Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návody na montáž, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

2 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí. Využití zejména pro WC a koupelny. Ovládací prvky CF 40 CF 40 CF 40TD CF40RSTD vzdálený vypínač ON/OFF X X X ovladač MOS X snímač vlhkosti X X X tahový spínač,,boost X X časový doběh X X časové oddálení zapnutí X 3 - rychlostní X X X "Trickle" minimální otáčky X X X 2. Doprava a skladování Všechny ventilátory jsou ve výrobním závodě balené tak, aby snesly standartní manipulaci během dopravy. Při manipulaci s ventilátory používejte vhodné zdvíhací zařízení, aby se předešlo poškození ventilátorů a zranění osob. Nezdvíhejte ventilátory za připojovací kabely, za svorkovnici, za oběžné kolo. Nepřipusťte údery a otřesy. Skladujte ventilátory na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a nečistotami, dokud se neprovede konečná montáž. 3. Určení Výběr výrobku pro určitý účel je plně v kompetenci zákazníka (projektanta). Dopravovaný vzduch musí být bez částic, které mohou způsobit nevyváženost oběžného kola. 4. Bezpečnost Ventilátory jsou určeny pouze pro odvod vzduchu. Po instalaci nesmí být přístupná žádná z pohyblivých částí. Nesmí se instalovat v nebezpečných výbušných prostředích ani v napojení na odvod spalin resp. pevných částic (prach, saze, ). Bezpečnostní příslušenství (např. bezpečnostní mřížka) nesmí být rozebráno, obcházeno ani odpojeno. UPOZORNĚNÍ! Před servisním zásahem nebo údržbou vypněte napájení a přesvědčte se, zda se oběžné kolo zastavilo. Musí se dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících norem a předpisů. Při jakékoliv servisní činnosti na ventilátoru musí být zajištěno odpojení elektrického proudu! Před jakoukoliv změnou výkonových parametrů a provozních režimů odpojte ventilátor dle příslušných norem (vypněte jistič) a proveďte nastavení dle Vašich požadavků a typu ventilátoru. 5. Provozní funkce Časový doběh (CF 40TD, CF 40RSTD) Časový doběh ventilátoru je možné nastavit od 30sek až do 20 min Pomocí malého šroubováku otáčejte potenciometrem T ve směru hodinových ručiček pro prodloužení časového doběhu a v protisměru hodinových ručiček pro zkrácení časového doběhu. (výrobní nastavení cca. 10 min.) Systemair a.s. str. - 2/

