JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic"

Transkript

1 2 léto 2007 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Dobrý den, zdravím Vás všechny nových linek a podobně. S cílem vytvořit zde zahraniční modelový závod firmy JTEKT se od nás všech očekává, že budeme bez výjimky prosazovat následující: 新聞 zlepšovat komunikaci pokud se objeví jakákoli abnormalita, vždy je nutno dodržovat postup zastavit, volat, čekat. Zmiňuji se o tom až nakonec, ale nejdůležitější ze všeho je zdraví každého člověka. Všichni se snažme chovat se k sobě přátelsky a jednat spolu s úsměvem, trpělivě a ochotně, ale také energicky a odvážně. Už uplynul rok a půl od doby, kdy se v únoru loňského roku změnil název naší firmy z KSSC na JAPL. Letos naše firma prochází obdobím velkých změn, jako je přístavba haly, instalace Komeda Satoshi, ředitel závodu Vážení zaměstnanci, děkuji Vám za každodenní práci JTEKT se zrodil na začátku loňského roku fúzí japonských firem Koyo Seiko a Toyoda Koki. Náš název JTEKT je úplně novým slovem, které samo o sobě nemá žádný význam ani v angličtině. Bylo vytvořeno speciálně u příležitosti vzniku nové firmy. Jednotlivá písmena, slabiky i grafická úprava tohoto slova však symbolizují spoustu významů. Dovolte mi, abych Vám je představil: J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. Základní myšlenkou názvu JTEKT je kolektiv zabývající se výrobou, který je hybatelem prů- myslu, naší doby i našich srdcí. Proto bych byl rád, abyste byli hrdými zaměstnanci. V našem českém JTEKTu vyrábíme řízení s posilovačem, který je šetrný k životnímu prostředí. Přál bych si, abychom i nadále na trh dodávali kvalitní výrobky a přispívali tak celé společnosti. Sasaki Masahiro, general manager oddělení administrativy

2 2 Z PRAXE 新 聞 Společnost TOYOTA MO TOR MANUFACTURING F RANCE (TMMF) sídlí v blízkosti měs ta Valenciennes v obci Onnaing na severu Francie, 20 km od belgických hranic. Továrna byla postavena firmou Toyota za účelem výroby modelu Toyota Yaris. Jednalo se o první generaci Yarisu, která se již v současné době nevyrábí, protože ji nahradila generace druhá. I ta se však vyrábí na původ- ní výrobní lince. Toyota Yaris byla vyráběna ve stejném designu s urči- tým předstihem v Japonsku, kde se prodává pod označením Toyota Vitz. To platilo i pro první generaci Toyoty. Toto řešení je ekonomicky velice výhodné, protože design se vytvoří v Japonsku, kde se také provedou všechny výrobní zkoušky a testy na prototypech, a poté je model zaveden do výroby. Současně probíhá příprava sériové výroby v Evropě a na všechny problémy, které se v Japonsku vyskytnou, jsou v Evro- Kde všude lze najít naše výrobky? TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (TMMF) vačem pě přijata nápravná opatření ještě před zahájením vlastní výroby. V JTEKTu v Plzni (JAPL) se vyrábí řízení pro druhou generaci Toyoty Yaris. Řízení pro první generaci bylo vyráběné v sesterské společnosti JTEKTu v JALY v Lyonu. Toyota Yaris je v pořadí druhým projektem, který se v JAPL vyrábí sériově. Sériová výroba začala v říjnu JAPL dodává TMMF celou sadu řízení, stejně jako jej dodává např. společnosti TPCA v Kolíně. Horní sloupek s posilo- a spodní hřebenové řízení je vyráběno přímo na linkách v JAPL. Spojovací kloubová tyč a řídící elektronická jednotka je do JAPL dodávána od dodavatelů a přeposílána do TMMF. Přestože je Yaris řazen do třídy malých aut, vyrábí se v několika verzích výbavy se značnými cenovými rozdíly. Proto JAPL vyrábí šest verzí sloupku posilovače. Ty se dělí především na verze pro auta s levostranným a pravostraným řízením, dále pak na verze se zvedacím a se zvedacím a teleskopickým mechanismem nastavení polohy volantu. Poslední rozdělení je na variantu pro auta startovaná standardním klíčkem a jejich dražší obdobu s elektronickou kartou místo klíčku, kde je startování váno přes tlačítko na realizo- palubní desce vozu. Srovnáme-li TMMF s TPCA, jedná se o velice podobné závody, protože v obou jsou zavedeny výrobní systémy Toyoty - TPS (Toyota production system). Pro hrubé srovnání může sloužit nání výrobní linky JTEKTu porov- Plzeň pro TPCA s linkou pro TMMF. Výrobní procesy jsou si velice podobné, někdy dokonce úplně stejné. Celková roční produkce řízení pro Toyotu Yaris je kolem kusů, což znamená, že v TMMF vyrobí stejné množství automobilů.

