Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé"

Transkript

1 Potvrzeno výzkumem: Obal rozhodujícím způsobem ovlivňuje prodejnost výrobku Obal podceňované reklamní médium Varianty uzávěrů na víno Proč právě takový?! Pohled do talíře budoucnosti Future food Interview s futurologem Matthiasem Horxem «Sklo: jinak zní, jinak je cítíme v rukou, je v něm cosi jedinečného» Vítězným vínem je Pinot noir 2000 barrique Cena Vetropacku putuje do kantonu Waadt Sedm nových druhů Kotányi Koření ze skleněného mlýnku Grillette Domaine De Cressier Král mezi modrými «rulandami» efko z Eferdingu Ve skle a zaručeně čerstvé Dobrý design demonstruje filozofii produktu «Jako bambus, jenž se v nočním vánku kolébá» Sklo v zrcadle času Střepy přinášejí štěstí Pošta v lahvi z druhé světové války Tajuplná lahev Britské muzeum Největší skleněná střecha v Evropě Listopad Slovinsko: Fructal přichází s novou barvou Modrá exkluzivní barva pro Fructal Chorvatsko: Rodinka lahví a sklenic pro SMS Jak uchopit trojúhelník Slovensko: lahev s meči templářů Crusader dodá netušenou sílu Editorial Milí čtenáři Obal výrobku ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů podstatně více, než se dosud mínilo. Proto je ideálním médiem doplňujícím klasickou reklamu a důležitým nástrojem firemního marketingu. To potvrzují marketingoví odborníci v našem titulním článku. Jakožto producenti skleněných obalů s tím samozřejmě souhlasíme už proto, že skleněný «šat» výrobků, šetrný k životnímu prostředí, se těší přízni spotřebitelů více než jeho alternativy z umělých hmot. O tržním úspěchu samozřejmě nerozhoduje pouze obalový materiál, nýbrž i design. Jak se rodí skutečně originální lahev odpovídající typu produktu a představám zákazníka, se dozvíte na straně 10. Design začíná uzávěrem, což je právě v případě vína kontroverzní téma, protože tradičnímu korku čím dál víc přibývá konkurence. Jaký je momentální stav věcí, si přečtete na straně 4. «Střepy přinášejí štěstí», říká staré přísloví. Naše glosa na straně 11 ukazuje, že nemusí zůstat jenom u slov. Přeji Vám příjemnou četbu. Claude Cornaz CEO Vetropack Gruppe Obal podceňované reklamní médium Potvrzeno výzkumem: Obal rozhodujícím způsobem ovlivňuje prodejnost výrobku Obal je coby reklamní a prodejní médium mnohdy značně podceňován. V budoucnu by měl hrát zásadnější roli v komunikační strategii firem. Obal ovlivňuje názor spotřebitele a jeho chuť nakupovat mnohem silněji, než se dosud předpokládalo. K tomuto závěru dospěla mnichovská agenturní skupina Serviceplan a facit Marketing-Forschung ve své studii «Image a možnosti obalu ve srovnání s ostatními komunikačními médii». «Obal právě zažívá renesanci, přestal zanedbávaným sirotkem», potvrzuje obchodní ředitel společnosti Dr. Otto Maran. Podle jeho názoru obal ideálně doplňuje klasickou reklamu a musí tudíž být jmenován jedním dechem s jinými komunikačními nástroji televizní a rozhlasovou reklamou, plakáty, inzeráty, prezentací na internetu a reklamními dopisy. Zprostředkovává informace, motivuje k rozhodnutí Ve zmíněné studii bylo dotazováno 300 spotřebitelů všech věkových skupin od 18 let, dále odborníci z branže jako například vedoucí marketingu, nákupčí a reklamní tvůrci. Výsledek překvapil svou jednoznačností: 45 procent všech dotazovaných uvedlo, že pro vetropack

2 Obal podceňované reklamní médium opakované zakoupení určitého produktu se rozhoduje právě díky obalu. Vliv televizní reklamy (29 procent) a klasického inzerátu (15 procent) je znatelně menší. Rovněž v případě, když se zákazníci chtějí předběžně o výrobku informovat, stojí obal na prvním místě. Za nejlepší informační médium označuje obal zároveň s inzercí 27 procent dotazovaných, a to těsně před televizní reklamou (25 procent) a se zřetelným náskokem před reklamním dopisem (13 procent). Důvěryhodný a podnětný Ale co víc: obal nejenže je významným nositelem informací, ale navíc vzbuzuje i důvěru. Informacím uvedeným na obalu důvěřuje 58 procent dotazovaných. Inzeráty považuje za důvěryhodné 27 procent respondentů; televizní reklama se svými 15 % a plakáty s 13 % zdaleka nemají takový kredit. Spotřebitel zjevně využívá možnosti vzít produkt do ruky a podívat se na něj. Jak uvedlo 85 % dotazovaných, před nákupem se právě obalem zevrubněji zabývají. Čím vzbudí nejvíc pozornost? V přípravné fázi průzkumu vybraly zúčastněné mnichovské agentury celkem 30 obalů, které se lišily designem, barvou, materiálem a příslušností ke konkrétním produktům; společně však tvořily reprezentativní vzorek v současné době používaných druhů obalů. Stanovisko dotazovaných k tomuto výběru je jednoznačné: rozhodujícími faktory prodeje jsou design, barva, určitá extravagance a dále jasná charakteristika značky vyvolávající efekt znovupoznání. Vysoká hodnota produktu je přitom spojována s obalem, který je jednoduchý, prostý, v bílé, zlaté, stříbrné či černé barvě. «A provází-li výrobek v takovém obalu i příznivá cena, pak je pro zákazníka neodolatelný,» tvrdí Otto Maran a pokračuje:, «Když zákazník koupí produkt v noblesním obalu a navíc za dobrou cenu, tak má pocit, že prostě udělal terno.» Sklo je zkrátka na špičce Jedním z estetických triumfů obalu je bezesporu materiál. V této souvislosti mnichovští odborníci posuzovali různé obalové materiály podle následujících kritérií: sympatie, estetický dojem, ekologické aspekty, exkluzivita, vliv na nákupní chování a funkčnost. V zásadě platí: sklo, kov, karton a dřevo jsou u dotazovaných v oblibě. Aluminium, umělé hmoty, plasty, papír, textilie a polystyren oproti tomu takové přízně nepožívají. Co se «sympatie & estetického dojmu» týče, je jasnou jedničkou sklo. «Sklo vyzařuje vysokou hodnotu a je považováno za materiál veskrze ekologický,» komentuje Otto Maran výsledek průzkumu. Stejná situace nastala i v případě «vliv na rozhodování spotřebitele & funkčnost», kde sklo boduje i díky možnosti recyklace. Integrovaná komunikace Závěr mnichovské studie je jasný: obal je vynikajícím nástrojem rozšiřujícím reklamní možnosti. K jeho devízám patří důvěryhodnost zprostředkovávaných informací a vliv na nákupní chování spotřebitelů. Vítězí nad klasickou reklamou především v případech, kdy je žádoucí vzbudit pozornost, uplatnit novinky nebo získat sympatie. To potvrzuje i Peter Fuhrer, obchodní ředitel společnosti Fuhrer & Hotz z Baaru a pořadatel Švýcarského marketingového fóra: «Padesát procent všech produktů v maloobchodě se prodává pouze prostřednictvím obalu. Není tu třeba vůbec podpory v podobě klasické reklamy.» Obal tudíž v budoucnu musí být něčím víc, než pouhým nositelem té které značky a pomocníkem při uvádění výrobků na trh. Mnohem více by měl stát silným článkem komunikačního řetězce. 2 vetropack

