Výroční zpráva školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2010 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí Sídlo : ZŠ Cotkytle 104 MŠ Cotkytle 210 Telefon : ZŠ MŠ ZŠ MŠ Zřizovatel : Obec Cotkytle Řed. školy : Mgr.Růžena Tesařová, Herbortice 24, Lanškroun Typ školy : jednotřídní ZŠ jednotřídní MŠ Právní subjektivita : od Počet žáků : 1. ročník 3 žáci 2. ročník 4 žáci 3. ročník 6 žáků V průběhu roku se odstěhovali 2 žáci. Dojíždějící 3 žáci Crhov, Janoušov Zařazení do sítě : Kapacita školy : ZŠ 35 žáků MŠ 20 dětí 3. Školská rada : zástupce zřizovatele zástupce pedagogických pracovníků zástupce rodičů Školská rada se sešla v měsíci říjnu a listopadu. Vladimíra Fabiánková Lenka Vernerová Miriam Kolínová 4. Přehled oborů vzdělávání ročník ŠVP ZV Škola základ života MŠ ŠVP PV Hrajeme si 5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci ZŠ : Růžena Tesařová, ředitelka, aprobace- učitelství pro 1. st. ZŠ, úvazek 1 Miriam Kolínová, učitelka ZŠ, neaprobovaná, úvazek 0,18

2 Jaroslava Berkyová učitelka ZŠ, neaprobovaná, úvazek 0,14 Jaroslava Berkyová, vychovatelka ve ŠD, neaprobovaná, úvazek 0,48 Miriam Kolínová, školnice, úvazek 0,5 Pracovníci MŠ : Lenka Vernerová, vedoucí učitelka MŠ, aprobace učitelství na MŠ, úvazek 1, Dana Urbanová, učitelka MŠ, neaprobovaná, úvazek 0,64 Dana Urbanová, školnice, úvazek 0,29 Helena Šemberová, školnice, úvazek 0,33 Pracovníci ŠJ : Dana Urbanová, vedoucí ŠJ, úvazek 0,28 Helena Šemberová, kuchařka, úvazek 0,82 Všichni uvedení pracovníci školy kromě ředitelky a vedoucí učitelky MŠ pracují na zkrácený úvazek 6. Zápis - k povinné školní docházce : zapsáni 3 žáci, 1 žák má povolen odklad ŠD - k předškolnímu vzdělávání květen 2011 zapsány 4 děti 7. Výsledky vzdělávání Prospělo s vyznamenáním 5 žáků Prospěli 6 žáků Postoupilo do vyššího ročníku 11 žáků 8. Prevence sociálně patologických jevů Sociálně patologickým jevům čelí škola na základě Minimálního preventivního programu, který prolíná výchovně vzdělávací činností školy. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo zaměřeno převážně na koordinaci ŠVP, evaluaci pro praxi školy, aktivizující metody a formy práce na škole, zvyšování odbornosti ve vzdělávacích oborech a používání metod a forem práce, které vedou k budování pozitivního klimatu na škole. Všichni pedagogičtí pracovníci využili nabídky seminářů z Centra celoživotního vzdělávání Pardubice.

3 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Sportovní akce : Besídky : Kulturní akce : plavecký výcvik v Šumperku pěší výlet do ZŠ v Horních Heřmanicích vycházka do Herbortic - CHKO vánoční mikulášská pro maminky vánoční koledování velikonoční koledování dětský karneval ples rodičů ZŠ a MŠ vítání občánků návštěva kina v Lanškrouně návštěva divadla JOJO ve škole divadelní představení v Šumperku lední revue v Pardubicích Svět pohádek Školní výlet : Bouzov, Javoříčko Zájmové kroužky - výtvarný -hra na flétnu Další akce : návštěva ekofarmy Valko Návštěva ekocentra Pasíčka Exkurze v knihovně spojená s přednáškou Exkurze v pekárně Spaní ve škole s hledáním pokladu a opékáním párků Po stopách protifašistických bojovníků Pečení perníků s dětmi i rodiči Cyklistický výlet do Tatenic 11. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI provedla kontrolu dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, vykonávanou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, vykonávanou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 12. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet na rok 2010: státní rozpočet čerpání obecní rozpočet ,- Kč ,- Kč ,- Kč

