jasnýcíl Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance Rozhovor o přípravách na novou linku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance Rozhovor o přípravách na novou linku"

Transkript

1 duben 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Letošní sezonu pádlujeme v nových barvách Rozhovor o přípravách na novou linku Odměny za zlepšováky výrazně rostou OZ 6 předává mimořádnou externí zakázku Prezentovali jsme se v Emirátech Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance

2 Aktuálně Rok 2013 byl z pohledu ziskovosti a rentability úspěšný Hospodářské výsledky Gumotex, a.s. za rok 2013, včetně roční účetní závěrky a zprávy auditora byly na programu společného jednání představenstva a dozorčí rady v březnu Je možno konstatovat, že rok 2013 byl pro naši firmu z pohledu ziskovosti a rentability úspěšný. I když se nepodařilo dosáhnout plánovaného objemu tržeb (výpadek celkem 233 mil. Kč, tzn. celkové plnění podnikatelského záměru jen na 87 %), tak zlepšenou rentabilitou prodeje a zejména systematickým snižováním vnitřních nákladů byl zisk splněn na 99,6%, a to po zohlednění nezaviněných výpadků a nákladů. Toto plnění mohlo být ještě lepší, ale bylo do určité míry znehodnoceno nepříznivým kurzem dolaru a zvýšenými náklady na jeho bankovní zajištění. Na zlepšení se podílely zejména zvýšené dodávky do USA firmě Select Comfort a také náběh nových projektů pro VW na slunečních clonách. Dosáhnout zlepšení oproti roku 2012 se podařilo i ostatním produktovým skupinám. Vzrostl objem prodeje člunů U OZ3 Pryže a plasty se postupně dostaly dodávky nafukovacích jader pro našeho největšího zákazníka Select Comfort na standardní úroveň. To přineslo podstatné zlepšení ekonomických ukazatelů celého odštěpného závodu. Roční tržby byly sice splněny jen na 83 %, ale v zisku bylo dosaženo plnění na téměř 100 %. Výrobková skupina nafukovacích člunů dosáhla v letních měsících historicky nejvyššího objemu prodeje za posledních 5 let a oproti roku 2012 zaznamenala výrazné zlepšení. Přesto se vysoce ambiciózní plán prodeje na rok 2013 nepodařilo naplnit. Na trh byly uvedeny čluny v nových barevných kombinacích a také další typy nafukovacích lodí. Nově byl uplatněn aktivní marketing, podpořený účastí na několika veletrzích. V sektoru záchranných systémů (Rescue Systems) i nadále obchodníci usilují o získání větších zakázek zejména pro Slovensko, ale očekávají také, že po dořešení problémů s distributorem se rozběhnou znovu dodávky do španělsky mluvících zemí. Tanex splnil plánované tržby i zisk Skupina AUTO bez započítání výsledku Gumotex Automotive Most (OZ Autopříslušenství) a OZ Tanex Plasty, sice nesplnila plánované tržby za rok 2013 o zhruba 108 mil. Kč, ke splnění plánovaného zisku jí však chyběly necelé 2 mil. Kč. To představuje plnění ročního záměru na 99 %. OZ Autopříslušenství od měsíce srpna vykazoval rapidní růst výroby slunečních clon pro VW. I přesto plnil celoroční plán 2013 v tržbách jen na 83 % a v zisku na 90 %. Velmi dobré plnění vykázal hlavně OZ5 Tanex, který jako jediný splnil plánované tržby na 100 % a navíc vykázal zisk přes 13 mil. Kč. V závěru roku 2013 byla v tomto závodě do zkušebního provozu spuštěna nová linka na velké pěnové díly pro autosedačky. V současné době jsou na linku postupně nasazovány formy a probíhá dolaďování technologie i výroby tak, aby bylo dosaženo očekávaných kvalitativních parametrů. Hlavní úsilí obchodníků a managementu Auto se zaměřuje na získání nových projektů s vyšší předpokládanou marží, které by měly přinést naší firmě profit v horizontu po roce Novinkou pro sezonu 2014 je i motorová kánoe RUBY. OZ6 Servis zaznamenává postupný obrat k lepšímu Zlepšení u OZ6 přinesly dva rozhodující faktory - jednak přijetí nové obchodnice na Odbor hlavního mechanika, která aktivně oslovila téměř stovku potenciálních zákazníků, ale také dlouhodobě vytvořené vztahy odboru s firmami a podnikateli v našem regionu. Nicméně akcionáři hodnotí výsledky zejména Odboru hlavního mechanika ne zcela pozitivně a uložili řediteli OZ6 úkol zpracovat a předložit dlouhodobou strategii rozvoje OHM i ve variantách, zahrnujících významné organizační změny. Výhled na rok 2014 Lze konstatovat, že za první dva měsíce roku 2014 se podnikatelský záměr daří naplňovat. Je však teprve začátek roku a v jeho průběhu lze očekávat, že se mohou projevit negativní vlivy jak na českém, tak na evropských a světových trzích. Vzhledem k vytvořeným předpokladům by to akciová společnost Gumotex měla zvládnout. Vedení společnosti očekává, že v porovnání s rokem loňským by mohl ten letošní přinést ještě úspěšnější výsledky. Ing. Vladimír Chmela Nová linka pro výrobu sedáků v odštěpném závodě Tanex Plasty se řadí k technicky nejvyspělejším v Evropě.