3 Permanentní minimální otáčky trickle CF40, CF 40TD, CF 40RSTD Tento režim umožňuje minimální větrání po vypnutí ventilátoru, resp. po vypnutí doběhu (prostor je nepřetržitě větrán minimálním množstvím odsávaného vzduchu). Nastavte přepínač YY do požadované polohy. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 0. Polohy přepínače Časové oddálení zapnutí ventilátoru CF 40TD Tento režim spustí ventilátor pouze v případě, že doba mezi zapnutím a vypnutím vzdáleným vypínačem ON/OF je delší než 2 minuty. Nastavte přepínač Z do požadované polohy. Ventilátor je z výroby nastaven do polohy 0. (Vhodné pro větší frekvenci zapínání (toalety v restauracích a pod.). Polohy přepínače Nastaveni 0 OFF - Vypnuto časové oddálení zapnutí I ON - Zapnuto časové oddálení zapnutí Snímač vlhkosti CF 40, CF 40TD, CF 40RSTD Nastavení hodnoty vlhkosti je možné provést v rozmezí 50 až 90% RH relativní vlhkosti. Pomocí malého šroubováku otáčejte potenciometrem RH ve směru hodinových ručiček pro nastavení vyšší hladiny relativní vlhkosti a v protisměru hodinových ručiček pro nastavení nižší hladiny viz obrázek str. 5. (Upozornění: je nutné si uvědomit, že při nastavení nižší hladiny relativní vlhkosti 50% RH, je ventilátor citlivější na výkyvy vlhkosti v prostoru, než při 90% RH. Hladina relativní vlhkosti je z výroby přednastavená na cca. 70% RH). Po vypnutí vzdáleným vypínačem nebo časovým doběhem přejde ventilátor automaticky do režimu snímání relativní vlhkosti v daném prostoru. Při překročení nastavené relativní vlhkosti se ventilátor automaticky sepne. Horní dioda I automaticky signalizuje provoz ventilátoru. Režim snímání vlhkosti se aktivuje pouze při vypnutí ventilátoru!!! Tahový spínač - režim odsávání vzduchu s maximálním výkonem Boost CF 40, CF 40TD Pomocí tahového spínače (šňůrky) se aktivuje provozní režim BOOST s maximálním větráním daného prostoru. Ventilátor pracuje v automatickém režimu snímání vlhkosti (signalizační diody nesvítí) vysvětleno v Nastavení snímače vlhkosti a při: - prvním zatažením tahového spínače (šňůrky) ventilátor začne pracovat ve vysokých otáčkách Boost (signalizační dioda II svítí vysokou intenzitou) a z klidového stavu (ventilátor nepracuje) b z provozu snímání vlhkosti (ventilátor pracuje v předem nastavených otáčkách) - druhým zatažením tahového spínače (šňůrky) a a ventilátor přepne na nízké otáčky (signalizační dioda II svítí slabou intenzitou) pokud je ventilátor spuštěn v režimu odvětrání vlhkosti a přechází do automatického režimu snímání vlhkosti (signalizační diody I. a II. nesvítí). b - vypne Nastavení otáček ventilátoru CF 40, CF 40TD Vhodné otáčky ventilátoru by měli být nastavené tak, aby odpovídali velikosti větrané místnosti. Nastavte přepínač X do požadované polohy. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 2. Polohy přepínače X Nastavení 0 OFF - Vypnuto permanentní větrávání I ON - Zapnuto permanentní větrávání Vzduchový výkon v m 3 /h při 0 Pa str. - 3/12 - Systemair a.s.

