Od pohádek k legendám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od pohádek k legendám"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ se zaměřením na ranou péči se sídlem Národní 416/37, Praha ICO : Tel. : ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 2 Od pohádek k legendám Zpracovala: Šárka Matoušková, ředitelka školy a kolektiv MŠ Program byl projednán na pedagogické radě Účinnost od

2 Obsah ŠVP: 1) Identifikační údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 5) Charakteristika vzdělávacího programu 6) Vzdělávací obsah 7) Evaluace a hodnocení školy 2

3 1.Identifikační údaje o mateřské škole Název školy : Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči Sídlo školy : Národní 416/37, Praha 1 PSČ IČO : Zřizovatel : MČ Praha 1, Vodičkova 18 Ředitelka školy: Bc. Šárka Matoušková ová adresa školy: Telefon : Název Školního vzdělávacího programu : Od pohádek k legendám 2.Charakteristika školy Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Národní 416/37, Praha 1 slučuje tři pracoviště. MŠ Národní, MŠ Řásnovka 5 a MŠ Řásnovka 2, Praha 1- celkem 8 tříd, 185 zapsaných dětí. A/ MŠ Národní je umístěna v 1.patře historické budovy paláce Platýz. Nachází se v centru hlavního města. Majitelem budovy je Magistrát Hl. m. Prahy. Škola byla otevřena v roce 1950, prošla etapově několika rekonstrukcemi a modernizací. Stávající prostory tříd a účelových místností jídelna, sál, kuchyň, splňují požadavky a normy k provozu MŠ. Školní hřiště je v dostupnosti 10 minut se zázemím ve Františkánské zahradě vybavené průlezkami, pískovištěm, hracím a sportovním náčiním. Škola má 4 třídy, zapsáno je 100 dětí, 25 dětí ve třídě. B/ MŠ Řásnovka 5 se nachází vedle Anežského kláštera. Její součástí je velká zahrada. Budova je majetkem MČ Praha 1. Škola byla otevřena v roce V roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí včetně zahrady ( v r.2002 byla škola zasažena povodněmi ). Celá MŠ Řásnovka včetně vybavení je nadstandardní. Jsou zde 2 třídy, zapsáno 50 dětí, vždy 25 ve třídě. 3

4 C/ MŠ Řásnovka 2 byla ke škole připojena k rozhodnutím Rady zastupitelstva MČ Praha 1. Škola ( dříve jesle ) sídlí v budově MČ Praha 1. V roce 2010 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Do konce roku 2012 byla ve správě Střediska sociálních služeb MČ Praha 1. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem mladším 3 let, zohledňuje jejich individuální a specifické potřeby, umožňuje individuální adaptační režim. Kapacita školy je 35 dětí, děti jsou rozděleny do tříd po 15 a 20 dětech. Budova je po rozsáhlé rekonstrukci, s velkými prostornými třídami, zázemím a rozlehlou zahradou. 3.Podmínky vzdělávání MATERIÁLNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Mateřská škola má kapacitu 185 dětí. V MŠ Národní jsou 4 třídy, kapacita 100 dětí. V MŠ Řásnovka 5 jsou 2 třídy, kapacita školy 50 dětí. MŠ Řásnovka 2 je dvoutřídní s kapacitou 35 dětí. Mateřské školy Řásnovka 5 a Řásnovka 2 mají zahrady, které jsou určeny pouze pro pobyt dětí MŠ. Zahrady jsou vybaveny zahradními prvky, odpovídají všem bezpečnostním i hygienickým požadavkům. Děti si mohou hrát v pískovištích, jezdit na koloběžkách, sportovat. V teplých měsících je k dispozici mlhovitě. Mateřská škola Národní využívá ke hře dětí hrací dvůr v traktu Františkánské zahrady s hygienickým zázemím, vnitřním herním prostorem a vybavením pro hru dětí. Mateřské školy mají vlastní školní jídelny, které zajišťují celodenní stravu, svačiny a obědy. Při skladbě jídelníčku respektujeme kritéria potravinového koše platné normy. Kuchyně jsou dobře vybavené, zařízení splňují hygienické požadavky. MŠ Řásnovka 2 splňuje přísné hygienické požadavky stanovené pro specifickou věkovou skupinu dětí. Interiéry tříd jsou na dobré úrovni - odpovídají požadavkům dnešní doby. Prostředí tříd působí útulně a je přizpůsobeno pro pobyt předškolních dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostačující. Děti se samy svými výtvarnými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou vystavovány v šatnách a dalších prostorách škol. Prostory MŠ Řásnovka 2 denní místnosti i hygienické zázemí - jsou přizpůsobeny pobytu dětí mladších 3 let. 4

