SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ"

Transkript

1 SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 1) Budoucí strana prodávající: a Bytové družstvo RADOUČ PARK IČ: , DIČ: CZ Sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 858 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: /5500, variabilní symbol: Zastoupené: Ing. Petrem Horáčkem, předsedou představenstva, a Martinem Chládkem, místopředsedou představenstva (dále též jen prodávající nebo Družstvo ) 2) Budoucí strana kupující: R.Č.: Bytem: (dále též jen kupující ) Preambule Prodávající provádí výstavbu obytného komplexu RADOUČ PARK II, jehož součástí je mj. sekce B, která bude samostatnou budovou zahrnující obytnou část a část s garážovými stáními (dále též jen Bytový dům ). Výstavba Bytového domu a příslušné technické infrastruktury včetně venkovních parkovacích stání probíhá na pozemcích v k.ú. a obci Mladá Boleslav, a to na parcele p.č.st a dále na pozemcích p.č. 608/255, 608/257, 608/245, 608/256, 1983/4, 608/8 a 608/179. Článek 1 Smluvní strany se tímto zavazují, že v níže sjednaných termínech a za níže sjednaných podmínek uzavřou budoucí kupní smlouvu, podle níž prodávající úplatně převede na kupujícího níže označenou jednotku zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Bytového domu a podíl na společných částech nemovité věci, to vše v souladu se z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dále ideální spoluvlastnické podíly na pozemcích funkčně souvisejících s provozem a správou domu a s užíváním jednotek (dále též jen Kupní smlouva ). Znění Kupní smlouvy je uvedeno v Článku 2 této smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že chybějící údaje budou do Kupní smlouvy doplněny v souladu s ustanovením Článku 4 této smlouvy o smlouvě budoucí. Článek 2 Znění Kupní smlouvy Znění Kupní smlouvy v části, která bude následovat bezprostředně po názvu Kupní smlouvy a po označení smluvních stran, bude následující: I. Předmět smlouvy nemovi- Předmětem koupě a prodeje dle této Smlouvy jsou následující nemovité věci a podíly na tých věcech v k. ú. Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav: A) Jednotka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, přičemž tato jednotka zahrnuje: 1

2 1) Byt č. 0000/.., o výměře podlahové plochy 0,00 m 2, v... nadzemním podlaží domu č.p. 0000, v ul. 17. listopadu, Mladá Boleslav, část obce Mladá Boleslav II, postaveného na pozemku p.č.st. 7245, a to včetně vybavení níže uvedeného. Popis bytu: K výlučnému užívání spolu se shora popsaným bytem jsou určeny tyto společné části domu: Lodžie přiléhající k bytu o výměře 16,09 m 2 Garážové stání č.... v 1. nadzemním podlaží domu Vybavení bytu je následující: - povrchové úpravy stěn: mezibytové panelové stěny opatřeny předstěnou ze sádrokartonu s tepelnou a protihlukovou izolací, bílá malba; ostatní stěny: tenkovrstvá štuková omítka (panelové stěny) nebo dvouvrstvá štuková omítka (zděné stěny), bílá malba, kromě obkládaných částí stěn; - povrchové úpravy stropů: tenkovrstvá štuková omítka, bílá malba; - obklady: koupelna - keramický obklad stěn do výšky 2,0 m, WC - keramický obklad stěn do výšky 1,5 m; - podlahové krytiny: předsíň, koupelna, WC - keramická dlažba (v předsíni s keramickým soklíkem); ostatní místnosti - plovoucí podlaha laminátová s rohovými lištami; - dveře: vchodové dveře - plné, laminované, protipožární, ocelové zárubně, bezpečnostní kování; vnitřní dveře - foliované plné a prosklené, obložkové foliované zárubně, rozetové kování; - parapety vnitřní - plastové bílé; - zařizovací předměty: koupelna - vana akrylátová bílá, umyvadlo keramické bílé, vodovodní baterie jednopákové - umyvadlová stojánková, vanová nástěnná; WC - závěsné keramické bílé; - vývody EI, ZI, VZT: v koupelně pro připojení pračky; v kuch. koutu pro připojení dřezu, myčky, el. sporáku (380 V), digestoře a osvětlení kuchyňské linky; - osvětlení: předsíň, koupelna, WC - stropní svítidla žárovková; obytné místnosti - vývody pro nástěnná a stropní svítidla ; vypínače a zásuvky - plastové, bílé; - topná tělesa - desková, bílá + ventil s termostatickou hlavicí; v koupelně žebříčkové topné těleso, bílé; - ventilátory se zpětnou klapkou a odtahem do instalační šachty (koupelna, WC); - samostatný kalorimetr, samostatné vodoměry pro studenou vodu a TUV, příprava pro samostatný elektroměr; - vnitřní rozvody: vytápění - bytové rozvody od rozdělovače k jednotlivým tělesům z plasto-vých vícevrstvých trubek; studená voda a teplá užitková voda, odpady (rozvody od zaústění do stoupaček k zařizovacím předmětům); elektro - silnoproud (rozvod z bytových rozvodnic včetně jističe); elektro - slaboproud (datové rozvody a rozvod TV signálu /STA/ se zásuvkou v každé obytné místnosti; rozvod JTS /pevná telefonní linka/ s jednou zásuvkou v obývacím pokoji; domácí telefon se zvonkem a elektrickým vrátným); - sklepní kóje z ocelového pletiva v ocelových rámech, ochranný nátěr. Další vybavení bytu je popsáno v příloze č. k této Smlouvě, která je její nedílnou součástí. Kupující prohlašuje, že byl před uzavřením této Smlouvy řádně seznámen s kvalitativním rozsahem a provedením shora uvedeného vybavení bytu. 2) Ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 0000, a to 0000/00000, tj. 0,00%. Společnými částmi domu jsou: - železobetonové základy včetně vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti; - svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové stěny domu; 2

