ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

2 2

3 3

4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE HUDEBNÍ OBOR Přípravné studium I. stupeň Přípravné studium II. stupeň Vyučovací předmět Hudební nauka Základní studium Vyučovací předmět Jazzová teorie Vyučovací předmět Kolektivní hra Vzdělávací zaměření Hra na klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na digitální klavír Studijní zaměření Hra na klavír jazzové zaměření Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na keyboard Vyučovací předmět Klávesová dílna Vzdělávací zaměření Hra na smyčcové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violu Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na kontrabas Vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Vyučovací předmět Souborová hra Studijní zaměření Hra na flétnu Studijní zaměření Hra na hoboj Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na klarinet Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na křídlovku Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na pozoun Vzdělávací zaměření Hra na strunné nástroje Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

5 Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na harfu Vzdělávací zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Vzdělávací zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Populární zpěv Vzdělávací zaměření Sborový zpěv Studijní zaměření Sborový zpěv Vzdělávací zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Vzdělávací zaměření Skladba Studijní zaměření Skladba VÝTVARNÝ OBOR Studijní zaměření Výtvarná tvorba TANEČNÍ OBOR Studijní zaměření Scénický tanec LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Studijní zaměření Herectví ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Hanuše Předkladatel: Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6 U Dělnického cvičiště 1/1100B, , Praha 6 Břevnov IČO: Ředitel školy: Miloslav Tengler Telefon: Web: Zřizovatel: Hlavní město Praha Mariánské náměstí, Praha 1 Telefon: Platnost dokumentu: od Miloslav Tengler ředitel 6

7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Hudební obor Literárně dramatický obor Taneční obor Výtvarný obor Kapacita školy je 820 žáků Historie a současnost Základní umělecká škola Jana Hanuše byla založena v roce 1953 jako první hudební škola v regionu Prahy 6 se sídlem v Bubenči. V roce 1966 byla rozšířena o obor taneční, v roce 1988 o literárně-dramatický a v roce 2007 o výtvarný. V roce 2001 byla škola v rámci restitucí přestěhována do zrekonstruovaného křídla budovy ZŠ J. A. Komenského v Praze 6, kde působí od školního roku 2001/2002 až do současnosti. Od školního roku 2006/2007 nese škola čestný název Základní umělecká škola Jana Hanuše. Prvním ředitelem školy byl František Černík, po něm Václav Sojka, v letech Pavel Plesný, po něm Mgr. Eva Chromíková a od roku 2006 je ředitelem školy Miloslav Tengler. Od svého založení zaujímá škola nezanedbatelné místo v pražském uměleckém školství a po rekonstrukci se zařadila mezi nejmodernější základní umělecké školy v Praze. S nástupem ředitele Miloslava Tenglera škola otevřela dosud chybějící výtvarný obor. Zájemcům o jiné hudební žánry vyšel ředitel vstříc založením jazzového oddělení. Kromě stávajícího saxofonového orchestru, smyčcového orchestru, souboru zobcových fléten a big bandu se škola rozšířila o soubor příčných fléten Musici Gaudentes a jazzovou skupinu Jazz Corporation. V současné době se v rámci hudebního oboru vyučují předměty: klavír, keyboard, akordeon, cembalo, skladba, housle, viola, violoncello, kontrabas, trubka, saxofon, lesní roh, pozoun, hoboj, fagot, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna, populární zpěv, klasický zpěv, harfa, bicí, baskytara, elektrická kytara, klasická kytara, pěvecký sbor. Žáci všech oborů mají široké možnosti hrát kolektivně v různých hudebních seskupeních a souborech. Nabídka předmětů je flexibilní a může se měnit dle poptávky a možností školy. Kvalitní moderní výuku nabízí škola rovněž ve výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním oboru. Kromě dění ve vlastních prostorách v podobě interních koncertů a přehrávek, vede škola také bohatý veřejný život. Několikrát ročně se na různých veřejných koncertech v atraktivních prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, Sálu Martinů HAMU, Českého muzea hudby či Salesiánského divadla představují naši nejlepší mladí interpreti nejen z hudebního, ale i tanečního a literárně-dramatického oboru. Úspěšně také spolupracujeme s MČ Praha 6 nebo Studentskou unií ČVUT při organizaci kulturních akcí. Výtvarné oddělení školy má stále obměňovanou expozici v prostorách školy a pořádá výstavy i mimo školu. Žáci všech oborů se úspěšně zúčastňují domácích i zahraničních soutěží. Každoročně bývají naši studenti přijati ke studiu na různých středních uměleckých školách. Všechny hudební soubory často účinkují na mimoškolních akcích a některé z nich koncertují i v zahraničí. Charakteristika pedagogického sboru Počet pedagogů na škole se pohybuje okolo a mění se podle potřeby. Poměr mezi ženami a muži je vyrovnaný. Věkový průměr je 42 let. Nepedagogičtí pracovníci jsou 4. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé absolventi konzervatoří a vysokých škol s aprobací pro vyučování daného předmětu. Mnozí z nich se prezentují vlastní uměleckou činností. Někteří působí v profesionálních orchestrech 7

