Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s."

Transkript

1 Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. Sokolská 283, Háj ve Slezsku / / tel.: IČ: / Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 305. Statutární orgány (k ) Správní rada Předseda: Mgr. Jiří Binder Členové: Jozef Oriško, Ing. Robert Šamárek Ředitel Mgr. Josef Oriško, Ph.D. Dozorčí rada Předseda: Ing. Jakub Kokeš Členové: Mgr. Roman Konečný, Mgr. Vladimír Strakoš 2

3 EEECC tým (k ) Ředitel Mgr. Josef Oriško, Ph.D. (není vůči EEECC v zaměstnaneckém poměru) specializace: etnologie; praxe: mírové mise, obchodní činnost, pedagogická činnost Zaměstnanci Mgr. Světlana Orišková specializace: ekonomie a právo v turistickém ruchu; praxe: firemní administrativa (turistický ruch, farmaceutika), administrativa EEECC Externí spolupracovníci Ing. Pplk. Miroslav Krčmář specializace: technické obory; praxe: technická podpora, logistika, služba v armádě, mírové mise, pedagogická činnost Mgr. Markéta Černoušková specializace: žurnalistika, politologie; praxe: žurnalistika, mírové mise Mgr. Ladislav Garassy specializace: přírodovědné obory, politická geografie; praxe: mírové mise, geodézie, žurnalistika Potenciální externí spolupracovníci a občasní spolupracovníci Adrian Portmann, Ph.D. specializace: historie; praxe: pedagogická a vědecká činnost, nezisková činnost Mgr. Viktor Zamiatin specializace: žurnalistika, politologie; praxe: analytická žurnalistika Dorin Lozovanu, Ph.D. specializace: etnologie; praxe: pedagogická a vědecká činnost, nezisková činnost 3

4 doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. specializace: historie; praxe: pedagogická a vědecká činnost, žurnalistika, nezisková činnost Mgr. Pplk. v. v. Pavel Skácel specializace: vojenství, geografie; praxe: služba v armádě, mírové mise, pedagogická činnost, nezisková činnost doc. PhDr. Katarína Nováková, Ph.D. specializace: etnologie; praxe: pedagogická a vědecká činnost Stážisti Mgr. Tereza Raková specializace: mezinárodní vztahy; praxe: pedagogická činnost 4

5 Významné události a aktivity EEECC Leden Ve dnech ledna proběhlo Pracovní soustředění Libavá leden. V lůně Oderských vrchů v hotelu U Maria skály se sešli J. Oriško, L. Garassy, R. Šamárek, R. Antl, B. Appelová, A. Čadecká a L. Milkovičová, aby v tomto klidném prostředí projednali: vnější vztahy (komunikaci), tvorbu Učebnice etnického porozumění, financování kamenné prezence EEECC, program uměleckého pilíře EEECC. Přes nevlídné počasí se akce vydařila včetně solidní túry. Březen Dne 1. března proběhlo Přípravné setkání před TE Zambie Skupina čtyř studentek a čtyř pedagogů Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave se pod vedením J. Oriška a L. Garassyho podrobila v lůně Malých Karpat zatěžkávací zkoušce před odjezdem na náročnou exkurzi. Ve dnech března proběhla Terénní exkurze Zambie Skupina čtyř studentek a čtyř pedagogů Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolvovala pod vedením J. Oriška a L. Garassyho studijně-pracovní exkurzi do západní části Zambie. Cílem akce bylo připravit terén pro možné následné aktivity (terénní výzkumy, studijní pobyty, dobrovolnické pobyty). Zpráva o této akci je k dispozici na Květen Dne 5. května proběhla na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prezentace TE Zambie Absolventi této akce podali studentům filozofické fakulty podrobnou správu z terénu včetně fotodokumentace a 5

6 krátkého filmu. Tato prezentace může být dobrým stimulem pro ty, kteří chtějí své profesní působení zasvětit černému kontinentu. Za EEECC byli přítomni Josef Oriško a Tereza Raková. Červen Ve dnech června proběhlo Přípravné setkání před TE Kosovo 2014 srpen. Skupina šesti studentů z celkových jedenácti se pod vedením J. Oriška podrobila v divočině Oderských vrchů zatěžkávací zkoušce před odjezdem na exkurzi. Významným momentem bylo terénní secvičení skupiny s vozíčkářem. Červenec Ve dnech července proběhla Terénní exkurze Kosovo 2014 červenec. Skupina dvanácti studentů Masarykovy univerzity v Brně absolvovala pod vedením J. Oriška a M. Krčmáře studijně-pracovní exkurzi na Kosovo a do Albánie. Akce proběhla ideálně a přispěla tak definitivně ke změně plánování exkurzí. Ty až doposud vedené téměř výhradně jako sedmičlenné (s jedním vozidlem) se mění na čtrnáctičlenné (se dvěma vozidly). Výhodami tohoto konceptu jsou: a. pestřejší profil účastníků; b. větší flexibilita týmu ve stavu nouze; c. možnost rozdělení a následného spojení konvoje v případě alternativní trasy; d. stabilnější rozpočet celé skupiny; e. větší publicita. Jedinou, spíše podružnou nevýhodou je mírné zpomalení konvoje v terénu (např. na hranicích, při vyloďování, při pauzách apod.). Zpráva o této akci je k dispozici na Ve dnech 25. července 5. srpna proběhla Terénní exkurze Kosovo 2014 srpen. Skupina jedenácti studentů Masarykovy univerzity v Brně absolvovala pod vedením J. Oriška a M. Domijana studijně-pracovní exkurzi na Kosovo a do Albánie. Dvanáctý přihlášený účastník zrušil nečekaně v neprospěch zálohy 6

