Statická změna zatížení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statická změna zatížení"

Transkript

1 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jinými slovy: Při změně zatížení zůstane vozidlo v nastavené výšce, zatímco u konvenčního vzduchového pérování musí být výška doregulována ručně. Pomocí signálu rychlosti dokáže elektronická regulace výšky na rozdíl od konvenčního vzduchového pérování rozlišit mezi statickou a dynamickou změnou zatížení. Díky tomuto rozlišení je možné optimálně reagovat s ohledem na momentální provozní stav vozidla (jízda, příp. nakládání a vykládání). Statická změna zatížení Dynamická změna zatížení Statická změna zatížení nastává při změně zatížení vozidla v klidu nebo při nízkých rychlostech. Tato změna vyžaduje kontrolu momentální hodnoty a případné doregulování pomocí zavzdušnění nebo odvzdušnění odpovídajících měchů vzduchového pérování v krátkých časových intervalech. Elektronická regulace výšky provádí tuto kontrolu každou sekundu. Kontrolní interval lze nastavit v parametrech. Dynamická změna zatížení je způsobena hlavně nerovnostmi vozovky a ve větší míře nastává při vyšších rychlostech. Dynamickou změnu zatížení by měly vyrovnávat pružné měchy pérování. V tomto případě není zavzdušnění či odvzdušnění měchu žádoucí, neboť pouze uzavřený měch vykazuje téměř stálé pružící vlastnosti. Jakmile je přebytečný vzduch při propružení kola směrem dolů vypuštěn, musí být později při zpětném pohybu nahoru opět doplněn, což má za následek vetší zatížení kompresoru a vyšší spotřebu paliva. Z tohoto důvodu probíhá při vyšších rychlostech regulace v podstatně delších časových intervalech, zpravidla každých 60 sekund. Porovnávání požadovaných a momentálních hodnot probíhá nadále bez přerušení. Protože není dorovnávána každá nerovnost vozovky, např. při nízké kvalitě silnice, je spotřeba vzduchu elektronického vzduchového pérování nižší než je tomu u konvenční regulace výšky pomocí ventilu vzduchového pérování. 51

2 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Jízdní výška Aktivace/Deaktivace prostřednictvím: Jízdní výška Závislost na rychlosti vozidla (nastavení přes diagnostiku) Spínač SmartBoard Dálkové ovládání přívěsu Ovládací box Dálkové ovládání pro celou soupravu Přepnutí mezi jízdní výškou I a II přes SmartBoard Přepnutí mezi jízdní výškou I a II dálkovým ovládáním Jízdní výška I (normální výška/úroveň) Nastavitelná, s překročením mezní rychlosti (RTR) Jízdní výška II Nastavitelná, s překročením mezní rychlosti (RTR) Jízdní výška III Nastavitelná pouze přes mezní rychlosti Výška vyklápění Nastavitelná (do 100 km/h); lze ji použít též jakožto jízdní výšku IV. K tomuto účelu musí být rychlost RTR nastavena též na 100 km/h, jinak se doreguluje jízdní výška. Lze aktivovat i deaktivovat Memoryniveau (výška v paměti pro rampu) Memoryniveau 1 a 2 Memoryniveau 1 a 2 Memoryniveau 1 a 2 1 Jízdní výška I (normální výška / úroveň) 2 Jízdní výška II 3 Jízdní výška III 4 Výška vyklápění Jízdní výška I (normální výška) Termínem jízdní výška (normální výška) se rozumí požadovaná výška, která je stanovena výrobcem vozidla, popř. výrobcem náprav pro zajištění optimálního provozu (optimální výška nástavby). Ve vztahu k ostatním jízdním výškám má zvláštní význam. Jízdní výška I určuje celkovou výšku vozidla, která je vázána na meze stanovené zákonnými předpisy. Současně se jedná o výšku určující těžiště vozidla, jenž má rozhodující vliv na dynamické chování vozidla při jízdě. Jízdní výška I (normální výška) je také označována jako konstrukční výška vozidla. 52

3 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jízdní výška II Jízdní výška II se nastavuje jako rozdíl vůči jízdní výšce I. Je-li jízdní výška II nižší než jízdní výška I, musí být tato hodnota do diagnostiky zadána v jako negativní hodnota. Jízdní výška II se používá k těmto účelům: při provozu návěsu za tažnými vozidly (vodorovnou nástavbu přípojného vozidla tak lze zachovat i při použití tažných vozidel s různými výškami točnice) ke snížení spotřeby paliva nebo ke snížení těžiště vozidla a tedy ke zvýšení jeho příčné stability. Při snížení vozidla v závislosti na rychlosti se vychází z toho, že vozidlo jede při vyšších rychlostech po natolik dobré vozovce, že není nutné využívat celý zdvih měchů. Přizpůsobení na výšku různých motorových vozidel. Snížení odporu vzduchu. Jízdní výška III Jízdní výška III je stejná jízdní výška jako JV II, avšak odpovídá nejvyšší výšce nástavby a je tedy nejvyšší jízdní výškou. Příklad použití jízdní výšky III: k přizpůsobení výšky točnice při použití různých tažných vozidel Výška vyklápění Výška vyklápění se používá pouze pro stojící vozidlo nebo u vozidla jedoucího velmi nízkou rychlostí, a to k snazší vykládce. Při dosažení mezní rychlosti se samočinně obnoví poslední použitá (uložená) jízdní výška. Příklad použití výšky vyklápění: Snížení výšky vyklápěcího vozidla k zamezení tvrdého vypružení při náhlém odlehčení (sesypání nákladu). Automatické uvedení vozidla s cisternou do nejvýhodnější polohy pro vyprázdnění. Zvýšení bezpečnosti (stability) stojícího vozidla Vykládací výšku lze použít též jakožto jízdní výšku IV. Memoryniveau (výška v paměti pro rampu) Pojmem Memoryniveau se rozumí uložené výšky vozidla, které umožňují například přímo najet na určitou rampu. Memoryniveau nabízí možnost vhodně nastavit výšku vozidla pro potřeby naložení a vyložení. Přednastavená výška se vztahuje na celé vozidlo. Pro každý systém lze využít dvě rozdílné výšky uložené v paměti. K aktivaci memoryniveau je nutné dálkové ovládání ECAS nebo SmartBoard. Možnost nastavení memoryniveau: při nakládání/vykládání stojícího vozidla nebo při nízkých rychlostech. Narozdíl od výšky vyklápění, která je trvale uložena v řídicí jednotce (ECU), lze memoryniveau kdykoli zadat nebo změnit. Memoryniveau zůstane v systému uložena tak dlouho (i při vypnutém zapalování), než ji uživatel změní. 53

4 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Kalibrace senzorů výšky K dispozici jsou tři možnosti. 3-bodová kalibrace Kalibrace zadáním mechanických rozměrů Kalibrace načtením kalibračních dat ze souboru 3-bodová kalibrace pomocí počítačové diagnostiky Tento způsob kalibrace je stejný jako v případě běžných systémů ECAS. Zvolte nápravu, která má být kalibrována. Stiskněte tlačítko Spustit kalibraci. Tlačítky pro zvedání/spouštění uveďte vozidlo do jízdní výšky I. Stiskněte tlačítko Jízdní (normální) výšku uložit. Zobrazí se vstupní pole, do kterého je nutno zadat výšku ložné plochy nebo horní hrany rámu vozidla od silnice při běžné výšce (v mm). Tlačítky pro zvedání/spouštění uveďte vozidlo do horní výšky. Stiskněte tlačítko Horní výšku uložit. Zobrazí se vstupní pole, do kterého je nutno zadat výšku ložné plochy nebo horní hrany rámu vozidla v horní výšce od silnice (v mm). Tlačítky pro zvedání/spouštění uveďte vozidlo do spodní výšky. Stiskněte tlačítko Spodní výšku uložit. Zobrazí se vstupní pole, do kterého je nutno zadat výšku ložné plochy nebo horní hrany rámu vozidla ve spodní výšce od silnice (v mm). Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se odpovídající okno. Toleranční hodnoty kalibrace Jízdní výška I se musí nacházet v rozmezí TT (Timer Ticks), rozsah základní charakteristiky činí TT. Není-li kalibrace plausibilní, zobrazí se v diagnostické paměti chyba charakteristiky. Výška horního dorazu: Horní výška musí být vyšší než součet jízdní (normální) výšky a trojnásobku tolerance požadované výšky (lze nastavit diagnostikou) + 5 mm. Platí vztah: horní výška > jízdní výška + 3 x tolerance požadované výšky + 5 mm Výška spodního dorazu: Spodní výška musí být nižší než rozdíl mezi jízdní výškou a dvojnásobku tolerance požadované výšky. Platí vztah: spodní výška < jízdní výška 2 x tolerance požadované výšky Kalibrace Zadání mechanických rozměrů Při tomto typu kalibrace se zadává pouze délka ramene páky výškového senzoru ECAS (měří se délka ramene mezi bodem otáčení a bodem připojení táhla) a vzdálenost normální výšky k horní a spodní výšce v mm. Z těchto údajů je automaticky vypočítáno rozlišení pro úhel natočení/dráhu propružení. Poté musí být ještě kalibrována jízdní (normální) výška. Zvolte nápravu, která má být kalibrována. Stiskněte tlačítko Spustit kalibraci. Zadejte délku páky mezi bodem otáčení senzoru výšky a bodem připojení táhla. Zadejte odchylku od horní a spodní výšky. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Tlačítky pro zvedání/spouštění uveďte vozidlo do jízdní (normální) výšky. Stiskněte tlačítko: Jízdní (normální) výšku uložit. 54

