JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic"

Transkript

1 2 léto 2007 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Dobrý den, zdravím Vás všechny nových linek a podobně. S cílem vytvořit zde zahraniční modelový závod firmy JTEKT se od nás všech očekává, že budeme bez výjimky prosazovat následující: 新聞 zlepšovat komunikaci pokud se objeví jakákoli abnormalita, vždy je nutno dodržovat postup zastavit, volat, čekat. Zmiňuji se o tom až nakonec, ale nejdůležitější ze všeho je zdraví každého člověka. Všichni se snažme chovat se k sobě přátelsky a jednat spolu s úsměvem, trpělivě a ochotně, ale také energicky a odvážně. Už uplynul rok a půl od doby, kdy se v únoru loňského roku změnil název naší firmy z KSSC na JAPL. Letos naše firma prochází obdobím velkých změn, jako je přístavba haly, instalace Komeda Satoshi, ředitel závodu Vážení zaměstnanci, děkuji Vám za každodenní práci JTEKT se zrodil na začátku loňského roku fúzí japonských firem Koyo Seiko a Toyoda Koki. Náš název JTEKT je úplně novým slovem, které samo o sobě nemá žádný význam ani v angličtině. Bylo vytvořeno speciálně u příležitosti vzniku nové firmy. Jednotlivá písmena, slabiky i grafická úprava tohoto slova však symbolizují spoustu významů. Dovolte mi, abych Vám je představil: J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. Základní myšlenkou názvu JTEKT je kolektiv zabývající se výrobou, který je hybatelem prů- myslu, naší doby i našich srdcí. Proto bych byl rád, abyste byli hrdými zaměstnanci. V našem českém JTEKTu vyrábíme řízení s posilovačem, který je šetrný k životnímu prostředí. Přál bych si, abychom i nadále na trh dodávali kvalitní výrobky a přispívali tak celé společnosti. Sasaki Masahiro, general manager oddělení administrativy

2 2 Z PRAXE 新 聞 Společnost TOYOTA MO TOR MANUFACTURING F RANCE (TMMF) sídlí v blízkosti měs ta Valenciennes v obci Onnaing na severu Francie, 20 km od belgických hranic. Továrna byla postavena firmou Toyota za účelem výroby modelu Toyota Yaris. Jednalo se o první generaci Yarisu, která se již v současné době nevyrábí, protože ji nahradila generace druhá. I ta se však vyrábí na původ- ní výrobní lince. Toyota Yaris byla vyráběna ve stejném designu s urči- tým předstihem v Japonsku, kde se prodává pod označením Toyota Vitz. To platilo i pro první generaci Toyoty. Toto řešení je ekonomicky velice výhodné, protože design se vytvoří v Japonsku, kde se také provedou všechny výrobní zkoušky a testy na prototypech, a poté je model zaveden do výroby. Současně probíhá příprava sériové výroby v Evropě a na všechny problémy, které se v Japonsku vyskytnou, jsou v Evro- Kde všude lze najít naše výrobky? TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (TMMF) vačem pě přijata nápravná opatření ještě před zahájením vlastní výroby. V JTEKTu v Plzni (JAPL) se vyrábí řízení pro druhou generaci Toyoty Yaris. Řízení pro první generaci bylo vyráběné v sesterské společnosti JTEKTu v JALY v Lyonu. Toyota Yaris je v pořadí druhým projektem, který se v JAPL vyrábí sériově. Sériová výroba začala v říjnu JAPL dodává TMMF celou sadu řízení, stejně jako jej dodává např. společnosti TPCA v Kolíně. Horní sloupek s posilo- a spodní hřebenové řízení je vyráběno přímo na linkách v JAPL. Spojovací kloubová tyč a řídící elektronická jednotka je do JAPL dodávána od dodavatelů a přeposílána do TMMF. Přestože je Yaris řazen do třídy malých aut, vyrábí se v několika verzích výbavy se značnými cenovými rozdíly. Proto JAPL vyrábí šest verzí sloupku posilovače. Ty se dělí především na verze pro auta s levostranným a pravostraným řízením, dále pak na verze se zvedacím a se zvedacím a teleskopickým mechanismem nastavení polohy volantu. Poslední rozdělení je na variantu pro auta startovaná standardním klíčkem a jejich dražší obdobu s elektronickou kartou místo klíčku, kde je startování váno přes tlačítko na realizo- palubní desce vozu. Srovnáme-li TMMF s TPCA, jedná se o velice podobné závody, protože v obou jsou zavedeny výrobní systémy Toyoty - TPS (Toyota production system). Pro hrubé srovnání může sloužit nání výrobní linky JTEKTu porov- Plzeň pro TPCA s linkou pro TMMF. Výrobní procesy jsou si velice podobné, někdy dokonce úplně stejné. Celková roční produkce řízení pro Toyotu Yaris je kolem kusů, což znamená, že v TMMF vyrobí stejné množství automobilů.

