Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém"

Transkript

1 Stavba: PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR ČECHOVA 59, ČESKÉ BUDĚJOVICE TEL / FAX: URL: Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém Číslo zak.: Stupeň: Zodp.proj.: Datum: Vyhotovení: DZS Ing. J. Průša 10/2012 Investor: Svítidla Králův Dvůr a.s., Pod dálnicí 322, Králův Dvůr Ateliér A02 spol. s r.o. 1

2 OBSAH 1. SEZNAM DOKUMENTACE VŠEOBECNÁ ČÁST Úvod Podklady pro zpracování projektu Ostatní TECHNICKÁ ČÁST Rozvodná soustava Ochrana před NDN TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ Elektrická požární signalizace EPS Popis činnosti EPS Ústředna a hlásiče EPS Rozmístění prvků EPS Zařízení dálkového přenosu pro EPS Provázanost systému EPS a návaznost na PBZ Stupně signalizace EPS Provedení instalace EPS Napájení a zálohování EPS Požadavky na zodpovědné osoby Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení Předání a převzetí EPS do provozu Nouzový zvukový systém Popis činnosti Základní vlastnosti a charakteristiky Vnitřní ozvučení rozmístění komponentů Rozdělení do reproduktorových zón Provázanost systému na ostatní profese Provedení instalace Napájení a zálohování nouzového zvukového systému KABELOVÉ ROZVODY Vnitřní kabelové rozvody Základní požadavky na vnitřní kabelové rozvody Uložení kabelů Prostupy konstrukcemi POKYNY A POŽADAVKY Návaznost na ostatní profese v průběhu stavby Pokyny pro montážní pracovníky Pokyny pro zpracování PD vyššího stupně Pokyny pro pracovníky provádějící revize Zkušební provoz Závěrečné ustanovení Ateliér A02 spol. s r.o. 2

3 7. SEZNAM DOKUMENTACE POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU SEZNAM DOKUMENTACE F1.4.i.1 F1.4.i.2 F1.4.i.3 F1.4.i.4 F1.4.i.5 Technická zpráva Výkresová část Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Schéma Přílohová část Výkaz výměr 2. VŠEOBECNÁ ČÁST Úvod Předmětem této projektové dokumentace je řešení elektrické požární signalizace a nouzového zvukového systému v rámci přístavby obchodního objektu Philips LED centrum. Místo stavby p. č. 312/7 a 312/10, k. ú. Počáply. Objekt je dvoupodlažní a jeho účel bude prodejna svítidel. Rozsah dokumentace dle Vyhlášky MMR č.499/2006 Sb Podklady pro zpracování projektu Požárně bezpečnostní řešení stavby uvedeného stupně PD Půdorysné vyobrazení stavby uvedeného stupně PD Technické listy zařízení Požadavky na systémy předané projektantovy investorem Ostatní Komponenty navrhovaných zařízení vyhovují zák. č. 22/1997 Sb. a je na ně vydáno Prohlášení o shodě. Před vlastní instalací kabelových rozvodů a komponentů jednotlivých systémů (detektory EPS, ovládacích tabel, reproduktorů apod.) je nutná koordinace s ostatními profesemi. Tyto prvky umístit dle PD interiéru jednotlivých prostor a po dohovoru s jeho zpracovatelem a investorem zakázky. Označení výrobků konkrétním výrobcem v dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Změnu je dodavatel povinen oznámit a následně potvrdit od investora. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat a seznámit se s postupem prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. 3. TECHNICKÁ ČÁST Rozvodná soustava Ústředna EPS: TN-C-S 230V AC/50Hz Rozvody EPS: 12-24V DC Centrála nouzového zvukového systému: TN-C-S 230V AC/50Hz Stanice hlasatele: 24V Rozvody linek audio: 100V Ochrana před NDN Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím vyhovujícím ČSN Ateliér A02 spol. s r.o. 3