3 Proč právě takový?! Varianty uzávěrů na víno Vinaři si stále častěji stěžují na kvalitu přírodních korků. Šroubovací uzávěry se tak stejně jako zátky z umělých hmot, ušlechtilé oceli či skla stávají alternativami, s nimiž je nutno počítat. Diskuse kolem uzávěrů na vinné lahve, které by plnohodnotně nahradily přírodní korek, se už jaksepatří rozběhla. Požadavky jsou jasné: alternativní uzávěry nesmí pokud možno propouštět plynné látky, musí být chuťově neutrální a na pohled atraktivní. Pokud věříme trendu, pak se zdá, že ke splnění těchto kritérií má nejblíže uzávěr šroubový. Průkopníky v tomto směru jsou švýcarští vinaři, pro něž nepředstavují šroubové uzávěry už dávno žádné tabu, dokonce ani u vysoce jakostních vín. Nyní přešly na tento typ uzávěrů vinařské firmy zvučných jmen v zámoří především v Austrálii, Kalifornii a na Novém Zélandě. První vlaštovkou mezi regiony, kde se rodí vína prvotřídních kvalit, byla v roce 2000 svými ryzlinky proslavená oblast Clare Valley v jižní Austrálii. A další výrobci budou bezesporu následovat. Testy totiž mezitím potvrdily minimálně desetiletou životnost šroubových uzávěrů bez jakéhokoliv vlivu na jakost. Producenti dnes také mají možnost volit hned mezi několika uzávěrovými systémy. Vedle typu Long Cap Wine (LCW) na trhu najdeme především americký Metal Closure Alcoa (MCA), švýcarský Bague Vin Suisse (BVS) a francouzský Stelvin. Šroubový uzávěr: senzoricky optimální Zatímco spotřebitelé ve Švýcarsku i v zámoří šroubový uzávěr zjevně akceptují, dělí se konzumenti i výrobci ve velkých evropských zemích na dva tábory. V Německu, Francii, Rakousku a samozřejmě na Iberském poloostrově, kde najdeme hlavního dodavatele korku Portugalsko, se rozvinula spíše emocionálně vedená «kulturní debata». Závěr je zcela pragmatický: šroubový uzávěr dostanou nejprve vína v litrových lahvích, korek bude vyhrazen mokům ušlechtilejším. Jak ukázala série pokusů v německém Vzdělávacím a výzkumném ústavu (Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt, SLVA) v Oppenheimu v porýnském Hessensku, jsou senzorické vlastnosti šroubového uzávěru nanejvýš slibné. Je tedy už jen otázkou času, kdy odloží svůj «laciný image». Přírodní korek: vysoká jakost Na druhé straně by však přírodní korek neměl zcela vymizet. Charakteristický zvuk při jeho vytahování z lahve bude i nadále symbolem požitku z dobrého vína. Podmínkou však je, aby výrobci korku zvýšili jeho kvalitu. Zasvěcení lidé dobře vědí, že celosvětový nárůst produkce vína vedl k nešetrnému drancování korkovníků. Kvalita přírodních korků proto v posledním desetiletí poklesla a téma «pachuť korku» se stalo dlouhodobě aktuálním. Tento vývoj by mohla zvrátit pouze promyšlená strategie vysazování. Plastový uzávěr: stále lepší a lepší Vedle šroubovacích uzávěrů se v současném trendu prosazují i zátky z umělých hmot a sice především u mladých vín. Plastové zátky se navzájem velice liší co do složení a výrobního postupu. Jeden problém však mají společný: plastová zátka může bezprostředně po uzavření láhve zase vypadnout. Podle zprávy německého výzkumného ústavu v porýnském Geisenheimu je hlavní příčinou toho, že zátky špatně drží, vysoký tlak při jejich vsazování. Nebezpečí uvolnění a vypadnutí uzávěru se však dá minimalizovat správným výběrem surovin a vhodnou technologií jejich zpracování. Skutečností je, že s dobrou, chuťově neutrální plastovou zátkou je možno víno bez obav skladovat dva až dva a půl roku. Skleněný uzávěr nebo korunka z ušlechtilé oceli: vize daleké budoucnosti? Šroubový, korkový nebo plastový uzávěr? Žádný z nich, řekli si ve firmě Alcoa Deutschland GmbH ve Wormsu. A našli zcela neočekávané řešení sklo na sklo. Skleněný uzávěr se navenek podobá vytahovací zátce, je však opatřen malým gumovým těsněním a dá se přizpůsobit hrdlu většiny lahví. V současnosti má jakoby nasazenu aluminiovou čepičku. Láhev se otevírá speciálním otvírákem, který tlakem podél osy «roztrhne» čepičku na dvě části a samotný skleněný uzávěr se pak dá lehce odklapnout palcem. Předností takového uzávěru mimo jiné je, že se lahev bez obtíží nechá znovu uzavřít a dokonce i skladovat naležato. Je skleněný uzávěr perspektivou pro kategorii premium? Nebo snad bude uzávěr zítřka spíše z ušlechtilé oceli (alternativa, na níž se teprve pracuje)? Na lahve s obdobným ústím, jako mívají sektové, se nasadí korunkový uzávěr z ušlechtilé oceli, v němž je upevněno polyetylénové těsnění. Tento uzávěr i s částí hrdla lahve bývá přetažen cínovou nebo smršťovací fólii. Sklo nebo ušlechtilá ocel? Tato otázka zůstává otevřená. Teprve budoucnost ukáže, který z těchto dvou nových typů uzávěru se prosadí. Už nyní však je jisté, že časy korkového monopolu jsou nenávratně pryč. vetropack 3

