MEDICÍNA KATASTROF. èítanka pøekladù z odborné literatury. Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDICÍNA KATASTROF. èítanka pøekladù z odborné literatury. Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc."

Transkript

1 MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury Ing. Vlasta Neklapilová Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR.

2

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou ojedinělá publikace, která je jedním z výstupů projektu Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí ( MED-KA-NET ), registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/ , který v letech realizovala Ostravská univerzita. Obsah publikace tvoří překlady vybraných odborných článků, které zpracovávají specifická témata hromadných neštěstí a katastrof. Čítanka je určena primárně studentům oborů Zdravotnický záchranář, Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a Všeobecné lékařství. Záměrem řešitelského týmu bylo předložit studentům text, který by rozšířil jejich odborné znalosti o zkušenosti ze zahraničních pracovišť a zároveň poskytoval informace o takových typech mimořádných událostí, se kterými se v České republice zatím nesetkáváme. Výběr odborných článků vhodných pro záměr publikace procházel několika oponenturami a byl předmětem mnoha odborných diskusí. Konečným kritériem pro volbu jednotlivých témat byla závažnost mimořádné události a způsob jejího zvládnutí. V publikaci najdete články, které shrnují zkušenosti zahraničních odborných týmů při zvládání situací hromadného neštěstí, ale také například případy průmyslových havárií, požárů, bombových útoků a teroristických činů. V tomto smyslu může být text inspirativní pro všechny profesionály Integrovaného záchranného systému, kteří se účastní záchranných akcí v terénu. Řešitelka projektu PhDr. Ivana Fialová MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 3

4 Pøedmluva Vinice je chráněna díky strachu zlodějů! (albánské přísloví) Stále více lidí po celém světě je ohrožováno katastrofami. Drastickým dokladem bylo zničující zemětřesení na Haiti a záplavy v Pákistánu v roce Jako faktory ovlivňující tento trend lze uvést nárůst obyvatelstva Země, komplexní dopady globalizace, války, klimatické změny a narůstající chudoba. Zvláště rozvojové a nově industrializované země si často nedovedou poradit s problémy, které náhle přicházející katastrofa přináší. Aby se omezily zbytečné ztráty na životech a poškození zdraví postiženého obyvatelstva, je často potřebná pomoc mezinárodního společenství. Pomoc musí být poskytována vhodným způsobem a účinně, proto by měli záchranné týmy pracovat podle jednotných mezinárodních standard. Potíže nastávají zvláště při koordinaci záchranných prací a týkají se také kompetencí záchranářů. Tyto problémy by měly být vyřešeny jednotně na nejvyšší úrovni. Ing. Vlasta Neklapilová, která je také členem-korespondentem Německé společnosti medicíny katastrof, se v problematice medicíny katastrof dobře orientuje, podílí se na spolupráci ve střední Evropě a zasloužila se o výměnu informací v oblasti vědy a výuky tohoto oboru. Díky tomu se jí podařilo sestavit a přeložit do českého jazyka velmi zajímavý výběr z mezinárodní odborné literatury v oblasti medicíny katastrof pod názvem Medicína katastrof. Čítanka z odborné literatury. Tato publikace zvyšuje povědomí o tom, že všichni musíme být neustále připraveni na možnou katastrofu. Je třeba si také uvědomit, že je důležité se z minulých katastrof poučit, po každé katastrofě tak získáváme nový pohled na tuto problematiku a můžeme zlepšit odolnost společnosti vůči těmto hrozbám. Takto se mohli začít vyvíjet savci i náš živočišný druh, člověk, po největší katastrofě před 65 miliony let, kdy na poloostrov Yucatan v Mexiku dopadl asteroid o průměru 10 km rychlostí 20 km/s. Výbušná síla byla pětimiliardovým násobkem síly výbuchu atomové bomby v Hirošimě. Následkem klimatických změn po tomto obřím výbuchu vyhynuli dinosauři a všichni živočichové s hmotností nad 20 kg. Místo nich se vytvořily podmínky pro evoluci savců a lidstva. Tato čítanka je určena hlavně studentům medicíny a také studentům bakalářských kursů urgentní medicíny. Může však být prospěšná také pro krizové managery a vedoucí pracovníky, odpovědné za zvládání následků katastrof, kteří zde najdou odpovědi na mnohé palčivé problémy. Prof. Dr. med. Dr.h.c. Bernd Domres Präsident Deutsches Institut Katastrophenmedizin Tübingen (president Německého institutu medicíny katastrof v Tübingen) 4

