Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně."

Transkript

1 EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. První kamenný kalendář z r př.n.l. Přenosné sluneční hodiny z roku 1600, ze sbírek NTM Digitální hodiny z roku 1980 řízené radiovým signálem, ze sbírek NTM Přesýpací hodiny z konce 19. stol., ze sbírek NTM Měj stále na paměti, že čas je relativní! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 Poznámky

3 ÚKOL EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Kalendář Název kalendář pochází z latiny. Kalendária byly původně účetní knihy římských bankéřů. V těchto knihách se zaznamenávaly pohledávky a dluhy. Splátky dluhů se pak platily vždy prvního dne v měsíci; tyto dny se nazývaly kalendae (kalendé). O měření a zaznamenávání času se lidé pokoušeli odedávna. Je to pochopitelné. Bez určení času bychom se nedohodli na ničem. Kdy jede vlak, v kolik začíná kino, kdy se člověk narodil a jak je starý (kdy má začít chodit do školy, jestli je plnoletý), ale třeba i kdy si přivstat na mamuta. Jak měřit čas tedy vymýšlely civilizace v různých koutech světa. JULIÁNSKÝ KALENDÁŘ A GREGORIÁNSKÝ KALENDÁŘ Jako základ kalendáře lidé již v dávné minulosti používali dny, fáze měsíce i roční období, protože se pravidelně opakují. Problémem všech kalendářů je však sladění délky dne s délkou měsíce a roku. Doby, za kterou se Země otočí kolem své osy (což je náš jeden den), za kterou Měsíc oběhne Zemi (náš jeden měsíc) a Země oběhne Slunce (náš rok), jsou navzájem úplně nezávislé, takže je to skoro nemožné. Počet dnů v roce ve skutečnosti nikdy není celé číslo. Jeden oběh Země kolem Slunce (sluneční rok) trvá totiž 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 48 vteřin, nebo také 365,2422 dnů. Poslední den roku, náš Silvestr, by tak měl trvat jenom necelých 6 hodin. To by byl pěkný zmatek! Proto se jednou za 4 roky vkládá přestupný rok, který je o 1 celý den delší, čímž se tento nesoulad částečně vyrovná. (4 x 0,2422 = 0,9688 dne). Ale jak dále uvidíme, i to nestačí. Náš kalendář je původu egyptského. Tento egyptský kalendář přejali Římané a v roce 45 př.n.l. jej upravil Julius Caesar. Po něm nazvaný juliánský kalendář měl každé 4 roky jeden přestupný rok; každý rok tedy trval průměrně 365,25 dnů. Skutečná délka roku je ale 365,2422 dne, takže i juliánský kalendář se předbíhal, i když zdánlivě ne o moc. Caesar by rozhodně mohl být pyšný na to, jak dlouho po pádu Říma se juliánský kalendář ještě používal. Postupně se ale rozdíly sčítaly, až ve středověku dosáhly celých 10 dnů. Kalendář bylo třeba opravit. To provedl papež Řehoř (Gregorius) XII. roku 1582 a na světě byl kalendář řehořský neboli gregoriánský. Nového zpřesnění se dosáhlo tím, že roky, jimiž končí století, jsou v něm přestupné pouze tehdy, pokud jsou dělitelné čtyřmi sty (roky 1600, 2000, 2400 atd.). Řehoř XII. převedl juliánský kalendář na gregoriánský tak, že v roce 1582 nechal vynechat celých 10 dnů, takže po čtvrtku 4. října následoval pátek 15. října. To si mohl dovolit opravdu jen papež. Dnes už by rozdíl obou kalendářů činil 13 dnů. Oba zmiňované kalendáře jsou sluneční založené za vzájemném pohybu Slunce a Země. Dalším kalendářem může být kalendář lunární, založený na pozorování měsíčních cyklů. Takovým kalendářem je například kalendář islámský. Ten byl zaveden chalífou Umarem, vládcem islámské říše, roku 637. Jeho počátek byl stanoven na rok 622. Pro pozorovatele ze Země trvá jeden měsíční cyklus (od novu do novu) přibližně 29,5 dne. Islámský kalendář má také 12 měsíců, ale ty trvají střídavě 30 a 29 dnů. Jeho rok má tedy 354 dnů a je o 11 dnů kratší než rok solární. Tento rozdíl způsobuje posun začátku roku vždy o přibližně 11 dní dopředu. Proto v lunárním kalendáři neexistují zimní měsíce nebo letní měsíce ; každý měsíc se v průběhu doby může ocitnout v libovolném ročním období. Protože je islámský kalendář kratší přesně o 11,2425 dní než náš gregoriánský, každých 32,5 roků ho předežene o jeden rok. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

