Uživatelský Manuál (release )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský Manuál (release 2.9.0.0)"

Transkript

1 1 Strana

2 2 Strana OBSAH 1. ZÁKLADNÍ KONCEPT LAYOUT PODPOROVANÉ PRODUKTY DETAILNÍ POPIS FUNKCE BACKTESTER VLOŽENÍ ÚLOHY (JOB) ZPRACOVÁNÍ BACKTEST PRÁCE S VÝSLEDKY SEASONAL CALENDAR STRUKTURA ZOBRAZENÍ PŘETAŽENÍ DO BROWSERU BROWSER SLOŽKA PRODUKT VKLÁDÁNÍ A PŘETAHOVÁNÍ PRODUKTŮ SEZÓNNÍ GRAF EXTREME LOCATOR NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ SEASONAL REPORTER NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ NOTEPAD NASTAVENÍ OBECNÉ PROXY SETTINGS INDIKÁTORY ÚDRŽBA DATABÁZE PŘEHLED ZMĚN... 22

3 3 Strana MYMARKETANALYZER UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. ZÁKLADNÍ KONCEPT MMA JE NÁSTROJ NAVRŽENÝ PRO EFEKTIVNÍ ANALÝZU KOMODITNÍCH FUTURES A SPREADŮ ZEJMÉNA Z POHLEDU VYHLEDÁVÁNÍ SEZÓNNOSTÍ A POSOUZENÍ PŘÍPADNÉHO OBCHODU. PODPORUJE ANALÝZU OUTRIGHT KOMODIT, SPREAŮ (I INTERKOMODITNÍCH), 3 A VÍCENOHÝCH SPREADŮ, A SPREADŮ SODLIŠNÝMI POČTY KONTRAKTŮ JEDNOTLIVÝCH NOH. MMA NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ STRATEGII A JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE HISTORICKÉ VÝSLEDKY SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO PRO KOMODITNÍ SEZÓNNÍ OCHODOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ VSTUPY A VÝSTUPY JSOU VŽDY OSOBNÍM RIZIKEM UŽIVATELE. NÁSTROJ MÁ 3 ZÁKLADNÍ MODULY KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ. BACKTESTER PROHLEDÁVÁ HISTORII ZADANÝCH PRODUKTŮ (KOMODIT A SPREADŮ) A IDENTIFIKUJE VÝSKYT SEZÓNNOSTÍ PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ. VÝSTUPEM BACKTESTERU JE PRO KAŽDÝ TESTOVANÝ PRODUKT 0-CCA10 ČASOVÝCH OKEN (SEZÓNNICH STRATEGIÍ) KTERÉ BACKTESTER AUTOMATICKY OZNAČÍ JAKO OPTIMÁLNÍ Z POHLEDU RRR,ZISKU A RISKU. VÝSLEDKY BACKTESTU (VČETNĚ TĚCH KTERÉ NEJSOU OZNAČENÉ JAKO OPTIMÁLNÍ ALE PŘESTO ODPOVÍDAJÍ KRITÉRIÍM) JE MOŽNO PROHLÍŽET V PODOBĚ TABULEK A GRAFICKÉ MAPY. UŽIVATEL SI MŮŽE ZVOLIT I DALŠÍ ČASOVÁ OKNA, POKUD SI PŘEJE. ČASOVÁ OKNA OZNAČENÁ JAKO OPTIMÁLNÍ (TOP) SE NÁSLEDNĚ OBJEVUJÍ V MODULU SEASONAL CALENDAR. SEASONAL CALENDAR Z PŘEDCHOZÍHO ODSTAVCE PLYNE, ŽE KALENDÁŘ JE ZÁVISLÝ NA BACKTESTERU. PŘI STARTU MMA DOJDE K VÝBĚRU OPTIMÁLNÍCH ČASOVÝCH OKEN VŠECH SEZÓNNÍCH OBCHODŮ PRO KTERÉ BYL PROVEDEN BACKTEST. KALENDÁŘ NÁSLEDNĚ ZOBRAZÍ JEN TY KTERÉ SE VYSKYTUJÍ KOLEM AKTUÁLNÍHO DNE. TAK JE MOŽNÉ PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT VÝVOJ HISTORICKY ÚSPĚŠNÝCH PRODUKTŮ A PŘITOM PROHLÍŽET JEN TY, JEJICHŽ NEJVÝKONNĚJŠÍ OBDOBÍ PRÁVĚ NASTÁVÁ. ZAJÍMAVÉ SITUACE JE PAK MOŽNÉ PŘESUNOUT DO BROWSERU, COŽ JE HLAVNÍ VIZUALIZAČNÍ MODUL. BROWSER UMOŽŇUJE ZOBRAZOVÁNÍ GRAFŮ ULOŽENÝCH DO JEHO STRUKTURY A POSKYTUJE POSLEDNÍ STUPEŇ PŘI POSUZOVÁNÍ VSTUPŮ NEBO VÝSTUPŮ. JE VYBAVEN GRAFY SEZONALITY, MĚSÍČNÍ HISTORIE, VOLUME, DOVOLUJE KRESLIT DO GRAFŮ A PSÁT POZNÁMKY A POUŽÍVAT FINANČNÍ INDIKÁTORY. POKUD BYL PRODUKT DO BROWSERU VLOŽEN ZKALENDÁŘE, OBSAHUJE VAZBU NA DATA ZBACKTESTERU, TAKŽE JE MOŽNÉ SE RYCHLE PODÍVAT NA HISTORICKÉ VÝSLEDKY DANÉHO SEZÓNNÍHO OKNA. DALŠÍ UŽITEČNÉ FUNKCE SEASONAL REPORTER UMOŽNUJĚ GENEROVÁNÍ CELKOVÉHO REPORTU SEZÓNNÍCH GRAFŮ PRO PRÁVĚ AKTUÁLNÍ SPREADOVÉ A OUTRIGHT PRODUKTY. VÝSTUP JE TISKNUTELNÝ PŘÍMO NA TISKÁRNU NEBO DO PDF FORMÁTU. EXTREME LOCATOR UMOŽNUJĚ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ EXTRÉMNÍCH HODNOT V AKTUÁLNÍCH SPREADOVÝCH A OUTRIGHT PRODUKTECH PODLE PŘEDEM NASTAVENÝCH PARAMETRŮ. VÝSLEDKEM JE SEZNAM PRODUKTŮ VYHOVUJÍCÍCH DANÝM KRITÉRIÍM.

