pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ"

Transkript

1 pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²) KYV KMIT bod zavěšení bod zavěšení velmi lehký závěs velmi lehký závěs 1 2 hmotný bod 1 2 hmotný bod tedy:kyv=1-2 x kmit=1-2-1 takže Tkmit=2Tkyv gravimetrické měření: 1. absolutní-tedy měří se T a l závěsu-výhoda-lze provést kdekoli x velká měřicí soustava,nutnost měřit více veličin (pomalejší,možnost vzniku chyb) 2. relativní-změří se T na místě se známým g,pak T v místě s hledaným g výpočet g 1 =π².l/(t 1 ²) g 2 =π².l/(t 2 ²) tedy: g 2 / g 1 = (π².l/(t 2 ²))/( π².l/(t 1 ²)) tedy: g 2 =g 1. (T 1 ²)/ (T 2 ²) indexy: 1 místo se známým g;2 místo s hledaným g známe: g 1 měříme: T 1 ; T 2 -některé gravimetry určují g podle protažení pružiny (dle půs.síly F G =m.g;m=konst) nástroje:lano;závaží;stopky;pámo pro kontrolu: tíhové zrychlení v Čiháni u hospody je g=9,81007 m.s ²

2 pokus č.2 VYRÁBÍME KOMPAS magnetické pole Země (zemské jádro působí jako magnet) -magnetky našich kompasů tedy ukazují směr siločar mag.pole (fialové) x ale póly magnetické a póly zeměpisné se pro ČR je magnetická deklinace poměrně malá např KOMPAS A KOMPAS B zmagnet.jehla korek miska s vodou zmagnet.jehla karton jehla podstavec postup: magnetizace jehel,osazení pomůcky: jehly,magnet,korek,papír

3 Mapa magnetické deklinace-evropa

4 pokus č.3 URČUJEME NADMOŘSKOU VŠÝŠKU POMOCÍ ANEROIDU -důkaz existence tlaku vzduchu Pomůcky: sklenice s rovným hladkým okrajem, tužší papír s nesavým povrchem nebo hladká plastová destička o rozměrech cca 10x10 cm Provedení: Sklenici zcela naplníme vodou a přikryjeme destičkou. Přidržujeme destičku na sklenici, kterou obrátíme dnem vzhůru. Přestože přestaneme destičku přidržovat, nespadne. Podstata jevu: Na destičku působí shora tlaková síla přibližně několi cm vysokého vodního sloupce. Zespodu na ni působí tlaková síla sloupce vzduchu vysokého cca 500 km. Tlaková síla působící směrem vzhůru je větší (přibližně stokrát) než tlaková sílo vodního sloupce a destička neodpadne. -vzduch nemá konstantní hustotu-s výškou klesá -mění se tedy i atmosferický tlak Normální atmosférický tlak má hodnotou Pa Závislost tlaku na výšce zjednodušeně: p B =101,7-0,0125 H (kpa) ;H-nadmoř.výška složitěji: p A =p 0.e (-ρ 0.h.g/p0),kde p 0 -tlak na hlad.moře;ρ 0 -hust vzd.na hlad.moře řešením této rovnice vypočteme h-nadmoř.výšku ρ 0 =1,276 kg.m ³ Postup měření:zavěsíme aneroid,měříme po celý den (zataženo,norm.tlak,bezvětří) po 2 hodinách,průměr,přepočet,výroba cedulky na boudu (kontrola s mapou)

5 pokus č.4 MĚŘÍME VÝŠKU STROMU 1)MĚŘÍME VÝŠKU STROMU KAMALEM -pásmem se změří vzdálenost,kamalem se zjistí úhel,výpočet -princip výpočtu: GEOMETRICKÉ SCHEM A L a b a-b d MĚŘIDLO l a d-délka dřeva l-délka provázku

6 -výpočet: tg(0,5.a)=0,5d/l odtud a sin β=v/x ;x-strana trojúhelníka odtud x tg(a-b)=(v-v)/l odtud V-v= V -tedy V= V+v -vhodné volit v=1m 2)MĚŘÍME VÝŠKU STROMU POMOCÍ DÉLKY STÍNU -z principu podobnosti trojúhelníků -princip výpočtu: L-délka stínu stromu l-délka stínu tyče v-výška tyče v l -podobnost dle věty uu (stejný je pravý úhel a směr paprsků slunce) -výpočet: V/L=v/l tedy V=v.L/l -volit délku tyče-nejlépe 1m pomůcky:pásmo,kamal,tyč

