za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2006 2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Borová Lada 37, IČ: , tel.: , Výroční zpráva o činnosti za školní rok dle 1 odst. 3 zák.č. 561/24 Sb. a 7 9 vyhlášky č. 15/25 Sb.

2 Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Borová Lada 37, Borová Lada Tel.: , (pro MŠ, ŠD a ŠJ), web: ředitelka: Mgr. Alena Braunová vedoucí učitelka MŠ: Ivana Hušková vedoucí školní jídelny: Jana Miková Zařazení do sítě škol: s účinností od (č.j /25-21 z ) Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Identifikátor: Odloučená pracoviště: Borová Lada 19 Součásti: Základní škola, Borová Lada 37 Mateřská škola, Borová Lada 19 Školní družina, Borová Lada 19 Školní jídelna, Borová Lada 19 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Borová Lada Borová Lada 38 IZO: IZO: IZO: IZO:

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY škola se 17-letou tradicí v regionu -od příspěvkovou organizací sdružující školu základní, mateřskou, školní družinu a jídelnu -ZŠ je organizována jako málotřídní: I. třída (1. a 2. roč.) II. třída (3. a 4. roč.) Motto pedagogů školy: Kultura spočívá v aktivitě myšlení, ve vnímavosti ke kráse lidských citů. Útržky znalostí s ní nemají nic společného. Člověk, který je pouze informován, je nejneužitečnější a nejsmutnější bytostí na světě. A.N. Whitenhead Naše školní desatero: 1/ svobodná škola - založená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich osobnosti (integrace dětí s postižením, péče o talentované žáky, spojování věkových skupin, individuální přístup, prvky alternativní výuky) 2/ škola = místo radosti - kde se děti cítí dobře, místo, kam se těší, kde nevidí ostré hranice mezi světem školním a reálným, kde jim pomůžeme hledat cestu životem a nalézat sebe sama, hra - je samozřejmou součástí každé výchovně vzdělávací činnosti 3/ naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu 4/ škola, která se snaží vést děti k citlivosti a vnímavosti, a tím vychovat děti, které si umí vážit okolí i samy sebe 5/ zajistit dětem nenásilný přechod z MŠ do ZŠ a dobrou přípravou a kvalitní úrovní vzdělávání i přechod do škol ve Vimperku (ZŠ, G) či Zdíkově 6/ otevřená škola - bohatá spolupráce s rodiči a s obcí i církví, každodenní kontakt a spolupráce ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 7/ umění komunikace dokázat vyjádřit svůj názor, umět naslouchat 8/ nadstandart zejm. ve výuce jazyků (AJ a NJ), základy práce s PC, výchova k aktivnímu čtenářství, pěstování vztahu k umění, zvl.k hudbě, enviromentální výchova, zaměření na zimní sporty 9/ spojení výuky s praktic. životem tzn. Učíme se nejen ve škole! 1/ školní a místní tradice Jsem hrdý na svou školu i na svou obec! (aktivní zapojení do všeho dění v obci Borová Lada i v místech, odkud k nám děti dojíždějí: Kvilda, Horská Kvilda, Nové Hutě, slavnosti školy)

4 Základní škola, Borová Lada 37 ZŠ Počet dětí Počet tříd 24 2 Průměrný Průměrný počet počet dětí ve žáků v ročníku třídě 12 4,8 - školní družina - počet zapsaných dětí 21, p. vychovatelka Alena Černá příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestič. nákladů 13,-Kč - spádový obvod školy - ZŠ T.G.M., ul. 1. máje 268, Vimperk ZŠ Vimperk, ul. Smetanova 45 ( vzdálenost 18 km ) ZŠ Zdíkov, č. 25 pro děti z Kvildy Gymnázium Vimperk, Pivovarská třída (1. a 2. ročník ) - tř. učitelka Mgr. Lenka Petrášková 2. třída (3., 4. a 5. ročník) - tř. učitelka Mgr. Alena Braunová Charakteristika žáků všechny děti z naší školy jsou z vesnic z horských oblastí více než polovina žáků je dojíždějících (možnost autobusového spojení z obcí Horská Kvilda, Kvilda a Nové Hutě) integrace žáků se SPU, ale i dětí s jiným zdravotním postižením (tělesné): IVP, slovní hodnocení, reedukace, náprava řeči, spolupráce s odborníky (PPP, pediatry) výchova a výuka probíhá přirozeně v běžném prostředí (odlišnosti věkové i zájmové, vztahy s vrstevníky postiženými i bez handicapu, různé úrovně schopností) drsnější klimatické podmínky vedou místní obyvatele (včetně dětí) k sounáležitosti a vzájemné pomoci, běžná je otevřenost a spolupráce celých rodin vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám se část dětí věnuje závodnímu lyžování děti jsou hrdé na místo, kde žijí, s nadšením se zapojují do života obcí, často kulturu a tradici samy vytvářejí Zvláštní místní podmínky - obec Borová Lada se nachází v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, je místem s čilým turistickým ruchem ZŠ - klidné místo na kraji obce Borová Lada budova ZŠ asi 1 km za obcí směrem na Horní Vltavici (děti jsou do a ze školy odváděny pedagogy po nové silnici s chodníkem) - postavena v roce 19, v létě 24 nově rekonstruovaná (tepelná čerpadla, nová okna) - 2 třídy (výškově stavitelné lavice, hrací koutek koberec a pomůcky pro doplňkové pohybové činnosti, PC 9 ks volný přístup k internetu a výukovým programům, televize, video, DVD), 1 učebna (anglický jazyk a výtvarná výchova), malá tělocvična, školní hřiště, školní pozemek (využíváno i k aktivnímu odpočinku dětí během velké přestávky) - hygienické zázemí nově rekonstruované chlapecké a dívčí WC, sprchy nejsou - možnost zakoupení nápojů a občerstvení (v rámci projektu Školní mléko ) - materiální vybavení je na velmi dobré úrovni, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci, postupně se dokupují nové moderní pomůcky i z přírodního materiálu (např. Montessori)

