VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ"

Transkript

1 VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ 1 Základní vlastnosti sálavého vytápění U sálavého vytápění se většina tepelného toku sdílí do vytápěného prostoru sáláním (více než 50%). Znamená to, že se od sálající plochy ohřívají okolní plochy a od sálajících a osálaných ploch se ohřívá okolní vzduch, což je ta druhá (konvekční) složka z celkového tepelného toku. Vyplývá z toho skutečnost, že vnitřní povrchové teploty stavebních konstrukcí jsou vyšší, než je teplota vzduchu. Tepelné záření jsou vlastně elektromagnetické vlny s vlnovou délkou 0,78 až 400 µm, což je v infračervené části spektra elektromagnetických vln, které se šíří rychlostí km/s. První podlahové vytápění bylo ve starověkém Římě r. 80 p. n. l. Sergius Orata navrhnul toto starořímské hypokaustum tak, že ohniště bylo umístněno pod objektem a bez roštu se v něm spalovalo dřevo či dřevěné uhlí. Teplé spaliny proudily dutinami v podlaze, prohřívaly ji a ta sdílela teplo do vytápěného prostoru. Sálavé vytápění Je zřejmé, že se u sálavého vytápění podstatná část tepla sdílí sáláním a pouze malé množství tepelného toku se do vytápěného prostoru sdílí konvekcí. V současnosti můžeme sálavé vytápění rozdělit následovně: velkoplošné vytápění (stropní, stěnové a podlahové) celkové vytápění zavěšenými sálavými panely místní vytápění zavěšenými sálavými panely vytápění tmavými a světlými zářiči (lokální tělesa). Jak nám rozdělení již napovídá, sálavá otopná plocha může být součástí stavební konstrukce, jako její nedělitelná součást, nebo je vytvořena jako samostatná otopná plocha. Hlavní rozdíly jsou nejen v konstrukčním řešení, ale i u povrchových teplot otopných ploch, jejich měrném výkonu či volbě teplonosné látky. Velkoplošné vytápění U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor. Je to tedy strop, stěna či podlaha. Povrchová teplota otopné plochy je poměrně nízká (40 až 45 C u stropního, 55 až 60 C u stěnového a 25 až 34 C u podlahového vytápění) tudíž i teplota teplonosné látky je nízká. Otopná plocha je zahřívána teplou vodou teplým vzduchem elektricky Nízkoteplotní otopné soustavy jsou vhodné pro využívání tepla z nízkopotenciálních zdrojů. Podle použité plochy lze velkoplošné otopné soustavy rozdělit na: podlahové (povrchová teplota 25 až 34 C) stropní (povrchová teplota 40 až 45 C) stěnové (povrchová teplota 55 až 60 C) 1

2 Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 % přičemž konstrukční provedení otopné plochy bývá různé. Je možno uvést dvě základní řešení: otopná plocha je nedělitelnou součástí stavební konstrukce otopná plocha je samostatná buď upevněná na některé ze stavebních konstrukcí nebo umístěná volně ve vytápěném prostoru. Volba sálavého vytápění pro zajištění tepelné pohody je dána objektem samým. Pro podlahové, stěnové a stropní musí splňovat jistá kritéria (tepelně technické vlastnosti konstrukcí musí být takové aby průměrná tepelná ztráta objektu byla menší jak 20 W/m 3, eventuálně průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 kwh/m 2. Z těchto údajů je patrné, že minimální energetická náročnost objektu je na prvém místě a teprve následně přichází vhodný provozní režim, možnost akumulace tepla či optimální regulace. Použitá plocha Souč.přestupu [W/m 2 Povrchová teplota plochy t.k] P ( C) Tepelný výkon [W/m )] Stropní α P - - 7,4 7,5 7, q Podlahová α P 9,2 10, q Stěnová α P ,0 11,4 11,7 q Tab. 1 Celkový součinitel přestupu tepla α p a měrný tepelný výkon q u velkoplošného sálavého vytápění Rozdělení podle Velkoplošné podlahové vytápění Teplonosné látky Teplovodní, elektrické, teplovzdušné Montáže Mokrý proces, suchý proces Provedení Meandr, plošná spirála Materiálu potrubí Kovové, plastové, vícevrstvé Uložení otopného hadu Zabudované, volně ukládané Tab. 2 Rozdělení velkoplošného podlahového vytápění U podlahového vytápění je při sdílení tepla podíl sálavé složky jen o málo větší, než je podíl složky konvekční (55 : 45 %). Tento poměr u podlahového vytápění využívá výhod obou způsobů sdílení tepla. Otopná plocha tvoří téměř celou plochu podlahy, čímž napomáhá vytvářet teplotně homogenní prostředí jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru. Tepelně technické vlastnosti budov pro podlahové vytápění Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce jsou dány: tepelným odporem stavební konstrukce, teplotním útlumem stavební konstrukce, tepelnou jímavostí podlahy, průvzdušností spár tepelnou stabilitou místnosti 2

