE SHORT OBCHOD, POKUD JE KLIK 2 VÝŠE, PAK SE PŘEDPOKLÁDÁ OBCHOD LONG.

17 17 Strana 4.4. EXTREME LOCATOR POKUD NÁS ZAJÍMÁ, KTERÉ Z CEN PRODUKTŮ SE NACHÁZEJÍ NA EXTRÉMNÍCH HODNOTÁCH TEDY MŮŽOU NABÍZET VELKÝ POTENCIÁL ZISKU (A TAKÉ VYŠŠÍ VOLATILITU J A RISK ), MŮŽEME SI JE NECHAT AUTOMATICKY VYHLEDAT ZE VŠECH BĚŽNÝCH SPREADOVÝCH KOMBINACÍ A OUTRIGHT KOMODIT. MYŠLENKA LOCATORU JE JEDNODUCHÁ, ABY BYLA CENA VYHODNOCENA JAKO EXTRÉM, MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY: SOUČASNÁ CENA MUSÍ V POROVNÁNÍ S HISTORIÍ NABÍZET ROZDÍL ALESPOŇ (X)$ A TO ALESPOŇ U (Y)% LET HISTORIE. TENTO DOLAROVÝ ROZDÍL SE VYHLEDÁVÁ OD AKTUÁLNÍHO DNE (RESPEKTIVE OD STEJNÉHO DATA V PŘEDCHOZÍCH LETECH) SMĚREM DOPŘEDU A TO V DÉLCE (Z) DNÍ. POKUD SOUČASNÁ CENA VYKÁŽE ALESPOŇ VJEDNOM DNI POŽADOVANÝ DOLAROVÝ ROZDÍL VZHLEDEM KHISTORICKÝM DATŮM, PAK SE ZAZNAMENÁ. POKUD TEDY NAPŘ 14 Z 15 HISTORICKÝCH LET VYKÁŽE PODOBNÝ ROZDÍL, PAK SE POVAŽUJE SOUČASNÁ CENA ZA EXTRÉMNÍ. TENTO PŘÍKLAD DEMONSTRUJE MOŽNÝ VÝSLEDEK. HLEDALI JSME PRODUKTY JEJICH CENA BYLA V NÁSLEDUJÍCÍCH 30 DNECH (Z) ALESPOŇ U 80% (Y) HISTORIE NIŽŠÍ (NEBO VYŠŠÍ) NEŽ CENA SOUČASNÁ, A TO ALESPOŇ O $5000 (X). VÍDÍME ŽE POUZE 2 ROKY V HISTORII BYLA CENA PRODUKTU V TOMTO OBDOBÍ ROKU VÝŠ, MŮŽEME TEDY SPEKULOVAT NA POKLES CENY, ZVLÁŠŤ ZAJÍMAVÁ JE SITUACE V NÍŽ JE SPEKULACE PODPOŘENA OČEKÁVANÝM SEZÓNNÍM POHYBEM.

18 18 Strana NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ LOCATOR NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. JAKO VÝCHOZÍ SEZNAM KOMODIT JE DEFINOVÁNO VŠE CO MMA ZNÁ, VÝBĚR ZMĚNÍME TLAČÍTKEM CHANGE. NÁSLEDNÝ DIALOG UMOŽNÍ LIBOVOLNÝ VÝBĚR KOMODIT CTRL+KLIK. ZÁLOŽKA SETTINGS OBSAHUJE DEFINICI PARAMETRŮ HLEDÁNÍ. FUTUREDAYS PROMĚNNÁ Z POPSÁNO VÝŠE HISTORYPERCENTLIMIT PROMĚNNÁ X POPSÁNO VÝŠE HISTORY YEARS HLOUBKA HISTORIE, KTERÁ BUDE ZOHLEDNĚNA INCLUDEOUTRIGHT PROHLEDÁVAT I OUTRIGHT PRODUKTY? (POKUD ZVOLÍME FALSE, TESTUJÍ SE JEN SPREADY) MINDOLLARDIFFERENCEOUTRIGHT PROMĚNNÁ Y POPSÁNO VÝŠE (PLATÍ PRO OUTRIGHT PRODUKTY) MINDOLLARDIFFERENCESPREAD PROMĚNNÁ Y POPSÁNO VÝŠE (PLATÍ PRO SPREADOVÉ PRODUKTY) OUTPUTFOLDERNAME NÁZEV SLOŽKY V BROWSERU, DO KTERÉ LOCATOR NASYPE VÝSLEDKY PROVEDEME NASTAVENÍ A VÝBĚR KOMODIT A MŮŽEME SPUSTIT HLEDÁNÍ TLAČÍTKEM START. DOPORUČUJU MÍT MMA V ONLINE REŽIMU PRO AKTUALIZACI DAT. TLAČÍTKEM STOP JE MOŽNÉ TEST PŘERUŠIT. PO UKONČENÍ SE VÝSLEDKY ODPOVÍDAJÍCÍ PARAMETRŮM ZOBRAZÍ V BROWSERU VE SLOŽCE KTEROU MÁME DEFINOVANOU V PARAMETRECH, NEMUSÍ EXISTOVAT, VYTVOŘÍ SE AUTOMATICKY. MODUL PRACUJE V NEZÁVISLÉM VLÁKNĚ JE MOŽNÉ BĚHEM HLEDÁNÍ S MMA NORMÁLNĚ PRACOVAT.

