Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé"

Transkript

1 Potvrzeno výzkumem: Obal rozhodujícím způsobem ovlivňuje prodejnost výrobku Obal podceňované reklamní médium Varianty uzávěrů na víno Proč právě takový?! Pohled do talíře budoucnosti Future food Interview s futurologem Matthiasem Horxem «Sklo: jinak zní, jinak je cítíme v rukou, je v něm cosi jedinečného» Vítězným vínem je Pinot noir 2000 barrique Cena Vetropacku putuje do kantonu Waadt Sedm nových druhů Kotányi Koření ze skleněného mlýnku Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé Dobrý design demonstruje filozofii produktu «Jako bambus, jenž se v nočním vánku kolébá» Sklo v zrcadle času Střepy přinášejí štěstí Pošta v lahvi z druhé světové války Tajuplná lahev Britské muzeum Největší skleněná střecha v Evropě Listopad Slovinsko: Fructal přichází s novou barvou Modrá exkluzivní barva pro Fructal Chorvatsko: Rodinka lahví a sklenic pro SMS Jak uchopit trojúhelník Slovensko: lahev s meči templářů Crusader dodá netušenou sílu Editorial Milí čtenáři Obal výrobku ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů podstatně více, než se dosud mínilo. Proto je ideálním médiem doplňujícím klasickou reklamu a důležitým nástrojem firemního marketingu. To potvrzují marketingoví odborníci v našem titulním článku. Jakožto producenti skleněných obalů s tím samozřejmě souhlasíme už proto, že skleněný «šat» výrobků, šetrný k životnímu prostředí, se těší přízni spotřebitelů více než jeho alternativy z umělých hmot. O tržním úspěchu samozřejmě nerozhoduje pouze obalový materiál, nýbrž i design. Jak se rodí skutečně originální lahev odpovídající typu produktu a představám zákazníka, se dozvíte na straně 10. Design začíná uzávěrem, což je právě v případě vína kontroverzní téma, protože tradičnímu korku čím dál víc přibývá konkurence. Jaký je momentální stav věcí, si přečtete na straně 4. «Střepy přinášejí štěstí», říká staré přísloví. Naše glosa na straně 11 ukazuje, že nemusí zůstat jenom u slov. Přeji Vám příjemnou četbu. Claude Cornaz CEO Vetropack Gruppe Obal podceňované reklamní médium Potvrzeno výzkumem: Obal rozhodujícím způsobem ovlivňuje prodejnost výrobku Obal je coby reklamní a prodejní médium mnohdy značně podceňován. V budoucnu by měl hrát zásadnější roli v komunikační strategii firem. Obal ovlivňuje názor spotřebitele a jeho chuť nakupovat mnohem silněji, než se dosud předpokládalo. K tomuto závěru dospěla mnichovská agenturní skupina Serviceplan a facit Marketing-Forschung ve své studii «Image a možnosti obalu ve srovnání s ostatními komunikačními médii». «Obal právě zažívá renesanci, přestal zanedbávaným sirotkem», potvrzuje obchodní ředitel společnosti Dr. Otto Maran. Podle jeho názoru obal ideálně doplňuje klasickou reklamu a musí tudíž být jmenován jedním dechem s jinými komunikačními nástroji televizní a rozhlasovou reklamou, plakáty, inzeráty, prezentací na internetu a reklamními dopisy. Zprostředkovává informace, motivuje k rozhodnutí Ve zmíněné studii bylo dotazováno 300 spotřebitelů všech věkových skupin od 18 let, dále odborníci z branže jako například vedoucí marketingu, nákupčí a reklamní tvůrci. Výsledek překvapil svou jednoznačností: 45 procent všech dotazovaných uvedlo, že pro vetropack

2 Obal podceňované reklamní médium opakované zakoupení určitého produktu se rozhoduje právě díky obalu. Vliv televizní reklamy (29 procent) a klasického inzerátu (15 procent) je znatelně menší. Rovněž v případě, když se zákazníci chtějí předběžně o výrobku informovat, stojí obal na prvním místě. Za nejlepší informační médium označuje obal zároveň s inzercí 27 procent dotazovaných, a to těsně před televizní reklamou (25 procent) a se zřetelným náskokem před reklamním dopisem (13 procent). Důvěryhodný a podnětný Ale co víc: obal nejenže je významným nositelem informací, ale navíc vzbuzuje i důvěru. Informacím uvedeným na obalu důvěřuje 58 procent dotazovaných. Inzeráty považuje za důvěryhodné 27 procent respondentů; televizní reklama se svými 15 % a plakáty s 13 % zdaleka nemají takový kredit. Spotřebitel zjevně využívá možnosti vzít produkt do ruky a podívat se na něj. Jak uvedlo 85 % dotazovaných, před nákupem se právě obalem zevrubněji zabývají. Čím vzbudí nejvíc pozornost? V přípravné fázi průzkumu vybraly zúčastněné mnichovské agentury celkem 30 obalů, které se lišily designem, barvou, materiálem a příslušností ke konkrétním produktům; společně však tvořily reprezentativní vzorek v současné době používaných druhů obalů. Stanovisko dotazovaných k tomuto výběru je jednoznačné: rozhodujícími faktory prodeje jsou design, barva, určitá extravagance a dále jasná charakteristika značky vyvolávající efekt znovupoznání. Vysoká hodnota produktu je přitom spojována s obalem, který je jednoduchý, prostý, v bílé, zlaté, stříbrné či černé barvě. «A provází-li výrobek v takovém obalu i příznivá cena, pak je pro zákazníka neodolatelný,» tvrdí Otto Maran a pokračuje:, «Když zákazník koupí produkt v noblesním obalu a navíc za dobrou cenu, tak má pocit, že prostě udělal terno.» Sklo je zkrátka na špičce Jedním z estetických triumfů obalu je bezesporu materiál. V této souvislosti mnichovští odborníci posuzovali různé obalové materiály podle následujících kritérií: sympatie, estetický dojem, ekologické aspekty, exkluzivita, vliv na nákupní chování a funkčnost. V zásadě platí: sklo, kov, karton a dřevo jsou u dotazovaných v oblibě. Aluminium, umělé hmoty, plasty, papír, textilie a polystyren oproti tomu takové přízně nepožívají. Co se «sympatie & estetického dojmu» týče, je jasnou jedničkou sklo. «Sklo vyzařuje vysokou hodnotu a je považováno za materiál veskrze ekologický,» komentuje Otto Maran výsledek průzkumu. Stejná situace nastala i v případě «vliv na rozhodování spotřebitele & funkčnost», kde sklo boduje i díky možnosti recyklace. Integrovaná komunikace Závěr mnichovské studie je jasný: obal je vynikajícím nástrojem rozšiřujícím reklamní možnosti. K jeho devízám patří důvěryhodnost zprostředkovávaných informací a vliv na nákupní chování spotřebitelů. Vítězí nad klasickou reklamou především v případech, kdy je žádoucí vzbudit pozornost, uplatnit novinky nebo získat sympatie. To potvrzuje i Peter Fuhrer, obchodní ředitel společnosti Fuhrer & Hotz z Baaru a pořadatel Švýcarského marketingového fóra: «Padesát procent všech produktů v maloobchodě se prodává pouze prostřednictvím obalu. Není tu třeba vůbec podpory v podobě klasické reklamy.» Obal tudíž v budoucnu musí být něčím víc, než pouhým nositelem té které značky a pomocníkem při uvádění výrobků na trh. Mnohem více by měl stát silným článkem komunikačního řetězce. 2 vetropack

