sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29."

Transkript

1 řízený dokument sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE: 4 ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: Počet stran: 41 Správa dokumentu Revize Datum Odpovědný pracovník Milena Viktorová Kontakt Aktualizace příručky Podpis změn Zpracovatel: CCA Group a.s. Datum založení dokumentu: Datum akceptace dokumentu:

2 Copyright 2015, CCA Group a.s. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho části není dovoleno reprodukovat ani dále rozšiřovat bez předchozího písemného souhlasu CCA Group a.s. Veškeré údaje použité v ukázkových obrazovkách u popisu formulářů jsou smyšlené, osoby ani firmy zde uvedené neexistují. Přehled použitého formátování Formátování písma Popis Příklad tučné názvy formulářů, důležité pojmy SAJ002F Fyzická osoba tučná kurzíva názvy polí, příznaků a přepínačů, resp. menu Příjmení kurzíva názvy bloků Adresa tučné + hranaté závorky tlačítka formuláře [Adresa] tučné + kapitálky označení kláves ENTER podtržené odkazy v aplikaci CCA vyhledávat apostrofy hodnota v poli A uvozovky + kurzíva chybové hlášky Není vyplněno některé z povinných polí

3 Obsah 1 POPIS APLIKACE EPODATELNA OVLÁDÁNÍ APLIKACE INFORMACE INFORMACE - PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDY NOVINKY PŘÍRUČKY A NÁVODY PRO UŽIVATELE Příjem podání technické parametry Uživatelská příručka (PDF) Návod na vyplnění el.plat.rozkazu (PDF) Návod na vyplnění EŽOPEXu (PDF) Podání do veřejného rejstříku Popis webových služeb KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ FORMULÁŘE KE STAŽENÍ AKTUÁLNÍ XSD PODPORA UŽIVATELŮ TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADÁNÍ PODÁNÍ - UPŘESNĚNÍ DRUHU PODÁNÍ NOVÉ PODÁNÍ VÝBĚR DRUHU PODÁNÍ DRUH PODÁNÍ PRVNÍ PODÁNÍ K SOUDU SOUDNÍ AGENDA Žaloba - žalobce je fyzická osoba Žaloba - žalobce je právnická osoba Věci týkající se nezletilých dětí El. platební rozkaz Obchodní rejstřík Insolvenční rejstřík Jiné podání PRVNÍ PODÁNÍ K SOUDU SPRÁVA SOUDU Poskytnutí informací Stížnost Jiné žádosti DALŠÍ PODÁNÍ K SOUDU Opravný prostředek Podání ke spisové značce Strana 3 z 41

4 3.4 PŘEHLED PODÁNÍ PŘÍLOHY, PODEPSÁNÍ A ODESLÁNÍ PODÁNÍ Přílohy podání PODEPSÁNÍ PODÁNÍ A ODESLÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S ODESLÁNÍM PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ZASLANÉ EM KOMUNIKACE ZE STRANY SOUDU PODATELI O PŘIJETÍ PODÁNÍ Y O OVĚŘENÍ PODATELI O ZÁPISU DO SYSTÉMU A PŘIDĚLENÍ SPISOVÉ ZNAČKY Strana 4 z 41

5 1 Popis aplikace epodatelna Webová aplikace epodatelna je určena k odesílání podání v elektronické podobě a jejich příloh soudu. Aplikace je určena pouze pro uživatele disponující uznávaným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Každá organizace státní správy je ze zákona povinna zřídit elektronickou podatelnu pro příjem podání v elektronické formě. Zákon také vymezuje pravidla, která musí zprávy splňovat, především co se týká elektronického podpisu zprávy. Tato příručka je určena uživatelům mimo resort MSp pro zadání podání pomocí WWW stránek běžících na serveru MSp ( část epodatelna) nebo poradit se zasláním podání em. Obrázek č. 1: stránky Veškeré údaje použité v ukázkových obrazovkách u popisu formulářů jsou smyšlené, osoby ani firmy zde uvedené neexistují. 1.1 Ovládání aplikace informace Po kliknutí na název aplikace epodatelna je možno se z jakéhokoli místa vrátit na úvodní obrazovku. Po kliknutí na odkaz v levé části menu se otevřou stránky s informacemi k danému odkazu. Na každém formuláři je možné stisknout tlačítko [<<Předchozí] a vrátit se k formuláři na předchozí straně. Po stisknutí tlačítka [Další >>] podatel přejde na další stránku. Názvy polí jejichž vyplnění je povinné, jsou vyznačeny tučným písmem. Strana 5 z 41