4 Jaké je dnes datum podle různých kalendářů? gregoriánský kalendář Jaký je dnes rok podle různých kalendářů? juliánský kalendář gregoriánský kalendář islámský kalendář Tahák: islámský = 33 (gregoriánský 622) / 32 (čísla za desetinnou čárkou se nepočítají) Moje datum narození podle kalendáře gregoriánského: Můj rok narození podle kalendáře gregoriánského: a podle juliánského: a podle islámského:? KONTROLNÍ OTÁZKY: K čemu slouží přestupný rok? Používá se ještě dnes juliánský kalendář? STOLETÝ KALENDÁŘ Pravidelnost kalendáře umožňuje zpětně i dopředu zjistit ke každému datu den v týdnu. Používají se k tomu takzvané stoleté kalendáře. Víš, jaký je den tvého narození? Třeba jsi nedělňátko. Nebo nebude příští měsíc třináctého náhodou zrovna v pátek? To vše si teď už budeš umět najít! Návod: Nejprve najdi rok, v kterém hledáš, a v tomto řádku pod příslušným měsícem přečti číslo. Toto číslo pak přičti ke hledanému datu a v poslední tabulce zjistíš, o jaký den v týdnu jde. Příklad: Na který den připadlo vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918? Najdeš rok 1918, v tomto řádku pod 10. měsícem je uvedena 2. Součet data a tohoto čísla ( = 30) potom vyhledáš v druhé tabulce. Hle, Československo vyhlásilo svou samostatnost hned v pondělí.

5 ÚKOL TABULKA 1 Měsíc Rok TABULKA 2 Nejprve si to vyzkoušej pro dnešní den, ať víš, že počítáš správně. Dnešní datum: Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota + = = kolikátého je číslo z tab. 1 najdi v tab. 2 dnešní den Moje datum narození: den v týdnu:

6 ÚKOL VELIKONOCE Velikonoce jsou pro křesťany svátkem ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Jsou to takzvané pohyblivé svátky, protože každý rok začínají jiným dnem. Koncil v Nikaji r. 325 stanovil, že velikonoční neděle je první nedělí po prvním jarním úplňku. Tedy je to nadcházející neděle po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Jen padne-li úplněk rovnou na neděli, slaví se Velikonoce až neděli příští. Teď, když už umíš určit den v týdnu zpětně i dopředu, můžeš podle tabulky úplňků a stoletého kalendáře určit datum Velikonoc letos a v dalších letech. Pusť se do toho. Dny jarní rovnodennosti Dny, v nichž je měsíc v úplňku březen duben Velikonoce v roce jarní datum prvního den, kdy je datum rovnodennost úplňku po jarní úplněk následující rovnodennosti neděle Velikonoce v roce jarní datum prvního den, kdy je datum rovnodennost úplňku po jarní úplněk následující rovnodennosti neděle

7 EXPERIMENT EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Stonehenge Stonehenge patří mezi jednu z nejslavnějších megalitických staveb na světě. Leží v samém srdci jižní Anglie. Tato pět tisíc let stará stavba, starší než egyptské pyramidy, vzbuzuje dodnes svou záhadností velký zájem. I po mnohých archeologických výzkumech přesně nevíme, o co usilovaly generace jejích stavitelů a jak byla stavba v různých dobách používána. Stonehenge začalo vznikat kolem roku 3300 př. n. l. a jeho podoba se měnila. V současnosti je téměř polovina kamenů nadobro ztracena či pohřbena pod trávou. Monument Stonehenge je opředen velkým množstvím bájí a pověstí, v nichž se objevují lidské oběti, druidové, kouzelník Merlin a další. V 60. letech minulého století se objevila teorie, podle které bylo Stonehenge přímo pravěkým počítačem, pomocí něhož se dalo určit datum nebo předpovídat zatmění Slunce a Měsíce. Podle střízlivějších teorií šlo spíše o chrám a shromaždiště. Poté, co archeologové v lednu 2007 objevili poblíž Stonehenge zbytky vesnice, vynořila se opět nová teorie, že Stonehenge mohlo pro tuto vesnici sloužit jako pohřebiště. Nikdy si nejspíš nebudeme významem této stavby naprosto jisti. Nicméně těžko zpochybnitelné je, že na místě šlo skutečně určit letní slunovrat a zřejmě i slunovrat zimní a snad i úplňky Měsíce (možná byl tehdy používán i jakýsi lunární kalendář). V roce 1986 byl monument zanesen do seznamu památek UNESCO. současná podoba Stonehenge Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

