Vibrační posilovací stroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vibrační posilovací stroj"

Transkript

1 Vibro Jett 018 Návod k použití Úvod Děkujeme za zakoupení a používání tohoto výrobku. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtěte návod k obsluze před prvním použitím. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené zanedbáním pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k použití obsahuje popis a pokyny k použití vibračního posilovacího stroje. Výrobce si však vyhrazuje právo změny technických parametrů, vlastností a tiskových chyb. Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Schéma vibračního posilovacího stroje... 5 Seznam mechanických dílů... 6 Seznam montážních dílů Seznamy součástek... 8 Montážní pokyny Popisný manuál. 14 Používání a údržba Technické parametry. 19 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. 2

2 Důležité bezpečnostní pokyny Věnujte následujícím bezpečnostním pokynům zvýšenou pozornost a vždy je dodržujte! Před začátkem jakéhokoliv fitness programu byste si měli obstarat kompletní zdravotní prohlídku od vašeho lékaře. Při používání tohoto cvičebního stroje dodržujte tato základní opatření: 1. Před každým použitím se ujistěte, zda-li je pohotovostní tlačítko na správné pozici. Pokud nastane nějaká závada, zastavte stroj tímto bezpečnostním tlačítkem. 2. Děti, těhotné ženy a nemocné osoby musí dodržovat pokyny, které jim stanoví jejich lékař, kdy a jak často mohou cvičit. 3. Pokud začnete pociťovat oslabení, únavu nebo neklid, prosím ukončete cvičební program stisknutím pohotovostního tlačítka a co nejdříve navštivte vašeho lékaře. 4. Zabraňte styku vašeho domácího zvířete nebo dítěte mladšího 8 let s tímto přístrojem. 5. Zabraňte vniknutí prstů vašeho dítěte nebo jiného předmětu do mezery vibrační desky. 6. Děti nebo slabší osoby by měli být pod dohledem další osoby, pokud chtějí používat tento stroj. 7. Zabraňte pohybům jako je skákání nebo kymácení se na vibrační desce. 8. Na vibrační desku si nelehejte zády, ani neklekejte koleny. 9. Nepřetěžujte stroj nadměrnou zátěží (váhou). 10. Na tomto stroji je dovoleno cvičit pouze jedné osobě, nikdy ne více osobám zároveň. 11. Při používání vibračního stroje upravte vhodně vzdálenost mezi vašemi chodidly pro lepší stabilitu a pohodlí. Pokud bude rozsah příliš velký, bude cvičení nepohodlné. 12. Nedotýkejte se nebo neoperujte se strojem pokud máte mokré ruce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k nějakému jinému úrazu. 13. Při bouřce a blescích se nedotýkejte neizolovaných částí těla stroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému problému. 14. Udržujte stroj dále od zařízení vyzařující teplo, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k poškození. 15. Tento stroj je nyní možno použít i jiným způsobem než pouze na cvičení. 16. Pokud budete cvičit jiné polohy než jsou zahrnuté v tomto manuálu, buďte prosím opatrní. 17. Upevněte prosím vhodně přední podpěrky a ujistěte se, že se dotýkají země, aby se stroj nekýval nebo abyste ze stroje neupadli. 18. Plocha potřebná k umístění stroje je 110cm x 880cm. Neukládejte stroj do garáže nebo jiné uskladňovací místnosti, aby nebyl vystaven nadměrnému vlhku. 19. Maximální zátěž je 150kg. Osobní bezpečnost během montáže Čtěte každý krok v montážních pokynech a následujte každý krok v pořadí. Nepřeskakujte žádný krok dopředu. Pokud se tak stane, později zjistíte, že budete muset zařízení rozebrat a že jste možná poškodili vybavení. Sestavte a uzpůsobte zařízení na pevné a rovné ploše. Umístěte stroj mezi nábytkem a stěnou tak, aby byl kolem něj dostatečný prostor pro snadný přístup. Tento zdravotní přístroj je určený přímo pro váš požitek. S těmito opatřeními a používáním zdravého rozumu budete mít s tímto vybavením velmi bezpečné a příjemné hodiny zdravého cvičení. Opotřebovávané části: 1. Kolečka: Vynakládejte zátěž na obě kola stejnoměrně, aby se nenaklonily na jednu stranu, jinak se můžou snadno zničit. 2. Spodní kryt: Nestoupejte na kryt. Při používání stroje můžete stát pouze na vibrační desce. 3. Zadní kryt: Tato část je z plastu, proto do něj prosím nenarážejte a nedupejte na něj. 3 4

