ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str."

Transkript

1 ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. 4

2 občanské sdružení Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou, o. s. Jaro Josefa Suka 22. ročník festival komorní hudby Pořádají MM M stská knihovna Benešov zve tímto všechny zájemce o literaturu na p ednášku PhDr. Evy Havlovcové Město Benešov 5. dubna 2012 Janáčkovo kvarteto Městské divadlo Benešov Igor Ardašev klavír hod. F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK 12. dubna 2012 LYRA DA CAMERA Aula Gymnázia Benešov Jitka Navrátilová cembalo, Johana Rosická soprán hod. Kateřina Chudobová flétna, Bledar Zajmi violoncello G. P. TELEMANN, G. F. HÄNDEL, J. S. BACH 20. dubna 2012 Sukův komorní sbor Aula Gymnázia Benešov Benešov hod. 26. dubna 2012 JAZZMAZEC Městské divadlo Benešov hod. Pěvecký sbor benešovských učitelek sbormistři: Helena Sochová, Tomáš Pergel J TEML,. B. MARTINŮ, J. SUK, O. MÁCHA, J. CHURÁČEK, A. DVOŘÁK, V. TROJAN L. MALÝ Generální partner Hlavní partner Partner Mediální partneři Vstupenky a informace: Turistické informační centrum Benešov, Malé náměstí 1700, Benešov tel.: Kde: Ve studovn M stské knihovny -- 1.p. Kdy: 17. dubna 2011 v 17:00 hod. benesov_plakat_2012.indd :00:49

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Privatizace bytového fondu 4 Získali jsme druhé místo 5 Z jednání Rady města 6 a Zastupitelstva města Posilovna rozpočet města 7 zatím neposílí Farmářské trhy opět v dubnu 9 Noclehárna v Benešově 10 Rekonstrukce polikliniky 11 Organizace založené městem 12 Městská knihovna v Benešově Milí spoluobčané Duben je druhým jarním měsíce a znám je především svým proměnlivým počasím, které si z nás tak trochu dělá apríl a zkouší naši psychickou odolnost. Duben je také měsícem zvýšených dopravních kontrol na silnicích, prý proto, že někteří řidiči přes zimu parkují a vyjíždějí, až když zima skončí. Takže pozor, řidiči, neuškodí svůj vůz či motorku podrobit kontrole odborníků. Mnohem živěji bude v dubnu nejen na silnicích, ale také na zahrádkách, kdy budeme zakládat na letošní úrodu. V jarním duchu se také ponese první letošní Farmářský trh 21. dubna 2012 na Masarykově náměstí, jehož spolupořadatelem je KIC Benešov. Tyto trhy získávají stále více na oblibě a mají již své tradiční návštěvníky. Živo bude ale také na kulturní scéně. Po zahajovacím koncertu Janáčkova kvarteta v sále Městského divadla Na Poště, pokračuje festival komorní hudby Jaro Josefa Suka vystoupením LYRA DA CAMERA 12. dubna v aule Gymnázia Benešov, 20. dubna se rovněž v této aule představí Sukův komorní sbor a Sbor benešovských učitelek. Celý festival zakončí Jazzmazec 26. dubna v městském divadle, takže hudbymilovná veřejnost si přijde na své. Rok uplynul jako voda a máme tu 1. květen a s ním již neodmyslitelně spjatý Benešovský jarmark. Obě náměstí i přilehlé ulice nebývale ožijí, nabídka bude opět přepestrá a nezbývá než si přát, aby i letos na tuto akci vyšlo počasí. Přejeme všem našim čtenářům a občanům příjemné prožití druhého jarního měsíce a srdečně zveme na všechny zmiňované akce. Vaše město Benešov Téma čísla: Privatizace bytových domů v Benešově Demolice Pražských kasáren 14 Úklid řeky Sázavy 15 Týden s armádou 20 Benešov má filmový festival 22 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (duben) Eva Holubová a Jan Budař 24 v Benešově Stopy času v Konopišti díl XIV. 28 Kde to bylo? 31 Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Privatizace bytového fondu Vím, že kolují zaručené zprávy o tom, že jsme privatizaci bytového fondu způsobem celých bytových domů odpískali. Raději vás proto chci na počátku této stati ujistit o tom, že práce pokračují a blíží se do konečného stadia. Zastupitelstvem města, jako nejvyšším orgánem města, bylo stanoveno, že privatizace bytového fondu, tak aby o ní bylo možné jednat, bude kromě pravidel privatizace obsahovat i druhou část, ekonomické hodnocení jednotlivých bytových domů. Pravidla privatizace Zatímco část pravidel privatizace bytových domů je ve své podstatě dokončena, s výjimkou stanovení výpočtu procentního snížení ceny za plošnou jednotku z odhadní ceny, určené soudním znalcem, která se stane předmětem odsouhlasení v Zastupitelstvu města, kde jednotlivé politické strany a sdružení mají na snížení nebo nesnížení odlišný názor, druhá část ekonomické hodnocení jednotlivých domů je ve stadiu dokončování. V části pravidel privatizace ještě zbývá dořešit otázku nebytových prostor v domech, které je obsahují. Ve hře jsou nadále všechny tři alternativy: Nebytové prostory nebudou předmětem privatizace a zůstanou nadále v majetku města Benešov. Tuto alternativu považuji za nejvíce pravděpodobnou, samozřejmě za podmínek přesně stanovených provozních nákladů, které by mělo město hradit budoucímu společenství vlastníků, (přesně stanovených rozuměj na základě měření a výpočtů jednotlivých médií). Nutnost tyto moderní technologie zavést do objektů v majetku města (bytových i nebytových prostor) chápe v současné době už snad každý, odečty přístupné on line, možnost kontinuálního sledování pak zaručí včasné odhalení závad nebo nehospodárných řešení. Nebytové prostory budou předmětem privatizace. Toto řešení narazí dle mého názoru na problém ceny, v tomto případě nebude cena procentně zvýhodněna, bude stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. Možné. Stávající nájemce se stane členem družstva vlastníků (pokud to je právně možné) a nebytové prostory uhradí tomuto družstvu (v ceně v čase a místě obvyklé). Nejméně pravděpodobná alternativa. Ekonomické hodnocení Ekonomické hodnocení je právě tou druhou podmínkou, kterou je třeba splnit pro jednání Zastupitelstva a jeho účelem má být prokázat výhodnost či nevýhodnost privatizace pro město Benešov. Za sebe mohu říci, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se prokáže, že bytový fond (správa bytového fondu v takovém rozsahu) není zlatou slepicí snášející zlatá vejce, právě naopak nutné investice do bytového fondu spolu s požadavky na moderní bydlení a současně splňující všechny hygienické, požární a technické požadavky stanovené evropskými normami prokáží vnitřní dluh každého bytu v bytovém domě v řádu statisíců, tedy pokud nebude město Benešov, svým rozhodnutím Zastupitelstva neprivatizovat, považovat celý bytový fond za určitý typ sociálního bydlení. V současné době probíhá inventarizace podkladů stávajícího stavu bytových domů, analýza podkladů, odborné odhady nutných investic spolu s odhadem finančních nákladů na udržitelný rozvoj bytového fondu. Předpokládám dokončení ekonomického hodnocení v měsíci dubnu, v květnu budou oba dva body, jako neoddělitelné, předloženy jednotlivým politickým stranám a sdružením zastoupeným v Zastupitelstvu k projednání v jejich klubech a v konečné fázi předloženy na červnovém jednání Zastupitelstvu města ke schválení či neschválení. Závěrem Tak, jak jsem se mohl za předcházejících 16 měsíců (od listopadu 2011 do března 2012) přesvědčit, je majetek města v předmětu bytového a nebytového fondu v nezáviděníhodném stavu, prakticky bez pravidelné údržby, s jen nejnutnějšími opravami a bez vytváření jakéhosi nutného fondu pro plánované i neplánované opravy a údržbu, bez investic do modernizace technických a technologických zařízení, znamenajících ve svém důsledku úsporu provozních nákladů. Z obdobných důvodů, pro získání základního přehledu o našich příspěvkových organizacích, jejich hospodaření, bude proveden nebo se již provádí forenzní, hospodářský a logický audit (zdůrazňuji, že nikoliv personální, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním) v Technických službách Benešov, v Městských tepelných zařízeních Benešov a Městských sportovních zařízeních Benešov. Příspěvková organizace Kulturní a informační centrum Benešov, jako nově zřízené k 1. lednu 2012, podléhá režimu čtvrtletních kontrol podle schváleného rozpočtu pro tuto organizaci. Omlouvám se, ale považoval jsem tento problém za důležitější nežli slíbené informace o dopravě, ty budou v příštím vydání spolu s pokusem o vysvětlení metodiky přidělování bytů z městského bytového fondu a vysvětlením investic do bytového fondu v roce 2012 a jejich prognóze na rok 2013, úzce související se schválením či neschválením privatizace bytových domů. Děkuji. Připravil: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov

5 5 Z radnice Získali jsme druhé místo v soutěži Zlatý erb 2012 V pondělí 26. března 2012 proběhlo v budově Krajského úřadu Středočeského kraje slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí v soutěži Zlatý erb Město Benešov získalo za své nové webové stránky 2. místo, a to v soutěžní kategorii Nejlepší webová stránka města Středočeského kraje. Cenu od náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace PhDr. Marcela Chládka, MBA převzalo vedení benešovské radnice v čele se starostou města Ing. Jaroslavem Hlavničkou. 14. ročníku soutěže Zlatý erb se v rámci Středočeského kraje účastnilo celkem 51 soutěžících z toho 15 soutěžících v kategorii města, 24 soutěžících v kategorii obce a 12 soutěžících v kategorii elektronická služba. V soutěži Zlatý erb jsou každoročně vyhlašovány nejlepší webové stránky a elektronické služby jednotlivých měst a obcí, které se do soutěže přihlásí. Cílem je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také užitečné informace jejich webmasterům a provozovatelům, umožňuje také následné hodnocení pro další zlepšování. Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v následném navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Pořadí krajského kola soutěže Zlatý erb 2012 dle soutěžních kategorií: Nejlepší webová stránka města 1. místo: Kladno 2. místo: Benešov 3. místo: Poděbrady Nejlepší webová stránka obce 1. místo: Vysoký Chlumec 2. místo: Jíloviště 3. místo: Vestec Hlavní ceny jsou v krajském i celostátním kole udělovány v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města b) nejlepší webové stránky obce c) nejlepší elektronická služba Nejlepší elektronická služba 1. místo: Mezouň: E ARCHIV obce Mezouň 2. místo: Klecany: Městský mapový a informační portál 3. místo: Nymburk: Žádosti o grant Cena veřejnosti Obec Ostrov, okres Benešov (http://obec ostrov.webnode.cz/) Připravila: -Peo- Senioři besedovali s vedením radnice V úterý 27. března 2012 přijalo pozvání více než padesát benešovských seniorů do KD Karlov v Benešově na besedu s vedením našeho města. Jde o první z řady besed, na nichž se budou občané z různých sociálních a zájmových skupin setkávat s těmito představiteli. Tentokrát na otázky odpovídali starosta Ing. J. Hlavnička, místostarostové Ing. R. Tichovský, T. Podhola, strážník pověřený plněním některých úkolů MěP, Bc. J. Trojánek a ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov Bc. A. Králíčková. Již od prvních chvil bylo zřejmé, že se naši senioři o dění ve městě živě zajímají. Hovořilo se o nedostatku laviček v různých částech města, problémovém přístupu do Konopišťského parku, úpravách nájemného, obchvatu Benešova, ale i udržování pořádku ve městě a bytových domech. Z řad seniorů vzešlo i několik podnětů, které by se v dohledné době měly řešit. Na závěr besedy se představil s prezentací zástupce o.s. Život 90 J. Jelínek, který přítomné seznámil s tísňovou péčí, jakožto službou pro seniory a občany se zdravotním postižením na Benešovsku. Připravil: -jh-