4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 Ω. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena u detektorů bezpečným napětím 5-12 V DC nebo 24 V AC, které je galvanicky odděleno od rozvodu síťového napětí. 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ Elektrická požární signalizace EPS Popis činnosti EPS Cílem projektu elektrické požární signalizace (EPS) je zajistit ochranu majetku a osob před následky požáru technickými prostředky s nepřetržitým monitorováním a včasnou signalizací již v počátečních fázích. Dle požárně bezpečnostního řešení Textová část posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními je požadavek na elektrickou požární signalizaci pro následující požární úseky: Požární úsek N 1.1/N2: 1. 2.NP prodejna, občerstvení se zázemím a s výtahem (m. č. 101, 102, 104, v 1.NP, , v 2.NP). Požární úsek N 1.2/N2: 1. 2.NP rozvodna NN v 1.NP s místností NN ve 2.NP (m. č. 103 a 106). Požární úsek N 1.3: místnost záložního zdroje (m. č. 105 v 1.NP). Z uvedených skutečností vychází návrh na vybavení uvedených požárních úseků analogovým adresovatelným systémem elektrické požární signalizace s automatickými bodovými detektory rozmístěnými dle výkresové dokumentace. Technologie EPS zvýší bezpečnost dané budovy a pomůže osobám zodpovědným za péči, ochranu a bezpečnost, rychlé a přehledné zjištění a případný zásah při vzniku otevřeného či skrytého ohně Ústředna a hlásiče EPS Elektrická požární signalizace (EPS) je navržena adresovatelným analogovým systémem od firmy Novar Austria GmbH s ústřednou ESSER IQ8Control M. Centrála IQ8Control M je požární ústředna vhodná pro aplikace malé a střední velikosti. Funkce ústředny a periférií jsou plně programovatelné. Vlastnosti systému lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům dle charakteru chráněného objektu a definic funkcí navazujících zařízení. Jedná se o kompaktní ústřednu následující konfigurace: - 7 pozic pro mikromoduly kruhových linek po 127 adresách - Provoz na kruhové sběrnici - Režimy provozu dle DIN VDE k vyloučení falešných poplachů - Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu - Rozhraní TTY nebo RS485 přímo na základní desce - Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice essernet až s 30 dalšími ústřednami - Možnost připojení na grafické systémy řízení a správy - Ovládací panel s LCD displejem - Rozhraní pro interní tiskárnu - Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou - Hlídaný a kontrolovaný vstup pro externí síťový napáječ - Rozsáhlé programovací možnosti - 12 nebo 24V/0.7A zdroj pro externí spotřebiče - Skříň pro 2 akumulátory Požadované funkce pro objekt: - Ovládací LCD displej s tlačítky - 2x kruhová analogová linka pro 127 adres - 1x kontrolovaný výstup na maják - 1x hlavní přenosové relé - 13x volně programovatelných výstupů s otevřeným kolektorem Ateliér A02 spol. s r.o. 4

5 - 9x vstup do EPS - Připojení na ZDP včetně OPPO a KTPO - Integrované sériové rozhraní RS232 - Záložní baterie 2 x 12V/25Ah. Procesně analogové hlásiče řady IQ8Quad obsahují obvody decentralizované inteligence, včetně zkratového izolátoru, který zaručuje okamžitou a přesnou lokalizaci místa poruchy v případě přerušení vedení nebo zkratu a tím zajišťuje plnou a neomezenou funkci kruhové linky. Hlásiče jsou dále s vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Optický hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou projevených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Termomaximální hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s výskytem tepla. Termodiferenciální hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Patice hlásiče je standardní pro řadu hlásičů IQ8Qud. Při vyjmutí hlásiče se kruhová sběrnice automaticky propojí. K paticím jsou připojovány vodiče kruhového vedení a případně paralelní signalizace, které by dle doporučení měly být stíněny. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako doplněk. Tlačítkový požární hlásič je k manuálnímu spuštění požárního poplachu určený pro montáž do vnitřních prostor v osazení na omítku. Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje oddělovač vedení pro připojení na kruhovou linku Rozmístění prvků EPS Systém elektrické požární signalizace bude tvořen jednou ústřednou pro hlásičové linky a jednoho plnohodnotně obslužného tabla. Hlavní ústředna EPS ESSER IQ8ControlM bude umístěna v obchodním centru místnost 206 rozvodna NN a SLP. Do této ústředny budou svedeny signály od detektorů umístěných v objektu obchodního centra. Plnohodnotné obslužné tablo bude tvořeno ústřednou ESSER IQ8ControlC. Tato bude v prodejní ploše 1.NP místnost 101 vedle OPPO. Na této centrále bude možnost celkové správy systému a zde se budou na LCD displeji zobrazovat stavy požárně bezpečnostního zařízení. V téže místnosti bude telefonní linka pro přivolání jednotky HZS a je zde zajištěna obsluha v režimu den. Automatické multisenzorové opticko-kouřové/teplotní hlásiče budou umístěny především v prostoru jednacích místností stavebně vestavěných do prodejní plochy a v místech s předpokládaným rušením vnějšími vlivy (proudění vzduchu pomocí VZT, elektromagnetického vyzařování, vodní páry, přímé sluneční světlo apod.). V prodejní ploše centra budou namontovány hlásiče opticko-kouřové. Stejným typem hlásičů bude detekčně pokryt skladovací prostor všech ploch k tomu určených. Hlásiče nárůstu teploty/maximální teploty budou umístěny v místnostech s kuchyňkami a v denních místnostech, kde budou používány spotřebiče k přípravě pokrmů a tekutin. Automatické hlásiče na stropech budou umístěny ve vzdálenosti min. 300mm od svítidel. Tlačítkové hlásiče budou umístěny u východů z únikových cest na volné prostranství a také v místech obsluhy technologických zařízení na zdi ve výšce mm od úrovně podlahy v místě instalace a ne dále jak 3 m od východu, ke kterému je funkčně vázán. Jejich umístění musí zajistit snadnou a rychlou aktivaci osobou, která zpozoruje požár. Tlačítkové hlásiče v místě předpokládaného pohybu nakupujících osob, budou doplněny kryty proti nechtěnému rozbití skla. Ateliér A02 spol. s r.o. 5

