Transkripce Braillova písma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transkripce Braillova písma"

Transkript

1 Transkripce Braillova písma Autor: Martin Vavrečka Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, Konzultant: Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.

2 Anotace Tato práce je zaměřena na shrnutí informací o existujícím hardwaru a softwaru pro zrakově postižené osoby, který umožňuje a zjednodušuje práci s počítačem. Následné porovnání softwaru a vývoj nového, na základě specifikace požadavků ředitele Tyflocentra Ostrava, je také součástí. Klíčová slova Hardware, software, tiskárna, C#, Braillovo písmo, Tyflocentrum Ostrava, NVDA 2

3 Obsah 1. Úvod Cíl Analýza problému Komu je software určen Braillovo písmo Existující hardware Existující software simulátory Analýza a specifikace požadavků Grafické uživatelské rozhraní Funkce Použité technologie, postupy a jazyky Návrh aplikace Grafické uživatelské rozhraní Třídy Implementace Třídy Testování, úpravy, nasazení Zhodnocení, interakce s uživateli Závěr Zdroje, citace

4 1. Úvod 1.1. Cíl Cílem této práce je především prozkoumat existující možnosti a technologie, které umožňují přepis Braillova písma do počítače a následný tisk vytvořeného textu. Snaží se také porovnat existující software, který simuluje Braillskou klávesnici na klasické, a zjistit jejich přednosti a nedostatky. Na základě těchto poznatků je pak cílem vyvinout novou aplikaci, umožňující taktéž přepis Braillova písma Analýza problému Přepis Braillova písmo do digitální formy je důležitý v mnoha aspektech. Používá se jak pro vytváření nových dokumentů, tak pro přepis existujících dokumentů do digitální formy a jejich následný tisk. Toto je tedy jediná cesta jak udělat více kopií jednoho dokumentu. Samozřejmě zde existuje možnost psát na Pichtově psacím stroji, který vyrazí body přímo do papíru, tímto tedy odpadá počítač jako prostředník. Avšak přepis, například knihy, touto formou by byl značně zdlouhavý. [1] Zrakově postižený člověk používá pro práci s počítačem především klávesnici, hlasový výstup a braillský řádek. Hlasový výstup a braillský řádek umožňuje zvukový i hmatový výstup toho, co se na počítači děje Komu je software určen Tato aplikace je určena především pro slabozraké a nevidomé osoby, které potřebují přepsat jakýkoli text do počítače a následně jej vytisknout ve formě Braillova písma. Aplikaci však mohou používat i uživatelé, kteří potřebují zpracovat či upravit dokument v Braillově písmu. Celá aplikace vznikla na popud pana ředitele Tyflocentra v Ostravě, který se v souvislosti s mou předešlou prací zmínil, že software takovéhoto typu by se jim hodil a že neexistuje alternativa, která by jim vyhovovala. Tuto aplikaci by ocenili především nevidomí muzikanti, kteří hledají způsob jak zapsat notový zápis v Braillově písmu. [2] 1.4. Braillovo písmo Braillovo písmo je typ písma používaný nevidomými. Je specifické a univerzální po celém světě. Způsob zápisu je ve formě vyražených bodů (polokoulí) do tvrdého papíru v maticích o dvou sloupcích a třech řádcích. Tato tabulka umožňuje zápis až 64 znaků (2 6 ), což pokrývá celou abecedu i s diakritikou, čísly a prefixy. [3] Prefixy jsou speciální kombinace, které jsou vždy před souborem znaků a udávají, o jaký typ znaků se jedná. Existují prefixy pro velké písmeno, řecké písmeno nebo číslo. Tyto speciální znaky jsou zavedeny pro úsporu kombinací a snadnou zapamatovatelnost. Například matice symbolizující písmeno A také znamená číslici 1. Existují dvě formy písma: osmibodové a šestibodové. Osmibodové znaky se používají především pro počítače. Braillské řádky většinou podporují osmibodové matice, kdežto veškeré texty, knihy a nápisy jsou v základní šestibodové matici. 4

