[1] CO JE IMAGINE? [2] PROČ TATO SOUTĚŽ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[1] CO JE IMAGINE? [2] PROČ TATO SOUTĚŽ?"

Transkript

1 [1] CO JE IMAGINE? IMAGINE je soutěž, která podporuje jednotlivce i týmy při rozvoji a realizaci námětů k uplatňování pozitivních změn v naší společnosti. Jsme si jisti, že ve společnosti ARCADIS existuje skryté bohatství nových a neokoukaných nápadů a návrhů. Každý z vás tak má možnost předložit plán, přijít s myšlenkou, návrhem nebo vynálezem... Příspěvky budou posuzovány buď na základě jejich realizovatelnosti nebo na základě jejich úrovně kreativity a inovace. Do soutěže se mohou přihlásit všichni zaměstnanci ARCADIS. [2] PROČ TATO SOUTĚŽ? IMAGINE... odkrývá skryté poklady a skvělé plány. Cílem je dosáhnout významného kroku k dosažení udržitelnějšího světa. Přijít s něčím novým. Nechat náměty se rozvinout a vyrůst, rozšířit znalosti a kultivovat lidský kapitál... IMAGINE.. jako výchozí bod vytváří volnou zónu, v rámci které jsou zapálení a motivace, společně s lidskou fantazií, kreativním myšlením a představivostí, přetvarovány na maximum. Protože je to právě využívání neobvyklých a původních vazeb, jež vyžadují otevřenou mysl člověka a volný prostor k jejich prozkoumání. Může tak vzkvétat skrytý potenciál našich kolegů, může dále růst a stát se duší či dokonce elixírem života naší společnosti. IMAGINE... může být úspěšná pouze tehdy, pokud budou mít všichni zaměstnanci Arcadis pocit sounáležitosti a pokud budou mít schopnost touto soutěží posílit sami sebe a načerpat nové síly. [3] PROČ SE ZÚČASTNIT? Prosíme vás, abyste si vaše dokonale tvůrčí náměty a vynálezy nenechávali pro sebe. Nápady nové, ale i ty ze šuplíku; nápady, jenž představují "obvyklé činnosti", jako například plány/projekty, na kterých lidé pracují pro klienta, ale také nápady, které by se jinak nemusely uplatnit nebo které je možné vyjádřit mnoha způsoby. Jinými slovy: žádáme vás, abyste vyzvali na souboj vaši představivost! Začněte kliknutím sem [hyperlink]. [4] CÍLE Kreativita_ Podporujte kreativní myšlení všech zaměstnanců na celém světě. Hrdost_ Zvyšte míru hrdosti na společnost.

2 Inovace_ Posilujte inovaci a kreativitu a zdůrazněte naše pozice na špici technického rozvoje, najděte inspiraci pro využití nepotřebných odpadních produktů ve skutečném světě, dívejte se na věci z jiného pohledu a rozviňte nekonvenční uvažování mezi kolegy z celého světa. Dokonalost_ Zdůrazněte naše soustředění pro zachování provozní dokonalosti. Příležitost_ Udělejte z interní soutěže jasnou poziční příležitost, ukažte světu, že ARCADIS nevyniká pouze v implementaci řešení, ale i v jejich plánování. [5] PROCES ROZHODOVÁNÍ Profesionální porota* vybere 10 až 12 příspěvků na základě celkového počtu došlých příspěvků a na základě výše uvedených kritérií. Bude-li třeba, budou příspěvky předkládány také oborovým specialistům pro získání odborného názoru. Příspěvky, které budou zvoleny profesionální porotou, budou následně předloženy VIP porotě**, které bude předsedat CEO Harrie Noy. Tato porota bude tvořena řadou odborníků z oblasti výroby, životního prostředí a stavebnictví; jedním členem představenstva a - vítězem IMAGINE VIP porota vybere tři nejlepší příspěvky. Tito finalisté budou požádáni, aby představili své návrhy v průběhu stručné prezentace konané během IMM Členové IMM nakonec rozhodnou, kdo se stane vítězem IMAGINE ! * V abecedním pořadí: Thom McKay, organizátor slavnostního vyhlášení Bill Dee Mahmood Faruqi Bob Goldman Yann Leblais Joost Slooten Walter Verbruggen ** V abecedním pořadí: Harrie Noy, předseda Paula Vilela, vítěz IMAGINE Jerry Frieling Lance Josal Janet Peters Joost Slooten Manoel Antonio da Silva [6] CO JE MOŽNÉ VYHRÁT? CENA? UZNÁNÍ A POCTA, samozřejmě. Finalisté se setkají s porotou, nominovanými kolegy, členy našeho představenstva a dalšími osobami a zúčastní se programu IMM 2012.