7 svou účast. Vedení EEECC bylo následně nuceno nastavit přihlašovací proces tak, aby k takovýmto situacím v budoucnu nedocházelo. Zajímavým momentem exkurze byla bezproblémová účast vozíčkáře. Zpráva o této akci je k dispozici na Srpen Ve dnech srpna proběhl Kurz mírotvorné antropologie Burundi Rwanda RD Congo Kurzu se zúčastnilo přes třicet studentů z výše uvedených zemí. Kurz proběhl bezproblémově. Paralelně s kurzem proběhla také řada jednání s partnerskými organizacemi a s místními představiteli o možné spolupráci ve formě vzdělávacího programu Peacebuilding Anthropology Courses Educational Program for Sustainable Peace in Africa a recipročních studijních a dobrovolnických pobytů za přispění United Nations Peacebuilding Fund (UNPF). Lektorovali J. Oriško, D. Maruhukiro a R. Mpongo. Zpráva o této akci je k dispozici na Ve dnech 24. srpna 5. září proběhla Terénní exkurze Moldavsko Skupina šesti studentů Masarykovy univerzity v Brně absolvovala pod vedením J. Oriška studijně-pracovní exkurzi do Moldavska včetně Bukoviny, Gagauzie, Podněstří, Dobrudže a Podkarpatské Rusi. V rámci exkurze také proběhl v Etnografickém muzeu v Kišiněvě kulatý stůl na téma aplikovaná věda. Celá akce proběhla bezproblémově (zpráva o akci je k dispozici na Říjen Dne 1. října proběhla na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prezentace EEECC. Zástupci EEECC představili studentům filozofické fakulty náplň, způsob a cíle své práce. Seznámili je rovněž s možnostmi uplatnění se v oboru v rámci mezinárodního společenství. Vedení EEECC zde odsouhlasilo zahájení čtyřsemestrální výuky mírotvorné antropologie. 7

8 Ve dnech října proběhla Terénní exkurze Kosovo 2014 říjen. Skupina šesti studentů Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolvovala pod vedením J. Oriška studijně-pracovní exkurzi na Kosovo a do Albánie. Celá akce proběhla bezproblémově (zpráva o akci je k dispozici na Dne 29. října proběhla na půdě Masarykovy univerzity v Brně prezentace EEECC. Zástupci EEECC představili studentům fakulty sociálních studií náplň, způsob a cíle své práce. Seznámili je rovněž s možnostmi uplatnění se v oboru v rámci mezinárodního společenství. Listopad Ve dnech listopadu proběhl Seminář praktické antropologie Oderské vrchy Semináře se zúčastnilo šest studentů FFMU a Univerzity při Akademii věd v Kišiněvě. Své příspěvky prezentovali tři moldavští studenti a tři lektoři EEECC. Seminář, první svého druhu, proběhl bezproblémově. Je reálná šance, že se bude opakovat periodicky a pro větší skupiny. Seminář následoval jednodenní blok přednášek moldavských studentů na půdě FFMU. Lektorovali J. Oriško, T. Raková a R. Konečný. Zpráva o této akci je k dispozici na 8

9 Program a plánování Po více než tříleté existenci EEECC a čtyřech ukončených sezónách, kdy úspěšně proběhlo osm kurzů mírotvorné antropologie (4x Ukrajina, Senegal, Brno, Kišiněv a Burundi/Rwanda/DR Congo), jedenáct terénních exkurzí (7x Kosovo, 2x Moldavsko, Západní Sahara a Zambie), seminář praktické antropologie (Oderské vrchy) a několik desítek drobnějších akcí došel tým EEECC po několika poradách a konzultacích s partnerskými organizacemi k těmto závěrům: 1. EEECC bude pokračovat ve své činnosti z těchto důvodů: Příprava personálu pro práci v mírových misích a v organizacích působících v postkonflitních oblastech je potřebnou součástí mírotvorných snah mezinárodního společenství a zároveň je dobrým odrazovým můstkem pro studenty/absolventy vysokých škol se zájmem o práci v této sféře. Členové týmu EEECC našli sebeuplatnění v oboru. Zájem studentů/absolventů VŠ o akce EEECC se oproti loňskému roku zdvojnásobil. Obrat EEECC se oproti loňskému roku zdvojnásobil. EEECC bylo v roce 2014 finančně zcela nezávislé. 2. EEECC bude i nadále působit ve třech směrech odborných vzdělávání, umění a dialog a v pěti směrech geografických střední Evropa, jihovýchodní Evropa, východní Evropa, západní Afrika a oblast Velkých jezer (Burundi, DR Kongo, Rwanda, Uganda). 3. EEECC bude zdokonalovat stávající a odzkoušené kurzy, exkurze, tréninky a semináře. Zároveň nabídne nový produkt terénní praxi ve vybraných zemích (Moldavsko, Zambie). 4. EEECC bude dále pracovat na programu Trialog Východ-Západ-Jih a pokusí se vytvořit síť partnerských organizací/univerzit potřebnou pro 9

