Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2"

Transkript

1

2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit, že změny softwaru a zařízení produkovaných jinými výrobci a zmíněných v této příručce neovlivní platnost uvedených informací. Uvedení softwarových produktů dodávaných jinými společnostmi nutně neznamená, že je výrobce doporučuje. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu: Iss.03; Copyright 2012 OKI Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena. OKI je registrovaná ochranná známka společnosti OKI Electric Industry Company, Ltd. OKI je ochranná známka společnosti OKI Data Corporation. Hewlett-Packard, HP a LaserJet jsou registrované ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Company. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. Apple, Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Výrobce jako účastník programu ENERGY STAR zaručuje, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR pro energetickou účinnost. Tento výrobek splňuje podmínky Council Directives 2004/108/ES (EMC), 2006/95/ES (LVD), 1999/5/ES (R&TTE) a 2009/125/ES (EuP) spolu s použitelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických, rozhlasových a telekomunikačních zařízení a produktů spotřebovávajících energii. K ověření elektromagnetické kompatibility tohoto produktu dle směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě byly použity následující kabely. Jiné konfigurace, než je tato, mohou mít na kompatibilitu vliv. TYP KABELU DÉLKA (V METRECH) JÁDRO STÍNĚNÍ Napájecí 1,8 USB 5 Paralelní 1,8 LAN 15 Předmluva > 2

3 První pomoc S práškovým tonerem zacházejte opatrně: Dojde-li k jeho požití, podávejte postižené osobě malé dávky studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Je-li vdechnut, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dostane-li se do očí, vyplachujte je velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut tak, aby oči zůstaly otevřené. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se vysype, omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Snížíte tak možnost znečištění kůže nebo oděvu. Výrobce OKI Data Corporation Shibaura, Minato-ku Tokyo , Japan Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce OKI Europe Limited Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ United Kingdom V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů se obraťte na místního prodejce. Informace o životním prostředí První pomoc > 3

4 Obsah Předmluva První pomoc Výrobce Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce Informace o životním prostředí Obsah Poznámky, upozornění a varování O této příručce Použití online Tisk stránek Použité zkratky Součásti tiskárny Začínáme Zapnutí Vypnutí Nastavení úspory energie Návrat do pohotovostního režimu Ovládací panel Kontrolky Displej Tlačítko Online Změna jazyka Nástroj Konfigurace Funkce nabídek Tisk nastavení nabídek B431d, B431dn Ovládací panel Prvky panelu Funkce nabídek Tisk nastavení nabídek Doporučené typy papíru Typy papíru a obálek Fólie a samolepící štítky Pohlednice Vkládání papíru Zásobník papíru Víceúčelový zásobník a zásobník pro ruční podávání Nastavení způsobu podávání, rozměrů a média B401dn, B411d, B411dn B431d, B431dn Rozhraní Ovladače tiskárny Operační systémy Windows Instalované volitelné součásti Operační systémy Macintosh Instalované volitelné součásti Volba ovladače v systému Mac Obsah > 4

5 Provoz Nastavení tiskárny v systému Windows Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Emulace PCL Emulace PS Nastavení z ovládacího panelu systému Windows Nastavení tiskárny v systému Macintosh Oboustranný tisk Automatický oboustranný (duplexní) tisk Ruční oboustranný tisk pomocí zásobníku papíru (pouze systém Windows) Ruční oboustranný tisk pomocí zásobníku pro ruční podávání papíru (B401dn, B411d, B411dn) Překrývání a makra (pouze systém Windows) Co jsou to překrývání a makra? Vytváření překrývání v jazyce PostScript Vytvoření obrázku překrývání Vytvoření a načtení projektu Testování tisku překrývání Definování překrývání Tisk s překrýváními v jazyce PostScript Vytváření překrývání v jazyce PCL Vytvoření obrázku překrývání Vytvoření a načtení maker Testování tisku makra Definování překrývání Tisk s překrýváními v jazyce PCL Spotřební materiál a údržba Kdy je potřeba vyměnit kazetu s tonerem Výměna kazety s tonerem Kdy je potřeba vyměnit obrazový válec Výměna obrazového válce Čištění pouzdra jednotky válečků podávání papíru hlavy s diodami LED Odstraňování potíží Zprávy o stavu a chybách Uvíznutí papíru Uvíznutí při vstupu Uvíznutí při průchodu nebo při výstupu Potíže s kvalitou tisku Problémy se zaváděním papíru Potíže se softwarem Potíže s hardwarem Instalace volitelných součástí Postup instalace Nastavení možností zařízení v ovladači Systém Windows Systém MAC OS X Technické údaje Obecné informace Informace o papíru a zásobnících Poznámky, symboly a termíny Rejstřík Informace o kontaktování společnosti OKI Obsah > 5

6 Poznámky, upozornění a varování Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text. UPOZORNĚNÍ! Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ! Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. Aby nedošlo k poškození výrobku a aby byla zajištěna jeho úplná funkčnost, byl tento model navržen tak, aby fungoval pouze při použití původních originálních tonerových kazet. Kterákoliv jiná tonerová kazeta pravděpodobně nebude vůbec fungovat, přestože bude označena jako kompatibilní. Pokud by však fungovala, pravděpodobně by byla snížena kvalita tisku a výkon výrobku. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou registrovány. Poznámky, upozornění a varování > 6

7 O této příručce Tato uživatelská příručka (aktuální verzi naleznete na webových stránkách OKI Printing Solutions, k tiskárně je součástí níže uvedené celkové uživatelské podpory: > Příručka pro rychlou instalaci: Popisuje postup rozbalení, připojení a zapnutí tiskárny. > Brožura o bezpečné instalaci: Obsahuje informace o bezpečném použití produktu. Tento tištěný dokument je přibalený k produktu. > Tato Uživatelská příručka: Pomáhá při obsluze tiskárny a poskytuje informace pro co nejlepší využití funkcí tiskárny. Obsahuje také pokyny pro řešení problémů a údržbu, jejichž cílem je zajistit, aby tiskárna pracovala co nejlépe. Dále poskytuje i informace pro doplnění volitelného příslušenství podle vyvíjejících se požadavků uživatele. > Průvodce pro práci v síti: Seznámí vás s funkcemi vestavěné síťové karty. > Instalační příručky: Dodávají se se spotřebním materiálem a s volitelným příslušenstvím a popisují, jak je nainstalovat. > Nápověda online: Online informace o ovladači tiskárny a programu Monitor stavu. Uživatelská příručka byla vytvořena na základě více modelových tiskáren, jak je vidět na obrázcích a snímcích obrazovek. Instalovaný model tiskárny se ve skutečnosti může lišit. Použití online Tato příručka je určena ke čtení na obrazovce pomocí aplikace Adobe Acrobat Reader. Používejte nástroje pro navigaci a zobrazení, poskytované aplikací Acrobat. Požadovanou informaci můžete vyhledat dvěma způsoby: > Najděte téma, které Vás zajímá, v seznamu záložek na levé straně obrazovky. Klepnutím na toto téma na ně přejdete. (Pokud nejsou k dispozici záložky, použijte obsah.) > Klepnutím na položku Rejstřík v seznamu záložek přejděte do rejstříku. (Pokud nejsou k dispozici záložky, použijte obsah.) V abecedně řazeném rejstříku najděte hledaný termín a klepnutím na přiřazené číslo stránky přejděte na stránku obsahující požadovaný termín. Tisk stránek Tisknout lze celou příručku, jednotlivé stránky nebo části. K vytištění použijte následující postup: 1. Na panelu nástrojů vyberte možnosti Soubor > Tisk (nebo stiskněte klávesy Ctrl + P). 2. Vyberte stránky, které chcete vytisknout: (a) Všechny stránky umožní vytisknout celou příručku. (b) Aktuální stránka vytiskne právě zobrazenou stránku. (c) Stránky od a do umožňují určit rozsah stránek zadáním jejich čísel. 3. Klepněte na tlačítko OK. O této příručce > 7

8 Použité zkratky V příručce se používají následující zkratky: ZKRATKY Ctrl dpi DIMM d n Kontrolka NIC PCL PS PSE RAM VÝZNAM Control Body na palec (dots per inch) Paměť DIMM (Dual In-line Memory Module) Duplexní jednotka Instalována síťová karta Světelná dioda (Light Emitting Diode) Síťová karta (Network Interface Card) Řídicí jazyk tiskárny (Printer Control Language) Emulace jazyka PostScript Emulace jazyka PostScript Paměť s náhodným přístupem (Random Access Memory) O této příručce > 8

9 Součásti tiskárny S výjimkou ovládacích panelů, které jsou popsány v následující kapitole, vypadají tiskárny B401dn, B411d, B411dn, B431d, B431dn zvenku podobně. Důležité součásti jsou vyznačeny na obrázcích níže. Na obrázcích pro ilustraci zobrazen model B431dn Ovládací panel 2. Výstupní zásobník (150 listů, lícem dolů) 3. Prodloužení výstupního zásobníku 4. Tlačítko pro uvolnění horního krytu 5. Víceúčelový zásobník (pouze modely B431d, B431dn; 100 listů) (zobrazen v otevřené poloze) 6. Rozšíření víceúčelového zásobníku 7. Zásobník papíru 250 listů 8. Hlavní vypínač 9. Oblast zářiče 10. Zapékací jednotka 11. Kazeta toneru 12. Obrazový válec 13. Horní kryt Součásti tiskárny > 9

