CADKON/TZB verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CADKON/TZB verze 2007.1"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí Vytvoření schémat otopných soustav Export CADKON > DIMOSW Import DIMOSW > CADKON Výpočet tepelných ztrát budovy Pokud dostanete stavební výkres a vlastníte program Tepelné ztráty od společnosti PROTECH, můžete pomocí CADKONu např. doplnit teploty místností a předat tento seznam místností pro výpočet tepelných ztrát. Spolupráce s programem Tepelné ztráty pracuje v těchto fázích: Doplnění informací o místnostech do stavebního výkresu (CADKON). Načtení seznamu místností v tepelných ztrátách (PROTECH). Odměření délek konstrukcí a rozměrů z výkresu (PROTECH, CADKON). Vytvoření seznamu navržených těles (PROTECH). Rozmístění těles ve výkrese (CADKON). Postup: 1. V CADKONu/TZB otevřete stavební výkres 2. Klepněte na ikonu Start CADKONu a nastavte příslušné kreslící jednotky a měřítko. 3. Pomocí funkce Popis místností opoložkujte jednotlivé místnosti. (zadat název místnosti, teplotu atd.) Tip: Při popisu místností doporučujeme nejprve pomocí funkce AutoCADu Plocha myší zadat rohové body místnosti a potom spustit funkci Popis místností (zadaná plocha ve výkrese se automaticky načte do dialogového okna). Ze stavebního výkresu se automaticky plocha místnosti, obvod, objem (pokud je zadána výška místnosti) a povrch místnosti. Vy musíte doplnit číslo místnosti, název místnosti (nepovinné) a teplotu. Upozornění: Program Tepelné ztráty umí automaticky načíst číslo místnosti, název místnosti, plochu podlahy, teplotu, povrch, objem a výšku od verze uvolněné po Pokud máte starší verzi, můžete si jí stáhnout z Stavební výkres, do kterého byly pomocí CADKONu vloženy popisy místností. 4. Klepněte na ikonu Tabulka místností a vyberte celý výkres. 5. V dialogovém okně Tabulka místností nastavte vyhodnocení tabulky do CSV formátu a uložte soubor (vytvoří se soubor s příponou *.csv). Upozornění: Pokud máte problémy s načtením vytvořeného souboru *.csv do PROTECHu, zkontrolujte v dialogovém okně Tabulka místností, zda je nastavena šablona TZ-PROTECH.TTAB (klepnout na tlačítko Sestavit sloupce).

2 Stránka č. 2 z 12 Dialogové okno Tabulka místností. 6. Nyní spustíme program PROTECH-tepelné ztráty a v roletovém menu Soubor vybereme položku Otevřít zakázku CADKON. 7. Vyberte soubor s příponou *.csv, který jste vytvořili a klepněte na tlačítko Otevřít. 8. V dialogovém okně Údaje o zakázce vyplňte základní informace o projektu, případně zadejte požadované konstrukce. 9. Nyní se přepněte na kartu Místnosti, kde se zobrazí údaje o místnostech načtených z CADKONu. Načtené údaje o místnostech v Programu PROTECH 10. Vyberte jednu místnost a klepněte na tlačítko Otevřít. 11. V dialogovém panelu Místnost můžete nyní upravit nebo přidat další parametry místnosti. My budeme ovšem zadávat rozměry místnosti odměřením z výkresu CADKONu.

3 Stránka č. 3 z 12 Dialogové okno PROTECHu s podrobnými údaji o místnosti 12. Klepněte na tlačítko Výkres, čímž se přepnete do programu CADKON a v pravé horní části obrazovky bude vidět pouze malé dialogové okno programu PROTECH na zadávání rozměrů. 13. V dialogovém okně PROTECHu nastavte např. položku Šířka. 14. V CADKONu klepněte na ikonu PROTECH-tepelné ztráty a ve výkrese odměřte vzdálenost. Odměřená vzdálenost se z CADKONu automaticky přenese do dialogového okna PROTECHu do položky Šířka. 15. V dialogovém okně PROTECHu se automaticky označí další položka (Délka) a vy pokračujete stejným způsobem jako v předchozím bodě. Přenášení délek stěn z výkresu CADKONu do PROTECHu Tímto způsobem můžete odměřovat nejen rozměry místností, ale také konstrukcí. Rozmístění otopných těles Postup: 1. V programu PROTECH proveďte výpočet a návrh konkrétních otopných těles pro jednotlivé místnosti. 2. Tato navržená otopná tělesa uložte do textového souboru, se kterým dále budeme pracovat v CADKONu (v programu PROTECH klepněte na tlačítko CAD). 3. V CADKONu/TZB spusťte funkci PROTECH-správce souborů otopných těles. 4. V dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat a nalistujte příslušný soubor se seznamem otopných těles vytvořený v PROTECHu.