3 Přípravy na novou nánosovací linku jsou v plném proudu Gumotex masivně investuje do nových technologií. V provozu je nová výrobní linka v odštěpném závodě Tanex v Jaroměři a výrazné posílení technologické úrovně přinese i další nová linka v břeclavském odštěpném závodě OZ3. Na otázky odpovídá ředitel závodu OZ6 František Pálka, který koordinuje přípravné a stavební práce. Ing. František Pálka O jaké výrobní zařízení se jedná? Půjde o linku pro nánosování textilu gumárenskou směsí. Funkčně je podobná současné lince Bema, disponuje však výrazně lepšími technologickými vlastnostmi. Z dlouhodobého pohledu se jedná o trvalý proces modernizace výroby odštěpného závodu OZ3. Kde bude linka umístěna? Linka bude instalována v budově č. 3, tedy v prostorách, kde dříve probíhala výroba latexových matrací. S jakými úpravami objektu počítáte? Pro instalaci se musí vše stavebně připravit. Znamená to řešit nejen stav budovy, ale také rozsáhlé základy pod samotný stroj. K budově se nebude nic nového přistavovat, linka se vejde do stávajících prostor. Nicméně počítáme s výměnou oken, úpravou vnitřních omítek a dalším vnitřním vybavením nutným pro fungování haly jako výrobního prostoru. Plánujeme úpravy zázemí pro pracovníky, včetně případných úprav kanceláří v přední části objektu. Pracovník investiční výstavby Tomáš Mohyla ukazuje prostory pro novou linku. Jak je to s financováním? Investice je financována převážně z vlastních zdrojů, případně úvěrových prostředků. Na projekt jsme získali dotaci v rámci operačního programu Inovace. Celková investice je schválena ve výši cca 117 milionů korun, přičemž dotace může být až do výše 40 % uznatelných nákladů. Kdo se na projektu podílí? Na tomto projektu se podílejí především pracovníci z OZ3, kteří budou linku využívat. Konkrétně jsou to vývojáři Vlastimil Hruška a Vendula Reichlová, potřeby výroby řeší Radim Škarka a Mirka Myslivečková. Z pohledu přípravných stavebních prací je to Pavlína Vlková s kolegou Tomášem Mohylou. Já mám na starosti koordinaci všech činností. Co všechno již proběhlo? Příprava na investici běží v podstatě už několik let. Konkrétní obrysy se začaly rýsovat na podzim roku Po specifikaci zadání a zpracování žádosti jsme zhruba v květnu 2013 podali plnou žádost o dotaci a následně provedli výběrové řízení na dodavatele zařízení. To bylo ukončeno v listopadu 2013 a do měsíce byla podepsána smlouva se společností Krauss Maffei Berstorff. V té době jsme již měli schválenou dotaci. Ve které fázi je projekt nyní, co proběhne do samotného spuštění linky? Nyní probíhají projekční práce na stavební úpravy. Stavební povolení bychom měli mít k dispozici na začátku června V té době už bude probíhat výběr na dodavatele stavby. Doposud jsme provedli potřebné sondy podloží v místě, kde budou základy pro linku. Samotné stavební úpravy pak proběhnou od července do října letošního roku. Linka bude dodána ve druhé polovině října. Do konce roku proběhne montáž a zprovoznění. Zkušební provoz je plánován do konce února Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba Před umístěním linky čekají budovu č. 3 rozsáhlé úpravy. Tanex rozjíždí zařízení pro loketní opěry Odštěpný závod Tanex Plasty v Jaroměři rozjíždí produkci na novém zařízení určeném pro vypěňování loketních opěr. Díky tomuto vysoce výkonnému pracovišti je Gumotex schopen zajistit dodávky loketních opěr pro automobilů Passat B8 a automobilů Audi TT ročně. V třísměnném provozu zajistí obsluhu vždy tři pracovníci. Instalace výrobního zařízení proběhla v únoru, odladění za účasti dodavatele se uskutečnilo v průběhu března. Koncept byl ušitý na míru pro projekty, u kterých se jedná o kombinaci stacionárního pracoviště a karuselu zajištěné jedním licím strojem a robotem. Na karuselu se budou vyrábět díly Passat B8 ve čtyřech nosičích, kdy jsou v každém nosiči čtyři opěrky. Stacionární pracoviště, které je určeno pro dva nosiče pro díly Audi TT (v každém nosiči jsou dvě opěrky), je koncipováno i pro výrobu podokenních lišt. To do budoucna firmě Gumotex umožní rozšíření výrobního portfolia. Karusel plní strategii firmy Gumotex v oblasti snižování emisí. V pří- padě loketních opěr pro vozidla Passat B8 se jedná o pěnění bez separátoru, který je nahrazen PE vložkou. Díky novému zařízení je firma Gumotex schopna plnit nejnáročnější požadavky ze strany zákazníků a ucházet se o nové zakázky tohoto typu. Ing. Eva Matějková vedoucí TPV 3