4 Future food Pohled do talíře budoucnosti Sbohem, domácí stravo. Co se dnes žádá, je rychlá a pohodlná příprava jídel. Tekuté saláty, power-mléka, voda ve formě želé nebo víno jako prevence onemocnění srdce a krevního oběhu, to je menu nové doby. prohřešky ve stravování dají odčinit cílenou konzumací zdraví prospěšných výrobků. Gender food zvlášť pro ženy, zvlášť pro muže Jak potvrzují různé studie, ženy jedí jinak nežli muži. Tím se otevírá trh pro gender food potraviny, respektující rozdíly mezi oběma pohlavími. První produkty typu gender food pocházejí z Japonska: Alfe Mini se jmenuje zdravotní nápoj, jenž se podle údajů výrobce doporučuje především těhotným a kojícím ženám, stejně jako rekonvalescentkám. Obsahuje železo, vápník a speciální komplex vitamínů. Nápojový gigant Coca Cola zase nedávno představil v japonských supermarketech bylinný čaj Love Body. V něm obsažená pšenice hatomugi posiluje vazivo a spotřebitelkám tak údajně dopomáhá k většímu a krásnějšímu poprsí. Supernatural food strava z laboratoře Především po krizi vyvolané nemocí šílených krav (BSE) získávají kredit v laboratoři vyrobené a kontrolované potraviny. Ukázkovým příkladem výrobku kategorie supernatural food je Mazama Mix. Jedná se o tekutý salát, jenž prý zaručeně obsahuje tytéž výživné látky a vitamíny jako jeho na poli vyrostlý protějšek. Stejně umělý je i výrobek Powerlatte tekutá přísada, která obratem ruky promění trvanlivé mléko za pomoci proteinů a vitamínů zpět v mléko čerstvé. Především řidiči v USA a Japonsku se mohou těšit na různé novinky, které jim zlepší kondici i náladu během dlouhé jízdy třeba na vodu ve formě želé nebo zeleninu v tubě. A jak se zdá, tomuto trendu se nevyhne ani taková klasika, jako je pivo a víno. Experti z univerzity v Montpellier vytvořili bílé víno, které vykazuje čtyřnásobné množství polyfenolů, a proto stejně jako červené víno v malých dávkách, chrání před nemocemi srdce a krevního oběhu. Dnešní spotřebitel se při průzkumech prezentuje jako vyznavač zdravé výživy. Skutečnost však vypadá jinak. Ve většině případů se pořád ještě jí to, co chutná, snadno se připravuje a je navíc cenově výhodné. Řada je tudíž na výrobcích. Budoucnost patří potravinám běžného každodenního stravování, které v sobě spojují chuťový požitek s pohodlnou přípravou a zároveň prospívají zdraví. Takový je výsledek studie, kterou nedávno zveřejnil potravinářský koncern Nestlé. Future food tak zní souhrnný název pro výrobky, splňující všechna uvedená kritéria. Patří sem convenience food a functional food; dále pak zcela nové varianty gender food a supernatural food. Convenience food pohodlí především Čím vyšší nároky na nás klade naše zaměstnání, tím méně času trávíme v kuchyni. To vysvětluje popularitu rychle připravených, kvalitních a vyvážených hotových pokrmů, označovaných také jako convenience food. Convenience food je odpovědí na změny ve společenských strukturách: potřeby zaměstnaných žen a jednočlenných domácností mají společného jmenovatele. Funktional food něco pro zdraví Jako functional food se v branži označují potraviny, které vedle své nutriční hodnoty pozitivně ovlivňují zdravotní stav konzumentů nebo působí jako prevence určitých onemocnění. I zde se výrobci mohou radovat ze skutečnosti, že trh zcela jistě poroste. Jenom obrat z prodeje pro-biotických mléčných výrobků stoupl ze 77 milionů eur v roce 1996 na více než 340 milionů v roce Nanejvýš lákavá je totiž představa, že se Nový trh pro sklo? Future food otevírá nové trhy pro skleněné obaly. Čerstvé, různými přísadami obohacené potraviny či nápoje vyžadují kvalitní obal. Sklo se může pochlubit všemi požadovanými vlastnostmi je nepropustné, chuťové a aromatické látky nepronikají dovnitř ani ven. Stejně tak samo nijak neovlivňuje obsah. Potraviny ve skle si tím pádem uchovávají své přirozené vlastnosti a zůstávají dlouho čerstvé a beze změn. Není divu, že značné množství výrobků typu convenience a functional food přichází do prodeje výhradně ve skleněném obalu. 4 vetropack

5 «Sklo: jinak zní, jinak je cítíme v rukou, je v něm cosi jedinečného» Interview s futurologem Matthiasem Horxem Pane Horxi, jak se v posledních letech změnilo chování spotřebitelů v souvislosti s obaly? Já si ještě dobře vzpomínám na své dětství, kdy můj otec jezdíval do obchodu pro nápoje a pak tahal do sklepa ty těžké bedny s lahvemi minerálek a limonád to byla pokaždé opravdu namáhavá akce. Který z dnešních mužů by tohle ještě dělal? Náš každodenní život se změnil. Klasická domácnost, kde se nakupovaly zásoby podle promyšlených plánů hospodyněk, stále více patří minulosti. Nakupujeme a žijeme sporadičtěji, pod časovým tlakem a v komplexnějším systému různých rolí. Kupujeme menší lahve, rozmanitější nápoje nápojový sortiment vyloženě explodoval. S «předzásobováním» se už tak často nesetkáváme. A otec rodiny, který si každý večer vypije své dvě láhve piva u televize takhle už to bývá zřídka. Jakým směrem se budou vyvíjet obaly v příštích letech? A proč? Budeme svědky ještě větší různorodosti. Ekologické argumenty už nemají tak zásadní význam. Důvodem je paradoxně právě dříve triumfující myšlenka recyklace. My se totiž dnes už nedíváme na obaly jako na škodliviny, nýbrž jako na suroviny. Kde vidíte šance pro skleněné obaly? V hodnotných, ušlechtilých tvarech s vysokou transparentností. Sklo se čím dál tím více stává surovinou luxusní. Zvoní jedinečným způsobem, vnímáme je jinak nežli plasty je v něm něco prostě jedinečného. Na sklo sází zvláště sektor «lifestyle», a sice z důvodů estetických i ekologických. Fungovalo by to vůbec vybrané lahůdky v plastových obalech? To je v podstatě jako u aut nebo ve stavebnictví sklu roste konkurence. Avšak jako vždycky, když se objeví konkurence, zaznamenáváme současně i jakési «retro», to znamená návrat k originálu, a ten je pak o to více ceněn. Zdraví, wellness a přírodní kvalita to je dnes trend. Budou tyto nároky kladeny i na obaly? Velká doba ekologických debat zúžených na téma OBAVY o životní prostředí, je za námi. «Přírodní» to může dnes znamenat všechno možné a přírodní kvalita se dá i SIMULOVAT. Domnívám se, že v budoucnu půjde spíše o estetické aspekty. Jestli je něco «šetrné k životnímu prostředí», to je dnes lidem, upřímně řečeno, čím dál tím lhostejnější. Vždyť přece zažili, že jsme problematiku odpadu víceméně zvládli. Jde tady spíš o výsledný DOJEM. Jaké trendy pozorujete v oblasti výživy? Jaký význam bude mít jídlo v budoucnosti? Všichni se v jídle stáváme kočovníky. Živíme se stylem «snacking and grazing» jíme průběžně, na ulici, na cestách. Lidé vaří podstatně méně, ale když už, tak proto, že při jídle jim jde více o společenskou událost, orientovanou na smyslové požitky a celkově zajímavý prožitek. A co chování spotřebitelů? Může se stát, že nám brzy na nákup nezbude čas a pokud ano, tak to budou už jen «nervy»? Nebo i tady objevíme nové potěšení pro naše smysly? Obojí. Nákupní chování se jednoduše rozdělí na rychlý, nekomplikovaný systém, který je zkrátka pohodlný (convenience) a kde je podstatná úspora času A cena, a na oblast volného času, zaměřenou na smyslovou stránku a na nové poznávání, přičemž se z nákupu stává hobby, prostředek seberealizace, dobrodružství. Nebo prostě jenom PODÍVANÁ! Téma E-Commerce: mohlo by sklo sehrát významnější roli při dodávkách zboží přímo do domu? Ano, ale bude to ještě dlouho trvat. Home Delivery vždycky naráží na dvě věci. Zaprvé se dá stěží cenově zvládnout v ekonomice, kde není levná pracovní síla. OK, to se může změnit. Druhým faktorem je skutečnost, že se téměř nezdržujeme doma. Musely by se tudíž vyvinout zásobovací systémy, jako třeba možnost plnit ledničky na nějakém místě mimo dům. V některých zemích to sice už existuje, ale je to na dlouhé lokte, poněvadž to zase klade nároky na plánování zásobování domácnosti. Takže si nakonec raději nechám přivézt pizzu, nebo se cestou z práce na skok zastavím v salátovém baru, a mohu se tak na místě rozhodnout podle momentální chuti. Který produkt by podle Vás měl rozhodně být zabalen ve skle? Tak třeba konzervy, kde chci jasně vidět, co je vevnitř, a které současně mohou i několik let stát ve spižírně. Všechno, co má «dlouhodobý charakter». Například víno. To stěží uvidíte v plastu, protože někdy zraje celé roky. Ale také drahé vody či jiné vzácné tekutiny, které potřebují cosi jako posvátnou nádobku. A kdo také říká, že vývoj skla je už u konce? Možná, že sklo a umělé hmoty budou časem srůstat a vzniknou materiály se zcela novými vlastnostmi. Sklo, schopné měnit barvu nebo světelnou propustnost, odlehčené sklo v budoucnu se může stát ledacos. Poslední otázka, pane Horxi, věštíte budoucnost ze skleněné koule? No samozřejmě. Nebo si snad myslíte, že si na to beru laciné plasty z Tchai-wanu? O autorovi Matthias Horx se narodil v Düsseldorfu v roce V sedmdesátých letech studoval sociologii, později se jako autor a redaktor časopisů Merian, Tempo a Zeit věnoval žurnalistice. Po vybudování hamburského centra pro výzkum trendů (Trendbüro), založil roku 1996 futurologický Zukunftsinstitut ve Frankfurtu nad Mohanem. Je považován za jednoho z nejvlivnějších badatelů v oblasti výzkumu trendů a budoucnosti v německy mluvicích zemích. Dík četným vystoupením v televizi a více než deseti knihám je znám širokému publiku. Žije se svou rodinou ve Vídni, kde má jeho institut pobočku. vetropack 5