4 4 Strana 2. LAYOUT PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJE PŘESUN A ZMĚNY VELIKOSTÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT. KLIKEM A TAŽENÍM MYŠI JEDNOTLIVÝCH PODOKEN (1,2) JE MOŽNÉ JE PŘESUNOUT DO JINÉ OBLASTI KONTEJNERU NEBO, VYTAŽENÍM VEN Z KONTEJNERU PŘESUNOUT NAPŘ. NA VEDLEJŠÍ MONITOR. V PŘÍPADĚ POSTRANNÍCH PANELŮ (2) JE MOŽNOST ZAKOTVIT NEBO SKRÝT NÁSTROJ KLIKEM NA SYMBOL PŘIPÍNÁČKU. NÁSTROJ PAK ZŮSTANE DOSTUPNÝ PŘES VÝSUVNOU ZÁLOŽKU NA BOKU OBRAZOVKY. STANDARTNÍ LAYOUT PŘÍKLAD UPRAVENÉHO LAYOUTU

5 5 Strana SYNTAXE PRODUCT SYMBOLŮ SYMBOLY KOMODITNÍCH PRODUKTŮ (OUTRIGHT POZICE A SPREADY), POKUD JSOU VKLÁDÁNY RUČNĚ SE VYTVÁŘEJÍ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL: TYP PŘÍKLAD ZADÁNÍ PRODUKTU POPIS OUTRIGHT POZICE OBECNÝ TVAR HEJ MMA DOPLNÍ ROK PODLE AKTUÁLNÍHO DATA NEJBLIŽŠÍ NEEXPIROVANÝ PRODUKT OUTRIGHT POZICE PLNÝ TVAR HEJ2013 MMA RESPEKTUJE TVAR SPEAD OBECNÝ TVAR HEJ-HEM MMA DOPLNÍ ROKY PODLE AKTUÁLNÍHO DATA NEJBLIŽŠÍ NEEXPIROVANÝ SPREAD PLNÝ TVAR HEJ2013-HEJ2014 MMA RESPEKTUJE TVAR VÍCENOHÉ SPREADY PRODUKTY O VÍCE KONTRAKTECH EXOTICKÉ SPREADY ROK JE VŽDY UVÁDĚN ČTYŘČÍSELNĚ 3. PODPOROVANÉ PRODUKTY HEJ-HEM-GFJ HEJ2013-HEM2013-GFJ2014 1_HEJ-1_HEM-2_GFJ 1_HEJ2013-1_HEM2013-1_GFJ2014 GEZ2013-ZTF2014+RBN2014 2_GEZ2013-1_ZTF2014+2_RBN2014 PRODUKT S TÍM ŽE PRVNÍ NOHA BUDE VŽDY EXPIROVAT PRVNÍ PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U DVOUNOHÝCH PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U DVOUNOHÝCH S TÍM ŽE POČET KONTRAKTŮ JE UVEDEN PŘED SYMBOLEM VE FORMĚ X_ KDE X OZNAČUJE POČET KONTRAKTŮ MMA PODPORUJE LONG I SHORT POZICE BEZ OMEZENÍ, JEDINÉ PRAVIDLO TVOŘÍ PRVNÍ NOHA, KTERÁ SE VŽDY POVAŽUJE ZA LONG A JE BEZ ZNAMÉNKA. JINAK PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO U OSTATNÍCH PRODUKTŮ SEZNAM PRODUKTŮ A JEJICH ZKRATEK JE K DISPOZICI V MENU EDIT/COMMODITIES