5 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se odpovídající okno. Kalibrace Nahrát kalibrační data ze souboru Tento způsob kalibrace se doporučuje u velkých sérií. Údaje pro kalibraci se zjistí u vzorového vozidla a uloží se do souboru pomocí příkazu Zapsat kalibrační data do souboru. Údaje by měly být uloženy přímo do souboru s parametry *.ECU. Pak proběhne kalibrace automaticky v rámci nastavení jednotky ECU. Samostatná kalibrace není nutná. Předpokladem je, že poloha senzoru výšky, délka páky a délka táhla (tyčky) vzhledem k nápravě jsou u všech vozidel stejné. Zvolte nápravu, která má být kalibrována. Stiskněte tlačítko Spustit kalibraci. V dialogu vyberte příslušný soubor s uloženými kalibračními daty. Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se odpovídající okno Spínač výšky vyklápění U vozidel s elektronickou regulací výšky lze připojit spínač vyklápěcí výšky. Je-li například tento spínač umístěn na vyklápěcí korbě, je při sklápění korby vozidlo v závislosti na základní výšce automaticky sníženo na předem definovanou (parametrovanou) výšku. V ideálním případě odpovídá tato hodnota výšce dorazu, popř. kalibrované dolní výšce. Lze tak zabránit přetížení agregátu nápravy při náhlém odlehčení (sesunutí nákladu). Tato funkce se automaticky vypíná při rychlosti v > 10 km/h. Je-li výška vyklápění nastavena mimo parametrovanou spodní nebo horní výšku, je zdvih omezen právě na tyto hodnoty výšky. Vyklápěcí výšku lze nastavit pouze v rozmezí mezi horní a spodní kalibrovanou výškou, i když je v parametrech zadaná hodnota mimo tento rozsah. Funkci výšky vyklápění lze prostřednictvím SmartBoard trvale deaktivovat, např. při provozu se silničním finišerem. Do diagnostického programu byly integrovány 2 nové parametry pro vyklápěcí výšku: Snížení nástavby až na dorazy, nebo Snížení nástavby na úroveň spodní kalibrační výšky. Tyto parametry platí rovněž pro aktivaci této funkce přes SmartBoard nebo ovládací box. Diagnostika: V diagnostice byl vytvořen nový parametr výšky vyklápění související s rychlostí vozidla. Díky tomuto parametru lze vykládací výšku použít doplňkově také jako jízdní výšku IV (normální výška 4). Kromě toho mohou vstupy spínačů pro jízdní výšku I, jízdní výšku II nebo jízdní (normální) výšku a spínače výšky vyklápění pracovat nezávisle na sobě. SmartBoard: SmartBoard (verze E1) nabízí možnost deaktivace funkce výšky vyklápění. Vypnutím této funkce se zabrání tomu, aby vyklápěcího vozidlo kleslo při vykládání na dorazy a poškodil se tak např. silniční finišer nebo samotné vyklápěcí vozidlo. 55

6 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Spínač výšky vyklápění Spínač výšky vyklápění Kabel: 4pólový s otevřeným koncem červená = koncový stupeň GIO Pin 1 hnědá = kostra Y-kabel, když je realizován společně s pomocí při rozjezdu na jedné přípojce GIO, je třeba použít kabel pro nucené spuštění. Spínač výšky vyklápění není součástí nabídky WABCO Spínač výšky vyklápění není součástí nabídky WABCO Ovládání zvedacích náprav Ovládání zvedací nápravy 1 Je-li vozidlo vybaveno zvedacími nápravami, může systém Trailer EBS automaticky ovládat tyto nápravy v závislosti na aktuálním zatížení. K tomu je nutné k příslušným přípojkám GIO na modulátoru TEBS E připojit ventil zvedací nápravy (s vratnou pružinou) a/nebo impulsně řízený blok elektromagnetických ventilů ECAS s ovládáním zvedací nápravy Impulsní řízení: Ventil má dva elektromagnety a jednu polohu pro přidržení, ve které může být zvedací náprava odlehčena jen částečně. Vratná pružina: Zvedací náprava se zvedá nebo spouští bez mezipoloh. Dojde-li k vypnutí elektrického napětí, zvedací náprava se spustí na zem. Rychlost, při které dochází k zvednutí zvedací nápravy či náprav, lze nastavit v rozmezí 0 až 30 km/h. Pořadí zvednutí náprav lze nastavit prostřednictvím parametrů. Přitom se nastavují parametry tlaku pro zvednutí a spuštění zvedací nápravy. Vždy se zvedne nejprve 1. zvedací náprava a poté 2. zvedací náprava. Diagnostický program vypočítává pro regulaci zvedací nápravy možné hodnoty tlaku v měchu pérování. Navržené hodnoty ale mohou být v případě zvláštních vozidel uživatelem změněny (např. když je u 3-nápravového točnicového přívěsu vzadu ještě převážen vysokozdvižný vozík). Poloha zvedacích náprav je přes rozhraní motorové vozidlo-přívěs předávána v souladu s normou ISO ( ) tažnému vozidlu a zde může být zobrazena na přístrojové desce (umožňuje-li to výbava vozidla). Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Ventil zvedací nápravy 1-okruhový s vratnou pružinou jmenovitý průměr

7 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Elektromagnetický ventil ECAS 2-okruhový impulsní řízení pouze v bloku ventilů ECAS Elektromagnetický ventil ECAS (LACV-IC) Ventil zvedací nápravy s impulsním řízením nebo (pro rozdělovač GIO) Ventil zvedací nápravy 2-okruhový

8 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Doporučení WABCO pro výběr ventilů pro zvedací nápravy Řídicí jednotka TEBS E Ventily zvedací nápravy Ventil ECAS s 1-bodovou regulací a funkcí zvedací nápravy Standard Premium Ventily s vratnou pružinou Ventily s impulsním řízením okruhové LACV okruhové LACV okruhové LACV-IC okruhový blok zvedací nápravy pro ECAS + vzduchové pérování Reakce zvedací nápravy při vypnutí zapalování Zvedací náprava zůstává v požadované a nastavené poloze (zvednutá, nebo spuštění) X X X Zvedací náprava se vždy spustí X X X Funkce ovládání zvedací nápravy, pomoc při rozjezdu, nucené spuštění a pomoc při manévrovací Jedna zvedací náprava bez dynamické regulace rozvoru Dvě zvedací nápravy bez dynamické regulace rozvoru Doporučení výrobců náprav: Při použití dvou zvedacích náprav by měla být jedna z nich v 2-okruhovém provedení. X X X X X X X X X X X X Dynamická regulace rozvoru Jedna zvedací náprava s dynamickou regulací rozvoru na 3. nápravě určená k regulaci zatížení náprav v naloženém stavu nebo samočinné zvednutí při jízdě v kruhu X X (s přidržením zbytkového tlaku) X X Regulace zvedacích náprav na točnicovém přívěsu U 3-nápravového točnicového přívěsu lze jako zvedací nápravu použít 2. nebo 3. nápravu. Je-li na přední nápravě vozidla použit modulátor TEBS, musí být vždy snímána náprava, která vždy zůstává na zemi (2. nebo 3. náprava). Kromě toho musí být tato náprava spojena prostřednictvím externího tlakového snímače ( ) a kabelu ( ) s řídící jednotkou modulátoru TEBS E, aby bylo možno tímto tlakovým snímačem měřit zatížení nápravy. Ovládání zvedací nápravy 2 Pro připojení 2. zvedací nápravy umí diagnostický program vypočítat vhodné hodnoty spínacích tlaků. K dispozici jsou následující možnosti připojení: 2 ventily zvedací nápravy , popř nebo 1 ventil zvedací nápravy magnetický ventil ECAS

9 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Ovládání zvedání nápravy Součástí aktualizace TEBS E1 je rovněž kontrola tlaku v měchu pérování a plnícího tlaku. Je-li vozidlo spuštěno na dorazy a není-li ve vzduchojemu dostatečný tlak (< 6,5 bar) již nedochází k zvednutí zvedací nápravy. Kromě toho byla do systému začleněna kontrola plausibility zvedacích náprav při jejich zvedání a spouštění, aby zamezilo vzniku tzv. jo-jo efektu. K výskytu jo-jo efektu dochází v případě, je-li rozdíl hodnot tlaků pro zvedání a spouštění nápravy menší než 1,0 bar. Diagnostika verze E1 kontroluje rozdíl v hodnotách tlaku již při zadávání parametrů v diagnostickém programu a při zjištění chyby se objeví příslušné upozornění. V případě výpadku napájecího napětí ze strany motorového vozidla prostřednictvím konektoru ISO 7638, tedy je-li řídicí jednotka napájena pouze napětím vedoucím do brzdových světel (24 N), je ovládání zvedacích náprav neaktivní. Funkce ovládání zvedacích náprav se opět aktivuje teprve při obnovení přívodu napájecího napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638 a při rychlosti vozidla v = 0 km/h. Diagnostika: Chování zvedací nápravy (zvednutí či spuštění) u odstaveného vozidla (vypnuté zapalování) lze nastavit v diagnostickém programu a závisí na typu použitého ventilu zvedací nápravy. Ventil s impulsním řízením může po vypnutí zapalování aktivovat zvednutí či spuštění zvedací nápravy. Ventil s vratnou pružinou může po vypnutí zapalování zvedací nápravu vždy pouze spustit na zem Rychlostní spínač (ISS 1 a ISS 2) Pomocí obou integrovaných rychlostních spínačů ISS 1 a ISS 2 mohou být nezávisle na sobě a v závislosti na rychlost řízeny dvě funkce přívěsu. Jakmile vozidlo překročí parametrovanou mezní hodnotu rychlosti, resp. klesne pod ní, změní se stav tohoto spínacího výstupu. Tak je např. možné v závislosti na rychlosti vypínat či zapínat magnetické ventily. Typickým příkladem použití je ovládání řiditelných náprav nebo ventilů RTR (ventily pro zvedání/spouštění s automatickým zpětným nastavením za jízdy). Obě mezní hodnoty rychlosti, při kterých se mění spínací stav výstupu, jsou volně nastavitelné v rozsahu od 0 do 120 km/h. Je nutné dodržet minimální spínací hysterezi 2 km/h. Pod parametrovanou mezní rychlostí je spínací výstup vypnutý. Při dosažení mezní rychlosti se výstup zapne. V tomto stavu výstupní napětí činí +24 V. Průběh signálu lze pomocí parametrů obrátit. Pro elektromagnetické ventily, které nejsou odolné vůči trvalému napětí, lze při překročení parametrované mezní rychlosti vyslat 30ti sekundový napěťový pulz. V případě chyby je nutné zajistit, aby zařízení ovládaná spínacím výstupem byla přepnuta do bezpečného stavu. Při výpadku napájecího napětí by se například měla zablokovat řízená náprava, protože to představuje bezpečný stav. Výrobce vozidla musí zařízení, která jsou ovládaná, navrhnout tak, aby byl zaručen tento bezpečný stav. 59