3 Zveřejněním v našem mezinárodním časopise IMAGINE... dosáhnou mezinárodního uznání a vyznamenání. Lovinklaan Foundation [hyperlink] sponzoruje soutěž IMAGINE částkou EUR, která bude udělena vítězi této soutěže. Finalista na druhém místě získá odměnu EUR. Pro finalistu na třetím místě čeká odměna ve výši EUR. Všichni tři vítězové mají tedy šanci implementovat svou vizi (pokud je realizovatelná) s vyhlídkou zajištění zdrojů od společnosti (času a financí) pro realizaci projektu. [7] JAK SE PŘEDBĚŽNĚ ZAREGISTROVAT ZAREGISTRUJTE SE PŘEDTÍM, NEŽ PODÁTE VÁŠ PŘÍSPĚVEK! Účastníci se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci dostupného na těchto stránkách. Klepnutím sem se můžete PŘEDBĚŽNĚ ZAREGISTROVAT (již brzy). Lhůta k podání vašich příspěvků je 9. dubna Klepnutím sem [hyperlink] můžete začít odesílat váš příspěvek! [8] PODÁNÍ PŘÍSPĚVKU JAK PODAT PŘÍSPĚVEK DO SOUTĚŽE IMAGINE Před odesláním příspěvku a podáním vašeho konečného návrhu do soutěže se nezapomeňte předem zaregistrovat. Klepnutím sem provedete předběžnou registraci. Této soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak skupiny. Předkládané návrhy a plány musí být vaše vlastní a musíte v rámci příspěvku uvést všechny partnery, se kterými jste na příspěvku pracovali. Nezapomeňte uvést veškeré požadované informace do webového formuláře příspěvku. Přitom dbejte na: Jazyk: Všechny příspěvky musí být podány v anglickém jazyce. Vedoucí skupiny v případě skupin: Musíte určit vedoucího skupiny, který bude vaším primárním kontaktem. Vaši prezentaci: Jasně, zřetelně a úplně popište váš návrh, včetně inovace, proveditelnosti a dopadu tak, aby osoba, která si přečte pouze tuto prezentaci, dokázala projekt a jeho přínosy pochopit. Omezení prezentace: Vaše prezentace je omezena na 1 stranu A4 nebo velikosti legal, jednoduché řádkování, Times New Roman, velikost písma 12 bodů. Vzhled: Body můžete získat i za to, jak atraktivní vzhled vaše prezentace bude mít!

