ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)"

Transkript

1 ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR Program jednání s poznámami k jednotlivým bodům: 1. Shrnutí výsledků plnění úkolů z 3. zasedání ELARDu v Sastamale ve Finsku dne Došlá pošta 3. Návrh Evropské komise na nová nařízení týkající se rozvoje venkova v období P. Patras, místopředseda ELARD, představil nové prvky v nařízení EK, zdůraznil nové pojetí politik EU a koordinované poskytování prostředků prostřednictvím Společného strategického rámce, které by mělo vést k synergickému efektu využitím více fondů k naplnění ISRÚ, kromě návrhu Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD je princip metody LEADER zakotven také v návrhu Nařízení o společných a obecných ustanoveních ohledně ERDF, ESF, EAFRD a EFF (kapitola II, čl ) - Jean Michel Courades & Mr. Pedro Brosei, úředníci Evropské komise z Generálního ředitelství (DG) AGRI představili návrhy obou nařízení, ve kterých se vyskytuje princip metody LEADER a informovali o pozicích jednotlivých DG k těmto návrhům slibně se jeví využití metody LEADER v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), na rozdíl od toho se

2 prozatím nedaří koordinovat využití metody LEADER v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) příliš nepohlíží na zkušenosti s metodou LEADER v rámci EAFRD, snaží se najít vlastní metodologii se snahou o zapojení této metody i ve městech. Obecně však zájem o využití principu metody LEADER v novém období slibný důležité a velmi efektivní nyní apelovat na politiky a úředníky v rámci projednávání v národních státech a na poslance Evropského parlamentu. - P. Rinne, předseda ELARD, představil pozici ELARDu k návrhům těchto nařízení. Zdůraznil fakt, že v rámci návrhu Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD je již stanoven konkrétní procentuální podíl prostředků pro metodu LEADER, u návrhu Nařízení o společných a obecných ustanoveních ohledně ERDF, ESF, EAFRD a EFF není konkrétní podíl ani možné rozpětí stanoveno a je ponecháno na rozhodnutí národních států. Je nutné intenzivně jednat na úrovni národních států (jednotliví členové ELARD) a směrem k Evropskému parlamentu, který by event. mohl podíl do návrhů nařízení zakotvit. ELARD chystá v této souvislosti konkrétní jednání i akce. - diskuze 4. Stručné shrnutí vývoje a aktuální situace metody LEADER v jednotlivých členských zemích představiteli jednotlivých členů ELARDu, grafické srovnání čerpání prostředků, počtu a typu projektů a projektů spolupráce v rámci iniciativy LEADER v jednotlivých členských zemích EU 5. Zpráva o činnosti prezidenta ELARD P. Rinne: a. Účast na seminářích věnovaných tematice LEADER b. Účast na konferenci Monitoring and Evaluation of CAP post 2013 Stakeholder Konference ve dnech září 2011 c. Účast na semináři "Intercontinental Meeting of Sustainable Territorial Development: Actors and processes to expand and strengthen local experiences" v Brazílii

3 6. Zpráva o činnosti viceprezidenta ELARD P. Patras: a. Účast na seminářích LEADER - mezinárodní konference LEADER APPROACH AFTER 2013 and NEW CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF EUROPE, října 2011, Koszęcin (Slezské vojvodství), Polsko - AGROFOOD FAIR 2011, Skopje, Makedonie, listopad 2011, účast v panelu Diversification, networking and the LEADER approach in the rural areas b. Účast na jednání Společný strategický rámec přidaná hodnota rozvoje venkova? spolu s koordinátorem kanceláře ELARD v Bruselu Stefanosem Loukopoulosem 7. ELARD & ENRD (Evropská síť pro rozvoj venkova) a. účast ELARD na jednání LEADER Subcommittee (Podvýbor LEADER) 23. listopadu 2011 informace z jednání b. aktuální informace o pokroku v rámci Focus Group 4 Lepší místní rozvojové strategie c. Shrnutí z jednání Thematic Working Group 4 (Tematická pracovní skupina 4) 8. Finanční záležitosti ELARD a. Plnění a uzávěrka rozpočtu ELARD za rok 2011 b. Představení rozpočtu ELARD pro rok 2012 c. Předpokládané členské příspěvky ELARD v roce příspěvek České republiky v roce 2012 bude činit EUR