3 新 聞 ZAJÍMAVOST Japonské letní svátky (červenec, srpen, září) 7. červenec Tanabata 七 夕 15. červenec Obon お 盆 Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 15. noc 十 五 夜 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 7. červenec Tanabata 七 夕 Podle staré čínské legendy žili kdysi dávno princezna Orihime a pasáček, kteří se do sebe bezhlavě zamilovali. Opojeni láskou ale začali zanedbávat své povinnosti - Orihime nepředla a ani pasáček se nestaral o svá stáda. Nebeský vládce se proto na ně rozhněval a proměnil je ve hvězdy. Převtělením Orihime je podle staré legendy hvězda Vega, zatímco pasáček se proměnil v hvězdu Altair. Nebeský vládce jim navíc zabránil v setkávání, a to tak, že oba oddělil Mléčnou dráhou. Nakonec se mu však obou nešťastníků zželelo a povolil jim společné schůzky, ovšem jen jednou do roka: v noci na 7. července. Na počest jejich toužebného setkávání Japonci zdobí 6. července večer bambusové haluze barevnými papírovými proužky, které mají symbolizovat nitě bájné přadlenky. Tyto papírové proužky si v Japonsku lidé chystají už na začátku července, kdy na ně píší svá přání a 7. července pak ozdobené bambusové stvoly posílají po vodě, aby řeky a moře dopravily jejich žádosti k tradičním božstvům. Znečištění životního prostředí ale bohužel způsobuje postupný zánik tohoto pradávného zvyku. Dnes již kvůli kontaminaci povrchových vod není možné vhazovat do řek velké množství dřeva, a proto je v současné době běžnější spalování těchto ozdobených větví ve svatyních. Japonci věří, že voňavý kouř vykoná věřícímu stejnou službu jako vodní proud. Svátek Tanabata je tradičně spojen také s obdivováním hvězdné oblohy, která je v tomto období nejkrásnější v roce. Podle starého lunárního kalendáře používaného do roku 1872 vycházel tento svátek na 7. srpna a dodnes se v některých oblastech Japonska v osmém měsíci slaví. 15. červenec Obon お 盆 Tanabata je již částečně věnována přípravám na nadcházející oslavy svátku Obon. Jedná se o zádušní obřady podobné našim listopadovým dušičkám. Japonci věří, že se duše jejich zemřelých předků v tomto období vrací do svých pozemských domovů, aby se setkaly se svými blízkými a po několika dnech opět odchází zpět na onen svět. Třináctého července ráno Japonci vystaví v obývacím pokoji domácí budhistický oltářík, před který postaví stolek a na něj umístí obětiny. Těmi je většinou sezónní zelenina a čistá voda, které jsou chápány jako pohoštění příchozím z jiného břehu. Ze zeleniny se navíc vyrábějí figurky zvířat, s jejichž pomocí se duše drahých předků dostávají na tento svět. Z okurky Japonci vyřežou koně, aby zesnulého rychle přivezl, a z lilku vola, který ho pomalu odveze zpátky na onen svět. Během dne chodí lidé na hřbitov - uklízet, zdobit hroby a rozsvěcet lucerny. Oficiálně se Obon slaví v polovině července, ale tento termín i tradiční zvyky se oblast od oblasti liší. Na mnoha místech Japonska se svátek koná dokonce až s měsíčním zpožděním. Navečer se zpravidla začnou u vchodu do domů objevovat hořící světýlka, jež mají ukázat duším cestu k pozůstalým, kteří na ně v pozemském světě čekají. Další dva dny pozůstalí pokládají obětiny na domácí buddhistický oltářík a konají zádušní obřady. Budhističtí mniši obcházejí domy, čtou sútry a obětují tradiční pokrmy a nápoje. Poslední den Obonu se opět rozsvítí svíčky na zápražích, aby vyprovodily duše zemřelých na jejich cestě zpět. Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 V roce 1996 se tento den zařadil mezi státní svátky. Ačkoliv původně připadal na 20. července, v roce 2003 se z důvodu rozšířit stávající možnosti pracujících na vícedenní dovolenou stalo jeho datum pohyblivým. Tak byl tento svátek stanoven na třetí pondělí v měsíci červenci. 15. noc 十 五 夜 Patnáctá noc znamená úplněk měsíce, který se objevuje v období mezi 7. zářím a 8. říjnem. Symbolem tohoto svátku jsou kulaté rýžové koláčky, které svým tvarem připomínají úplněk, a také druh trávy s botanickým názvem ozdobnice čínská (japonsky susuki), jíž se připisují magické schopnosti odhánět zlá kouzla. V některých oblastech se udržel dávný zvyk, který dovoluje pouze tuto noc uloupit úrodu ze sousedova pole nebo umožňuje dětem ukrást obětiny připravené právě k této příležitosti. Pro tyto loupeže mají potom jejich původci jednoduché vysvětlení: To ráčil odnést ctihodný pan Měsíc. V dobách před rokem 1872, kdy se ještě používal tradiční lunární kalendář, se vše, včetně načasování zemědělských prací, určovalo podle ubývání nebo dorůstání měsíce. Proto měl pro Japonce zvláštní význam právě úplněk, podle jehož tvaru a viditelnosti bylo možné předvídat úrodu. Symbolem hojnosti byl úplněk bez jakýchkoli chybějících částí. 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 V den, kdy se zdvojí devítka, coby nejvyšší jednociferné liché číslo, se Japonci modlí za dlouhověkost, jejímž symbolem je květ chryzantémy. Při této příležitosti se již v 8. století na císařském dvoře a ve svatyních pořádaly básnické soutěže. Není bez zajímavosti, že stylizovaná chryzantéma je dodnes znakem císařské rodiny. Podle čínské legendy, která přisuzuje chryzantémě schopnost chránit před nemocemi a prodloužit život, prý v Japonsku existoval zvyk přikrýt v předvečer svátku tyto rostliny plátnem a ráno si rosou, kterou látka nasákla, otřít celé tělo a dosáhnout tak uzdravení a zajistit si odolnost proti chorobám. Dnes už se ovšem tato tradice až na místní výjimky neudržuje. Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 Také tento svátek se stal pohyblivým až v roce Před tímto rokem připadal na 15. září. Je to den, kdy se projevuje úcta starým lidem a oslavuje dlouhověkost. Při této příležitosti vydalo japonské ministerstvo sociálních věcí v září 2003 statistiku, podle níž žije v Japonsku lidí starších 100 let a dalších minimálně 2000 jich každý rok přibývá. Je zajímavé, že téměř 90% z tohoto počtu jsou ženy. Znamená to, že na obyvatel připadá neuvěřitelných 20 stoletých lidí.