8 a souborech jak v oblasti vážné, tak i populární hudby. Rovněž pedagogové pěveckého a dramatického oddělení jsou zároveň aktivními umělci. Další učitelé působí jako lektoři kurzů, seminářů a porotci v soutěžích. Máme zástupce v krajských i ústředních uměleckých radách při MŠMT. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Učitelé a žáci pravidelně prezentují svou práci na mnoha školních koncertech, výstavách a dalších kulturních akcích nejen v regionu MČ Praha 6, ale také na akcích pořádaných Magistrátem hl. m. Prahy či MŠMT. Nejlepší z našich žáků se pravidelně zúčastňují mezinárodních soutěží u nás i v zahraničí, kde již získali řadu ocenění. Flétnový soubor Musici Gaudentes navazuje řadu zahraničních kontaktů s orchestry a ve spolupráci s nimi potom účinkuje formou výměnných koncertů v zahraničí Itálie, Francie, USA. Škola založila tradici koncertů, na kterých účinkují žáci spolu se svými rodinnými příslušníky, a koncertů pro bývalé absolventy v reprezentativních koncertních sálech. Velmi příjemnou akcí pořádanou ve spolupráci s Klubem přátel školy je každoroční Zahradní slavnost, při které se zúročuje propojení výtvarného a hudebního oddělení. Aktuálně škola zařazuje do dramaturgie koncertů večer, jehož program je složen výhradně ze skladeb soudobých českých skladatelů. Inspirací pro žáky i jejich rodiče se stal již tradiční koncert učitelů školy. Samozřejmostí je také spolupráce s ostatními základními uměleckými školami v Praze. Vybavení školy a její podmínky Škola nemá odloučená pracoviště, je samostatným subjektem v nájmu v části ZŠ J. A. Komenského. Materiálně-technické podmínky školy jsou velmi dobré, vybavení je od školního roku 2001/2002 nové a průběžně se doplňuje. Vybavení pro výuku v jednotlivých uměleckých oborech Hudební obor Škola má v majetku veškeré vyučované hudební nástroje (některé s možností zapůjčení za určitý poplatek), všechny třídy jsou odhlučněny akustickými absorpčními panely a v každé z nich je klavír nebo pianino. Dále škola vlastní přenosné ozvučení a kameru na záznam koncertů. Učebna hudební nauky je vybavena interaktivní tabulí a audiovizuální technikou. Třídy jsou dle možností postupně vybavovány počítači a každý hudební obor má svůj archiv notových materiálů. Výtvarný obor Disponuje samostatnou učebnou pro výuku, je k dispozici elektrická keramická pec a veškeré běžné pomůcky pro výtvarnou tvorbu. Taneční obor Taneční sál, který je zároveň sálem koncertním, je vybaven zrcadly a madly, audio a videotechnikou a velkoplošným kobercem. Literárně dramatický obor Samostatná učebna tohoto oboru je vybavena základními pomůckami pro výuku LDO, fundusem kostýmů a rekvizit, audio a videotechnikou, reflektory a také pianinem. 8