6 V objektu budou rozmístěny reproduktory nouzového zvukového systému. Centrála NZS bude doplněna o zvukové hlášení, které se aktivuje z ústředny EPS v případě vyhlášení všeobecného požárního poplachu. Rozmístění hlásičů a komponentů EPS je patrné z grafického vyobrazení PD Zařízení dálkového přenosu pro EPS V objektu není nepřetržitá 24 hodinová služba, která by zajistila v případě požáru přivolání zásahové jednotky HZS. Bude provedena instalace zařízení pro dálkový přenos událostí (ZDP pro EPS) na pult HZS Středočeského kraje. Pro dálkový přenos na pult centralizované ochrany HZS je použit bezdrátový systém NAM. Tento bude přenášet stavy EPS. Vlastní vysílač bude umístěn vedle ústředny EPS místnost 206. Anténa pro vysílání dat bude umístěna na základě provedeného měření úrovně signálu a to na střeše budovy. U vchodu do prodejní plochy je umístěn na vnější straně haly klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a nad ním zábleskový maják žluté barvy. V zádveří hlavního vstupu vpravo bude umístěno obslužné pole požární ochrany (OPPO). Vedle obslužného pole požární ochrany je plechový box na dokumentaci. V něm je uložena zásahová složka. Zařízení dálkového přenosu je instalováno pro přenos poplachových událostí na PCO HZS. ZDP bude zajišťovat přenos základních informací tj. zařízení v provozu, souhrnná informace POŽÁR, porucha, přepnutí na náhradní zdroj. Systém musí umožňovat přenášet informace vztahující se k jednotlivým místnostem tzn., že budou přenášeny informace o požáru vznikajících v jednotlivých skupinách resp., požárních úsecích /adresný způsob/ a to dle podmínek pro připojení EPS pomocí ZDP na PCO HZS Středočeského kraje. Připojení ústředny na PCO a dodávku zařízení objektového dílu bude zajišťovat firma, která je oprávněná ke správě a údržbě zařízení dálkového přenosu PATROL group s.r.o Provázanost systému EPS a návaznost na PBZ Ústředna bude doplněna výstupními relé pro ovládání závislostí na PBZ a i pro budoucí využití. Na systém EPS dle PBŘS a charakteru objektu je následující požadavek na ovládání či monitorování PBZ. Vstupně výstupní moduly budou umístěny v přídavné skříni, která bude se skříní ústředny EPS tvořit jeden celek. Výstupy: - 1x hlavní přenosové relé - 1x hlídané výstupní relé pro aktivaci světelné signalizace EPS maják - 1x hlídané výstupní relé pro otevření KTPO - 1x výstupní relé pro aktivaci nouzového zvukového systému technický alarm či při T1-1x výstupní relé pro aktivaci nouzového zvukového systému evakuace osob - 1x spínaný výstup (impuls) 24V/0,23A pro aktivaci SOZ sekce klapek - 1x výstup NC 24V pro přerušení funkce denního větrání - 3x výstupní relé pro otevření posuvných dveří a dveří jednokřídlých umístěných v ploše 101-3x výstupní relé pro spuštění ventilátorů odvětrání - 1x výstupní relé pro aktivaci nouzového osvětlení, nebudou-li v osvětlovacích tělesech záložní baterie - Přenos informací EPS na ZDP Vstupy: - 1x vstup souhrnná porucha nouzového zvukového systému - 4x vstup pro vyhodnocení stavu odvětrávacích klapek - 3x vstup pro vyhodnocení stavu ventilátorů nuceného větrání - 1x vstup od ruční aktivace SOZ (tlačítko spuštění ventilátorů, spuštění klapek) zpětná vazba z prodejny Stupně signalizace EPS Poplach v objektech prodejních hal bude signalizován jako všeobecný s dálkovým přenosem poplachových a poruchových stavů. V návrhu systému EPS bylo stanoveno dvoustupňové vyhlašování poplachu. Ateliér A02 spol. s r.o. 6