8 EXPERIMENT Astronomický a kalendářový význam Při pohledu od středu oltářního kamene vycházelo Slunce v den letního slunovratu (21. 6.) mezi dvěma patními kameny, z nichž do dnešní doby přetrval jen jeden. Protože zemská osa se pomalinku stáčí, bod slunovratového východu Slunce se za tisíciletí poněkud posunul. V současné době proto Slunce při letním slunovratu vychází nad špičkou zachovaného (pravého) patního kamene. Další astronomicky významné směry ukazovala čtveřice tzv. staničních kamenů. Ty se nacházejí 43 metrů od středu kruhu a na náš model se proto nevešly. Spojíme-li jejich místa do čtyřúhelníku (je to skoro přesně obdélník), pak strany čtyřúhelníku míří na východním obzoru na místa nejsevernějšího a nejjižnějšího možného východu Měsíce, a na západní straně na místa nejsevernějšího a nejjižnějšího západu Měsíce př. n. l n. l. Sestav model Stonehenge a ukaž na něm směr k severu, k místům východu Slunce při letním slunovratu a zimním slunovratu a ke slunovratovým západům Slunce. Rozsviť baterku, která představuje Slunce, a sleduj hru světel a stínů na kamenech během posouvání baterky podél dráhy vycházejícího Slunce. První den po slunovratu nastane východ Slunce nepatrně jižněji (asi o 1/3 ), desátý den (1. července) to bude 15 (tedy 1/4 ), a 15. července vyjde Slunce přibližně o 3 jižněji. Když při rozebírání necháš stát ty kameny, které z původní stavby zůstaly (jsou to ty tmavé v plánku), získáš představu, jak Stonehenge vypadá dnes. Zdokumentuj fotograficky stavbu a srovnej ji s fotografiemi skutečného Stonehenge.

9 EXPERIMENT EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Sluneční hodiny Slunce lidé používali k určování času již ve starověku a umělecky provedené sluneční hodiny byly ozdobou i mnoha renesančních a barokních staveb. K měření času sloužila délka anebo směr stínu. Renesanční hodiny na obrázku mají číselník nakreslený na zdi otočené k jihu. Ukazatel zvaný polos musí být rovnoběžný se zemskou osou. Z místa jeho zakotvení ve zdi vycházejí hodinové čáry. Kulička na konci ukazatele se jmenuje nodus (uzlík) a její stín ukazuje přibližně datum. Při jarní a podzimní rovnodennosti se pohybuje podél vodorovné přímky, která je obrazem nebeského rovníku. Při letním slunovratu běží stín nodu podél nejnižší z křivek, která představuje obratník Raka. Po nejvyšší z křivek, obratníku Kozoroha, běží stín nodu při zimním slunovratu. Hodiny jsou zapsány římskými číslicemi na stuze po obvodu, datové čáry mají tvar křivky zvané hyperbola a jsou popsány znaky jednotlivých znamení zvířetníku. Ze šablony, kterou Ti dá lektor, si vyrob svoje vlastní sluneční hodiny a nauč se je správně orientovat vůči Slunci.? KONTROLNÍ OTÁZKY: Co je to polos? Může mít jakýkoliv tvar a sklon? Podle čeho se sluneční hodiny orientují? Kolik hodin tvoje sluneční hodiny ukazují? A jaký čas máš na svých náramkových hodinkách? Rozcházejí se tyto časy? Pokud ano, nic se neděje. Sluneční hodiny, i když jsou správně postaveny, ukazují totiž skoro vždycky něco jiného, než máme na našich hodinkách. A to hned ze dvou důvodů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

10 EXPERIMENT Naše běžné hodiny máme nařízené na středoevropský čas (SEČ), který odpovídá místnímu času na patnáctém poledníku (ten u nás prochází např. Jindřichovým Hradcem). Sluneční hodiny však ukazují pravý sluneční čas na tom místě, na kterém stojí. Jedna část rozdílu tedy spočívá v zeměpisné poloze slunečních hodin. Centrum Prahy má zeměpisnou délku přibližně a proto je v Praze přibližně o 2 minuty 20 sekund méně než na patnáctém poledníku, který udává středoevropský čas. Druhá část rozdílu spočívá v nerovnoměrnosti pravého slunečního času. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze a běží tedy různou rychlostí v různých ročních obdobích. Nejrychleji začátkem ledna, kdy je nejblíže ke Slunci, a nejpomaleji začátkem července, kdy je od Slunce nejdál. Pokud běžné i sluneční hodiny budou měřit místní čas, pak sluneční hodiny se budou opožďovat nejvíce v polovině února až o 14 minut, a naopak předcházet až o 16 minut začátkem listopadu. Úsloví akademická čtvrthodinka kdysi znamenalo počkat se začátkem výuky tak, aby stihli dorazit studenti řídící se jak podle mechanických, tak i podle slunečních hodin. Řekli jsme si, že sluneční hodiny ukazují pravý sluneční čas na místě, na kterém se nacházejí. Na glóbu si můžeš vyzkoušet, kolik budou ukazovat sluneční hodiny na různých místech zeměkoule. (Nezapomeň, že ukazatel hodin musí být rovnoběžný se zemskou osou.)? KONTROLNÍ OTÁZKY: Je rozdíl mezi časem východu slunce například v Praze a v Jindřichově Hradci? V jakém smyslu se dnes používá úsloví o akademické čtvrthodince? Jak musí být postaven polos na rovníku?