10 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Připojovací kabel ventilu RTR Univerzální připojovací kabel 2-pólový s bajonetem DIN 4-pólový s otevřenými konci červená = koncový stupeň GIO Pin 1 hnědá = kostra Ventil RTR není součástí nabídky WABCO Není součástí nabídky WABCO Externí snímač zatížení nápravy Pro nápravu c, d Pro nápravu e, f Namísto integrovaného snímače zatížení lze použít i externí snímač zatížení. Může to být nutné např. u vozidel s hydraulickým pérováním, neboť v tomto případě může být tlak pérování až 200 bar. Externí snímač zatížení může být dodatečně namontován na hlavní nápravu v případě poruchy vnitřního snímače v modulátoru. Lze tak se tak vyhnout výměně modulátoru a místo toho provést cenově výhodnější opravu. U točnicových přívěsů lze připojit externí snímač zatížení, aby bylo možné u vozidel s RSS přesněji určovat zatížení náprav. Je-li tento snímač zatížení nainstalován, je hmotnost celého vozidla předávána přes konektor ISO 7638 tažnému vozidlu, ve kterém ji lze zobrazit na displeji. Je-li zabudován SmartBoard, jsou zatížení jednotlivých náprav točnicového přívěsu (přední a zadní náprava) zobrazena na displeji. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Tlakový snímač až 10 bar (stará verze) (stará verze) Tlakový snímač k měření absolutních hodnot tlaku (používá se pouze u reléového ventilu EBS) Dynamické řízení rozvoru kol Pod pojmem dynamické řízení rozvoru kol jsou shrnuty všechny funkce, které pomocí zvedání a spouštění, popř. pomocí částečného odlehčení zvedacích náprav vedou ke změně rozvoru kol návěsu. Mezi tyto funkce patří: pomoc při rozjezdu, pomoc při manévrovací a automatické snížení zatížení točnice. 60

11 Popis funkcí Trailer EBS E Pomoc při rozjezdu 2. Pomoc při manévrování Při aktivaci pomoci při rozjezdu (v EU je tato funkce povolena do rychlosti 30 km/h) se zvedne resp. odlehčí 1. náprava návěsu, tímto přesunutím zatížení na točnici návěsu se zvýší trakce hnací nápravy motorového vozidla. Při rychlostech nižších než 30 km/h se rozvor kol zmenší zvednutím 3. nápravy, čímž se zjednoduší manévrování. 3. Automatické snížení zatížení točnice Při použití pomoci při manévrování se u návěsu zvedne resp. odlehčí 3. náprava, aby se odlehčila točnice. Tak je zabráněno přetížení zadní nápravy tažného vozidla v případě částečného naložení přípojného vozidla Pomoc při rozjezdu a při manévrování/konfigurace ventilů V případě připojení spínače na přípojku GIO a při odpovídajícím parametrování lze u návěsů se zvedací 1. nápravou realizovat pomoc při rozjezdu dle směrnice 98/12/ES, popř. pomoc při manévrování (poslední náprava zvedací). Hodnota, která odpovídá 30 % přetížení, musí být stanovena výrobcem vozidla. V souvislosti s pomocí při rozjezdu je nutné dbát údajů výrobce nápravy. Tyto pokyny a údaje mohou omezit max. hranici přetížení danou směrnicí EU. Při dosažení rychlosti 30 km/h je náprava opět spuštěna, popř. se vrací do automatického režimu. 61

12 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Lze volit z následujících tří provedení: Provedení A: Jeden ventil zvedací nápravy Zvedací nápravu lze pro pomoc při rozjezdu nebo při manévrování zvednout, není-li po zvednutí překročen nastavený přípustný tlak v zásobníku. Je-li během pomoci při rozjezdu/manévrování překročen přípustný tlak, je funkce pomoci při rozjezdu/manévrování přerušena a příslušná zvedací náprava se spustí. (Při zatížení 130 % max. povoleného zatížení se zvedací náprava ihned spustí.) V zemích, ve kterých je povoleno zatížení náprav 3 x 9 t, se funkce pomoci při rozjezdu přeruší, jakmile zatížení náprav, které zůstaly na zemi, překročí 23,4 t. Funkce pomoci při rozjezdu je tak vázána na aktuální zatížení. Parametrování: Hodnota tlaku pro snížení zatížení točnice návěsu smí být nejvýše rovna hodnotě tlak v měchu pro zvednutí. V opačném případě se zvedací náprava opět spustí. Provedení B: Ventil zvedací nápravy a magnetický ventil k omezení tlaku (přidržení zbytkového tlaku) Zvedací náprava se během pomoci při rozjezdu/manévrování odlehčí, až je dosaženo nastaveného přípustného tlaku měchů. Poté se měchy zvedací nápravy uzavřou pomocí elektromagnetického ventilu. Tímto způsobem se zvedací náprava optimálně odlehčí, aniž by došlo k překročení hranice 30 % přetížení na ostatních nápravách. (Zvedací náprava zůstává při úrovní zatížení nápravy 130 % zvednuta a spouští se teprve při dosažení rychlosti 30 km/h.) Tato konfigurace umožňuje pomoc při rozjezdu i u přetíženého vozidla. Provedení C: Impulsně řízený ventil zvedací nápravy (v bloku magnetického ventilu ECAS) Zvedací náprava se pro pomoc při rozjezdu/manévrování odlehčí, až je dosaženo parametrovaného přípustného tlaku měchů. Poté se měchy (nosný i zvedací) zvedací nápravy uzavřou. Takto lze docílit odlehčení zvedací nápravy, aniž by bylo překročeno max. přípustné přetížení 30 %. (Zvedací náprava zůstává při úrovní zatížení nápravy 130 % zvednuta a spouští se teprve při dosažení rychlosti 30 km/h.) Toto uspořádání je vhodné v zemích s povoleným zatížením náprav 9 t. 62

13 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Aktivace pomoci při rozjezdu Návěs / Signál z motorového vozidla + 24 V Návěs / Signál z motorového vozidla (kostra) Spínač na návěsu A Pin 3 B Dioda C Pin 2 Nastavení v diagnostickém programu: V diagnostice TEBS E lze zvolit úrovně vstupních signálů přicházejících z motorového vozidla (spínač na plus nebo na kostru). Použití diody se vyžaduje pouze v případě výběru spínače na plus nebo na kostru a zapojené výstražné kontrolce v motorovém vozidlu. Pomoc při rozjezdu Pomoc při manévrování (popř. nucené zvednutí/spuštění) lze aktivovat následujícími způsoby: Tlačítko Pomoc při rozjezdu/nucené spuštění Pomoc při rozjezdu: Krátké stisknutí tlačítka (< 5 sekund). Nucené spuštění zvedací nápravy: Stisknutí tlačítka > 5 sekund. 63

14 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Diagnostický program obsahuje dvě nové možnosti nastavení parametrů funkce nuceného spouštění. Nucené spuštění platí pro všechny zvedací nápravy nebo pouze pro 2. zvedací nápravu. Nucené spuštění lze aktivovat prostřednictvím tlačítka nebo spínače. ISO 7638: Ovládání přes rozhraní přívěsu a motorového vozidla dle ISO ( ) z tažného vozidla. SmartBoard Spuštění pomoci při rozjezdu přes SmartBoard. Sešlápnutí brzdy: Vybráním tohoto parametru lze trojnásobným sešlápnutím brzdového pedálu v klidovém stavu spustit resp. ukončit pomoc při rozjezdu. Platí přitom následující podmínka: Vozidlo stojí. Po 2 sekundách bez brzdného tlaku musí být brzda v rozmezí 10 sekund třikrát po sobě sešlápnuta na úroveň brzdného tlaku 3 až 8 bar. Opětovným trojnásobným sešlápnutím brzdového pedálu lze pomoc při rozjezdu opět vypnout. Sešlápnutím brzdového pedálu nelze ovládat funkci nuceného spouštění. Mezi uvedenými třemi sešlápnutími brzdy musí tlak poklesnout pod úroveň 0,4 bar. Obr. 6-4: Příklad sešlápnutí brzdového pedálu pro aktivaci pomoci při rozjezdu 64

