organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s."

Transkript

1 VIII. ročník 2/2011 Č A S O P I S organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s.

2 SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, druhé číslo našeho časopisu v tomto roce Vás bude informovat o dalších zákonných změnách, novinkách i o samotné činnosti našeho Informačního centra a Tréninkového centra Maják. Naše organizace nezahálela ani v letních měsících a aktivně se vyjadřovala a připomínkovala návrhy zákonů a opatření. Neustále, mimo jiné, spolupracujeme i s Národní radou osob se zdravotním postižením, o níž se můžete více dozvědět právě v tomto vydání časopisu Berlička. Připravované zákonné změny se dotýkají nás všech. Některá z nich ještě nemají zcela konkrétní podobu, ale i s těmi Vás v tomto vydání seznámíme. Nejožehavějším tématem je jistě plánovaná sociální reforma. Spousty dalších rad a informacích o organizaci HANDICAP Žatec o.s. jako takové, naleznete na našich nových webových stránkách Děkujeme vám všem za podporu a přízeň a do zbytku roku vám přejeme jen vše dobré a pevné zdraví. MOTTO: Lidé jsou andělé s jedním křídlem. Proto se musejí najít dva a obejmout, aby mohli vzlétnout

3 Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) je jednou z jejích nejvýznamnějších klíčových aktivit, působí ve 14 krajích ČR. Význam této činnosti trvale roste od roku 2004, kdy byly koncipovány krajské rady osob se zdravotním postižením jako orgány NRZP ČR s působností v příslušném kraji. Současně bylo zahájeno postupné vytváření regionálních pracovišť v krajských městech ČR. Postupně se také podařilo částečně profesionalizovat činnost v regionech prostřednictvím sítě krajských koordinátorů NRZP ČR. Posláním Poradny NRZP ČR (dále jen "poradna") je prostřednictvím odborného sociálního poradenství dosáhnout zvýšení soběstačnosti osob se zdravotním postižením a seniorů při jejich integraci do společnosti. Cílem poradny je poskytovat rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Komu je poradna určena? Na poradnu se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami. Co poradna nabízí? Poradna NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v následujících oblastech:

4 V čem Vám může především pomoci? uplatňování práv na základě zákona o sociálních službách pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta podpora práv klientů v občansko-právních záležitostech problematika opatrovnictví u osob zbavených nebo omezených způsobilosti k právním úkonům problematika zbavování nebo omezování způsobilosti k právním úkonům podpora klientů při uzavírání nediskriminačních smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. podpora klientů při projevech diskriminace v oblasti zaměstnávání, bydlení atd. poradenství při získávání vhodných rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek poradenství při bezbariérových úpravách bytů a bytových domů Důchod se zvyšuje také další výdělečnou činností Lidé, kteří pobírají starobní důchod a nadále vykonávají výdělečnou činnost, nohou požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry řádného starobního důchodu. Umožňuje to právní úprava platná od 1. ledna loňského roku a vztahuje se až na doby výdělečné činnosti vykonávané po Od začátku letošního roku se nově tato možnost vztahuje i na poživatele předčasného starobního důchodu (podle 31 zákona o důchodovém pojištění), kteří již dosáhli důchodového věku, s tím, že pro účely zvýšení důchodu se jim bude hodnotit též doba výdělečné činnosti získané v roce V praxi to znamená, že pokud důchodce při výkonu výdělečné činnosti zároveň pobírá důchod v plné výši, bude navýšení procentní výměry činit 0,4 procenta výpočtového základu (tj. toho základu, ze kterého byl důchod původně vypočítán) za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti.

5 Jak dlouho je potřeba pracovat? Navýšení náleží vždy až: po ukončení výdělečné činnosti, získá-li, poživatel starobního důchodu alespoň 360 dnů výdělečné činnosti (ať již nepřetržitě nebo přerušovaně), nebo po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, přičemž za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považuje i situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti. Do celkového počtu dnů (360) se pro účely zvýšení nikdy nezapočítávají doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby tzv. omluvných důvodů (např. dočasná pracovní neschopnost). Zvýšení pouze na základě žádosti Zvýšení procentní výměry řádného starobního důchodu se provede pouze na základě žádosti klienta, nikoliv z moci úřední. Žádost o úpravu starobního důchodu je možné podat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), příslušné podle místa trvalého pobytu poživatele důchodu. S podáním žádosti o zvýšení je však třeba vyčkat až do doby, než bude jisté, že nárok na zvýšení je získán. K prokázání skutečností rozhodných pro zvýšení důchodu (získání potřebného počtu dnů výdělečné činnosti, ukončení výdělečné činnosti nebo její nepřetržité dvouleté trvání) zašle OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno zaměstnavateli výzvu k předložení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP).

