Český svaz ochránců přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Základní organizace Orlice Lhotecká 179, Hradec Králové 9 Tel./fax Výroční zpráva ZO za rok 2006

2 1 Základní údaje Adresa pro poštovní styk : Český svaz ochránců přírody, ZO Orlice, Lhotecká 179, Hradec Králové 9. Telefon / fax : WWW : , (mobil předseda ZO Orlice) Předseda ZO : Ing. Adam Záruba Hospodář : Ing. Jitka Kuthanová Revizor : Jana Kopecká 3 člen výboru : Ing. Václav Záruba Pozor! K 1. lednu 2007 změnila ZO ČSOP Orlice své sídlo. 2 Z historie ZO Orlice Členové ZO se od vzniku základní organizace v roce 1988 aktivně podílí na ochraně přírody a krajiny jak prováděním praktických prací, tak poskytováním informací pro nejširší veřejnost z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí obecně. Řadu let je ZO zapojena do správních řízení v případech, kdy dochází k zásahům do významných přírodních celků, zeleně nebo by došlo k újmě na životním prostředí. Podobně se podílí na připomínkování různých územně plánovacích a strategických podkladů a dokumentů na úrovni města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje i celé České republiky a rovněž se účastní procesů EIA na některé z hlediska životního prostředí významné záměry. V posledních letech je ZO ČSOP Orlice jedním ze zakládajících subjektů Podorlického skanzenu v Krňovicích. Z činností prováděných v minulosti lze namátkou jmenovat například : péče o stromy péče o chráněná území péče o bojiště války 1866 na Chlumu zapojení do celostátního programu ČSOP akce Jilm provádění těžebních a pěstebních prací v málo přístupných a cenných oblastech Krkonošského národního parku (zpravidla tam, kde by běžná technika a těžební postupy způsobovaly ekologické škody) - těžby kůrovcových kalamit a usychajících lesních hran v oblasti Lvího dolu, Pomezních Bud apod.; k přibližování dřeva sloužila např. i historická technologie skluzů. opravy památek lidové architektury ve východních Čechách ZO se stala zakládajícím členem výrobního družstva zaměřeného na zpracování dřevní hmoty (s vlastní pásovou pilou pro výrobu atypického řeziva pro opravy památek, pořez přesílených a dlouhých výřezů) informační podpora výstavby dřevěných roubených domů a řada dalších spolupráce při výstavbě skanzenu lidové architektury v Krňovicích (u Třebechovic p. Orebem známých svým Proboštovým betlémem umístěným v Třebechovickém muzeu betlémů) aktivní účast na mapování a záchranném programu zaměřeném na staré a krajové odrůdy ovocných dřevin 2

