ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str."

Transkript

1 ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. 4

2 občanské sdružení Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou, o. s. Jaro Josefa Suka 22. ročník festival komorní hudby Pořádají MM M stská knihovna Benešov zve tímto všechny zájemce o literaturu na p ednášku PhDr. Evy Havlovcové Město Benešov 5. dubna 2012 Janáčkovo kvarteto Městské divadlo Benešov Igor Ardašev klavír hod. F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK 12. dubna 2012 LYRA DA CAMERA Aula Gymnázia Benešov Jitka Navrátilová cembalo, Johana Rosická soprán hod. Kateřina Chudobová flétna, Bledar Zajmi violoncello G. P. TELEMANN, G. F. HÄNDEL, J. S. BACH 20. dubna 2012 Sukův komorní sbor Aula Gymnázia Benešov Benešov hod. 26. dubna 2012 JAZZMAZEC Městské divadlo Benešov hod. Pěvecký sbor benešovských učitelek sbormistři: Helena Sochová, Tomáš Pergel J TEML,. B. MARTINŮ, J. SUK, O. MÁCHA, J. CHURÁČEK, A. DVOŘÁK, V. TROJAN L. MALÝ Generální partner Hlavní partner Partner Mediální partneři Vstupenky a informace: Turistické informační centrum Benešov, Malé náměstí 1700, Benešov tel.: Kde: Ve studovn M stské knihovny -- 1.p. Kdy: 17. dubna 2011 v 17:00 hod. benesov_plakat_2012.indd :00:49

3 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Privatizace bytového fondu 4 Získali jsme druhé místo 5 Z jednání Rady města 6 a Zastupitelstva města Posilovna rozpočet města 7 zatím neposílí Farmářské trhy opět v dubnu 9 Noclehárna v Benešově 10 Rekonstrukce polikliniky 11 Organizace založené městem 12 Městská knihovna v Benešově Milí spoluobčané Duben je druhým jarním měsíce a znám je především svým proměnlivým počasím, které si z nás tak trochu dělá apríl a zkouší naši psychickou odolnost. Duben je také měsícem zvýšených dopravních kontrol na silnicích, prý proto, že někteří řidiči přes zimu parkují a vyjíždějí, až když zima skončí. Takže pozor, řidiči, neuškodí svůj vůz či motorku podrobit kontrole odborníků. Mnohem živěji bude v dubnu nejen na silnicích, ale také na zahrádkách, kdy budeme zakládat na letošní úrodu. V jarním duchu se také ponese první letošní Farmářský trh 21. dubna 2012 na Masarykově náměstí, jehož spolupořadatelem je KIC Benešov. Tyto trhy získávají stále více na oblibě a mají již své tradiční návštěvníky. Živo bude ale také na kulturní scéně. Po zahajovacím koncertu Janáčkova kvarteta v sále Městského divadla Na Poště, pokračuje festival komorní hudby Jaro Josefa Suka vystoupením LYRA DA CAMERA 12. dubna v aule Gymnázia Benešov, 20. dubna se rovněž v této aule představí Sukův komorní sbor a Sbor benešovských učitelek. Celý festival zakončí Jazzmazec 26. dubna v městském divadle, takže hudbymilovná veřejnost si přijde na své. Rok uplynul jako voda a máme tu 1. květen a s ním již neodmyslitelně spjatý Benešovský jarmark. Obě náměstí i přilehlé ulice nebývale ožijí, nabídka bude opět přepestrá a nezbývá než si přát, aby i letos na tuto akci vyšlo počasí. Přejeme všem našim čtenářům a občanům příjemné prožití druhého jarního měsíce a srdečně zveme na všechny zmiňované akce. Vaše město Benešov Téma čísla: Privatizace bytových domů v Benešově Demolice Pražských kasáren 14 Úklid řeky Sázavy 15 Týden s armádou 20 Benešov má filmový festival 22 Benešov, informační zpravodaj města měsíčník (duben) Eva Holubová a Jan Budař 24 v Benešově Stopy času v Konopišti díl XIV. 28 Kde to bylo? 31 Vydává město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Redakční rada: Tomáš Podhola, Mgr. Josef Holoubek (-jh-), Bc. Petra Orsáková (-PeO-), František Šturc (-frš-) Redaktor: Bc. Petra Orsáková Odpovědný redaktor: Mgr. Josef Holoubek Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin) MK ČR E IČ:

4 Z radnice 4 Privatizace bytového fondu Vím, že kolují zaručené zprávy o tom, že jsme privatizaci bytového fondu způsobem celých bytových domů odpískali. Raději vás proto chci na počátku této stati ujistit o tom, že práce pokračují a blíží se do konečného stadia. Zastupitelstvem města, jako nejvyšším orgánem města, bylo stanoveno, že privatizace bytového fondu, tak aby o ní bylo možné jednat, bude kromě pravidel privatizace obsahovat i druhou část, ekonomické hodnocení jednotlivých bytových domů. Pravidla privatizace Zatímco část pravidel privatizace bytových domů je ve své podstatě dokončena, s výjimkou stanovení výpočtu procentního snížení ceny za plošnou jednotku z odhadní ceny, určené soudním znalcem, která se stane předmětem odsouhlasení v Zastupitelstvu města, kde jednotlivé politické strany a sdružení mají na snížení nebo nesnížení odlišný názor, druhá část ekonomické hodnocení jednotlivých domů je ve stadiu dokončování. V části pravidel privatizace ještě zbývá dořešit otázku nebytových prostor v domech, které je obsahují. Ve hře jsou nadále všechny tři alternativy: Nebytové prostory nebudou předmětem privatizace a zůstanou nadále v majetku města Benešov. Tuto alternativu považuji za nejvíce pravděpodobnou, samozřejmě za podmínek přesně stanovených provozních nákladů, které by mělo město hradit budoucímu společenství vlastníků, (přesně stanovených rozuměj na základě měření a výpočtů jednotlivých médií). Nutnost tyto moderní technologie zavést do objektů v majetku města (bytových i nebytových prostor) chápe v současné době už snad každý, odečty přístupné on line, možnost kontinuálního sledování pak zaručí včasné odhalení závad nebo nehospodárných řešení. Nebytové prostory budou předmětem privatizace. Toto řešení narazí dle mého názoru na problém ceny, v tomto případě nebude cena procentně zvýhodněna, bude stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. Možné. Stávající nájemce se stane členem družstva vlastníků (pokud to je právně možné) a nebytové prostory uhradí tomuto družstvu (v ceně v čase a místě obvyklé). Nejméně pravděpodobná alternativa. Ekonomické hodnocení Ekonomické hodnocení je právě tou druhou podmínkou, kterou je třeba splnit pro jednání Zastupitelstva a jeho účelem má být prokázat výhodnost či nevýhodnost privatizace pro město Benešov. Za sebe mohu říci, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se prokáže, že bytový fond (správa bytového fondu v takovém rozsahu) není zlatou slepicí snášející zlatá vejce, právě naopak nutné investice do bytového fondu spolu s požadavky na moderní bydlení a současně splňující všechny hygienické, požární a technické požadavky stanovené evropskými normami prokáží vnitřní dluh každého bytu v bytovém domě v řádu statisíců, tedy pokud nebude město Benešov, svým rozhodnutím Zastupitelstva neprivatizovat, považovat celý bytový fond za určitý typ sociálního bydlení. V současné době probíhá inventarizace podkladů stávajícího stavu bytových domů, analýza podkladů, odborné odhady nutných investic spolu s odhadem finančních nákladů na udržitelný rozvoj bytového fondu. Předpokládám dokončení ekonomického hodnocení v měsíci dubnu, v květnu budou oba dva body, jako neoddělitelné, předloženy jednotlivým politickým stranám a sdružením zastoupeným v Zastupitelstvu k projednání v jejich klubech a v konečné fázi předloženy na červnovém jednání Zastupitelstvu města ke schválení či neschválení. Závěrem Tak, jak jsem se mohl za předcházejících 16 měsíců (od listopadu 2011 do března 2012) přesvědčit, je majetek města v předmětu bytového a nebytového fondu v nezáviděníhodném stavu, prakticky bez pravidelné údržby, s jen nejnutnějšími opravami a bez vytváření jakéhosi nutného fondu pro plánované i neplánované opravy a údržbu, bez investic do modernizace technických a technologických zařízení, znamenajících ve svém důsledku úsporu provozních nákladů. Z obdobných důvodů, pro získání základního přehledu o našich příspěvkových organizacích, jejich hospodaření, bude proveden nebo se již provádí forenzní, hospodářský a logický audit (zdůrazňuji, že nikoliv personální, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním) v Technických službách Benešov, v Městských tepelných zařízeních Benešov a Městských sportovních zařízeních Benešov. Příspěvková organizace Kulturní a informační centrum Benešov, jako nově zřízené k 1. lednu 2012, podléhá režimu čtvrtletních kontrol podle schváleného rozpočtu pro tuto organizaci. Omlouvám se, ale považoval jsem tento problém za důležitější nežli slíbené informace o dopravě, ty budou v příštím vydání spolu s pokusem o vysvětlení metodiky přidělování bytů z městského bytového fondu a vysvětlením investic do bytového fondu v roce 2012 a jejich prognóze na rok 2013, úzce související se schválením či neschválením privatizace bytových domů. Děkuji. Připravil: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov

5 5 Z radnice Získali jsme druhé místo v soutěži Zlatý erb 2012 V pondělí 26. března 2012 proběhlo v budově Krajského úřadu Středočeského kraje slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí v soutěži Zlatý erb Město Benešov získalo za své nové webové stránky 2. místo, a to v soutěžní kategorii Nejlepší webová stránka města Středočeského kraje. Cenu od náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace PhDr. Marcela Chládka, MBA převzalo vedení benešovské radnice v čele se starostou města Ing. Jaroslavem Hlavničkou. 14. ročníku soutěže Zlatý erb se v rámci Středočeského kraje účastnilo celkem 51 soutěžících z toho 15 soutěžících v kategorii města, 24 soutěžících v kategorii obce a 12 soutěžících v kategorii elektronická služba. V soutěži Zlatý erb jsou každoročně vyhlašovány nejlepší webové stránky a elektronické služby jednotlivých měst a obcí, které se do soutěže přihlásí. Cílem je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také užitečné informace jejich webmasterům a provozovatelům, umožňuje také následné hodnocení pro další zlepšování. Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v následném navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Pořadí krajského kola soutěže Zlatý erb 2012 dle soutěžních kategorií: Nejlepší webová stránka města 1. místo: Kladno 2. místo: Benešov 3. místo: Poděbrady Nejlepší webová stránka obce 1. místo: Vysoký Chlumec 2. místo: Jíloviště 3. místo: Vestec Hlavní ceny jsou v krajském i celostátním kole udělovány v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města b) nejlepší webové stránky obce c) nejlepší elektronická služba Nejlepší elektronická služba 1. místo: Mezouň: E ARCHIV obce Mezouň 2. místo: Klecany: Městský mapový a informační portál 3. místo: Nymburk: Žádosti o grant Cena veřejnosti Obec Ostrov, okres Benešov (http://obec ostrov.webnode.cz/) Připravila: -Peo- Senioři besedovali s vedením radnice V úterý 27. března 2012 přijalo pozvání více než padesát benešovských seniorů do KD Karlov v Benešově na besedu s vedením našeho města. Jde o první z řady besed, na nichž se budou občané z různých sociálních a zájmových skupin setkávat s těmito představiteli. Tentokrát na otázky odpovídali starosta Ing. J. Hlavnička, místostarostové Ing. R. Tichovský, T. Podhola, strážník pověřený plněním některých úkolů MěP, Bc. J. Trojánek a ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov Bc. A. Králíčková. Již od prvních chvil bylo zřejmé, že se naši senioři o dění ve městě živě zajímají. Hovořilo se o nedostatku laviček v různých částech města, problémovém přístupu do Konopišťského parku, úpravách nájemného, obchvatu Benešova, ale i udržování pořádku ve městě a bytových domech. Z řad seniorů vzešlo i několik podnětů, které by se v dohledné době měly řešit. Na závěr besedy se představil s prezentací zástupce o.s. Život 90 J. Jelínek, který přítomné seznámil s tísňovou péčí, jakožto službou pro seniory a občany se zdravotním postižením na Benešovsku. Připravil: -jh-

