Smlouva K-Exchange-Center

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva K-Exchange-Center"

Transkript

1 Smlouva K-Exchange-Center uzavřená mezi Karatbars International GmbH Königstr Stuttgart tel.: 0049 (0) a K-Exchange-Center...(KEC-Partner) Preambule Firma Karatbars International GmbH distribuuje Merchandise výrobky a výrobky z ušlechtilých kovů, mimo jiné zlaté cihly. Centrum KEC je oprávněno jako samostatný a nezávislý distributor, pracující na vlastní odpovědnost pro prodej zboží a výrobků z ušlechtilých kovů Karatbars International GmbH a zpětného výkupu ušlechtilých kovů od zákazníků v souladu se státními předpisy, jakož i níže uvedenými ustanoveními. KEC může zvolit jednu ze tří variant: 1. Základní verze: Bezplatná registrace s možností provádění transakcí a využití předností, které mají Afiliate partneři, podléhající bezplatné registraci. 2. Verze Business obsahuje: Partner dostává za cenu 595 Eur balíček obsahující: - 2 x 1 gram zlata - 10 Karet Bonus Gold každá v hodnotě 5 Eur - 5 Karet Bonus Gold každá v hodnotě 10 Eur - 5 Karet Bonus 100 Eur a - 5 Karet Bonus Discount (3% na nákup zlatých slitků) Kromě toho bude Karatbars International GmbH podporovat vyhledávání webové stránky daného KEC-Centra, co způsobí, že při lokálním vyhledávání zákazníkem bude mít tato stránka prioritu a bude zobrazena vždy na zvýhodněných pozicích. Kromě toho bude existovat možnost umístit na stránce vlastního e-obchodu 10 fotografií za účelem jejich využití pro vlastní reklamní účely. 3. Verze Premium obsahuje:

2 Partner KEC dostane za cenu 1595 Eur balíček obsahující: - 3 x 1gram zlata, - 15 Karet Bonus Gold každá v hodnotě 10 Eur - 10 Karet Bonus Gold každá v hodnotě 5 Eur - 16 Karet Bonus 100 Eur a - 8 Karet Bonus Discount (3% na nákup zlatých slitků) Kromě toho bude Karatbars International GmbH podporovat vyhledávání stránky KEC Premium-Centra, co způsobí, že při lokálním vyhledávání tato stránka bude mít prioritu a bude zobrazena vždy na první pozici. Kromě toho bude existovat možnost umístit na stránce vlastního e-obchodu 10 fotografií za účelem jejího využití pro vlastní reklamní účely. Balíček Premium umožňuje také prezentaci a prodej vlastních výrobků. Ceny budou přepočteny na zlato a mohou být uhrazeny pomocí zlata Karatbars. Smluvní podmínky: 1 Požadavky týkající se provozování centra KEC Doporučující partner může otevřít pro Karatbars International GmbH centrum KEC po splnění následujících podmínek: 1. Je registrovaným Afiliate partnerem, 2. Disponuje postačujícími obchodní prostory, které lze přizpůsobit pro daný účel (byt není postačující), 3. Vede v těch prostorách svou obchodní činnost. 2 Úlohy KEC Úkolem KEC je odkoupení zlatých cihel od zákazníků, prodaných jim firmou Karatbars International GmbH (999,9) za cenu výkupu platnou daný den a jejich prodej firmě Karatbars International GmbH za stejnou cenu. Za to má centrum právo na odměnu ve výši 2 % z kupní ceny zlata, jestliže neporušilo své smluvní povinnosti. Cena výkupu platná v daný den je prezentovaná na internetových stránkách KEC není povinno zlato od zákazníků vykoupit ani ho následně prodat Karatbars International GmbH. Jestliže KEC zlato zákazníků nevykoupí, má povinnost postoupit jejich nabídky firmě V takovém případě bude mít právo na odměnu ve výši 1% z výkupní ceny zlata. V případě výkupu zlata KEC od zákazníků, má KEC právo podle vlastní vůle k prodeji odkoupených zlatých cihel třetím osobám. V takovém případě KEC samostatně rozhoduje o ceně při zohlednění následujících podmínek: Není přípustné: - vykupovat zlato od zákazníků za cenu nižší, než platnou v daný den, aktuální výkupní cenu na stránkách Karatbars International GmbH