4 hospodářský výsledek ,05 Kč UZ dotace ,- Kč čerpání ,- Kč UZ dotace čerpání ,- Kč ,- Kč 13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. 14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 15. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů V tomto roce škola předložila projekt na zlepšení pomínek pro vzdělávání na ZŠ s názvem Škola základ života, který byl zahájen v červnu tohoto roku a potrvá 30 měsíců. Tento projekt se týká především : - Individualizace a inovace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti - Individualizace výuky cizích jazyků - Vzdělávání pedagogických pracovníků 16. Další projekty realizované školou - Vánoce, Vánoce přicházejí - Čtvrtky Václava Čtvrtka - Vítáme svátky jara - Já a moji blízcí - Žijeme na jedné planetě 17. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepracuje odborová organizace. Škola nespolupracuje s organizacemi zaměstnavatelů.

5 Spolupráce s rodiči : dětský karneval, rodičovský ples, pečení perníčků, výlet, rodičovské schůzky, materiální a výpomoc Spolupráce s obcí : rodičovský ples, dětský karneval, vítání občánků Spolupráce s okolními školami : pravidelné metodické schůzky málotřídních škol, předávání zkušeností, konzultace ve spádové škole ZŠ Štíty, Spolupráce s PPP : posouzení vyspělosti dětí, odborná pomoc při řešení SPU Spolupráce mezi MŠ a ZŠ : zahájení šk. roku, dětský karneval, rodičovský ples, návštěva dětí MŠ v ZŠ, školní výlet, plavecký výcvik, divadelní představení v Šumperku 18. Plánované změny V zájmu udržení ZŠ bude ve šk. r rozšířena jednotřídní ZŠ o 4. ročník. V Cotkytli dne ředitelka školy

6 Výroční zpráva Mateřská škola Cotkytle škol.rok Mateřská škola Cotkytle Cotkytle 210, Tel Vedoucí učitelka: Lenka Vernerová ( od ledna 2009 ) Počet tříd: 1 smíšená s dětmi od 3 do 6 let Počet dětí. 17 Školní vzdělávací program. Hrajeme si. Zřizovatel Obecní úřad Cotkytle Charakteristika školy: Jednotřídní škola s kapacitou 20 dětí od 3 do 6 let ( k naplnění kapacity jsou přijímány děti od 2 let ). Mat.škola má samostatnou hernu a ložnici. Herna není dostatečně prostorná pro pohybové aktivity dětí..je vybavena hračkami, didakt.pomůckami, klavírem. Velice se zlepšilo prostředí herny pořízením nového moderního nábytku a do herny byl pořízen v pořadí třetí nový stoleček a židličky. Ložnice je samostatná, umístěná v mezipatře s vyhovujícím vybavením. Součástí školy je školní kuchyně kde se vaří obědy i pro děti a personál ze ZŠ i cizí strávníky. Zde bylo také doplněno některé vybavení. myčka nádobí a dvě el. pánve. Na budovu navazuje menší školní zahrada,která je celoročně využívaná dětmi z MŠ i ŠD.Vybavena je novou hrací věží a pohyblivým chodníkem. Pískoviště bylo celkově zrekonstruované i s odpovídajícím zakrytím. Personální zabezpečení mateřské školy: Lenka Vernerová vedoucí učitelka s pedagogickým vzděláním Dana Urbanová učitelka bez pedag.vzdělání, vedoucí stravování, uklizečka Helena Šemberová kuchařka Kriteria přijímacího řízení Ředitelka právního subjektu se řídí kriterii, která jsou popsána ve Školním vzdělávacím programu Hrajeme si. Výchovně vzdělávací program školy ŠVP s názvem Hrajeme si byl zpracován podle RVP a přizpůsoben naší škole.je stále doplňován a vylepšován. Od mého působení se snažím zkvalitňovat a konkretizovat hlavně obsahovou část ŠVP, jeho rozpracování do TVP. Cílem je, aby děti chodily do školky rády, a aby jim poskytla co nejpřístupnější formou informace k začlenění do společnosti. Předškoláci byli soustavně připravovány na vstup do základní školy. ŠVP byl zaměřen hlavně na přírodu, děti byly vedeny lásce k přírodě a seznamovaly se s tím, jak ji chránit. Každá činnost během dne byla směřována tak, aby pobyt dětí byl pohodový, bez stresu. Prevence sociálně patologických jevů Je vypracován Minimální preventivní program k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti jako příloha ŠVP. Vzdělávání pedagogických pracovníků