6 Příklad výpočtu zvýšení důchodu: Žena pracuje jako učitelka a pobírá přitom řádný starobní důchod, který jí byl přiznán od ve výši Kč (základní výměra Kč + procentní výměra Kč) procentní výměra byla stanovena z výpočtového základu Kč za 40 let pojištění (à 1,5 procenta), tj. 60 procent (18 050x0,60 = Kč). Vedení školy s ní opakovaně uzavírá pracovní poměr vždy na dobu školního vyučování, tj. na 10 měsíců (přes prázdniny nepracuje). Pracovala od do a od do Plánuje, že od uzavře dohodu o pracovní činnosti na dobu do Může požádat o zvýšení důchodu o 0,4 procenta výpočtového základu za odpracovaných 360 dní? Odkdy? Žena získala první pracovním poměrem 181 dnů (doba hodnotitelná pro zvýšení se počítá až od ), což jí nárok na zvýšení nezaložilo musí získat ještě alespoň 179 dnů. Ty získá 26.února Jestliže by k tomuto datu ukončila výdělečnou činnost, náleželo by jí zvýšení důchodu o 0,4 procenta výpočtového základu již od 27.února Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost dále trvá, je třeba pro nárok na zvýšení vyčkat až do ukončení výdělečné činnosti, tj. do 30.června 2011 zvýšení se přizná od 1. července A jak vysoký bude důchod po zvýšení? Částka Kč byla od lednové splátky roku 2011 valorizována o 483 Kč (60 Kč základní výměra + 3,9 procenta procentní výměra) na Kč. Od 1.července 2011 se důchod zvýší o 0,4 procenta výpočtového základu, z něhož byl v roce 2009 vyměřen ( Kč), tzn. O 73 Kč celkem tak bude tato žena od pobírat Kč. Uvedená data platí samozřejmě za předpokladu, že v období výkonu výdělečné činnosti nenastane dlouhodobější období, které se pro účely zvýšení za výdělečnou činnost nepovažuje, např. dočasná pracovní neschopnost.

7 EUROKLÍČ Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že: budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem, osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální euroklíče, prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let, seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

8 Sociální reforma Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: Sjednocení výplaty dávek; Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob; Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi; Změny v oblasti práce a zaměstnanosti; Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Základní otázky a odpovědi - sociální reforma Co je to sociální reforma? Změny v sociálním systému, které začnou platit v průběhu roku Novinek je celá řada a týkat se budou různých skupin obyvatel. Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích od státu. Upravuje systém tak, aby nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují. Reforma nic nemění na výhodách, které mají držitelé průkazů TP a ZTP/P. Reforma také například zvyšuje pokuty za nelegální zaměstnávání. Co se změní v roce 2012? Podpora od státu bude vyplácena na jednom místě. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc sociálně slabým budou zajišťovat úřady práce. Služby tak zůstanou dostupné jako dnes. Již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři obíhat více úřadů, veškerý kontakt zajistí úřad práce.