3 新 聞 ZAJÍMAVOST Japonské letní svátky (červenec, srpen, září) 7. červenec Tanabata 七 夕 15. červenec Obon お 盆 Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 15. noc 十 五 夜 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 7. červenec Tanabata 七 夕 Podle staré čínské legendy žili kdysi dávno princezna Orihime a pasáček, kteří se do sebe bezhlavě zamilovali. Opojeni láskou ale začali zanedbávat své povinnosti - Orihime nepředla a ani pasáček se nestaral o svá stáda. Nebeský vládce se proto na ně rozhněval a proměnil je ve hvězdy. Převtělením Orihime je podle staré legendy hvězda Vega, zatímco pasáček se proměnil v hvězdu Altair. Nebeský vládce jim navíc zabránil v setkávání, a to tak, že oba oddělil Mléčnou dráhou. Nakonec se mu však obou nešťastníků zželelo a povolil jim společné schůzky, ovšem jen jednou do roka: v noci na 7. července. Na počest jejich toužebného setkávání Japonci zdobí 6. července večer bambusové haluze barevnými papírovými proužky, které mají symbolizovat nitě bájné přadlenky. Tyto papírové proužky si v Japonsku lidé chystají už na začátku července, kdy na ně píší svá přání a 7. července pak ozdobené bambusové stvoly posílají po vodě, aby řeky a moře dopravily jejich žádosti k tradičním božstvům. Znečištění životního prostředí ale bohužel způsobuje postupný zánik tohoto pradávného zvyku. Dnes již kvůli kontaminaci povrchových vod není možné vhazovat do řek velké množství dřeva, a proto je v současné době běžnější spalování těchto ozdobených větví ve svatyních. Japonci věří, že voňavý kouř vykoná věřícímu stejnou službu jako vodní proud. Svátek Tanabata je tradičně spojen také s obdivováním hvězdné oblohy, která je v tomto období nejkrásnější v roce. Podle starého lunárního kalendáře používaného do roku 1872 vycházel tento svátek na 7. srpna a dodnes se v některých oblastech Japonska v osmém měsíci slaví. 15. červenec Obon お 盆 Tanabata je již částečně věnována přípravám na nadcházející oslavy svátku Obon. Jedná se o zádušní obřady podobné našim listopadovým dušičkám. Japonci věří, že se duše jejich zemřelých předků v tomto období vrací do svých pozemských domovů, aby se setkaly se svými blízkými a po několika dnech opět odchází zpět na onen svět. Třináctého července ráno Japonci vystaví v obývacím pokoji domácí budhistický oltářík, před který postaví stolek a na něj umístí obětiny. Těmi je většinou sezónní zelenina a čistá voda, které jsou chápány jako pohoštění příchozím z jiného břehu. Ze zeleniny se navíc vyrábějí figurky zvířat, s jejichž pomocí se duše drahých předků dostávají na tento svět. Z okurky Japonci vyřežou koně, aby zesnulého rychle přivezl, a z lilku vola, který ho pomalu odveze zpátky na onen svět. Během dne chodí lidé na hřbitov - uklízet, zdobit hroby a rozsvěcet lucerny. Oficiálně se Obon slaví v polovině července, ale tento termín i tradiční zvyky se oblast od oblasti liší. Na mnoha místech Japonska se svátek koná dokonce až s měsíčním zpožděním. Navečer se zpravidla začnou u vchodu do domů objevovat hořící světýlka, jež mají ukázat duším cestu k pozůstalým, kteří na ně v pozemském světě čekají. Další dva dny pozůstalí pokládají obětiny na domácí buddhistický oltářík a konají zádušní obřady. Budhističtí mniši obcházejí domy, čtou sútry a obětují tradiční pokrmy a nápoje. Poslední den Obonu se opět rozsvítí svíčky na zápražích, aby vyprovodily duše zemřelých na jejich cestě zpět. Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 V roce 1996 se tento den zařadil mezi státní svátky. Ačkoliv původně připadal na 20. července, v roce 2003 se z důvodu rozšířit stávající možnosti pracujících na vícedenní dovolenou stalo jeho datum pohyblivým. Tak byl tento svátek stanoven na třetí pondělí v měsíci červenci. 15. noc 十 五 夜 Patnáctá noc znamená úplněk měsíce, který se objevuje v období mezi 7. zářím a 8. říjnem. Symbolem tohoto svátku jsou kulaté rýžové koláčky, které svým tvarem připomínají úplněk, a také druh trávy s botanickým názvem ozdobnice čínská (japonsky susuki), jíž se připisují magické schopnosti odhánět zlá kouzla. V některých oblastech se udržel dávný zvyk, který dovoluje pouze tuto noc uloupit úrodu ze sousedova pole nebo umožňuje dětem ukrást obětiny připravené právě k této příležitosti. Pro tyto loupeže mají potom jejich původci jednoduché vysvětlení: To ráčil odnést ctihodný pan Měsíc. V dobách před rokem 1872, kdy se ještě používal tradiční lunární kalendář, se vše, včetně načasování zemědělských prací, určovalo podle ubývání nebo dorůstání měsíce. Proto měl pro Japonce zvláštní význam právě úplněk, podle jehož tvaru a viditelnosti bylo možné předvídat úrodu. Symbolem hojnosti byl úplněk bez jakýchkoli chybějících částí. 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 V den, kdy se zdvojí devítka, coby nejvyšší jednociferné liché číslo, se Japonci modlí za dlouhověkost, jejímž symbolem je květ chryzantémy. Při této příležitosti se již v 8. století na císařském dvoře a ve svatyních pořádaly básnické soutěže. Není bez zajímavosti, že stylizovaná chryzantéma je dodnes znakem císařské rodiny. Podle čínské legendy, která přisuzuje chryzantémě schopnost chránit před nemocemi a prodloužit život, prý v Japonsku existoval zvyk přikrýt v předvečer svátku tyto rostliny plátnem a ráno si rosou, kterou látka nasákla, otřít celé tělo a dosáhnout tak uzdravení a zajistit si odolnost proti chorobám. Dnes už se ovšem tato tradice až na místní výjimky neudržuje. Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 Také tento svátek se stal pohyblivým až v roce Před tímto rokem připadal na 15. září. Je to den, kdy se projevuje úcta starým lidem a oslavuje dlouhověkost. Při této příležitosti vydalo japonské ministerstvo sociálních věcí v září 2003 statistiku, podle níž žije v Japonsku lidí starších 100 let a dalších minimálně 2000 jich každý rok přibývá. Je zajímavé, že téměř 90% z tohoto počtu jsou ženy. Znamená to, že na obyvatel připadá neuvěřitelných 20 stoletých lidí.