4 4 Představujeme JTEKT Oddělení kvality 新 聞 Činnosti, jimiž se zabývá oddělení kvality firmy JTEKT, je možné rozdělit do několika fází. V první řadě zde dochází ke vstupní kontrole materiálu a komponentů, kterou posléze následuje kontrola vnitřní - mezioperační. Jedním z nejdůležitějších bodů je pak péče o zákazníka, která zahrnuje řešení reklamací, problémů, ale i specifických požadavků. Poslední součástí oddělení kvality je příprava nových projektů. Vstupní kontrola materiálu a komponentů Materiál a komponenty, které přicházejí do firmy od dodavatelů, jsou nejprve pracovníky logistiky vykládány z kamionů a podle předem stanoveného plánu se u nich provádí vstupní kontrola. Četnost kontrol se odvíjí podle toho, zda jsou s dílem od určitého dodavatele problémy, či nikoli. Pokud ano, kontroluje se častěji, pokud se však žádné problémy nevyskytují, díly se kontrolovat přestávají, protože to není zapotřebí. Nejprve zde probíhá měření rozměrů a poté zkoušky vlastností materiálu. Pracovníci vstupní kontroly tedy disponují jak měřidly pro zjišťování geometrických rozměrů, tak i přístoji pro měření vlastností materiálu, drsnosti povrchu a podobně. bíhá tak, že se komponent rozřízne, vzorek vyleští a zastříkne do plastu pro snažší manipulaci a uchycení do tvrdoměru. Je-li potřeba provést kontrolu nějakého složitějšího dílu, vstupní inspektor vzorek odnese k otestování do laboratoře. Součástí vstupní kontroly je i přímá komunikace s dodavatelem, především z hlediska požadavků JTEKTu vůči němu. Když se připravuje projekt, jezdí inženýři k dodavatelům na audity, kde se ověřuje, zda je dodavatel připraven vyrábět jednotlivé k o m p o n e n t y. Potom prochází komponenty tzv. procesem h o m o l o g a c e skladují se prvotní vzorky od dodavatele. Když potom komponent přejde do sériové výroby, starají se tito inženýři o to, aby veškerá komunikace proběhla dobře. nejsou schopná detekovat chybu, kterou je nutné včas odhalit. Dále jsou k dispozici specialisté - technici, kteří mají větší zkušenost v měření na složitějších přístrojích. Připravují metody pro různá měření a programy pro programovatelné stroje a rovněž školí nebo učí řadové inspektory tak, aby inspektoři byli schopni provádět měření správně. Jsou také zapojeni do zlepšování výroby, tzn. dodržování zmetkovitosti na linkách. Jakmile začnou na nějaké lince vznikat nekvalitní díly, měli by se zaměřit na investigaci a říci, co je příčinou. Je-li vada způsobena komponentem, řeší se to reklamací, pokud je problém ve stroji, musí specialista informovat údržbu nebo procesní inženýring, aby provedli příslušná opatření. Péče o zákazníka Po zjištění příčiny závady jsou navržena nápravná opatření. Na těch se podílí spousta dalších pracovníků nejen z oddělení kvality, ale i z výroby a inženýringu. Inženýr kvality je však odpovědný za to, aby reportoval výsledky k zákazníkovi. Je nutné, aby tento inženýr měl komunikační schopnosti a udržoval dobré vztahy se zákazníkem. Příprava nových projektů Projektem se rozumí například určitý typ řízení. Zpravidla má jeden inženýr na starosti několik projektů, např. skupinu dílů části řízení, protože díly jsou si hodně podobné. Prvním krokem v přípravě nových projeků je nastudovat požadavky zákazníka. V průběhu projektu v jednotlivých předvýrobních fázích zákazník očekává reporty Mezi přístroje, které se v oddělení vstupní kontroly používají, patří například mikroskop pro měření s přesností na tisíciny milimetru. Pomocí něj se opticky zjišťují rozměry některých tvarů komponentů v místech, kam se nelze dostat žádným mechanickým měřidlem jedná se například o šířky drážek. Na měření tvrdosti materiálu se používá několik přístrojů a toto měření probíhá dvěma základními metodami, které jsou definovány ve výkresech. Je nutné připravit vzorek materiálu, z něhož je komponent vyroben, a vložit jej do přístroje. Příprava vzorku pro- Vnitřní kontrola První část vnitřní kontroly zabezpečují procesní inspektoři, kteří mají za úkol provádět pravidelné kontroly v každé směně. Jedná se o prověření prvních vyrobených kusů produktů na výrobní lince. Tyto kontroly jsou zaznamenány v kontrolním plánu a uskutečňují se i na základě požadavků zákazníka. Jejich frekvence je různá provádějí se buďto jednou za směnu, nebo jednou za týden či za měsíc. Vzorky z výrobních linek inspektoři přeměřují opět v laboratoři nebo přímo v oddělení procesní kontroly. Účelem měření je zajistit kvalitu vyráběných dávek. Může se totiž stát, že zařízení na lince Část inženýrů je v přímém kontaktu se zákazníky a zaměřují se jednak na jejich požadavky zákazníka, a za druhé na reklamace. Pokud se vyskytne reklamace, jsou odpovědni za zjištění prvních informací o závadě a poté mají na starosti komunikaci se zákazníkem, aby věděl, že se na vyřešení problému pracuje. Zákazník zpravidla zavolá kontaktní osobě a pak vyplňuje specifický formulář. Dále je potřeba zajistit, aby se do JTEKTu vadný díl dostal, v případě nutnosti jede pověřený pracovník přímo k zákazníkovi, aby díl na místě analyzoval a závada byla zjištěna, dokud je namontovaný. Tím je totiž možné získat více informací, než zasláním již vymontovaného dílu. o měření vzorků a jejich způsobilosti k procesům. Je zapotřebí definovat kontrolní plány, tzn. jakým způsobem bude proces kontrolován v sériové výrobě. Dále jsou stanoveny určité kontroly, které zákazník vyžaduje. Jednotlivé fáze probíhají podle interních směrnic kvality těchto směrnic je 20 a každý inženýr je odpovědný, aby všechny požadavky na kvalitu byly splněny. O svůj projekt se pověřený inženýr poté stará i nadále, v rámci sériové výroby.