6 Z radnice 6 Krátké zprávy Z jednání Rady a Zastupitelstva Porada starostů Ve čtvrtek 22. března 2012 dopoledne se v KD Karlov Benešov uskutečnila porada starostů obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Benešov, kterou zahájil starosta Benešova Ing. J. Hlavnička, dále již bylo pracovní jednání v kompetenci tajemnice Mgr. Bc. M. Stibůrkové. Přítomní starostové byli přednostně informováni o povinných úkonech v souvislosti s účinností zákona O základních registrech od , aktuálních věcech Odboru správních věcí, pečovatelské služby i zajišťování zdravotní péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Informace přítomným rovněž poskytli zástupci středočeských institucí z veterinární správy, hygienické stanice, ředitelství Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Na závěr porady vystoupila Mgr. V. Dudíková, která hovořila o letošním ročníku Podblanického hudebního podzimu. Připravil:-jh- Zastupitelstvo 5. března 2012 V úvodu jednání členové Zastupitelstva odsouhlasili zvolení J. Rácze jako přísedícího Okresního soudu v Benešově, dodatky k zřizovacím listinám DDM, příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum. Poté zastupitelé vyslechli informaci o jednání Finančního výboru a informaci o tom, že Rada bude pravidelně čtvrtletně kontrolovat činnost organizace Kulturní a informační centrum. Schváleno bylo rovněž rozpočtové opatření a návrhy na přidělení dotace z GF Kč pro TSK Salta včetně splátkových kalendářů. Zastupitelstvo po schválení celkové ceny vody (tj. vodného a stočného) ve výši 66,72 Kč/m3 včetně DPH s platností od , projednalo návrhy na směny pozemků a návrh na pověření strážníka Bc. J. Trojánka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Benešov. V další části jednání pak byla na programu přístavba Mateřské školy U kohoutka Sedmipírka a mj. i schválení partnerství Benešova a Mairie de Sainte Agnés z jižní Francie. Rada 7. března 2012 V úvodu tohoto jednání členové Rady projednali návrh na pronájem části nebytových prostor v Táborských kasárnách, návrh na pronájem prodejních stánků na parkovišti v Konopišti, návrhy na uzavření nájemních smluv na byty a návrh na tržní řád. Po schválení dodatků k některým nájemním smlouvám pak členové rady projednali návrhy z GF pro Divadelní spolek Svatopluk, Pěvecký sbor benešovských učitelek, pro zástupce Spolku přátel Konopiště, Basket klub a os. Rytmus Benešov. Rada 21. března 2012 V úvodu tohoto jednání se členové Rady nejprve zabývali pronájmy nebytových prostor, pozemků včetně jejich směny. Na programu byly rovněž návrhy na vyklizení bytů neplatičů a výpovědi z nájmů některých bytů. V další části pak byly projednány dotace z Grantového fondu města pro Bene Moto a Enduro Clasic, SK Šacung, Komorní studio Áčko, TJ Sokol kuželky, TJ Sokol volejbal, Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska, Občanské sdružení zdravotně postižených, Středisko rané péče Kutná Hora, Diakonii Vlašim, o.s. Život 90, Zruč nad Sázavou a Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. V závěru byl projednán návrh ceníku za pronájmy a poskytování služeb KIC a návrh na výběrové řízení na dodávku osobního automobilu pro MěP. Bližší informace naleznete na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednání jednotlivých Rad a Zastupitelstev. Připravil: -jh- Nová služba pro občany koordinátor v hale budovy B Od je možné využít v hale budovy B Městského úřadu Benešov koordinátora, který občanům přicházejícím žádat o nový e OP, e CD, žádat o posouzení státního občanství atd. poradí přímo na místě k jaké kabince či přepážce se mají dle žádosti zařadit, co mají mít připraveno atd. Koordinátor je přítomen v hale v pondělí a ve středu, kdy dochází k největšímu počtu vyřizování jednotlivých žádostí (e OP, e CD aj.). S Vašimi dotazy se proto při vašem příchodu do haly budovy B se obracejte přímo na tuto styčnou osobu, která Vám podá vysvětlující a doplňující informace a Vy tak předejdete tomu, že až se na Vás dostane řada, zjistíte, že jste čekali v nesprávné frontě. K zřízení této služby jsme přistoupili na základě množství žadatelů, kteří se právě v pondělí a ve středu zde kumulují a dochází k často nepřehledným a vyhroceným situacím, které směřují proti úřednicím, které za tuto situaci nenesou žádnou odpovědnost. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí

7 7 Z radnice Posilovna rozpočet města zatím neposílí, dál je prázdná (Benešovský deník, ), A NIKDY NEPOSILOVALA Pro posouzení uvedeného titulku je třeba seznámit se s celou genezí nájemního vztahu města k předmětnému prostoru fitcentra v objektu zimního stadionu. Smlouva na pronájem byla uzavřena 15. března 2001 na fitcentrum o výměře 345 m 2 a saunu o výměře 110 m 2, za účelem provozování fitcentra, za cenu stanovenou v hodnotě 60 tisíc korun českých ročně včetně služeb, nájemné z této částky bylo ve smlouvě stanoveno na 20 tisíc korun, z tohoto ustanovení smlouvy odvozuji cenu za služby prostým odečtem obou částek na 40 tisíc korun ročně. Smlouva též hovoří o možnosti valorizace nájemného, které nebylo po celou dobu trvání 10 letého nájemního vztahu využito. Do dubna roku 2010 byla tato částka příjmem příspěvkové organizace městských sportovních zařízení města Benešov. Posilování městského rozpočtu lze datovat od 30. dubna 2010, kdy bylo dodatkem smlouvy stanoveno, že předmětných 20 tisíc korun nájemného ročně bude odváděno městu Benešov, to znamená posílení městského rozpočtu o 20 tisíc korun českých plus Kč (2/12 ročního nájmu) za prodloužení nájemního vztahu na měsíce duben, květen a červen 2011, jak uvádím dále. K datu skončení nájemního vztahu požádal stávající nájemce o prodloužení nájemní smlouvy Radu města a ta rozhodla o vypsání nového záměru na pronájem tohoto prostoru proto, že stávající nájemné činící 43,956 Kč za 1 m 2 /rok je třeba právě tímto ověřit (potvrdit či zpochybnit) za doporučenou cenu 600 Kč za 1m 2 /rok. Stávajícímu nájemci byl celkem třikrát prodloužen nájemní vztah vždy o 30 dní, současně s tím jak byly vyvěšovány jednotlivé záměry na pronájem tohoto nebytového prostoru. Dvakrát byl záměr vyvěšen s doporučenou cenou 600 Kč a po jeho neúspěchu byla částka snížena při třetím vyvěšení na 300 Kč za 1m 2 /rok rozhodnutím Rady města. Na tento záměr se přihlásil jediný zájemce akceptující právě tuto cenu, cena nájemného za jeden rok pro něj činí Kč, cenu 6,825 krát vyšší nežli cena stávajícího nájemce a Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy právě s tímto nájemcem na svém zasedání dne 22. června K tomuto nájemnému byla příspěvkovou organizací města, Městskými sportovními zařízeními, ovšem stanovena rozdílná cena nákladů na služby oproti stávajícímu nájemci, cena 3x vyšší (3x Kč), představující částku Kč/rok. Vzhledem k tomuto faktu zpochybnil vybraný nájemce začlenění této nově stanovené částky do nájemní smlouvy. K tomuto jen malá poznámka: pokud by nově stanovené náklady na služby byly pravdou, znamenalo by to čistý roční prodělek 80 tisíc Kč/rok ( ), za dobu deseti let pak částku 10x80.000, to je Kč dle nájemní smlouvy pro původního nájemce. Jen na okraj uvádím cenu za služby plošně srovnatelného prostoru (jinak, co do úrovně technického a estetického stavu neporovnatelné) showroomu KIA, ovšem s daleko vyšší tepelnou ztrátou díky celoproskleným výkladcům a dvěma vratům (rozuměj s vyššími nároky na vytápění), která byla dnes už pro bývalého nájemce, za 458 m 2 v hodnotě za teplo Kč, v našem případě nebytového prostoru, díky jeho dislokaci v objektu zimního stadionu, by se dle mého názoru měla cena pohybovat mezi tisíci Kč ročně, nikoli výše uvedených 120 tisíc Kč/rok. Protože cena za služby, zejména za teplo, je v našich nebytových prostorech více či méně stanovena jakýmsi podílem na celkových nákladech na vytápění, rozhodl jsem, že v našich zařízeních bude cena stanovena odbornou firmou na základě tepelně fyzikálních vlastností konstrukcí staveb, výplní otvorů, apod. a dislokace jednotlivých nebytových prostor v půdorysech objektů. Do celkové zakázky jsou zahrnuty v první fázi objekty polikliniky, restaurace Zelený strom, Kulturního domu Karlov, hotelu Pošta (jejich vnitřní nebytové prostory) a právě objektu zimního stadionu. Závěrem je tedy možné konstatovat, že posílení městského rozpočtu bylo za 14 měsíců trvání odvodu nájemného městu Kč ( x1.666), za dobu nepronájmu, to znamená za období červenec prosinec 2011 a k 31. březnu 2012 přišlo město o 9x1.666 což je částka 15 tisíc Kč. Pokud se podaří uzavřít smlouvu s vybraným nájemcem do roka a do dne, to znamená od 1. července 2012, bude ztráta v posílení rozpočtu města rovna ročnímu nájemnému původního nájemce, to je 20 tisíci Kč. Do konce roku 2012 pak nový nájemce zaplatí částku rovnou polovině nájemného, se kterým se přihlásil do záměru pronájmu, to znamená 60 tisíc Kč, oproti předešlému nájemci, který by za uvedené období zaplatil 10 tisíc Kč. Zrekapitulujeme li předešlé, dostáváme následující: přišli jsme o 20 tisíc korun za nepronajatý prostor plus 10 tisíc Kč za 2. pololetí 2012 pokud by byl předešlý nájemce; získáme nájemné nového nájemce za 2. pololetí v hodnotě 60 tisíc korun, z toho vycházíme v modrých číslech 30 tisíc Kč ( ( )) pro město Benešov proti trvání předchozího nájmu. A ještě na úplný závěr: Město Benešov nemůže (a nebude) ve svých prostorách podporovat soukromý subjekt v platbách za služby neodpovídající relevantnímu vyjádření spotřeby energií zejména na teplo; odhlédneme li od nízkého nájemného stanoveného v roce 2001 s absencí možnosti využití zvýšení této částky alespoň o inflační koeficient po celou dobu trvání nájemního vztahu, za období 10 let ( ), lze i dovodit možnost takovému subjektu stanovit nízké ceny za jím nabízené služby a umožnit mu tím zvýhodnění na trhu shodných služeb poskytovaných jinými soukromými subjekty ve městě. Připravil: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov

8 Z radnice 8 Krátké zprávy Změna č. 1 územního plánu Benešov Podnikatelé z Benešova zpovídali ministra Kalouska Zavedení jednotného inkasního místa, fiskální situace nebo budoucnost čerpání peněz z evropských fondů. To jsou otázky, nad kterými v pondělí dlouho diskutovali podnikatelé z Benešovska s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a poslankyní za Středočeský kraj a kandidátkou na hejtmanku Helenou Langšádlovou. Během návštěvy středočeského města si oba rovněž prohlédli areál rodinné spediční firmy JASA, s.r.o. nebo Císařský salonek Ferdinanda d Este na místním vlakovém nádraží. Město Benešov má v současné době platný územní plán Benešov. Tento územní plán byl projednán a vydán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon ). Jeho vydání (schválení) proběhlo dne s účinností od Od doby vydání územního plánu Benešov obdržel Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, 52 žádostí o změnu územního plánu Benešov. Vzhledem k většímu množství žádostí o změnu územního plánu Benešov byl Odborem výstavby a územního plánování, úřadem územního plánování, Městského úřadu Benešov zpracován návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Benešov, který byl předložen Radě města Benešov a bude následně projednán v Zastupitelstvu města Benešov. Po vyselektování jednotlivých žádostí o pořízení změny č. 1 územního plánu Benešov (předprojednání s městským architektem, projednání v Radě města Benešov a následně v Zastupitelstvu města Benešov) bude následovat výběrové řízení na projektanta. Po vybrání projektanta začne v souladu se stavebním zákonem pořizování (projednávání) změny č. 1 územního plánu Benešov. Proces pořizování změny územně plánovací dokumentace se podle stavebního zákona oznamuje pouze veřejnou vyhláškou (tato je vždy vyvěšena na úřední desce městského úřadu) a v elektronické podobě i na webových stránkách města. Závěrem dodáváme, že pořízení změny územního plánu je dlouhodobější proces, který se striktně řídí ustanoveními stavebního zákona a může se pohybovat v horizontu jednoho až dvou let. Připravil: Martin Škvor, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Jednala Sportovní komise Na svém jednání se sešli členové Sportovní komise Rady města, společně se zástupci jednotlivých sportovních klubů. Hlavním tématem tohoto setkání byla podpora sportu zajišťovaná městem. Jak v úvodu zdůraznil místostarosta T. Podhola, v současnosti se vypracovává nový systém pro přidělování finančních prostředků z příslušného grantu, který by měl jasně ukázat využívání hodin ve sportovních zařízeních. Nová pravidla na podporu sportu by fungovala na bodovém systému, kdy by se posuzovala početnost a věková skladba členské základny, úspěšnost v soutěžích, počet uspořádaných turnajů a podobných akcí a v neposlední řadě finanční náročnost provozu klubu. Je pochopitelné, že je velmi obtížné nastavit kriteria tak, aby byly zjištěny co nejpřesnější údaje, natož pak, aby nový systém byl spravedlivý ke všem zainteresovaným. I zde musí být kladen největší důraz na co nejhospodárnější nakládání s financemi města, s vynakládanými prostředky pracovat maximálně efektivně a příjemci grantu musí počítat i s možnými úspornými opatřeními, tak jako v jiných oblastech. Připravil: -jh- Tisková zpráva: Propagace cestovního ruchu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko M sto Benešov bylo úsp šné v žádosti o dotaci podané do Regionálního opera ního programu v turistické St ední echy na projekt "Propagace destinaci cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko". Celkové náklady na projekt byly vy ísleny na K, dotace pokrývá 80% celkových zp sobilých náklad projektu, tedy K, m sto Benešov Benešov, se bude podílet ástkou K, tedy 20% z celkových náklad projektu. Tisková zpráva: Hlavním cílem projektu je výrazným zp sobem zlepšit propagaci turistického regionu Propagace Benešovska cestovního a zvýšit pov domí ruchu v turistické o zajímavém destinaci potenciálu Benešovsko této významné turistické destinace., vytvo it nové marketingové nástroje a maximáln využít moderní komunika ní cesty se M sto zam ením Benešov na turisty bylo úsp šné St edo eského v žádosti kraje o dotaci a eské podané republiky. do Regionálního opera ního programu St ední echy na projekt "Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko". Další cíle projektu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko: Celkové náklady na projekt byly vy ísleny na K, dotace pokrývá 80% celkových zp sobilých prodloužení náklad hlavní projektu, turistické tedy 2 sezóny K, m sto Benešov se bude podílet ástkou K, zlepšení tedy 20% image z celkových m sta a posílení náklad projektu. jeho atraktivnosti vytvo ení 4 nových netradi ních produkt cestovního ruchu Hlavním zvýšení cílem po tu projektu návšt vník je výrazným m sta zp sobem zlepšit propagaci turistického regionu Benešovska nová a prezentace zvýšit pov domí m sta - film, o zajímavém DVD, letáky, potenciálu spoty, této publikace, významné veletrhy turistické destinace., vytvo it získání nové nových marketingové návšt vník, nástroje kte í a doposud maximáln Benešovsko využít moderní nenavšt vovali komunika ní cesty se zam ením na turisty St edo eského kraje a eské republiky. Hlavním výstupem projektu bude celková kampa zam ená na propagaci turistické destinace Další Benešovsko, cíle projektu obsahující Propagace nové webové cestovního stránky ruchu m sta, v turistické a to i destinaci v jazykových Benešovsko: mutacích, nové letáky pro návšt vníky, informující nap íklad o zajímavých místech regionu a možnostech využití prodloužení volného asu, hlavní mediální turistické kampa, sezóny zahrnující TV spoty, spoty v rádiích, inzerce v tisku a mnoho zlepšení dalších image aktivit, m sta jejichž a posílení spole ným jeho atraktivnosti zám rem je zviditelnit turistickou destinaci Benešovsko vytvo ení a p ilákat 4 nových tak nové netradi ních návšt vníky. produkt cestovního ruchu zvýšení po tu návšt vník m sta Projekt nová probíhá prezentace v období m sta od b ezna - film, 2012 DVD, do letáky, kv tna spoty, publikace, veletrhy získání nových návšt vník, kte í doposud Benešovsko nenavšt vovali Hlavním výstupem projektu bude celková kampa zam ená na propagaci turistické destinace Benešovsko, obsahující nové webové stránky m sta, a to i v jazykových mutacích, nové letáky pro návšt vníky, informující nap íklad o zajímavých místech regionu a možnostech využití volného asu, mediální kampa, zahrnující TV spoty, spoty v rádiích, inzerce v tisku a mnoho dalších aktivit, jejichž spole ným zám rem je zviditelnit turistickou destinaci Benešovsko a p ilákat tak nové návšt vníky. Projekt probíhá v období od b ezna 2012 do kv tna Benešov,

9 9 Z radnice Výměna výtahových kabin v bytových domech V průběhu ledna tohoto roku začalo město Benešov s rekonstrukcí výtahů v bytových domech, které jsou v majetku města. Původní výtahy již nesplňovaly technické ani bezpečnostní normy. V rámci rekonstrukce byl starý výtah kompletně nahrazen novým tzn. výměna kabiny, celé strojovny, zařízení šachty a veškerých ovládacích prvků výtahu. V pátek 2. března jsme převzali první 4 výtahy, a to v ulici Nová Pražská 1645/1,2, 1657/2 a v ulici M. Kudeříkové Tyto výtahy již splňují veškeré technické a bezpečností normy platné v ČR, ale i v zemích EU, uvedl Ing. V. Pechač z Oddělení investic a oprav Městského úřadu Benešov. Jednalo se o investici za cca 4 mil. Kč za všechny 4 výtahy, u ceny konkrétního výtahu vždy záleží na počtu stanic, které výtahová kabina obsluhuje. Peníze na rekonstrukce výtahů byly použity z vybraného nájemného za městské byty, které se opět snažíme investovat zpět do samotných bytových domů. Nové výtahy oproti předešlým nejenom, že Farmářské trhy opět v dubnu, tentokrát na náměstí Jaro je již tu, a tak se všichni můžeme těšit na další oblíbené, pro Benešov již tradiční, Farmářské trhy. Letošní trhy odstartují 21. dubna s příznačným názvem Jaro, které doprovodí hudebním programem Štěpán Kojan. Trhy se budou pravidelně konat každý měsíc vyjma července a srpna, vždy se speciálním zaměřením. Tradičně však nebudou chybět typické produkty jako čerstvá zelenin a ovoce, grilované, koření, čaje, masné výrobky, mošty, med, víno, zvěřinové pochoutky, sadba zeleniny, květin a dřeviny a keramika. Nově se trhy stěhují z areálu Pivovaru Ferdinand na Masarykovo náměstí splňují veškeré normy, ale zároveň se zvýšila i jejich nosnost, a to z 350 kg na 550 kg (ze 3 osob na 7 osob). Zvětšil se také vnitřní prostor kabin, což nájemníkům umožní především lepší manipulaci např. s nábytkem při stěhování nebo při zakoupení nového. Výtahy nově vyjíždí i do nejvyšších pater bytových domů a zastavují přímo na patrech v úrovni bytových jednotek. Kabiny původních výtahů zastavovaly na mezipatrech, nájemník tak musel vždy půl patra sejít nebo vyjít po schodech. (Tato sdělení neplatí pro bytový dům v ulici M. Kudeříkové č.p zde byl instalován jiný typ výtahu). Rekonstrukci výtahů realizovala firma MO RAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o. Město Benešov v současné době spravuje v bytových domech 46 výtahů. V horizontu cca 5 6 let bychom chtěli všechny zastaralé a nyní již nevyhovující výtahy postupně vyměnit, uvedl dále Ing. Pechač. Připravila: -PeO- do Benešova. Nezvykle tak ožije střed města, který svojí atmosférou bude připomínat dávné časy, kdy zde trhovci opravdu prodávali své výrobky. Věříme, že většina návštěvníků toto uvítá jako příjemnou změnu. Plánované farmářské trhy: Jaro Květiny Grilování Moravský košt, vinobraní Trnkobraní Zabijačka Připravila: -PeO- Krátké zprávy V kině bude v dubnu náhradní program Během měsíce března bylo počítáno, že proběhne v městském kině v Benešově proces digitalizace spojený i se stavebními úpravami sálu, zejména akustického obložení sálu a nových elektrorozvodů. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení došlo k odvolání jednoho z účastníků řízení, nebylo možné doposud s počítanými prácemi v kině začít. V současné době čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do doby rozhodnutí úřadu bude v kině uváděn náhradní program. Více informací k programu naleznete na Důvody digitalizace kina: Nová audiovizuální technologie DCI umožní přehrávání ve formátu 2D a 3D. Pokud chceme městské kino v Benešově zachovat, je cesta digitalizace nevyhnutelná. Proces digitalizace kin u nás začal v loňském roce, skončit má v roce Nabídka filmů v dosud používaném formátu 35 mm se bude zmenšovat a nakonec zřejmě zanikne úplně. Diváci se tak mohou těšit, že dojde především ke zlepšení kvality zvuku i obrazu. Nová technologie navíc umožní zvýšení počtu projekcí za měsíc, projekce filmů v den premiéry, vysílání přímých přenosů sportovních či kulturních, zapojení do festivalů a přehlídek filmů, cestopisné komentované pořady atd. Město Benešov požádalo na digitalizaci městského kina o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a to ve výši 700 tis. Kč. Připravila: -PeO- Prořez lip na Masarykově náměstí V úterý dopoledne 13. března 2012 nikomu, kdo šel přes Masarykovo náměstí, jistě neunikl nový sestřih lip, které nám každým rokem provoní začátek léta. Zaměstnanci pražské firmy Stromourek zde prováděli tzv. výchovný prořez. Základ tvaru korun stromů byl položen již v loňském roce a letos jde již jen o drobné úpravy. Připravil: -jh-