5 Každý jazyk má však své speciální znaky, a proto existují převodní tabulky, které obsahují veškeré potřebné znaky a k nim příslušné matice. Například české tabulky se liší od těch slovenských již v 7 základních znacích. [4] 1.5. Existující hardware Klávesnice Jak jsem již zmínil, Pichtův psací stroj umožňuje zápis přímo na papír pomocí vyrážení znaků do papíru stiskem klapek. Avšak zápis Braillova písma do počítače je ošemetnější. Některé Braillské řádky sice umí zápis přímo braillských znaků, většinou se však zápis děje pomocí klasické klávesnice a speciálního programu. [1] Braillské řádky jsou obdobou klávesnice, ale fungují především jako výstupní zařízení. Zobrazují se na nich napsané znaky nebo potřebné hlášky. Cena těchto zařízení je značná. Nejlevnější druh lze koupit zhruba za Kč. Braillské řádky se liší v počtu zobrazovaných znaků. Nejmenší počet je 20 znaků, nejčastější jsou však se 40 znaky. [5] Tiskárny Tiskárny Braillova písma se značně liší od tiskáren klasických. Jsou velmi hlučné a velmi prostorné. Většina tiskáren umí tisknout pouze šestibodové matice, ty nejnovější modely umí i osmibodové. [6] 1.6. Existující software simulátory Obrázek 1.5 a) Pichtův psací stroj [1] Obrázek 1.5 b) Braillský řádek [5] Zápis znaků se tedy děje pomocí klasické klávesnice a speciálního softwaru, který přímo nahrazuje editor, nebo pouze konvertuje existující text do Braillova písma. Existují dva způsoby, jak lze znak zadat. Při prvním způsobu se mačkají klávesy jako v normálním editoru, zápis se nijak neliší od standardního psaní. Po stisku znaku se však znak převede do braillu a zapíše se v této formě. Na obrazovce tedy můžeme vidět přímo danou matici, která je přiřazena stisknutému znaku. Druhá možnost je zápis jednotlivých matic. Rozpoložení prstů na klávesnici znázorňuje toto schéma: 5

6 Obrázek 1.6 a) Rozložení prstů na klávesnici [17] Takto je pokryto 8 znaků, což je dostačující jak pro zápis šestibodových, tak osmibodových matic. Prsty potom odpovídají bodům v matici dle následujícího schématu: Obrázek 1.6 b) Body odpovídající prstům [17] Jednotlivé body jsou i očíslovány. Z důvodu častějšího používání šestibodové matice se číslují poslední dva dodatečné body jinak. [2] Samotné zadávání znaků se provádí současným stisknutím příslušných kláves. Tento způsob zápisu má dle mého názoru vysokou chybovost, obzvláště pro začínající uživatele. Jelikož se musí stisknout všechny klávesy ve stejnou chvíli, může uživatel některou nestisknout úplně, nebo pustit nějakou dříve. Prozkoumal jsem tedy, jaké existují Braill editory a jaký způsob zápisu umožňují. 6