5 Úvod do medicíny katastrof Úvod do medicíny katastrof Souhrn Medicína katastrof původně založená na vojenském lékařství a urgentní medicíně je mladá odnož velmi starého odvětví medicíny. Dotýká se různých disciplín v rámci medicíny i z dalších oblastí. Tento obor je zkoumán na akademické i postgraduální úrovni na mnoha univerzitách v Evropě. První katedra medicíny katastrof byla ustavena ve švédském Linköpingu, druhá v Amsterodamu v Nizozemí. Stručně jsou diskutovány některé aspekty specificky orientované na Evropu. Ošetření velkého počtu obětí za chaotických podmínek vytváří problémy, se kterými se zdravotníci v každodenní praxi nesetkávají. Je iluzí věřit, že tyto problémy mohou být řešeny improvizovaně. Pokud jsou však učiněna vhodná opatření, lze dosáhnout výsledků na úrovni dnešní standardní lékařské péče. Tento komplex lékařských a zdravotně-organizačních postupů prováděných v případě katastrofy je znám jako medicína katastrof. Tento termín zahrnuje celou šíři lékařské péče od místa katastrofy až po nemocniční lůžko. /1/ Aspekty tohoto odvětví lékařské vědy jsou stručně diskutovány v tomto článku. Definice, klasifikace a zhodnocení katastrof Katastrofa může být definována jako destruktivní událost postihující takové množství lidí, že vzniká diskrepance mezi počtem postižených a ošetřovací kapacitou. /2/ Podobná událost bez lidských obětí, která tuto diskrepanci nezpůsobuje, by měla být označena jako nehoda. Aby bylo možno klasifikovat katastrofy a vyhodnotit jejich závažnost, byla vytvořena škála závažnosti katastrof (Disaster Severity Scale). /3/ Je založena na zhodnocení účinku katastrofy na přilehlý region, příčiny katastrofy a doby jejího působení, velikosti postiženého území, počtu obětí, povahy jejich zranění a množství času potřebného pro záchranné práce. Tato stupnice má svůj význam pro retrospektivní výzkum, není příliš platná v okamžiku katastrofy pro rychlou, odpovídající a účinnou odezvu. To je důvod zavedení indexu lékařské závažnosti, který umožňuje zhodnotit rozsah katastrofy okamžitě. /4/ Pouze praktická zkušenost může ukázat, zda všechny typy katastrof mohou být tímto způsobem indexovány s odpovídajícím výsledkem. Epidemiologie Většina typů katastrof způsobuje zranění, která vyžadují chirurgické ošetření. To vysvětluje značnou potřebu chirurgů a anesteziologů při katastrofě. Oběti při některých typech katastrof vyžadují dále ošetření internistou, plicním specialistou, specialistou pro radioaktivní postižení a všeobecným lékařem. MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 5

6 Úvod do medicíny katastrof Nejčastěji se vyskytující přírodní katastrofy jsou zemětřesení a hladomory, dále záplavy, tornáda, vulkanické erupce a sesuvy půdy. /5/ Zemětřesení a vulkanické erupce se vyskytují v tektonicky nestabilních oblastech, záplavy v nízko položených deltách řek a tornáda v oblastech se specifickými meteorologickými podmínkami. Určité typy katastrof způsobených lidskou činností (man-made disasters) jsou spojeny s určitými geografickými oblastmi, aniž by to bylo vysvětlitelné v termínech různého stupně industrializace. Například počet smrtelných dopravních nehod v USA, vysoce industrializované zemi, je nižší než ve mnoha evropských zemích. Během posledních 25 let se silniční a letecká doprava v mnoha zemích více než zdvojnásobila, chemický a další průmysl se značně rozrostl a počet občanských válek ve světě, jak se zdá, také stále vzrůstá. Pravděpodobnost vzniku katastrof je proto mnohem vyšší, stejnou měrou vzrůstá množství organizačních a technických opatření k jejich prevenci. Zda je jim věnována dostatečná pozornost, je však sporné, když si uvědomíme velký počet katastrof a jejich obětí v tomto období. Riziko výskytu katastrofy je možno omezit technologickými a organizačními prostředky. /6/ V minulých letech bylo mnoho lidských životů zachráněno evakuací řady čínských měst na základě správných krátkodobých seismologických předpovědí zemětřesení. V Kalifornii je prováděn rozsáhlý výzkum možností dlouhodobé předpovědi zemětřesení. Dalším příkladem prevence jsou výstrahy před výskytem tornáda v prérijních provinciích Kanady, hurikánová varování na jihovýchodě USA a hlídky na hrázích v Nizozemí při vichřicích. Záchranné složky Záchranné akce během katastrofy jsou organizovány na místní, regionální a celostátní úrovni /2/. Na další úrovni je pak mezinárodní pomoc. Všeobecně, složky na místní úrovni aktivní při odezvě na katastrofu jsou policie, hasiči, zdravotní záchranná služba, nemocnice, a kompetentní pracovníci letišť a přístavů, železnice a velkých průmyslových podniků. Tytéž složky pracují na regionální úrovni, na celostátní úrovni působí koordinující organizace jako Červený kříž, policie ČR, civilní ochrana (ochrana obyvatelstva), Ministerstvo zdravotnictví ČR, Armáda ČR a také sdělovací prostředky. Účelem práce systému ochrany obyvatelstva jsou aktivity při branné pohotovosti státu, ale lze její činnosti využít i v době míru při velké katastrofě. Existují také mezinárodní záchranné organizace, jako je Mezinárodní organizace civilní ochrany, Odbor humanitárních záležitostí OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Světová zdravotnická organizace, případně i Interpol. Mezinárodní organizace mohou pouze nabídnout formu pomoci při chronických situacích. Za okamžitou pomoc jsou zodpovědné místní a regio- 6