4 10. Přijetí nových členů ELARDu představení jednotlivých kandidátů členství a hlasování o jejich přijetí (jednomyslný souhlas všech členů) a. Leader Folkungaland Švédsko b. Estonian LEADER Network - Estonsko c. Rural Development Network of the Republic of Macedonia - Makedonie 11. Diskuze ohledně předsednictví v ELARD v období leden 2013 prosinec hledání možných kandidátů na předsednictví v ELARD, dle zvyklostí musí předsednictví zajistit 75% prostředků rozpočtu ELARD, má možnost stanovovat a prosazovat priority předsednictví 12. Diskuze o zavedení tradice každoročního uspořádání pravidelné významné akce ELARD - v letošním roce zájem uspořádat ve spolupráci s francouzskou NS MAS tuto akci v průběhu zasedání EP ve Štrasburku výhoda zaměření na europoslance a nižší náklady na akci, než kdyby se konala v Bruselu, efektivnost politického zaměření akce (vzhledem k období projednávání nových nařízení) 13. Aktuální informace z programu ELARD LAGs Staff Exchange pilot Program - lze se zúčastnit pilotního projektu krátkodobé výměny pracovníků mezi MAS různých zemí - financování si musí účastníci výměn sami zajistit 14. Prezentace nového designu a funkcí webových stránek a Facebooku ELARD - lze využít k hledání partnerů pro mezinárodní spolupráci, nutné, aby všechny MAS (vč. českých!!!) sledovaly a průběžně aktualizovaly svoje profily v rámci ENRD Contact Point a stránek ELARD

5 15. Různé a. Možné přemístění kanceláře ELARD v Bruselu - budova, ve které nyní ELARD sídlí, se pravděpodobně bude nabízet na prodej, hledání alternativ jednou z nich by mohla být i budova Českého domu v Bruselu Přílohy: - prezentace z jednání Finanční zpráva: Náklady fakturované NS: ,- Kč Zahrnují letenku Vídeň Brusel Vídeň a parkovné na letišti, náklady hradila MAS Šumperský venkov a budou přefakturovány NS MAS v rámci rozpočtu Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce. Ubytování a doprava do Vídně hrazeny z vlastních zdrojů účastníka. Zprávu zpracoval: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.,

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

NÁRODNÍ SÍŤ MAS ČR Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

NÁRODNÍ SÍŤ MAS ČR Zpráva ze zahraniční pracovní cesty NÁRODNÍ SÍŤ MAS ČR Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Účel cesty: účast zástupce NS MAS ČR na valné hromadě ELARD Místo: Brusel, Belgie Termín: 29.6.2009 Účastník: Jitka Doubnerová Místopředsedkyně NS

Více

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1. Představení FoRS... 3 2. Výsledky činnosti FoRS za rok 2012... 4 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha

Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy. ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha Zápis z jednání řídícího výboru ČTPEZ a jednání členů platformy ze dne 20. 10. 2010, VSCHT Praha Přítomni: řídící výbor: prof. Šarapatka (UPOL), ing. Kuchtová (ČZU), ing. Hutař (Agrisen s.r.o.), ing. Toman

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Zpravodaj 2005 > leden > 02

Zpravodaj 2005 > leden > 02 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů II. V Praze dne 19. května 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízena dne 10. října 2001 usnesením vlády č. 1033,

Více

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA Zpráva z 1. etapy projektu 17. května 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Studie

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti z hodnocení Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Horizontální priority v programech strukturálních fondů Praxe a zkušenosti z hodnocení Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více