4 Stránka č. 4 z 12 Dialogové okno pro načtení seznamu otopných těles z programu PROTECH. Ve správci těles může být najednou načteno více seznamů (např. pro různá podlaží) a vy si pouze nastavujete aktuální seznam, se kterým chcete zrovna pracovat. 5. Spusťte Makroeditor a vložte otopné těleso (v našem případě deskové). 6. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberete číslo podlaží, Číslo příslušné místnosti a k ní se vám nabídnou navržená otopná tělesa. Vkládání konkrétního otopného tělesa do výkresu. V seznamu podlaží a místností se vždy nabízí nejvyšší číslo od naposled vloženého. 7. Na závěr můžete otopná tělesa vložená ve výkrese jednoduše popsat.

5 Stránka č. 5 z 12 Vložená a popsaná otopná tělesa ve výkresu CADKONu/TZB. Pro rychlé popsání otopných těles ve výkrese doporučujeme použít funkci Popis prvku. (ve funkci Nastavení CADKONu si nejprve v kartě Popisy nastavte masku Otopná tělesa-protech) Vkládání otopných těles do výkresu z databáze PROTECHu V CADKONu můžete otopná tělesa do výkresu vkládat několika způsoby: Rozměry těles zadávat ručně z klávesnice. Vybírat tělesa z databáze CADKONu. Vkládat tělesa z navrženého seznamu programu PROTECH. Využívat databázi těles programu PROTECH. Právě poslední možnost si nyní blíže probereme. 1. Z Makroeditoru vložte do výkresu libovolné otopné těleso. 2. V dialogovém okně Zadání parametrů klepněte na tlačítko Katalog PROTECH. Dialogové okno pro vkládání otopnýh těles. Upozornění: Pokud v dialogovém okně není nastavena položka Typ připojení, použije CADKON automaticky připojení levé spodní. Doporučujeme tuto položku nastavit. 3. V dialogovém okně Katalog těles-výběr vyberte výrobce, typ, případně zadejte další kritéria výběru a klepněte na tlačítko Vyhledat.

6 Stránka č. 6 z 12 Dialogové okno Katalog těles-výběr. 4. Poklepejte myší na jedno těleso a jeh parametry se načtou zpět do CADKONu, kde těleso již můžete klasickým způsobem umístit. Aby jste tímto způsobem mohli pracovat s databází otopných těles, musíte mít nainstalován program PROTECH (katalogy) nebo si dokoupit cd-rom Katalogy a tabulky pro TZB. Tip: Pro rychlé popsání otopných těles ve výkrese doporučujeme použít funkci Popis prvku. (ve funkci Nastavení CADKONu si nejprve v kartě Popisy nastavte Tvar popisu Otopná tělesa-protech). Doporučujeme ve funkci Nastavení CADKONu v kartě Různé zatrhnout položku Používat katalog PROTECH (při vkládání otopných těles se bude automaticky zobrazovat dialogové okno s tlačítkem Katalog PROTECH pro rychlý přístup do databáze těles). Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí Kreslení potrubí-trasa Pomocí této funkce můžete vykreslit půdorysné rozvody přívodního a zpětného potrubí a zároveň vše připravit pro vytvoření rozvinutých schémat. Předpokladem je rozmístění otopných těles, ke kterým vykreslíte schematicky (např. pomocí křivek) rozvody a vložíte stoupačky. Upozornění: Křivky se musí dotýkat otopných těles (použijte např. úchopový mód Koncový). Stoupačky musí být také umístěné přesně na koncích křivek. Výchozí výkres s tělesy, potrubní skicou a stoupačkami. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Kreslení potrubí-trasa. 2. Ve výkrese jako první vyberte stoupačku (P1) a potom všechna tělesa a stoupačky (P2,P3) a potvrďte výběr.

7 Stránka č. 7 z V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 1 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: Počátek a klepněte na tlačítko Použít. 4. V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 2 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: Počátek a klepněte na tlačítko Použít. 5. V náhledu označte těleso a zadejte k němu tyto hodnoty: Orientace tělesa od stoupačky: vpravo a klepněte na tlačítko Použít. 6. Označte stoupačku vlevo, zadejte k ní parametr Označení úseku: B a klepněte na tlačítko Použít. 7. Označte těleso vlevo, zadejte k němu parametr Označení úseku: C a klepněte na tlačítko Použít. 8. Ztrhněte Typ potrubí přívodní a zpětné a klepněte na tlačítko Vložit. 9. Ve výkresu stejným způsobem vyberte opět nejprve stoupačku a potom křivky s tělesy pro druhé podlaží. 10. V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 2 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: konec a klepněte na tlačítko Použít. 11. Označte těleso vpravo, zadejte k němu parametr Orientace tělesa od stoupačky: vpravo a klepněte na tlačítko Použít. 12. Označte těleso vlevo, zadejte k němu parametr Označení úseku: B a klepněte na tlačítko Použít.