6 Cenu «Prix Vetropack 2003» získává Alain Neyroud ze švýcarského Chardonne, jedna z nejsvéráznějších vinařských osobností kraje Lavaux. Vetropack AG již podruhé udělil na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu vysoce dotovanou cenu: lahev na víno v hodnotě švýcarských franků, vytvořenou designérským týmem Vetropacku speciálně pro vítěze. Prémie je určena pro výrobce nejlepšího švýcarského červeného vína z hlavní modré odrůdy každého vinařského regionu: pro francouzskou oblast je to Pinot noir a Gamay, pro německé kantony Blauburgunder, jak tady nazývají Rulandské modré, pro italské Švýcarsko Merlot. U vítězného vína z produkce Alaina Neyrouda se jedná o Pinot noir 2000 barrique. Vítězným vínem je Pinot noir 2000 barrique Cena Vetropacku putuje do kantonu Waadt Pinot noir je věcí srdce Že to byl právě Alain Neyroud, kdo na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu 2003 získal uznání nejvyšší, znalce vinařské scény v kantonu Waadt nikterak neudivuje. Špičkový pěstitel vína z Chardonne se může pochlubit nemalým počtem tuzemských i mezinárodních trofejí. Před čtyřmi lety si na Mezinárodní přehlídce vín v Curychu zajistil zlato, v soutěži Mondial des pinots noirs 2000 stříbro. Jeho Pinot noir 2000 barrique obdržel loni na výstavě Vinea v Sierre prestižní cenu «Vinea d<180>argent». Alain Neyroud dnes pěstuje na svých 6,5 hektaru viničních teras celkem 15 bílých, růžových a červených odrůd. Otevřeně však přiznává, že favoritem jeho srdce je Pinot noir. Sedm nových druhů Kotányi Koření ze skleněného mlýnku Rakouský výrobce koření Kotányi zvolil pro své produkty nový nápaditý a přitažlivý obal. Skleněná nádobka, jež se zrodila ve Vetropacku, je stylizací mlýna. Šedá «střecha» markantně spočívá na štíhlém skleněném podstavci, v němž se působivě vyjímá čerstvé, aromatické koření. Ve «mlýnku» se ho prodává sedm druhů. Nový mlýn-kořenka je pastvou pro oči nejen v prodejním regálu, ale dodává zvláštní kouzlo i elegantně prostřenému stolu. Kotányi distribuuje své výrobky vedle Rakouska ještě do dalších dvanácti evropských zemí. 6 vetropack

7 Slovinsko: Fructal přichází s novou barvou Modrá exkluzivní barva pro Fructal Firma Vetropack vytvořila pro společnost Fructal, největšího slovinského výrobce ovocných šťáv, novou 0,2 l láhev Blondy s praktickým uzávěrem typu twist-off. Pro chorvatský Vetropack je výroba modrého skla skutečně premiérou. Lahev je v horní části lehce klenutá, směrem dolů se zužuje. Nová barva skla, exkluzivně tavená pro tohoto zákazníka, nejenže okamžitě upoutá zrak, nýbrž skýtá i lepší ochranu proti průniku světla. Atraktivní lahví Blondy se Vetropack podílí na osobité prezentaci a zdůraznění prémiové jakosti ovocných šťáv firmy Fructal. Modrá lahev Blondy pro Fructal a trojboká lahev na olej pro SMS získaly cenu «Zlaté jablko» na obalovém veletrhu Modernpak v Záhřebu. Tato cena je udělována za vynikající design. Jak uchopit trojúhelník Chorvatsko: Rodinka lahví a sklenic pro SMS Dalmatská firma SMS zpracovává ovoce, zeleninu a olivy špičkové jakosti. Čerstvě sklizený obsah si zaslouží stejně svěží obal. Proto společnost SMS nechala ve Vetropacku navrhnout lahve na olivový olej přímo v olivové barvě o objemech 0,25, 0,5, 0,75 a 1litr a bílé konzervové sklenice o objemech 212 a 258 ml. Chorvatský designér Boris Ljubicic se rozhodl pro poutavý trojboký tvar s dobře viditelným reliéfem SMS. Lahev má cca v polovině výšky prohlubeninu na prsty, což usnadňuje manipulaci. Takže po ní směle sáhněme. Slovensko: lahev s meči templářů Crusader dodá netušenou sílu Slovenský vinařský závod Pezinok se inspiroval v dávné minulosti, když nechal ve Vetropacku vyvinout originální lahev na vinný destilát o objemu 0,7 litru, jemuž dali název Crusader, čili česky křižák. Lahev zdobí stylový latinský nápis, na etiketě se skví meč, dávný symbol templářských řádů, jejichž křížové výpravy ve 12. století dobyly celé Středomoří. Vinný destilát pochází ze slunného Španělska a zraje ve vinných sklepích v Pezinoku. Už první doušek nás ujistí, že tak skvěle vyzrálý destilát dokáže dodat sílu a odvahu statečného rytíře. vetropack 7