10 Chladící ventilátor 15. Panel pamětí (slouží k upgradu paměti RAM DIMM tiskárny) 16. Připojení kabelu napájení 17. Paralelní rozhraní 18. Rozhraní LAN (pouze modely B401dn, B411dn, B431dn) 19. Rozhraní USB 20. Rozšíření zásobníku papíru 21. Rozšíření zadního výstupního zásobníku 22. Zadní výstupní zásobník Součásti tiskárny > 10

11 Začínáme Zapnutí 1. Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru zařízení. 2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. 3. Zapněte hlavní vypínač. Vypnutí Stiskněte a podržte hlavní vypínač zhruba jednu sekundu. Na displeji LCD se zobrazí zpráva a kontrolka hlavního vypínače bliká, poté se tiskárna automaticky vypne. Nastavení úspory energie Úsporný režim Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, přejde do režimu úspory energie, který řídí spotřebu energie zařízení. Návrat do pohotovostního režimu Stisknutím tlačítka Online můžete přejít z úsporného režimu do pohotovostního režimu. Pokud zařízení přijme tiskovou úlohu, automaticky přejde do pohotovostního režimu. Začínáme > 11

12 Ovládací panel V této kapitole je popsána funkce ovládacího panelu tiskárny. Na tomto místě je vhodné popsat nástroj Konfigurace, neboť poskytuje tiskárnám B401dn, B411d, B411dn ekvivalent nabídky ovládacího panelu u tiskáren B431d, B431dn (Informace o instalaci nástroje Konfigurace naleznete v části Ovladače tiskárny na straně 39.) B401dn, B411d, B411dn Ovládací panel tiskáren B401dn, B411d, B411dn obsahuje dvě kontrolky, displej LCD (3) a tlačítko Online (4). Kontrolky označují stavy Připraveno (1) a Upozornění (2) Kontrolky Kontrolky zobrazují stav tiskárny a mají následující tři provozní podmínky: > Kontrolka nesvítí > Kontrolka svítí > Bliká Při zapnutí tiskárny pomocí hlavního vypínače se obě kontrolky přechodně rozsvítí. Kontrolka Připraveno (zelená) > Svítí Tiskárna je připojená k síti a je připravena přijímat data. > Nesvítí Tiskárna není připojena k síti a nemůže přijímat data. Začínáme > 12

13 Kontrolka Upozornění (červená) > Svítí Označuje varování (např. nízký stav toneru). > Nesvítí Označuje normální stav. Význam kontrolky Připraveno při různém druhu blikání je uveden v následující tabulce: Níže uvedená tabulka se týká také modelů B431d, B431dn. TYP BLIKÁNÍ KONTROLKA PŘIPRAVENO (1) KONTROLKA UPOZORNĚNÍ (2) VÝZNAM Bliká x Tiskárna přijímá a zpracovává data během tisku nebo se tiskárna resetovala. x Vyskytla se chyba tisku během zpracovávání úlohy, například potíže s papírem, je otevřen kryt tiskárny nebo je prázdný zásobník papíru. x x Vyskytla se menší chyba tiskárny, například dochází toner nebo je nutná výměna obrazového válce. Displej Displej LCD (3) má dvě řady až 16 alfanumerických číslic, které zobrazují stav tisku a chybové zprávy. Tlačítko Online Hlavní funkce tlačítka Online (4) se aktivují jeho krátkým stisknutím a uvolněním. Hlavní funkce jsou následující: > Odpojení tiskárny. > Připojení tiskárny (stav Připraveno). > Obnovení tisku po přetečení stránky. > Přerušení zpracovávání dat během přijímání a zpracovávání dat. > Pokračování ve zpracovávání dat. Sekundární funkce tlačítka Online se aktivují přepnutím tiskárny do stavu offline, následným stisknutím tlačítka po dobu čtyř sekund a jeho uvolněním. Sekundární funkce jsou následující: > Tisk ukázkových stránek a stránek nabídky. Ukázkové stránky a stránky nabídky lze tisknout také pomocí nástroje Konfigurace. Viz část Tisk nastavení nabídek na straně 21. > Tisk dat z vyrovnávací paměti po zrušení tisku. > Resetování tiskárny a vyčištění vyrovnávací paměti po zrušení tisku. Chcete-li v tiskárně obnovit výchozí nastavení výrobce, při zapínání tiskárny hlavním vypínačem stiskněte a podržte tlačítko Online po dobu více než 2 sekund a méně než 5 sekund. Při obnovování výchozího nastavení tiskárny budou kontrolky blikat. Začínáme > 13

14 Změna jazyka Výchozí jazyk používaný tiskárnou k zobrazování zpráv na displeji a k tisku zpráv je angličtina. Je-li třeba, lze jej změnit na následující: German (němčina) French (francouzština) Italian (italština) Spanish (španělština) Swedish (švédština) Russian (ruština) Finnish (finština) Hungarian (maďarština) Danish (dánština) Dutch (holandština) Turkish (turečtina) Portuguese (portugalština) Polish (polština) Greek (řečtina) Czech (čeština) Norwegian (norština) 1. Průvodce nastavením jazyka ovládacího panelu se spustí automaticky při instalaci ovladače tiskárny. Zvolený jazyk nastavte podle pokynů poskytnutých tímto nástrojem. 2. Tento seznam není definitivní ani úplný. Nástroj Konfigurace Instalační program nástroje Konfigurace naleznete na disku DVD s ovladači a nástroji ve složce Utilities. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci nástroje Konfigurace. Pomocí nástroje Konfigurace lze měnit různá nastavení tiskárny. Použití nástroje Konfigurace Zobrazování nebo změny nastavení tiskárny se provádí následujícím způsobem: Klepněte na položky Start > Programy > Okidata > Nástroj Konfigurace a vyberte položku Nástroj Konfigurace. Začínáme > 14

15 Funkce nabídek Nástroj Konfigurace umožňuje zobrazit a změnit vnitřní nastavení tiskárny. Můžete si ji představit jako softwarový ekvivalent ovládacího panelu LCD. V nástroji Konfigurace klepněte na kartu Nastavení zařízení. Nastavení jsou seskupena do kategorií nebo uživatelských nabídek, jako je nabídka Informace nebo Tisk. Některé z těchto nastavení se podobají nastavením v ovladači tiskárny nebo v aplikacích. Nastavení, která můžete pomocí tohoto softwaru změnit, působí jako výchozí nastavení tiskárny. Je možné je přepsat nastavením v ovladači tiskárny nebo v aplikaci. Pokud jste například v nabídce Tisk nastavili počet kopií na jednu a v ovladači tiskárny vyberete tři kopie dokumentu, bude toto nastavení přepsáno. Nabídka Informace Pomocí tohoto menu můžete rychle vytisknout seznamy různých položek uložených v tiskárně. POLOŽKA TISK PŘEHLEDU NABÍDKY SIT Pouze model B401dn, B411dn. DEMO1 VYTISKNOUT SEZNAM SOUBORU VYTISKNOUT FONTY PCL VYTISKNOUT FONTY PPR VYTISKNOUT FONTY FX VYTISKNOUT PROTOKOL O CHYBACH REPORT O UZIVANI AKCE PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST Začínáme > 15

16 Nabídka Tisk Tato nabídka umožňuje nastavit různé funkce spojené s tiskovými úlohami. POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ KOPIE 1 DUPLEX DUPL. POSL. STR. RUCNE PODAVANI PAPIRU AUTO PREP. ZAS. SEKVENCE ZASOBN KONTROLA MEDII ROZLISENI REZIM USPORY TON ORIENTACE RADKU NA STRANKU UPRAVIT FORMAT VYP PRESK. PRAZDNOU VYP 1.ZASOBNIK ZAP SESTUPNA POVOLIT 600 DPI ZAKAZAT NA VYSKU 64 RADKU ROZMER KAZETY Nabídka Média Tato nabídka poskytuje nastavení, která vyhovují mnoha různým tiskovým médiím. POLOŽKA 1.ZAS. FORM. PAP 1.ZAS. TYP MEDIA 1.ZAS.VAHA MEDIA FORM. PAP. ZAS. 2 1 Pokud je instalován zásobník 2 TYP MEDIA ZAS. 2 1 Pokud je instalován zásobník 2 2.ZAS.VAHA MEDIA 1 Pokud je instalován zásobník 2 FORMAT PAP MN TYP MEDIA MN VAHA MEDIA MN JEDNOTKA MERENI SIRKA DELKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ A4 BEZNY STREDNI A4 BEZNY STREDNI A4 BEZNY STREDNI MILIMETR 210 MILIMETRU 297 MILIMETRU 1. Ne B401 Začínáme > 16