9 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Naše škola se v prvé řadě profiluje tím, že poskytuje zájemcům o studium co nejširší vyváženou vzdělávací nabídku ve všech uměleckých oborech a to nejen v počtu vzdělávacích předmětů, ale i v možnosti studia rozmanitých uměleckých stylů a žánrů. Velmi velký důraz klademe na propagaci umělecké výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Postupně připravujeme školu pro integraci zdravotně postižené mládeže mezi naše stávající žáky tak, aby zde mohla souběžně fungovat výuka normální i speciální. Snažíme se o úzké propojení všech oborů. Zvažujeme založení folklórního oddělení, ve kterém by se realizovaly všechny umělecké obory naší školy. Postupně školu vybavujeme digitálními a multimediálními technologiemi a zavádíme nejmodernější výukové metody ve všech oborech. Budeme nadále intenzivně pokračovat v rozšiřování a prohlubování mezinárodní a regionální spolupráce. 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Ve všech oborech předvádíme žákům prakticky zvládnutí technických problémů. K prohloubení znalostí používáme v maximální možné míře moderních technologií. Pořizujeme audiovizuální záznamy z důležitých koncertů, aby žáci měli prostor pro recepci ale i nezbytnou reflexi svých vystoupení. Při výběru skladeb, her, tanců, námětů pro výtvarná díla s žáky spolupracujeme a dáváme jim dostatečný prostor k realizaci jejich návrhů. Jsme žákům partnery, ne pouze autoritou. Společně s žáky citlivě spoluvytváříme výslednou podobu daného díla. Jdeme žákům příkladem a neustále se ve svém oboru vzděláváme. Dáváme žákům pocit jistoty při výuce a jsme jim oporou. Vedeme žáky k tomu, aby sledovali kulturní dění ve společnosti. Diskutujeme s žáky o jejich kulturních zážitcích a vedeme je k chápání umění v širším kontextu v celé šíři kulturního spektra. Učíme tím žáky naslouchat jiným názorům a kultivované diskuzi. V teoretických předmětech prohlubujeme estetické cítění žáků a tříbíme jejich umělecký vkus, tak aby mohli proniknout do hloubky samotné struktury díla a nevnímali ho jen povrchně. Vedeme žáky k pravidelné systematické práci a usilujeme o vytvoření kladného vztahu žáků ke jejich studijnímu zaměření. Zároveň žáky nevedeme jednostranně, ale cíleně rozšiřujeme jejich umělecký rozhled. S rodiči komunikujeme pasivně i aktivně. Využitím informačních technologií je nepřetržitě informujeme o kulturních akcích a veškerých aktivitách týkajících se školy. Pořádáním veřejných vystoupení, na kterých účinkují žáci společně s rodiči, vytváříme prostor pro aktivní účast rodičů na kulturním dění školy. Maximálně podporujeme mezioborové akce školy, kterých se aktivně účastní žáci všech oborů. Vytváříme žákům prostor pro jejich seberealizaci pořádáním třídních přehrávek, interních koncertů, literárně dramatických večerů, výstav, veřejných koncertů, vernisáží. Vysíláme žáky do regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží, výstav a přehlídek. Motivujeme tím žáky k zodpovědnosti za jejich výkon a zároveň u nich pěstujeme zdravé sebevědomí a ctižádost. 9

10 5 HUDEBNÍ OBOR Přípravné studium I. stupeň Přípravné studium pro žáky od 5 let Učební plán 1. pololetí 2. pololetí Hudebně pohybová výchova 1 1 Poznámky k učebnímu plánu: předmět je vyučován ve skupině maximálně 20 žáků žáci nemají individuální výuku nástroje Učební osnovy: Vyučovací předmět Hudebně pohybová výchova zazpívá písničku v rozsahu kvinty zatleská nebo pomocí Orffova nástroje reprodukuje elementární rytmus Přípravné studium pro žáky od 6 let varianta 1 Učební plán 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj 1 Poznámky k učebnímu plánu: předmět Přípravná hudební výchova je vyučován ve skupině maximálně 15 žáků přípravná nástrojová nebo hlasová výchova probíhá ve skupině 2 3 žáků od 2. pololetí v případě, že žáci projeví dostatečné schopnosti ke hře na nástroj nebo zpěvu, mohou být do této výuky zařazeni již od 1. pololetí, viz varianta č. 2 Přípravné studium pro žáky od 6 let varianta 2 Učební plán 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj 0,5 0,5 Poznámky k učebnímu plánu: v případě, že žák projevuje mimořádné předpoklady ke hře na nástroj, může docházet do předmětu hra na nástroj nebo sólový zpěv výuka probíhá individuálně do této varianty mohou nastoupit i žáci ve věku 6 let, délka studia je 1 rok 10

11 hodinová dotace může být navýšena až na 1 hodinu. vzdělávací obsahy předmětů Hra na nástroj a Sólový zpěv jsou uvedeny ve studijních zaměřeních, která tuto variantu nabízejí Učební osnovy: Vyučovací předmět Přípravná hudební výchova zazpívá písničku v rozsahu oktávy rozezná hluboké a vysoké tóny vyjmenuje hudební abecedu zopakuje krátký rytmický motiv popíše notovou osnovu rozezná a pojmenuje G klíč a F klíč Přípravné studium II. stupeň Učební plán 1. pololetí 2. pololetí Hra na nástroj, sólový zpěv, skladba 1 1 Učební osnovy: prokáže základní technické návyky hry na nástroj (příp. sólového zpěvu) zahraje nebo zazpívá jednoduché skladby v základních polohách čistě intonuje při hře využívá dynamiku v rozsahu p - mf - f vysvětlí notový zápis skladby, kterou hraje zkomponuje skladbu v malé písňové formě (platí pouze pro studijní zaměření skladba) Vyučovací předmět Hudební nauka Základní studium Učební plán První stupeň 5. ročník Hudební nauka Učební osnovy: Vyučovací předmět Hudební nauka I. stupeň vyjmenuje hudební abecedu, zapíše do notové osnovy noty v rozsahu g e3, seznámí se s notami v F klíči 11

