Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: 180/2011 ze dne Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 až 2013/2014

2 1 Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Liběšice, okr. Louny, příspěvková organizace Liběšice č. p. 61, PSČ Liběšice Telefon: Web: IČ: Zřizovatel: Obec Liběšice, Liběšice 89, tel , Název MŠ: Mateřská škola Sluníčka Druh MŠ: dvoutřídní MŠ s celodenním provozem při ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Irena Trefilová Zpracovatelé: Vladimíra Andrtová Mgr. Michaela Gondeková 2

3 2 Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v přízemí a v 1. patře budovy základní školy ve středu obce. Je dvoutřídní a má kapacitu 40 dětí. Děti dojíždějí a docházejí z obcí Liběšice, Dubčany, Klůček, Líčkov, Dobříčany, Lhota a dalších, např. Nečemice, Trnovany, Třeskonice, Lipno, Tuchořice, Lipenec. V okolí obce jsou pole, chmelnice, les, potoky, remízky, krajina je mírně kopcovitá. Využíváme ji k seznamování s polními pracemi, s přírodou - rostlinami, volně žijícími zvířaty, s ochranou přírody praktickou formou. Podobně doplňuje denní výchovný program park v centru obce, v němž rostou různé druhy jehličnatých a listnatých stromů, je tu rybník s vodními živočichy. Uspořádání obce má vliv na estetické cítění dětí. Zemědělské družstvo a soukromí zemědělci umožňují seznamování s chovem domácích zvířat a pěstováním zemědělských plodin (obilí, chmel, řepka, ) nad rámec toho, co znají děti z drobného chovu (králíci, slepice, kachny, husy, holubi ) a domácích zahrádek, kam chodíme poznávat květiny, zeleninu, ovocné stromy, okrasné dřeviny V obci stojí kostel a fara, hřbitovy (křesťanský a židovský) využíváme k vytvoření povědomí o existenci mezilidských vztahů, etiky. Občanské soužití si děti uvědomí seznámením s institucemi a občanskou vybaveností např. obecní úřad, obchod, pošta, zdravotní středisko, pravidelná autobusová linka - trasa Žatec Louny, Žatec Nečemice. Starší a nová zástavba působí příznivě na děti svou rozmanitostí. Třída Malých sluníček má dvě místnosti, které slouží současně jako jídelna, ložnice a herna (nastavitelné stolky a židle, koberec, pianino, dětská sedací souprava, dětská kuchyňka, velká molitanová stavebnice, Lego, autodráha, dopravní prostředky a nářadí. Menší hračky a knihy jsou uloženy ve starších skříňkách, které v budoucnu chceme nahradit novými. Další místnost je sborovna, sociální zařízení a šatna, která slouží také jako chodba. Třída Velkých sluníček je v prostoru školní družiny, která je vybavena novým nábytkem, nastavitelnými stolky a židlemi, koutkem pro kuchyňku se zázemím pro holčičky, policí s auty a traktory pro chlapce. V této třídě se také nachází piano (křídlo), řada hraček, molitanová stavebnice. Pravidelně je využívána cvičebna ZŠ (žíněnky, míče, obruče, lavičky, velké gymnastické míče, žebřiny ) Děti mají k dispozici oplocený zatravněný školní dvorek s pískovištěm, houpačkami a skluzavkami a asfaltovou plochou. Nejstarší věková skupina se pravidelně seznamuje s prací na počítačích v základní škole a jeden počítač je umístěn přímo v herně MŠ. Historie: Od září roku 1956 je první zmínka o české mateřské škole v Liběšicích. Nacházela se v budově ZŠ, měla 2 třídy a chodbu s příslušenstvím. Od září 1995 byla MŠ sloučena se základní školou. 3

