JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic"

Transkript

1 2 léto 2007 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Dobrý den, zdravím Vás všechny nových linek a podobně. S cílem vytvořit zde zahraniční modelový závod firmy JTEKT se od nás všech očekává, že budeme bez výjimky prosazovat následující: 新聞 zlepšovat komunikaci pokud se objeví jakákoli abnormalita, vždy je nutno dodržovat postup zastavit, volat, čekat. Zmiňuji se o tom až nakonec, ale nejdůležitější ze všeho je zdraví každého člověka. Všichni se snažme chovat se k sobě přátelsky a jednat spolu s úsměvem, trpělivě a ochotně, ale také energicky a odvážně. Už uplynul rok a půl od doby, kdy se v únoru loňského roku změnil název naší firmy z KSSC na JAPL. Letos naše firma prochází obdobím velkých změn, jako je přístavba haly, instalace Komeda Satoshi, ředitel závodu Vážení zaměstnanci, děkuji Vám za každodenní práci JTEKT se zrodil na začátku loňského roku fúzí japonských firem Koyo Seiko a Toyoda Koki. Náš název JTEKT je úplně novým slovem, které samo o sobě nemá žádný význam ani v angličtině. Bylo vytvořeno speciálně u příležitosti vzniku nové firmy. Jednotlivá písmena, slabiky i grafická úprava tohoto slova však symbolizují spoustu významů. Dovolte mi, abych Vám je představil: J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. Základní myšlenkou názvu JTEKT je kolektiv zabývající se výrobou, který je hybatelem prů- myslu, naší doby i našich srdcí. Proto bych byl rád, abyste byli hrdými zaměstnanci. V našem českém JTEKTu vyrábíme řízení s posilovačem, který je šetrný k životnímu prostředí. Přál bych si, abychom i nadále na trh dodávali kvalitní výrobky a přispívali tak celé společnosti. Sasaki Masahiro, general manager oddělení administrativy

2 2 Z PRAXE 新 聞 Společnost TOYOTA MO TOR MANUFACTURING F RANCE (TMMF) sídlí v blízkosti měs ta Valenciennes v obci Onnaing na severu Francie, 20 km od belgických hranic. Továrna byla postavena firmou Toyota za účelem výroby modelu Toyota Yaris. Jednalo se o první generaci Yarisu, která se již v současné době nevyrábí, protože ji nahradila generace druhá. I ta se však vyrábí na původ- ní výrobní lince. Toyota Yaris byla vyráběna ve stejném designu s urči- tým předstihem v Japonsku, kde se prodává pod označením Toyota Vitz. To platilo i pro první generaci Toyoty. Toto řešení je ekonomicky velice výhodné, protože design se vytvoří v Japonsku, kde se také provedou všechny výrobní zkoušky a testy na prototypech, a poté je model zaveden do výroby. Současně probíhá příprava sériové výroby v Evropě a na všechny problémy, které se v Japonsku vyskytnou, jsou v Evro- Kde všude lze najít naše výrobky? TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (TMMF) vačem pě přijata nápravná opatření ještě před zahájením vlastní výroby. V JTEKTu v Plzni (JAPL) se vyrábí řízení pro druhou generaci Toyoty Yaris. Řízení pro první generaci bylo vyráběné v sesterské společnosti JTEKTu v JALY v Lyonu. Toyota Yaris je v pořadí druhým projektem, který se v JAPL vyrábí sériově. Sériová výroba začala v říjnu JAPL dodává TMMF celou sadu řízení, stejně jako jej dodává např. společnosti TPCA v Kolíně. Horní sloupek s posilo- a spodní hřebenové řízení je vyráběno přímo na linkách v JAPL. Spojovací kloubová tyč a řídící elektronická jednotka je do JAPL dodávána od dodavatelů a přeposílána do TMMF. Přestože je Yaris řazen do třídy malých aut, vyrábí se v několika verzích výbavy se značnými cenovými rozdíly. Proto JAPL vyrábí šest verzí sloupku posilovače. Ty se dělí především na verze pro auta s levostranným a pravostraným řízením, dále pak na verze se zvedacím a se zvedacím a teleskopickým mechanismem nastavení polohy volantu. Poslední rozdělení je na variantu pro auta startovaná standardním klíčkem a jejich dražší obdobu s elektronickou kartou místo klíčku, kde je startování váno přes tlačítko na realizo- palubní desce vozu. Srovnáme-li TMMF s TPCA, jedná se o velice podobné závody, protože v obou jsou zavedeny výrobní systémy Toyoty - TPS (Toyota production system). Pro hrubé srovnání může sloužit nání výrobní linky JTEKTu porov- Plzeň pro TPCA s linkou pro TMMF. Výrobní procesy jsou si velice podobné, někdy dokonce úplně stejné. Celková roční produkce řízení pro Toyotu Yaris je kolem kusů, což znamená, že v TMMF vyrobí stejné množství automobilů.