9 Koho se změny budou dotýkat? Zde jsou některé příklady: podnikatelů, kterým mj. ubude povinnost hlásit volné pracovní místo a na druhou stranu mu bude moct být udělena vyšší pokuta, pokud zaměstnává lidi na černo. rodičů dětí, kteří již budou moci dát své dítě do školky či jeslí, aniž by přitom přišli o rodičovský příspěvek. zdravotně znevýhodněných či postižených, kteří už nebudou muset při každém typu žádosti podstoupit nové lékařské posouzení apod. Základní otázky a odpovědi důchodová reforma Proč potřebujeme důchodovou reformu? Jednoduše proto, že se prodlužuje lidský život. Na jednoho důchodce dříve přispívali 4 pracující lidé, dnes jsou to jen 2 a za 30 let se počet důchodců a těch, kteří pracují, vyrovná. Již dnes stát dotuje důchodový účet 30 miliardami korun ročně. Průměrný důchod, který je dnes asi Kč, by tak bez důchodové reformy v budoucnu klesl přibližně na Kč (v dnešních cenách). Co je to druhý pilíř důchodu? Dnes na důchody odvádíme 28 % hrubé mzdy. Od , tedy od začátku důchodové reformy, budeme mít novou možnost odvádět jen 25 % a dalších 5% posílat do penzijního fondu podle vlastního výběru to je tzv. druhý pilíř. Pro koho má druhý pilíř důchodů největší smysl? Každý, kdo vydělává alespoň průměrnou mzdu, může díky spoření ve druhém pilíři získat vyšší důchod, než by mu nabídl stávající systém. Co budu muset po 1. lednu 2013 změnit? Vůbec nic. Současný systém zůstane pro všechny, kterým vyhovuje, plně zachován. Ostatní lidé v produktivním věku, kteří se chtějí zapojit do dobrovolného systému, si budou moci zvolit druhý pilíř ve druhém pololetí roku Mohu přispět rodičům ve starobním důchodu? Ano, rodičům mohu převést částku odpovídající výši 1 % mé hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Tento mezigenerační bonus plně dotuje stát, takže se mi fakticky nesníží spoření na důchod ani se neodečte z mé čisté mzdy. Další informace hledejte na

10 Omezování slev pro zdravotně postižené v dopravě nehrozí Obavy, že může dojít k situaci, kdy ministerstvo dopravy nebude krýt ztrátu ve veřejné hromadné dopravě komerčním dopravcům při poskytování slev z jízdného pro osoby se zdravotním postižením a jejich průvodce, jsou liché. Vyplývá to z odpovědi náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla na dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy. První náměstek v ní uvedl, že Ministerstvo dopravy ČR neuvažuje o tom, že by jakýmkoli způsobem krátilo finanční kompenzace přepravcům ve veřejné dopravě. V současné době je připraven materiál do vlády, a to ve dvou variantách. Náměstek Hampl ve svém dopise přímo uvádí, že ani jedna varianta nepočítá s omezováním slev pro zdravotně postižené. Změna organizace úřadů práce v ČR Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádání. Postupně by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy. Nová legislativní úprava je dána zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, který byl publikován ve sbírce zákonů a jehož účinnost nastane v pátek Nové organizační členění úřadů práce je strukturováno do 14 krajských poboček, úřady práce budou působit celkem na 409 místech ČR, tedy ve stejném počtu jako dosud. Nová struktura ÚP umožní zintenzivnění kontrolní činnost úřadů práce. Nová organizační struktura je na všech stupních řízení nastavena tak, aby byly ve vedení jednotlivých pracovišť ÚP ČR vždy rovnocenně zastoupeny oblasti politiky zaměstnanosti a nepojistných dávkových systémů.

11 Parkovací průkazy pro občany zdravotně postižené od platí zákon č. 133/2011, kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Od platí také nový Parkovací průkaz označující vozidlo, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný také v zemích Evropské unie. Je samozřejmé, že držitel průkazu musí v členských zemích dodržovat tamější předpisy o využití parkovacího průkazu. Parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dnes používali označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz budou používat i vozidla řízené osobou se sluchovým postižením. Parkovací průkazy budou vydávat opět obce s rozšířenou působností, které doposud vydávaly označení O1 či O2. Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelé mimořádných výhod II. stupně bude nadále vydáváno označení O2. Pro využívání parkovacího průkazu platí i nadále všechna ustanovení, která se týkala označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz může být použit pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat se na výzvu policisty, nebo strážníka obecní policie, že ji byly přiznány mimořádné výhody. To znamená, že musí vždy s sebou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nadále i platí také, že

12 držitel parkovacího průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz stání, přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále platí dosavadní ustanovení, která umožňují vjet do míst se značkou Zákaz vjezdu pokud je tam dodatková tabulka jen zásobování, mimo zásobování, jen dopravní obsluha a mimo dopravní obsluhy. Držitel průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí označených značkou Pěší zóna. Platí i další ustanovení, která se týkají využívání vyhrazených parkovišť a zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. V přechodných ustanoveních zákona o silničním provozu je stanoveno, že výměna označení O1 a O2 bude probíhat do To znamená, že dosavadní označení O1 a O2 platí až do konce roku Jakmile bude vyhláška o podobě parkovacího průkazu vydána, můžete požadovat výměnu dokumentů. Konkrétní právní úpravu najdete v 67, zákona č. 361/2000 Sb., v posledním znění. Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