4 Přílohy: Vaše celá složka (jednostránková prezentace a přílohy) musí být předložena buď ve formátu.doc nebo.pdf. Velikost souboru & název souboru: Váš příspěvek (jednostránková prezentace a přílohy) je omezen na 10 stran A4 nebo velikosti legal. Název předkládaného dokumentu musí být shodný s názvem vašeho příspěvku. Neváhejte do příspěvku vkládat ilustrace, schémata, grafy, fotografie nebo tabulky k ozřejmění příspěvku, avšak nezapomeňte, že se počítají do desetistranového limitu. Odeslaný soubor nesmí mít velikost větší než 6 MB, proto nedoporučujeme používat grafické prvky s vysokým rozlišením. Můžete uvést také odkaz na webové stránky s doplňkovými ilustracemi, avšak upozorňujeme, že si je porota nemusí prohlédnout. Prototypy, videokazety a další předměty, které nelze odeslat elektronicky, je možné odeslat do kanceláře ARCADIS IMAGINE. Lhůta k podání vašich návrhů je 9. duben Začněte klepnutím sem [hyperlink]. [9] KRITÉRIA PŘÍSPĚVKU Posuzovány budou veškeré výsledky tvůrčí práce: výkresy, nákresy, animace, plány - vše, co si dokážete představit. Návrhy, které byly již v minulosti předkládány na národní úrovni, je také možné zaslat do soutěže IMAGINE..., a to i tehdy, pokud neuspěly... Všechny příspěvky se nějakým způsobem musí týkat ARCADIS: našeho poslání a naší vize, našich vlastních pracovních procesů a/nebo našich obchodních linií infrastruktury, životního prostředí, budov a vody. Návrhy se mohou týkat nového produktu nebo služby nebo mohou představovat nový způsob lepšího a rychlejšího (nebo zelenějšího!) postupu práce. Všechny příspěvky musí: Mít souvislost s ARCADIS a musí být jakkoliv svázány s naším posláním, naší vizí, našimi obchodními liniemi a/nebo vlastními pracovními procesy Být udržitelné Mít souvislost se společností Být pokud možno výsledkem mezinárodní spolupráce Být buď proveditelné nebo tvůrčí nebo oboje... Být inovativní Být pokud možno prezentovány se spoustou vizuálních pomůcek! [10] ČASOVÝ HARMONOGRAM Předběžná registrace, 1. března 2012_ Účastníci se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci dostupného na těchto webových stránkách.

5 Konečná registrace, 9. dubna 2012_ Veškeré definitivní příspěvky musí mít tým IMAGINE... v rukou nejpozději do 9. dubna K přihlášení prosím využijte formulář k přihlášení. Výběr kandidátů 25. dubna 2012_ Profesionální porota vybere předběžný seznam kandidátů ze všech doručených příspěvků* Výběr finalistů, 3. května 2012_ VIP porota, jejíž předsedou bude Harrie Noy, zvolí tři finalisty* Konečné rozhodnutí června 2012_ Vítěz IMAGINE bude zvolen z finalistů v průběhu IMM června 2012 * Termíny u porot se mohou změnit v případě termínových kolizí [11] OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Kdo se může do IMAGINE... zapojit? VŠICHNI ZAMĚSTNANCI! Všechny vás zveme k předložení plánu, námětu, návrhu nebo vynálezu - buď jako jednotlivce nebo jako skupinu... Klepnutím sem se dozvíte přihlašovací kritéria. 2. Nejsem si jistý (jistá) kvalitou mé angličtiny pro tuto soutěž. Máte-li pocit, že vaše angličtina není na dostatečné úrovni tak, abyste nám mohli sdělit váš návrh, zvažte možnost sepsání příspěvku nejdříve ve vašem rodném jazyce a následně si nechejte příspěvek přeložit (přítelem, kolegou nebo profesionálním překladatelem) předtím, než příspěvek odešlete. 3. Mohou se do soutěže IMAGINE... přihlásit i "normální", každodenní projekty? Soutěží IMAGINE...usilujeme o to, abychom vás motivovali k tvůrčí a inovativní práci. Pokud jde o nás, je nám zcela lhostejné, zda je návrh úplně nový anebo zda jej využíváte v rámci každodenního provozu. Stačí si pouze představit, jak by mohl být docela "obyčejný" návrh či vynález používaný například v Nizozemí skutečným přínosem v jiné části světa. 4. Musí být všichni členové skupiny zaměstnanci ARCADIS? Není problém, pokud by vaši myšlenku rozvinul kupř. externista (osoba z vysoké školy apod.). Nezapomeňte ale tuto skutečnost uvést do příspěvku. 5. Kdo mi zaplatí za čas strávený prací na mém návrhu? Očekáváme, že budete na IMAGINE... pracovat ve vlastním volném čase nebo se s vaším nadřízeným sami dohodnete na jiném postupu. 6. Pomoc, předem jsem se zaregistroval, ale do termínu to nestihnu! V tomto případě nás, prosím, kontaktujte, možná na něco přijdeme. V opačném případě nás také kontaktujte a vaši předběžnou registraci ze seznamu vymažeme.