3 新 聞 ZAJÍMAVOST Japonské letní svátky (červenec, srpen, září) 7. červenec Tanabata 七 夕 15. červenec Obon お 盆 Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 15. noc 十 五 夜 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 7. červenec Tanabata 七 夕 Podle staré čínské legendy žili kdysi dávno princezna Orihime a pasáček, kteří se do sebe bezhlavě zamilovali. Opojeni láskou ale začali zanedbávat své povinnosti - Orihime nepředla a ani pasáček se nestaral o svá stáda. Nebeský vládce se proto na ně rozhněval a proměnil je ve hvězdy. Převtělením Orihime je podle staré legendy hvězda Vega, zatímco pasáček se proměnil v hvězdu Altair. Nebeský vládce jim navíc zabránil v setkávání, a to tak, že oba oddělil Mléčnou dráhou. Nakonec se mu však obou nešťastníků zželelo a povolil jim společné schůzky, ovšem jen jednou do roka: v noci na 7. července. Na počest jejich toužebného setkávání Japonci zdobí 6. července večer bambusové haluze barevnými papírovými proužky, které mají symbolizovat nitě bájné přadlenky. Tyto papírové proužky si v Japonsku lidé chystají už na začátku července, kdy na ně píší svá přání a 7. července pak ozdobené bambusové stvoly posílají po vodě, aby řeky a moře dopravily jejich žádosti k tradičním božstvům. Znečištění životního prostředí ale bohužel způsobuje postupný zánik tohoto pradávného zvyku. Dnes již kvůli kontaminaci povrchových vod není možné vhazovat do řek velké množství dřeva, a proto je v současné době běžnější spalování těchto ozdobených větví ve svatyních. Japonci věří, že voňavý kouř vykoná věřícímu stejnou službu jako vodní proud. Svátek Tanabata je tradičně spojen také s obdivováním hvězdné oblohy, která je v tomto období nejkrásnější v roce. Podle starého lunárního kalendáře používaného do roku 1872 vycházel tento svátek na 7. srpna a dodnes se v některých oblastech Japonska v osmém měsíci slaví. 15. červenec Obon お 盆 Tanabata je již částečně věnována přípravám na nadcházející oslavy svátku Obon. Jedná se o zádušní obřady podobné našim listopadovým dušičkám. Japonci věří, že se duše jejich zemřelých předků v tomto období vrací do svých pozemských domovů, aby se setkaly se svými blízkými a po několika dnech opět odchází zpět na onen svět. Třináctého července ráno Japonci vystaví v obývacím pokoji domácí budhistický oltářík, před který postaví stolek a na něj umístí obětiny. Těmi je většinou sezónní zelenina a čistá voda, které jsou chápány jako pohoštění příchozím z jiného břehu. Ze zeleniny se navíc vyrábějí figurky zvířat, s jejichž pomocí se duše drahých předků dostávají na tento svět. Z okurky Japonci vyřežou koně, aby zesnulého rychle přivezl, a z lilku vola, který ho pomalu odveze zpátky na onen svět. Během dne chodí lidé na hřbitov - uklízet, zdobit hroby a rozsvěcet lucerny. Oficiálně se Obon slaví v polovině července, ale tento termín i tradiční zvyky se oblast od oblasti liší. Na mnoha místech Japonska se svátek koná dokonce až s měsíčním zpožděním. Navečer