4 CF 40RSTD Vhodné otáčky ventilátoru zvolíte pomocí ovladače MOS. Ovladač spouští ventilátor a umožňuje volbu mezi nízkými (2) a vysokými otáčkami (3). Provoz ovládaný vzdáleným ON/OFF spínačem CF40,CF 40TD Ovládání ventilátoru je přes vzdálený ON/OFF spínač (např. běžný stěnový vypínač) není součástí dodávky ventilátoru. CF 40RSTD Ovládání ventilátoru je přes ovladač MOS, který je součástí dodávky ventilátoru. 6. Ovládání jednotlivých typů CF 40: Ventilátor se automaticky sepne/vypne po zapnutí resp. vypnutí vzdáleného ON/OFF vypínače. Po vypnutí vzdáleným vypínačem přejde ventilátor automaticky do režimu snímání relativní vlhkosti v daném prostoru. Při překročení nastavené relativní vlhkosti se ventilátor automaticky sepne. Horní dioda I automaticky signalizuje provoz ventilátoru. Režim snímání vlhkosti se aktivuje pouze při vypnutí ventilátoru!!! Ventilátor může být také spuštěn zatažením tahového spínače viz. kap. Tahový spínač. Vhodné otáčky ventilátoru se nastaví dle kap. Nastavení otáček. Možnost nastavení vnitřního spínače Y tak, aby i při vypnutém ventilátoru bylo zabezpečeno minimální nepřetržité větrání tzv. TRICKLE. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 0. CF 40TD: Ventilátor se automaticky sepne po zapnutí vzdáleného ON/OFF vypínače. Po vypnutí ventilátor pokračuje v provozu po dobu nastaveného časového doběhu. Po uplynutí nastaveného času se automaticky vypne. Po vypnutí ventilátoru časovým doběhem přejde ventilátor automaticky do režimu snímání relativní vlhkosti v daném prostoru. Při překročení nastavené relativní vlhkosti se ventilátor automaticky sepne. Horní dioda I automaticky signalizuje provoz ventilátoru. Režim snímání vlhkosti se aktivuje pouze při vypnutí ventilátoru!!! Ventilátor se může také aktivovat zatažením tahového spínače viz. kap. Tahový spínač. Možnost nastavení vnitřního spínače Y tak, aby i při vypnutém ventilátoru bylo zabezpečeno minimální nepřetržité větrání tzv. TRICKLE. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 0. Vhodné otáčky ventilátoru se nastaví dle kap. Nastavení otáček. Možnost nastavení vnitřního spínače Y tak, aby i při vypnutém ventilátoru bylo zabezpečeno minimální nepřetržité větrání tzv. TRICKLE. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 0. Horní signalizační dioda I svítí vysokou intenzitou, když ventilátor pracuje ve vysokých otáčkách a slabou intenzitou, když ventilátor pracuje v nízkých otáčkách. Kontrolka zhasne při vypnutí ventilátoru nebo při aktivaci a chodu stálého minimálního větrání. CF 40RSTD: Ventilátor se ovládá přes vzdálený ovladač MOS (součást dodávky). Tímto je možné též přepínat mezi vysokými a nízkými otáčkami ventilátoru. Po vypnutí ventilátor pokračuje v provozu po dobu nastaveného časového doběhu. Po uplynutí nastaveného času se automaticky vypne. Po vypnutí ventilátoru časovým doběhem přejde ventilátor automaticky do režimu snímání relativní vlhkosti v daném prostoru. Při překročení nastavené relativní vlhkosti se ventilátor automaticky sepne. Horní dioda I automaticky signalizuje provoz ventilátoru. Režim snímání vlhkosti se aktivuje pouze při vypnutí ventilátoru!!! Pokud je ovladač MOS je vypnutý (kontrolka I nesvítí). Možnost nastavení vnitřního spínače Y tak, aby i při vypnutém ventilátoru bylo zabezpečeno minimální nepřetržité větrání tzv. TRICKLE. Ventilátor je z výroby nastavený do polohy 0. Horní signalizační dioda I svítí vysokou intenzitou, když ventilátor pracuje ve vysokých otáčkách a slabou intenzitou, když ventilátor pracuje v nízkých otáčkách. Kontrolka zhasne při vypnutí ventilátoru nebo při aktivaci a chodu stálého minimálního větrání. Systemair a.s. str. - 4/

5 CF40 Nastavení otáček,,y Přepínač,,Y režimu,,trickl Nastavení otáček,,y Přepínač,,Y režimu,,trickl Přepínač,,Z oddálení zapnutí Nastavení časového doběhu Nastavení snímače vlhkosti str. - 5/12 - Systemair a.s.