8 Král mezi modrými «rulandami» Grillette Domaine De Cressier Na mezinárodní vinařskou scénu vstoupila švýcarská společnost Grilette Domaine De Cressier s tím nejvyšším oceněním, jakého se vůbec vínu Pinot noir (u nás známé jako Rulandské modré nebo Burgundské modré) může dostat. Pozoruhodné u tohoto vinařského podniku je, že si doslova všechno dělá ve vlastní režii od práce ve vinohradu až po lisování a plnění. Ušlechtilý mok ze švýcarské Grillette Domaine De Cressier je dávno tajným tipem znalců. Toto vinařství si už v polovině dvacátého století získalo skvělou pověst. Tak skvělou, že legendární hrabě Zeppellin dokonce nechal naložit několik beden Grillette Domaine De Cressier na svou vzducholoď cestou do Casablanky. A současnost si s minulostí v ničem nezadá. Víno «Mürset Oeil des Roches 2002» z produkce Grillette Domaine De Cressier obdrželo v letošním ročníku soutěže Mondial du Pinot noir v Sierre na výstavě Vinea 03 Velkou zlatou medaili. U vítězného se vína se jedná o Oeil de Perdrix AOC Neuchatel. Jean-Pierre Mürset, prezident společnosti Domaine, je hrdý na tento úspěch, jenž svým významem překračuje regionální hranice: «Švýcarská vína se musí dostat na mezinárodní scénu a do světla ramp. Jenom tak mohou naši mladí vinaři získat potřebné sebevědomí.» Co je to Mondial du Pinot noir? Před pěti lety se na výstavě Vinea zrodila soutěž Mondial du Pinot noir mezinárodní přehlídka různých vín, vyrobených z révy Pinot noir. V letošním roce porota posuzovala zhruba devět set vín z 18 zemí. Pinot noir patří k révám, které mají všude po světě nepřeberné množství podob. Zmíněná soutěž byla začleněna do programu Světové federace velkých mezinárodních soutěží vín a lihovin (Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux). K tomu, aby víno bylo vyznamenáno Velkou zlatou medailí, musí dosáhnout nejméně 95 ze 100 možných bodů. Tuto magickou hranici víno z Grillette Domaine překonalo a přitom zazářilo atributy jako «s jemnou chutí po ovoci, suché s harmonickou kyselinkou a lehkým obsahem kysličníku uhličitého». Burgundské dědictví Jaký je původ jména «Grillette Domaine De Cressier»? V roce 1702 získala rodina Grillettů z Cressier, v regionu již delší dobu usazená, pozemek západně od zámku a domu Vallier u jezera Bielersee. Pro statek se postupně ujal název «Les Grillettes». V roce 1884 tam vzniklo vinařství a v katastru se objevilo jméno «Grillette». V roce 1998 přešla Domaine do vlastnictví Jeana- Claude Martina, Thierryho Lüthiho a Jeana-Pierra Mürseta. Tato trojice přátel pěstuje na zhruba 20 hektarech různé odrůdy bílého a červeného vína. «Pinot noir patří ve světovém měřítku ke králům mezi červenými víny,» říká Mürset. Réva pochází z Burgundska a burgundské dědictví požívá v Grillette Domaine De Cressier zvláštní vážnosti. «Prodáváme víno, které se sklízí výhradně z našich vlastních vinic. To je jako u hodinek značky Rolex: i ty se skládají pouze a jen ze součástek vlastní výroby a i zpracování je od začátku do konce ve vlastní režii,» vysvětluje Jean-Pierre Mürset svůj názor na kvalitu. A dodává, že dobré víno je dnes stejně jako dřív z 80 % záležitostí dobré práce na vinici. Vzácná tekutina Pro víno, které dosáhlo tak vysokého ocenění, jsou předpokladem vápenaté půdy ve vyšších polohách. Hrozny odrůdy Rulandské modré rostou na mladých keřích, což vínu dodává intenzivnější chuť po ovoci. A další výrobní tajemství: vinař Jean-Claude Martin nechává na keři dostatek listů. Aby víno Oeil-de-Perdrix získalo svoji nádhernou barvu, smějí hrozny bezprostředně po sklizni ležet jednu noc na rmutu. Pak se lisují, pod kontrolou začínají kvasit, aby se proces lisování ve správném okamžiku dokončil. Podle Jeana- Claude Martina zaručuje pouze a jenom tento pečlivě dodržovaný postup prvotřídní víno. Další druhy V Grillette Domaine De Cressier se vedle klasických odrůd Pinot noir, Chardonnay (1964), Sauvignon blanc (1992), Pinot gris (Rulandské šedé), Malbec (2001), Merlot 2001, Cabernet Franc (2002) lisuje ještě Viognier (1996). Tato rarita vzniká z bílých hroznů, jejichž původ je v údolí Rhony ve Francii. Po horkých letních měsících si Martin, vinař a expert ve svém oboru, slibuje skvělý ročník právě pro Viognier. «Toto léto si v ničem nezadá s létem jihoafrickým,» míní Martin. V nejjižnějším cípu Afriky strávil totiž cenné roky učení i cestování. Jako vinař a pán svých vlastních vinic může dnes zúročit i zkušenosti s tamními vedry. To vše mu umožňuje experimentovat s odrůdami ve Švýcarsku dosud neznámými. Přátelé vína tak s napětím čekají, jaké vzácné elixíry se tentokrát objeví v nabídce vinařů z Grillette. 8 vetropack