6 [12] SOUTĚŽ PŘINÁŠÍ LOVINKLAAN Lovinklaan Foundation má tu čest být sponzorem výroční soutěže IMAGINE. Podobně jako nadace, tak i soutěž IMAGINE se zaměřuje na podporu skupin a jednotlivců, aby si nenechávali pro sebe skryté bohatství nových námětů a návrhů, které se v naší společnosti vyskytuje. Lovinklaan Foundation bude sponzorovat soutěž IMAGINE částkou EUR, která bude udělena vítězi této soutěže. Finalista na druhém místě získá odměnu EUR. Pro finalistu na třetím místě čeká odměna ve výši EUR. Tyto ceny, vyplácené prostřednictvím provozní společnosti vítěze, budou použity k využití návrhů a k jejich dalšímu rozvoji a vývoji. Vyžadován bude také cenový návrh, kde bude stanoven způsob využití finančních prostředků. Tento bude spravován společně se standardními zprávami o postupu prací. O Lovinklaan Nadace Lovinklaan Foundation je jedním z významných akcionářů naší společnosti, přičemž je vlastníkem téměř dvaceti procent všech akcií. Jejím hlavním závazkem je zachování kontinuity ARCADIS a rozvíjení zaměstnanců. Ve spolupráci s ARCADIS představila nadace v roce 2001 Employee Share Participation Plan (ESPP). Tento plán umožňuje zaměstnancům nakupovat akcie ARCADIS NV s předem stanovenou slevou hrazenou nadací. Nadace Lovinklaan Foundation je hnací silou programu QUEST, který zjednodušuje sdílení znalostí prostřednictvím dočasných přestupů zaměstnanců. Nadace se také zaměřuje na vytváření synergií mezi provozními společnostmi a nadále vykonává svou činnost jako nejdůležitější akcionář. Díky tomu, že se může nadace aktivně účastnit soutěže IMAGINE, podporuje tak i nadále společnost ARCADIS a její zaměstnance! [13] KONTAKT Imagine... ARCADIS P.O. box LE Arnhem Nizozemí Ředitelka: Carla van Dokkum Projektový manažer: Elles Ophuis [14] PRAVIDLA A PŘEDPISY Oficiální pravidla IMAGINE

7 Níže jsou uvedena oficiální pravidla a předpisy soutěže IMAGINE. Zasláním příspěvku do této soutěže souhlasíte s oficiálními pravidly. Článek 1 Účastníci Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo skupiny jednotlivců. Jednotlivci musí být zaměstnanci společnosti ARCADIS nebo jedné z jejích dceřiných společností. Příspěvky musí být původním dílem a nesmí obsahovat žádné autorským zákonem chráněné materiály ve vlastnictví jiné osoby, jiných osob nebo společností. Článek 2 Příspěvky Účastníci soutěže se musí předem zaregistrovat do 1. března 2012 prostřednictvím formuláře pro předběžnou registraci, jenž bude brzy k dispozici na Účastníci se musí přihlásit do soutěže do 9. dubna 2012 prostřednictvím formuláře příspěvku dostupného na Účastník nebo zúčastněný tým může předložit několik příspěvků. Všechny příspěvky musí být podány v anglickém jazyce. Veškerá související korespondence bude také probíhat v anglickém jazyce. Za účelem splnění podmínek musí všechny příspěvky: Mít souvislost s ARCADIS; musí odkazovat na naše poslání a vizi a/nebo jeden ze sektorů Infrastruktura/budovy/životní prostředí/voda (nebo naše vlastní pracovní procesy!) Být udržitelné Mít souvislost se společností Být pokud možno výsledkem mezinárodní spolupráce Být kreativní ("úplně nové" nebo vyplývající z laterálního uvažování) Být proveditelné (dobrá, možná s trochou představivosti...) Být inovativní Být vysvětleny a ilustrovány na maximálně 10 stranách A4 Být podány včetně 1 A4 (písmo Times New Roman, velikost 12 bodů) s důrazem na klíčové aspekty příslušného návrhu! Třetí osoby nebo instituce, které přispěly přímo k myšlence nebo k předkládanému příspěvku, musí být uvedeny v příloze se stručným objasněním jejich úlohy a důležitosti jejich přispění. Předkládané příspěvky již mohly být přihlášeny do dřívějších soutěží. Účastníci mohou také přihlásit své nápady do jiných soutěží. Náklady vzniklé v průběhu přípravy příspěvku nebudou naším oddělením pro firemní komunikaci nebo ARCADIS NV propláceny.