13 Minimální mzda pro příští rok bude nejvýš 8500 korun, shodla se tripartita Vláda se v úterý shodla se zaměstnavateli a odbory, že minimální mzda pro příští rok stoupne na 8400 až 8500 korun. Odboráři původně požadovali nárůst z 8000 na 9200 korun, nakonec se spokojili s příslibem, že příští rok se bude jednat o dalším zvýšení. "Oznámil jsem našim partnerům, že na základě odborných argumentů a stanovisek navrhnu vládě zvýšení minimální mzdy ve dvou variantách, na 8400 a na 8500 korun měsíčně. Považuji to za přiměřené," uvedl po jednání tripartity ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který dodal: "Přislíbil jsem, že po vyhodnocení dopadů této změny se k otázce minimální mzdy v prvním pololetí příštího roku vrátíme." Minimální mzda je určená pro nekvalifikovanou práci a není vhodné, aby byla snižována v závislosti na věku," zmínil šéf rezortu práce a sociálních věcí, aby dodal: "Jiný názor mám u osob zdravotně postižených. Sjednocení jejich mzdového minima by mohlo ztížit jejich postavení na trhu práce. Tady ale povedu důkladnou debatu s organizacemi zdravotně postižených. "Dopad zvýšené minimální mzdy o 400 až 500 korun měsíčně na státní rozpočet je podle ministra Drábka velmi těžko vyčíslitelný. "Minimální mzdou je podle našich analýz odměňováno jedno až tři procenta zaměstnanců," doplnil. Zvýšení mzdového minima maximálně na 8500 korun podporovali před jednáním tripartity zaměstnavatelé, odbory chtěly nárůst výraznější - o 15 procent na 9200 korun. Minimální mzda se neměnila pět let a ještě letos je na úrovni 8000 korun. Tripartita jednala na Úřadě vlády od 9 hodin, většinu dopoledne věnovala otázce daňových změn, nad kterými se - především kvůli odborům - nedohodla. Zdroj: MediaFax, Autor: MPSV

14 Sociální karta Tzv. sociální karta, kterou chce od ledna ve spolupráci s bankéři zavést ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), by měla sloužit nejen k větší adresnosti a ke zjednodušení vyplácení dávek, příspěvků na péči či podpor pro nezaměstnané, ale v budoucnosti možná i k výplatě důchodů. Uvažujeme o tom, že to rozšíříme na veškeré vyplácené sociální transfery včetně důchodů, řekl Právu první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Celý systém i nadále zůstane pod správou České správy sociálního zabezpečení, veškeré toky peněz směřující k příjemcům dávek a případně i důchodů má ale zajišťovat jedna komerční banka, která vzejde s chystaného výběrového řízení. Kartou sociálních systémů má být možné platit v obchodech či hradit sociální služby. Povinně by ji měli jako platební nástroj používat příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, tedy příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci, informoval Právo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. U dávek určených k volnému užití se stát o to, k jakému účelu byla částka použita, zajímat podle nebude. Příjemci těchto sociálních podpor a příspěvků, včetně zdravotně postižených osob, si totiž rovněž budou moci zvolit, zda sociální kartu, která má být pro ně primárně identifikačním prostředkem, budou používat i jako nástroj k čerpání podpory a následně jako klasickou platební kartu. Dávky, které nejsou účelově vázané, si jejich příjemci budou prostřednictvím karty moci vyzvednout z bankomatu, přičemž jeden výběr měsíčně má být zdarma. Stát bude podle Šišky díky kartě a několika způsobům kontrol schopný účinněji prověřovat, zda lidé nezneužívají dávky například k nákupu cigaret či alkoholu. Pokud na to úřady přijdou, vyplácení dávek mohou zastavit. pravo.novinky.cz