3 aktivity proti záměru spalovny v Opatovicích nad Labem a účast ve správních řízeních 3 Činnost základní organizace Orlice v roce Skanzen Krňovice ZO ČSOP Orlice je jedním z iniciátorů vybudování skanzenu lidové architektury a muzea vesnice pro region východních Čech. Důležitost a vhodnost výstavby skanzenu vyplynula z dlouholeté činnosti při ochraně památek a z mnoha cest po kraji, kdy téměř před očima mizí staré dřevěné objekty značné historické hodnoty. Kromě ZO ČSOP Orlice z Hradce Králové je dalším ze zakladatelů firma Dřevozpracující družstvo. Dřevozpracující družstvo vzniklo ze ZO ČSOP Orlice oddělením hospodářské činnosti neochranářského charakteru dle požadavků sněmu ČSOP truhlářská výroba, stavební výroba roubených staveb a tehdy i opravy dřevěných historických památek apod.). Výstavba skanzenu se stala dominantní a nejdůležitější náplní práce členů ZO. Lokalita skanzenu je v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem. Obec je pod správou městského úřadu v Třebechovicích p. Orebem a celý záměr nalezl u pracovníků úřadu i řady členů rady a zastupitelů podporu. V průběhu roku se jak v tisku, tak i v televizi a rozhlase objevily reportáže, které seznamovaly se záměrem a průběhem výstavby skanzenu v Krňovicích. 3.2 Historie areálu První záměry vzniku skanzenu, který by mapoval architekturu regionu Královéhradecka, pocházejí z roku Areál měl vzniknout v nedaleké obci Bělečko. Díky negativnímu postoji tehdejšího obecního úřadu v Býšti i Pardubického kraje však bylo nutné záměry přehodnotit. Začalo nové hledání vhodného místa. To bylo nalezeno v obci Krňovice. Záměr byl přijat jak původními majiteli pozemků, tak městským úřadem v Třebechovicích p. Orebem. Ani zde však nebyla cesta k realizaci přímá. Péče věnovaná některými úředníky projektové dokumentaci a přípravě realizaci oddálila nejméně o půl roku. Až v roce 2002 započaly práce na vlastní realizaci staveb. 3.3 Expozice skanzenu Roubené dřevostavby Patrový polabský statek - správní budova - je dřevěná stavba roubená tradiční technologií. Stejnou, jaká se používala po staletí. Vybavenost a užitná hodnota však splňují všechny požadavky kladené na moderní stavbu - stejná technologie je používána k výstavbě nových roubených rodinných domů apod. Stavba ukazuje výhody dřevostaveb případným zájemcům. Za všechny lze jmenovat například nízké energetické nároky na vytápění, rychlost výstavby, dnes netradiční interiér a příjemné prostředí. Významné je rovněž použití ekologického, obnovitelného zdroje stavebního materiálu (dřevo mimo jiné váže množství skleníkového plynu - oxidu uhličitého - po desítky až stovky let). Dřevo se v Evropě a Severní Americe podílí na bytové výstavbě v řádu desítek procent. V České republice jen cca 1 %. Přesto jsou naše lesy bohatou zásobárnou dřeva, které je však často bez zpracování a bez přidání jakékoli hodnoty vyváženo do zahraničí Historické stavby Nové roubené objekty a jejich prostředí je nejlepší porovnávat s původními tradičními stavbami ve skanzenu. V areálu jsou postupně obnovovány zemědělské usedlosti, domky, 3

4 technické památky a jiná (převážně dřevěná) stavení z oblasti Královéhradecka a Podorličí. Umístěny tu jsou jak stavby přenesené z původních lokalit, tak i rekonstrukce nedochovaných staveb. Památkově chráněné i ty, které nezřídka unikají pozornosti odborné veřejnosti a postupně beze stopy a potichu mizí z našich měst i obcí. Stavby jsou doplňované dobovými expozicemi ze života jejich obyvatel, expozicemi řemesel, pracovních nástrojů, nářadí i strojů běžných v životě minulých generací Stavitelství ze dřeva a opuky Používané stavební hmoty jsou typické pro stavitelství v regionu - dřevo, opuka i cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů. Bylo základem konstrukcí stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla základním materiálem pro zdění. Je v okolí rozšířená a dodnes jsou v krajině patrné pozůstatky malých lomů. Opuka zdejšího regionu je typická svou deskovou odlučností. Na druhou stranu je natolik tvrdá, že ji nelze dále opracovávat a jednotlivé lupeny se používaly tak, jak byly přivezeny z lomů (například na Litomyšlsku se naopak z opuky přitesávaly kvádříky a ty se používaly stejně jako cihly). Opukové stavby byly většinou skládané nasucho (bez použití malty) a nerovnosti při zdění byly vyrovnávány drobnými kousky kamene a hlínou. I přesto přežily staletí a jejich krásu lze obdivovat dodnes Pohony zemědělských a dílenských strojů Ruční práce byla postupně nahrazována strojní. K pohonu strojů byl nejdříve používán žentour, do něhož byl zapřažen domácí dobytek nebo koně. Větší dílny a manufaktury v 19. stol. postupně ovládla pára. Ve venkovských usedlostech začaly sloužit na přelomu 19. a 20. stol. stabilní motory - benzínové, postupem doby i naftové - dieselové. S postupnou elektrifikací se začaly vyvíjet i motory elektrické. Expozice pohonů od žentouru po elektromotor je ke shlédnutí v rámci prohlídkové trasy areálu. Všechny exponáty jsou v provozuschopném stavu a lze je vidět zapřažené do dobových strojů Zemědělská technika I stroje používané v zemědělství se vyvíjejí. Při prohlídce lze vidět běžně používané stroje od počátku 20. století i některé rarity jejichž účel je dnešnímu návštěvníkovi mnohdy neznámý Historická motorová vozidla Dále je připravena expozice o automobilismu kolem roku K vidění jsou automobily značky Tatra, konstrukčně ojedinělý traktor Lanz bulldog z roku 1939 a další související nářadí a technika. A jak již bylo zmíněno dříve, i zde jsou exponáty funkční Lednice v Krňovicích Součástí expozice skanzenu bude i objekt bývalé lednice u restaurace v Krňovicích. Stavba sloužila k celoročnímu uchovávání ledu, který byl získáván ze zamrzlých ramen řeky Orlice v zimním období. V objektu je připravována expozice pivovarnictví a stáčení piva. Budova lednice je památkově chráněna a je majetkem města Třebechovice pod Orebem Výstavba a aktivity ve skanzenu v roce 2006 V roce 2006 byla zahájena výstavba roubeného objektu hospody Na Špici, ve kterém bude umístěno nové ekocentrum ZO ČSOP Orlice a hlavní vstup do skanzenu. Do konce roku se podařilo stavbu zastřešit a osadit okna a dveře, takže práce na interiérech budou moci pokračovat i přes zimu. S dokončením budovy se počítá v roce Výstavba ekocentra Na Špici byla významně podpořena také z grantů Královéhradeckého kraje. Další důležitou akcí byl přesun historické roubené školy ze Všestar do skanzenu 4