7 Při dvoustupňové signalizaci je nutno určit smyčky, které budou provozované jako zpožděné a smyčky, které budou provozované jako okamžité, tj. smyčky se samočinnými a tlačítkovými hlásiči. Dále je nutno určit délku intervalu T2 v rozmezí 0 až 8 minut s možností kroku 40 sekund (stanoveno na 6 minut). Při dvoustupňové signalizaci požáru je při aktivaci tlačítkových hlásičů okamžitě bez časové prodlevy signalizován VŠEOBECNÝ POPLACH. Ve stavu VŠEOBECNÝ POPLACH jsou aktivovány vnitřní sirény systému a je aktivován dálkový přenos poplachového signálu na hasičský útvar. Pokud je systém přepnut do stavu BEZ OBSLUHY NOČNÍ REŽIM, je taktéž při aktivaci samočinných hlásičů okamžitě bez časové prodlevy signalizován VŠEOBECNÝ POPLACH. Pokud je systém přepnut do stavu OBSLUHA DENNÍ REŽIM, tj. po dobu trvalé přítomnosti určené proškolené obsluhy u ústředny protipožárního systému, je poplachová situace signalizována ve dvou časových krocích. Okamžitě po aktivaci samočinného hlásiče ústředna signalizuje akusticky a pomocí LCD displeje POŽÁR stav ÚSEKOVÝ POPLACH příslušné zpožděné smyčky. Ve stavu ÚSEKOVÝ POPLACH nejsou aktivovány sirény a také není aktivován dálkový přenos poplachového signálu. Zároveň s aktivací zpožděné smyčky začne nabíhat časový interval T1 rovný 1 minutě. Do vypršení 1 minuty musí obsluha utišit vnitřní bzučák ústředny stisknutím tlačítka VYPNUTÍ AS. Tím je ukončeno odměřování času T1 a začne nabíhat časový interval T2. Pokud obsluha nestihne vypnout vnitřní bzučák do 1 minuty, je vyhlášen VŠEOBECNÝ POPLACH. V časovém intervalu T2 obsluha ověří příčinu a rozsah požáru. Podle výsledku ověření obsluha aktivuje pouze vnitřní i vnější sirény stisknutím tlačítka EVAKUACE anebo urychlí vyhlášení VŠEOBECNÉHO POPLACHU zmáčknutím tlačítka OBSLUHA ZAP/VYP anebo aktivací kteréhokoliv tlačítkového hlásiče. Neprovede-li obsluha zpětné nastavení systému do uplynutí intervalu T2, je VŠEOBECNÝ POPLACH vyhlášen automaticky Provedení instalace EPS Při realizaci je firma dodávající a montující EPS povinna provést koordinaci s ostatními profesemi navazující na ni. Rozhraní je stanoveno přivedením odpovídajícího kabelu se zachováním funkce při požáru spínaného reléovým kontaktem z ústředny do požadovaného místa. Napojení a napájení provede firma, která dodává danou technologii (VTZ, Elektroinstalaci, ZOKT, Dveřního systému, apod.). Kabely pro elektrickou požární signalizaci budou v souladu s normou IEC s dodržením vyhlášky č.268/2011 Sb. příloha číslo 2, část A, písmeno g a část B, písmeno b. Pro rozvod k jednotlivým hlásičům EPS bude použit kabel splňující B2ca například J-Y(st)Y 1x2x0,8. Kabely procházející prostorem chráněné únikové cesty budou splňovat B2ca, s1,d1 například kabel PRAFlaCom 1x2x0.8. K sirénám, světelné signalizaci a k ovládaným závislostem budou vedeny kabely se zachováním funkce při požáru a splněním požadavku doby funkčnosti E30 včetně úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce například kabel PRAFlaDur 2x1.5. Každý automatický hlásič musí být ze spodu přístupný zkoušení. V případě překážky i dodatečně instalované, je nutné přerušit montáž a konzultovat s projektantem. Svorkování může být prováděno pomocí dodatečných krabic i svorkových skříní, ale musí být dodržena posloupnost zapojení Napájení a zálohování EPS Provozní napájení systému EPS je provedeno z hlavního rozvaděče objektu a to samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení je provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 s jističem 1B/10A. Příslušné svorky jsou označeny štítkem červené barvy a nápisem EPS. Přívodní napájecí kabel je součástí dodávky firmy elektro NN. Ochrana před nebezpečným dotykem je u ústředny provedena ochranou samočinným odpojením dle a u hlásičů ochranou malým napětím 12-24Vss. Pro případ výpadku sítě je ústředna EPS zálohována bezobslužnými AKU bateriemi 12V/25Ah ve skříni ústředny. Akumulátorové baterie zajistí provoz systému dle normy ČSN EN 54-4 po dobu nejméně 24 hodin v pohotovostním stavu a z toho 15 minut ve stavu signalizace požáru i při výpadku elektrické energie Požadavky na zodpovědné osoby Dle Vyhlášky č. 246/2001 je uživatel povinen před započetím provozu EPS určit a nechat proškolit: Ateliér A02 spol. s r.o. 7