7 2. Analýza a specifikace požadavků Abych vůbec zjistil, jaká má aplikace být, jaké funkce by měla obsahovat, navštívil jsem Tyflocentrum v Ostravě. Program jako takový by měl primárně sloužit nevidomým uživatelům pro zápis Braillova písma a jeho následný tisk. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč byla tato aplikace vyvíjena Grafické uživatelské rozhraní Jelikož budou aplikaci využívat převážně nevidomí uživatelé, samotné grafické rozhraní programu nehraje až tak velkou roli. Rozhodl jsem se však pokrýt co nejširší spektrum uživatelů, a proto by aplikace tohoto stylu měly být na celou obrazovku s výrazně rozlišitelnými ovládacími prvky a měly by podporovat hlasový výstup. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vynechat z aplikace stavovou lištu s tlačítky zavřít, minimalizovat a obnovit. Tato tlačítka nejsou potřeba, jelikož většina nevidomých uzavírá aplikace klávesovou zkratkou Alt+F4. Tlačítka jako minimalizovat a obnovit nejsou potřeba z důvodu běhu aplikace ve fullscreen modu. Jako výchozí barvy by měly být nastaveny barvy systému, tím pádem není ovlivněno speciální nastavení, které je použito na celý systém Windows. Typickým příkladem je barevný kontrast celého systému. Přesto jsem se rozhodl implementovat několik barevných schémat, takže si uživatel může nastavit barvy, které mu nejlépe vyhovují. Měl by být zachován co největší kontrast pro jasnou čitelnost a zřetelnost. Zde jsem se poradil s Tyflocentrem a Tyfloservisem, které barvy je vhodné použít. Byly mi doporučeny tyto: černá, bílá, modrá a žlutá. Jedné z nejvíce kontrastních barev, červené, bych se měl vyvarovat, jelikož působí na sítnici oka velmi agresivně a oko není schopno na této barvě udržet pozornost. Mezi časté zrakové choroby patří Daltonismus (barvoslepost) a obvykle dochází ke splývání červené a zelené barvy člověk potom vnímá obě barvy jako šedou. [2][8] Vzhledem k možnosti používání i zdravě vidícími lidmi je potřeba udělat grafické uživatelské rozhraní co možná nejobecnější a nejuniverzálnější. Důležitým prvkem každé aplikace je kurzor. Rozhodl jsem se použít kurzor z mé předešlé aplikace pro zrakově postižené. Z důvodu modré barvy kurzoru jsem musel vytvořit druhý kurzor, jelikož při použití modrého schématu se kurzor doslova ztratil na modrém pozadí. Obrázek 2.1 a) Modrý kurzor 2.2. Funkce Obrázek 2.1 b) Bílo-žlutý kurzor Aplikace by měla být schopna zapisovat veškeré kombinace Braillova písma a následně jej tisknout. Celý program by se tedy měl chovat jako klasický textový editor s tím rozdílem, že znaky se zadávají odlišným způsobem. Při první schůzce s panem ředitelem jsme rozebírali základní funkcionalitu aplikace. Hlavním bodem bylo zadávání znaků a samotný zápis. Po diskuzi s mým lektorem jsem navrhl jako 7

8 řešení postupné zadávání bodů matice a následné potvrzení celé matice mezerníkem. V praxi to tedy vypadalo tak, že uživatel mohl buď naráz, nebo postupně mačkat klávesy příslušící daným bodům. Jakmile dokončil danou matici, potvrdil ji mezerníkem a uložila se. Takto jsem eliminoval jakoukoli chybovost, protože uživatel si je jist, které klávesy zmáčkl, a nemusí se soustředit na to, aby stiskl všechny ve stejnou dobu. Dalším důležitým bodem byl zvukový a hmatový výstup. Aplikace musí podporovat hlasový výstup a Braillský řádek. Jinak by se nevidomý vůbec nedozvěděl, co zrovna zapsal. Mezi poslední hlavní funkcionality patří samotný tisk dokumentu. Bez možnosti tisku by aplikace neměla smysl. Sám však tiskárnu nevlastním, proto jsem veškeré funkce týkající se tisku testoval v Tyflocentru, kde byla k dispozici Použité technologie, postupy a jazyky Po zpracování požadavků jsem se musel rozhodnout, jakou technologii použiji k vývoji samotného softwaru. Rozhodl jsem se pro programovací jazyk C# z platformy.net. Jako vývojové prostředí jsem použil Microsoft Visual Studio 2010 a Microsoft Expression Blend 2. Blend jsem použil především pro grafický návrh aplikace, jelikož integrovaný návrhář ve Visual Studiu je nešikovný při práci s více vrstvami na sobě. Celá aplikace je vytvářena pomocí WPF technologie. Windows Presentation Foundation používá značkovací jazyk XAML pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní. Odděluje tak grafický návrh od samotné funkčnosti aplikace. WPF je součástí platformy.net Frameworku již od verze 3.0. [9] Pro návrh UML diagramů jsem využil integrovaného nástroje ve Visual Studiu a pro tvorbu ikony jsem sáhl po klasickém Malování a IrfanView. Při programování samotných tříd a algoritmů jsem využil také návrhové vzory, které značně ulehčují práci programátora při řešení specifických problémů. O použitých vzorech se zmíním při rozboru jednotlivých tříd. 8

