TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014/15 TŘÍDA SLUNÍČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014/15 TŘÍDA SLUNÍČEK"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014/15 TŘÍDA SLUNÍČEK,, S BABIČKOU A DĚDOU NENÍ ŽIVOT ŽÁDNOU VĚDOU Identifikační údaje: Adresa: ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 365, Třebíč Telefon: zskopce.cz web: Zřizovatel: Město Třebíč Počet dětí: 27 ve věku od 3 do7-mi let - 13 chlapců a 14 dívek (1 dítě se zdravotním postižením, 3 děti s odkladem povinné školní docházky) Personální podmínky: Ředitelka: Mgr. Andrea Byrtusová Učitelky: Renata Fialová, Romana Růžičková Vedoucí školní jídelny: Božena Zahradníčková Stravu zajišťuje: Soňa Dokulilová O pořádek se stará: Ludmila Štanclová Organizace: Provozní doba: hodin ( hodin třída Hvězdiček) Hodina příchodu dítěte: do 8.15 hodin (jinak po domluvě s učitelkou) Odchody dětí: děti po obědě od do hodin děti odpoledne od do hodin Vchod do MŠ: ráno otevřen do 8.15 hodin v poledne otevřen od do hodin odpoledne od hodin V ostatní dobu z důvodu bezpečnosti uzamčen! Průchod MŠ je z důvodu ochrany soukromí dětí zakázán! Věcné podmínky: Kapacita třídy je určená pro 28 dětí, je velmi prostorná složená ze dvou místností třídy a herny. Ve třídě jsou stolečky pro společenské hry, pro výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, ponk či aktuálně stoleček na pokusy a přírodniny. V herně je umístěný koberec, určený pro volnou hru a pohyb dětí, také zde mají děti možnost pracovat v námětových koutcích.

2 Třída je vybavená novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami. Součástí třídy jsou samozřejmě toalety, sprchový kout a umývárna. Děti si po obědě čistí zoubky. Hned vedle třídy je k dispozici vlastní jídelna s výdejnou pro obě třídy MŠ. Děti plně využívají všechny prostory ZŠ keramickou dílnu, tělocvičny, víceúčelový sál, sportovní hřiště atd. Výhodou naší třídy je hned navazující školní zahrada s mnoha herními prvky. Režim dne: - je pružný a přizpůsobuje se individuálním potřebám a požadavkům dětí 6:00 8:15 - příchod dětí do MŠ do třídy Hvězdiček - od 7 hod. provoz ve třídě Sluníček, spontánní hravé aktivity, výtvarné a pracovní činnosti, nabídka činností v námětových koutcích 8:30 9:00 - hygiena, přesnídávka didakticky cílené činnosti mající různou formu a způsob organizace zaměřené i na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové hry, 9:30 11:30 - pobyt venku (dle počasí vycházka do přírody, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti), za nepříznivého počasí využití tělocvičny ZŠ, víceúčelového sálu, keramické dílny atd. 11:30 12:00 - hygiena, oběd 12:00 14:00 - hygiena (včetně čištění zubů), příprava na odpočinek, odpočinek - od hod. -1x týdně Angličtina, Předškoláček skupinová práce s nejstaršími dětmi 14:00 14:30 - hygiena, odpolední svačina 14:30 16:00 - odpolední zájmové činnosti dětí (hry, dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech)

3 Pravidla společného soužití v MŠ: - děti spolupracují při určování pravidel v MŠ, tvoří piktogramy k jednotlivým pravidlům, které mají dále vyvěšené ve třídě i v šatně pro rodiče, aby mohly volit stejné výchovné postupy. Při stanovování pravidel předčítáme dětem příběhy z knihy Byla jednou koťata od L. Štíplové, kde hlavní hrdinové kocouři Macourek, Canfourek a kočička Pacička jsou ukázkou nevhodného chování vedeme s dětmi rozhovory o tom, co je špatné, a jak by se zachovaly samy. Srdíčková pravidla máme se rádi, jsme kamarádi problémy řešíme společně, pomáháme si umíme se rozdělit, obdarovat chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám Pusinková pravidla hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého) když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas při odpočinku se chováme tiše mluvíme slušně, používáme slovíčka prosím a děkuji Ručičková pravidla rukama si pomáháme a usmiřujeme se vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami uklízíme hračky, udržujeme pořádek myjeme si ruce před i po jídle, po použití toalety Oušková pravidla když jeden mluví, ostatní mu naslouchají hlukem můžeme škodit, hluk nám může škodit Nožičková pravidla ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili ve třídě používáme bačkory kopeme pouze do míče