3 Požadavky na jednotlivé hodnoty, obzvlášť pak na součinitel prostupu tepla konstrukcí jsou stanoveny v normách. Součinitel U U N. Tepelná jímavost podlahové konstrukce se určuje pro zimní období na základě neustáleného tepelného stavu daného: počáteční povrchovou teplotou chodidla t N = 33 C, podlahy t P = 17 C; dobou dotyku chodidla s podlahou τ = 10 min. Podlahové plochy mají vykazovat tepelnou jímavost B N maximálně podle tab. 3 a z hlediska tepelné jímavosti se neposuzují pokud je: nášlapnou vrstvou textilovina povrchová teplota je vyšší než 26 C. Max. dovolená hodnota B N [W.s 1/2 /m 2.K] Pokles povrchové teploty Δt 10 [K] Kategorie podlahy Druh budovy a místnosti do 350 do 2,5 I. velmi teplé školy: místnosti mateřských škol a jeslí nemocnice: místnosti pro nemocné děti 351 a ,51 a. 3,40 II. teplé obytné budovy: místnosti vesměs školy: učebny, rýsovny, tělocvičny nemocnice: pokoje dospělých nemocných, ordinace, chodby, služební místnosti jiné: kanceláře, pracovny, divadla, koncertní sály, restaurace, hotelové místnosti, kina 701 a ,41 a. 3,99 III. méně teplé obytné budovy: předsíně, toalety školy: šatny, kabinety, laboratoře, chodby, toalety nemocnice: schodiště, čekárny, toalety jiné: zasedačky, chodby v podobě čekáren, sklady s obsluhou, výstavní síně, muzea, taneční sály, noclehárny, prodejny potravin nad 850 nad 5,0 IV. studené bez požadavků Tab. 3 Tepelná jímavost podlahových konstrukcí Tepelná pohoda Úkolem vytápění je zajistit tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. To znamená, že musíme dosáhnout takových poměrů, za kterých člověk nepociťuje ani chlad ani nadměrné teplo, nebo se mokře potí, tedy cítí se tepelně neutrálně. Vzhledem k přímému kontaktu chodidla s podlahou může u podlahového vytápění dojít k lokální tepelné nepohodě v důsledku vysoké povrchové teploty podlahy. Proto je velmi důležité znát, jaké povrchové teploty podlahy člověk akceptuje a během jaké doby kontaktu chodidla s podlahou a při jakém druhu obutí. Pro podlahy, kde se vyskytují neobutí lidé (plovárny, tělocvičny, koupelny, ap.) je rozhodující jejich skladba. Na základě teorie sdílení tepla je pak možné stanovit optimální povrchové teploty pro různé druhy podlah (viz tab. 4). Podlahy využívané obutými lidmi neovlivňují z hlediska materiálu podlahové krytiny lokální tepelnou pohodu člověka. V tomto případě se 3

4 doporučuje optimální teplota podlahy pro dlouhodobě sedící osoby 25 C a pro stojící a chodící osoby 23 C. Obecně je u podlahového vytápění rozhodující, že průměrná teplota podlahy by neměla překročit 29 C. Výjimku tvoří okrajové zóny pobytových místností a koupelny. Podlahový materiál Optimální povrchová teplota podlahy 1. min 10. min Doporučené rozmezí povrchové teploty podlahy t P [ C] Textilie 21 24,5 21,0 a. 28,0 Korek ,0 a. 28,0 Dřevo - borovice ,5 a. 28,0 - dub ,5 a. 28,0 PVC na betonu ,5 a. 28,0 Linoleum na dřevě ,0 a. 28,0 Plynobeton ,0 a. 28,5 Betonová mazanina 28, ,0 a. 28,5 Tab. 4 Optimální povrchová teplota podlahy užívané bez obutí Rovněž je důležité prostorové rozložení teplot, tedy jak v rovině vertikální tak horizontální. Vertikální rozložení ideální vytápění by mělo zajistit takové rozložení teplot s výškou místnosti, aby v oblasti hlavy stojícího člověka byla teplota vzduchu min. o 2 C nižší než je v oblasti kotníků. U podlahového vytápění je teplota v úrovni hlavy max. o 2 až 3 C nižší než v oblasti kotníků a nad zónou pobytu směrem vzhůru již jen klesá. U ostatních druhů vytápění je vertikální průběh teplot dosti nerovnoměrný. h (m) 1 IDEÁLNÍ obr. 1. Vertikální průběh teploty Horizontální rozložení teplot ovlivňuje hlavně umístění otopné plochy ve směru od obvodové ochlazované konstrukce. U podlahového vytápění je horizontální průběh teplot téměř rovnoměrný, blížící se ideálnímu, až na úzkou oblast u ochlazované konstrukce. Tento nedostatek se dá snadno kompenzovat okrajovou (intenzivní) zónou, ve které je potrubí kladeno v šířce 0,5 až 1,0 m hustěji u sebe. Je tedy kladeno s menší roztečí, než je tomu v podlaze uprostřed místnosti. 2 1,7 1 0,1 2 PODLAHOVÉ 3 ČLÁNKOVÉ 4 STROPNÍ PODLAHA STROP t ( C) 2 Konstrukce podlahového vytápění Konstrukce podlahové otopné plochy vyplývá z termínu plovoucí podlaha. Značí to, že vlastní konstrukce otopné plochy není pevně spojena s nosnou částí podlahy, ale jakoby na ní plave tak, aby jí byly umožněny veškeré dilatační změny. Konstrukci podlahové plochy tvoří: 4

5 podkladový beton tepelně-akustická izolace obvodový tepelně izolační a dilatační pás hydroizolace reflexní fólie otopný had betonová mazanina podlahová krytina. obr. 2. Řez konstrukcí Provedení otopné plochy Otopná podlahová plocha poskytuje projektantovi několik variant. Jednotlivé varianty lze rozdělit takto: a) podle způsobu provedení otopné plochy provedení suchým způsobem provedení mokrým způsobem provedení přes klima desky či obdobné prvky b) podle tvarování otopného hadu ve tvaru meandru ve tvaru plošné spirály obr. 3 Meandr Plošná spirála Volba vhodné varianty provedení podlahové otopné plochy závisí na více faktorech. Nejdůležitější je však zohlednění vlivu ochlazovaných stěn, tj. vytváření okrajových zón. Rovněž nezanedbatelná je minimalizace teplotní nerovnoměrnosti povrchu podlahy, kterou lze eliminovat bifilárním způsobem kladení otopného hadu. Zde lze dosáhnout jakéhosi zprůměrování teploty otopné vody dvou vedle sebe běžících potrubí a tak dosáhnout vyrovnané povrchové teploty po celé podlaze. Tento účinek se však výrazněji projeví u meandrové pokládky. obr. 4. Bifilární způsoby kladení 5