11 EXPERIMENT EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Tep času Jan Marek Marci (marci) byl profesorem medicíny na pražské univerzitě a osobním lékařem císaře Leopolda I. Kromě své lékařské praxe se ale zabýval také mechanikou, optikou, matematikou a astronomií. Ještě před vynálezem kyvadlových hodin přišel na možnost použít jednoduché kyvadlo k měření tepu srdce. Zdravý člověk má v klidu asi 78 tepů za minutu, sportovci pouze asi 60 tepů za minutu. Při pohybu (běh, cvičení) ale také při některých nemocech se tep zrychluje. Tehdy známé hodiny (přesýpací, vodní či sluneční) však nebyly dostatečně přesné, aby změřily dobu několika minut nebo dokonce sekund. Právě proto Jan Marek Marci a někteří další lékaři začali k měření tepu pacientů užívat kyvadlo. Na kyvadle Marka Marci pro měření tepu se nastavovala délka závěsu kolíčkem podobným jako u houslí. Délku závěsu ukazoval uzlík na niti. Při délce závěsu 1 metr trvá doba kyvu přibližně 1 sekundu, při délce 1/4 m je doba kyvu 1/2 sekundy. (Tato čísla platí jen tehdy, když rozkyv kyvadla je malý.) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

12 EXPERIMENT Na chvíli zapomeň na stopky a vyzkoušej si měření času kyvadlem. Polož tyč kyvadla na stůl, lehce kyvadlo rozkývej a zároveň si nahmatej na zápěstí nebo na krku svůj puls. Pak upravuj délku závěsu tak dlouho, až bude kyvadlo kývat se stejnou frekvencí jako tep tvého srdce. Změř délku závěsu (měřeno od úchytu až po střed mosazné kuličky) a zapiš ji. Nech kyvadlo kývat a zkus s ním sladit metronom mechanický anebo elektronický. Není to jednoduché. Pokus se proto alespoň o přibližnou synchronizaci. Jakou frekvenci ukazuje? Urči počet kmitů kyvadla za 15 s tj počet kmitů za 1 minutu Nakonec si změř počet tepů pomocí moderního přístroje na měření tepu a tlaku a výsledek si poznamenej. Nyní udělej deset dřepů a změř si svůj tep znovu měl by být rychlejší. Výsledek zapiš. Délka závěsu kyvadla: Frekvence podle metronomu: Frekvence tepu podle elektronického měřiče tepu:? KONTROLNÍ OTÁZKY: Měl Marci ve své době v polovině 17. století jinou možnost, jak měřit tep??> POZNÁMKA K ZAMYŠLENÍ Ve fyzice se dokazuje, že doba kmitu matematického kyvadla v sekundách (T) je T = 2 l / g, kde = 3,14 je Ludolfovo číslo, l je délka závěsu v metrech g = 9,81 m/s 2 je normální tíhové zrychlení Souhlasí délky závěsu a doby kmitu Marciho kyvadla s tímto vzorcem?

13 EXPERIMENT EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Pražský orloj Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Pochází z roku 1410 a jeho vzhled se postupně měnil. Zprvu měl pouze astronomický ciferník a později pod něj přibyl kalendář. Na kalendářní desce s dvanácti medailony zvířetníkových znamení a obrazy venkovských prací jsou vyznačeny všechny dny roku. Celá deska se otočí kolem dokola jednou za rok a aktuální den ukazuje zlacená šipka na horním okraji ostění. Mechanické figurky jsou ještě novější, pocházejí ze století. V květnu 1945, na konci druhé světové války, orloj po ostřelování z německého tanku vyhořel a většina soch byla nahrazena novými. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