6 6 Strana 4. DETAILNÍ POPIS FUNKCE 4.1. BACKTESTER BACKTESTER VYHLEDÁVÁ SEZÓNNÍ OBCHODY. ABY JEHO VÝSLEDKY BYLY SPRÁVNĚ REPREZENTOVÁNY V KALENDÁŘI, JE NUTNÉ UDRŽOVAT VŠECHNY ANALYZOVANÉ ÚLOHY AKTUÁLNÍ. TO ZNAMENÁ POKUD CHCI SPRÁVNĚ OTESTOVAT HISTORII PRO SBN2013, JE NUTNÉ PROVÉST BACKTEST PO EXPIRACI SBN2012. KAŽDÁ ÚLOHA OBSAHUJE TZV. BASE PRODUCT, KTERÝ MUSÍ BÝT SHODNÝ S PRODUKTEM KTERÝ BUDU CHTÍT OBCHODOVAT. Z TOHO VYPLÝVÁ ŽE BACKTEST KAŽDÉHO PRODUKTU JE PLATNÝ MAX 1 ROK, PAK JE NUTNÉ HO PŘETESTOVAT TO JE MOŽNÉ UDĚLAT NAPŘ 1 ZA MĚSÍC AUTOMATICKY TLAČÍTKEM KTERÉ AUTOMATICKY POSUNE BASE PRODUKT EXPIROVANÝCH ÚLOH O ROK DOPŘEDU. TYTO ÚLOHY BUDOU PAK OZNAČENY JAKO NOVÉ A PŘI SPUŠTĚNÍ BACKTESTERU BUDOU ZPRACOVÁNY VLOŽENÍ ÚLOHY (JOB) BACKTESTER MŮŽE OBSAHOVAT LIBOVOLNÝ POČET SLOŽEK PRO PRO UKLÁDÁNÍ BACKTESTŮ. JE VÝHODNÉ SLOŽKY POUŽÍVAT A TŘÍDIT JOBY NAPŘ PODLE KOMODIT. PROGRAM OBSAHUJE JAKO VZOR NĚKOLIK SLOŽEK I S VÝSLEDKY. EXISTUJÍ 2 MOŽNOSTI JAK VYTVOŘIT ÚLOHU: RUČNĚ PRO JEDEN PRODUKT A PRO SPREADY PAK HROMADNĚ FORMOU AUTOMATICKÉHO VYTVOŘENÍ SPREADOVÝCH KOMBINACÍ (POUZE INTRAKOMODITNÍCH) TLAČÍTKEM. PŘI RUČNÍM VKLÁDÁNÍ JE MOŽNÉ ZADAT TESTOVANÝ PRODUKT V PLNÉM FORMÁTU NAPŘ HEJ2013-HEZ2013 TZV JEDNORÁZOVÝ JOB (VÁZANÝ KE KONKRÉTNÍMU ROKU), KTERÉHO SE NEDOTKNE AUTOMATICKÉ POSUNOVÁNÍ BASE PRODUKTU ANEBO VE FORMÁTU OBECNÉM - NAPŘ HEJ NEBO HEJ-HEM (BEZ KONRÉTNÍHO ROKU), TAKOVÉMU JOBU JE PAK AUTOMATICKY PŘIDĚLEN BASE PRODUKT PODLE AKTUÁLNÍHO DATA. PO VLOŽENÍ JE DOBRÉ ZKONTROLOVAT BASE PRODUKT ABY SKUTEČNĚ JEHO ROK ODPOVÍDAL ROKU KTERÝ BUDEME OBCHODOVAT. MŮŽE SE TOTIŽ STÁT, ŽE MMA PŘIŘADÍ NESPRÁVNÝ ROK POKUD SE DATUM PRÁVĚ POHYBUJE NA HRANICI EXIPRACE PRODUKTU. EXPIRACI JE TAKÉ MOŽNO ZKONTROLOVAT HROMADNĚ POKUD JOBY VKLÁDÁME HROMADNĚ PRO SPREADY. FORMÁT SYMBOLU ODPOVÍDÁ SYNTAXI PRODUCT SYMBOLŮ POPSANÉ VÝŠE RUČNÍ VLOŽENÍ ÚLOHY KONTROLA BASE PRODUKTU

7 7 Strana KAŽDÁ ÚLOHA JE TEDY DEFINOVANÁ PRODUKTEM A DÁLE PARAMETRY KTERÝMI SE BACKTESTER ŘÍDÍ: BACKTEST METHOD TYPE FINDSEASONALTRADES METODA HLEDAJÍCÍ SEZONALITU RESPEKTIVE PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ JEVY KTERÉ VEDOU K VYSOKÉ PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOSTI OBCHODŮ V URČITÉM ČASOVÉM OKNĚ NEW PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, NEMÁ ZATÍM ŽÁDNOU FUNKCI HISTORY YEARS POČET ROKŮ HISTORIE, KTERÉ BUDOU PRO BACKTEST POUŽITY TRADEDURATIONMIN MINIMÁLNÍ DÉLKA HLEDANÝCH SEZÓNNÍCH ČASOVÝCH OKEN (NEJKRATŠÍ MOŽNÝ OBCHOD) TRADEDURATIONMAX MAXIMÁLNÍ DÉLKA HLEDANÝCH SEZÓNNÍCH ČASOVÝCH OKEN (NEJDELŠÍ MOŽNÝ OBCHOD) WINPERCENTMIN MINIMÁLNÍ PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST OBCHODŮ (NAPŘ 12 Z 15 LET ZISKOVÝCH = 80%) AVERAGERRRMIN FILTR PRO VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO RRR STOPLOSSDOLLAR VELIKOST SL V $ JAKO DOPLŇKOVÝ ZPŮSOB VÝSTUPU Z OBCHODU, POKUD JE 0, NENÍ PŘI BACKTESTU POUŽIT PROFITTARGETDOLLAR VELIKOST PT V $ JAKO DOPLŇKOVÝ ZPŮSOB VÝSTUPU Z OBCHODU, POKUD JE 0, NENÍ PŘI BACKTESTU POUŽIT TYTO PARAMETRY SE PŘI VYTVOŘENÍ JOBU NASTAVÍ NA VÝCHOZÍ HODNOTY, KTERÉ JE MOŽNÉ ZMĚNIT PODLE POTŘEB V MENU/SETTINGS. POKUD UŽIVATEL ZMĚNÍ PARAMETRY U ZPRACOVANÉHO JOBU, PAK SE JOB AUTOMATICKY PŘEPNE DO STAVU NEW A JE NUTNO HO ZNOVU ZPRACOVAT. CALENDARTIMEWINDOWOFFSETHISTORY/FUTURE TYTO MEZE DEFINUJÍ ROZSAH ČASOVÉHO OKNA PRO NĚJŽ JSOU V KALENDÁŘI ZOBRAZENY OBCHODY (RESP.JEJICH VSTUP). JEDNÁ SE O POČET DNŮ DO HISTORIE A BUDOUCNOSTI OD AKTUALNIHO DATA. POKUD VSTUP DO OBCHODU V KALENDARI SPADA DO TOHOTO OBDOBÍ, JE V NĚM ZOBRAZEN.