3 Schéma vibračního posilovacího stroje Seznam mechanických dílů 56# Šroub s hlavičkou s vnitřním čtyřhranem 60# Pružná podložka Závit M10*80 (4ks) ø10 (16ks) 55# Šroub se zaoblenou hlavičkou 65# Podložka Závit M10*30 (12ks) ø11* ø 23*2 (16ks) 52# Šroub se zaoblenou hlavičkou 70# Nylonová zápustná matice Závit M10*30 (12ks) M10 (6ks) 81# Křížový zapouštěcí šroub samořezný 59# Pružná podložka Závit ST4.2*12 (6ks) ø8 (2ks) 86# Křížový zapouštěcí šroub samořezný 59# Pružná podložka Závit ST4.2*10 (1ks) ø9* ø17*2 (2ks) 43# Křížový zapouštěcí šroub samořezný Závit ST2.9*10 (4ks) 5 6

4 Seznam montážních dílů Seznam součástek Číslo Číslo položky Popis Počet položky Popis Počet 5. Stojan Spodní část konstrukce Levá přední rukojeť 3. Pravá přední rukojeť Manual 1. Vrchní rukojeť 4. Ocelová deska 39.Oblouková výztužná deska 21. Posilovací deska 28.Plastový kryt 32. Zadní kryt 30. Ruční ochranné podložky Levé nosné Pravé nosné rameno rameno 91. Šestihranný 90. Šestihranný 91. Šestihranný 92.Plochý klíč na klíč (8) klíč (6) klíč (5) matice 7 1 Horní rukojeť 1 31 Šestihranná matice 1 2 Levá rukojeť 1 3 Zadní kryt 1 3 Pravá rukojeť 1 33 Gumová tyč 6 4 Ocelová deska 1 34 Krátká gumová tyč 2 5 Stojan 1 35 Dlouhá gumová tyč 2 6 Kryt trubice 1 36 Lem 1 7 Spodní víko 1 37 Klíč 1 8 Spodní část konstrukce 1 38 Seřizovací šroub 1 10 Vibrační deska 1 39 Oblouková výztužná deska 1 11 Postranní nosná deska 2 40 Φ32 kroužek 2 12 Spojka 2 41 Ovládací panel 4 13 Hliníková zábrana 1 42 Pěna 2 14 Vibrující plátové táhlo 2 43 Křížový šroub samořezný ST2.9* Podložka Křížový zapouštěcí šroub samořezný 1 45 M4* Spojnice 2 46 Šroub,hlavička s čtyřhranem M4* Ložisková sada Křížový zapouštěcí šroub samořezný 2 47 M6* Levý podpůrný držák 1 48 Šroub,hlavička s čtyřhranem M6* Pravý podpůrný držák 1 49 Šroub,hlavička s čtyřhranem M6* Malá rukojeť 2 50 Šroub,hlavička s čtyřhranem M6* Posilovací deska 1 51 Šroub se zaoblenou hlavičkou M8* Spojovací sada 1 52 Šroub se zaoblenou hlavičkou M8* Hliníková tyč 1 53 Šroub,hlavička s čtyřhranem M8* Spojovací osa 1 54 Šroub,hlavička s čtyřhranem M8* Ocelové pouzdro 1 55 Šroub se zaoblenou hlavičkou M10* Odstředivá hřídel 1 56 Šroub,hlavička s čtyřhranem M10* Odstředivá kotouč 1 57 Pérová podložka φ Plastový kryt 1 58 Pérová podložka φ Ozdobný šroub 1 59 Pérová podložka φ Držadlové ochranné Pérová podložka φ podložky 17 8

