OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa"

Transkript

1 OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají do vytápěné místnosti, ve které jsou umístěny. Otopná tělesa ústředního vytápění předávají teplo z topného média, přičemž teplo vzniká v centrálním zdroji mimo vytápěné místnosti. V této kategorii rozlišujeme podle způsobu předávání tepla otopná tělesa konvekční a sálavá. 1. Lokální tělesa Podle paliva rozdělujeme tato tělesa na elektrická přímotopná a akumulační, dále tělesa na spalování plynných, kapalných a pevných paliv. 2. Konvekční tělesa Podle konstrukčního provedení se rozlišují otopná tělesa článková, desková, trubková a trubková se zákrytem (konvektory). Předávání tepla probíhá převážně konvekcí (prouděním ohřívaného vzduchu kolem otopné plochy tělesa) a částečně sáláním (hlavně čelních rovných ploch). Článková otopná tělesa Jednotlivé články jsou tvořeny jednak výlisky z ocelového plechu, jednak odlitky ze šedé litiny, nebo z hliníkových slitin. Všechny typy článkových otopných těles se vyrábí v omezeném počtu typů a velikostí ale lze je sestavovat z libovolného počtu jednotlivých článků, které jsou vzájemně spojeny pomocí vsuvek s vnějším pravolevým závitem. Konstrukce článkových těles z ocelových plechů je řešena tak, že jsou vzájemně svařeny dva výlisky, které tvoří kanálky. U litinových a hliníkových těles jsou spojeny dva odlitky. Jsou rozlišeny dva tvary: členěné charakterizované sloupky po výšce spolu nespojené spojité což jsou desky s hladkým povrchem a různě tvarovanými kanálky. Počty kanálků či sloupků se liší u jednotlivých typů podle hloubky článku. U litinových a hliníkových těles se setkáme s rozšířenou přestupní plochou, kterou tvoří např. šikmá žebra umístěna v mezerách mezi sloupky nebo podélná žebra na předním sloupku. Ocelová článková tělesa se používají pouze v teplovodních soustavách. Jsou levnější, mají kratší životnost a větší požadavky na kvalitu vody.

2 Litinová otopná tělesa mají dlouhou životnost a mohou se používat v teplovodních i nízkotlakých parních soustavách. Tělesa ze slitin hliníku využívají dobrou tepelnou vodivost materiálu a možnosti snadněji rozšiřovat přestupní plochu tělesa. Vzhledem k velkému výkonu i vodnímu obsahu jednotlivých článků nejsou tyto typy otopných těles vhodné pro moderní soustavy vytápění. Připojení těles na rozvodné potrubí se provádí z pravé nebo levé boční stravy. Klasický způsob připojení na stěnu je pomocí konzol a držáků. Desková (panelová) otopná tělesa Na trhu je mnoho typů a tvarů. Přední plocha bývá téměř rovná s mírným zvlněním nebo zcela rovná. Jejich předností je relativně malá hloubka. Tělesa jsou vyráběna jako jednořadá, dvouřadá nebo třířadá. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů přivařena rozšířená přestupní plocha. Jednotlivé desky jsou tvořeny z lisovaného ocelového plechu s horizontálními a vertikálními prolisy, které tvoří topné kanálky. Jsou vyráběna v široké rozměrové škále. Tělesa mají relativně malý vodní objem a tím umožňují pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla v místnosti a účinnou termoregulaci. Také proto se jejich používání v poslední době velmi rozšířilo. Připojení těles na rozvodné potrubí se provádí z pravé nebo levé boční stravy, z pravé, levé nebo střední spodní stravy. Pro připojení tělesa na stěnu je s každým tělesem dodávána speciální upevňovací sada. Aby bylo zajištěno správné sdílení tepla konvekcí, je nutné osazovat tato tělesa min. 50 mm od stěny.