4 Spoluúčast rodičů: Rodiče pravidelně navštěvují rodičovské schůzky a dle potřeby si domlouvají konzultační hodiny. Podílí se na tvorbě akcí pro děti a rodiče a hojně se jich účastní. Velmi oblíbené jsou besídky a školní akademie. Rovněž zodpovědně sbírají různé odpadové materiály a dle možností zařizují i exkurze pro MŠ. Spolupráce se školním pedagogickým pracovištěm ( ŠPP ) Součástí naší ZŠ a MŠ je ŠPP. Speciální pedagog se po dohodě s rodiči podílí na výchovně-vzdělávacím procesu MŠ a na individuálních schůzkách informuje rodiče o vývoji a zralosti dítěte pro vstup do ZŠ. Rutinní činnosti Po příchodu dítěte do školky se pozdravíme podáním ruky, dítě se může zapojit do výtvarné či pracovní činnosti u velkého stolečku a dále si vezme z košíku svoji značku, kterou si označí koutek, ve kterém si bude hrát, popř. plnit úkol. Před svačinkou během tzv. uklízecí písničky Dělání z pohádky Princové jsou na draka, ručí za pořádek v koutku, kde si svoji značku pověsilo. Následující den si dítě vybere jinou hru či činnost, ale pokud si nestačilo svůj úkol dokončit, může se k němu vrátit. Pro stravování máme vyhrazenou spolu se třídou Hvězdiček vlastní jídelnu, takže není potřeba v případě nepříznivého počasí ukončit ranní činnosti a můžeme se k nim po svačince vrátit. V jídelně mají děti pěkně prostřené stolečky a jsou vedeny ke kulturnímu stolování. Po svačince se většinou sejdeme v kroužku, kde se uvítáme všichni i s maňásky babičky a dědečka buď básní Uvítání nebo nově zvolenou písní,,to je naše školka. UVÍTÁNÍ Vítáme Tě, dědo, babi, sedneme si dohromady. Usmějem se na sebe, koukneme se na nebe, Pozdravíme sluníčko, potom mrknem maličko. Pohladíme kamarády, netočíme se k nim zády. Budeme si spolu hrát, zpívat, cvičit, naslouchat.

5 TO JE NAŠE ŠKOLKA 1.Když se ráno probudím, z okna pohlédnu, rychle se nasnídám, hned se obléknu. 2. protože: To je naše školka, ať jsi kluk anebo holka, můžeš si s námi hrát mladším dětem pomáhat. Do školky pospíchám To je naše školka, všechny znám, to vím, ať jsi kluk anebo holka, na nic už nečekám, nikdo nám tu není fuk, slušně pozdravím. //: a už tiše ani muk! :// Po básničce či písničce si s dětmi v pondělí povíme, jak prožily víkend a řekneme si, co nás daný týden čeká, jaké máme téma. Zadáme si úkoly, vysvětlíme si týdenní činnosti. Od úterý do pátku se po básničce učíme nové kolektivní hry, písně, získáváme nové vědomosti s využitím obrázků, procvičujeme paměť, rozvíjíme logické myšlení, zařazujeme cvičení, prohlubujeme kamarádské vztahy pomoc starších dětí mladším atd. K pobytu venku využíváme školní zahradu s herními prvky či hřiště ZŠ. Do nedalekého lesíka chodíme pozorovat změny v přírodě v jednotlivých ročních dobách, hrát různé hry, stavět domečky z přírodnin či sbírat přírodniny pro výtvarnou a pracovní činnost. Za nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu a další prostory jimiž disponuje ZŠ. Na oběd si děti chystají samy lžíce, kdo zkouší jíst příborem, tak i příbor a p.učitelky rozdají polévku. Pro druhé jídlo si děti chodí samy, mohou si říct, jakou porci sní a samozřejmě si mohou i přidat. Špinavé nádobí si děti odnáší samy. Po obědě si děti čistí zoubky. Po čištění zoubků se děti převlékají u svých lehátek, oblečení si složí na hromádku vedle lehátka a společně si před čtením pohádky zazpíváme s kytarou písničku. UŽ SE TĚŠÍM NA POHÁDKU D G Emi Už se těším na pohádku, A7 D A7 postýlku si připravím. D G Emi Do pyžámka šupnu v krátku, A7 D A7 bačkůrky si upravím. Pojď, babičko, začni číst, vždyť už oči přivírám. Poslouchat chci každý list, bránu do snů otvírám.