5 62 Podložka Φ4.3* Φ9* Křížový šroub samořezný 86 T4.2* Podložka Φ6.6* Φ12* Kryt kolečka 4 64 Podložka Φ9* Φ17* Šestihranný klíč S= Podložka Φ11* Φ23* Šestihranný klíč S= Nástrčková sada šroubů M5* Šestihranný klíč S= Nástrčková sada šroubů 10-32* Plochý klíč na matice 1 68 Nylonová zápustná matice M5 4 E1 Nosníkový svazek kabelů A 1 69 Nylonová zápustná matice M8 6 E2 Nosníkový svazek kabelů B 1 70 Nylonová zápustná matice M10 7 E3 Napájecí kabel 1 71 Pojistné kroužky do dutin Φ62 2 E4 Připojení nouzového vedení 1 72 Pojistné kroužky do dutin Φ32 2 E5 Uzemňovací přípojnice 2 73 Pojistné kroužky pro hřídel Φ30 4 E6 Propojovací kabel 3 74 Ložisko E7 Motorek 1 75 Ložisko E8 Frekvenční měnič 1 76 Ložisko E9 Konzola 1 Vroubkovaná matice s plochou 77 hlavičkou 6 E10 Filtr 1 Křížový šroub samořezný 81 ST4.2*12 6 E11 Indukční odpor 1 82 Jistící matice 3 E12 Síťový kabel 1 83 Matice 2 E13 Objímka síťového kabelu 84 Pryžová matice 1 E14 Vypínač 85 Kolečko 2 E15 Nouzový režim Montážní pokyny Montáž posilovacího vibračního stroje zabere profesionálnímu montérovy asi 2 hodiny. Pokud poprvé sestavujete tento typ vybavení, počítejte s tím, že to zabere více času. Proto doporučujeme, abyste si nechali první sestavení udělat od zkušeného technika. Sami zjistíte, že je tato varianta rychlejší, bezpečnější a snadnější pokud vám s montáží pomůže třeba kamarád, jelikož některé součásti mohou být pro jednoho velké, těžké a pro jednoho neobratné. Je důležité, abyste, sestavili váš produkt na čistém, prostorném a jednoduchém místě. To vám umožní snazší pohyb kolem stroje při samotné montáži součástí a snižuje možnost zranění během montáže. Poznámka U každého montážního dílu je rozhodující řádné nastavení a seřízení. Při napínání spony se ujistěte, že ponecháváte prostor pro další možné upravení. Neutahujte sponu naplno dokud nebudou všechna nastavení v pořádku. Při montáži sestavujte všechny díly postupně jeden za druhým přesně tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Krok 1: Sestavte spodní část rámu stojanu, horní, levé a pravé nosné podpěrky 1. Přizpůsobte stroj tak, aby měl dobrou rovnováhu a spojte nosníkový svazek kabelů A(E1) s nosníkovým svazkem kabelů B(E2). 2. Použitím 21# vyztuženého plátu (1 ks) upevněte 5# stojan na zadní stranu 7# spodní části víka, připevněte 18# levou nosnou podpěrku 65# Φ11* Φ23*2 maticemi (2pcs), 60# Φ10 pérovou podložkou (2pcs), 56#M 10*80 Šroubem (hlavička s čtyřhranem) (2pcs) a ujistěte se, že E5 uzemňovací přípojnice je vytažená z otvoru pod 21# vyztuženém plátu. 3. Stejným postupem sestavte 19# pravou nosnou podpěru. Pak spojte E5 uzemňovací přípojnici se stojanem 86# křížovým samořezným šroubem ST4.2 * 10 (1 ks). Nakonec, připevněte 32# zadní kryt 81# křížovým samořezným šroubem ST4.2*12 (4ks) ke 7# spodní části krytu. 9 10