9 Ve skle a zaručeně čerstvé efko z Eferdingu Firma efko z Eferdingu je jedničkou na rakouském trhu v segmentu nakládané zeleniny. Šedesát let po založení firmy získaly její zeleniny ve skle mimořádnou oblibu i daleko za hranicemi Rakouska. Každý, kdo postává před pulty s konzervami a lahůdkami ať už v Rakousku, Německu, České republice, Itálii či Španělsku nemůže přehlédnout výrobky od efka a většinou po nich také sáhne. V čem spočívá tajemství jejich úspěchu? Úrodná půda Eferdingská pánev v Horním Rakousku je dík svému klimatu a složení půdy zvlášť vhodná pro pěstování ovoce a zeleniny. Patřičnou dávku předvídavosti projevili tamní pěstitelé už v roce 1941 spojili se a vytvořili Zahradnické družstvo Eferding, které se stalo předchůdcem společnosti efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH. Počátkem padesátých let dosavadní obchodování s čerstvým ovocem a zeleninou rozšířili o další sféru působnosti konzervování zeleniny a ovoce do skla přírodními metodami. S mottem «Sklenice toho nejlepšího», které stále platí, zahájila firma své vítězné tažení k dnešnímu úspěchu. Firma efko ovšem už není na zásobování trhu sama, ale patří k ní dceřiná společnost Machland se samostatnou výrobnou v Naarnu v Horním Rakousku, jejímž je stoprocentním vlastníkem. Také v zahraničí efko již po léta viditelně expanduje. V roce 2002 například převzala stejnojmennou firmu efko-arnstorf v Dolním Bavorsku a v tomto roce spatřila světlo světa také dceřiná společnost v Polsku. Stále čerstvé zboží Dnes dodává společnosti efko zhruba 250 rakouských zemědělců svoji úrodu. Firma sídlí v centru pěstitelské oblasti, takže díky krátkým vzdálenostem může zhruba třetinu dodané čerstvé zeleniny a ovoce ihned expedovat svým spotřebitelům. Zbylé dvě třetiny se přírodním způsobem zpracovávají na lahůdkové produkty ve sklenicích. Kombinace moderní technologie a ruční práce přitom garantuje konzervaci, která neničí vitamíny. Společnost efko rozhodně sází na tradiční sklo: «Výhody skla jako obalu i nadále převažují. Jenom u skla máme absolutní jistotu, že kvalita výrobků zůstane zachována,» vysvětluje šéf marketingu Thomas Enzenberger absenci ostatních druhů obalů. Rozmanitost darů přírody Šlágrem v sortimentu jsou již standardně lahůdkové okurky, feferonky a cibule perlovka. Výrobky od efka však uspokojí i náročnější chutě, tím spíš, že tzv. convenience-speciality si stále více získávají přízeň spotřebitelů. Patří sem například rafinovaně namíchané zeleninové saláty jako třeba salát ke grilovaným masům a mexický salát. A také další kulinářské zajímavost: kapary, kukuřičné klásky a «Diavolos», silné okurkové řezy v ohnivě pikantním nálevu. Produktoví specialisté zjistili, že počet spotřebitelek a spotřebitelů dbajících o postavu neustále stoupá. Proto efko rozšířilo svůj sortiment o širokou paletu lehkých salátů se sníženým obsahem tuků. Dceřiná firma Biosonn z dolnorakouského Prinzersdorfu, založená zároveň se společností Vivatis, tuto nabídku hotových salátů a zeleniny ještě obohatí. Pro mlsné jazýčky Zelenina a saláty jsou jednou stránkou efka, druhou představují ovocné sladkosti. Podnik zpracovává ovoce na kompoty a další ovocné zavařeniny podle receptů z dob našich babiček. K nejznámějším ovocným produktům patří vynikající pochoutka z jablka a kivi, stejně jako jedinečný višňový kompot. Většina sladkého zboží je slazená pouze lehce, a dovoluje tak sladký požitek i těm, kteří pečlivě počítají kalorie. Neustálý vývoj produktů a rozšiřování sortimentu o nové druhy přispívá k upevňování vedoucí pozice firmy efko na rakouském trhu a je i základem jejího úspěchu v mezinárodním měřítku. Na této osvědčené strategii se nic nemění. Jak říká Thomas Enzenberger: «Naší značkou je kvalita, která osloví labužníka.» vetropack 9

10 «Jako bambus, jenž se v nočním vánku kolébá» Dobrý design demonstruje filozofii produktu Jak docílit, aby měl můj výrobek ten správný obal? Odpověď zní: optimální komunikací mezi zadavatelem, designérem a výrobcem obalů. Produkty, které se mají prosadit na trhu, potřebují přesvědčivou prezentaci. K ní patří v prvé řadě obal, který doslova oslní svým perfektním designem. To se lehce řekne, ale hůře provede. Protože dokonalý design se musí dlouhodobě plánovat. To dokazuje i historie wellness-nápoje Carpe Diem. Ten podle údajů o produktu nejenže čistí tělo a posiluje imunitní systém, nýbrž zároveň přispívá i k vnější a vnitřní kráse. Lučištník na etiketě symbolizuje zen a tím i poselství Carpe Diem: tělo, duše a duch tvoří jednotu zcela ve smyslu východních filozofií a relaxačních technik. Všechny tyto představy produkt Carpe Diem beze zbytku naplnil. Co však dosud chybělo, byla jednota obsahu a obalu. Proto se výrobce společnost Stock Vital GmBH & Co KG sídlící ve Fuschlu (Salzbursko), mimochodem založená «otcem» nápoje Red Bull Dietrichem Mateschitzem rozhodl pro nový obalový design. Heterogenní prezentace Nápoje Carpe Diem se až do nynějška objevovaly na trhu v lahvích různé velikosti a s odlišným designem. Obal nikterak nepodtrhoval to, co nazýváme «osobností» značky, její jedinečnost. Vlastně se Carpe Diem nijak neodlišoval od ostatních produktů. «Chtěli jsme nový, funkční a originální design, který by ztělesňoval filozofii Carpe Diem», říká Thomas Brugger, marketingový manažer společnosti Stock Vital. «Vedle toho by láhev s menším obsahem měla být zárukou čerstvosti do posledního doušku». řady Carpe Diem. Rozhodující otázky této první konzultace byly: Jaký tvar by byl nejvhodnější pro přepravu a manipulaci s Carpe Diem? Jak se optimálně uplatní produkt či značka v tomto obale? Kterou cílovou skupinu chce Stock Vital oslovit? A co je stěžejním sdělením produktu? V případě Carpe Diem vytvořilo designérské studio v následujícím období návrhy odrážející produkt a jeho svět, aniž by přitom pominulo technické a logistické parametry. Hotový design koneckonců musí zapadnout do všech zadaných schémat. Lahev v ohnisku protikladů Po prezentaci celkem deseti skic se zákazník a designér dohodli na jednom z návrhů. «Produkty společnosti Stock Vital reprezentují na jedné straně přírodní kvalitu, na straně druhé jde o nápoj absolutně sofistikovaný. Takže se nám jednalo o to, umístit láhev takříkajíc do průsečíku obou těchto pólů. Cílem tudíž byl sice puristický tvar, avšak zároveň bylo jeho úkolem správně nažhavit smysly,» míní Stephan Breier zasněně. Nový návrh lahve pro nápoj Carpe Diem byl vypracován na počítači a následně ztvárněn v umělé pryskyřici. Tyto předlohy se okamžitě dostaly do konstrukčního oddělení společnosti Vetropack Austria. Ve spolupráci s výrobcem nápoje se musela prověřit logistická stránka věci. Tři měsíce před zahájením produkce lahví existoval počítačový obraz nového designu v na úrovni realistické fotografie. Nová lahev přesvědčí Produkty Carpe Diem reprezentují wellness a uvolněnou eleganci. Těchto kritérií se vědomě přidržují ušlechtilé linie skleněných lahví o objemu 0,33 a 0,75 l. Vzbuzují tak asociace kroužící kolem pojmů jako přírodní kvalita, síla ducha, poklidný a vyrovnaný život. Temně hnědá barva lahve a její elegantní tvar možná vyvolají myšlenku na tibetské mnichy či očistnou sílu nejvzácnějších substancí. «Silueta ale stejně tak připomíná tvarově dokonalou bambusovou třtinu, kolébající se v nočním vánku», dodává Stephan Breier a navazuje tak na dědictví Dálného Východu, z něhož čerpá nápoj sílu pro člověka současnosti. Jak vzniká dokonalý design? Za pouhého půl roku se všechna přání firmy Stock Vital splnila. Rozhodující mantinely byly nastaveny již během prvního setkání. «Z úvodního pohovoru se zákazníkem vyplynou detailní představy a rozdělení úkolů, na jejichž základě zpracujeme přesný briefing,» vysvětluje Stephan Breier, designér z vídeňského designérského studia, zodpovídající za nový vzhled 10 vetropack

