Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 2. Předmluva 3. 1 Úvod 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností 12. 3 Kvalita a kultura akademického života 28. 4 Internacionalizace 31"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 Obsah Obsah 2 Předmluva 3 1 Úvod 5 2 Kvalita a excelence akademických činností 12 3 Kvalita a kultura akademického života 28 4 Internacionalizace 31 5 Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠP, a. s Rozvoj Vysoké školy podnikání, a. s. 36 Závěr 37 výroční zpráva

3 Předmluva Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava je neuniverzitní vysokou školou typu business school. Rozhodnutím MŠMT č. j /2000 z 29. května 2000 získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola v České republice a dne 1. října 2000 zahájila vlastní činnost. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je zvyšovat potenciál úspěšnosti motivovaných absolventů k jejich uplatnění na domácím i mezinárodním trhu práce a vytvářet předpoklady pro jejich další osobní a kariérní rozvoj. Škola nabízí studentům vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti a praktické dovednosti požadované praxí a přebírá spoluodpovědnost za úspěšnost svých motivovaných absolventů. VŠP, a. s., poskytuje studium v akreditovaném bakalářském studijním programu a absolventům uděluje akademický titul bakalář. Od akademického roku 2005/2006 umožňuje navazující magisterské studium s udělovaným titulem inženýr. Přestože historie Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava se ofi ciálně odvíjí od akreditace a státního souhlasu v roce 2000, počátky snah o její zřízení jsou mnohem starší. Už v roce 1990 po návratu skupiny tehdejších vysokoškolských učitelů, kteří navštívili několik Business Schools ve Velké Británii, vznikla vize a podnikatelský záměr Business School Ostrava. Obsahem vize byla tržně orientovaná fakulta, poskytující profesně orientované vzdělávání v oblasti businessu a podnikání, které by zabezpečovalo vysokou pravděpodobnost uplatnění absolventů na trhu práce. Základní strategii k naplňování vize bylo získání učitelů, kteří mají nejenom teoretické, ale hlavně praktické znalosti podnikání. Mimo toho bylo nutné zajistit zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. První etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala deset let. Prvotní bylo třeba mnohému se naučit, přesvědčit stávající mocnou konkurenci, a teprve v roce 1998 byly vytvořeny legislativní podmínky vzniku soukromých vysokých škol. K milníkům cesty k založení vysoké školy patří vznik Institutu rozvoje podnikání, s. r. o., v roce budoucí podnikatelské kliniky. Poradci a lektoři Institutu pomohli více než 3000 podnikatelům založit a rozvíjet vlastní podnik. Pravidelně od roku 1992 probíhaly téměř každý měsíc kurzy pro začínající podnikatele a další semináře. V roce 1992 byla zahájena pomaturitní výuka podnikání. V roce 1995 vznikla Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o., která vyprodukovala přes 500 úspěšných absolventů, kteří bez problémů našli uplatnění. Tento gradualistický postup při budování školy se nám vyplatil. Připravili jsme si budoucí učitele, vytvořili potřebné zázemí a zdroje pro založená vysoké školy. Ta se už bezmála deset let věnuje oboru podnikání. výroční zpráva

4 Od založení prošla Vysoká školy podnikání, a. s., bouřlivým rozvojem. Jestliže v prvním akademickém roce 2000/2001 bylo zapsáno 172 posluchačů, pak ve školním roce 2008/2009 jich bylo studentů prezenčního a kombinovaného studia. Škola akreditovala a nyní nabízí 4 studijní obory bakalářského studijního oboru a jeden navazujícího magisterského. Škola si pořídila a zrekonstruovala vlastní budovu evropského standardu, a to vše bez jakéhokoliv příspěvku státu. Vedení vysoké školy se snaží následovat moderní trendy rozvoje terciárního vzdělávání v USA a v Evropě. Respektujeme tři základní pilíře programu rozvoje vzdělávání v EU, tj. otevřenost, prostupnost a přístupnost. V tomto duchu také budujeme síť detašovaných pracovišť kombinovaného studia. V současné době má škola šest konzultačních středisek a jednu pobočku, konkrétně v Novém Jičíně. V průběhu roku 2008 vedení školy predikovalo některé změny v ekonomice a z nich vycházející turbulence i na trhu vzdělávání. Představenstvo akciové společnosti proto uložilo managementu VŠP vypracovat takovou dlouhodobou strategii, aby na ně mohla škola pružně reagovat. Byl aktivizován systém strategického řízení, ustaven tým, jenž aktualizoval stávající Master plán VŠP a zahájil práce na vlastním strategickém plánu školy. S jeho dokončením se počítá počátkem roku 2009, následně začne také jeho implementace. doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor výroční zpráva