8 Článek 3 Předložení Poplatek za přihlášku se nevybírá. Příspěvky musí být pokud možno předloženy elektronicky na adresu Z důvodu absolutní jistoty mohou být příspěvky také zaslány poštou na adresu: ARCADIS IMAGINE P.O. Box LE Arnhem Nizozemí Článek 4 Proces výběru a porota Dne 25. dubna 2012 vybere porota ARCADIS ze všech došlých přihlášek užší seznam kandidátů. Mezinárodní VIP porota vybere 3. května z tohoto užšího seznamu kandidátů finalisty. Vítěz bude zvolen z finalistů v průběhu IMM konaného června Článek 5 Omezená zodpovědnost a důvěrnost Porota a organizace budou zajišťovat maximální důvěrnost a péči o všechny doručené přihlášky. Nebudou přebírat zodpovědnost za přihlášky ztracené, poškozené, pozdě doručené z důvodu zpoždění na straně pošty, za škodu nebo újmu, nesprávné odeslání, nesprávné frankování, krádež nebo jiné faktory mimo svou kontrolu. Všichni členové poroty a další osoby s porotou související podepíší Prohlášení o zachování mlčenlivosti. Předložením příspěvku vyjadřují všichni účastníci souhlas s těmito Pravidly a předpisy jako závaznou právní dohodou. Zapojením se do této soutěže si účastník ponechává veškerá privátní vlastnictví všech práv průmyslového vlastnictví (včetně morálních práv) souvisejících s přihláškou a návrhem (návrhy) daného účastníka bez ohledu na podmínky pracovní smlouvy. Podmínkou pro podání příspěvku je udělení účastníkem společnosti ARCADIS, jejím dceřiným společnostem, zástupcům a partnerským společnostem trvalé, neodvolatelné, celosvětově platné, bezplatné, výhradní, dále licencovatelné a převoditelné oprávnění používat, prodávat, reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, publikovat, distribuovat, veřejně představovat, vytvářet odvozená díla z příspěvku a veřejně tento příspěvek vyobrazovat. Finalista (finalisté) se zavazuje (zavazují), že se zúčastní veškerých publikačních akcí, na které je ARCADIS pozve. Článek 6 Organizace zapojené do soutěže.

9 IMAGINE je iniciativa společnosti ARCADIS. IMAGINE je organizována projektovým týmem pro oddělení firemní komunikace ARCADIS, přičemž výkonná rada nese za tuto soutěž odpovědnost a vykonává nad soutěží dozor. Porota bude zvolena projektovým týmem IMAGINE. Porota posoudí všechny příspěvky podle kritérií shrnutých v článku 2 těchto předpisů. Článek 7 Ceny a slavnostní udělení cen Všichni finalisté si musí před slavnostním předávání cen připravit stručné prezentace. Pro zajištění jednotnosti a kvality této prezentace jsou finalisté povinni spolupracovat se specialistou na komunikaci Wendy Stoveland. Očekává se, že se všichni finalisté zúčastní slavnostního předávání cen osobně. Není-li to fyzicky možné, vyšlou zástupce, který může jejich cenu převzít. Slavnostní předávání cen se uskuteční června Přesné místo konání slavnostního předávání cen bude uvedeno později na webových stránkách IMAGINE. Všichni účastníci obdrží výsledky soutěže IMAGINE elektronickou zprávou. Článek 8 Arbitráž Veškeré spory mezi účastníky a Organizacemi zapojenými do soutěže jakéhokoliv druhu nebo povahy, vyplývající z těchto pravidel, budou po prvním neúspěšném pokusu o vyrovnání předloženy Arbitrážnímu výboru. Arbitrážní výbor bude sestávat ze tří členů zvolených porotou a organizací. Veškerá rozhodnutí Arbitrážního výboru budou konečná a závazná. [konec dokumentu]

Prosíme vás, abyste si vaše dokonale tvůrčí náměty a vynálezy nenechávali pro sebe.