5 - bohatá školní i učitelská knihovna (průběžně doplňována) - kvalitní sportovní náčiní, běžkařské vybavení pro všechny žáky ( zakoupeno nové vybavení pro žáky 1. třídy), v zimním období běžkařský okruh u školy (zajišťuje obec) - škola nemá bezbariérový přístup - pro výuku přírodovědných předmětů se nabízí v bezprostřední blízkosti les, louka, potok, řeka... - velká pozornost je věnována žákům s SPU () ŠD, ŠJ a MŠ - v centru obce Borová Lada ( v blízkosti autobusové zastávky) - samostatné prostory pro školní družinu a jídelnu školáků v areálu MŠ ( hlavní prázdniny 25 přestavba a stavební úpravy v budově, euro-okna, tepelná čerpadla, rozšíření ŠD, nová výdejna jídla a školní jídelna pro žáky, nové toalety pro chlapce a dívky) - pro družinové děti společná zahrada s MŠ nové herní prvky na dětském hřišti (dar Obce Borová Lada), šplhadla, sítě, houpačky, průlezky, lavičky, pískoviště, altán, ohniště... Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci s učiteli a ve spolupráci s obcí (projekty např. Dětské hřiště mých snů...) Zajištění bezpečnosti práce, PO a CO pro - zaměstnance - periodická školení pravidelná kontrola stavu zařízení, revizní prohlídky bezpečnostní úpravy na zařízení používání ochran. pomůcek evidence úrazů preventivní lékařské prohlídky traumatologický plán - žáky - respektování vnitřního řádu školy, pravidelná poučení o zásadách bezpečnosti a pravidlech chování na školních akcích, během prázdnin, i při vyučování, vedení k spoluodpovědnosti dětí za své chování (třídní pravidla) evidence školních úrazů... Opravy a přestavby stávajícího zařízení: viz výše, potřebné provozní opravy a práce během celého roku v obou budovách, ve všech zařízeních zajišťuje pravidelně obec Upraven vstup do ZŠ ze silnice nový chodník Oprava střechy, okapů a trámů na půdě, vymalovány poškozené plochy, upravovány ochranné sítě na okna do tělocvičny, namontována chybějící zábradlí Zpracován projekt na hřiště a na nové oplocení u MŠ a ŠD, podán projekt také na nové oplocení ZŠ, úpravu vstupu do budovy (společně s Obcí B. L.) VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE 1.stupeň ZŠ - vzdělávací program Základní škola, čj /96-2 od 3. roč. ZŠ je vyučován anglický jazyk v tříhodinové týdenní dotaci

