Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ Základní údaje o škole škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Ing. Jan Švarc předseda, Kolářová Milena, ing. Jitka Freundová, Mgr. Markéta Mašková, Dagmar Sychrová, Naďa Růžičková Dozorčí rada: ing. Pavel Šatný MBA Datum zařazení do sítě: Datum posledního zařazení do sítě: zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábor Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Luboš Pasák MBA, Marek Vošta, ing. Jitka Freundová Revizor: Ing. Iva Krausová 1.3. Údaje o školské radě Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Mgr. Jana Bozadžievová, Radka Nováková, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. Jitka Macháčková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta

2 1.4. součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní družina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 žáků školní družina 110 žáků školní klub 70 žáků školní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je považována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Žáci školy jsou převážně z mikroregionu Táborsko a okolí. Lokalizace školy však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty žáků a studentů. Největší část dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze využít jako kinosál, žákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládež. Materiálně technické zabezpečení hlavní činnosti bylo součástí schváleného rozpočtu a je rovněž podmínkou pro řádnou realizaci projektů předkládaných do SF EU, zejména Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 9 Odborné učebny Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Knihovny 2 1

3 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy: v každé učebně instalována zásuvka pro připojení k vnitřní síti školy a internetu Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 8 Mb/s. Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows 2003 server, MS Windows 2008 server Periferní zařízení Tiskárny (multifunkce, kopírky) 5 Dataprojektor 13 Smartboard (interaktivní tabule) 10 Vizualizér 2 Mikroskopy 7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání C/001 Základní škola; studium denní 2.2. Vzdělávací program Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence žáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola probíhala poprvé ve všech ročnících školy. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti žáků, který umožňuje individuální přístup. Žáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch (Goethe Institut) a YLET (Britská rada), na které v rámci celoživotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Pokračovala spolupráce se školami v rámci programu ACES a korespondenční spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Pro nadané žáky škola organizovala přípravu na zkoušky z anglického jazyka PET úrovně B1 (Cambridge University) a přípravu s e- learningovou podporou na testování ECDL.

4 2.3. ŠVP ZV Barevná škola Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Časová dotace v jednotlivých ročnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Cizí jazyk - němčina Mezisoučet hodin Povinně volitelný předmět ročník si vybírá vždy jeden, 9. ročník tři M Čj Ajk Njk ICT Počet hodin v ročníku Povinný počet hodin na jednotlivých stupních Maximální možný počet hodin v ročníku

5 2.4. Činnost školní družiny a školního klubu Výchova dětí naší školy nekončí povinnou výukou. Všem žákům byla věnována péče také po vyučování. Děti měly možnost trávit čas ve školním klubu, jenž jim byl k dispozici od 7:00 do 16:30 hodin. Náš program nabízel každému žáku na výběr mnoho aktivit Nabídka kroužků Šachy Vaření Kytara Flétna Sportovní hry Hry v angličtině Ruční práce Hry v německém jazyce Francouzština Výtvarná dílna Dramatický kroužek Zdravotnický kroužek Dovedné ruce Korálkování Počítačový kroužek Pokusy z přírody Country tance a step Taneční aerobic Akce školního klubu ZÁŘÍ Soutěž O nej foto z prázdnin Výtvarná soutěž na téma PRÁZDNINY Zeměpisná soutěž - kvíz Šipkovaná ŘÍJEN Sběr kaštanů Turnaj: PEXESO Exkurze do botanické zahrady Drakiáda Výtvarná soutěž na téma PŘÍRODA Biologická soutěž - kvíz Exkurze na sádky LISTOPAD Exkurze do mlýna Turnaj: ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Exkurze do divadla Výtvarná soutěž na téma POHÁDKA Pohádkový kvíz Sběratelská burza PROSINEC Mikulášské pečení perníčků Klubová vánoční dílna Návštěva vánoční výstavy Výtvarná soutěž na téma,,vánoce Vánoční dopoledne pro veřejnost LEDEN Hry na sněhu Turnaj: společenská hra ŽÍŽALY Výtvarná soutěž na téma,,zimní RADOVÁNKY První pomoc kvíz Exkurze do Měšic Záchranná služba Beseda na téma První pomoc ÚNOR Karneval Turnaj: DÁMA Výtvarná soutěž Svět kolem nás Vědomostní soutěž - kvíz Hádankářská soutěž Pyžamový den BŘEZEN Turnaj: KVARTETO Pěvecká soutěž Taneční soutěž Soutěž ve hře na hudební nástroj Výtvarná soutěž Zvířátka Literární kviz Exkurze do knihovny Bleší trh Velikonoční dopoledne pro veřejnost DUBEN Kuličkiáda