6 Obrázek č. 2: úvodní stránka Informace - příjem podání v elektronické podobě soudy Na stránce Úvodní informace jsou v textu 2 odkazy zde na příručku a na další informace o příjmu podání v elektronické podobě. Po kliknutí na 2.odkaz se v novém okně prohlížeče otevře stránka Informace - příjem podání v elektronické podobě soudy na níž jsou obecné informace, technické parametry, informace k elektronickému podpisu Podání v elektronické podobě zaslaná soudu em, datovou zprávou, aplikací epodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (vydává např. 1.CA, PostSignum nebo eidentity). Elektronický podpis musí být v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Pro odeslání podání webovou aplikací epodatelna musí být splněny technické požadavky na PC uvedené v kapitole Kontrola systémových požadavků. Strana 6 z 41

7 1.3 Novinky V levé části stránky v bloku Novinky jsou informace pro podatele - např. plánovaná odstávka epodatelny, vystavení nové verze formuláře pro podání, informace o změnách V horní části je zobrazena poslední aktuální informace. Všechny informace se zobrazí po kliknutí na odkaz Zobrazit novinky. Obrázek č. 3: úvodní stránka Novinky po kliknutí na odkaz Zobrazení novinky 1.4 Příručky a návody pro uživatele V další části jsou odkazy na příručky, formuláře a další.. Po kliknutí na odkaz se rozbalí celé menu kde si může uživatel najít informace z dané dokumentace. Strana 7 z 41

8 Obrázek č. 4: úvodní stránka Příručky a návody pro uživatele Příjem podání technické parametry Pod položkou Příjem podání technické parametry jsou popsány obecné informace pro odeslání a příjem podání - technické požadavky na dané PC Uživatelská příručka (PDF) Po kliknutí na položku Uživatelská příručka (PDF) se otevře tato příručka Návod na vyplnění el.plat.rozkazu (PDF) Po kliknutí na položky Návod na vyplnění el.plat.rozkazu (PDF) se otevře dokument pdf s popisem jak vyplnit jednotlivá pole daného formuláře Návod na vyplnění EŽOPEXu (PDF) Po kliknutí na položky Návod na vyplnění EŽOPEXu (PDF) se otevře dokument pdf s popisem jak vyplnit jednotlivá pole daného formuláře Podání do veřejného rejstříku Po kliknutí na položku Podání do veřejného rejstříku se v novém okně prohlížeče otevře stránka Veřejný rejstřík a sbírka listin. Tato stránka je určena pro odeslání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře - inteligentní formuláře. Strana 8 z 41

9 Obrázek č. 5: Podání do veřejného rejstříku Inteligentní formuláře Popis webových služeb Po kliknutí na položku Popis webových služeb se otevře/stáhne dokument s popisem webových služeb, které umožňují podávat PDF podání prostřednictvím webových služeb. 1.5 Kontrola systémových požadavků Kliknutím na odkaz Kontrola systémových požadavků se otevře stránka, kde je v tabulce přehledný seznam systémových požadavků a ve sloupci Důležité je informace o nutnosti nastavení. Tlačítkem [Spustit kontrolu] je pak provedena kontrola daného PC. Strana 9 z 41

10 Obrázek č.6: Kontrola systémových požadavků Po dokončení kontroly jsou výsledky zaznamenány ve sloupci Výsledek kontroly - pokud výsledky odpovídají požadavkům, pak PC odpovídá potřebnému nastavení pro bezproblémové odeslání webových podání. Splnění těchto tech.požadavků je nutno dodržet pouze pro odesílání elektronického formuláře webovou aplikací epodatelna. Strana 10 z 41

11 Obrázek č.7: Kontrola systémových požadavků výsledek Pod tabulkou kontroly jsou uvedeny informace o případném nastavení a vysvětlivky kategorií požadavků. Strana 11 z 41

12 Obrázek č.8: Kontrola systémových požadavků - vysvětlivky 1.6 Formuláře ke stažení Pod tímto odkazem je možné stáhnou aktuální formuláře PDF pro odeslání podání. Žádost exekutora o pověření k provedení exekuce (PDF) Návrh na vydání epr (PDF) Formuláře pro soudní komisaře: Předložení pravomocně skončené věci (PDF) Předkládací zpráva k rozhodnutí o opravném prostředku (PDF) Předložení návrhu rozhodnutí soudu (PDF). Formuláře pro Insolvenční rejsetřík (PDF): Návrh na povolení oddlužnění Popření pohledávky přihlášeným věřitelem Přihláška pohledávky Hlasovací lístek podle 50 insolv.zákona Hlasovací lístek podle 346 insolv.zákona Hlasovací lístek podle 401 insolv.zákona Obchodní rejstřík (odkaz) po kliknutí na odkaz se otevře stránka Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Strana 12 z 41