6 Celoškolní projekty Školní slavnosti (vítání prvňáčků, loučení s páťáky, minulost a současnost naší školy školy) Školní časopis Ámos (vydávaný žáky ZŠ) Advent, Vánoce, Velikonoce Turisté vítáni (regionální rozvoj cestovního ruchu, účast v celorepublikové soutěži) Den Země (IS Stožec, enviromentální výchova) Třídím, třídíš, třídíme (enviromentální výchova) Kniha a já (Noc s Andersenem, pasování čtenářů) Svět očima dětí (MDD, malování na chodníky, školní výlet) Miliarda stromů pro planetu Zemi Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Partnerská škola Grundschule Mauth ( projekty Šumava náš domov, Šumava nás spojuje) Partnerství zajišťuje s kroužkem Hrátky s němčinou ředitelka školy Mgr. Alena Braunová a německý kolega Hans Haller. Projekt Šumava 1x za měsíc kroužek NJ vedl německý kolega vzájemná výměna českých a německých knih pro děti pravidelné dopisování, účast na školních slavnostech ( vánoční vystoupení, velikonoční dílna v Borových Ladech, založení GS Mauth) výlety do Bavorského národního parku Integrační program Náprava specifických poruch učení SPU diagnostikována PPP v 5-ti případech 3 žáci integrováni, individuálně vzdělávací programy kombinované hodnocení i na vysvědčeních (slovní a známkami). Individuální reedukaci vedla Mgr. A. Braunová 1x týdně. Spolupráce s rodiči, s PPP v Prachaticích, v případě potřeby i s pediatry. Integrace 1 žáka s tělesným postižením spolupráce s rodiči, dětskými lékaři MUDr. Meluzínem a MUDr. Slepičkovou. Náprava řeči kl. logopedka (PhDr. Tláskalová) v MŠ vede si děti již od předškolního věku, v případě potřeby i ve věku školním. Těšíme se školy akce pro děti z MŠ pravidelné návštěvy dětí z mateřské školy v ZŠ (společné závody, karneval, besídky, předškoláci mohou také pracovat ve školních kroužcích návštěva na začátku a na konci škol. roku, před zápisem a na Den otevřených dveří část výuky společná s diferencovanými úkoly ) péči o zaostávající žáky, ale také o žáky mimořádně nadané zajišťují vyučující nejen přímo při vyučování diferencovanými úkoly a individuální péčí, ale zejména v době po vyučování. (Individuální hodiny doučování nebo přípravy na soutěže p. učitelky, příprava na vyučování ve ŠD p. vychovatelka..., ale také bohatá zájmová činnost školy).

7 Zájmové aktivity Jméno kroužku Vedení Počet dětí Flétnový Mgr. L. Petrášková 8 Angličtina hrou (1.-3.r.) A. Černá 5 Hrátky s němčinou (2.-5.r.) Mgr. A. Braunová 1 Pěvecký sbor Mgr. A. Braunová 2 Hra na nástroj (kytara, Mgr. L. Petrášková 7 klávesy) Vaření H. Prokopová 13 Anglická konverzace (4.-5.r.) A. Černá 8 Reedukace Mgr. A. Braunová 5 Příspěvek na činnost kroužku činí 35,- Kč měsíčně, 1 kroužek má žák navštěvující ŠD zdarma. Reedukace je bezplatná. Na základě uzavřené dohody s p. jáhenem J. Filipem probíhá římskokatolické náboženství také v budově ŠD. Náboženství navštěvovali 3 žáci. Vedení kroužků zajišťovaly všechny vyučující a p. kuchařka školy. Příležitostně (před besídkami) pracoval také kroužek aerobicu pod vedením 1 maminky p. S. Hnátkové Divadelní představení připravuje s dětmi v ŠD p. vychovatelka Minimální preventivní program Školním preventistou je p. učitelka a vychovatelka A. Černá. MPP je založen na mimoškolních i školních výchovně vzdělávacích aktivitách i na přímém působení vyučujících i přizvaných odborníků i rodičů dětí v hodinách. Je zaměřen na zdravý životní styl, prevenci kriminality a sociální klima ve třídě. Pomoc rodičů: beseda o včelách ( p. Hejda), úklid Šumavy a obce Borová Lada (p. Hofmanová, p. Šipan), společný výlet do Prahy, návštěva Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, závod Běží celá rodina, sportovní akce, vánoční koncerty, velikonoční dílna aj.

8 Pomoc odborníků: přednášky o NP Šumava s ing. Josefem Šipanem, besedy o knihách s knihovnicí p. Elvírou Běhounovou (Noc s Andersenem), vých. vzd. program Veselý svět (J. Priestler, České Budějovice), Vztahy a kamarádi (občans. sdružení Phénix) oba objednané programy potvrdily, že děti jsou po všech stránkách kvalitně vedeny a žádný další preventivní program není v tomto školním roce dále potřeba (viz výstup sdružení Phénix) Enviromentální výchova Metodičkou EVVO je p. učitelka Mgr. L. Petrášková. Pravidelná návštěva Informačních středisek ve Svinných Ladech a na Kvildě (Adventní projekt Půjdem spolu do Betléma), spolupráce s profesionálními strážci kromě odborného vedení, též společná práce ve strážním obvodu Svinná Lada (projekt Jeden den strážcem NP, Úklid Šumavy), více denní pobyty v IS Stožec s programem, + Den Země, Program Správy NP a CHKO Šumava jak se žilo na Šumavě, Obojživelníci, Hory, Šumavské květiny), návštěva rybí líhně v Borových Ladech aj. dle plánu EVVO vyučující přímo ve vyučovacích hodinách, účast na filmovém festivalu Natur Vision, třídění odpadu ve škole (projekt Třídím, třídíš, třídíme.), školní výlet účast na projektu IS Stožec NP Šumava Ekozemědělství na Šumavě, týdenní projekt EVVO Miliarda stromů pro planetu Zemi 1 ze zasazených jilmů u ZŠ Borová Lada Něco z našeho plánu školy: tématický první týden šťastné pondělí, historické úterý, sportovní středa, múzický čtvrtek, pracovní pátek pravidelné návštěvy divadelních představení v Městském kulturním středisku ve Vimperku, návštěva divadel. souborů i u nás spol. s MŠ, v Malém divadle v Českých Budějovicích, na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově velikonoční dílna na Zelený čtvrtek pro děti a jejich nejmilejší, tradiční zdobení velikonočního stromu v areálu MŠ tvůrčí dílna za účasti dětí i dospělých z Borových Lad a okolí, projekt Velikonoční pečení a zdobení ( také pod vedením rodičů dětí)