Prosíme vás, abyste si vaše dokonale tvůrčí náměty a vynálezy nenechávali pro sebe. [1] CO JE IMAGINE? IMAGINE je soutěž, která podporuje jednotlivce i týmy při rozvoji a realizaci námětů k uplatňování pozitivních změn v naší společnosti. Jsme si jisti, že ve společnosti ARCADIS existuje

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje v rámci podpory roku Industry IV.0 a Průmyslové revoluce IV.0 druhý ročník soutěže PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována projektům financovaným z evropských fondů, díky nimž firma dosáhla špičkové technologické úrovně.

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Zentiva N.V. 7. ledna 2009 Zentiva N.V. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Vážení akcionáři, představenstvo společnosti Zentiva

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována podnikům, jejichž strategický plán rozvoje je zaměřen na inovace a dodržuje zásady trvale udržitelného

Více

FINprojekt 2015 Projekt roku v podnikových financích

FINprojekt 2015 Projekt roku v podnikových financích FINprojekt 2015 Projekt roku v podnikových financích Vážené dámy a vážení pánové, dokončili jste zajímavý projekt v oblasti controllingu nebo finančního řízení, který přispěl k zefektivnění systému řízení

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013. Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012

Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013. Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012 Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013 Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012 Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci vyznamenává výjimečné sociální projekty, které se

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

When Prague Meets Shanghai

When Prague Meets Shanghai When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP www.preciosalighting.com Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 2. ročník architektonické studentské soutěže Kaplicky Internship V Praze dne 1. dubna 2016 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu

T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových vypisuje veřejnou neanonymní soutěž, v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín Preambule T A L E N T D E S I G NU 7. ročník mezinárodní ceny designu PROPOZICE SOUTĚZE

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky.

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky. Dobrovolnictví mění svět! Dobrovolnictví má mnoho podob, ale všechny spojuje jedno: pomáháš-li lidem, je to prospěšné nejen jim, ale i tobě jako dobrovolníkovi samotnému. Při dobrovolnické činnosti se

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Kalendář průběhu projektu soutěže České hlavičky 2008

Kalendář průběhu projektu soutěže České hlavičky 2008 Kalendář průběhu projektu soutěže České hlavičky 2008 Únor 1.2. ustavující zasedání Klubu Českých hlaviček 13.2. slavnostní vyhlášení 2.ročníku soutěže spuštění www. stránek spuštění reklamní kampaně Červen

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s.

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. KOZEL LIDEM RADEGAST LIDEM PRAZDROJ LIDEM MANUÁL K PODÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI v systému GRANTYS Poslední verze: 15. června 2016 Obecné informace

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Hotel Collect Vítá vás Expedia

Hotel Collect Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Děkujeme, že jste se rozhodli pro spolupráci se skupinou Expedia, které patří mezinárodní síť předních značek cestovních služeb. Velmi nás těší, že vás můžeme přivítat

Více

Expedia Traveler Preference Vítá vás Expedia

Expedia Traveler Preference Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Vítá vás Expedia Děkujeme, že jste se rozhodli pro spolupráci se skupinou Expedia, které patří mezinárodní síť předních značek cestovních služeb. Velmi nás těší, že vás můžeme přivítat

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE PŘIHLÁŠKA 1. ročník celostátní soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Kategorie 4 A Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit Inovativní projekt s cílem získání druhotné suroviny z výrobků

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Smyslem Ceny Francouzsko-české obchodní komory je přispět ke zviditelnění obchodních vztahů mezi Francií a Českou

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Město Bruntál a lidé bruntálští aneb 800 let v drsném kraji I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla ustanovují

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

1. Podmínky účasti Zúčastnit se mohou všechny dechové orchestry z Evropy hrající v tradičním českomoravském obsazení dechového orchestru.