8 osoby pověřené obsluhou ústředny osobou odpovědnou za provoz EPS Montáž zařízení EPS bude provádět pouze firma oprávněná k montáži a servisu tohoto zařízení, která zajistí zprovoznění a naprogramování systému, zajistí výchozí revizi, provede školení uživatele a předá homologace na zařízení. Montážní firma zajistí záruční servis Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení Provoz, kontroly, údržba a opravy se budou řídit zněním vyhlášky číslo 246/2001 Sb. 7, 8. Dále bude postupováno v souladu předpisy a normami, které na ni navazují Předání a převzetí EPS do provozu Při předávání zařízení provede dodavatel zaškolení obsluhy. Dále předá dokumentaci zařízení nezbytně nutnou pro provoz a servis elektrické požární signalizace Nouzový zvukový systém Popis činnosti Nouzový zvukový systém místního ozvučení je považován jako doplněk pro bezpečné a organizované opuštění budovy v případě evakuace osob z objektu a jako zdroj audio signálu pro komerční účely. Navrhovaný systém musí splňovat požadavky dle ČSN EN Použitá centrála evakuačního rozhlasu, zesilovače, řídící jednotka, reproduktory, zdroj záložního napájení musí být certifikovány akreditovanou zkušebnou dle ČSN EN 54-4, ČSN EN 54-16, ČSN EN Systém je složen z rozhlasové ústředny, mikrofonů, zesilovačů, záložních zdrojů, reproduktorů. Takto vytvořený systém slouží k distribuci mluvených zpráv a evakuačních hlášení pomocí mikrofonů nebo vestavěného digitálního záznamu. Závada zesilovače nebo reproduktorové smyčky nesmí mít za následek celkovou ztrátu pokrytí v celé zóně. Při vyhlášení požárního poplachu bude impulsem z ústředny elektrické požární signalizace (EPS) spuštěna předem namluvená zpráva do všech prostorů v objektu s připraveným postupem organizované, rychlé a bezpečné evakuace osob. Dále může být využit pro podávání informací návštěvníkům o vzniklé situaci v objektu. V případě využití jako zdroj audio signálu (tuner/přehrávač CD/DVD) pro komerční plochy a pro podkreslení atmosféry hudbou ve společných prostorech bude nastaven na přerušení této činnosti a spuštění řízené evakuace osob. Pro případ výpadku sítě bude rozhlasová ústředna zálohována náhradním zdrojem energie, který musí zajistit funkčnost rozhlasové ústředny nejméně 30 minut. Pro ozvučení objektu byla vybrána rozhlasová ústředna ESSER VARIODYN D1, která bude vsazena do 19 stojanu Základní vlastnosti a charakteristiky - Plně digitální systém evakuačního rozhlasu - Všechny funkce evakuačního rozhlasu integrovány v jednom 19 modulu - DOM - Moduly DOM jsou síťovatelné po ethernetu (CAT5 nebo optika) - Integrovaný záznamník evakuačních zpráv - Jsou možná současná hlášení přes zasíťované moduly DOM - Permanentní hlídání všech systémových prvků - Permanentní automatické řízení hlasitosti AVC dle úrovně hlukového pozadí - Externí zesilovače se systémovými konektory a funkcemi - Automatické přepnutí na havarijní zesilovače - Dálkové monitorování a možnost ovládání přes telefon nebo internet - Rozhraní pro EPS ESSER 8000, jednotná grafická nadstavba pro oba systémy - Vyhovuje normám EN54-16: 2008 a EN 60849, certifikát ISO Vnitřní ozvučení rozmístění komponentů Ústředna bude osazena do datového rozvaděče pro slaboproudé instalace v místnosti 206 rozvodna NN a SLP. Na chodbách a tam, kde je možná montáž reproduktoru do podhledu jsou navrženy reproduktory podhledové kovové bílé s krytem, ČSN EN 54-24, příkon 6W/100V, citlivost 1W/1m 99,9 db. Na schodištích a v technických prostorech budou umístěny reproduktorové skříňky kovové, příkon 6W/100V, citlivost 1W/1m 95,6 db, bílé barvy. Ateliér A02 spol. s r.o. 8