7 Úvod do medicíny katastrof nální záchranné složky. Příkladem specifické záchranné organizace v případě katastrofy je Červený kříž, který nabízí své služby na místní, regionální, celostátní a mezinárodní úrovni. Tato organizace se skládá z tisíců nadšených pomocníků, kteří mají kurs první pomoci, ale nemají klinické zkušenosti, bohužel právě v dnešní době, kdy se moderní traumatologie rozvíjí jako zvláštní specializace. Profesionální zdravotnická záchranná služba umístěná co nejblíže u zraněných vytváří nejlepší šanci na přežití. Neodborné ošetření na místě katastrofy s následnou nutně traumatickou cestou do nemocnice nepříznivě ovlivňuje prognózu poraněného. Proto je lépe přivézt profesionální pomoc z nemocnice ke zraněnému, než jej okamžitě transportovat do nemocnice. To je důvodem, proč v mnoha zemích již pracují tzv. záchranné týmy a v dalších zemích jsou zakládány. Tyto týmy určené pro řešení komplikovaných a specifických nehod a katastrof jsou obvykle složeny z jednoho nebo více specialistů a jedné sestry a jejich účelem je poskytovat odbornou lékařskou péči v případě složitějších havárií. /7/ Počet postižených, kteří mohou být v určitém čase ošetřeni podle současných lékařských standardů na místě katastrofy, je znám jako lékařská záchranná kapacita (MRC Medical Rescue Capacity). Tato kapacita závisí mnohem více na odbornosti záchranných pracovníků než na jejich počtu v případě, že absolvovali pouze kurs první pomoci, avšak právě tito záchranáři bývají často vysíláni úřady na místo neštěstí. Lidské chování během katastrofy Chování lidí během katastrofy bylo obsáhle zkoumáno /5/. Z širšího pohledu lze říci, že většina postižených na místě katastrofy trpí katastrofickým syndromem, který je charakterizován apatií, pasivitou nebo bezcílnou aktivitou. Na místo neštěstí spěchají lidé z blízkého okolí a následuje období hyperaktivity s velmi malým efektem. Toto chování je nazváno opačný katastrofický syndrom. Jsou vypracovávány studie rozvíjející psychologické přístupy ke zvládnutí paniky /8/ a rozšiřování poplašných zpráv po katastrofě. Určité postupy lze také definovat pro chování při evakuaci. Posttraumatické stresové potíže se mohou objevit mezi postiženými i mezi záchrannými pracovníky, např. (pozdní) postkatastrofický efekt. /9/ Třídění: klasifikace raněných Katastrofy jsou charakterizovány nedostatkem (odborného) personálu, materiálu a také času. Aby bylo možno ošetřit co nejvíce obětí co nejlepším způsobem v co nejkratším čase, je nutno provést klasifikaci postižených podle vážnosti utrpěného zranění. Tato klasifikace, také známá jako třídění (triage), musí být k dobru pacienta a zároveň musí být v souladu s organizací záchran- MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 7