6 Turnaj: hra PIŠKVORKY Exkurze do hvězdárny Klubová velikonoční dílna Výtvarná soutěž na téma JARO Jarní kvíz Čarodějnický rej KVĚTEN Výlet do neznáma Dílna ke Dni matek Klubový táborák Turnaj: KŘÍŽOVKY A SUDOKU Výtvarná soutěž na téma MOJE RODINA Kviz Jak se známe Exkurze na farmu ČERVEN Dětský den Klubová celodenní vycházka Velká vodní soutěž Diskotéka Předprázdninový výlet

7 3. Základní údaje o pracovnících školy 3.1. Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 13 učitelů a 4 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (kroužky, školní družinu, školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoživotního vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Pavlína Dvořáková, Mgr. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoživotní vzdělávání zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity Koordinátor ICT, instruktor lyžování preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce Jitka Macháčková, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. učitelství 1. stupně tělesná výchova-zeměpis učitelka učitel speciální pedagog a metodik prevence Instruktor lyžování, snowboardingu a vodní turistiky Ošmyková Alena, Mgr. biologie - zeměpis učitelka Ivana Nejedlá, Mgr. Zuzana Buriánková Dana Jirků, Mgr. Zora Uhlířová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Petra Oubramová, Mgr. Jana Bozadžievová, Mgr. matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO anglický jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk učitelství 1. stupně učitelka učitelka učitelka učitelka učitelství 1. stupně učitelka Instruktor lyžování český jazyk, občanská výchova učitelka Instruktor lyžování německý jazyk, občanská výchova učitelka učitelství 1. stupně učitel, vychovatel Michala Ryzková Ivana Bobková Oksana Kostyba Radka Nováková, Bc. vychovatelství vychovatelka vychovatelství vychovatelka Instruktor lyžování vychovatelství vychovatelka vychovatelství Vedoucí vychovatelka 3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Alena Sušková, Ing. Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení Ekonomka, provozní manažerka

8 Linda Pravdíková Josef Mareš Jan Bárta, Ing. Monika Hlavničková Tetyana Kirpikova hospodářka provozní manažer správce sítě kuchařka vedoucí kuchařka 3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVPP Školící instituce Počet Zců Školení I. - práce s edukativními stavebnicemi (TOD) EDUXE, s.r.o. 20 Didaktické školení pro pedagogy - práce s ipadem SECTION Technologies, s.r.o. 16 Kyberšikana Společně k bezpčí o.s. 14 Školení II. - projektové vyučování (TOD) EDUXE, s.r.o. 20 Cambridge English Afternoon with Penny Ur and Ray Murphy Cambridge University Press 1 Englishbooks day with city and guilds City and Guilds 1 Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL DESCARTES, v.o.s. 2 Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce DESCARTES, v.o.s. 2 Holokaust ve vzdělávání Památník Terezín 1 Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti PaedDr. Ivana Bečvářová 2 Využití médií ve výuce dějepisu Ústav pro studium totalitních režimů 2 Keeping them on board: Teaching English to preschool children SmartiePRO 1 Písmo Comenia Script Národní institut pro další vzdělávání 4 Hygienické požadavky ve stravovacíh službách MUDr. Jarmila Číhalová 1 Integrované dítě v hodinách českého jazyka DESCARTES, v.o.s. 2 Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Národní institut pro další vzdělávání 3 Webprojekte im daf-unterricht GOETHE INSTITUT 1 Matematika, jazyk a komunikace DESCARTES, v.o.s. 1 Školení AAŠ Asociace aktivních škol 1 Pomoz mi! Volej 155! Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 1 Mit Sicherheit sprechen DESCARTES, v.o.s. 1 Malé hravé recepty do výuku němčiny I. Národní institut pro další vzdělávání 1 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů za rok 2012 Agentura DAKO spol. s r.o. 1 Zákoník práce aktuálně včetně novely od Olga Tučková - ODBORCONSULT-D 1 Problematika DPH pro organizace neziskového sektoru NAREX CONSULT, a.s. 1 etwinning Professional Development Workshop Hungarian etwinning National Support Service 1 Seminář Partnerství škol Comenius NAEP, Program Comenius 1 4. Zápis k povinné školní docházce a další zařazování žáků 4.1. Zápis k povinné školní docházce Na základě vstupních pohovorů bylo zapsáno 26 žáků do 1. třídy ve školním roce 2012/2013.