10 Z radnice 10 Noclehárna v Benešově Na počátku letošního ledna se město Benešov přidalo k městům, která se aktivně podílí na řešení situace osob bez přístřeší a osob nacházejících se v krizi a zrealizovalo sociální službu Noclehárnu v prostorách vrátnice bývalých Táborských kasáren. Na základech této služby došlo k významnému zlomu v sociální práci s benešovskými bezdomovci. Realizace tohoto výjimečného projektu města byla možná pouze za obdivuhodného pracovního a osobního nasazení sociálních pracovnic a všech zapojených. Velkou oporou byli také další poskytovatelé sociálních služeb, organizace a občané, kteří se podíleli na řešení provozu, poskytovali odborné poradenství a materiální pomoc. Noclehárna byla otevřena dne , první večer po otevření měl zájem o nocleh jeden muž. Další dny se služba dostala do povědomí cílové skupiny a během týdne byla její kapacita naplněna. Muži přicházeli promrzlí, brali zavděk teplým čajem, který byl neomezeně k dispozici. Potravinový servis zejména v podobě instantních polévek a pečiva fungoval díky solidaritě pracovníků Noclehárny. Udržování základní osobní hygieny se postupně stalo samozřejmostí a klienti tak dostali možnost okusit důstojných podmínek noclehu, v posteli, v čistém povlečení a zejména v teple. Jednou z nejvyužívanějších služeb se stal sociální šatník, který byl naplněn z podpory občanů Benešovska a charitativních organizací. Žádost města o solidaritu občanů se setkala s velkou odezvou a po celé tři měsíce lidé přiváželi oblečení, obuv, lůžkoviny a ručníky. Mnozí občané si v uplynulých měsících také všimli čistých a důstojně oblečených bezdomovců. Noclehárna prošla zatěžkávací zkouškou, neboť letošní zima, kdy se několik dnů pohybovala teplota pod 20 stupňů, donutila hledat úkryt v azylech velké množství osob na ulici. Předem stanovený počet lůžek (8), byl o jedno lůžko navýšen, byla přidaná přistýlka a noclehárna byla připravena i na nocležníky na židlích. Provoz byl prodloužen do 8:00 hodin a otevřen také pro ženy. Vše bylo připraveno tak, že v období mrazů nemusel nikdo v noci zůstat na ulici. Počet klientů na jednu noc však nepřesáhl 10. Příkladem dobré praxe se stalo zapojení sociálních pracovnic z odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov. Na základě navázaných kontaktů ve službě mohla probíhat komplexní sociální práce, základní i odborné poradenství, intervence a pomoc při postupném začleňování do společnosti. O konkrétních výsledcích vypovídá to, že se dařilo vyřízení osobních dokladů (všichni uživatelé Noclehárny měli v pořádku osobní doklady), evidence na Úřadu práce, zajištění finančního zabezpečení a některým klientům byla otevřena možnost bydlení Pomoc přijalo 23 klientů a celkem se uskutečnilo 530 noclehů. na ubytovnách. Bezdomovci senioři byli doprovázeni k lékařům, dohlíželo se na dodržování léčebného režimu a u mnohých došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. V jednom případě registrace u praktického lékaře a lékařská prohlídka vedla k okamžité hospitalizaci klienta a v současné době je v jednání jeho umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Vlašimi. Závažný zdravotní stav klientů byl řešen opakovaně, pracovnice musely také kontaktovat zdravotní záchrannou službu. Dalšímu klientovi se podařilo vyjednat bydlení v Azylovém domě pro muže v Praze. V jednom případě se inicioval návrat do rodného města, navázání kontaktů s původní rodinou a ubytování. Další klient s naší pomocí našel práci a ubytování. Důležitým aspektem sociální práce byl lidský vztah a snaha podpory a pomoci. Vztahy mezi pracovníky a klienty byly vstřícné a respektující, nicméně přesto se služba nevyhnula krizovým situacím a konfliktům. Ačkoliv uživatelé služby museli počítat s pravidly, aby mohli přijít přespat, stalo se, že pod vlivem alkoholu či drog byli agresivní a vyvolávali konflikty. Pomohla dobrá spolupráce s Městskou policií a Policií ČR. Noclehárna zajišťovala po dobu 3 měsíců osobám bez přístřeší a osobám v sociální krizi nocleh, možnost hygieny, čisté ošacení a základní potravinovou pomoc. Pomoc přijalo 23 klientů a celkem se uskutečnilo 530 Noclehárna dne zavřela své brány. noclehů. Pro všechny zúčastněné to byla zcela nová zkušenost a každopádně rozšířila u pracovníků schopnosti a dovednosti v přímé práci s klientem a vědomosti o cílové skupině. Byla otevřena další možnost rozvoje a podpory sociálních služeb ve městě Benešov a zůstává otázkou obava klientů z budoucnosti, kdy Noclehárna dne zavřela své brány. Klienti se poptávají po návazné službě a očekávají opětovné otevření Noclehárny na příští zimní měsíce. Město Benešov (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) zvažuje ve spolupráci s Pečovatelskou službou okresu Benešov využití možnosti účasti na Individuálním projektu Středočeského kraje Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji a otevření Nízkoprahového denního centra. Děkujeme za iniciativu při vzniku Noclehárny Zastupitelům města Benešov a vedení města Benešov za podporu. Děkujeme za účast a podporu: Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Úřadu práce Benešov, Městské policii Benešov, Policii ČR, Krajské hygienické stanici Středočeského kraje v Benešově, městu Vlašim, Farní charitě Benešov a Neveklov, občanům Benešovska a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k fungování Noclehárny. Připravila: Ing. Mgr. Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Foto: V. Turek

11 11 Z radnice Rekonstrukce polikliniky Krátké zprávy Na konci listopadu 2011 začaly v prostorách polikliniky na Malém náměstí v Benešově vnitřní stavební úpravy. Práce byly prováděny dle stanoveného harmonogramu a byly rozděleny do 2 etap, které zahrnovaly: úpravu vstupu do polikliniky stavební úpravy WC v jednotlivých patrech vestavbu nového výtahu do prostoru schodiště pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. V první etapě se v prostoru vstupu vybudovala rampa, tak aby byl umožněn přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. V jednotlivých patrech pak byly rekonstruovány WC, kde základním požadavkem bylo vybudovat kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Došlo zde také ke kompletní výměně povrchů a zařizovacích předmětů. V druhé etapě stavebních prací (leden, únor 2012) byla provedena vestavba výtahu do prostoru schodiště, který usnadňuje vstup nejen lidem se sníženou schopností pohybu, ale umožňuje také vyvést v případě nutnosti zdravotní lůžko, využívat ho mohou také maminky s kočárky. Dodavatelem výtahu je firma Tramontáž Chrudim. Větší stavební práce, které mohly narušit provoz polikliniky, probíhaly o sobotách a nedělích, případně v odpoledních hodinách, tak aby zůstal zachován chod polikliniky. Celou akci realizovala stavební firma Hora, s.r.o. z Tábora, která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení. Stavební práce obou etap již byly dokončeny, celkové náklady rekonstrukce činily 3,9 mil. Kč. Na tyto dokončené stavební práce by měla navázat ještě výměna vstupních dveří do budovy a výměna dveří naproti vrátnici, tak aby byl zamezen přístup do vrchních pater budovy (ordinace lékařů) v případě víkendů a večerních hodin, kdy již lékaři neordinují. V tuto dobu bývá veřejnosti otevřena Městská knihovna (sobota dopoledne) a prostory výstavy Muzea umění a designu Benešov a lidé tak mají v současné době možnost pohybovat se po prostorách celé budovy. Novými dveřmi u vrátnice bychom tomuto měli zabránit, uvedl J. Hašek, správce budovy. Připravila: -PeO- Obousměrná úplná uzavírka silnice č.ii/112 ve Vlašimi MěÚ Vlašim z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řadu ve Vlašimi a Domašíně povolil úplnou uzavírku silnice č. II/112. Jedná se o ul. Benešovská ve Vlašimi po náměstí v Domašíně a místní komunikace (výjezd z Palackého náměstí ve Vlašimi), a to v termínu: od do Po dobu úplné uzavírky je navržena pro BUS, dopravní obsluhu a vozidla záchranného integrovaného systému: obousměrná objízdná trasa z Vlašimi po silnici č. II/113 na Radošovice a u letiště dále po silnici č. III/11213 zpět do Domašína s výjezdem zpět na silnici č. II/112. Stanovená objízdná trasa je v celkové délce cca 3,5 km. Pro osobní automobily a nákladní dopravu do 12 tun je navržena obousměrná objízdná trasa: po silnici č. II/113 na Divišov a dále po silnici č. II/111 přes Struhařov zpět na silnici č. II/112. Řidiči nákladních vozidel nad 12 tun budou na uzavírku upozorněni pomocí informativního dopravního značení na křižovatkách silnic č. II/112 a č. II/111 (u Struhařova), č. II/112 a č. II/125 (ve Vlašimi u čerpací stanice), č. II/125 a č. II/126 (od Trhového Štěpánova na Vlašim) a na silnici č. II/125 před sjezdem na dálnici D1 Exit 49 (Veselka). Po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována zastávka MHD v Domašíně Domašín brána. Ostatní zastávky linkové autobusové dopravy nebudou přemístěny ani zrušeny. Poděkování za podporu sportu ve městě V průběhu středečního jednání Rady města poděkoval zástupce benešovského hokeje HC Vodní lvi pan Srdínko, trenér mládeže a bývalý reprezentační hráč extraligy a KHL, představitelům Rady za jejich finanční podporu, kterou město klubu poskytuje. U této příležitosti předal panu starostovi Ing. Jaroslavu Hlavničkovi podepsaný a zarámovaný dres klubu. Připravila: -PeO-