13 Po kliknutí na příslušný formulář (PDF) se otevře formulář, který je možno buď uložit jako soubor na PC uživatele nebo po vyplnění odeslat tlačítkem [Odeslat] na formuláři. U formulářových typů podání (el. plat. rozkaz, obchodní rejstřík ) jsou vytvořeny samostatné příručky a návody na vyplnění, proto nebudou nadále součástí této příručky. 1.7 Aktuální XSD Po kliknutí na tento odkaz se rozbalí menu se seznamem formulářů, pro které je možné stáhnout XSD (pro vyplnění formuláře webovou službou). K dispozici jsou XSD pro: Návrh na vydání epr Žádost exekutora o pověření k provedení exekuce Předložení pravomocně skončené věci Předkládací zpráva k rozhodnutí o opravném prostředku Předložení návrhu rozhodnutí soudu 1.8 Podpora uživatelů Pod tímto odkazem jsou k dispozici ové adresy pro případy pomoci uživatelům. pro problematiku elektronických rozkazů: pro problematiku ostatních podání z epodatelny: Dále je na stránce odkaz na oficiální server českého soudnictví: Technické požadavky Poslední část menu aplikace epodatelna obsahuje popis technických požadavků pro běh aplikace samotné: Obrázek č. 9: Technické požadavky pro běh aplikace Strana 13 z 41

14 2 Zadání podání - upřesnění druhu podání Na stránce epodatelny se zobrazí úvodní informace a tlačítko [Nové podání]. Po stisku tlačítka se zobrazí v prvním kroku formulář, kde podatel upřesní Druh podání - První podání k soudu/ Další podání k soudu. První podání k soudu znamená, že se podává návrh na zahájení řízení (tj. spis s novou spisovou značkou se teprve založí). Další podání k soudu je v případě, že soudní řízení probíhá a je již známa spisová značka. Některá podání mají dva kroky vyplnění vlastního podání a v druhém kroku vyplnění dodatečných informací (např. právních zástupců, ) např. žaloba, věci týkající se nezl. dětí Obrázek č. 10: Upřesnění druhu podání 2.1 Nové podání Po výběru Druhu podání se po stisku tlačítka [Další] otevře stránka pro zápis údajů o podateli Nové podání. Ve formuláři podatel rozhodne přepínačem, za kterou osobu se podání podává (fyzická osoba/právnická osoba).při vyplňování jednotlivých položek ve formulářích je nutné dát pozor na povinné položky. Názvy těchto položek jsou zvýrazněny tučně. V případě pokusu přejít na další stránku bez vyplněných povinných údajů aplikace upozorní na chybějící položky. Strana 14 z 41

15 Pokud není vyplněn soud ke kterému je podání odesíláno, aplikace vypíše informativní hlášku. Obrázek č. 11: Nové podání není vybrán soud U některých údajů se provádí validace správnosti formátu, např. datum, rodné číslo nebo ová adresa. Pokud není dodržen požadovaný formát, opět aplikace upozorní na daný údaj a není možné pokračovat. ová adresa bude využita pro zpětnou komunikaci s podatelem. Tato adresa se musí shodovat s ovou adresou v certifikátu podepisující osoby. Strana 15 z 41

16 Obrázek č. 12: Nové podání není zadána ová adresa podatele nebo je ve špatném formátu Pokud je vše v pořádku, po stisku tlačítka [Další>>] přejde uživatel do následujícího formuláře. Na formuláři je možné stisknout tlačítko [<<Předchozí] a vrátit se k formuláři do kroku 2. Tlačítko [Vyčistit formulář] odmaže zapsané údaje a je možné je zapsat znovu. Strana 16 z 41

17 Pokud je vybrána možnost podání právnickou osobou změní se úvodní stránka takto: Obrázek č. 13: Nové podání podatel je právnická osoba Strana 17 z 41

18 2.2 Výběr druhu podání Při prvním podání k soudu je druh podání rozdělen na soudní agendy a správu soudu. Soudní agendy: Žaloba občanskoprávní, správní a obchodní žaloba Věci týkající se nezletilých dětí zvýšení, snížení výživného, úprava styku s dítětem, určení otcovství a osvojení El.platební rozkaz (pdf) Obchodní rejstřík Jiné podání pokud se nevybere jedna z předchozích možností Správa soudu: Poskytnutí informací při žádosti soudu o informaci týkající se správy soudu Stížnosti stížnost na chování soudní osoby, průtahy v řízení nebo jinou stížnost Jiné žádosti při jiné žádosti. Obrázek č. 14: První podání k soudu Druhy podání Na formuláři je možné stisknout tlačítko [<<Předchozí] a vrátit se k formuláři do kroku 1. Po stisknutí tlačítka [Další >>] podatel přejde k vyplnění údajů o podateli. Při dalším podání k soudu jsou dvě možnosti: Strana 18 z 41