8 8 Strana ZPRACOVÁNÍ BACKTEST ZPRACOVÁNÍ JOBŮ VE VYBRANÉ SLOŽCE PROVEDEME TLAČÍTKEM. PŘERUŠIT BACKTEST PO DOKONČENÍ PRÁVĚ BEŽÍCÍHO TESTU JE MOŽNÉ POMOCÍ. BACKTEST BĚŽÍ V SAMOSTATNÉM PROGRAMOVÉM VLÁKNĚ, TAKŽE JE MOŽNÉ BĚHEM BACKTESTU PRACOVAT SOSTATNÍMI KOMPONENTY MMA. KAŽDÝ ZPRACOVANÝ JOB JE OZNAČEN (ZPRACOVÁNÍ PROBĚHLO BEZ CHYB) NEBO. CHYBA JE NEJČASTĚJI ZPŮSOBENA U SPREADŮ A TO VLOŽENÍM KOMBINACE PRODUKTŮ, JEJICHŽ OBCHODOVANÉ OBDOBÍ SE NEPŘEKRÝVÁ, TAKŽE JE NELZE ZPRACOVAT. TAKOVÉ CHYBY IGNORUJEME. ZŘÍDKA MŮŽE BÝT PROBLÉM V DOSTUPNOSTI DAT, PAK JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH STAV PRÁCE S VÝSLEDKY PO DOBĚHNUTÍ JE BACKTESTU JE MOŽNÉ PRACOVAT S VÝSLEDKY. BĚHEM BACKTESTU MMA AUTOMATICKY VYBERE NEJLEPŠÍ ČASOVÁ OKNA PRO KAŽDOU KATEGORII PROCENTNÍ ÚSPĚŠNOSTI A OZNAČÍ JE JAKO TOP (V TABULCE) A JAKO ČERVENÝ BOD NA TRADE MAPĚ. TENTO VÝBĚR LZE UŽIVATELSKY UPRAVIT PODLE OSOBNÍCH PREFERENCÍ V TABULCE RESULT TABLE.

9 9 Strana SLOUPEC TOP JE MOŽNÉ MĚNIT, KAŽDÝ ŘÁDEK, NA NĚMŽ DOŠLO KE ZMĚNE SE PODBARVÍ ORANŽOVĚ A TLAČÍTKEM PROVEDEME ULOŽENÍ ZMĚN. ČASOVÁ OKNA OZNAČENÁ JAKO OPTIMÁLNÍ (TOP) SE NÁSLEDNĚ OBJEVUJÍ V MODULU SEASONAL CALENDAR. PRO OTEVŘENÍ DETAILNÍCH VÝSLEDKŮ DANÉHO ČASOVÉHO OKNA V JEDNOTLIVÝCH LETECH HISTORIE OTEVŘEME HISTORY SEASONAL DETAIL DVOKLIKEM NA PŘÍSLUŠNÝ ŘÁDEK TABULKY. ZDE JE VIDĚT DETAILNÍ VÝSLEDEK KAŽDÉHO ROKU A DÁLE JSOU ZDE UVEDENY SUMÁRNÍ A STATISTICKÉ HODNOTY. NAPŘ MAXMAE JE DOBRÉ ZOHLEDNIT PŘI STANOVENÍ SL, NAPROTI TOMU AVERAGEEXITPRICE POUŽÍVÁME JAKO VODÍTKO PŘI URČENÍ POTENCIÁLU. DRUHOU MOŽNOSTÍ PRO VIZUALIZACI VÝSLEDKŮ JE TRADEMAP, JDE O GRAF S DATEM VSTUPU NA OSE X A VÝSTUPU NA OSE Y KDE JSOU VYZNAČENY VŠECHNY ČASOVÁ OKNA ODPOVÍDAJÍCÍ KRITERIÍM A TOP VÝSLEDKY PRO SEASONAL KALENDÁŘ JSOU PODBARVENY ČERVENĚ. OSTATNÍ BODY JSOU PODBARVENY OD ŽLUTÉ (MAX) PO ČERNOU (MIN) A MŮŽOU CHARAKTERIZOVAT AVERAGERRR,PROFIT,MAE,TRADEDURATION NEBO DAYPROFIT. DVOJKLIKEM NA BOD V GRAFU OPĚT DOJDE K OTEVŘENÍ HISTORY SEASONAL DETAILU KTERÝ SE K BODU VÁŽE.

10 10 Strana V TRADE MAP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT VÝBĚR TOP ČASOVÝCH OKEN. PO DOKONČENÍ BACKTESTŮ SE TOP VÝSLEDKY OBJEVÍ V SEZÓNNÍM KALENDÁŘI SEASONAL CALENDAR KALENDÁŘ PRACUJE VÝHRADNĚ S VÝSLEDKY BACKTESTERU, JE TEDY NUTNÉ NEJPRVE ZPRACOVAT BACKTESTY. ZOBRAZUJE CHRONOLOGICKY ČASOVÁ OKNA, KTERÁ JSOU V OKOLÍ AKTUÁLNÍHO DATA A UMOŽŇUJE RYCHLÉ POSOUZENÍ SITUACE STRUKTURA ZOBRAZENÍ KALENDÁŘ PRACUJE VÝHRADNĚ S VÝSLEDKY BACKTESTERU, JE TEDY NUTNÉ NEJPRVE ZPRACOVAT BACKTESTY. ZOBRAZUJE CHRONOLOGICKY ČASOVÁ OKNA, KTERÁ JSOU VOKOLÍ AKTUÁLNÍHO DATA A UMOŽŇUJE RYCHLÉ POSOUZENÍ SITUACE. POD ÚROVNÍ JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ VIDÍME JEDNOTLIVÉ PRODUKTY, KTERÉ JE MOŽNO ZOBCHODOVAT, VÚROVNI DETAILU SE PAK NACHÁZÍ POLOŽKY KONKRÉTNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ, NA OBRÁZKU VIDÍME PRO CLQ13-CLU13 DVĚ OKNA: A DVOJKLIKEM NA DETAIL SE PŘEMÍSTÍME DO SEASONAL TRADING DETAILU, ZNÁMÉHO ZBACKTESTERU A JEDNODUCHÝM KLIKEM ZOBRAZÍME V DOLNÍ ČÁSTI KALENDÁŘE RYCHLÝ SEZÓNNÍ GRAF S PODBARVENÝM OBDOBÍ, VE KTERÉM TRVÁ ČASOVÉ OKNO.

