Od pohádek k legendám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od pohádek k legendám"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ se zaměřením na ranou péči se sídlem Národní 416/37, Praha ICO : Tel. : ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 2 Od pohádek k legendám Zpracovala: Šárka Matoušková, ředitelka školy a kolektiv MŠ Program byl projednán na pedagogické radě Účinnost od

2 Obsah ŠVP: 1) Identifikační údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 5) Charakteristika vzdělávacího programu 6) Vzdělávací obsah 7) Evaluace a hodnocení školy 2

3 1.Identifikační údaje o mateřské škole Název školy : Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči Sídlo školy : Národní 416/37, Praha 1 PSČ IČO : Zřizovatel : MČ Praha 1, Vodičkova 18 Ředitelka školy: Bc. Šárka Matoušková ová adresa školy: Telefon : Název Školního vzdělávacího programu : Od pohádek k legendám 2.Charakteristika školy Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Národní 416/37, Praha 1 slučuje tři pracoviště. MŠ Národní, MŠ Řásnovka 5 a MŠ Řásnovka 2, Praha 1- celkem 8 tříd, 185 zapsaných dětí. A/ MŠ Národní je umístěna v 1.patře historické budovy paláce Platýz. Nachází se v centru hlavního města. Majitelem budovy je Magistrát Hl. m. Prahy. Škola byla otevřena v roce 1950, prošla etapově několika rekonstrukcemi a modernizací. Stávající prostory tříd a účelových místností jídelna, sál, kuchyň, splňují požadavky a normy k provozu MŠ. Školní hřiště je v dostupnosti 10 minut se zázemím ve Františkánské zahradě vybavené průlezkami, pískovištěm, hracím a sportovním náčiním. Škola má 4 třídy, zapsáno je 100 dětí, 25 dětí ve třídě. B/ MŠ Řásnovka 5 se nachází vedle Anežského kláštera. Její součástí je velká zahrada. Budova je majetkem MČ Praha 1. Škola byla otevřena v roce V roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí včetně zahrady ( v r.2002 byla škola zasažena povodněmi ). Celá MŠ Řásnovka včetně vybavení je nadstandardní. Jsou zde 2 třídy, zapsáno 50 dětí, vždy 25 ve třídě. 3

4 C/ MŠ Řásnovka 2 byla ke škole připojena k rozhodnutím Rady zastupitelstva MČ Praha 1. Škola ( dříve jesle ) sídlí v budově MČ Praha 1. V roce 2010 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Do konce roku 2012 byla ve správě Střediska sociálních služeb MČ Praha 1. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem mladším 3 let, zohledňuje jejich individuální a specifické potřeby, umožňuje individuální adaptační režim. Kapacita školy je 35 dětí, děti jsou rozděleny do tříd po 15 a 20 dětech. Budova je po rozsáhlé rekonstrukci, s velkými prostornými třídami, zázemím a rozlehlou zahradou. 3.Podmínky vzdělávání MATERIÁLNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Mateřská škola má kapacitu 185 dětí. V MŠ Národní jsou 4 třídy, kapacita 100 dětí. V MŠ Řásnovka 5 jsou 2 třídy, kapacita školy 50 dětí. MŠ Řásnovka 2 je dvoutřídní s kapacitou 35 dětí. Mateřské školy Řásnovka 5 a Řásnovka 2 mají zahrady, které jsou určeny pouze pro pobyt dětí MŠ. Zahrady jsou vybaveny zahradními prvky, odpovídají všem bezpečnostním i hygienickým požadavkům. Děti si mohou hrát v pískovištích, jezdit na koloběžkách, sportovat. V teplých měsících je k dispozici mlhovitě. Mateřská škola Národní využívá ke hře dětí hrací dvůr v traktu Františkánské zahrady s hygienickým zázemím, vnitřním herním prostorem a vybavením pro hru dětí. Mateřské školy mají vlastní školní jídelny, které zajišťují celodenní stravu, svačiny a obědy. Při skladbě jídelníčku respektujeme kritéria potravinového koše platné normy. Kuchyně jsou dobře vybavené, zařízení splňují hygienické požadavky. MŠ Řásnovka 2 splňuje přísné hygienické požadavky stanovené pro specifickou věkovou skupinu dětí. Interiéry tříd jsou na dobré úrovni - odpovídají požadavkům dnešní doby. Prostředí tříd působí útulně a je přizpůsobeno pro pobyt předškolních dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostačující. Děti se samy svými výtvarnými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou vystavovány v šatnách a dalších prostorách škol. Prostory MŠ Řásnovka 2 denní místnosti i hygienické zázemí - jsou přizpůsobeny pobytu dětí mladších 3 let. 4