12 Z radnice 12 Organizace založené městem Městská knihovna v Benešově Hovoříme s ředitelkou Městské knihovny v Benešově Mgr. D. Vykoukovou Současná Městská knihovna v Benešově má dlouholetou tradici a její fond je prakticky budován již od roku 1896, kdy v našem městě vznikla Veřejná lidová knihovna a čítárna. Od té doby se velmi mnoho změnilo. O historii i současnosti této kulturní instituce jsme hovořili s ředitelkou Městské knihovny Benešov Mgr. D. Vykoukovou. Mohla byste naše čtenáře nejprve ve stručnosti seznámit s historií vaší knihovny? První zprávy o české knihovně v Benešově pocházejí z pamětí benešovského rodáka Václava Macha, kdy na počátku 30. let 19. století vznikala knihovna z darů místních a některých pražských vlastenců, mezi něž patřil i významný básník a spisovatel období romantismu Karel Hynek Mácha. Krajský úřad však r půjčování knih zakázal. Navzdory tomu, však snahy o půjčování knih trvaly i nadále. O 12 let později, benešovští rodáci: Václav Mach, JUDr. Antonín Špolc a Antonín Wiesner získali úřední povolení ke zřízení české knihovny benešovské, která z rozhodnutí Krajského úřadu v Berouně měla býti knihovnou školní pod dozorem děkana. Důležitým letopočtem v historii knihovny v Benešově se stal rok 1896, kdy na podzim dne 7. října téhož roku vzniklo usnesením obecního výboru Městské muzeum a Veřejná lidová knihovna a čítárna v Benešově, která sloužila k bezplatnému obecnému užívání. Následujícího roku dne 2. června 1897 veřejná knihovna zahájila svoji činnost. V roce 1914 však v důsledku politicko historických událostí vypukla 1. světová válka a na čtyři roky byla činnost knihovny pozastavena a teprve po vzniku samostatného Československa byla plně obnovena. Za 2. světové války knihovna sice fungovala, ale nevyhnula se kontrole a vlivu německých okupantů. Díla pacifistická, antimilitaristická a sokolská byla na seznamu zakázaných knih a knihovně bylo uloženo za povinnost vybudovat oddělení německé literatury. V té době sídlila v pronajatých místnostech v domě firmy Jakub Fürth č. 146 na dnešním Malém náměstí a v roce 1949 se přestěhovala do budovy Okresní hospodářské záložny na náměstí dr. Engla č. 74. Následně v roce 1951, dle vládního nařízení č. 46, byla zrušena knihovní rada a její působnost byla převedena na okresní národní výbor. Městská knihovna byla přetvořena na knihovnu okresní. V letech minulého století probíhalo postupné vytváření kooperativního centralizovaného střediskového systému knihoven na okrese Benešov. K však byla činnost Okresní knihovny v Benešově vlivem transformace ve společnosti ukončena, centralizovaný systém řízení knihoven byl delimitován na jednotlivé obce a s účinností od vznikla samostatná příspěvková organizace Městská knihovna Benešov pověřená výkonem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu Benešov. V roce 2000 byla provedena v objektu na Malém náměstí č.p rozsáhlá stavební rekonstrukce knihovny a kromě jiného byl v nově zrekonstruovaných prostorech zahájen i provoz hudebního oddělení, videopůjčovny a turistického informačního centra. Knihovna se stává moderní bezbariérovou a plně automatizovanou institucí. Které události v její historii považujete za nejvýznamnější? Nejmarkantnějších a nejrozsáhlejších změn knihovna dosáhla určitě se zavedením výpočetní techniky a Internetu do knihovny v roce 1997 a v průběhu její následné stavební rekonstrukce, která probíhala od března do prosince roku Veřejná bezbariérová knihovna v centru města dnes poskytuje své služby široké veřejnosti prostřednictvím automatizovaného knihovního systému Clavius a spolupracuje s ostatními knihovnami v republice na budování souborného katalogu SKAT a CASLIN ČR. Městská knihovna Benešov rovněž stála u vzniku Turistického informačního centra v Benešově a plných 11 let provozovala jeho činnost. Podařilo se jí naplnit podmínky České centrály cestovního ruchu Czech Tourism a následně získat certifikát pro označení provozovny informačního centra mezinárodně uznávaným logotypem v podobě malého bílého písmene i v zeleném poli. Rovněž se podařilo vytvořit pro knihovnu moderní webové stránky a grafický logotyp, který knihovnu prezentuje navenek v rámci public relations. Idea místních knihoven je velmi stará, neztrácí v současné době Internetu na aktuálnosti? Naopak, myslím si, že činnost knihoven a provoz Internetu se s rozvojem výpočetní techniky vzájemně doplňují. Současné knihovny poskytují fyzicky primární dokumenty, ale poskytují rovněž i záznamy o svých primárních a sekundárních fondech prostřednictvím elektronických katalogů a databází široké vrstvě uživatelů právě na Internetu. Prezentují svoje služby pro uživatele na webových stránkách, běžně komunikují s veřejností on line přístupem, a to prostřednictvím sociálních sítí jako je Facebook a Twitter. Prezentují svá videa z proběhlých akcí na You Tube, prostřednictvím Internetu vystavují své fondy soustředěné v souborných katalozích (SKAT, CASLIN, ) veškeré dokumenty jsou přístupné z jednoho místa na Internetu prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB), apod. Knihovny rovněž ze zákona poskytují bezplatný přístup k Internetu a pomáhají tak

13 13 Z radnice k zajištění rovného přístupu k informacím všem uživatelům bez rozdílu. Knihovny zároveň plní kromě funkce informační a archivní i funkci vzdělávací a osvětovou, jsou místem setkávání různých kultur, názorových ideologií a lidí všech věkových kategorií v rámci kulturního dění v obci. Kromě půjčování knih, jaké služby vaše zařízení v současné době nabízí? Městská knihovna Benešov neslouží pouze jako půjčovna knih veřejnosti, ale nabízí i další služby, jako je půjčování periodik, CD, DVD, audiokazet, videokazet, zvukových knih pro nevidomé a slabozraké, nabízí uživatelům přístup k plnotextovým právním informacím v programu ASPI, bezplatný přístup k celosvětové informační síti INTERNET, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, referenční a reprografické služby, připravuje kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé, snaží se být multikulturním centrem ve městě a v neposlední řadě se metodicky stará o 120 obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionální funkce (porady a školení, konzultace, pomoc při aktualizaci a revizi fondu, rozvoz výměnných knižních souborů). Do konce roku 2011 zabezpečovala knihovna i provoz TIC, které vzniklo v rámci rekonstrukce knihovny. Do té doby tato činnost v Benešově nebyla. Kdo tvoří nejpočetnější skupinu vašich čtenářů? Knihovnu nejvíce využívají lidé v produktivním věku tj. věková skupina od 30 do 60 let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou učni, studenti SŠ a VŠ a třetí nejpočetnější skupinou jsou děti do 15let, kteří o něco málo převyšují počet registrovaných čtenářů v důchodovém věku. Děti díky realizaci zajímavých akcí, soutěží a pořadů tráví v knihovně postupně více času a rády se sem vracejí i se svými rodiči, kamarády či sourozenci. Z proběhlých akcí v dětském oddělení v loňském roce jmenujme např. Den pro dětskou knihu, Pasování na rytíře řádu čtenářského, výstava loutek výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové, výtvarnou soutěž: Domaluj si svoji knižní obálku, či celoroční soutěž o nejlepšího dětského čtenáře. Jaké akce připravuje vaše knihovna pro čtenáře v nejbližším období? Na duben 2012 jsme pro naše čtenáře i širokou veřejnost připravili 3 zajímavé akce odlišného charakteru, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Hned na pondělí 2. dubna od 18:00 hod. jsme ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s. připravili promítání filmu ke knize: Cvičiště Benešov: Vstup zakázán. Po jeho skončení následovala beseda s autorem této knihy Ing. Petrem Kosem. Další akcí, na kterou se může veřejnost těšit, se uskuteční 16. dubna. Jedná se o setkání s dr. Evou Havlovcovou, která naši knihovnu navštívila v minulém roce již 2x a její literární vyprávění ze zákoutí staré Prahy jsou plná zajímavých faktů a historek ze života literárních osobností. Přednáška bude doplněna promítáním dobových snímků. Do třetice všeho dobrého bych ráda pozvala milovníky hudby na setkání s hudebním kritikem a publicistou panem Jiřím Černým, který nás tentokráte navštíví dne 26. dubna 2012 a seznámí nás s hudebním profilem skupiny Marsyas. A pokud by se někomu chystaných novinek zdálo málo, máme v zásobě ještě novou službu v podobě půjčování čteček elektronických knih. Současný trend ukazuje, že o tuto službu je u návštěvníků knihoven zájem, a to i přesto, že knihovny v souladu s autorským zákonem mohou půjčovat na čtečkách pouze tzv. volná díla, tj. díla, jejichž majetková autorská práva nejsou chráněna (tzn., že např. uplynulo více než 70 let od smrti autora). Nová služba by měla být spuštěna v Městské knihovně Benešov v průběhu dubna t.r. a bližší informace o ní získáte v našem audiovizuálním oddělení. Připravil: -jh- Výsledky dětské čtenářské soutěže Výlet do psaného světa fantazie nepřestává děti zajímat. Ukázala to i soutěž Městské knihovny Benešov o nejlepšího čtenáře za rok Vítěz kategorie 6 až 9 let Michal Flekač ze Čtyřkol dokázal za necelý rok přelouskat 68 titulů, nejlepší v kategorii 10 až 15 let, Eliška Králová z Benešova, zvládla 232 titulů. Soutěž trvala od března do konce prosince 2011 a její výsledky byly vyhlášeny 21. března 2012 v Benešově. Odměny pro vítěze věnovalo nakladatelství Fragment a společnost Posázaví o.p.s. V kategorii nejmladších čtenářů se na druhém místě umístil Lukáš Ferenc s 42 tituly a na třetím Klára Šeborová s 28 tituly. V kategorii starších kralovaly dívky na druhém místě skončila Michaela Klápová s 198 tituly a na třetím Kateřina Robová se 175 tituly. Malí čtenáři dělají radost i vedoucí dětského oddělení Městské knihovny Benešov Markétě Kalendové. Registrací malých čtenářů rapidně přibývá, začali sem chodit rodiče s úplně malými dětmi, už tříletými nebo čtyřletými, řekla. A zájem podle ní podnítí i podobné soutěže, jak ukázalo už loňské klání o nejlepší knižní obálku, kterou knihovna vyhlásila. Jakmile se udělá podobná akce, i byť není vyloženě soutěžní, návštěvnost se zvýší, dodala Markéta Kalendová. Jako příklad uvedla třeba čtení doprovázené výtvarnou dílnou. Děti třeba do knihovny prvotně třeba nepřijdou za knížkami, ale když už tady jsou, tak se porozhlídnou, zjistí, že je tady hodně zajímavých knížek a přijdou na to, že čtení není taková nuda, dodala Markéta Kalendová. Jako příklad uvedla besedu o básničkách. Na jejím začátku se děti přiznaly, že by si samy dobrovolně knížku básniček půjčit nepřišly. Po besedě jsme ale nakonec tvořili básničky všichni, poznamenala Markéta Kalendová. Připravila: Jaroslava Tůmová

