[1] CO JE IMAGINE? [2] PROČ TATO SOUTĚŽ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[1] CO JE IMAGINE? [2] PROČ TATO SOUTĚŽ?"

Transkript

1 [1] CO JE IMAGINE? IMAGINE je soutěž, která podporuje jednotlivce i týmy při rozvoji a realizaci námětů k uplatňování pozitivních změn v naší společnosti. Jsme si jisti, že ve společnosti ARCADIS existuje skryté bohatství nových a neokoukaných nápadů a návrhů. Každý z vás tak má možnost předložit plán, přijít s myšlenkou, návrhem nebo vynálezem... Příspěvky budou posuzovány buď na základě jejich realizovatelnosti nebo na základě jejich úrovně kreativity a inovace. Do soutěže se mohou přihlásit všichni zaměstnanci ARCADIS. [2] PROČ TATO SOUTĚŽ? IMAGINE... odkrývá skryté poklady a skvělé plány. Cílem je dosáhnout významného kroku k dosažení udržitelnějšího světa. Přijít s něčím novým. Nechat náměty se rozvinout a vyrůst, rozšířit znalosti a kultivovat lidský kapitál... IMAGINE.. jako výchozí bod vytváří volnou zónu, v rámci které jsou zapálení a motivace, společně s lidskou fantazií, kreativním myšlením a představivostí, přetvarovány na maximum. Protože je to právě využívání neobvyklých a původních vazeb, jež vyžadují otevřenou mysl člověka a volný prostor k jejich prozkoumání. Může tak vzkvétat skrytý potenciál našich kolegů, může dále růst a stát se duší či dokonce elixírem života naší společnosti. IMAGINE... může být úspěšná pouze tehdy, pokud budou mít všichni zaměstnanci Arcadis pocit sounáležitosti a pokud budou mít schopnost touto soutěží posílit sami sebe a načerpat nové síly. [3] PROČ SE ZÚČASTNIT? Prosíme vás, abyste si vaše dokonale tvůrčí náměty a vynálezy nenechávali pro sebe. Nápady nové, ale i ty ze šuplíku; nápady, jenž představují "obvyklé činnosti", jako například plány/projekty, na kterých lidé pracují pro klienta, ale také nápady, které by se jinak nemusely uplatnit nebo které je možné vyjádřit mnoha způsoby. Jinými slovy: žádáme vás, abyste vyzvali na souboj vaši představivost! Začněte kliknutím sem [hyperlink]. [4] CÍLE Kreativita_ Podporujte kreativní myšlení všech zaměstnanců na celém světě. Hrdost_ Zvyšte míru hrdosti na společnost.

2 Inovace_ Posilujte inovaci a kreativitu a zdůrazněte naše pozice na špici technického rozvoje, najděte inspiraci pro využití nepotřebných odpadních produktů ve skutečném světě, dívejte se na věci z jiného pohledu a rozviňte nekonvenční uvažování mezi kolegy z celého světa. Dokonalost_ Zdůrazněte naše soustředění pro zachování provozní dokonalosti. Příležitost_ Udělejte z interní soutěže jasnou poziční příležitost, ukažte světu, že ARCADIS nevyniká pouze v implementaci řešení, ale i v jejich plánování. [5] PROCES ROZHODOVÁNÍ Profesionální porota* vybere 10 až 12 příspěvků na základě celkového počtu došlých příspěvků a na základě výše uvedených kritérií. Bude-li třeba, budou příspěvky předkládány také oborovým specialistům pro získání odborného názoru. Příspěvky, které budou zvoleny profesionální porotou, budou následně předloženy VIP porotě**, které bude předsedat CEO Harrie Noy. Tato porota bude tvořena řadou odborníků z oblasti výroby, životního prostředí a stavebnictví; jedním členem představenstva a - vítězem IMAGINE VIP porota vybere tři nejlepší příspěvky. Tito finalisté budou požádáni, aby představili své návrhy v průběhu stručné prezentace konané během IMM Členové IMM nakonec rozhodnou, kdo se stane vítězem IMAGINE ! * V abecedním pořadí: Thom McKay, organizátor slavnostního vyhlášení Bill Dee Mahmood Faruqi Bob Goldman Yann Leblais Joost Slooten Walter Verbruggen ** V abecedním pořadí: Harrie Noy, předseda Paula Vilela, vítěz IMAGINE Jerry Frieling Lance Josal Janet Peters Joost Slooten Manoel Antonio da Silva [6] CO JE MOŽNÉ VYHRÁT? CENA? UZNÁNÍ A POCTA, samozřejmě. Finalisté se setkají s porotou, nominovanými kolegy, členy našeho představenstva a dalšími osobami a zúčastní se programu IMM 2012.