4 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky mateřské školy Vybavení: stolky a židle jsou výškově nastavitelné, koberec na části podlahy je obměňován. Počítač umožňuje procvičování tvarů, barev, orientace v prostoru, hledání rozdílů (pozornost), sledování pohádek, písniček. Postupně rozšíříme programovou nabídku. Pianino rozvíjí hudební dovednosti, udržování rytmu. Dětský nábytek: kuchyňka, sedací souprava, velká molitanová stavebnice, která slouží k rozvíjení hrubé motoriky. Podstatná část hraček, pomůcek a náčiní je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení (otevřené regály, kontejnery, jen část skříněk má dvířka, děti vědí, kam která věc patří). Využíváme je k vytváření zákoutí a k dokreslení prostředí třídy podle témat integrovaných bloků. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Např. umělé ovoce a zelenina v kuchyňce slouží k vytváření povědomí o zdravé výživě, dopravní prostředky k rozvoji dovedností v silničním provozu, zemědělským činnostem (farma zvířata) a přírodě (exotická i volně žijící u nás), technickému rozvoji. K volbě povolání a k osvojení poznatků o těle a zdraví slouží také soubor hraček spojených se zdravotnictvím (obvazy, teploměry ). Dalším podkladem pro volbu povolání, pro výchovu k uznávání práce druhých a vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem slouží dětské kadeřnické potřeby, potřeby pro opraváře atd. - Rodinná výchova je podpořena hračkami jako jsou panenky, kočárky, oblečky, vybavení kuchyňky, dětská sedací souprava Maňásky, divadélko, kulisy, kostýmy a hudební hračky rozvíjejí sociokulturní cítění. - Stavebnice rozvíjejí představivost, jemnou i hrubou motoriku, pohybové manipulační schopnosti, puzzle trpělivost. Stolní deskové hry rozvíjejí pozornost, paměť, soustředění, mluvený projev. Ten rozvíjejí i dětské knihy ze školní knihovny a časopisy (Sluníčko). - K vytváření prací dětí slouží různý výtvarný materiál. Kromě klasických materiálů hledáme neobvyklé výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Ve třídě, v šatně, na přístupové chodbě, na oknech a ve vitríně v obci. 4

5 Cvičebnu využíváme společně se ZŠ. Tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu, ale je spíše určeno žákům ZŠ. Do budoucna by bylo vhodné doplnit tělocvičné nářadí i náčiní pro děti MŠ. Stávající nářadí pravidelně prochází revizemi. V herně máme gymnastické míče a gumová nafukovací zvířátka. Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha). Obě místnosti jsou využívány jako herna i ložnice. Lehátka jsou denně rozkládána, aby vzniklo takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. - Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná a jsou estetického vzhledu. - Ložní prádlo je uloženo v samostatných přihrádkách pro každé dítě, čisté prádlo ve skříni. Využíváme služeb prádelny v Žatci. - Zázemí pro pedagogy: sborovna prostor není vyhovující pro nepřímou práci pedagoga, slouží pouze jako šatna a vhodné místo pro odpočinek pedagogů. Ve sborovně je kopírka využívaná pro přípravu tištěných materiálů pro děti. Pedagogové rovněž využívají PC v jednotlivých třídách ZŠ i v kanceláři ředitele, knihovnu. Didaktický materiál si jednotlivé učitelky půjčují. Na budovu školy bezprostředně navazuje travnatá plocha a asfaltové hřiště. Obojí je oplocené. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity (houpačky, pružinové houpačky, skluzavka, pískoviště a příslušné hračky). Do budoucna počítáme s novým vybavením. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Záměry do budoucna: Vybavení netradičním tělovýchovným náčiním např. balanční čočky, padák, ježdíci, relaxační vaky. 3.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, ryby, drůbež, luštěniny. Masitá i bezmasá jídla. Seznamujeme děti nenásilnou formou s méně obvyklými druhy zeleniny (brokolice, ředkev ). Ovoce a zeleninu podáváme tepelně upravené i syrové. Hledáme různé formy úpravy známých potravin 5

6 (zapečené filé s brokolicí). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu i formou vzdělávací nabídky (např. ochutnávka zeleniny, ovoce smyslové hry). - Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin, každé dítě má svou skleničku na značce a může se kdykoli během dne jít napít. Starší děti si nalévají pití samy z nerezové konvice a mladším dětem pomáhají paní učitelky. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale vhodně motivujeme (ochutnej, přivoň). Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Např. návštěva divadla, projekty V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Mladší děti chodí odpočívat na lehátko, nejsou nuceny ke spánku, mohou jen relaxovat s hračkou. Starší děti odpočívají na karimatkách. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, pobyt venku je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu. V rámci pobytu venku využíváme školní dvůr, obecní hřiště a další volná prostranství v obci a jejím okolí. V interiéru mateřské školy mají děti dostatek prostoru a času k volné a spontánní hře. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Např. nikdo z pracovníků není kuřák, pedagogové jsou dárci krve, sportují atd. 3.3 Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je vstřícné, proto se děti i dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, soukromí. Pedagogové reagují na potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Rodičům nově příchozích dětí nabízíme pozvolné přivykání s možností účasti rodiče v prvních dnech. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí. Okamžitě reagujeme na podobné náznaky mezi dětmi a problém řešíme podle situace vysvětlení, domluva, hra. 6