9 V prodejní ploše budou rozmístěny zvukové projektory bílé, ČSN EN 54-24, příkon 10W/100V, citlivost 1W/1m 94,1 db. Celková regulace hlasitosti je možná v místě umístění vlastní ústředny. Celkové počty, typy a umístění jednotlivých prvků jsou znázorněny v grafickém vyobrazení projektové dokumentace Rozdělení do reproduktorových zón Systém evakuačního rozhlasu bude v základním nastavení pro postupnou evakuaci osob rozdělen na 6 linek s kontrolou okruhu: 1. Prodejní plocha 1.NP A 2. Prodejní plocha 1.NP B 3. Technické zázemí 1. A 2.NP 4. Prodejní plocha 2.NP A 5. Prodejní plocha 2.NP B 6. Občerstvení 2.NP Provázanost systému na ostatní profese Výstupy: - 1x výstupní relé pro přenos signálu sběrná porucha evakuačního rozhlasu na ústřednu EPS - 1x výstupní relé pro přenos signálu pro vypnutí autonomních zdrojů hudby a slova, které nejsou součástí nouzového systému Vstupy: - 1x vstupní relé pro aktivaci mluvené zprávy při technickém alarmu či při T1-1x vstupní relé pro aktivaci mluvené zprávy pro evakuaci osob z objektu Provedení instalace Při realizaci je firma dodávající a montující komponenty nouzového zvukového systému povinna provést koordinaci s ostatními profesemi navazující na ni. Rozhraní je stanoveno přivedením odpovídajícího kabelu se zachováním funkce při požáru spínaného reléovým kontaktem z ústředny do požadovaného místa. Napojení a napájení provede firma, která dodává danou technologii (EPS, lokální ozvučení apod.). Kabely pro nouzový zvukový systém budou v souladu s normou IEC s dodržením vyhlášky č.268/2011 Sb. příloha číslo 2, část A, písmeno a) a část B, písmeno b. Pro rozvod k jednotlivým reproduktorům bude použit kabel se zachováním funkce při požáru a splněním požadavku doby funkčnosti E30 včetně úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce například kabel PRAFlaDur 2x1.5. Požár nesmí vyřadit celou reproduktorovou linku zkratem. Z tohoto důvodu budou reproduktory s požadavkem funkce EVAC doplněny keramickou svorkovnicí s teplotní pojistkou, která při požáru reproduktor odpojí od kabelových rozvodů. Poloha jednotlivých zařízení ozvučení není okótována. Reproduktor se umístí dle velikosti místnosti se splněním minimální srozumitelnosti řeči 0,7 na společné stupnici srozumitelnosti (CIS). Svorkování může být prováděno pomocí dodatečných krabic i svorkových skříní, ale musí být dodržena posloupnost zapojení Napájení a zálohování nouzového zvukového systému Provozní napájení systému vnitřního ozvučení bude provedeno z rozvaděče NN objektu a to samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 s jističem 1B/16A a bude označeno a jištěno v rozvaděči. Příslušné svorky budou označeny štítkem s nápisem EVAC-nevypínat. Přívodní napájecí kabel je součástí dodávky elektrorozvodů NN. Ochrana před nebezpečným dotykem je u centrály provedena ochranou samočinným odpojením dle a u reproduktorů ochranou malým napětím 100Vss. Pro případ závady hlavního energetického napájení bude centrála EVAC při evakuaci osob zálohována z druhotného zdroje. Toto bude zajištěno ze záložních akumulátorů se schopností napájet systém po dobu nejméně 24 hodin v pohotovostním režimu + minimálně 15 minut v poplachu Srozumitelnost řeči Po úplné kompletaci nouzového zvukového systému musí být provedeno měření srozumitelnosti řeči v souladu s ČSN EN 60849, článek 5.1. Ateliér A02 spol. s r.o. 9