3 - plášť budovy (fasáda) - kontaktní zateplovací systém + minerální vata, vnější okenní parapety z hliníkového plechu; - střecha z dřevěných sbíjených vazníků, dvouplášťová, větraná, s vnitřními svody; klempířské konstrukce z titanzinku, nebo poplastovaného plechu; - lodžie (podlahy - keramická dlažba, zábradlí - titanzinkové profily s výplní, vnější zasklení - plastovo hliníkové sestavy s posuvnými okny); - vstup do domu (podlaha betonová zámková dlažba, zapuštěná rohož s kovovým rámem, zvonkové tablo s domácím telefonem a elektrickým vrátným, zářivková svítidla); - vstupní hala (podlaha - keramická dlažba se soklíkem, žárovková stropní svítidla rozsvěcená pohybovými čidly, kovové listovní schránky); - prostor garážových stání (sjízdné podlahy - zámková dlažba; strop zateplený polystyrenem s tenkovrstvou omítkou, stěny - pohledový beton, skleněné pásy v hliníkových rámech, zářivková svítidla rozsvěcená pohybovými čidly); - chodby, schodiště, podesty, mezipodesty (podlahy z keramické dlažby se soklíkem, zábradlí s dřevěnými madly, stropní a nástěnná svítidla); - 2 x výtahová šachta, 2 x osobní výtah se strojovnou umístěnou v šachtě; - technická místnost (sklad) v 1. NP; - domovní výměníková stanice včetně technologie v 1. NP; - centrální výměníková stanice včetně technologie v 1. NP; - úklidová místnost v 2. NP včetně vybavení (výlevka, vodovodní baterie, žárovkové stropní svítidlo); - místnost elektro v 2. NP; - terasa v 2. NP, vybudována jako pochůzné zastřešení prostoru garážových stání; - vchodové dveře (bezpečnostní kování, elektrický zámek); - dveře včetně zárubní ve společných prostorách (přímo přístupné jen ze společných prostor); - vstupní dveře na lodžie - jednokřídlé, plastové, s izolačním dvojsklem; - okna: u lodžií - plastová s izolačním dvojsklem, vnější rohové zasklení lodžií - plastovo hliníkové sestavy s posuvnými okny; ostatní okna - plastová s izolačním dvojsklem; - vnitřní omítky ve společných prostorách; - osvětlovací tělesa ve společných prostorách; - měřidla spotřeby: elektro (centrální měření spotřeby pro společné prostory); teplo (centrální měření dodávky tepla z centrálního výměníku pro ÚT a ohřev TUV); voda (centrální měření spotřeby vody, centrální měření spotřeby vody pro přípravu TUV); - páteřní rozvody vody, kanalizace, tepla (včetně přípojek k bytovým rozdělovačům), elektřiny, stoupačky rozvodu vody, odpady a svody v instalačních šachtách; - vnitřní rozvody a instalace ve společných prostorách; - přístřešek pro kontejnery na domovní odpad; - vodovodní přípojka, kanalizační přípojka. Ze společných částí domu jsou k výlučnému užívání jednotlivých vlastníků bytů určeny: a) lodžie, přičemž vlastník shora uvedeného bytu má právo výlučně užívat lodžii přímo přístupnou z tohoto bytu; b) garážová stání č v 1. nadzemním podlaží domu. 3) Ideální spoluvlastnický podíl na stavební parcele, na které je předmětný dům postaven, tj. p.č. st. 7245, zastavěná plocha, o výměře 431 m 2, v rozsahu shodném se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu uvedeným shora pod bodem 2). B) Ideální spoluvlastnický podíl na pozemku - pozemkové parcele p.č. 608/000,..., o výměře m 2, která tvoří pozemek pod prostorem garážových stání a která je pozemkem funkčně souvisejícím s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, přičemž převáděný spoluvlastnický podíl na tomto pozemku je shodný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu uvedeným shora pod bodem A) 2). C) Ideální spoluvlastnický podíl na pozemcích - pozemkových parcelách p.č...., vše k.ú. a obec Mladá Boleslav, které tvoří okolí domu a které jsou pozemky funkčně souvisejícími s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, přičemž součástí těchto pozemků jsou sadové a parkové úpravy, komunikace, chodníky, vodoměrná šachta a veřejné osvětlení na těchto pozemcích vybudované (vše společně dále též jen Okolní pozemky ), přičemž převáděný spoluvlastnický podíl na každém z Okolních pozemků je shodný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu uvedeným shora pod bodem A) 2). Jednotka popsaná shora pod bodem A), spoluvlastnický podíl na pozemku popsaný shora pod bodem B) a spoluvlastnické podíly na pozemcích popsaných shora pod bodem C) jsou níže v této Smlouvě v souhrnu označeny též jen jako předmět koupě. 3