4 Zlepšovatelství Podpora přínosů zlepšovacích návrhů výrazně roste Jsou podniky, které se zlepšovatelskou aktivitou zaměstnanců příliš nepočítají a nemají pro to zaveden žádný zvláštní systém. Jiné podniky si naopak od zlepšování hodně slibují a také do podpory zlepšování investují manažerské úsilí i peníze. Podle odborníků dělají dobře podniky druhého typu, protože ze zlepšovatelské iniciativy zaměstnanců lze hodně získat a přitom to ani zdaleka nejsou jen úspory peněz. Podpora zlepšovatelství je trvalým záměrem naší akciové společnosti. Počty a výstupy zlepšovacích návrhů se bedlivě sledují i vyhodnocují. Od 1. března 2014 dochází k navýšení odměn v této oblasti. Za přijatý zlepšovák vzrostla odměna na 400 Kč. K jistě zajímavému navýšení dochází u odměn za přínos zlepšovacích návrhů, viz. tabulka níže. Ke zvýšení odměn dochází také u zmocněnců. Podrobnější informace lze získat ve směrnici SM Průmyslově právní ochrana. Obecný postup podání zlepšovacího návrhu 1. Vyjasnit si nápad, popřípadě provést předběžné propočty a náčrtky k řešení. 2. Vyzvednout v informačním koutku nebo u zmocněnce přihlášku pro podání. 3. Přihlášku vyplnit a uvést zejména výchozí stav a konečné řešení problému. 4. Po spuštění elektronického systému je možno přihlášku podat přímo v počítači. 5. Vyplněnou přihlášku předat zmocněnci, popř. dle jeho pokynu ji dopracovat. 6. Průběžně sledovat přes zmocněnce nebo v počítači stav zpracování podaného návrhu. Odměny za přínos zlepšovacích návrhů se navyšují až dvojnásobně Přínos zlepšovacího návrhu Sazba odměny Odměna v Kč Navýšení o do Kč 30%, min. 500,- Kč do Kč 20% z částky nad ,- Kč + pevná částka 3 000,- Kč % do Kč 15% z částky nad ,- Kč + pevná částka ,- Kč % do Kč 4% z částky nad ,- Kč + pevná částka ,- Kč % nad Kč 1% z částky nad ,- Kč + pevná částka ,- Kč * % * * Pozn.: 1) Výše běžně vyplácené odměny je omezena částkou Kč (dříve Kč). 2) Pro výplatu vyšší částky je ve zvláštních případech třeba písemného souhlasu generálního ředitele. Zlepšovák může podat kterýkoliv zaměstnanec Nabídku zlepšovacího návrhu lze podat doručením příslušnému zmocněnci za daný závod nebo prostřednictvím sběrného místa v informačním koutku (například v závodní jídelně) a rovněž prostřednictvím elektronické pošty Lotus Notes. Formulář nabídky lze podepsat dodatečně. Nabídka se podává vždy písemně, na určeném tiskopise (F 0030) a musí obsahovat řešení jen jednoho konkrétního problému. Veškeré informace týkající se podávání zlepšovacích návrhů lze získat u zmocněnců za jednotlivé závody. Seznam zmocněnců Gumotex Matrace Lenka Gajdová tel. kl: 673 Odštěpný závod 2 Dušan Buchta tel. kl: 302 Odštěpný závod 3 Ing. Josef Drábek tel. kl: 621 Odštěpný závod 5 Monika Hozdová tel.: Odštěpný závod 6 Jiří Marák tel. kl: 556 Úsek GŘ Bohdana Havlíčková tel. kl: 103 Zlepšovací návrhy rok 2013 Útvar Počet původců Dělníci Technici Muž Žena Podané zlepšováky Přijaté zlepšováky Matrace OZ OZ OZ OZ Úsek GŔ Personální úsek Ekonomický úsek Celkem V roce 2013 bylo podáno 143 zlepšováků (plán 188). Skutečně přijato jich bylo 92 (plán 143) s celkovým přínosem téměř 4,9 milionu Kč. Na odměnách za zlepšovatelství bylo vyplaceno přes 570 tis. Kč. 4