5 Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. PSYCHOHYGIENA, ŽIVOTOSPRÁVA A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Životospráva dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak správnému stravování v MŠ Řásnovka 2 je skladba jídelníčku, suroviny i zpracování podřízeno přísným hygienickým normám, je pravidelně sledován spotřební koš Psychohygiena Dodržujeme pravidelný denní režim, který je flexibilní, umožňuje činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (2 hod. dopoledne) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší (inverze) či povětrnostní podmínky (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr ) děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ (využití tělocvičen) odpočinkový čas je přizpůsoben věku dětí jednotlivých tříd, dětem je dle individuálních potřeb umožněn odpočinek a relaxace i během dne zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, napomáhají v jejich uspokojování pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně dle věku a možností jednotlivých dětí, je vytvořen prostor pro možnost relaxace nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační program zohledňující specifické potřeby dětí této věkové kategorie. 5

6 Psychosociální podmínky všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové podmínky, aby se děti cítily spokojené, jisté a bezpečné všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani zvýhodňován osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny péče o děti je podporující a sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vztah důvěry a spolupráce převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme nebojácnost, samostatnost a sebedůvěru dítěte v dětech rozvíjíme citlivost na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby se ve třídách vytvořily dobré kolektivy kamarádů pedagogové věnují vztahům ve třídě velkou pozornost, vztahy dětí ovlivňují prosociálně, dbají na prevenci šikany. ORGANIZAČNÍ CHOD MŠ Uspořádání dne v MŠ vychází z analýzy podmínek vzdělávání týkající se organizačního chodu. Do denního řádu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní aktivity. Činnosti spontánní i řízené se doplňují a jsou v rovnováze. Plánování naší práce vychází z potřeb a zájmu dětí. Snažíme o promyšlenou organizaci dne a jistou pravidelnost vytvářející základ pro žádoucí životní styl. Snažíme se dodržovat tato základní pravidla: - respektování vývojových a věkových zvláštností dětí předškolního věku - poskytování dostatečného prostoru pro individuální rozvoj - poskytování dostatečného prostoru pro rozmanité činnosti, zejména hru - poskytování dostatečného prostoru pro rozvíjení komunikace, spolupráce a vzájemných vztahů Kritéria organizačního zajištění chodu mateřské školy vyplývající z RVP PV jsou vyhovující. V MŠ Řásnovka 2 je dán velký důraz na hru, která prolíná celým denním režimem, a to ve vnitřních i venkovních prostorách. Souběžně s hrou jsou plánovány řízené i spontánní činnosti, vždy respektující věk, individuální 6