4 Údaje o předmětu koupě jsou zapsány na listech vlastnictví č.... u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav pro k.ú. a obec Mladá Boleslav. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě a že je oprávněn s ním volně disponovat. Prodávající touto Smlouvou kupujícímu předmět koupě prodává a zavazuje se, že kupujícímu předmět koupě odevzdá a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující předmět koupě od prodávajícího kupuje do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se jej od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. II. Prodávající tímto prohlašuje, že shora uvedený byt není v době uzavření této Smlouvy v nájmu žádné třetí osoby. Prodávající předal předmět koupě kupujícímu před uzavřením této Smlouvy, což kupující stvrzuje svým podpisem předá předmět koupě kupujícímu do. III. Kupní cena Smluvní strany se dohodly, že kupní cena, kterou kupující uhradí prodávajícímu za předmět koupě, činí...,- Kč, slovy:... korun českých. Kupní cena je pro účely daňové a účetní evidence rozčleněna na následující položky: Položka / Cena (Kč) Byt včetně vybavení, příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu dle čl. I., bod A) 1) a 2) této Smlouvy Spoluvlastnický podíl na stavební parcele p. č. st a na pozemku p. č. 608/000 dle čl. I., bod A) 3) a B) této Smlouvy Okolní pozemky Spoluvlastnický podíl na Okolních pozemcích bez technické infrastruktury Spoluvlastnický podíl na technické infrastruktuře (komunikace, chodníky, vodoměrná šachta, veřejné osvětlení) Cena bez DPH 15 % DPH 21 % DPH Celkem vč. DPH x x x x Celkem Kupní cenu dohodnutou smluvními stranami v předchozím odstavci zaplatí kupující prodávajícímu takto: - před uzavřením této Smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu na kupní cenu celkem...,- Kč, slovy... korun českých. Tuto skutečnost obě strany stvrzují svými podpisy; - doplatek kupní ceny ve výši...,- Kč, slovy... korun českých, je kupující povinen zaplatit nejpozději do 30ti dnů po uzavření této Smlouvy. Pokud bude kupující v prodlení se zaplacením jakékoliv části kupní ceny, je prodávající oprávněn na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže kupující nezaplatí prodávajícímu kteroukoliv část kupní ceny do dvou týdnů po uply-nutí sjednaného termínu splatnosti, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to formou písemného oznámení. Smlouva zaniká dnem, kdy bylo sdělení o odstoupení doručeno kupujícímu. Povinnost prodávajícího doručit písemné odstoupení od smlouvy je splněna okamžikem, kdy kupující tuto písemnost převezme nebo dnem, kdy byla písemnost držitelem poštovní licence uložena pro kupujícího k vyzvednutí a poté byla prodávajícímu vrácena zpět s uvedením důvodu nedoručení. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže kupující přijetí písemnosti odmítne. Jestliže sdělení prodávajícího o odstoupení od smlouvy nebude kupujícímu doručeno do uplynutí deseti pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající dozvěděl o skutečnosti zakládající jeho právo od smlouvy odstoupit, právo prodávajícího odstoupit od smlouvy pro tento případ zaniká. Případné náklady spojené s odstoupením od této smlouvy je povinen uhradit kupující. Prodávající je po odstoupení od smlouvy povinen vrátit kupujícímu veškeré do té doby uhrazené platby na kupní cenu, a to po odečtení částky odpovídající jeho nákladům spojeným s odstoupením, a dále částky odpovídající sjednané smluvní pokutě za dobu ode dne vzniku prodlení kupujícího do dne odstoupení. Kupní cena, resp. jakákoliv její část, se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo dnem, kdy tato částka byla předána prodávajícímu v hotovosti. 4