3 - prodej zlata zákazníků, třetím osobám za cenu vyšší než platná prodejní cena Karatbars International GmbH v daný den 3 Práva KEC KEC je oprávněno k výkupu výhradně těch výrobků Karatbars International GmbH, které podle státního práva byly písemně nebo zákonem schválené k prodeji firmou Katarbars International GmbH. KEC svobodně rozhoduje o tom, zda bude kupovat zlato zákazníků a zda takto koupené zlato bude prodávat Karatbars International GmbH nebo třetím osobám. V každém případě platí limity cen stanovené v 2. KEC je oprávněno k výkupu cizího zlata a nabízení jeho prodeje firmě Karatbars International GmbH. V takovém případě se uplatňují ceny pro jiné cihly, prezentované na internetových stránkách KEC je oprávněno k provádění reklamních činností, ale veškeré prezentace s externími následky, které se týkají Karatbars International GmbH, s ní musejí být odsouhlaseny. KEC není oprávněno k podávání jakýchkoliv prohlášení jménem Karatbars International GmbH. Taková prohlášení pro ní nebudou platná a můžou být platná jen pro KEC, zodpovědné za dané prohlášení. KEC není oprávněno k zastupování Odpovídá za vlastní prohlášení a zprošťuje firmu Karatbars International GmbH od veškerých následků takových neoprávněných prohlášení. Není teritoriálně chráněno a není povinno dodržovat teritoriální ochranu jiných KEC. 4. Povinnosti KEC KEC bude působit v rámci podnikání. Partner je povinen plnit všechny zákonem požadované jakož i úřední požadavky nezbytné pro to, aby ve své zemi mohl vykonávat podnikatelskou činnost. Zavazuje se k samostatnému zaregistrování vlastní hospodářské činnosti u příslušných úřadů - také v místně příslušném daňovém úřadě - a zároveň se zavazuje k předložení všech povolení firmě Karatbars Internationa GmbH. KEC nemůže svou hospodářskou činnost začít, dokud nesplní všechny uvedené podmínky. KEC je bez výjimky samo zodpovědné za splnění všech právních povinností, povinností v souvislosti s vedením hospodářské činnosti, daňově-právních, týkajících se pracovního práva, práva konkurence a jiných zákonných povinností. Kromě toho se zavazuje, že finančnímu úřadu bude pravidelně oznamovat odměnu z titulu této Smlouvy a řádně ji danit. KEC vždy dbá o zájmy a dobré jméno Karatbars International GmbH, a také o to, aby svou činností nepoškodil jeho reputaci. KEC se zavazuje být vždy plně informován o aktuálních výrobcích, zejména ohledně výkupních a prodejních cen zlatých cihel, jakož i o všech jiných údajích a faktech, které jsou pro klienta důležité.