6 Z radnice 6 Krátké zprávy Z jednání Rady a Zastupitelstva Porada starostů Ve čtvrtek 22. března 2012 dopoledne se v KD Karlov Benešov uskutečnila porada starostů obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Benešov, kterou zahájil starosta Benešova Ing. J. Hlavnička, dále již bylo pracovní jednání v kompetenci tajemnice Mgr. Bc. M. Stibůrkové. Přítomní starostové byli přednostně informováni o povinných úkonech v souvislosti s účinností zákona O základních registrech od , aktuálních věcech Odboru správních věcí, pečovatelské služby i zajišťování zdravotní péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Informace přítomným rovněž poskytli zástupci středočeských institucí z veterinární správy, hygienické stanice, ředitelství Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Na závěr porady vystoupila Mgr. V. Dudíková, která hovořila o letošním ročníku Podblanického hudebního podzimu. Připravil:-jh- Zastupitelstvo 5. března 2012 V úvodu jednání členové Zastupitelstva odsouhlasili zvolení J. Rácze jako přísedícího Okresního soudu v Benešově, dodatky k zřizovacím listinám DDM, příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum. Poté zastupitelé vyslechli informaci o jednání Finančního výboru a informaci o tom, že Rada bude pravidelně čtvrtletně kontrolovat činnost organizace Kulturní a informační centrum. Schváleno bylo rovněž rozpočtové opatření a návrhy na přidělení dotace z GF Kč pro TSK Salta včetně splátkových kalendářů. Zastupitelstvo po schválení celkové ceny vody (tj. vodného a stočného) ve výši 66,72 Kč/m3 včetně DPH s platností od , projednalo návrhy na směny pozemků a návrh na pověření strážníka Bc. J. Trojánka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Benešov. V další části jednání pak byla na programu přístavba Mateřské školy U kohoutka Sedmipírka a mj. i schválení partnerství Benešova a Mairie de Sainte Agnés z jižní Francie. Rada 7. března 2012 V úvodu tohoto jednání členové Rady projednali návrh na pronájem části nebytových prostor v Táborských kasárnách, návrh na pronájem prodejních stánků na parkovišti v Konopišti, návrhy na uzavření nájemních smluv na byty a návrh na tržní řád. Po schválení dodatků k některým nájemním smlouvám pak členové rady projednali návrhy z GF pro Divadelní spolek Svatopluk, Pěvecký sbor benešovských učitelek, pro zástupce Spolku přátel Konopiště, Basket klub a os. Rytmus Benešov. Rada 21. března 2012 V úvodu tohoto jednání se členové Rady nejprve zabývali pronájmy nebytových prostor, pozemků včetně jejich směny. Na programu byly rovněž návrhy na vyklizení bytů neplatičů a výpovědi z nájmů některých bytů. V další části pak byly projednány dotace z Grantového fondu města pro Bene Moto a Enduro Clasic, SK Šacung, Komorní studio Áčko, TJ Sokol kuželky, TJ Sokol volejbal, Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska, Občanské sdružení zdravotně postižených, Středisko rané péče Kutná Hora, Diakonii Vlašim, o.s. Život 90, Zruč nad Sázavou a Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. V závěru byl projednán návrh ceníku za pronájmy a poskytování služeb KIC a návrh na výběrové řízení na dodávku osobního automobilu pro MěP. Bližší informace naleznete na webových stránkách MěÚ Benešov, kde jsou zveřejněna usnesení z jednání jednotlivých Rad a Zastupitelstev. Připravil: -jh- Nová služba pro občany koordinátor v hale budovy B Od je možné využít v hale budovy B Městského úřadu Benešov koordinátora, který občanům přicházejícím žádat o nový e OP, e CD, žádat o posouzení státního občanství atd. poradí přímo na místě k jaké kabince či přepážce se mají dle žádosti zařadit, co mají mít připraveno atd. Koordinátor je přítomen v hale v pondělí a ve středu, kdy dochází k největšímu počtu vyřizování jednotlivých žádostí (e OP, e CD aj.). S Vašimi dotazy se proto při vašem příchodu do haly budovy B se obracejte přímo na tuto styčnou osobu, která Vám podá vysvětlující a doplňující informace a Vy tak předejdete tomu, že až se na Vás dostane řada, zjistíte, že jste čekali v nesprávné frontě. K zřízení této služby jsme přistoupili na základě množství žadatelů, kteří se právě v pondělí a ve středu zde kumulují a dochází k často nepřehledným a vyhroceným situacím, které směřují proti úřednicím, které za tuto situaci nenesou žádnou odpovědnost. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí

7 7 Z radnice Posilovna rozpočet města zatím neposílí, dál je prázdná (Benešovský deník, ), A NIKDY NEPOSILOVALA Pro posouzení uvedeného titulku je třeba seznámit se s celou genezí nájemního vztahu města k předmětnému prostoru fitcentra v objektu zimního stadionu. Smlouva na pronájem byla uzavřena 15. března 2001 na fitcentrum o výměře 345 m 2 a saunu o výměře 110 m 2, za účelem provozování fitcentra, za cenu stanovenou v hodnotě 60 tisíc korun českých ročně včetně služeb, nájemné z této částky bylo ve smlouvě stanoveno na 20 tisíc korun, z tohoto ustanovení smlouvy odvozuji cenu za služby prostým odečtem obou částek na 40 tisíc korun ročně. Smlouva též hovoří o možnosti valorizace nájemného, které nebylo po celou dobu trvání 10 letého nájemního vztahu využito. Do dubna roku 2010 byla tato částka příjmem příspěvkové organizace městských sportovních zařízení města Benešov. Posilování městského rozpočtu lze datovat od 30. dubna 2010, kdy bylo dodatkem smlouvy stanoveno, že předmětných 20 tisíc korun nájemného ročně bude odváděno městu Benešov, to znamená posílení městského rozpočtu o 20 tisíc korun českých plus Kč (2/12 ročního nájmu) za prodloužení nájemního vztahu na měsíce duben, květen a červen 2011, jak uvádím dále. K datu skončení nájemního vztahu požádal stávající nájemce o prodloužení nájemní smlouvy Radu města a ta rozhodla o vypsání nového záměru na pronájem tohoto prostoru proto, že stávající nájemné činící 43,956 Kč za 1 m 2 /rok je třeba právě tímto ověřit (potvrdit či zpochybnit) za doporučenou cenu 600 Kč za 1m 2 /rok. Stávajícímu nájemci byl celkem třikrát prodloužen nájemní vztah vždy o 30 dní, současně s tím jak byly vyvěšovány jednotlivé záměry na pronájem tohoto nebytového prostoru. Dvakrát byl záměr vyvěšen s doporučenou cenou 600 Kč a po jeho neúspěchu byla částka snížena při třetím vyvěšení na 300 Kč za 1m 2 /rok rozhodnutím Rady města. Na tento záměr se přihlásil jediný zájemce akceptující právě tuto cenu, cena nájemného za jeden rok pro něj činí Kč, cenu 6,825 krát vyšší nežli cena stávajícího nájemce a Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy právě s tímto nájemcem na svém zasedání dne 22. června K tomuto nájemnému byla příspěvkovou organizací města, Městskými sportovními zařízeními, ovšem stanovena rozdílná cena nákladů na služby oproti stávajícímu nájemci, cena 3x vyšší (3x Kč), představující částku Kč/rok. Vzhledem k tomuto faktu zpochybnil vybraný nájemce začlenění této nově stanovené částky do nájemní smlouvy. K tomuto jen malá poznámka: pokud by nově stanovené náklady na služby byly pravdou, znamenalo by to čistý roční prodělek 80 tisíc Kč/rok ( ), za dobu deseti let pak částku 10x80.000, to je Kč dle nájemní smlouvy pro původního nájemce. Jen na okraj uvádím cenu za služby plošně srovnatelného prostoru (jinak, co do úrovně technického a estetického stavu neporovnatelné) showroomu KIA, ovšem s daleko vyšší tepelnou ztrátou díky celoproskleným výkladcům a dvěma vratům (rozuměj s vyššími nároky na vytápění), která byla dnes už pro bývalého nájemce, za 458 m 2 v hodnotě za teplo Kč, v našem případě nebytového prostoru, díky jeho dislokaci v objektu zimního stadionu, by se dle mého názoru měla cena pohybovat mezi tisíci Kč ročně, nikoli výše uvedených 120 tisíc Kč/rok. Protože cena za služby, zejména za teplo, je v našich nebytových prostorech více či méně stanovena jakýmsi podílem na celkových nákladech na vytápění, rozhodl jsem, že v našich zařízeních bude cena stanovena odbornou firmou na základě tepelně fyzikálních vlastností konstrukcí staveb, výplní otvorů, apod. a dislokace jednotlivých nebytových prostor v půdorysech objektů. Do celkové zakázky jsou zahrnuty v první fázi objekty polikliniky, restaurace Zelený strom, Kulturního domu Karlov, hotelu Pošta (jejich vnitřní nebytové prostory) a právě objektu zimního stadionu. Závěrem je tedy možné konstatovat, že posílení městského rozpočtu bylo za 14 měsíců trvání odvodu nájemného městu Kč ( x1.666), za dobu nepronájmu, to znamená za období červenec prosinec 2011 a k 31. březnu 2012 přišlo město o 9x1.666 což je částka 15 tisíc Kč. Pokud se podaří uzavřít smlouvu s vybraným nájemcem do roka a do dne, to znamená od 1. července 2012, bude ztráta v posílení rozpočtu města rovna ročnímu nájemnému původního nájemce, to je 20 tisíci Kč. Do konce roku 2012 pak nový nájemce zaplatí částku rovnou polovině nájemného, se kterým se přihlásil do záměru pronájmu, to znamená 60 tisíc Kč, oproti předešlému nájemci, který by za uvedené období zaplatil 10 tisíc Kč. Zrekapitulujeme li předešlé, dostáváme následující: přišli jsme o 20 tisíc korun za nepronajatý prostor plus 10 tisíc Kč za 2. pololetí 2012 pokud by byl předešlý nájemce; získáme nájemné nového nájemce za 2. pololetí v hodnotě 60 tisíc korun, z toho vycházíme v modrých číslech 30 tisíc Kč ( ( )) pro město Benešov proti trvání předchozího nájmu. A ještě na úplný závěr: Město Benešov nemůže (a nebude) ve svých prostorách podporovat soukromý subjekt v platbách za služby neodpovídající relevantnímu vyjádření spotřeby energií zejména na teplo; odhlédneme li od nízkého nájemného stanoveného v roce 2001 s absencí možnosti využití zvýšení této částky alespoň o inflační koeficient po celou dobu trvání nájemního vztahu, za období 10 let ( ), lze i dovodit možnost takovému subjektu stanovit nízké ceny za jím nabízené služby a umožnit mu tím zvýhodnění na trhu shodných služeb poskytovaných jinými soukromými subjekty ve městě. Připravil: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov

8 Z radnice 8 Krátké zprávy Změna č. 1 územního plánu Benešov Podnikatelé z Benešova zpovídali ministra Kalouska Zavedení jednotného inkasního místa, fiskální situace nebo budoucnost čerpání peněz z evropských fondů. To jsou otázky, nad kterými v pondělí dlouho diskutovali podnikatelé z Benešovska s ministrem financí Miroslavem Kalouskem a poslankyní za Středočeský kraj a kandidátkou na hejtmanku Helenou Langšádlovou. Během návštěvy středočeského města si oba rovněž prohlédli areál rodinné spediční firmy JASA, s.r.o. nebo Císařský salonek Ferdinanda d Este na místním vlakovém nádraží. Město Benešov má v současné době platný územní plán Benešov. Tento územní plán byl projednán a vydán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon ). Jeho vydání (schválení) proběhlo dne s účinností od Od doby vydání územního plánu Benešov obdržel Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, 52 žádostí o změnu územního plánu Benešov. Vzhledem k většímu množství žádostí o změnu územního plánu Benešov byl Odborem výstavby a územního plánování, úřadem územního plánování, Městského úřadu Benešov zpracován návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Benešov, který byl předložen Radě města Benešov a bude následně projednán v Zastupitelstvu města Benešov. Po vyselektování jednotlivých žádostí o pořízení změny č. 1 územního plánu Benešov (předprojednání s městským architektem, projednání v Radě města Benešov a následně v Zastupitelstvu města Benešov) bude následovat výběrové řízení na projektanta. Po vybrání projektanta začne v souladu se stavebním zákonem pořizování (projednávání) změny č. 1 územního plánu Benešov. Proces pořizování změny územně plánovací dokumentace se podle stavebního zákona oznamuje pouze veřejnou vyhláškou (tato je vždy vyvěšena na úřední desce městského úřadu) a v elektronické podobě i na webových stránkách města. Závěrem dodáváme, že pořízení změny územního plánu je dlouhodobější proces, který se striktně řídí ustanoveními stavebního zákona a může se pohybovat v horizontu jednoho až dvou let. Připravil: Martin Škvor, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Jednala Sportovní komise Na svém jednání se sešli členové Sportovní komise Rady města, společně se zástupci jednotlivých sportovních klubů. Hlavním tématem tohoto setkání byla podpora sportu zajišťovaná městem. Jak v úvodu zdůraznil místostarosta T. Podhola, v současnosti se vypracovává nový systém pro přidělování finančních prostředků z příslušného grantu, který by měl jasně ukázat využívání hodin ve sportovních zařízeních. Nová pravidla na podporu sportu by fungovala na bodovém systému, kdy by se posuzovala početnost a věková skladba členské základny, úspěšnost v soutěžích, počet uspořádaných turnajů a podobných akcí a v neposlední řadě finanční náročnost provozu klubu. Je pochopitelné, že je velmi obtížné nastavit kriteria tak, aby byly zjištěny co nejpřesnější údaje, natož pak, aby nový systém byl spravedlivý ke všem zainteresovaným. I zde musí být kladen největší důraz na co nejhospodárnější nakládání s financemi města, s vynakládanými prostředky pracovat maximálně efektivně a příjemci grantu musí počítat i s možnými úspornými opatřeními, tak jako v jiných oblastech. Připravil: -jh- Tisková zpráva: Propagace cestovního ruchu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko M sto Benešov bylo úsp šné v žádosti o dotaci podané do Regionálního opera ního programu v turistické St ední echy na projekt "Propagace destinaci cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko". Celkové náklady na projekt byly vy ísleny na K, dotace pokrývá 80% celkových zp sobilých náklad projektu, tedy K, m sto Benešov Benešov, se bude podílet ástkou K, tedy 20% z celkových náklad projektu. Tisková zpráva: Hlavním cílem projektu je výrazným zp sobem zlepšit propagaci turistického regionu Propagace Benešovska cestovního a zvýšit pov domí ruchu v turistické o zajímavém destinaci potenciálu Benešovsko této významné turistické destinace., vytvo it nové marketingové nástroje a maximáln využít moderní komunika ní cesty se M sto zam ením Benešov na turisty bylo úsp šné St edo eského v žádosti kraje o dotaci a eské podané republiky. do Regionálního opera ního programu St ední echy na projekt "Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko". Další cíle projektu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko: Celkové náklady na projekt byly vy ísleny na K, dotace pokrývá 80% celkových zp sobilých prodloužení náklad hlavní projektu, turistické tedy 2 sezóny K, m sto Benešov se bude podílet ástkou K, zlepšení tedy 20% image z celkových m sta a posílení náklad projektu. jeho atraktivnosti vytvo ení 4 nových netradi ních produkt cestovního ruchu Hlavním zvýšení cílem po tu projektu návšt vník je výrazným m sta zp sobem zlepšit propagaci turistického regionu Benešovska nová a prezentace zvýšit pov domí m sta - film, o zajímavém DVD, letáky, potenciálu spoty, této publikace, významné veletrhy turistické destinace., vytvo it získání nové nových marketingové návšt vník, nástroje kte í a doposud maximáln Benešovsko využít moderní nenavšt vovali komunika ní cesty se zam ením na turisty St edo eského kraje a eské republiky. Hlavním výstupem projektu bude celková kampa zam ená na propagaci turistické destinace Další Benešovsko, cíle projektu obsahující Propagace nové webové cestovního stránky ruchu m sta, v turistické a to i destinaci v jazykových Benešovsko: mutacích, nové letáky pro návšt vníky, informující nap íklad o zajímavých místech regionu a možnostech využití prodloužení volného asu, hlavní mediální turistické kampa, sezóny zahrnující TV spoty, spoty v rádiích, inzerce v tisku a mnoho zlepšení dalších image aktivit, m sta jejichž a posílení spole ným jeho atraktivnosti zám rem je zviditelnit turistickou destinaci Benešovsko vytvo ení a p ilákat 4 nových tak nové netradi ních návšt vníky. produkt cestovního ruchu zvýšení po tu návšt vník m sta Projekt nová probíhá prezentace v období m sta od b ezna - film, 2012 DVD, do letáky, kv tna spoty, publikace, veletrhy získání nových návšt vník, kte í doposud Benešovsko nenavšt vovali Hlavním výstupem projektu bude celková kampa zam ená na propagaci turistické destinace Benešovsko, obsahující nové webové stránky m sta, a to i v jazykových mutacích, nové letáky pro návšt vníky, informující nap íklad o zajímavých místech regionu a možnostech využití volného asu, mediální kampa, zahrnující TV spoty, spoty v rádiích, inzerce v tisku a mnoho dalších aktivit, jejichž spole ným zám rem je zviditelnit turistickou destinaci Benešovsko a p ilákat tak nové návšt vníky. Projekt probíhá v období od b ezna 2012 do kv tna Benešov,

9 9 Z radnice Výměna výtahových kabin v bytových domech V průběhu ledna tohoto roku začalo město Benešov s rekonstrukcí výtahů v bytových domech, které jsou v majetku města. Původní výtahy již nesplňovaly technické ani bezpečnostní normy. V rámci rekonstrukce byl starý výtah kompletně nahrazen novým tzn. výměna kabiny, celé strojovny, zařízení šachty a veškerých ovládacích prvků výtahu. V pátek 2. března jsme převzali první 4 výtahy, a to v ulici Nová Pražská 1645/1,2, 1657/2 a v ulici M. Kudeříkové Tyto výtahy již splňují veškeré technické a bezpečností normy platné v ČR, ale i v zemích EU, uvedl Ing. V. Pechač z Oddělení investic a oprav Městského úřadu Benešov. Jednalo se o investici za cca 4 mil. Kč za všechny 4 výtahy, u ceny konkrétního výtahu vždy záleží na počtu stanic, které výtahová kabina obsluhuje. Peníze na rekonstrukce výtahů byly použity z vybraného nájemného za městské byty, které se opět snažíme investovat zpět do samotných bytových domů. Nové výtahy oproti předešlým nejenom, že Farmářské trhy opět v dubnu, tentokrát na náměstí Jaro je již tu, a tak se všichni můžeme těšit na další oblíbené, pro Benešov již tradiční, Farmářské trhy. Letošní trhy odstartují 21. dubna s příznačným názvem Jaro, které doprovodí hudebním programem Štěpán Kojan. Trhy se budou pravidelně konat každý měsíc vyjma července a srpna, vždy se speciálním zaměřením. Tradičně však nebudou chybět typické produkty jako čerstvá zelenin a ovoce, grilované, koření, čaje, masné výrobky, mošty, med, víno, zvěřinové pochoutky, sadba zeleniny, květin a dřeviny a keramika. Nově se trhy stěhují z areálu Pivovaru Ferdinand na Masarykovo náměstí splňují veškeré normy, ale zároveň se zvýšila i jejich nosnost, a to z 350 kg na 550 kg (ze 3 osob na 7 osob). Zvětšil se také vnitřní prostor kabin, což nájemníkům umožní především lepší manipulaci např. s nábytkem při stěhování nebo při zakoupení nového. Výtahy nově vyjíždí i do nejvyšších pater bytových domů a zastavují přímo na patrech v úrovni bytových jednotek. Kabiny původních výtahů zastavovaly na mezipatrech, nájemník tak musel vždy půl patra sejít nebo vyjít po schodech. (Tato sdělení neplatí pro bytový dům v ulici M. Kudeříkové č.p zde byl instalován jiný typ výtahu). Rekonstrukci výtahů realizovala firma MO RAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o. Město Benešov v současné době spravuje v bytových domech 46 výtahů. V horizontu cca 5 6 let bychom chtěli všechny zastaralé a nyní již nevyhovující výtahy postupně vyměnit, uvedl dále Ing. Pechač. Připravila: -PeO- do Benešova. Nezvykle tak ožije střed města, který svojí atmosférou bude připomínat dávné časy, kdy zde trhovci opravdu prodávali své výrobky. Věříme, že většina návštěvníků toto uvítá jako příjemnou změnu. Plánované farmářské trhy: Jaro Květiny Grilování Moravský košt, vinobraní Trnkobraní Zabijačka Připravila: -PeO- Krátké zprávy V kině bude v dubnu náhradní program Během měsíce března bylo počítáno, že proběhne v městském kině v Benešově proces digitalizace spojený i se stavebními úpravami sálu, zejména akustického obložení sálu a nových elektrorozvodů. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení došlo k odvolání jednoho z účastníků řízení, nebylo možné doposud s počítanými prácemi v kině začít. V současné době čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do doby rozhodnutí úřadu bude v kině uváděn náhradní program. Více informací k programu naleznete na Důvody digitalizace kina: Nová audiovizuální technologie DCI umožní přehrávání ve formátu 2D a 3D. Pokud chceme městské kino v Benešově zachovat, je cesta digitalizace nevyhnutelná. Proces digitalizace kin u nás začal v loňském roce, skončit má v roce Nabídka filmů v dosud používaném formátu 35 mm se bude zmenšovat a nakonec zřejmě zanikne úplně. Diváci se tak mohou těšit, že dojde především ke zlepšení kvality zvuku i obrazu. Nová technologie navíc umožní zvýšení počtu projekcí za měsíc, projekce filmů v den premiéry, vysílání přímých přenosů sportovních či kulturních, zapojení do festivalů a přehlídek filmů, cestopisné komentované pořady atd. Město Benešov požádalo na digitalizaci městského kina o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a to ve výši 700 tis. Kč. Připravila: -PeO- Prořez lip na Masarykově náměstí V úterý dopoledne 13. března 2012 nikomu, kdo šel přes Masarykovo náměstí, jistě neunikl nový sestřih lip, které nám každým rokem provoní začátek léta. Zaměstnanci pražské firmy Stromourek zde prováděli tzv. výchovný prořez. Základ tvaru korun stromů byl položen již v loňském roce a letos jde již jen o drobné úpravy. Připravil: -jh-