14 EXPERIMENT CO VŠECHNO MŮŽEME NA ORLOJI VYČÍST? Pozlacená ruka ukazuje čas na číselníku hodin a čtyřiadvacetníku. Orloj ukazuje středoevropský čas (SEČ), na obrázku 11h 30m. Rozdíl mezi SEČ a pražským lokálním časem (na Staroměstském náměstí) je pouze 138 sekund. Na čtyřiadvacetníku je stupnice staročeských či italských hodin, které se počítaly od západu Slunce. Tento čas však byl podle dekretu císaře Ferdinanda I. z roku 1547 nahrazen časem německým, podle něhož den začíná o půlnoci a od ní se počítá 2x dvanáct hodin. Symbol slunce ukazuje polohu Slunce na zvířetníku a rovněž jeho východy a západy. Východ Slunce nastává, když symbol slunce protíná čáru obzoru označenou ORTUS (východ) a západ při protnutí čáry u nápisu OCCASUS (západ). Fázi Měsíce ukazuje měsíc. Jeho napůl černá a napůl stříbrná koule se otočí kolem své osy vždy za 29,5 dne. Na obrázku je Měsíc v první čtvrti. Orloj ukazuje ještě řadu dalších, složitějších věcí. Například v kruhu označeném jako země je pohled na zeměkouli. Černý kruh noc vymezuje rozsah astronomické noci. Oblouky označené jako babylónské hodiny ukazují nestejné planetní či babylónské hodiny, na kterých se čas počítá podle polohy symbolu Slunce (zde půl šesté planetní hodiny). Rafije (ručička) s hvězdičkou ukazuje hvězdný čas. ruka slunce hodiny čtyřiadvacetník babylónské hodiny zvířetník východ měsíc noc země hvězdička CO UKAZUJE ORLOJ V TUTO CHVÍLI? Náš orloj nemá vlastní mechanismus, nastav tedy na modelu rafije Slunce, Měsíce a zvířetník do polohy, jakou mají mít právě v daném okamžiku! Pokud znáš hodinu svého narození, zkus nastavit orloj, jak v té chvíli vypadal. Nebo můžeš zkusit jiné datum z minulosti či budoucnosti. Sluneční rafije ukazuje na ciferníku: a na zvířetníku je ve znamení hodin (musíš vědět přesný čas narození) (v jakém jsi znamení?) Měsíc je na zvířetníku ve znamení a od posledního novu uplynulo asi dnů (najdeš ve Hvězdářské ročence).

15 EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Shrnutí tématu čas KALENDÁŘE Archeologie přinesla mnohá svědectví, že měření a zaznamenávání času zvládali lidé již na přechodu od společenství kočovných lovců k společenstvím usedlých zemědělců. Na starověkých dokumentech, jako jsou např. mezopotamské klínové tabulky, egyptské papyry, čínské dokumenty psané na hedvábí či papíru nebo mayské listy z fíkových vláken, byly nalezeny různé kalendáře. Jedním z nejstarších dochovaných kalendářů je Stonehenge megalitická stavba, stojící asi 13 km severně od městečka Salisbury v jižní Anglii. Jeho stavitelé pocítili na vlastní kůži, jak těžké je sestavit (nebo přesněji postavit) kalendář. Velký kruh byl složen ze 30 kamenů vysokých skoro pět metrů, z nichž každý váží kolem 40 tun, přes jejichž vrcholy byly položeny menší kvádry. Další kameny stály uprostřed kruhu ve tvaru podkovy a úplně uvnitř byl velký oltář ze zeleného pískovce. Některé kameny byly dopraveny z lomu vzdáleného 220 kilometrů odtud! Způsob, jak v dávných dobách lidé tak těžké kameny přepravovali, je další záhada Stonehenge. Tento nejstarší kalendář, jak se dnes domníváme, sloužil hlavně k určení letního a zimního slunovratu, tedy k obdobím důležitým hlavně pro zemědělce, aby věděli kdy zasít a kdy sklidit. Pro vytvoření kalendáře používali lidé již od začátku délky dne, fáze Měsíce a roční období, protože jsou neměnné a pravidelně se opakují. Kalendáře založené na vzájemném pohybu Slunce a Země se nazývají sluneční neboli solární kalendáře. Takovými kalendáři jsou například gregoriánský, který používáme my, nebo starší juliánský, který stále používá pravoslavná církev. Kalendář založený na pozorování měsíčních cyklů se nazývá lunární a používá ho dodnes například islámský kalendář. Sedmidenní týden je zřejmě orientálního původu po r. 700 př.n.l. byl ustanoven v Babylónu. Od starověku bylo známo 7 pohyblivých nebeských těles. Podle délky oběhu to byly Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur a Měsíc. A dnů v týdnu bylo také sedm astronomové tedy nazvali dny jménem jedné z planet podle vládnoucí planety první denní hodiny. V průběhu doby se názvy dnů v různých jazycích změnily. České názvy dní jsou však jiného původu neděle je od nedělání, pondělí po neděli, úterý z ruského vtoroj (druhý), středa představovala střed týdne (který začínal nedělí; stejně je nazvána v němčině Mittwoch). Čtvrtek a pátek opět odpovídají pořadí dne a sobota pochází z latinského sabbatum = svátek, nebo hebrejského šabbát = 7. den v týdnu. HODINY Slunce lidé používali k určování času již ve starověku, jak dokazují archeologické výzkumy a také zachované stavby v zemích kolem Středozemního moře, v Číně i ve Střední a Jižní Americe. Umělecky provedené sluneční hodiny jsou ozdobou mnoha renesančních a barokních staveb dodnes. Sluneční hodiny, i když jsou správně postavené, ukazují skoro vždycky něco jiného, než máme na našich hodinách. Naše běžné mechanické nebo elektronické hodiny máme nařízené na středoevropský čas (SEČ), který plyne rovnoměrně a odpovídá místnímu času na patnáctém poledníku (ten prochází např. Jindřichovým Hradcem). Sluneční hodiny však ukazují tak zvaný pravý sluneční čas na daném místě a mohou se odchylovat až o čtvrt hodiny. Kromě slunečních hodin se používaly také hodiny přesýpací nebo vodní, měřily čas dobou výtoku vody. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