6 Provedení suchým způsobem Jak je patrné na obr. 5, potrubí je uloženo do izolační vrstvy pod betonovou deskou. Od cementového potěru jsou trubky odděleny speciální vrstvou, tvořenou buď plastovou, nebo kovovou fólií. Kovová lamela pod fólií zvyšuje pevnost podlahy a umožňuje rovnoměrný rozvod tepla obr. 5 Suchý způsob provedení Legenda: 1- podlahová krytina, 2- cementový potěr, 3- hydroizolace 4- fólie, 5- trubka, 6- tepelná izolace, 7- nosná konstrukce Podlaha vytvořená na suchý způsob pracuje s vyššími teplotami otopné vody. Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70 C. Tento způsob se využívá tam, kde nám postačují nižší měrné tepelné výkony do 50 W/m 2, např. jako dodatková otopná plocha, či kde stačí pouze temperovat nebo se požaduje nízká konstrukční výška podlahy (rekonstrukce). Provedení mokrým způsobem Otopný had je zabetonován přímo do betonové vrstvy nad tepelnou a zvukovou izolací. Předpokládaná teplota přívodní otopné vody je 35 až 55 C a podlaha pracuje s měrným tepelným výkonem nad 50 W/m obr. 6. Mokrý způsob provedení Legenda: 1- podlahová krytina, 2- cementový potěr, 3- trubka 4- tepelná izolace, 5- hydroizolace, 6- nosná konstrukce Modulové- klima podlahy Klima podlahy jsou duté profilované desky či pásy, které se vyrábějí přímo pro tento účel. Kladou se na tepelnou izolaci jako souvislá plocha a hydraulicky se mezi sebou propojují. Takovýto způsob provedení je na obr. 7. Jejich výhodou je vyšší pružnost otopné soustavy, nízká konstrukční výška a rovnoměrné rozložení povrchové teploty podlahy. Takto 6

7 vytvořená otopná podlaha pracuje s nízkými teplotami vstupní otopné vody v rozmezí 25 až 35 C. b Tvarování Neméně důležitý je způsob tvarování hadu. obr. 7 Klima podlaha Meandrový způsob u tohoto způsobu kladení se topný voda nejdříve vede k ochlazovaným stěnám, teplota otopné vody klesá od obvodové konstrukce k vnitřní stěně, což umožňuje rovnoměrnější rozložení teplot ve vytápěné místnosti. Oblouky se tvarují pod úhlem 180, což vyžaduje použití potrubí menšího průměru (např. 16 x 2 či 17 x 2 mm). l Plošná spirála u tohoto způsobu kladení je povrchová teplota podlahy po celé její ploše rovnoměrná. Nevýhodou je pokles vnitřní teploty v horizontálním směru od vnitřní k obvodové konstrukci. Tato nevýhoda se dá eliminovat vytvořením okrajové (intenzivní) zóny. Pro uložení trubek do spirály se většinou navrhují trubky 18 x 2 a 20 x 2 mm, neboť tvarování umožňuje menší poloměry (úhel 90 ). Oba způsoby umožňují kladení s okrajovou intenzivní zónou (obr. 8). obr. 8 Spirála s okrajovou zónou Meandr s okrajovou zónou Tato okrajová zóna eliminuje negativní vliv ochlazovaných konstrukcí na vytváření místní tepelné nepohody. Okrajová zóna se umisťuje k okenní ochlazované stěně či do rohu objektu v šířce 0,5 až 1,0 m. 3. Montáž Pokládka otopné podlahy předpokládá dokončené omítky na všech stěnách sousedících s podlahou, osazené zárubně dveří a dokončený kotlový okruh. V objektu jsou osazeny rozdělovače, sběrače a ostatní zařizovací a ovládací prvky soustavy. Před pokládkou tepelné izolace se u nosné části podlahy odstraní nedostatky, jako jsou nerovnosti, nečistoty, mastné skvrny apod. Po úpravě podkladu se kladou souvisle obvodové izolační pásy. Pokud je to 7

8 8 m 8 m 8 m nutné, člení se podlaha na dilatační celky s maximální plochou 40 m 2. Okolo architektonicky komplikovanějších částí jako jsou sloupy, rohy a výklenky se izolační pásy pevně uchytí (např. hřebíkem). Dilatační spáry jsou z hlediska odolnosti a trvanlivosti plovoucí podlahy nejdůležitější součástí. Dilatační spára se musí provést tak, aby umožnila skutečné rozpínání podlahy. Šířka spáry má být 8 až 10 mm a má být vyplněna stálepružnou hmotou. Pro velikost dilatačních ploch se doporučuje maximálně 40 m 2 avšak optimálně cca 25 m 2. Plochy vymezené dilatačními spárami by měly mít, pokud to lze, čtvercový půdorys. Délka dilatačního celku by neměla přesáhnout 8 m a poměr stran 1 : 2. Návrh dilatačních spár je podmíněn i půdorysným řešením místnosti. Půdorysy tvaru L, T č i Z se dělí na obdélníková či čtvercová pole a dilatační spáry se umísťují i v místech přestupu vnějších dveří. Dělení větších dilatačních celků ukazuje obr m obr. 9 Dělení dilatačních celků Po položení okrajových dilatačních pásů klademe tepelnou a zvukovou izolaci. Tato izolace může být v podobě samostatných desek nebo jako tzv. rol-jet a falt-jet, což umožňuje vytvářet systémové role. Izolační desky klademe těsně k sobě tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Někdy se k sobě fixují kovovými sponami, nebo se lepí k sobě. Tepelnou izolaci začínáme klást od krajů místnosti k jejímu středu, čímž zároveň fixujeme dilatační pás na obvodě stěn. Hydroizolační fólie PVC či PE se klade volně na povrch izolačních desek. Okraje jednotlivých pásů se překrývají minimálně 20 cm a po obvod místnosti se vytahují nad okraj obvodového izolačního pásu. Hydroizolační fólie může plnit i funkci reflexní. V případě použití systémových desek fólie odpadá, neboť systémové desky jsou povrchově upraveny tak, aby převzaly její funkci. Potrubí otopného hadu se upevňuje: přivazováním na síť plastovými příchytkami na síť do plastových lišt plastovými příchytkami do izolační desky vtlačováním trubek do systémové desky spojováním lamelových kazet spojováním modulových klima podlah 8 8