10 5. KABELOVÉ ROZVODY Vnitřní kabelové rozvody Základní požadavky na vnitřní kabelové rozvody Uvnitř shromažďovacího prostoru - nesmí izolace kabelů mít materiály obsahující chemicky vázaný chlór - tudíž musí být použito bezhalogenových kabelů a bezhalogenového úložného materiálu. V místech kde musí být zajištěn přístup z důvodů opravy či rozšíření systému EPS (přístup k hlásičům, I/O prvkům, svorkám) je nutno ve stropech instalovat otvory, které by tento přístup umožnily, nebo tyto prvky umístit pod jejich úroveň. Při instalaci kabeláže musí být dle ČSN dodrženy minimální vzdálenosti při souběhu se silovými i sdělovacími kabely. 1) při souběhu do 5m se silovým rozvodem -min. vzdálenost 6cm 2) při souběhu nad 5m se silovým rozvodem - min. vzdálenost 20cm 3) při křížení se silovým rozvodem - min. vzdálenost 3cm Uložení kabelů Kabelové rozvody budou uloženy dle norem. K jednotlivým technologiím budou vedeny v trubkách PVC v ohebném provedení skrytá montáž v monolitickém betonu nebo v konstrukci splňující požadavek na zachování funkce při požáru. V prostorech technologií budov budou rozvody pro EPS vedeny v plastových elektroinstalačních žlabech, pevných plastových trubkách nebo plechovém žlabu Prostupy konstrukcemi Otvory pro prostupy kabelů do malého průměru (50mm) budou vrtány na stavbě, nejsou zakreslovány. Veškeré prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny materiálem s požární odolností dané konstrukce dle PBŘS. 6. POKYNY A POŽADAVKY Návaznost na ostatní profese v průběhu stavby Stavební část - Koordinace přesného umístění prvků EPS s interiérem - Koordinace umístění stropních hlásičů s rozmístěním osvětlení - Koordinace umístění výstupních prvků pro BPZ Silnoproud Silnoproudá elektroinstalace - zajišťuje napájení jednotlivých zařízení ze sítě TN-S 230V/50 Hz. Požadavky na zálohování jsou uvedeny u jednotlivých systémů. Silnoproud zajistí zemnění ústředny Pokyny pro montážní pracovníky Instalaci zařízení a vedení je nutno provést podle norem ČSN , ČSN a předpisů na ně navazujících a dále dle platné projektové prováděcí dokumentace. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem a řádně zaznamenány montážními pracovníky do pracovního paré DPS. Před montáží musí objednatel zajistit proškolení montážních pracovníků bezpečnostním technikem o bezpečnosti práce v objektu. Montážní pracovníci musí mít pověření k práci v objektu. Je nutno prověřit, zda byly objednatelem splněny požadavky zhotovitele Pokyny pro zpracování PD vyššího stupně Změny oproti této projektové dokumentace je bezpodmínečně nutné konzultovat s objednatelem a opětně schválit. Ateliér A02 spol. s r.o. 10

