Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb"

Transkript

1 Nabídka vzdělávání pro inspektory sociálních služeb

2 Obsah Představení LLP Vision... 3 Vzdělávání návrh seminářů... 4 Harmonogram realizace kurzů... 7 Cena a cenové zvýhodnění... 7 Technické a materiální zabezpečení kurzů... 7 Organizační zajištění kurzů... 8 Tým LLP Vision... 8 Tým klíčových lektorů... 9 Za společnost Dobré téma... 9 Seznam a úkázka studíjních materiálů Vyhodnocení a poskytnutí zpětné vazby Kontaktní osoba LLP Vision s.r.o

3 Představení LLP Vision LLP Vision je sociální podnik Ligy lidských práv. Jeho hlavním zaměřením je odborné vzdělávání a to zejména cílových skupin: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, úředníci, pracovníci OSPOD, ale také vedení škol a učitelé. Zajímavé údaje: - roce 2012 se Liga lidských práv rozhodla posílit svojí finanční samostatnost a založila LLP Vision zaměřený na vzdělávání, přípravu odborných metodik, analýz a studií - jediným vlastníkem LLP Vision je Liga lidských práv - v roce 2012 jsme realizovali 34 odborných seminářů a proškolili 750 účastníků vzdělávání - v roce 2013 jsme měli průměrně 6 seminářů za měsíc a celkově proškolili osob - v roce 2014 školíme stále 6 až 7 seminářů měsíčně a celkově jsme proškolili cca odborníků z řad sociálních služeb, úřadu či škol Jsme akreditovanou vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra č. AK/I-65/2012 ze dne a také u Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2013/033I ze dne a také u Ministerstav školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT /2014, ze dne Naše semináře v tomto roce reflektují aktuální poptávkou, zejména s ohledem na nový občanský zákoník účinný od ledna Našim cílem je posilovat profesní kompetence odborníků, kteří denně pracují s klienty či žáky a zaslouží si naší podporu. Aktuální nabídka seminářů je zde: Více o nás si můžete také přečíst v rozhovoru na téma sociální podnikání zde: V ráci školení pro inspektory sociálních služeb spolupracujeme s projektem Dobré téma. Dobré téma s.r.o. je společnost specializovaná na podporu sociálních služeb především cestou zprostředkování odborného poradenství a vzdělávání. V rámci zprostředkování poradenství může nabídnout široký záběr služeb, například osobní konzultaci nad Vaší zakázkou, návrh několika variant řešení zakázky, zajištění zakázky současně více poradci z různých oborů. Můžeme také zprostředkovat poradenství ze strany kompletních odborných multidisciplinárních týmů zkušených poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní poradenské oblasti pro poskytovatele sociálních služeb jsou tyto: management, standardy kvality sociálních služeb, projektové řízení, fundraising, supervize, sociální podnikání, deinstitucionalizace, přímá práce s klientem, sociálně právní oblast, vzdělávání zaměstnanců a akreditace vzdělávacích kurzů. Více naleznete na 3