7 možnosti dětí a jejich zájem. Organizace chodu škol je rozpracována ve Školním řádu, Organizačním řádu a Provozním řádu školy. Provozní doba mateřských škol je od do hodin. ORGANIZACE DNE V MŠ : scházení dětí, hry, činnosti dle volby dětí tělovýchovné ranní činnosti, hygiena svačina, hygiena řízené či spontánní činnosti ve třídě nebo v rámci PV pobyt venku oběd hygiena, příprava na odpočinek odpočinek, náhradní aktivity pro předškoláky vstávání, pohybová chvilka, hygiena, svačina odpolední spontánní činnosti, nadstandardní aktivity, při vhodném počasí pobyt na školní zahradě MŠ Řásnovka 5 a MŠ Řásnovka 2 MŠ Řásnovka 2 má svůj Režim dne přizpůsoben věku a potřebám dětí. POBYT VENKU: Pobyt venku je podřízen stavu ovzduší, který je každý den sledován. Informace o stavu ovzduší se čerpají z aktuálních denních zpráv. Cílené vycházky z důvodu bezpečnosti zajišťují vždy dvě učitelky. Na školní zahradě musí být zajištěn dohled nad dětmi ve všech prostorách. V MŠ Řásnovka 2 jsou s dětmi na školní zahradě vždy 2 učitelky s 1 provozní pracovnicí. Dětem jsou průběžně opakována pravidla bezpečnosti a děti jsou vedeny k respektování pravidel silničního provozu i řízení se pokyny učitelky ( chůze v útvaru po chodníku, zastavit před přechodem, učitelka určí místo, kde se zastaví první dvojice, děti přechází mezi učitelkami, které stojí proti sobě na přechodu a terčíkem zastavují případně projíždějící auta ), bezpečnostní reflexní vesty z důvodu pravidla BÝT VIDĚN má každá třída k dispozici v příslušném počtu. NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI PRO DĚTI (MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5): 7

8 - výuka anglického jazyka - kroužek keramiky - taneční kroužek - výuka hry na zobcovou flétnu - dramatický kroužek Tyto kroužky jsou zařazeny v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávací program školy. Jsou vedeny externími odbornými lektory. Keramiku zajišťuje p.učitelka Váňová v keramické dílně v ZŠ Uhelný trh. V MŠ Řásnovka 2 nadstandardní aktivity neprobíhají vzhledem k věku dětí. PROJEKTY, PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ INTEGROVANÉ BLOKY - MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5 - BEZPEČNÁ ŠKOLKA pásmo programů ve spolupráci s MP Prahy 1 - Dobrý start ve spolupráci se ZŠ Truhlářská - Veselá škola ve spolupráci se ZŠ Curieových - Děti dětem Malí muzikanti ve spolupráci se ZUŠ U Půjčovny, P 1 - Předškoláček ve spolupráci se ZŠ Uhelný trh, ZŠ Vojtěšská a ZŠ Vodičkova - Nadace Pražské děti interaktivní hudební pořady - Podpora čtenářské gramotnosti spolupráce s MK Školská, Praha 1 - Programy NG hl.m.prahy výstavy a dílny ŘÍZENÍ MŠ Ve škole je vytvořena funkční organizační struktura. Vedení školy je složeno z ředitelky školy, statutární zástupkyně a zástupkyň odloučených pracovišť. Pracovní povinnosti všech zaměstnanců jsou vymezeny a určeny v pracovních náplních, zde je dán rozsah kompetencí. V případě nedodržení pracovních povinností je sjednána náprava a opatření. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i vně MŠ ( nástěnky, webové stránky, konzultační hodiny, porady a schůzky ). Ředitelka dbá na to, aby koncepce a vzdělávací program mateřské školy byly věcí všech zúčastněných a na jejich tvorbě se všichni podíleli, pravidelně je vyhodnocována práce pedagogických a provozních pracovníků ( viz evaluační systém MŠ). Hlavní úlohou ředitelky je motivovat a aktivizovat své spolupracovníky, vést je k účasti, spolupodílení se, předávání příkladů dobré praxe, průběžnému vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Je vybudován tým, který účinně pracuje na společných úkolech, a to napříč organizací. Úzká spolupráce je realizována mezi všemi třemi budovami. 8