19 Opravný prostředek zadává se při podání odvolání, odporu, stížnosti, námitky a dovolání Podání ke spisové značce při podání vyjádření, omluvy či doplnění návrhu Obrázek č. 15: Další podání k soudu druhy podání Na formuláři je možné stisknout tlačítko [<<Předchozí] a vrátit se k formuláři do kroku 1. Po stisknutí tlačítka [Další >>] podatel přejde k vyplnění údajů o podateli. 3 Druh podání 3.1 První podání k soudu soudní agenda Po výběru formuláře k zaslání na soud se zobrazí stránka pro vyplnění základních údajů Nové podání. Po vyplnění údajů a kliknutí na tl. [Další] se otevře vlastní formulář Žaloba - žalobce je fyzická osoba Po výběru druhu podání se zobrazí stránka Nové podání pro vyplnění základních údajů viz předchozí kapitola Nové podání. Po Stisku tlačítka [Další] se zobrazí stránka s formulářem pro vyplnění údajů žaloby. První část se týká údajů o žalobci, druhá část pak žalovaného. Strana 19 z 41

20 Pokud se shoduje žalobce s podatelem, lze využít tlačítka, které vloží údaje vyplněné na stránce Nové podání. Povinná pole jsou vyznačena tučným písmem. Po stisku tlačítka dalších je prováděna kontrola vyplnění těchto polí. Pokud chybí povinný údaj, aplikace vypíše informativní hlášku a není možné přejít na další stránku. Obrázek č. 16: Vyplnění žalobce Tlačítkem [Další žalobce] umožňuje přidat dalšího žalobce, pokud je žalobců více. V případě přidání dalšího žalobce se pak u každého záznamu zobrazí tlačítko [Odstraň žalobce]. Možnost odebrání osoby tlačítkem [Odstraň žalobce] je pouze pro vybraný záznam a není zobrazeno pokud existuje pouze jediný záznam. Žalobci jsou číslovaní, pod tlačítkem je zobrazena hodnota celkem - celkový počet žalobců v podání. Pokud má žalobce právního zástupce, zaškrtne podatel příznak Právní zastoupení. Vyplnění údajů o právním zástupci se zobrazí na další stránce Žaloba - žalobce je právnická osoba Pokud je žalobce právnická osoba změní se formulář takto: Strana 20 z 41

21 Obrázek č. 17: Žaloba žalobce Povinná pole jsou Název právnické osoby, Sídlo (ulice, číslo popisné, město) a IČ Žalovaný U žalovaného lze také rozhodovat o právnické či fyzické osobě. U žalovaného není možné zadat právní zastoupení. Více žalovaných osob se přidá tlačítkem [Další žalovaný]. Strana 21 z 41

22 Obrázek č. 18: Údaje o žalovaném fyzická osoba Obrázek č. 19: Údaje o žalovaném právnická osoba Strana 22 z 41

23 Na konec tohoto formuláře se musí vyplnit údaje o žalobě. Obrázek č. 20: Věc - Údaje o žalobě Strana 23 z 41

24 Právní zástupce V případě zaškrtnutého políčka pro právní zastoupení žalobce (žalobců) se zobrazí v dalším kroku tento formulář: Obrázek č. 21: Žaloba - Právní zastoupení žalobce Pokud je právní zastoupení zaškrtnuté u více žalobců, informace o právním zastoupení žalobce se zobrazují pro všechny žalobce na jediném formuláři. Systém párování žalobce a právního zástupce (zástupců) je přes číslování arabskými číslicemi a písmeny. Pro více právních zástupců k jednomu žalobci se tedy zvyšuje písmeno podle abecedy (např. 1a, 1b, 1c ). Jeden žalobce může mít více právních zástupců, přidávají se tlačítkem [Další zástupce]. Pokud je jich vyplněných více, je možné je odstranit vybráním zástupce a stiskem tlačítka [Odstraň zástupce] (tl. Se zobrazuje pouze u více pr.zástupců k jednomu žalobci). Pokud v předešlém kroku není zaškrtnutý příznak Právní zástoupení u daného žalobce, tato část Žaloba II. Část se nezobrazí. Strana 24 z 41

25 3.1.3 Věci týkající se nezletilých dětí V tomto formuláři se vyplní základní údaje o nezletilém dítěti (povinné), jeho matce a/nebo otci (nepovinné), věc podání, text podání a závěrečný návrh. Obrázek č. 22: Věci týkající se nezletilých dětí Opět lze využít tlačítka, které přenese údaje o podateli na dané místo. Pokud existuje dětí více, po stisku tlačítka [Další dítě] se zobrazí kolonky pro vyplnění informací a tlačítko [Odstraň dítě] je aktivní. U matky i otce lze zadat právní zastoupení, které se vyplní na dalším formuláři. Strana 25 z 41