5 Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. PSYCHOHYGIENA, ŽIVOTOSPRÁVA A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Životospráva dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak správnému stravování v MŠ Řásnovka 2 je skladba jídelníčku, suroviny i zpracování podřízeno přísným hygienickým normám, je pravidelně sledován spotřební koš Psychohygiena Dodržujeme pravidelný denní režim, který je flexibilní, umožňuje činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (2 hod. dopoledne) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší (inverze) či povětrnostní podmínky (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr ) děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ (využití tělocvičen) odpočinkový čas je přizpůsoben věku dětí jednotlivých tříd, dětem je dle individuálních potřeb umožněn odpočinek a relaxace i během dne zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, napomáhají v jejich uspokojování pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně dle věku a možností jednotlivých dětí, je vytvořen prostor pro možnost relaxace nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační program zohledňující specifické potřeby dětí této věkové kategorie. 5

6 Psychosociální podmínky všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové podmínky, aby se děti cítily spokojené, jisté a bezpečné všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani zvýhodňován osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny péče o děti je podporující a sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vztah důvěry a spolupráce převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme nebojácnost, samostatnost a sebedůvěru dítěte v dětech rozvíjíme citlivost na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby se ve třídách vytvořily dobré kolektivy kamarádů pedagogové věnují vztahům ve třídě velkou pozornost, vztahy dětí ovlivňují prosociálně, dbají na prevenci šikany. ORGANIZAČNÍ CHOD MŠ Uspořádání dne v MŠ vychází z analýzy podmínek vzdělávání týkající se organizačního chodu. Do denního řádu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní aktivity. Činnosti spontánní i řízené se doplňují a jsou v rovnováze. Plánování naší práce vychází z potřeb a zájmu dětí. Snažíme o promyšlenou organizaci dne a jistou pravidelnost vytvářející základ pro žádoucí životní styl. Snažíme se dodržovat tato základní pravidla: - respektování vývojových a věkových zvláštností dětí předškolního věku - poskytování dostatečného prostoru pro individuální rozvoj - poskytování dostatečného prostoru pro rozmanité činnosti, zejména hru - poskytování dostatečného prostoru pro rozvíjení komunikace, spolupráce a vzájemných vztahů Kritéria organizačního zajištění chodu mateřské školy vyplývající z RVP PV jsou vyhovující. V MŠ Řásnovka 2 je dán velký důraz na hru, která prolíná celým denním režimem, a to ve vnitřních i venkovních prostorách. Souběžně s hrou jsou plánovány řízené i spontánní činnosti, vždy respektující věk, individuální 6

7 možnosti dětí a jejich zájem. Organizace chodu škol je rozpracována ve Školním řádu, Organizačním řádu a Provozním řádu školy. Provozní doba mateřských škol je od do hodin. ORGANIZACE DNE V MŠ : scházení dětí, hry, činnosti dle volby dětí tělovýchovné ranní činnosti, hygiena svačina, hygiena řízené či spontánní činnosti ve třídě nebo v rámci PV pobyt venku oběd hygiena, příprava na odpočinek odpočinek, náhradní aktivity pro předškoláky vstávání, pohybová chvilka, hygiena, svačina odpolední spontánní činnosti, nadstandardní aktivity, při vhodném počasí pobyt na školní zahradě MŠ Řásnovka 5 a MŠ Řásnovka 2 MŠ Řásnovka 2 má svůj Režim dne přizpůsoben věku a potřebám dětí. POBYT VENKU: Pobyt venku je podřízen stavu ovzduší, který je každý den sledován. Informace o stavu ovzduší se čerpají z aktuálních denních zpráv. Cílené vycházky z důvodu bezpečnosti zajišťují vždy dvě učitelky. Na školní zahradě musí být zajištěn dohled nad dětmi ve všech prostorách. V MŠ Řásnovka 2 jsou s dětmi na školní zahradě vždy 2 učitelky s 1 provozní pracovnicí. Dětem jsou průběžně opakována pravidla bezpečnosti a děti jsou vedeny k respektování pravidel silničního provozu i řízení se pokyny učitelky ( chůze v útvaru po chodníku, zastavit před přechodem, učitelka určí místo, kde se zastaví první dvojice, děti přechází mezi učitelkami, které stojí proti sobě na přechodu a terčíkem zastavují případně projíždějící auta ), bezpečnostní reflexní vesty z důvodu pravidla BÝT VIDĚN má každá třída k dispozici v příslušném počtu. NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI PRO DĚTI (MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5): 7