15 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Pomoc při rozjezdu Nyní je pomoc při rozjezdu podporovaná také u zvedacích náprav poslední nápravy na návěsech a na přívěsech s centrální nápravou, tzn. znamená, že zvedací náprava se při požadavku zvedne a spustí. Pomoc při rozjezdu typ Severské země : Navíc je možné řídit pomoc při rozjezdu také v závislosti na čase (nastavení po krocích 1 s, max sekund). U ventilu zvedací nápravy č dojde po překročení 130 % zatížení nápravy po 5 sekundách k samočinnému spuštění zvedací nápravy. Při stisknutí tlačítka lze vždy pozorovat reakci nápravy. Stisknutí tlačítka: 1x < 5 sekund: aktivní pomoci při rozjezdu. 1x > 5 sekund: aktivní nucené spuštění. Krok 1-2: AKTIVACE / Krok 1-2: DEAKTIVACE Čas Pedál Tlak Brzda Krok 1 > 2 s Ne Ne Krok 2 < 10 s 3krát > 3 bar Pomoc při rozjezdu pro terénní vozidla Tato funkce byla vytvořena proto, aby bylo možné mimo veřejné silnice krátkodobě nastavit pro pomoc při rozjezdu vyšší tlaky (meze). Aktivace: Dvojité krátké stisknutí tlačítka pomoci při rozjezdu. Dbejte povolených zatížení nápravy, která udává výrobce příslušné nápravy. Automatická pomoc při manévrování / Řízení rozvoru kol Problém: Kruhové objezdy nebo úzké průjezdy vyžadují velký rejd, což vede ke zvýšenému opotřebení 3. nápravy u 3-nápravového návěsu, není-li vybaven vlečenou řízenou nápravou. Funkce: Zvednutím resp. odlehčením 3. nápravy u 3-nápravového návěsu se posouvá bod otáčení agregátu směrem k tažnému vozidlu a v parametrovaném rozmezí rychlostí se tak zkracuje rozvor kol. Návěs tak projíždí zatáčkou v menším poloměru, než je požadováno zákonem 10,6 m (viz norma pro poloměr otáčení nákladních a přípojných vozidel). Automatická pomoc při manévrování zvedne (odlehčí) poslední zvedací nápravu návěsu v rozmezí rychlostí od 1,8 do 30 km/h. Vypnutí a zapnutí: Automatickou pomoc při manévrování lze vypnout tlačítkem Pomoc při manévrování. Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování je pak automatická pomoc při manévrování opět aktivní. 65

16 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Norma pro poloměr otáčení nákladních a přípojných vozidel Tato norma pro poloměr otáčení (BO) udává maximální zákonem povolený poloměr otáčení pro přívěsy. Vnější průměr kruhu je stanoven na 25,0 m, vnitřní průměr na 10,6 m. Obr. 6-5: Norma pro poloměr otáčení nákladních a přípojných vozidel Řešení WABCO Pomocí automatického řízení rozvoru kol se sníží opotřebení pneumatik 3. nápravy a nájezdy do zatáček se výrazně usnadní. Provedení se zvedací nápravou umístěnou na 3. nápravě: Snímání ABS 2S/2M, zvedací náprava není snímána 1 nebo 2 ventily zvedací nápravy 1 nebo 2 ventily zvedací nápravy + magnetický ventil k uzavření odvzdušnění (TH+ = Traction Help plus; pomoc při rozjezdu s přidržením zbytkového tlaku) Ventil ECAS s funkcí zvedací nápravy Provedení s pomocí při manévrování (vlečná náprava) na 3. nápravě: Konfigurace ABS 4S/2M+1M nebo 4S/3M, pouze s řídicí jednotkou Premium. 1 nebo 2 ventily zvedací nápravy 1 nebo 2 ventily zvedací nápravy + magnetický ventil k uzavření odvzdušnění Ventil ECAS s funkcí zvedací nápravy Jelikož u této varianty nemá odlehčená náprava téměř žádnou přilnavost k vozovce, musí být systém ABS v provedení nejméně 4S/2M+1M, aby zabránilo zablokování kol Dynamické snížení zatížení točnice Při nevhodném naložení návěsu (celý náklad je umístěn v přední části ložné plochy) se může stát, že dojde k přetížení zadní nápravy tažného vozidla, tzn. nese více než 100 % přípustného zatížení. Přípojné vozidlo naopak ještě nevyužije celé přípustné zatížení všech náprav. U návěsu se zvedací poslední nápravou lze zvednutím této nápravy vytvořit protiváhu k nákladu umístěnému nad točnicí a současně tak zkrátit rozvor kol. Tím dojde k odlehčení točnice a k vyššímu zatížení agregátu návěsu. Dynamické snížení zatížení točnice reguluje tedy zatížení zbylých náprav návěsu na přípustné zatížení. Polohu náprav lze ale také ovlivnit tlačítkem pomoci při manévrování, potřebujemeli například odlehčit stojící tažné vozidlo při kontrolách hmotnosti. Pomoc při manévrování funguje při rychlostech do 30 km/h. Funkce snížení zatížení točnice funguje při rychlostech vyšších než 30 km/h (rychlost lze nastavit). Lze samozřejmě zadat i hodnotu pro omezení tlaku pro pomoc při manévrování na 100 % přípustného zatížení nápravy. Poté je od 0 km/h vždy regulováno 100 % zatížení nápravy. 66

17 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Tato funkce by měla být pokud možno ovladatelná spínačem, protože u prázdného vozidla nebo v zimním provozu není odlehčení zadní nápravy motorového vozidla žádoucí. Funkci lze deaktivovat rovněž prostřednictvím jednotky SmartBoard. Provedení B (s ventilem zvedací nápravy a přidržením tlaku) nebo C (pouze magnetický ventil ECAS) řízení zvedací nápravy by měly nalézt uplatnění, neboť v těchto případech lze vždy nastavit 100 % zatížení nápravy. V případě provedení A (pouze zvedání a spouštění) je náprava pro pomoc při manévrování při překročení rychlosti 30 km/h nebo společného zatížení náprav na vozovce 18 t (16 t) opět automaticky spuštěna. Názorný příklad: Řidič se rozjíždí a spustí se pomoc při manévrování (130 %). Rychlost je vyšší než 30 km/h a je aktivní snížení zatížení točnice (100 %). Rychlost je nižší než 30 km/h a je opět aktivní pomoc při manévrování (100 %). Řidič zastaví (např. při měření zatížení náprav na váze). Opětovným stisknutím tlačítka řidič opět nastaví hodnotu zatížení 100 %. Toto nastavení zůstane aktivní tak dlouho, než je manuálně ukončeno nebo než rychlost opět překročí 30 km/h. Je-li tlačítko stisknuto déle než 5 sekund, náprava se spustí Spínač Nucené spuštění Na přípojné vozidlo lze instalovat spínač na kostru pro nucené spuštění zvedací nápravy: Při stisknutí spínače na kostru po dobu delší než 5 sekund: spustí se všechny nápravy, např. pro kontrolu na válcové zkušebně brzd. Při aktivaci spínače na kostru po dobu kratší než 5 sekund: dojde k aktivaci automatického ovládání zvedací nápravy. Tuto funkci lze aktivovat spínačem nebo tlačítkem. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Spínač Nucené spuštění Barvy kabelů: červená = pin 1 (koncový stupeň GIO) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 Spínač není součástí nabídky WABCO Indikátor opotřebení brzdového obložení (BVA) Tiskoviny pro BVA V síti Internet otevřete stránku => English. Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index. Do pole pro vyhledávání zadejte pojem BVA. Klikněte na tlačítko Start. K jednotce ECU lze připojit až 6 indikátorů opotřebení kontrolujících stav opotřebení kotoučových brzd. Indikátory opotřebení (vodič integrovaný do brzdového obložení) měří opotřebení obou brzdových obložení. 67

18 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Všechny indikátory opotřebení jsou zapojeny do série a připojeny k přípojce opotřebení. Napájecí napětí činí 24 V. Jakmile je vodič indikátoru opotřebení probroušen po dobu 4 sekund, lze na vstupu naměřit napětí 24 V a aktivuje se upozornění. Řidič je varován výstražnou kontrolkou, jakmile je dosaženo mezní hranice opotřebení. Po zapnutí zapalování varovná kontrolka provede 4 cykly 4 bliků = 16krát zabliká. Varování se ukončí, jakmile vozidlo překročí rychlost 7 km/h. Výměnu indikátorů opotřebení po výměně brzdového obložení rozpozná systém automaticky. Všechny stupně varování jsou pak po 8 sekundách deaktivovány. Posledních 5 výměn brzdového obložení (společně se stavem kilometrů a počtem provozních hodin) je uloženo v řídící jednotce a je možno je přečíst pomocí PCdiagnostiky. V systémech s TCE jsou informace o opotřebení zjišťovány jednotkou TCE. Varování řidiče, popř. aktivace kontrolky, je prováděno přes systém TEBS E. Tento způsob je nezbytný, jelikož aktivaci varovné kontrolky v době, kdy se hromadí servisní informace, smí provést pouze jedna řídící jednotka. Je-li nainstalován SmartBoard, je varování zobrazeno i na jednotce SmartBoard. Součást Číslo součásti Připojovací kabel Indikátor opotřebení Další informace naleznete v síti Internet Katalogová čísla indikátorů opotřebení V síti Internet otevřete stránku => English. Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index. Do pole pro vyhledávání zadejte pojem Wear indicator (Indikátor opotřebení). Klikněte na tlačítko Start Napájení diagnostiky/telematiky na GIO 5 Má-li být na GIO 5 připojena externí zásuvka diagnostiky (se žlutou krytkou), je nutné tento výstup nejprve aktivovat. Pro případ servisních prací by měla být vždy připojována pouze diagnostika CAN prostřednictvím konektoru ISO Diagnostický kabel je možné připojit pouze u varianty Premium. Diagnostiku přes diagnostickou zásuvku lze provádět pouze s diagnostickým kabelem CAN