se zpravidla začnou u vchodu do domů objevovat hořící světýlka, jež mají ukázat duším cestu k pozůstalým, kteří na ně v pozemském světě čekají. Další dva dny pozůstalí pokládají obětiny na domácí buddhistický oltářík a konají zádušní obřady. Budhističtí mniši obcházejí domy, čtou sútry a obětují tradiční pokrmy a nápoje. Poslední den Obonu se opět rozsvítí svíčky na zápražích, aby vyprovodily duše zemřelých na jejich cestě zpět. Třetí pondělí v červenci Den moře 海 の 日 V roce 1996 se tento den zařadil mezi státní svátky. Ačkoliv původně připadal na 20. července, v roce 2003 se z důvodu rozšířit stávající možnosti pracujících na vícedenní dovolenou stalo jeho datum pohyblivým. Tak byl tento svátek stanoven na třetí pondělí v měsíci červenci. 15. noc 十 五 夜 Patnáctá noc znamená úplněk měsíce, který se objevuje v období mezi 7. zářím a 8. říjnem. Symbolem tohoto svátku jsou kulaté rýžové koláčky, které svým tvarem připomínají úplněk, a také druh trávy s botanickým názvem ozdobnice čínská (japonsky susuki), jíž se připisují magické schopnosti odhánět zlá kouzla. V některých oblastech se udržel dávný zvyk, který dovoluje pouze tuto noc uloupit úrodu ze sousedova pole nebo umožňuje dětem ukrást obětiny připravené právě k této příležitosti. Pro tyto loupeže mají potom jejich původci jednoduché vysvětlení: To ráčil odnést ctihodný pan Měsíc. V dobách před rokem 1872, kdy se ještě používal tradiční lunární kalendář, se vše, včetně načasování zemědělských prací, určovalo podle ubývání nebo dorůstání měsíce. Proto měl pro Japonce zvláštní význam právě úplněk, podle jehož tvaru a viditelnosti bylo možné předvídat úrodu. Symbolem hojnosti byl úplněk bez jakýchkoli chybějících částí. 9. září Svátek chryzantém 重 陽 の 節 句 V den, kdy se zdvojí devítka, coby nejvyšší jednociferné liché číslo, se Japonci modlí za dlouhověkost, jejímž symbolem je květ chryzantémy. Při této příležitosti se již v 8. století na císařském dvoře a ve svatyních pořádaly básnické soutěže. Není bez zajímavosti, že stylizovaná chryzantéma je dodnes znakem císařské rodiny. Podle čínské legendy, která přisuzuje chryzantémě schopnost chránit před nemocemi a prodloužit život, prý v Japonsku existoval zvyk přikrýt v předvečer svátku tyto rostliny plátnem a ráno si rosou, kterou látka nasákla, otřít celé tělo a dosáhnout tak uzdravení a zajistit si odolnost proti chorobám. Dnes už se ovšem tato tradice až na místní výjimky neudržuje. Třetí pondělí v září Den úcty ke stáří 敬 老 の 日 Také tento svátek se stal pohyblivým až v roce Před tímto rokem připadal na 15. září. Je to den, kdy se projevuje úcta starým lidem a oslavuje dlouhověkost. Při této příležitosti vydalo japonské ministerstvo sociálních věcí v září 2003 statistiku, podle níž žije v Japonsku lidí starších 100 let a dalších minimálně 2000 jich každý rok přibývá. Je zajímavé, že téměř 90% z tohoto počtu jsou ženy. Znamená to, že na obyvatel připadá neuvěřitelných 20 stoletých lidí.