8 - výuka anglického jazyka - kroužek keramiky - taneční kroužek - výuka hry na zobcovou flétnu - dramatický kroužek Tyto kroužky jsou zařazeny v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly vzdělávací program školy. Jsou vedeny externími odbornými lektory. Keramiku zajišťuje p.učitelka Váňová v keramické dílně v ZŠ Uhelný trh. V MŠ Řásnovka 2 nadstandardní aktivity neprobíhají vzhledem k věku dětí. PROJEKTY, PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ INTEGROVANÉ BLOKY - MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5 - BEZPEČNÁ ŠKOLKA pásmo programů ve spolupráci s MP Prahy 1 - Dobrý start ve spolupráci se ZŠ Truhlářská - Veselá škola ve spolupráci se ZŠ Curieových - Děti dětem Malí muzikanti ve spolupráci se ZUŠ U Půjčovny, P 1 - Předškoláček ve spolupráci se ZŠ Uhelný trh, ZŠ Vojtěšská a ZŠ Vodičkova - Nadace Pražské děti interaktivní hudební pořady - Podpora čtenářské gramotnosti spolupráce s MK Školská, Praha 1 - Programy NG hl.m.prahy výstavy a dílny ŘÍZENÍ MŠ Ve škole je vytvořena funkční organizační struktura. Vedení školy je složeno z ředitelky školy, statutární zástupkyně a zástupkyň odloučených pracovišť. Pracovní povinnosti všech zaměstnanců jsou vymezeny a určeny v pracovních náplních, zde je dán rozsah kompetencí. V případě nedodržení pracovních povinností je sjednána náprava a opatření. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i vně MŠ ( nástěnky, webové stránky, konzultační hodiny, porady a schůzky ). Ředitelka dbá na to, aby koncepce a vzdělávací program mateřské školy byly věcí všech zúčastněných a na jejich tvorbě se všichni podíleli, pravidelně je vyhodnocována práce pedagogických a provozních pracovníků ( viz evaluační systém MŠ). Hlavní úlohou ředitelky je motivovat a aktivizovat své spolupracovníky, vést je k účasti, spolupodílení se, předávání příkladů dobré praxe, průběžnému vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Je vybudován tým, který účinně pracuje na společných úkolech, a to napříč organizací. Úzká spolupráce je realizována mezi všemi třemi budovami. 8

9 Hlavním principem, který se uplatňuje při řízení MŠ je naslouchat druhým a přesvědčit je o správnosti svých argumentů. Ředitelka vede jednání se zástupci rodičů, obce, pracuje týmově. MŠ spolupracuje s dalšími partnery a subjekty : ZUŠ, ZŠ, PFUK, FFUK, PPP, Logopedickou poradnou. Podílí se na společenském životě v obci. Také ze strany okolí zřizovatele, ostatních institucí, obyvatel, je viditelný zájem podílet se na životě školy a spolupracovat. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Provoz mateřských škol zajišťuje 17 pedagogických pracovnic, 13 splňuje odborné kvalifikační předpoklady, 1 pracovnice má zdravotnické vzdělání ( MŠ Řásnovka 2 ), 2 si doplňují odbornou kvalifikaci studiem pedagogické školy. 1 pracovnice započne studium v září V mateřské škole je kladen důraz na chování a vystupování všech zaměstnanců, kteří vyrovnaností své osobnosti pozitivně působí na své okolí. Nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci všech zaměstnanců. Pedagogům je dán prostor pro jejich práci a další sebevzdělávání. Ke své práci se snažíme zaujímat kritický postoj. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROZNÍCH PORAD Plánování rad pedagogických pracovníků je sestaven ve frekvenci školního roku 4 x vzhledem k evaluaci a dalším vzdělávacím programům. Pedagogické rady probíhají za účasti všech pedagogů 3 škol, malé operativní porady probíhají na půdě jednotlivých škol. Každý měsíc se schází vedení školy ve složení ředitelka a zástupkyně jednotlivých budov. Písemný zápis z porad provádí pověřená pracovnice. Provozní porady jsou plánovány 2x ročně. V případě nutnosti je svolána operativní porada provozních zaměstnanců. SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery, na vztazích s nimi nám velice záleží. Snažíme se o vstřícnou a otevřenou komunikaci a o vytváření prostředí, ve kterém se rodiče mohou informovat o prospívání dítěte, konzultovat své názory na výchovu a vzdělávání pravidelné a zveřejněné konzultační hodiny 9