10 Z radnice 10 Noclehárna v Benešově Na počátku letošního ledna se město Benešov přidalo k městům, která se aktivně podílí na řešení situace osob bez přístřeší a osob nacházejících se v krizi a zrealizovalo sociální službu Noclehárnu v prostorách vrátnice bývalých Táborských kasáren. Na základech této služby došlo k významnému zlomu v sociální práci s benešovskými bezdomovci. Realizace tohoto výjimečného projektu města byla možná pouze za obdivuhodného pracovního a osobního nasazení sociálních pracovnic a všech zapojených. Velkou oporou byli také další poskytovatelé sociálních služeb, organizace a občané, kteří se podíleli na řešení provozu, poskytovali odborné poradenství a materiální pomoc. Noclehárna byla otevřena dne , první večer po otevření měl zájem o nocleh jeden muž. Další dny se služba dostala do povědomí cílové skupiny a během týdne byla její kapacita naplněna. Muži přicházeli promrzlí, brali zavděk teplým čajem, který byl neomezeně k dispozici. Potravinový servis zejména v podobě instantních polévek a pečiva fungoval díky solidaritě pracovníků Noclehárny. Udržování základní osobní hygieny se postupně stalo samozřejmostí a klienti tak dostali možnost okusit důstojných podmínek noclehu, v posteli, v čistém povlečení a zejména v teple. Jednou z nejvyužívanějších služeb se stal sociální šatník, který byl naplněn z podpory občanů Benešovska a charitativních organizací. Žádost města o solidaritu občanů se setkala s velkou odezvou a po celé tři měsíce lidé přiváželi oblečení, obuv, lůžkoviny a ručníky. Mnozí občané si v uplynulých měsících také všimli čistých a důstojně oblečených bezdomovců. Noclehárna prošla zatěžkávací zkouškou, neboť letošní zima, kdy se několik dnů pohybovala teplota pod 20 stupňů, donutila hledat úkryt v azylech velké množství osob na ulici. Předem stanovený počet lůžek (8), byl o jedno lůžko navýšen, byla přidaná přistýlka a noclehárna byla připravena i na nocležníky na židlích. Provoz byl prodloužen do 8:00 hodin a otevřen také pro ženy. Vše bylo připraveno tak, že v období mrazů nemusel nikdo v noci zůstat na ulici. Počet klientů na jednu noc však nepřesáhl 10. Příkladem dobré praxe se stalo zapojení sociálních pracovnic z odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov. Na základě navázaných kontaktů ve službě mohla probíhat komplexní sociální práce, základní i odborné poradenství, intervence a pomoc při postupném začleňování do společnosti. O konkrétních výsledcích vypovídá to, že se dařilo vyřízení osobních dokladů (všichni uživatelé Noclehárny měli v pořádku osobní doklady), evidence na Úřadu práce, zajištění finančního zabezpečení a některým klientům byla otevřena možnost bydlení Pomoc přijalo 23 klientů a celkem se uskutečnilo 530 noclehů. na ubytovnách. Bezdomovci senioři byli doprovázeni k lékařům, dohlíželo se na dodržování léčebného režimu a u mnohých došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. V jednom případě registrace u praktického lékaře a lékařská prohlídka vedla k okamžité hospitalizaci klienta a v současné době je v jednání jeho umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Vlašimi. Závažný zdravotní stav klientů byl řešen opakovaně, pracovnice musely také kontaktovat zdravotní záchrannou službu. Dalšímu klientovi se podařilo vyjednat bydlení v Azylovém domě pro muže v Praze. V jednom případě se inicioval návrat do rodného města, navázání kontaktů s původní rodinou a ubytování. Další klient s naší pomocí našel práci a ubytování. Důležitým aspektem sociální práce byl lidský vztah a snaha podpory a pomoci. Vztahy mezi pracovníky a klienty byly vstřícné a respektující, nicméně přesto se služba nevyhnula krizovým situacím a konfliktům. Ačkoliv uživatelé služby museli počítat s pravidly, aby mohli přijít přespat, stalo se, že pod vlivem alkoholu či drog byli agresivní a vyvolávali konflikty. Pomohla dobrá spolupráce s Městskou policií a Policií ČR. Noclehárna zajišťovala po dobu 3 měsíců osobám bez přístřeší a osobám v sociální krizi nocleh, možnost hygieny, čisté ošacení a základní potravinovou pomoc. Pomoc přijalo 23 klientů a celkem se uskutečnilo 530 Noclehárna dne zavřela své brány. noclehů. Pro všechny zúčastněné to byla zcela nová zkušenost a každopádně rozšířila u pracovníků schopnosti a dovednosti v přímé práci s klientem a vědomosti o cílové skupině. Byla otevřena další možnost rozvoje a podpory sociálních služeb ve městě Benešov a zůstává otázkou obava klientů z budoucnosti, kdy Noclehárna dne zavřela své brány. Klienti se poptávají po návazné službě a očekávají opětovné otevření Noclehárny na příští zimní měsíce. Město Benešov (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) zvažuje ve spolupráci s Pečovatelskou službou okresu Benešov využití možnosti účasti na Individuálním projektu Středočeského kraje Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji a otevření Nízkoprahového denního centra. Děkujeme za iniciativu při vzniku Noclehárny Zastupitelům města Benešov a vedení města Benešov za podporu. Děkujeme za účast a podporu: Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Úřadu práce Benešov, Městské policii Benešov, Policii ČR, Krajské hygienické stanici Středočeského kraje v Benešově, městu Vlašim, Farní charitě Benešov a Neveklov, občanům Benešovska a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k fungování Noclehárny. Připravila: Ing. Mgr. Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Foto: V. Turek

11 11 Z radnice Rekonstrukce polikliniky Krátké zprávy Na konci listopadu 2011 začaly v prostorách polikliniky na Malém náměstí v Benešově vnitřní stavební úpravy. Práce byly prováděny dle stanoveného harmonogramu a byly rozděleny do 2 etap, které zahrnovaly: úpravu vstupu do polikliniky stavební úpravy WC v jednotlivých patrech vestavbu nového výtahu do prostoru schodiště pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. V první etapě se v prostoru vstupu vybudovala rampa, tak aby byl umožněn přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. V jednotlivých patrech pak byly rekonstruovány WC, kde základním požadavkem bylo vybudovat kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Došlo zde také ke kompletní výměně povrchů a zařizovacích předmětů. V druhé etapě stavebních prací (leden, únor 2012) byla provedena vestavba výtahu do prostoru schodiště, který usnadňuje vstup nejen lidem se sníženou schopností pohybu, ale umožňuje také vyvést v případě nutnosti zdravotní lůžko, využívat ho mohou také maminky s kočárky. Dodavatelem výtahu je firma Tramontáž Chrudim. Větší stavební práce, které mohly narušit provoz polikliniky, probíhaly o sobotách a nedělích, případně v odpoledních hodinách, tak aby zůstal zachován chod polikliniky. Celou akci realizovala stavební firma Hora, s.r.o. z Tábora, která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení. Stavební práce obou etap již byly dokončeny, celkové náklady rekonstrukce činily 3,9 mil. Kč. Na tyto dokončené stavební práce by měla navázat ještě výměna vstupních dveří do budovy a výměna dveří naproti vrátnici, tak aby byl zamezen přístup do vrchních pater budovy (ordinace lékařů) v případě víkendů a večerních hodin, kdy již lékaři neordinují. V tuto dobu bývá veřejnosti otevřena Městská knihovna (sobota dopoledne) a prostory výstavy Muzea umění a designu Benešov a lidé tak mají v současné době možnost pohybovat se po prostorách celé budovy. Novými dveřmi u vrátnice bychom tomuto měli zabránit, uvedl J. Hašek, správce budovy. Připravila: -PeO- Obousměrná úplná uzavírka silnice č.ii/112 ve Vlašimi MěÚ Vlašim z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řadu ve Vlašimi a Domašíně povolil úplnou uzavírku silnice č. II/112. Jedná se o ul. Benešovská ve Vlašimi po náměstí v Domašíně a místní komunikace (výjezd z Palackého náměstí ve Vlašimi), a to v termínu: od do Po dobu úplné uzavírky je navržena pro BUS, dopravní obsluhu a vozidla záchranného integrovaného systému: obousměrná objízdná trasa z Vlašimi po silnici č. II/113 na Radošovice a u letiště dále po silnici č. III/11213 zpět do Domašína s výjezdem zpět na silnici č. II/112. Stanovená objízdná trasa je v celkové délce cca 3,5 km. Pro osobní automobily a nákladní dopravu do 12 tun je navržena obousměrná objízdná trasa: po silnici č. II/113 na Divišov a dále po silnici č. II/111 přes Struhařov zpět na silnici č. II/112. Řidiči nákladních vozidel nad 12 tun budou na uzavírku upozorněni pomocí informativního dopravního značení na křižovatkách silnic č. II/112 a č. II/111 (u Struhařova), č. II/112 a č. II/125 (ve Vlašimi u čerpací stanice), č. II/125 a č. II/126 (od Trhového Štěpánova na Vlašim) a na silnici č. II/125 před sjezdem na dálnici D1 Exit 49 (Veselka). Po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována zastávka MHD v Domašíně Domašín brána. Ostatní zastávky linkové autobusové dopravy nebudou přemístěny ani zrušeny. Poděkování za podporu sportu ve městě V průběhu středečního jednání Rady města poděkoval zástupce benešovského hokeje HC Vodní lvi pan Srdínko, trenér mládeže a bývalý reprezentační hráč extraligy a KHL, představitelům Rady za jejich finanční podporu, kterou město klubu poskytuje. U této příležitosti předal panu starostovi Ing. Jaroslavu Hlavničkovi podepsaný a zarámovaný dres klubu. Připravila: -PeO-