15 Čtěte odpovědi na pět praktických otázek o sociální kartě 1. Kde a jak si lidé dávky a důchody z karty vyberou? Bude to možné na všech bankomatech v Česku. Těch je nyní tři a půl tisíce. "Ovšem banka, která bude systém karet pro ministerstvo spravovat, bude peníze lidem vydávat zdarma (první výběr a první převod peněz v měsíci). V bankomatech jiných bank budou lidé platit poplatky," říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Rodiny i senioři tedy budou mít i možnost převést všechny peníze na účet, který běžně používají. Platit budou, pokud jich udělají během měsíce více. 2. Dá se karta použít na placení veškerého zboží? Kromě výběru z bankomatů půjde kartou platit v obchodech vybavených terminály. "S výjimkou heren a barů, tam kartou na sociální dávky platit nepůjde," řekla mluvčí Plívová. Lidé, kteří pobírají dávky, také více ohlídá počítačový systém ministerstva. Ten zjistí, za co v obchodech kartou platili. "Tímto způsobem chceme kontrolovat, zda lidé nezneužívají dávky na nákupy alkoholu a cigaret. Pokud bychom na něco podobného přišli, mohli bychom jim uložit sankci nebo snížit dávku," vysvětlila Plívová. Dohled však selže, pokud si rodiny peníze vyberou v hotovosti a pak je utratí. Důchodců se kontrola netýká ti budou moci peníze utratit, tak jak jsou zvyklí. Bez omezení kartou uhradí i alkohol a cigarety. Nikdo to nebude sledovat. 3. Co když se nemohu hýbat či neumím karty používat? Seniorům, kteří se nemohou pohybovat, nebo těm, kteří trpí třeba stařeckou demencí, doručí úřad důchod v hotovosti domů. Stejnou výhodu získají i ti nad osmdesát let. Donášku peněz si mohou nechat zařídit i zdraví důchodci, ti za to ovšem zaplatí částku v řádu několika korun. Alespoň tak zní předběžný plán ministerstva. Zda se to podaří, bude jasné, až stát vybere banku, která bude systém karet spravovat.

16 4. Která banka účty s kartami povede? Nyní běží výběrové řízení, jež určí, komu stát sociální kartové centrum svěří. Do konce srpna dostane ministerstvo nabídky a dvacet dní poté oznámí vítěze soutěže. "Smlouvu s ním chceme podepsat do konce září," upřesnila Plívová. Mezi bankéři se mluví o tom, že favoritem soutěže je Česká spořitelna. Už proto, že má nejvíce bankomatů. "S největší pravděpodobností se do výběrového řízení přihlásíme," řekla mluvčí spořitelny Helena Matuszná. Nejvíce jí v tendru může konkurovat Komerční banka a ČSOB. Obě se zatím rozhodují, zda se do soutěže přihlásí. V nevýhodě jsou malé banky, mnoho z nich totiž nesplňuje podmínky. Větší šanci by měly, kdyby se spojily a pokusily se získat zakázku společně. 5. Proč ministerstvo sociální karty vůbec zavádí? Ministr Jaromír Drábek (TOP 09) chce díky nim ušetřit až jednu miliardu korun. Za služby stát platit nebude, zatímco nyní hradí každou složenku na dávky a důchod. Úřady také dostanou sociální dávky pod větší kontrolu. Dnes je lidé dostávají z více míst a nový systém spočítá, kdo, na co a kolik celkem bere. Zdroj: MF Dnes Kurz Šikovné ruce

17 Jak jste se dočetli již v minulých vydáních Berličky, náš kurz Šikovné ruce se koná se každé pondělí od do hodin v prostorách Informačního centra HANDICAP Žatec o.s., Náměstí Svobody 150 (vchod z ulice Jiráskova), Žatec. Kurz se těší veliké oblibě, zájemci docházejí pravidelně a rádi mezi sebou uvítáme i nové tváře. Kurz přispívá jak k rozvoji jemné motoriky, tak i rozvoji dalších dovedností. Zároveň se jedná o příjemné posezení v kolektivu. Účast na kurzu je zdarma. Techniky, se kterými jsme již pracovali: Výroba gratulací Výroba z modelovací hmoty a hlíny Malování na sklo Patchwork Zdobení kraslic různými způsoby Krakelování Výrobky ze sisálu Decoupage (ubrousková technika) výroba věšáčků, krabiček na kapesníky, obrázků, poznámkovníků, zdobení svíček Vložit fotografie výrobků Tréninkové centrum a prodejna Maják