6 7. Montáž Důležité upozornění: 1. Před samotnou montáží si pozorně pročtěte tento návod a všechna doporučení a upozornění. 2. Montáž a elektrické připojení se musí provádět v souladu s platnými předpisy a smí je vykonávat pouze oprávněná osoba. 3. Elektrické připojení svěřte kvalifikovaným elektromontérům. 4. Tento návod se vztahuje pro připojení ventilátoru k pevnému elektrickému rozvodu. 5. Zkontrolujte odpovídající napětí elektrické sítě. 6. Upozornění: toto zařízení musí být uzemněno. 7. Zařízení montujte mimo přímého dosahu zdrojů tepla (např. plynové sporáky a pod.), přičemž teplota odsávaného vzduchu nesmí přesáhnout 50 C. Při instalaci ventilátoru v kuchyni nelze zařízení namontovat přímo nad sporákem nebo grilem. 8. V případě montáže ventilátoru v prostoru se zařízením s otevřeným ohněm (plamenem), je potřebné se vyhnout zpětnému proudu plynů ze spalování těchto zařízení. Je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedošlo k otravě nebo udušení. 9. Umístění ventilátoru v chemickém prostředí konzultujte s dodavatelem zařízení. 10. Při montáži použijte všechny dostupné ochranné pomůcky, předepsané pro tyto práce. 11. Ventilátor umístěte vždy co nejvýše, jak je jen možné, z důvodů nejlepší výměny vzduchu co nejdál od přívodu vzduchu (např. vstupních dveří), nebo co nejblíže k zdroji znečištění. 12. Pokud je odvodní potrubí namontované vyš než je připojovací příruba ventilátoru, doporučujeme provést montáž zachytávače kondenzátu XCT 100 (doporučené příslušenství XPELAIR), co nejblíže k ventilátoru. Pro rychlou a jednoduchou montáž doporučujeme použít originální příslušenství Xpelair. Montáž na stěnu, strop (povrchová montáž) 1. Vyznačte na stěně střed otvoru pro hrdlo zpětné klapky (7) 2. Pomocí tohoto středu vyřežte, vyvrtejte (podle typu stěny) otvor s průměrem 117mm s mírným spádem do exteriéru. 3. Demontujte čelní kryt ventilátoru (2) 4. Naznačte přes montážní otvory v skříně ventilátoru (4), 3 středy otvorů pro hmoždinky na stěně. Pro stropní montáž, použijte adekvátní způsob přichycení. 5. V případě stěnové montáže vyvrtejte 3 díry pro hmoždinky (v dodávce ventilátoru). 6. Protáhněte elektrický připojovací kabel přes rám (6), skříň (4) ventilátoru a kabelovou průchodku. Ujistěte se, že kabelová průchodka je správně a těsně nasazená. 7. Přes stavební otvor ve stěně protáhněte potrubí, ohebnou hadici (s upravenou délkou), připevněte ho na hrdlo zpětné klapky (7), ventilátorovou skříň (4) přišroubujte na stěnu. 8. Zapojte elektrický přívod na svorkovnici dle dodaných schémat. 9. Nasaďte čelní kryt (2). Systemair a.s. str. - 6/

7 RÁM VENTILÁTORU SKŘÍŇ VENTILÁTORU Montáž na stěnu (podpovrchová zapuštěná montáž) 1. Vyřežte, vysekejte otvor (půdorys rámu ventilátoru) ve vnitřní stěně dle rámu ventilátoru (6) a vysekejte otvor pro hrdlo zpětné klapky (7) s průměrem cca 120mm. 2. Nyní můžete provést montáž několika způsoby (bez rámu ventilátoru): 3. A - Ke skříni ventilátoru (4) přišroubujte 3ks ventilátorových konzol (9) a pomocí těchto konzol přitáhněte skříň ventilátoru (4) ke stěně. Při dotahovaní ventilátoru tyto konzoly nepřetočte! 4. B - Pomocí hmoždinek uchyťte do stavebního otvoru (kapsy) rám ventilátoru (6). 5. C - Jako montážní pomůcku použijte dřevěný rám s vnitřním rozměrem 232 x 280 mm (nebo originální plastový rám), který přichyťte ke stavební konstrukci a následně k němu přišroubujte přes otvory v přírubě skříně ventilátoru (4). 6. Přes stavební otvor ve stěně protáhněte potrubí, ohebnou hadici (s upravenou délkou), připevněte ho na hrdlo zpětné klapky (7), zvoleným způsobem montáže připevněte ventilátorovou skříň (4). 7. Protáhněte kabel do skříně ventilátoru (4) přes vstupní kabelovou průchodku. 8. Ujistěte se, zda kabelová průchodka je správně a těsně nasazená. 9. Zapojte elektrický přívod na svorkovnici dle dodaných elektrických schémat. 10. Nasaďte čelní desku (2). A B C str. - 7/12 - Systemair a.s.