10 s ředitelkou na budovách MŠ Řásnovka 2 a Řásnovka 5, konzultace s učitelkami jsou možné po domluvě osobní či telefonem. Pro navazování spolupráce a vstřícných vztahů uskutečňuje naše mateřská škola setkání s rodiči : Třídní schůzky při zahájení nového školního roku Pololetní třídní schůzky, konzultace Dny otevřených dveří pro nové žáčky Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí Schůzka pro rodiče dětí postupujících do vyšších ročníků ( Řásnovka 2 ) Vánoční dílničky a besídky Velikonoční dílničky Zahradní a školní slavnosti spolupráce s Občanským sdružením při MŠ Národní výstavy dětských prací pro rodiče Učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči a poskytují jim informace o dítěti a dění v MŠ. Upozorňují také rodiče na problémy dítěte se školní zralostí a zprostředkovávají kontakt s odborníky odbornou poradenskou péči. Při zjištěných problémech dítěte konzultují s rodiči společný či individuální přístup. V roce 2012 bylo založeno Sdružení rodičů, které se školou úzce spolupracuje. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Požadavek na vzdělávání dětí se speciálními vzděláváními potřebami ředitelka neobdržela. Individuálně přistupujeme k dětem s mimořádným nadáním, v případě zjištění je třídní učitelkou vypracován individuální plán na podporu a rozvoj rozšířenou nabídkou různorodých aktivit. PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogické pracovnice MŠ, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím 10

11 pověřené osobě. Pedagogická pracovnice odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: a) dvaceti smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí starších tří let b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti od dvou do tří let Interním předpisem je stanoven požadavek 2 pedagogů při vycházce mimo objekt školy. V MŠ Řásnovka 2 bezpečnost dětí na školní zahradě zajišťují vždy 2 pedagogické pracovnice na 1 skupinu dětí Ředitelka určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (např. paní školnici, uklízečku ). Pedagogická pracovnice předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte Dohoda o vyzvedávání. V době realizace kroužků a nadstandardních činností zodpovídá za bezpečnost dětí, které se této činnosti účastní, vždy vedoucí tohoto kroužku a to od doby jejich převzetí do doby předání učitelce. Děti v naší MŠ jsou pojištěny proti úrazu u České pojišťovny. V případě úrazu dítěte obdrží rodiče od ředitelky MŠ vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na úrazy spojené s pobytem dítěte v MŠ. Úraz je vždy zaznamenán v Knize úrazů, v případě následné léčby je událost nahlášena ČŠI. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu a ochranu zdraví (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů). Budova MŠ Řásnovka 5 je z důvodů zajištění bezpečnosti dětí zamykána, rodiče pro vstup do budovy používají videotelefony, škola je zabezpečena kamerovým systémem. MŠ Národní Platýz je střežen bezpečnostní agenturou nepřetržitě /zajišťuje správní firma TCP/. Vstup přímo do tříd je zabezpečen novým bezpečnostním zařízením videotelefonem s dálkovým ovládáním dveří, MŠ Řásnovka 2 je vybavena novými videotelefony také s dálkovým ovládáním dveří. Zástupce dítěte je povinen dohlédnout na to, aby dítě nenosilo do MŠ předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost dítěte nebo ostatních osob. 4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Celková kapacita školy je 185 dětí. Charakteristika tříd MŠ Národní : 11