17 Nabídka Konfigurace systému Tato nabídka upravuje obecné nastavení tiskárny tak, aby vyhovovalo způsobu práce uživatele. POLOŽKA USPORNY REZIM ČAS AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ EMULACE SMAZATELNE VAROV AUTOMATICKY POKRACOVAT VYPRS.RUC.NAST.C CASOVY LIMIT ULOHY CASOVY LIMIT MISTNI CASOVY LIMIT NET Pouze model B401dn, B411dn. MALO TONERU OBNOV. PO ZASEKN REPORT CHYB VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 1 MIN 6 HODIN AUTO EMULACE ONLINE ZAP 60 sekund 40 sekund 40 sekund 90 SEK. POKRACOVAT ZAP VYP Emulace jazyka PCL Tato nabídka řídí emulaci PCL tiskárny. POLOŽKA ZDROJ FONTU CISLO FONTU ROZTEC PISMA KODOVA STRANKA SIRKA TISKU A4 PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR FUNKCE LF OKRAJ TISKU NAST. SIRKY PERA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ REZIDENTNI I0 10,00 CPI (17,1 znaku na palec) PC-8 78 SLOUPCU VYP CR LF NORMALNI ZAP ZAS. ID# PCL MNID 2 PCL T0ID 4 PCL T1ID 1 PCL T2ID Pokud je instalován zásobník 2 5 Začínáme > 17

18 Emulace PPR Tato nabídka řídí emulaci PPR tiskárny. POLOŽKA ROZTEC ZNAKU KONDENZ. FONT SADA ZNAKU VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 10 CPI (17,1 znaku na palec) 12 CPI AZ 20 CPI SET-2 KODOVA STRANKA IBM -437 STYL ZNAKU 0 ZNAK NULA ROZTEC RADKU PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR FUNKCE LF DELKA RADKU DELKA FORMULARE POZ. HOR.OKR.R LEVY OKRAJ DOPAS.DO LETTER VYSKA TEXTU ZAKAZAT NORMALNI 6 LPI (řádků na palec) VYP CR LF 80 SLOUPCU 11,7 PALCE 0,0 PALCE 0,0 PALCE ZAKAZAT STEJNA Emulace FX Tato nabídka řídí emulaci FX tiskárny. POLOŽKA ROZTEC ZNAKU SADA ZNAKU VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 10 CPI (17,1 znaku na palec) SET-2 KODOVA STRANKA IBM -437 STYL ZNAKU 0 ZNAK NULA ROZTEC RADKU PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR DELKA RADKU DELKA FORMULARE POZ. HOR.OKR.R LEVY OKRAJ DOPAS.DO LETTER VYSKA TEXTU ZAKAZAT NORMALNI 6 LPI (řádků na palec) VYP CR 80 SLOUPCU 11,7 PALCE 0,0 PALCE 0,0 PALCE ZAKAZAT STEJNA Začínáme > 18

19 Nabídka Paralelní rozhraní Tato nabídka řídí činnost paralelního rozhraní tiskárny. POLOŽKA PARALELNÍ OBOUSMĚRNĚ REŽIM ECP ŠÍŘKA SIGNÁLU ACK NAČASOVÁNÍ SIGNÁLŮ ACKABUSY VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT POVOLIT POVOLIT ÚZKÁ SIGNÁL BUSY NA KONCI SIGNÁLU ACK SIGNÁL I-PRIME 3 µs Nabídka USB Tato nabídka řídí činnost datového rozhraní USB tiskárny. POLOŽKA USB MEKKY RESET RYCHLOST SERIOVE CISLO VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT POVOLIT 480 Mb/s POVOLIT Nabídka Síť Toto menu řídí provoz síťového rozhraní 10Base-T či 100Base-TX tiskárny. Toto se týká pouze modelů B401dn a B411dn. POLOŽKA TCP/IP VERZE IP NETBEUI NetBIOS PRES TCP NETWARE ETHERTALK TYP RAMCE NAST. IP ADRESY IP ADRESA MASKA PODSITE ADRESA BRANY WEB TELNET FTP VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT IPv4 ZAKAZAT POVOLIT POVOLIT POVOLIT AUTO AUTO xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx POVOLIT ZAKAZAT ZAKAZAT Začínáme > 19

20 POLOŽKA SNMP VELIKOST SITE NASTAVENI HUBU TOVARNI HODNOTY VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT NORMALNI AUTOMATICKE VYJEDNAVANI PROVEST Nabídka Údržba Tato nabídka poskytuje přístup k různým funkcím údržby tiskárny. POLOŽKA RESETOVANI MENU ULOZIT NABIDKY OBNOVENI MENU USPORNY REZIM AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PROVEST PROVEST PROVEST POVOLIT AUTOMATICKÁ KONFIGURACE NASTAV.CERN.PAP. 0 TMAVOST 0 NASTAVENI SMR 0 NASTAVENI BG 0 RESTORE MENU (OBNOVENI MENU) se zobrazí pouze po provedení příkazu SAVE MENU (ULOŽIT NABÍDKY). Nabídka Použití Tato nabídka je pouze informativní, poskytuje informace o celkovém využití tiskárny a o očekávaných dobách životnosti spotřebních částí. Nabídka je užitečná zejména tehdy, když nemáte úplnou sadu spotřebních částí a chcete vědět, kdy budete jednotlivé části potřebovat. POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POZNÁMKY POCET STRAN ZASOBNIKU 1 POCET STRAN ZASOBNIKU 2 nnnnnn Udává počet stran vytištěných ze zásobníku 1. nnnnnn Udává počet stran vytištěných ze zásobníku 2 (pokud je nainstalován). POCET STRAN MN nnnnnn Udává počet stran vytištěných ze zásobníku pro ruční podávání. ZIVOTNOST VALCE ZBYVA % Indikace zbývající životnosti válce. TONER (n.nk) ZBYVA % Ukazatel, kolik v kazetě zbývá toneru. Začínáme > 20

21 Tisk nastavení nabídek Přehled nastavení nabídek lze vytisknout následujícím způsobem: Použití tlačítka Online 1. Stisknutím tlačítka Online přepnete tiskárnu do režimu off-line. 2. Stiskněte a podržte tlačítko Online po dobu nejméně čtyř sekund, ne však déle než sedm sekund. 3. Tiskárna vytiskne seznam nastavení nabídek a ukázkovou stránku. Viz část Tlačítko Online na straně 13. Použití nástroje Konfigurace 1. Klepněte na položky Start > Programy > Okidata > Nástroj Konfigurace > Nástroj Konfigurace. Zobrazí se stránka nástroje Konfigurace. 2. Vyberte tuto tiskárnu zobrazenou v tabulce Registrovaná zařízení. 3. Klepněte na kartu Nastavení zařízení. 4. Klepněte na položku Nastavení nabídek. Můžete zaškrtnout políčko Rozbalit vše nebo klepnout na položku Uživatelská nabídka. 5. Rozbalte nabídku Informace. 6. Chcete-li vytisknout ukázkovou stránku nebo přehled nabídek, vyberte možnost Ukázka1 nebo Tisk přehledu nabídek a klepněte na tlačítko Provést. Začínáme > 21

22 B431d, B431dn Ovládací panel Ovládací panely tiskáren B431d, B431dn obsahují ovládací panel s nabídkami, LCD displej a dvě kontrolky. Prvky panelu 1. Displej s tekutými krystaly. Panel LCD. Dvě řady až 16 alfanumerických číslic, které zobrazují stav tisku, položky nabídky v režimu nabídky a chybové zprávy. 2. Tlačítka pro posun nabídky. Krátkým stisknutím se přepnete do režimu NABÍDKA. Dalším krátkým stisknutím vyberete následující nabídku. Chcete-li procházet různými nabídkami, stiskněte toto tlačítko déle než 2 sekundy. 3. Tlačítko Zpět. Krátkým stisknutím se vrátíte k předchozí položce vyšší úrovně nabídky nebo opustíte nabídku, pokud jste v režimu NABÍDKA. V režimu ONLINE nebo OFFLINE/NABÍDKA: Stisknutím po dobu 4 sekund tiskárnu vypnete. 4. Tlačítko OK. V režimu ONLINE nebo OFFLINE: Krátkým stisknutím přejdete do režimu NABÍDKA. V režimu NABÍDKA: Krátkým stisknutím vyberete nabídku nebo nastavení uvedené na displeji. Stisknutím po dobu 2 sekund nebo delším se vrátíte k předchozí položce nabídky. Je-li na displeji zobrazeno DATA, způsobí stisknutí tohoto tlačítka (stiskněte jej a držte pět sekund) tisk zbývajících dat v tiskárně. 5. Tlačítko Online. Stisknutím přepnete mezi stavem ONLINE a OFFLINE. Stisknutím opustíte nabídku a zobrazíte ONLINE, jste-li v režimu NABÍDKA. Stisknutí tlačítka Online v režimu nabídky vrátí tiskárnu do režimu ONLINE. Také pokud je zobrazena chybová zpráva o nesprávném formátu papíru, způsobí stisknutí tlačítka Online tisk. Stisknutím tlačítka Online při ručním podávání papíru zahájíte tisk. Začínáme > 22

23 6. Tlačítko Storno. Při probíhajícím tisku slouží ke zrušení tiskové úlohy (stisknutím tlačítka po dobu kratší než 2 sekundy). Stisknutím opustíte režim NABÍDKA a přejdete do stavu ONLINE, jste-li v režimu NABÍDKA. Pokud došlo k chybě a ve frontě čekají další tiskové úlohy, stisknutím tlačítka Storno odstraníte první úlohu z fronty. 7. Kontrolka Připraveno (zelená). SVÍTÍ označuje připravenost pro příjem dat. BLIKÁ označuje zpracování dat. NESVÍTÍ označuje stav Offline. 8. Kontrolka Upozornění (červená). SVÍTÍ označuje varování (např. nízký stav toneru). BLIKÁ označuje chybu (např. je-li toner prázdný). NESVÍTÍ označuje normální stav. Začínáme > 23