26 Jako poslední část tohoto dokumentu je zapsání Věci, Textu podání a Závěrečný návrh. Obrázek č. 23: Údaje o věci týkající se nezletilých dětí Právní zástupce V případě zaškrtnutého příznaku Právní zastoupení se zobrazí tento formulář: Obr. 24:Věci týkající se nezletilých dětí - Právní zastoupení V horní části formuláře je předvyplněna osoba, pro kterou se bude zadávat právní zastoupení. Doplní se údaje z předchozího formuláře. Potom podatel doplní údaje o právním zástupci. Opět jich může být více - použitím tlačítka [Další zástupce]. Pokud je více zástupců, je aktivní tlačítko [Odstraň zástupce] u každého záznamu. Strana 26 z 41

27 Pokud bylo na předchozím formuláři zaškrtnuto právní zastoupení pro matku i otce, musí být vyplněn právní zástupce jak pro matku, tak i pro otce El. platební rozkaz Tento druh podání je odlišný od ostatních podání. Jeho vyplňování se neprovádí ve Vašem webovém prohlížeči, ale v programu umožňující vyplňovat PDF formuláře (např. produkty firmy Adobe). Komunikace při vyplňování dat a samotné odesílání je prováděno přes server epodatelny na MSp. K tomuto typu podání existuje Návod na vyplnění el. plat. rozkazu (PDF), který je vystaven na stránkách epodatelny v části Příručky a návody pro uživatele. Pozn. Tento druh podání je funkční od Na stránkách epodatelny v části Formuláře ke stažení je vystavena aktuální verze pro odesílání Obchodní rejstřík Tento druh podání je odlišný od ostatních podání. Kliknutím na odkaz Obchodní rejstřík se otevře stránka Veřejný rejstřík a Sbírka listin Insolvenční rejstřík Tento druh podání je odlišný od ostatních podání. Vyplňování se neprovádí ve Vašem webovém prohlížeči, ale v programu umožňující vyplňovat PDF formuláře (např. produkty firmy Adobe). Po výběru tohoto druhu podání a kliknutí na tlačítko [Další] se otevře stránka pro výběr pdf formuláře. Obr. 25:Insolvenční rejstřík výběr formuláře pro podání Jiné podání Jiné podání slouží pro podání do soudní z předchozích druhů podání. agendy v případě, že se nejedná o žádné Strana 27 z 41

28 Obr. 26: Jiné podání 3.2 První podání k soudu správa soudu Po výběru formuláře k zaslání na správu soudu se zobrazí stránka pro vyplnění základních údajů - Nové podání. Po vyplnění údajů a kliknutí na tl. [Další] se otevře vlastní formulář Poskytnutí informací Obr. 27- Správa soudu nové podání Při žádosti o poskytnutí informací se vyplní tento formulář: Strana 28 z 41

29 Obrázek č. 28: Poskytnutí informací Stížnost Stížnost se podává tímto formulářem: Důvod stížnosti lze vybrat z daných hodnot a to: průtahy v řízení chování soudních osob jiný předmět stížnosti Obrázek č. 29: Stížnost Strana 29 z 41

30 3.2.3 Jiné žádosti Obrázek č. 30: Jiné žádosti 3.3 Další podání k soudu Opravný prostředek Opravný prostředek se podává k již existující spisové značce. Je důležité správně vyplnit Druh rozhodnutí a pole Ze dne. Obrázek č. 31: Opravný prostředek Strana 30 z 41

31 3.3.2 Podání ke spisové značce Obr. 32: Podání ke spisové značce Tímto formulářem lze zaslat doplnění ke konkrétní věci spisové značce. Po stisknutí tlačítka [Další >>] podatel přejde na stránku Přehled podání, kde je možné přidat přílohu k podání. 3.4 Přehled podání přílohy, podepsání a odeslání podání V posledním kroku před odesláním podání se otevře stránka s celkovým přehledem o dosud vyplněném podání. Při každém přístupu na tuto www stránku se načítá a spouští Java Applet (načítání Java Appletu může chvíli trvat, dle kvality připojení k internetu a nastavení Windows úrovně zabezpečení). V případě, že prohlížeč neobsahuje certifikát firmy CCA Group a.s., zobrazí se uživateli dialogové okno, zda důvěřovat Java appletu. Pro odeslání podání je nutné tomuto certifikátu (appletu) důvěřovat a to buď jednorázově (volba Ano), nebo navždy (volba Vždy) Přílohy podání Podatel může připojit/odebrat soubory jako přílohy podání před vlastním podepsáním a odesláním na server epodatelny. K tomu slouží dvě tlačítka v dolním bloku Přílohy podání. První je [Přidat přílohu], druhé je [Odebrat přílohu]. Po stisknutí tlačítka [Přidat přílohu] se otevře okno, ve kterém podatel vybere soubor jako přílohu. Strana 31 z 41