3 Trubková otopná tělesa Tato tělesa jsou tvořena trubkovým registrem nebo trubkovým hadem, a to buď vodorovným nebo svislým. Ke zvětšení přestupní teplosměnné plochy bývají s trubkou spojena žebra různého tvaru. K tomuto typu patří registry z ocelových trubek hladkých a žebrových. Velký počet výrobců těles nabízí speciální konstrukce různých tvarů a provedení jako tzv. koupelnové žebříky. Některé druhy se dodávají s přídavnou sadou pro elektrické vytápění. Tepelný modul trubkových otopných těles hladkých je malý. Jsou vhodné do místností sociálního zařízení, chodeb, vstupních hal apod. Konvektory Je to prakticky uzavřená plechová skříň. Ve spodní části je umístěn výměník tepla z ocelových trubek opatřených žebry nebo lamelami s malou tloušťkou stěny. Výměníky se liší počtem trubek a použitým materiálem (ocel, hliník měď). Vrchní část je kryta mřížkou. Tepelný výkon je závislý na velikosti výměníku a výšce skříně. Konvektory jsou vyráběny jako klasická otopná tělesa pro umístění na stěnu nebo jako podlahové. Proudění ohřívaného vzduchu přes výměník může být přirozený nebo nucený pomocí ventilátoru. Při tomto typu lze výkon regulovat i změnou výkonu ventilátoru. Používají se pod plně zasklenými stěnami, které přiléhají až k podlaze. Výměník konvektor podlahový stěnový lavicový

4 Dekorativní tělesa Většinou se jedná o formu trubkových registrů různých profilů a tvarů. Mohou se instalovat v interiérově náročných prostorách, koupelnách, wellness centrech apod.

5 Tepelný výkon konvekčních otopných těles Pro výpočet tepelného výkonu otopných těles platí vztah Q T = k. S. (θ m θ int,i ) kde [W] k je součinitel prostupu tepla stěnou tělesa S plocha povrchu tělesa θ m střední teplota topného média θ int,i výpočtová vnitřní teplota místnosti Hodnoty k a S jsou dány výrobcem podle typu tělesa. Výkon daného typu otopného tělesa nebo výkon 1 článku udává tabulkově výrobce tělesa. Tyto výkonové tabulky jsou stanoveny pro určité parametry a to pro vnitřní teplotu obvykle 20 C a teplotní spád vody 75/65 (starší tabulky 90/70). Napojení na rozvod se předpokládá klasický, tj. přívod topné vody v horní části a výstup vratné vody v dolní části tělesa, u těles deskových typ Ventil kompakt a koupelnových trubkových těles i zdola. Těleso je zkoušené bez krytu a parapetu, v nejvhodnějším uložení nad podlahou pod ochlazovanou plochou. Skutečný výkon tělesa se přepočítává na konkrétní provozní podmínky. Přepočet výkonu tělesa je nutný v těchto případech: navržený teplotní spád vody je odlišný od teplotního spádu, pro který je návrhová tabulka sestavena teplota vzduchu v interiéru je odlišná od teploty vzduchu, pro níže je výkonová tabulka sestavena těleso bude opatřeno zákrytem, který sníží jeho výkon těleso bude osazeno jinak, než předepisuje výrobce (například v malé výšce pod parapetem) těleso bude na rozvod napojeno netradičním způsobem (přívod topné vody v dolní části tělesa, vratné potrubí v dolní nebo horní části tělesa), což opět snižuje jeho skutečný výkon u článkových otopných těles s velkým počtem článků (nad 12 článků) se s rostoucím počtem článků snižuje skutečný výkon tělesa oproti výkonu teoretickému (vycházejícímu z výkonů jednotlivých článků násobenému jejich počtem) Q ot = Q N. f Δt. f m(δt ). f x. f o. f n. f p kde Q ot skutečný tepelný výkon otopného tělesa, tj. ten, který potřebuji předat do vytápěného prostoru [W] Q N jmenovitý tepelný výkon otopného tělesa ve W z tabulek výrobce. Většinou je to výkon měřený ve zkušebně při teplotních parametrech 75/65/20 C) f Δt opravný součinitel na teplotní rozdíl [-] f m (f δt ) opravný součinitel na odlišný hmotnostní průtok teplonosné látky, případně odlišné ochlazení [-] f x opravný součinitel na připojení tělesa [-] f o opravný součinitel na úpravu okolí [-] f n opravný součinitel na počet článků [-] f p opravný součinitel na umístění tělesa v prostoru [-] Opravný součinitel na teplotní rozdíl f Δt Přepočet tepelného výkonu na jiné teplotní podmínky tzn. na teplotní podmínky lišící se od jmenovitých (tabulkových) hodnot. Přepočet závisí na součiniteli c