9 3. Návrh aplikace Celý průběh vývoje mé aplikace by se dal přirovnat k jedné z agilních metodik, a to spirálovému modelu. Tato metodika je založena na velmi časté komunikaci s koncovým uživatelem či zadavatelem. Tento postup se dá perfektně využít v této situaci, jelikož vyvíjím aplikaci pro specifickou skupinu uživatelů a já jako programátor se nemohu úplně vcítit do role uživatele, abych našel všechny potřeby a nedostatky aplikace. Proto jsem se rozhodl vyvinout jistou část aplikace, zkonzultovat ji a otestovat, upravit dle požadavků a pokračovat vývojem další části programu. Takto vznikala spousta verzí programu a zpětně lze zjistit, jak se aplikace zlepšovala a upravovala. [10] 3.1. Grafické uživatelské rozhraní Když jsem se zamýšlel nad grafickým rozložením ovládacích prvků na formuláři, váhal jsem mezi menu v horní liště nebo v postranní liště. Vzhledem k úspoře místa a celkovému vzhledu jsem se rozhodl umístit menu doleva ve formě klasických tlačítek. V pravé části se potom nacházely dvě tabulky pro poslední dva stisknuté znaky a pole pro všechny předešlé stisknuté znaky. Schéma aplikace tedy vypadalo zhruba takto: Obrázek 3.1 a) První grafický návrh Ostatní části aplikace, např. okno uložení, nastavení a jiné, se zobrazovaly jako nové záložky (gridy) vedle menu. Menu tedy bylo vždy vidět, pouze pravá část se měnila dle potřeby. V aplikaci chybí stavová lišta, musel jsem tedy přidat vlastní tlačítko pro zavření aplikace. To však v horním pravém rohu značně zabíralo místo, proto jsem jej zařadil do menu. Je tedy na uživateli, jak aplikaci uzavře. Vzhledem k relativně malé oblasti pro zobrazování napsaných znaků jsem musel vymyslet způsob, jakým by bylo možno vidět celý dokument. Rozhodl jsem se pro další kartu s názvem Náhled, která by se měla chovat identicky jako základní formulář, s tím rozdílem, že zde nebudou dva velké gridy pro zobrazení posledních dvou znaků. Uživatel však bude mít pořád možnost dokument editovat a vytvářet nové znaky. Jedná se tedy o jakýsi komfortnější mód pro rozsáhlejší dokumenty, jelikož základní formulář dokáže zobrazit maximálně 3 řádky dokumentu, aniž by znaky ztratily svou čitelnost. 9

10 3.2. Třídy Po návrhu grafiky nadešel čas pro návrh hierarchie tříd a jejich vztahů. Pro ujasnění všech funkčností jsem si nejprve vytvořil usecase diagram, který znázorňuje všechny role v aplikaci a co která role umí. V tomto případě se jedná pouze o jednu roli, uživatele, protože aplikace nepodporuje tvorbu profilů uživatelů. Dalo by se uvažovat o roli jakéhosi administrátora, který by aplikaci nastavil a předal uživateli připravenou k editaci, ale pro zjednodušení jsem spojil tyto dvě role do jedné, a to do role uživatele. [11] Obrázek 3.2 a) Use Case diagram Funkčnost aplikace by se tedy dala rozdělit do 6 vrstev: vstup, grafický výstup, zvukový výstup, braillský výstup, tiskový výstup a nastavení aplikace. Veškeré vztahy mezi knihovnami znázorňuje následující classdiagram. Pro větší přehlednost jsem vynechal některé funkce a vlastnosti tříd. 10