9 koncerty pěveckého sboru a flétnového souboru Vánoční koledování u kaple sv. Anny v Borových Ladech, červencové vystoupení pro místní důchodce besídky pro rodiče i veřejnost - vánoční, ke Dni matek společ. s MŠ školní slavnosti - zahájení a ukončení školního roku i pololetí, vítání a pasování prvňáčků, MDD malování na chodnících, Den otevřených dveří, Barevné dny, Vánoce ( Půjdem spolu do Betléma a Velikonoce ve škole (školní projekty) Orientační běh pro ZŠ, MŠ z Borových Lad a škol z Vimperska Lehkoatletický trojboj v Horní Vltavici Lipenský plaváček závody v plavání pro málotřídky Krumlovska a pro nás školní soutěže pěvecká Super Star, literární, dopravní ( + program Policie ČR Ajax, výtvarná, jazyková, recitační exkurze v místní knihovně spojená se čtenářskou soutěží, Noc s Andersenem, Projekt Kniha a já (za pomoci knihovnice p. E. Běhounové) 2 denní školní výlet do Stožce- Ekologická farma Slunečná (projekt Ekologické zemědělství na Šumavě a Jak ovečka ke svému svetru přišla ve spolupráci s IS NP Šumava, tradiční zpracování vlny a tkaní na tkalcovských stavech lyžařské a cyklistické výlety, lyžařský a snowboardový výcvik pod vedením Lyžařské školy Zadov, běžkařské výlety v šumavských stopách Běží celá rodina rodinné závody ve spolupráci s obcí a strážci NP dětský karneval pro všechny děti z obce i okolí s kulturním programem Inky Rybářové drakiáda pro obec Borová Lada a další šumavské obce s ukázkou leteckého modelářství v praxi tradičně úspěšná divadelní nastudování pohádek družinovými dětmi pod vedením p. vych.- A. Černé mikulášská nadílka, vánoční pečení ples školy pod záštitou Unie rodičů (duben 27) pěvecká soustředění se spaním ve škole Natur Vision filmový festival přírodovědných filmů Den Země ve Stožci návštěva rybí líhně v Borových Ladech výchovné programy MPP Veselý svět (J. Priestler), Kamarádi a já (Phénix) Výlet pro němčináře do bazénu v Grafenau, návštěva GS v Mauthu u příležitosti založení školy ve spolupráci s Obcí Borová Lada prodejní výstava knih a obrazů šumavských autorů a beseda s p. spisovatelem V. Kudrličkou v prostorách školy červenec, pouť sv. Anny, bohoslužba u kaple sv. Anny za ZŠ Projekt Turisté vítáni (4.-5. roč.) 2x2. místo v celostátní soutěži, 1x3. místo návštěva Planetária a hvězdárny v Českých Budějovicích okrskové soutěže: Anglická konverzace (3. místo), Šumavský zvonek (1. a 3. místo) výtvarná soutěž k Roku Země 4 umístění v užším kole výlet do Prahy společně s rodiči Národní muzeum, Stará Praha, Pražský hrad ZOO Hluboká nad Vltavou, tvůrčí dílna na St. zámku Hluboká projekt Matematický klokan projekt Kalibro ( Srovnávací testy pro žáky 5. ročníků i Testy evaluační pro děti a rodiče) projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi (výsadba javorů v Novém Světě, jilmů u školy a vysetí jedlí za Borovými Lady (s pracovníky LS)