8 Úvod do medicíny katastrof ných činností. Třídění je založeno na klinickém náhledu na momentální a očekávaný stav raněného, jinými slovy na klinických příznacích. Je známo, že třídění pacientů se zraněními vyžadujícími chirurgickou péči nejlépe zvládne nejstarší, a tedy nejzkušenější chirurg, přesto taková expertiza zůstává vysoce problematická. Byly vytvořeny různé systémy třídění raněných, některé z nich byly užívány desítky let. Červený kříž používá například jiný systém než Civilní ochrana, a tento je opět odlišný od systému používaného armádou. Primárně však jsou všechny tyto systémy založeny na klasifikaci podle jednotlivých orgánových systémů, které byly poraněny. Třídění v nemocnici musí být vytvořeno primárně k lékařské organizaci. Obecně se používají tři nebo čtyři klasifikace ve všech formách třídění, kde třídicí skupina I obvykle znamená nejvážnější poranění a skupina III lehká zranění. Aby se překonalo používání různých systémů třídění v řetězci lékařské péče, měla by být přijata jednotná metodologie třídění raněných a jednotný systém lékařských záznamů. Jelikož skrytá zranění nemusí být bezprostředně zřejmá a mohou se projevit až po určitém čase kdekoli v řetězci lékařské péče, je v této situaci potřebná nová klasifikace. Proto je velmi důležité opakovat třídění raněných během tohoto řetězce, aby skrytá zranění mohla být včas podchycena a celkový zdravotní stav přehodnocen. Transport a distribuce postižených /10/ Transport zraněných do nemocnice obvykle provádí místní nebo regionální záchranná služba koordinovaná operačním střediskem záchranné služby. Při katastrofě mohou být dublovány ambulancemi Červeného kříže nebo dalších záchranných organizací. Je účelné, aby některé z ambulancí na místě katastrofy sloužily jako místo první pomoci a jako řídicí a komunikační stanoviště. Každé operační středisko záchranné služby by mělo mít také přístup k plánu distribuce raněných pro případ katastrofy, který zohledňuje ošetřovací kapacitu nemocnic (viz níže). Nemocnice nejbližší k místu katastrofy musí mít menší podíl, protože bude přetížena raněnými, kteří jsou ještě schopni chůze. Je nutno poznamenat, že transport představuje další zátěž zvláště pro těžce nemocné nebo vážně zraněné pacienty. Počet pacientů, které je možno transportovat za jednotku času při dodržení současných zdravotnických standardů, představuje zdravotnickou transportní kapacitu. Evakuace /1, 6/ Evakuace přeživších a ohrožených osob je součástí celkového krizového plánu pro případ katastrofy. Evakuaci lze rozdělit do 4 etap: varování, odjezd, 8

9 Úvod do medicíny katastrof ubytování, návrat. Úřady jsou v širokém rozsahu zodpovědné za nutnou organizaci. Zdravotní opatření se soustřeďují na preventivní hygienu v místě soustředění mnoha osob, jako jsou kempy nebo provizorní ubytovny. Nemocnice v případě katastrofy /11/ Nemocnice je komplex, ve kterém rutinní postupy hrají dominantní roli. Pokud počet pacientů převyšuje kapacitu dané nemocnice, může nastat chaos, pokud nemocnice urychleně nepřejde na krizový provoz. Tento provoz umožňuje příjem a ošetření mnoha pacientů v krátkém časovém období. Lze to uskutečnit pouze odložením méně vážných případů a zjednodušením a standardizováním ošetření (viz níže). Počet pacientů, které lze přijmout a ošetřit podle současných lékařských standardů za jednotku času, není závislý na počtu lůžek, což bylo dosud bráno jako kritérium, ale na ošetřovací kapacitě nemocnice. Pro pacienty, kteří potřebují chirurgické ošetření, závisí tato kapacita více na dostupném počtu chirurgů, anesteziologů a sálových sester, pro oběti otrav a epidemií zase na počtu internistů, toxikologů a plicních specialistů. Krizový provoz v nemocnici spočívá nejprve v alarmování jednotlivých oddělení na principu sněhové koule, každý je zodpovědný za alarmování dalšího /12/, pak je nutno udělat přípravná opatření, jako je vyklizení prostor pro příjem, pro propouštění pacientů, uskladnění zdravotnického materiálu atd., také organizování dopravy uvnitř i v okolí nemocničních prostor. Řetězec lékařské péče Lékařská organizace při katastrofách může být rozčleněna na tři, více či méně uzavřené organizační systémy: - lékařská péče na místě neštěstí, - transport a distribuce raněných do okolních nemocnic a mezi nimi, - lékařská péče v nemocnici. Podél tohoto řetězce lékařské péče od místa katastrofy k nemocničnímu lůžku je raněný ošetřován a pod lékařským dohledem. Každý z uvedených systémů má svou kapacitu, danou personálně, materiálně a metodologicky. Abychom se vyvarovali stagnace v tomto řetězci, je nutná synchronizace kapacit jednotlivých systémů, které by měly být srovnatelné. Může např. nastat situace, kdy bude k dispozici značná kapacita lékařské péče na místě katastrofy, avšak nízká kapacita zdravotnického transportu, daná nedostatkem ambulancí. Pak tato nízká transportní kapacita je určující pro funkci celého řetězce. Tedy nejmenší kapacita určuje kapacitu celého řetězce. MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 9