7 Na začátku každého školního roku si společně s dětmi vytváříme třídní pravidla. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, které jsou přiměřené jejich věku. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády, a podporujeme dětská přátelství. Nejčastěji využíváme demokratický styl vedení dětí. Pedagogický styl, jakým děti vedeme, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagujeme pozitivním oceněním, vyvarujeme se paušálních pochval stejně jako odsudků. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora (např. společná gratulace oslavencům, atd.). Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. V rámci vzdělávací nabídky se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem formou kooperativních činností (dále např. prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). - Pracujeme podle nového ŠVP PV, snažíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí. Dbáme na rozvíjení smyslového vnímání, rozvíjíme komunikativní dovednosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, máme zaveden pitný režim. Délka odpoledního odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dítěte. 3.4 Organizační zajištění chodu mateřské školy: scházení dětí ve třídě Malých sluníček (začátek dle aktuálních potřeb rodičů ve školním roce) spontánní hra, řízené aktivity, ranní cvičení, výchovně vzdělávací činnost, didakticky zacílené činnosti odchod Velkých sluníček do jejich třídy 7

8 8.30 hygiena, svačina pobyt venku hygiena, oběd hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti Denní řád je v souladu s podmínkami RVP PV, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní hudebněpohybové aktivity. Děti se seznamují s pohybovým cvičením s prvky jógy na základě proškolení pedagoga. Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Dítě navštěvuje z počátku MŠ pouze s rodičem, nebo samo na krátkou dobu (1-2 hod) a doba se postupně prodlužuje a omezuje se přítomnost rodičů. Aktuální adaptaci dítěte řešíme společně s rodiči. Snažíme se o vyvážení spontánních a řízených činností a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec běžného programu, např. návštěva divadla. Podporujeme děti v tom, aby dokončily svou hru či činnost, nebo připravíme takové podmínky, aby v ní děti mohly později pokračovat, např. rozestavěnou stavebnici. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru a její rozvoj. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti (zejména hudební a pohybové činnosti a hry), děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, např. kuchyňka, panenky, auta, stolní hry Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, např. postavit si koutek z velké molitanové stavebnice. Při osobní hygieně je možno zajistit soukromí odděleným WC a sprchou. Pedagogové svou vzdělávací nabídku plánují s dostatečným předstihem a včas si připravují potřebné pomůcky v rámci své nepřímé pedagogické práce. Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 8

9 3.5 Řízení mateřské školy Všechny součásti školy řídí ředitelka a pro MŠ je jmenovaná zástupkyně ředitelky. Ředitelka pravidelně informuje učitelky i rodiče prostřednictvím nástěnek, ů, svolává učitelky na pedagogické rady (nejméně 4x za školní rok) a provozní porady, dodržuje zásady: důvěry, tolerance, zapojení spolupracovnic do řízení, dostatek pravomocí, respektování názorů, podporuje pracovnice, vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor zve ke spolupráci rodiče prostřednictvím různých akcí. Je tvůrčí, dobře spolu vychází, pracuje jako tým, kde má každý svou úlohu a úkoly, společně se domlouvají na systému plánování, realizace a evaluace tematických celků, podílí se společně s ředitelkou na tvorbě ŠVP PV a jeho úpravách, spolupracuje s odborníky, zřizovatelem, atd. Zástupkyně ředitelky vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou mateřské školy. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, místní obecní knihovnou, mysliveckým sdružením a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (např. PPP). 3.6 Personální a pedagogické zajištění Personálně zajišťují provoz dvě učitelky na plný úvazek a tři učitelky na zkrácený úvazek. Nepedagogičtí pracovníci (úklid, administrativa) jsou společní pro celé zařízení. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Další vzdělávání je zabezpečováno v rozsahu možností mateřské školy i zřizovatele. V současné době studuje jedna učitelka v terciárním stupni vzdělávání a veškeré poznatky získané studiem se snaží aplikovat v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (např. vzdělávací kurzy a semináře z nabídek zasílaných do škol).. Přímá pedagogická činnost pedagogů je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové se snaží jednat, chovat profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako např. logopedie, vyšetření školní zralosti, popř. psychologická vyšetření či jiná péče, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky (SPC, PPP). 9