6 4. Na horních částech obou rukojetí připevněte skrz 39# obloukovou výztužnou deskou levé a pravé úchyty. Ujistěte se, že spojení šlo lehce. Dále připevněte 39# obloukovou výztužnou deskou ke 5# stojanu, matkou 65# Φ11* Φ23*2 (6pcs), 60# Φl0 pérovou podložkou (6pcs) a 55# M10*30 šroubem se zaoblenou hlavičkou (6pcs). Krok 2: Připevněte levou a pravou přední rukojeť 1. Dejte 30# Φ33*Φ50*3 držadlové ochranné podložky (2ks) na obě násady (na povrchu základnového rámu). 2. Dejte 2# levou přední rukojeť do levé zdířky, pak připevněte přední rukojeť 52# M8*25 šroubem se zaoblenou hlavičkou (1 ks), 59# Φ8 pérovou podložkou (1 ks) a 64# Φ9* Φ17*2 matičkou (1 ks). 3. Stejným způsobem, dejte 3# pravou přední rukojeť do pravé zdířky, pak připevněte přední rukojeť 52# M8*25 šroubem se zaoblenou hlavičkou (1 ks), 59# Φ8 pérovou podložkou (1 ks) a 64# Φ9* Φ17*2 matičkou (1 ks)

7 Krok 3: Sestavte horní přední rukojeť a ovládací panel 1. Pomocí 65# Φ11* Φ23*2 matky (6pcs), 60# Φ10 pérové podložky (6pcs) a 55# M10*30 šroubem se zaoblenou hlavičkou (6pcs), připevněte 1# horní přední držadlo z druhé strany ke 5# stojanu s použitím 4# ocelové desky (1pcs) a 70# M10 nylonové zápustné matice (6pcs) a šroubky. 2. Zapojte (E1) svazek kabelů A k ovládacímu panelu na 28# plastové krytce a připojte (E4) nouzové vedení ke konzole. Nakonec připevněte 28# plastovou krytku ke 5# stojanu pomocí 43# křížového samořezného šroubu ST2.9*10 (4pcs). Popisný manuál Zobrazovací displeje Časový displej: 0:00 60:00 Rychlostní displej: 1 25 Hlavní displej: Zobrazuje základní typy informací a rychlost Kontrolky: tři režimy kontrolek, tři pozice kontrolek Tlačítka: 3 režimy tlačítek 3 pozice tlačítek Další tlačítka jsou ČAS+, ČAS-, SPEED+, SPEED-,START, STOP. Provozní předpisy 1. Elektrifikace: síťový kabel se zapojuje do zásuvky AC 220V/10A. Zapněte hlavní spínač ve spodní části přístroje do pozice 1 (ON) a tím se rozsvítí červená kontrolka. Zobrazí se čas na displeji 0:00, displej rychlosti zobrazí 0, objeví se souřadnicová síť a nakonec --- FITNESS. 2. Provoz a obsluha A) Rychlý začátečnický režim Časový a rychlostní displej ukazuje 0, mřížkové okno zobrazuje --- FITNESS, stiskněte START tlačítko a tím vstoupíte do rychlého 13 14