14 Z radnice 14 Krátké zprávy Svatební termíny v květnu 2012 Upozorňujeme snoubence, kteří mají zájem o uzavření sňatku v obřadní síni Městského úřadu Benešov, že v měsíci květnu neoddáváme v pátky , a V tyto dny bude v obřadní síni probíhat vítání občánků. Vítání občánků květen 2012 Vítání občánků v květnu 2012 proběhne v následujících dnech: , a (pátky). Přesný čas bude upřesněn v pozvánkách, které budou rodičům, jež se na vítání občánků již objednali, zaslány. Žádáme proto rodiče dětí narozených od července do prosince 2011, kteří mají zájem, aby jejich syn či dcera byli uvítáni mezi občánky Benešova a ještě se na vítání občánků neobjednali, aby tak neprodleně učinili na tel. č nebo paní Soňa Šebková nebo e mail: city.cz. Upozornění: Upozorňujeme rodiče, že podmínkou pro účast na vítání občánků je trvalý pobyt miminka v Benešově (např. Benešov, Pražského povstání 1677 nebo Benešov, Dlouhé pole č. 5 atd.). Trvalý pobyt miminka v době jeho narození je shodný s trvalým pobytem maminky. V případě dotazů k vítání občánků se prosím obracejte na výše uvedená telefonní čísla nebo e mail. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Informace k podávání žádostí a výdej e OP (zdravotně postižení žadatelé, vysoký věk žadatele) Upozorňujeme žadatele zdravotně postižené občany a občany vysokého věku, kteří budou žádat ze zákonných důvodů o vystavení nového občanského průkazu nebo si jej na Městském úřadě v Benešově budou vyzvedávat, aby využili pro tyto úkony nového úředního dne, a to úterý od 08:00 14:00 hod., kdy se jim po jejich příchodu budeme věnovat. Před tím než se rozhodnete na MěÚ Benešov v tento den dostavit, kontaktujte Odbor správních věcí M. Marcelisová, na tel , 205 a domluvte si čas, kdy můžete přijít nebo Vás Vaši blízcí mohou přivést k úřadu. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Demolice v Pražských kasárnách V pondělí 5. března začala v Pražských kasárnách v Dukelské ulici demolice stávajících objektů, které jsou již nevyužívané a celkově jsou ve velmi špatném technickém stavu. Demoliční práce jsou rozděleny do dvou etap, celkově se jedná o objekty v objemu cca 7665 m3. Jejich demolice uvolní rozsáhlé plochy v blízkosti centra města, kde je v současné době uvažováno s využitím jako parkovací plocha, která zajistí lepší celkovou dostupnost města a možnost parkování v této oblasti (především také pro rodiče žáků MŠ a ZŠ Dukelská). První etapa byla ukončena na konci března, na ni by měla navázat II. etapa těchto prací. Na druhou etapu již město Benešov vypaslo výběrové řízení. Bourací práce I. etapy provedla firma TREPART, s.r.o. za celkovou cenu 211 tis. Kč. Město Benešov podalo v polovině února žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu podpory rozvoje regionů v roce 2012 a jeho Podprogramu Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů. Celkové náklady na demolici činí přibližně 7,5 mil. Kč, dotace by mohla pokrýt částku až 6 mil. Kč. S ukončením těchto prací (I. a II. etapy) je počítáno v měsíci květnu až červnu Připravila: -PeO- JE ČAS Zumba day s KIC Benešov KC Karlov Benešov hodin / vstupné: 100 Kč instruktoři: Alena Matějovská, Petra Červeňákova, Pavel Sirotek TO S NÁMI předprodej vstupenek: TIC Benešov, tel.: ROZJET zkušení lektoři skvělá muzika TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ

15 15 Ze společnosti Projekt zaměřený na soulad práce a rodiny v nemocnici Benešov ohodnocen jako 2. nejlepší Na základě výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost připravila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. projekt s názvem Vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov, který uspěl a ze všech projektů byl vybrán jako 2. nejlepší. Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Projekt je určen zaměstnancům nemocnice a zaměřuje se především na ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené. Těm se snaží prostřednictvím různých aktivit návrat do zaměstnání co nejvíce ulehčit. Kromě vzdělávání je jednou z aktivit projektu např. i vybudování firemních jeslí, které ženám umožní dřívější nástup do zaměstnání. Realizace projektu byla zahájena 1. března 2012 a je řízena sehraným týmem nemocnice Benešov v čele s vedoucí personálního a mzdového oddělení Evou Šimákovou. Na realizaci projektu se vedle nemocnice samotné podílejí také tři partneři Město Benešov, Thomayerova nemocnice a Česká asociace sester. Na projekt nemocnice obdrží z OP LZZ finanční dotaci ve výši 4,8 mil. Kč. Připravila: Mgr. Jana Musilová, asistentka marketingu Dobrovolníci už se chystají na další úklid řeky Sázavy Nespeky, u jezu úsek ZŠ Poříčí nad Sázavou 31,1 Sedmý ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční od 13. do 15. dubna Dobrovolníci vyčistí hladinu a břehy jednoho z nejznámějších českých toků od Havlíčkova Brodu až po Pikovice. Patronát nad akcí opět převzala zpěvačka Aneta Langerová, která pomůže i se samotným úklidem. Čištění řeky Sázavy se mohou zájemci zúčastnit osobně nebo poskytnutím materiálního či 3. úsek finančního daru. Stačí se do 10. dubna přihlásit na e mail nebo na telefon Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty. Do projektu se od jeho začátků aktivně zapojuje i půjčovna lodí Bisport s.r.o. z Týnce nad Sázavou. První rok jsem z toho měla velikou trému, ale teď už ne, protože vím, že je akce dobře připravena a všechno do sebe zapadá. Lidé se na čištění znovu hlásí, vracejí se. Obavy nemám ani z počasí. Na čištění Sázavy přijíždějí otrlí nadšenci, které jen tak něco neodradí, řekla Markéta Pazderová z Bisportu. Projekt Čistá řeka Sázava se koná pod taktovkou tří organizátorů, napříč dvěma kraji. Úklid úseku ze Soutic do Pikovic, dlouhého více než 100 kilometrů, tradičně organizuje společnost Posázaví o.p.s. Úsek mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi je v režii sdružení Sázava 21 a místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. a úsek z Chřenovic do Soutic si Čerčany, tábořiště Zlenice u Hotelu Kormorán Začátek a konec úseku 37,6 za dálničním mostem Chocerady, fotbalové kabiny 43,3 Vaníček, Lávka Na Marjánce 49,0 tábořiště U Hrocha Sázava proti klášteru Začátek a konec úseku 54,6 pátek 13. dubna ,00 km Černýš (Soutice) Kácov 6,00 km Malovidy (zastávka ČD) Ledečko 5,60 km Sázava Marjánka 6,50 km Zlenice Poříčí nad Sázavou 4,20 km Týnec nad Sázavou Krhanice vzala na starost místní akční skupina Lípa pro venkov. U V Kroupů pátek půjdeme uklízet s dětmi ze škol, v sobotu se do akce zapojí hasiči a rybáři a další dobrovolníci. Čistit budeme už Přívlaky asi počtvrté, spolupracujeme při tom se školami a mikroregiony. Dobrovolníkům posky Na Iváni tujeme rukavice, pytle na sběr odpadků a hygienické potřeby, jídlo pro ně zajišťují obce nebo mikroregiony. Červánky Zájemců máme dost, každý úsek vždycky uklízí kolem 20 lidí, uvedla Vanda Kubínová z místní Sporthotel akční skupiny Lípa pro venkov. Poprvé se letos do čiš Kácov tění řeky Sázavy zapojí místní akční skupina Královská stezka, a to po boku občanského sdružení Sázava 21, které má s tímto úklidem už několikaletou zkušenost. Uklízet budou úsek z Havlíčkova Brodu do Chřenovic. sobota 14. dubna ,00 km Kácov Soběšín (YMCA) 6,70 km Ledečko Samopše (u jezu) 5,70 km Marjánka Chocerady 6,10 km Poříčí nad Sázavou Ledce 5,35 km Krhanice Žampach Posadovský mlýn Zdá se nám to jako hezká 54,6dobrovolnická akce, kterou region potřebuje. Zájemců už máme hodně, Sportareál dokonce Samopše se přihlásila 60,4 i jedna firma, která nám nabídla 100 zaměstnanců, 2. úsek Ledečko pod mostem 67,2 řekl manažer místní akční skupiny Královská stezka Gustav Charouzek. V režii společnosti Posázaví o.p.s. dobrovolníci letos nově uklidí i část řeky mezi Souticemi Začátek a konec úseku 77,5 a Střechovem, odsud pak budou pokračovat dál až k Pikovicím. Loni se mezi Střechovem Soběšín YMCA 82,1 1. úsek a Pikovicemi sesbíralo 32,52 tuny odpadků. Včetně úseku Kácov z Havlíčkova u pivovaru 88,8 Brodu do Soutic se pak na skládky odvezlo dohromady 38,57 tuny odpadu. Do akce se zapojilo přes 1500 dobrovolníků. Černýš (Soutice) Začátek Připravila: úseku 98,0 Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s. Malovidy zastávka neděle 15. dubna ,00 km Soběšín (YMCA) Malovidy (zastávka ČD) 5,80 km Samopše (u jezu) Sázava 5,70 km Chocerady Zlenice 5,60 km Ledce Týnec nad Sázavou 6,35 km Žampach Pikovice ř. km