10 3.7 Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytvoření oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče se podílejí na řešení vzniklých problémů. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět a popř. konzultovat s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, mohou rovněž zasahovat a obohacovat vzdělávací nabídku dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, prostřednictvím nástěnek a ů. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy např. formou různých dílniček, které jsou zaměřeny na výtvarné tvoření Vánoce, Velikonoce Snažíme se zapojit rodiče do dalších akcí např. vánoční besídka, Den matek, Halloween. - Rodiče dětí s odkladem školní docházky jsou seznámeny s IVP a svůj souhlas s ním stvrzují podpisem. Pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální retardace, poruchy pozornosti a vnímání, poruchy řeči, děti se sociálním znevýhodněním). V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami budeme postupovat podle podmínek RVP PV, stanovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě budeme spolupracovat s PPP, SPC, lékaři a dalšími odborníky, kteří doporučí sestavení IVP a sledují vývoj dítěte. 10

11 4 Organizace vzdělávání Mateřská škola má dvě třídy, celková kapacita je 40 děti. Velká sluníčka (starší děti) v prvním poschodí a Malá sluníčka (mladší děti) v přízemí. Malá sluníčka rozvíjejí základní dovednosti, např. komunikační, sebeobslužné aktivity, hygienu, stolování, učí se spolupracovat s vrstevníky, šetrnému zacházení s hračkami a po skončení hry vrátit hračku na určené místo, začínají se seznamovat s výtvarnými technikami, zpívají, cvičí a hrají hry přiměřeně svému věku. Velká sluníčka se připravují na pokračování v dalším vzdělávání (na roli školáka), správný úchop kresebného náčiní, zaměřují se na grafomotorická cvičení, kooperativní hry a činnosti, a další aktivity spojené s celkovým rozvojem, upevňují ve svém chování pravidla soužití. Děti absolvují předlogopedickou prevenci. Děti mají možnosti účastnit se doplňujících programů a dalších aktivit, např. Metoda dobrého startu, angličtina, výtvarný kroužek. Obě dvě třídy 1x týdně využívají prostory tělocvičny. Paní učitelky se 1x týdně vystřídají, aby mohla mít Velká sluníčka logopedickou prevenci a Malá sluníčka hudebně pohybové činnosti a aktivity. Kritéria: Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále dle dokumentu Kritéria přijímání dětí do MŠ, který je každoročně obměňován dle aktuální situace. Děti mladší tří let jsou přijímány v případě, že jsou schopné odloučení od matky, mají komunikační dovednosti, reagují na pokyny, jsou samostatné v sebeobsluze (jíst lžící, WC, oblékání, obouvání). Pravidla pro zařazování dětí do tříd: hlavním kritériem je věk, aktuální schopnosti a dovednosti dítěte. Individuálně budeme řešit s rodiči např. sourozence. 11

12 5 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola má název Sluníčka. V tomto duchu chceme i nadále společně strávit čas, aby radost vyzařovala z dětí i zaměstnanců jako teplo ze Slunce. Dosáhnout cíle chceme touto cestou: Citlivým přístupem, hravou formou a příjemným prostředím se snažíme vytvářet v dětech vědomí, že jsou důležitou součástí celého kolektivu. U nejstarší věkové skupiny se snažíme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Během školního roku děti získávají potřebné vědomosti, dovednosti a návyky odpovídající dané věkové skupině. Nejstarší děti získávají základní poznatky o práci s počítačem. Vedeme děti ke správnému vztahu k přírodě. Maximálně využíváme pobytu v přírodě. Vedeme děti k rozvíjení kladných vztahů ke kamarádům i dospělým, učíme starší děti pomáhat mladším kamarádům. Snažíme se vytvářet v MŠ radostnou atmosféru, dáváme dětem možnost poznat radost z tvoření. Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte. Nabízíme širokou škálu činností. Rodičům nabízíme jistotu, že jejich děti tráví čas příjemně a smysluplně. V mateřské škole uplatňujeme tyto formy vzdělávání: - Individuální (např. děti s OŠD) - Skupinová - Frontální Metody: - Kooperativní učení - Prožitkové učení - Situační učení - Spontánní učení Metody a formy jsou součástí přípravy učitelky, ale podléhají aktuální situaci ve třídě. Snažíme se o vyvážení spontánních i řízených aktivit ve vzdělávací nabídce. Úspěšnost ověřujeme průběžně pozorováním, rozhovory, sledováním reakcí dětí. ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta máme rozdělen do deseti integrovaných bloků IB, které obsahují dílčí vzdělávací cíle, doporučená podtémata, návrhy činností dětí, očekávané výstupy. Každá učitelka si může vybírat jednotlivá podtémata v IB podle aktuálního složení dětí ve třídě a podle současného dění v MŠ či obci. Pedagogové si mohou upravovat délku trvání tematických celků a tím pádem vynechat některá jiná podtéma v integrovaném bloku, popř. měnit a upravovat konkrétní činnosti podle potřeby. 12