11 Obrázek 3.2 b) Class diagram

12 4. Implementace Prvotní návrh grafického uživatelského rozhraní jsem již zmínil v předešlé kapitole. Veškerou grafiku jsem tvořil v Blendu 2 a poté zkopíroval XAML kód do projektu ve Visual Studiu Třídy Veškerá hierarchie tříd znázorněná na classdiagramu se vyvíjela postupně od třídy MainWindow, kde je přístup k prvkům z formuláře. Vstup, VystupGraficky Tyto dvě knihovny jsou klíčové, jelikož zajišťují většinu funkcionalit aplikace, a to zápis znaků a jejich grafické zobrazení. Ve třídě Vstup je definován ArrayList, do kterého se ukládají veškeré matice. Obsah ArrayListu se automaticky ukládá do pomocného textového souboru a na žádost uživatele se uloží všechny matice do textového souboru s koncovkou *.brs (Braille Script). Z diagramu si lze všimnout, že se Vstup odkazuje na VystupGraficky a naopak. Obě z těchto knihoven potřebují referenci na tu druhou a to byl problém. Jelikož se objekty alokovaly postupně, nebylo možno si uchovat v každém objektu referenci na objekt druhý. Pro vyřešení toho problému jsem použil techniku takzvané přepravky. Vytvořil jsem si samostatný objekt, kterému jsem deklaroval veřejnou referenci na konkrétní objekt. Celou knihovnu jsem definoval jako generickou, takže se dá využít univerzálně pro jakákoli data. Touto přepravkou jsem docílil toho, že mám vždy globálně přístupnou referenci na objekt Vstup i VystupGraficky. Tedy hned po alokování těchto objektů se reference na ně uloží do přepravky a jsou všude přístupné. [12] Ukázka kódu z generické třídy Prepravka: // ziskani instance public static Prepravka<Typ1> Instance { } get {// vytvoreni s nejakou novou instanci daneho typu pokud neexistuje } if (instance == null) instance = new Prepravka<Typ1>(PrepravkaCreator.instanceT1); return instance; Třída VystupGraficky je potomkem interfacu Vystup, který jasně předepisuje, jaké metody by měl objekt umět. Jedná se o základní navigaci v jakémkoli jiném editoru, tedy o pohyb navigačních šipek, Page Down/Up, Home, End, ale také klávesové zkratky jako Ctrl+Home či Ctrl+šipka. Tyto všechny metody pro navigaci v editoru jsem musel doprogramovat, jelikož se znaky nevykreslují do textového pole, nýbrž na mřížky jako matice. S touto knihovnou je spjata třída Grafika, která zajišťuje obecné metody pro vykreslování matic či zobrazování a schovávání gridů. Veškeré metody jsou deklarované jako statické a veřejné, není tedy nutno vytvářet samotný objekt při nutnosti použití některých z metod. 12

13 Soubor, Nastaveni Třída Soubor má opět všechny metody veřejné a statické. Obsahuje funkce pro práci se soubory a případné ošetření chyby. Volí se z ní například ukládání a nahrávání dokumentu nebo souboru s nastavením. Veškeré nastavení je externě uloženo v XML souboru a při spuštění programu se načítá a aplikuje na ovládací prvky. Uživatel může sám měnit nastavení přímo v programu, není nutno zasahovat do souboru ručně. Zvolil jsem automatické ukládání nastavení při jakékoli změně hodnot. Takto se uživatel nemusí starat o stisk dalšího tlačítka Uložit. Při klikání na tlačítko Změň barvy se vyvolá událost a ihned se mění barvy ovládacích prvků. Na stejném principu pracuje tlačítko Zapnout/Vypnout zvuky. Na formuláři si tedy může uživatel nastavit barvy, zvuky, typ zvukového výstupu, počet znaků na řádku a mód zadávání znaků. Jelikož je nastavení univerzální pro celou aplikaci, není potřeba, aby vznikalo více instancí této třídy, proto jsem aplikoval návrhový vzor Singleton (Jedináček). [13] Pismo Tato knihovna zajišťuje veškerý překlad znaků na matice a naopak. Jsou zde dvě hlavní metody, které vrací buď význam dané matici, nebo matici danému významu. Při tvorbě této knihovny jsem narazil na zásadní problém. V jakém pořadí ukládat významy matic? Zapátral jsem na internetu a našel oficiální standard a přesně určené pořadí celé Braillovy abecedy. Standard obsahuje prvních 64 znaků matice pouze s šesti body a zbytek jsou osmibodové matice. Tento standard jsem využil k jasnému určení, který význam patří které matici. Vytvořil jsem si tedy textový soubor czech.txt, ve kterém jsou definovány právě významy daných matic. S přístupem ke standardu si tedy může sám uživatel definovat vlastní významy v textovém souboru. Jelikož některé matice mají více významů, jako například tabulka pro a, musel jsem významy od sebe oddělit. V úvahu připadaly tři možnosti. Oddělit je čárkou jsem ihned zavrhl, jelikož význam může být právě čárka. Ze stejného důvodu jsem nepoužil uvozovky kolem každého významu. Zbývala tedy poslední možnost, a to speciální kombinace znaků, která bude stěží znamenat význam. Rozhodl jsem se pro dvojici znaků $ a &. [14] Dále třída obsahuje pomocné metody pro porovnání dvou matic, převod šestibodové na osmibodovou a naopak, funkce pro určení, zda je předaná matice celá vyplněna, či zcela prázdná. Stejně jako třída Nastaveni, je tato knihovna univerzální pro celý projekt, proto jsem opět využil vzoru Singleton. [13] Zvuk, NVDA Client Třída Zvuk obsahuje dvě jednoduché metody pro převod matice na význam a předání významu dále NVDA Clientovi. Jedna metoda zpracovává matici, pokud má přidělený význam, a druhá, pokud jej nemá. Pokud jej nemá, přečte se, jaké body byly stisknuty. Pokud tedy uživatel zadá kombinaci DKL a příslušná matice nemá v souboru czech.txt přidělený význam, přečte se text: Body Tento způsob je nutný, jelikož některé matice nemají přiřazený význam, nebo jej není NVDA schopen přečíst. Zpracovaný text k přečtení se předá dále NVDA Clientovi. S knihovnou Zvuk přišel zásadní problém. Jak nechávat přečíst veškeré zprávy a zvukové výstupy? Z předešlé zkušenosti jsem nahrávání vlastního hlasu ihned zamítnul, a proto mi zbyla možnost hlasového syntetizátoru. Jako hlasového klienta jsem využil freeware program NVDA, který je hojně používaný a je open-source. K tomuto programu je také vydána DLL knihovna, která funguje jako prostředník mezi programátorem a samotným programem. 13