12 Škola je čtyřtřídní, uspořádání je homogenní. První třída U Krtečka je určena pro děti nejmladší /zpravidla od 3 do 4 let/ Druhá třída U Kočičky pro děti ve věku 4 až 5 let Třetí třída - U Pejska děti ve věku 4,5 až 5,5 let Čtvrtá třída- U Lišky je navštěvována pouze nejstaršími dětmi předškolního věku, včetně dětí s odkladem školní docházky. Kapacita školy je 100 dětí. Charakteristika tříd MŠ Řásnovka 5 : První třída U Řásničky je třídou smíšenou děti ve věku 3 až 4,5 let Druhá třída U víly Anežky je třídou smíšenou děti ve věku 4,5 až 6 let a děti s odkladem školní docházky Kapacita školy je 50 dětí. Charakteristika tříd MŠ Řásnovka 2 : První třída Berušky - děti ve věku 2 roky Druhá třída Broučci - děti ve věku 2-2, 5 roku Kapacita školy je 35 dětí. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Do mateřské školy se přijímají děti smyslově i tělesně zdravé. Do MŠ Národní a Řásnovka 5 zpravidla ve věku od 3 let. Do MŠ Řásnovka 2 se přijímají děti mladší 3 let. Podmínkou zřizovatele pro přijetí je trvalé bydliště dítěte v naší městské části- Praze 1. Děti jsou při přijímání do MŠ řazeny dle věku od nejstaršího. Dalšími pomocnými kritérii je celodenní docházka a sourozenci v naší škole. Přednost při přijetí mají děti, které dosáhnou pěti let věku do daného kalendářního roku, tj. děti rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. Děti nesplňující některé z daných kritérií mohou být přijaty do MŠ v případě volné kapacity. 5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči zajišťuje dětem předškolního věku vzdělávání, výchovu a podmínky pro zdravý rozvoj a rozvíjení potenciálu dítěte. Jejím posláním je doplňovat výchovu rodinnou a zajistit podmínky pro podnětné prostředí umožňující aktivní přístup k rozvoji a učení. Výchovu v rodině však nenahrazuje. 12

13 Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami jsou ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující a prvotní, a to jak pro zaměstnance pedagogické, tak i provozní. Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tím mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. A proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj osobnostní potenciál, a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi (schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobnostním možnostem a potřebám. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný, ale především přirozený. V našem pojetí vychází z myšlenky, že aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu, jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit a získat. Školní vzdělávací program je vytvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání kompetencí. Vycházíme z toho, že se dítě předškolního věku rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkouší. Úkolem pedagogů je postupovat cílevědomě, proces vzdělávání stavět na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává. Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z hlavních vzdělávacích cílů předškolní výchovy z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obecné cíle jsme rozpracovali do cílů průběžných a cílů konkrétních. cíle průběžné - jejichž naplňování probíhá každodenními činnostmi, týkají se práv dítěte, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí, citů, vůle, chování a pěstování morálních a společenských hodnot; tyto cíle není nutné specificky plánovat, protože k nim směřujeme denně. 13

14 cíle konkrétní - je třeba naplňovat konkrétními činnostmi, které plánujeme. Jejich prostřednictvím je realizována základní vzdělávací činnost, jsou součástí každé z pěti oblastí v RVP. Náš vzdělávací program je uplatňován jako integrovaný projekt vzdělávání dětí. Je zpracován tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte, jeho fyzické, psychické i sociální kompetence. Program je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Integrované bloky programu jsou vázány k určitému tématu, který je dětem blízký. V rámci integrovaného tématického bloku je základní téma rozvíjeno do hloubky i do šířky a realizováno na základě prožitkového učení. Prožitkové učení představuje spontánní učení dítěte na základě zkušeností a prožitku, tedy způsob učení, který je pro dítě předškolního věku přirozený a jemu vlastní. Zároveň se jedná o pedagogický styl, při němž pedagog uplatňuje způsob spontánního učení dítěte a zachovává jeho hlavní znaky - spontaneita (vlastní puzení k činnosti), objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání), komunikativnost ( v oblasti verbální i neverbální), prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti (manipulace, experimentování a hra) a smyslové vnímání. Prožitkové učení uplatňujeme také v jeho řízené podobě, kdy učitelka dynamicky zajišťuje rovnováhu mezi řízením činnosti, nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním vznikajících situací. Prožitkové i kooperativní učení hrou a prolínající činnostmi je realizováno ve všech třech školách, vždy se zohledněním příslušné věkové skupiny dětí. Průběžné vzdělávací cíle Specifické vzdělávací cíle: rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému ( v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině, apod.) vytváření prosociálních postojů k druhému ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 14

15 dítěte vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Činnosti a příležitosti vedoucí ke zvládnutí průběžných vzdělávacích cílů: sebeobslužné činnosti situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu sympatizující a příjemné prostředí, vlídné klima, vstřícná a citlivá komunikace činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastního názoru, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání cvičení organizačních schopností hry na téma rodina, přátelství sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování(vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí) sociální a interaktivní hry společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému podpora dětských přátelství hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod. hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi 15