5 IV. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě převede na kupujícího bez jakýchkoliv zástavních práv, práv nájmu či jakýchkoliv jiných právních vad, s těmito výjimkami: 1) Na jednotce, která je zahrnuta v předmětu koupě, vázne v okamžiku uzavření této Smlouvy věcné břemeno ve prospěch společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s., jehož obsahem je právo uložení a provozování horkovodní přípojky a tepelného zařízení výměníkové stanice, tj. jejich obsluhy, údržby a oprav, jakož i právu vstupu do prostoru výměníkové stanice umístěné v domě, zapsané do katastru nemovitostí pod č. j. V-1737/2011 s právními účinky od Kupující se zavazuje předmět koupě takto zatížený věcným břemenem přijmout do svého vlastnictví. 2) Na části Okolních pozemků vázne v okamžiku uzavření této Smlouvy věcné břemeno ve prospěch společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s., jehož obsahem je právo uložení a provozování horkovodní přípojky a teplovodních rozvodů, umístěných na těchto pozemcích, tj. jejich obsluhy, údržby a oprav vč. práva přístupu a příjezdu k těmto zařízením, v rozsahu dle geometrického plánu č /2010, zapsané do katastru nemovitostí pod č.j. V-1737/2011 s právními účinky od Kupující se zavazuje předmět koupě takto zatížený věcným břemenem přijmout do svého vlastnictví. 3) Předmět koupě je v okamžiku uzavření této Smlouvy zatížen věcným břemenem zřízeným ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jehož obsahem je právo zřízení, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle geometrického plánu č /2011, zapsané do katastru nemovitostí pod č. j. V-4833/2013 s právními účinky od Kupující se zavazuje předmět koupě takto zatížený věcným břemenem přijmout do svého vlastnictví. 4) Na části Okolních pozemků vázne v okamžiku uzavření této Smlouvy věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jehož obsahem je právo zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle geometrického plánu č /2008, zapsané do katastru nemovitostí pod č. j. V-6958/2013 s právními účinky od Kupující se zavazuje předmět koupě takto zatížený věcným břemenem přijmout do svého vlastnictví. 5) Předmět koupě je v okamžiku bude po uzavření této Smlouvy zatížen zástavním právem zřízeným ve prospěch. (dále jen banka ) k zajištění pohledávek banky vyplývajících z hypotéčního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, který banka poskytla kupujícímu za účelem splacení části sjednané kupní ceny. Příslušnou zástavní smlouvu uzavřel s bankou prodávající. Kupující se zavazuje předmět koupě takto zatížený zástavním právem přijmout do svého vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že ohledně předmětu koupě: a) neexistuje žádné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, ať již pravomocné či nepravomocné, o němž by prodávající věděl nebo musel vědět, o němž není kupující informován a z něhož by pro kupujícího mohla vyplynout nutnost vynaložit finanční či jiné prostředky; b) nejsou vedeny žádné právní spory. Kupující prohlašuje, že byl řádně seznámen s fyzickým i právním stavem předmětu koupě, že ho za podmínek stanovených touto Smlouvou převezme od prodávajícího do svého vlastnictví a že si na něm nevymiňuje žádné zvláštní vlastnosti. Prodávající si je vědom své povinnosti nahradit kupujícímu škodu, pokud mu tato vznikne v důsledku nepravdivosti prohlášení uvedených výše v tomto článku. V. Prodávající před uzavřením této Smlouvy seznámil kupujícího s tím, kdo je osobou odpovědnou za správu domu a dále i s podmínkami výkonu správy. Prodávající dále před uzavřením této Smlouvy doložil kupujícímu potvrzení osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemků přejdou na kupujícího, popřípadě že takové dluhy nejsou. Kupující shora uvedené skutečnosti stvrzuje svým podpisem. VI. Vlastnictví předmětu koupě přejde na kupujícího na základě uzavřené Smlouvy okamžikem, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí, a tímto okamžikem na něj přecházejí také veškeré užitky, nebezpečí, jakož i veškerá práva a povinnosti s vlastnictvím, resp. spoluvlastnictvím, spojená. Účastníci shodně navrhují, aby byl ve smyslu této smlouvy proveden zápis vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí podá prodávající, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy a poté, co k předmětu koupě zanikne zástavní právo ve prospěch Raiffeisenbank a.s. zřízené k zajištění investičního úvěru poskytnutého prodávajícímu na výstavbu domu a zapsané do katastru nemovitostí pod č.j.... s právními účinky od..., které v době uzavření této Smlouvy vázne na předmětu koupě. Prodávající se zavazuje zajis- 5