4 4 Představujeme JTEKT Oddělení kvality 新 聞 Činnosti, jimiž se zabývá oddělení kvality firmy JTEKT, je možné rozdělit do několika fází. V první řadě zde dochází ke vstupní kontrole materiálu a komponentů, kterou posléze následuje kontrola vnitřní - mezioperační. Jedním z nejdůležitějších bodů je pak péče o zákazníka, která zahrnuje řešení reklamací, problémů, ale i specifických požadavků. Poslední součástí oddělení kvality je příprava nových projektů. Vstupní kontrola materiálu a komponentů Materiál a komponenty, které přicházejí do firmy od dodavatelů, jsou nejprve pracovníky logistiky vykládány z kamionů a podle předem stanoveného plánu se u nich provádí vstupní kontrola. Četnost kontrol se odvíjí podle toho, zda jsou s dílem od určitého dodavatele problémy, či nikoli. Pokud ano, kontroluje se častěji, pokud se však žádné problémy nevyskytují, díly se kontrolovat přestávají, protože to není zapotřebí. Nejprve zde probíhá měření rozměrů a poté zkoušky vlastností materiálu. Pracovníci vstupní kontroly tedy disponují jak měřidly pro zjišťování geometrických rozměrů, tak i přístoji pro měření vlastností materiálu, drsnosti povrchu a podobně. bíhá tak, že se komponent rozřízne, vzorek vyleští a zastříkne do plastu pro snažší manipulaci a uchycení do tvrdoměru. Je-li potřeba provést kontrolu nějakého složitějšího dílu, vstupní inspektor vzorek odnese k otestování do laboratoře. Součástí vstupní kontroly je i přímá komunikace s dodavatelem, především z hlediska požadavků JTEKTu vůči němu. Když se připravuje projekt, jezdí inženýři k dodavatelům na audity, kde se ověřuje, zda je dodavatel připraven vyrábět jednotlivé k o m p o n e n t y. Potom prochází komponenty tzv. procesem h o m o l o g a c e skladují se prvotní vzorky od dodavatele. Když potom komponent přejde do sériové výroby, starají se tito inženýři o to, aby veškerá komunikace proběhla dobře. nejsou schopná detekovat chybu, kterou je nutné včas odhalit. Dále jsou k dispozici specialisté - technici, kteří mají větší zkušenost v měření na složitějších přístrojích. Připravují metody pro různá měření a programy pro programovatelné stroje a rovněž školí nebo učí řadové inspektory tak, aby inspektoři byli schopni provádět měření správně. Jsou také zapojeni do zlepšování výroby, tzn. dodržování zmetkovitosti na linkách. Jakmile začnou na nějaké lince vznikat nekvalitní díly, měli by se zaměřit na investigaci a říci, co je příčinou. Je-li vada způsobena komponentem, řeší se to reklamací, pokud je problém ve stroji, musí specialista informovat údržbu nebo procesní inženýring, aby provedli příslušná opatření. Péče o zákazníka Po zjištění příčiny závady jsou navržena nápravná opatření. Na těch se podílí spousta dalších pracovníků nejen z oddělení kvality, ale i z výroby a inženýringu. Inženýr kvality je však odpovědný za to, aby reportoval výsledky k zákazníkovi. Je nutné, aby tento inženýr měl komunikační schopnosti a udržoval dobré vztahy se zákazníkem. Příprava nových projektů Projektem se rozumí například určitý typ řízení. Zpravidla má jeden inženýr na starosti několik projektů, např. skupinu dílů části řízení, protože díly jsou si hodně podobné. Prvním krokem v přípravě nových projeků je nastudovat požadavky zákazníka. V průběhu projektu v jednotlivých předvýrobních fázích zákazník očekává reporty Mezi přístroje, které se v oddělení vstupní kontroly používají, patří například mikroskop pro měření s přesností na tisíciny milimetru. Pomocí něj se opticky zjišťují rozměry některých tvarů komponentů v místech, kam se nelze dostat žádným mechanickým měřidlem jedná se například o šířky drážek. Na měření tvrdosti materiálu se používá několik přístrojů a toto měření probíhá dvěma základními metodami, které jsou definovány ve výkresech. Je nutné připravit vzorek materiálu, z něhož je komponent vyroben, a vložit jej do přístroje. Příprava vzorku pro- Vnitřní kontrola První část vnitřní kontroly zabezpečují procesní inspektoři, kteří mají za úkol provádět pravidelné kontroly v každé směně. Jedná se o prověření prvních vyrobených kusů produktů na výrobní lince. Tyto kontroly jsou zaznamenány v kontrolním plánu a uskutečňují se i na základě požadavků zákazníka. Jejich frekvence je různá provádějí se buďto jednou za směnu, nebo jednou za týden či za měsíc. Vzorky z výrobních linek inspektoři přeměřují opět v laboratoři nebo přímo v oddělení procesní kontroly. Účelem měření je zajistit kvalitu vyráběných dávek. Může se totiž stát, že zařízení na lince Část inženýrů je v přímém kontaktu se zákazníky a zaměřují se jednak na jejich požadavky zákazníka, a za druhé na reklamace. Pokud se vyskytne reklamace, jsou odpovědni za zjištění prvních informací o závadě a poté mají na starosti komunikaci se zákazníkem, aby věděl, že se na vyřešení problému pracuje. Zákazník zpravidla zavolá kontaktní osobě a pak vyplňuje specifický formulář. Dále je potřeba zajistit, aby se do JTEKTu vadný díl dostal, v případě nutnosti jede pověřený pracovník přímo k zákazníkovi, aby díl na místě analyzoval a závada byla zjištěna, dokud je namontovaný. Tím je totiž možné získat více informací, než zasláním již vymontovaného dílu. o měření vzorků a jejich způsobilosti k procesům. Je zapotřebí definovat kontrolní plány, tzn. jakým způsobem bude proces kontrolován v sériové výrobě. Dále jsou stanoveny určité kontroly, které zákazník vyžaduje. Jednotlivé fáze probíhají podle interních směrnic kvality těchto směrnic je 20 a každý inženýr je odpovědný, aby všechny požadavky na kvalitu byly splněny. O svůj projekt se pověřený inženýr poté stará i nadále, v rámci sériové výroby.