5 新 聞 JTEKT Rozhovor Puntíčkář určitě nejsem, ale kvalitu dokážu ocenit Vladimír Kabát nastoupil jako manažer kvality do firmy JTEKT v prosinci V té době ještě firma fungovala v dočasné kanceláři v centru města, zatímco v hale současného závodu na Borských polích probíhaly dokončovací stavební práce. První tři měsíce po nástupu do zaměstnání strávil Vladimír Kabát na školení v Japonsku, a tak došlo k zajímavé situaci, kdy nejprve poznal japonské vedení a kolegy, a s převážnou většinou českých spolupracovníků se seznámil až po svém návratu do Čech. Jak byste zhodnotil své zkušenosti z pobytu na školení v Japonsku? Zaškolení bylo poměrně detailní a byl na něj dostatek času, což byla velká výhoda, protože u kolegů, kteří nastupují nyní, již na to tolik času není. Setkali jsme se s našimi přímými nadřízenými, kteří nás seznámili s mateřským závodem a s tím, co nás v nejbližších dnech čeká. Po návratu do České republiky pak začala příprava nového projektu, ale v té době ještě nefungovala sériová výroba, a tudíž se musela připravovat spousta věcí, které s výrobou přímo nesouvisely. Mezitím, co jsem byl v Japonsku, se firma rozrostla, přibylo dalších lidí a já se seznamoval s kolegy, kteří tady pracovali už nějaké dva měsíce. Co všechno máte nyní ve Vaší pozici na starosti? Mám na starosti kompletní provoz oddělení kvality, od vstupní až po mezioperační kontrolu, dále péči o dodavatele, komunikaci se zákazníkem a přípravu nových projektů. V oddělení kvality pracují čtyři manažeři, kteří jsou zodpovědni za jednotlivé části, není tedy přímo mým úkolem, abych všechny tyto věci realizoval, ale musím zajistit, aby spolupráce fungovala. Pokud se vyskytne kvalitativní problém, musím rozhodnout, zda je akceptovatelný, nebo ne. V případě větších kvalitativních problémů je naším úkolem zajistit, aby u zákazníka vše proběhlo v pořádku - takže někdy jezdím k zákazníkům přímo já osobně. Také jsem zodpovědný za hodnocení systému jakosti podle požadovaných norem pro automobilový průmysl. Do toho spadá celkový systém kvality ve firmě. Přijali Vás do JTEKTu díky Vaší předchozí praxi? Určitě. Já jsem začal v oboru kvality pracovat v roce 2000 ve firmě, která vyráběla díly pro automobilový průmysl. V té době byly požadavky zajímavé a nadstandardní oproti normální výrobě, takže to mě zaujalo. Vyráběli jsme ale pouze jeden konkrétní výrobek. Poté mě oslovila personální agentura, zda nemám zájem pracovat v JTEKTu, a protože jsem měl již určitou zkušenost, neváhal jsem v tomto oboru pokračovat. Jakou kvalifikaci musí mít zaměstnanci v oddělení kvality? Musí mít technické vzdělání. To neznamená pouze orientaci v technických výkresech, ale je zapotřebí také technické myšlení, určitá představivost a schopnost řešit problémy. Měli by být svým způsobem samostatní a do určité míry umět rozhodnout, jestli problém je nebo není přijatelný. Kvalifikace se odvíjí od jednotlivých pozic, protože jiné nároky máme na inspektora a jiné na asistenta. Ale zaměstnanec v oddělení kvality funguje jako určitá policie ve firmě, protože musí kontrolovat, zda všechno probíhá podle stanovených postupů, pravidel a podle požadavků zákazníka. Dobrý kvalitář musí mít rovněž určitou autoritu, nesmí se nechat odbýt, protože někdy je to trošku nepopulární práce, říkat někomu, že něco dělá špatně. Sám ale musí jít příkladem a ta pravidla dodržovat tak, aby je po druhých mohl vyžadovat. Hraje kvalita u japonského vedení velkou roli? Platí motto Quality first? Musím říci, že oproti jiným společnostem japonská firma investuje spoustu nákladů do kvality. Odvíjí se to i od našeho výrobku, protože to je bezpečnostní díl a jakákoliv porucha může způsobit dopravní nehodu, zranění nebo dokonce smrt řidiče, což si každý uvědomuje. Z toho také vyplývá základní myšlenka, která vede ke zmíněným mottům o prioritě kvality. Na základě tohoto uvědomění naše japonské vedení investuje do kvality spoustu zdrojů nejen finančních, ale i lidských. Kdyby tedy soustava řízení, kterou vyrábíte, v praxi selhala, způsobí to závažné komplikace? Samozřejmě, že tento díl je konstruován tak, aby v případě předvídatelných poruch zareagoval bezpečnostním způsobem buďto použitím posilovače, nebo mechanickou zábranou, aby nedošlo k přerušení spojení a neuvolnil se volant. Jsou i závady, které se nedají předvídat a můžou být způsobeny špatnou montáží. Z tohoto důvodu je i při montáži kladen velký důraz na pečlivost a kvalitu. Ve které fázi výroby probíhají zkoušky kvality? U nás se jednotlivé díly testují v rámci výrobních linek a potom přímo v autě, které jede na testovací dráhu. Jsme schopni tyto funkce nasimulovat, ale finální testy provedeme přímo v autě, protože je naším cílem, aby díl odešel v pořádku už od nás, problém se poznal pokud možno už při montáži a nikoli až při testu na dráze. Co když se přesto stane, že je zjištěn nevyhovující díl, který je již namontovaný v autě? Pro nás je vždy nutné definovat problém - musíme především určit, zda se jedná pouze o jeden díl, který je závadný, nebo je to sériová vada. Ta vada může být namontována v autech, která už jsou například u finálních uživatelů. To je samozřejmě problém a v případě, že se bude jednat o ohrožení bezpečnosti, může dojít i ke stahování aut do servisu pokračování