19 19 Strana 4.5. SEASONAL REPORTER MODUL UMOŽNUJE HROMADNÉ GENEROVÁNÍ REPORTU SEZÓNNÍCH GRAFŮ ZA ÚČELEM TISKU (TISKÁRNA NEBO PDF) KPOHODLNÉMU PROHLÍŽENÍ NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ REPORTER NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. JAKO VÝCHOZÍ SEZNAM KOMODIT JE DEFINOVÁNO VŠE CO MMA ZNÁ, VÝBĚR ZMĚNÍME TLAČÍTKEM CHANGE. NÁSLEDNÝ DIALOG UMOŽNÍ LIBOVOLNÝ VÝBĚR KOMODIT CTRL+KLIK. ZÁLOŽKA SETTINGS OBSAHUJE DEFINICI PARAMETRŮ HLEDÁNÍ. HISTORY LENGTH HLOUBKA HISTORIE, ZE KTERÉ SE POČÍTÁ SEZÓNNÍ KŘIVKA INCLUDEOUTRIGHT REPORTOVAT I OUTRIGHT PRODUKTY? (POKUD ZVOLÍME FALSE, ZOBRAZÍ SE JEN SPREADY) PROVEDEME NASTAVENÍ A VÝBĚR KOMODIT A MŮŽEME SPUSTIT GENEROVÁNÍ TLAČÍTKEM START. DOPORUČUJU MÍT MMA V ONLINE REŽIMU PRO AKTUALIZACI DAT. TLAČÍTKEM STOP JE MOŽNÉ TEST PŘERUŠIT. PO UKONČENÍ MŮŽEME TLAČÍTKEM PRINT SPUSTIT TISK, JESTLIŽE CHCEME TISKNOUT DO PDF JE NUTNÉ MÍT V INSTALOVANOU SOFTWAROVOU PDF TISKÁRNU (PDF995, PDF CREATOR A PODOBNĚ). MODUL PRACUJE V NEZÁVISLÉM VLÁKNĚ JE MOŽNÉ BĚHEM GENEROVÁNÍ S MMA NORMÁLNĚ PRACOVAT.

20 20 Strana 4.6. NOTEPAD SLOUŽÍ JAKO POMŮCKA PŘI KOMENTOVÁNÍ PRODUKTŮ V BROWSERU. UMOŽŇUJE PSANÍ TEXTU V RICHTEXT (RTF) FORMÁTU SPODPOROU VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ ZE SCHRÁNKY. REPORTER NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. OBSAH NOTEPADU SE DYNAMICKY MĚNÍ PODLE VYBRANÉHO PRODUKTU V BROWSERU. POKUD NOTEPAD OBSAHUJE PRO DANÝ PRODUKT NĚJAKÁ DATA, AUTOMATICKY VYSKOČÍ A PŘIPÍCHNE SE NA PRAVÉ ČÁSTI OBRAZOVKY. POKUD NEOBSAHUJE ŽÁDNÁ DATA, DOJDE K JEHO SKRYTÍ DO PANELU. VELIKOST FONTU JE MOŽNÉ ZMĚNIT V NASTAVENÍ MMA (VIZ KAPITOLA NASTAVENÍ).