10 Úvod do medicíny katastrof Chirurgie a anestezie během katastrofy Je důležité, aby raněný dle typu poranění byl ošetřen ve správnou dobu. Postižení zařazení do třídicí skupiny I by měli být stabilizováni během zlaté hodiny, u postižených skupiny II je nutná odpovídající první pomoc během 4-6 hodin. Hromadné ošetření raněných vyžaduje začlenění určitých principů. Za prvé, musí se použít jednotný systém třídění raněných, který je znám všem zúčastněným v řetězci lékařské péče. Za druhé, diagnostické a terapeutické úkony, které nejsou přímo zaměřeny na záchranu života, jako např. rtg vyšetření nebo uzavření ran, musí být odloženy nebo zjednodušeny. Za třetí, je nutná standardizace ošetření, např. vzhledem k roztokům, transfuzím a antibiotikům /13/. Pokud každý doktor a sestra pracující v záchranném řetězci vědí, jaké třídění, standardizace a zjednodušení ošetření jsou použity, je sníženo množství nutných předávaných informací a redukuje se riziko zbytečného opakování. Tento přístup byl úspěšně použit během války o Falklandy /14/. Pro anestezii a analgezii jsou použity tytéž principy. Analgezie závisí více na okolnostech: zda je pacient ještě na místě katastrofy, zda je transportován, nebo už přijat v nemocnici. Analgezie na místě katastrofy je kontraindikována pro pacienty s úrazem hlavy, hrudníku nebo břicha a je přípustná pouze pro úrazy končetin. Podávání ústy, subkutánně nebo intramuskulárně znamená delší dobu absorpce, pokud je pacient v šoku, proto se dává přednost intravenóznímu podávání. Transport raněného na krátkou vzdálenost vyžaduje podání krátkodobě působícího analgetika, zatímco transport na delší vzdálenost znamená zvolit látku déle působící. Je samozřejmostí, že zraněné části těla musí být imobilizovány, rány sterilně kryty a musí být zvolen vhodný psychologický přístup k raněnému. Identifikace obětí Je nutno rozlišovat mezi katastrofou se známými jmény mrtvých (např. zřícení letadla), a naopak s neznámými jmény (např. požár v obchodním domě). Zde je identifikace značně ztížena, ale lze ji zjednodušit spoluprací různých lékařských oborů. Při multidisciplinárním přístupu se dosáhne vysoký stupeň spolehlivosti. Je to důležité pro pozůstalé nejen z emocionálního hlediska, ale i pro právní a pojišťovací účely /15/. Závěr Všechny organizace zúčastněné na zdolávání katastrofy musí spolupracovat na přípravách organizačních krizových plánů pro případ katastrofy, které musí být v souladu městskými, regionálními i celostátními krizovými plány a opírají se o specifickou legislativu řešící mimořádné situace. Při hromadném neštěstí by organizace řešící denní běžné nehody měla zareagovat rychle, účinně a adekvátně zvládnutím situace buď vlastními silami, nebo přivoláním 10