10 p. Pavel Štěpánek, majitel Ekofarmy Slunečná Spolupráce s rodiči a jinými subjekty - spolupráci s rodiči zajišťuje nejen Unie rodičů a Školská rada. Jde o osobní kontakty, náměty a spontánní pomoc ze strany rodičů. Unie rodičů se stala velice příznivou hybnou silou v jednání se zřizovatelem - třídní schůzky 5 x ročně - Den otevřených dveří 1 x ročně - rodiče mohou navštívit školu kdykoliv, zúčastnit se vyučování po dohodě s vyučujícím - rodiče jsou o akcích školy informováni osobně (setkání Unie rodičů), prostřednictvím žáků (notýsek, žákovská knížka) nebo na webových stránkách (Plán akcí), plakáty, zprávami v školním, místním i oblastním tisku - rodiče poskytují bezplatná ubytování a dopravu dětí na akce - projekt S rodiči ve škole (besedy ve výuce, vedení kroužků, příprava programu na besídku, zajištění cen na dětské soutěže, pomoc při organizaci závodů) - akce pro veřejnost (koncerty, Velikonoční dílna, ples školy, závody, drakiáda, karneval...) - Spolupráce s ostat. školami - vimperské základní školy ( společná setkání s učiteli spádové školy (TGM) informace o přicházejících žácích, soutěže pro žáky např. v anglické konverzaci, sportovní ) - málotřídní a vesnické školy ( z Krumlovska - zejm. ZŠ Přídolí, ZŠ Lipno, z naší oblasti - ZŠ: Horní Vltavice, Lenora, Svatá Maří, Strážný, Ktiš, Dub, Stožec, Vacov, ale i málotřídky z Budějovicka aj.), - soutěže pro děti (viz výše), výměna zkušeností na DVPP, porady týkající se managementu školy, projekt na společné DVPP (s Horní Vtavicí uzavřena smlouva o společném vzdělávání) - partners. škola GS Mauth (p. uč. H. Haller, p. ředitel S. Herrmann) projekt Šumava náš domov a Šumava nás spojuje - spolupráce se strážci NP a CHKO Šumava (akce Běží celá rodina, pravidelné úklidy Šumavy, tématiské projekty s IS))

11 - spolupráce s obecní knihovnou (Noc s Andersenem, Kniha a já) - spolupráce s obcí (výstava knih a obrazů šumavských autorů, autogramiády, besedy se šumavskými autory, pouť, podávání žádostí o granty, kulturní komise) - Lyžařská škola Zadov (pravidelné výcviky sjezdového lyžování a snowboardingu) - Lesní správa Borová Lada - Policie ČR (dopravní výchova...) - výzdoba čekárny MUDr. Aleny Hojdarové (Poliklinika Vimperk) - charitativní činnost (sbírka pro občanské sdružení Chrpa Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, sdružení Sinop pro děti s onkologickým onemocněním) - finanční i hmotná pomoc od sponzorů - Žákovský časopis Ámos (letos již 12 čísel) - pod vedením Mgr. L.Petráškové, distribuce v Borových Ladech i v ostatních pošumavských vsích (všechna čísla jsou uvedena na webových stránkách školy) - Pravidelné příspěvky do místního občasníku Boroviny a Prachatických listů, časopisu NP Šumava Šumava - Webové stránky školy pravidelně obnovovány p. Z. Jančim (ICT koordinátor) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ZŠ MŠ ŠD ŠJ CELKEM POČET PG 2,49 2,97,69 --5,196 OST,863, ,268 2,714 ředitelka: Mgr. Alena Braunová (Čj, M), metodik SPÚ učitelka ZŠ: Mgr. Lenka Petrášková (Čj, M, P, Vl, Př, Tv, Hv), metodik enviromentální výchovy, koordinátor ŠVP učitelka ZŠ: Alena Černá (Aj, Vv, Pv), metodik školní prevence ICT koordinátor: p. Z. Janči vychovatelka ŠD: Alena Černá vedoucí učitelka MŠ: Ivana Hušková učitelka MŠ: Mirka Hášová vedoucí školní jídelny a uklízečka MŠ: Jana Miková provozní zaměstnanci: Renáta Miková, Helena Prokopová, od Alena Kučavová mzdová a finanční účetní školy: Anna Myslivcová (do ) od : mzdová účetní Mgr. Simona Hnátková, finanční účetní: Anna Myslivcová

12 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Počet dětí přijatých Z toho po odkladu 9 1 Počet odkladů pro škol. rok 26/7 Počet dětí z jiné spádové oblasti Zápis do 1. ročníku se konal 17. ledna 27 v budově školy za vydatné pomoci školáků i za účasti p. vedoucí učitelky z mateřské školy. Tématem zápisu byla indiánská stezka. Bylo zapsáno 9 dětí : 3 z Borových Lad, 4 z Kvildy, 1 z Nového Světa, 1 z Horské Kvildy Individuální péče je součástí každé hodiny VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Klasifikace chování Chování 1. pololetí žáci velmi dobré 24 uspokojivé neuspokojivé % 1% 2. pololetí žáci 24 % 1%