19 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Diagnostický kabel se žlutou krytkou Pouze u varianty Premium Kabelu připojen na GIO Kabel k interface Kabel připojen mezi diagnostickou zásuvku (diagnostika 5V CAN) a diagnostický interface Telematika Jednotku telematiky lze připojit k zásuvce SUBSYSTEMS nebo k GIO 5 (pouze u varianty Premium). WABCO doporučuje připojení na GIO 5, aby zásuvka SUBSYSTEMS mohla být použita pro zapojení jiných zařízení, např. SmartBoard nebo IVTM. Diagnostický program TEBS E umožňuje nastavit dobu trvání pohotovostního režimu Stand-By po vypnutí zapalování pro nabití baterie telematiky (připojení telematiky na GIO 5). V tom případě se však odpojí sběrnice CAN a pouze se nabíjí baterie. Doba nabíjení odpovídá délce pohotovostního režimu systému ECAS Brzda finišeru s mechanickým nebo 2-pólovým bezdotykovým spínačem U verze TEBS E1 je možné pro brzdu finišeru připojit též 2-pólový bezdotykový spínač. Tento bezdotykový spínač lze současně využít také jako spínač výšky vyklápění. Brzda finišeru slouží k cílenému zabrzdění přívěsů se sklápěcí korbou během jejich provozu před silničním finišerem. Sklápěcí korba s asfaltem a přívěs jsou finišerem posunovány vpřed. K zamezení samovolné jízdy z kopce systém TEBS samočinně a v závislosti na zatížení (TEBS E1) vozidlo přibrzďuje. K aktivaci lze využít mechanické spínače pro provoz (brzda finišeru ZAP/VYP) a koncový spínač pro polohu sklápěcí korby (kladkový nebo přibližovací spínač). Při dosažení rychlosti v > 10 km/h je tato funkce automaticky deaktivována. Při použití ventilů ECAS může být sklápění korby rozpoznáno prostřednictvím spínače výšky vyklápění. Tento spínač výšky vyklápění může být dle přání zákazníka aktivován či deaktivován. To lze realizovat přes volitelný spínač, parametr v diagnostice nebo odpojením pomocí SmartBoard (E1). Brzdný tlak lze přes SmartBoard manuálně změnit. Nejvyšší přípustný tlak činí 6,5 bar. Bezdotykový spínač Bezdotykový spínač funguje na principu přibližovacího senzoru, popř. spínače. Přibližovací spínače se v technických procesech využívají k rozpoznání polohy obrobků a k aktivaci ochranných opatření. 69

20 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Rozpoznání objektu: používá se ke zjištění, zda se určitý předmět nachází ve stanovené poloze; např. při aktivaci pneumatických válců, elektrických pohonů, ochranných mříží, dveří apod. Obr. 6-6: Přibližovací spínač bezdotyková aktivace Tyto indukční přibližovací spínače lze využít též na vozidlech s výklopnou korbou. Spínače reagují na feromagnetické i na nemagnetické předměty. Jako přibližovací spínače WABCO testovala tyto induktivní senzory: Telemecanique XS7C1A1DAM8 Schönbuch Electronic IO25CT Balluff BES M30MF-USC15B-BP03 Vždy prosím bezpodmínečně dodržujte údaje výrobce příslušného spínače. Bezdotykový spínač lze připojit pouze na GIO 4 (piny 1+3). Každý přibližovací spínač má jinou mez sepnutí vztaženou na vzdálenost od rozpoznávaného předmětu výklopné korby. Rozpoznávání polohy výklopné korby se provádí měřením proudu na bezdotykovém spínači řídící jednotkou. Při obsluze a řazení jednotlivých spínačů prosím vždy dbejte na dodržení pokynů výrobce pracovního stroje. Připojení na GIO Obr. 6-7: Mechanický spínač I pro silniční finišery A Pin 1 B Pin 2 C Spínač zapnutí/vypnutí brzdy finišeru 70

21 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Připojení na GIO Obr. 6-8: Mechanický spínač II pro silniční finišery A Pin 1 B Pin 2 C Spínač zapnutí/vypnutí brzdy finišeru D Spínač výšky vyklápění E Zvednutí a spuštění korby Připojení k GIO Obr. 6-9: Možnost spínání přibližovacím spínačem pro silniční finišery Parametry v diagnostice: Brzda finišeru = mechanický spínač, spínač výšky vyklápění = přibližovací spínač. Parametr pro odpojení vykládací výšky lze nastavit. Použití: Deaktivace vyklápěcí výšky v případech, kdy pro provoz finišeru není nastavení výšky vyklápění žádoucí. Předpoklad: Přibližovací spínač spíná výšku vyklápění. V takovém případě odpadá použití spínače výšky vyklápění. Lze připojit 2-pólový přibližovací spínač (připojení na GIO 4, pin 1 a 3, kabel ). Tento přibližovací spínač lze použít k ovládání funkcí výška vyklápění a brzda finišeru. Mají-li být používány obě funkce, vyžaduje se použití dalších dvou spínacích vstupů, aby bylo možné obě funkce odděleně zapnout a vypnout. Diagnostika: Hodnota vyvíjeného brzdného tlaku závisí na zatížení, což znamená, že při provozu silničního finišeru se brzdný tlak průběžně přizpůsobuje (dynamická AZR). Hodnotu brzdného tlaku lze v diagnostickém systému nastavit v rozmezí 1 až 6,5 bar. SmartBoard: Funkci silničního finišeru lze aktivovat také pomocí SmartBoard. Hodnotu brzdného tlaku pro brzdu finišeru lze změnit přímo přes SmartBoard. 71

22 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Kabel pro spínač Brzda finišeru Barvy kabelů: červená = pin 1 (koncový stupeň GIO) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 Spínač není součástí nabídky WABCO Externí snímač požadovaného tlaku U dlouhých vozidel lze pro zlepšení pneumatického časového chování na přední stranu vozidla přidat do řídicího vedení externí snímač požadovaného tlaku. Externí snímač požadovaného tlaku lze použít i pro případ výpadku interního snímače. Lze tak zabránit výměně modulátoru a místo ní provést cenově výhodnější opravu Mechanické pérování Vozidla vybavená listovými pružinami (s mechanickým pérováním) lze systémem Trailer EBS vybavit zcela jednoduše. Informace o zatížení náprav jsou pro funkci AZR získávány z délky propružení nápravového agregátu. Pro tento účel je použit senzor výšky ECAS, který v tomto konkrétním případě poskytuje signál v závislosti na délce propružení a tak udává informace o aktuálním zatížení nápravy. Zvolte krátkou dráhu páky, abyste dosáhli vyšší přesnosti měření. Přitom by měla délka páky senzoru výšky být 100 mm. U vozidel s dlouhou dráhou propružení je nutné si uvědomit, že páka nemůže být přetočena opačným směrem, v případě nutnosti použijte delší páku. U vozidel s velmi krátkou dráhou propružení použijte kratší páku, dosáhnete tak přesnějšího měření. Jiné délky páky než 100 mm musí být zadány při parametrování (v druhém okně). Obr. 6-10: Senzor výšky s pákou (100 mm) V diagnostickém programu můžete v prvním okně u položky Pérování vybrat možnost mechanické pérování. Pro prázdné vozidlo nelze zadat dráhu propružení (je vždy 0 mm). 72

23 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Při uvedení do provozu bude nulový bod senzoru výšky kalibrován (prázdné vozidlo). Stejně jako v případě vzduchem pérovaných vozidel, jsou přes rozhraní CAN tažnému vozidlu a jednotce SmartBoard poskytovány informace o aktuálním zatížení náprav. Přesnost těchto informací je však výrazně horší. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Senzor výšky Princip úhlů natočení Připojení senzoru výšky K dodání v různých délkách Tabulkový výkres Délka: 300 mm Kalibrace senzoru výšky U mechanického pérování musí být senzor výšky kalibrován. Po zvolení typu pérování se na 2. straně parametrů v diagnostickém programu zobrazí TEBS-AZR u Dráhy propružení - naložen a Délka páky senzoru výšky (100 mm) zadejte příslušné hodnoty. Pod bodem diagnostiky Kalibrovat výškové senzory pro zatížení nápravy lze provést kalibraci u prázdného vozidla. Musí se zadat aktuální hodnota zatížení nápravy prázdného vozidla. Kalibrace u částečně naloženého vozidla není povolena Signál ABS aktivní Při aktivní regulaci ABS se sepne jeden výstup. Tímto způsobem lze např. řídit (deaktivovat) retardér. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Retardér Barvy kabelů: červená = pin 1 (koncový stupeň GIO) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 Není součástí nabídky WABCO Signál RSS aktivní Modulátor TEBS E je vybavený funkcí RSS. Při aktivované funkci RSS a v případě jejího zásahu nedojde k rozsvícení brzdových světel vozidla. Tato funkce umožňuje rozsvícení brzdových světel při aktivní funkci RSS. Za tímto účelem je nutné parametrovat tento výstup prostřednictvím funkce GIO, neboť řidič nesešlápne brzdový pedál. 73

24 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Ovládání je prostřednictvím relé. Napájecí napětí brzdových světel však musí být přiváděno od 15-pólového konektoru (předpis EHK). Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel --- Barvy kabelů: červená = pin 1 (koncový stupeň GIO) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 není součástí nabídky WABCO Rychlostní signál Modulátor TEBS E poskytuje rychlostní signál ve formě obdélníkového signálu s pulzně šířkovou modulací: Tento signál může být vysílán přes výstup GIO. Je například používán k tomu, aby poskytoval jiným elektronickým zařízením (např. ovládání řízených náprav) signál o rychlosti vozidla. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel --- Barvy kabelů: červená = pin 1 (rychlostní signál) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 není součástí nabídky WABCO Trvalé plus 1 a 2 K modulátoru Trailer EBS E lze připojit dva výstupy 24 V s maximálním stálým zatížením 1,5 A. Pomocí parametrů lze vyvést trvalé plus (svorka 15) pro napájení např. elektroniky nebo elektromagnetických ventilů. Kontrola výstupu probíhá pouze při zapnutí systému TEBS E. Tuto kontrolu lze však vypnout, např. jsou-li komponenty připojeny přes spínač. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Specifická řešení na přání zákazníka Barvy kabelů: červená = pin 1 (trvalé plus) hnědá = pin 2 (kostra) žlutozelená = pin 3 modrá = pin 4 (volitelné trvalé plus) Není součástí nabídky WABCO