4 4 Představujeme JTEKT Oddělení kvality 新 聞 Činnosti, jimiž se zabývá oddělení kvality firmy JTEKT, je možné rozdělit do několika fází. V první řadě zde dochází ke vstupní kontrole materiálu a komponentů, kterou posléze následuje kontrola vnitřní - mezioperační. Jedním z nejdůležitějších bodů je pak péče o zákazníka, která zahrnuje řešení reklamací, problémů, ale i specifických požadavků. Poslední součástí oddělení kvality je příprava nových projektů. Vstupní kontrola materiálu a komponentů Materiál a komponenty, které přicházejí do firmy od dodavatelů, jsou nejprve pracovníky logistiky vykládány z kamionů a podle předem stanoveného plánu se u nich provádí vstupní kontrola. Četnost kontrol se odvíjí podle toho, zda jsou s dílem od určitého dodavatele problémy, či nikoli. Pokud ano, kontroluje se častěji, pokud se však žádné problémy nevyskytují, díly se kontrolovat přestávají, protože to není zapotřebí. Nejprve zde probíhá měření rozměrů a poté zkoušky vlastností materiálu. Pracovníci vstupní kontroly tedy disponují jak měřidly pro zjišťování geometrických rozměrů, tak i přístoji pro měření vlastností materiálu, drsnosti povrchu a podobně. bíhá tak, že se komponent rozřízne, vzorek vyleští a zastříkne do plastu pro snažší manipulaci a uchycení do tvrdoměru. Je-li potřeba provést kontrolu nějakého složitějšího dílu, vstupní inspektor vzorek odnese k otestování do laboratoře. Součástí vstupní kontroly je i přímá komunikace s dodavatelem, především z hlediska požadavků JTEKTu vůči němu. Když se připravuje projekt, jezdí inženýři k dodavatelům na audity, kde se ověřuje, zda je dodavatel připraven vyrábět jednotlivé k o m p o n e n t y. Potom prochází komponenty tzv. procesem h o m o l o g a c e skladují se prvotní vzorky od dodavatele. Když potom komponent přejde do sériové výroby, starají se tito inženýři o to, aby veškerá komunikace proběhla dobře. nejsou schopná detekovat chybu, kterou je nutné včas odhalit. Dále jsou k dispozici specialisté - technici, kteří mají větší zkušenost v měření na složitějších přístrojích. Připravují metody pro různá měření a programy pro programovatelné stroje a rovněž školí nebo učí řadové inspektory tak, aby inspektoři byli schopni provádět měření správně. Jsou také zapojeni do zlepšování výroby, tzn. dodržování zmetkovitosti na linkách. Jakmile začnou na nějaké lince vznikat nekvalitní díly, měli by se zaměřit na investigaci a říci, co je příčinou. Je-li vada způsobena komponentem, řeší se to reklamací, pokud je problém ve stroji, musí specialista informovat údržbu nebo procesní inženýring, aby provedli příslušná opatření. Péče o zákazníka Po zjištění příčiny závady jsou navržena nápravná opatření. Na těch se podílí spousta dalších pracovníků nejen z oddělení kvality, ale i z výroby a inženýringu. Inženýr kvality je však odpovědný za to, aby reportoval výsledky k zákazníkovi. Je nutné, aby tento inženýr měl komunikační schopnosti a udržoval dobré vztahy se zákazníkem. Příprava nových projektů Projektem se rozumí například určitý typ řízení. Zpravidla má jeden inženýr na starosti několik projektů, např. skupinu dílů části řízení, protože díly jsou si hodně podobné. Prvním krokem v přípravě nových projeků je nastudovat požadavky zákazníka. V průběhu projektu v jednotlivých předvýrobních fázích zákazník očekává reporty Mezi přístroje, které se v oddělení vstupní kontroly používají, patří například mikroskop pro měření s přesností na tisíciny milimetru. Pomocí něj se opticky zjišťují rozměry některých tvarů komponentů v místech, kam se nelze dostat žádným mechanickým měřidlem jedná se například o šířky drážek. Na měření tvrdosti materiálu se používá několik přístrojů a toto měření probíhá dvěma základními metodami, které jsou definovány ve výkresech. Je nutné připravit vzorek materiálu, z něhož je komponent vyroben, a vložit jej do přístroje. Příprava vzorku pro- Vnitřní kontrola První část vnitřní kontroly zabezpečují procesní inspektoři, kteří mají za úkol provádět pravidelné kontroly v každé směně. Jedná se o prověření prvních vyrobených kusů produktů na výrobní lince. Tyto kontroly jsou zaznamenány v kontrolním plánu a uskutečňují se i na základě požadavků zákazníka. Jejich frekvence je různá provádějí se buďto jednou za směnu, nebo jednou za týden či za měsíc. Vzorky z výrobních linek inspektoři přeměřují opět v laboratoři nebo přímo v oddělení procesní kontroly. Účelem měření je zajistit kvalitu vyráběných dávek. Může se totiž stát, že zařízení na lince Část inženýrů je v přímém kontaktu se zákazníky a zaměřují se jednak na jejich požadavky zákazníka, a za druhé na reklamace. Pokud se vyskytne reklamace, jsou odpovědni za zjištění prvních informací o závadě a poté mají na starosti komunikaci se zákazníkem, aby věděl, že se na vyřešení problému pracuje. Zákazník zpravidla zavolá kontaktní osobě a pak vyplňuje specifický formulář. Dále je potřeba zajistit, aby se do JTEKTu vadný díl dostal, v případě nutnosti jede pověřený pracovník přímo k zákazníkovi, aby díl na místě analyzoval a závada byla zjištěna, dokud je namontovaný. Tím je totiž možné získat více informací, než zasláním již vymontovaného dílu. o měření vzorků a jejich způsobilosti k procesům. Je zapotřebí definovat kontrolní plány, tzn. jakým způsobem bude proces kontrolován v sériové výrobě. Dále jsou stanoveny určité kontroly, které zákazník vyžaduje. Jednotlivé fáze probíhají podle interních směrnic kvality těchto směrnic je 20 a každý inženýr je odpovědný, aby všechny požadavky na kvalitu byly splněny. O svůj projekt se pověřený inženýr poté stará i nadále, v rámci sériové výroby.