6 kde t w1 vstupní teplota topné vody [ C] t w2 výstupní teplota topné vody [ C] θ int,i Vnitřní výpočtová teplota místnosti [ C] a) pro c 0,7 platí ( ) m Δt N teplotní exponent tělesa [-] z tabulek výrobce nebo, pokut není známo, tak podlahová otopná plocha n = 1,10 desková otopná tělesa n = 1,26 až 1,36 trubková koupelnová otopná tělesa n = 1,20 až 1,30 článková otopná tělesa n = 1,22 až 1,30 konvektory bez ventilátoru n = 1,30 až 1,50 konvektory s ventilátorem n = 1,05 až 1,20 teplotní rozdíl z měření jmenovitého výkonu, např. pro hodnoty 75/65/20 C je Δt N = 50 K b) pro < 0,7 platí ( ) Opravný součinitel na odlišný hmotnostní průtok f m, případně na odlišné ochlazení f δt by měl určit vždy výrobce. Tyto opravné součinitele se víceméně týkají především konvektorů a hlavně pak podlahových konvektorů. Opravný součinitel na připojení otopného tělesa f x Platí hlavně pro otopná tělesa článková a pro desková tělesa typu KLASIK, která jsou připojena ze strany. Za jmenovité připojení otopného tělesa se považuje připojení jednostranné shora - dolů. Při tomto připojení je f x = 1. Hodnoty opravného součinitele pro L/H < 3 podle ČSN f x = 1,00 f x = 0,90 f x = 1,00 f x = 0,78 f x = 0,85 Opravný součinitel na úpravu okolí f o Při použití zákrytu tělesa (okrasné mřížky apod.) Otopná tělesa konvekční předávají teplo hlavně konvekcí (prouděním) i sáláním. Zakrytím (např. okrasnou mřížkou) stavíme proud vzduchu překážku a sálání zčásti nebo zcela zakryjeme. Ovlivňujeme tím i tepelný výkon tělesa a to následovně. B B+40 B B+40 B B B min. 70 min. 40 B B/2 B B kovová deska f = 0,96 o f = 0,92 o f = 0,87 o f = 0,90 o f o = 0,85 f o = 1,10

7 Používání zákrytů otopných těles plných nebo s prolisy a s otvory pro vstup a výstup vzduchu apod. Umístění tělesa pod parapetní deskou pro desková otopná tělesa má vzdálenost horního okraje tělesa od spodního okraje parapetu nemalý vliv na jeho výkon. Na grafu lze vidět snížení výkonu jednotlivých typů deskových otopných těles v návaznosti na výšku parapetu nad otopným tělesem. U vícedeskových těles je vhodné proto instalovat alespoň s mírou větší než 150 mm. opravný činitel fo 0,5 0,6 0,7 0,8 0, výška perapetu nad tělesem (mm) typ 33 typ 21 typ 10 typ 22 typ 11 Opravný součinitel na počet článků f n U otopných těles článkových je udáván výkon z měření 10 ti článků. Z téhé hodnoty je potom odvozem výkon 1 článku (tepelný modul). U těles s méně než deseti články se bude výkon zvyšovat a u těles s více jak deseti články zase snižovat. Průběh opravného součinitele na počet článků f n u článkových otopných těles lze zjistit ze vztahu ( ) kde n je navrhovaný počet článků tělesa Opravný součinitel na umístění tělesa v prostoru f p f = 1,00 p f = 0,95 p f = 0,90 p Nejvhodnější umístění tělesa v místnosti je vždy pod okno nebo k ochlazované stěně. Jestliže umístíme těleso na neochlazovanou boční stěnu nebo na protilehlou stěnu změní se rozložení teplot v prostoru a také výkon tělesa. Opravný součinitel na umístění otopného tělesa v prostoru pro všechny druhy otopných těles vyjma podlahových konvektorů (platí pro t i = 5 až 24 C) Umístění konvekčních otopných těles Proudění chladného a teplého vzduchu je dáno především umístěním ochlazovaných ploch tzn. obvodových stěn, oken a venkovních dveří a na umístění a velikosti otopných těles. Chladný vzduch, který proudí do prostoru místnosti spárami v oknech klesá k podlaze a tím vytváří poměrně velkou oblast lokální tepelné nepohody. Tím že otopné těleso umístíme pod okno, ohřátý vzduch od tělesa stoupá nahoru, sráží chladný proud a obrací jeho tok vzhůru. Dalším zdrojem chladu je chladné sálání okenní výplně. Pokud umístíme těleso pod zdroj tohoto chladu, bude jeho chladné sálání kompenzováno sáláním tepla z tělesa. Z toho vyplývá, že je nezbytné umisťovat otopná tělesa vždy pod okno a délku tělesa volit přinejmenším stejnou jako je šířka okna. Pokud tuto délku nemůžeme dodržet, volíme délku minimálně 2/3 šířky okna.