5 1 Úvod 1.1 Název soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava tel.: , fax: Adresy detašovaných pracovišť: Bruntál Kavalcova 1, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík mobil: výuka: Základní škola a městské 8-leté gymnázium, Školné 2, Bruntál Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník tel.: , vedoucí: Mgr.Jarmila Koryťáková mobil: Nový Jičín VŠP, a. s., Ostrava, pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/4, Nový Jičín tel.: , fax: vedoucí: RNDr. Alena Olšáková mobil: výroční zpráva

6 Studénka Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. Arm. gen. L. Svobody 760 Studénka-Butovice tel.: vedoucí: PaedDr. Katarína Vráblová mobil: Olomouc Vzdělávací centrum Stupkova 1A, Olomouc tel.: vedoucí: Bc. Helena Boháčová mobil: Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice tel.: , tel./fax: vedoucí: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. mobil: Třinec Institut Euroschola nám. Svobody 527, Třinec tel.: vedoucí: Ing. Michal Banot mobil: Písek ZŠ Josefa Kajetána Tyla Tylova 2391, Písek tel.: vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. mobil: výroční zpráva

7 Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakož i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. Škola má klasickou organizační strukturu, což je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněž svou instrukční funkci. K nim, jakož i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vždy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje při organizaci řízení o aplikaci procesního řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaží posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá akademický senát se svými komorami: zaměstnaneckou a studentskou. Vysoká škola nabízí v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem čtyři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Podnikání a management v životním prostředí, Informatika a internet v podnikání. V kombinované formě studia - obor Podnikání. Pro navazující magisterský studijní program je akreditován pro obě formy studia obor Podnikání. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a fi rem se odrážejí v nabídce specializací, jež mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. výroční zpráva

8 1.2 Organizační schéma k VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘI DOZORČÍ RADA Miroslav Kurka, doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., Ing. František Prášek PŘEDSTAVENSTVO doc. PhDr. Josef Jünger, CSc., RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Beneš REKTOR doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. AKADEMICKÁ RADA TAJEMNICE REKTORÁTU Martina Holušová AKADEMICKÝ SENÁT PROREKTORKA PRO ŘÍZENÍ VÝUKY Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA POVĚŘENÝ PROREKTOR PRO ŘÍZENÍ OBSAHU A KVALITY VÝUKY PhDr. Lukáš Durda PROREKTOR PRO ŘÍZENÍ VÝZKUMU A ROZVOJE ŠKOLY RNDr. Vladimír Krajčík, Ph. D. KVESTOR Ing. Jaroslav Beneš ÚTVARY ŘÍZENÉ REKTOREM Vedoucí studijního oddělení Ing. Simona Sirotková Manažerka Job Servisu Bc. Pavlína Poledníková Manažerka pro zahraniční vztahy Mgr. Růžena Dvořáčková Hlavní účetní Ing. Hana Opravilová Manažer pro komunikaci Mgr. Pavel Šmíd Vedoucí PS, koordinátor výuky Mgr. Ing. Tomáš Tykva Tajemnice Ediční rady Ing. Darina Čavojská. MBA Manažerka Centra pro zahraniční studenty Ing. Antanina Bako Účetní senior Mgr. Miluše Hrbáčová Personalistka Bc. Martina Teperová Vedoucí NMS a ISP Ing. Linda Multanová Manažerka podnikatelského inkubátoru Ing. Eva Králíková Centrum celoživotního učení Účetní junior Martina Králová Poradce rektora pro personální záležitosti PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Vedoucí KS RNDr. Zdeněk Taussik Manažerka odborné přípravy Ing. Monika Piskorzová, Ph.D. Informační manažer Ing. Bronislav Heryán Provozní ekonom Ing. Jaroslav Konopásek Právník JUDr. Mgr. Miroslav Pindeš, Ph.D. Vedoucí KS Bruntál Mgr. Jan Vavřík Manažer profesní přípravy Ing. František Prášek Administrátor ICT senior Petr Vaněk Údržbář (správce budovy) Jindřich Hon Vedoucí KS Jeseník Mgr. Jarmila Koryťáková Zástupkyně vedoucího katdry Podnikání Ing. Monika Piskorzová, Ph.D. Administrátor ICT junior Aleš Basta Recepční Ivana Bastová, Ing. Jiří Stříbrný, Ing. Jiří Olšar Vedoucí KS Olomouc Bc. Helena Boháčová Vedoucí katedry PMO Ing. Milan Stoch, Ph.D. Webmaster Bc. Jan Krčmař Vedoucí KS Písek Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Vedoucí katedry IIP Dr.h.c. prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. Knihovnice Lucie Prymusová Vedoucí KS Praha PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Vedoucí katedry PMŽP prof. Ing.Vítězslav Zamarský,CSc. Vedoucí KS Třinec Ing. Michal Banot Vedoucí katedry CJ Ing. Jan Skipala Vedoucí KS Studénka PaedDr. Katarína Vráblová Vedoucí pobočky Nový Jičín RNDr. Alena Olšáková výroční zpráva