16 SHRNUTÍ Až do doby, kdy holandský matematik, fyzik a astronom Christian Huygens (chrystyán hígens) sestrojil v roce 1655 kyvadlové hodiny, nebylo možné přesně měřit krátké časové úseky. Přesýpací, vodní, sluneční hodiny ty všechny nebyly dostatečně přesné, aby změřily dobu několika minut nebo dokonce sekund. Mechanické hodiny s ozubenými kolečky se začaly objevovat na věžích kostelů a radnic sice už ve 13. století, ale ani ty nebyly dost přesné. Huygens zjistil, že nepříliš rozkývané kyvadlo udržuje velmi přesně stálou dobu kyvu a že tuto dobu lze velmi citlivě nastavit změnou délky závěsu kyvadla. Tento poznatek nebyl úplně nový, kyvadlo s nastavitelnou délkou používal už Galileo Galilei ( ) anebo u nás Jan Marek Marci k měření pulsu svých pacientů. Kromě běžných věžních hodin byly konstruovány také orloje, které zobrazovaly mimo běžného času různé kalendářní a astronomické údaje. Mechanické kyvadlové hodiny se stále zmenšovaly a byly tak snáze přenosné. V malých hodinkách ovšem nemohlo být použito kyvadlo; vyřešit tento problém trvalo dlouho. Klasické náramkové hodinky se proto objevily až na konci 19. století. V padesátých letech minulého století se pak objevily první digitálky elektronické náramkové hodinky řízené krystalem. HODINY VE SBÍRKÁCH NTM Ve sbírkách NTM se nacházejí například přesné hodiny, sestrojené již v roce 1855, podle kterých se vysílal časový signál v našem rozhlase až do 60. let minulého století. Největší hodiny ve sbírce jsou věžní hodiny z Klementina a nejmenší jsou miniaturní hodinky v prstenu. K nejzajímavějším kapesním hodinkám patří královské hodinky z přelomu 18. a 19. století, které daroval dánský král Frederik VI. jednomu ze svých důstojníků. Zajímavé jsou i hodinky pro nevidomé (na obrázku), na kterých se čas odečítal hmatem.

17 ŠABLONA EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA SEVER ZÁPAD VÝCHOD JIH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře OPT/AST L08 Čas a kalendář důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře čas synchronizace s rotací Země vzhledem k jarnímu bodu vzhledem ke Slunci hvězdný čas definován jako hodinový úhel

Více

FISCHL-PROSSLINEROVÁ C., VOCETKOVÁ B.: ČAS

FISCHL-PROSSLINEROVÁ C., VOCETKOVÁ B.: ČAS Čas Caroline Fischl-Prosslinerová a Barbora Vocetková 3.A, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Abstrakt. Rozhodly jsme se, že vám povíme něco víc o času. Toto téma jsme si vybraly už jen z toho důvodu, že

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE Čas Založen na základě praktických zkušeností s následností dějů Je vzájemně vázán s existencí hmoty a prostoru, umožňuje rozhodnout o následnosti dějů, neexistuje možnost zpětné

Více

Člověk se liší od zvířat i tím, že si uvědomuje tok času. Den doba mezi dvěma po sobě jdoucími průchody Slunce nejvyšším bodem na obloze Měsíc doba

Člověk se liší od zvířat i tím, že si uvědomuje tok času. Den doba mezi dvěma po sobě jdoucími průchody Slunce nejvyšším bodem na obloze Měsíc doba Člověk se liší od zvířat i tím, že si uvědomuje tok času. Den doba mezi dvěma po sobě jdoucími průchody Slunce nejvyšším bodem na obloze Měsíc doba mezi dvěma úplňky Rok doba mezi dvěma jarními rovnodennostmi

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí 1.2 Sluneční hodiny Sluneční hodiny udávají pravý sluneční čas, který se od našeho běžného času liší. Zejména tím, že pohyb Slunce během roku je nepravidelný (to postihuje časová rovnice) a také tím, že

Více

RNDr.Milena Gonosová

RNDr.Milena Gonosová Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZE.S7.15 Název dokumentu: Pohyby mě Autor: Ročník: RNDr.Milena Gonosová 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematická oblast: Člověk a příroda měpis

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Fyzikální veličina Čas označení, jednotky, měřidla

Fyzikální veličina Čas označení, jednotky, měřidla Fyzikální veličina Čas označení, jednotky, měřidla Čas je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje, nebo okamžik (umístění dané události) v časové škále. V dávných dobách používali lidé k měření

Více

Staroměstský orloj. Petr Ponížil. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 1,2

Staroměstský orloj. Petr Ponížil. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 1,2 Staroměstský orloj Petr Ponížil Fakulta technologická UTB ve Zlíně 1,2 Uherské Hradiště 14. 6. 2016 Historie vznik Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj středověké astronomické hodiny umístěn na jižní

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli?