6 6 新 聞 JTEKT Rozhovor...pokračování ke kontrole. To se nám však zatím nestalo a doufejme, že nestane, ale pro nás je důležité, pokud se vyskytne nějaký problém, učinit opatření, aby se vada už neopakovala. Máte profesionální deformaci? Kontrolujete a hodnotíte kvalitu výrobků i v běžném životě? Myslím, že určitě. V určitých situacích se tím zabývám víc, než například moje okolí a rodina. Když vidím něco špatně vyrobeného, hned si toho všimnu. Jste pořádkumilovný? Zase až tolik ne. Myslím, že to s tím až tak nesouvisí. Pořádek je samozřejmě jedna ze základních věcí, ale nejsem takový, abych všechno přeháněl do detailu. Jak se vám daří skloubit práci se soukromým životem? Spoustu aktivit, které jsem dřív měl čas dělat, teď vůbec nedělám. Někdy mi to určitě chybí. Ale na druhou stranu mě práce baví a v některých chvílích mě i hodně naplňuje, takže není problém některé koníčky odsunout. Máte určitý životní styl? Co je pro Vás typické? Šumavy, což byla pro mě určitá výzva, a jsem rád, že jsem tento závod bez vážnějších problémů dokončil. Kromě sportu se snažím věnovat manželce a psovi, děti zatím nemáme. V oblibě mám i výlety po okolí nebo do různých částí republiky. Cestujete často i mimo republiku? Cestuji hodně v rámci práce. Služební cesty směřují buďto za zákazníkem nebo dodavatelem anebo do mateřské firmy na školení. Je spousta zemí, které jsem měl služebně možnost navštívit, například Japonsko, Thajsko a v rámci Evropy v podstatě všechny okolní státy. Takže nemám potřebu ani chuť někam soukromě cestovat, ale vždy alespoň jednou za rok vyrazíme i na zahraniční dovolenou. Jak hodnotíte své japonské kolegy? Jsou to dobří kolegové a v porovnání s mojí předchozí zkušeností jsou více zainteresovaní v problémech. Oni se je přímo snaží řešit nejen tím, že rozdají úkoly ostatním, ale přímo se na jejich řešení i podílí, a pokud člověk neví, jak dál postupovat, poradí. Máme docela dobré vztahy, preferují spíše týmovou spolupráci a to mi vyhovuje. Někdy ale pociťuji, že se člověk musí naučit pracovat v systému, kde platí rozhodnutí skupiny a nikoli jen jednotlivce, což s sebou mnohdy přináší problém, že rozhodnutí nepadne okamžitě, ale protahuje se delší dobu. Je potřeba určité dávky trpělivosti? Jsou japonští kolegové hodně precizní? Trpělivost je určitě potřeba a japonští kolegové mají spoustu nároků, i když někdy vědí, že není reálné je splnit. Musíte umět na to určitým způsobem reagovat. Myslím si ale, že v celém JTEKTu máme velice sehraný tým a společné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Dokážeme spolu vyjít za jakýchkoliv okolností a dokážeme se navzájem zastoupit, pokud někdo nemůže z nějakého důvodu určitý problém řešit. Všichni kolegové jsou v tomhle velice ochotní a za celé čtyři roky jsme neměli žádný vážnější konflikt. Navíc nejde jen o aktivity pracovní, ale i mimopracovní, kdy se pozná, jaký kdo je, a jsem opravdu rád, že i noví kolegové se velmi rychle začlenili do týmu a všechno probíhá tak, jak má. Vzdáváte tímto dík personálnímu oddělení za to, že máte ve firmě tak dobré zaměstnance? Myslím si, že je to přátelskou atmosférou ve firmě obecně a určitě také vedením firmy. Oceňuji, že se svými nadřízenými můžeme spoustu záležitostí kdykoli konzultovat a vždy nám ochotně vyjdou vstříc. Chtěl byste na závěr zmínit, jaké jsou Vaše pracovní ambice a cíle do budoucna? Co se týče kariéry, pracuji nyní na pozici deputy general managera, jako zástupce mého japonského nadřízeného. Nejbližší vyšší pozice je pro mě generální manažer. Samozřejmě, že k tomu patří i obětování spousty času a soukromých záležitostí, ale s tím se musí počítat. Pokud se tahle příležitost v budoucnu naskytne, určitě bych se jí nebránil. Volný čas trávím aktivně, protože je ho tak málo, že si nedovedu představit, že bych ho někde proležel na gauči. Přestěhovali jsme se do rodinného domku, který jsme stavěli a ještě není úplně hotový, takže trávím spoustu času dokončováním stavebních prací. Také se snažím vracet ke sportovním aktivitám, především k cyklistice. Zatímco loni jsem na kole nenajel skoro nic, letos už je to lepší, mám přes 1000 km. Zúčastnil jsem se Škodabike maratonu a Krále