9 Hlavním principem, který se uplatňuje při řízení MŠ je naslouchat druhým a přesvědčit je o správnosti svých argumentů. Ředitelka vede jednání se zástupci rodičů, obce, pracuje týmově. MŠ spolupracuje s dalšími partnery a subjekty : ZUŠ, ZŠ, PFUK, FFUK, PPP, Logopedickou poradnou. Podílí se na společenském životě v obci. Také ze strany okolí zřizovatele, ostatních institucí, obyvatel, je viditelný zájem podílet se na životě školy a spolupracovat. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Provoz mateřských škol zajišťuje 17 pedagogických pracovnic, 13 splňuje odborné kvalifikační předpoklady, 1 pracovnice má zdravotnické vzdělání ( MŠ Řásnovka 2 ), 2 si doplňují odbornou kvalifikaci studiem pedagogické školy. 1 pracovnice započne studium v září V mateřské škole je kladen důraz na chování a vystupování všech zaměstnanců, kteří vyrovnaností své osobnosti pozitivně působí na své okolí. Nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci všech zaměstnanců. Pedagogům je dán prostor pro jejich práci a další sebevzdělávání. Ke své práci se snažíme zaujímat kritický postoj. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROZNÍCH PORAD Plánování rad pedagogických pracovníků je sestaven ve frekvenci školního roku 4 x vzhledem k evaluaci a dalším vzdělávacím programům. Pedagogické rady probíhají za účasti všech pedagogů 3 škol, malé operativní porady probíhají na půdě jednotlivých škol. Každý měsíc se schází vedení školy ve složení ředitelka a zástupkyně jednotlivých budov. Písemný zápis z porad provádí pověřená pracovnice. Provozní porady jsou plánovány 2x ročně. V případě nutnosti je svolána operativní porada provozních zaměstnanců. SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery, na vztazích s nimi nám velice záleží. Snažíme se o vstřícnou a otevřenou komunikaci a o vytváření prostředí, ve kterém se rodiče mohou informovat o prospívání dítěte, konzultovat své názory na výchovu a vzdělávání pravidelné a zveřejněné konzultační hodiny 9

10 s ředitelkou na budovách MŠ Řásnovka 2 a Řásnovka 5, konzultace s učitelkami jsou možné po domluvě osobní či telefonem. Pro navazování spolupráce a vstřícných vztahů uskutečňuje naše mateřská škola setkání s rodiči : Třídní schůzky při zahájení nového školního roku Pololetní třídní schůzky, konzultace Dny otevřených dveří pro nové žáčky Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí Schůzka pro rodiče dětí postupujících do vyšších ročníků ( Řásnovka 2 ) Vánoční dílničky a besídky Velikonoční dílničky Zahradní a školní slavnosti spolupráce s Občanským sdružením při MŠ Národní výstavy dětských prací pro rodiče Učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči a poskytují jim informace o dítěti a dění v MŠ. Upozorňují také rodiče na problémy dítěte se školní zralostí a zprostředkovávají kontakt s odborníky odbornou poradenskou péči. Při zjištěných problémech dítěte konzultují s rodiči společný či individuální přístup. V roce 2012 bylo založeno Sdružení rodičů, které se školou úzce spolupracuje. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Požadavek na vzdělávání dětí se speciálními vzděláváními potřebami ředitelka neobdržela. Individuálně přistupujeme k dětem s mimořádným nadáním, v případě zjištění je třídní učitelkou vypracován individuální plán na podporu a rozvoj rozšířenou nabídkou různorodých aktivit. PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogické pracovnice MŠ, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím 10