4 Vzdělávání návrh seminářů Název kurzu Termín Cílová skupina vzdělávání Profesní kompetence Popis seminář Časová dotace Akreditace Cena ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB "KDO ZA TO MŮŽE"? (v kontextu nového občanského zákoníku) , čtvrtek, podle poptávky, v rámci akreditace a v případě vydání osvědčení 25 odborníků v jedné skupině Konkrétně budou vzdělávacím programem posíleny tyto profesní kompetence: přehled v oblastech legislativy související s odpovědností za škodu a újmu z hlediska aktuální legislativy, včetně kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách orientace v procesu práce s rizikem, náležitého dohledu a přiměřené opatrnosti včetně uvědomění si své role, dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv klienta, rizika zanedbání dohledu apod., schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné a uvědomění si, co by mělo být jejich obsahem, schopnost hledat různé způsoby práce s klientem v rizikových situacích, včetně argumentace pro jejich volbu, reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na práci s rizikem. Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, jakož i pracovníci v jiných profesích, si často kladou otázku, kdo bude odpovědný, když dojde ke škodě. V rámci semináře bude věnována pozornost tématu odpovědnosti komplexně. Bude řešeno postavení osoby se zdravotním postižením, zvláštní pravidla pro jejich odpovědnost nově upravená po Bude probrán tzv. náležitý dohled a přiměřená opatrnost a jak na ně právo nahlíží. Stejně tak bude velká pozornost věnována otázce postavení poskytovatele sociálních služeb a jeho zvláštní druhy odpovědnosti. Bude řešeno postavení zaměstnanců sociálních služeb, jakož i práva a povinnosti zaměstnavatele. Stranou nezůstanou ani předpisy trestního práva, činy ke kterým v souvislosti s poskytováním sociální služby může dojít. Vše bude probránu za pomoci praktických příkladů z prostředí sociálních služeb. lze přizpůsobit podle potřeby, aktuální akreditace je 8 x 45 minut, přestávky podle potřeb účastníků vzdělávání seminář je akreditovaný u MPSV, č. 2013/0034-PC/SP/VP a také u MV, č AK/PV- 1374/2012 a č. AK/VE-978/ ,- Kč; v případě nákupu více seminářů je cenové zvýhodnění Název kurzu Termín Cílová skupina vzdělávání Profesní kompetence ROZHODUJI ZA SEBE ANEB PROBLEMATIKA SVÉPRÁVNOSTI V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (ZMĚNY V 2014) , čtvrtek, podle poptávky, v rámci akreditace a v případě vydání osvědčení 25 odborníků v jedné skupině Konkrétně budou vzdělávacím programem posíleny tyto profesní kompetence: účastník vzdělávání získá znalosti o tom, jak se mění nahlížení na osoby se zdravotním postižením v nové právní úpravě seznámí se s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, bude znát základní rozdíly mezi starou a novou právní úpravou 4

5 Popis seminář Časová dotace Akreditace Cena získá přehled o nových institutech, které nový občanský zákoník přináší i o institutech, které z nového zákoníku vymizí a co tyto změny mohou v praxi přinést. získá znalosti o tom, jak bude probíhat podle nové úpravy řízení o způsobilosti k právním úkonům a opatrovnické řízení, jaká má pravidla, jak soud posuzuje způsobilost, jaké mohou nastat situace, jak se bránit proti negativnímu rozhodnutí, jak požádat o navrácení způsobilosti a jaké budou důsledky rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům. získá povědomí o tom, jak bude upraveno opatrovnictví v novém občanském zákoníku, jaká bude úloha opatrovníka v nové úpravě v porovnání se stávající úpravou, jaké budou jeho kompetence a hranice jeho práv a povinností a jakou roli bude sehrávat nový institut opatrovnická rada. Na základě všech těchto znalostí účastníci mají povědomí o právních situacích, ve kterých se jejich klient může po účinnosti nové právní úpravy octnout, umí poskytnout poradenství a podporu klientovi, tedy ví, jak situaci řešit. Dovedou se orientovat v problému a najít nejvhodnější řešení. Znají aktuální právní a společenské trendy, které ovlivňují dění v systému společnosti Obsahem semináře bude za pomoci výkladu na praktických příkladech z jejich praxe osvětlit Změny v náhledu na osoby se zdravotním postižením Nové možnosti rozhodování osob se zdravotním postižením rozdíl mezi podporovaným rozhodováním a zástupným rozhodováním Nové podmínky omezení svéprávnosti, nové podmínky pro aplikaci institutu neplatnosti právního jednání Nové instituty nahrazující omezení svéprávnosti zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování, opatrovník i bez omezení svéprávnosti a další Nová pravidla opatrovnictví, institut opatrovnické rady Právní možnosti plánování budoucnosti osoby s postižením lze přizpůsobit podle potřeby, aktuální akreditace je 8 x 45 minut, přestávky podle potřeb účastníků vzdělávání seminář je akreditovaný u MPSV, č. 2013/0032-PC/SP/VP, také u MV, č. AK/VE- 979/2012 a AK/PV-1375/ ,- Kč; v případě nákupu více seminářů je cenové zvýhodnění Název kurzu Termín Cílová skupina vzdělávání Profesní kompetence "STŘÍBRNÁ KLEC A ZLATÁ SVOBODA" ANEB JAK VYVAŽOVAT OCHRANU KLIENTA A JEHO OSOBNÍ SVOBODU , čtvrtek, podle poptávky, v rámci akreditace a v případě vydání osvědčení 25 odborníků v jedné skupině Konkrétně budou vzdělávacím programem posíleny tyto profesní kompetence: přehled v oblastech souvisejících s problematikou detencí z hlediska aktuální legislativy, problematika nesouhlasu s poskytováním sociálních služeb dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na potřeby klienta a legislativu schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné získání přehledu o problematice poskytování (ne)souhlasu ve zdrav. a soc. službách 5