24 Funkce nabídek Nabídka Tiskárna umožňuje zobrazit a změnit vnitřní nastavení tiskárny. Nastavení jsou seskupena do kategorií nebo nabídek, jako je nabídka Informace nebo Tisk. Některé z těchto nastavení se podobají nastavením v ovladači tiskárny nebo v aplikacích. Nastavení, která můžete pomocí tohoto softwaru změnit, působí jako výchozí nastavení tiskárny. Je možné je přepsat nastavením v ovladači tiskárny nebo v aplikaci. Pokud jste například v nabídce tiskárny nastavili počet kopií na jednu a v ovladači tiskárny vyberete tři kopie dokumentu, bude toto nastavení přepsáno. V následujících tabulkách jsou zobrazena tovární nastavení tiskárny. Nabídka Informace Pomocí tohoto menu můžete rychle vytisknout seznamy různých položek uložených v tiskárně. POLOŽKA TISK PŘEHLEDU NABÍDKY SIT Pouze model B431dn. UKAZKA 1 VYTISKNOUT SEZNAM SOUBORU VYTISKNOUT FONTY PSE VYTISKNOUT FONTY PCL VYTISKNOUT FONTY PPR VYTISKNOUT FONTY FX VYTISKNOUT PROTOKOL O CHYBACH REPORT O UZIVANI AKCE PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST PROVEST Nabídka Vypínání Pomocí této nabídky lze tiskárnu vypnout. POLOŽKA ZAHAJIT VYPINANI AKCE PROVEST Nabídka Tisk Tato nabídka umožňuje nastavit různé funkce spojené s tiskovými úlohami. POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ KOPIE 1 DUPLEX DUPL. POSL. STR. PODAVANI PAPIRU AUTO PREP. ZAS. SEKVENCE ZASOBN VYP PRESK. PRAZDNOU 1.ZASOBNIK ZAP SESTUPNA Začínáme > 24

25 POLOŽKA POUZIT MF POD. KONTROLA MEDII ROZLISENI REZIM USPORY TON ORIENTACE RADKU NA STRANKU UPRAVIT FORMAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ NEPOUZIT POVOLIT 600 DPI ZAKAZAT NA VYSKU 64 RADKU ROZMER KAZETY Nabídka Média Tato nabídka poskytuje nastavení, která vyhovují mnoha různým tiskovým médiím. POLOŽKA FORMAT PAP. ZAS. 1 TYP MEDIA ZAS. 1 VAHA MEDIA ZAS. 1 FORM. PAP. ZAS. 2 Pokud je instalován zásobník 2. TYP MEDIA ZAS. 2 Pokud je instalován zásobník 2. 2.ZAS.VAHA MEDIA Pokud je instalován zásobník 2. MF.P.FORMAT PAP. MF.P.TYP MEDIA MF.P.VAHA MEDIA JEDNOTKA MERENI SIRKA DELKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ A4 BEZNY STREDNI A4 BEZNY STREDNI A4 BEZNY STREDNI MILIMETR 210 MILIMETRU 297 MILIMETRU Začínáme > 25

26 Nabídka Konfigurace systému Tato nabídka upravuje obecné nastavení tiskárny tak, aby vyhovovalo způsobu práce uživatele. POLOŽKA USPORNY REZIM ČAS AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ EMULACE PARA PS-PROTOKOL NET PS-PROTOKOL Pouze model B431dn. USB PS-PROTOKOL SMAZATELNE VAROV AUTOMATICKY POKRACOVAT VYPRS.RUC.NAST.C CASOVY LIMIT ULOHY CASOVY LIMIT MISTNI CASOVY LIMIT NET Pouze model B431dn. MALO TONERU OBNOV. PO ZASEKN REPORT CHYB SPUSTENI VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 1 MIN 6 HODIN AUTO EMULACE ASCII RAW (Nezpracovaná data) RAW (Nezpracovaná data) ONLINE VYP 60 sekund 40 sekund 40 sekund 90 sekund POKRACOVAT ZAP VYP VYP Emulace PCL Tato nabídka řídí emulaci PCL tiskárny. POLOŽKA ZDROJ FONTU CISLO FONTU ROZTEC PISMA KODOVA STRANKA SIRKA TISKU A4 PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR FUNKCE LF OKRAJ TISKU NAST. SIRKY PERA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ REZIDENTNI I0 10,00 CPI (17,1 znaku na palec) PC-8 78 SLOUPCU VYP CR LF NORMALNI ZAP ZAS. ID# PCL T0ID 4 PCL T1ID 1 PCL T2ID Pokud je instalován zásobník 2 5 Začínáme > 26

27 Emulace PPR Tato nabídka řídí emulaci PPR tiskárny. POLOŽKA ROZTEC ZNAKU KONDENZ. FONT SADA ZNAKU VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 10 CPI (17,1 znaku na palec) 12 až 20 CPI SET-2 KODOVA STRANKA IBM -437 STYL ZNAKU 0 ZNAK NULA ROZTEC RADKU PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR FUNKCE LF DELKA RADKU DELKA FORMULARE POZ. HOR.OKR.R LEVY OKRAJ DOPAS.DO LETTER VYSKA TEXTU ZAKAZAT NORMALNI 6 LPI (řádků na palec) VYP CR LF 80 SLOUPCU 11,7 PALCE 0,0 PALCE 0,0 PALCE ZAKAZAT STEJNA Emulace FX Tato nabídka řídí emulaci FX tiskárny. POLOŽKA ROZTEC ZNAKU SADA ZNAKU VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 10 CPI (17,1 znaku na palec) SET-2 KODOVA STRANKA IBM -437 STYL ZNAKU 0 ZNAK NULA ROZTEC RADKU PRESK. PRAZD. STR. FUNKCE CR DELKA RADKU DELKA FORMULARE POZ. HOR.OKR.R LEVY OKRAJ DOPAS.DO LETTER VYSKA TEXTU ZAKAZAT NORMALNI 6 LPI (řádků na palec) VYP CR 80 SLOUPCU 11,7 PALCE 0,0 PALCE 0,0 PALCE ZAKAZAT STEJNA Začínáme > 27

28 Nabídka Paralelní rozhraní Tato nabídka řídí činnost paralelního rozhraní tiskárny. POLOŽKA PARALELNÍ OBOUSMĚRNĚ REŽIM ECP ŠÍŘKA SIGNÁLU ACK NAČASOVÁNÍ SIGNÁLŮ ACK A BUSY SIGNÁL I-PRIME PRIJEM OFFLINE VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT POVOLIT POVOLIT ÚZKÁ SIGNÁL BUSY NA KONCI SIGNÁLU ACK ZAKAZAT ZAKAZAT Nabídka USB Tato nabídka řídí činnost datového rozhraní USB tiskárny. POLOŽKA USB MEKKY RESET RYCHLOST PRIJEM OFFLINE SERIOVE CISLO VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT ZAKAZAT 480 Mb/s ZAKAZAT POVOLIT Nabídka Síť Tato nabídka řídí činnost síťového rozhraní 10Base-T či 100Base-TX tiskárny. Toto se týká pouze modelu B431dn. POLOŽKA TCP/IP VERZE IP NETBEUI NetBIOS PRES TCP NETWARE ETHERTALK TYP RAMCE NAST. IP ADRESY IP ADRESA MASKA PODSITE ADRESA BRANY WEB VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POVOLIT IPv4 ZAKAZAT POVOLIT POVOLIT POVOLIT AUTO AUTO xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx POVOLIT Začínáme > 28

29 POLOŽKA TELNET FTP SNMP VELIKOST SITE NASTAVENI HUBU TOVARNI HODNOTY VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZAKAZAT ZAKAZAT POVOLIT NORMALNI AUTOMATICKE VYJEDNAVANI PROVEST Nabídka Údržba Tato nabídka poskytuje přístup k různým funkcím údržby tiskárny. POLOŽKA RESETOVANI MENU ULOZIT NABIDKY OBNOVENI MENU USPORNY REZIM AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PROVEST PROVEST PROVEST POVOLIT AUTOMATICKÁ KONFIGURACE NASTAV.CERN.PAP. 0 TMAVOST 0 NASTAVENI SMR 0 NASTAVENI BG 0 RESTORE MENU (OBNOVENI MENU) se zobrazí pouze po provedení příkazu SAVE MENU (ULOŽIT NABÍDKY). Nabídka Použití Tato nabídka je pouze informativní, poskytuje informace o celkovém využití tiskárny a o očekávaných dobách životnosti spotřebních částí. Nabídka je užitečná zejména tehdy, když nemáte úplnou sadu spotřebních částí a chcete vědět, kdy budete jednotlivé části potřebovat. POLOŽKA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ POZNÁMKY POCET STRAN ZASOBNIKU 1 POCET STRAN ZASOBNIKU 2 nnnnnn Udává počet stran vytištěných ze zásobníku 1. nnnnnn Udává počet stran vytištěných ze zásobníku 2 (pokud je nainstalován). POCET STRAN VZ nnnnnn Udává počet stran vytištěných zvíceúčelového zásobníku. ZIVOTNOST VALCE ZBYVA % Indikace zbývající životnosti válce. TONER (n.nk) ZBYVA % Ukazatel, kolik v kazetě zbývá toneru. Začínáme > 29