12 Z radnice 12 Organizace založené městem Městská knihovna v Benešově Hovoříme s ředitelkou Městské knihovny v Benešově Mgr. D. Vykoukovou Současná Městská knihovna v Benešově má dlouholetou tradici a její fond je prakticky budován již od roku 1896, kdy v našem městě vznikla Veřejná lidová knihovna a čítárna. Od té doby se velmi mnoho změnilo. O historii i současnosti této kulturní instituce jsme hovořili s ředitelkou Městské knihovny Benešov Mgr. D. Vykoukovou. Mohla byste naše čtenáře nejprve ve stručnosti seznámit s historií vaší knihovny? První zprávy o české knihovně v Benešově pocházejí z pamětí benešovského rodáka Václava Macha, kdy na počátku 30. let 19. století vznikala knihovna z darů místních a některých pražských vlastenců, mezi něž patřil i významný básník a spisovatel období romantismu Karel Hynek Mácha. Krajský úřad však r půjčování knih zakázal. Navzdory tomu, však snahy o půjčování knih trvaly i nadále. O 12 let později, benešovští rodáci: Václav Mach, JUDr. Antonín Špolc a Antonín Wiesner získali úřední povolení ke zřízení české knihovny benešovské, která z rozhodnutí Krajského úřadu v Berouně měla býti knihovnou školní pod dozorem děkana. Důležitým letopočtem v historii knihovny v Benešově se stal rok 1896, kdy na podzim dne 7. října téhož roku vzniklo usnesením obecního výboru Městské muzeum a Veřejná lidová knihovna a čítárna v Benešově, která sloužila k bezplatnému obecnému užívání. Následujícího roku dne 2. června 1897 veřejná knihovna zahájila svoji činnost. V roce 1914 však v důsledku politicko historických událostí vypukla 1. světová válka a na čtyři roky byla činnost knihovny pozastavena a teprve po vzniku samostatného Československa byla plně obnovena. Za 2. světové války knihovna sice fungovala, ale nevyhnula se kontrole a vlivu německých okupantů. Díla pacifistická, antimilitaristická a sokolská byla na seznamu zakázaných knih a knihovně bylo uloženo za povinnost vybudovat oddělení německé literatury. V té době sídlila v pronajatých místnostech v domě firmy Jakub Fürth č. 146 na dnešním Malém náměstí a v roce 1949 se přestěhovala do budovy Okresní hospodářské záložny na náměstí dr. Engla č. 74. Následně v roce 1951, dle vládního nařízení č. 46, byla zrušena knihovní rada a její působnost byla převedena na okresní národní výbor. Městská knihovna byla přetvořena na knihovnu okresní. V letech minulého století probíhalo postupné vytváření kooperativního centralizovaného střediskového systému knihoven na okrese Benešov. K však byla činnost Okresní knihovny v Benešově vlivem transformace ve společnosti ukončena, centralizovaný systém řízení knihoven byl delimitován na jednotlivé obce a s účinností od vznikla samostatná příspěvková organizace Městská knihovna Benešov pověřená výkonem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu Benešov. V roce 2000 byla provedena v objektu na Malém náměstí č.p rozsáhlá stavební rekonstrukce knihovny a kromě jiného byl v nově zrekonstruovaných prostorech zahájen i provoz hudebního oddělení, videopůjčovny a turistického informačního centra. Knihovna se stává moderní bezbariérovou a plně automatizovanou institucí. Které události v její historii považujete za nejvýznamnější? Nejmarkantnějších a nejrozsáhlejších změn knihovna dosáhla určitě se zavedením výpočetní techniky a Internetu do knihovny v roce 1997 a v průběhu její následné stavební rekonstrukce, která probíhala od března do prosince roku Veřejná bezbariérová knihovna v centru města dnes poskytuje své služby široké veřejnosti prostřednictvím automatizovaného knihovního systému Clavius a spolupracuje s ostatními knihovnami v republice na budování souborného katalogu SKAT a CASLIN ČR. Městská knihovna Benešov rovněž stála u vzniku Turistického informačního centra v Benešově a plných 11 let provozovala jeho činnost. Podařilo se jí naplnit podmínky České centrály cestovního ruchu Czech Tourism a následně získat certifikát pro označení provozovny informačního centra mezinárodně uznávaným logotypem v podobě malého bílého písmene i v zeleném poli. Rovněž se podařilo vytvořit pro knihovnu moderní webové stránky a grafický logotyp, který knihovnu prezentuje navenek v rámci public relations. Idea místních knihoven je velmi stará, neztrácí v současné době Internetu na aktuálnosti? Naopak, myslím si, že činnost knihoven a provoz Internetu se s rozvojem výpočetní techniky vzájemně doplňují. Současné knihovny poskytují fyzicky primární dokumenty, ale poskytují rovněž i záznamy o svých primárních a sekundárních fondech prostřednictvím elektronických katalogů a databází široké vrstvě uživatelů právě na Internetu. Prezentují svoje služby pro uživatele na webových stránkách, běžně komunikují s veřejností on line přístupem, a to prostřednictvím sociálních sítí jako je Facebook a Twitter. Prezentují svá videa z proběhlých akcí na You Tube, prostřednictvím Internetu vystavují své fondy soustředěné v souborných katalozích (SKAT, CASLIN, ) veškeré dokumenty jsou přístupné z jednoho místa na Internetu prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB), apod. Knihovny rovněž ze zákona poskytují bezplatný přístup k Internetu a pomáhají tak

13 13 Z radnice k zajištění rovného přístupu k informacím všem uživatelům bez rozdílu. Knihovny zároveň plní kromě funkce informační a archivní i funkci vzdělávací a osvětovou, jsou místem setkávání různých kultur, názorových ideologií a lidí všech věkových kategorií v rámci kulturního dění v obci. Kromě půjčování knih, jaké služby vaše zařízení v současné době nabízí? Městská knihovna Benešov neslouží pouze jako půjčovna knih veřejnosti, ale nabízí i další služby, jako je půjčování periodik, CD, DVD, audiokazet, videokazet, zvukových knih pro nevidomé a slabozraké, nabízí uživatelům přístup k plnotextovým právním informacím v programu ASPI, bezplatný přístup k celosvětové informační síti INTERNET, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, referenční a reprografické služby, připravuje kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé, snaží se být multikulturním centrem ve městě a v neposlední řadě se metodicky stará o 120 obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionální funkce (porady a školení, konzultace, pomoc při aktualizaci a revizi fondu, rozvoz výměnných knižních souborů). Do konce roku 2011 zabezpečovala knihovna i provoz TIC, které vzniklo v rámci rekonstrukce knihovny. Do té doby tato činnost v Benešově nebyla. Kdo tvoří nejpočetnější skupinu vašich čtenářů? Knihovnu nejvíce využívají lidé v produktivním věku tj. věková skupina od 30 do 60 let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou učni, studenti SŠ a VŠ a třetí nejpočetnější skupinou jsou děti do 15let, kteří o něco málo převyšují počet registrovaných čtenářů v důchodovém věku. Děti díky realizaci zajímavých akcí, soutěží a pořadů tráví v knihovně postupně více času a rády se sem vracejí i se svými rodiči, kamarády či sourozenci. Z proběhlých akcí v dětském oddělení v loňském roce jmenujme např. Den pro dětskou knihu, Pasování na rytíře řádu čtenářského, výstava loutek výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové, výtvarnou soutěž: Domaluj si svoji knižní obálku, či celoroční soutěž o nejlepšího dětského čtenáře. Jaké akce připravuje vaše knihovna pro čtenáře v nejbližším období? Na duben 2012 jsme pro naše čtenáře i širokou veřejnost připravili 3 zajímavé akce odlišného charakteru, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Hned na pondělí 2. dubna od 18:00 hod. jsme ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s. připravili promítání filmu ke knize: Cvičiště Benešov: Vstup zakázán. Po jeho skončení následovala beseda s autorem této knihy Ing. Petrem Kosem. Další akcí, na kterou se může veřejnost těšit, se uskuteční 16. dubna. Jedná se o setkání s dr. Evou Havlovcovou, která naši knihovnu navštívila v minulém roce již 2x a její literární vyprávění ze zákoutí staré Prahy jsou plná zajímavých faktů a historek ze života literárních osobností. Přednáška bude doplněna promítáním dobových snímků. Do třetice všeho dobrého bych ráda pozvala milovníky hudby na setkání s hudebním kritikem a publicistou panem Jiřím Černým, který nás tentokráte navštíví dne 26. dubna 2012 a seznámí nás s hudebním profilem skupiny Marsyas. A pokud by se někomu chystaných novinek zdálo málo, máme v zásobě ještě novou službu v podobě půjčování čteček elektronických knih. Současný trend ukazuje, že o tuto službu je u návštěvníků knihoven zájem, a to i přesto, že knihovny v souladu s autorským zákonem mohou půjčovat na čtečkách pouze tzv. volná díla, tj. díla, jejichž majetková autorská práva nejsou chráněna (tzn., že např. uplynulo více než 70 let od smrti autora). Nová služba by měla být spuštěna v Městské knihovně Benešov v průběhu dubna t.r. a bližší informace o ní získáte v našem audiovizuálním oddělení. Připravil: -jh- Výsledky dětské čtenářské soutěže Výlet do psaného světa fantazie nepřestává děti zajímat. Ukázala to i soutěž Městské knihovny Benešov o nejlepšího čtenáře za rok Vítěz kategorie 6 až 9 let Michal Flekač ze Čtyřkol dokázal za necelý rok přelouskat 68 titulů, nejlepší v kategorii 10 až 15 let, Eliška Králová z Benešova, zvládla 232 titulů. Soutěž trvala od března do konce prosince 2011 a její výsledky byly vyhlášeny 21. března 2012 v Benešově. Odměny pro vítěze věnovalo nakladatelství Fragment a společnost Posázaví o.p.s. V kategorii nejmladších čtenářů se na druhém místě umístil Lukáš Ferenc s 42 tituly a na třetím Klára Šeborová s 28 tituly. V kategorii starších kralovaly dívky na druhém místě skončila Michaela Klápová s 198 tituly a na třetím Kateřina Robová se 175 tituly. Malí čtenáři dělají radost i vedoucí dětského oddělení Městské knihovny Benešov Markétě Kalendové. Registrací malých čtenářů rapidně přibývá, začali sem chodit rodiče s úplně malými dětmi, už tříletými nebo čtyřletými, řekla. A zájem podle ní podnítí i podobné soutěže, jak ukázalo už loňské klání o nejlepší knižní obálku, kterou knihovna vyhlásila. Jakmile se udělá podobná akce, i byť není vyloženě soutěžní, návštěvnost se zvýší, dodala Markéta Kalendová. Jako příklad uvedla třeba čtení doprovázené výtvarnou dílnou. Děti třeba do knihovny prvotně třeba nepřijdou za knížkami, ale když už tady jsou, tak se porozhlídnou, zjistí, že je tady hodně zajímavých knížek a přijdou na to, že čtení není taková nuda, dodala Markéta Kalendová. Jako příklad uvedla besedu o básničkách. Na jejím začátku se děti přiznaly, že by si samy dobrovolně knížku básniček půjčit nepřišly. Po besedě jsme ale nakonec tvořili básničky všichni, poznamenala Markéta Kalendová. Připravila: Jaroslava Tůmová