7 pokus č.5 URČENÍ ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY A DÉLKY TÁBORA 1) URČÍME ZEMĚPISNOU DÉLKU -vypočteme z kulminace slunce postup: 1. zjištění času kulminace (měříme-nejkratší stíny,nebo opakovaná měření sextantem) kontrola:v Čiháni lze čas kulminace očekávat t=13h6min (v 2.pol července a srpnu) 2. výpočet zem.délky (východní délka) 1hod. zpoždění poledne odpovídá 15º,tedy 1 min. odpovídá 0,25º vých délky nebo 1º odpovídá 4 min. 2) URČÍME ZEMĚPISNOU ŠÍŘKU a)v noci-změříme úhel pod kterým je vidět polárka a odečteme od 90º-to je zem.šířka pozn.: Polárka opisuje kolem pólu elipsu s odchylkou cca 1º (2100 př.n.l. pouze 27 tedy odch.roste ) cca v roce bude pro navigaci méně vhodná-nahradí ji Vega b)ve dne: 1. v čase kulminace slunce změříme úhel,který svírají sluneční paprsky s obzorem (sextant,kamal,podle stínů) 2.opravíme o deklinaci slunce (odečteme z grafu,nebo vypočteme) 3) VYSVĚTLENÍ PROČ JSME NEDOSÁHLI PŘESNÝCH VÝSLEDKŮ zem.délka -chyba v odhadu pravého poledne-spleteme-li se o 1 min máme chybu ±1º zem.délky (nemáme přesný chronometr,který určí čas až na tisícinu vteřiny) zem.šířka -chyba v měření úhlů-přenese se absolutně do výsledku (1º chyba na sextantu způsobí 1º chybu v šířce) -chyby při určení deklinace slunce-přesnost řešení deklinace (odečítáme-li z jednoduchého grafu můžeme udělat chybu až několik stupňů) dále tzv.náhodné chyby-hl.lidský faktor trochu jsme fixlovali-napřed by se měla určit šířka a pak řešit čas.rce.pro délku (což matematicky nezvládneme ani nemáme astronomické tabulky nebo ročenku) pozn.:hlavním problémem tedy je určit místní poledne-tj.čas kulminace slunce na daném poledníku.dříve (před.gps)se vysílaly radiové signály z 24 observatoří. pozn.2.:chyba 1º tvoří odchylku polohy cca 64 km (na dokonalé kouli) kontrola: Číhaň je Zeměpisná délka (E) Zeměpisná šířka (N) 13 25' 37.6" 49 20' 29.6"

8 pokus č.6 NEMAGNETICKÁ URČENÍ SVĚTOVÝCH STRAN A URČENÍ ČASU DLE HVĚZD 1)SLUNCE:hodinky-velká ručička ke slunci,v polovině úhlu velká ručička-12:00 je jih.chyba ±5º. Směr ke slunci lze určit podle stínu.který vrhá zápalka na ciferník hodinek. 2)POLÁRKA:určení směru sever.pravoúhlý průmět Polárky a obzor.chyba ±1º. 3)MĚSÍC: odhadnout osvětlenou část Měsíce v dvanáctinách (n/12) čtení času na hodinkách h když Měsíc C-úhel v hodinách h+n D-úhel v hodinách h-n převod h na stupně-násobíme 15-známe azimut měsíce vytyčení jihu:na hodinkách nast.vypočt.hodnotu,velká ruč.na Měsíc,půlit úhel vel.r.-12:00 POZN.:měsíc v úplňku-18:00 východ;0:00-jih;6:00 západ přesnost ±5-10º -záleží na přesnosti odhadu osvětlené části Měsíce 4)HVĚZDNÉ HODINY Polárka=střed,zadní oj Vel.vozu=velká ručička odečíst hodiny z oblohy přičíst pořad.č.měsíce a dne 3 dny=0,1 tedy např 3.8.=8,1 násobit 2 výsledek odečíst od 54,3 vyjde-li č.>24 odečteme 24 známe čas přesnost ±15 min.(odhadujeme-li dobře)

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem:

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Magnety a jejich vlastnosti

Magnety a jejich vlastnosti Magnety a jejich vlastnosti Názvy magnet a magnetismus pocházejí od názvu kraje Magnesia, který leží na území dnešního Turecka. Tam se dříve těžil nerost, který přitahoval železné předměty. Nerost dostal

Více

Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku. Rostislav Rajchl

Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku. Rostislav Rajchl Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku Rostislav Rajchl Cílem práce je zkoumat pravděpodobnost úmyslu zakládat kostely na liniích orientovaných k důležitým východům Slunce a Měsíce, při vytváření

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více