6 tit, aby Raiffeisenbank a.s. vydala písemné prohlášení, kterým se vzdá tohoto zástavního práva, a následně zajistit podání návrhu na výmaz tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí, a to vše nejpozději do 30ti pracovních dnů poté, co kupující zaplatí celou sjednanou kupní cenu předmětu koupě. Návrh na vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí nelze katastrálnímu úřadu podat dříve, než kupující prodávajícímu zaplatí v celé výši sjednanou kupní cenu předmětu koupě. Prodávající tímto bere na vědomí, že je v souladu s platnými právními předpisy povinen do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě, podat příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Vypracování znaleckého posudku pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, pokud ho bude třeba, zajišťuje prodávající. Prodávající je povinen uhradit příslušnému finančnímu úřadu v zákonem stanovené lhůtě daň z nabytí nemovitých věcí za převod předmětu koupě. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu ke dni uzavření této Smlouvy: 1) částku 1 000,- Kč určenou k úhradě správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, 2) částku 1 000,- Kč určenou k úhradě správního poplatku za podání návrhu na výmaz zástavního práva ve prospěch Raiffeisenbank a.s., které vázne na předmětu koupě, z katastru nemovitostí, 3) částku...,- Kč odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí za převod předmětu koupě. VII. Účastníci Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážně projevené vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné okolnosti ani překážky bránící uzavření této smlouvy. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy. Jakákoliv dohoda, kterou se mění, ruší nebo doplňuje tato Smlouva nebo její část, je neplatná, nemá-li formu písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž bezprostředně po jejím uzavření každý účastník této Smlouvy obdrží po jednom. Zbývající jedno vyhotovení je určeno jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dále budou následovat data podpisů a podpisy účastníků Kupní smlouvy. Článek 3 Výklad a obsah použitých termínů Přesná specifikace předmětu koupě dle Kupní smlouvy, tj. zejména jeho rozsah a kvalita, je v okamžiku uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí vymezena mj.: - prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou společností V+M s.r.o. Liberec, a to její výkresovou i textovou částí. Kupující prohlašuje, že byl s touto projektovou dokumentací v potřebném rozsahu a včas seznámen; - stavebním povolením č. j OStRM 7770/ vydaným Magistrátem města Mladá Boleslav dne , které nabylo právní moci dne ; - požadavky vyplývajícími z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci ve stavebním a územním řízení. Článek 4 Doplnění a změny obsahu Kupní smlouvy Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v okamžiku uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí nejsou známy veškeré údaje, které budou zahrnuty do obsahu Kupní smlouvy. S ohledem na to se smluvní strany zavazují Kupní smlouvu uzavřít tak, že její obsah uvedený v Článku 2 doplní a změní následujícím způsobem: - Číslo popisné Bytového domu bude v textu Kupní smlouvy uvedeno tak, jak bude domu přiděleno příslušným stavebním úřadem. - Pozemky zahrnuté v předmětu koupě, s výjimkou stávající parcely p. č. st. 7245, budou po uzavření této smlouvy geometrickým plánem odděleny ze stávajících pozemků p.č. 608/255, 608/257, 608/245, 608/256, 1983/4, 608/8 a 608/179, vše k.ú. a obec Mladá Boleslav.Parcelní čísla, druh a výměry těchto pozemků budou do Kupní smlouvy doplněny tak, jak budou uvedeny v příslušném geometrickém plánu. 6