9 4.2. Odklad školní docházky Ředitel školy rozhodl odložit školní docházku 3 dětem na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny v Táboře a odborného lékaře Údaje o zařazování žáků - 2 žáků 7. ročníku bylo přijata na šestileté francouzské gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - 2 žáků 7. ročníku bylo přijata na Táborské soukromé gymnázium - 1 žáci 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - 14 žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolené střední školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Střední škola Počet absolventů SPŠ Tábor obor pozemní stavitelství 1 Gymnázium Soběslav 2 Gymnázium Pierra de Coubertina 3 Obchodní akademie 3 Střední zdravotnická škola Tábor 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 1 Pražská konzervatoř na rejdišti hudebně dramatický obor 1 Střední škola Aloyse Klara rekondiční a sportovní masér 1 Centrum odborné přípravy Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2012/2013 třída počet žáků z toho snížená hodnocení průměrný absence na žáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,000 37,96 0 Mgr. Macháčková Jitka 2.A ,019 42,00 0 Mgr. Šedivá Pavla 3.A ,094 57,37 0 Mgr. Kubelová Jana 4.A ,165 43,51 0 Mgr. Chlpíková Klára 5.A ,288 37,26 0 Mgr. Nováková Jana 6.A ,356 36,33 0 Mgr. Ošmyková Alena 7.A ,250 47,79 0 Mgr. Hofbauer Ivana 8.A ,402 74,87 0 Mgr. Sekal Aleš 9.A ,540 82,64 0 Mgr. Dvořáková Pavlína Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N - nehodnocen 5.2. Mezinárodní zkoušky Škola se zapojila do systému testování YLET (The British Council), kterého se žáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 8 žáků Movers - 12 žáků

10 Flyers - 9 žáci Jeden žák úspěšně složil zkoušku KET (úroveň A2), tři žáci složili zkoušku PET (úroveň B1), z toho 2 žáci s vynikajícím výsledkem úrovně B2. 5 žáků úspěšně složilo zkoušky Fit in Deutsch 1 (úroveň A1) a 6 žáků složilo zkoušky Fit in Deutsch 2 (úroveň A2) Testování žáků v rámci projektu NIQES Vyhodnocení školy Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny. Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (Obtížnost 1) v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (Obtížnost 2), protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh téměř bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy. Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí vyhodnocení pro třídu), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť. Úlohy v testu byly rozděleny do několika tematických částí podle toho, čeho se týkaly to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné školy,tím méně že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole. Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet

11 upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. 6. ročník Německý jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 56,48% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 61,67% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 93,28% Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 87,47%

12 9. ročník Německý jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 77,67% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 95,67% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 65,97% Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 81,67%