14 Obsahuje metody pro čtení daného textu, zastavení čtení, výstup na Braillský řádek a zjištění, zda je NVDA zapnut. [15] Vytvořil jsem si tedy pomocnou třídu se statickými metodami: [DllImport( nvdacontrollerclient32.dll )] public static extern void nvdacontroller_speaktext(byte[] text); Každé metodě, které se předává textový řetězec, je nutno místo toho předat pole bytů, které reprezentuje daný řetězec v unicode. Každému znaku náleží dva byty. Vytvořil jsem si tedy jakéhosi klienta, který si sám zpracuje textový řetězec, co chci přečíst, a pošle ho NVDA k přečtení. Z nepochopitelného důvodu vrací metoda pro zjištění, zda NVDA běží, nebo ne, vždy opačnou hodnotu, než je předpokládána. Když se tedy zeptám klienta, zda NVDA běží, i když neběží, odpoví, že ano. Pravděpodobně se jedná o chybu v DLL knihovně. Tohoto klienta využívám také pro posílání informací na Braillský řádek. Jelikož se předává text, tedy význam matice, a ten není vždy k dispozici, musel jsem tuto cestu obejít. Nechávám tedy posílat přímo znaky reprezentující danou matici v unicode. Proto potřebuji externí textový soubor, ve kterém jsou nadefinovány hodnoty, jaké mají příslušné matice. Pořadí opět souhlasí se standardem. Tisk Tato knihovna obsahuje algoritmy pro převod dokumentu do srozumitelné formy pro tiskárnu. Spustí výchozí dialog pro výběr tiskárny a následně pošle data k tisku. Text se převádí stejným způsobem jako při posílání na Braillský řádek. 14