7 - Vybavení bytu uvedené shora v této smlouvě o smlouvě budoucí je vybavením standardním. Případné změny vybavení a provedení bytu vyžádané kupujícím a odsouhlasené prodávajícím (dále též jen klientské změny ) budou včetně položkového rozpočtu specifikovány v dodatku k této smlouvě, přičemž jejich cena bude zahrnuta do celkové kupní ceny dle Kupní smlouvy. Pravidla pro realizaci klientských změn tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. - Spoluvlastnický podíl na společných částech domu bude stanoven poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě v souladu s Nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Článek 5 Termín a podmínky pro uzavření Kupní smlouvy Kupní smlouvu uzavřou smluvní strany nejpozději do dvou týdnů poté, co budou splněny obě tyto podmínky: 1) Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním Bytového domu nebo společných prostor Bytového domu a shora uvedeného bytu; 2) Kupující v plné výši zaplatil minimálně 10 % zálohu, uvedenou v Článku 6, prvním odstavci této smlouvy. Kupní smlouvu se za předpokladu splnění výše uvedených podmínek smluvní strany zavazují uzavřít nejpozději do Nebudou-li ani do tří měsíců od tohoto data výše uvedené podmínky splněny, vzniká právo odstoupit od této smlouvy o smlouvě budoucí tomu z účastníků, který její nesplnění nezavinil. Stranou oprávněnou vyzvat druhou stranu k uzavření Kupní smlouvy je prodávající. Součástí výzvy musí být písemný návrh příslušné smlouvy, přičemž prodávající je povinen předat jej kupujícímu v dostatečném předstihu tak, aby mohl být dodržen sjednaný termín pro její uzavření. Prodávající však není povinen předat kupujícímu výzvu k uzavření Kupní smlouvy v době, kdy bude mít kupující vůči prodávajícímu jakékoliv závazky po lhůtě splatnosti založené touto smlouvou o smlouvě budoucí nebo vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě nebo jeho části. V tomto případě je prodávající povinen předat kupujícímu výzvu a uzavřít s ním Kupní smlouvu až poté, co jeho prodlení pomine, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající se zavazuje zajistit formální podmínky pro to, aby mohla být Kupní smlouva uzavřena ve shora sjednaném termínu. Kupující tímto bere na vědomí, že k datu uzavření této smlouvy váznou na nemovitých věcech, které nebo jejichž části se stanou součástí předmětu koupě, následující zástavní práva: 1) zástavní práva zřízená ve prospěch fyzických osob a zapsaná v katastru nemovitostí pod č.j. V-203/2013, V-204/2013, V-205/2013 a V-206/2013; 2) zástavní právo zřízené ve prospěch Raiffeisenbank a.s. a zapsané v katastru nemovitostí pod č.j. V-3566/2013; 3) zástavní práva zřízená ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění pohledávek z investičního úvěru poskytnutého prodávajícímu na výstavbu předmětného Bytového domu. Prodávající se zavazuje zajistit, aby zástavní práva popsaná shora pod body 1) a 2) zanikla nejpozději do dne uzavření Kupní smlouvy. Prodávající se dále zavazuje zajistit, aby do 30ti pracovních dnů poté, co kupující zaplatí celou sjednanou kupní cenu předmětu koupě včetně sjednané ceny klientských změn, byl příslušnému katastrálnímu úřadu podán ohledně předmětu koupě návrh na výmaz zástavního práva popsaného shora pod bodem 3) z katastru nemovitostí společně s příslušnými přílohami dokládajícími zánik těchto zástavních práva. Článek 6 Platební podmínky pro zaplacení kupní ceny Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu předmětu koupě následujícím způsobem: - část kupní ceny ve výši...,- Kč, slovy... korun českých, tj. 10 % z celkové kupní ceny předmětu koupě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději do 10ti dnů ode dne uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí; Veškeré platby na kupní cenu zaplatí kupující buď v hotovosti, nebo převodem na výše uvedený účet prodávajícího u Raiffeisenbank a.s., č. účtu: /5500, variabilní sym- 7