11 Střepy přinášejí štěstí Sklo v zrcadle času Když se moje přítelkyně M. poprvé vdávala, přinesla jsem jí při této příležitosti dvě broušené sklenky na sekt. Vzácné poháry byly vystaveny v kuchyňské vitríně, kde přestály nejednu krizi, což se o prvním manželském svazku mé milé M. tvrdit nedá. Rozpadl se. Když M. kráčela k oltáři podruhé, byla jsem opět pozvána. Patrně už kvůli tradici. Tu jsem chtěla také dodržet, takže jsem se pevně rozhodla rozšířit kamarádčinu sbírku skla o další dva exempláře. Zůstalo však jen při dobrém úmyslu. Alespoň tedy zčásti, neboť jsem ty sklenky rozbila už při pokusu je zabalit. Co teď? Času bylo málo, příliš málo na to, abych se v krámku za rohem poohlédla po nějakém vhodném náhradním daru. Takže jsem vzala rozbité poháry a předala je novomanželům. «Střepy přinášejí štěstí,» pravila jsem a všichni svatebčané mi gratulovali k originálnímu nápadu. «Klika!» řekla jsem si. Pověra, jak zdá, funguje. Dokonce to vypadá, že druhé manželství přítelkyni M. vydrží. Prozatím to klape. Což je vlastně důkaz, že se střepy proměňují v ryzí štěstí. A sice pro všechny zúčastněné. Někde je prý dokonce zvykem, že lidé, ve snaze pojistit si štěstí, vyhazují poslední večer v roce nádobí z příborníků a další křehké věci z okna. Motiv sice pochopitelný, ne však zcela bez nebezpečí! Představte si, že se v rozverné náladě vydáte na noční procházku a po několika málo krocích máte tu čest s padající polévkovou mísou. Velice nepříjemné pomyšlení. Určitě se vyplatí zapátrat raději po jiných možnostech, jak se držet Štěstěny. Co takhle například o střepech snít? I to prý přináší štěstí, tvrdí vykladači snů. Jenomže jak na to? Prošpikovat matraci střepy a pak si na ni lehnout, jak to dělají fakíři na promenádách jihofrancouzských pláží? Ani to bych Vám neradila. Ledaže byste měli pyžamo z hroší kůže, což je ovšem společensky nepřijatelné. Přesto ale existuje jedna spolehlivá metoda, jak si v pravidelných časových intervalech zajistit alespoň kousek štěstíčka. Kouzelné slůvko zní: recyklace. Ve Švýcarsku bylo v minulém roce sesbíráno na tun použitého skla. Obrovský potenciál štěstí, který je rozhodně možné ještě zvýšit. Kouzelný kotlík totiž doposud není plně vyčerpán. Stále ještě jsou tací, co si nechají ujít svou šanci, a místo toho, aby se jak náleží postarali o použité staré dobré sklo, raději stepují na plastových lahvích. A to zcela určitě nepřináší štěstí, ale nanejvýš podvrknuté kotníky. Ano, přiznejme si, recyklace skla přináší i jisté problémy. Do kterého kontejneru například házet modré láhve od sektu a do kterého červené? A jak se zbavit tří papírových pytlů plných lahví od piva a vína, aniž bychom v sousedech vzbudili podezření, že máme vážný problém s alkoholem? Že se teď marmeláda prodává v lahvích na šampaňské, a proto vyhazujeme tolik skla, to nám asi nikdo neuvěří. Takže se s pytli naditými až k prasknutí plížíme ke kontejneru a raději nehledíme ani na to, ve kterém z oken okolních domů se pohne záclona. Cesta možná svízelná, leč samotný akt slibuje jen a jen rozkoš. Již s první roztříštěnou lahví se dostaví pocit blaha. «Křáp! A ještě jednou! Křáp!» Jakže to bylo s tím placením daní? Křáp!!! Aha, a ta pokuta za parkování! Křáp!!! Ušetříme si tak několik hodin jógy. Ani ta malilinkatá dózička od krému proti vráskám neunikne svému osudu. Protože neexistuje štěstí tak malé, aby nestálo za to je vyzkoušet. Střepy přinášejí štěstí, střepy uvolňují napětí a mají navíc i trvalou hodnotu. Tak třeba kousky skla, které zůstanou ležet na pláži, voda ohladí tak, že se časem promění v zelené drahokamy. Střepy samozřejmě nemají v přírodě co dělat a patří do sběru, aby mohly být roztaveny a vznikly z nich nové obaly. A to je na střepech to nejlepší jestliže se nám s tím štěstím napoprvé nezadaří, můžeme to s další verzí skleněných lahví prostě zkusit znovu. A vůbec když si vzpomenete na tu historku ze svatby, pak to určitě musí klapnout. * Modré a červené sklo se může odkládat do kontejneru na zelené střepy. Katja Alves žije ve Curychu, píše novinové sloupky a rozhlasové hry pro děti. Letos na podzim vyjde její verze knihy Henniga Mankella «Kocour černý jak noc» v nářečí. vetropack 11

12 TIRÁŽ Tajuplná lahev Pošta v lahvi z druhé světové války Vydavatel Kontakt CZ Texty Grafika Foto Tisk Vetropack AG CH-Bülach Nad a Dolejská, Text Akademie, CH-Davos Enrico Anselmi, CH-Zürich Aura CH, Prisma CH Sochor Group GmbH, A-Zell am See Na osamělé pláži na jihovýchodě Švédska nalezl nedávno švýcarský turista láhev se vzkazem z druhé světové války. Láhev byla nepropustně uzavřená celých šedesát let. Podle místních novin Södermanlands Nyheter obsahovala dopis z roku Na zažloutlém papíře je možno číst následující řádky psané dětskou rukou: «Milý příteli, my teď bydlíme na ostrově. Připluli jsme sem před rokem. Loď s mojí sestrou a se mnou vyplula z Estonska. Rodina strážce majáku je velmi laskavá, ale my sníme o našem domově. Už je po válce? Čekáme na mír a na přátelství. Byla bych šťastná, kdybych zas našla svoji rodinu.» Pisatelka se jmenuje Maja Westermannová. Patrně se dostala na ostrov Gotska Sandön v Baltickém moři a patřila k uprchlíkům, kteří se ve druhé světové válce plavili z Pobaltí přes moře do neutrálního Švédska. Nálezce lahve se v současné době snaží najít pisatelku pomocí internetu. Britské muzeum Největší skleněná střecha v Evropě různé velikosti. Malé bílé keramické destičky pokrývají 56 procent tónovaného skla, takže teplo proniká do dvora pouze z části, čímž je zaručeno příjemné klima po celý rok. Od doby pompézních oslav přelomu tisíciletí se nad vnitřním nádvořím Britského muzea pne filigránská mřížovaná síť. Slouží jako opora prosklené střechy, která je stejně smělá jako funkční. V červnu tohoto roku oslavilo ctihodné Britské muzeum zrozené kdysi jako «Muzeum světa» 250. výročí svého založení. Už před třemi lety však dostalo dárek k narozeninám: skleněnou střechu, která chrání vnitřní nádvoří, proměněné tím pádem v jedno z největších zastřešených prostranství v Evropě. Tento architektonický skvost si připsal na své konto Norman Foster, ne- sporná hvězda mezi britskými architekty. Podle všech pravidel antického stavitelství nejprve prosekal tři velké vchody, které každoročně usnadňují šesti miliónům návštěvníků přístup do prostoru «Great Court». Poté se odvážně pustil do konstrukce prosklené střechy. Na mřížoví ocelové sítě o ploše více než 6000 čtverečních metrů přímo spočívá 3312 trojúhelníkových tabulek Návštěva stojí za to Muzeum, nacházející se v londýnské čtvrti Bloomsbury, vzniklo ze soukromé archeologické sbírky. Jakožto koloniální velmoc měli Angličané možnost zaplnit muzeum neuvěřitelným množstvím exponátů z celého svého impéria a všech dějinných epoch. V průběhu času se sbírka čím dál tím více rozrůstala. Ty nejcennější sběratelské unikáty pocházejí ze starověké Persie, Egypta, Řecka a Asýrie. K největším atrakcím patří mimo jiné původní části aténské Akropole, sbírka egyptských mumií a proslulá Rosettská deska, která umožnila rozluštit egyptské hieroglyfy. 12 vetropack

NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014

NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014 www.vetropack.cz Časopis pro zákazníky společnosti Vetropack 1 / 2015 NOVINKA Zpráva o trvalé udržitelnosti 2014 TRH Z pramene do láhve TECHNIKA Pro životní prostředí a sklo 2 VETROTIME EDITORIAL 04 TRH

Více

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to!