16 tisk zajistil Ze společnosti 16 Krátké zprávy Den otevřených dveří V úterý 6. března 2012 se uskutečnil v Mateřské škole U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546, Den otevřených dveří. Při této příležitosti se zde mimo jiné sešli i místostarosta MěÚ Benešov T. Podhola a člen Rady města a Zastupitelstva Ing. J. Hrachovský. Zde se setkali s ředitelkou tohoto školského zařízení T. Mastnou a hovořilo se především o plánované přístavbě mateřské školy formou kontejnerů. Využití tohoto způsobu přístavby by umožnilo v relativně krátké době zvýšit kapacitu tohoto školského zařízení již od září letošního roku, což by uvítali především rodiče i jejich děti. Vzhledem k přeplněnosti školek neměli rodiče možnost své dítě umístit do předškolního zařízení. Připravil: -jh- Brigáda v Konopišti První letošní brigáda organizovaná Spolkem přátel Konopiště se uskutečnila v sobotu Sešlo se celkem třicet brigádníků, kteří pracovali ve dvou skupinách a uklízelo se okolo Růžové zahrady a Konopišťského rybníka. Svoji techniku zapůjčily i s obsluhou Lesy ČR a Technické služby Benešov. Upravovaly se cesty, prořezávaly křoviny a prováděly se další práce, jichž bylo po zimě zapotřebí. O tom, že obě lokality prokoukly, se mohou přesvědčit všichni návštěvníci Konopišťského parku. Připravil: -jh- Doplňkové projekty v mateřské škole Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. Karel Čapek A jaký je ten náš dnešní svět? Je plný počítačů, mobilů, elektroniky, průmyslu a hlavně spěchu. V budoucích letech budeme vděčni za kousek zeleně, za krásné místo, které najdeme v přírodě. Snažme se o to, aby se děti společně s námi dokázaly zastavit a žasnout nad malými i velkými zázraky přírody. K těmto projektům, se kterými se v naší mateřské škole Čtyřlístek v Benešově každoročně setkáváme, patří ekologický výukový program ve spolupráci s Ekocentrem ve Voticích. Celoroční program je postaven na pravidelném měsíčním setkávání dětí s lektory Ochrany fauny v MŠ nebo přímo ve votickém areálu popřípadě v nově otevřeném Čapím hnízdě. Ve školním roce 2011/2012 byl vybrán environmentální výukový program pro MŠ Planeta Země. Témata deseti jednotlivých programů jsou zaměřena na rozvoj praktických dovedností a znalostí dětí a obohacují Kdy? Kde? Jak? a doplňují vzdělávací nabídku v mateřské škole. Úvodní zářijový program s názvem Pomoc kamarádům v nouzi uvedl děti do příběhu, který bude prolínat všemi dalšími tématy. Děj nás seznámil s pravidly pomoci zvířatům a lidem. Následující programy Kolem světa, Výlet do pravěku a středověku nás seznámily s naší planetou, jednotlivými světadíly a s dávnou minulostí naší země. V lednu se děti dozvěděly, kde je na světě největší zima a v únoru se zúčastnily výpravy na střechu světa. Jarní měsíce nás pozvou do teplých krajů Afriky a s potápěči prozkoumáme mořské dno a jeho obyvatele. V červnu se vrátíme zpátky domů do své vlasti. Za tu dobu, po kterou probíhají v naší školičce výukové programy, jsme zjistili, že děti, které tyto programy navštěvují a jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a prostředí, jsou daleko vnímavější a citlivější. Snad v jejich paměti zůstane kousek toho krásna, se kterým se seznámily a předají ho v budoucnu dál svým nejbližším a svému okolí. Závěrem bychom rádi poděkovali nejen Centru ekologické výchovy při ochraně fauny ve Voticích, ale konkrétně i Ing. Jitce Bouškové za trpělivou, citlivou a vždy velmi pěkně připravenou náplň jednotlivých programů. Připravila: Mgr. Milena Mottlová, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek ZÁPIS dìtí do roèníku 2007 dále zápis do roèníkù 2006 a 2005 Støeda 16. kvìtna 2012 od 18:00-19:00 hod. Høištì UMT na mìstském stadionu u Konopištì. Probìhne zápis dìtí do nového roèníku 2007 a dále doplnìní dìtí do roèníkù 2006 a 2005 za pøítomnosti zkušených trenérù mládeže SK Benešov. Mohou se pøijít ukázat i hráèi starších roèníkù, kteøí mají chu zkusit to v Benešovì. pøípadnì další info na tel.: (narozeni v roce 2007)

17 17 Ze společnosti Společně proti rizikovému chování Krátké zprávy Ve středu dopoledne navštívilo ZŠ Dukelská v Benešově deset účastníků mezinárodního projektu EU Grundtwig z Německa, Itálie a Irska, který je zaměřen především na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování. Po přivítání ředitelkou školy PaedDr. H. Procházkovou se hosté rozešli do 7. a 8. tříd, aby v praxi viděli realizaci preventivního programu, který je založen především na zážitkových hrách. V 7. třídě se jednalo o VZTAHY VE TŘÍDĚ a obsahem bylo posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce, hledání společného řešení i zlepšení vztahů ve třídě. V další třídě bylo téma MOJE HRA NICE A PRAVIDLA, kdy obsahem byl vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat a jak je zdravě řešit. Jak nás paní ředitelka informovala, prevence na naší škole je systematická od 1.ročníku a řídí se Minimálním preventivním programem, který vychází ze Školní preventivní strategie. Hlavním úkolem je předcházení rizikových projevů v chování žáků. Cílem prevence je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života přiměřeně k jeho věku. Prevence je u nás věcí každého pracovníka. Její cíle jsou začleněny do tematických plánů jednotlivých předmětů. Škola má i externí spolupracovníky PČR, ÚP a SZŠ. Díky dotacím z grantů můžeme využívat i spolupráce s centrem adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v Benešově, která u nás realizuje program dlouhodobé primární prevence 3P, probíhá v ročníku. Ze školy pak zahraniční hosté pokračovali v doprovodu Mgr. H. Fialové (vedoucí programu) návštěvou benešovského střediska Magdalény. Tyto výměnné pobyty sledují především seznámení se s problematikou návykových látek v různých zemích a výměnu zkušeností, a tak čeští odborníci z Magdalény měli možnost kupříkladu navštívit Portugalsko, Německo a Itálii. Cílem všech je společný postup při prevenci, boji proti drogám a rizikovým způsobům chování. Připravil: -jh- Děti v redakci Zpravodaje města Muzeum umění a designu se průběžně soustřeďuje i na předškolní vzdělávání, neboť pedagogicko psychologické výzkumy doložily, že patří k těm nejdůležitějším. Děti z MŠ v Bezručově ulici se zúčastnily naučného programu o vzhledu a fungování benešovských staveb. Mezi architektonicky zajímavými budovami navštívily i radnici, kde si mimo jiné prohlédly i redakci, v níž se připravuje měsíčník města. Připravila: A. Fassatiová, Muzeum umění a designu Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti Co lze nárokovat v takové situaci? Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec). Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů. Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné plnění. Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník nehody nemá povinné ručení nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví. U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu. Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen. Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví Klub důchodců Benešov A opět se naši příznivci bavili v Klubu důchodců při dobré zábavě poslechem oblíbené hudby kapelníka pana Vytlačila zpěvem i tancem. Nechyběli ani maskovaní účastníci, kteří svým šarmem zapadli do příjemného prostředí. Tradiční dodržování masopustního veselí potvrdilo, že benešovští senioři se dokáží bavit i přes věkové bariery. Paní Lacinovou, aktivní členku samosprávy Klubu, jsme ve schůzi samosprávy, při oslavě jejího významného životního jubilea potěšili srdečným blahopřáním a malým dárkem. Připravila: Samospráva Klubu důchodců Benešov formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou. Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: nebo prostřednictvím e mailu:

18 Ze společnosti 18 Úspěch krasobruslařů V neděli proběhla na Zimním stadionu v Benešově závěrečná exhibice zájmového kroužku krasobruslení, který pracuje již třetím rokem při Domu dětí a mládeže Benešov. Program byl velmi hezky připraven a diváci nadšeně tleskali jak jednotlivcům, tak vystoupením ve skupinách. V letošním školním roce se učilo v kroužku krasobruslení přes 40 dětí i dospělých. Obětavost manželů Renaty a Františka Hanikýřových a jejich dcery Natálie sklidila zasloužilý úspěch. V příštím školním roce bude kroužek opět otevřen a případní zájemci se mohou informovat v Domě dětí a mládeže Benešov již v měsíci červnu. Připravila: Milada Rýdlová, ředitelka DDM Benešov Ve Hvězdičce tentokrát O Smolíčkovi A byla tu zase pohádka. Jako každý měsíc hrálo v pondělí Mateřské centrum Hvězdička v Domě seniorů ve Villaniho pohádku, tentokrát byla O Smolíčkovi. Sál byl nabitý malými i velkými návštěvníky, kteří se velice dobře bavili. Jen děti byly tentokrát hodně vyjukané, protože se bály o Smolíčka. A není divu, Jezinky byly opravdu záludné a budily respekt už jen svým zevnějškem. A když dvojhlasně svými skřehotavými hlásky přemlouvaly Smolíčka, aby jim otevřel a strkaly oknem do chaloupky své dva kroutící prstíčky, tak děti volaly na Smolíčka, aby neotvíral. Smolíček byl, ale důvěřivý a Jezinkám přeci jen otevřel. Největší zážitek byl pro děti, když si ho odvlekly do své chýše, kde ho vykrmovaly a pak do něj píchaly vidličkou, zda je dost tlustý na upečení. Nakonec ho posadily na opravdový pekáč a pěkně z výšky na něj sypaly sůl a koření. To už i dospělí diváci začali pochybovat, jestli Smolíčka opravdu nesní.naštěstí byly Jezinky mlsné a vydaly se ještě do lesa na houby a na jiné koření. Toho Smolíček využil a zkusil naposledy zavolat na jelena. Ten ho uslyšel a zachránil. To si všichni oddechli, že to dobře dopadlo. Připravila: Blanka Škorpová, MC Hvězdička, Miroslav Götz Zimo, zimo, táhni pryč Poslední třetina března přináší nejen jaro v kalendáři, ale i první známky jara v přírodě. V zahrádkách vyrůstají první jarní květiny, na jívách kočičky a sluníčko už dovede teple pošimrat. Všude voní vzduch a my nemáme v naší mateřské škole Čtyřlístek v Benešově stání. Všechno nás láká ven do přírody, účastnit se na tom velkém zázraku jara. Každoroční veselou slavností našich dětí, která letos proběhla ve čtvrtek 22.března, je vynášení Morany. Je to prastarý obyčej, který se datuje již od 14. století a je spojován s jarní rovnodenností a nástupem jara. Postupem času se z magického rituálu stala zábava mládeže a dětí, která se zachovala až do současné doby. Morana je figura svázaná ze slámy, upevněná na tyči a oblečená do ženských šatů. Ozdobená je barevnými pentlemi a vyfouknutými vajíčky. Letošní průvod dětí se svými učitelkami směřoval k potoku Na Sladovce, kde za zpěvu jarních písní a říkadel vhodily zapálenou Moranu do vody, aby rychle odplavala a předala tím vládu jaru. S jejím odchodem přichází nejkrásnější období roku, v němž se dětí učí vnímat přírodu všemi smysly, seznamují se s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi svého kraje. Současně si připomínají vlastní souvislost s přírodou, s životem na Zemi a objevují morální závazky člověka k přírodě a péči o ni. Připravila: Mgr. Milena Mottlová, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek

19 19 Ze společnosti Televizi nahradily kuželky, brusle a keramická hlína Organizace příměstského trávení jarních prázdnin s Domem dětí a mládeže Benešov se letos setkala s velkým úspěchem a program na všechny dny byl obsazen do posledního místečka. Chtěli jsme především vyjít vstříc rodičům, kteří chodí do práce a jsou tak rádi, že jejich děti stráví svůj prázdninový volný čas aktivně a mezi vrstevníky, říká ředitelka Milada Rýdlová. Proto byly také k programu zajištěny obědy ve školní jídelně Benešov Jiráskova a program byl tedy nabízen jako celodenní, přičemž si bylo možné vybrat určité dny v týdnu. Týden zahajoval turnaj v kuželkách, který již má své stálé příznivce. Ti se nezastavili ani při odpoledních soutěžích na šlapadlech, chůdách a tanečním koberci. V úterý si přišli na své fanoušci bruslení, kteří se na Zimním stadionu v Benešově proháněli, zdokonalovali a také soutěžili. Teprve odpoledne si tělo vydechlo při kouzlení s filmem, které přineslo pěkné výrobky. Na řadu ale přišla také hlava při řešení logických her a turnaji v 3D piškvorkách. Ve středu děti odlévaly stopy a těšily se s čtyřnohými kamarády. Odpoledne se pak pocvičily ve střelbě z luku. Ve čtvrtek se konala soutěž ve společenských hrách a odpoledne se pracovalo s keramickou hlínou. Páteční dopoledne bylo opět náročné především pro rozum, protože byl připraven Kviz pro bystré hlavy a odpoledne se všichni seznámili s technikou nazývanou Enkaustika a odnesli si zajímavé obrázky. Týden nám nepokazil žádný úraz ani problémové chování a my i děti budeme na jarní prázdniny rádi vzpomínat, říká M. Rýdlová. Připravila: Iva Křížková Mám doma nemocnou babičku. Jak se o ni nejlépe postarat? Tak to je jedna ze stále častěji kladených otázek. Populace stárne, a tak se u každého z nás rozšiřuje okruh příbuzných a blízkých v seniorském věku. Sužují je neduhy, které jsou s tímto věkem spojeny zdravotní problémy, zvýšená zapomnětlivost, ztráta stability. Jejich stav není tak vážný, aby si vyžadoval hospitalizaci v nemocnici či jiném zařízení. Přesto potřebují někoho, kdo by o ně pečoval. Ale jak na to? I přes veškerou dobrou vůli jsou pečující mnohdy bezradní a neví si rady. Můžete se zeptat známých, prozkoumat informace na internetu nebo se optat na benešovském Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednou z variant, na kterou narazíte, budou služby Občanského sdružení TŘI, které je na pomoc při péči o nemocné seniory dobře připravené. O jaké služby se konkrétně jedná? Domácí péče je určena pacientům, kteří mohou být pod dohledem ošetřujícího lékaře doléčeni ve svém domácím prostředí, což má pozitivní vliv na jejich psychický i zdravotní stav. Mezi nejvíce frekventované úkony patří převazy, injekční aplikace léčiv, odběry či rehabilitační cvičení. Vysvětlujeme příbuzným, jak pečovat o člena rodiny s cukrovkou nebo po mozkové příhodě. Pod ne zcela jasným názvem Odlehčovací služby terénní se skrývá práce osobních asistentek, které dochází do domácnosti, pomáhají pečovat o osoby se sníženou soběstačností, ať už v důsledku věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a vytváří tak rodině prostor pro nezbytný odpočinek. Samozřejmostí je zaučení rodiny v ošetřovatelské péči. Pracovníci Mobilní hospicové služby pomáhají rodinným příslušníkům pečovat v domácích podmínkách o své těžce nemocné či umírající členy rodiny. Odborná péče lékařů a sester je dostupná 24 h denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Součástí týmu je také psycholog, duchovní a sociální pracovník. Hospicový tým se snaží zmírnit zdravotní komplikace onemocnění, které pacienta i jeho rodinné příslušníky zatěžují a zneklidňují. S pomocí služby Asistenční auto je možné nakoupit, vyřídit si potřebné věci na úřadě, na poště, dojet k lékaři či na návštěvu k přátelům. Řidič v případě potřeby doprovodí klienta a pomůže s vystupováním. Auto je uzpůsobeno i k přepravě vozíčkářů. Těm, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, je určeno Odborné sociální poradenství. Snažíme se společnými silami vyřešit nepříznivou životní situaci jako je ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, dluhy, dezorientace v systému sociálních služeb a dávek apod. Součástí poradny je i Půjčovna kompenzačních pomůcek, kde je možné si vypůjčit např. polohovací lůžko, antidekubitní matraci, vozík či chodítko, které lidem usnadní léčbu a zkvalitní jejich běžný život. Jak jste si všimli, každá služba má svá specifika. Pokud budete chtít vědět víc, můžete se podívat na detailní popis služeb na webových stránkách cercany.cz V roce 2011 OS TŘI, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech pomohlo více než 450 obyvatelům Benešova a jeho okolí. V rámci svého programu zaměřeného na podporu seniorů se město Benešov významně podílelo na kvalitě i dostupnosti všech zmíněných služeb. Připravila: Věra Ziková, Občanské sdružení TŘI

20 Ze společnosti 20 TÝDEN S ARMÁDOU, aneb když jde hora k Mohammedovi S ukázkami armádní techniky se může našinec setkat několikrát do roka na velkých přehlídkách typu Bahna, Cihelny či Dny NATO. Bezesporu efektní podívaná ovšem prozradí jen málo ze života vojáků, navíc jsou tyto akce fixovány na stále stejné regiony. Proto ministerstvo obrany přichází s projektem, který vždy na týden opanuje veřejné prostory menších měst. Projekt nese příznačný název Týden s armádou a jeho nulté vydání se odehraje v Benešově. Okresní město a navíc s vojenskou historií, vyšlo ministerstvu vstříc i co se týče prostoru pro realizaci bohatého programu. Několik tematických výstav představí armádu jako takovou i její působení v Afghánistánu, a to na Masarykově náměstí, v Kulturním centru Karlov a v Domě dětí a mládeže. Místní kino bude pro změnu bezplatně promítat filmy, s jejichž vznikem pomohlo právě ministerstvo obrany: Tubruk, Lidice a Nickyho rodina. Důležitou součástí programu je zapojení místních žáků a studentů pro ty mladší je připravena výtvarná soutěž, pro starší pak promítání dokumentů ze zahraničních misí, beseda s jejich autory a vojáky, v neposlední řadě i možnost vyzkoušet si vojenskou výstroj a výzbroj a ověřit si svou mušku na laserové střelnici. Prakticky celý týden poběží v KC Karlov takto koncipované programy a je jen na školách, zda dají přednost třeba přítomnosti vojenské policie nebo aktivní zálohy, popřípadě se zúčastní i ve více dnech. Ve všední dny odpoledne se těžištěm aktivit stane Masarykovo náměstí, kde ministerstvo rozvine informační stan a nabídne i ukázky práce vybraných složek ozbrojených sil. Ve čtvrtek navíc město společně s armádou už tradičně vzpomene zavraždění amerických letců místní posádkou SS nedaleko zámku Konopiště. Odtud pak do města projede kolona veteránského spolku Jeep Club CZ a na náměstí kromě ní budou k vidění i exponáty Vojenského technického muzea či ukázky práce vojenských pyrotechniků. Připravila: M. Pašková TÝDEN S ARMÁDOU V BENEŠOVĚ PONDĚLÍ Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 14:45 hod. 15:00 hod. Městské kino 19:30 hod. ÚTERÝ Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. STŘEDA Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstava Afghánské momentky Žesťový kvintet ÚH Slavnostní zahájení Týdne s armádou v Benešově (v případě nepříznivého počasí KC Karlov) Vystoupení zástupců města Benešova a zástupců Ministerstva obrany ČR Krátké vystoupení autora fotografií, čet. Radka Vengláře, Mažoretky Benešov, Žesťový kvintet ÚH Promítání celovečerního filmu Lidice zdarma pro veřejnost Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: informace o VHÚ a jeho muzeích, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti, elektronická střelnice samopal + pistole (pouze do 12:00 hod.) Výstava Afghánské momentky Mažoretky Benešov, prezentace Aktivních záloh Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: informace o VHÚ a jeho muzeích + stojany s letáky VHÚ, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti, elektronická střelnice, chodba 1. p., samopal + pistole (do 12:00) Masarykovo náměstí Výstava Afghánské momentky Ukázka z výcviku služebních psů Vojenské policie Městské kino 19:30 hod. ČTVRTEK Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. Promítání celovečerního filmu Tobruk zdarma pro veřejnost Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci KC Karlov 9:00 17:00 hod. Konopiště 14:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. PÁTEK Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. SOBOTA Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí NEDĚLE KC Karlov Masarykovo náměstí Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti Uctění památky amerických letců pietní akt Uctění památky devíti příslušníků 490. skupiny bombardérů 8. letecké armády USAF, zavražděných nacisty 19. dubna 1945 za účasti představitelů města, AČR, zástupců velvyslanectví USA, ČSBS, Junáka Benešov a Jeep clubu CZ. Pro občany zajištěna autobusová doprava Benešov Konopiště a zpět. Odjezd z Benešova ve 13:30 hodin, z autobusové zastávky v ulici Nová pražská. Výstava Afghánské momentky Přehlídka vozidel Jeep clubu CZ Mažoretky Benešov Prezentace práce Vojenské policie pyrotechnický tým Ukázky z výcviku služebních psů Vojenské policie Přehlídka historické vojenské techniky z VHÚ Lešany Stánek prezentace VHÚ Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: Informace o VHÚ a jeho muzeích, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti Výstava Afghánské momentky Stánek prezentace Sociální sítě AČR Armáda je na síti Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Informace o VHÚ a jeho muzeích Promítání dokumentů z misí Výstava Afghánské momentky Výstava Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM (ve skleněných výlohách) Výstava Afghánské momentky

ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str.

ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. 4 občanské sdružení Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 07.10.2015 č. 796-17/2015/RM až 822-17/2015/RM USNESENÍ č. 796-17/2015/RM ze dne 07.10.2015 výpověď z nájmu bytu č. 27 v č. p. 1254, Bezručova, Benešov v souladu

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 28.07.2016 č. 567-20/2016/RM až 590-20/2016/RM USNESENÍ č. 567-20/2016/RM ze dne 28.07.2016 kompenzaci za položení podlahové krytiny v DPS na Malém náměstí, č.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 25.08.2016 č. 627-23/2016/RM až 650-23/2016/RM USNESENÍ č. 627-23/2016/RM ze dne 25.08.2016 zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1150070

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 15.12.2014 č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM USNESENÍ č. 27-2/2014/ZM ze dne 15.12.2014 pravidla rozpočtového provizória na období od 01.01.2015 do data

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007

Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26. dubna 2007 1. Rozpočtové opatření č. 3/2007 U s n e s e n í č. 166/07: n a v r h l a zastupitelstvu města Poděbrady schválit rozpočtové opatření č. 3/2007. Informace č. 6 ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 26.

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Č. 476/03 Stížnost na postup Komise pro výběrová řízení s postupem Komise pro výběrová řízení dne 3. 9. 2003 při vyřazení zájemců

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO Obec Staré Město je vlastníkem objektu Sokolovny č.p. 82, na parcele č. st. 212 v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové. Provozní řád Sokolovny Staré Město

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 DNE: 14. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 837/2016/ŠKS NÁZEV: Smlouva TIC ANOTACE: Jedná se o uzavření smlouvy o zajištění činnosti Turistického informačního centra mezi městem Žďár

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

1. Majetkové záležitosti

1. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 38. jednání Rady

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 04.02.2016 č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM USNESENÍ č. 47-4/2016/RM ze dne 04.02.2016 podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 15, č. p. 1624, Jana

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 25.06.2012 1) Program Byl schválen 17 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 335-15/2012/ZM ze dne 25.06.2012 Ing. P. Hálu, Ing.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více