25 Popis funkcí Trailer EBS E Externí ECAS (pouze u verze Premium) V případě výměny modulátoru TEBS D za modulátor Trailer EBS E je možné připojit i jednotku ECAS, která je instalována ve vozidle (kryt je podobný jako u Vario C). Výměna provozních dat probíhá u obou systémů přes vedení K. S touto konfigurací lze obnovit 100 % funkčnost jednotky ECAS. Jsou-li interní funkce regulace výšky TEBS E vypnuty, má jednotka ECAS přednost. Je-li použita externí jednotka ECAS, nesmí být zvedací nápravy ovládány systémem TEBS E, neboť jinak by byla poloha zvedací nápravy přes rozhraní ISO sdělována tažnému vozidlu chybně Volně konfigurovatelné funkce Volně konfigurovatelná digitální funkce Tato funkce umožňuje výrobci vozidla volně naprogramovat digitální vstup/výstup GIO v závislosti na rychlosti a času. Volně konfigurovatelná analogová funkce Tato funkce umožňuje výrobci vozidla volně naprogramovat analogový vstup GIO či analogový výstup GIO v závislosti na rychlosti a časech. V závislosti na signálu spínače a rychlosti vozidla lze např. uložit událost nebo sepnout výstup GIO, viz kapitola 6.7 Paměť provozních dat (ODR), strana 83. Volně konfigurovatelné funkce byly rozšířeny. Jako vstupní veličiny mohou být nyní požity i interní hodnoty (např. ze sběrnice CAN) a funkce mohou být vzájemně provázány. To platí i pro analogové signály, které jsou k dispozici na sběrnici telematického systému. SmartBoard: SmartBoard tak umožňuje např. ovládání posuvných podlah. Typ spínače ve SmartBoard, jestli tlačítko, spínač nebo kolébkový přepínač, lze přitom zvolit zcela libovolně. Potřebujete-li provést parametrizaci konfigurovatelných funkcí, obraťte se na svého dodavatele systémů WABCO. Do řídicí jednotky ECU smějí být načítány pouze soubory vytvořené společností WABCO Napájení baterií K napájení systému TEBS E lze použít externí baterii (např. vozidlo vybavené zdvižnou plošinou). Chcete-li této možnosti využít, je třeba baterii připojit k přípojce IN/OUT modulátoru namísto napájení přes brzdové světlo (24N) nebo jednotky TCE. Baterii nelze prostřednictvím systému TEBS E nabíjet. 75

26 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Funkce uvolnění brzdy Provozní brzdu přípojného vozidla lze u stojícího vozidla uvolnit stisknutím tlačítka. Typickým příkladem použití této funkce jsou přívěsy určené k přepravě automobilů. U těchto přívěsů dochází - pro usnadnění naložení celé soupravy - ke změně jejich délky prostřednictvím hydraulické tažné vzpěry. Při aktivaci této funkce prostřednictvím tlačítka a při současné aktivaci tažné vzpěry (hydraulickým válcem) dojde k uvolnění brzdy přívěsu a následně lze např. upravit délku přívěsu. Po uvolnění tlačítka je brzda opět ihned zavzdušněna a přívěs je tedy okamžitě opět zabrzděn. Pro této funkci je k dispozici posudek německé zkušebny TÜV. Podmínka: V tažném vozidle je aktivována parkovací brzda, tlak na žluté spojkové hlavici musí být vyšší než 6,5 bar a vozidlo musí stát. Tato funkce je přerušena, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti v > 1,8 km nebo při poklesu tlaku na žluté spojkové hlavici. Funkci lze aktivovat tlačítkem nebo přes SmartBoard. Varování Funkce uvolnění brzdy Dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny; viz kapitola 2 Bezpečnostní pokyny, strana Funkce uvolnění Když je zabrzděná celá jízdní souprava, dochází při nakládání a vykládání návěsů k deformování nápravových agregátů. Je-li pak např. po dokončení vykládky, povolena ruční brzda, může dojít k prudkému vypružení nástavby, neboť vzduchové měchy zůstávají naplněné, přestože vozidlo je již prázdné. Nová funkce uvolnění zabraňuje tomuto nárazovému vypružení nástavby. Funkce: Funkce uvolnění se v modulátoru TEBS E1 aktivuje stisknutím příslušného tlačítka. Příslušnou aktivací brzdových válců ze strany modulátoru se pomalu uvolní napnutí aktivovaných brzd. K tomuto účelu jsou uvolňovány brzdy po stranách (návěsy a přívěsy s centrální nápravou) nebo po nápravách (točnicové přívěsy). Zbrzdění vozidla přitom vždy přesahuje 18 %, protože brzdové válce se používají k uvolnění vozidla. Aktivace funkce: Funkce se aktivuje stisknutím tlačítka nebo přes SmartBoard. Kromě toho lze k aktivaci využít též podporu spínače U bat (viz speciální kabel U bat ). Varování Funkce uvolnění Dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny; viz kapitola 2 Bezpečnostní pokyny, strana

27 Popis funkcí Trailer EBS E Uzamknutí řiditelné nápravy Systém TEBS E1 nabízí možnost nastavit prostřednictvím válce řízenou nápravu v závislosti na rychlosti nebo po rozpoznání couvání vozidla. Uzamknutí řízené nápravy prostřednictvím ISS: Válec je ovládán magnetickým ventilem. Magnetický ventil automaticky spíná modulátor TEBS E1 nebo jej lze sepnout manuálně spínačem nebo přes SmartBoard. I pro manuální ovládání lze použít signál ISS. K tomu není třeba v diagnostice vybrat menu Řízená náprava, ale postačí zadání signálu ISS (uzamknutí řízené nápravy při vyšší rychlosti signálem ISS). Uzamknutí řízené nápravy přes rychlost: V závislosti na zařazení zpátečky se do modulátoru TEBS E1 při rozsvícených světlech zpátečky načte signál a při dosažení parametrované rychlosti se uzamkne řízená náprava. Při následné jízdě vpřed pro srovnání soupravy, zůstává řízená náprava opět až do parametrované rychlosti uzamknuta, takže se zámek může zaaretovat. Výstraha Dodržujte platné směrnice pro bezpečný provoz řízených náprav. Pracovní válec pro uzamknutí řízené nápravy se musí uzavřít, když je bez proudu. Uzamknutí řízené nápravy aktivace prostřednictvím funkce ISS A Pin 1+ B Pin 2-77

28 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Uzamknutí řízené nápravy automatická aktivace prostřednictvím rozpoznání rychlosti (nastavení v diagnostickém programu) A Pin 1+ B Pin 2 - C Pin 3 D Volitelný spínač E + signál ze světel vozidla. Po zařazení zpátečky se aktivuje uzamknutí řízené nápravy. Vyžaduje se nastavení rychlosti při couvání Výstraha proti překlopení V každém modulátoru TEBS E1 je zabudován snímač příčného zrychlení pro účely funkce RSS. Tento snímač současně poskytuje informace o naklonění vozidla vůči horizontále. Řídicí jednotka modulátoru TEBS E1 tak může kontrolovat náklon vozidla. Dojde-li k překročení parametrované hodnoty náklonu rámu vozidla, může řídicí jednotka řidiče na tuto skutečnost upozornit. K tomuto účelu je třeba jeden z elektrických výstupů řídicí jednotky připojit k siréně nebo k majáku. Výstraha se současně zobrazí na zařízení SmartBoard (E1). Tato funkce je určena pro vozidla se sklopnou korbou SmartBoard SmartBoard je informační a ovládací zařízení pro přípojná vozidla, které slouží pro zobrazování dat o připojených systémech, jako např. brzdový systém nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách (IVTM). Vyskytuje-li se v systému TEBS nebo IVTM chyba, bliká vestavěná červená světelná dioda (LED). Zobrazení / funkce zařízení SmartBoard Zobrazení stavu kilometrů odpovídajícího údajům z modulátoru TEBS a také stavu nezávislého počítadla kilometrů integrovaného uvnitř SmartBoard. Interní (nezávislý) stav kilometrů zaznamenává ujetou vzdálenost, i když není přípojné vozidlo ze strany motorového vozidla napájeno elektrickým napětím. 78

29 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Zobrazení opotřebení brzdového obložení zobrazení stavu obložení, jsou-li vestavěny indikátory opotřebení. Zobrazení zatížení nápravy a agregátu. Volitelně lze při překročení hodnot zatížení nastavit blikání červené výstražné kontrolky při 90 % a 100 % zatížení nápravy, které varuje obsluhu při nakládání např. sypkých hmot před přetížením. Zobrazení aktuálního a požadovaného tlaku v pneumatikách (v kombinaci s IVTM), blikání červené LED, když je příliš nízký tlak. Hlášení diagnostiky a systému za účelem podpory při vyhledávání závad v brzdovém systému bez potřeby dodatečné návštěvy servisu s přečtením paměti chyb. Obsluha elektronického vzduchového pérování, např. zvedání, spouštění, ovládání zvedací nápravy bez nutnosti přídavného ovládacího boxu ECAS. Výběr ze 14 jazyků a jejich jednoduchá změna (k dispozici jsou dvě datové sady obsahující různé jazyky). Mnoho dalších funkcí jako např. systémová data, zobrazení měřených hodnot (např. tlaků a napětí). Načtení dat uložených v provozní paměti (ODR), jako např. počet zásahů RSS. Zabudovaný časový modul a baterie pro paměť diagnostiky a paměť provozních dat, integrovanou v modulátoru Trailer EBS E Zobrazení / funkce SmartBoard po aktualizaci E1 Rozšíření hlavního menu Zabudování spořiče obrazovky pro displej Trailer Info Display Rozšířené funkce monitorování pneumatik Nastavení IVTM Rozšíření menu pro vzduchové pérování a zvedací nápravy Zobrazení náklonu vozidla Aktivace a nastavení brzdného tlaku pro brzdu finišeru Ovládání volně konfigurovatelných funkcí GIO Aktivace funkce uvolnění Aktivace funkce uvolnění brzdy Kalibrace výstupních dat zatížení nápravy Trvalé odpojení automatické pomoci při manévrování Trvalé odpojení funkce výšky vyklápění Jednotku SmartBoard namontujte na rám tak, aby byla chráněna před stříkající vodou. Vestavěná baterie má dlouhou životnost. V případě potřeby však lze baterii vyměnit. 79