14 Z radnice 14 Krátké zprávy Svatební termíny v květnu 2012 Upozorňujeme snoubence, kteří mají zájem o uzavření sňatku v obřadní síni Městského úřadu Benešov, že v měsíci květnu neoddáváme v pátky , a V tyto dny bude v obřadní síni probíhat vítání občánků. Vítání občánků květen 2012 Vítání občánků v květnu 2012 proběhne v následujících dnech: , a (pátky). Přesný čas bude upřesněn v pozvánkách, které budou rodičům, jež se na vítání občánků již objednali, zaslány. Žádáme proto rodiče dětí narozených od července do prosince 2011, kteří mají zájem, aby jejich syn či dcera byli uvítáni mezi občánky Benešova a ještě se na vítání občánků neobjednali, aby tak neprodleně učinili na tel. č nebo paní Soňa Šebková nebo e mail: city.cz. Upozornění: Upozorňujeme rodiče, že podmínkou pro účast na vítání občánků je trvalý pobyt miminka v Benešově (např. Benešov, Pražského povstání 1677 nebo Benešov, Dlouhé pole č. 5 atd.). Trvalý pobyt miminka v době jeho narození je shodný s trvalým pobytem maminky. V případě dotazů k vítání občánků se prosím obracejte na výše uvedená telefonní čísla nebo e mail. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Informace k podávání žádostí a výdej e OP (zdravotně postižení žadatelé, vysoký věk žadatele) Upozorňujeme žadatele zdravotně postižené občany a občany vysokého věku, kteří budou žádat ze zákonných důvodů o vystavení nového občanského průkazu nebo si jej na Městském úřadě v Benešově budou vyzvedávat, aby využili pro tyto úkony nového úředního dne, a to úterý od 08:00 14:00 hod., kdy se jim po jejich příchodu budeme věnovat. Před tím než se rozhodnete na MěÚ Benešov v tento den dostavit, kontaktujte Odbor správních věcí M. Marcelisová, na tel , 205 a domluvte si čas, kdy můžete přijít nebo Vás Vaši blízcí mohou přivést k úřadu. Připravila: Květoslava Říhová, vedoucí Odboru správních věcí Demolice v Pražských kasárnách V pondělí 5. března začala v Pražských kasárnách v Dukelské ulici demolice stávajících objektů, které jsou již nevyužívané a celkově jsou ve velmi špatném technickém stavu. Demoliční práce jsou rozděleny do dvou etap, celkově se jedná o objekty v objemu cca 7665 m3. Jejich demolice uvolní rozsáhlé plochy v blízkosti centra města, kde je v současné době uvažováno s využitím jako parkovací plocha, která zajistí lepší celkovou dostupnost města a možnost parkování v této oblasti (především také pro rodiče žáků MŠ a ZŠ Dukelská). První etapa byla ukončena na konci března, na ni by měla navázat II. etapa těchto prací. Na druhou etapu již město Benešov vypaslo výběrové řízení. Bourací práce I. etapy provedla firma TREPART, s.r.o. za celkovou cenu 211 tis. Kč. Město Benešov podalo v polovině února žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu podpory rozvoje regionů v roce 2012 a jeho Podprogramu Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů. Celkové náklady na demolici činí přibližně 7,5 mil. Kč, dotace by mohla pokrýt částku až 6 mil. Kč. S ukončením těchto prací (I. a II. etapy) je počítáno v měsíci květnu až červnu Připravila: -PeO- JE ČAS Zumba day s KIC Benešov KC Karlov Benešov hodin / vstupné: 100 Kč instruktoři: Alena Matějovská, Petra Červeňákova, Pavel Sirotek TO S NÁMI předprodej vstupenek: TIC Benešov, tel.: ROZJET zkušení lektoři skvělá muzika TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ

15 15 Ze společnosti Projekt zaměřený na soulad práce a rodiny v nemocnici Benešov ohodnocen jako 2. nejlepší Na základě výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost připravila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. projekt s názvem Vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov, který uspěl a ze všech projektů byl vybrán jako 2. nejlepší. Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Projekt je určen zaměstnancům nemocnice a zaměřuje se především na ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené. Těm se snaží prostřednictvím různých aktivit návrat do zaměstnání co nejvíce ulehčit. Kromě vzdělávání je jednou z aktivit projektu např. i vybudování firemních jeslí, které ženám umožní dřívější nástup do zaměstnání. Realizace projektu byla zahájena 1. března 2012 a je řízena sehraným týmem nemocnice Benešov v čele s vedoucí personálního a mzdového oddělení Evou Šimákovou. Na realizaci projektu se vedle nemocnice samotné podílejí také tři partneři Město Benešov, Thomayerova nemocnice a Česká asociace sester. Na projekt nemocnice obdrží z OP LZZ finanční dotaci ve výši 4,8 mil. Kč. Připravila: Mgr. Jana Musilová, asistentka marketingu Dobrovolníci už se chystají na další úklid řeky Sázavy Nespeky, u jezu úsek ZŠ Poříčí nad Sázavou 31,1 Sedmý ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční od 13. do 15. dubna Dobrovolníci vyčistí hladinu a břehy jednoho z nejznámějších českých toků od Havlíčkova Brodu až po Pikovice. Patronát nad akcí opět převzala zpěvačka Aneta Langerová, která pomůže i se samotným úklidem. Čištění řeky Sázavy se mohou zájemci zúčastnit osobně nebo poskytnutím materiálního či 3. úsek finančního daru. Stačí se do 10. dubna přihlásit na e mail nebo na telefon Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty. Do projektu se od jeho začátků aktivně zapojuje i půjčovna lodí Bisport s.r.o. z Týnce nad Sázavou. První rok jsem z toho měla velikou trému, ale teď už ne, protože vím, že je akce dobře připravena a všechno do sebe zapadá. Lidé se na čištění znovu hlásí, vracejí se. Obavy nemám ani z počasí. Na čištění Sázavy přijíždějí otrlí nadšenci, které jen tak něco neodradí, řekla Markéta Pazderová z Bisportu. Projekt Čistá řeka Sázava se koná pod taktovkou tří organizátorů, napříč dvěma kraji. Úklid úseku ze Soutic do Pikovic, dlouhého více než 100 kilometrů, tradičně organizuje společnost Posázaví o.p.s. Úsek mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi je v režii sdružení Sázava 21 a místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. a úsek z Chřenovic do Soutic si Čerčany, tábořiště Zlenice u Hotelu Kormorán Začátek a konec úseku 37,6 za dálničním mostem Chocerady, fotbalové kabiny 43,3 Vaníček, Lávka Na Marjánce 49,0 tábořiště U Hrocha Sázava proti klášteru Začátek a konec úseku 54,6 pátek 13. dubna ,00 km Černýš (Soutice) Kácov 6,00 km Malovidy (zastávka ČD) Ledečko 5,60 km Sázava Marjánka 6,50 km Zlenice Poříčí nad Sázavou 4,20 km Týnec nad Sázavou Krhanice vzala na starost místní akční skupina Lípa pro venkov. U V Kroupů pátek půjdeme uklízet s dětmi ze škol, v sobotu se do akce zapojí hasiči a rybáři a další dobrovolníci. Čistit budeme už Přívlaky asi počtvrté, spolupracujeme při tom se školami a mikroregiony. Dobrovolníkům posky Na Iváni tujeme rukavice, pytle na sběr odpadků a hygienické potřeby, jídlo pro ně zajišťují obce nebo mikroregiony. Červánky Zájemců máme dost, každý úsek vždycky uklízí kolem 20 lidí, uvedla Vanda Kubínová z místní Sporthotel akční skupiny Lípa pro venkov. Poprvé se letos do čiš Kácov tění řeky Sázavy zapojí místní akční skupina Královská stezka, a to po boku občanského sdružení Sázava 21, které má s tímto úklidem už několikaletou zkušenost. Uklízet budou úsek z Havlíčkova Brodu do Chřenovic. sobota 14. dubna ,00 km Kácov Soběšín (YMCA) 6,70 km Ledečko Samopše (u jezu) 5,70 km Marjánka Chocerady 6,10 km Poříčí nad Sázavou Ledce 5,35 km Krhanice Žampach Posadovský mlýn Zdá se nám to jako hezká 54,6dobrovolnická akce, kterou region potřebuje. Zájemců už máme hodně, Sportareál dokonce Samopše se přihlásila 60,4 i jedna firma, která nám nabídla 100 zaměstnanců, 2. úsek Ledečko pod mostem 67,2 řekl manažer místní akční skupiny Královská stezka Gustav Charouzek. V režii společnosti Posázaví o.p.s. dobrovolníci letos nově uklidí i část řeky mezi Souticemi Začátek a konec úseku 77,5 a Střechovem, odsud pak budou pokračovat dál až k Pikovicím. Loni se mezi Střechovem Soběšín YMCA 82,1 1. úsek a Pikovicemi sesbíralo 32,52 tuny odpadků. Včetně úseku Kácov z Havlíčkova u pivovaru 88,8 Brodu do Soutic se pak na skládky odvezlo dohromady 38,57 tuny odpadu. Do akce se zapojilo přes 1500 dobrovolníků. Černýš (Soutice) Začátek Připravila: úseku 98,0 Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s. Malovidy zastávka neděle 15. dubna ,00 km Soběšín (YMCA) Malovidy (zastávka ČD) 5,80 km Samopše (u jezu) Sázava 5,70 km Chocerady Zlenice 5,60 km Ledce Týnec nad Sázavou 6,35 km Žampach Pikovice ř. km