11 Úvod do medicíny katastrof organizací specializovaných pro zdolávání katastrof, jako je Červený kříž, ochrana obyvatelstva nebo armáda. Měla by být vytvořena metodika třídění pro mechanická a chemická poranění, podobně i ošetřovací protokoly pro traumatologické týmy, týmy záchranné služby a personál příslušných oddělení v nemocnicích. Tyto protokoly by měly být založeny na zjednodušení a standardizaci ošetřovacích postupů. V rámci záchranného řetězce by měl být připraven plán postupu na místě katastrofy, plán distribuce raněných pro vozy záchranné služby a plán pro postupy v nemocnici, aby se zvýšila účinnost řetězce. Pouze takto může být ošetření velkého počtu raněných prováděno adekvátně a účinně a také v souladu se současným lékařským standardem. Závěrečné poznámky Medicína katastrof původně založena na vojenské a urgentní medicíně je velmi mladé, rychle se rozvíjející odvětví medicíny. Dotýká se organizační vědy, sociologie a psychologie, a dokonce matematiky (teorie pravděpodobnosti, teorie chaosu). V Evropě, kde je mohutný petrochemický a další průmysl i doprava, zvláště s ohledem na přepravu nebezpečných látek, kde jsou velké přístavy a letiště, je problematika medicíny katastrof studována na akademické i postgraduální úrovni na mnoha univerzitách. Mezinárodní společnost pro medicínu katastrof vytvořila nedávno osnovy pro vzdělávání a výcvik v tomto oboru /1/. Tyto osnovy byly rozeslány na velké univerzity i na ministerstva zdravotnictví po celém světě. Literatura: 1. International Society of Disaster Medicine. Curriculum Education and Training Disaster Medicine. Rijswijk: ISDM, Geneve / Min. of Health; Rutheford, W. H., Boer, J. de. The definition and classification of disasters. Injury 1983; 15: Boer, J. de. The definition and classification of disasters. Introduction of a disaster severity scale. J. Emergency Med. 1990, 8: Boer, J. de, Brismar, B., Eldar, R., Rutheford, W. H. The medical severity index of disasters. J Emergency Med. 1989; 7: Manning, D. H. Disaster technology: an annotated bibliography. Oxford: Pergamon Press, Drabek, T. E. Human system responses to disaster. New York: Springer Verlag; Lick, R. F., Schläfer, H. Unfallrettung-Medizin und Technik. Stuttgart: Schattauer Verlag; 1985 MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 11

12 Úvod do medicíny katastrof 8. Holveck, E. F. Panic in public-receiving buildings. Bulletin of the International Civil Defence Organisation. 1985; 356: Beverley, R. When disaster strikes. New York: Basic Books Publishers; Noto, R., Huguenard, P. and Larcan, A. Médicine de catastrophe. Paris: Mason; Boer, J. de and Baillie, T. W. (eds). Disasters: Medical Organisation. Pergamon Press; Oxford: Boer, J. de, Slikke, W. van der. An alarm procedure. J Emergency Med.1985, 2: Proceedings of the World Congress Emergency and Disaster Medicine. Stockholm. World Association of Emergency and Disaster Medicine: Zaalberg, G. S. D. Medical lessons from the Falklands conflict. Dutch Military Medical Medicine 1983: 36: Solheim, T., Bos, A. van der. International disaster identification report. Am Forensic Med and Path. 1982; 3:

13 Etika a tøídìní Etika a třídění...que LE RESPECT DE LA VIE SOIT LE PRINCIPE ÉLÉMENTAIRE DE L ÉTHIQUE ET DE LA VRAIE HUMANITÉ. (Respekt k životu musí být základním etickým principem a skutečné lidskosti.) Nápis na pamětní desce na vstupu do Nemocnice A. Schweitzera, Lambarene, Gabun. Historické kořeny a principy lékařské etiky Obor lékařské etiky se pojí s morálkou, morální povinností a s principy vlastního profesionálního chování v souvislosti s právy a povinnostmi samotného lékaře, jeho pacientů a spolupracovníků, s jeho přístupem k péči o pacienty i k jejich rodinám. Základy tohoto oboru se opírají o filosofické tradice myšlení Východu i Západu a mají pevně vytvořený moderní kodex pro chování a konvence. Mezi prvotní zdroje etického myšlení patří faraónovy papyry a nápisy. Egyptská etika byla praktická, byla založená na obecném pozorování a vyjádřená v praktických napomenutích. /1/ Měly obecný obsah dávající rámec pro každodenní chování. Jeden z prvních morálních pokynů určených přímo pro lékaře pochází z Řecka: Hippokratova přísaha (Hippokrates z Kosu, asi př. n. l.). Přísaha obsahuje slova: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. /2/ Podle antropoložky Margaret Meadové představuje Hippokratova přísaha milník v psychologickém rozvoji společnosti: Poprvé v naší tradici je zde zcela odděleno od sebe zabíjení a léčení. V primitivním světě se pohlíželo na lékaře stejně jako na čaroděje. ( ) Až Řekové tento rozdíl vyjasnili. /3/ Předpokládalo se, že tomu tak bude natrvalo. V době starého Říma byl princip vyjádřený v uvedené větě formulován jako primum nihil nocere (hlavně neuškodit), tím bylo řečeno maximum nepoškození. Společně s výrazy restitutio ad integrum (navrácení integrity) a bonum facere (provádět své umění dobře, činit dobro) je zde plně vyjádřen stále platný hlavní princip medicíny. Čínská tradice se odvolává na spisy konfuciánského lékaře Sun Simiao (asi n. l.). V jeho knize O naprosté upřímnosti velkého lékaře lze nalézt zásadu rovného přístupu k ošetření: velký lékař nesmí hledět na stav, bohatství ani věk, nesmí se ptát, zda je určitá osoba hezká či nehezká, zda je to nepřítel či přítel, zda je Číňan nebo cizinec a také zda je nevzdělaný či vzdělaný. Musí se ke všem chovat stejně; musí vždy konat tak, jako by se jednalo o něj samotného. /4/ MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 13