9 Systém s kari sítí Plastové příchytky Systémová deska Plastová lišta Při upevňování plastovými příchytkami na síť se nejdříve vytvoří kari síť, která se osadí příchytkami. Do příchytek se pak vtlačí trubka otopného hadu. V tomto případě se zjednoduší celá montáž oproti výše uvedenému způsobu jedna a dojde i k lepšímu kontaktu trubky s betonovou mazaninou. Další způsob představuje kladení plastových lišt s jednoduchými spojkami na izolační vrstvu. Trubky se poté vtlačí do předlisovaných otvorů v liště podle potřebné rozteče dané výpočtem. Velmi jednoduchý způsob pokládky umožňuje fixace plastovými příchytkami (spony, hřeby) do izolační vrstvy. U tohoto způsobu buď ručně či speciálním vtlačovacím náčiním upevňujeme trubky k tepelně izolační vrstvě tak že perforujeme reflexní fólii i tepelně izolační vrstvu. V případě systémových desek je jejich horní část účelově tvarována do řady výstupků, mezi které se potrubí vtlačí v potřebné rozteči či v potřebném ohybu. Montáž se v tomto případě výrazně zrychluje, čímž se v konečném důsledku zlevňuje i práce. Ukládání modulových klima podlah představuje zcela odlišný přístup. Otopný had je nahrazen klimadeskami, které představují integrované duté desky, jejichž propojením se vytvoří celá podlahová otopná plocha. 9

10 4. Skladba podlahy Podkladový beton je nosnou částí, která tvoří podklad pro samotnou otopnou plochu. Při zalití otopného hadu do vrstvy betonu 4 až 6 cm vysoké bude nosná část podlahy zatížena hmotností 80 až 100 kg/m 2. Povrch nosné části podlahy musí být rovný, a pokud se podlahová otopná plocha klade na podklad, který umožňuje pronikání vlhkosti do své konstrukce, musí se povrch nosné části podlahy opatřit hydroizolační fólií o tloušťce min. 0,2 mm. Tepelně akustická izolace musí kromě izolačních vlastností splňovat i další požadavky. Jedná se hlavně o dostatečnou pevnost a malou stlačitelnost použitého materiálu. Tato vrstva se provádí hlavně z polystyrénových desek, překrytých hydroizolační fólií proti zatékání do spár mezi deskami. Podle umístění podlahy se její výška pohybuje od 30 do 80 mm. Akustickou a tepelnou izolaci dodávají výrobci i jako základní desku podlahového vytápění (tzv. systémová deska). Vnější hrany desek jsou profilované a při ukládání pak desky do sebe pevně zapadají, čímž tvoří souvislou vrstvu bez spár. V tomto případě není potřebná další fólie a nevznikají rovněž zvukové mosty. Jako izolační materiál se používají vypěněné plasty nebo vláknité izolace: polystyrénové desky PS 20 či 30 SE polystyrénové desky PST SE (působí i jako akustická izolace) desky z tvrzeného polystyrénu desky z tvrzeného polyuretanu polyetylénová pěna vysoké hustoty jako akustická izolace. Hustota těchto materiálů má být 20 kg/m 3 a stlačitelnost nesmí překročit 5 mm. Otopné podlahy, které ohraničují prostory s podstatně nižší teplotou, by se měly opatřit tepelnou izolací tak, aby součinitel prostupu tepla odpovídal požadavku U = 0,45 W/m 2.K. Tepelná izolace, která sestává z více vrstev má pouze jednu vrstvu akustické izolace. Příčinou je velká stlačitelnost akustické izolace (3 až 4 mm jedné vrstvy), která by mohla způsobit zlomení otopné podlahové plochy. Pro provedení tepelně izolačního a dilatačního pásu se doporučují tabule či pásy tloušťky 8 až 10 mm, které dobře kompenzují tepelnou roztažnost plovoucí betonové vrstvy. Okrajové izolační pásy se kladou podél všech stěn vytápěné místnosti mezi plovoucí podlahu a stěny. Je nutné izolační pásy klást i kolem sloupů a do dělících dilatačních spár. Montážní organizace obvykle dodávají pásy s rozměry 100 x 10 mm. Hydroizolace je spojitá izolační ochrana povrchu tepelně izolační vrstvy proti vnikání vlhkosti z betonové mazaniny tak, aby voda nezhoršovala tepelně izolační vlastnosti tepelné izolace. Všechny místnosti, kde podlaha leží přímo na rostlé zemi, je třeba opatřit bariérou proti vlhkosti. Zde se doporučuje použít fólii z PVC tloušťky 0,1 až 0,2 mm či ve značně nepříznivém případ 2 x 0,2 mm, kterou je možno svařovat. Při svařování fólie je třeba dodržet min. 8 cm překrytí. Tepelně reflexní fólie může u některého provedení plnit rovněž funkci hydroizolace. Tato izolace má význam pro snižování tepelného toku směřujícího od otopného hadu směrem dolů. Část tepla sdílená otopným hadem je tak odrážena od reflexní fólie, tedy od mikrotenké vrstvy hliníku zpět směrem nahoru k vytápěnému prostoru. Při použití reflexní fólie je prokázaná 10