3 Zveřejněním v našem mezinárodním časopise IMAGINE... dosáhnou mezinárodního uznání a vyznamenání. Lovinklaan Foundation [hyperlink] sponzoruje soutěž IMAGINE částkou EUR, která bude udělena vítězi této soutěže. Finalista na druhém místě získá odměnu EUR. Pro finalistu na třetím místě čeká odměna ve výši EUR. Všichni tři vítězové mají tedy šanci implementovat svou vizi (pokud je realizovatelná) s vyhlídkou zajištění zdrojů od společnosti (času a financí) pro realizaci projektu. [7] JAK SE PŘEDBĚŽNĚ ZAREGISTROVAT ZAREGISTRUJTE SE PŘEDTÍM, NEŽ PODÁTE VÁŠ PŘÍSPĚVEK! Účastníci se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci dostupného na těchto stránkách. Klepnutím sem se můžete PŘEDBĚŽNĚ ZAREGISTROVAT (již brzy). Lhůta k podání vašich příspěvků je 9. dubna Klepnutím sem [hyperlink] můžete začít odesílat váš příspěvek! [8] PODÁNÍ PŘÍSPĚVKU JAK PODAT PŘÍSPĚVEK DO SOUTĚŽE IMAGINE Před odesláním příspěvku a podáním vašeho konečného návrhu do soutěže se nezapomeňte předem zaregistrovat. Klepnutím sem provedete předběžnou registraci. Této soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak skupiny. Předkládané návrhy a plány musí být vaše vlastní a musíte v rámci příspěvku uvést všechny partnery, se kterými jste na příspěvku pracovali. Nezapomeňte uvést veškeré požadované informace do webového formuláře příspěvku. Přitom dbejte na: Jazyk: Všechny příspěvky musí být podány v anglickém jazyce. Vedoucí skupiny v případě skupin: Musíte určit vedoucího skupiny, který bude vaším primárním kontaktem. Vaši prezentaci: Jasně, zřetelně a úplně popište váš návrh, včetně inovace, proveditelnosti a dopadu tak, aby osoba, která si přečte pouze tuto prezentaci, dokázala projekt a jeho přínosy pochopit. Omezení prezentace: Vaše prezentace je omezena na 1 stranu A4 nebo velikosti legal, jednoduché řádkování, Times New Roman, velikost písma 12 bodů. Vzhled: Body můžete získat i za to, jak atraktivní vzhled vaše prezentace bude mít!