13 6.1. Údaje o integrovaných žácích: Prospěchově slabším žákům a žákům s vysokým počtem zameškaných hodin byla věnována individuální speciální pedagogická péče ve vyučování i mimo něj. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici žákům, rodičům i pedagogickému týmu. Dvěma integrovaným žákům se věnoval dvakrát týdně speciální pedagog mimo rámec základního učebního plánu v rámci reedukace: - je nabídnuta dětem, u kterých jsou zjištěny SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) a zdravotní potíže mající vliv na vzdělávání dítěte - forma reedukace: 2 x týdně, ráno před vyučováním 30 minut - při práci s žáky se SPU pedagog vychází z doporučení PPP a z konzultací s jednotlivými učiteli, v souladu s IVP daných žáků - ve školním roce 2012/2013 využívali hodiny reedukace 3 žáci - v rámci reedukace se využívají kompenzační a speciální pomůcky a učebnice, pracovní sešity (speciální čítanky, doplňovací cvičení, různé materiály pro rozvoj čtení, uč.pro rozvoj matematické představivosti, listy na procvičování grafomotoriky, písmenka na skládání, měkké a tvrdé kostky, Logico uč. systém pro 1. Stupeň a 2. stupeň základních a spec. škol, ), bzučák, počítačové programy pro žáky s SPU - v rámci reedukace pedagog uplatňuje individuální přístup, který zohledňuje pomalejší pracovní tempo žáků s SPU a se zdravotním znevýhodněním - dyslexie, dysgrafie a dysortografie čtení krátkých a jednoduchých slov, orientace v zajímavém textu pro děti, jeho porozumění, skládání slov, vět - plněním různých rébusů a doplňovaček, uvolňovací cviky v rámci rozvoje jemné motoriky, procvičování zrakové a sluchové analýzy a syntézy, děti používají různé kompenzační pomůcky, časté využití pomůcky Logiko je to u dětí velmi oblíbená pomůcka - dyskalkulie zaměření na rozvoj matematické představivosti, prostorové orientace a práci s názorem, žáci i zde používají kompenzační pomůcky, Logiko procvičování do 20, do 100, násobilky rozvoj logického myšlení - reedukace žákům napomáhá ke zlepšení výsledků ve vyučování i ke zvýšení jejich sebevědomí 6.2. Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho průřezovými tématy, minimálním preventivním programem a volnočasovými aktivitami. Škola nabízela ve své aktivity i ostatním školám i jednotlivým dětem v regionu (filmové festivaly, spolupráce s neziskovými organizacemi). S touto problematikou souvisí aktivity: - byl aktualizován Minimální preventivní program, ve kterém se zaměřujeme především na vytváření příznivého a přátelského klimatu ve škole, důraz klademe na včasné rozeznání náznaků šikany, na stálém zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem, mezi vrstevníky a třídními kolektivy - Poradenské centrum (vých.poradce a preventista) fungovalo ve standardním rozsahu pro pomoc dětem, učitelům a rodičům při řešení menších i větších problémů, pro žáky a rodiče máme nástěnku s informacemi z oblasti výchovného poradenství a prevence společensky nežádoucích jevů

14 - v rámci utváření dobrých vztahů ve třídách, mezi žáky různých ročníků a mezi pedagogy a žáky působil na škole Dětský parlament zvoleni jsou vždy dva zástupci každé třídy, děti se tímto zapojují do řešení různých problémů týkajících se školy, spolurozhodují, učí se jednat s dospělými - žáci 1,- 3.tříd se zapojili do celostátní soutěže Zdravé zuby - ve spolupráci s ČČK pracoval na škole kroužek zdravovědy - žáci tohoto kroužku se zúčastnili okresní soutěže Mladý zdravotník - umístili se na 1.místě a postoupili do krajského kola, kde skončili na 3. místě - zapojení do programu: Normální je nekouřit ročník - program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk - žáci 2. stupně se zúčastnili outdoorových filmů Filmový festival zimních sportů - v naší škole byl promítán dokumentární cyklus Jeden svět mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v tísni ve spolupráci s Komunitním centrem pro mládež Cheiron T, této projekce se zúčastnila třída naší školy tyto dokumenty jsou pro děti velmi zajímavé a následná diskuze o zhlédnutých filmech velkým přínosem - žáci 7.třídy se zúčastnili besedy z oblasti z sexuální výchovy MUDr.Šmrhová - pedagogický tým se zúčastnil školení pod vedením Mgr. M. Veselé Prevence ve škole - Kyberšikana 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2012/2013 se škola zabývala vzděláváním v jazykové oblasti a oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem vzdělávání v jazykové oblasti je příprava na zkoušky v systému The British council a Goethe institutu. Bylo otevřeno celkem pět celoročních kurzů v následujících úrovních: KET, PET a FCE. Aktivity podporující sociální integraci škola nabídla táborské veřejnosti ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron-T. Vrcholem těchto aktivit byly tři filmové festivaly pořádané ve spolupráci s nadací Člověk v tísni při České televizi a Cheironem- T o.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapoval prostřednictvím dokumentárních filmů oblast lidských práv ve světě. Další dva filmové festivaly Expediční kamera a Festival zimních sportů byly určeny táborské veřejnosti, ale i druhému stupni základních škol. Nedílnou součástí sociální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit, které škola nabízí prostřednictvím školního klubu. Průřezovým tématem výše zmíněných oblastí byla intenzivní spolupráce s většinou táborských neziskových organizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálová sbírka), ale i seniory (např. G-centrum jazykové kurzy) Vzdělávací a další projekty ve školním roce 2012/ Technika očima dětí Hlavním cílem projektu je podpora technického vzdělávání na Základní škole Bernarda Bolzana, a to zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět práce a Člověk a příroda. Tento záměr je nejen v souladu s danou výzvou, ale zejména s operačními cíli opatření 2.1 Programu rozvoje Jihočeského kraje. Projekt usnadní žákům osvojení klíčových kompetencí technického zaměření (i manuální zručnosti) univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce, studiu na středních školách, ale i v běžném životě. Dílčí cíle projektu: - systematická inovace stávajícího švp, která bude zohledňovat specifika školy a zároveň vycházet z koncepčních připomínek a materiálů připravených vyučujícími dotčených předmětů. - praktické ověření nových metod výuky technicky zaměřených předmětů (Člověk a svět práce, Fyzika, IC technologie) a vytvoření mezipředmětových vazeb - příprava a realizace projektové výuky s technickým zaměřením - vybavení školy potřebnými technologiemi, nástroji, pomůckami a materiálem - příprava a realizace exkurzí s workshopy na středních školách jihočeského regionu s technickým zaměřením.