5 新 聞 JTEKT Rozhovor Puntíčkář určitě nejsem, ale kvalitu dokážu ocenit Vladimír Kabát nastoupil jako manažer kvality do firmy JTEKT v prosinci V té době ještě firma fungovala v dočasné kanceláři v centru města, zatímco v hale současného závodu na Borských polích probíhaly dokončovací stavební práce. První tři měsíce po nástupu do zaměstnání strávil Vladimír Kabát na školení v Japonsku, a tak došlo k zajímavé situaci, kdy nejprve poznal japonské vedení a kolegy, a s převážnou většinou českých spolupracovníků se seznámil až po svém návratu do Čech. Jak byste zhodnotil své zkušenosti z pobytu na školení v Japonsku? Zaškolení bylo poměrně detailní a byl na něj dostatek času, což byla velká výhoda, protože u kolegů, kteří nastupují nyní, již na to tolik času není. Setkali jsme se s našimi přímými nadřízenými, kteří nás seznámili s mateřským závodem a s tím, co nás v nejbližších dnech čeká. Po návratu do České republiky pak začala příprava nového projektu, ale v té době ještě nefungovala sériová výroba, a tudíž se musela připravovat spousta věcí, které s výrobou přímo nesouvisely. Mezitím, co jsem byl v Japonsku, se firma rozrostla, přibylo dalších lidí a já se seznamoval s kolegy, kteří tady pracovali už nějaké dva měsíce. Co všechno máte nyní ve Vaší pozici na starosti? Mám na starosti kompletní provoz oddělení kvality, od vstupní až po mezioperační kontrolu, dále péči o dodavatele, komunikaci se zákazníkem a přípravu nových projektů. V oddělení kvality pracují čtyři manažeři, kteří jsou zodpovědni za jednotlivé části, není tedy přímo mým úkolem, abych všechny tyto věci realizoval, ale musím zajistit, aby spolupráce fungovala. Pokud se vyskytne kvalitativní problém, musím rozhodnout, zda je akceptovatelný, nebo ne. V případě větších kvalitativních problémů je naším úkolem zajistit, aby u zákazníka vše proběhlo v pořádku - takže někdy jezdím k zákazníkům přímo já osobně. Také jsem zodpovědný za hodnocení systému jakosti podle požadovaných norem pro automobilový průmysl. Do toho spadá celkový systém kvality ve firmě. Přijali Vás do JTEKTu díky Vaší předchozí praxi? Určitě. Já jsem začal v oboru kvality pracovat v roce 2000 ve firmě, která vyráběla díly pro automobilový průmysl. V té době byly požadavky zajímavé a nadstandardní oproti normální výrobě, takže to mě zaujalo. Vyráběli jsme ale pouze jeden konkrétní výrobek. Poté mě oslovila personální agentura, zda nemám zájem pracovat v JTEKTu, a protože jsem měl již určitou zkušenost, neváhal jsem v tomto oboru pokračovat. Jakou kvalifikaci musí mít zaměstnanci v oddělení kvality? Musí mít technické vzdělání. To neznamená pouze orientaci v technických výkresech, ale je zapotřebí také technické myšlení, určitá představivost a schopnost řešit problémy. Měli by být svým způsobem samostatní a do určité míry umět rozhodnout, jestli problém je nebo není přijatelný. Kvalifikace se odvíjí od jednotlivých pozic, protože jiné nároky máme na inspektora a jiné na asistenta. Ale zaměstnanec v oddělení kvality funguje jako určitá policie ve firmě, protože musí kontrolovat, zda všechno probíhá podle stanovených postupů, pravidel a podle požadavků zákazníka. Dobrý kvalitář musí mít rovněž určitou autoritu, nesmí se nechat odbýt, protože někdy je to trošku nepopulární práce, říkat někomu, že něco dělá špatně. Sám ale musí jít příkladem a ta pravidla dodržovat tak, aby je po druhých mohl vyžadovat. Hraje kvalita u japonského vedení velkou roli? Platí motto Quality first? Musím říci, že oproti jiným společnostem japonská firma investuje spoustu nákladů do kvality. Odvíjí se to i od našeho výrobku, protože to je bezpečnostní díl a jakákoliv porucha může způsobit dopravní nehodu, zranění nebo dokonce smrt řidiče, což si každý uvědomuje. Z toho také vyplývá základní myšlenka, která vede ke zmíněným mottům o prioritě kvality. Na základě tohoto uvědomění naše japonské vedení investuje do kvality spoustu zdrojů nejen finančních, ale i lidských. Kdyby tedy soustava řízení, kterou vyrábíte, v praxi selhala, způsobí to závažné komplikace? Samozřejmě, že tento díl je konstruován tak, aby v případě předvídatelných poruch zareagoval bezpečnostním způsobem buďto použitím posilovače, nebo mechanickou zábranou, aby nedošlo k přerušení spojení a neuvolnil se volant. Jsou i závady, které se nedají předvídat a můžou být způsobeny špatnou montáží. Z tohoto důvodu je i při montáži kladen velký důraz na pečlivost a kvalitu. Ve které fázi výroby probíhají zkoušky kvality? U nás se jednotlivé díly testují v rámci výrobních linek a potom přímo v autě, které jede na testovací dráhu. Jsme schopni tyto funkce nasimulovat, ale finální testy provedeme přímo v autě, protože je naším cílem, aby díl odešel v pořádku už od nás, problém se poznal pokud možno už při montáži a nikoli až při testu na dráze. Co když se přesto stane, že je zjištěn nevyhovující díl, který je již namontovaný v autě? Pro nás je vždy nutné definovat problém - musíme především určit, zda se jedná pouze o jeden díl, který je závadný, nebo je to sériová vada. Ta vada může být namontována v autech, která už jsou například u finálních uživatelů. To je samozřejmě problém a v případě, že se bude jednat o ohrožení bezpečnosti, může dojít i ke stahování aut do servisu pokračování