4 Přílohy: Vaše celá složka (jednostránková prezentace a přílohy) musí být předložena buď ve formátu.doc nebo.pdf. Velikost souboru & název souboru: Váš příspěvek (jednostránková prezentace a přílohy) je omezen na 10 stran A4 nebo velikosti legal. Název předkládaného dokumentu musí být shodný s názvem vašeho příspěvku. Neváhejte do příspěvku vkládat ilustrace, schémata, grafy, fotografie nebo tabulky k ozřejmění příspěvku, avšak nezapomeňte, že se počítají do desetistranového limitu. Odeslaný soubor nesmí mít velikost větší než 6 MB, proto nedoporučujeme používat grafické prvky s vysokým rozlišením. Můžete uvést také odkaz na webové stránky s doplňkovými ilustracemi, avšak upozorňujeme, že si je porota nemusí prohlédnout. Prototypy, videokazety a další předměty, které nelze odeslat elektronicky, je možné odeslat do kanceláře ARCADIS IMAGINE. Lhůta k podání vašich návrhů je 9. duben Začněte klepnutím sem [hyperlink]. [9] KRITÉRIA PŘÍSPĚVKU Posuzovány budou veškeré výsledky tvůrčí práce: výkresy, nákresy, animace, plány - vše, co si dokážete představit. Návrhy, které byly již v minulosti předkládány na národní úrovni, je také možné zaslat do soutěže IMAGINE..., a to i tehdy, pokud neuspěly... Všechny příspěvky se nějakým způsobem musí týkat ARCADIS: našeho poslání a naší vize, našich vlastních pracovních procesů a/nebo našich obchodních linií infrastruktury, životního prostředí, budov a vody. Návrhy se mohou týkat nového produktu nebo služby nebo mohou představovat nový způsob lepšího a rychlejšího (nebo zelenějšího!) postupu práce. Všechny příspěvky musí: Mít souvislost s ARCADIS a musí být jakkoliv svázány s naším posláním, naší vizí, našimi obchodními liniemi a/nebo vlastními pracovními procesy Být udržitelné Mít souvislost se společností Být pokud možno výsledkem mezinárodní spolupráce Být buď proveditelné nebo tvůrčí nebo oboje... Být inovativní Být pokud možno prezentovány se spoustou vizuálních pomůcek! [10] ČASOVÝ HARMONOGRAM Předběžná registrace, 1. března 2012_ Účastníci se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci dostupného na těchto webových stránkách.

5 Konečná registrace, 9. dubna 2012_ Veškeré definitivní příspěvky musí mít tým IMAGINE... v rukou nejpozději do 9. dubna K přihlášení prosím využijte formulář k přihlášení. Výběr kandidátů 25. dubna 2012_ Profesionální porota vybere předběžný seznam kandidátů ze všech doručených příspěvků* Výběr finalistů, 3. května 2012_ VIP porota, jejíž předsedou bude Harrie Noy, zvolí tři finalisty* Konečné rozhodnutí června 2012_ Vítěz IMAGINE bude zvolen z finalistů v průběhu IMM června 2012 * Termíny u porot se mohou změnit v případě termínových kolizí [11] OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Kdo se může do IMAGINE... zapojit? VŠICHNI ZAMĚSTNANCI! Všechny vás zveme k předložení plánu, námětu, návrhu nebo vynálezu - buď jako jednotlivce nebo jako skupinu... Klepnutím sem se dozvíte přihlašovací kritéria. 2. Nejsem si jistý (jistá) kvalitou mé angličtiny pro tuto soutěž. Máte-li pocit, že vaše angličtina není na dostatečné úrovni tak, abyste nám mohli sdělit váš návrh, zvažte možnost sepsání příspěvku nejdříve ve vašem rodném jazyce a následně si nechejte příspěvek přeložit (přítelem, kolegou nebo profesionálním překladatelem) předtím, než příspěvek odešlete. 3. Mohou se do soutěže IMAGINE... přihlásit i "normální", každodenní projekty? Soutěží IMAGINE...usilujeme o to, abychom vás motivovali k tvůrčí a inovativní práci. Pokud jde o nás, je nám zcela lhostejné, zda je návrh úplně nový anebo zda jej využíváte v rámci každodenního provozu. Stačí si pouze představit, jak by mohl být docela "obyčejný" návrh či vynález používaný například v Nizozemí skutečným přínosem v jiné části světa. 4. Musí být všichni členové skupiny zaměstnanci ARCADIS? Není problém, pokud by vaši myšlenku rozvinul kupř. externista (osoba z vysoké školy apod.). Nezapomeňte ale tuto skutečnost uvést do příspěvku. 5. Kdo mi zaplatí za čas strávený prací na mém návrhu? Očekáváme, že budete na IMAGINE... pracovat ve vlastním volném čase nebo se s vaším nadřízeným sami dohodnete na jiném postupu. 6. Pomoc, předem jsem se zaregistroval, ale do termínu to nestihnu! V tomto případě nás, prosím, kontaktujte, možná na něco přijdeme. V opačném případě nás také kontaktujte a vaši předběžnou registraci ze seznamu vymažeme.