5 v Krňovicích. Na tuto akci se pro ZO ČSOP Orlice podařilo získat grant společnosti T-mobile a finanční příspěvky Královéhradeckého kraje a obce Všestary. Transfer proběhl v období srpen-říjen Znovupostavení objektu je plánováno na rok V průběhu roku 2006 byl zahájen provizorní provoz skanzenu pro veřejnost. Během sezóny si prohlédlo skanzen několik tisíc návštěvníků. Ke konci roku 2006 byl vydán informační leták o skanzenu a programu záchrany krajových odrůd ovocných dřevin. 3.4 Krajové odrůdy ovocných dřevin Program záchrany krajových odrůd ovocných dřevin pokračoval v roce 2006 zejména dalším rozšiřováním ovocných sadů a alejí v rámci skanzenu v Krňovicích a jeho bezprostředním okolí. Stávající školka je pravidelně udržována (pletí, zalévání, roubování podnoží, střih stromků, ). Byla vysázena alej třešní podél přístupové komunikace ke skanzenu. Probíhaly dosadby alejí podél cest v areálu a byly rozšířeny sady ve skanzenu. Zintenzívnění těchto prací lze očekávat v roce 2007, neboť většina stromků bude muset, vzhledem ke své velikosti, opustit školku. 3.5 Jiné granty Kromě výše zmíněných grantů (Přesun roubené školy ze Všestar do skanzenu, výstavba ekocentra ZO Orlice v objektu Na Špici ve skanzenu, krajové odrůdy ovocných dřevin) v roce 2006 realizovala ZO ČSOP Orlice několik dalších grantů. Zejména se jednalo o granty týkající se ekologické výchovy Kapka 21, Pavučina 2006, program ÚVR ČSOP pro regionální centra. Opět jsme se účastnili programu podpory využívání dřeva Dřevo 06. Dále bylo zažádáno o dotaci AOPK ČR na odbahnění a revitalizaci vodotečí a slepých ramen Orlice v okolí skanzenu Krňovice tato akce proběhne v roce Chov ovcí V rámci skanzenu v Krňovicích je rozšiřován chov ovcí, který je v majetku ZO ČSOP Orlice. Hlavním účelem je údržba přilehlých travnatých pozemků pastvou a využití sena získaného na pozemcích v Krňovicích i jinde. Pro chov je zajištěn odborný veterinární dohled. 3.7 Labutě v Hradci Králové I v roce 2006 pokračovala péče ZO Orlice o labutě ve městě Hradec Králové prováděná ve spolupráci s Magistrátem města Hradce Králové a městskou policií. Už v roce 2001 byla navázána spolupráce se stanicí pro záchranu handicapovaných živočichů ZO ČSOP v Jaroměři; tato spolupráce pokračuje i nadále. Poraněným kusům se tak dostalo maximální péče odborníků a prostoru pro rehabilitaci mimo volné vodní plochy ve městě. V zimě je prováděno dokrmování labutí zrním (ječmen a pšenice), je prováděn sběr případných uhynulých kusů. Na poraněné kusy byli upozorněni kolegové ze záchranné stanice ČSOP v Jaroměři Na krmení bylo tradičně používáno zrní - především pšenice a ječmen. Stejně jako v letech předešlých se projevovalo krmení ze strany obyvatel města. Lze konstatovat, že v roce 2006 bylo minimum případů krmení ptáků nevhodnou stravou - velmi dobře se osvědčují instalované informační panely a letáky. Na obou březích na nábřeží u lázní a v Jiráskových sadech byly opraveny informační panely a opět doplňovány skříňky na letáky i samotné letáky s informacemi o způsobech krmení labutí a o jejich životě. Stále se projevuje péče vandalů o tyto cedule a skříňky na letáky. Instalované informační tabule se osvědčily. Velmi se omezily dotazy na způsob výživy labutí. Zájemcům, kteří se chtěli o labutích dozvědět více byly k dispozici brožury o labutích. Ty byly k zakoupení v ekocentru v Malšovicích. 5