12 orientuje se ve všech durových stupnicích s křížky i bé, vyjmenuje stupnice v kvintovém a kvartovém kruhu, pozná základní intervaly, rozumí rozdílu mezi tóninou a stupnicí reprodukuje jednoduché rytmické a melodické motivy z notového zápisu, zazpívá začátky opěrných písní, podle sluchu určí základní intervaly zná vlastnosti tónu, vyjmenuje postup křížků a bé, rozumí notě čtvrťové s tečkou, užívá notu a pomlku šestnáctinovou, určí postavení půltónů v durových stupnicích, užívá triolu, akcent, určí lehkou a těžkou dobou, orientuje se v taktu 3/8 a 6/8, předvede základní dirigentská gesta pro 2/4, 3/4 a 4/4 takt tvoří vlastní rytmická cvičení ve 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 a 6/8 taktu zvládne zahrát známou melodii od jiného tónu (transponuje) zahraje podle sluchu a podle svého citu pro harmonii základní harmonické funkce T, D jako doprovod písně zná termíny soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas, dětské hlasy, vysvětlí termín mutace orientuje se ve formě písně tak, že rozumí a vysvětlí termín předehra, mezihra, dohra vzhledem ke svému věku umí posoudit způsob interpretace jednoduché skladby zná termín lidová, umělá a populární píseň individuálně navštěvuje koncerty a divadla, rozvíjí schopnost samostatně posoudit znějící hudbu propojuje teorii s praxí podle svých schopností orientuje se v grafickém zápisu, chápe význam hudebních značek a názvosloví, dynamiky, frázování a rozlišování způsobu hry, notový záznam realizuje ve správném tempu dle úrovně a schopností v propojení s praxí v hlavním oboru umí postavit tónický kvintakord dur a jeho obraty, rozliší sluchově akord harmonický a melodický, odvodí a zapíše intervaly odvozené z notového zápisu reprodukuje složitější rytmické útvary, na základě znalosti opěrných písní sluchově analyzuje malé intervaly a obraty durového kvintakordu chápe dvojité posuvky a enharmonické tóny tvoří vlastní rytmicko-melodické motivy rozumí principu transpozice, zvládne transponovat jednoduchou lidovou píseň rozvíjí harmonické cítění při jednoduchém doprovodu písní (T, D) orientuje se v termínech sbormistr, zpěv a capella, zazpívá hymnu ČR má základní povědomí o termínech motiv, téma, figura, běh, pasáž aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejich druzích a ve způsobech její interpretace chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit 12 orientuje se v notovém zápisu, rozumí smyslu hudebních značek a názvosloví, řídí se označením dynamiky, frázování a rozlišování způsobu hry, hudbu interpretuje ve správném tempu podle svých schopností a dosažené úrovně v propojení s praxí v hlavním oboru orientuje se ve všech mollových stupnicích s křížky i bé, napíše i zahraje tónický kvintakord moll a jeho obraty, rozumí tvoření kvintakordu zvětšeného a zmenšeného reprodukuje dva samostatné rytmické hlasy z notového zápisu, sluchově i teoreticky určí zm. a zv. 5, sluchově rozliší mollový kvintakord chápe princip tvoření stupnic paralelních a stejnojmenných, určí půltóny v mollových stupnicích, najde základní harmonické funkce v dur i moll, určí citlivý tón, zpívá ve skupině jednohlas i vícehlas tvoří vlastní rytmicko-melodické motivy podle svých schopností přetransponuje do snadnější tóniny lidovou mollovou píseň při harmonizaci lidových písní v dur i moll umí využít základní harmonické funkce T, D, S.