6 6 新 聞 JTEKT Rozhovor...pokračování ke kontrole. To se nám však zatím nestalo a doufejme, že nestane, ale pro nás je důležité, pokud se vyskytne nějaký problém, učinit opatření, aby se vada už neopakovala. Máte profesionální deformaci? Kontrolujete a hodnotíte kvalitu výrobků i v běžném životě? Myslím, že určitě. V určitých situacích se tím zabývám víc, než například moje okolí a rodina. Když vidím něco špatně vyrobeného, hned si toho všimnu. Jste pořádkumilovný? Zase až tolik ne. Myslím, že to s tím až tak nesouvisí. Pořádek je samozřejmě jedna ze základních věcí, ale nejsem takový, abych všechno přeháněl do detailu. Jak se vám daří skloubit práci se soukromým životem? Spoustu aktivit, které jsem dřív měl čas dělat, teď vůbec nedělám. Někdy mi to určitě chybí. Ale na druhou stranu mě práce baví a v některých chvílích mě i hodně naplňuje, takže není problém některé koníčky odsunout. Máte určitý životní styl? Co je pro Vás typické? Šumavy, což byla pro mě určitá výzva, a jsem rád, že jsem tento závod bez vážnějších problémů dokončil. Kromě sportu se snažím věnovat manželce a psovi, děti zatím nemáme. V oblibě mám i výlety po okolí nebo do různých částí republiky. Cestujete často i mimo republiku? Cestuji hodně v rámci práce. Služební cesty směřují buďto za zákazníkem nebo dodavatelem anebo do mateřské firmy na školení. Je spousta zemí, které jsem měl služebně možnost navštívit, například Japonsko, Thajsko a v rámci Evropy v podstatě všechny okolní státy. Takže nemám potřebu ani chuť někam soukromě cestovat, ale vždy alespoň jednou za rok vyrazíme i na zahraniční dovolenou. Jak hodnotíte své japonské kolegy? Jsou to dobří kolegové a v porovnání s mojí předchozí zkušeností jsou více zainteresovaní v problémech. Oni se je přímo snaží řešit nejen tím, že rozdají úkoly ostatním, ale přímo se na jejich řešení i podílí, a pokud člověk neví, jak dál postupovat, poradí. Máme docela dobré vztahy, preferují spíše týmovou spolupráci a to mi vyhovuje. Někdy ale pociťuji, že se člověk musí naučit pracovat v systému, kde platí rozhodnutí skupiny a nikoli jen jednotlivce, což s sebou mnohdy přináší problém, že rozhodnutí nepadne okamžitě, ale protahuje se delší dobu. Je potřeba určité dávky trpělivosti? Jsou japonští kolegové hodně precizní? Trpělivost je určitě potřeba a japonští kolegové mají spoustu nároků, i když někdy vědí, že není reálné je splnit. Musíte umět na to určitým způsobem reagovat. Myslím si ale, že v celém JTEKTu máme velice sehraný tým a společné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Dokážeme spolu vyjít za jakýchkoliv okolností a dokážeme se navzájem zastoupit, pokud někdo nemůže z nějakého důvodu určitý problém řešit. Všichni kolegové jsou v tomhle velice ochotní a za celé čtyři roky jsme neměli žádný vážnější konflikt. Navíc nejde jen o aktivity pracovní, ale i mimopracovní, kdy se pozná, jaký kdo je, a jsem opravdu rád, že i noví kolegové se velmi rychle začlenili do týmu a všechno probíhá tak, jak má. Vzdáváte tímto dík personálnímu oddělení za to, že máte ve firmě tak dobré zaměstnance? Myslím si, že je to přátelskou atmosférou ve firmě obecně a určitě také vedením firmy. Oceňuji, že se svými nadřízenými můžeme spoustu záležitostí kdykoli konzultovat a vždy nám ochotně vyjdou vstříc. Chtěl byste na závěr zmínit, jaké jsou Vaše pracovní ambice a cíle do budoucna? Co se týče kariéry, pracuji nyní na pozici deputy general managera, jako zástupce mého japonského nadřízeného. Nejbližší vyšší pozice je pro mě generální manažer. Samozřejmě, že k tomu patří i obětování spousty času a soukromých záležitostí, ale s tím se musí počítat. Pokud se tahle příležitost v budoucnu naskytne, určitě bych se jí nebránil. Volný čas trávím aktivně, protože je ho tak málo, že si nedovedu představit, že bych ho někde proležel na gauči. Přestěhovali jsme se do rodinného domku, který jsme stavěli a ještě není úplně hotový, takže trávím spoustu času dokončováním stavebních prací. Také se snažím vracet ke sportovním aktivitám, především k cyklistice. Zatímco loni jsem na kole nenajel skoro nic, letos už je to lepší, mám přes 1000 km. Zúčastnil jsem se Škodabike maratonu a Krále