30 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Jednotka SmartBoard Jednotka SmartBoard bez baterie k použití ve vozidlech přepravujících nebezpečný náklad (ADR) Náhradní baterie (výměnu smí provést pouze Service Center) Zobrazení počítadla kilometrů Hlášení diagnostického systému Opotřebení brzdového obložení Tlak v pneumatikách Zatížení nápravy Naměřené hodnoty ODR Obsluha systému ECAS Pozor: Interní hodiny nejsou aktivní. Provozní paměť ODR ani paměť diagnostiky neobsahují časové záznamy Informace/tiskoviny k jednotce SmartBoard V síti Internet otevřete stránku => English. Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index. Do pole pro vyhledávání zadejte pojem SmartBoard. Klikněte na tlačítko Start IVTM Tiskoviny související s IVTM V síti Internet otevřete stránku => English. Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index. Do pole pro vyhledávání zadejte pojem IVTM. Klikněte na tlačítko Start. IVTM je zkratka pro Integrated Vehicle Tire Monitoring system for commercial vehicles (integrovaný systém monitorování pneumatik u užitkových vozidel). Systém IVTM není integrován v modulátoru TEBS E. Tento systém pomocí snímačů tlaku neustále kontroluje tlak v pneumatikách všech kol. Naměřené hodnoty jsou přes sběrnici CAN předávány tažnému vozidlu, ve 80

31 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 kterém mohou být zobrazeny na displeji přístrojové desky (je-li tažné vozidlo odpovídajícím způsobem vybaveno). Alternativně mohou být naměřené hodnoty tažnému vozidlu předávány pomocí rádiového signálu. Displej umístěný v kabině tažného vozidla včas řidiče při kritické ztrátě tlaku varuje. Přibližně 85 % všech defektů pneumatik je způsobeno jízdou s nesprávným tlakem v pneumatikách nebo pomalou ztrátou tlaku v pneumatice během jízdy. Díky systému IVTM je riziko defektu pneumatiky sníženo až na 15 %. Je-li na přípojném vozidle nainstalován SmartBoard, lze tlaky v pneumatikách jednoduše zobrazit na displeji. Kontrola manometrem již není nutná. Je-li systémem IVTM zjištěn příliš nízký tlak, začne blikat červená varovná kontrolka. Součást Popis Číslo součásti Připojovací kabel Elektronika IVTM IVTM + jednotka SmartBoard Systém monitorování tlaku v pneumatikách Systém monitorování tlaku v pneumatikách plus zobrazení na přípojném vozidle Další informace naleznete v síti Internet: SmartBoard Ostatní funkce (interní funkce ECU) Počítadlo kilometrů Systém Trailer EBS E je vybaven vestavěným počítadlem kilometrů, které během jízdy zjišťuje ujetou vzdálenost. Stav kilometrů se přitom ukládá do paměti EEPROM (elektricky mazatelná, programovatelná paměť ROM) v závislosti na typu pneumatik a počtu zubů pólového kola. K dispozici jsou tyto jednotlivé funkce: Počítadlo celkových kilometrů Počítadlo celkových kilometrů zaznamenává vzdálenost ujetou od okamžiku instalace systému. Tato hodnota se pravidelně ukládá do paměti a lze ji načíst pomocí různých diagnostických zařízení (PC, SmartBoard). Počítadlo denních kilometrů Počítadlo denní vzdálenosti může zaznamenat vzdálenost ujetou mezi dvěma servisními intervaly nebo v rámci určitého časového období. Čtení a mazání počítadla denních kilometrů je možné pomocí diagnostických přístrojů. Toto počítadlo nevyžaduje speciální kalibraci. Kalibrační faktor se vypočítává z obvodů odvalování a počtů zubů pólových kol z parametrů EBS. Dosáhnout lze přesnosti od 1 do 3 %. Počítadlo ujeté vzdálenosti vyžaduje stálé napájecí napětí. Není-li systém Trailer EBS E napájen elektrickou energií, nefunguje ani počítadlo kilometrů, není tedy zabezpečeno proti manipulaci. Je-li nainstalován SmartBoard, ukládá se zde ujetá vzdálenost nezávisle na systému Trailer EBS. Toto počítadlo kilometrů počítá kilometry i v případě, že systém TEBS není napájen stálým napětím. 81

32 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí I když je TEBS nepřetržitě napájeno mohou se mezi oběma počítadly vyskytnout rozdíly, neboť počítadlo v TEBS počítá průměrnou hodnotou od všech kol, zatímco počítadlo v jednotce SmartBoard počítá vzdálenost ujetou kolem c. Případné rozdíly jsou pak způsobeny rozdílným obvodem pneumatik (např. v důsledku opotřebení) měřených kol Servisní interval Účelem funkce servisního intervalu je upozornit řidiče na servisní prohlídku. Při dodání systému Trailer EBS E není servisní signál aktivní. Funkci je nutné aktivovat v diagnostickém programu. Po ujetí zadané vzdálenosti dojde při následujícím zapnutí zapalování u stojícího vozidla k aktivaci výstražné kontrolky, která 8krát zabliká. Blikání kontrolky se opakuje při každém zapnutí zapalování. Kromě toho dojde k uložení servisního hlášení do paměti provozních dat řídicí jednotky. Po provedení servisních prací by měl být servisní interval přes diagnostiku opět nastaven. Po ujetí celého násobku servisního intervalu dojde k opětovné aktivaci signálu Počítadlo provozních hodin Uplynulá doba provozu je uložena v pevné paměti ECU a může být přečtena diagnostikou. Počítadlo provozních hodin vyžaduje stálé napětí. Není-li systém Trailer EBS napájen elektrickou energií, nefunguje ani počítadlo provozních hodin, není tedy zabezpečeno proti manipulaci Výstup dat o zatížení nápravy Všechny informace o zatížení nápravy jsou vedeny přes rozhraní ISO do motorového vozidla. Informace o zatížení nápravy jsou předávány u vozidel jak se vzduchovým tak i s mechanickým pérováním. Přesnost u vozidel s mechanickým pérováním má však určitá konstrukční omezení. Za níže uvedených podmínek nedochází k přenosu informací o zatížení nápravy ani k jejich uložení do ODR: U točnicových přívěsů s jediným snímačem zatížení nápravy na nápravě c, d. K výstupu dat o zatížení nápravy je třeba namontovat přídavný snímač zatížení nápravy e, f. U vozidel se zvedacími nápravami, které nejsou řízeny prostřednictvím TEBS (mechanicky, TCE nebo externí ECAS). Návěsy s vlečenou nápravou Výstup dat o zatížení nápravy lze při použití SmartBoard kalibrovat ve třech bodech (prázdné, částečně naložené a zatížené vozidlo), aby se dosáhlo zvýšené přesnosti. 82

33 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Typ vozidla Systém ABS Přídavný snímač zatížení Točnicové přívěs Točnicové přívěs 4S/3M --- (1) 4S/3M Návěs 2S/2M --- Zobrazení zatížení nápravy Zobrazení jen celkového zatížení Návěs 4S/2M --- Návěs 2S/2M --- (2) Návěs 4S/3M --- (2) Návěs 4S/3M --- Návěs 4S/3M --- (2) --- (2) (1) (1) Je-li náprava parametrovaná na 1. straně parametrů v diagnostice, ale není současně ovládaná přes systém EBS, informace o zatížení nápravy se nezobrazí. (1) Náprava, na kterou je montován 3. modulátor, nesmí být vlečenou nápravou. (2) Systémové součásti umí max. 4S/2M. Systém není k dispozici. 6.7 Paměť provozních dat (ODR) Návod k programu ODR-Tracker V síti Internet otevřete stránku => English. Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index. Do pole pro vyhledávání zadejte pojem ODR (Paměť provozních dat). Klikněte na tlačítko Start. Do paměti provozních dat se ukládají údaje dokumentující provoz vozidla. Tato provozní data je možné posléze vyhodnotit přímo na vozidle pomocí analytického nástroje ODR-Tracker. Program ODR-Tracker lze stáhnout z internetových stránek firmy WABCO nebo jej dodat na paměťovém zařízení USB, a to dle těchto objednacích čísel: Německá verze: Anglická verze: Paměť provozních dat se dělí na historická data (paměť jízd, histogramy) a záznamník událostí. Popis těchto druhů pamětí naleznete na následujících řádcích Historická data Historická data jsou ukládána jako sumy nebo průměrné hodnoty po celou dobu životnosti zařízení, resp. od posledního vymazání paměti provozních dat (ODR). Historická data jsou: Počet provozních hodin Počet jízd (trips) 83