13 orientuje se v hudebních seskupeních, zná termíny duo, trio, kvartet, kvintet, sextet, septet, oktet, nonet má povědomí o malé dvoudílné a třídílné formě, při poslechu skladeb určuje jednotlivé díly a zakreslí grafické schéma aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejích žánrech, ve stylových obdobích a v způsobech interpretace chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých stylových obdobích na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit propojuje teoretické vědomosti s praktickou dovedností, chápe význam tohoto spojení orientuje se v grafickém zápisu, rozumí smyslu hudebních značek a názvosloví, rozumí dynamickým značkám, frázování a označení způsobu hry, interpretuje hudbu ve správném tempu podle svých schopností a dosažené úrovně v hlavním oboru pomocí intonace nebo hry na nástroj se seznámí s méně obvyklými stupnicemi, sluchově je rozlišuje (celotónová, chromatická), rozumí stavbě septakordu a vytvoří obraty dominantního septakordu posiluje svou hudební paměť, zaznamenává znějící rytmus nebo melodii, sluchově rozlišuje základní a malé intervaly, durové a mollové stupnice, kvintakordy a jejich obraty, přenáší tóny či melodii do své hlasové polohy, reprodukuje jednotlivé tóny ze znějících akordů rozumí značkám pro melodické ozdoby a umí je zahrát, ovládá nejdůležitější italské hudební názvosloví pro tempo, přednes, výraz a způsob hry, jednoduše vysvětlí modulaci vytváří vlastní rytmicko-melodické periody transponuje jednoduché melodie rozumí principu harmonických funkcí T, D, S i funkcím na vedlejších stupních, této znalosti využívá při harmonizaci lidové písně orientuje se ve skupinách hudebních nástrojů, rozlišuje sluchem i zrakem jednotlivé nástroje, rozumí úloze dirigenta, užívá termínů part, partitura pozná základní hudební formy rondo, variace, sonátová forma, fuga aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejích žánrech, stylových obdobích a ve způsobu její interpretace chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky jednotlivých hudebních období na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit propojuje teoretické vědomosti s praktickou dovedností, chápe význam tohoto spojení 5. ročník orientuje se v grafickém zápisu, chápe funkci hudebních značek a názvosloví, dynamiky, frázování a rozlišování způsobu hry, hudbu interpretuje ve správném tempu podle dosažené úrovně a podle svých schopností doplní znalosti stupnic o zkoumání stavby církevních a cikánských stupnic, rozumí stavbě nónového akordu rytmicky i intonačně reprodukuje notový záznam, zaznamená jednoduchou hudební myšlenku rozumí akordickým značkám a řídí se jimi při doprovázení písní ve spolupráci s ostatními žáky vytváří vlastní melodicko-rytmické prvky umí transponovat jednoduchou melodii do jiné tóniny rozumí harmonickým funkcím a umí je využívat při tvorbě doprovodu lidových písní orientuje se v druzích orchestrů (symfonický, komorní, jazzový, dechový, smyčcový a taneční orchestr) orientuje se v hudebních formách, zná hudebních formy opera, oratorium, balet, koncert, symf. báseň, předehra, melodram 13

14 aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejích druzích a ve způsobech její interpretace chápe souvislosti ve vývoji hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých stylových obdobích, zná hlavní představitele jednotlivých hudebních stylů na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit propojuje teoretické vědomosti s praktickou dovedností, chápe význam tohoto spojení Vyučovací předmět Jazzová teorie Jazzová teorie je kurz hudební teorie s důrazem na její praktické využití v oblasti interpretace jazzu a populární hudby, určený žákům jazzového oddělení, kteří jsou s ohledem na svůj věk zařazeni do druhého stupně základního studia. Výuka je zaměřena především na podporu a rozvoj praktických hudebních dovedností, jakými jsou například intonace, sluchová analýza, smysl pro rytmus, či základní harmonická orientace. Učební plán Druhý stupeň I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Jazzová teorie Učební osnovy: Vyučovací předmět Jazzová teorie II. Stupeň zná základní hudební pojmy, rozumí jim a umí je používat umí pojmenovat osm základních intervalů včetně rozlišení čistý/velký a určí je na základě sluchového diktátu zná charakteristiku durové a mollové stupnice, systém předznamenání a ovládá kvintový a kvartový kruh rozezná a vysvětlí pojem tónorodu popíše stavbu kvintakordu a jeho druhy, rozlišuje jej na základě sluchového diktátu vysvětlí, jak vznikají obraty kvintakordu, umí je pojmenovat a utvořit podle zadání aplikuje v praxi úvodní kapitoly rytmického výcviku dle metodiky Ericha Bachträgela spolehlivě určí základní i odvozené intervaly na základě sluchového diktátu dle sluchového diktátu určí všechny druhy kvintakordu dle sluchového diktátu zapíše kratší melodie charakterizuje septakord, jeho základní typy a obraty, umí je určit a utvořit vysvětlí princip zápisu pomocí harmonických (jazzových) značek a ovládá jej zná základní harmonické funkce a vysvětlí jejich využití po absolvování úvodu do intonačního výcviku zvládá zpěv intervalů, rozkladů kvintakordu a jednoduchých melodií dle zápisu 14 určuje kombinace dvou intervalů, obraty kvintakordu a základní druhy septakordu dle sluchového diktátu vysvětlí použití vedlejších harmonických funkcí II, III, VI charakterizuje nónový akord ví, co znamená pojem harmonické tenze (tensions) a vysvětlí jeho využití ví, jak vzniká alterovaný akord, jaký je jeho význam v praktickém užití