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! Jaro/léto 2012 Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! E d i to r i á l Naší doménou je především sekt Vážení přátelé,

Více

Na pseudoinovace nesázejte! str. 12. Inovace na druhou. Cenová citlivost českých nakupujících str. 18. Odkud se berou? str. 24

Na pseudoinovace nesázejte! str. 12. Inovace na druhou. Cenová citlivost českých nakupujících str. 18. Odkud se berou? str. 24 ročník I., www.retailinfo.cz Na pseudoinovace nesázejte! str. 12 Inovace na druhou str. 14 Cenová citlivost českých nakupujících str. 18 Odkud se berou? str. 24 Jak získat regionální značku kvality? str.

Více

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 /

PERLIVÝ SVĚT. Zima 07/08. Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů. Mahulena Bočanová Bublinky si užívá. Mistr vinař Víno z vína / 9 / / 10 / PERLIVÝ Zima 07/08 SVĚT / 9 / Pražský hrad má vlastní víno Réva z jižních svahů / 10 / Mahulena Bočanová Bublinky si užívá / 16 / Mistr vinař Víno z vína EDITORIAL Kdo tvrdí, že zná víno, nemluví pravdu...

Více

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi listopad 2013/11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Jiřina Nepalová Jsme zahlceni nápady a výzvami str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Jiřinou Nepalovou, zakladatelkou a ředitelkou

Více

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry.

Nebojte se. éček E 322 E 570. E 330 E 300 E 440 E 160a. (str. 8) Ministr rád špagety Soutěž školních jídelen. Testy: Vaječné likéry. PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY SezNAMTe Se strana 24 S VÝROBKY KLASA VÁNOČNÍ TABULE PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Nebojte se 12/11 PROSINEC 2011 cena 29 Kč éček (str. 8) E 322 E 570 E 330 E 300

Více

Perlivý svět. Zima 2011. / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší. / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay

Perlivý svět. Zima 2011. / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší. / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay Zima 2011 Perlivý svět / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay / 18 / Speciality políbené ohněm Editorial Náhoda přeje připraveným Vážení přátelé,

Více

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12 l i s t o p a d 2 0 0 9 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pavla Bumbálková Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial květen červen 2012 REDAKCE Koněvova 54, 30 00 Praha 3, +420 222 78 409 VYDAVATEL Cortina Park s.r.o. ŠÉFREDAKTORKA Kateřina Sobotková, +420 776 566 033, sobotkova@gastroahotel.cz ZÁSTUPKYNĚ ŠÉFREDAKTORKY

Více

Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus. Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18

Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus. Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18 ročník II., www.retailinfo.cz Xavier Hua, výkonný ředitel, ECR Europe, pro Retail Info Plus str. 16 Spotřebitelská nálada v EU v zrcadle průzkumu GfK str. 18 Soutěž Česká biopotravinou roku 2011: Vítězem

Více

Bohemia Sekt není jen značka. Rozhovor s Ing. Josefem Vozdeckým, generálním ředitelem společnosti Bohemia Sekt

Bohemia Sekt není jen značka. Rozhovor s Ing. Josefem Vozdeckým, generálním ředitelem společnosti Bohemia Sekt ročník I., www.retailinfo.cz Vánoce jako jistota tržeb str. 16 Každý pátý zákazník je bezstarostný str. 18 Obchod v regionech: Karlovarskému kraji vévodí hypermarkety str. 20 Slevové portály očekávají

Více

Jak vrátit obchodování reálnou hodnotu? str. 14. Krize urychlila změny v chování zákazníka. Vyhodnocení ankety Obchodník roku 2012

Jak vrátit obchodování reálnou hodnotu? str. 14. Krize urychlila změny v chování zákazníka. Vyhodnocení ankety Obchodník roku 2012 ročník III., www.retailinfo.cz Jak vrátit obchodování reálnou hodnotu? str. 14 Krize urychlila změny v chování zákazníka str. 18 Vyhodnocení ankety Obchodník roku 2012 str. 22 Složité začátky e-commerce

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Listopad 2013 / 11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Zdeněk Juračka Petr Zháňal

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem l i s t o p a d 2 0 1 0 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í O ničem Eva Brixi Jak preclík na talíři Jak báseň na stole Všechny

Více

Ševčík. Roman. V rybářské síti. O nábytku, který má břink a fortel str. 1, 10 11

Ševčík. Roman. V rybářské síti. O nábytku, který má břink a fortel str. 1, 10 11 z á ř í 2 0 1 0 / 9 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Roman Ševčík V rybářské síti Markéta Bartíková Do rybářské sítě chytili

Více

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20 Čerstvé potraviny. Co to vlastně je? str. 16 Sponzoring B2C a B2B str. 18 Tiskovou reklamu nakupujeme zásadně sami str. 34 ZAKLADATEL 2011, číslo 165, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem

Více

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru.

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. FORPRINT Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2009 Vlajková loď ekologie OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. Novinka Revive OSPAP

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá TÉMA: Za vším hledej ženu, aneb Jsou skutečně kvóty pro ženy potřeba? PROFIL TÜV SÜD: Velký třesk před 150 lety SLOUPEK INVESTORAge, aneb Co přidat

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2013 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jaromír Gajdáček Mieczyslaw Molenda

Více

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot Jaro/léto 2011 Perlivý svět / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot / 4 / BOHEMIA SEKT Vinařstvím roku 2010 / 13 / Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná Editorial Vínem se upevňují stará

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

Levný sekt má ke hvězdám daleko

Levný sekt má ke hvězdám daleko PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY společenské akce konference a semináře výstavní expozice podpora prodeje akce pro děti Veteran Rallye a Srpnové hodování a mnoho dalších... www.dedeman.cz

Více

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu ročník III., www.retailinfo.cz Čerstvý sortiment: kvalita na vlně populismu str. 14 Země textilu zaslíbené str. 20 Vůně podporují prodej str. 26 Snídaňové trendy českého zákazníka str. 30 Nepodceňujte

Více

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce duben 2015 Osobnosti tohoto vydání: Vladimír Mikel Miroslav Kotík Jiří Halbrštát Pavel Kusý Tým redakční rady Prosperita Věra Krumphanzlová Vladimír Mikel: Staneme

Více