3 Proč právě takový?! Varianty uzávěrů na víno Vinaři si stále častěji stěžují na kvalitu přírodních korků. Šroubovací uzávěry se tak stejně jako zátky z umělých hmot, ušlechtilé oceli či skla stávají alternativami, s nimiž je nutno počítat. Diskuse kolem uzávěrů na vinné lahve, které by plnohodnotně nahradily přírodní korek, se už jaksepatří rozběhla. Požadavky jsou jasné: alternativní uzávěry nesmí pokud možno propouštět plynné látky, musí být chuťově neutrální a na pohled atraktivní. Pokud věříme trendu, pak se zdá, že ke splnění těchto kritérií má nejblíže uzávěr šroubový. Průkopníky v tomto směru jsou švýcarští vinaři, pro něž nepředstavují šroubové uzávěry už dávno žádné tabu, dokonce ani u vysoce jakostních vín. Nyní přešly na tento typ uzávěrů vinařské firmy zvučných jmen v zámoří především v Austrálii, Kalifornii a na Novém Zélandě. První vlaštovkou mezi regiony, kde se rodí vína prvotřídních kvalit, byla v roce 2000 svými ryzlinky proslavená oblast Clare Valley v jižní Austrálii. A další výrobci budou bezesporu následovat. Testy totiž mezitím potvrdily minimálně desetiletou životnost šroubových uzávěrů bez jakéhokoliv vlivu na jakost. Producenti dnes také mají možnost volit hned mezi několika uzávěrovými systémy. Vedle typu Long Cap Wine (LCW) na trhu najdeme především americký Metal Closure Alcoa (MCA), švýcarský Bague Vin Suisse (BVS) a francouzský Stelvin. Šroubový uzávěr: senzoricky optimální Zatímco spotřebitelé ve Švýcarsku i v zámoří šroubový uzávěr zjevně akceptují, dělí se konzumenti i výrobci ve velkých evropských zemích na dva tábory. V Německu, Francii, Rakousku a samozřejmě na Iberském poloostrově, kde najdeme hlavního dodavatele korku Portugalsko, se rozvinula spíše emocionálně vedená «kulturní debata». Závěr je zcela pragmatický: šroubový uzávěr dostanou nejprve vína v litrových lahvích, korek bude vyhrazen mokům ušlechtilejším. Jak ukázala série pokusů v německém Vzdělávacím a výzkumném ústavu (Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt, SLVA) v Oppenheimu v porýnském Hessensku, jsou senzorické vlastnosti šroubového uzávěru nanejvýš slibné. Je tedy už jen otázkou času, kdy odloží svůj «laciný image». Přírodní korek: vysoká jakost Na druhé straně by však přírodní korek neměl zcela vymizet. Charakteristický zvuk při jeho vytahování z lahve bude i nadále symbolem požitku z dobrého vína. Podmínkou však je, aby výrobci korku zvýšili jeho kvalitu. Zasvěcení lidé dobře vědí, že celosvětový nárůst produkce vína vedl k nešetrnému drancování korkovníků. Kvalita přírodních korků proto v posledním desetiletí poklesla a téma «pachuť korku» se stalo dlouhodobě aktuálním. Tento vývoj by mohla zvrátit pouze promyšlená strategie vysazování. Plastový uzávěr: stále lepší a lepší Vedle šroubovacích uzávěrů se v současném trendu prosazují i zátky z umělých hmot a sice především u mladých vín. Plastové zátky se navzájem velice liší co do složení a výrobního postupu. Jeden problém však mají společný: plastová zátka může bezprostředně po uzavření láhve zase vypadnout. Podle zprávy německého výzkumného ústavu v porýnském Geisenheimu je hlavní příčinou toho, že zátky špatně drží, vysoký tlak při jejich vsazování. Nebezpečí uvolnění a vypadnutí uzávěru se však dá minimalizovat správným výběrem surovin a vhodnou technologií jejich zpracování. Skutečností je, že s dobrou, chuťově neutrální plastovou zátkou je možno víno bez obav skladovat dva až dva a půl roku. Skleněný uzávěr nebo korunka z ušlechtilé oceli: vize daleké budoucnosti? Šroubový, korkový nebo plastový uzávěr? Žádný z nich, řekli si ve firmě Alcoa Deutschland GmbH ve Wormsu. A našli zcela neočekávané řešení sklo na sklo. Skleněný uzávěr se navenek podobá vytahovací zátce, je však opatřen malým gumovým těsněním a dá se přizpůsobit hrdlu většiny lahví. V současnosti má jakoby nasazenu aluminiovou čepičku. Láhev se otevírá speciálním otvírákem, který tlakem podél osy «roztrhne» čepičku na dvě části a samotný skleněný uzávěr se pak dá lehce odklapnout palcem. Předností takového uzávěru mimo jiné je, že se lahev bez obtíží nechá znovu uzavřít a dokonce i skladovat naležato. Je skleněný uzávěr perspektivou pro kategorii premium? Nebo snad bude uzávěr zítřka spíše z ušlechtilé oceli (alternativa, na níž se teprve pracuje)? Na lahve s obdobným ústím, jako mívají sektové, se nasadí korunkový uzávěr z ušlechtilé oceli, v němž je upevněno polyetylénové těsnění. Tento uzávěr i s částí hrdla lahve bývá přetažen cínovou nebo smršťovací fólii. Sklo nebo ušlechtilá ocel? Tato otázka zůstává otevřená. Teprve budoucnost ukáže, který z těchto dvou nových typů uzávěru se prosadí. Už nyní však je jisté, že časy korkového monopolu jsou nenávratně pryč. vetropack 3