6 Popis seminář Časová dotace Akreditace Cena Inspektoři kvality sociálních služeb, pracovníci ve zdravotnictví a v sociálních službách musí poměrně často řešit otázky týkající se detencí, omezování práv a svobod klientů. Na semináři se mohou dozvědět, co je to informovaný souhlas a kdy ho není potřeba? Jaké jsou zákonné důvody nedobrovolné hospitalizace? Nakolik můžou režimová opatření zařízení omezovat svobodu a soukromí člověka? V průběhu semináře si tyto, a mnohé další otázky zodpovíme za pomoci modelových situací. Budete si moci pod vedením zkušeného odborníka vyzkoušet, jak by se konkrétní situace řešila, kdyby k něčemu došlo. Po absolvování semináře tak budete do své praxe vyzbrojeni užitečnými návody jak postupovat a na co si dát pozor. Obsah semináře budou tvořit zejména tyto okruhy: Svoboda o omezování člověka Omezení osobní svobody co je jeho obsahem Co jsou omezující prostředky a jaká je právní ochrana proti jejich zneužívání Detence ve zdravotnictví a informovaný souhlas ve zdravotnictví Podmínky držení osoby v zařízení proti své vůl, co vše musí zahrnovat informovaný souhlas a co se za něj považuje Detence v sociálních službách pravidla nové právní úpravy o řízení o detenci osoby v zařízení zejména pobytové sociální služby, jaká je role jednotlivých aktérů Sociální péče a její dokumentace, včetně dokumentace ošetřovatelské péče co je porušováním práv klientů v sociálních službách lze přizpůsobit podle potřeby, aktuální akreditace je 8 x 45 minut, přestávky podle potřeb účastníků vzdělávání seminář je akreditovaný u MPSV, č. 2014/0522-SP/VP ,- Kč; v případě nákupu více seminářů je cenové zvýhodnění Název kurzu Termín Cílová skupina vzdělávání Profesní kompetence Popis seminář Časová dotace Akreditace Cena Práce s osobními a citlivými údaji klienta , čtvrtek, podle poptávky, v rámci akreditace a v případě vydání osvědčení 25 odborníků v jedné skupině Konkrétně budou vzdělávacím programem posíleny tyto profesní kompetence: přehled v oblastech legislativy související s ochranou osobních údajů orientace v procesu vedení dokumentace dovednost analyzovat konkrétní situaci s vytvoření opatření Seminář je zaměřený na základní tématiku: právní rámec pro vedení dokumentace klienta a povinnosti poskytovatele práce s osobními údaji klienta práce s dokumentací klienta odpovědnost za vedení dokumentace různé formy a možnosti vedení dokumentace nakládání s dokumentací v rámci archivace příprava akreditace, 5 x 45 minut, přestávky podle potřeb účastníků vzdělávání příprava akreditace, předpokládané udělení na jaře ,- Kč; v případě nákupu více seminářů je cenové zvýhodnění 6

7 Harmonogram realizace kurzů ROK MĚSÍC AKTIVITY ověření termínů školení, finalizace a zaslání materiálů, organizace spojená se školením, školení na místě, předání materiálů, kontrola originálů a kopií materiálů, předání osvědčení a evaluace školení realizace kurzu, vyhodnocení kurzu, administrativa (platba, archiv) ukončení spolupráce či setkání k další spolupráci Cena a cenové zvýhodnění Nabídka pro účastníka se zájmem o více kurzů: Cena celkem Cena za 1 kurz nákup 1 kurzu 1390,- 1390,- nákup 2 kurzů 2380,- 1190,- nákup 3 kurzů 3270,- 1090,- nákup 4 kurzů 3960,- 990,- pozn. platba za více seminářů je nutná při prvním semináři; je možné za sebe poslat náhradníka, avšak pouze na jeden kurz z balíčku; blatba je možná formou fakturace nebo na daňový doklad v hotovosti či převodem na účet Technické a materiální zabezpečení kurzů LLP Vision je vlastníkem standardního vybavení potřebného pro výuku kurzů např. projektor, notebook, flipchart, fixy, plátno. Pro každý seminář jsou individuálně připraveny podklady s ohledem na cílovou skupinu (vytištěné prezentace, pracovní sešity a listy, případně další podklady). V závislosti na typu semináře je připraveno video k tématice, se kterým se odpovídajícím způsobem pracuje na semináři. Dle typu kurzu se připravují další podklady pro výuku (hry apod.). Kurzy se většinou konají ve vhodném místě objednatele kurzu, tak jako v tomto případě zakázky. 7