1. Podmínky účasti Zúčastnit se mohou všechny dechové orchestry z Evropy hrající v tradičním českomoravském obsazení dechového orchestru. Pořadatelé: UMĚLECKÁ AGENTURA BRIVA Brigita Hlaváčková Machatého 689 P.O. BOX 26 152 00 Praha 5 Tel. / fax: (+420) 251 810 014 e-mail: briva@volny.cz www.krajanka.eu NIPOS ARTAMA Blanická 4 P.O. BOX 12

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

předmět soutěže podmínky účasti zaměření a průběh soutěže

předmět soutěže podmínky účasti zaměření a průběh soutěže Lázně Luhačovice jsou díky své nezaměnitelné architektuře i nedotčené okolní přírodě velmi oblíbené, a to zejména u české klientely. S názvem města si každý hned spojí Vincentku, stavby Dušana Jurkoviče

Více

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU ZÁSADY PROGRAMU 1 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vyhlašuje následující ZÁSADY programu KRÁL ČESKÉHO OBCHODU. Tato verze zásad byla projednána

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Studentská kreativní soutěž KREAS

Studentská kreativní soutěž KREAS Studentská kreativní soutěž KREAS V rámci podpory spolupráce s neziskovými organizacemi vyhlašuje Fakulta multimediálních komunikací Kreativní soutěž KREAS pro studenty Fakulty multimediálních komunikací

Více

Absolutním vítězem se stane obchodník, který získá absolutně nejvyšší hodnocení ze strany zákazníků bez ohledu na kategorii zboží.

Absolutním vítězem se stane obchodník, který získá absolutně nejvyšší hodnocení ze strany zákazníků bez ohledu na kategorii zboží. MasterCard Obchodník roku 2014 pravidla hodnocení obchodníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Pořadatelem a generálním partnerem soutěže MasterCard Obchodník roku 2014 (dále jen soutěž) je společnost MasterCard

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR Mgr. Martin Kobert Kancelář TA ČR I. Programy TA ČR ALFA BETA OMEGA CENTRA KOMPETENCE Aktuálně se připravují další 1 1. Program ALFA posílení účinné

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

IIK Grand Prix Manuál on-line aplikace

IIK Grand Prix Manuál on-line aplikace IIK Grand Prix 2012 Manuál on-line aplikace Obsah Úvod... 3 Otevření webové stránky s aplikací... 4 Otevření aplikace a registrace účastníka přihlášky... 4 Výběr kategorie... 5 Vyplnění dotazníkového formuláře...

Více

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele CENTROPE_TT VOUCHER Průvodce pro žadatele Následující dokumentace poskytuje žadatelům užitečné informace a rady týkající se systému centrope_tt voucherů. Pozorně si prosíme, přečtěte následující instrukce.

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Průvodce účastí firem na konferenci 2016

Průvodce účastí firem na konferenci 2016 Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT 2016 Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2016 1/8 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro návštěvníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PRACOVNI PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3 1.3 PODÍL

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA Město Pohořelice zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016

POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016 POPAI STUDENT AWARD COMPETITION 2016 POPAI CENTRAL EUROPE pořádá soutěž POPAI STUDENT AWARD, která je zaměřena na podporu a rozvoj spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých odborných a uměleckých

Více

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Statut Ceny za aplikaci Age managementu

Statut Ceny za aplikaci Age managementu Číslo: NPK 19 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Název: Celkem stran: 6 Platnost od: 13.06.2013 Počet příloh: 0 Statut Cena Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu (v rámci projektu Společenské odpovědnosti)

Více

Soutěž pro designéry na téma funerální design. soutěžní podmínky

Soutěž pro designéry na téma funerální design. soutěžní podmínky Soutěž pro designéry na téma funerální design soutěžní podmínky Obsah soutěžních podmínek 5 Podmínky účasti Zadání Doplňující informace a technické specifikace 6 Termíny Odměny Realizace 7 Hodnocení Porota

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více