8 bol Jakákoliv platba na kupní cenu se považuje za zaplacenou dnem jejího předání v hotovosti prodávajícímu nebo dnem, kdy byla připsána ve prospěch účtu prodávajícího. Pokud bude kupující v prodlení se zaplacením jakékoliv části kupní ceny, je prodávající oprávněn na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže kupující nezaplatí prodávajícímu kteroukoliv část kupní ceny do dvou týdnů po uplynutí sjednaného termínu splatnosti, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to formou písemného oznámení. Smlouva zaniká dnem, kdy bylo sdělení o odstoupení doručeno kupujícímu. Povinnost prodávajícího doručit písemné odstoupení od smlouvy je splněna okamžikem, kdy kupující tuto písemnost převezme nebo dnem, kdy byla písemnost držitelem poštovní licence uložena pro kupujícího k vyzvednutí a poté byla prodávajícímu vrácena zpět s uvedením důvodu nedoručení. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže kupující přijetí písemnosti odmítne. Jestliže sdělení prodávajícího o odstoupení od smlouvy nebude kupujícímu doručeno do uplynutí deseti pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající dozvěděl o skutečnosti zakládající jeho právo od smlouvy odstoupit, právo prodávajícího odstoupit od smlouvy pro tento případ zaniká. Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy je povinen uhradit kupující. Prodávající je po odstoupení od smlouvy povinen vrátit kupujícímu veškeré do té doby uhrazené platby na kupní cenu, a to po odečtení částky odpovídající jeho nákladům spojeným s odstoupením, příp. částky odpovídající sjednané smluvní pokutě za dobu ode dne vzniku prodlení kupujícího do dne odstoupení. Smluvní strany berou na vědomí, že prohlášení prodávajícího o zaplacení kupní ceny nebo její části před uzavřením budoucích smluv, tak jak je uvedeno shora v textu Kupní smlouvy, bude v příslušné smlouvě obsaženo pouze v tom případě, že bude odpovídat skutečnosti. Jinak prodávající návrh smlouvy upraví tak, aby ohledně platebních podmínek skutečnosti odpovídal. Smluvní strany dále berou na vědomí, že shora uvedená kupní cena předmětu koupě je sjednána včetně DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud bude v důsledku změny právních předpisů, která nastala po uzavření této smlouvy, převod předmětu koupě podléhat sazbě DPH v jiné výši nebo pokud zanikne osvobození tohoto převodu od DPH, změní se výše kupní ceny předmětu koupě automaticky, aniž by bylo třeba dodatku k této smlouvě, tak, že ke shora uvedenému základu daně se připočte DPH ve výši dle nového platného znění příslušného právního předpisu. Novou výši kupní ceny je prodávající povinen kupujícímu oznámit písemně. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu v této změněné výši ve shora sjednaných termínech splatnosti, přičemž změna DPH bude zohledněna v doplatku kupní ceny. Pokud kupující zaplatil již před účinností shora uvedené změny DPH kupní cenu v celé původně sjednané výši, nastane splatnost rozdílu mezi novou a původní kupní cenou 14 dnů po účinnosti změny právního předpisu. Ustanovení tohoto odstavce se však nepoužije, pokud povinnost zdanit převod předmětu koupě sazbou DPH v jiné výši nastala v přímém důsledku toho, že prodávající byl v prodlení s plněním některého svého závazku sjednaného touto smlouvou. Článek 7 Předání předmětu koupě Prodávající se zavazuje kupujícímu předat předmět koupě nejpozději do dvou týdnů po uhrazení kupní ceny předmětu koupě v plné výši. O předání sepíší smluvní strany zápis, přičemž v zápisu bude stanoven též způsob a lhůta k odstranění případných drobných vad předmětu koupě zjištěných při předání. Drobné vady nebránící běžnému užívání předmětu koupě nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí. Jestliže kupující odmítne předmět koupě, resp. jeho část, převzít, musí být v zápisu uvedeny konkrétní důvody odmítnutí, jinak je odmítnutí neúčinné. Kupující je povinen převzít předmět koupě, pokud jsou splněny tyto podmínky: a) pro Bytový dům nebo pro společné části Bytového domu a pro byt, který je součástí předmětu koupě, byl vydán kolaudační souhlas; b) byly dokončeny veškeré sjednané klientské změny předmětu koupě. Předmět koupě se považuje za předaný i v tom případě, že kupující se bez závažného důvodu nedostavil k přejímacímu řízení, přestože byl k tomu prodávajícím řádně vyzván, nebo odmítl uvedený předmět koupě převzít, ačkoli byl k tomu povinen. Prodávající však není povinen předat kupujícímu předmět koupě v době, kdy bude mít kupující vůči prodávajícímu jakékoliv závazky po lhůtě splatnosti založené touto smlouvou 8