4 Future food Pohled do talíře budoucnosti Sbohem, domácí stravo. Co se dnes žádá, je rychlá a pohodlná příprava jídel. Tekuté saláty, power-mléka, voda ve formě želé nebo víno jako prevence onemocnění srdce a krevního oběhu, to je menu nové doby. prohřešky ve stravování dají odčinit cílenou konzumací zdraví prospěšných výrobků. Gender food zvlášť pro ženy, zvlášť pro muže Jak potvrzují různé studie, ženy jedí jinak nežli muži. Tím se otevírá trh pro gender food potraviny, respektující rozdíly mezi oběma pohlavími. První produkty typu gender food pocházejí z Japonska: Alfe Mini se jmenuje zdravotní nápoj, jenž se podle údajů výrobce doporučuje především těhotným a kojícím ženám, stejně jako rekonvalescentkám. Obsahuje železo, vápník a speciální komplex vitamínů. Nápojový gigant Coca Cola zase nedávno představil v japonských supermarketech bylinný čaj Love Body. V něm obsažená pšenice hatomugi posiluje vazivo a spotřebitelkám tak údajně dopomáhá k většímu a krásnějšímu poprsí. Supernatural food strava z laboratoře Především po krizi vyvolané nemocí šílených krav (BSE) získávají kredit v laboratoři vyrobené a kontrolované potraviny. Ukázkovým příkladem výrobku kategorie supernatural food je Mazama Mix. Jedná se o tekutý salát, jenž prý zaručeně obsahuje tytéž výživné látky a vitamíny jako jeho na poli vyrostlý protějšek. Stejně umělý je i výrobek Powerlatte tekutá přísada, která obratem ruky promění trvanlivé mléko za pomoci proteinů a vitamínů zpět v mléko čerstvé. Především řidiči v USA a Japonsku se mohou těšit na různé novinky, které jim zlepší kondici i náladu během dlouhé jízdy třeba na vodu ve formě želé nebo zeleninu v tubě. A jak se zdá, tomuto trendu se nevyhne ani taková klasika, jako je pivo a víno. Experti z univerzity v Montpellier vytvořili bílé víno, které vykazuje čtyřnásobné množství polyfenolů, a proto stejně jako červené víno v malých dávkách, chrání před nemocemi srdce a krevního oběhu. Dnešní spotřebitel se při průzkumech prezentuje jako vyznavač zdravé výživy. Skutečnost však vypadá jinak. Ve většině případů se pořád ještě jí to, co chutná, snadno se připravuje a je navíc cenově výhodné. Řada je tudíž na výrobcích. Budoucnost patří potravinám běžného každodenního stravování, které v sobě spojují chuťový požitek s pohodlnou přípravou a zároveň prospívají zdraví. Takový je výsledek studie, kterou nedávno zveřejnil potravinářský koncern Nestlé. Future food tak zní souhrnný název pro výrobky, splňující všechna uvedená kritéria. Patří sem convenience food a functional food; dále pak zcela nové varianty gender food a supernatural food. Convenience food pohodlí především Čím vyšší nároky na nás klade naše zaměstnání, tím méně času trávíme v kuchyni. To vysvětluje popularitu rychle připravených, kvalitních a vyvážených hotových pokrmů, označovaných také jako convenience food. Convenience food je odpovědí na změny ve společenských strukturách: potřeby zaměstnaných žen a jednočlenných domácností mají společného jmenovatele. Funktional food něco pro zdraví Jako functional food se v branži označují potraviny, které vedle své nutriční hodnoty pozitivně ovlivňují zdravotní stav konzumentů nebo působí jako prevence určitých onemocnění. I zde se výrobci mohou radovat ze skutečnosti, že trh zcela jistě poroste. Jenom obrat z prodeje pro-biotických mléčných výrobků stoupl ze 77 milionů eur v roce 1996 na více než 340 milionů v roce Nanejvýš lákavá je totiž představa, že se Nový trh pro sklo? Future food otevírá nové trhy pro skleněné obaly. Čerstvé, různými přísadami obohacené potraviny či nápoje vyžadují kvalitní obal. Sklo se může pochlubit všemi požadovanými vlastnostmi je nepropustné, chuťové a aromatické látky nepronikají dovnitř ani ven. Stejně tak samo nijak neovlivňuje obsah. Potraviny ve skle si tím pádem uchovávají své přirozené vlastnosti a zůstávají dlouho čerstvé a beze změn. Není divu, že značné množství výrobků typu convenience a functional food přichází do prodeje výhradně ve skleněném obalu. 4 vetropack

5 «Sklo: jinak zní, jinak je cítíme v rukou, je v něm cosi jedinečného» Interview s futurologem Matthiasem Horxem Pane Horxi, jak se v posledních letech změnilo chování spotřebitelů v souvislosti s obaly? Já si ještě dobře vzpomínám na své dětství, kdy můj otec jezdíval do obchodu pro nápoje a pak tahal do sklepa ty těžké bedny s lahvemi minerálek a limonád to byla pokaždé opravdu namáhavá akce. Který z dnešních mužů by tohle ještě dělal? Náš každodenní život se změnil. Klasická domácnost, kde se nakupovaly zásoby podle promyšlených plánů hospodyněk, stále více patří minulosti. Nakupujeme a žijeme sporadičtěji, pod časovým tlakem a v komplexnějším systému různých rolí. Kupujeme menší lahve, rozmanitější nápoje nápojový sortiment vyloženě explodoval. S «předzásobováním» se už tak často nesetkáváme. A otec rodiny, který si každý večer vypije své dvě láhve piva u televize takhle už to bývá zřídka. Jakým směrem se budou vyvíjet obaly v příštích letech? A proč? Budeme svědky ještě větší různorodosti. Ekologické argumenty už nemají tak zásadní význam. Důvodem je paradoxně právě dříve triumfující myšlenka recyklace. My se totiž dnes už nedíváme na obaly jako na škodliviny, nýbrž jako na suroviny. Kde vidíte šance pro skleněné obaly? V hodnotných, ušlechtilých tvarech s vysokou transparentností. Sklo se čím dál tím více stává surovinou luxusní. Zvoní jedinečným způsobem, vnímáme je jinak nežli plasty je v něm něco prostě jedinečného. Na sklo sází zvláště sektor «lifestyle», a sice z důvodů estetických i ekologických. Fungovalo by to vůbec vybrané lahůdky v plastových obalech? To je v podstatě jako u aut nebo ve stavebnictví sklu roste konkurence. Avšak jako vždycky, když se objeví konkurence, zaznamenáváme současně i jakési «retro», to znamená návrat k originálu, a ten je pak o to více ceněn. Zdraví, wellness a přírodní kvalita to je dnes trend. Budou tyto nároky kladeny i na obaly? Velká doba ekologických debat zúžených na téma OBAVY o životní prostředí, je za námi. «Přírodní» to může dnes znamenat všechno možné a přírodní kvalita se dá i SIMULOVAT. Domnívám se, že v budoucnu půjde spíše o estetické aspekty. Jestli je něco «šetrné k životnímu prostředí», to je dnes lidem, upřímně řečeno, čím dál tím lhostejnější. Vždyť přece zažili, že jsme problematiku odpadu víceméně zvládli. Jde tady spíš o výsledný DOJEM. Jaké trendy pozorujete v oblasti výživy? Jaký význam bude mít jídlo v budoucnosti? Všichni se v jídle stáváme kočovníky. Živíme se stylem «snacking and grazing» jíme průběžně, na ulici, na cestách. Lidé vaří podstatně méně, ale když už, tak proto, že při jídle jim jde více o společenskou událost, orientovanou na smyslové požitky a celkově zajímavý prožitek. A co chování spotřebitelů? Může se stát, že nám brzy na nákup nezbude čas a pokud ano, tak to budou už jen «nervy»? Nebo i tady objevíme nové potěšení pro naše smysly? Obojí. Nákupní chování se jednoduše rozdělí na rychlý, nekomplikovaný systém, který je zkrátka pohodlný (convenience) a kde je podstatná úspora času A cena, a na oblast volného času, zaměřenou na smyslovou stránku a na nové poznávání, přičemž se z nákupu stává hobby, prostředek seberealizace, dobrodružství. Nebo prostě jenom PODÍVANÁ! Téma E-Commerce: mohlo by sklo sehrát významnější roli při dodávkách zboží přímo do domu? Ano, ale bude to ještě dlouho trvat. Home Delivery vždycky naráží na dvě věci. Zaprvé se dá stěží cenově zvládnout v ekonomice, kde není levná pracovní síla. OK, to se může změnit. Druhým faktorem je skutečnost, že se téměř nezdržujeme doma. Musely by se tudíž vyvinout zásobovací systémy, jako třeba možnost plnit ledničky na nějakém místě mimo dům. V některých zemích to sice už existuje, ale je to na dlouhé lokte, poněvadž to zase klade nároky na plánování zásobování domácnosti. Takže si nakonec raději nechám přivézt pizzu, nebo se cestou z práce na skok zastavím v salátovém baru, a mohu se tak na místě rozhodnout podle momentální chuti. Který produkt by podle Vás měl rozhodně být zabalen ve skle? Tak třeba konzervy, kde chci jasně vidět, co je vevnitř, a které současně mohou i několik let stát ve spižírně. Všechno, co má «dlouhodobý charakter». Například víno. To stěží uvidíte v plastu, protože někdy zraje celé roky. Ale také drahé vody či jiné vzácné tekutiny, které potřebují cosi jako posvátnou nádobku. A kdo také říká, že vývoj skla je už u konce? Možná, že sklo a umělé hmoty budou časem srůstat a vzniknou materiály se zcela novými vlastnostmi. Sklo, schopné měnit barvu nebo světelnou propustnost, odlehčené sklo v budoucnu se může stát ledacos. Poslední otázka, pane Horxi, věštíte budoucnost ze skleněné koule? No samozřejmě. Nebo si snad myslíte, že si na to beru laciné plasty z Tchai-wanu? O autorovi Matthias Horx se narodil v Düsseldorfu v roce V sedmdesátých letech studoval sociologii, později se jako autor a redaktor časopisů Merian, Tempo a Zeit věnoval žurnalistice. Po vybudování hamburského centra pro výzkum trendů (Trendbüro), založil roku 1996 futurologický Zukunftsinstitut ve Frankfurtu nad Mohanem. Je považován za jednoho z nejvlivnějších badatelů v oblasti výzkumu trendů a budoucnosti v německy mluvicích zemích. Dík četným vystoupením v televizi a více než deseti knihám je znám širokému publiku. Žije se svou rodinou ve Vídni, kde má jeho institut pobočku. vetropack 5