5 Co je to KAIZEN? Japonský, respektive dnes již celosvětový pojem KAIZEN se dá chápat jako součinnost dvou slov. KAI znamená změna. ZEN je lepší. Ve volném překladu slovo KAIZEN znamená změna k lepšímu. V českých podmínkách spíše používáme ekvivalenty jako neustálé zlepšování, zlepšovací návrhy, systém kontinuálního zlepšování atd. V kontextu chápání toto spojení lze reprodukovat jako neustálé drobné zlepšování procesů. Co motivuje zlepšovatele Miloš Chaloupka strojní zámečník, Jaroměř Za osmnáct let práce v Tanexu jsem podal přes dvanáct zlepšováků. Vždy mě potěší, když můj nápad firmě něco přinese. Motivuje mě dobrý pocit, když se dílo podaří a samozřejmě také finanční odměna. V současné době mám v merku další tři zlepšováky týkající se jak úspor, tak kvality našich výrobků. Jiří Netopilík výrobní technolog, Břeclav Při podávání zlepšováků hraje zásadní roli dostatek informací. Záleží, k čemu se člověk během práce dostane. Myslím si, že technik má tím pádem více možností než například dělník. Ve firmě jsem podal 17 zlepšováků. Každého určitě těší, když jeho přičiněním vydělá firma a tím i on sám. Takže i mě motivuje finanční odměna. V oblasti požární ochrany jsme aktivní Gumotex dlouhodobě věnuje pozornost řádnému a kvalitnímu zajištění požární ochrany. V této oblasti máme nastaveny školící a informační mechanismy jak pro všechny kategorie zaměstnanců, tak pro externí firmy a návštěvy. Pravidelně školíme tzv. požární hlídky složené ze zaměstnanců na určených pracovištích. Pavel Strýček vedoucí údržby, Břeclav Myslím si, že zlepšovací návrhy by měli zaměstnanci dávat automaticky, v rámci své pracovní pozice. Zlepšovatelství každopádně podporujeme u podřízených, kteří si díky tomu mohou přilepšit k výplatě. V oblasti údržby je to cenný prostředek, jak vyřešit opakující se problém. Údržbář se pak nemusí kvůli opravě vracet pořád na jedno místo. V rámci zlepšovatelství vzniká spousta nápadů, ale ne každý je realizovatelný. Problémy často nastávají v případech, kdy realizátor je někdo jiný než autor zlepšováku. Autor totiž ne vždy dobře zná všechny návaznosti. Osobně podávám zlepšovák až tehdy, když jsem si stoprocentně jistý, že se zrealizuje. Bohdana Havlíčková, Pavel Kašuba personální úsek č. 54. Více typů SHZ je instalováno v budově č. 4. Tam je kvůli výrobní technologii plynové SHZ na inertní plyn, dále pěnové a v hlavní výškové části budovy i již zmiňované vodní SHZ. Strojovna stabilního hasicího zařízení je v budově č. 3, kde jsou rovněž zásobníky vody. Prověřujeme a zlepšujeme Pravidelně je prověřována připravenost obsluh i znalost zaměstnanců v použití hasebních prostředků, znalost evakuačních plánů a požárních poplachových směrnic. K tomuto slouží nácviky na likvidace požáru, havárie a evakuace. Nácviky jsou prováděny pod dohledem členů havarijního štábu. Kromě toho mají mistři na jednotlivých pracovištích povinnost provést podobné nácviky minimálně 1 x ročně. Problematice požární ochrany se věnujeme pravidelně měsíčně na poradách odborné komise pro PO, BOZP a ŽP. Uplynulý rok vždy důkladně vyhodnocujeme a na základě výstupní zprávy navrhujeme zvýšení požární bezpečnosti firmy na následující období. Jiří Malacka, vedoucí odboru zabezpečení Farntišek Ivančic, technik PO Nácvik likvidace požáru na budově č. 13 odštěpného závodu 3 v podání Lucie Trávníčkové a Heleny Kabeláčové. Vybavujeme Vzhledem k používaným surovinám a finálním výrobkům jsou všechna pracoviště vybavena elektrickou požární signalizací pro prvotní indikaci požáru. Tato signalizace je přímo napojena na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Každá událost je tak pod dohledem naší strážní služby a hasičů. Pro represivní požární zásahy obsluhou - požárními hlídkami - jsou jednotlivá pracoviště náležitě vybavena. Jde o základní pomůcky, jako jsou přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty. Ve dvou objektech je nově instalováno stabilní hasicí zařízení (SHZ). Vodní SHZ je budově O strojovnu stabilního hasicího zařízení pečuje požární technik František Ivančic (na snímku) ve spolupráci se strážní službou. Ve strojovně probíhají pravidelné kontroly systému, kontroly funkčnosti čerpadel apod.