15 ovládá zápis složitějších harmonických struktur pomocí značek, včetně lomených a alterovaných vysvětlí princip určování harmonie dle základního tónu, tercie a septimy po absolvování úvodu do intonačního výcviku zvládá vícehlasý zpěv root motions a guide lines dle zápisu, zpěv rozkladu základních typů septakordu určí základní i odvozené typy septakordu dle sluchového diktátu zná systém diatonických septakordů durové stupnice zná systém diatonických septakordů moll harmonické stupnice zná chord scales obou harmonických systémů, chápe vztahy stupnic a septakordů popíše vztahy harmonických funkcí v jednodušších jazzových standardech a je schopen vyložit základní harmonický rozbor vyhledá a reprodukuje root motions a guide lines jednodušších standardů v rámci intonačního výcviku zazpívá chord scales všech diatonických septakordů durové stupnice a rozklady odvozených septakordů, případně nonových akordů Vyučovací předmět Kolektivní hra Učební plán I. stupeň II. stupeň ročník I II III IV Kolektivní hra Poznámka: Kolektivní hra je flexibilní předmět, který zahrnuje všechny druhy komorních seskupení, souborů, orchestrů. Pokud jednotlivá studijní zaměření nemají definovaný svůj vlastní předmět pro kolektivní interpretaci, řídí se podle tohoto učebního plánu a osnov. Minimální doba studia kolektivní hry je jeden rok, maximální doba není omezena. Do této výuky může být žák zařazen v kterémkoliv ročníku podle uvážení pedagoga. Kolektivní hra může být zařazena jako povinně volitelný předmět i jako nepovinný předmět (v tomto případě nebude známka započítána do průměru na vysvědčení). Nástrojové obsazení je variabilní (duo, čtyřruční hra, korepetice, trio, kvarteto, soubor, orchestr, atd.) Učební osnovy: I. stupeň vysvětlí základní principy komorní hry zvládá interpretaci jednoduchých skladeb s pedagogem, nebo v malých komorních souborech (duo, trio) respektuje spoluhráče rozliší vedoucí a doprovodný hlas umí dát nástup začátku skladeb zvládá intonaci ve skupině zvládá jednoduchou rytmickou souhru zvládá základní agogiku 15

16 chápe a respektuje úlohu vedoucího souboru / dirigenta zahraje dokonale svůj part zvládá ladění, souhru, rozdělení partů zvládá složitější rytmické útvary poslouchá a přizpůsobuje hru ostatním hráčům ve skupinách 5. ročník uvědomuje si roli jednotlivce a zodpovědnost vůči ostatním členům souboru v zájmu společného díla respektuje domluvené termíny zkoušek a požadavky na zvládnutí přiděleného partu zvládne vést nástrojovou skupinu mladších ročníků v souboru zvládá souhru s ostatními hráči v souboru bezpečně zahraje party pro souborovou hru a jednoduché party hraje z listu 6. ročník chápe význam estetické stránky souborového vystoupení (oblečení, nástup na pódium, způsob chování během celého vystoupení, odchod z pódia) aktivně se podílí na výsledné podobě studované skladby, tzn., bezpečně ovládá svůj part a ve spolupráci s dalšími členy a vedoucím souboru (dirigentem) dává podněty k interpretaci hraje jednoduché orchestrální party kontroluje a bezpečně zvládá dynamiku dle gest dirigenta poslouchá a přizpůsobuje hru ostatním hráčům v orchestru ročník vnímá ladění a chápe jeho důležitost udrží rytmus v souladu s dalšími hráči rozumí principům svého nástroje natolik, že je schopen vyhovět okamžitým požadavkům na doladění čistě intonuje II. stupeň je schopen samostatného naladění nástroje v komorním ansámblu i početnějším uskupení vnímá nastudovanou skladbu jako celek, dokáže zhodnotit výsledek (ladění, souhru, výraz, dopad na posluchače) samostatně si připraví part pro orchestrální hru na základě svých znalostí hudební literatury a svých žánrových preferencí se aktivně podílí na volbě repertoáru odhadne reálné možnosti souboru vzhledem k vybrané skladbě orientuje se v různých stylech a žánrech stylově interpretuje různá slohová období praktikuje hru stylově a žánrově vlastní tomu kterému souboru v jazzovém souboru je schopen samostatné improvizace předává zkušenosti mladším spoluhráčům dokáže vést nástrojovou skupinu aktivně spolupracuje s dirigentem