11 možná úspora energie do výše 9 %. Při kladení se doporučuje asi 5 až 6 cm překrytí fólie s bodovým přelepením lepicí páskou. Tepelně reflexní fólie se vytahuje asi 1 cm nad dilatační pásku. Je jí rovněž možné svářet či spojovat za studena speciální lepicí páskou u vlhkých místností. Betonová mazanina používaná u podlahové otopné plochy je obohacena plastifikátory pro lepší zatékání pod a kolem trubek. Plastifikátory však obecně nezlepšují její vlastnosti vzhledem k vedení tepla. Anhydritové podlahové mazaniny lze použít pouze tehdy, když se k upevnění potrubí nepoužila kari síť a měděné rozvodné potrubí, neboť sádra působí na kov korozívně. Do anhydritového potěru není potřebná žádná přísada. Betonová směs nesmí být tečící. Je mylné se domnívat, že lépe obteče trubky. To musí zajistit správné složení směsi. Minimální tloušťka betonové vrstvy nad trubkami je 20 mm. Tam kde se očekává extrémní zátěž, vkládá se ještě armovací rohož z ocelových prutů 50 x 50 x 2 mm. Betonování se provádí při natlakovaném otopném hadu. Přetlak se v průběhu prací hlídá, jelikož každý pokles tlaku v soustavě může znamenat porušení otopného hadu. S topnou zkouškou by se nemělo začít dříve než 2 dny po ukončení betonování. Samotný provoz by neměl začít dříve než 28 dní po položení podlahové krytiny. Požadovaná povrchová teplota podlahy se dosahuje postupně po 5 C denně. Dilatační spáry rozdělují jednotlivé vrstvy v celém jejich průřezu od tepelné izolace až k povrchu podlahy (nášlapné vrstvě). Výstužné a nosné ocelové armatury se musí přes dilatační spáru přerušit. Povrchy spár se vyplňují trvale pružným tmelem. Přes dilatační spáru prochází jen nutné minimum potrubí (přívodní a vratné). Toto potrubí je přes dilatační spáru vedeno v chráničce o délce min. 0,5 m na každou stranu od spáry. Podlahová krytina musí být navržena taková, aby její tepelný odpor vyhovoval podmínce U 2 W/m 2.K. Tomuto požadavku odpovídají téměř všechny běžné podlahové krytiny. Nedoporučují se textilní krytiny s délkou vlasu nad 10 mm, PVC s pryžovou podložkou a parkety z měkkého dřeva. Nejvhodnější krytinou jsou keramické či kamenné dlaždice do výšky 6 mm. Vzhledem k lepšímu vedení tepla se krytina neklade volně, ale lepí se či klade do vrstvy cementového potěru. Parkety se volí z tvrdého dřeva do tloušťky 8 mm. Vlýsky jsou méně vhodné. Druh podlahy je pevnou součástí návrhu a nelze později libovolně podlahovou krytinu měnit, jelikož bychom změnily její tepelný odpor. 5. Potrubí otopného hadu Pro podlahové vytápění respektive pro otopné hady se používají trubky z: nerezu (chromniklové oceli) mědi plast a vícevrstvé plast kov. Zdánlivě ideální nerezové potrubí naráželo v praxi na problém spojování. Svařování vyžaduje v tomto případ speciální technologický postup, protože jinak dochází k nežádoucí rekristalizaci. Rovněž při pájení natvrdo stříbrnou pájkou se často vyskytne nebezpečí koroze. Začátkem sedmdesátých let však nastal obrat, když firma Mannesmann vyvinula spoj 11

12 nerezových trubek lisovanými objímkami z autentické nerezové oceli. I přesto se používá jen výjimečně. Široké použití má měkké měděné potrubí s přednostmi jako je: vysoká odolnost vzhledem ke korozi malá tloušťka stěny malá hmotnost vztažená na metr potrubí velká pevnost jednoduchá a rychlá montáž dobrá možnost přizpůsobení se stavebním podmínkám jednoduché a bezpečné spoje baktericidní účinek atd. U podlahového vytápění se převážně používají měkké trubky F22 dodávané ve svitcích (kolech), které jsou potaženy vrstvou PVC, což zabraňuje vzniku bodové koroze při působení betonových či omítkových směsí a zároveň částečně umožňuje trubce dilatovat. Snad nejvíce využívaným plastovým potrubím ve vytápění je síťovaný polyetylén (PEX) u podlahového, stěnového i stropního vytápění. Pro soustavy podlahového vytápění je nejdůležitější vlastností ohebnost potrubí, protože jen potrubí položené v podlahové konstrukci dostatečně hustě zaručuje dostatečný tepelný výkon a rovnoměrné rozložení teplot. V poslední době se u nás začíná využívat vícevrstvé potrubí, tedy potrubí složené z více vrstev nestejného materiálu. Vícevrstvé potrubí se skládá ze základní plastové trubky, hliníkového pláště ve šroubovici navíjeného nebo s podélným švem a ochranné plastové vrstvy. Dobrou soudržnost jednotlivých vrstev zajišťuje speciální přilnavá vrstva. U vícevrstvého potrubí je kompenzována nevýhoda plastových trubek velká teplotní délková roztažnost. Hodnoty délkové teplotní roztažnosti se blíží hodnotám příslušejícím hliníku (0,025 mm/m.k). Ačkoli se potrubí vyznačuje poměrnou tuhostí, stále si zachovává výbornou ohebnost. Potrubí se spojuje mechanicky spojkami nebo polyfúzním svářením. 6. Provedení elektrického podlahového vytápění Elektrické podlahové vytápění klade na svůj návrh a provozování stejné požadavky jako teplovodní podlahové vytápění. V tomto případě však není v podlahové otopné ploše otopný had v podobě svazku trubek, ale je zde uložen buďto topný kabel nebo topná rohož. Elektrické podlahové vytápění topnými kabely má již s ohledem na konstantní výkon kabelů svá specifika. Může být navrhováno jako: akumulační poloakumulační přímotopné O akumulační schopnosti rozhoduje především plošná hmotnost betonové vrstvy nad topnými kabely a její tepelná vodivost. Mírou akumulace je časová konstanta τ A, což je doba, za kterou se při nabíjení ohřeje akumulační vrstva o 1 K. 12