32 Obr. 33: Přehled údajů vložení přílohy Ihned po vložení se zobrazuje také velikost přiloženého souboru v kb. Pro odebrání vložené přílohy musí podatel kliknout na danou přílohu a stisknout tlačítko [Odebrat přílohu]. Po podepsání se provádí kontrola správnosti příloh z hlediska formátů. Pokud uživatel zadá neakceptovaný typ přílohy, je mu to oznámeno informativní hláškou a podání nelze odeslat. Přílohu je nutno odebrat. Obrázek č. 34: Oznámení o neakceptovaném typu přílohy Akceptované formáty příloh a obecné technické požadavky jsou definované na úvodní stránce - aplikace akceptuje jako přílohu dokumenty ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF. Strana 32 z 41

33 Pokud názvy příloh obsahují české znaky, budou tyto znaky změněny při odesílání podání na znaky bez háčků a čárek. Uživateli je toto oznámeno při odesílání podání. Tato funkce rozhodně nemění obsah příloh (kvalitu), pouze název souboru s nestandardními znaky. Obrázek č. 35: Oznámení o změně názvu přílohy Další kontrola se provádí na celkovou velikost příloh. Překročí-li celková kapacita všech příloh limit 10MB, podateli se zobrazí infromativní láška a bude nucen vrátit se zpět a upravit přílohy (např. odebrat). Obrázek č. 36: Oznámení o překročení maximální velikosti příloh Stejně tak je prováděna kontrola na nulové velikosti příloh. Přílohu s nulovou velikostí nelze odeslat a uživatel ji musí odebrat Obrázek č. 37: Oznámení o nulové velikosti příloh Na serveru epodatelny je zabudovaná antivirová kontrola. Pokud je zjištěn škodlivý kód (tj.po odeslání z pc podatele), podateli přijde upozornění em po doručení do epodatelny MSp. V tomto případě je podání danému soudu poskytnuto, ale na organizaci nejsou dostupné přílohy se škodlivým kódem. Strana 33 z 41

34 3.5 Podepsání podání a odeslání V tomto kroku formulář přehledně zobrazuje zapsané podání a umožňuje podání elektronicky podepsat a odeslat na server MSp. Na formuláři je možné podání otevřít tlačítkem [Náhled] nebo uložit podání ve formátu PDF na PC uživatele. Obrázek č. 38: Zobrazení nebo uložení náhledu podání Po otevření se lze k tomuto uloženému náhledu chovat jako ke standardnímu souboru typu *.pdf. (např. tisknout). Obr. 39: Náhled podání Po stisknutí tlačítka [Podepsat a odeslat] se otevře formulář, ve kterém podatel vybere kvalifikovaný certifikát k el.podpisu a podání odešle. Obr. 40: Dialog pro výběr digitálního podpisu Strana 34 z 41

35 Pro podpis podání je třeba vybrat certifikát s privátním klíčem. Certifikát může být uložen mezi certifikáty v MS Windows v Úložišti certifikátů nebo může být v souboru - pak je nutné vybrat jej pomocí tlačítka [Hledat]. V tomto případě je povinné doplnit heslo k privátnímu klíči certifikátu. V takovém případě je třeba vybrat správný certifikát (vždy je nutné mít označený jeden certifikát) : Obr. 41: Výběr digitálního certifikátu ze souboru Po stisknutí tlačítka [Podepiš!] je elektronické podání podepsáno a odesláno na server MSp. Při podpisu se kontroluje časová platnost certifikátu a vydavatel certifikátu. Kontrolní mechanismus neumožňuje odeslat podání podepsané neplatným certifikátem (myšleno certifikátem, kterému skončila řádná platnost). Při podpisu se též porovnává ová adresa podatele vyplněná v prvním kroku podání a ová adresa vyplněná v certifikátu. Pokud se tyto adresy neshodují nebo není adresa v certifikátu zadána, podatel je upozorněn hláškou a podání není odesláno. Obr. 42: Oznámení o neshodě ů Strana 35 z 41

36 V případě správného odeslání se zobrazí obrazovka s tímto oznámením. Obr. 43: Potvrzení odeslání podání Pokud chce podatel zadat další podání, může stisknout tlačítko [Nové podání]. Strana 36 z 41