13 6 Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu Vzdělávací nabídka vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Veškeré činnosti dětí v MŠ směřují k naplnění klíčových kompetencí: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Integrované bloky: 1. Mám nové kamarády 2. Sklízíme plody podzimu 3. Jedeme z pohádky do pohádky 4. Už voní vánoční stromeček 5. Paní zima jede 13

14 6. Objevujeme svět kolem nás 7. Kde má domov zvířátko? 8. Už zaťukalo jaro 9. Když všechno kvete 10. Těšíme se na léto Integrovaný blok č. 1 Mám nové kamarády Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti v rámci třídy i MŠ s nově příchozími kamarády, zopakovat si jména stávajících kamarádů, společně si vytvořit třídní pravidla, mít povědomí o zdraví a zdravém způsobu chování. Dílčí cíle: - rozvoj schopností vážit si života ve všech formách - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí - rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte k druhým lidem - rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte - rozvoj dětských přátelství - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj přirozených poznávacích citů - rozvoj řečové aktivity kultivovaného projevu - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví - posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádům, rodině - rozvoj zájmu o učení - rozvoj hudebních dovedností - vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije Témata: Pojďte si děti hrát 14

15 - překračování přírodních překážek, sledování drobného života při vycházce - rozhovor jak se jmenuji a kdo je můj kamarád - do re mi opakování písní z minulého školního roku - nácvik říkadla Paci, paci, dupy, dupy - vytrhávání předkreslených geometrických tvarů - sledování TV např. Kostičky, Jdeme do školky - smyslové a psychomotorické hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí a podob - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi) - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků Čím jezdíme do školky? - rozstříhání obrázku dopravního prostředku a zpětné skládání - poskoky snožmo na místě i z místa - omalovánky dopravních prostředků - rozhovor o prázdninách - seznámení s písní Pozor, Aničko! - pohybová hra Autobus - poslech pohádky O neposlušném autíčku - tvořivá hra na dopravu Když kamarád stůně - rozhovor o obrázku u lékaře - malování a zdobení knoflíků - vyhazování míče do výšky - nácvik písně Medvěd - grafomotorické cviky - návštěva zdravotního střediska a lékárny - loutková hra Pepina chce být zdravá Naše vesnice - kreslíme náš domeček, školu, kostel - rozhovor nad obrázkem vesnice, města rozdíly - hra na stavbaře stavíme vesnici (před, za, vedle) 15