5 新 聞 JTEKT Rozhovor Puntíčkář určitě nejsem, ale kvalitu dokážu ocenit Vladimír Kabát nastoupil jako manažer kvality do firmy JTEKT v prosinci V té době ještě firma fungovala v dočasné kanceláři v centru města, zatímco v hale současného závodu na Borských polích probíhaly dokončovací stavební práce. První tři měsíce po nástupu do zaměstnání strávil Vladimír Kabát na školení v Japonsku, a tak došlo k zajímavé situaci, kdy nejprve poznal japonské vedení a kolegy, a s převážnou většinou českých spolupracovníků se seznámil až po svém návratu do Čech. Jak byste zhodnotil své zkušenosti z pobytu na školení v Japonsku? Zaškolení bylo poměrně detailní a byl na něj dostatek času, což byla velká výhoda, protože u kolegů, kteří nastupují nyní, již na to tolik času není. Setkali jsme se s našimi přímými nadřízenými, kteří nás seznámili s mateřským závodem a s tím, co nás v nejbližších dnech čeká. Po návratu do České republiky pak začala příprava nového projektu, ale v té době ještě nefungovala sériová výroba, a tudíž se musela připravovat spousta věcí, které s výrobou přímo nesouvisely. Mezitím, co jsem byl v Japonsku, se firma rozrostla, přibylo dalších lidí a já se seznamoval s kolegy, kteří tady pracovali už nějaké dva měsíce. Co všechno máte nyní ve Vaší pozici na starosti? Mám na starosti kompletní provoz oddělení kvality, od vstupní až po mezioperační kontrolu, dále péči o dodavatele, komunikaci se zákazníkem a přípravu nových projektů. V oddělení kvality pracují čtyři manažeři, kteří jsou zodpovědni za jednotlivé části, není tedy přímo mým úkolem, abych všechny tyto věci realizoval, ale musím zajistit, aby spolupráce fungovala. Pokud se vyskytne kvalitativní problém, musím rozhodnout, zda je akceptovatelný, nebo ne. V případě větších kvalitativních problémů je naším úkolem zajistit, aby u zákazníka vše proběhlo v pořádku - takže někdy jezdím k zákazníkům přímo já osobně. Také jsem zodpovědný za hodnocení systému jakosti podle požadovaných norem pro automobilový průmysl. Do toho spadá celkový systém kvality ve firmě. Přijali Vás do JTEKTu díky Vaší předchozí praxi? Určitě. Já jsem začal v oboru kvality pracovat v roce 2000 ve firmě, která vyráběla díly pro automobilový průmysl. V té době byly požadavky zajímavé a nadstandardní oproti normální výrobě, takže to mě zaujalo. Vyráběli jsme ale pouze jeden konkrétní výrobek. Poté mě oslovila personální agentura, zda nemám zájem pracovat v JTEKTu, a protože jsem měl již určitou zkušenost, neváhal jsem v tomto oboru pokračovat. Jakou kvalifikaci musí mít zaměstnanci v oddělení kvality? Musí mít technické vzdělání. To neznamená pouze orientaci v technických výkresech, ale je zapotřebí také technické myšlení, určitá představivost a schopnost řešit problémy. Měli by být svým způsobem samostatní a do určité míry umět rozhodnout, jestli problém je nebo není přijatelný. Kvalifikace se odvíjí od jednotlivých pozic, protože jiné nároky máme na inspektora a jiné na asistenta. Ale zaměstnanec v oddělení kvality funguje jako určitá policie ve firmě, protože musí kontrolovat, zda všechno probíhá podle stanovených postupů, pravidel a podle požadavků zákazníka. Dobrý kvalitář musí mít rovněž určitou autoritu, nesmí se nechat odbýt, protože někdy je to trošku nepopulární práce, říkat někomu, že něco dělá špatně. Sám ale musí jít příkladem a ta pravidla dodržovat tak, aby je po druhých mohl vyžadovat. Hraje kvalita u japonského vedení velkou roli? Platí motto Quality first? Musím říci, že oproti jiným společnostem japonská firma investuje spoustu nákladů do kvality. Odvíjí se to i od našeho výrobku, protože to je bezpečnostní díl a jakákoliv porucha může způsobit dopravní nehodu, zranění nebo dokonce smrt řidiče, což si každý uvědomuje. Z toho také vyplývá základní myšlenka, která vede ke zmíněným mottům o prioritě kvality. Na základě tohoto uvědomění naše japonské vedení investuje do kvality spoustu zdrojů nejen finančních, ale i lidských. Kdyby tedy soustava řízení, kterou vyrábíte, v praxi selhala, způsobí to závažné komplikace? Samozřejmě, že tento díl je konstruován tak, aby v případě předvídatelných poruch zareagoval bezpečnostním způsobem buďto použitím posilovače, nebo mechanickou zábranou, aby nedošlo k přerušení spojení a neuvolnil se volant. Jsou i závady, které se nedají předvídat a můžou být způsobeny špatnou montáží. Z tohoto důvodu je i při montáži kladen velký důraz na pečlivost a kvalitu. Ve které fázi výroby probíhají zkoušky kvality? U nás se jednotlivé díly testují v rámci výrobních linek a potom přímo v autě, které jede na testovací dráhu. Jsme schopni tyto funkce nasimulovat, ale finální testy provedeme přímo v autě, protože je naším cílem, aby díl odešel v pořádku už od nás, problém se poznal pokud možno už při montáži a nikoli až při testu na dráze. Co když se přesto stane, že je zjištěn nevyhovující díl, který je již namontovaný v autě? Pro nás je vždy nutné definovat problém - musíme především určit, zda se jedná pouze o jeden díl, který je závadný, nebo je to sériová vada. Ta vada může být namontována v autech, která už jsou například u finálních uživatelů. To je samozřejmě problém a v případě, že se bude jednat o ohrožení bezpečnosti, může dojít i ke stahování aut do servisu pokračování