13 Zameškané hodiny neomluvené zameškané Počet hodin hodiny neomluvené 1. pololetí 2. pololetí Celkem Počet žáků Prospěch Klasifikováni prospěli neprospěli 1. pololetí pololetí Žáci 1. ročníku byli hodnoceni širším slovním hodnocením, 3 žák integrovaní s SPU byli hodnoceni známkami, v českém a příp. anglickém jazyce slovně. Žák integrovaný s tělesným postižením byl hodnocen známkami. pochvaly - na vysvědčení - za reprezentaci školy v oblastních, okresních a republikových soutěžích, za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních (uděleno 1 pochval) do žákovské knížky - dle kompetencí třídních učitelů, během celého škol. roku ihned po významné počinu žáka opatření k posílení kázně uděleno 1 napomenutí třídního učitele za hrubé chování ke spolužákům ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ Šumavský zvonek: Marie Hnátková 3. místo v okrskové soutěži Tereza Vostradovská 1. místo v okrskové soutěži Anglická konverzace Turisté vítáni: (projekt Czech Tourismu) Kateřina Jančiová Marie Hnátková Kristýna Tichotová Kateřina Jančiová 2. místo v republikové soutěži 2. místo v republikové soutěži 2. a 3. místo v republikových soutěžích 2. a 3. místo v republikových soutěžích postup do republikového kola Anna Vostradovská postup do republikového kola Marcela Šipanová Ivo Hrazánek Adéla Petráňová Jakub Jelen Markéta Walterová Petr Uhlíř Pavlína Hovorková Josef Šipan Pavlína Hovorková Josef Šipan Lehkoatletický trojboj (medailová umístění) 3. místo v okrskové soutěži

14 Výtvarná soutěž k roku Patrik Maška Petr Uhlíř Země (užší kolo) Robert Neubauer Markéta Walterová Finalisté brněnského kola soutěže Turisté vítáni ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Školská rada se sešla 2 x, a to a Na obě setkání byla pozvána ředitelka školy. Kromě schválení dokumentů dle Školského zákona (Výroční zpráva za školní rok 25/26, změna ve Školním řádu, návrh rozpočtu školy pro rok 27...) se ŠR podařilo v jednání se zřizovatelem zabezpečit: zřízení přechodu pro chodce před ZŠ + doplnit chybějící dopravní značky u ZŠ, zajistit změnu příjezdu ranního autobusu od Nových Hutí tak, aby i žáci přijíždějící tímto autobusem mohli společně odcházet do ZŠ ( od ), pomoc při snížení poplatku u firmy Mopos za připojení k internetu apod. ŠR je velmi pozitivní silou a výrazným pomocným orgánem pro vedení školy (viz zápisy z jednání). Na škole nadále pracuje Unie rodičů (včele s p.a. Uhlířovou, p. Marcelou Šipanovou a p. Václavem Hovorkou). Schází se pravidelně několikrát do roka, a to nejen při běžných setkáních v rámci třídních schůzek, ale také při různých aktivitách školy. Vyniká spontánní pomocí dětem i pracovníkům školy při veškerém dění ve škole i mimo ni (sponzorské dary věcné i finanční, zajištění dopravy dětí, pomoc při soutěžích, pořádání besed pro děti v rámci vyučování Beseda o včelařství, návštěva Rybí líhně..., společné výlety s dětmi, účast na přípravě veřejných vystoupení, ples Unie rodičů s finančním výtěžkem pro školní výlety dětí, zaplacení školních triček, vstupenek do divadla aj...) výborná spolupráce s rodiči, vzájemná sounáležitost, respektování a spokojenost jsou zřejmé též z výsledků auto-evaluačních dotazníků firmy Kalibro:

15 CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST: 1. spokojenost (s prostředím, výukou, školou) 94,2% 2. výchova a vzdělání 88,5% 3. vztahy (zaměstnanci rodič, dítě, děti navzájem, třídní učitel) 91,5% 4. váha vašeho slova (zájem vedení, informace, pravidla) 97,3% 5. zázemí (ŠJ, ŠD, doplňkové aktivity) 88,8% SPOLUPRÁCE S OBCÍ Spolupráce s obcí, obzvláště s paní starostkou i s dalšími členy zastupitelstva, je na výborné úrovni. P. starostka se snaží získat finance do ZŠ a MŠ pomocí grantových programů, obec investovala do zahrady MŠ a ŠD (zakoupila prolejzačky, houpačky, herní prvky aj. v hodnotě 14 tis. korun), společně se snažíme vyřešit oplocení areálů, do projektů jsou zapojeny i školní děti Díky i těmto tradičně korektním vztahům má škola v Borových Ladech nezastupitelné postavení, velmi dobrou perspektivu a je na předním místě v prioritách obce. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ze strany pedagogů (hlav. ze ZŠ) je obrovský zájem zúčastňovat se školení a seminářů. Jak bylo již výše uvedeno spolupracujeme s podobným typem škol v celém jihočeském regionu - problémy s financováním (školení i cestovních náhrad) stejně jako loni řešeny podáním žádosti o grant (rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ pouze I. stupně ) - společný projekt se ZŠ a MŠ Horní Vltavice, schválená dotace v celkové hodnotě 19 5,- Kč v tomto školním roce jsme se zúčastnili celé řady seminářů pořádaných ZVaS České Budějovice, Strakonice, NIDV České Budějovice, Prázdninová škola Lipnice, Tandem. Tématicky jsem se zaměřili zejména na kurzy zabývající se tvorbou ŠVP, ředitelka školy absolvovala funkční studium F1. Okruhy DVPP: 1. Vyškolení koordinátora tvorby a následné koordinace ŠVP Průřezová témata a klíčové kompetence ve výuce na 1. ts. ZŠ Tvoříme ŠVP pro ŠD Tvorba a realizace ŠVP pro základní vzdělání, zaměřeno na vychovatelky ŠD Čj na 1. st. V praxi podle ŠVP 2. Evaluace pro praxi školy Evaluace v MŠ Evaluace školy Funkční studium pro ředitele školy F1 3. Aktivizující metody a forma práce, které vedou k pozitivnímu klimatu ve škole Hudební pohádka v RVP Rizikové chování dětí a mládeže Nové pojetí výuky na 1. st. ZŠ aneb Proč ne jinak Vzdělávání školních metodiků prevence pro pokročilé