6 3.8 Účast ve správních řízeních a další obdobné aktivity Správní řízení V roce 2006 se ZO ČSOP Orlice intenzívně zapojovala do správních řízení podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Celkem jsme se v roce 2005 účastnili 23 správních řízení + dalších řízení, která byla zahájena v předešlém roce a rozhodnutí bylo vydáno až v roce Převážně se jednalo o správní řízení, jejichž předmětem bylo povolování kácení dřevin na území města Hradce Králové z důvodu výstavby a dalších činností, dále jsme se účastnili řízení k činnostem, které budou mít vliv na krajinný ráz (řízení vedené ještě podle starého správního řádu) a také jsme se účastnili též územních a stavebních řízení či řízení o integrovaném povolení. V rámci několika těchto řízení bylo dosaženo řady pozitivních výsledků (zastavení kácení či uložení nadstandardní náhradní výsadby za pokácenou zeleň), v jiných jsme vystupovali spíše jako pozorovatelé. V jednom případě jsme podali odvolání a v jednom případě podnět MŽP k provedení přezkumného řízení. Stručný přehled řízení, kterých jsme se účastnili je uveden v následující tabulce (jedná se o řízení zahájená v roce 2006): Přehled správních řízení, kterých se účastnila ZO ČSOP Orlice v roce 2006: Účast ZO ČSOP Orlice ve správních řízeních celkem: 23 případů Z toho: Řízení o povolení kácení dřevin 15 případů Řízení o povolení zásahu do krajinného rázu Územní řízení Stavební řízení Řízení IPPC 1 případ 5 případů 1 případ 1 případ Účast v EIA Procesů posuzování vlivů na životní prostředí jsme se v roce 2006 nezúčastňovali Strategické a územní plánování Připomínkování strategických dokumentů, územně plánovacích podkladů či územně plánovací dokumentace jsme v roce 2006 neprováděli. 3.9 Aktivity proti záměru spalovny Opatovice Aktivity proti záměru spalovny v Opatovicích nad Labem jsou důležitou součástí naší činnosti již od roku V této věci podnikáme řadu kroků, neboť celý projekt považujeme za nepřijatelný z mnoha důvodů: - jedná se o ekonomicky velice náročný projekt, investiční náklady se odhadují na 2,2 miliardy Kč. Ačkoliv je spalovna prosazována již více než čtyři roky, stále nebyla předložena důvěryhodná finanční analýza projektu a jeho ekonomických dopadů (studie proveditelnosti). - v souladu s nařízením vlády stát nepodporuje výstavbu nových spaloven ze státních prostředků - nebylo důvěryhodně doloženo, jak bude naplněna veliká kapacita zařízení. Hrozí 6