8 Stránka č. 8 z Ztrhněte Typ potrubí přívodní a zpětné a klepněte na tlačítko Vložit. Tip: Aby jste stále při zadávání hodnot nemuseli klepat myší na tlačítko Použít, stačí např. zadat Označení větve B a potvrdit klávesou ENTER. Výsledek-vykreslené půdorysné potrubní rozvody. Podívejte se na příklady číslování stoupaček a označení úseků. Modrou čarou je znázorněn hlavní úsek vykreslený vlevo a červeně hlavní úsek vykreslený vpravo. Poznámky: Otopná soustava musí mít vždy počátek (stoupačka-počátek nebo kotel) a konec (stoupačka-konec).

9 Stránka č. 9 z 12 Hlavní větev je vždy označená A nebo 1 a vedlejší větve se vždy označují vzestupně od konce hlavní větve. Každá stoupačka musí mít jedinečné číslo a jejich pořadí si můžete určit libovolně. Poznámky: Spline křivky nejsou podporovány. Používejte nejlépe křivky nebo úsečky. Křivky/úsečky se musí těles, kotlů a stoupaček dotýkat. Doporučujeme používat úchopové módy AutoCADu. Pokud je vše správně, zobrazí se v místě styku modrý puntík. Tip: Více segmentů můžete vybrat najednou pomocí stisknuté klávesy CTRL a postupným vybíráním myší. Se stisknutou klávesou SHIFT můžete zase již vybrané segmenty odebrat. Tip: Pomocí funkce Informace o prvku můžete jednoduše zjistit, s jakýmy parametry jste vykreslili např. číslo stoupačky, typ schématu atd. Pomocí funkce Hromadná změna vlastností můžete tyto vlastnosti také dodatečně měnit. Vysvětlení některých vlastností: orientace tělesa od stoupačky: hodnota 0 - vlevo. orientace tělesa od stoupačky: hodnota 1 - vpravo. typ schématu: hodnota 0 - počátek. typ schématu: hodnota 1 - mezi. typ schématu: hodnota 2 - konec. Vytvoření schémat otopných soustav Rozvinuté schéma Pro správné vytvoření rozvinutých schémat je nutné nejprve vykreslit půdorysné potrubní rozvody viz. Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí. Ukážeme si vytvoření rozvinutého schématu pro dvě podlaží viz. obrázek. Postup pro podlaží 1NP: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Rozvinuté schéma. 2. Ve výkrese vyberte jako první stoupačku č.1 a potom zbytek půdorysných rozvodů i s tělesy (můžete provést výběr oknem a zahrnout do něj i např. stavební konstrukce atd.). 3. Potvrďte výběr. 4. Ve výkrese zadejte bod vykreslení schématu (pokud jste jako první vybrali stoupačku č.1, bod vložení schématu bude počátek stoupačky č.1). 5. V dialogovém okně zadejte parametry vykreslení schématu a klepněte na tlačítko OK.

10 Stránka č. 10 z 12 Výsledek-vykreslení schématu pro 1NP. Postup pro podlaží 2NP: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Rozvinuté schéma. 2. Ve výkrese vyberte jako první stoupačku č.2 a potom zbytek půdorysných rozvodů i s tělesy (můžete provést výběr oknem a zahrnout do něj i např. stavební konstrukce atd.). 3. Potvrďte výběr. 4. Místo zadaní bodu vykreslení zmáčkněte klávesu ESC (budeme se napojovat na již existující schéma). 5. Ve výkrese na již vykresleném schématu 1NP vyberte jednu čáru stoupačky č V dialogovém okně zadejte parametry vykreslení schématu a klepněte na tlačítko OK. Výsledek-vykreslení schématu pro 1NP a 2NP. Poznámky: Místo první stoupačky můžete samozřejmě vybrat např. kotel. Pokud chcete vytvořená schémata předávat do programů PROTECH, je nutné vícepodlažní schémata na sebe připojovat (ne pouze vkládat bodem). Zadané dimenze potrubí se automaticky přenesou i do schématu. Tip: Pokud se schéma špatně vykreslí, můžete pomocí funkce např. číslo stoupačky, typ schématu atd. Pomocí funkce měnit. Informace o prvku jednoduše zjistit, s jakýmy parametry jste vykreslili Hromadná změna vlastností můžete tyto vlastnosti také dodatečně Vysvětlení některých vlastností: orientace tělesa od stoupačky: hodnota 0 - vlevo. orientace tělesa od stoupačky: hodnota 1 - vpravo. typ schématu: hodnota 0 - počátek. typ schématu: hodnota 1 - mezi. typ schématu: hodnota 2 - konec. Upozornění: Po exportu pomocí funkce Export CADKON-->PROTECH se informace Číslo úseku a Číslo napájecího úseku změní např. z 1 na e1. Export CADKON > DIMOSW