11 11 Strana PŘETAŽENÍ DO BROWSERU POKUD PŘI PRAVIDELNÉ KONTROLE KALENDÁŘE NARAZÍME NA PRODUKT, JEHOŽ VÝVOJ SE ZDÁ BÝT SLIBNÝ A CHCEME HO DÁLE SLEDOVAT, UMÍSTÍME HO DO BROWSERU. TO JE MOŽNÉ PROVÉST PŘETAŽENÍM DETAILNÍ POLOŽKY Z ÚROVNĚ KONKRÉTNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ DO SLOŽKY V BROWSERU. VÝHODOU PŘETAŽENÍ V POROVNÁNÍ SMANUÁLNÍM VLOŽENÍM DO BROWSERU JE FAKT, ŽE PŘI PŘETAŽENÍ ZŮSTANE PRODUKT I NADÁLE NAVÁZÁN NA KALENDÁŘ A TÍM JE MOŽNÉ KDYKOLI V BUDOUCNU NAHLÉDNOUT DO VÝSLEDKŮ BACKTESTU PŘÍMO Z BROWSERU BEZ NUTNOSTI HLEDÁNÍ V KALENDÁŘI A TAKÉ ZŮSTANE V BROWSERU PODBARVENÉ OBDOBÍ, VE KTERÉM TRVÁ ČASOVÉ OKNO KALENDÁŘE.

12 12 Strana 4.3. BROWSER VE STROMOVÉ STRUKTUŘE JE MOŽNÉ VYTVOŘIT SI VLASTNÍ SYSTÉM SLOŽEK OBSAHUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRODUKTY. TY MŮŽEME DO BROWSERU VLOŽIT RUČNĚ, AUTOMATIZOVANĚ A NEBO PŘETAŽENÍM Z KALENDÁŘE. KAŽDÝ TYP POLOŽKY K SOBĚ VÁŽE KONTEXTOVÉ MENU, SJEHOŽ POMOCÍ MŮŽEME S POLOŽKOU DÁLE PRACOVAT SLOŽKA POLOŽKA LIST (SLOŽKA): ADD PRODUCT VLOŽENÍ PRODUKTU ADDSPREAD COMBINATIONS VLOŽENÍ VŠECH KOMBINACÍ SPREADU PRO DANOU KOMODITU REMOVE LIST UPDATE PRODUCTS RELOAD PRODUCTS ODEBRÁNÍ SLOŽKY AKTUALIZACE DAT VŠECH PRODUKTŮ VE SLOŽCE KOMPLETNÍ OBNOVA DAT VČETNĚ HISTORIE PRODUKTŮ VE SLOŽCE PRODUKT POLOŽKA PRODUKT: STATISTICS (F10) ZOBRAZENÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ O STAVU DANÉHO PRODUKTU. CHANNEL POSITION INDICATOR GRAFICKY ZNÁZORŇUJE POROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ CENY PRODUKTU S KANÁLEM V NĚMŽ SE CENA POHYBOVALA A) BĚHEM VŠECH LET HISTORIE B) BĚHEM AKTUÁLNĚ OBCHODOVANÉHO KONTRAKTU. SET COMMENT ZMĚNA KOMENTÁŘE VEDLE PRODUKTU

13 13 Strana REMOVE PRODUCT (DEL) UPDATE PRODUCT (F5) RELOAD PRODUCT CHANGE COLOR (F3) SETCOMMENT (F2) ODEBRÁNÍ PRODUKTU Z LISTU AKTUALIZACE DAT PRODUKTU KOMPLETNÍ OBNOVA DAT VČETNĚ HISTORIE PRODUKTU BARVA TEXTU ZMĚNA KOMETÁŘE KAŽDÁ POLOŽKA TYPU PRODUKT MÁ VE SVÉ PODSTRUKTUŘE NĚKOLIK DALŠÍCH KONTRAKTŮ STEJNÉHO PRODUKTU Z HISTORIE A DVA KONTRAKTY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY (U NĚKTERÝCH KOMODIT NEBUDE ZOBRAZOVAT DATA Z DŮVODU KRATŠÍ DOBY OBCHODOVÁNÍ). U SPREADOVÝCH PRODUKTŮ JE ZDE I ODKAZ NA OUTRIGHT POZICE JEDNOTLIVÝCH NOH SPREADU. PO KLIKNUTÍ NA PRODUKT DOJDE K NAČTENÍ DAT (POKUD JE TŘEBA) A ZOBRAZENÍ SEZÓNNÍHO GRAFU. PRODUKTY PŘETAŽENÉ Z KALENDÁŘE MAJÍ VE SVÉ STRUKTUŘE NAVÍC POLOŽKU, KTERÁ UMOŽŇUJE OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ SEASONAL TRADING HISTORY PRO DANÉ ČASOVÉ OKNO KE KTERÉMU SE PRODUKT VÁŽE VKLÁDÁNÍ A PŘETAHOVÁNÍ PRODUKTŮ PŘI RUČNÍM VKLÁDÁNÍ JE MOŽNÉ ZADAT PRODUKT V PLNÉM FORMÁTU NAPŘ HEJ2013-HEZ2013 ANEBO VE FORMÁTU OBECNÉM NAPŘ HEJ NEBO HEJ-HEM (BEZ KONKRÉTNÍHO ROKU), TAKOVÉMU PRODUKTU JE PAK AUTOMATICKY PŘIDĚLEN ROK PODLE AKTUÁLNÍHO DATA. FORMÁT SYMBOLU ODPOVÍDÁ SYNTAXI PRODUCT SYMBOLŮ POPSANÉ VÝŠE. DALŠÍ MOŽNOSTÍ JE PŘETÁHNOUT PRODUKT I S VAZBOU NA OPTIMALIZOVANÉ ČASOVÉ OKNO PŘÍMO Z KALENDÁŘE. JEDNOTLIVÉ PRODUKTY JE MOŽNÉ VOLNĚ PŘETAHOVAT MEZI SLOŽKAMI.