7 reálné riziko nedostatku odpadů pro naplnění kapacity, což by znamenalo další prudké zhoršení ekonomiky spalovny. Existuje reálné nebezpečí, že v budoucnu bude snaha kapacitu spalovny naplnit odpady dováženými ze zahraničí. - spalovna EVO by produkovala velké množství odpadů, ročně asi tun. Zejména by šlo o strusku a popílek, který obsahuje nebezpečné toxické látky, včetně dioxinů. Nakládání s popílkem přitom není jasně definováno a hrozí riziko jeho používání jako stavebního materiálu a zanášení do krajiny, podobně jako tomu je již nyní u spalovny v Liberci. - za prioritní řešení nakládání s odpady považujeme předcházení jejich vzniku a aktivní třídění a recyklaci odpadů. Tyto postupy jsou z ekonomického, ekologického, morálního a legislativního hlediska přednější a vhodnější než sběr směsného komunálního odpadu a jeho spalování. Velkokapacitní spalovna by byla rizikem a konkurencí pro tyto prioritní postupy. - teprve zbytek odpadů po aktivním vytřídění lze v budoucnosti na základě nejmodernějších poznatků a analýzy vhodných technologií zpracovat nebo odstranit. Již dnes existuje např. technologie mechanicko-biologické úpravy na zbytkový odpad (tzv. MBU), která nepoužívá proces spalování odpadů a v EU je běžně provozována. Řešit směsný komunální odpad bez aktivního třídění a odstraňovat jej ve spalovně je v současnosti zbytečně ukvapené řešení s mnoha neznámými. - proti výstavbě spalovny EVO Opatovice se vyslovily již tisíce lidí v několika peticích, proti je město Hradec Králové a řada dalších obcí a v referendech drtivě odmítli stavbu spalovny voliči v Čeperce i v Opatovicích nad Labem. - v neposlední řadě se jedná o stavbu, která bude představovat další negativní rušivý zásah do rázu polabské krajiny s dominantou Kunětické hory. Do okruhu kroků uskutečňovaných ve věci záměru spalovny EVO je třeba započítat: Připomínkování projektu v rámci procesu EIA Připomínkování krajských dokumentů, které spalovnu obsahují tak, aby z nich byl projekt vypuštěn. Informační kampaň směřovaná na komunální a krajské politiky či ministra ŽP Zapojili jsme se do petičních akcí proti spalovně a informační kampaně směřované k veřejnosti. Zpracovávání novinových i odborných článků a materiálů Aktivní jednání s některými městskými a krajskými politiky Aktivní spolupráce s dalšími občanskými iniciativami, odborníky na problematiku odpadů, občany i obcemi V lednu 2006 byla zahájena v pořadí již druhá velká petiční akce proti spalovně v Opatovicích. Tato petice byla ukončena v září téhož roku. Podařilo se nashromáždit cca 6500 podpisů. Předání petice adresované zastupitelstvu Pardubického kraje se uskuteční počátkem roku Předseda ZO ČSOP Orlice je zároveň pověřeným členem petičního výboru Spolupráce s dalšími organizacemi S dalšími organizacemi spolupracujeme ve třech rovinách: Na celostátní a regionální úrovni se odehrává spolupráce zejména při řešení problematiky spalovny v Opatovicích a obecně nakládání s odpady (Hnutí Duha, Arnika, ZO ČSOP Čeperka, ZO ČSOP Na Plachtě, Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku, strana Zelených aj.. V Hradci Králové spolupracujeme zejména s občanskými sdruženími Lidé a město, které sdružuje obyvatele Hradce Králové-Pouchova při prosazování ochrany životního prostředí v této městské části, a Kruh pro občanskou společnost, které je asi nejaktivnější občanskou 7