6 Cenu «Prix Vetropack 2003» získává Alain Neyroud ze švýcarského Chardonne, jedna z nejsvéráznějších vinařských osobností kraje Lavaux. Vetropack AG již podruhé udělil na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu vysoce dotovanou cenu: lahev na víno v hodnotě švýcarských franků, vytvořenou designérským týmem Vetropacku speciálně pro vítěze. Prémie je určena pro výrobce nejlepšího švýcarského červeného vína z hlavní modré odrůdy každého vinařského regionu: pro francouzskou oblast je to Pinot noir a Gamay, pro německé kantony Blauburgunder, jak tady nazývají Rulandské modré, pro italské Švýcarsko Merlot. U vítězného vína z produkce Alaina Neyrouda se jedná o Pinot noir 2000 barrique. Vítězným vínem je Pinot noir 2000 barrique Cena Vetropacku putuje do kantonu Waadt Pinot noir je věcí srdce Že to byl právě Alain Neyroud, kdo na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu 2003 získal uznání nejvyšší, znalce vinařské scény v kantonu Waadt nikterak neudivuje. Špičkový pěstitel vína z Chardonne se může pochlubit nemalým počtem tuzemských i mezinárodních trofejí. Před čtyřmi lety si na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu zajistil zlato, v soutěži Mondial des pinots noirs 2000 stříbro. Jeho Pinot noir 2000 barrique obdržel loni na výstavě Vinea v Sierre prestižní cenu «Vinea d<180>argent». Alain Neyroud dnes pěstuje na svých 6,5 hektaru viničních teras celkem 15 bílých, růžových a červených odrůd. Otevřeně však přiznává, že favoritem jeho srdce je Pinot noir. Sedm nových druhů Kotányi Koření ze skleněného mlýnku Rakouský výrobce koření Kotányi zvolil pro své produkty nový nápaditý a přitažlivý obal. Skleněná nádobka, jež se zrodila ve Vetropacku, je stylizací mlýna. Šedá «střecha» markantně spočívá na štíhlém skleněném podstavci, v němž se působivě vyjímá čerstvé, aromatické koření. Ve «mlýnku» se ho prodává sedm druhů. Nový mlýn-kořenka je pastvou pro oči nejen v prodejním regálu, ale dodává zvláštní kouzlo i elegantně prostřenému stolu. Kotányi distribuuje své výrobky vedle Rakouska ještě do dalších dvanácti evropských zemí. 6 vetropack

7 Slovinsko: Fructal přichází s novou barvou Modrá exkluzivní barva pro Fructal Firma Vetropack vytvořila pro společnost Fructal, největšího slovinského výrobce ovocných šťáv, novou 0,2 l láhev Blondy s praktickým uzávěrem typu twist-off. Pro chorvatský Vetropack je výroba modrého skla skutečně premiérou. Lahev je v horní části lehce klenutá, směrem dolů se zužuje. Nová barva skla, exkluzivně tavená pro tohoto zákazníka, nejenže okamžitě upoutá zrak, nýbrž skýtá i lepší ochranu proti průniku světla. Atraktivní lahví Blondy se Vetropack podílí na osobité prezentaci a zdůraznění prémiové jakosti ovocných šťáv firmy Fructal. Modrá lahev Blondy pro Fructal a trojboká lahev na olej pro SMS získaly cenu «Zlaté jablko» na obalovém veletrhu Modernpak v Záhřebu. Tato cena je udělována za vynikající design. Jak uchopit trojúhelník Chorvatsko: Rodinka lahví a sklenic pro SMS Dalmatská firma SMS zpracovává ovoce, zeleninu a olivy špičkové jakosti. Čerstvě sklizený obsah si zaslouží stejně svěží obal. Proto společnost SMS nechala ve Vetropacku navrhnout lahve na olivový olej přímo v olivové barvě o objemech 0,25, 0,5, 0,75 a 1litr a bílé konzervové sklenice o objemech 212 a 258 ml. Chorvatský designér Boris Ljubicic se rozhodl pro poutavý trojboký tvar s dobře viditelným reliéfem SMS. Lahev má cca v polovině výšky prohlubeninu na prsty, což usnadňuje manipulaci. Takže po ní směle sáhněme. Slovensko: lahev s meči templářů Crusader dodá netušenou sílu Slovenský vinařský závod Pezinok se inspiroval v dávné minulosti, když nechal ve Vetropacku vyvinout originální lahev na vinný destilát o objemu 0,7 litru, jemuž dali název Crusader, čili česky křižák. Lahev zdobí stylový latinský nápis, na etiketě se skví meč, dávný symbol templářských řádů, jejichž křížové výpravy ve 12. století dobyly celé Středomoří. Vinný destilát pochází ze slunného Španělska a zraje ve vinných sklepích v Pezinoku. Už první doušek nás ujistí, že tak skvěle vyzrálý destilát dokáže dodat sílu a odvahu statečného rytíře. vetropack 7