16 4. školení metodiků prevence a metodiků reedukace 5. SPU Žáci s dyslexií a cizí jazyky vzdělávání pracovnic ŠJ Setkávání vedoucích školních stravoven Jihočeského kraje Odborný tisk Kafomet, Počítač pro každého, Moderní vyučování, Věstník MŠMT, Řízení školy (ZŠ) Informatorium školy mateřské (MŠ, ŠD) Výživa (ŠJ) Odborné knihy viz UČITELSKÁ KNIHOVNA Plán dalšího personálního rozvoje pg pracovníků: 1.Alternativní metody ve výuce, projekty, kooperativní vyučování, kritické myšlení 2.ŠVP, průřezová témata, klíčové kompetence, školní koordinátor ŠVP 3.Evaluace školy 4.Integrace a reedukace, hodnocení žáků s poruchami 5.Pozitivní klima ve škole 6.Primární prevence 7.Mezinárodní projekty 8.Jak žádat o granty 9.První pomoc pro zaměstnance školy KONTROLY NA ZAŘÍZENÍ Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění (v pořádku) Kontrola VZP plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (v pořádku) Kontrola KHS České Budějovice v MŠ, ŠJ kuchyně a výdejna pro žáky ZŠ, ŠD (v pořádku) , , Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v ZŠ a MŠ (v pořádku), prověrky BOZP v obou budovách (viz zápisy drobné nedostatky řešeny s údržbou OÚ) Kontrola hasicích přístrojů, revize tělocvičného nářadí (v pořádku) Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Obec Borová Lada (v pořádku) Kontrola hospodaření a vedení účetnictví finanční výbor Obec Borová Lada (v pořádku) Inspekce ČŠI Jihočeský inspektorát Zjištění a hodnocení informací o vzdělávání žáků v podpoře výchovy ke zdraví Závěr inspekční zprávy: Problematika výchovy ke zdraví je optimálně začleněna do vzdělávacího programu školy. Řízení školy je koncepční, promyšleně směřuje k naplňování cílů zdravého životního stylu. Materiální a personální podmínky výrazně pozitivně ovlivňují dosahování těchto cílů. Život ve škole se řídí jasnými pravidly, které přijímají zaměstnanci i žáci. Ve výuce jsou využívány efektivní metody a formy, jsou respektovány individuální možnosti a schopnosti žáků, hodnotící systém plní pozitivně motivační funkci. Škola dbá na zajištění rovných příležitostí pro žáky.

17 Činnost školy vytváří předpoklady k tomu, aby se správné návyky související s výchovou ke zdraví staly běžnou součástí života žáků. Příkladné jsou všestranné aktivity školy, mimořádná je též spolupráce se zřizovatelem a s rodiči. STÍŽNOSTI během celého školního roku nebyla podána na žádné zařízení ani jediná stížnost PLÁN, VÝHLED, CÍLE hlavním cílem naší školy je kvalitní výchova a vzdělání podporující individualitu a tvořivost dítěte schopného samostatně přemýšlet ve vzájemně propojeném světě. Chceme vytvořit takové podmínky ke vzdělávání i výchově dětí, které budou nejen srovnatelné s plně organizovanou městskou školou, ale dokonce tuto školu předčí: - hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání bude opět otevřené učení, kooperativní a projektové vyučování, některé principy kritického myšlení i alternativního školství..., budeme prohlubovat přátelské a rodinné klima ve škole - při zachování všech principů svobody sjednotíme práci všech školních zařízení a budeme usilovat o všestrannou spolupráci - dovršíme práci na našem školním vzdělávacím programu (budeme respektovat potřeby našich žáků, vyzdvihneme přednosti naší školy a minimalizujeme její slabiny) - budeme se snažit znovu obnovit intenzivní vztahy s partnerskou školou GS Mauth, s jejím novým p. ředitelem S. Hermannem, a navážeme na úspěšné projekty Šumava-náš domov, Šumava nás spojuje - pro potřeby evaluace vzděláv. procesu opět objednáme srovnávací testy pro žáky 5. roč. Kalibro, zúčastníme se okresních a okrskových soutěží a olympiád (Matematický klokan, Konverzace v Aj, Jihočeský zvonek aj.), budeme pracovat na republikových (např. Turisté vítáni) a mezinárodních projektech dle podmínek vyhlášení - uspořádáme tradiční akce (ples, karneval, sportovní soutěže, výstavky, besídky atd.) - v září zahájíme plavecký výcvik v Prachaticích (1 lekcí) - budeme i nadále těsně spolupracovat s rodiči (v rámci nových projektů využijeme jejich schopností a dovedností), obcí Borovou Ladou i dalšími, místní knihovnou včele s p. E. Běhounovou, s LS, IS i Správou NP a CHKOŠ, s místními sportovci, hasiči, s LŠ Zadov aj. - navážeme spolupráci s Centrem dřevařství na Modravě - pokusíme se zajistit další zdroje příjmů pro školu ze sponzorských darů - udržíme bohatou základnu mimoškolní činnosti, aerobic povede maminka p. S. Hnátková - budeme pokračovat v obnově fondu učebnic a učebních pomůcek, hraček tak, aby odpovídal 21. století (DVD přehrávač do ŠD, nové CD přehrávače do ŠD i ZŠ, pomůcky Montessori..., pokusíme se podat žádost o grant na interaktivní tabuli..., zmodernizujeme výpočetní techniku) - zahradu v areálu MŠ a ŠD dovybavíme novým herními prvky a zařízeními pro dětská hřiště