4 KEC se zavazuje udělovat zákazníkům odborné a pravdivé informace o výrobcích Karatbars International GmbH a vykonávat svou činnost vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nepřipouští se: 5. Výslovné zákazy - výkup zlata firmy Karatbars International GmbH od její klientů za nižší cenu, než je cena výkupu zlata stanovená firmou Karatbars International GmbH, nebo další prodej zlata za cenu vyšší, než platnou prodejní cenu zlata v den prodeje. - Předkládání veřejných prohlášení - především prohlášení pro tisk ohledně Karatbars International GmbH, jejího obchodního modelu, firemní politiky, podnikových procesů nebo jiných interních znalostí, - Využívání logotypu, názvu společnosti Karatbars International GmbH nebo jejího firemního papíru bez jejího kdykoliv odvolatelného - souhlasu, - Uvádět informace nebo vyjadřovat ujištění, které nejsou ve shodě s obsahem prodejních materiálů Karatbars International GmbH, - Prodávat materiály Karatbars nebo je předávat neoprávněným osobám, - Využívat software Karatbars International GmbH - postupovat nároky vůči Karatbars International GmbH třetím osobám - verbování zaměstnanců 6. Mlčenlivost KEC se zavazuje, že klientům poskytne široce chápanou ochranu a bude chránit i zdroje a zároveň bude dodržovat všechna ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Narušení povinnosti mlčenlivosti je příčinou nejen vzniku jeho odpovědnosti z titulu odškodného, ale spojuje se i s případnou trestní odpovědností. Na všechny uvedené obsahy, především pracovní materiály jako formuláře, prospekty, školicí a firemní materiály, smlouvy - taktéž i tato - se vztahuje autorské právo. KEC je nemá právo využívat, pokud se to netýká obchodního styku a ani je předávat - ani po částech - třetím osobám, nemá povolení jejich předávání nebo rozmnožování. Povinnosti KEC uvedené v 6 odst.. 1 platí neomezeným způsobem i po ukončení této smlouvy. V případě ukončení smlouvy nebo v případě situace, v níž KEC nebude už potřebovat jakékoliv materiály v souvislosti se smluvním vztahem, není oprávněno je dále využívat a je povinno je vrátit. KEC nemá právo na jejich zadržení bez ohledu na příčinu. 7. Nárok na odměnu/výše odměny Nárok na odměnu KEC vůči Karatbars International GmbH vzniká jen tehdy, když:

5 - se KEC registrovalo online u Karatbars International GmbH, akceptovalo tyto obchodní podmínky a neporušilo je, - došlo k účinnému uzavření kupní smlouvy zlatých cihel firmy Karatbars International GmbH mezi KEC a klientem, při čemž: o klient předal bezpodmínečně dané množství ušlechtilých kovů o KEC zaplatilo cenu za tuto transakci ve výši ceny výkupu, o KEC vystavilo a dodalo zákazníkovi potvrzení o uzavření kupní smlouvy (kvalifikované potvrzení koupě- doklad o koupi) a o vykoupené zlaté cihly byly doručeny Odměna náležící KEC činí 2% ceny výkupu. Nárok na vyšší odměnu, nebo náhradu škody nevzniká. 8. Vyúčtování Odměny KEC a jejich proplacení korespondují s odměnami a termíny plateb Afiliate Partnera a bude vyúčtovano měsíčně podle Marketingového plánu. Partner bude mít on-line náhled k vyúčtování prostřednictvím osobních přístupových údajů. Výhrady v této oblasti je třeba oznamovat do 10 pracovních dnů. Po uplynutí této doby se vyúčtování uznává za uznané. Vyplacení odměny se provádí jedině prostřednictvím platební karty na účet, který KEC uvedl, s osvobozujícím účinkem prostřednictvím dobropisu. 9. Povinnosti Karatbars International GmbH Karatbars International GmbH se zavazuje k výkupu od KEC nakoupeného zlata za cenu výkupu platnou daný den, jestliže to budou cihly z výrobní řady firmy Karatbars International GmbH. Tato povinnost se nevztahuje na cihly jiného původu. Kromě toho se Karatbars International GmbH zavazuje zpřístupnit KEC veškeré informace a dokumenty nezbytné pro správnou činnost jeho centra. Za tímto účelem bude Karatbars International GmbH udržovat internetovou stránku představující obecné a běžně aktualizované informace. Prostřednictvím nacházejících se tam odkazů bude KEC dostávat také všechny potřebné informace i formuláře. Karatbars International GmbH tímto zpřístupní KEC on-line všechny informace jakož i formuláře o potvrzení koupě v oddíle pro stažení, ze kterého bude možnost stahovat potřebné dokumenty. Pokud KEC bude požadovat pomocné materiály v papírové formě, bude je moci získat podle ceníkové ceny uvedené na webové stránce. 10 Práva Karatbars International GmbH KEC dává Karatbars Internationak GmbH právo ke kontaktování v jakémkoli okamžiku.