6 6 新 聞 JTEKT Rozhovor...pokračování ke kontrole. To se nám však zatím nestalo a doufejme, že nestane, ale pro nás je důležité, pokud se vyskytne nějaký problém, učinit opatření, aby se vada už neopakovala. Máte profesionální deformaci? Kontrolujete a hodnotíte kvalitu výrobků i v běžném životě? Myslím, že určitě. V určitých situacích se tím zabývám víc, než například moje okolí a rodina. Když vidím něco špatně vyrobeného, hned si toho všimnu. Jste pořádkumilovný? Zase až tolik ne. Myslím, že to s tím až tak nesouvisí. Pořádek je samozřejmě jedna ze základních věcí, ale nejsem takový, abych všechno přeháněl do detailu. Jak se vám daří skloubit práci se soukromým životem? Spoustu aktivit, které jsem dřív měl čas dělat, teď vůbec nedělám. Někdy mi to určitě chybí. Ale na druhou stranu mě práce baví a v některých chvílích mě i hodně naplňuje, takže není problém některé koníčky odsunout. Máte určitý životní styl? Co je pro Vás typické? Šumavy, což byla pro mě určitá výzva, a jsem rád, že jsem tento závod bez vážnějších problémů dokončil. Kromě sportu se snažím věnovat manželce a psovi, děti zatím nemáme. V oblibě mám i výlety po okolí nebo do různých částí republiky. Cestujete často i mimo republiku? Cestuji hodně v rámci práce. Služební cesty směřují buďto za zákazníkem nebo dodavatelem anebo do mateřské firmy na školení. Je spousta zemí, které jsem měl služebně možnost navštívit, například Japonsko, Thajsko a v rámci Evropy v podstatě všechny okolní státy. Takže nemám potřebu ani chuť někam soukromě cestovat, ale vždy alespoň jednou za rok vyrazíme i na zahraniční dovolenou. Jak hodnotíte své japonské kolegy? Jsou to dobří kolegové a v porovnání s mojí předchozí zkušeností jsou více zainteresovaní v problémech. Oni se je přímo snaží řešit nejen tím, že rozdají úkoly ostatním, ale přímo se na jejich řešení i podílí, a pokud člověk neví, jak dál postupovat, poradí. Máme docela dobré vztahy, preferují spíše týmovou spolupráci a to mi vyhovuje. Někdy ale pociťuji, že se člověk musí naučit pracovat v systému, kde platí rozhodnutí skupiny a nikoli jen jednotlivce, což s sebou mnohdy přináší problém, že rozhodnutí nepadne okamžitě, ale protahuje se delší dobu. Je potřeba určité dávky trpělivosti? Jsou japonští kolegové hodně precizní? Trpělivost je určitě potřeba a japonští kolegové mají spoustu nároků, i když někdy vědí, že není reálné je splnit. Musíte umět na to určitým způsobem reagovat. Myslím si ale, že v celém JTEKTu máme velice sehraný tým a společné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Dokážeme spolu vyjít za jakýchkoliv okolností a dokážeme se navzájem zastoupit, pokud někdo nemůže z nějakého důvodu určitý problém řešit. Všichni kolegové jsou v tomhle velice ochotní a za celé čtyři roky jsme neměli žádný vážnější konflikt. Navíc nejde jen o aktivity pracovní, ale i mimopracovní, kdy se pozná, jaký kdo je, a jsem opravdu rád, že i noví kolegové se velmi rychle začlenili do týmu a všechno probíhá tak, jak má. Vzdáváte tímto dík personálnímu oddělení za to, že máte ve firmě tak dobré zaměstnance? Myslím si, že je to přátelskou atmosférou ve firmě obecně a určitě také vedením firmy. Oceňuji, že se svými nadřízenými můžeme spoustu záležitostí kdykoli konzultovat a vždy nám ochotně vyjdou vstříc. Chtěl byste na závěr zmínit, jaké jsou Vaše pracovní ambice a cíle do budoucna? Co se týče kariéry, pracuji nyní na pozici deputy general managera, jako zástupce mého japonského nadřízeného. Nejbližší vyšší pozice je pro mě generální manažer. Samozřejmě, že k tomu patří i obětování spousty času a soukromých záležitostí, ale s tím se musí počítat. Pokud se tahle příležitost v budoucnu naskytne, určitě bych se jí nebránil. Volný čas trávím aktivně, protože je ho tak málo, že si nedovedu představit, že bych ho někde proležel na gauči. Přestěhovali jsme se do rodinného domku, který jsme stavěli a ještě není úplně hotový, takže trávím spoustu času dokončováním stavebních prací. Také se snažím vracet ke sportovním aktivitám, především k cyklistice. Zatímco loni jsem na kole nenajel skoro nic, letos už je to lepší, mám přes 1000 km. Zúčastnil jsem se Škodabike maratonu a Krále