14 14 Strana SEZÓNNÍ GRAF SEZÓNNÍ GRAF V HORNÍ ČÁSTÍ ZOBRAZUJE ČERVENĚ SEZÓNNÍ PRŮBĚH ZVOLENÉ HISTORIE DAT PODLE VOLBY V PANELU NÁSTROJŮ, MODŘE PAK PRŮBĚH AKTUÁLNÍ CENY PRODUKTU. POKUD JDE O PRODUKT Z KALENDÁŘE, ZOBRAZUJE TAKÉ ČASOVÉ OKNO, KE KTERÉMU SE ZÁZNAM V KALENDÁŘI VZTAHUJE. VPRAVO JE VE ŽLUTÉM POLI ZOBRAZENA POSLEDNÍ ZNÁMÁ CENA. DOLNÍ ČÁST JE PAK URČENA MĚSÍČNÍMU GRAFU/VOLUME GRAFU. MĚSÍČNÍ GRAF ZOBRAZUJE SVĚTLE MODŘE HISTORICKÉ A TMAVĚ AKTUÁLNÍ PRODUKT.

15 15 Strana POD GRAFEM NAJDEM PANEL NÁSTROJŮ KTERÝ UMOŽNUJE: IKONA FUNKCE POPIS NORMÁLNÍ REŽIM KRESLENÍ VÝBĚR KRESLENÍ VOLNÁ PŘÍMKA BEZ BARVY HORIZONTÁLNÍ LINKA A VERTIKÁLNÍ LINKA CENOVÉ ROZPĚTÍ POPISEK V TOMTO REŽIMU JE MOŽNÉ GRAF ZOOMOVAT TAŽENÍM MYŠI, KLIKEM V OBLASTI ČAR NEBO TEXTU JE OZNAČÍME K VYMAZÁNÍ (ČÁRY MAJÍ CITLIVÉ JEN KONCE) KLIKEM NA BOD A A B NAKRESLÍME PŘÍMKU KLIKEM NAKRESLÍME HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ PŘÍMKU V ÚROVNI MYŠI KLIKEM NA BOD A A B SPOČÍTÁME A ZOBRAZÍME CENOVÉ ROZPĚTÍ KLIKEM UMÍSTÍME TEXTOVÝ POPISEK SMAŽE OZNAČENÉ OBJEKTY KRESLENÍ HITORIE VOLUME GRAF MĚSÍČNÍ GRAF POMĚR VELIKOSTÍ SEKCÍ GRAFU HLOUBKA HISTORIE PRO VÝPOČET SEZONNÍHO GRAFU INDIKÁTORY ZOBRAZÍ VŠECHNY HISTORICKÉ KONTRAKTY, VZTAHUJÍCÍ SE K VYPOČTENÉ SEZONALITĚ VE SPODNÍ ČÁSTI GRAFU JE ZOBRAZENO VOLUME U SPREADŮ JE TO NEJNIŽŠÍ VOLUME ZE VŠECH NOH VE SPODNÍ ČÁSTI GRAFU JE ZOBRAZEN MĚSÍČNÍ GRAF - DEFAULT UMOŽNUJE DO GRAFU DOPLNIT NĚKTERÝ Z PODPOROVANÝCH INDIKÁTORŮ. EXISTUJE TAKÉ DEFAULTNÍ INDIKÁTOR PRO VŠECHNY GRAFY, TEN JE MOŽNÉ NASTAVIT V SETTINGS.

16 16 Strana RYCHLÝ MANUÁLN Í BACKTEST PO PŘEPNUTÍ DO TOHOTO REŽIMU NÁSTROJ OČEKÁVÁ 2 KLIKY DO GRAFU. PRVNÍ KLIK ZNAMENÁ VÝBĚR DATA VSTUPU A DRUHÝM OZNAČÍME DATUM VÝSTUPU. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE BACKTEST NA HISTORICKÝCH DATECH DANÉHO PRODUKTU PŘESNĚ PRO OBDOBÍ DEFINOVANÉ PRVNÍM A DRUHÝM KLIKEM. TÍM MŮŽEME RYCHLE ZHODNOTIT CHOVÁNÍ PRODUKTU V JAKÉMKOLI OBDOBÍ. POKUD JE DRUHÝ KLIK POLOŽEN NÍŽE NA OSE Y NEŽ PRVNÍ, AUTOMATICKY SE TESTUJE SHORT OBCHOD, POKUD JE KLIK 2 VÝŠE, PAK SE PŘEDPOKLÁDÁ OBCHOD LONG.