30 Tisk nastavení nabídek Aktuální nastavení nabídek je možné zkontrolovat vytisknutím přehledu nabídky pomocí ovládacího panelu. Toto se týká pouze modelů B431d, B431dn. 1. V nabídce stiskněte šipku NAHORU nebo DOLŮ, vyberte NABÍDKU INFORMACE a stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ vyberte PŘÍKAZ VYTISKNOUT PŘEHLED NABÍDEK. 3. Stisknutím tlačítka OK vytisknete přehled nabídek. 4. Opakovaným stisknutím tlačítka Storno, Online nebo ZPĚT ukončete režim NABÍDKA. Začínáme > 30

31 Doporučené typy papíru Doporučení, týkající se médií použitelných v tiskárně, použitelnosti zásobníků a způsobů vysunutí médií, naleznete v části nazvané Informace o papíru a zásobnících v kapitole Technické údaje. Odkaz na zásobník pro ruční podávání se týká modelů B401dn, B411d, B411dn, víceúčelový zásobník se vztahuje k modelům B431d, B431dn. Typy papíru a obálek Výrobce tiskárny doporučuje dodržovat při výběru papíru a obálek pro použití v tiskárně následující podmínky: > Papír a obálky skladujte naplocho a chraňte je před vlhkostí, přímým slunečním světlem apřed tepelnými zdroji. > Používejte hladký papír, jako je např. papír do kopírky nebo do laserové tiskárny, s sheffieldským hodnocením (hladkost) 250 nebo méně bodů. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele papíru. > Používejte papír a obálky určené pro použití v laserových tiskárnách. > Používání papíru s výraznými výstupky nebo texturou může mít vážný vliv na životnost obrazového válce. > Nepoužívejte příliš hladký a lesklý papír. > Nepoužívejte hlavičkový papír s výrazným reliéfem. > Nepoužívejte speciální papíry, jako je průklepový papír, neprůklepový papír, tepelný papír aprůsvitný papír. > Nepoužívejte papír s děrováním, s oříznutým a s nezarovnaným okrajem. > Nepoužívejte obálky s okénky nebo s kovovými sponkami. > Nepoužívejte obálky se samolepícími chlopněmi. > Nepoužívejte poškozené nebo zkroucené obálky. Fólie a samolepící štítky Výrobce tiskárny doporučuje dodržovat při výběru fólií a samolepících štítků pro použití v tiskárně následující podmínky: > Vždy vkládejte ručně jednotlivé listy pomocí zásobníku pro ruční podávání nebo víceúčelového zásobníku. > Vždy používejte zadní výstup. > Používejte pouze média určená pro použití v laserových tiskárnách nebo fotokopírkách, která vydrží teplotu 200 C po dobu 0,1 sekundy. > Nepoužívejte média určená pro použití v barevných laserových tiskárnách a fotokopírkách. > Štítky by měly pokrývat celou fólii, na které jsou nalepeny. > Podkladová fólie ani přilnavá část samolepících štítků nesmí být vystavena žádné části tiskárny. Můžete použít tepelně odolné fólie určené pro zpětné projektory. Doporučené typy papíru > 31

32 Pohlednice Výrobce tiskárny doporučuje dodržovat při výběru pohlednic pro použití v tiskárně následující podmínky: > Vždy vkládejte ručně jednotlivé pohlednice pomocí zásobníku pro ruční podávání nebo víceúčelového zásobníku, podle modelu tiskárny. > Používejte nesložené dvojité pohlednice. > Používejte pohlednice určené pro použití v laserových tiskárnách. > Nepoužívejte pohlednice určené pro použití v inkoustových tiskárnách. > Nepoužívejte obrázkové pohlednice nebo pohlednice se známkami. Vkládání papíru Zásobník papíru Pokud vkládáte papír do zásobníku papíru, doporučuje se nejprve ze zásobníku vyjmout zbývající papír, poté vložit do zásobníku nový stoh papíru a následně přidat vyjmutý papír. Pak je nejprve používán starší papír, což pomáhá zabránit uvíznutí papíru. 1. Ze spodní strany tiskárny vyjměte zásobník papíru a vložte do něj běžný papír (1). Udržujte úroveň papíru v zásobníku pod značkami šipek zobrazenými na vodítkách papíru (2). Hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním okrajem směrem k přední části zásobníku papíru (3) Doporučené typy papíru > 32

33 2. Nastavte zadní podpěru papíru (4) na formát používaného papíru: Uchopte zarážku, rozložte podpěru a posuňte ji podle potřeby dopředu nebo dozadu. 3. Nastavte vodítka papíru (5). Uchopte zarážku a posuňte ji dopředu nebo dozadu tak, aby odpovídala formátu použitého papíru. Správné nastavení vodítek papíru je důležité pro rovné podávání papíru během tisku. Pokud nejsou vodítka správně nastavena, může dojít k uvíznutí papíru. 4. Zasuňte zásobník do tiskárny. Jestliže máte nainstalován druhý volitelný zásobník papíru (zásobník 2) a tisknete z prvního (horního) zásobníku (zásobník 1), můžete druhý (spodní) zásobník vytáhnout a doplnit do něj papír. Pokud však tisknete z druhého (spodního) zásobníku, nevytahujte první (horní) zásobník, neboť by to způsobilo uvíznutí papíru. Tisk lícem nahoru a lícem dolů Při tisku lícem dolů zajistěte, aby byl zadní zásobník uzavřen (papír vystupuje z tiskárny nahoře). Do výstupního zásobníku na horní části tiskárny jsou vytištěné stránky ukládány lícem dolů. Kapacita zásobníku je 150 listů gramáže 80 g/m². Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v odkládacím zásobníku seřazeny rovněž vzestupně (poslední stránka nahoře) a lícem dolů. Chcete-li používat výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, je nutné jej otevřít a vytáhnout podpěru papíru. (Pokud je v ovladači nastaven tisk lícem dolů, budou výtisky umístěny do zásobníku pro listy lícem dolů bez ohledu na to, zda je výstupní zásobník pro listy lícem nahoru otevřený nebo zavřený.) Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 100 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m². Chcete-li snížit pravděpodobnost uvíznutí papíru, používejte pro těžký papír vždy tento zásobník spolu se zásobníkem pro ruční podávání papíru nebo víceúčelovým zásobníkem. Viz část Informace o papíru a zásobnících na straně 80. Sekvence automatického podávání Nejsou-li nainstalovány žádné volitelné podávací zásobníky, je funkce Automatická změna zásobníku v nabídce Tisk ve výchozím nastavení zapnuta a funkce Sekvence zásobníků je nastavena na SESTUPNÁ. Pokud v zásobníku dojde papír, dojde k automatickému podání v pořadí zásobník 1, zásobník 2 (je-li nainstalován), víceúčelový zásobník nebo zásobník pro ruční podávání, tyto zásobníky však musí být nastaveny pro stejné médium. Proveďte také konfiguraci formátu a váhy média pro uvedené zásobníky na ovládacím panelu nebo v nástroji Konfigurace podle modelu vaší tiskárny. Doporučené typy papíru > 33

34 Víceúčelový zásobník a zásobník pro ruční podávání 1. B431: Sklopte víceúčelový zásobník (1), rozšiřte zásobník (2) a složte podpory papíru (3) a nastavte vodítka papíru na šířku papíru (4). B401/B411: Sklopte zásobník pro ruční podávání papíru (1) a nastavte vodítka papíru (2) na šířku papíru B431 B401/B B431: Vložte papír do víceúčelového zásobníku a stiskněte tlačítko nastavení (5). Zkontrolujte, zda je papír vložen pod úrovní šipky (6), abyste předešli uvíznutí papíru. Nepřekračujte kapacitu zásobníku (přibližně 100 listů papíru, 10 obálek podle váhy média). B401dn/B411: Vkládejte listy po jednom do zásobníku pro ruční podávání papíru. 6 B431 B401/B411 > Chcete-li tisknout jednostranně na hlavičkové papíry, vkládejte papír předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. > Chcete-li tisknout na hlavičkové papíry oboustranně, vkládejte papír předtištěnou stranou dolů a horním okrajem směrem od tiskárny. Doporučené typy papíru > 34