7 AKCE a AKCE 新聞 Požární poplach V rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který byl vyhlášen koncernovým vedením společnosti, proběhl v areálu firmy dne cvičný požární poplach. Účelem akce bylo vyzkoušet funkčnost systému protipožární ochrany ve společnosti a rovněž prověřit sehranost týmu interní požární hlídky. I přes poměrně hladký průběh cvičení byla odhalena celá řada slabin, jejichž odstraněním dojde ke zkvalitnění protipožárního systému. Nová přístavba V důsledku plánované expanze a rozšíření výroby JTEKTu dochází v současné době k realizaci přístavby nové haly určené převážně k logistickým účelům. Kromě zmíněných prostor bude rovněž vybudována například nová vývařovna a dojde k rozšíření kantýny a šaten pro zaměstnance. Termín pro kolaudaci přístavby je stanoven na konec 1. čtvrtletí roku Outdoorový víkend Již třetím rokem probíhá v naší společnosti program Champion, který je zaměřen na trénink a rozvoj vedoucích pracovníků. Cílem programu je vybavit vedoucí pra- covníky od úrovně teamleader potřebnými kompetencemi pro kvalitní řízení svěřených pracovních týmů. Součástí programu byl i outdoorový víkend ( ), jenž byl koncipován jako test chování účastníků při řešení teoretických i reálných zátěžových situací. 7