16 tisk zajistil Ze společnosti 16 Krátké zprávy Den otevřených dveří V úterý 6. března 2012 se uskutečnil v Mateřské škole U kohoutka Sedmipírka Benešov, Dukelská 1546, Den otevřených dveří. Při této příležitosti se zde mimo jiné sešli i místostarosta MěÚ Benešov T. Podhola a člen Rady města a Zastupitelstva Ing. J. Hrachovský. Zde se setkali s ředitelkou tohoto školského zařízení T. Mastnou a hovořilo se především o plánované přístavbě mateřské školy formou kontejnerů. Využití tohoto způsobu přístavby by umožnilo v relativně krátké době zvýšit kapacitu tohoto školského zařízení již od září letošního roku, což by uvítali především rodiče i jejich děti. Vzhledem k přeplněnosti školek neměli rodiče možnost své dítě umístit do předškolního zařízení. Připravil: -jh- Brigáda v Konopišti První letošní brigáda organizovaná Spolkem přátel Konopiště se uskutečnila v sobotu Sešlo se celkem třicet brigádníků, kteří pracovali ve dvou skupinách a uklízelo se okolo Růžové zahrady a Konopišťského rybníka. Svoji techniku zapůjčily i s obsluhou Lesy ČR a Technické služby Benešov. Upravovaly se cesty, prořezávaly křoviny a prováděly se další práce, jichž bylo po zimě zapotřebí. O tom, že obě lokality prokoukly, se mohou přesvědčit všichni návštěvníci Konopišťského parku. Připravil: -jh- Doplňkové projekty v mateřské škole Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. Karel Čapek A jaký je ten náš dnešní svět? Je plný počítačů, mobilů, elektroniky, průmyslu a hlavně spěchu. V budoucích letech budeme vděčni za kousek zeleně, za krásné místo, které najdeme v přírodě. Snažme se o to, aby se děti společně s námi dokázaly zastavit a žasnout nad malými i velkými zázraky přírody. K těmto projektům, se kterými se v naší mateřské škole Čtyřlístek v Benešově každoročně setkáváme, patří ekologický výukový program ve spolupráci s Ekocentrem ve Voticích. Celoroční program je postaven na pravidelném měsíčním setkávání dětí s lektory Ochrany fauny v MŠ nebo přímo ve votickém areálu popřípadě v nově otevřeném Čapím hnízdě. Ve školním roce 2011/2012 byl vybrán environmentální výukový program pro MŠ Planeta Země. Témata deseti jednotlivých programů jsou zaměřena na rozvoj praktických dovedností a znalostí dětí a obohacují Kdy? Kde? Jak? a doplňují vzdělávací nabídku v mateřské škole. Úvodní zářijový program s názvem Pomoc kamarádům v nouzi uvedl děti do příběhu, který bude prolínat všemi dalšími tématy. Děj nás seznámil s pravidly pomoci zvířatům a lidem. Následující programy Kolem světa, Výlet do pravěku a středověku nás seznámily s naší planetou, jednotlivými světadíly a s dávnou minulostí naší země. V lednu se děti dozvěděly, kde je na světě největší zima a v únoru se zúčastnily výpravy na střechu světa. Jarní měsíce nás pozvou do teplých krajů Afriky a s potápěči prozkoumáme mořské dno a jeho obyvatele. V červnu se vrátíme zpátky domů do své vlasti. Za tu dobu, po kterou probíhají v naší školičce výukové programy, jsme zjistili, že děti, které tyto programy navštěvují a jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a prostředí, jsou daleko vnímavější a citlivější. Snad v jejich paměti zůstane kousek toho krásna, se kterým se seznámily a předají ho v budoucnu dál svým nejbližším a svému okolí. Závěrem bychom rádi poděkovali nejen Centru ekologické výchovy při ochraně fauny ve Voticích, ale konkrétně i Ing. Jitce Bouškové za trpělivou, citlivou a vždy velmi pěkně připravenou náplň jednotlivých programů. Připravila: Mgr. Milena Mottlová, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek ZÁPIS dìtí do roèníku 2007 dále zápis do roèníkù 2006 a 2005 Støeda 16. kvìtna 2012 od 18:00-19:00 hod. Høištì UMT na mìstském stadionu u Konopištì. Probìhne zápis dìtí do nového roèníku 2007 a dále doplnìní dìtí do roèníkù 2006 a 2005 za pøítomnosti zkušených trenérù mládeže SK Benešov. Mohou se pøijít ukázat i hráèi starších roèníkù, kteøí mají chu zkusit to v Benešovì. pøípadnì další info na tel.: (narozeni v roce 2007)

17 17 Ze společnosti Společně proti rizikovému chování Krátké zprávy Ve středu dopoledne navštívilo ZŠ Dukelská v Benešově deset účastníků mezinárodního projektu EU Grundtwig z Německa, Itálie a Irska, který je zaměřen především na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování. Po přivítání ředitelkou školy PaedDr. H. Procházkovou se hosté rozešli do 7. a 8. tříd, aby v praxi viděli realizaci preventivního programu, který je založen především na zážitkových hrách. V 7. třídě se jednalo o VZTAHY VE TŘÍDĚ a obsahem bylo posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce, hledání společného řešení i zlepšení vztahů ve třídě. V další třídě bylo téma MOJE HRA NICE A PRAVIDLA, kdy obsahem byl vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat a jak je zdravě řešit. Jak nás paní ředitelka informovala, prevence na naší škole je systematická od 1.ročníku a řídí se Minimálním preventivním programem, který vychází ze Školní preventivní strategie. Hlavním úkolem je předcházení rizikových projevů v chování žáků. Cílem prevence je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života přiměřeně k jeho věku. Prevence je u nás věcí každého pracovníka. Její cíle jsou začleněny do tematických plánů jednotlivých předmětů. Škola má i externí spolupracovníky PČR, ÚP a SZŠ. Díky dotacím z grantů můžeme využívat i spolupráce s centrem adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v Benešově, která u nás realizuje program dlouhodobé primární prevence 3P, probíhá v ročníku. Ze školy pak zahraniční hosté pokračovali v doprovodu Mgr. H. Fialové (vedoucí programu) návštěvou benešovského střediska Magdalény. Tyto výměnné pobyty sledují především seznámení se s problematikou návykových látek v různých zemích a výměnu zkušeností, a tak čeští odborníci z Magdalény měli možnost kupříkladu navštívit Portugalsko, Německo a Itálii. Cílem všech je společný postup při prevenci, boji proti drogám a rizikovým způsobům chování. Připravil: -jh- Děti v redakci Zpravodaje města Muzeum umění a designu se průběžně soustřeďuje i na předškolní vzdělávání, neboť pedagogicko psychologické výzkumy doložily, že patří k těm nejdůležitějším. Děti z MŠ v Bezručově ulici se zúčastnily naučného programu o vzhledu a fungování benešovských staveb. Mezi architektonicky zajímavými budovami navštívily i radnici, kde si mimo jiné prohlédly i redakci, v níž se připravuje měsíčník města. Připravila: A. Fassatiová, Muzeum umění a designu Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti Co lze nárokovat v takové situaci? Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec). Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů. Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné plnění. Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník nehody nemá povinné ručení nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví. U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu. Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen. Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví Klub důchodců Benešov A opět se naši příznivci bavili v Klubu důchodců při dobré zábavě poslechem oblíbené hudby kapelníka pana Vytlačila zpěvem i tancem. Nechyběli ani maskovaní účastníci, kteří svým šarmem zapadli do příjemného prostředí. Tradiční dodržování masopustního veselí potvrdilo, že benešovští senioři se dokáží bavit i přes věkové bariery. Paní Lacinovou, aktivní členku samosprávy Klubu, jsme ve schůzi samosprávy, při oslavě jejího významného životního jubilea potěšili srdečným blahopřáním a malým dárkem. Připravila: Samospráva Klubu důchodců Benešov formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou. Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: nebo prostřednictvím e mailu:

18 Ze společnosti 18 Úspěch krasobruslařů V neděli proběhla na Zimním stadionu v Benešově závěrečná exhibice zájmového kroužku krasobruslení, který pracuje již třetím rokem při Domu dětí a mládeže Benešov. Program byl velmi hezky připraven a diváci nadšeně tleskali jak jednotlivcům, tak vystoupením ve skupinách. V letošním školním roce se učilo v kroužku krasobruslení přes 40 dětí i dospělých. Obětavost manželů Renaty a Františka Hanikýřových a jejich dcery Natálie sklidila zasloužilý úspěch. V příštím školním roce bude kroužek opět otevřen a případní zájemci se mohou informovat v Domě dětí a mládeže Benešov již v měsíci červnu. Připravila: Milada Rýdlová, ředitelka DDM Benešov Ve Hvězdičce tentokrát O Smolíčkovi A byla tu zase pohádka. Jako každý měsíc hrálo v pondělí Mateřské centrum Hvězdička v Domě seniorů ve Villaniho pohádku, tentokrát byla O Smolíčkovi. Sál byl nabitý malými i velkými návštěvníky, kteří se velice dobře bavili. Jen děti byly tentokrát hodně vyjukané, protože se bály o Smolíčka. A není divu, Jezinky byly opravdu záludné a budily respekt už jen svým zevnějškem. A když dvojhlasně svými skřehotavými hlásky přemlouvaly Smolíčka, aby jim otevřel a strkaly oknem do chaloupky své dva kroutící prstíčky, tak děti volaly na Smolíčka, aby neotvíral. Smolíček byl, ale důvěřivý a Jezinkám přeci jen otevřel. Největší zážitek byl pro děti, když si ho odvlekly do své chýše, kde ho vykrmovaly a pak do něj píchaly vidličkou, zda je dost tlustý na upečení. Nakonec ho posadily na opravdový pekáč a pěkně z výšky na něj sypaly sůl a koření. To už i dospělí diváci začali pochybovat, jestli Smolíčka opravdu nesní.naštěstí byly Jezinky mlsné a vydaly se ještě do lesa na houby a na jiné koření. Toho Smolíček využil a zkusil naposledy zavolat na jelena. Ten ho uslyšel a zachránil. To si všichni oddechli, že to dobře dopadlo. Připravila: Blanka Škorpová, MC Hvězdička, Miroslav Götz Zimo, zimo, táhni pryč Poslední třetina března přináší nejen jaro v kalendáři, ale i první známky jara v přírodě. V zahrádkách vyrůstají první jarní květiny, na jívách kočičky a sluníčko už dovede teple pošimrat. Všude voní vzduch a my nemáme v naší mateřské škole Čtyřlístek v Benešově stání. Všechno nás láká ven do přírody, účastnit se na tom velkém zázraku jara. Každoroční veselou slavností našich dětí, která letos proběhla ve čtvrtek 22.března, je vynášení Morany. Je to prastarý obyčej, který se datuje již od 14. století a je spojován s jarní rovnodenností a nástupem jara. Postupem času se z magického rituálu stala zábava mládeže a dětí, která se zachovala až do současné doby. Morana je figura svázaná ze slámy, upevněná na tyči a oblečená do ženských šatů. Ozdobená je barevnými pentlemi a vyfouknutými vajíčky. Letošní průvod dětí se svými učitelkami směřoval k potoku Na Sladovce, kde za zpěvu jarních písní a říkadel vhodily zapálenou Moranu do vody, aby rychle odplavala a předala tím vládu jaru. S jejím odchodem přichází nejkrásnější období roku, v němž se dětí učí vnímat přírodu všemi smysly, seznamují se s lidovou slovesností, zvyky a tradicemi svého kraje. Současně si připomínají vlastní souvislost s přírodou, s životem na Zemi a objevují morální závazky člověka k přírodě a péči o ni. Připravila: Mgr. Milena Mottlová, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek

19 19 Ze společnosti Televizi nahradily kuželky, brusle a keramická hlína Organizace příměstského trávení jarních prázdnin s Domem dětí a mládeže Benešov se letos setkala s velkým úspěchem a program na všechny dny byl obsazen do posledního místečka. Chtěli jsme především vyjít vstříc rodičům, kteří chodí do práce a jsou tak rádi, že jejich děti stráví svůj prázdninový volný čas aktivně a mezi vrstevníky, říká ředitelka Milada Rýdlová. Proto byly také k programu zajištěny obědy ve školní jídelně Benešov Jiráskova a program byl tedy nabízen jako celodenní, přičemž si bylo možné vybrat určité dny v týdnu. Týden zahajoval turnaj v kuželkách, který již má své stálé příznivce. Ti se nezastavili ani při odpoledních soutěžích na šlapadlech, chůdách a tanečním koberci. V úterý si přišli na své fanoušci bruslení, kteří se na Zimním stadionu v Benešově proháněli, zdokonalovali a také soutěžili. Teprve odpoledne si tělo vydechlo při kouzlení s filmem, které přineslo pěkné výrobky. Na řadu ale přišla také hlava při řešení logických her a turnaji v 3D piškvorkách. Ve středu děti odlévaly stopy a těšily se s čtyřnohými kamarády. Odpoledne se pak pocvičily ve střelbě z luku. Ve čtvrtek se konala soutěž ve společenských hrách a odpoledne se pracovalo s keramickou hlínou. Páteční dopoledne bylo opět náročné především pro rozum, protože byl připraven Kviz pro bystré hlavy a odpoledne se všichni seznámili s technikou nazývanou Enkaustika a odnesli si zajímavé obrázky. Týden nám nepokazil žádný úraz ani problémové chování a my i děti budeme na jarní prázdniny rádi vzpomínat, říká M. Rýdlová. Připravila: Iva Křížková Mám doma nemocnou babičku. Jak se o ni nejlépe postarat? Tak to je jedna ze stále častěji kladených otázek. Populace stárne, a tak se u každého z nás rozšiřuje okruh příbuzných a blízkých v seniorském věku. Sužují je neduhy, které jsou s tímto věkem spojeny zdravotní problémy, zvýšená zapomnětlivost, ztráta stability. Jejich stav není tak vážný, aby si vyžadoval hospitalizaci v nemocnici či jiném zařízení. Přesto potřebují někoho, kdo by o ně pečoval. Ale jak na to? I přes veškerou dobrou vůli jsou pečující mnohdy bezradní a neví si rady. Můžete se zeptat známých, prozkoumat informace na internetu nebo se optat na benešovském Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednou z variant, na kterou narazíte, budou služby Občanského sdružení TŘI, které je na pomoc při péči o nemocné seniory dobře připravené. O jaké služby se konkrétně jedná? Domácí péče je určena pacientům, kteří mohou být pod dohledem ošetřujícího lékaře doléčeni ve svém domácím prostředí, což má pozitivní vliv na jejich psychický i zdravotní stav. Mezi nejvíce frekventované úkony patří převazy, injekční aplikace léčiv, odběry či rehabilitační cvičení. Vysvětlujeme příbuzným, jak pečovat o člena rodiny s cukrovkou nebo po mozkové příhodě. Pod ne zcela jasným názvem Odlehčovací služby terénní se skrývá práce osobních asistentek, které dochází do domácnosti, pomáhají pečovat o osoby se sníženou soběstačností, ať už v důsledku věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a vytváří tak rodině prostor pro nezbytný odpočinek. Samozřejmostí je zaučení rodiny v ošetřovatelské péči. Pracovníci Mobilní hospicové služby pomáhají rodinným příslušníkům pečovat v domácích podmínkách o své těžce nemocné či umírající členy rodiny. Odborná péče lékařů a sester je dostupná 24 h denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Součástí týmu je také psycholog, duchovní a sociální pracovník. Hospicový tým se snaží zmírnit zdravotní komplikace onemocnění, které pacienta i jeho rodinné příslušníky zatěžují a zneklidňují. S pomocí služby Asistenční auto je možné nakoupit, vyřídit si potřebné věci na úřadě, na poště, dojet k lékaři či na návštěvu k přátelům. Řidič v případě potřeby doprovodí klienta a pomůže s vystupováním. Auto je uzpůsobeno i k přepravě vozíčkářů. Těm, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, je určeno Odborné sociální poradenství. Snažíme se společnými silami vyřešit nepříznivou životní situaci jako je ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, dluhy, dezorientace v systému sociálních služeb a dávek apod. Součástí poradny je i Půjčovna kompenzačních pomůcek, kde je možné si vypůjčit např. polohovací lůžko, antidekubitní matraci, vozík či chodítko, které lidem usnadní léčbu a zkvalitní jejich běžný život. Jak jste si všimli, každá služba má svá specifika. Pokud budete chtít vědět víc, můžete se podívat na detailní popis služeb na webových stránkách cercany.cz V roce 2011 OS TŘI, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech pomohlo více než 450 obyvatelům Benešova a jeho okolí. V rámci svého programu zaměřeného na podporu seniorů se město Benešov významně podílelo na kvalitě i dostupnosti všech zmíněných služeb. Připravila: Věra Ziková, Občanské sdružení TŘI

20 Ze společnosti 20 TÝDEN S ARMÁDOU, aneb když jde hora k Mohammedovi S ukázkami armádní techniky se může našinec setkat několikrát do roka na velkých přehlídkách typu Bahna, Cihelny či Dny NATO. Bezesporu efektní podívaná ovšem prozradí jen málo ze života vojáků, navíc jsou tyto akce fixovány na stále stejné regiony. Proto ministerstvo obrany přichází s projektem, který vždy na týden opanuje veřejné prostory menších měst. Projekt nese příznačný název Týden s armádou a jeho nulté vydání se odehraje v Benešově. Okresní město a navíc s vojenskou historií, vyšlo ministerstvu vstříc i co se týče prostoru pro realizaci bohatého programu. Několik tematických výstav představí armádu jako takovou i její působení v Afghánistánu, a to na Masarykově náměstí, v Kulturním centru Karlov a v Domě dětí a mládeže. Místní kino bude pro změnu bezplatně promítat filmy, s jejichž vznikem pomohlo právě ministerstvo obrany: Tubruk, Lidice a Nickyho rodina. Důležitou součástí programu je zapojení místních žáků a studentů pro ty mladší je připravena výtvarná soutěž, pro starší pak promítání dokumentů ze zahraničních misí, beseda s jejich autory a vojáky, v neposlední řadě i možnost vyzkoušet si vojenskou výstroj a výzbroj a ověřit si svou mušku na laserové střelnici. Prakticky celý týden poběží v KC Karlov takto koncipované programy a je jen na školách, zda dají přednost třeba přítomnosti vojenské policie nebo aktivní zálohy, popřípadě se zúčastní i ve více dnech. Ve všední dny odpoledne se těžištěm aktivit stane Masarykovo náměstí, kde ministerstvo rozvine informační stan a nabídne i ukázky práce vybraných složek ozbrojených sil. Ve čtvrtek navíc město společně s armádou už tradičně vzpomene zavraždění amerických letců místní posádkou SS nedaleko zámku Konopiště. Odtud pak do města projede kolona veteránského spolku Jeep Club CZ a na náměstí kromě ní budou k vidění i exponáty Vojenského technického muzea či ukázky práce vojenských pyrotechniků. Připravila: M. Pašková TÝDEN S ARMÁDOU V BENEŠOVĚ PONDĚLÍ Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 14:45 hod. 15:00 hod. Městské kino 19:30 hod. ÚTERÝ Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. STŘEDA Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstava Afghánské momentky Žesťový kvintet ÚH Slavnostní zahájení Týdne s armádou v Benešově (v případě nepříznivého počasí KC Karlov) Vystoupení zástupců města Benešova a zástupců Ministerstva obrany ČR Krátké vystoupení autora fotografií, čet. Radka Vengláře, Mažoretky Benešov, Žesťový kvintet ÚH Promítání celovečerního filmu Lidice zdarma pro veřejnost Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: informace o VHÚ a jeho muzeích, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti, elektronická střelnice samopal + pistole (pouze do 12:00 hod.) Výstava Afghánské momentky Mažoretky Benešov, prezentace Aktivních záloh Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: informace o VHÚ a jeho muzeích + stojany s letáky VHÚ, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti, elektronická střelnice, chodba 1. p., samopal + pistole (do 12:00) Masarykovo náměstí Výstava Afghánské momentky Ukázka z výcviku služebních psů Vojenské policie Městské kino 19:30 hod. ČTVRTEK Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. Promítání celovečerního filmu Tobruk zdarma pro veřejnost Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci KC Karlov 9:00 17:00 hod. Konopiště 14:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. PÁTEK Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí 15:00 hod. SOBOTA Dům dětí a mládeže 10:00 17:00 hod. KC Karlov 9:00 17:00 hod. Masarykovo náměstí NEDĚLE KC Karlov Masarykovo náměstí Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti Uctění památky amerických letců pietní akt Uctění památky devíti příslušníků 490. skupiny bombardérů 8. letecké armády USAF, zavražděných nacisty 19. dubna 1945 za účasti představitelů města, AČR, zástupců velvyslanectví USA, ČSBS, Junáka Benešov a Jeep clubu CZ. Pro občany zajištěna autobusová doprava Benešov Konopiště a zpět. Odjezd z Benešova ve 13:30 hodin, z autobusové zastávky v ulici Nová pražská. Výstava Afghánské momentky Přehlídka vozidel Jeep clubu CZ Mažoretky Benešov Prezentace práce Vojenské policie pyrotechnický tým Ukázky z výcviku služebních psů Vojenské policie Přehlídka historické vojenské techniky z VHÚ Lešany Stánek prezentace VHÚ Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Dále: Informace o VHÚ a jeho muzeích, stánek Krajského vojenského velitelství střední Čechy, přehlídka ručních zbraní z 2. světové války a současnosti Výstava Afghánské momentky Stánek prezentace Sociální sítě AČR Armáda je na síti Výstava Můj sen o Afghánistánu dětské kresby, soutěž dětských kreseb dětí z Benešova Naši vojáci Výstavy: Víte, že Češi pro Afghánistán Aktivní zálohy Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM Informace o VHÚ a jeho muzeích Promítání dokumentů z misí Výstava Afghánské momentky Výstava Naši vojáci výtvarné práce benešovských dětí z DDM (ve skleněných výlohách) Výstava Afghánské momentky