17 kontroluje a opravuje souhru hráčů ve skupině naprosto samostatně zvládá svůj part vzhledem ke své hráčské vyspělosti, schopnosti hry z listu a souborové praxi je schopen pohotově zvládnout part jiného člena souboru (týká se početnějších souborů a orchestrů) řídí nástrojovou skupinu v případě potřeby dokáže transponovat během studia i při vystoupení si počíná zkušeně a je vzorem a rádcem mladším členům souboru Všeobecné pokyny ke všem studijním zaměřením Projeví-li žák dostatečné předpoklady, může být zařazen do předmětů kolektivní výuky (Hra v souboru, Komorní hra, Orchestrální hra, Sborový zpěv) dříve, než stanoví učební plán. Žák starší čtrnácti let přijatý do II. stupně bez předchozího studia v ZUŠ začíná toto studium plněním vzdělávacího obsahu I. stupně. Vzdělávací obsah studia pro dospělé musí být v souladu s RVP. Stanovuje ho učitel zápisem do třídní knihy vždy na jeden školní rok. Výuka probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně. Pokud žák přestupuje do jiného studijního zaměření, v předmětech kolektivní výuky hudebního oboru pokračuje kontinuálně v dalším studiu. Žákovi, který prokazuje dlouhodobě výborné studijní výsledky, může být z rozhodnutí ředitele školy navýšena hodinová dotace v individuální výuce až na dvě hodiny týdně. U talentovaných žáků navštěvujících HPV a PHV může ředitel udělit výjimku a povolit individuální výuku hry na nástroj. V odůvodněných případech mohou žáci v rámci jednoho studijního zaměření studovat hru na vedlejší nástroj nebo zpěv v rozsahu maximálně 0,5 hodiny týdně. 5.1 Vzdělávací zaměření Hra na klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na klavír Přípravné studium Učební plán: viz Přípravná hudební výchova varianty 1, 2 Učební osnovy: správně sedí u klavíru, orientuje se na klávesnici, hraje portamento jednotlivými prsty a legato skupinami prstů interpretuje jednoduché krátké melodie podle sluchu střídáním rukou zopakuje krátké melodické a rytmické motivy 17

18 Základní studium Učební plán I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Klávesová dílna Kolektivní hra Sborový zpěv Učební osnovy: Vyučovací předmět Hra na klavír I. stupeň dodržuje zásady správného sezení při hře, sedí rovně a má uvolněné ruce rozliší a zahraje základní druhy úhozu (portamento, tenuto, staccato, legato) rozliší a zahraje základní druhy dynamiky (p, mf, f) rozezná a pojmenuje základní rytmické hodnoty přečte notový zápis v G klíči v rozsahu g c³ v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně nebo u komisionálních zkoušek nejméně dvě skladby (v rozsahu periody), minimálně jednu z nich zpaměti spolu s pedagogem hraje skladby pro tři až čtyři ruce, dodržuje tempo a předepsanou dynamiku v rámci jedné skladby zkombinuje více druhů klavírního úhozu popíše a zahraje každou rukou zvlášť stupnici přes oktávu pojmenuje a zahraje jednoduchý tónický kvintakord s obraty pojmenuje všechny noty v G i F klíči v rozsahu studované skladby bezpečně rozliší tempo a základní agogické změny (ritardando, accelerando) hraje jednoduchý vícehlas (dvojhlas) v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně, nebo u komisionálních zkoušek nejméně tři skladby různého charakteru (v rozsahu malé písňové formy) minimálně jednu z nich zpaměti spolu s pedagogem hraje skladby v malé písňové formě pro čtyři ruce 18 ukáže a vlastními slovy popíše elementární pianistické návyky a dovednosti (sed u klavíru, držení paží, volné zápěstí, odtah, staccato) aplikuje prstovou techniku na základní úrovni používá jednoduchou pedalizaci popíše a objasní význam hudebního označení a termínů studované skladby zahraje oběma rukama stupnici přes dvě oktávy protipohybem zahraje oběma rukama souběžně jednoduchý tónický kvintakord s obraty, tenuto, staccato, rozloženě