6 Karatbars International GmbH může KEC vydávat instrukce, pokud to bude nezbytné pro obchodní úspěch. Ve zbývající oblasti není KEC povinno vykonávat pokyny Karatbars International GmbH je v každé chvíli oprávněna, po přiměřeném předchozím vyrozumění, k aktualizaci pokynů týkajících se odměny, uvedených v paragrafech 7 a 8 této smlouvy,. Stará ustanovení ztrácejí svou platnost v okamžiku uvedení nových úprav, pokud Karatbars International GmbH nevydá jiné ustanovení. 11. Změna smlouvy Změny této dohody budou prezentované smluvním stranám v textové podobě online nejpozději dva týdny před navrhovaným termínem jejich vstupu v platnost. Jestliže KEC nezamítne změny před navrhovaným termínem vzniku jejich platnosti, má se za to, že změny byly akceptované. V případě, kdy KEC neoznámí závažné změny jako např. změny v názvu/příjmení nebo adrese, jsou sdělení zaslaná Karatbars International GmbH na název/příjmení a adresu uvedená při registraci online za účinně doručené. 12 Dobu trvání smlouvy Vypovězení Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kromě toho každá ze stran může smlouvu písemnou formou vypovědět výhradně z vážného důvodu v souladu s platnými právně-státními pravidly. Vážný důvod se vyskytuje například tehdy, pokud se ukáže, že KEC není důvěryhodný, především, pokud Karatbars International GmbH bude muset nést odpovědnost z jeho příčiny nebo pokud dostane upomínku, která se bude týkat přestupku ze strany KEC. Karatbars International GmbH má právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní lhůty, zejména tehdy, pokud KEC vážným způsobem poruší ustanovení smlouvy, což by mohlo mít negativní vliv na reputaci nebo práva Karatbars International GmbH, jiné KEC jednotky nebo klienta. Zahrnují se zde především narušení povinností týkajících se zákona na ochranu osobních údajů, nebo zákazu verbování zaměstnanců Karatbars International GmbH, v případě kdy KEC uvede nepravdivé smluvní údaje nebo se zachová nezákonně. Kromě toho Karatbars International GmbH je oprávněna vypovědět smlouvu bez zachování výpovědní lhůty, jestliže KEC i přes výzvy ze strany Karatbars International GmbH nepřestane porušovat smlouvu nebo nebude plnit pokyny 13. Jazyk smlouvy Jazykem smlouvy je německý jazyk. Korespondence vedená v jiných jazycích se bude překládat do němčiny na náklady, riziko i zodpovědnost KEC. Případné vzniklé chyby v překladech nezatěžují 14.

7 Mediace / Příslušnost soudu Veškeré spory týkající se této smlouvy, které mezi stranami vznikly, budou nejprve řešeny smírčím řízením, prostřednictvím mediace provedené akreditovaným mediátorem v Německé spolkové republice. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné dosáhnout porozumění prostřednictvím mediace, tehdy budou spory řešeny před německými soudy a podle práva Spolkové republiky Německo. Příslušným soudem je soud ve Stuttgartu. 15. Písemná forma Veškeré změny ke smlouvě vyžadují zachování písemné podoby. 16. Salvátorská klauzule Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy měly ukázat v celku nebo jen částečně za neúčinné nebo nevykonatelné, bude toto ustanovení nahrazeno správným, zákonem stanoveným ustanovením, které je zákonem povoleno. Netýká se to zbývajících ustanovení smlouvy, které jsou zachovány bez nutnosti jejich opětovného odsouhlasení. Případné všeobecné obchodní podmínky KEC centra nebudou uznány. Přečteno a odsouhlaseno....., datum ,.... K-Exchange Center (razítko a podpis)... Karatbars International GmbH

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Čl. 1. Jednorázová koupě

Čl. 1. Jednorázová koupě Čl. 1 Jednorázová koupě Zaškrtnutím volby Jednorázová kupní smlouva Kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy s Prodávajícím, v důsledku čeho koupí od Prodávajícího množství zlata které si sám určil

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "Aukce domén") je provozována společností Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS 831 04, I O 45 618 054, podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 1. POVAHA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP ) platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi společností Swiss Gold, s.r.o. jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více