13 [s] kde s a je tloušťka akumulační vrstvy [m] c a měrná tepelná kapacita akumulační vrstvy [J/kg.K] ρ a hustota akumulační vrstvy [kg/m 3 ] Λ a tepelná propustnost od roviny uložení kabelů směrem do vytápěné místnosti [W/m 2.K] Λ b tepelná propustnost od roviny uložení kabelů směrem dolů [W/m 2.K] Časová konstanta τ A u plně akumulačních podlah má být nejméně 8 hodin, nejlépe 10 až 12 hodin. U budov s celodenním provozem se žádá ještě více, až 15 hodin. Poloakumulační soustavy mají τ A od 4 do 8 hodin a soustavy s časovou konstantou kratší než 4 hodiny se již označují jako prakticky přímotopné. Požadovaný výkon otopné plochy se musí pokrýt příslušnou délkou kabelu o konstantním výkonu [W/m]. Na trhu se objevují i topné rohože, které usnadňují realizaci podlahových otopných soustav. Základem takové rohože je podkladové kovové pletivo nebo tkanina šířky 0,5 až 1,0 m s pravidelnou čtvercovou strukturou. Na tomto podkladu je naformován meandr z topných kabelů s příslušnou roztečí. Rozteč spolu s měrným lineárním zatížením rozhoduje o velikosti měrného instalovaného příkonu na 1 m 2 topné rohože. 7. Výpočet teplovodního podlahového vytápění Při výpočtu podlahového teplovodního vytápění se vychází z následujících kritérií: tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru tepelná ztráta vytápěného prostoru tepelně-technický výpočet otopné podlahové plochy hydraulický výpočet otopné podlahové plochy Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru Podlahová otopná plocha s tepelným příkonem Q p sdílí teplo do vytápěné místnosti sáláním na chladnější plochy ΣQ spj a menší množství sdílí konvekcí do vzduchu Q kp. Rovnici tepelné rovnováhy prostoru, který je vytápěn sálavou velkoplošnou otopnou plochou můžeme zapsat vztahem: α p. S p. (t m t u ) = Σ[Λ j, S j. (t j t e )] + ρ. c. V. (t i t e ) kde α p celkový součinitel přestupu tepla [W/m 2.K], S p velikost otopné plochy [m 2 ] t m střední teplota otopné plochy [ C] účinná teplota okolních ploch [ C] t u [W] 13

14 Λ j tepelná propustnost j-té stavební konstrukce [W/m 2.K] S j plocha j-té stavební konstrukce [m 2 ] t j střední povrchová teplota j-té stavební konstrukce [ C] t e venkovní oblastní výpočtová teplota [ C] ρ hustota vzduchu [kg/m 3 ] c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] V objemový průtok vzduchu [m 3 /s] t i je teplota vzduchu v místnosti [ C] Pravá strana v následující rovnici není nic jiného než celková tepelná ztráta místnosti. Při výpočtu podlahové otopné plochy se vychází z předpokladu, že střední povrchová teplota podlahy nepřekročí hygienicky přípustné hodnoty a tepelný výkon podlahové otopné plochy bude krýt tepelné ztráty místnosti. Hlavním výkonovým parametrem je měrný tepelný výkon q při fyziologicky přípustné střední povrchové teplotě podlahové plochy t p [ C]. Za předpokladu, že po obou stranách stropu je stejná vnitřní teplota t i = t' i, se střední povrchová teplota t p počítá ze vztahu kde ( ) ( ) [ C] Λ a je tepelná propustnost vrstev nad trubkami [W/m.K] α p celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy [W/m 2.K] t m střední teplota otopné vody [ C] t i výpočtová vnitřní teplota [ C] m charakteristické číslo podlahy [m -1 ] l rozteč trubek [m] Celkový součinitel přestupu tepla α p se určí součtem součinitelů přestupu tepla sáláním a prouděním ze vztahu α p = α sp + α kp [W/m 2.K] Součinitel přestupu tepla sáláním α sp t p [ o C] Δt = t p t i [K] α sp [W/(m 2.K)] 5,38 5,51 5,64 5,77 5,93 6,09 6,24 6,40 Pro podlahové vytápění je běžné používat t p = 25 až 34 C a α sp = 5,4 až 5,6 W/(m 2.K), pro stropní vytápění t p = C a α sp = 5,775,93 a pro stěnové t p = C a α sp = 6 až 6,4 W/m 2.K. Součinitel přestupu tepla prouděním α kp Pro podlahové vytápění α kp = 2,0. Δt 0,33 Δt = t p t i [K] α kp [W/(m 2.K)] 3,42 3,64 3,83 4,00 4,32 4,58 4,93 14

15 Pro stropní vytápění v místnostech, kde dochází k proudění vzduchu vlivem pohybu lidí a ochlazováním vnějších stěn se doporučují tyto hodnoty: α kp = 1,75 W/(m 2.K) při t p 50 C a šířce otopné plochy b > 1 m α kp = 2,3 W/(m 2.K) při t p > 50 C a šířce otopné plochy b < 1 m Pro stěnové vytápění α kp = 1,55. Δt 0,33 t p [ o C] Δt = t p t i [K] α kp [W/(m 2.K)] 4,35 4,65 4,92 5,17 5,38 Charakteristické číslo podlahy (závislé na intenzitě ochlazování na obou stranách vrstvy) při respektování válcového tvaru zdrojů se počítá ze vztahu ( ) [m -1 ] kde Λ b je tepelná propustnost vrstev pod trubkami [W/(m 2.K)] λ d součinitel tepelné vodivosti materiálu, do kterého jsou zality trubky [W/(m 2.K)] d vnější průměr trubek [m] Při výpočtu tepelné propustnosti vrstvy nad trubkami Λ a kde a je tloušťka jednotlivých vrstev nad osou trubek [m] λ a součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad osou trubek [W/(m 2.K)] U podlahy se doporučuje počítat se součinitelem přestupu tepla na povrchu otopné plochy α p = α sp + α kp = 5,4 + 4 = 9,4 [W/(m 2.K)] Tepelná propustnost vrstvy pod trubkami se určí ze vztahu [W/(m 2.K)] kde R str je tepelný odpor stropní desky [m 2.K/W] α p součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy [W/(m 2.K)] (obvykle se volí α p = 8) Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy nemá z fyziologických důvodů přestoupit hodnotu: t p = 27 až 28 C u místností pro trvalý pobyt (obytné místnosti, kanceláře, ) t p = 30 až 32 C u pomocných místností, kde člověk jen příležitostně přechází (předsíně, chodby, schodiště, ap.) t p = 32 až 34 C u místností, kde člověk převážně chodí bos (plovárny, lázně, ap., a u okrajových zón u ochlazovaných stěn). 15