11 Stránka č. 11 z 12 Export CADKON-->PROTECH Tato funkce vyexportuje (předá data) z výkresu CADKONu/TZB do programu DIMOSW od společnosti PROTECH. Zásady, které je nutné dodržet: Ve výkrese musíte vybrat všechny půdorysy i celé schéma (nelze provést export pouze určitých podlaží). Otopná soustava musí mít počátek a konec (např. počátek-kotel a konec-stoupačka s parametrem Typ schématu: konec) viz. Kreslení potrubí-trasa. Pokud se jedná o vícepodlažní schéma, musí být řezy jednotlivých podlaží propojeny viz. Rozvinuté schéma. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Export CADKON-->PROTECH 2. Ve výkrese vyberte (např. oknem) všechny půdorysné rozvody a celé schéma. 3. Potvrďte výběr. 4. V dialogovém okně zadejte cestu, kam se uloží exportovaný soubor a zatrhněte položku Úseky číslovat od. 5. Klepněte na tlačítko OK. Výsledek-vytvoří se soubor *.cp a ve výkrese se pro větší přehlednost popíší automaticky očíslované úseky. Po exportu se vytvořil např. soubor zakazka1.cp, který můžete načíst v programu DIMOSW od společnosti PROTECH (Soubor > Otevřít CADKON).

12 Stránka č. 12 z 12 Ukázka načtených dat z výkresu CADKONu/TZB v programu DIMOSW. Pokud proběhne Export vpořádku, není již možné stejné schéma exportovat znovu (prvky na výkrese jsou zamčené). Import DIMOSW > CADKON Import PROTECH --> CADKON Tato funkce předá data navržená v programu DIMOSW do výkresu CADKONu. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Import PROTECH-->CADKON. 2. Ve výkrese vyberte celé schéma a k němu příslušné půdorysné rozvody (výběr můžete provést např. oknem a zahrnout do něj i stavební půdorys). 3. Potvrďte výběr např. klávesou ENTER. 4. Nalistujte soubor s příponou *.PC, který jste vytvořili v programu DIMOSW (menu Soubor > Uložit CADKON). Po dokončení importu dat se provede následující: Rozvinuté schéma - zaktualizují se popisy otopných těles (RV, RŠ atd.) a dimenze na potrubí. Půdorysy - zaktualizují se pouze informace na otopných tělesech (RV, RŠ atd.) a popisy dimenzí potrubí. Upozornění: Pokud import dat z programu DIMOSW proběhne vpořádku, neaktualizují se automaticky půdorysné popisy otopných těles. Doporučujeme pomocí funkce Popis prvku tyto texty doplnit. Doporučujeme při kreslení půdorysů v první fázi nevkládat popisy těles a raději počkat, až proběhne výpočet a návrh v programu DIMOSW. Dimenze potrubí ve výkrese popište pomocí funkce Popis dimenzí potrubí 1 a Popis dimenzí potrubí 2. V programu DIMOSW můžete nastavit cestu, kam se soubor ukládá (v menu Nástroje->Možnosti->karta Adresáře). Pokud jste v programu DIMOSW otevřeli soubor CADKONu např. ZAKAZKA.CP, tak DIMOSW automaticky vytvoří soubor ZAKAZKA.PC. Ve výkrese můžete vybrat pouze otopné schéma bez půdorysu. V tomto případě se zaktualizují data (dimenze, RV, RŠ...) pouze na schématu AB Studio, všechna práva vyhrazena

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Téma: Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Cílem tohoto

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu Příručka k klienta GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením tabulkový procesor

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením tabulkový procesor Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 4. 4. 2013 Autor: Určeno

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask Obsah: 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask V této kapitole si ukážeme jak jednoduše uložit a zachovat výběr pomocí alfa kanálů. Jak výběr opět načíst nebo zkopírovat do jiných dokumentů.

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více