8 začátečnického režimu. Doba činnosti je 10 minut, doba rozjezdu je 10 a můžete nastavovat rychlost tlačítkem SPEED+ nebo SPEED- B) Ruční režim Stiskněte tlačítko MANUAL > rozsvítí se kontrolka MANUAL -> stiskněte tlačítko TIME -, nebo TIME+ a nastavte potřebný čas -> dále stiskněte tlačítko SPEED+, nebo SPEED- a nastavit potřebnou rychlost -> stiskněte tlačítko START - > činnost je spuštěna -> v průběhu činnosti můžete měnit rychlost tlačítky SPEED+, SPEED- -> pokud budete chtít zastavit proces, stiskněte tlačítko STOP. 3. Časovací režim Stiskněte tlačítko TIMING -> rozsvítí se kontrolka TIMING -> stiskněte směrový kurzor a vyberte potřebnou pozici (vzpřímená pozice, podřep, ) -> časový a rychlostní displej zobrazí přednastavený čas a rychlost -> stiskněte tlačítko TIME+, TIME- a nastavte čas jaký potřebujete -> stiskněte tlačítko START -> proces je spuštěný -> můžete měnit rychlost i při běhu operace -> pokud budete chtít zastavit proces, stiskněte tlačítko STOP. panel restartuje do svého původního nastavení. Pokud budete chtít stroj znovu spustit, prosím obsluhujte dle zmíněných kroků. Poznámka Pokud je napájecí přívod poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo taktéž kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nehodě. Správné zacházení s tímto produktem Toto označení znamená, že tento výrobek by se něměl likvidovat stejně, jako jiné domácí odpadky po celé Evropě. Pro zabránění možnému ujmu na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolovatelné likvidace odpadu, recyklujte tento výrobek zodpovědně a tím podpoříte udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů. K vrácení vašeho zařízení prosím použijte zpětný a sběrný systém nebo kontaktujte maloobchodníka, kde jste produkt zakoupili. Ten může výrobek ekologicky zrecyklovat 4. Automatický režim Stiskněte tlačítko AUTO -> rozsvítí se kontrolka AUTO -> stiskněte směrový kurzor a vyberte potřebnou pozici (vzpřímená pozice, podřep, ) -> časový a rychlostní displej zobrazí přednastavený čas a rychlost a toto přednastavené okno již nelze upravovat -> stiskněte tlačítko START -> proces je spuštěný -> nemůžete měnit rychlost při běhu operace -> pokud budete chtít zastavit proces, stiskněte tlačítko STOP 5. Použití bezpečnostního tlačítko Bezpečnostní tlačítko je ve spodní části ovládacího panelu. Pokud budete ve stavu nouze a budete potřebovat rychle zastavit přístroj, můžete stisknout toto bezpečnostní tlačítko a stroj se zastaví. Po té se ovládací 15 16

9 Průvodce řešení problémů Problém Příčina Řešení Kdy nastavit spouštěcí tlačítko na pozici "on", kontrolka nesvítí. Napájecí zásuvka není dobře zapojena do sítě Pojistka v napájecí zásuvce je spálená Pojistka v napájecí zásuvce není správně zapojena Zkontrolujte napájecí zásuvku, jestli je správně zapojena Vyměňte novou pojistku 6A - 8A Zapojte pojistku znovu Použití a údržba 1. Pokud budete posunujete přístroj, dejte jednu nohu před kolečko a zatáhněte za rukojeť zpět. Po té můžete přístroj přesunovat Displej svítí, ale když stisknete spouštěcí tlačítko, přístroj se nespustí. Stroj s napětím 220V je připojený k síti 110V Časté zapojování a odpojování přístroje z elektřiny, což způsobí zastavení přístroje Časté vypínání nebo nestabilní napětí, ze kterého plyne ochrana napájení zastavením přístroje Kabel k ovládacímu panelu není v pořádku Zkontrolujte jestli je správné napájecí napětí Odpojte od napětí a po 15 vteřinách znovu zapojte Odpojte od napětí a po 15 vteřinách až je napájení stabilní znovu zapojte Rozdělejte ovládací panel a zkontrolujte, zda-li je kabel ze zadu ovládacího panelu v pořádku Stroj má silné vibrace Když se dotýkáte přístroje, máte nepatrný pocit elektrického otřesu Další problém Konstrukce není nastavena pro úroveň pozice Zemění není v pořádku Prosím zapište si číslo modelu produktu a daný problém Nastavte závit pod konstrukcí pro vhodnou pozici Prosím ujistěte se, že máte síťovou zásuvku se zemnícím kabelem a objímka dobré zemění Kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky naší společnosti 2. Vnitřní strana spodního víka je potřeba čistit každé dva měsíce. Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení. Jako první rozeberte obě rukojeti; potom křížovým šroubovákem vyšroubujte 8 šroubů a vyjměte víko. Použijte žíněný kartáč na vyčištění špíny z vnitřní strany. Poznámka: Nezničte elektrické a ovládací části 17 18