35 > Obálky by měly být vkládány chlopní dolů, lícem nahoru, horní hranou doleva a kratší stranou do tiskárny. Při tisku obálek nepoužívejte funkci oboustranného tisku. > Fólie vkládejte tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem k tiskárně. > U těžkého papíru nebo čtvrtky otevřete zadní výstupní zásobník. V tomto případě projde papír tiskárnou po téměř rovné trase, a zamezí se tak uvíznutí papíru nebo jeho poškození. 3. B431: Je-li třeba, nastavte formát a orientaci média v nabídce Médium pomocí ovládacího panelu a poté spusťte příkaz tisku. B401/B411: Je-li třeba, nastavte formát a orientaci média v nástroji Konfigurace a poté spusťte příkaz tisku. UPOZORNĚNÍ! Nesprávné nastavení papíru při tisku na jiná média může způsobit poškození tiskárny. > V ovladači tiskárny lze také nastavit typ média. Nastavení v ovladači tiskárny může mít přednost před nastavením na ovládacím panelu nebo v nástroji Konfigurace. > Po ukončení tisku na fólie nezapomeňte obnovit nastavení tiskárny pro tisk na jiné médium. Nastavení způsobu podávání, rozměrů a média Při procesu zapékání (fixace) tištěného obrazu dochází ke společnému působení tlaku a teploty. Příliš velká teplota může u lehkého papíru způsobit zmačkání nebo zkroucení a u fólie zvlnění. Při nízké teplotě může u těžkého papíru dojít k neúplné fixaci. Přestože lze pro jednotlivé úlohy nastavit vlastnosti média v ovladači tiskárny, doporučuje se při plnění zásobníku médii ručně nastavit tiskárnu uvedeným způsobem pro konkrétní média. B401dn, B411d, B411dn Typ média lze změnit následovně: 1. Spusťte nástroj Konfigurace. 2. Rozbalte možnosti v Uživatelské nabídce. 3. Rozbalte možnosti v nabídce Média. 4. Klepněte na tlačítko u používaného zásobníku papíru. Nastavte na požadovaný typ média a případně i formát používaného papíru. 5. Klepnutím na ikonu Uložit do zařízení nová nastavení uložte. 6. Klepněte na tlačítko OK. Doporučené typy papíru > 35

36 B431d, B431dn Pomocí ovládacího panelu na tiskárně můžete zvolit: > jaký chcete použít papír, > jaký chcete použít formát papíru, > gramáž (tloušťku) papíru, > typ papíru. > Pokud se nastavení tiskárny liší od nastavení vybraného v počítači, tiskárna nebude tisknout a na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva. > Následující nastavení tiskárny jsou uvedena pouze jako vodítko. Některé softwarové aplikace vyžadují vybrat nastavení podávání papíru, formátu a média v aplikaci (nastavení stránky). > Ačkoli lze pro jednotlivé úlohy nastavit vlastnosti média v ovladači tiskárny, doporučuje se při plnění zásobníku médii ručně nastavit tiskárnu uvedeným způsobem pro konkrétní média. Výběr podávání papíru Podávání papíru, formát papíru, gramáž papíru a typ média lze pomocí ovládacího panelu ručně nastavit na tiskárně následovně. 1. V nabídce vyberte opakovaným stisknutím šipek NAHORU a DOLŮ nabídku TISK a poté stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte položku PODAVANI PAPIRU a poté stiskněte tlačítko OK. 3. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte požadovaný způsob podávání papíru. 4. Stiskněte tlačítko OK. Vedle vybraného způsobu podávání papíru se zobrazí hvězdička (*). 5. Opakovaným stisknutím tlačítka Storno, Online nebo ZPĚT opustíte režim NABÍDKA. Je-li zapnuta funkce AUTO PREP. ZAS. a je nainstalováno více zásobníků papíru než jeden, přepne se podávání papíru automaticky na další dostupný zásobník papíru, což umožňuje tisknout bez přerušení. Formát papíru Formát papíru nastavte následovně: > Je-li vybrána možnost ROZMER KAZETY (výchozí nastavení), jsou při použití zásobníků papíru standardní formáty papíru rozpoznány automaticky Formát papíru je třeba nastavit pouze u vlastních formátů papíru. > Používáte-li víceúčelový zásobník papíru, je třeba formát papíru vybrat. 1. V nabídce vyberte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ nabídku TISK a poté stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte položku UPRAVIT FORMAT a poté stiskněte tlačítko OK. 3. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte požadovaný formát papíru a poté stiskněte tlačítko OK. Vedle vybraného formátu papíru se zobrazí hvězdička (*). 4. Opakovaným stisknutím tlačítka Storno, Online nebo ZPĚT opustíte režim NABÍDKA. 5. Před tiskem souboru vyberte v ovladači tiskárny správné nastavení papíru. Doporučené typy papíru > 36

37 Typ a gramáž média Typ a gramáž média nastavíte následovně: UPOZORNĚNÍ! Pokud není typ nebo gramáž média nastavena správně, může se zhoršit kvalita tisku a poškodit zapékací válec. 1. V nabídce vyberte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ nabídku MÉDIA a poté stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte položku TYP MEDIA nebo VAHA MEDIA pro požadovaný zásobník a stiskněte tlačítko OK. 3. Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ vyberte požadovaný typ nebo gramáž papíru a stiskněte tlačítko OK. Vedle vybraného typu nebo gramáže papíru se zobrazí hvězdička (*). 4. Opakovaným stisknutím tlačítka Storno, Online nebo ZPĚT opustíte režim NABÍDKA. 5. Před tiskem souboru vyberte v ovladači tiskárny správné nastavení papíru. Doporučené typy papíru > 37

38 Rozhraní Tiskárna umožňuje výběr datového rozhraní: 1. Paralelní rozhraní umožňuje přímé připojení k počítači. Tento port vyžaduje obousměrný paralelní kabel podle normy IEEE USB umožňuje připojení tiskárny k počítači se systémem Windows 2000 a vyšším nebo Mac OS X a vyšším. Tento port vyžaduje kabel podle normy USB 2.0 nebo vyšší. Pokud je k rozhraní USB připojeno současně více zařízení, není funkčnost tiskárny zaručena. Pokud je připojeno několik tiskáren stejného typu, zobrazí se jako *****, ***** (2), ***** (3) atd. Tato čísla závisí na pořadí připojení nebo zapnutí jednotlivých tiskáren. 3. LAN umožňuje připojení pomocí síťového kabelu. Tento port je běžný u modelů B401dn, B411dn a B431dn. > Nedoporučuje se k tiskárně současně připojovat sériový kabel nebo kabel USB a paralelní kabel. > Kabel pro připojení k počítači není s tiskárnou dodáván. Pokud připojujete tiskárnu přímo k samostatnému počítači, přejděte na kapitolu Ovladače tiskárny. Pokud má být tiskárna instalována jako síťová, před instalací ovladačů tiskárny prostudujte podrobnosti o konfiguraci připojení do sítě v příslušné části příručky. Při instalaci připojení do sítě je třeba mít oprávnění správce. Rozhraní > 38

39 Ovladače tiskárny Tato kapitola popisuje postup instalace ovladače tiskárny pro operační systémy Windows a Macintosh. Všechny ovladače tiskárny jsou obsaženy na disku DVD s ovladači tiskárny. Aktuální informace ohledně instalace ovladače tiskárny naleznete v souboru Readme na tomto disku DVD. Operační systémy Windows 1. Do jednotky DVD-ROM počítače se spuštěným systémem Windows vložte disk DVD s ovladačem tiskárny. 2. Pokud se disk DVD nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start > Spustit a do pole Otevřít zadejte E:\setup (kde písmeno E označuje jednotku DVD-ROM). 3. Klepněte na tlačítko OK. 4. Vyberte svůj model tiskárny. 5. Klepněte na možnost Instalace ovladače > Nainstalovat ovladač tiskárny a dokončete instalaci ovladače tiskárny podle pokynů na obrazovce. 6. Po instalaci ovladače nainstalujte také nástroj Konfigurace (pouze pro modely B401dn, B411d, B411dn). Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci nástroje Konfigurace. Dobře si prohlédněte nástroje, které jsou k dispozici na tomto DVD. Například nástroj Nápověda stručně popisuje každý softwarový nástroj. 7. U tiskáren B431d, B431dn se po instalaci ovladače automaticky spustí nástroj pro přepínání jazyka ovládacího panelu. Vyberte požadovaný jazyk ovládání. Viz část Změna jazyka na straně 14. Instalované volitelné součásti V tiskárně mohou být nainstalovány některé volitelné součásti. Zkontrolujte, že jsou nainstalované volitelné součásti povoleny v přehledu nabídky. Provedením příslušných nastavení na kartě Volby zařízení (emulace PCL) a/nebo na kartě Nastavení zařízení (emulace PS) popsaných v části Provoz zajistěte, aby byly volitelné součásti nastaveny v ovladačích tiskárny. Operační systémy Macintosh Podrobnější informace a instalaci odpovídajících ovladačů pro systém Macintosh naleznete v souboru Readme na disku DVD. Instalované volitelné součásti Zajistěte, aby byly všechny instalované volitelné součásti povoleny v ovladači tiskárny. Volba ovladače v systému Mac Modely B401/B411 umožňují použít pouze ovladač PCL pro systémy Mac. Modely B431 mohou v operačních systémech Macintosh použít také ovladač PS. Ovladače tiskárny > 39

40 Provoz Tato kapitola obsahuje podrobné informace o provozu tiskárny v prostředí systémů Windows a Macintosh. Nejdříve je třeba zmínit, že zatímco emulace PCL je dostupná na všech modelech tiskáren, emulace PS je volitelná u modelů B431d, B431dn. Nastavení tiskárny v systému Windows Obrázky uvedené v této příručce se vztahují k emulacím PCL a PS v systému Windows XP. Vzhled dialogových oken jiných operačních systémů se může mírně lišit, podstata dialogových oken je však stejná. Nabídky ovládané prostřednictvím ovládacího panelu a nástroj Konfigurace (popsané v kapitole Ovládací panel) poskytují přístup k mnoha možnostem. Také ovladač tiskárny pro systém Windows obsahuje nastavení pro mnohé z těchto položek. Pokud se položky v ovladači tiskárny shodují s položkami v nabídkách ovládacího panelu a nástroje Konfigurace, při tisku dokumentů v systému Windows přepíšou nastavení ovladače tiskárny systému Windows nastavení v nabídkách ovládacího panelu a nástroje Konfigurace. Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Po zadání příkazu k vytištění dokumentu v aplikaci systému Windows se zobrazí dialogové okno tisku. V tomto okně je obvykle určena tiskárna, která bude dokument tisknout. Vedle názvu tiskárny je umístěné tlačítko Vlastnosti. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti se otevře nové okno se stručným seznamem nastavení tiskárny, která jsou dostupná v ovladači a která lze pro daný dokument zvolit. V aplikaci jsou dostupné pouze ty změny, které může být pro konkrétní aplikaci nebo dokumenty vhodné změnit. Změna nastavení provedená v tomto dialogovém okně obvykle potrvá dokud je aplikace spuštěna. Provoz > 40