8 Montáž ventilátoru na stěnu resp. do stropu (podpovrchová zapuštěná montáž) Pro potrubí se 100mm průměrem: 1. Rám ventilátoru (4) a ventilátorové konzoly (9) nejsou pro tuto montáž potřebné. 2. Naznačte obdélníkový otvor (půdorys ventilátorové skříně (4)). 3. Vyřežte otvor tak, abyste se vyhnuli poškození závěsu podhledu, resp. poškození elektrických rozvodů a pod. 4. Vložte skříň ventilátoru (4) do připraveného obdélníkového otvoru v podhledu a naznačte 4 středy pomocí otvorů na přírubě skříně ventilátoru (4). Vyjměte ventilátor z podhledu a upevněte na předznačená místa ocelové spony (součást dodávky). 5. Vyvrtejte 4 vodící otvory do podhledu, a to přes nasazené spony tak, abyste tyto nepoškodili. 6. Uchyťte potrubí (např. flexo potrubí) na hrdlo zpětné klapky (7). 7. Protáhněte kabel do ventilátoru přes kabelovou průchodku. 8. Ujistěte se, že kabelová průchodka je správně a těsně nasazená. 9. Zapojte elektrický přívod na svorkovnici dle dodaných elektrických schémat. 10. Nasaďte čelní kryt (2). Upozornění: Montáž pomocí ocelových spon může vyvolat v určitých případech vibrace sádrokartonu a tím i nežádoucí hluk!!! Pro montáž do sádrokartonu je možné také použít závitové tyče, které připevníte ke skříni ventilátoru přes tři montážní otvory. Tímto způsobem se zruší přímá vazba mezi sádrokartonem a ventilátorem. Při montáži do sádrokartonu doporučujeme použít v místě styku ventilátoru a sádrokartonu samolepící gumové těsnění pro eliminaci přenosu vibrací. Systemair a.s. str. - 8/

9 8. Komponenty ventilátoru Popis 1. Čelní mřížka 7. Zpětná klapka 2. Čelní kryt 8. Pěnové těsnění 3. Oběžné radiální kolo 9. Ventilátorové konzoly 3ks 4. Skříň ventilátoru 10. Šrouby ventilátorových konzol 3ks 5. Kryt svorkovnice 11. Šrouby čelní mřížky 6. Rám ventilátoru 9. Elektrická instalace Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat platným normám ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN a vyhlášky č /1978 Sb. Zařízení se nesmí uvést do provozu, dokud všechna elektrická bezpečnostní opatření nebyla řádně prostudována a pochopena. Technické změny vyhrazeny bez přecházejícího upozornění. Schéma zapojení je nutné zkontrolovat se schématem dodaným s ventilátorem. V případě nesrovnalostí kontaktujte firmu Systemair a.s str. - 9/12 - Systemair a.s.