10 3. Zkontrolujte šrouby s maticemi každé 2 nebo 3 měsíce. Jestli najdete nějaký ztracený šroubek, pokuste se ho najít. 4. Po použití očistěte povrch přístroje 5. Vypněte stav a vyjměte napájecí kabel ze zásuvky, pokud nebude přístroj déle používán Technické parametry Model: Vibro Jett 018 Vibrační motor: AC motor 500W Napájení: AC 230V/50Hz Spotřeba: max. 500W Amplituda: 3 až 5mm Použité materiály: Skleněná vlákna, tvrzené plasty Hmotnost: 80 kg Rozměry přístroje: 1450mm (výška) x 580mm (šířka) x 630mm (hloubka) Rozměry podstavce: 580mm (délka) x 390mm (šířka) x 250mm (výška Nosnost: 150kg max Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

Elektrický pulzní masážní přístroj

Elektrický pulzní masážní přístroj Elektrický pulzní masážní přístroj Návod k použití Obsah Obsah... 2 O přístroji... 3 Hlavní výhody Elektrického pulzního masážního přístroje... 3 Uvnitř balení... 3 Popis funkcí... 4 Upozornění... 5 Nemělo

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45 Návod k obsluze elektrická stohová řezačka Digicut 45 Bezpečnostní upozornění: Podle příslušných standardů smí používat tento stroj jen vyškolená obsluha. Pokud používáte tento stroj nebo provádíte jeho

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Generátor kyslíku JETT 5AN

Generátor kyslíku JETT 5AN Generátor kyslíku JETT 5AN Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Úvod... 2

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7773 VibroGym insportline Pyrio Před prvním použitím výrobku si přečtěte celý manuál. 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 NAPÁJENÍ... 4 HLAVNÍ ČÁSTI A TLAČÍTKA... 4 DÁLKOVÉ OVLADÁNÍ...

Více

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny.

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ BIO SHAKE SLIMMER Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Důležitá upozornění 1. Těhotné ženy,

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT Obsah: Bezpečnostní opatření 2 Obsah balení 3 Ovládací panel 4 Charakt. vlastnosti 6 Spuštění 7 Ovládání 8 Nastavení teploty 9 Běžná údržba 10 Odstraňování

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.: Č. modelu PFIVEX87.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL VERZE 2.0 e-loop Žíhání bez plamene! 1 Hlavní vypínač 2 Displej zbytkového vyhřívání 3 Žíhací trubice skládající se z: 3a: Vnější trubice: Výhřevné těleso z křemenného skla

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1 MONTÁŽ PRO 2 DOSPĚLÉ OSOBY 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 NÁŘADÍ... 7 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

122 Dělička trubek měděných i nerezových

122 Dělička trubek měděných i nerezových Dělička trubek a nůžky na závitové tyče Dělení a odhrotování trubek 122 Dělička trubek měděných i nerezových Ideální pro přípravu z nerezavé oceli a mědi pro lisované spoje. Rozsah trubek Nerez vnější

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. G-001-B/G-001-R Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tento prsten pro měření krevního pulzu. Tento produkt je vybaven třemi funkcemi: Měřič krevního pulzu, stopky a hodinky. Před použitím