7 AKCE a AKCE 新聞 Požární poplach V rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který byl vyhlášen koncernovým vedením společnosti, proběhl v areálu firmy dne cvičný požární poplach. Účelem akce bylo vyzkoušet funkčnost systému protipožární ochrany ve společnosti a rovněž prověřit sehranost týmu interní požární hlídky. I přes poměrně hladký průběh cvičení byla odhalena celá řada slabin, jejichž odstraněním dojde ke zkvalitnění protipožárního systému. Nová přístavba V důsledku plánované expanze a rozšíření výroby JTEKTu dochází v současné době k realizaci přístavby nové haly určené převážně k logistickým účelům. Kromě zmíněných prostor bude rovněž vybudována například nová vývařovna a dojde k rozšíření kantýny a šaten pro zaměstnance. Termín pro kolaudaci přístavby je stanoven na konec 1. čtvrtletí roku Outdoorový víkend Již třetím rokem probíhá v naší společnosti program Champion, který je zaměřen na trénink a rozvoj vedoucích pracovníků. Cílem programu je vybavit vedoucí pra- covníky od úrovně teamleader potřebnými kompetencemi pro kvalitní řízení svěřených pracovních týmů. Součástí programu byl i outdoorový víkend ( ), jenž byl koncipován jako test chování účastníků při řešení teoretických i reálných zátěžových situací. 7