10 realizaci stabilní platformy schopné operovat v Evropě i v Africe. Konkrétním krokem je navázání spolupráce s organizací Rapred- Girubuntu ze SRN/Burundi, která se jeví hlavním partnerem EEECC v oblasti Velkých jezer. 5. EEECC bude i nadále organizovat ostatní dosavadní typy akcí (odborné přednášky, debaty, konference, přípravná setkání/rozbory, prezentace EEECC, pracovní soustředění). 6. EEECC bude podle potřeby organizovat i ostatní dosud nerealizované typy akcí (vlastivědné výlety, plenéry, umělecké dílny). 7. EEECC se bude i nadále snažit získat subvence pro možnost vyplácení stipendií za účelem částečného pokrytí nákladů spojených s účastí zájemců na pořádaných vzdělávacích akcích. Tímto krokem je EEECC schopno zajistit rovné příležitosti pro všechny zájemce a stabilizovat rozvoj vzdělávání v této branži. Reálná se jeví spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem (evropské aktivity) a s United Nations Peacebuilding Fund (africké aktivity). 8. EEECC se od svého založení snaží o profesionální a férový přístup jak k účastníkům jednotlivých akcí, tak o dobré vztahy ve vlastních řadách. EEECC si rovněž váží a v budoucnu ocení podobný přístup také ze strany účastníků jednotlivých akcí. Pro zdravý běh organizace je proto potřeba udržovat: zodpovědný a důsledný přístup členů týmu EEECC k práci; kamarádského a pracovního ducha v týmu EEECC; pravidla hry během akcí EEECC ze strany jejich účastníků. 10

11 Financování Ve čtvrtém roce existence (2014) dosáhly příjmy EEECC Kč, náklady Kč a zisk Kč. Pro hospodaření s vyrovnaným rozpočtem je tento režim dostatečný, plánované vyplácení čtyř zaměstnanců (čtyři poloviční úvazky) by ale vyžadovalo jeho zdvojnásobení. EEECC je schopno při současném plném vytížení uspořádat 12 akcí ročně (žádoucí obrat zhruba Kč). Příjmy, náklady a zisky (v Kč) příjem náklad zisk příjem náklad zisk 11

12 Vnější vztahy EEECC navázalo v roce 2014 bližší spolupráci s těmito právními subjekty: RAPRED-GIRUBUNTU (Freiburg im Briesgau / Německo + Bujumbura / Burundi) Université Catholique de Bukavu (DR Kongo) EEECC pokračovalo ve spolupráci s těmito právními subjekty: Maria Arafasha (Bujumbura) Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN (NKM UNV, Praha) Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (KEMŠ UCM) Masarykova univerzita v Brně Association of Geography and Ethnology (EGEA, Moldavsko) University of the Academy of Science of Moldova GATEWAY (Dakar/Senegal) L Association Sénégalaise pour la Promotion de la Citoyenneté et de Développement (ASPROCIDE, Dakar) Moderní dějiny a multikulturní společnost při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Slezská univerzita v Opavě EEECC zahájilo jednání s Mgr. Terezou Rakovou o možné spolupráci v oblasti vnějších vztahů a programového managementu. 12

13 Média a propagace EEECC poskytlo rozhovor Parlamentním listům (2x Brno), podílelo se na reportážích Českého rozhlasu Praha (4x Praha) a soukromého deníku (Bujumbura). EEECC se zaměřilo na tyto formy prezentace své činnosti: prezentace EEECC na univerzitní půdě ( Jak se dělá mír, dříve Mírotvorné setkání ) nebo formou formálních či neformálních pracovních setkání s vedením jednotlivých kateder, ústavů, případně fakult či univerzit; prezentace EEECC na půdě ostatních institucí stejným způsobem; prezentace EEECC prostřednictvím webových stránek; prezentace EEECC prostřednictvím facebooku; prezentace EEECC prostřednictvím neplacené reklamy (plakáty, letáky, reklamní předměty). EEECC zahájilo jednání s Mgr. Romanem Konečným o možné spolupráci v oblasti médií a propagace. 13

14 Obsah Základní údaje 2 EEECC tým 3 Významné události a aktivity EEECC 5 Program a plánování 9 Financování 11 Vnější vztahy 12 Média a propagace 13 14

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s.

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. Sokolská 283, 747 92 Háj ve Slezsku info@eeecc.org / www.eeecc.org /

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více