11 pověřené osobě. Pedagogická pracovnice odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: a) dvaceti smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí starších tří let b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti od dvou do tří let Interním předpisem je stanoven požadavek 2 pedagogů při vycházce mimo objekt školy. V MŠ Řásnovka 2 bezpečnost dětí na školní zahradě zajišťují vždy 2 pedagogické pracovnice na 1 skupinu dětí Ředitelka určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (např. paní školnici, uklízečku ). Pedagogická pracovnice předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte Dohoda o vyzvedávání. V době realizace kroužků a nadstandardních činností zodpovídá za bezpečnost dětí, které se této činnosti účastní, vždy vedoucí tohoto kroužku a to od doby jejich převzetí do doby předání učitelce. Děti v naší MŠ jsou pojištěny proti úrazu u České pojišťovny. V případě úrazu dítěte obdrží rodiče od ředitelky MŠ vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na úrazy spojené s pobytem dítěte v MŠ. Úraz je vždy zaznamenán v Knize úrazů, v případě následné léčby je událost nahlášena ČŠI. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu a ochranu zdraví (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů). Budova MŠ Řásnovka 5 je z důvodů zajištění bezpečnosti dětí zamykána, rodiče pro vstup do budovy používají videotelefony, škola je zabezpečena kamerovým systémem. MŠ Národní Platýz je střežen bezpečnostní agenturou nepřetržitě /zajišťuje správní firma TCP/. Vstup přímo do tříd je zabezpečen novým bezpečnostním zařízením videotelefonem s dálkovým ovládáním dveří, MŠ Řásnovka 2 je vybavena novými videotelefony také s dálkovým ovládáním dveří. Zástupce dítěte je povinen dohlédnout na to, aby dítě nenosilo do MŠ předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost dítěte nebo ostatních osob. 4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Celková kapacita školy je 185 dětí. Charakteristika tříd MŠ Národní : 11

12 Škola je čtyřtřídní, uspořádání je homogenní. První třída U Krtečka je určena pro děti nejmladší /zpravidla od 3 do 4 let/ Druhá třída U Kočičky pro děti ve věku 4 až 5 let Třetí třída - U Pejska děti ve věku 4,5 až 5,5 let Čtvrtá třída- U Lišky je navštěvována pouze nejstaršími dětmi předškolního věku, včetně dětí s odkladem školní docházky. Kapacita školy je 100 dětí. Charakteristika tříd MŠ Řásnovka 5 : První třída U Řásničky je třídou smíšenou děti ve věku 3 až 4,5 let Druhá třída U víly Anežky je třídou smíšenou děti ve věku 4,5 až 6 let a děti s odkladem školní docházky Kapacita školy je 50 dětí. Charakteristika tříd MŠ Řásnovka 2 : První třída Berušky - děti ve věku 2 roky Druhá třída Broučci - děti ve věku 2-2, 5 roku Kapacita školy je 35 dětí. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Do mateřské školy se přijímají děti smyslově i tělesně zdravé. Do MŠ Národní a Řásnovka 5 zpravidla ve věku od 3 let. Do MŠ Řásnovka 2 se přijímají děti mladší 3 let. Podmínkou zřizovatele pro přijetí je trvalé bydliště dítěte v naší městské části- Praze 1. Děti jsou při přijímání do MŠ řazeny dle věku od nejstaršího. Dalšími pomocnými kritérii je celodenní docházka a sourozenci v naší škole. Přednost při přijetí mají děti, které dosáhnou pěti let věku do daného kalendářního roku, tj. děti rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. Děti nesplňující některé z daných kritérií mohou být přijaty do MŠ v případě volné kapacity. 5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči zajišťuje dětem předškolního věku vzdělávání, výchovu a podmínky pro zdravý rozvoj a rozvíjení potenciálu dítěte. Jejím posláním je doplňovat výchovu rodinnou a zajistit podmínky pro podnětné prostředí umožňující aktivní přístup k rozvoji a učení. Výchovu v rodině však nenahrazuje. 12