37 ISSPOL Elektronická podatelna 3.6 Řešení problémů s odesláním podání V rámci podpory uživatelů aplikace epodatelna jsou zřízeny dvě elektronické adresy, na které je možno směrovat dotazy a připomínky k funkčnosti: pro problematiku elektronických rozkazů: pro problematiku ostatních podání z epodatelny: 3.7 Elektronické podání zaslané em Elektronické podání může být zasláno také em. Podání musí být zasláno na adresu elektronické podatelny dané organizace (adresa je zveřejněna na nebo na Úřední desce dané organizace). Podání musí být podepsané platným uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem, vzniklým na základě kvalifikovaného certifikátu s informacemi, které jednoznačně identifikují majitele certifikátu (v ČR vydává 1.CA, Česká pošta nebo eidentity) Podateli je zpět odesláno potvrzení o doručení podání, poté následuje také potvrzení o ověření certifikátu a v neposlední řadě potvrzení o založení nové spisové značky v systému v případě splnění všech povinností (jak zákonných tak technických). V případě nesrovnalostí je podatel em vyzván k doplnění podání. 4 Komunikace ze strany soudu Podání je přijatto na centrální podatelnu. Centrální podatelna odešle potvrzující ovou zprávu o přijetí podání. Zpráva je podepsána certifikátem centrální podatelny (CEPO). Datum a čas doručení je datum a čas, kdy došlo k fyzickému uložení datové zprávy (webové nebo ové podání) do databáze dané organizace (např. OS Sokolov). Nejedná se o datum, kdy byla datová zpráva odeslána podatelem z jeho počítače. Tento datum a čas je stěžejní ohledně začátku řešení procesu (od této doby jsou k dispozici zaměstnancům organizace, dříve nikoliv). Datum a čas zápisu určuje, kdy přesně se podání zaevidovalo do systému pod spisovou značku a je tedy v řešení. Zapsaná podání musí mít ověřený el.podpis (existují však výjimky, kde el.podpis není nutný připojovat, více viz zákon). Strana 37 z 41

38 ISSPOL Elektronická podatelna Typy a rady: 1) Pokud se podateli při stažení u do aplikace MS Outlook nebo Outlook Express špatně zobrazuje čeština, měl by si pro zobrazení českých znaků nastavit znakovou sadu na UTF-8. 2) Na automatické y se doporučuje neodpovídat 3) Přesný datum a čas odeslání dat.zprávy ze strany podatele se bez časového razítka nedá ověřit s úplnou jistotou 4) Elektronická komunikace v podobě u nemá v zákoně žádnou oporu ohledně bezpečnosti a doručovatelnosti na cílovou adresu 5) Elektronický podpis se po doručení na centrální podatelnu ověřuje, zda vyhovuje zákonným podmínkám. Ověření podpisu(ů) trvá více než 24hod od data a času doručení podání. Podateli se postupně odešlou informativní y podateli o přijetí podání Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 496/2014 Vaše podání ve věci "Zkouška" s evidenčním číslem 47e863aa-3d77-40a6-b5ed-d c35 a s běžným číslem 496/2014 bylo doručeno dne :01:37. Bylo podáno elektronicky em. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1 <<nepovinný dodatek>> Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Krajský soud v Plzni Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala. Strana 38 z 41

39 ISSPOL Elektronická podatelna 4.2 y o ověření Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem 496/2014 Vaše podání ve věci "Zkouška" s evidenčním číslem 47e863aa-3d77-40a6-b5ed-d c35 a s běžným číslem 496/2014 bylo doručeno dne :01:37. Bylo podáno elektronicky em. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1 <<nepovinný dodatek>> <<>dodatek o ověření>> Krajský soud v Plzni Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala podateli o zápisu do systému a přidělení spisové značky Tento je zasílán po zápisu podání do koncové aplikace. Je podepsán certifikátem epodatelny organizace. Předmět: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným číslem 20/2013 Vaše podání ve věci "Žádost o pověření a nařízení exekuce" s evidenčním číslem c58a9cc8-c da-1680abc0af00 a s běžným číslem 20/2013, doručené dne v 10:16:40 a ověřené dne v 11:18:33, bylo přiřazeno ke spisové značce "1 EXE 12/2013" a ke zpracování dne v 15:27:52. Bylo podáno elektronicky em. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1 <<nepovinný dodatek>> Krajský soud v Plzni Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala. Strana 39 z 41