16 Při daných výchozích teplotách t m a t i závisí střední povrchová teplota t p především na rozteči trubek l. Ostatní veličiny jsou buď přibližně konstantní, nebo mají na výsledek jen malý vliv. Ze základních rovnic lze sestavit pomocný diagram pro určení střední povrchové teploty. Z diagramů lze také odečítat měrný tepelný výkon q otopné plochy q = α p (t p t i ) [W/m 2 ] a měrný tepelný tok podlahové otopné plochy směrem dolů q při stejných vnitřních teplotách nad otopnou plochou i pod ní ( ) [W/m 2 ] Při rozdílných teplotách na obou stranách podlahy t i t' i se počítá měrný tepelný tok na spodní straně podlahy ze vztahu ( ) ( ) [W/m 2 ] Tento tepelný tok představuje ztrátu tepla, kterou je třeba co nejvíce omezit. V případě, kdy je pod podlahou nevytápěná místnost je nutno volit větší tepelný odpor vrstvy pod trubkami 1/Λ b než u místností ve vyšších podlažích. Nejčastěji se požaduje, aby tepelná ztráta q' nebyla větší než 10 až 15 % užitečného tepelného výkonu q. Tepelný odpor vrstvy pod trubkami je třeba zvětšit na hodnotu ( ) [m 2.K/W] kde poměr n se volí obvykle 0,05 až 0,15. Skladba vrstev podlahy směrem a Λ a [W/(m 2.K)] beton + lepená keramická dlažba 8,0 beton + keramická dlažba na maltu 7,0 beton + PVC 8,0 beton + jekor 5,5 beton + vlysy 4,5 beton + kovral 3,8 beton bez povrchové vrstvy 8,5 beton s armovacím železem 9,3 Tab. 4 Tepelná propustnost Λ a podlahových vrstev Skladba vrstev podlahy směrem b Λ b [W/(m 2.K)] ocelobetonová deska, vyrovnávací vrstva, KARI síť 3,2 ocelobetonový dutinový panel, vyrovnávací vrstva, KARI síť 2,2 strop MIAKO (HURDIS), KARI síť 1,8 16

17 Skladba vrstev podlahy směrem b Λ b [W/(m 2.K)] ocelobetonová deska, vyrovnávací vrstva, polystyrén 4 cm, PE, KARI síť 0,8 dutinový panel + vyrovnávací vrstva, polystyrén 4 cm, PE, KARI síť 0,7 strop MIAKO + vyrovnávací vrstva, polystyrén 4 cm, PE, KARI síť 0,67 ocelobetonová deska, vyrovnávací vrstva, polystyrén 6 cm, PE, KARI síť 0,6 dutinový panel + vyrovnávací vrstva, polystyrén 6 cm, PE, KARI síť 0,55 strop Miako + vyrovnávací vrstva, polystyrén 6 cm, PE, KARI síť 0,5 beton, lepenka, vyrovnávací vrstva, polystyrén 6 cm, PE, KARI síť na rostlé půdě 0,35 Tab. 5 Tepelná propustnost Λ b podlahových vrstev t i [ o t pmax [ o C] C] q [W/m 2 ] Tab. 6 Měrný tepelný tok q v závislosti na vnitřní teplotě t i a teplotě povrchu t p Podlahová krytina Tepelný odpor R [m 2.K/W] PVC 0,01 Keramické dlaždice 0,02 Vlysy z tvrdého dřeva 0,04 PVC s pryží 0,05 Koberec (podle výšky) 0,07 až 0,22 Tab. 7 Tepelný odpor nejběžnějších podlahových krytin Pro místnosti ležícími pod jinými vytápěnými místnostmi se celková otopná plocha S p určí ze vztahu [m 2 ] kde Q c je celková tepelná ztráta místnosti počítaná podle ČSN EN U místností, nad kterými není podlahové vytápění (např. nejvyšším podlaží) se otopná plocha počítá ze vztahu 17

18 [m 2 ] a celkový tepelný příkon otopné plochy Q pc je pro oba případy dán vztahem Q pc = (q + q ). S p [W] Skutečný výkon podlahové otopné plochy je větší o tepelný tok, který sdílí okrajová plocha, ve které nejsou položeny trubky. Šířka okraje r závisí na charakteristickém čísle podlahy m, což vyjadřuje empirický vztah [m] Tato šířka okraje, tedy vzdálenost první trubky otopného hadu od stěny r se respektuje při návrhu tj. při umístění otopného hadu podlahy. Vzdálenost krajní trubky otopného hadu od stěny ukazuje obr. 10. t o je střední teplota podlahy okraje t r teplota na konci okraje t p střední teplota otopné plochy l rozteč trubek Tepelný výkon okrajové plochy Q o je vyjádřen vztahem tr to r l tp ti ( ) [W] kde O p je obvod otopné podlahové plochy vymezený krajními trubkami [m] S p otopná podlahová plocha ohraničená krajní trubkou [m 2 ] Vliv nábytku na vysokých nohách je možné zanedbat. V ploše pod nábytkem s nízkýma nohama se výkon podlahové otopné plochy snižuje o více jak 50 %. 18

www.utp.fs.cvut.cz 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2

www.utp.fs.cvut.cz 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2 1 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ Přednášky: Cvičení: Každou středu 10.45 až 12.15 hod v místnosti č. 819 / A1-505b první polovina (kalendářně) sudé čtvrtky 10.45