15 Celkovým výstupem projektu je inovovaný vzdělávací systém podporující technické dovednosti nejen žáků, kteří se budou účastnit realizace projektu, ale i žáků v monitorovací fázi. Zároveň budou podpořeni pedagogičtí pracovníci vyučující dané předměty Projekt Bolzanova interaktivní škola Na základě aktuální evaluace školy ze dne , strategického plánu rozvoje školy a v souladu s usneseními správní rady Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. byly předloženy projektové žádosti do operačních programů ROP a OP VK. Předložené projekty byly následně podpořeny ze SF EU a jejich realizace je východiskem ke zpracování projektového záměru projektu Bolzanova interaktivní škola. S ohledem na to, že projektem Bolzanova barevná škola podpořeným z ROP byla vytvořena infrastruktura pro výuku přírodovědných předmětů a že následným projektem financovaným z OP VK bylo podpořeno především jazykové vzdělávání a oblast ICT, je nutno podpořit předkládaným projektem výuku přírodovědných předmětů. Čtenářská gramotnost na ZŠ Bernarda Bolzana vykazuje pouze standardní úroveň (viz dlouhodobé výsledky testování SCIO), proto bude podpořena také tato oblast. Cíle projektu - Zkvalitnění čtenářské gramotnosti dětí - Rozvoj matematických dovedností žáků - Inovace a zkvalitnění výuky v předmětech přírodovědného zaměření - Finanční gramotnost žáků Cílová skupina žáci - Individualizace výuky o Čtenářská gramotnost Podpořeni byli žáci 6. a 7. ročníku V 6. i 7. ročníku byla jedna hodina věnovaná čtenářské gramotnosti vyučována v rámci předmětu Český jazyk a literatura a žáci byli rozděleni dle vstupní úrovně čtenářských dovedností na dvě skupiny, hodinová dotace u obou skupin byla 1 hodina nad rámec RVP (započítány byly 2 hodiny v 6. a 2 hodiny v sedmém ročníku) Implementace do švp Barevná škola o Matematika Podpořeni byli žáci 6. a 7. ročníku V 6. ročníku byla jedna hodina věnovaná matematické gramotnosti vyučována v rámci předmětu Matematika a žáci byli rozděleni dle vstupní úrovně matematických dovedností na dvě skupiny, hodinová dotace u obou skupin byla 1 hodina nad rámec RVP (započítány byly 2 hodiny) V 7. ročníku byla jedna hodina věnovaná matematické gramotnosti vyučována v rámci předmětu Matematika a žáci byli rozděleni dle vstupní úrovně matematických dovedností na dvě skupiny, hodinová dotace u obou skupin byla shodná s RVP (započítána byla 1 hodina) V 9. ročníku byla jedna hodina věnovaná matematické gramotnosti vyučována v rámci nabídky volitelných předmětů - volitelná matematika, (započítána byla 1 hodina) Implementace do švp Barevná škola - Inovace a zkvalitnění výuky o Přírodní vědy Podpořeni byli všichni žáci ZŠ Bernarda Bolzana Byly vytvořeny výukové materiály, které byly ověřeny ve výuce v rámci předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a příroda o Finanční gramotnost Podpořeni byli žáci druhého stupně ZŠ Bernard Bolzana Byly vytvořeny výukové materiály, které byly ověřeny ve výuce v rámci předmětů matematika a výchova k občanství