21 21 Strana 5. NASTAVENÍ V MENU/SETTINGS MŮŽEME NASTAVIT NĚKTERÉ PARAMETRY PROGRAMU MMA OBECNÉ NA ZÁLOŽCE MAIN JSOU ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ, PRO BĚŽNÉHO UŽIVATELE JSOU ZAJÍMAVÉ PARAMETRY PRO BACKTESTER, KTERÁ JSOU VYSVĚTLENA VÝŠE. DEFAULTNÍ INDIKÁTOR JE ZDE NEDOSTUPNÝ A DEFINUJE SE NA ZÁLOŽCE CHARTS DŮLEŽITÉ PARAMETRY: PARAMETR VÝZNAM HODNOTA NOTEPADFONTSIZE VELIKOST FONTU V NOTEPADU INTEGER ČÍSLO CALENDARTIMEWINDOWOFFSETFUTURE SEZÓNNÍ KALENDÁŘ UMOŽŇUJE NASTAVENÍ ROZSAHU VÝSLEDKŮ BACKTESTŮ +/- URČITÝ POČET DNŮ KOLEM CALENDARTIMEWINDOWOFFSETHISTORY AKTUÁLNÍHO DATA. TÍM SE OMEZÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZOVANÝCH OBCHODŮ POUZE NA TY KTERÉ SE TÝKAJÍ ZVOLENÉHO OBDOBÍ. POČET DNŮ DO ZPĚT OD AKTUÁLNÍHO DATA POČET DNŮ DOPŘEDU OD AKTUÁLNÍHO DATA 5.2. PROXY SETTINGS POKUD JE TŘEBA PRO PŘIPOJENÍ POUŽÍT PROXY SERVER, NASTAVÍME TRUE DO PARAMETRU PROXYUSE A DÁLE UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO DO PARAMETRŮ PROXYUSERNAME A PROXYUSERPASSWORD INDIKÁTORY NA ZÁLOŽCE CHARTS MŮŽEME NASTAVIT DEFAULTNÍ INDIKÁTOR PRO VŠECHNY GRAFY. PODPOROVANÉ INDIKÁTORY: INDIKÁTOR PARAMETR VÝZNAM NONE - - BOLLINGERBANDS [0] MOVINGAVERAGE POČET DNŮ PRO VÝPOČET STŘEDOVÉ ČÁRY [1] BAND# OF STD DEVIATIONS ŠÍŘE PÁSU +/- # STANDARTNÍCH ODCHYLEK MOVINGAVERAGE [0] POČET DNŮ PRO VÝPOČET MOVINGAVERAGEEXPONENTIAL [0] POČET DNŮ PRO VÝPOČET 5.4. ÚDRŽBA DATABÁZE V MENU /SHRINK DATABASE JE MOŽNÉ PROVÉST DEFRAGMENTACI EOD DATABÁZE, TO JE VHODNÉ JEDNOU ZA ČAS PROVÉST, ABY ČTENÍ A ZÁPIS DO DATABÁZE BYLY CO NEJRYCHLEJŠÍ.

22 22 Strana 6. PŘEHLED ZMĚN Browser Moznost zmeny commentu v listu produktu Calendar Statistics Browser Browser Browser Browser Moznost definovat velikost casoveho okna obchodu nabizenych v kalendari (datum vstupu musi spadat do okna -cili zobrazi se vice tydnu do historie a budoucnosti Doplnen graficky indikator pozice posledni hodnoty vzhledem k historii a bezicimu kontraktu, Remove produktu ze slozky lze urychlit shortcutem klavesou DELETE, doplneny shortcuty i pro dalsi funkce Moznost rychleho nahledu na historii obchodovani urciteho casoveho okna s vyberem jednoduchym klikem do grafu (manualni backtest) Bugfix - bublina s hodnotou pod kurzorem uz nezustava na obrazovce viset Pri generovani spread kombinaci uz negeneruje expirovane kombinace spreadu Extreme Locator Novy modul k vyhledavani produktu s extremnimi hodnotami Notepad Seasonal report Nova Funkce s moznosti zapisovani poznamek ke kazdemu produktu v browseru ve forme rich textu vcetne obrazku Nova funkce pro tisk spread reportu do PDF nebo tiskarnu

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

2

2 Goldstarway.com Goldstarway Trading + MetaTrader 4 = Moderní a spolehlivé řešení připojení na burzu. Návod na používání platformy MetaTrader 4 v prostředí Goldstrway. Tato platforma funguje také v prostředí

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA StatSoft Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA Věděli jste, že v softwaru STATISTICA si lze omezit jednotlivé nabídky? Pojďme se nyní podívat na pokročilejší úpravy softwaru, které mohou být v určitých

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: 27.8.2011 3:02:37 Verze dokumentu: 1.0 Obsah Obsah... 2 1. Struktura databáze a souborů... 3 2. Soubor registerdevice.php...

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka ipanel Online informační a ovládací panel pro systém Uživatelská příručka 2004 2010,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 8.12.2010, platné

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více