17 17 Strana 4.4. EXTREME LOCATOR POKUD NÁS ZAJÍMÁ, KTERÉ Z CEN PRODUKTŮ SE NACHÁZEJÍ NA EXTRÉMNÍCH HODNOTÁCH TEDY MŮŽOU NABÍZET VELKÝ POTENCIÁL ZISKU (A TAKÉ VYŠŠÍ VOLATILITU J A RISK ), MŮŽEME SI JE NECHAT AUTOMATICKY VYHLEDAT ZE VŠECH BĚŽNÝCH SPREADOVÝCH KOMBINACÍ A OUTRIGHT KOMODIT. MYŠLENKA LOCATORU JE JEDNODUCHÁ, ABY BYLA CENA VYHODNOCENA JAKO EXTRÉM, MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY: SOUČASNÁ CENA MUSÍ V POROVNÁNÍ S HISTORIÍ NABÍZET ROZDÍL ALESPOŇ (X)$ A TO ALESPOŇ U (Y)% LET HISTORIE. TENTO DOLAROVÝ ROZDÍL SE VYHLEDÁVÁ OD AKTUÁLNÍHO DNE (RESPEKTIVE OD STEJNÉHO DATA V PŘEDCHOZÍCH LETECH) SMĚREM DOPŘEDU A TO V DÉLCE (Z) DNÍ. POKUD SOUČASNÁ CENA VYKÁŽE ALESPOŇ VJEDNOM DNI POŽADOVANÝ DOLAROVÝ ROZDÍL VZHLEDEM KHISTORICKÝM DATŮM, PAK SE ZAZNAMENÁ. POKUD TEDY NAPŘ 14 Z 15 HISTORICKÝCH LET VYKÁŽE PODOBNÝ ROZDÍL, PAK SE POVAŽUJE SOUČASNÁ CENA ZA EXTRÉMNÍ. TENTO PŘÍKLAD DEMONSTRUJE MOŽNÝ VÝSLEDEK. HLEDALI JSME PRODUKTY JEJICH CENA BYLA V NÁSLEDUJÍCÍCH 30 DNECH (Z) ALESPOŇ U 80% (Y) HISTORIE NIŽŠÍ (NEBO VYŠŠÍ) NEŽ CENA SOUČASNÁ, A TO ALESPOŇ O $5000 (X). VÍDÍME ŽE POUZE 2 ROKY V HISTORII BYLA CENA PRODUKTU V TOMTO OBDOBÍ ROKU VÝŠ, MŮŽEME TEDY SPEKULOVAT NA POKLES CENY, ZVLÁŠŤ ZAJÍMAVÁ JE SITUACE V NÍŽ JE SPEKULACE PODPOŘENA OČEKÁVANÝM SEZÓNNÍM POHYBEM.

18 18 Strana NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ LOCATOR NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. JAKO VÝCHOZÍ SEZNAM KOMODIT JE DEFINOVÁNO VŠE CO MMA ZNÁ, VÝBĚR ZMĚNÍME TLAČÍTKEM CHANGE. NÁSLEDNÝ DIALOG UMOŽNÍ LIBOVOLNÝ VÝBĚR KOMODIT CTRL+KLIK. ZÁLOŽKA SETTINGS OBSAHUJE DEFINICI PARAMETRŮ HLEDÁNÍ. FUTUREDAYS PROMĚNNÁ Z POPSÁNO VÝŠE HISTORYPERCENTLIMIT PROMĚNNÁ X POPSÁNO VÝŠE HISTORY YEARS HLOUBKA HISTORIE, KTERÁ BUDE ZOHLEDNĚNA INCLUDEOUTRIGHT PROHLEDÁVAT I OUTRIGHT PRODUKTY? (POKUD ZVOLÍME FALSE, TESTUJÍ SE JEN SPREADY) MINDOLLARDIFFERENCEOUTRIGHT PROMĚNNÁ Y POPSÁNO VÝŠE (PLATÍ PRO OUTRIGHT PRODUKTY) MINDOLLARDIFFERENCESPREAD PROMĚNNÁ Y POPSÁNO VÝŠE (PLATÍ PRO SPREADOVÉ PRODUKTY) OUTPUTFOLDERNAME NÁZEV SLOŽKY V BROWSERU, DO KTERÉ LOCATOR NASYPE VÝSLEDKY PROVEDEME NASTAVENÍ A VÝBĚR KOMODIT A MŮŽEME SPUSTIT HLEDÁNÍ TLAČÍTKEM START. DOPORUČUJU MÍT MMA V ONLINE REŽIMU PRO AKTUALIZACI DAT. TLAČÍTKEM STOP JE MOŽNÉ TEST PŘERUŠIT. PO UKONČENÍ SE VÝSLEDKY ODPOVÍDAJÍCÍ PARAMETRŮM ZOBRAZÍ V BROWSERU VE SLOŽCE KTEROU MÁME DEFINOVANOU V PARAMETRECH, NEMUSÍ EXISTOVAT, VYTVOŘÍ SE AUTOMATICKY. MODUL PRACUJE V NEZÁVISLÉM VLÁKNĚ JE MOŽNÉ BĚHEM HLEDÁNÍ S MMA NORMÁLNĚ PRACOVAT.

19 19 Strana 4.5. SEASONAL REPORTER MODUL UMOŽNUJE HROMADNÉ GENEROVÁNÍ REPORTU SEZÓNNÍCH GRAFŮ ZA ÚČELEM TISKU (TISKÁRNA NEBO PDF) KPOHODLNÉMU PROHLÍŽENÍ NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ REPORTER NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. JAKO VÝCHOZÍ SEZNAM KOMODIT JE DEFINOVÁNO VŠE CO MMA ZNÁ, VÝBĚR ZMĚNÍME TLAČÍTKEM CHANGE. NÁSLEDNÝ DIALOG UMOŽNÍ LIBOVOLNÝ VÝBĚR KOMODIT CTRL+KLIK. ZÁLOŽKA SETTINGS OBSAHUJE DEFINICI PARAMETRŮ HLEDÁNÍ. HISTORY LENGTH HLOUBKA HISTORIE, ZE KTERÉ SE POČÍTÁ SEZÓNNÍ KŘIVKA INCLUDEOUTRIGHT REPORTOVAT I OUTRIGHT PRODUKTY? (POKUD ZVOLÍME FALSE, ZOBRAZÍ SE JEN SPREADY) PROVEDEME NASTAVENÍ A VÝBĚR KOMODIT A MŮŽEME SPUSTIT GENEROVÁNÍ TLAČÍTKEM START. DOPORUČUJU MÍT MMA V ONLINE REŽIMU PRO AKTUALIZACI DAT. TLAČÍTKEM STOP JE MOŽNÉ TEST PŘERUŠIT. PO UKONČENÍ MŮŽEME TLAČÍTKEM PRINT SPUSTIT TISK, JESTLIŽE CHCEME TISKNOUT DO PDF JE NUTNÉ MÍT V INSTALOVANOU SOFTWAROVOU PDF TISKÁRNU (PDF995, PDF CREATOR A PODOBNĚ). MODUL PRACUJE V NEZÁVISLÉM VLÁKNĚ JE MOŽNÉ BĚHEM GENEROVÁNÍ S MMA NORMÁLNĚ PRACOVAT.