14 Etika a tøídìní Immanuel Kant ( ), hlavní představitel evropského osvícenství a zakladatel kritické filosofie, klade svůj kategorický imperativ (1785) jako standard racionality, ze kterého se odvozují všechny morální požadavky. Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem. Spíše než vyjádření vlastního morálního postoje je tím formulována podmínka racionálního chování. Další Kantova věta znovu tento fakt podtrhuje: Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel, a nikdy pouze jako prostředek. /5/ Pro Kanta jsou morální otázky dány nezávisle na určitém subjektu a jsou univerzálně platné. Na tuto morální univerzalitu se pohlíží jako na charakteristický aspekt Kantovy etické filosofie, pozdější koncepce lidských práv a rovnosti jí byly značně ovlivněny. První pokus o přesnější kodifikaci chování učinil v roce 1864 Henri Dunant ( ). Šokován pohledem na bitevní pole u Solferina (1859) a agónii velkého počtu poraněných vojáků, kteří tam leželi bez pomoci, uspořádal setkání představitelů vlád evropských a některých amerických států na konferenci za účelem přijetí Úmluvy o zlepšení podmínek poraněných vojáků na bitevním poli. Hlavní principy zakotvené v tzv. První Ženevské úmluvě byly tyto /6/: - Záchrana raněných bez ohledu na jejich národnost. - Neutralita (nedotknutelnost) zdravotnického personálu a zdravotnických zařízení a jednotek. Tytéž cíle byly zahrnuty do všech dalších Ženevských úmluv a lze na ně pohlížet jako na základ budoucího etického myšlení a chování v medicíně. Mezinárodní pravidla a zákony o ochraně lidských práv však vstoupily v platnost až po traumatizujících zkušenostech 2. světové války. Jedním z výstupů norimberského procesu byl tzv. Norimberský kodex (1947), vzniklý jako reakce na krutosti této války. Tento kodex zahrnuje 10 zásad pro postup při lékařských výzkumech s lidskými subjekty. V první zásadě Norimberský kodex stanoví: Dobrovolný souhlas lidského subjektu je naprosto nezbytný. Osoba zahrnutá do lékařských výzkumů musí mít právní možnost dát k tomu souhlas a musí mít dostatečné informace ohledně tohoto výzkumu a svého podílu na něm a těmto informacím rozumět, aby mohla dát informovaný souhlas. /7/ Princip informovaného souhlasu se stal předpokladem pro provádění lékařských studií zahrnující lidské subjekty a dnes je zásadním principem pro veškeré lékařské ošetření. Fundamentální vliv Norimberského kodexu je zřejmý při další tvorbě národních i mezinárodních kodexů a pravidel, např. Všeobecná deklarace lidských práv (1948), která má být garantem základních práv jednotlivce. Články 1 až 3 deklarují svobodu, rovnost všech lidí, respekt ke každému jedinci a právo na život, svobodu a bezpečí. /8/ 14