6 Dále dětem čteme pohádky či příběhy, které souvisí s týdenními tématy. Také k nám chodí žáci ze školy, aby dětem ukázaly, jak se naučí ve škole číst. Navazují tak mezi s sebou nová přátelství a při vstupu do ZŠ se již znají. Tematický plán,, S babičkou a dědou není život žádnou vědou Dva maňásci babička a děda, které si děti samy pojmenují nás budou provázet celým školním rokem. Budou pomáhat dětem všestranně rozvíjet vlastní já, seznamovat je s ostatními vrstevníky, pozorovat krásu přírody ve všech jejich podobách. Povedou děti k touze poznávat tento svět a učit je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení. Celý školní rok jsme rozdělili do pěti integrovaných bloků, které se dále skládají z doporučených témat. Témata jsou 14-ti denní, lze je obměňovat, prodlužovat či zkracovat tak, aby byly pro třídu motivující a vycházely z aktuálních potřeb dětí. Plánovaná témata: I. BABIČKA S DĚDOU DO ŠKOLKY MĚ VEDOU - nový školní rok Těšíme se do školky na kluky a na holky (uvítání, poznávání MŠ) Všichni jsme tu kamarádi, pomůžeme si a rádi (stanovení pravidel) II. III. BABIČKA SKLÍZÍ PLODY PODZIMU, DĚDA ŠTÍPE DŘEVO NA ZIMU - podzim Babička nám vaří zdravě, vitamíny sníme hravě (ovoce, zelenina, med) S dědou podzim vítáme, přírodniny sbíráme (plody podzimu) Vyrobíme draky, co rozeženou mraky (draci, počasí) V pohádkách se čerti žení, je to pěkné nadělení (nácvik čert. besídky) Mikuláši, andílku, máš i pro mě nadílku? (besídka,návštěva Mikuláše) ZA OKNY UŽ LEŽÍ SNÍH, POJEDEME NA SANÍCH - zima S babičkou a dědečkem zpíváme pod stromečkem (vánoční svátky) Dědeček už chystá sáňky, pojedeme z naší stráňky (zimní sporty) K zápisu se připravím, co je škola, to už vím (zápis) Když mě bolí hlavička, vyléčí mě babička (naše tělo, oblékání) Hurá je tu karneval, kdopak by se vlka bál! (karneval) Babi přečti pohádku O princezně na Hrádku (knihy, dramatizace pohádek)

7 IV. DĚDO A BABIČKO, ZAVOLEJ SLUNÍČKO - jaro Svlékni si kožíšek babičko, zahřeje Tě sluníčko (jaro, květiny) Zvířátka už dobře znám, vždy se o ně postarám (poznávání zvířat ) Ukaž nám babičko, jak se barví vajíčko (Velikonoce) Ježibaba přiletí na svém novém koštěti (Čarodějnice) Maminko, tatínku, buďte se mnou chvilinku (rodina, besídka) Čím bych chtěl být, kdo to ví, kdo mi na to odpoví? ( povolání ) Pojedeme na výlet, autobusem můžeme hned (dopravní prostředky, výlet - den dětí) V. S BABIČKOU SBÍRÁM JAHODY, S DĚDOU SI HRAJI U VODY - léto Na Havai tančíme, se školkou se loučíme (poznávání jiných kultur, moře, pasování předškoláků atd.) Prázdniny nás neminou, trávíme je s rodinou (dovolená)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov

Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov IV. třída Pro školní rok 2012/2013 MOTTO: Doma je doma. A ve školce? Tam je JAKO doma! V Háji-Smolkově, září 2012 Zpracovala: Šaldová Oldřiška Obsah TVP: 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 259 384 72 Celý rok z pohádky do pohádky Schváleno: na pedagogické radě 23.9.2014 : Platnost od 23.09.2014 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více