18 - budeme i nadále informovat o činnosti školy v příspěvcích do místních a regionálních novin (Boroviny, Prachatické listy, Nová Šumava...) vydávat školní časopis, pracovat na web. stránkách školy - budeme pokračovat ve zvelebování budov škol a jejich okolí - budeme dělat čest malotřídním školám a všem školám na Šumavě!!! NA CO JSME UŽ DNES PYŠNÍ na příjemnou rodinnou a zároveň tvůrčí atmosféru školy útulné prostředí s moderním vybavením na pěkné vztahy mezi dětmi i dospělými na jazykovou a hudební odbornost pedagogů na výbornou spolupráci s MŠ i s dalšími malotřídními školami z Prachaticka, Vimperska Českokrumlovska i Českobudějovicka na aktivní spolupráci se zahraničím na širokou nabídku mimoškolní činnosti a jejich profesionální vedení na skvělé výsledky našich žáků na obrovskou podporu obce na perfektně fungující spolupráci s rodiči na bohatou studnici nápadů a elán učitelů... na A NA TO, ŽE NAŠE ŠKOLA EXISTUJE, FUNGUJE A ROZVÍJÍ SE JIŽ 17 LET A JE I NADÁLE BUDE VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ KRAJE LAD... Finále soutěže Turisté vítáni 2. a 3. místo v republikovém kole

19 Výroční zpráva za školní rok 26/27 bude projednána na poradě pracovníků školy, se školskou radou a následně se zřizovatelem. Zpracovala: Mgr. Alena Braunová, ředitelka školy V Borových Ladech dne Příloha: Sponzoři NAŠI SPONZOŘI VE ŠKOLNÍM ROCE 26/27 p. L. Kuncová, Nové Hutě Kaiferovi, Horská Kvilda p. L. Parkman, Borová Lada Hnátkovi, Horská Kvilda p. I. Hojdar, Nový Svět p. J. Štibich, Borová Lada p. J. Kadlec, Horská Kvilda p. J. Filip, Vimperk p. J. Nahodilová, Nový Svět Uhlířovi, Kvilda p. V. Braun, Borová Lada Myslivcovi, Černá Lada p. J. Malík, Kvilda p. Z. Janči, Borová Lada p. Koubek, Svinná Lada p. M. Pokorný, Sušice Mroskovi, Kvilda p. Parkmanová, Borová Lada p. Jirková, Borová Lada p. Levá, Nový Svět Pichlovi, Borová Lada p. K. Košina, Zdíkov p. F. Dvořák, Praha p. J. Tláskalová, Vimperk Neubauerovi, Kvilda p. L. Tichota, Kvilda

Základní škola a Mateřská škola Borová Lada 384 92 Borová Lada 37, IČ: 70990182, tel.: 388434128, reditelka@zs-borovalada.eu

Základní škola a Mateřská škola Borová Lada 384 92 Borová Lada 37, IČ: 70990182, tel.: 388434128, reditelka@zs-borovalada.eu Základní škola a Mateřská škola Borová Lada 384 92 Borová Lada 37, IČ: 799182, tel.: 388434128, reditelka@zs-borovalada.eu Výroční zpráva o činnosti za školní rok 27 28 dle 1 odst. 3 zák.č. 561/24 Sb.

Více

z a š k o l n í r o k 2 0 0 9 2 0 10

z a š k o l n í r o k 2 0 0 9 2 0 10 Základní škola a Mateřská škola Borová Lada 384 92 Borová Lada 37, IČ: 799182, tel.: 388434128, reditelka@zs-borovalada.eu Výroční zpráva o činnosti z a š k o l n í r o k 2 9 2 1 dle 1 odst. 3 zák.č. 561/24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více