8 Špatně umístěné těleso Dobře umístěné těleso Určení vhodné velikosti konvekčních otopných těles Výkon otopného tělesa závisí na jeho konstrukčních parametrech, na střední teplotě topného média a na požadované teplotě vytápěné místnosti. Tepelný výkon se stanoví ze vztahu Q = k. S. (θ m θ int,i ) [W] Výkon tělesa, jeho velikost a umístění v místnosti musí splňovat požadavky na dosažení požadovaného mikroklimatu v místnosti. Při novém návrhu otopného tělesa je vhodné vycházet z délky otopného tělesa. Určíme teplotní spád a požadovaného výkonu tělesa dosáhneme volbou různých typů (hloubkou tělesa - jednoduché, zdvojené nebo ztrojené deskové těleso, a různou výškou tělesa) s různě řešeným rozšířením přestupní plochy. Podle výše uvedených pravidel je postup při návrhu následující: délka otopného tělesa má pokrývat celou šířku okna (kompenzace chladných padajících proudů). L OT L OK součin průmětné čelní plochy tělesa a rozdílu mezi střední teplotou otopného tělesa a vnitřního vzduchu se musí nejméně rovnat součinu plochy okna s rozdílem teploty vnitřního vzduchu a teploty povrchu okna L OT. H OT. (θ OT θint,i) L OK. H OK. (θint,i θ OK ) V případě, že je délka tělesa rovna šířce okna platí zjednodušený vztah H OT. (θ OT θ int,i ) H OK. (θ int,i θ OK ) Z této rovnice vyjádříme střední teplotu otopného tělesa θ OT θ int,i.(1+ H OK / H OT ) - θ OK.H OK / H OT kde θ int,i je vnitřní teplota vzduchu [ C] θ OT povrchová teplota okna na vnitřní straně [ C] H OK výška okna (ochlazovaného otvoru ve stěně) [m] výška otopného tělesa [m] H OT Povrchovou teplotu okna určíme z rovnice θ OK = θ int,i. (1 U OK / α i,ok ) + θ e. U OK / α i,ok kde U OK je součinitel prostupu tepla okna udávaný výrobcem [W.m -2. K -1 ] α i,ok součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W.m -2. K -1 ] (uvažujeme α i,ok = 8) venkovní výpočtová normová teplota [ C] θ e