15 Etika a tøídìní V roce 1964 vytvořila Světová lékařská asociace Helsinskou deklaraci jako soubor etických principů při výzkumech na lidských subjektech. Základními kameny zde jsou obecný respekt ke každému jedinci, právo na sebeurčení, právo činit informovaná rozhodnutí a striktní odpovědnost zdravotnických pracovníků, která je nezávislá na tomto informovaném rozhodnutí. Deklarace také jasně zdůrazňuje /9/: - zájem zkoumaného jedince musí být vždy kladen nad zájem vědy a společnosti, - etické principy musí mít vždy přednost před zákony a předpisy. Přestože později vznikla celá řada dalších dokumentů, Helsinská deklarace s několika dodatky zůstává jedním z nejvýznamnějších etických kodexů v medicíně. Třídění a jeho etická dimenze Všechny výše uvedené etické kodexy jsou zaměřeny na individuální péči o pacienta za normálních podmínek. Při katastrofách /10/ však vzniká akutní a nepředvídaná nerovnováha mezi zdravotnickou kapacitou a zdroji na jedné straně a potřebami přeživších na straně druhé. Ošetřovací postupy prováděné v každodenním provozu nelze použít, protože je nelze naplnit. Velký počet poraněných nebo nemocných může zahltit kapacity zdravotníků a je nutno určit priority pro ošetření kdo dříve, v jakém pořadí má být ošetřen a/nebo převezen. Není možné s omezeným počtem kvalifikovaných zdravotníků a nedostatečným vybavením a kapacitami pro transport postarat se o všechny pacienty současně. Každý pacient musí mít určenu prioritu ošetření na místě neštěstí a pořadí pro transport do zdravotnického zařízení. Proto jsou pacienti tříděni do skupin podle předem daných pravidel. Tento postup se nazývá třídění (triage). Třídění je definováno jako výběr a kategorizace obětí katastrofy s cílem včasného ošetření podle závažnosti poranění (onemocnění) a dostupnosti zdravotnických a transportních kapacit. /11/ Třídění se provádí jen v nouzové situaci a vznikají zde citlivé etické problémy, protože hledat priority ošetření znamená jednat proti zájmům jednotlivce v zájmu většiny postižených. Výše uvedený princip Helsinské deklarace, kde zájem jednotlivce je nadřazen zájmu společnosti, lze v případě této mimořádné situace nebrat v potaz. Individuální lékařská péče se přestává poskytovat kvůli zavedení přístupů medicíny katastrof. Při katastrofě zůstává lékař odpovědný za stav všech postižených a je postaven před rozhodnutí, komu pomoci dříve s ohledem na jeho vyhlídky na přežití. V roce 1994 vydala Světová lékařská asociace prohlášení o etice a medicíně katastrof konstatující, že v podmínkách katastrofy lze opustit povinnost ošetřit jedince ve prospěch stabilizace vitálních funkcí velkého počtu pacientů. Dále se v prohlášení uvádí: Je neetické, aby se lékař snažil za každou cenu zachránit život jediného paci- MEDICÍNA KATASTROF èítanka pøekladù z odborné literatury 15

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s.

Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s. 1 Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s.961-7 Dne 13.5.2000 v15 hod., v slunečné sobotní odpoledne,

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Souhrn Dne 11. března 2011 udeřilo u východního pobřeží japonského ostrova Honšú velké

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s.1062-67) Francouzský systém záchranné

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách Fakulta Zdravotní MUDr. Radovan Matoušek Katedra vojenského a sociální akademie Hradec Králové MUDr. všeobecného Hradec zdravotnictví KrálovéUniverzity

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Mechanizmus civilní ochrany ES Vytvoření mechanizmu civilní ochrany ES - rozhodnutí rady ES ze dne 8. listopadu 2007 Obecný

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8)

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) PhDr. Štěpán Vymětal oddělení bezpečnostních hrozeb a KŘ, odbor bezpečnostní politiky MV WADEM Konference:

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.6. Krizové operační postupy Ing. Antonín Koukal prosinec 2014 Základní struktura

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - zahraniční zkušenosti Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně 10. konference Medicína katastrof, Hradec Králové 28.-29.11.2013 SARIN - nervově paralytická

Více

Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob.

Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob. 1 Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Medicína katastrof. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob. Připravenost zdravotnického systému

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof MUDr. Josef ŠTOREK, PhD. Odborný asistent Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha NCO NZO BRNO Přírodní katastrofy: I. 1951-1960

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu)

Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu) Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu) Úvod Dne 28. 11. 2012 byl při příležitosti konání 9. ročníku konference Medicíny katastrof zkušenosti, příprava, praxe v budově ZZS

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy PSP ČR, listopad 2014 SEMINÁŘ Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví Václav

Více

EU projekt: Identifikace potřeb poskytovatelů první lékařské pomoci při katastrofách

EU projekt: Identifikace potřeb poskytovatelů první lékařské pomoci při katastrofách EU projekt: Identifikace potřeb poskytovatelů první lékařské pomoci při katastrofách Identifying the Needs of Medical First Responders in Disasters Štěpán Vymětal, MV ČR, FF UK I. Rámec Akronym: NMFRDisaster;

Více