8 Král mezi modrými «rulandami» Grillette Domaine De Cressier Na mezinárodní vinařskou scénu vstoupila švýcarská společnost Grilette Domaine De Cressier s tím nejvyšším oceněním, jakého se vůbec vínu Pinot noir (u nás známé jako Rulandské modré nebo Burgundské modré) může dostat. Pozoruhodné u tohoto vinařského podniku je, že si doslova všechno dělá ve vlastní režii od práce ve vinohradu až po lisování a plnění. Ušlechtilý mok ze švýcarské Grillette Domaine De Cressier je dávno tajným tipem znalců. Toto vinařství si už v polovině dvacátého století získalo skvělou pověst. Tak skvělou, že legendární hrabě Zeppellin dokonce nechal naložit několik beden Grillette Domaine De Cressier na svou vzducholoď cestou do Casablanky. A současnost si s minulostí v ničem nezadá. Víno «Mürset Oeil des Roches 2002» z produkce Grillette Domaine De Cressier obdrželo v letošním ročníku soutěže Mondial du Pinot noir v Sierre na výstavě Vinea 03 Velkou zlatou medaili. U vítězného se vína se jedná o Oeil de Perdrix AOC Neuchatel. Jean-Pierre Mürset, prezident společnosti Domaine, je hrdý na tento úspěch, jenž svým významem překračuje regionální hranice: «Švýcarská vína se musí dostat na mezinárodní scénu a do světla ramp. Jenom tak mohou naši mladí vinaři získat potřebné sebevědomí.» Co je to Mondial du Pinot noir? Před pěti lety se na výstavě Vinea zrodila soutěž Mondial du Pinot noir mezinárodní přehlídka různých vín, vyrobených z révy Pinot noir. V letošním roce porota posuzovala zhruba devět set vín z 18 zemí. Pinot noir patří k révám, které mají všude po světě nepřeberné množství podob. Zmíněná soutěž byla začleněna do programu Světové federace velkých mezinárodních soutěží vín a lihovin (Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux). K tomu, aby víno bylo vyznamenáno Velkou zlatou medailí, musí dosáhnout nejméně 95 ze 100 možných bodů. Tuto magickou hranici víno z Grillette Domaine překonalo a přitom zazářilo atributy jako «s jemnou chutí po ovoci, suché s harmonickou kyselinkou a lehkým obsahem kysličníku uhličitého». Burgundské dědictví Jaký je původ jména «Grillette Domaine De Cressier»? V roce 1702 získala rodina Grillettů z Cressier, v regionu již delší dobu usazená, pozemek západně od zámku a domu Vallier u jezera Bielersee. Pro statek se postupně ujal název «Les Grillettes». V roce 1884 tam vzniklo vinařství a v katastru se objevilo jméno «Grillette». V roce 1998 přešla Domaine do vlastnictví Jeana- Claude Martina, Thierryho Lüthiho a Jeana-Pierra Mürseta. Tato trojice přátel pěstuje na zhruba 20 hektarech různé odrůdy bílého a červeného vína. «Pinot noir patří ve světovém měřítku ke králům mezi červenými víny,» říká Mürset. Réva pochází z Burgundska a burgundské dědictví požívá v Grillette Domaine De Cressier zvláštní vážnosti. «Prodáváme víno, které se sklízí výhradně z našich vlastních vinic. To je jako u hodinek značky Rolex: i ty se skládají pouze a jen ze součástek vlastní výroby a i zpracování je od začátku do konce ve vlastní režii,» vysvětluje Jean-Pierre Mürset svůj názor na kvalitu. A dodává, že dobré víno je dnes stejně jako dřív z 80 % záležitostí dobré práce na vinici. Vzácná tekutina Pro víno, které dosáhlo tak vysokého ocenění, jsou předpokladem vápenaté půdy ve vyšších polohách. Hrozny odrůdy Rulandské modré rostou na mladých keřích, což vínu dodává intenzivnější chuť po ovoci. A další výrobní tajemství: vinař Jean-Claude Martin nechává na keři dostatek listů. Aby víno Oeil-de-Perdrix získalo svoji nádhernou barvu, smějí hrozny bezprostředně po sklizni ležet jednu noc na rmutu. Pak se lisují, pod kontrolou začínají kvasit, aby se proces lisování ve správném okamžiku dokončil. Podle Jeana- Claude Martina zaručuje pouze a jenom tento pečlivě dodržovaný postup prvotřídní víno. Další druhy V Grillette Domaine De Cressier se vedle klasických odrůd Pinot noir, Chardonnay (1964), Sauvignon blanc (1992), Pinot gris (Rulandské šedé), Malbec (2001), Merlot 2001, Cabernet Franc (2002) lisuje ještě Viognier (1996). Tato rarita vzniká z bílých hroznů, jejichž původ je v údolí Rhony ve Francii. Po horkých letních měsících si Martin, vinař a expert ve svém oboru, slibuje skvělý ročník právě pro Viognier. «Toto léto si v ničem nezadá s létem jihoafrickým,» míní Martin. V nejjižnějším cípu Afriky strávil totiž cenné roky učení i cestování. Jako vinař a pán svých vlastních vinic může dnes zúročit i zkušenosti s tamními vedry. To vše mu umožňuje experimentovat s odrůdami ve Švýcarsku dosud neznámými. Přátelé vína tak s napětím čekají, jaké vzácné elixíry se tentokrát objeví v nabídce vinařů z Grillette. 8 vetropack

9 Ve skle a zaručeně čerstvé efko z Eferdingu Firma efko z Eferdingu je jedničkou na rakouském trhu v segmentu nakládané zeleniny. Šedesát let po založení firmy získaly její zeleniny ve skle mimořádnou oblibu i daleko za hranicemi Rakouska. Každý, kdo postává před pulty s konzervami a lahůdkami ať už v Rakousku, Německu, České republice, Itálii či Španělsku nemůže přehlédnout výrobky od efka a většinou po nich také sáhne. V čem spočívá tajemství jejich úspěchu? Úrodná půda Eferdingská pánev v Horním Rakousku je dík svému klimatu a složení půdy zvlášť vhodná pro pěstování ovoce a zeleniny. Patřičnou dávku předvídavosti projevili tamní pěstitelé už v roce 1941 spojili se a vytvořili Zahradnické družstvo Eferding, které se stalo předchůdcem společnosti efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH. Počátkem padesátých let dosavadní obchodování s čerstvým ovocem a zeleninou rozšířili o další sféru působnosti konzervování zeleniny a ovoce do skla přírodními metodami. S mottem «Sklenice toho nejlepšího», které stále platí, zahájila firma své vítězné tažení k dnešnímu úspěchu. Firma efko ovšem už není na zásobování trhu sama, ale patří k ní dceřiná společnost Machland se samostatnou výrobnou v Naarnu v Horním Rakousku, jejímž je stoprocentním vlastníkem. Také v zahraničí efko již po léta viditelně expanduje. V roce 2002 například převzala stejnojmennou firmu efko-arnstorf v Dolním Bavorsku a v tomto roce spatřila světlo světa také dceřiná společnost v Polsku. Stále čerstvé zboží Dnes dodává společnosti efko zhruba 250 rakouských zemědělců svoji úrodu. Firma sídlí v centru pěstitelské oblasti, takže díky krátkým vzdálenostem může zhruba třetinu dodané čerstvé zeleniny a ovoce ihned expedovat svým spotřebitelům. Zbylé dvě třetiny se přírodním způsobem zpracovávají na lahůdkové produkty ve sklenicích. Kombinace moderní technologie a ruční práce přitom garantuje konzervaci, která neničí vitamíny. Společnost efko rozhodně sází na tradiční sklo: «Výhody skla jako obalu i nadále převažují. Jenom u skla máme absolutní jistotu, že kvalita výrobků zůstane zachována,» vysvětluje šéf marketingu Thomas Enzenberger absenci ostatních druhů obalů. Rozmanitost darů přírody Šlágrem v sortimentu jsou již standardně lahůdkové okurky, feferonky a cibule perlovka. Výrobky od efka však uspokojí i náročnější chutě, tím spíš, že tzv. convenience-speciality si stále více získávají přízeň spotřebitelů. Patří sem například rafinovaně namíchané zeleninové saláty jako třeba salát ke grilovaným masům a mexický salát. A také další kulinářské zajímavost: kapary, kukuřičné klásky a «Diavolos», silné okurkové řezy v ohnivě pikantním nálevu. Produktoví specialisté zjistili, že počet spotřebitelek a spotřebitelů dbajících o postavu neustále stoupá. Proto efko rozšířilo svůj sortiment o širokou paletu lehkých salátů se sníženým obsahem tuků. Dceřiná firma Biosonn z dolnorakouského Prinzersdorfu, založená zároveň se společností Vivatis, tuto nabídku hotových salátů a zeleniny ještě obohatí. Pro mlsné jazýčky Zelenina a saláty jsou jednou stránkou efka, druhou představují ovocné sladkosti. Podnik zpracovává ovoce na kompoty a další ovocné zavařeniny podle receptů z dob našich babiček. K nejznámějším ovocným produktům patří vynikající pochoutka z jablka a kivi, stejně jako jedinečný višňový kompot. Většina sladkého zboží je slazená pouze lehce, a dovoluje tak sladký požitek i těm, kteří pečlivě počítají kalorie. Neustálý vývoj produktů a rozšiřování sortimentu o nové druhy přispívá k upevňování vedoucí pozice firmy efko na rakouském trhu a je i základem jejího úspěchu v mezinárodním měřítku. Na této osvědčené strategii se nic nemění. Jak říká Thomas Enzenberger: «Naší značkou je kvalita, která osloví labužníka.» vetropack 9