13 Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami jsou ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující a prvotní, a to jak pro zaměstnance pedagogické, tak i provozní. Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tím mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. A proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj osobnostní potenciál, a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobnostním možnostem a potřebám. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný, ale především přirozený. V našem pojetí vychází z myšlenky, že aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu, jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit a získat. Školní vzdělávací program je vytvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání kompetencí. Vycházíme z toho, že se dítě předškolního věku rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkouší. Úkolem pedagogů je postupovat cílevědomě, proces vzdělávání stavět na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává. Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z hlavních vzdělávacích cílů předškolní výchovy z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obecné cíle jsme rozpracovali do cílů průběžných a cílů konkrétních. cíle průběžné - jejichž naplňování probíhá každodenními činnostmi, týkají se práv dítěte, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí, citů, vůle, chování a pěstování morálních a společenských hodnot; tyto cíle není nutné specificky plánovat, protože k nim směřujeme denně. 13

14 cíle konkrétní - je třeba naplňovat konkrétními činnostmi, které plánujeme. Jejich prostřednictvím je realizována základní vzdělávací činnost, jsou součástí každé z pěti oblastí v RVP. Náš vzdělávací program je uplatňován jako integrovaný projekt vzdělávání dětí. Je zpracován tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte, jeho fyzické, psychické i sociální kompetence. Program je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Integrované bloky programu jsou vázány k určitému tématu, který je dětem blízký. V rámci integrovaného tématického bloku je základní téma rozvíjeno do hloubky i do šířky a realizováno na základě prožitkového učení. Prožitkové učení představuje spontánní učení dítěte na základě zkušeností a prožitku, tedy způsob učení, který je pro dítě předškolního věku přirozený a jemu vlastní. Zároveň se jedná o pedagogický styl, při němž pedagog uplatňuje způsob spontánního učení dítěte a zachovává jeho hlavní znaky - spontaneita (vlastní puzení k činnosti), objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání), komunikativnost ( v oblasti verbální i neverbální), prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti (manipulace, experimentování a hra) a smyslové vnímání. Prožitkové učení uplatňujeme také v jeho řízené podobě, kdy učitelka dynamicky zajišťuje rovnováhu mezi řízením činnosti, nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním vznikajících situací. Prožitkové i kooperativní učení hrou a prolínající činnostmi je realizováno ve všech třech školách, vždy se zohledněním příslušné věkové skupiny dětí. Průběžné vzdělávací cíle Specifické vzdělávací cíle: rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému ( v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině, apod.) vytváření prosociálních postojů k druhému ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 14

15 dítěte vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Činnosti a příležitosti vedoucí ke zvládnutí průběžných vzdělávacích cílů: sebeobslužné činnosti situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu sympatizující a příjemné prostředí, vlídné klima, vstřícná a citlivá komunikace činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastního názoru, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání cvičení organizačních schopností hry na téma rodina, přátelství sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování(vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí) sociální a interaktivní hry společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému podpora dětských přátelství hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod. hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi 15

16 kulturní, kultivované a sociálně pohodové prostředí každodenní pozitivní vzory chování příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce příležitost uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají správně, že se mohou chovat neočekávaně, nevkusně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, poučení jak se v takovém případě chovat a jak se chránit příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných, smysluplných a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě přípravy společných zábav a slavností (zvyky, tradice, oslavy, dílničky, sportovní akce, kulturní programy, apod.) Zásady k naplňování průběžných vzdělávacích cílů: poskytovat vhodné vzory chování dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvaly dítě by nemělo opakovaně prožít pocit selhání poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění s dítětem jednat vždy důstojně, nezesměšňovat, neponižovat poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními nezařazovat nezdravé soutěžení dětí jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie nechat děti podílet se na vytvoření pravidel ve skupině být spravedlivý, nezvýhodňovat jen některé dítě nechat děti vytvořit si vlastní úsudek o svém chování poskytovat dostatek příležitostí k nápravě nesprávného jednání nepřehlížet nežádoucí chování dětí neřešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako nespravedlivé Cíle jsou naplňovány v průběhu celé docházky dětí do MŠ, jejich průběžné 16