6 OZ6 předává zakázku za 7,1 milionu Odštěpný závod č. 6 vyvinul strojní zařízení na sběr a třídění kovového odpadu pro německou společnost, která provozuje lisovnu kovových součástí také u nás. Tento projekt je rozdělen do dvou fází, kdy první z nich právě realizační tým ukončuje. Při oslovení zákazníka jsme zareagovali na jeho potřebu konkrétního zařízení na míru. Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení a získali zakázku v hodnotě 7,1 milionů korun. Zakázka spočívá v návrhu řešení sběru a třídění kovového odpadu a sestrojení strojního zařízení k tomuto účelu. Montáž u zákazníka proběhne do poloviny dubna, uvedla obchodní zástupkyně odštěpného závodu Ivona Petrlová. Jiří Marák, hlavní konstruktér u ovládací skříně, která řídí chod celého zařízení zajišťujícího sběr kovového odpadu. Sběr kovového odpadu bude u zákazníka probíhat pod jednotlivými lisy, v suterénu, pomocí sběrných kontejnerů. Kontejnery se pohybují na posuvných paletách po kolejové dráze. Tento pohyb je zajišťován pneumaticky. Vozík se pak přesouvá na pojízdnou paletu taženou ocelovým lanem k vysýpacímu zařízení, které zvedá kontejnery pomocí triplexových řetězů do výšky několika metrů. Vyvinuli jsme řídící program napojený na informační systém zákazníka, který dokáže kovový odpad roztřídit, zvážit a vysypat do navolených kontejnerů. Naprogramovali jsme zařízení tak, aby bylo bezúdržbové, bezobslužné a bylo jej možno ovládat pomocí mobilního telefonu, popisuje zařízení elektronik Petr Kuklínek. Kovářská práce, jak bylo zařízení s pořádnou nadsázkou tvůrci pojmenováno, zabírá téměř 200 m2. Tato velká zakázka je pro náš odbor jistě lukrativní a v mnohých ohledech i klíčová. Máme jedinečnou šanci prokázat výrobní kvality a organizační schopnosti. Odboru hlavního mechanika se postupně daří získávat externí zakázky i z oboru náročného automobilového průmyslu. Otevírají se nám dvířka do již existujícího trhu přesyceného konkurencí, ve kterém musíme být schopni obstát. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli nad rámec svých povinností na projektu. Nejednou svými inovativními myšlenkami a řemeslnou zručností přispěli k dokonalosti systému. Máme výborné odborníky, kteří i přes velmi obtížné podmínky dosahují maximálních špičkových výkonů, dodává Petrlová. (red) Závod Matrace vyhodnotil soutěž březnu proběhlo předání cen výhercům zaměstnanecké soutěže, která probíhala na prodejně GUMOTEX LOŽNICE v Břec- V lavi v závěru roku V listopadu a prosinci se do ní zapojilo dvacet zaměstnanců. Dohromady nakoupili zboží za více jak 200 tisíc korun. Podle hodnocení vedoucí prodejny byla akce pro zaměstnance zajímavá. Teprve při této akci se někteří kolegové dozvěděli o možnosti čerpání určitých výhod. Zopakování nebo vyhlášení podobné soutěže bychom na prodejně jednoznačně přivítali, uvedla Iva Hlinková. Předání cen bylo pro první tři vyhodnocené kolegy milým zakončením pracovního týdne. Při neformálním posezení výherci prozradili, pro koho nakupovali a jak užili výhru. Na projektu pracoval tým ve složení Roman Potočník, Erik Sítek, Petr Kuklínek, Jaroslav Fňukal, Petr Kvasnovský, Jiří Marák, Ivona Petrlová, Zdeněk Tichý, Lubomír Eimut, Petr Hruška, Svatoslav Verbík, Jaromír Hrubý, Ladislav Hes a Alois Lískovec. Nejen oceněným, ale i všem účastníkům soutěže děkujeme za opravdu krásné nákupy! Došlo tím k významné podpoře plnění našeho plánu ke konci roku. Ing. Sylvie Čechová manažerka marketingu M. Mráz: Doporučil jsem kamarádovi postel a matrace, jako vybavení do ložnice. Kamarád dal na moje doporučení a dokonce stornoval objednávku u konkurence. Z relaxačního pobytu mám radost, pobyt v lázních si užiju. Samozřejmě s manželkou, aby nedošlo v tisku k nějaké mýlce. J. Škrabalová: Dcera a syn si dostavěli dům a potřebovali do něj nové matrace a povlečení, takže jim naše zboží udělalo radost. Kupony ráda využiju, jen co si zjistím, kde za ně můžu nakupovat. P. Vlková: Koupila jsem matrace pro manželovu maminku a pro našeho kamaráda, pak prostěradla z mikrovlákna. Všechno jako dárky na Vánoce. Výhra mi udělala radost, anatomický polštář ještě nemám. První cenu třídenní pobyt v Lázních Lednice pro dvě osoby v hodnotě Kč vyhrál Miroslav Mráz. Druhou cenu - kupóny CHÉQUE DÉJEUNER v hodnotě Kč vyhrála paní Jarmila Škrabalová (na snímku vlevo). Třetí cenu - anatomický polštář v hodnotě 990 Kč vyhrála Pavlína Vlková. 6