9 1.3 Složení akademické rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů školy. Interní členové Akademické rady: doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. rektor Ing. Jaroslav Beneš kvestor RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor pro řízení výzkumu a rozvoje školy Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA prorektorka pro řízení výuky RNDr. Alena Olšáková vedoucí pobočky Nový Jičín, VŠP, a. s. prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. vedoucí katedry PMŽP prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. profesor doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. docent Ing. František Prášek předseda Akademického senátu VŠP, a. s. Externí členové Akademické rady: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. vedoucí katedry podnikohospodářské, VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. rektor, Vysoká škola sociálně-správní prof. Zw. dr hab. Andrzej Klasik rektor, GWSP Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. ředitelka divize RPIC, Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o. PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s. r. o. RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora, Magistrát města Ostravy Ing. Antonín Maštalíř starosta Městského obvodu Slezská Ostrava Ing. arch. Yvona Jungová ředitelka Úřadu práce Ostrava Ing. Ladislav Glogar výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. Miroslav Kurka místopředseda představenstva Prosperita investiční spol., a. s. Prosperita investiční společnost, a. s. Složení Akademického senátu v roce 2008: Ing. František Prášek předseda AS zaměstnanecká komora: RNDr. Zdeněk Taussik předseda zaměstnanecké komory, PhDr. Lukáš Durda (do ), Mgr. Růžena Dvořáčková, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Barbara Morská, Ing. František Prášek studentská komora: Vít Huber předseda studentské komory, Jakub Hendrych, Bc. Renáta Churáčková, Bc. Dalibor Michálek, Andrea Rončková 1.4 Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Předseda Akademického senátu VŠP, a. s., Ing. František Prášek je členem předsednictva Rady vysokých škol a členem dvou pracovních komisí této Rady, a to: komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství a komise pro soukromé vysoké školy. Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., Vít Huber je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ. výroční zpráva

10 1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠ V 11-ti členném Akademickém senátu školy je celkem 5 žen. Mgr. Růžena Dvořáčková Ing. Pavlína Hronová Ing. Barbara Morská Bc. Renáta Churáčková Andrea Rončková manažerka pro zahraniční vztahy odborná asistentka odborná asistentka studentka studentka Prorektorka pro řízení výuky Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA výroční zpráva

11 MASTER PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ DO ROKU 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoživotního učení podnikavosti Potřeba investic do vzdělávání Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání Potřeba vysoké kvality života Poslání (mise) Posláním Vysoké školy podnikání, a. s. je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Doktrína Oceňovat podnikavé, hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj Klientský přístup Projektově, procesně a produktově tržní orientace Spojení s praxí - učíme to, co sami děláme Vize Vysoká škola evropského standardu poskytující vzdělávání a služby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě defi novaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School Posilovat pozici tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách, službách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoživotního učení Naplňovat princip internacionalizace Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů výroční zpráva

12 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Počty akreditovaných studijních oborů Vysoká škola nabízí v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem čtyři studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodě, Podnikání a management v životním prostředí, Informatika a Internet v podnikání. V kombinované formě studia obor Podnikání. Pro navazující magisterský program je akreditován pro obě formy studia obor Podnikání. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a fi rem se odrážejí v nabídce specializací, jež mohou studovat studenti studijního programu všech oborů. Tabulka 2 a Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Studenti ve studijním programu celkem Skupiny studijních programů bak. mag. mag. navazující dokt. studijních P K P K P K programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční forma - D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 c, 2 d, 3, 4, 5, a 6. výroční zpráva