8 iniciativou ve městě. Jedná se zejména o společnou účast na správních řízeních ve městě, ale např. i spolupráci proti spalovně v Opatovicích. Při výstavbě skanzenu spolupracujeme s občanským sdružením Kapounka, které bylo založeno jako poradní orgán pro koordinaci přípravy a výstavby skanzenu a s Dřevozpracujícím družstvem, které je hlavním realizátorem skanzenu. ZO ČSOP Orlice je také (společně s Dřevozpracujícím družstvem a Společností ochránců památek východních Čech) kolektivním členem OS Kapounka Táborová základna V roce 2006 rozhodla členská schůze o odprodeji nevyužívané táborové základny na Prorubkách. Již dříve byla nabízena ostatním ZO ČSOP, resp. členům ZO ČSOP Orlice, z jejichž strany nebyl projeven zájem. Proto je nyní nabízena i dalším subjektům. V průběhu roku 2006 byl areál tábora včetně srubu pronajat místnímu občanovi, nicméně po špatných zkušenostech byl tento pronájem koncem roku vypovězen. Na podzim 2006 došlo k jednání s pionýrskou organizací z Hradce Králové. Jednání však probíhají velmi pomalu a nebyla dosud ukončena Internetová prezentace ZO a jejích partnerů ZO ČSOP Orlice: Skanzen Krňovice: 4 Ekocentrum Orlice Od roku 1998 provozuje ZO centrum ekologické výchovy - (dále ekocentrum). Centrum se specializuje na poskytování informací týkajících se životního prostředí nejširší laické i odborné veřejnosti. 4.1 Přemístění do nové lokality Ve skanzenu bude v provozu od roku 2007 i nové zázemí pro ekocentrum. Je počítáno s objektem hospody Na Špici, kde bude k dispozici kancelář, sál pro cca osob a výstavní prostory v podkroví, možnost zajištění stravování v nedaleké restauraci v Krňovicích. Do dokončení tohoto objektu bude dočasně ekocentrum sídlit jednak ve správní budově skanzenu (kancelář skanzenu) a některé aktivity byly do konce roku 2006 ponechány v sídle ZO v Hradci Králové Malšovicích. Od ekocentrum funguje pouze v Krňovicích. Řada dotazů a žádostí o pomoc či informace je vyřizována telefonicky či po u. 4.2 Provoz ekocentra Ekocentrum nemá v současné době pracovníky v trvalém pracovním poměru. Jeho činnost je založena vysloveně na dobrovolné práci členů ZO. Z tohoto důvodu se řadíme spíše mezi malá ekocentra specializovaná zejména na ekologické poradenství a spíše práci s obyvatelstvem dospělým a dospívajícím. V současné době působí v převážně v areálu Podorlického skanzenu Krňovice a do konce roku 2006 i v sídle ZO v Hradci Králové Malšovicích. V Hradci Králové byly poskytovány většinou obecné informace o životním prostředí, o životě labutí v Hradci Králové o možnostech občanů účatnit se rozhodovacích procesů apod.. V jednom případě jsme pomohli se založením občanského sdružení v Holicích. 8

9 V rámci Podorlického skanzenu je činnost zaměřena jak na dospělé, tak i na děti a školní kolektivy. 4.3 Činnost ekocentra Vlastní poradenská činnost byla zaměřena na problémy každodenního života nálezy zvířat, týrání apod. Zcela dominantní činností je poradenská činnost tzv. na telefon, kdy do centra a zejména kanceláře v Hradci Králové volají zájemci o radu z nejrůznějších oblastí života. Byly odpovězeny stovky dotazů. V kanceláři v Hradci Králové bylo prakticky po celý týden možné získat informace v průběhu pracovní doby od 7:00 do 16 hodin. Ekocentrum rovněž koordinuje jednotlivé aktivity ZO ve vztahu k partnerům zvenčí. Byly využívány kontakty se sdělovacími prostředky. Byly poskytovány informace o stavu ŽP v kraji, i o specializovaných akcích, správních řízeních zejména spalovna Opatovice, spolupráce na petiční akci proti výstavbě. Finanční zajištění chodu ekocentra bylo řešeno v rámci rozpočtu ZO. Tento model se osvědčil a bude rozvíjen i nadále. V roce 2005 pokračovala spolupráce ekocentra a dalších subjektů. Tato potřeba je vyvolána snahou o seriózní pracovní nasazení mimo jiné i na uvažovaném záměru výstavby skanzenu. Bude třeba provádět nejen vlastní práce na skanzenu, ale také o tomto záměru informovat nejširší veřejnost počítá se s dalším vydáváním informačních brožur, s vydáním propagačního materiálu, uspořádání dnů otevřených dveří a dalších akcí. V ekocentru byly v minulosti zhotoveny informační panely naučné stezky Písníky Marokánka. Tato naučná stezka je i nadále udržována. Ekocentrum se v roce 2006 podílelo na vydávání informačních brožur pro skanzen, byly zhotoveny nové informační tabule na cyklotrase u skanzenu, informační tabule do muzea betlémů v Třebechovicích p. Orebem, informační panely o ČSOP, sdružení Kapounka a Dřevozpracujícím družstvu, byl připraven koncept informačního letáku o skanzenu, poskytovány informace médiím rozhlasu, televizi i deníkům. V ekocentru byl distribuován leták a další informace o labutích v HK. Byly zhotoveny informační panely o labutích. Ekocentrum se věnuje propagaci dřeva jako stavebního materiálu. Dřevostavby jako ekologické stavby s minimálními energetickými nároky jak na zajištění stavebních materiálů, tak na vlastní provoz, znamenají nový trend ve stavitelství. Stále jsou však v lidech zakořeněné, zpravidla hanlivé, mýty a pověry o stavbách ze dřeva. Ekocentrum se stará o propagaci dřeva jako stavebního materiálu. Cílem je snaha o zpracování dřevní hmoty přímo blízko jejímu vzniku. Dospělým jsou v rámci expozice skanzenu předváděny objekty a exponáty skanzenu v rámci prohlídkových tras dle zájmu každé jednotlivé skupiny návštěvníků. Pro školy jsou pak připraveny tematické programy zaměřené na vývoj různých technologií v průběhu let. Lze tak shlédnout program o vývoji pohonných jednotek v zemědělství i dílenské výrobě, program o vývoji zemědělství a zemědělské techniky, automobilismu, krajových odrůdách ovocných dřevin, stavitelství z opuky a další. 4.4 Budoucnost ekocentra Počítá se zaměstnáním 1 2 pracovníků na plný úvazek. Ekocentrum bude poskytovat nejen informace v rozsahu tak, jak je běžné v dnešní době, ale jeho činnost bude rozšířena i na poskytování dalšího informačního servisu pro skanzen, poskytování informací pro cyklisty regionální cyklistická stezka již dnes vede přímo před budoucí hlavní branou skanzenu. V návaznosti na možnosti expozice skanzenu a jeho doprovodných expozic (živé dílny kováře, truhláře, tesaře apod.) budou vytvářeny programy pro žáky škol, pedagogy apod. Stezka rovněž může v budoucnu navázat na program skanzenu. Ve spolupráci s městským úřadem 9