40 ISSPOL Elektronická podatelna Nepovinné dodatky 1. Dodatek, pokud došlo k rozebrání příloh Počet všech zaslaných dokumentů (v obálce i v dokumentech): 2 2. Dodatek pro podání typu NOT (notářské formuláře) Spisová značka: 1 EPR 1/ Dodatek pro EPR Spisová značka advokáta: 1 EPR 1/ Dodatek pro Ežopex (A3) Spisová značka exekutora: <ccaep_submission.sender_ident> Dodatky o ověření 1. Porušena integrita podpisu u celého podání Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena. 2. Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci. 3. Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným certifikátem Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané. 4. Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u celého podání Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné. 5. Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu. Strana 40 z 41

41 ISSPOL Elektronická podatelna 6. Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jednoho z dokumentů obsahuje chybu, a proto na tento dokument bude nahlíženo jako na nepodepsaný. Integrita dokumentu byla porušena. Dokumenty s chybou: soubor.pdf 7. Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jednoho z dokumentů je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci. Na tento dokument bude proto nahlíženo jako na nepodepsaný. Dokumenty s chybou: soubor.pdf 8. Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové razítko u dané přílohy Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jednoho z dokumentů je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné. Na tento dokument bude proto nahlíženo jako na nepodepsaný. Dokumenty s chybou: soubor.pdf 9. Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jednoho z dokumentů je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu. Na tento dokument bude proto nahlíženo jako na nepodepsaný. Dokumenty s chybou: soubor.pdf 10. Antivir vyhodnotil podání jako infikované Vaše podání obsahuje škodlivý kód nebo poškozený dokument, který nelze zkontrolovat antivirovým programem, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování do systému a k následnému zpracování. 11. Nepovolené formáty příloh Vaše podání obsahuje nepovolené formáty dokumentů (příloh), proto se k nim nepřihlíží a jsou považovány za nedodané. Dokumenty je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu, a to prostřednictvím datové schránky nebo u s uvedením běžného nebo evidenčního čísla podání. Bližší informace o povolených formátech dokumentů naleznete na internetových stránkách příslušné organizace. Jedná se o dokument(y): soubor.pdf Strana 41 z 41

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR)

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR) NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU (EPR) I. Obecné informace... 2 a) elektronický platební rozkaz... 2 b) vyplňování formuláře... 2 II. Vyplňování

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se: zákonem č. 499/2004

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz kraje v záhlaví tabulkového přehledu

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se: zákonem č. 499/2004

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Samospráva přístupu a podpisu... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost registru PIVO pro provozovatele. Projekt - ereg - Úprava rez ortních registrů a konsolidace rez ortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost registru PIVO pro provozovatele. Projekt - ereg - Úprava rez ortních registrů a konsolidace rez ortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Příručka pro externí žádost registru PIVO pro provozovatele Projekt - ereg -

Více

Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál pro předložení elektronické zprávy o zajištění udržitelnosti projektu O aplikaci Aplikace pro

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 5. 1. 2011 Obsah 1. Kvalifikované a komerční certifikáty...

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Pondělí 7:45-16:15 Úterý 7:45-16:15 Středa 7:45-16:15 Čtvrtek 7:45-16:15 Pátek 7:45-16:15

Pondělí 7:45-16:15 Úterý 7:45-16:15 Středa 7:45-16:15 Čtvrtek 7:45-16:15 Pátek 7:45-16:15 Spr 197/2013 INFORMACE O PODMÍNKÁCH PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ U VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE Podatelna soudu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU Podatelna soudu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se: zákonem č. 499/2004

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem

Podpora Poski.com. Popis a návod pro práci se systémem Podpora Poski.com Popis a návod pro práci se systémem v Ostravě dne 1.5.2014 Obsah 1.Obecný popis systému... 3 2.Přihlášení do systému... 3 3.Zadání nového úkolu... 4 4.Úspěšné přihlášení... 4 4.1.Hlavní

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtování pojišťoven z Praktika Níže bude popsán podrobně postup, jak vyúčtovat pojišťovny přímo z programu. Účtování je tak pro Vás mnohem jednoduší. Nemusíte se tak již přihlašovat na portály ZP. Pro

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler Podrobný postup pro stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti v dotačním programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji K vyplnění žádosti je nutné

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Objednávka zveřejnění do Obchodního věstníku

Objednávka zveřejnění do Obchodního věstníku Úvod Akciová společnost ECONOMIA jako provozovatel Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku zprovoznila na svých internetových stránkách objednávkové formuláře pro zveřejnění oznámení

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu Podatelna soudu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se: zákonem č. 499/2004

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

E-learningový systém Moodle

E-learningový systém Moodle NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A INOVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SVÁŘENÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.03/03.0023 AUTOR: ING. ČENĚK ŘÍHA ROK: 2012 E-learningový systém Moodle

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Dálkový přístup do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí Příručka pro užívání bezúplatného DP Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí je poskytován pouze územně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Praha květen 2010 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více