18 Tréninkové centrum umožňuje lidem s handicapem zapojovat se do pracovních činností dle jejich možností a schopností. Podporuje práci v týmu, snahu učit se, rozvíjet, samostatnost a odpovědnost a dále rozvoj manuální zručnosti a sociálního cítění. Služba je každému uživateli na základě účasti v programu podporované zaměstnávání poskytována na základě individuálního plánu. Uživatelé podporovaného zaměstnávání si zde mohou vyzkoušet tyto pracovní pozice: prodavač/ka pokladní uklizeč/ka vedoucí prodejny zprostředkovatel/ka obchodu Prodejnu nabízející převážně výrobky z chráněných dílen spolupracujících organizací najdete u chmelničky na adrese Náměstí svobody 144, Žatec. OTVÍRACÍ DOBA Pondělí až pátek od 9.00 do hodin. Vložit fotografie z obchodu a výrobků. Užitečné rady pro domácnost

19 Čištění připálených hrnců - Nádobí s připálenými zbytky jídel vyčistíme, když do něj napustíme horkou vodu, nasypeme sodu a necháme půl hodiny stát, popř. povaříme. Stejnou službu jako soda udělá kypřící prášek do pečiva. Dobře a snadno se pak umyje. Čištění prkének - Dřevěná prkénka a stoly se po vydrhnutí přetírají rozkrojeným citronem a pak opláchnou. Budou pak nejen čisté, ale také krásně vybělené. Čištění vařeček - Aby byly vařečky jako nové, stačí je na noc namočit do slané vody. A budou pěkné jako, když jste je koupily. Jestliže před použitím podržíte dřevěné vařečky pod studenou vodou, tuk se na nich nebude usazovat tak snadno. Pár triků a rad, jak zatočit se skvrnami zatočit. Nezapomeňte však po čištění prádlo pořádně vyprat. Špenát Pepek námořník by se divil! Stačí vzít rozkrojenou bramboru a potírat místo, dokud není čisté. Mrkvička pomůže vám obyčejný dětský olejíček. Když s ním flíček pořádně potřete, zmizí. Ale že teď máte pro změnu mastnou skvrnu? Stačí dočistit benzínem a vyprat. Červené víno na červené víno platí starý trik posypte postižené místo solí, nechte chvíli působit a nakonec přeperte v teplé vodě. Žvýkačka existují dvě finty. V prvním případě ji stačí zchladit kostkou ledu a pak jen odloupnout. V druhém nám s odstraněním pomůže odlakovač na nehty. Inkoust, fixy, propiska zkuste položit na skvrnu savý papír, z rubové strany navlhčit technickým nebo čistým lihem. Inkoust se do papíru vpije, jen s ním nesmíte zapomenout posouvat. Na fix stačí nastříkat lak na vlasy. Po čtvrthodince působení vyperte. Krev studená voda a kuchyňská sůl tento zaručený recept zná snad každý. Je-li krev zaschlá, zkuste směs zředěného peroxidu vodíku a trošky amoniaku (vynechejte u silonových a barevných látek).

20 organizace zdravotně postižených Informační centrum: Jiráskova 150, Žatec telefon: IČO bankovní spojení : ČSOB / Kontakty : Smočeková Světlana předsedkyně organizace Vedoucí Informačního centra : Smoček Rudolf jednatel organizace Pospíšilová Libuše členka výboru Bejčková Libuše hospodářka organizace Příprava a grafická úprava časopisu : Gabriel Miloš Smočeková Světlana Poděkování Organizace děkuje donátorům za poskytnuté finanční prostředky, které umožňují poskytování sociálních služeb, volnočasových aktivit a tisk tohoto časopisu. Zejména MPSV ČR, ÚP Louny, IZOS s. r. o., HP Pelzer k. s. atd.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že: Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, na lepší časy. S-karta bude podle nich přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně Ludmila

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

VII. ročník 2/2010 ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Kurz Šikovné ruce ubrousková technika. Členská schůze

VII. ročník 2/2010 ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Kurz Šikovné ruce ubrousková technika. Členská schůze VII. ročník 2/2010 ČASOPIS organizace zdravotně postižených H A N D I C A P Ž a t e c o. s. Kurz Šikovné ruce ubrousková technika Členská schůze SLOVO ÚVODEM Dobrý den, předkládáme Vám druhé číslo našeho

Více

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, potřetí v tomto roce Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

VII. ročník. Zážitkový seminář v ZŠ Postoloprty. Kurz výuky na PC

VII. ročník. Zážitkový seminář v ZŠ Postoloprty. Kurz výuky na PC VII. ročník 2/2014 Č A S O P I S organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s. Zážitkový seminář v ZŠ Postoloprty Kurz výuky na PC SLOVO ÚVODEM Dostává se vám do rukou další díl našeho časopisu,

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více