10 v Třebechovicích p. O. a Mikroregionem Třebechovicko resp. s informačním centrem ve městě bude snahou připravit celodenní program pro návštěvníky např. školní kolektivy apod. Počítá se s návštěvou skanzenu a doprovodným programem v jeho rámci, je možná návštěva muzea betlémů, koupaliště V zahraničních skanzenech je běžné, že probíhá výuka žáků přímo v podmínkách skanzenu v rámci celodenních programů. Žáci mají možnost praktického vyzkoušení původních prací a činností, jsou seznamováni s životem předků a historií obecně. V poslední době se podobný trend začíná objevovat i u nás. Podobné programy se připravují ve skanzenu na Veselém Kopci, v Betlému v Hlinsku i některých dalších muzeích. Jak plyne z nástinu plánovaných záměrů, dosavadním dobrovolným způsobem nebude možné očekávaný nápor práce v žádném případě zvládnout Závěrem lze konstatovat, že i přes omezený počet pracovníků a jejich pouze dobrovolnou činnost, se dařilo naplňovat poslání ekocentra. V Hradci Králové

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody Základní organizace Orlice Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9 Tel. 495 591 633 Výroční zpráva za rok 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2014 IČO: 00114405 Adresa pro poštovní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody Základní organizace Orlice Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9 Tel. 495 591 633 Výroční zpráva za rok 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2012 IČO: 00114405 Adresa pro poštovní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stávající objekt spalovny

Stávající objekt spalovny Stávající objekt spalovny V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775 Tento zchátralý objekt, který původně sloužil jako spalovna čistírenských kalů z BČOV

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 2 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 Vypracovali: MVDr. Petra Vasilová, předsedkyně sdružení Mgr. Martin Habáň, místopředseda sdružení Stránka 1 - Informace

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Ústí nad Labem Střekov Mimoň ralsko Spálov Les Království

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Poptávka služeb projektanta

Poptávka služeb projektanta Poptávka služeb projektanta Objednatel: DAPHNE Institut aplikované ekologie, z. s. se sídlem: č. p. 71, 53836 Žumberk IČO: 2716011 zastoupená: Mgr. Zábojem Hrázským, ředitelem tel: 774650591 (dále jen

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více