8 8 新 聞 FAQ J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Periodická tiskovina, JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Tel.: , Fax.: , Náklad 700 ks Redakce, sazba a výroba: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň,

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic

JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic 1 jaro 2007 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT NEWS JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic Editorial Vážení kolegové, rok

Více

NEWS. Editorial. 3 zima 2008. Stručně o JAPA 株 式 会 社. Vznik dceřiné společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. (JAPA)

NEWS. Editorial. 3 zima 2008. Stručně o JAPA 株 式 会 社. Vznik dceřiné společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. (JAPA) 3 zima 2008 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT NEWS JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic Editorial Vážení zaměstnanci, přeji

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto 2014 Ombudsman společností GE Money Bank a GE Money Auto Vážení klienti, akcionáři, obchodní partneři a kolegové, víme, že podmínkou

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Představení firmy ASPO CZ s.r.o.

Představení firmy ASPO CZ s.r.o. Představení firmy ASPO CZ s.r.o. ISO 9001:2008 Dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu Zkušený tým s tradicí Kontrola kvality, třídění dílů, opravy dílů, montáž Quality control, Sorting, Rework, Preassembly

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo majitelů společnosti 3 2. Základní údaje o společnosti 5 2.1. Společníci 5 2.2. Statutární orgány společnosti 5 2.3. Organizační schéma společnosti 6 2.4. Provozovny

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY

... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY ... PRAVIDLA ŘÍZENÍ VZDÁLENÝCH PŘÍSTUPŮ DO SÍTĚ LIBERECKÉ IS A.S. PRO ZÁKAZNÍKY Platné od 1.4.2010 OBSAH ÚVOD... 3 PRAVIDLA PŘÍSTUPŮ... 3 PŘÍLOHY... 4 LEGENDA... 4 SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY... 4 SEZNAM REVIZÍ

Více

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl prostor pro život relazzo. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl RELAZZO NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Filozofie Filozofií naší společnosti je soustavná péče a investice do našich partnerů.

Filozofie Filozofií naší společnosti je soustavná péče a investice do našich partnerů. Earth Power Vás zdraví! Společnost Mise a vize Earth Power je moderní dynamicky se rozvíjejíci firmou s globálním dosahem. Všechny úkoly realizuje s neustálou podporou svých partnerů a zároveň nabízí

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků/ popis zakázky... 3 Kdy byla spolupráce dokončena?...

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI NEW GARDEN Specializujeme se na prodej interiérových a zahradních mrazuvzdorných květináčů, doplňků a svíček. Nabízíme prvotřídní zboží od předních výrobců ze zemí EU, Číny a Thajska.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe 14. 03. 2012 Prezentace je založena na osobních názorech a postojích. Nejedná se o oficiální stanovisko agentury CzechInvest, vedení agentury nebo zřizovatele

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Situace složitého období snížené hospodářské prosperity Nové požadavky na chování podniků: flexibilita

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Absolvent musí mít budoucnost Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Co je cílem vzdělávání? Různé zájmy ve vzdělávání A. Zájem podniků získat dobře připravené zaměstnance B. Zájem škol a učitelů mít žáky a studenty

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení!

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení! O nás Společnost abix, s.r.o. Slovenská republika byla založena v roce 2006 a předmětem jejího podnikání je výroba a prodej spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Dnes patří společnost k předním výrobcům

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více