19 pomocí základních harmonických funkcí doprovodí diatonické melodie v rozsahu periody sluchem rozliší náladu skladby a vyjádří ji elementárními výrazovými prostředky v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně, nebo u komisionálních zkoušek nejméně tři skladby různého charakteru (v rozsahu malé písňové formy) minimálně jednu z nich zpaměti v čtyřruční hře odliší hlavní melodii od doprovodu, udrží tempo, kontroluje dynamiku a soulad těžkých a lehkých dob ve skladbě zahraje oběma rukama stupnici přes dvě oktávy protipohybem objasní a zahraje základní harmonické funkce zahraje oběma rukama souběžně jednoduchý tónický kvintakord s obraty, tenuto, staccato, rozloženě správným prstokladem aplikuje synkopický a současný pedál podle doporučení pedagoga popíše formu nastudované skladby, vysvětlí co je to motiv, téma rozliší a používá jemné odstíny dynamiky (pp ff, crescendo, diminuendo) a agogiky (ritardando, accelerando) zahraje a pojmenuje základní melodické ozdoby (nátryl, příraz, mordent) hraje jednoduché skladby na úrovni prvního ročníku z listu v komorních souborech přizpůsobí svou hru podle toho, zda hraje sólo nebo je součástí doprovodu v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně, nebo u komisionálních zkoušek nejméně tři skladby různého stylového období (do rozsahu velké písňové formy) minimálně jednu z nich zpaměti 5. ročník zahraje durové, mollové stupnice v rovném pohybu a protipohybu zahraje tónický kvintakord s obraty v rovném pohybu odliší a dynamicky odstíní hru pravé a levé ruky, úhozově rozlišuje jednotlivé hlasy a aplikuje plastické vedení hlasů v polyfonní hře určí úhozovou techniku a koriguje ji sluchovou sebekontrolou vybere vhodnou variantu nácviku výrazových a technických prvků ve skladbě samostatně určí použití synkopického i současného pedálu na základě poslechu analyzuje nahrávky různých interpretů, hodnotí je a na základě zkušenosti z poslechu navrhne vlastní interpretaci vyjmenuje různá stylová období, vysvětlí jejich odlišnosti a předvede v interpretaci studovaných skladeb v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně, nebo u komisionálních zkoušek nejméně tři skladby různého stylového období (do rozsahu velké písňové formy) jednu nastuduje zpaměti hraje z listu jednoduché party v čtyřruční a komorní hře 6. ročník hraje durové, mollové stupnice v rovném i kombinovaném pohybu tak, aby dosahoval vyrovnané hry bez překlepů v rychlejších tempech realizuje své hudební představy na přiměřeně volených skladbách rozliší a popíše hlavní zásady interpretace skladeb různých žánrů a stylů nastuduje samostatně skladbu, navrhne pedalizaci, dynamiku, tempo skladby a svůj návrh zdůvodní řídí čtyřruční hru, v rámci korepetice doprovodí a citlivě reaguje na hru sólisty 19

20 na základě porovnání a analýzy popíše rozdíly v interpretaci zábavné, taneční a klasické hudby v průběhu školního roku s jistotou zahraje buď veřejně nebo u komisionálních zkoušek nejméně tři skladby různého stylového období, z toho jednu zpaměti 7. ročník analyzuje skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové i obsahové stránce a objasní jejich interpretaci samostatně sestaví a zdůvodní návrh vhodného repertoáru pro své vystoupení a při tom uplatní veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci provede formální rozbor skladby, kterou studuje, vysvětlí, navrhne a zdůvodní způsob interpretace, určí dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku posoudí zvukové možnosti nástroje, určí různé druhy klavírního úhozu, popíše jej a s využitím sluchové sebekontroly aplikuje v interpretaci hraje bezpečně přiměřeně obtížné skladby z listu (na technické úrovni třetího ročníku) vybírá společně se spoluhráči repertoár pro čtyřruční hru, samostatně nastuduje svůj part, udrží tempo, přizpůsobí svou hru dle významu jeho partu, pohotově reaguje na události při hře, vytvoří společně se spoluhráčem potřebnou souhru navštíví interní koncerty a zhodnotí výkon svých spolužáků II. stupeň hraje stupnice dur i moll kombinovaně spolu s akordy a jejich obraty, popíše stupnici a obraty akordů vysvětlí princip tvorby tónu na klavíru a vědomě využívá barvy nástroje při použití charakteristických druhů úhozu pro vybrané skladby vysvětlí frázování různých stylových období a aplikuje na studované skladbě analyzuje skladbu a určí druh interpretace hraje snadné skladby z listu respektuje společný výraz i přesnost souhry při čtyřruční hře a doprovodu hraje stupnice dur i moll kombinovaně spolu s akordy a jejich obraty, popíše stupnici a obraty akordů zvolí si skladbu dle své svého zájmu a zdůvodní výběr vyhledá si a použije před nastudováním skladby profesionální nahrávky určí stylové období skladby a základní způsob interpretace provede formální rozbor, určí stylové období a rámcový způsob interpretace při nácviku detailně stanoví dynamiku, agogiku, frázování, pedalizaci vybere vhodné varianty nácviku obtížných míst ve skladbě konfrontuje svoji interpretaci s profesionální nahrávkou stanoví způsob interpretace skladby a vysvětlí svůj záměr pedagogovi bezpečně hraje své party v čtyřruční hře, citlivě reaguje na hru spoluhráče hraje stupnice dur i moll navrhne řešení technických problémů ve studovaných skladbách při nácviku skladby zpaměti, užívá hudební teoretické znalosti získané během studia 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

HRA NA BICÍ NÁSTROJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA BICÍ NÁSTROJE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více