16 7.3. Účast žáků školy v soutěžích Jméno žáka Třída Umístění Soutěž, akce Kategorie Bára Drhovská 4.A 1.místo Lucie Pergerová 9.A Jan Váňa 6.A Jan Váňa 6.A Petra Kolářová 7.A 2. místo Anna Mašková 9.A 3. místo Petra Kolářová 7.A 1. místo Štěpánka Bažantová, Anna Mašková Nejlepší výsledek v Jihočeském kraji Nejlepší výsledek v Jihočeském kraji Nejlepší výsledek v Jihočeském kraji Vodní záchranná služba Testování anglického jazyka Testování obecných studijních předpokladů Testování matematiky Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo 9.A 3. místo Jihočeský zvonek deváté třídy šesté třídy šesté třídy kategorie I.A kategorie I. kategorie I.A III. kategorie - duo Josefína Dušková 9.A 3. místo Jihočeský zvonek IV. kategoie Marii Soldátové 6.A 1. místo Jihočeský zvonek II. kategorie Anna Chabrová 7.A 2. místo Jihočeský zvonek V.Stibal, D. Linhart, T. Foral, L.Fořt, M.stibal 2.,4.a 5.třída 1. místo Mária Soldátová 6.A bronzové pásmo Klára Libichová 2.A 3. místo Ondřej Javorský 5.A 1. místo plavání Barbora Drhovská 4.A 2. místo plavání Silvie Voštová 2.A 1. místo tanec Okresní kolo Hlídek Mladých zdravotníků Jihočeský zvonek - krajské kolo Atletický přebor Táborska II. pásmo - kategorie - sólo 1. stupeň II. kategorie - sólo 2. třída - hod míčkem Letní pohár Jihočeského kraje Letní pohár Jihočeského kraje Mistrovství ČR Belly Dance 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI z března 2009 Celkově má škola potřebné zdroje pro zajištění školního vzdělávacího programu. Zapojení do projektů a programů za účelem rozvoje školy je příkladné. Prostřednictvím otevřené komunikace, nastavených pravidel a funkčního autoevaluačního systému se vedení školy daří uvádět do praxe koncepční záměry a cíle. Výraznou roli tu sehrává demokratický styl řízení, delegování pravomocí

17 na zástupkyně ředitele, učitele specialisty, třídní učitele a další pracovníky a důraz kladený na týmovou spolupráci. To významně přispívá ke ztotožnění se pracovníků s filosofií školy, s jejími cíli a kulturou. Řízení školy je příkladem dobré praxe. Škola má nadstandardní podmínky pro svou činnost. Škola velmi dobře plní svoji vzdělávací funkci. Průběh vzdělávání vykazuje výraznou převahu pozitiv. Vzdělávání směřuje ke klíčovým kompetencím. Spolupráce a výměna informací s partnery školy je cílena na zkvalitňování podmínek a průběhu vzdělávání. Dokládá otevřenost k podnětům zvenčí a uplatňování klientského zaměření školy (žák, rodič, zřizovatel, učitel, společnost). Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umožňuje rovnost v přístupu ke vzdělání. Školní vzdělávací program je plně v souladu s dokumentem MŠMT pro základní vzdělávání. Škola vychovává a vzdělává žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad. Vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty, žáci jsou vzděláváni v bezpečném prostředí. Kontakty se zahraničními školami obohacují vzdělávání žáků. Finanční zdroje umožňují realizaci vzdělávacího programu. Škole se dlouhodobě daří získávat významné finanční prostředky a partnerské kontakty prostřednictvím grantů a rozmanitých projektů, včetně mezinárodních. Dotace a prostředky z rozvojových programů jsou využívány účelně. Vedení školy cíleně a promyšleně naplňuje koncepci školy. Spolu s pedagogickým sborem vytváří silný tým, kterému se daří uvádět do praxe nové strategie učení rozvíjející klíčové kompetence žáků. Škola je celkově hodnocena jako nadprůměrná, v mnoha oblastech je příkladem dobré praxe. 9. Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2011 v tis. Kč: 9.1. Majetek - nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 9 tis. Kč zahrnuje projekt na novou jazykovou učebnu, která bude dokončena v roce nárok na dotaci ve výši 141 tis. Kč představuje pohledávku z titulu doplatku dotace z OPVK ECDL-cesta k multimediální výuce 9.2. Zdroje krytí - výsledek hospodaření za rok 2011, část zisku ve výši Kč ,86 byla dle rozhodnutí správní rady použita na krytí ztrát minulých let, zbývající část zisku ve výši Kč ,94 byla převedena do rezervního fondu, - vlastní jmění bylo sníženo o částku účetních odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotace proti ostatním výnosům (v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., 38/9) 9.3. Celkové výnosy v tis. Kč Hlavní činnost provozní dotace příspěvky obcí, školné účelové dotace 0 dotace OPVK neinvestiční část úroky 3 tržby za obědy 941 dary 15 snížení VJ proti účetním odpisům 659 ostatní výnosy Celkem hlavní činnost Doplňková činnost hostel 351 pronájem 75 vzdělávání 101 festivaly 33 ostatní 17 Celkem doplňková činnost 577