7 INTERSEC 2014 otevřel nové exportní možnosti měsíci lednu jsme se prezentovali ve Spojených arabských V emirátech s výrobkovou skupinou určenou pro záchranné složky, tedy Gumotex Rescue Systems, ze sortimentu střediska 353 Odštěpného závodu 3. Na nejvýznamnějším regionálním veletrhu technologií a vybavení požárních, záchranných a bezpečnostních systémů v Dubaji jsme se představili v rámci společné expozice České republiky spolu s dalšími 12 českými firmami. Společnou českou oficiální účast a společný pavilon na veletrhu INTERSEC inicioval Svaz chemického průmyslu ČR za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Veletrhu se účastnilo přes vystavovatelů z 54 zemí světa. Zájem byl o výrobky pro zajištění bezpečnosti osob, veřejných prostor a majetku, dále o systémy pro likvidaci průmyslových havárií, požárů a přírodních katastrof. Klíčovým zaměřením veletrhu byla bezpečnost a ochrana v petrochemickém průmyslu, který je hlavní prioritou ve středovýchodním regionu (Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Kuvajt a Omán), obecně byly představeny nové trendy ve výbavě hasičských a záchranných týmů. Veletrh Intersec je v oboru záchranářské a bezpečnostní techniky největší nejen ve Spojených arabských emirátech, ale v celém regionu Arabského poloostrova i přilehlých okolních státech. Na arabském trhu jsme dosud nebyli s výrobky pro záchranné složky obchodně aktivní. V loňském roce jsme veletrh INTERSEC navštívili za účelem zmonitorování trhu a vyhledání potencionálních obchodních partnerů. Teritorium disponuje velkou kupní silou, proto jsme letos neváhali využít možnosti prezentace na společné české expozici. Účast nám potvrdila tržní potenciál regionu a také jsme poznali nové využití našich produktů v těchto oblastech světa. Oslovili nás mimo jiné pořadatelé různých eventů odehrávajících se v poušti. Toto použití má sice svá specifika, ale zároveň se nám otevírají nové exportní příležitosti. Prezentaci Gumotex Rescue Systems na INTERSECu hodnotíme jednoznačně pozitivně, výrazně předčila naše očekávání, mimořádný zájem byl zejména o naše nafukovací stany. Během třech výstavních dnů jsme zaznamenali výstupy z více jak stovky jednání se zástupci firem či organizací z celé řady států, severní Afrikou počínaje, přes Saúdskou Arábii až po Indii. Se všemi získanými kontakty budeme nadále pracovat a rozvíjet jejich obchodní potenciál. Ing. Lenka Beránková Gumotex Rescue Systems Prezentace naší společnosti v Dubaji. Informace o produktech střediska Speciální výroba podávali Lenka Beránková a Pavel Polák. Sezónu 2014 pádlujeme v nových barvách Výrobní skupina Boats and Outdoor se po mnoha letech rozhodla změnit image nabídky nafukovacích člunů. Vytvořili jsme nabídku v nové a svěží barevnosti. Změně předcházel průzkum veřejnosti, který se uskutečnil na loňských vodáckých dnech v Brně a Bratislavě. Tam jsme oslovili jak ostřílené vodáky, tak začátečníky i laiky. Z možných variant vyplynulo, že více než 60 % dotazovaných doporučilo změnu barevností a následně zhodnotilo novou variantu za úspěšnou. Barvy se radikálně změnily a jsou přizpůsobeny i samotnému zaměření kategorie člunů. Rafty na divokou vodu jsou oranžové, turistické lodě jsou nabízeny v jasnější červené (oproti doposud obvyklé tmavě zelené). Čluny pro rekreaci jsme se rozhodli oživit jasnější červenou a zářivě zelenou. Změnu jsme poprvé představili jako novinku distributorům a ostatním milovníkům tohoto sportu na jednom z největších vodáckých veletrhů PADDLEexpo 2013 v Norimberku, kde jsme kromě nových barev pro sezónu 2014 vystavili také horkou novinku motorovou kánoi RUBY. Kompletní sortiment našich lodí včetně příslušenství naleznete na: Eva Nevělíková referentka marketingu Vendula Krejzlová a Veronika Hasilová při kompletaci našich lodí v nových a pro oko opravdu přitažlivých barvách.