16 kulturní, kultivované a sociálně pohodové prostředí každodenní pozitivní vzory chování příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce příležitost uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají správně, že se mohou chovat neočekávaně, nevkusně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, poučení jak se v takovém případě chovat a jak se chránit příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných, smysluplných a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě přípravy společných zábav a slavností (zvyky, tradice, oslavy, dílničky, sportovní akce, kulturní programy, apod.) Zásady k naplňování průběžných vzdělávacích cílů: poskytovat vhodné vzory chování dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvaly dítě by nemělo opakovaně prožít pocit selhání poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění s dítětem jednat vždy důstojně, nezesměšňovat, neponižovat poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními nezařazovat nezdravé soutěžení dětí jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie nechat děti podílet se na vytvoření pravidel ve skupině být spravedlivý, nezvýhodňovat jen některé dítě nechat děti vytvořit si vlastní úsudek o svém chování poskytovat dostatek příležitostí k nápravě nesprávného jednání nepřehlížet nežádoucí chování dětí neřešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako nespravedlivé Cíle jsou naplňovány v průběhu celé docházky dětí do MŠ, jejich průběžné 16

17 zařazování je zohledněno věkem a specifickými možnostmi dětí. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: 1. Dítě a jeho tělo rozvoj fyzického zdraví a zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city a vůle - rozvoj citový, mravní a sociální 3. Dítě a ten druhý rozvoj estetického vnímání a vyjadřování 4. Dítě a společnost rozvoj poznávacích procesů,poznatků a řeči 5. Dítě a svět rozvoj praktických dovedností a návyků Prostředky vedoucí ke splnění hlavních cílů : 1. Každodenní práce s dětmi + alternativní formy práce s dětmi + zařazování nadstandardních aktivit 2. Vnitřní transformace školy na otevřenější a volnější prostředí pro každodenní život dětí a zvyšování neformálnosti prostředí Dát dětem dostatečný prostor pro samostatnost a spontánnost Učit děti k samostatnosti v rozhodování, pocitu účasti na dění ve třídě, pěstovat u dětí pocit osobní svobody bez zbytečných příkazů a omezení, pěstovat dovednosti a návyky, které pomáhají v orientaci v životě a jejich využití pro řešení různých životních situací Využití nápaditosti a vnitřní invence pro použití a vytváření alternativních pomůcek při práci s dětmi Vytvářet pohodové situace bez stresů, např. při spojování dětí, absenci personálu Vytvářet podmínky pro dostatek pohybu, pobytu venku /ovlivněno stavem ovzduší / 17

18 Zprostředkovat dětem zajímavé, netradiční alternativní činnosti, podporovat jejich zájem všemi možnými prostředky, které vyplynou z dané situace a zainteresují do činnosti co nejvíce dětí Podporovat sebedůvěru dětí, učit je respektovat potřeby druhých V rámci přípravy na školu spolupráce se ZŠ - návštěvy našich bývalých kamarádů, společné akce, besídky, sportovní akce Aplikovat do praxe a ostatním předávat poznatky z PC Zapojovat děti do života společně pečujeme o školní prostředí, účast na akcích výstavy, soutěže, Získávat pro spolupráci rodiče snažit se motivovat je k účasti na společných akcích Podrobněji a promyšleněji zpracovávat pedagogickou diagnostiku Vést individuálně a hlouběji diagnostiku pro děti s odkladem školní docházky Pružnost v zařazování mimořádných aktivit Nenarušovat mimoškolními akcemi a kroužky denní provoz nezatěžovat ostatní děti, neomezovat je Pestrost denních programů, prostřídávání různých typů aktivit Pokračovat v adaptaci dětí cizinců začlenit je do kolektivu ostatních tak, aby došlo k jejich vzájemnému soužití. Naučit se vzájemně přizpůsobit, žít vedle sebe, sžít se vzájemně a tolerovat odlišnosti druhých, nepoukazovat na ně Utváření vnitřních vztahů mezi učitelkou a dítětem dát dětem pocit lásky, jistoty, sounáležitosti a zdravé důležitosti, začlenění v kolektivu - pestrostí aktivních tvořivých činností, individuální péčí Snažit se o užší spolupráci mezi školou a rodinou třídní schůzky a konzultace, společné akce, Dny otevřených dveří, Vánoční a Velikonoční dílničky, slavnosti, besídky Utváření pozitivních vztahů obce a veřejnosti se školou podíl na prezentaci obce, spolupráce s občanskými sdruženími Občanské sdružení při MŠ Národní, Nadace Pražské děti, ZŠ MČ Praha 1, pedagogicko-psychologickou poradnou, terapeutickým centrem, PFUK, FFUK, SPgŠ, a dalšími podporovat sportovní soutěže zařazováním co největšího počtu dětí v soutěžení, pomáhat nejen sportovnímu rozvoji, ale i vnější prezentaci našich dětí, naší školy, městské části Praha 1 Soustavná spolupráce jednotlivých odloučených pracovišť, společná setkání, porady, akce s dětmi, sdílení poznatků, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, připojení ke spolupráci mezi školami i rodiče Občanské sdružení při MŠ Národní 18