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1.1 Měsíční hodiny Drahomíra Pecinová Sluneční hodiny různých typů můžeme doplnit měsíčními hodinami a rozšířit tak jejich použití i na noci, kdy svítí Měsíc.

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity 1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity Předpoklady: 1205 Pedagogická poznámka: Úvodem chci upozornit, že sám považuji výuku neinerciálních vztažných soustav na gymnáziu za tragický

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky Planeta Země Pohyby Země a jejich důsledky Pohyby Země Planeta Země je jednou z osmi planet Sluneční soustavy. Vzhledem k okolnímu vesmíru je v neustálém pohybu. Úkol 1: Které pohyby naše planeta ve Sluneční

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

Cíl a následující tabulku. t [ s ] s [ mm ]

Cíl a následující tabulku. t [ s ] s [ mm ] 1.1.8 Rychlost I Předpoklady: 010107 Pomůcky: Rychlost: kolik ukazuje ručička na tachometru, jak rychle se míhá krajina za oknem, jak rychle se dostaneme z jednoho místa na druhé. Okamžitá rychlost se

Více

Sluneční hodiny na školní zahradě. vlastimil.santora@krizik.eu vlasta.santora@centrum.cz

Sluneční hodiny na školní zahradě. vlastimil.santora@krizik.eu vlasta.santora@centrum.cz Sluneční hodiny na školní zahradě vlastimil.santora@krizik.eu vlasta.santora@centrum.cz Co nás čeká a (snad) nemine Základní pojmy Ukázky typů slunečních hodin Stručná historie času no dobrá, tak aspoň

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²)

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Baronesa Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Rok 2009 byl UNESCO a OSN vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Oslavuje se tak 400 let od okamžiku, kdy italský astronom Galileo Galilei

Více

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země.

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou

Více

Tellurium. Uživatelský manuál

Tellurium. Uživatelský manuál Tellurium Uživatelský manuál Základní informace Tellurium je model, jehož pomocí můžeme demonstrovat pohyby Země a Měsíce okolo Slunce. Název pochází z latinského slova tellus, které označuje Zemi. Obsahuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň Základní

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

ORLÍ PERO. Sluneční hodiny

ORLÍ PERO. Sluneční hodiny ORLÍ PERO Sluneční hodiny Vyrob sám pěkné a přesné sluneční hodiny, zdůvodni přesný úhel rafije, prokaž znalosti o pohybu slunce po obloze vysvětli pojmy : ekliptika, nebeský (světový) rovník, kdy slunce

Více

Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 06

Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 06 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 06 Ověření ve výuce Třída: 6.B Datum: 6.12.2012 1 čas pojem, měřidla času Předmět: Fyzika Ročník:

Více

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici Rotace zeměkoule pohyb po kružnici O čem to bude Spočítáme rychlost pohybu Země kolem Slunce z pohybu hmotného bodu po kružnici. 2/35 O čem to bude Spočítáme rychlost pohybu Země kolem Slunce z pohybu

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..9 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I Předpoklady: 8 Pedagogická poznámka: Cílem hodiny je, aby se studenti naučili samostatně řešit příklady. Aby dokázali najít vztah, který umožňuje příklad

Více

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK ORLOJ Martin Blažek Astronomický Ústav UK 1) Principy astrolábu 2) Astronomický ciferník orloje 3) Kalendářní ciferník orloje 4) Co není vidět 5) Původ orloje 6) Pražské povstání 7) QUIZ 1. Principy astrolábu

Více

Téma: Časomíra. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Časomíra. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Časomíra Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Jakákoliv změna fyzikální veličiny se kvantifikuje pomocí kategorie, kterou nazýváme čas. Například při pohybu hmotného bodu se mění jeho poloha.