8 Akademie Cílem Akademie je ukázat, že věci lze dělat i jinak uplynulém roce zahájila Akademie Gumotex činnost stej- V nojmenným projektem zaměřeným na rozvoj techniků v procesech Vývoj, Výroba, Kvalita a Logistika. Z těchto, ale i návazných procesů nastoupilo do prvního ročníku rozvojových aktivit osmačtyřicet pracovníků. V mezidobí účastníci vytvořili třináct mezizávodově propojených týmů, ve kterých navrhují užití nově získaných informací v praxi. Smyslem snahy o propojení závodů je přenos informací, tedy toho, jak konkrétní věci řeší jiný závod. Řada účastníků je tak členem týmu řešícího úkol v jiném prostředí. Účastníci se seznamují s technikami a metodami štíhlých procesů. Byly jim představeny základy nástrojů a metod zlepšování procesů vedoucí k zefektivňování a zvyšování produktivity. Učí se identifikovat jednotlivé druhy plýtvání a poznávají rovněž metody analýzy a měření práce. Pro další pokračování je nezbytná silná podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli sponzorů měli být aktivními posuzovateli činností jednotlivých týmů. Do projektu podpořeného evropskými penězi se v určitých fázích zapojilo více jak sedmdesát zaměstnanců naší společnosti. Tým Vývojáři 36 zefektivní proces Pavel Kašuba manažer pro podnikovou Akademii Zvolili jsme si optimalizaci procesu. Chceme zkrátit dobu vývoje nového nafukovacího stanu respektive člunu, která je příliš dlouhá. Z rozboru a vyhodnocení je zřejmé, že je potřeba změnit některé kroky, především zkrátit potřebný čas na jejich provedení a tím zefektivnit vývojový proces. Řešení vidíme v částečné automatizaci procesu výroby šablon a zjednodušení přenosu programů na řezací plotr. Naše kroky jsme konzultovali s lektory a momentálně se nacházíme ve fázi vyčíslení úspor. Informací získaných v Akademii bylo více. Kromě automatizace procesů, kterou chceme využít při řešení našeho úkolu, byla zajímavá průmyslově-právní ochrana. Projektové řízení z pilotního ročníku nám ukázalo postupy řízení projektů a jejich úskalí. Jiří Němec vývojový pracovník Tým Automatrace 4 zvýší kapacitu linky Tým Automatrace 4 pracuje ve složení Jolana Hřebačková, Lenka Gajdová, Bronislav Imrich a Františka Leciánová. Sponzorem týmu je Rostislav Machát. V rámci úkolu Výměny nástrojů na OZ2 jsme si vybrali linku Hennecke na budově č. 12. Konkrétně chceme snížit celkový čas výměn o minimálně 80 %. Jedná se o nástroje (formy) pro výrobu sedáků a opěr ze studené pěny. Současný stav výměny forem je zdlouhavý. Proto navrhujeme snížení prostojů strojních zařízení a s nimi spojených nákladů a zároveň zvýšení kapacity linky. Bylo potřeba identifikovat interní a externí činnosti, vytipovat externí pracoviště v bezprostřední blízkosti linky pro přípravu nástrojů před nasazováním (tj. separace forem a temperace forem), provést rozbory současného stavu výměn nástrojů ve srovnání s navrhovaným řešením. Samozřejmě se zabýváme výpočty přínosů a možných rizik. Je potřeba provést změnu ve vybavení přípravků strojní údržby na budově č. 12. Navrhované pracovní postupy chceme standardizovat pomocí metody SMED od výměny nástroje, až po vyjetí prvního kusu z formy. Při plnění úkolu jsme využili konzultace s lektorem a řídili se některými jeho návrhy. Nyní jsme ve fázi před dokončením. Mě osobně z výuky zaujaly výrobní systémy s pravidly štíhlé výroby, například metoda Kanban (ručení za kvalitu dodavatelem a převzetí objednávky odběratelem). Bronislav Imrich technolog Tým Vývojáři 36 pracuje ve složení Jiří Němec, Lenka Gasnárková a Radek Jamrich. Na snímku chybí Martin Poljak, který v závěru února opustil Gumotex. Sponzorem týmu je Vlastimil Hruška. Léta nevyužívanou místnost po hasičích jsme proměnili v novou firemní učebnu. Odpadnou tak případy, kdy jsme pro současně probíhající aktivity blokovali některou ze zasedacích místností. Nová učebna pro zhruba 20 lidí vznikla naproti větší, původní učebně, v prvním patře budovy č. 24 (hasičárny). S úpravami místnosti velmi pomohl Odbor investiční výstavby. K financování oprav prostor využívaných podnikovou Akademií jsme využili především dotačních prostředků z fondů Evropské unie. 8