19 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Plánovaní vzdělávacích činností dětí je vázáno k integrovaným tématickým blokům. Jejich smysl vidíme v tom, že jsou děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají. Jen tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Integrované bloky plánujeme tak, aby byly vázány k určitému tématu, který je obsahově blízký ročnímu období, ale zároveň vychází z prostředí, ve kterém děti žijí. Integrované bloky Podzim: Pedagogický záměr: - vést děti k potřebě pravidelného pohybu cvičením, zdokonalovat pohybové schopnosti dítěte - rozvíjet a posilovat smyslové vnímání dítěte, hrubou i jemnou motoriku - rozvíjet vyjadřovací schopnosti,výslovnost, myšlení dítěte, a to i estetickými činnostmi - náměty z podzimní přírody - navozovat radostné pocity dítěte z prožívání jednotlivých činností v MŠ - adaptace v MŠ, vytváření vztahů k novým kamarádům - rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství, vzájemného kamarádství, posilovat prosociální chování dětí, zaujímat vlastní postoje k situacím - stanovení si pravidel chování dětí ve třídě, adaptační programy - utvářet a posilovat vztah dítěte ke krásám podzimní přírody a prostředí domova, školy a jejího okolí, lokality Praha 1 - probouzet úctu k rodině, rodičům, pracovníkům školy - pověřovat děti samostatnými úkoly i úkoly podporující spolupráci s ostatními Podtéma : září říjen listopad : MŠ Národní- mladší děti - Hurá, školka volá - Podzim maluje - Draku, vyleť výš MŠ Národní starší děti - Naše škola v srdci Prahy 19

20 - Pražský hrad, sídlo králů - Vyšehrad Barvy podzimu MŠ Řásnovka 5 - Vodník Řásnička nás vítá v mateřské škole - Padá lístek za lístkem - Slunce málo hřeje, vítr se směje MŠ Řásnovka 2 - Podzimní plody - Lesní zvířátka - Barvy, barvičky Naše škola v srdci Prahy Hurá, školka volá Vodník Řásnička nás vítá Podzimní plody Vzdělávací cíle: Vzdělávací nabídka: 1. Dítě a jeho tělo - uvědomění si vlastního těla -chůze a běh s vyhýbáním,změna rytmu - rozvoj pohybových činností a -chůze a běh s orientací v prostoru, zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jemné - překračování a jednoduchý seskok, poskoky motoriky -kruh, pohyb v kruhu, vázaný kruh -lezení v podporu dřepmo,po zvýšené a nakloněné ploše v MŠ, pobyzy venku -vyhazování míče určeným směrem -rozvoj hmatového a chuťového vnímání hry, ochutnávky -vyhledávání návyků zdravého životního stylu - jídlo a pohyb - průběžně -manipulace s příborem - stolování -posilování všech svalových oblastí - průběžně - seznámit se s lidským tělem, funkcemi, prevencí a ochraně před úrazy a nemocí - vycházky do okolí MŠ, seznámení 2. Dítě a jeho psychika -rozvoj řečových schopností -rozvoj mluveného projevu-správné jazykových dovedností receptivních výslovnosti,dýchání při řeči -průběžně, činnosti /vnímání,naslouchání/ i produktivních -sledování, vnímání a reprodukce děje pohádky /vytváření pojmů,mluvního projevu, -poznávání opačného významu slov hry se slovy vyjadřování/ -zkoumání vlastností předmětů a -rozvoj tvořivosti /tvořivého myšlení, materiálů hry, manipulace, pokusy řešení problémů,tvoř.sebevyjádření/ -barvy v denním životě hry a činnosti -rozlišování časových vztahů-denní doby, průběžně 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více