11 Pokyny pro pracovníky provádějící revize Výchozí (pravidelná) revize obsahuje: a) elektrická bezpečnost dle ČSN b) funkčnost c) souhlasnost se schváleným projektem Zkušební provoz Po provedení výchozí revize podle ČSN a a souvisejících norem, předpisů. Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno: provoz na síť - provoz na záložní zdroj - kontrola akumulátorů Závěrečné ustanovení Před uvedením do trvalého provozu, je uživateli doporučeno zpracovat Režimovou směrnici objektu tzn. řešení režimu při vyhlášení požárního poplachu. 7. SEZNAM DOKUMENTACE POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU - Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - Vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - Vyhláška č.268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb - ČSN Elektrotechnické předpisy vnitřní elektrické rozvody a související ČSN - ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem - ČSN Značení vodičů barvami nebo číslicemi - prováděcí ustanovení - ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení - ČSN Elektrická požární signalizace Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba - ČSN EN Nouzové zvukové systémy - ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty - ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty - ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení - ČSN Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody - ČSN Požární bezpečnost staveb Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení - Ostatní ČSN a předpisy - Požárně bezpečnostní řešení stavby uvedeného stupně PD - Půdorysné vyobrazení stavby uvedeného stupně PD - Technické listy zařízení - Požadavky na systémy investora V Českých Budějovicích 10/2012 Pavel Schánil Ateliér A02 spol. s r.o. 11

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV Elektroinstalace slaboproud 1. Úvod, použité podklady Tento projekt řeší výstavbu elektrické požární signalizace v objektu MŠ Rumunská - Čelákovice. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Technická zpráva Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Investor: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk Pernštýnské náměstí 77 530 94 Pardubice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYTÉM - NZS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYTÉM - NZS - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYTÉM - NZS Identifikační údaje Stavba: Investor: Název akce: Nemocnice Sokolov JIP iktová Slovenská 545 Sokolov NEMOS SOKOLOV s.r.o. Slovenská 545 356 01 Sokolov

Více

Elektrická požární signalizace - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektrická požární signalizace - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA Název objektu: Obchodní galerie Písek Místo stavby: na p.č. 934/1, 988/1, 988/4, 988/5, 988/6, 988/8 989/1, 989/3, 989/5, 989/9, 989/10, 991/3, 992, 994/2, 2159/30, 2159/33, 2159/41,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

NZS Pavilon E 5NP poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k Pavilon E5NP oční oddělení Nouzový zvukový systém NZS (Evac)

NZS Pavilon E 5NP poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k Pavilon E5NP oční oddělení Nouzový zvukový systém NZS (Evac) SEZNAM DOKUMENTACE číslo zakázky datum 24.06.2014 akce NZS Pavilon E 5NP poř.č. k název k počet A4 k měřítko k poznámka k Pavilon E5NP oční oddělení Nouzový zvukový systém NZS (Evac) 00 NZS Technická zpráva

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS Identifikační údaje Stavba: Investor: Název akce: Nemocnice Sokolov Pavilon D Slovenská 545 Sokolov NEMOS SOKOLOV s.r.o. Slovenská 545 356 01 Sokolov

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS Identifikační údaje Stavba: Investor: Název akce: Nemocnice Sokolov JIP iktová Slovenská 545 Sokolov NEMOS SOKOLOV s.r.o. Slovenská 545 356 01

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2011

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2011 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek IX. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Elektrická požární signalizace Josef Kuřátko 1. Úvod Předmětem této projektové dokumentace je návrh systému elektrické

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS Ve vnitřních prostorách vybavených elektrickou zabezpečovací signalizací - PZTS je prostředí normální dle ČSN 33 2000-3. - detektory 12V DC Průvodní dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ. (účinnost od 1. ledna 2014)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ. (účinnost od 1. ledna 2014) PODMÍNKY PŘIPOJENÍ elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (účinnost od 1. ledna 2014)

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Výtisk číslo: Počet listů: 5 Datum: 07.2016 Stupeň dokumentace: PD 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Objekt: Městský úřad Broumov Třída Masarykova 239

Více

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz

Zpracovatel části projektu: Zdeněk Zvědělík, Na Kamenné Hrázi 173, 256 19 Drahelčice e-mail : z.zvedelik@centrum.cz Obsah: strana: 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Projekční podklady... 3 1.2. Předmět řešení... 3 1.3. Návaznost na ostatní části projektu... 3 1.4. Požadavky na ostatní profese... 3 2. Domácí vrátný...

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Návod k obsluze a ovládání Ústředny elektrické požární signalizace ESSER IQ8Control

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone platnost od.9. Domácí telefon VERONA BS EN ISO 9 : ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone Adresa: Prùmyslová Bolatice okr. Opava Telefon:, 9, 8 8 Fax: 9 EMAIL: obchod@czechphone.cz Servisní

Více

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Fire & Integrated Solutions ZETTLER Expert Externí tabla MZX Návod k montáži vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 VŠEOBECNĚ 1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 1.3 POKYNY A

Více