9 Podpora škol Tým F4 navrhne zefektivnění na lince Touran Náš tým se věnuje automatizaci na lince pro výrobu slunečních clon Touran, kde se snažíme dosáhnout zefektivnění práce, zlepšení ergonomie pracoviště a využitelnosti času. Lektor, se kterým jsme navštívili přímo toto pracoviště, nám během prohlídky poskytl několik nápadů na zlepšení. Na základě toho jsme si ujasnili, kam budeme projekt směřovat. Tým F4 pracuje ve složení Martin Dolák, Martin Michalovič a Radek Pochylý. Sponzorem týmu je Michal Bílek. Nedáváme si za úkol přestavět a znovu navrhnout celou organizaci práce na lince, naše návrhy budou spíše dílčí, zaměřené na jednotlivá pracoviště v rámci linky. Dohromady však dají smysluplný výsledek, který se odrazí na efektivitě celé linky. Pro úspěšnou implementaci našich doporučení však bude nutné změnit styl a organizaci práce. Nejprve jsme si popsali dílnu, výrobu na lince, jednotlivé operace a jejich vzájemnou návaznost. Nyní se věnujeme získání obrazu o putování výrobku linkou, tzv. VSM (Value Stream Mapping). Jedná se o nástroj pro identifikaci plýtvání při výrobě. Při řešení ve velké míře využíváme nové poznatky získané na Akademii a konzultujeme je s logistikem dílny, který přispívá dalšími podněty k dokončení úkolu. Během jednotlivých vzdělávacích modulů jsme se setkali se spoustou zajímavých témat. Některá z nich využijeme již při řešení zvoleného tematického úkolu, jiná nám poskytla trochu jiný náhled na věc a tak říkajíc rozšířila obzory. Přínosem jsou pro nás především návštěvy různých pracovišť a rozbor problémů přímo na místě s lektorem. Ing. Radek Pochylý vedoucí vývojový pracovník Účastníci mají možnost přicházet do jednotlivých aktivit s problémy a postřehy z vlastního prostředí. S lektorem navštěvují výrobní prostory, zjišťují mezery v procesech, které následně vyhodnocují. Na programu jsou i simulace činností, např. základů pro přihlašování patentů v oblasti průmyslově právní ochrany (pro proces Vývoj). Podpořili jsme soutěž Mladý chemik Po školních a regionálních kolech soutěže s oficiálním názvem Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, postoupilo do celostátního finále 40 nejúspěšnějších žáků základních škol. Ti se 4. června sjedou do Pardubic, aby v prostorách tamní Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Nejlepší žáci v rámci republiky se mohou těšit na velice hodnotné ceny, ale také na příslib stipendia v 1. akademickém roce studia na FCH UP. Děkujeme za spolupráci a přispění na ceny pro vítěze krajského kola. Prvních pět žáků obdrželo Ipod, externí harddisk, mp3 přehrávač a 2 x flash disk. Dále jsme žákům přispěli na dopravu, shrnul Ing. Tomáš Buriánek, koordinátor soutěže SPŠ chemická Brno. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. O krále mladých chemiků České republiky se v letošním roce utkalo téměř účastníků z osmých a devátých tříd. Přispějeme ke zlepšení odborného vzdělávání na středních školách Ve spolupráci s SPŠ chemickou v Brně se účastníme mezinárodního projektu TraWi zaměřeného na posílení spolupráce středních odborných škol a podniků v chemickém sektoru v ČR a Polsku. Země porovnávají příklady z praxe a zkušenosti s německým prostředím. Výstupem projektu, do kterého byla brněnskou průmyslovkou přizvána také naše akciová společnost, má být návrh vylepšení metodiky vzdělávání středních škol s chemickým zaměřením. Gumotex zastupuje David Kubalík, technolog závodu OZ3. Jako čerstvý absolvent chemické fakulty má určitě co říci k očekávání praxe od přicházejících studentů. Cílem projektu je přizpůsobení vzdělávání pro žáky středních škol tak, aby například laboratorní úlohy byly zaměřeny na reálné úkoly, s nimiž se budoucí absolventi škol mohou setkat v chemickém podniku. Řeší se také vylepšení forem spolupráce škol a podniků v oblasti odborných praxí a stáží pro vyšší motivaci studentů, uvedl Kubalík po prvním projektovém setkání, které proběhlo v měsíci březnu v Drážďanech. Podle jeho slov se většina zúčastněných škol i firem potýká s podobnými problémy. Shoda škol panovala v tom, že většina podniků nechce, nebo nemůže studenty na praxi brát například kvůli práci v nebezpečném prostředí, nebo z důvodu nedostatku lidí, kteří by se studentům věnovali. Pokud už studenti na praxi jsou, stává se, že místo práce s přístroji v laboratoři jen umývají sklo. Firmy naopak postrádají u studentů větší samostatnost a efektivnější práci v týmu, dodal Kubalík. Projekt končí v září Po tomto datu je v plánu sestavení několika nových vzdělávacích modulů zohledňujících očekávání odborné praxe a jejich následná pilotáž. Hlavním koordinátorem projektu je QFC (Qualifizierungsförderwerk Chemie GMBH) z německého Halle/Saale. (pk)

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky č e r v e n e c 2 0 1 5 jasný cíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Z otevření nánosovací linky Čárové kódy zefektivní procesy V Jaroměři zahájili výstavbu haly Akademie otevře další ročník Jak

Více

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu listopad 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu Akademie řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich

Více

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé červen 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Představujeme společnost Ronson Plastics Výroba matrací pod novým vlastníkem Týmové práce výstupy za 10 milionů Den otevřených dveří - fotoreportáž

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

LOVOCHEMIK PROJEKT NÁHRADY SMN SE ROZŠÍŘIL I NA KOLEJE

LOVOCHEMIK PROJEKT NÁHRADY SMN SE ROZŠÍŘIL I NA KOLEJE NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2011 NEJVĚTŠÍ ČÁST ŽIVOTA JSEM STRÁVIL V ÚDRŽBĚ Rozhovor s Ing. Milošem Vodičkou, který v Lovochemii strávil úctyhodných 37 let. strana

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

10 Běžec s olympijskou pochodní

10 Běžec s olympijskou pochodní 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Srpen 2012, ročník III., číslo 7 10 Běžec s olympijskou pochodní Daniel Suchanek byl jedním z 8000 běžců, kteří nesli olympijskou

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz Zákazníci oceňují VŠTE pozvala odborníky do profesní 2 individuální přístup rady 3 5 Dealerský den MOTOR JIKOV GREEN a.s. Přivítali jsme ve firmě naše významné dodavatele a odběratele Cílem je přímý bezprostřední

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více