9 Takto vypočtenou povrchovou teplotu θ OK dosadíme do předcházejícího vzorce a určíme střední teplotu otopného tělesa θ OK. Na základě této hodnoty volíme nejvhodnější tepelný spád na tělese (tzn. teplotní spád otopné soustavy) tak, že střední teplota je i průměrnou teplotou teplotního spádu soustavy. Teplotní spád se volí max. 20 K, nejlépe 10 až 15 K, přičemž přívodní teplota topného média nesmí přestoupit hodnotu 75 C pro objekty bytové a občanské výstavby. Tepelný výkon navrženého otopného tělesa musí být nejméně roven tepelné ztrátě místnosti Q OT Φ T Protože již máme určenou výšku tělesa H OT a jeho délku L OT, dosáhneme potřebného tepelného výkonu tělesa volbou typu (jeho hloubky). 3. Sálavá otopná tělesa Do této skupiny patří otopné plochy: - zabudované do stavební konstrukce jako podlahové, stěnové, stropní; - samostatná sálavá tělesa jako sálavé panely, sálavé podhledy a lokální tělesa infrazářiče. Ve zkratce uvedeme alespoň dva typy sálavého vytápění Podlahové vytápění Pro vytápění místností v rodinných a bytových domech se používá převážně vytápění podlahové. Otopná plocha je součástí stavební konstrukce. Podlahovým vytápěním můžeme dosáhnout téměř ideálního teplotního profilu ve vertikálním směru i rovnoměrné teploty v celé ploše místnosti. Nevýhodou je velká tepelná setrvačnost, nehodí se pro přerušovaný provoz vytápění. Podlahové vytápění není schopné rychlé regulace odběru tepla. Z hygienických a fyziologických hledisek lze tyto maximální povrchové teploty upřesnit: C místnosti a pracovní prostory, kde osoby převážně stojí C obytné místnosti, administrativa 30 C chodby, předsíně, galérie 33 C koupelny, kryté bazény 35 C okrajové zóny, oblasti s řídkou návštěvností hodnoty: obytné plochy 29 C pro okrajové plochy 35 C Prakticky se tepelný výkon 1 m 2 využitelné plochy podlahy uvažuje cca 80 až 100W. Jako podlahové krytiny jsou nejvhodnější krytiny s vyšší tepelnou vodivostí. K takovým patří keramická dlažba či desky s přírodního nebo umělého kamene, PVC, dřevěné krytiny s tloušťkou do 8mm. Použít lze i jiné krytiny, jejich odpor kladený při přestupu tepla však nesmí překročit hodnotu 0,15 m 2 K/W. Stěnové vytápění Ve vztahu k mikroklimatu vytápěné místnosti má stěnové vytápění obdobné přednosti jako vytápění podlahové. Stěny místnosti jsou tepelně aktivovány pomocí stěnových topných registrů umístěných pod omítkou. V místnosti se stěnovým vytápěním se minimalizuje cirkulace vzduchu. Vyrovnání teplot stěn působí příznivě na lidský organismus.

10 Teplota povrchu stěny v obytných místnostech nemá přesáhnout 35 C. U prefabrikovaných elementů stěnového vytápění se maximální teplota topné vody uvádí 45 C. Oproti podlahovým teplovodním systémům se systémy stěnové vyznačují rychlou reakcí na regulační zásah a menším objemem topné vody. Jejich použití však klade zvýšené požadavky na vhodnou ochlazovanou stavební konstrukci-stěnu. Stěnové vytápění se montuje zásadně na vnitřní stranu vnější (obvodové) stěny, na vnitřní stranu stěny přilehlé k terénu a jen výjimečně na stěny vnitřní. Existují dva druhy podlahového, stěnového a stropního vytápění: - teplovodní systémy podlahového vytápění, teplonosným médiem je nízkoteplotní topná voda o teplotě přívodu do 50 o C. - elektrické s použitím elektrických kabelů, rohoží nebo folií. Sálavé panely a podhledy Tělesa jsou zavěšena pod stropní konstrukcí. Topným médiem je teplá nebo horká voda a pára. Panely se skládají z modulů o šířce 150 mm a délce od 2 do 6 m. Moduly jsou tvořeny ocelovou trubkou DN 20 DN 25, která je zalisovaná do hliníkového plechu tl. 1 mm. Do trubek je přivedeno topné médium. Moduly se spojují do o tělesa o max. šířce 1200 mm a za sebou do délky podle potřeby. Stropní vytápění pomocí sálavých panelů pro průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev hal nižších a středních výšek i pro průmyslové haly s prašným (včetně výbušných nebo hořlavých prachů) prostředím. Základní předností těchto sálavých panelů je velmi rychlá a snadná montáž, spojování jednotlivých panelů. 150 tep. izolace trubka DN 25 Al plech 1 mm n x Podobným systémem je tvořen sálavý podhled. Tělesa jsou tvořena kazetami, které mají vhodnější design pro použit í např. v hotelových nebo kongresových halách.