41 Emulace PCL Dostupné jsou tyto karty: Nastavení, Možnosti úlohy a Obraz. Karta Nastavení 1. Velikost papíru by měla být stejná jako velikost stránky dokumentu (pokud ovšem nechcete rozměry tiskového výstupu přizpůsobit jiné velikosti). Měla by také být stejná jako velikost papíru vloženého do tiskárny. 2. Můžete určit zdroj, ze kterého bude do tiskárny podáván papír. Může jím být zásobník 1 (standardní zásobník papíru), zásobník pro ruční podávání (B401dn, B411d, B411dn), zásobník 2 (je-li tento dodatečný zásobník nainstalován) nebo víceúčelový zásobník (B431d, B431dn). Zásobník papíru můžete vybrat také klepnutím na požadovaný díl tiskárny na obrazovce. 3. Je také možné vybírat z řady možností konečných úprav dokumentu, například normální tisk jedné stránky na jeden list papíru nebo nastavení tisku více stránek na jeden list papíru umožňující vytisknout více zmenšených stránek na jeden list. 4. Při oboustranném tisku můžete vybrat z možností automaticky a ručně Při ručním oboustranném tisku můžete zvolit, zda chcete tisknout pouze na jednu stranu listu nebo na obě (oboustranný tisk). Tiskárna umožňuje ruční oboustranný tisk, což znamená, že musíte papír do tiskárny podat dvakrát. Další informace naleznete v části Oboustranný tisk na straně 50. Návod na ruční oboustranný tisk zobrazíte také klepnutím na tlačítko nápovědy k oboustrannému tisku. 5. Jestliže jste dříve změnili některé předvolby tisku a uložili jste je jako sadu nastavení, můžete je vyvolat později. Není tak nutné je pokaždé znovu nastavovat. 6. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Provoz > 41

42 Karta Možnosti úlohy Printing Preferences Rozlišení vytištěné stránky může být nastaveno takto: > Nastavení ProQ1200 pro modely B401dn, B411d a B411dn tiskne v rozlišení 2400 x 600 dpi. Toto nastavení vyžaduje největší množství paměti tiskárny a tisk trvá nejdéle. Tištěné stránky lze přizpůsobit na větší nebo menší papír. Jedná se o nejlepší možnost pro tisk fotografií. > Při nastavení Vysoká kvalita tisknou modely B401dn, B411d, B411dn v rozlišení 1200 x 600 dpi a modely B431d, B431dn v rozlišení 1200 x 1200 dpi. Jedná se o nejlepší možnost pro tisk vektorových objektů, jako jsou obrázky a text. > Při nastavení Normální tiskárna tiskne v rozlišení 600 x 600 dpi. Toto nastavení je vhodné pro většinu tiskových úloh. > Nastavení rychlého tisku je 300 x 300 dpi a je vhodné pro tisk konceptů dokumentů, které obsahují hlavně text. U některých tiskových úloh můžete uspořit toner vybráním funkce Úspora toneru. 2. Orientaci stránky lze nastavit na výšku nebo na šířku. Oba pohledy lze otočit o Jako podklad hlavního obsahu stránky můžete vytisknout text vodoznaku. To je užitečné, chcete-li dokumenty označit jako koncept, důvěrné, atd. Pokud chcete tisknout na speciální šablony zpráv, např. na formuláře a hlavičkové papíry, ale nechcete používat předtištěné formuláře, můžete si pomocí funkce Překrývání vytvořit svoje vlastní (u modelů B431d, B431dn). Další informace o překrývání a makrech najdete v části Překrývání a makra (pouze systém Windows) na straně 54. Tlačítko Překrývání také obsahuje pokyny, jak postupovat při ručním oboustranném tisku. 4. V režimu rastru (bitmapy) je obraz stránky zpracován v počítači, takže v tiskárně je prováděna pouze malá část zpracování, soubory však mohou být velké. Ve vektorovém režimu může být velikost souboru menší a například přenos přes síť rychlejší. Tyto efekty jsou výraznější při tisku grafiky než při tisku textu. 5. Můžete vytisknout až 999 kopií za sebou. Během tak dlouhého tisku však budete muset doplnit zásobník papíru. 6. Tištěné stránky lze přizpůsobit tisku na větší nebo menší papír v rozmezí % původní velikosti. 7. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Provoz > 42

43 Karta Obraz Tónování vytváří přechody v odstínech šedi nastavením kombinací bodů použitých při tisku Výběrem nastavení lze určit úroveň podrobností při tisku obrázku. Pokud je vybráno nastavení Síť, pro tónování se použije maska z bodů, při nastavení Čárová grafika se pro tónování použije skupina linek. 2. Texturu tónování lze zvolit nastavením velikosti bodů použitých u půltónové masky. 3. Zaškrtnutím tohoto políčka lze pomocí černé barvy tisknout odstíny šedi bez použití funkce tónování. Zaškrtnutím tohoto políčka zakážete tisk v odstínech šedi, pokud jeho zaškrtnutí zrušíte, povolíte tisk v odstínech šedi. 4. Ručně lze nastavit světlost (čím vyšší je nastavení, tím světlejší je tisk) a kontrast (čím vyšší je nastavení, tím je větší kontrast). 5. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Provoz > 43

44 Emulace PS Dostupné jsou tyto karty: Rozložení, Papír/Kvalita a Možnosti úlohy. Karta Rozložení My Printer Printing Preferences Orientaci stránky lze nastavit na výšku, na šířku, nebo na šířku v poloze otočené o Tisk na obě strany (duplexní tisk) lze nastavit pro dlouhý nebo krátký okraj dokumentu. 3. Pořadí vytištěných stránek dokumentu lze nastavit zepředu dozadu nebo zezadu dopředu. 4. Nastavte, kolik stran se má vytisknout na jeden list. Můžete také nastavit tisk brožury. 5. Po klepnutí na tlačítko Upřesnit lze nastavit následující další možnosti dokumentu: My Printer Advanced Options Vyberte požadovaný formát papíru pro tisk. 2. Písmo TrueType lze nahradit jiným písmem. 3. Můžete dle potřeby nastavit další možnosti dokumentu, včetně možností jazyka PostScript a funkcí tiskárny. Provoz > 44

45 Karta Papír/Kvalita Můžete nastavit zdroj papíru nebo ponechat automatický výběr a pomocí tlačítka Upřesnit lze přistupovat ke stejným možnostem, jaké jsou popsány výše u karty Rozložení. Karta Možnosti úlohy Rozlišení vytištěné stránky může být nastaveno takto: > Při nastavení Vysoká kvalita tisknou modely B431d, B431dn v rozlišení 1200 x 1200 dpi. Jedná se o nejlepší možnost pro tisk vektorových objektů, jako jsou obrázky a text. > Při nastavení Normální tiskárna tiskne v rozlišení 600 x 600 dpi. Toto nastavení je vhodné pro většinu tiskových úloh. U některých tiskových úloh můžete uspořit toner vybráním funkce Úspora toneru. Provoz > 45

46 2. Jako podklad hlavního obsahu stránky můžete vytisknout text vodoznaku. To je užitečné, chcete-li dokumenty označit jako koncept, důvěrné, atd. Pokud chcete tisknout na speciální šablony zpráv, např. na formuláře a hlavičkové papíry, ale nechcete používat předtištěné formuláře, můžete si pomocí funkce Překrývání vytvořit svoje vlastní (u modelů B431d, B431dn). Další informace o překrývání a makrech najdete v části Překrývání a makra (pouze systém Windows) na straně 54. Tlačítko Překrývání také obsahuje pokyny, jak postupovat při ručním oboustranném tisku. 3. Můžete vytisknout až 999 kopií za sebou. Během tak dlouhého tisku však budete muset doplnit zásobník papíru. 4. Tištěné stránky lze přizpůsobit na větší nebo menší papír. 5. Pomocí tlačítka Upřesnit lze nastavit tisk zrcadlově převráceného obrazu a negativu obrazu. 6. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Nastavení z ovládacího panelu systému Windows Když otevřete okno vlastnosti ovladače přímo v systému Windows, obdržíte poněkud rozsáhlejší rozsah nastavení než při otevření z aplikačního programu. Zde provedené změny obecně ovlivní všechny dokumenty tisknuté z aplikací systému Windows a budou účinné i v dalších relacích systému Windows. Emulace PCL Hlavní karty jsou tyto: Obecné, Upřesnit a Možnosti zařízení. Karta Obecné V této části jsou uvedeny některé hlavní funkce tiskárny včetně volitelných položek. 2. Klepnutím na toto tlačítko otevřete stejná okna, která už byla popsána dříve v této příručce v části o předvolbách tisku v aplikacích systému Windows. Zde provedené změny však představují nová výchozí nastavení pro všechny aplikace systému Windows. 3. Stisknutím tohoto tlačítka vytisknete testovací stránku pro ověření správné činnosti tiskárny. Výše uvedené funkce jsou k dispozici v operačním systému Windows XP. V jiných operačních systémech se mohou funkce lišit. Provoz > 46