6 [12] SOUTĚŽ PŘINÁŠÍ LOVINKLAAN Lovinklaan Foundation má tu čest být sponzorem výroční soutěže IMAGINE. Podobně jako nadace, tak i soutěž IMAGINE se zaměřuje na podporu skupin a jednotlivců, aby si nenechávali pro sebe skryté bohatství nových námětů a návrhů, které se v naší společnosti vyskytuje. Lovinklaan Foundation bude sponzorovat soutěž IMAGINE částkou EUR, která bude udělena vítězi této soutěže. Finalista na druhém místě získá odměnu EUR. Pro finalistu na třetím místě čeká odměna ve výši EUR. Tyto ceny, vyplácené prostřednictvím provozní společnosti vítěze, budou použity k využití návrhů a k jejich dalšímu rozvoji a vývoji. Vyžadován bude také cenový návrh, kde bude stanoven způsob využití finančních prostředků. Tento bude spravován společně se standardními zprávami o postupu prací. O Lovinklaan Nadace Lovinklaan Foundation je jedním z významných akcionářů naší společnosti, přičemž je vlastníkem téměř dvaceti procent všech akcií. Jejím hlavním závazkem je zachování kontinuity ARCADIS a rozvíjení zaměstnanců. Ve spolupráci s ARCADIS představila nadace v roce 2001 Employee Share Participation Plan (ESPP). Tento plán umožňuje zaměstnancům nakupovat akcie ARCADIS NV s předem stanovenou slevou hrazenou nadací. Nadace Lovinklaan Foundation je hnací silou programu QUEST, který zjednodušuje sdílení znalostí prostřednictvím dočasných přestupů zaměstnanců. Nadace se také zaměřuje na vytváření synergií mezi provozními společnostmi a nadále vykonává svou činnost jako nejdůležitější akcionář. Díky tomu, že se může nadace aktivně účastnit soutěže IMAGINE, podporuje tak i nadále společnost ARCADIS a její zaměstnance! [13] KONTAKT Imagine... ARCADIS P.O. box LE Arnhem Nizozemí Ředitelka: Carla van Dokkum Projektový manažer: Elles Ophuis [14] PRAVIDLA A PŘEDPISY Oficiální pravidla IMAGINE

7 Níže jsou uvedena oficiální pravidla a předpisy soutěže IMAGINE. Zasláním příspěvku do této soutěže souhlasíte s oficiálními pravidly. Článek 1 Účastníci Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny jednotlivců. Jednotlivci musí být zaměstnanci společnosti ARCADIS nebo jedné z jejích dceřiných společností. Příspěvky musí být původním dílem a nesmí obsahovat žádné autorským zákonem chráněné materiály ve vlastnictví jiné osoby, jiných osob nebo společností. Článek 2 Příspěvky Účastníci soutěže se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci, jenž bude brzy k dispozici na Účastníci se musí přihlásit do soutěže do 9. dubna 2012 prostřednictvím formuláře příspěvku dostupného na Účastník nebo zúčastněný tým může předložit několik příspěvků. Všechny příspěvky musí být podány v anglickém jazyce. Veškerá související korespondence bude také probíhat v anglickém jazyce. Za účelem splnění podmínek musí všechny příspěvky: Mít souvislost s ARCADIS; musí odkazovat na naše poslání a vizi a/nebo jeden ze sektorů Infrastruktura/budovy/životní prostředí/voda (nebo naše vlastní pracovní procesy!) Být udržitelné Mít souvislost se společností Být pokud možno výsledkem mezinárodní spolupráce Být kreativní ("úplně nové" nebo vyplývající z laterálního uvažování) Být proveditelné (dobrá, možná s trochou představivosti...) Být inovativní Být vysvětleny a ilustrovány na maximálně 10 stranách A4 Být podány včetně 1 A4 (písmo Times New Roman, velikost 12 bodů) s důrazem na klíčové aspekty příslušného návrhu! Třetí osoby nebo instituce, které přispěly přímo k myšlence nebo k předkládanému příspěvku, musí být uvedeny v příloze se stručným objasněním jejich úlohy a důležitosti jejich přispění. Předkládané příspěvky již mohly být přihlášeny do dřívějších soutěží. Účastníci mohou také přihlásit své nápady do jiných soutěží. Náklady vzniklé v průběhu přípravy příspěvku nebudou naším oddělením pro firemní komunikaci nebo ARCADIS NV propláceny.