11 Infrazářiče V nabídce jsou dva typy plynových zářičů tmavé a světlé. Tmavý plynový zářič je infračervený zářič, kde spalováním směsi plynu se vzduchem vzniká teplo. Spaliny proudí sálavou trubkou, kterou ohřejí. Z povrchu sálavé trubky je potom předáváno teplo převážně ve formě záření. Jakmile dopadne infračervené záření na pevnou plochu, je absorbováno a přitom dochází k ohřátí osálaného povrchu (podlaha, stěny, zařízení). Z něho je teplo předáváno do okolí sáláním a prouděním. Trubice se vyrábějí buď ve tvaru U nebo I. Teplota povrchu při vstupu spalin se pohybuje okolo 500 C, na výstupu pak C. Střední teplota je tudíž cca 350 C. Zářič je zpravidla zavěšen pod stropem vytápěného prostoru, příp. na stěně. V podstatě se skládá z hořáku, ventilátoru, sálavé trubky a odrazové plochy (reflektoru). Tmavé zářiče mají ve srovnání s konvekčním vytápěním tu výhodu, že vnitřní teplota vzduchu je nižší a přitom teplota vnímaná člověkem v pracovní zóně je, díky sálavé složce, velmi příjemná. Světlé plynové zářiče mají činnou otopnou plochu tvořenou keramickými destičkami. Teplota povrchu se pohybuje okolo 900 C. Činná sálavá plocha je tvořena keramickou destičkou, na jejím povrchu probíhá přímé spalování plynného paliva. Destička má speciální povrchovou úpravu, díky které je dosažen vysoký emisní součinitel jejího povrchu. Předmísením paliva se spalovacím vzduchem probíhá v injektoru plyn si přisává potřebné množství vzduchu bez použití nuceného přívodu vzduchu. Dokonalé promísení paliva se vzduchem probíhá ve směšovací komoře, která zároveň rozvádí hořlavou směs ke keramickým deskám.

12 V deskách jsou vylisovány válcové otvory, kterými prochází plynová směs na vnější povrch desky, na němž probíhá spalování. Tepelné sálání z povrchu desky je usměrněno reflektorem ve tvaru pláště komolého jehlanu. Spaliny odcházejí do okolního prostoru a ohřívají svým citelným teplem prostor pod stropem objektu. Je nutné účinné větrání s odvodem spalin do vnějšího prostoru.

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Základy sálavého vytápění Přednáška 9 Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 9 Elektrické sálavé vytápění Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Obsah 4. Plynové sálavé vytápění 4.1 Světlé zářiče cv. 4 4.2 Tmavé vysokoteplotní

Více

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely 1. Všeobecně Vytápění pomocí sálavých panelů zaručuje bezhlučný provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, dále stálou teplotu v celé místnosti a žádné nebezpečí

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely. 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely. 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč Zavěšené sálavé panely - Návrh Pro dosažení rovnoměrnosti se při rozmisťování sálavých panelů se dodržuje pravidlo,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT

Více

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 Obsah 1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 2.1 Klimatická data... 12 2.2 Popis objektu... 12 2.3 Popis konstrukcí... 13 2.3.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí... 13 3 Volba

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE EURAD MSU MSC MSM

TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE EURAD MSU MSC MSM TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE MSU MSC MSM Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky VERZE 1008 OBSAH 1. VLASTNOSTI SYSTÉMU 1.1. Výhody tmavých trubkových infrazářičů 1.2. Komponenty tmavých

Více

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles

KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles Teplo pro váš domov od roku 1888 KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles CZ_2015_6 OBSAH str. KALOR... 3 TABULKY

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Lucie Novotná Střední zdravotnická škola Máchova 400, Benešov Úvod Toto téma jsem

Více

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem , větrací a osvětlovací stropy pro velkokuchyně nízké pořizovací náklady uzavřený systém odsávání vylučuje vznik plísní automatické řízení provozu atraktivní design rekuperace tepla snadná údržba snadné

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Stropní sálavé panely

Stropní sálavé panely Stropní sálavé panely Technický katalog 04 / 2006 Harmonie pohodlí a tvarů www.bokigroup.cz Stropní sálavé panely příklad použití Stropní sálavé panely popis Stropní sálavé panely princip Princip předávání