10 «Jako bambus, jenž se v nočním vánku kolébá» Dobrý design demonstruje filozofii produktu Jak docílit, aby měl můj výrobek ten správný obal? Odpověď zní: optimální komunikací mezi zadavatelem, designérem a výrobcem obalů. Produkty, které se mají prosadit na trhu, potřebují přesvědčivou prezentaci. K ní patří v prvé řadě obal, který doslova oslní svým perfektním designem. To se lehce řekne, ale hůře provede. Protože dokonalý design se musí dlouhodobě plánovat. To dokazuje i historie wellness-nápoje Carpe Diem. Ten podle údajů o produktu nejenže čistí tělo a posiluje imunitní systém, nýbrž zároveň přispívá i k vnější a vnitřní kráse. Lučištník na etiketě symbolizuje zen a tím i poselství Carpe Diem: tělo, duše a duch tvoří jednotu zcela ve smyslu východních filozofií a relaxačních technik. Všechny tyto představy produkt Carpe Diem beze zbytku naplnil. Co však dosud chybělo, byla jednota obsahu a obalu. Proto se výrobce společnost Stock Vital GmBH & Co KG sídlící ve Fuschlu (Salzbursko), mimochodem založená «otcem» nápoje Red Bull Dietrichem Mateschitzem rozhodl pro nový obalový design. Heterogenní prezentace Nápoje Carpe Diem se až do nynějška objevovaly na trhu v lahvích různé velikosti a s odlišným designem. Obal nikterak nepodtrhoval to, co nazýváme «osobností» značky, její jedinečnost. Vlastně se Carpe Diem nijak neodlišoval od ostatních produktů. «Chtěli jsme nový, funkční a originální design, který by ztělesňoval filozofii Carpe Diem», říká Thomas Brugger, marketingový manažer společnosti Stock Vital. «Vedle toho by láhev s menším obsahem měla být zárukou čerstvosti do posledního doušku». řady Carpe Diem. Rozhodující otázky této první konzultace byly: Jaký tvar by byl nejvhodnější pro přepravu a manipulaci s Carpe Diem? Jak se optimálně uplatní produkt či značka v tomto obale? Kterou cílovou skupinu chce Stock Vital oslovit? A co je stěžejním sdělením produktu? V případě Carpe Diem vytvořilo designérské studio v následujícím období návrhy odrážející produkt a jeho svět, aniž by přitom pominulo technické a logistické parametry. Hotový design koneckonců musí zapadnout do všech zadaných schémat. Lahev v ohnisku protikladů Po prezentaci celkem deseti skic se zákazník a designér dohodli na jednom z návrhů. «Produkty společnosti Stock Vital reprezentují na jedné straně přírodní kvalitu, na straně druhé jde o nápoj absolutně sofistikovaný. Takže se nám jednalo o to, umístit láhev takříkajíc do průsečíku obou těchto pólů. Cílem tudíž byl sice puristický tvar, avšak zároveň bylo jeho úkolem správně nažhavit smysly,» míní Stephan Breier zasněně. Nový návrh lahve pro nápoj Carpe Diem byl vypracován na počítači a následně ztvárněn v umělé pryskyřici. Tyto předlohy se okamžitě dostaly do konstrukčního oddělení společnosti Vetropack Austria. Ve spolupráci s výrobcem nápoje se musela prověřit logistická stránka věci. Tři měsíce před zahájením produkce lahví existoval počítačový obraz nového designu v na úrovni realistické fotografie. Nová lahev přesvědčí Produkty Carpe Diem reprezentují wellness a uvolněnou eleganci. Těchto kritérií se vědomě přidržují ušlechtilé linie skleněných lahví o objemu 0,33 a 0,75 l. Vzbuzují tak asociace kroužící kolem pojmů jako přírodní kvalita, síla ducha, poklidný a vyrovnaný život. Temně hnědá barva lahve a její elegantní tvar možná vyvolají myšlenku na tibetské mnichy či očistnou sílu nejvzácnějších substancí. «Silueta ale stejně tak připomíná tvarově dokonalou bambusovou třtinu, kolébající se v nočním vánku», dodává Stephan Breier a navazuje tak na dědictví Dálného Východu, z něhož čerpá nápoj sílu pro člověka současnosti. Jak vzniká dokonalý design? Za pouhého půl roku se všechna přání firmy Stock Vital splnila. Rozhodující mantinely byly nastaveny již během prvního setkání. «Z úvodního pohovoru se zákazníkem vyplynou detailní představy a rozdělení úkolů, na jejichž základě zpracujeme přesný briefing,» vysvětluje Stephan Breier, designér z vídeňského designérského studia, zodpovídající za nový vzhled 10 vetropack