8 Organizační zajištění kurzů Vybavení LLP Vision, jak technické, materiální, tak i personální zcela odpovídá nastavení vhodné pro organizace zabývající se vzděláváním, ale i další odbornou činností (například tvorbě expertních analýz). Tým LLP Vision Mgr. Katarína Krahulová. Ph.D. jednatelka organizace koordinátorka vzdělávání lektorka pedagožka a andragožka Mgr. Babora Rittichová manažerka lektorka právnička Mgr. Martin Dutkiewič pecialista pro oblast public relations marketinový manažer lektor Ing. Jana Pudíková projektová manažerka ekonomka kalkulace školení příprava nabídek 8

9 Tým klíčových lektorů LLP Vision má tým spolupracujících lektorů, kteří školí jejich semináře. Jedná se o akreditované lektory u MPSV, MV, MZ ČI MŠMT a daného kurzu. JUDr. et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., advokát, právník v Lize lidských práv a Mental Disability Advocacy Center (MDAC) Budapešť, lektor LLP Vision s.r.o., zaměření na problematiku práva v sociálních službách Mgr. Barbora Rittichová, právnička v Lize lidských práv a Mental Disability Advocacy Center (MDAC) Budapešť, lektor LLP Vision s.r.o., zaměření na problematiku práva v sociálních službách, analýza právního řádu, řízení o způsobilosti k právním úkonům, detenčního řízení a transformace ústavní péče Mgr. Anna Hofschneiderová, právnička v Lize lidských práv, lektor LLP Vision s.r.o., zaměření na problematiku práva v sociálních službách, zejména problematiku odpovědnosti a způsobilsoti, odborník na lidská práva dětí a mládeže do 15 let Mgr. Kamila Holoubková, právnička v Lize lidských práv, lektor LLP Vision s.r.o., zaměření na problematiku práva v sociálních službách, zejména problematiku odpovědnosti a způsobilsoti, odborník na zdravotnické právo, vedení poradny pro pacienty Mnoho dalších spolupracujících lektorů včetně informací o nich je možnost nalézt na stránkách organizace, v sekci Lektoři: Za společnost Dobré téma Mgr. Pavel Hušek jednatel společnosti 9

10 Seznam a úkázka studíjních materiálů Název kurzu například: Práce s rizikem a odpovědností v sociálních službách Název materiálu originál-počet-pro koho kopie-počet-pro koho elektronická verze -počet-pro koho prezenční listina 1 - zadavatel 1-zhotovitel -- prezentace 1 - zadavatel zadavatel evaluace kurzu XX účastníci kurzu XX - zhotovitel -- závěrečná práce XX - zhotovitel XX - zadavatel -- osvědčení XX účastníci kurzu XX - zadavatel -- hodnotící zpráva 1 - zadavatel 1 - zhotovitel -- pozn. XX počet účastníků kurzu Ukázka prezentace 10

11 Vyhodnocení a poskytnutí zpětné vazby V rámci realizovaného kurzu vždy vyhodnocujeme evaluační dotazník, test a aktivizační metody, které shrnují pocity a myšlenky účastníků vzdělávání ze samotného kurzu, tedy ať jeho obsahu, tak také zvolené formy (metody, časový harmonogram, klima). Našim cílem je profesně podpořený odborník, ale také spokojený zákazník, který nám poskytne pozitivní reference. 11

12 Kontaktní osoba LLP Vision s.r.o. Mgr. Katarína Krahulová. Ph.D v případě, že mě nemůžete sehnat

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Klinické právní vzdělávání

Klinické právní vzdělávání Klinické právní vzdělávání Mgr. Veronika Kristková LL.M, březen 2010 1 Klinické právní vzdělávání 1. Co je právní klinika?... 3 2. Co je cílem klinického právního vzdělávání?...3 3. Jaký je přínos klinického

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více