15 5. Testování, úpravy, nasazení Po vytvoření první verze jsem se vydal do Tyflocentra, abych aplikaci otestoval a zeptal se na další problémy, které se vyskytly během vývoje. Grafický návrh aplikace byl ve své podstatě zamítnut. Menu ve formě tlačítek bylo zmatené a v celku neobvyklé pro uživatele. Jejich poloha taktéž. Proto mi byla dána rada, abych celé menu udělal klasickým způsobem na horní část aplikace a zamezil vstupu do něj pomocí tabulátoru. Tento krok znamenal, že uživatel se dostal do menu pouze pomocí myši nebo stisku tlačítka Alt a následně se v menu mohl pohybovat šipkami nebo tabulátorem. [16] Úpravou grafického návrhu a přesunu menu do horní části aplikace vznikla spousta místa pod menu. To mělo za následek rozšíření počtu vykreslovaných znaků. Všechny stisknuté znaky se stále zobrazovaly jako gridy pouze ve třech řádcích a pod tímto polem se nacházejí 4 posledně stisknuté znaky. Zvolil jsem efekt jakýchsi kolejí. Tedy právě napsaný znak je největší a nejvíce zvýrazněn, předešlé se postupně zmenšují. Vstup znaků byl vcelku pomalý a matoucí. Uživatel měl sice čas na stisk znaku, ale musel jej vždy potvrzovat mezerníkem. Tento způsob mi původně přišel jako velmi dobrý nápad, jelikož jsem se tím vyhnul nejasnému vstupu a stresu uživatele. Šlo vidět, že pan ředitel již někdy pracoval s podobným softwarem a díky velmi dobré znalosti Braillova písma jej tento způsob vstupu značně zpomaloval. Proto jsem se rozhodl zanést do programu jakési dva módy vstupu. Můj původní potvrzování mezerníkem a nový způsob, který byl použit ve všech testovaných softwarech, a to stisknutí kláves naráz, nebo jejich postupné přimačkávání. Tímto si uživatel může vybrat, jakým stylem bude programu zadávat znaky. Pokud tedy již někdy pracoval s obdobným programem, nemusí se učit novému způsobu. Druhý způsob pomocí mezerníku mohou však využít nezkušení uživatelé, kteří si ještě nejsou jisti svou znalostí Braillova písma, nebo se teprve učí s touto aplikací. [2] Zvukový výstup mě zaskočil, jelikož jsem svou aplikaci testoval na svém notebooku s Windows 7 a pan ředitel měl Windows XP. Zarazila mě odlišnost hlasových výstupů při stejné verzi programu. Například čtení hlášek či samotných znaků. Některé interpunkční znaménka vůbec program nečetl, vznikaly tedy hluché znaky, při nichž se nečetlo vůbec nic a uživatel nevěděl, že tam vůbec něco je. Rozhodl jsem se tedy vymazat z textového souboru czech.txt ty významy, které dělaly problémy při čtení. Zachoval jsem pouze základní znaky a čísla. Zbytek matic se tedy čte způsobem čtení stisknutých bodů, který jsem rozebral v rozboru tříd. Při mazání znaků pomocí Backspace by se měl číst právě smazaný znaky a při mazání Deletem znak, který následuje po smazaném. Takto se chová klasický textový editor, proto bylo nutno zanést tuto funkcionalitu i do mého editoru. Další funkčnost týkající se hlasového výstupu byla přerušení čtení. Protože po stisku klávesové zkratky Ctrl+Home by se měl začít číst celý dokument, což může být poněkud zdlouhavé, je potřeba hlasový výstup nějak přerušit. Výchozím tlačítkem pro NVDA je Ctrl, jak levý, tak pravý, proto stačilo vytvořit událost na stisk Ctrl a v ní poslat zprávu NVDA Clientovi, ať přeruší čtení. Při ukládání a nahrávání souboru jsem váhal, zda použít svůj vlastní dialog, či využít výchozí dialogy. Hlavní negativum u použití výchozích dialogů je malá velikost dialogového okna. Na druhou stranu je zde zakomponován hlasový výstup, čímž by si uživatel nemusel zvykat na nový druh okna. Pan ředitel mi doporučil využít pouze výchozích dialogů, já jsem se však rozhodnul pro obě varianty. Na formuláři pro uložení je tedy textové pole pro název souboru, 15

16 ale i tlačítko pro vyvolání výchozího dialogu, takže si uživatel může uložit svůj soubor, kdekoliv potřebuje. Stejné řešení jsem aplikoval na nahrávání souboru. Dále pan ředitel zjistil, že zhruba po 5 sekundách zmizí všechen text zobrazený na braillském řádku. Pravděpodobně je to chyba NVDA, protože v mé aplikaci není nastaven žádný časovač, jenž by prováděl něco automaticky. [2] Se všemi těmito připomínkami a problémy jsem aplikaci postupně upravoval dle požadavků a zkušeností. 16