7 Je využíváno pravidelné nabídky Centra celoživotního vzdělávání Pardubice s programem pro Ústí nad Orlicí.Ved.učitelka se v srpnu 2011 zúčastnila kurzu týkajícího se logopedické prevence. Akce školy : V podzimních měsících jsme s dětmi uskutečnily tyto akce : divadelní představení v Lanškrouně, návštěva školky v Sázavě. Již tradičně se uskutečnila Drakiáda, akce pořádaná společně s organizací Sokol Strážná, a přijelo k nám malé divadlo JOJO. V době Adventu přišel Čert a Mikuláš, děti pekly vánoční cukroví, připravily pro rodiče sváteční odpoledne a tradičně koledovaly ve škole, v Konzumu, Na Obecním úřadu, na poště a u bývalé p. kuchařky Valentové. Na začátku roku 2011 se konal rodičovský ples a dětský veřejný karneval. Výtěžek z těchto akcí je věnován na potřebu dětí z MŠ i ZŠ. V únoru zahajujeme plavecký výcvik v krytém bazénu v Šumperku poskytovaný všem dětem, tedy již od 3. let! Téměř do konce března je z technických důvodů uzavřena školní zahrada a tak s dětmi vyrážíme do přírody. Zašli jsme do rezervace v Herborticích, na Gansberg, ale také se uskutečnila exkurze do nové Sázavské pekárny, do kina v Lanškrouně. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže pořádané Domem dětí a mládeže v La. Naše obrázky prozatím zdobí místní čekárnu u pana doktora. V květnu jsme se podívali do psího útulku v Dolním Třešňovci. Dětský den jsme oslavili na hřišti za pomoci Obecního úřadu. Školní výlet se konal 9.června a i přes nepřízeň počasí se dětem líbil. Školní rok jsme zakončily dopolední turistickou vycházkou na farmu valko, kdy děti cestou plnily různé úkoly a odměnou jin byl nejen poklad s překvapením.na zahradě proběhlo rozloučení s předškoláky.. Vlastní hodnocení školy Podmínky ke vzdělávání Ve školním roce se opět o trochu vylepšil interiér šatny nově potažené nástěnky kvalitní látkou, jména dětí na šatních skříňkách. Potřebné pomůcky se pořizují v průběhu celého roku. Bylo zakoupeno nové dřevěné hospodářství a několik maňásků. V srpnu byla Obecním úřadem zajištěna celková rekonstrukce pískoviště s odpovídajícím zakrytováním.byla opravena i bortící se opěrní zeď a vyřešen odtok dešťové vody z okapu. Byly zakoupeny nové hračky na pískoviště. Životospráva intervaly mezi jídlem jsou dodržovány. Děti nenutíme do jídla, mají možnost volby porce jídla. Při sebeobsluze v jídle jsou téměř samostatné. Rodiče seznamujeme se skladbou jídelníčku. Všechny předškolní a některé děti 5-ti leté jedí příborem, podle vlastní zkušenosti a dovednosti dítěte. Pitný režim je také dodržován, děti pijí podle svých potřeb, například ihned po příchodu do MŠ. Psychosociální ve třídě jsou všechny věkové skupiny. Rodiče mají možnost navštívit MŠ kdykoliv během dne, aby si dítě lépe zvyklo. Této možnosti rodiče využívají. Nástup do školky je pak pozvolný, nenásilný, všechny děti už prostředí MŠ znají. Adaptace probíhá velice dobře i z důvodu malého počtu dětí. Máme i dostatečný prostor na individ. přístup s ohledem na potřeby každého dítěte.