47 Karta Upřesnit My Printer Properties Zde můžete určit, ve kterých denních hodinách bude tiskárna dostupná. 2. Označuje aktuální prioritu, od 1 (nejnižší) do 99 (nejvyšší). Dokumenty s nejvyšší prioritou se budou tisknout jako první. 3. Tímto se specifikuje, že dokument by měl být zařazen (uložen ve speciálním tiskovém souboru) před tím, než se vytiskne. Dokument se potom tiskne na pozadí a aplikace je tak dříve dostupná. Dále jsou uvedeny možnosti tisku: Určuje, že tisk nezačne, dokud se nedokončí zařazování poslední stránky tisku. Jestliže aplikace vyžaduje během tisku hodně času pro výpočet, tisková úloha se zastaví na delší dobu a tiskárna by mohla předčasně předpokládat, že dokument již skončil. Výběr této možnosti by měl takové situaci zabránit, ale tisk skončí později, protože jeho začátek bude zpožděn. To je opačná možnost než v předchozím bodu. Tisk začne ihned po začátku zařazování dokumentu. 4. Určuje, že dokument nebude zařazován do zařazovací služby, ale bude se tisknout přímo. Aplikace obvykle nebude připravena k dalšímu použití, dokud tisk neskončí. Vyžaduje méně místa na disku počítače, protože se nevytváří zařazovací soubor. 5. Nastavuje zařazovací službu tak, aby před odesláním dokumentu k vytištění prověřila shodu nastavení dokumentu s nastavením tiskárny. Objeví-li služba nesoulad, uchová dokument v tiskové frontě tiskárny a nevytiskne ho, dokud se nezmění nastavení tiskány a dokud tisk dokumentu není znovu spuštěn z tiskové fronty. Dokumenty v tiskové frontě, které mají neshodná nastavení, nebrání tisku správně nastavených dokumentů. 6. Určuje, že zařazovací služba při rozhodování, který dokument vytisknout jako první, dává přednost dokumentům, které již ukončily zařazování, a to i tehdy, když mají nižší prioritu než dokumenty, které se ještě zařazují. Pokud ještě žádný dokument neukončil zařazování, zařazovací služba bude dávat přednost větším zařazovaným dokumentům před menšími. Tuto možnost použijte, chcete-li maximalizovat účinnost tiskárny. Je-li tato možnost vypnutá, zařazovací služba vybírá dokumenty pouze na základě nastavení jejich priority. 7. Určuje, že zařazovací služba dokumenty po vytištění neodstraní. Díky tomu lze dokumenty znova odeslat do tiskárny přímo ze zařazovací služby (není nutné je znovu tisknout z aplikace). Pokud tuto možnost používáte často, bude vyžadovat mnoho místa na disku počítače. 8. Určuje, zda jsou v závislosti na tiskárně dostupné rozšířené funkce, jako je například nastavení počtu stránek na jeden list papíru. Pro normální tisk tuto funkci zapněte. Pokud nastanou problémy s kompatibilitou, můžete ji vypnout. Tyto rozšířené funkce pak mohou být nedostupné, i když je tiskárna podporuje. Provoz > 47

48 9. Toto tlačítko poskytuje přístup ke stejným dialogovým oknům nastavení jako při tisku z aplikací. Změny provedené v ovládacím panelu systému Windows se stanou výchozím nastavením systému Windows. 10. Můžete vytvořit a zadat oddělovací stránku, která se tiskne mezi dokumenty. To je zejména užitečné na sdílených tiskárnách, kde to pomáhá jednotlivým uživatelům nalézt jejich dokumenty. Výše uvedené funkce jsou k dispozici v operačním systému Windows XP. V jiných operačních systémech se mohou funkce lišit. Karta Možnosti zařízení V tomto okně můžete vybrat, které volitelné vybavení je k tiskárně nainstalováno. Viz část Instalace volitelných součástí. Provoz > 48

49 Emulace PS Hlavní karty jsou tyto: Obecné, Upřesnit a Nastavení zařízení. Karty Obecné a Upřesnit jsou shodné jako u již popsané emulace PCL. Karta Nastavení zařízení V každém z dostupných zásobníků pro podávání papíru můžete vybrat požadované formáty papíru. 2. V závislosti na aplikaci můžete provést různá nastavení písem. 3. Můžete nastavit, které volitelné vybavení je k tiskárně nainstalováno. Viz část Instalace volitelných součástí. Nastavení tiskárny v systému Macintosh Podrobnější informace naleznete v souboru Readme na disku DVD s ovladači tiskárny a v nápovědě online, která je k dispozici v softwaru ovladače. Provoz > 49

50 Oboustranný tisk Duplexní jednotka umožňuje oboustranný tisk, při kterém je menší spotřeba papíru a práce s dlouhými dokumenty je snazší. Umožňuje také tisk brožur, při kterém je spotřeba papíru ještě menší. Oboustranný tisk lze provádět automaticky nebo ručně. Postup se týká systému Windows XP PCL. Okna v jiných operačních systémech se mohou mírně lišit, avšak princip je stejný. Automatický oboustranný (duplexní) tisk Tato tiskárna umožňuje oboustranný tisk pouze na formáty Letter, A4, B5, Executive Legal 13, 13,5 a 14 se stohy papíru o gramáži g/m². Provedení automatického oboustranného tisku: 1. Klepněte na možnosti Soubor > Tisk a poté na tlačítko Vlastnosti. 2. Z rozevíracího seznamu Zdroj vyberte vstupní zásobník (zásobník 1, zásobník 2 (volitelně u modelů B411d, B411dn, B431d, B431dn), víceúčelový zásobník (B431d, B431dn) nebo zásobník pro ruční podávání papíru (B401dn, B411d, B411dn)). 3. V závislosti na předvolbách tisku vyberte v rozevírací nabídce oboustranného tisku buď možnost Dlouhá hrana (Auto), nebo Krátká hrana (Auto). 4. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Nápověda k oboustrannému tisku. 5. Klepněte na tlačítko Tisk. Ruční oboustranný tisk pomocí zásobníku papíru (pouze systém Windows) Ruční oboustranný tisk je dostupný pouze pro ovladač Windows PCL. Chcete-li provést ruční oboustranný (duplexní) tisk musí papír projít tiskárnou dvakrát. Oboustranný tisk lze provádět pomocí zásobníku papíru, zásobníku pro ruční podávání (B401dn, B411d, B411dn) nebo víceúčelového zásobníku (B431d, B431dn). Můžete použít formáty papíru A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, 13,5 a 14, Statement, Executive a Vlastní s gramáží papíru od 60 do 122 g/m². > Pro tisk z volitelného zásobníku 2 nelze použít formát papíru A6. > Na papír formátu Legal 13,5 lze tisknout pouze ze zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku 2 pomocí automatického oboustranného tisku. 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek papíru pro provedení tiskové úlohy. 2. Klepněte na možnosti Soubor > Tisk a poté na tlačítko Vlastnosti. 3. Z rozevíracího seznamu Zdroj vyberte možnost Zásobník 1. Oboustranný tisk > 50

51 4. V závislosti na předvolbách tisku vyberte v rozevírací nabídce oboustranného tisku buď možnost Dlouhá hrana (Ruční), nebo Krátká hrana (Ruční). Další informace získáte klepnutím na tlačítko Nápověda k oboustrannému tisku. Poté klepněte na tlačítko Tisk. 5. Nejprve se vytiskne každá druhá stránka (1) dokumentu. Pak se zobrazí zpráva, která uživatele vyzve, aby vzal potištěný papír, otočil ho a vložil zpět do zásobníku papíru Otevřete zásobník papíru (2). Oboustranný tisk > 51

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

hp LaserJet 2400 series příručka uživatele

hp LaserJet 2400 series příručka uživatele hp LaserJet 2400 series příručka uživatele Tiskárna HP LaserJet 2400 series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MB400 Series MB460 MB470 MB480

MB400 Series MB460 MB470 MB480 MB400 Series MB460 MB470 MB480 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

C810/C830. Uživatelská příručka

C810/C830. Uživatelská příručka C810/C830 Uživatelská příručka Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Uživatelská příručka 1800691-011A

Uživatelská příručka 1800691-011A PagePro 1200W Uživatelská příručka 1800691-011A Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 C5000 Series Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 Předmluva Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Společnost Oki nenese žádnou zodpovědnost za

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Uživatelská příručka 1800690-011B

Uživatelská příručka 1800690-011B PagePro 1250E Uživatelská příručka 1800690-011B Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Nejaktuálnější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu společnosti Oki Europe: http://www.okiprintingsolutions.com

Nejaktuálnější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu společnosti Oki Europe: http://www.okiprintingsolutions.com C8600 PŘEDMLUVA Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series. Uživatelská příručka

Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series. Uživatelská příručka Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series Uživatelská příručka Syst strat Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více