11 Střepy přinášejí štěstí Sklo v zrcadle času Když se moje přítelkyně M. poprvé vdávala, přinesla jsem jí při této příležitosti dvě broušené sklenky na sekt. Vzácné poháry byly vystaveny v kuchyňské vitríně, kde přestály nejednu krizi, což se o prvním manželském svazku mé milé M. tvrdit nedá. Rozpadl se. Když M. kráčela k oltáři podruhé, byla jsem opět pozvána. Patrně už kvůli tradici. Tu jsem chtěla také dodržet, takže jsem se pevně rozhodla rozšířit kamarádčinu sbírku skla o další dva exempláře. Zůstalo však jen při dobrém úmyslu. Alespoň tedy zčásti, neboť jsem ty sklenky rozbila už při pokusu je zabalit. Co teď? Času bylo málo, příliš málo na to, abych se v krámku za rohem poohlédla po nějakém vhodném náhradním daru. Takže jsem vzala rozbité poháry a předala je novomanželům. «Střepy přinášejí štěstí,» pravila jsem a všichni svatebčané mi gratulovali k originálnímu nápadu. «Klika!» řekla jsem si. Pověra, jak zdá, funguje. Dokonce to vypadá, že druhé manželství přítelkyni M. vydrží. Prozatím to klape. Což je vlastně důkaz, že se střepy proměňují v ryzí štěstí. A sice pro všechny zúčastněné. Někde je prý dokonce zvykem, že lidé, ve snaze pojistit si štěstí, vyhazují poslední večer v roce nádobí z příborníků a další křehké věci z okna. Motiv sice pochopitelný, ne však zcela bez nebezpečí! Představte si, že se v rozverné náladě vydáte na noční procházku a po několika málo krocích máte tu čest s padající polévkovou mísou. Velice nepříjemné pomyšlení. Určitě se vyplatí zapátrat raději po jiných možnostech, jak se držet Štěstěny. Co takhle například o střepech snít? I to prý přináší štěstí, tvrdí vykladači snů. Jenomže jak na to? Prošpikovat matraci střepy a pak si na ni lehnout, jak to dělají fakíři na promenádách jihofrancouzských pláží? Ani to bych Vám neradila. Ledaže byste měli pyžamo z hroší kůže, což je ovšem společensky nepřijatelné. Přesto ale existuje jedna spolehlivá metoda, jak si v pravidelných časových intervalech zajistit alespoň kousek štěstíčka. Kouzelné slůvko zní: recyklace. Ve Švýcarsku bylo v minulém roce sesbíráno na tun použitého skla. Obrovský potenciál štěstí, který je rozhodně možné ještě zvýšit. Kouzelný kotlík totiž doposud není plně vyčerpán. Stále ještě jsou tací, co si nechají ujít svou šanci, a místo toho, aby se jak náleží postarali o použité staré dobré sklo, raději stepují na plastových lahvích. A to zcela určitě nepřináší štěstí, ale nanejvýš podvrknuté kotníky. Ano, přiznejme si, recyklace skla přináší i jisté problémy. Do kterého kontejneru například házet modré láhve od sektu a do kterého červené? A jak se zbavit tří papírových pytlů plných lahví od piva a vína, aniž bychom v sousedech vzbudili podezření, že máme vážný problém s alkoholem? Že se teď marmeláda prodává v lahvích na šampaňské, a proto vyhazujeme tolik skla, to nám asi nikdo neuvěří. Takže se s pytli naditými až k prasknutí plížíme ke kontejneru a raději nehledíme ani na to, ve kterém z oken okolních domů se pohne záclona. Cesta možná svízelná, leč samotný akt slibuje jen a jen rozkoš. Již s první roztříštěnou lahví se dostaví pocit blaha. «Křáp! A ještě jednou! Křáp!» Jakže to bylo s tím placením daní? Křáp!!! Aha, a ta pokuta za parkování! Křáp!!! Ušetříme si tak několik hodin jógy. Ani ta malilinkatá dózička od krému proti vráskám neunikne svému osudu. Protože neexistuje štěstí tak malé, aby nestálo za to je vyzkoušet. Střepy přinášejí štěstí, střepy uvolňují napětí a mají navíc i trvalou hodnotu. Tak třeba kousky skla, které zůstanou ležet na pláži, voda ohladí tak, že se časem promění v zelené drahokamy. Střepy samozřejmě nemají v přírodě co dělat a patří do sběru, aby mohly být roztaveny a vznikly z nich nové obaly. A to je na střepech to nejlepší jestliže se nám s tím štěstím napoprvé nezadaří, můžeme to s další verzí skleněných lahví prostě zkusit znovu. A vůbec když si vzpomenete na tu historku ze svatby, pak to určitě musí klapnout. * Modré a červené sklo se může odkládat do kontejneru na zelené střepy. Katja Alves žije ve Curychu, píše novinové sloupky a rozhlasové hry pro děti. Letos na podzim vyjde její verze knihy Henniga Mankella «Kocour černý jak noc» v nářečí. vetropack 11

12 TIRÁŽ Tajuplná lahev Pošta v lahvi z druhé světové války Vydavatel Kontakt CZ Texty Grafika Foto Tisk Vetropack AG CH-Bülach Nad a Dolejská, Text Akademie, CH-Davos Enrico Anselmi, CH-Zürich Aura CH, Prisma CH Sochor Group GmbH, A-Zell am See Na osamělé pláži na jihovýchodě Švédska nalezl nedávno švýcarský turista láhev se vzkazem z druhé světové války. Láhev byla nepropustně uzavřená celých šedesát let. Podle místních novin Södermanlands Nyheter obsahovala dopis z roku Na zažloutlém papíře je možno číst následující řádky psané dětskou rukou: «Milý příteli, my teď bydlíme na ostrově. Připluli jsme sem před rokem. Loď s mojí sestrou a se mnou vyplula z Estonska. Rodina strážce majáku je velmi laskavá, ale my sníme o našem domově. Už je po válce? Čekáme na mír a na přátelství. Byla bych šťastná, kdybych zas našla svoji rodinu.» Pisatelka se jmenuje Maja Westermannová. Patrně se dostala na ostrov Gotska Sandön v Baltickém moři a patřila k uprchlíkům, kteří se ve druhé světové válce plavili z Pobaltí přes moře do neutrálního Švédska. Nálezce lahve se v současné době snaží najít pisatelku pomocí internetu. Britské muzeum Největší skleněná střecha v Evropě různé velikosti. Malé bílé keramické destičky pokrývají 56 procent tónovaného skla, takže teplo proniká do dvora pouze z části, čímž je zaručeno příjemné klima po celý rok. Od doby pompézních oslav přelomu tisíciletí se nad vnitřním nádvořím Britského muzea pne filigránská mřížovaná síť. Slouží jako opora prosklené střechy, která je stejně smělá jako funkční. V červnu tohoto roku oslavilo ctihodné Britské muzeum zrozené kdysi jako «Muzeum světa» 250. výročí svého založení. Už před třemi lety však dostalo dárek k narozeninám: skleněnou střechu, která chrání vnitřní nádvoří, proměněné tím pádem v jedno z největších zastřešených prostranství v Evropě. Tento architektonický skvost si připsal na své konto Norman Foster, ne- sporná hvězda mezi britskými architekty. Podle všech pravidel antického stavitelství nejprve prosekal tři velké vchody, které každoročně usnadňují šesti miliónům návštěvníků přístup do prostoru «Great Court». Poté se odvážně pustil do konstrukce prosklené střechy. Na mřížoví ocelové sítě o ploše více než 6000 čtverečních metrů přímo spočívá 3312 trojúhelníkových tabulek Návštěva stojí za to Muzeum, nacházející se v londýnské čtvrti Bloomsbury, vzniklo ze soukromé archeologické sbírky. Jakožto koloniální velmoc měli Angličané možnost zaplnit muzeum neuvěřitelným množstvím exponátů z celého svého impéria a všech dějinných epoch. V průběhu času se sbírka čím dál tím více rozrůstala. Ty nejcennější sběratelské unikáty pocházejí ze starověké Persie, Egypta, Řecka a Asýrie. K největším atrakcím patří mimo jiné původní části aténské Akropole, sbírka egyptských mumií a proslulá Rosettská deska, která umožnila rozluštit egyptské hieroglyfy. 12 vetropack

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse.