8 8 新 聞 FAQ J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Periodická tiskovina, JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Tel.: , Fax.: , Náklad 700 ks Redakce, sazba a výroba: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň,

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU Hradce Králové, u D11). Do dynamického týmu hledáme schopné uchazeče na pozici: SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU Zpracování podkladů pro účetnictví Účtování dle českých standardů, znalost mezinárodních

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Potřeba Rychlá prověření Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Spotřebitelé si nemyslí, že něco potřebují a čekají, pokud je ostatní spotřebitelé nepřesvědčí. Spotřebitelé

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

KYB Manufacturing Czech s.r.o.

KYB Manufacturing Czech s.r.o. KYB Manufacturing Czech s.r.o. Slovo presidenta Dobrý den, Vítám Vás ve společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o., společnosti, jež je součástí nadnárodní skupiny KYB. Jsem rád, že se Vám do rukou dostala

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 32 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o.

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. INFORMACE O ANALÝZE Datum realizace dotazníku: 19.8.-7.9.2010 Forma dotazování: Telefonicky Zkoumané období: 2009-2010 Počet zákazníků celkem: 87 Počet oslovených

Více

Tým CUT 2012. Realizační tým Jíry Hledíka pro Projekt RAAM. Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek

Tým CUT 2012. Realizační tým Jíry Hledíka pro Projekt RAAM. Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Tým CUT 2012 Realizační tým Jíry Hledíka pro Projekt RAAM Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Po čtyřech ultramaratonských sezónách má realizační tým, který Jíru doprovází na závodech,

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Průmyslové zóny ÚK a jejich dopady na regionální trh

Průmyslové zóny ÚK a jejich dopady na regionální trh AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Průmyslové zóny ÚK a jejich dopady na regionální trh Jana

Více

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)

Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl) Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl) (www.klimsa.cz) V prvním a druhém díle článku jsem popsal, jak snadno lze nahradit zdlouhavé, nedůvěryhodné a nákladné používání papíru při

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Absolvent musí mít budoucnost Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Co je cílem vzdělávání? Různé zájmy ve vzdělávání A. Zájem podniků získat dobře připravené zaměstnance B. Zájem škol a učitelů mít žáky a studenty

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací

Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací (manuál slouží jako doplňující metodika naplňování NSK) Části: I. Základní kroky tvorby hodnoticího standardu profesní

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

Manuál pro členy pracovních skupin Sektorové rady k vytváření dílčích kvalifikací

Manuál pro členy pracovních skupin Sektorové rady k vytváření dílčích kvalifikací Manuál pro členy pracovních skupin Sektorové rady k vytváření dílčích kvalifikací (manuál slouží jako doplňující metodika naplňování NSK) Části: I. Základní kroky tvorby hodnoticího standardu dílčí kvalifikace

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Obsah. Vysvětlivky ikon použitých v knize. citace. rozšiřující text. pohled z firmy. aktivita. tip. foto

Obsah. Vysvětlivky ikon použitých v knize. citace. rozšiřující text. pohled z firmy. aktivita. tip. foto Obsah Úvod: Benefity ve firemní praxi 5 Jak na benefity ve 21. století? S péčí. 13 Co letí? Pečující benefity 19 Benefit pro 21. století: odlehčovací asistence pro pečující zaměstnance 19 Co budete potřebovat

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více