10 Příprava ventilátoru pro elektrické zapojení: Ventilátor musí byť uzemněn. Na připojovací svorkovnici je možno připojit kabel do průřezu 2,5mm 2. Elektrický přívod ventilátoru pro ustálený elektrický obvod připojte na jistič s ampérovou zátěží max. 6A (ve vypnuté poloze). 1. Použijte 3 nebo 4 žilový kabel (podle typu ventilátoru) vhodné dimenze. 2. Demontujte čelní kryt ventilátoru. 3. Odšroubujte kryt svorkovnice. 4. Zapojte elektrický přívod na svorkovnici dle dodaných elektrických schémat. 5. Dle požadavků nastavte funkce dle kapitoly Uživatelské nastavení. 6. Osaďte nazpět kryt svorkovnice. 7. Osaďte přední čelní kryt ventilátoru. 8. Zapněte jistič, resp. namontujte pojistky. 9. Odzkoušejte nastavení funkcí. 10. Údržba Před čištěním odpojte ventilátor od napětí, vypněte jistič. Protože ventilátor je provozován bezúdržbově, provádí se pouze čištění oběžného kola a venkovního povrchu podle potřeby, nejméně však jednou ročně, pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, ani žádná rozpouštědla nebo jiné chemikálie (může dojít k poškození plastového povrchu ventilátoru)! Po vyčištění nechte ventilátor vysušit, a až potom ho opět připojte k elektrickému napětí. V případě, že ventilátor není delší období provozován, je nutné jej minimálně jednou za 3 měsíce alespoň krátce spustit (tím dojde k promazání motoru a odstranění případných nečistot). Bez dodržení této podmínky záruka 24 měsíců propadá. 11. V případě závady Pozorně zajistěte, aby přívod elektrického napětí byl odpojen!! Odmontujte ventilátor od potrubí. Ověřte, zda oběžné kolo není poškozené. Pokud je oběžné kolo v pořádku (bez stop destrukce a je možné s ním lehko otáčet) a není možné následně ventilátor rozeběhnout ani po ochlazení, zavolejte prosím odborný servis. 12. Technické parametry CF 40 CF 40 TD CF 40 RSTD Napětí/frekvence 50 Hz 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ Příkon W Průtok vzduchu Vysoké otáčky BOOST m 3 /h Rychlost 3 Rychlost 2 Rychlost 1 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Nastavitelné otáčky v režimu Kontroly a regulace vlhkosti Nízké otáčky TRICKLE m 3 /h Hladina akust. tl. 3m Vysoké otáčky BOOST db(a) Rychlost 3 db(a) Nastavitelné otáčky v režimu Rychlost 2 db(a) Kontroly a regulace vlhkosti Rychlost 1 db(a) Nízké otáčky TRICKLE db(a) Hmotnost kg Krytí motoru IPX5 IPX5 IPX5 Systemair a.s. str. - 10/

11 13. Schéma elektrického zapojení * Osvětlení (v případě potřeby) **ON/OF vzdálený vypínač (není součástí dodávky) Alternativní připojení místo ON/OF je přes vzdálený světelný vypínač * Osvětlení (v případě potřeby) **ON/OF vzdálený vypínač (není součástí dodávky) Alternativní připojení místo ON/OF je přes vzdálený světelný vypínač Vzdálený ovladač MOS pro přepínání vysoké/nízké otáčky a on/off (je součástí dodávky) str. - 11/12 - Systemair a.s.

12 14. Umístění ventilátoru Výrobce: Prodej a servis: Applied Energy Products Ltd. Systemair a.s., Morley Way Fakturační adresa, sídlo společnosti: Oderská 333/5, Praha 9 - Čakovice Peterborough Doručovací adresa, kancelář, sklad: Hlavní 826, Praha-Hovorčovice PE2 9JJ, England tel.: fax: web: Systemair a.s. str. - 12/

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY GX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory s vestavěnou elektricky ovládanou klapkou, pro instalaci na zeď a do okna. Ovladače GX6 GX6T GX6HT GX6HT2 GXC6 GXC6T GXC6SC

Více

Nastavení časového doběhu DX180T Časový doběh je tzv. fixní a nastaven od výrobce na cca 20min. Nastavení nelze měnit.

Nastavení časového doběhu DX180T Časový doběh je tzv. fixní a nastaven od výrobce na cca 20min. Nastavení nelze měnit. VENTILÁTORY DX 180 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro odsávání vzduchu zejména z WC a koupelen. Možnost instalace

Více

Ovládací prvky CMF 171 CMF 241 CMF 271 vzdálený vypínač ON/OFF X X X

Ovládací prvky CMF 171 CMF 241 CMF 271 vzdálený vypínač ON/OFF X X X VENTILÁTORY CMF NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální jednootáčkový ventilátor vhodný pro odsávání vzduchu. Vhodný zejména pro WC a koupelny. Montáž do stropu. Napojení CMF 171, CMF 241

Více

DX400 DX400T DX400PC DX400RS

DX400 DX400T DX400PC DX400RS VENTILÁTORY DX 400 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVKE EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVKE EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motory s vnějším rotorem. Motory jsou pro