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Obalové sklo z Vetropacku. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvarovatelné, estetické a přírodní. Obalové sklo díky těmto jedinečným vlastnostem zůstává

Více

Kilner. Originál od roku 1842.

Kilner. Originál od roku 1842. Kilner Originál od roku 1842. První sklenice pro konzervování potravin spatřily světlo světa ve sklárně v Thornhill Lees v Dewsbury v roce 1842. Jejich vynálezcem byl John Kilner. I přes mnoho kopií, které

Více

Sklo chrání vaše hodnoty

Sklo chrání vaše hodnoty Sklo chrání vaše hodnoty 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 86 % 70 % 62 % 72 % 53 % 39 % feu zel oliv prim hně bílá Přednosti jasné jako sklo 56 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa.

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. SOARE SEKT a.s. SOARE SEKT a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment sekty, šumivá vína, tichá vína, šumivé vinné nápoje, nealkoholické

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí

Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Rozhodování pro sklo je nyní ještě lehčí Vylehčené sklo od společnosti Vetropack. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvárné, estetické a přírodní. Proto zůstává jedinečným obalovým materiálem pro

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Bohemian Crystal Closure. Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej.

Bohemian Crystal Closure. Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej. Bohemian Crystal Closure Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej. Vinolok je skleněný uzávěr vyrobený z českého křišťálu. Perfektně těsní a nemá žádný vliv na aroma ani chuť. Vytváří

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu,

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, základ, ale i aromatickou esenci, která se používá při

Více

Pestrost chutí. produkty

Pestrost chutí. produkty Pestrost chutí produkty Kečupy KAND Základní surovinou pro výrobu kečupů je kvalitní rajčatový protlak. Přídavkem dalších vybraných složek vzniká několik variací kečupů: sladký, chilli a s česnekem. Oproti

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

Testy vín 2001-2007 1

Testy vín 2001-2007 1 Testy vín 2001-2007 1 testy vín v médiích odbornéčasopisy - Víno Revue, Víno a styl deníky - v minulosti Hospodářské noviny, v současnosti již pouze MF DNES testy Vín v MF DNES - pravidelně od roku 2001

Více

Od roku 1965, inovace a tradice.

Od roku 1965, inovace a tradice. Od roku 1965, inovace a tradice. Společnost Morando SpA pokračuje v upevňování své vedoucí pozice na trhu se silnou konkurencí, kam odvětví zvířecích krmiv nepochybně patří. Italský úspěch se zrodil před

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Kofola Kofola a.s. cca 17 až 22 Kč za 2l láhev cca 13 až 20 Kč za 0,5l v točeném provedení Složení: voda, sirup KOFO - (ovocný sirup, cukr, voda, karamel

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

JAKÝ ZVUK MÁ ČESKÁ ZNAČKA? Retail in Detail 2011: Fresh Food Ondřej Tomas 2 1 Podle čeho se spotřebitelé při nákupu rozhodují? 2 Zkušenost s českou značkou a českými produkty 3 České čerstvé potraviny

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a Firemní a dárkové sety báječných moravských vín Nabízíme výborná vína přímo od vinařů z Velkých Pavlovic ve vkusných dárkových obalech s možností přizpůsobení dle vlastních požadavků (potisk, ražba, laser,

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu,

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, základ, ale i aromatickou esenci, která se používá při

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.!

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.! BÍLÁ VÍNA DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace Savignonu Blanc s Tramínem červeným. Doporučujeme podávat k těstovinám, rybám, kuřecímu masu, zeleninovým salátům.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Take-away:jídlo s sebou

Take-away:jídlo s sebou Marketing Praxe.Workshop Take-away:jídlo s sebou Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH PRAXE.WORKSHOP Take-away: jídlo s sebou Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

, originalni vinne darky s napadem

, originalni vinne darky s napadem Magic. stojan na víno originalni vinne darky s napadem Originální designově zajímavě řešený vinný stojan z chromovaného řetězu který zaujme nejen svou překvapivou funkčností ale i osobitým designem hodícím

Více

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty Horeca & Gastro Kvalitní paštiky jsou považovány v mnoha zemích za opravdové delikatesy. Tuto pochoutku má většina lidí spjatou především s Francií, avšak samotný název pochází ze světa italské kuchyně.

Více

Filozofie Filozofií naší společnosti je soustavná péče a investice do našich partnerů.

Filozofie Filozofií naší společnosti je soustavná péče a investice do našich partnerů. Earth Power Vás zdraví! Společnost Mise a vize Earth Power je moderní dynamicky se rozvíjejíci firmou s globálním dosahem. Všechny úkoly realizuje s neustálou podporou svých partnerů a zároveň nabízí

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Příloha č. 2. Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ

Příloha č. 2. Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Příloha č. 2 Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Jméno žadatele (FO)

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska www.milko.cz úvodem Vážení přátelé a příznivci kvalitních potravin, Mlékárna ve Varnsdorfu byla založena v nelehké době roku 1943 a její život

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Vinařství Tanzberg Mikulov

Vinařství Tanzberg Mikulov Vinařství Tanzberg Mikulov Ryzlink rýnský 2008 POSLEDNÍ LAHVE!!! Kč 435,- (Kč 360,-) alkohol 12,5%, zbytkový cukr 12,2 g/l, kyseliny 8 g/l Skvěle nazrálý, komplexně bohatý a vysoce ovocitý ryzlink s tolik

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

a z červených odrůd především

a z červených odrůd především z HISTORIE vinařství Vinařství Kořínek v roce 2011 oslavilo 20 let od svého založení. Manželé Kořínkovi začínali obhospodařovat vinohrady o rozloze 1,5 ha a soustředili se především na prodej hroznů. Později

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN Jak správně třídit vybrané odpady 1. červen 2014 1 ZAVEDENÍ AKTIVNÍHO SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU Systém nakládání s odpady v obci Terezín Náklady na likvidaci komunálního

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. ledna 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP 1 KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Život v souladu s přírodou, jedinečnost, bezpečí Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky

Více

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ZÁŽITEK Z RESTAURACE za cenu jídla z Food courtu 2 3 PRO KAŽDÉHO NĚCO Lisa by si dala pizzu. Petr má rád těstoviny. Anna má chuť na guláš.

Více

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SPÁNEK JAKO V HEDVÁBÍ JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

VETROPACK VE ZKRATCE FAKTA A ČÍSLA 2008

VETROPACK VE ZKRATCE FAKTA A ČÍSLA 2008 VETROPACK VE ZKRATCE FAKTA A ČÍSLA 2008 Skupina Vetropack Bülach, Vetropack Holding AG Výrobní závody CH: St-Prex, Vetropack AG A: Pöchlarn, Vetropack Austria GmbH Kremsmünster, Vetropack Austria GmbH

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více