9 o smlouvě budoucí. V tomto případě je prodávající povinen předat kupujícímu předmět koupě až poté, co jeho prodlení pomine, a to bez zbytečného odkladu. Článek 8 Součinnost smluvních stran Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout potřebnou součinnost k uzavření Kupní smlouvy, zejména všechny doklady nutné k jejímu uzavření a ke vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a přípravu podkladů pro vklad včetně vypracování návrhu Kupní smlouvy zajistí prodávající. Článek 9 Závěrečná ustanovení Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a že byla uzavřena srozumitelně. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že jsou svými projevy vůle vázáni až do dne uzavření kupní smlouvy. Prodávající i kupující berou na vědomí, že při nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy se lze domáhat u soudu, aby prohlášení vůle obou stran uzavřít kupní smlouvu bylo nahrazeno soudním rozhodnutím, s tím, že tímto postupem není dotčeno právo žádné ze smluvních stran na náhradu škody. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Jakákoliv dohoda, kterou se mění, ruší nebo doplňuje tato smlouva nebo její část, je neplatná, nemá-li formu písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V Liberci, dne... V...., dne Prodávající... Kupující Přílohy : 1) Plánek umístění a dispozice bytu 2) Plánek parkování pro dům B 3) Pravidla pro realizaci klientských změn 9

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek.

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek. VŘ 19/2014 BJ-Písek Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek. Vyhlašovatel ABAKUS, společnost

Více

vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1.

vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29.6.2010

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Společnost Hurbanova 1171/5 s.r.o., se sídlem Praha 4, Hurbanova 1171/5, PSC 14200, IČ: 624 15 531, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1044/2015-N

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1044/2015-N IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1044/2015-N Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ")

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ") Smluvní strany Město Lázně Bělohrad se sídlem náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 406/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 406/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 406/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 140-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p.

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p. MĚSTO HOŘICE Strana 1 (celkem 6) Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Zastupitelstva

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2013, na

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT B3 SLAVONÍN OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy svislé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. mezi smluvními stranami SMLOUVA O NÁJMU BYTU uzavřená podle 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Bytové družstvo Babákova 2151-5, družstvo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 142/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 130-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/103/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové

Více

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více