Více

Otopné plochy. Otopná tělesa

Otopné plochy. Otopná tělesa Otopné plochy Otopné plochy a otopná tělesa soustavy ústředního vytápění předávají do prostoru teplo z topného média (dnes většinou topné vody, připravovaného centrálně ve zdroji (např. kotli. Otopné těleso

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE XENON PLUS - model EURAD MSU XENON ECO - model EURAD MSC XENON ECO I - model EURAD MSM

TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE XENON PLUS - model EURAD MSU XENON ECO - model EURAD MSC XENON ECO I - model EURAD MSM Tmavé trubkové infrazářiče XENON TMAVÉ TRUBKOVÉ INFRAZÁŘIČE XENON PLUS - model EURAD MSU XENON ECO - model EURAD MSC XENON ECO I - model EURAD MSM Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

K N I H A S T A N D A R D Ů

K N I H A S T A N D A R D Ů K N I H A S T A N D A R D Ů VÍCEÚČELOVÁ HALA BŘEZOVÁ Uvedené požadavky upřesňují výkresovou a textovou dokumentaci. VEŠKERÉ PRVKY STAVBY A VÝROBKY UVEDENÉ V TÉTO KNIZE BUDOU PŘED ZHOTOVENÍM PŘEDLOŽENY

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1206_soustavy_vytápění_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Solární systémy. sluneční kolektory čerpadlové skupiny a regulátory příslušenství. Úsporné řešení pro vaše topení

Solární systémy. sluneční kolektory čerpadlové skupiny a regulátory příslušenství. Úsporné řešení pro vaše topení Solární systémy sluneční kolektory čerpadlové skupiny a regulátory příslušenství REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web:

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

RADIÁTORY PRO ŽIVOT. podlahové konvektory Licon PK přirozená konvekce

RADIÁTORY PRO ŽIVOT. podlahové konvektory Licon PK přirozená konvekce RADIÁTORY PRO ŽIVOT podlahové konvektory Licon PK přirozená konvekce Licon PK podlahové konvektory Specifikace hloubky,, 15, 1, 30, 45 cm šířky 16, 20, 28, 42 cm délky 80 až 300 cm výkony od 7 do 405 W

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOPLEX 200 Typ SX2A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

Slévárny neželezných kovů

Slévárny neželezných kovů Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece a sušárny Žárobetonové tvarovky OBSAH Udržovací pece PTU...3 LAC NANO kelímy pro neželezné kovy s využitím nanotechnologií...5 Podložky pod kelímky...7 Stoupací

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG představují osvědčený způsob hlavního vytápění pro dům, byt nebo prostory pro podnikání. V akumulačních kamnech se ukládá elektricky vytvořené

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných. těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie.

Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných. těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie. Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie. Therm X2. Nový standard v otopné technice. INOVACE PRO ÚSPORU ENERGIE A Doba si žádá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I CENÍK 800-783 NÁTĚRY I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11 Členění 111 Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

účinnost zdroje tepla

účinnost zdroje tepla Ztráty tepelných rozvodů při rozvodu tepelné energie Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz www.utp.fs.cvut.cz Účinnost přeměny energie

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 1 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení: Inteligentní budovy - sudé středy 17.45 až 19.15 hod v místnosti č. 366 Strojní inženýrství - liché

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad bez výběru OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ BEZ ZÓNOVÁNÍ, BEZ BILANČNÍHO VÝPOČTU NEVYTÁPĚNÝCH

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR Identifikační údaje uchazeče: Název uchazeče: Sídlo uchazeče: IČ: Osoby oprávněné jednat za uchazeče: Jméno a příjmení, funkce:

Více

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY AVH AVL Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky VERZE 0508 OBSAH 1. VLASTNOSTI 1.1. Přednosti výrobku 1.2. Součásti sálavého panelu 1.3. Technická

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární kondenzační kotle

Více

Zdroje energie a tepla

Zdroje energie a tepla ZDROJE ENERGIE A TEPLA - II 173 Zdroje energie a tepla Energonositel Zdroj tepla Distribuce tepla Sdílení tepla do prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Energie prostředí Solární energie Geotermální

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více