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

WX9 WX12 vzdálený vypínač ON/OFF X X 2 - rychlostní X X ovladač TBS. X reverzní chod X X

WX9 WX12 vzdálený vypínač ON/OFF X X 2 - rychlostní X X ovladač TBS. X reverzní chod X X VENTILÁTORY WX 9, 12 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis WX 9 a WX 12 jsou vysokovýkonné axiální ventilátory pro odvod/přívod vzduchu se zabudovanou automatickou (bimetal) zpětnou klapkou, vhodné

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY WX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis WX 6 jsou vysokovýkonné axiální ventilátory pro odvod vzduchu se zabudovanou automatickou (bimetal) klapkou, vhodné pro instalaci na stěnu.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY GX 9, 12 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návody na montáž, obsluhu a údržbu 1. Popis Axiální ventilátor s elektrickou uzavírací klapkou. Montáž na stěnu nebo do okna. Typy GX9 a GX12 jsou

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY BRAVO NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami pro odvod vzduchu, určený pro instalaci pod omítku na stěnu nebo do stropu. Je vhodný pro

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY MTV NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory vzduchové clony MTV(bez ohřevu) jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. 2. Skladování Vzduchové clony je nutné skladovat

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VZDUCHOVÉ CLONY PA 1000 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží dveřní clony PA 1006 si prosím pozorně prostudujte tento návod. Uschovejte návod na dostupné místo

Více

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Návod k instalaci, údržbě a použití Ventilátory icon jsou nabízeny ve třech velikostech a mohou být montovány na stěnu i na strop. Každý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG - XL NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návody na montáž, obsluhu a údržbu 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG-XL jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

EcoAIR LC KIT EcoAIR LC + CT-17/18

EcoAIR LC KIT EcoAIR LC + CT-17/18 EcoAIR LC KIT EcoAIR LC + CT-17/18 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 ČESKY Odtahové radiální ventilátory EcoAIR LC Řada odtahových ventilátorů EcoAIR LC je vyráběna podle přísných standardů výroby a kvality

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par Návod k použití pro váš přístroj Baumatic TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L)

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L) Primo AH Veškeré zapojení na elektrickou síť musí provádět pouze osoba znalá odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ a odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb ELEKTRIKÁŘ.

Více

Návod k použití. Model Galaxy

Návod k použití. Model Galaxy Návod k použití Model Galaxy Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS Návod k použití Model Cocktail / Cocktail XS Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních

Více

Manuál. k obsluze ventilátoru

Manuál. k obsluze ventilátoru Manuál k obsluze ventilátoru CZ Vážený Zákazníku, Před prvním použitím výrobku se důkladně seznamte s tímto návodem na obsluhu. POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍŠTÍ POUŽITÍ NEBO OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ VÝROBKU. Údaje

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Ventilátor AC60. inventer jednoduše geniální větrání. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000

Ventilátor AC60. inventer jednoduše geniální větrání. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 inventer jednoduše geniální větrání Ventilátor AC60 Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz 341 01 Horažďovice Tel.: 036427-21920,

Více

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 AMCOR Odvlhčovač D 1000 - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění a montáž 2.3 Příprava

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Ventilátor se zapouzdřeným motorem, trvalý provoz při teplotě do max. 200 C.

Ventilátor se zapouzdřeným motorem, trvalý provoz při teplotě do max. 200 C. VENTILÁTORY AXC, AXC(B), AXCB(F), AXCBF NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Jednostranně sací středotlaký ventilátor je umístěn ve skříni z pozinkovaného ocelového plechu pro přímé napojení na

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FCL 902 FCL 602 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Výrobky ENEX umožňují uskutečnit energeticky účinnou ventilaci na toaletách,

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Návod k použití. Model Premio Isola

Návod k použití. Model Premio Isola Návod k použití Model Premio Isola Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K o m b i n o v a n ý o d s a v a č p a r C E C 6 1 X N á v o d n a m o n t á ž a p o u ž i t í Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více