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny? Výukové materiály Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny? Téma: Měření času, střídání dne a noci, střídání ročních období (RVP: Vesmír) Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014 1 2 Znáš pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda? Pokud ne, přečti si ji a vyhledej, kdo byl děd Vševěd. Jak vypadal děd Vševěd večer, když přišel domů a jak ráno, když domov opouštěl? Podívej se na obrázky

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úloha č. 3 Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Sestavte nakloněnou rovinu a změřte její sklon.. Změřte závislost polohy tělesa na čase a stanovte jeho rychlost a zrychlení. 3. Určete

Více

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE Č. 20 číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd název materiálu téma VY_52_INOVACE_20_FY89_Venuše Planety sluneční soustavy VENUŠE anotace Seznámení s planetou

Více

POHÁR VĚDY 3. ročník KVARK 2014 2. kolo (únor) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 3 Druhý stupeň ZŠ a SŠ

POHÁR VĚDY 3. ročník KVARK 2014 2. kolo (únor) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 3 Druhý stupeň ZŠ a SŠ POHÁR VĚDY 3. ročník KVARK 2014 2. kolo (únor) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 3 Druhý stupeň ZŠ a SŠ 1. Znak (logo) svého týmu a vlajka: Název týmu: Ti lepší Znak (logo) týmu: 2. Teorie a výzkum: Měření času je důležitá

Více

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Mechanické kmitání - určení

Více

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce 2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce Předpoklady: 020101 Pomůcky: lampičky s klasickými žárovkami, stínítko, modely slunce, země, měsíce na zatmění Měsíc je velmi zajímavé těleso: jeho tvar

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 3.: Kinematika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země). Projekt: Cíl projektu: Určení hmotnosti Země Místo konání: Černá věž - Klatovy, Datum: 28.10.2008, 12.15-13.00 hod. Motto: Krása středoškolské fyziky je především v její hravosti, stejně tak jako je krása

Více

Cíl a následující tabulku: t [ s ] s [ mm ]

Cíl a následující tabulku: t [ s ] s [ mm ] .. Rychlost Předpoklady: 0 Rychlost: kolik ukazuje ručička na tachometru jak rychle se míhá krajina za oknem jak rychle se dostaneme z jednoho místa na druhé Okamžitá rychlost se při jízdě autem neustále

Více

Aby nám mapy nelhaly. Mgr. Tomáš Oršulák

Aby nám mapy nelhaly. Mgr. Tomáš Oršulák Aby nám mapy nelhaly Mgr. Tomáš Oršulák Možná to není o tom, že mapy lžou, ale spíše, že jim nerozumíme Proč jim nerozumíme? 1. Nevíme jak vznikly 2. Nevíme co ukazují. Jak vznikly? Zakreslit co je moje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění: 4.1.1 Opakovací děje Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo Tvar Měsíce na obloze se neustále mění: Za přibližně 29 a půl dne se ukáže stejný obrázek. Př. 1: Na obloze je zrovna

Více

2.1.2 Stín, roční období

2.1.2 Stín, roční období 2.1.2 Stín, roční období Předpoklady: 020101 Pomůcky: svítilny do žákovských souprav (v nouzi svítilny na kolo s jednou LED) 3 kusy, kartónová kolečka na špejlích, igelitový obal na sešit Pedagogická poznámka:

Více

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3 1 of 6 20. 1. 2014 12:14 Matematická olympiáda - 49. ročník (1999-2000) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Jirka půjčil Mirkovi předevčírem přibližně 230 Kč, tj. 225

Více

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.

KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu. doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. KALENDÁŘOVÉ ÚLOHY PRO TALENTY, vč. metodického listu doc. PhDr. Marta Volfová, CSc. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Kalendářové úlohy jsou zahaleny určitou tajemností a přitahují

Více

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou. Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo

Více

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse ÚTFA,Přírodovědecká fakulta MU, Brno, CZ březen 2005 březnového tématu Březnové téma je věnováno klasické sférické astronomii. Úkol se skládá z měření, výpočtu a porovnání výsledků získaných v obou částech.

Více

8. Měsíc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8. Měsíc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země Planeta Země Měsíc Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl 82736-250px-coronelli_celestial_globe Geografie=Zeměpis geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl a posud do jisté míry jest sporný Topografie

Více

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře STAROVĚKÁ ČÍNA Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře (většina obyvatel zemědělci správné určení doby setby a sklizně obilnin nezbytné) velké a malé měsíce po 30 a 29 dnech

Více

Krajské kolo 2015/16, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2015/16, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Na každý list se zadním nebo řešením napiš dolů svoje jméno a identifiktor. Neoznačené listy nebudou opraveny! Žk jméno: příjmení: identifiktor: Škola nzev: město: PSČ: Hodnocení A B C D E

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů

Více

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

8= >??> A A > 2= B A 9DC== !"#$%&! '#!()*+,*-,#./'! " 0112&'3-.4)*)56-78"-*- &9-*)56--*! :-*./'!;) 2, ')'(.4;:!")*+,*-,"!9-*".4&2/< 8= >??> =@> A A =@ > 2= B A >C @D 9DC== @@$ AE EC F?@ @ 3 EG@= E@!"#$%&'() *+$,,-,./(. (.! "( ',)-(/01!')!

Více