17 zařazování je zohledněno věkem a specifickými možnostmi dětí. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: 1. Dítě a jeho tělo rozvoj fyzického zdraví a zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city a vůle - rozvoj citový, mravní a sociální 3. Dítě a ten druhý rozvoj estetického vnímání a vyjadřování 4. Dítě a společnost rozvoj poznávacích procesů,poznatků a řeči 5. Dítě a svět rozvoj praktických dovedností a návyků Prostředky vedoucí ke splnění hlavních cílů : 1. Každodenní práce s dětmi + alternativní formy práce s dětmi + zařazování nadstandardních aktivit 2. Vnitřní transformace školy na otevřenější a volnější prostředí pro každodenní život dětí a zvyšování neformálnosti prostředí Dát dětem dostatečný prostor pro samostatnost a spontánnost Učit děti k samostatnosti v rozhodování, pocitu účasti na dění ve třídě, pěstovat u dětí pocit osobní svobody bez zbytečných příkazů a omezení, pěstovat dovednosti a návyky, které pomáhají v orientaci v životě a jejich využití pro řešení různých životních situací Využití nápaditosti a vnitřní invence pro použití a vytváření alternativních pomůcek při práci s dětmi Vytvářet pohodové situace bez stresů, např. při spojování dětí, absenci personálu Vytvářet podmínky pro dostatek pohybu, pobytu venku /ovlivněno stavem ovzduší / 17

18 Zprostředkovat dětem zajímavé, netradiční alternativní činnosti, podporovat jejich zájem všemi možnými prostředky, které vyplynou z dané situace a zainteresují do činnosti co nejvíce dětí Podporovat sebedůvěru dětí, učit je respektovat potřeby druhých V rámci přípravy na školu spolupráce se ZŠ - návštěvy našich bývalých kamarádů, společné akce, besídky, sportovní akce Aplikovat do praxe a ostatním předávat poznatky z PC Zapojovat děti do života společně pečujeme o školní prostředí, účast na akcích výstavy, soutěže, Získávat pro spolupráci rodiče snažit se motivovat je k účasti na společných akcích Podrobněji a promyšleněji zpracovávat pedagogickou diagnostiku Vést individuálně a hlouběji diagnostiku pro děti s odkladem školní docházky Pružnost v zařazování mimořádných aktivit Nenarušovat mimoškolními akcemi a kroužky denní provoz nezatěžovat ostatní děti, neomezovat je Pestrost denních programů, prostřídávání různých typů aktivit Pokračovat v adaptaci dětí cizinců začlenit je do kolektivu ostatních tak, aby došlo k jejich vzájemnému soužití. Naučit se vzájemně přizpůsobit, žít vedle sebe, sžít se vzájemně a tolerovat odlišnosti druhých, nepoukazovat na ně Utváření vnitřních vztahů mezi učitelkou a dítětem dát dětem pocit lásky, jistoty, sounáležitosti a zdravé důležitosti, začlenění v kolektivu - pestrostí aktivních tvořivých činností, individuální péčí Snažit se o užší spolupráci mezi školou a rodinou třídní schůzky a konzultace, společné akce, Dny otevřených dveří, Vánoční a Velikonoční dílničky, slavnosti, besídky Utváření pozitivních vztahů obce a veřejnosti se školou podíl na prezentaci obce, spolupráce s občanskými sdruženími Občanské sdružení při MŠ Národní, Nadace Pražské děti, ZŠ MČ Praha 1, pedagogicko-psychologickou poradnou, terapeutickým centrem, PFUK, FFUK, SPgŠ, a dalšími podporovat sportovní soutěže zařazováním co největšího počtu dětí v soutěžení, pomáhat nejen sportovnímu rozvoji, ale i vnější prezentaci našich dětí, naší školy, městské části Praha 1 Soustavná spolupráce jednotlivých odloučených pracovišť, společná setkání, porady, akce s dětmi, sdílení poznatků, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, připojení ke spolupráci mezi školami i rodiče Občanské sdružení při MŠ Národní 18

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více