17 6. Zhodnocení, interakce s uživateli Dle mého názoru se mi podařilo vyvinout kvalitní aplikaci pro editaci a tvorbu braill dokumentů. Celá aplikace byla postavena zejména na požadavcích a zkušenostech uživatelů, takže si ji vytvářeli sami pro sebe. Aplikaci hodlám rozeslat mezi širší spektrum uživatelů a po určité době se pokusit udělat jakýsi průzkum, jak se s aplikací pracuje, jaké má chyby a zda je potřeba něco upravit či doladit. K tomuto malému průzkumu jsem si vytvořil dotazník, který zjišťuje zkušenosti uživatele a hodnotí specifické části programu. Dotazník je součástí přílohy. K lepšímu vývoji mi pomohla i má předešlá práce, ve které jsem se také zabýval vývojem aplikace pro zrakově postižené osoby. Do budoucna chci aplikaci rozšířit mezi uživatele a pokusit se ji udržovat a měnit dle požadavků uživatelů. Mezi budoucí úpravy také patří zlepšit grafické rozhraní aplikace a přidat práci s bloky dokumentu. Bude tedy možné kopírovat, vkládat a mazat celé bloky znaků. Uvažuji také o vývoji dodatečné aplikace, která umožní uživatelům definovat si vlastní významy matic. Jedná se tedy o změnu souboru czech.txt, který je možno upravovat pouze přímým zásahem, a definování významů pomocí standardu. Postupné uvolňování znaků v ArrayListu bude také potřeba vyřešit, aby nedocházelo k zahlcení paměti příliš dlouhým dokumentem. 17

18 7. Závěr Úspěšně jsem prozkoumal a seznámil se s existujícími pomůckami, které zjednodušují nevidomým práci s počítačem. Na základě existujícího softwaru a požadavků Tyflocentra v Ostravě jsem vyvinul novou aplikaci, která slouží jako Braille editor. Snažil jsem se vyhnout všem nedostatkům z existujících programů a vyjít vstříc co nejvíce uživatelům, kteří by tuto aplikaci mohli využít. Tato práce mi přinesla nejen další zkušenosti v oblasti programování, ale také nové poznatky ze života zrakově postižených. 18

19 8. Zdroje, citace 1) Kompenzační pomůcky. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.lorm.cz/download/hmn/obsahcd/kompenzacnipomucky.html#pichtuv-psaci-stroj>. 2) KURLAND, Karel. Osobní sdělení 3) Braillovo písmo. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://www.shaman.cz/sifrovani/braillovo-pismo.htm>. 4) Braillovo písmo. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/braillovo_písmo>. 5) R.KABELKA, J. FENZ, J. POKORNÝ, M. JELÍNEK. Srovnání braillských řádků. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://www.blindfriendly.cz/at/srovnani-braillskych-radku/>. 6) Centrum TEREZA. Braillské tiskárny. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.pristupnost.cz/braillske-tiskarny/>. 7) odt2braile. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://odt2braille.sourceforge.net/>. 8) Tyfloservis. Osobní sdělení 9) Windows Presentation Foundation. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/wpf>. 10) KADLEC, Václav. Agilní programování. Brno: Computer Press, ISBN ) KUČEROVÁ, Helena. Use Case model. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://web.sks.cz/users/ku/pri/usecase.htm>. 12) BISHOPOVÁ, Judith. C# návrhové vzory. Brno: Zoner Press, ISBN ) PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, ISBN ) Braille Patterns. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://jrgraphix.net/r/unicode/ ff>. 15) NVDA - Development. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://www.nvda-project.org/wiki/development>. 16) Entering menu only via Alt key. [online]. Poslední revize: [cit ]. Dostupné z: <http://stackoverflow.com/questions/ /entering-menuonly-via-alt-key>. 17) Psaní všemi deseti. [online]. Originál dostupný z: <http://nd04.jxs.cz/645/877/5cdaac669c_ _o2.jpg>. 19

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MAGic 12.0. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic

MAGic 12.0. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic MAGic 12.0 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic CTRL+ALT+M Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGicKey+U MAGic Propustit

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. MAGic 9.50 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit program MAGic Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic Propustit následující

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 1. Cesta k internetu Jan Tandler Březen 2005 Tato příručka je studijní

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více