20 20 Strana 4.6. NOTEPAD SLOUŽÍ JAKO POMŮCKA PŘI KOMENTOVÁNÍ PRODUKTŮ V BROWSERU. UMOŽŇUJE PSANÍ TEXTU V RICHTEXT (RTF) FORMÁTU SPODPOROU VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ ZE SCHRÁNKY. REPORTER NAJDEME NA POSTRANNÍ LIŠTĚ MMA. PRO TRVALÉ ZOBRAZENÍ HO PŘÍPÍCHNEME SYMBOLEM PŘIPÍNÁČKU. OBSAH NOTEPADU SE DYNAMICKY MĚNÍ PODLE VYBRANÉHO PRODUKTU V BROWSERU. POKUD NOTEPAD OBSAHUJE PRO DANÝ PRODUKT NĚJAKÁ DATA, AUTOMATICKY VYSKOČÍ A PŘIPÍCHNE SE NA PRAVÉ ČÁSTI OBRAZOVKY. POKUD NEOBSAHUJE ŽÁDNÁ DATA, DOJDE K JEHO SKRYTÍ DO PANELU. VELIKOST FONTU JE MOŽNÉ ZMĚNIT V NASTAVENÍ MMA (VIZ KAPITOLA NASTAVENÍ).

21 21 Strana 5. NASTAVENÍ V MENU/SETTINGS MŮŽEME NASTAVIT NĚKTERÉ PARAMETRY PROGRAMU MMA OBECNÉ NA ZÁLOŽCE MAIN JSOU ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ, PRO BĚŽNÉHO UŽIVATELE JSOU ZAJÍMAVÉ PARAMETRY PRO BACKTESTER, KTERÁ JSOU VYSVĚTLENA VÝŠE. DEFAULTNÍ INDIKÁTOR JE ZDE NEDOSTUPNÝ A DEFINUJE SE NA ZÁLOŽCE CHARTS DŮLEŽITÉ PARAMETRY: PARAMETR VÝZNAM HODNOTA NOTEPADFONTSIZE VELIKOST FONTU V NOTEPADU INTEGER ČÍSLO CALENDARTIMEWINDOWOFFSETFUTURE SEZÓNNÍ KALENDÁŘ UMOŽŇUJE NASTAVENÍ ROZSAHU VÝSLEDKŮ BACKTESTŮ +/- URČITÝ POČET DNŮ KOLEM CALENDARTIMEWINDOWOFFSETHISTORY AKTUÁLNÍHO DATA. TÍM SE OMEZÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZOVANÝCH OBCHODŮ POUZE NA TY KTERÉ SE TÝKAJÍ ZVOLENÉHO OBDOBÍ. POČET DNŮ DO ZPĚT OD AKTUÁLNÍHO DATA POČET DNŮ DOPŘEDU OD AKTUÁLNÍHO DATA 5.2. PROXY SETTINGS POKUD JE TŘEBA PRO PŘIPOJENÍ POUŽÍT PROXY SERVER, NASTAVÍME TRUE DO PARAMETRU PROXYUSE A DÁLE UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO DO PARAMETRŮ PROXYUSERNAME A PROXYUSERPASSWORD INDIKÁTORY NA ZÁLOŽCE CHARTS MŮŽEME NASTAVIT DEFAULTNÍ INDIKÁTOR PRO VŠECHNY GRAFY. PODPOROVANÉ INDIKÁTORY: INDIKÁTOR PARAMETR VÝZNAM NONE - - BOLLINGERBANDS [0] MOVINGAVERAGE POČET DNŮ PRO VÝPOČET STŘEDOVÉ ČÁRY [1] BAND# OF STD DEVIATIONS ŠÍŘE PÁSU +/- # STANDARTNÍCH ODCHYLEK MOVINGAVERAGE [0] POČET DNŮ PRO VÝPOČET MOVINGAVERAGEEXPONENTIAL [0] POČET DNŮ PRO VÝPOČET 5.4. ÚDRŽBA DATABÁZE V MENU /SHRINK DATABASE JE MOŽNÉ PROVÉST DEFRAGMENTACI EOD DATABÁZE, TO JE VHODNÉ JEDNOU ZA ČAS PROVÉST, ABY ČTENÍ A ZÁPIS DO DATABÁZE BYLY CO NEJRYCHLEJŠÍ.

22 22 Strana 6. PŘEHLED ZMĚN Browser Moznost zmeny commentu v listu produktu Calendar Statistics Browser Browser Browser Browser Moznost definovat velikost casoveho okna obchodu nabizenych v kalendari (datum vstupu musi spadat do okna -cili zobrazi se vice tydnu do historie a budoucnosti Doplnen graficky indikator pozice posledni hodnoty vzhledem k historii a bezicimu kontraktu, Remove produktu ze slozky lze urychlit shortcutem klavesou DELETE, doplneny shortcuty i pro dalsi funkce Moznost rychleho nahledu na historii obchodovani urciteho casoveho okna s vyberem jednoduchym klikem do grafu (manualni backtest) Bugfix - bublina s hodnotou pod kurzorem uz nezustava na obrazovce viset Pri generovani spread kombinaci uz negeneruje expirovane kombinace spreadu Extreme Locator Novy modul k vyhledavani produktu s extremnimi hodnotami Notepad Seasonal report Nova Funkce s moznosti zapisovani poznamek ke kazdemu produktu v browseru ve forme rich textu vcetne obrazku Nova funkce pro tisk spread reportu do PDF nebo tiskarnu

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více