16 - lezení v podporu dřepmo s vyhýbáním - pohybová hra Na hlídače - modelování placky, vyrývání domečku - seznámení s písní Teta rytmické nástroje Očekávané výstupy: - Adaptovat se na nové prostředí, začlenit se do společných činností, začlenit se mezi vrstevníky, spolupracovat a vzájemně se respektovat. - Orientovat se v prostředí školy a blízkém okolí. - Uvědomovat si nebezpečí, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, chovat se obezřetně v neznámé situaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas v situaci, která to vyžaduje. - Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. - Dělit se o hračky, pomůcky. - Umět se vzájemně domluvit a řešit spory. - Zvládat jednoduchou obsluhu, sebeobsluhu. - Uvědomovat si změny v přírodě, chápat pojem babí léto. - Bezpečně se orientovat v dopravním světě. - Mít povědomí o péči, čistotě a zdraví, aktivním pohybu a zdravé výživě. - Rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, označení nebezpečí ). Integrovaný blok č. 2 Sklízíme plody podzimu Záměrem IB je rozvoj sounáležitosti dětí s podzimní přírodou a podzimními tradicemi a zvyky. Dílčí cíle: - rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky - rozvoj pozornosti - rozvoj kulturně estetických dovedností a estetického vztahu ke světu - vytváření povědomí o přírodním prostředí - rozvoj prostorových vztahů - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - rozvoj řečových schopností - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti k ostatnímu světu - vytváření kladných postojů k druhému (tolerance) - rozvoj schopnosti přizpůsobit se změnám - rozvoj fyzické zdatnosti - rozvoj fantazie - posilování samostatnosti a psychické odolnosti Sklízíme ovoce - koulení míče v prostrou (ve dvojicích, v řadách) - rozlišování ovoce podle tvaru, chuti - seznámení s ukolébavkou Spi Janíčku, píseň Pod naším okýnkem - modelování ovoce 16

17 - vycházky do sadu - pracovní listy Počítáme ovoce Sbíráme barevné listí - barevné otisky listů - vycházky do parku, sběr přírodnin - procvičovat rychlý výběh z dané mety - rozhovor s maňáskem nad obrázkem podzimu - hra Hádka podzimu s létem - vytváření ježka z bodláku - taneční vyjádření písně Vítr a rákosí - navlékání listů - portréty z listů - výroba Podzimníčku Pouštíme dráčka - skládání dráčka (Informatorium7/2000) - malování draka - hod drátěnkou na cíl - nácvik říkadla Drak - Co viděl dráček? (izolace hlásky na začátku slova) - Co viděl dráček? (pracovní list početní představy 1-10) - pozorování počasí vítr, déšť Strašidýlka a duchové - obkreslení, vystřižení duchů, dýní - navlékání listí, tvoření girlandy s duchy - nácvik písně Strašidýlko Emílek - rozvoj fantazie vymýšlet strašidelný příběh o strašidýlku Emílkovi - volný běh, orientace v prostoru (hledáme ducha) - výroba netopýra z ruličky toaletního papíru - divadlo O Smolíčkovi - spaní v MŠ v noci lampionový průvod, soutěže v maskách duchů apod. Očekávané výstupy: 17

18 - Mít povědomí o významu životního prostředí. - Naučit se krátké texty, písně s podzimní tématikou. - Chápat prostorové pojmy, umět se orientovat v prostoru. - Zvládat číselnou řadu. - Sladit pohyb s rytmem a hudbou. - Poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jeho významu pro zdraví člověka. - Při rozhovorech a diskusích respektovat druhého, umět vyslechnout ostatní kamarády. - Pojmenovat části těla, některé orgány, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla, proměnách) Integrovaný blok č. 3 Jedeme z pohádky do pohádky Záměrem IB seznámit děti s různými pohádkami, podporovat v dětech fantazii, představivost a dramatické schopnosti a dovednosti. Vzbudit v dětech zájem o psanou podobu jazyka. Dílčí cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi - vytvářet základy estetického vztahu ke světu - rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou - rozvoj fyzické zdatnosti - rozvoj mluvního projevu - posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině - vytváření povědomí o hodnotách v mezilidských vztazích - rozvoj pohybových dovedností - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky - rozvoj schopnosti přizpůsobit se kolektivu - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem - rozvoj komunikativních dovedností - vytváření základů estetického vztahu ke kultuře a umění - osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí Hrnečku, vař! - poslech pohádky Hrnečku vař - hra Na ztracený hrneček (hra se zvuky z čeho se vyrábí) - výroba papírového hrnečku - poznávat suroviny k vaření z čeho maminka vařila - malování puntíků na hrneček 18

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009 Školní vzdělávací program,,poznáváme svět Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007 Upraveno dne 30. 8. 2009 Upravena změna příjmení ředitelky dne 31. 8. 2010 V Kněžmostě dne 31. 8. 2010 Mgr. Ivana Veselá ředitelka

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Mateřská škola Týnec nad Labem

Mateřská škola Týnec nad Labem Č.j.3/2013 Mateřská škola Týnec nad Labem Školní období : od září roku 2013 Motto naší MŠ -,,Školka plná pohody,se zaměřením na estetickou výchovu. Projekt školního roku :,,Naše městečko Projekt byl zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více