7 AKCE a AKCE 新聞 Požární poplach V rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který byl vyhlášen koncernovým vedením společnosti, proběhl v areálu firmy dne cvičný požární poplach. Účelem akce bylo vyzkoušet funkčnost systému protipožární ochrany ve společnosti a rovněž prověřit sehranost týmu interní požární hlídky. I přes poměrně hladký průběh cvičení byla odhalena celá řada slabin, jejichž odstraněním dojde ke zkvalitnění protipožárního systému. Nová přístavba V důsledku plánované expanze a rozšíření výroby JTEKTu dochází v současné době k realizaci přístavby nové haly určené převážně k logistickým účelům. Kromě zmíněných prostor bude rovněž vybudována například nová vývařovna a dojde k rozšíření kantýny a šaten pro zaměstnance. Termín pro kolaudaci přístavby je stanoven na konec 1. čtvrtletí roku Outdoorový víkend Již třetím rokem probíhá v naší společnosti program Champion, který je zaměřen na trénink a rozvoj vedoucích pracovníků. Cílem programu je vybavit vedoucí pra- covníky od úrovně teamleader potřebnými kompetencemi pro kvalitní řízení svěřených pracovních týmů. Součástí programu byl i outdoorový víkend ( ), jenž byl koncipován jako test chování účastníků při řešení teoretických i reálných zátěžových situací. 7