18 Výnosy celkem Celkové náklady v tis. Kč Hlavní činnost mzdy včetně mzdy ředitele zákonné odvody, sociální náklady učební pomůcky 212 nájem budovy 253 energie 719 úklid 240 obědy 699 pobyty žáků 778 účetní odpisy 818 dotace OPVK neinvestiční část ostatní provozní náklady Celkem hlavní činnost Doplňková činnost mzdy 235 zákonné odvody 44 ostatní provozní náklady 258 Celkem doplňková činnost 537 Náklady celkem Hospodářský výsledek 136 tis. Kč Hospodaření v rámci doplňkové činnosti skončilo za rok 2012 ziskem před zdaněním ve výši 40 tis. Kč. Hlavní činnost provozovaná na neziskovém principu vykázala na konci účetního období celkový zisk před zdaněním ve výši 96 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2012 navýšen a k činí ,94 Kč. Ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2012 provedla auditorská společnost ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o., registrovaná pod číslem Osvědčení Komory auditorů ČR: Náklady na vlastní činnost (správu) společnosti nejsou vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají pouze drobné režijní náklady (energie, kancelářské potřeby) související s organizací zasedání. Členové správní a dozorčí rady odměny nepobírají Hlavní a doplňková činnost V roce 2012 byla dokončena realizace projektů Bolzanova kreativní škola a ECDLcesta k multimediální výuce, současně pokračovala realizace projektu Bolzanova interaktivní škola. V polovině roku 2012 byl zahájen nový projekt Technika očima dětí. Všechny čtyři projekty jsou financované z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hostel ZŠ Bernarda Bolzana je členem České hostelové asociace a je registrován na několika webových stránkách nabízejících ubytování v České republice a v zahraničí. Kapacita činí celkem 31 lůžek. Jedná se o 9 pokojů včetně jednoho bezbariérového. Ceník za ubytovací služby zvýhodňuje mládež do 26-ti let. Následující tabulka znázorňuje procentické využití ubytovací kapacity v jednotlivých měsících roku 2012.

19 100,00% Využití kapacity ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 36,94% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 20,29% 14,19% 1,87% 4,89% 5,62% 7,70% 2,90% 19,78% 9,37% 2,69% 16,75% Byl zachován rozsah nabídky jazykových kurzů. Účastníky těchto kurzů jsou často žáci a absolventi ZŠ Bernarda Bolzana. V první polovině roku pokračovala série počítačových školení v rámci projektu ECDL cesta k multimediální výuce. Dále bylo možno zlepšit příjmy společnosti příležitostným podnájmem vybraných prostor školy. Spolupráce s neziskovými organizacemi byla završena třemi filmovými festivaly (Jeden svět, Expediční kamera a Zimní sporty). Školní jídelna-výdejna úspěšně nabízela široký sortiment doplňků stravy a nápojů. Přepočtený počet všech zaměstnanců činil 22,774 osob. Další informace o činnosti organizace, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s., a o složení a kvalifikaci lidských zdrojů jsou uvedeny ve zprávě o činnosti za školní rok 2011/12 a školní rok 2012/ Závěr Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy. V roce 2012 došlo ke změnám ve složení správní rady: funkční období vypršelo Martinu Krejčímu a novým členem rady byla zvolena Mgr. Markéta Mašková. V Táboře, 11. září 2013 Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ. Školní rok 2014/2015

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ. Školní rok 2014/2015 Výsledky testování školy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ Školní rok 2014/2015 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace Termín akce: 11.05.2015 22.05.2015 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Evaluace školy 2007/2008 Vypracovali: Zpracovala: zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Mgr. Markéta Mašková Tábor, 31. srpna 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Škola... 3 1.2. Zřizovatel...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více