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158 Návod k použití Obsah 1. bezpečnostní pokyny 2. zahřívání 3. seznam dílů 4. montážní instrukce 5. diagram 6. seznam dílů 1. Bezpečnostní pokyny Tento produkt

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100

Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100 Důležitá poznámka Návod k použití Zdravotní antidekubitní matrace SB-100 Děkujeme Vám za zakoupení DOLPHIN tlakově- vzduchové matrace. Před použitím produktu prosím pečlivě pročtěte tento návod. Mějte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

Dětská motorka POLICE

Dětská motorka POLICE Dětská motorka POLICE Návod k použití - PK135 Charakteristika Motorka elegantních a moderních tvarů Automatické vypínání Napájení na nabíjecí baterie Jízda dopředu i couvání Výstražná zvuková signalizace

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-230 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel.

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel. Nezbytná preventivní opatření Přečtěte si následující instrukce velmi pečlivě, protože Vám poskytnou užitečné informace o instalaci zařízení a jeho údržbě pro případnou prevenci před možným zraněním. Odstraňte

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Seznam dílů: 1. Hlavní rám 1 2. Zadní stabilizátor 1 3. Přední vertikální podpěra 1 4. Horní paprsek 1 5. Přední stabilizátor 1 6. Sedlová podpěra 1 7.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

CYKLISTICKÝ TRENAŽER NÁVOD K POUŽITÍ

CYKLISTICKÝ TRENAŽER NÁVOD K POUŽITÍ CYKLISTICKÝ TRENAŽER ER NÁVOD K POUŽITÍ ROZLOŽENÝ VÝROBEK číslo 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 popis Hlavní rám Přední podstavec Zadní podstavec Sedlový sloupek Sedlová tyč Řídítkový sloupek

Více

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation 2-890-003-01(1) Stojan pro televizor Pokyny SU-FL61 2006 Sony Corporation Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro zákazníky Výrobekbyměl být instalován pouze kvalifikovaným servisním zástupcem Sony,

Více

Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití

Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití Shiatsu masážní podložka s vyhříváním WP-C802H - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ... 3 VAROVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 FUNKCE A VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze

Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze Vyhřívané rukavice GH75 -návod k obsluze Obsah ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 JAK FUNGUJE VYHŘÍVÁNÍ RUKAVIC?... 3 PROVOZ VYHŘÍVANÝCH RUKAVIC... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ...

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním

Více

DIVA FLOOR. Návod k použití

DIVA FLOOR. Návod k použití DIVA FLOOR Návod k použití 1 2 *Pouze u některých modelů **Provedení hubice se může lišit dle modelu a) b) c**) d**) 1 24 a) b *) 4* 43 6 4* 4*64* 45 6 a) b) c) 7 10 68 69 17 *Pouze u některých modelů

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Víceúčelová levice. Výr. Číslo: 1513 CZ:

Víceúčelová levice. Výr. Číslo: 1513 CZ: Víceúčelová levice Výr. Číslo: 1513 CZ: Návod k použití Obsah: Bezpečnostní pokyny Zahřívací cvičení Obsah balení Montážní instrukce Pozice levice Cvičební graf Schéma diagram Seznam dílů 1. Bezpečnostní

Více

BRIZA FRESH Montážní návod

BRIZA FRESH Montážní návod BRIZA FRESH Montážní návod Instalační požadavky Dostatečně pevnou a silnou zeď pro uchycení JAGA FRESH. Pevnou konstrukci stěny za upevňovacími body. Aby v místě větracích otvorů ve zdi, nevedlo žádné

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

STRADA FRESH Montážní návod

STRADA FRESH Montážní návod STRADA FRESH Montážní návod Instalační požadavky Dostatečně pevnou a silnou zeď pro uchycení JAGA FRESH. Pevnou konstrukci stěny za upevňovacími body. Aby v místě větracích otvorů ve zdi, nevedlo žádné

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com Návod k obsluze Původní návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více