8 8 新 聞 FAQ J je počátečním písmenem anglického joint (spojení), joy (radost) a Japan (Japonsko). Černá barva je barvou tradiční japonské tuše a energická červená hovoří o touze po celosvětových aktivitách. Uprostřed zdůrazněné E představuje elektronickou řídící technologii, emoční myšlení podněcující nové výzvy na celém světě se schopností R&D a aktivní hledání způsobů, jak přispívat k ochraně životního prostředí (environmental conservation). Tučná kurzíva vyjadřuje smysl pro vysokou kvalitu a spolehlivost, stabilní vedení a technologii Core podporující průmysl. Ostré hrany symbolizují smysl pro přesnost a inteligenci. TEKT pochází z řeckého slova tekton, které označuje toho, kdo vládne vyššími technickými dovednostmi. K a T v závěru jsou počátečními písmeny názvů Koyo a Toyoda. Periodická tiskovina, JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. Folmavská 37/1152, , Plzeň, Czech Republic Tel.: , Fax.: , Náklad 700 ks Redakce, sazba a výroba: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň,

JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic

JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic 1 zima 2009 Automotive Czech Plzen s.r.o. je dceřinou společností firmy JTEKT JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o. Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic 株 式 会 社 Vážení přátelé, přeji Vám vše

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN

PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN PROSINEC 2014 INFORMAČNÍ BULLETIN jubilea Naši jubilanti Všem oslavencům z řad našich kolegů gratulujeme, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Redakční šotek se omlouvá,

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL!

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker srpen 2011 ročník II VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! 3 ČP INVEST má řešení Editorial

Více

METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ

METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ METODICKÉ LISTY PRO PRÁCI S PŘÍPADOVOU STUDIÍ Materiál vytvořila VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST EDOST, s. r. o. Chomutov, 2011 Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Radvanice získaly minibus Bude sloužit při přepravě osob v rámci veřejně prospěšných prací ale také hasičům, školákům a seniorům.

Radvanice získaly minibus Bude sloužit při přepravě osob v rámci veřejně prospěšných prací ale také hasičům, školákům a seniorům. 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Září 2011, ročník I I., číslo 8 07 100 minut pro život již potřetí Dárcovství krve má v ArcelorMittal Ostrava dlouholetou tradici.

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Ladislav Špaček: Po Stodolní jsem chodil do školy. Tehdy bych si tam ani kolo neopřel. Rysy 2014 tak trochu jinak

Ladislav Špaček: Po Stodolní jsem chodil do školy. Tehdy bych si tam ani kolo neopřel. Rysy 2014 tak trochu jinak 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Srpen 2014, ročník V., číslo 7 06 Nenechte si ujít Týden vzdělávání s Milenou Steinmasslovou Po úspěšném prvním ročníku Týdne vzdělávání

Více

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo 10 05 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak...

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak... Praktický průvodce světem podnikání cz 05 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 5 / ročník 9, květen 2008 Komorové hnutí strana 20 Čokoládový byznys s nahořklou

Více

dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu vést malý projektový tým, členům týmu předávat to, co umí

dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu vést malý projektový tým, členům týmu předávat to, co umí 5 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 5.1 Cíle dokáže pochopit základní filozofii projektového managementu základní dovednosti pro řízení menších projektů pojmenovat kvalitativní znaky projektu vést

Více

Pochopit základní filozofii časového managementu. Uvědomit si, proč potřebujete časový management

Pochopit základní filozofii časového managementu. Uvědomit si, proč potřebujete časový management 12 ČASOVÝ MANAGEMENT 12.1 Cíle Pochopit základní filozofii časového managementu Uvědomit si, proč potřebujete časový management Seznámit se s Paretovým principem Získat základní přehled o efektivitě využívání

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více