8 Průběh vzdělávání Obsah vzdělávání je rozdělen do 4 integrovaných bloků, 10 témat a podtémat. Bloky jsou obsáhlé a variabilní, témata a podtémata na sebe navazují, přibližují dětem svět, prostředí ve kterém se pohybují. Jednotlivá témata lze měnit a doplňovat podle momentální situace. Vhodně byla zařazena akce,,drakiáda ve spolupráci s organizací Sokol Strážná. Mikulášská nadílka proběhla tentokrát za pomoci pana starosty a rodičů. Moc se dětem líbí činnosti, kdy pečeme, vaříme, chystáme si svačinku a děti si mohou jídlo sníst. Do výchovné práce bylo zařazeno mnoho akcí divadla v Lanškrouně, divadlo v Šumperku, vánoční posezení s rodiči, dětský karneval, besídka pro maminky, plavecký výcvik, zimní olympiáda pro děti, školkovský karneval,návštěva kina v Lanškrouně a exkurze pekárny, oslava dětského dne, školní výlet na hrad Bouzov, návštěva psího útulku v Dolním Třešňovci, turistické vycházky do přírody. Společně jsme byli na pouti, hledali poklad a na závěr se soutěživě rozloučili s předškoláky. Podpora školy dětem, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů dětí, rodičů a dalších osob na vzdělávání V MŠ sice podchycujeme děti s řečovými vadami, doporučujeme rodičům návštěvu logopeda, ale v loňském roce rodiče dětí téměř nespolupracovali. Každoročně se spolu s MŠ a ZŠ Horní Heřmanice a ZŠ Cotkytle účastníme plaveckého výcviku v krytém bazénu v Šumperku. Spolupráce se školou je velice dobrá. Během roku probíhá řada dalších společných akcí divadlo, karneval, koledování. Je již tradicí, kdy OÚ ve Strážné věnuje naší MŠ finanční dar, který je použit na zakoupení hraček, většinou na Vánoce. Rodiče se zapojují do činností školy informativní schůzka pro rodiče, vánoční posezení, pořádání rodičovského plesu, pomoc při organizaci veřejného dětského karnevalu v KD. Společně s rodiči byl uspořádán i školní výlet na hrad Bouzov a do Javořičské jeskyně. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Lanškrouně, při jakémkoli problému, při vyšetření školní zralosti nám vyjdou vstříc. Spolupráce se zřizovatelem a ostatními zainteresovanými partnery je dobrá. Výsledky vzdělávání Ve školním roce bylo zapsáno 17 dětí, z toho 9 chlapců a 8 děvčat. Do školy odešly 4 dětí, z toho 3 děti do Cotkytle, 1dítě do Tatenic 1 dítě do MŠ v Tatenici a 2 děti se odstěhovaly. Individuální vývoj předškolních dětí a jejich výsledky jsou zaznamenány v diagnostice. Děti jsou šikovné po pohybové stránce, využíváme místní fotbalové hřiště, školní tělocvičnu. Děti rády chodí do přírody a poznávají ji. Mají velice dobré znalosti z oblasti farmářství a zemědělství. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Kompetence všech zaměstnanců jsou stanoveny, kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy. Z výsledů kontrol jsou stanoveny závěry pro další práci. Pedagogická práce je sledována, kontrolována při každodenním pobytu vedoucí učitelky ve školce, hospitacemi. Kolektiv pracuje dobře a spolupracuje během celého roku. Při krátkodobých nepřítomnostech je chod školy zajištěn vzájemným zastoupením zaměstnanců, při dlouhodobé nemoci zajišťujeme zástup mimo zaměstnance školy. Podmínky pro další vzdělávání a odborný růst jsou zajištěny prostřednictvím nabídek Centra celoživotního vzdělávání. Přístup k internetu a odborné literatuře je zajištěn. Pozitiva

9 Dobrá spolupráce s rodiči, se Základní školou, zřizovatelem, organizací Sokol Strážná a OÚ Strážná, s PPP Ústí nad Orlicí. Zájem učitelek o další vzdělání. Celkové zlepšení prostředí školy. Vhodně volený počet a rozmanitost akcí, obohacující život dětí. Rodiče mají přístup k fotografiím na internetovém portálu. Závěry pro další práci Upravovat další témata třídního vzdělávacího programu, obohacovat zásobník témat. Zkvalitnit estetické prostředí v hracím koutku dětská kuchyňka. Dokončit úpravy na školní zahradě nátěr plotu, popř. úprava terénu celé zahrady, pokračovat ve vysazování keřů podél plotu, zajistit bezpečný přístup k brance (septik). V Cotkytli 14.září 2011 Lenka Vernerová ved. uč.

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Projednána na

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více