8 Článek 3 Předložení Poplatek za přihlášku se nevybírá. Příspěvky musí být pokud možno předloženy elektronicky na adresu Z důvodu absolutní jistoty mohou být příspěvky také zaslány poštou na adresu: ARCADIS IMAGINE P.O. Box LE Arnhem Nizozemí Článek 4 Proces výběru a porota Dne 25. dubna 2012 vybere porota ARCADIS ze všech došlých přihlášek užší seznam kandidátů. Mezinárodní VIP porota vybere 3. května z tohoto užšího seznamu kandidátů finalisty. Vítěz bude zvolen z finalistů v průběhu IMM konaného června Článek 5 Omezená zodpovědnost a důvěrnost Porota a organizace budou zajišťovat maximální důvěrnost a péči o všechny doručené přihlášky. Nebudou přebírat zodpovědnost za přihlášky ztracené, poškozené, pozdě doručené z důvodu zpoždění na straně pošty, za škodu nebo újmu, nesprávné odeslání, nesprávné frankování, krádež nebo jiné faktory mimo svou kontrolu. Všichni členové poroty a další osoby s porotou související podepíší Prohlášení o zachování mlčenlivosti. Předložením příspěvku vyjadřují všichni účastníci souhlas s těmito Pravidly a předpisy jako závaznou právní dohodou. Zapojením se do této soutěže si účastník ponechává veškerá privátní vlastnictví všech práv průmyslového vlastnictví (včetně morálních práv) souvisejících s přihláškou a návrhem (návrhy) daného účastníka bez ohledu na podmínky pracovní smlouvy. Podmínkou pro podání příspěvku je udělení účastníkem společnosti ARCADIS, jejím dceřiným společnostem, zástupcům a partnerským společnostem trvalé, neodvolatelné, celosvětově platné, bezplatné, výhradní, dále licencovatelné a převoditelné oprávnění používat, prodávat, reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, publikovat, distribuovat, veřejně představovat, vytvářet odvozená díla z příspěvku a veřejně tento příspěvek vyobrazovat. Finalista (finalisté) se zavazuje (zavazují), že se zúčastní veškerých publikačních akcí, na které je ARCADIS pozve. Článek 6 Organizace zapojené do soutěže.

9 IMAGINE je iniciativa společnosti ARCADIS. IMAGINE je organizována projektovým týmem pro oddělení firemní komunikace ARCADIS, přičemž výkonná rada nese za tuto soutěž odpovědnost a vykonává nad soutěží dozor. Porota bude zvolena projektovým týmem IMAGINE. Porota posoudí všechny příspěvky podle kritérií shrnutých v článku 2 těchto předpisů. Článek 7 Ceny a slavnostní udělení cen Všichni finalisté si musí před slavnostním předávání cen připravit stručné prezentace. Pro zajištění jednotnosti a kvality této prezentace jsou finalisté povinni spolupracovat se specialistou na komunikaci Wendy Stoveland. Očekává se, že se všichni finalisté zúčastní slavnostního předávání cen osobně. Není-li to fyzicky možné, vyšlou zástupce, který může jejich cenu převzít. Slavnostní předávání cen se uskuteční června Přesné místo konání slavnostního předávání cen bude uvedeno později na webových stránkách IMAGINE. Všichni účastníci obdrží výsledky soutěže IMAGINE elektronickou zprávou. Článek 8 Arbitráž Veškeré spory mezi účastníky a Organizacemi zapojenými do soutěže jakéhokoliv druhu nebo povahy, vyplývající z těchto pravidel, budou po prvním neúspěšném pokusu o vyrovnání předloženy Arbitrážnímu výboru. Arbitrážní výbor bude sestávat ze tří členů zvolených porotou a organizací. Veškerá rozhodnutí Arbitrážního výboru budou konečná a závazná. [konec dokumentu]

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více