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 7 8 VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

www.utp.fs.cvut.cz 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 3

www.utp.fs.cvut.cz 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 3 2162063 ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 3 1 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované sálavé vytápění 3.1.1 Podlahové 3.1.2 Stěnové 3.1.3

Více

VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ podlahové, stěnové a stropní vztápění a chlazení Ing. Jiří Bašta Ph. D. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 3

Základy sálavého vytápění Přednáška 3 Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 3 Vodní otopné plochy Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. OBSAH 3. Vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované otopné plochy 3.1.1 Podlahové vytápění

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DANA HAJNOVÁ NIKOLA MOŠNEROVÁ DOMINIK SYROVÝ k 126 MGT 2012-2013 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Potrubí dilatuje, prodlužuje se nebo smršťuje. Provozní teplota potrubí soustav vytápění je vždy

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12 Projekční a montážní podklady Suchý systém podlahového vytápění KB 12 03/2012 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1.2.3, TAC, KB 12 stěnové a stropní vytápění/chlazení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY PODLAHY ing. Bedřiška Vaňková str.1 /29 28.11..2015 PODLAHA - POVRCHOVÁ (horní) ČÁST STROPU, HRUBÉ STAVBY - se stropem spolupůsobí (statika, izolace: akustická, tepelná, požární) - zpravidla VÍCEVRSTVÁ

Více

dodávaná v baleních 3 x 1 m skládané desky, 12 m 2 v balení (kód 4506P0020) dodávaná v baleních 3 x 1 m, 12 m 2 v balení (kód 4506P0030)

dodávaná v baleních 3 x 1 m skládané desky, 12 m 2 v balení (kód 4506P0020) dodávaná v baleních 3 x 1 m, 12 m 2 v balení (kód 4506P0030) 11 - SPECIFIKACE 11.17 Izolační deska s výstupky Předtvarovaná deska z pěnového polystyrenu podle Evropské normy EN 13163, ohnivzdorná (třída E), s následujícími charakteristikami: užitná tloušťka 10mm,

Více

topné systémy ECOFLOOR

topné systémy ECOFLOOR topné systémy ECOFLOOR Nabízené elektrické topné kabely se liší svou konstrukcí a výkonem. Výběr správného typu závisí na účelu použití (podlahové vytápění, vyhřívání venkovní plochy, ochrana střešního

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Základní funkce a požadavky

Základní funkce a požadavky PODLAHY Základní funkce a požadavky Podlahy jsou jedno nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických vlastností podle požadovaného

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm v kombinaci s tepelnou izolací 80 mm, určené k jednostrannému

Více

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ŘEŠENÍ PRO SYSTÉMY PODL. VYTÁPĚNÍ 6.1. SYSTÉM KLASIK Klasické řešení s deskou s výstupky, která umožňuje instalaci trubek bez použití úchytek. EVOH s rozměry 16

Více

Komfort povrchových topných a chladících systémů

Komfort povrchových topných a chladících systémů Komfort povrchových topných a chladících systémů Naše historie úspěchu: Více než 35 roků firmy Variotherm Příběh úspěchu začíná v roce 1979, kdy Wilhelm Watzek založil firmu Variotherm na prodej topných

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely 1. Všeobecně Vytápění pomocí sálavých panelů zaručuje bezhlučný provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, dále stálou teplotu v celé místnosti a žádné nebezpečí

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 4

Základy sálavého vytápění Přednáška 4 Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 4 Stěnové a stropní zabudované vodní vytápění Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. OBSAH 3. Vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované otopné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Základy sálavého vytápění Přednáška 9 Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 9 Elektrické sálavé vytápění Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Obsah 4. Plynové sálavé vytápění 4.1 Světlé zářiče cv. 4 4.2 Tmavé vysokoteplotní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 2 U k á z k a k n i h

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY Řešení izolačních konstrukcí podlah zohledňují doporučení české a evropské normy ČSN EN 1264 / DIN EN 1264 Izolace nad vytápěnými místnostmi

Více

2 mm. Technický list. Izo-Floor plus. Podložka pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy.

2 mm. Technický list. Izo-Floor plus. Podložka pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy. 2 mm -praktické balení v rolích, snadná přeprava a rychlá montáž Podložky Izo-Floor Plus, jsou určeny pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy. Slouží jako izolační materiál se schopnostmi protihlukové

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

Uponor Profi systém - Technické informace

Uponor Profi systém - Technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ TECHNICKÉ INFORMACE Uponor Profi systém - Technické informace Uponor inteligentní volba Uponor nabízí řešení, která spočívají na promyšlených produktech což je nejspíše důvodem,

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění Anhydritový potěr s podlahovým topením Elektrické nízkoteplotní vytápění ANHYLEVEL a se řadí mezi nejefektivnější podlahové topné systémy současnosti. Využití nanotechnologie karbonu pro elektrické topné

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Co jsou zvukově izolační desky Wolf?

Co jsou zvukově izolační desky Wolf? Co jsou zvukově izolační desky Wolf? izolační deska proti kročejovému zvuku Rodinný dům, ve kterém byly ve všech podlažích použity zvukově izolační desky Wolf místo potěru. zvukově izolační deska pohlcovač

Více

T2RED S T2REFLECTA: ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM

T2RED S T2REFLECTA: ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM T2RED S T2REFLECTA Výhody Rovnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Tepelný diagram Hliníková vrstva na desce zaručuje stejnoměrné rozložení tepla po celé místnosti. Části systému Samoregulační topný

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více