34 6 Trailer EBS E1 Popis funkcí Průměrné zatížení Počet jízd s přetížením (trips) Průměrný brzdný tlak Počet brzdění Počet brzdění pomocí tlaku na žluté spojkové hlavici Počet brzdění v provozu 24 N (napájení přes brzdové světlo) Počet brzdění pomocí přívěsové brzdy Počet aktivací ruční brzdy Počítadlo kilometrů a provozních hodin od poslední výměny brzdového obložení Údaje vzduchového pérování a aktivace zvedací nápravy Paměť jízd Jedna jízda (trip) je ujetá vzdálenost nejméně 5 km rychlostí minimálně 30 km/h. V paměti jízd jsou ukládány údaje o posledních 200 jízdách (trips). Ke každé jízdě se ukládají tyto údaje: Počet celkových kilometrů v okamžiku zahájení jízdy Počet ujetých kilometrů Provozních hodiny v okamžiku zahájení jízdy Doba jízdy Nejvyšší zaznamenaná rychlost Průměrná rychlost Průměrný řídicí tlak Počet brzdění Frekvence brzdění Zatížení agregátu v okamžiku zahájení jízdy Počet brzdění s ABS Zásahy RSS, stupeň 1 Zásahy RSS, stupeň 2 Je-li připojen SmartBoard, je k jednotlivým jízdám navíc připojen i časový údaj Histogram Histogram znázorňuje časový sled událostí zaznamenaných během provozu vozidla. Histogramy Zatížení agregátu Zatížení nápravy Řídící tlak V tomto histogramu je ukládáno, kolik kilometrů bylo ujeto při určitých zatížení agregátu. V tomto histogramu je ukládáno, kolik kilometrů bylo ujeto při určitých zatížení nápravy. V tomto histogramu je ukládáno, kolik brzdění připadá na určité rozmezí hodnot brzdného tlaku. Navíc je ukládán maximální zaznamenaný tlak. 84

35 Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Všechny histogramy se skládají z 8 tříd (rozmezí hodnot). To znamená, že rozdělení hodnot je odstupňováno (např. 0 až 15 %; 16 až 30 %) Záznamník událostí V záznamníku událostí se ukládají události brzdového systému (max. 200). Událostí mohou být např.: Zásahy ABS, Zásahy RSS, Aktivace varovné kontrolky, Chybová hlášení, Události, které lze definovat v parametrech GIO (např. když detekuje připojený spínač dveřního kontaktu otevření dveří). Každá událost se ukládá i s časovým údajem (je-li připojen SmartBoard), resp. provozní hodina a stavem kilometrů v době výskytu události. Aktuální informace o provozním stavu lze získat pouze přes SmartBoard. 85

36 7 Trailer EBS E1 Pokyny k obsluze 7 Pokyny k obsluze 7.1 Ovládání vzduchového pérování (ECAS) Možnosti ovládání systému ECAS 1-bodová regulace s TEBS E Premium (příklad pro návěsy) Dálkové ovládání: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: Ovládací box: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: SmartBoard: Požadovaný kabel: Dálkové ovládání (v tažném vozidle k ovládání motorového a přípojného vozidla) Tlačítko Zvedání nástavby Bezpečnostní funkce: stálé stisknutí tlačítka Spouštění nástavby Bezpečnostní funkce: stálé stisknutí tlačítka Ukončení manuálního zvedání/spouštění Zvedání nástavby Bezpečnostní funkce: bez stálého stisknutí tlačítka Spouštění karoserie Bezpečnostní funkce: bez stálého stisknutí tlačítka Ukončení manuálního zvedání/spouštění Aktivace pomoci při rozjezdu (u návěsu působí na nápravu 1) Aktivace pomoci při manévrování (u návěsu působí na poslední 3.nápravu) Jízdní výška (normální výška)

37 Pokyny k obsluze Trailer EBS E1 7 Možnosti ovládání systému ECAS 1-bodová regulace s TEBS E Premium (příklad pro návěsy) Dálkové ovládání: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: Ovládací box: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: SmartBoard: Požadovaný kabel: Dálkové ovládání (v tažném vozidle k ovládání motorového a přípojného vozidla) Tlačítko Jízdní výška II Změna jízdní výšky Manuální aktivace/deaktivace pomoci při manévrování Automatická aktivace pomoci při rozjezdu Deaktivace funkce výšky vyklápění Memoryniveau (M1) = výška v paměti nastavitelná pro nástavbu Memoryniveau (M2) = výška v paměti nastavitelná pro nástavbu Uložení M1: + Uložení M2: Uložení M1 nebo M2: Stiskněte po dobu 5 sekund. Hlášení Uložit? => Vyberte Ano! a potvrďte tlačítkem OK Uložení M1: + Uložení M2: + Ukončení funkcí Jízdní výška / Memoryniveau Aktivace pohotovostního režimu (Stand-By): Motorové vozidlo připojeno, zapalování VYPNUTO. Regulace výšky přípojného vozidla je aktivní, např. během nakládání/vykládání Po vypnutí zapalování stiskněte do 30 sekund tlačítko STOP. Po vypnutí zapalování stiskněte do 30 sekund tlačítko STOP. 1. Po vypnutí zapalování vyberte do 30 sekund nabídku Vzduchové pérování : Nebo: Ukončení pohotovostního režimu (Stand-By) Tiskněte tlačítko STOP po dobu > 5 sekund. Tiskněte tlačítko STOP po dobu > 5 sekund. Opusťte nabídku Vzduchové pérování : --- Obnovení aktivace systému ECAS při vypnutém zapalování Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 87

38 7 Trailer EBS E1 Pokyny k obsluze Možnosti ovládání systému ECAS 1-bodová regulace s TEBS E Premium (příklad pro návěsy) Dálkové ovládání: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: Ovládací box: (Zvedání a spouštění) (Zvedání a spouštění + zvedací náprava) Požadovaný kabel: SmartBoard: Požadovaný kabel: Dálkové ovládání (v tažném vozidle k ovládání motorového a přípojného vozidla) Tlačítko Zvednutí zvedací nápravy Spuštění zvedací nápravy Nucené spuštění: stiskněte tlačítko OK po dobu 5 sekund:

39 Pokyny pro servis Trailer EBS E1 8 8 Pokyny pro servis 8.1 Diagnostika CAN V této kapitole je popsáno jak navázat komunikaci s elektronikou a které komponenty jsou k tomu potřebné. V kapitole Paramterování GIO/ Vytvoření sady parametrů pak naleznete další informace, viz kapitola Schémata GIO /Vytvoření sady parametrů, strana 89 Systém TEBS E umožňuje diagnostiku pouze přes jedno z možných rozhraní CAN, přes 7-pólové spojení CAN ISO 7638, nebo přes externí diagnostické připojení Diagnostika přes ISO 7638: rozhraní pro motorová vozidla a přívěsy Pro účely diagnostiky se zapojí mezi spirálový kabel od tažného vozidla a zásuvku ISO 7638 rozdělovací adaptér ISO Možnost Připojení rozdělovacího adaptéru (ISO 7638) a CAN konvertoru do zásuvky ISO V tomto případě lze nadále používat diagnostický interface se sériovým rozhraním. Diagnostický interface sériový Sériové rozhraní Konvertor CAN Rozdělovací adaptér ISO 7638 se zásuvkou CAN Možnost Použití rozdělovacího adaptéru (ISO 7638) , USB diagnostického interface a diagnostického kabelu Diagnostický interface s rozhraním USB (pro připojení k počítači) Rozhraní s USB Diagnostický kabel nebo Rozdělovací adaptér ISO 7638 se zásuvkou CAN

40 8 Trailer EBS E1 Pokyny pro servis Diagnostika přes externí diagnostickou zásuvku Diagnostika přes externí diagnostickou zásuvku je možná pouze u modulátorů varianty Premium. Narozdíl od diagnostiky přes K-vedení u Trailer EBS D probíhá diagnostika u Trailer EBS E přes sběrnici 5 V CAN na přípojce GIO 5. Pro rozlišení má vyvedená diagnostická zásuvka pro diagnostiku přes CAN žlutou uzavírací krytku. Viz obrázek níže: Pro připojení přes tuto diagnostickou zásuvku již nelze použít diagnostický kabel , protože komunikace s řídící jednotkou již probíhá jen přes sběrnici CAN a ne přes K-vedení. Používejte proto již pouze diagnostický kabel CAN Diagnostický kabel CAN Schémata GIO / Vytvoření parametrové sady Funkce GIO označuje parametrovatelné vstupy a výstupy (angl. Generic Input/Output). Na modulátoru TEBS E řídicí jednotky se nachází nejvýše 7 elektrických přípojek s označením GIO 1-7. Pomocí tohoto uspořádání lze přímo připojit a libovolně přiřadit požadované funkce. Toto volné přiřazení dovoluje velké množství funkcí a jejich kombinací, které jsou u přípojných vozidel možné. Pro zjednodušení parametrování a zapojení přípojek GIO pro standardní použití je k dispozici 15 předdefinovaných standardních konfigurací, viz kapitola 10.5 Schémata GIO, strana 132. Tyto standardní konfigurace pokrývají maximální možná připojení k modulátoru Trailer EBS E od jednoduchého návěsu s funkcí RTR až po funkci ECAS se spínačem výšky vyklápění, brzdy finišeru apod. Má-li být pro vozidlo vytvořena nová sada parametrů, je vybere se nejdříve vhodný plán GIO. Pro tento GIO plán je pak v diagnostickém programu uložená příslušná sada parametrů (pod číslem schématu). V GIO plánech jsou stanoveny zapojení pinů přípojek modulátoru TEBS E v závislosti na tom, zda se jedná o variantu Standard nebo Premium. V plánech a sadách parametrů jsou vždy popsány maximální systémy. Nejsou-li některé funkce třeba, mohou být tyto v nabídce funkcí jednoduše deaktivovány. Spusťte diagnostický program TEBS E. Otevře se následující okno. 90

41 Pokyny pro servis Trailer EBS E1 8 Obr 8-1: Úvodní okno diagnostického programu TEBS E Klikněte na Systém. Zvolte EBS parametry. Otevře se okno TEBS systém. Obr. 8-2: Diagnostický program TEBS E: okno EBS systém Sadu parametrů načtete stisknutím tlačítka Načíst data ze souboru. 91

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více