13 2.2 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy akreditované v cizím jazyce Akreditované cizojazyční studijní programy jsou zastoupené na vysoké škole bakalářským studijním programem Ekonomika a management, oborem Podnikání s nabídkou výuky v prezenční formě studia v ruském jazyce, a prezenční i kombinované formě studia v jazyce anglickém. Možnost studia v ruském a anglickém jazyce akreditovaného studijního programu Ekonomika a management na úrovni navazujícího magisterského studia pozbyla platnosti dne Tabulka č. 2 b Přehled studijních programů soukromé vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Studenti ve studijním programu celkem Skupiny studijních programů bak. mag. mag. navazující 1) dokt. studijních P K P K P K programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie 1/1 2) 1/0 1/1 1/0 4/2 právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem 1/1 1/0 0 1/1 1/0 4/2 Legenda: 1) platnost akreditace navazujícího magisterského programů do ) Studijní program Ekonomika a management s akreditaci v angličtině/ ruštině jazyce 2.4 Programy celoživotního vzdělávání Mimo rámec akreditovaných studijních programů uskutečňuje vysoká škola také programy celoživotního vzdělávání, které jsou orientovány nejenom na výkon povolání, ale také na všeobecné vzdělávání účastníků. V rámci své vzdělávací činnosti centrem celoživotního vzdělávání v roce 2008 vysokou školu bylo realizováno celkem 38 programů s následujícím rozdělením: - kurzy orientované na výkon povolání, - jazykové kurzy, - univerzita třetího věku. Podrobný přehled programů celoživotního vzdělávání je uveden v tabulce č.2d a 2e. výroční zpráva

14 Kurzy orientované na výkon povolání Dané programy byly v roce 2008 realizovány ve spolupráci s katedrou Podnikání a katedrou Informatiky a internetu v podnikání, a byly adresované dominantě studentům vysoké školy. Nabízené programy byly zaměřené na prohloubení profesní a odborné orientace studentů v oblasti ekonomických reálii, podnikatelských přístupů a statisticko-matematické analýzy. Jazykové kurzy V roce 2008 se potvrdil tradičně vysoký zájem o kurzy angličtiny a zároveň se podařilo rozšířit nabídku studia pro zahraniční posluchače v přípravných jazykových programech češtiny. Studium ve vybraných jazykových programech bylo zpřístupněno i pro zájemce na střediscích vysoké školy v Jeseníku, Novém Jičíně, Olomouci, Písku a Praze. 2.5 Přehled účastníků kurzů CŽV Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoživotní vzdělávání vysoké školy, v jejímž rámci v roce 2008 bylo úspěšně realizováno 6 kurzů a vytvořen základ pro rozšíření výukového konceptu v dalším regionálním centru v r Realizované kurzy Univerzity třetího věku byly zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny studentů v oblasti informatické (kurz:počítače kolem nás), jazykové (kurz: Jazyky kolem nás, s výukou anglického a německého jazyka) a právní. Tabulka 2 d - Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole (realizované od do ) Kurzy orientované na výkon Kurzy zájmové Skupiny studijních programů povolání U3V 2) Celkem do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více přírodní vědy a nauky 2 2 technické vědy a nauky 1 1 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 1) ekonomie 11 právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 2 pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Legenda: 1) jazykové kurzy 2) U3V univerzity třetího věku výroční zpráva

15 Tabulka 2 e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole (realizovaných od do ) Kurzy orientované na výkon Kurzy zájmové Skupiny studijních programů povolání U3V 2) Celkem do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 0 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 0 společenské vědy, nauky a služby 1) ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 0 obory z oblasti psychologie 0 vědy a nauky o kultuře a umění 0 Celkem Legenda: 1) jazykové kurzy 2) U3V univerzity třetího věku 2.6 Zájem o studiu na VŠP, a. s. Na základě analýzy celkového vývoje počtu uchazečů o studium v akademickém roce 2008/2009 lze konstatovat, že stejně jako v předchozím akademickém roce 2007/2008 došlo k mírnému růstu počtu zájemců o studium na VŠP, a. s. Ve sledovaném akademickém roce představoval celkový počet zájemců o studium v absolutním vyjádření 1719 osob, tj. 3% nárůst ve srovnání s předešlým akademickým rokem. Největší zájem o studium byl opětovně zaznamenán především v segmentu uchazečů o bakalářský studijní program, a to jak o prezenční, tak i o kombinovanou formu studia. Celkový počet přijatých uchazečů v akademickém roce 2008/2009 činí 1415 osob, což ukazuje 5% nárůst ve srovnání s akademickým rokem 2007/2008. Nejvyšší počet přijatých uchazečů byl v segmentu bakalářský studijní program s výraznou dominancí přijatých uchazečů na kombinovanou formu studia. Počet řádně zapsaných studentů, stejně jako všechny ostatní sledované ukazatele, měl rostoucí tendenci. Celkově je evidován nárůst o 7,57%. výroční zpráva

16 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole (tab. č. 3) Počet Skupiny studijních programů podaných přihlášek 1) přihlášených 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl. -les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které SVŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu V kontextu výsledků procesu přijímacího řízení lze konstatovat, že v akademickém roce 2008/2009 se udržela pozitivní tendence spojená s růstem všech ukazatelů ve všech sledovaných parametrech. 2.7 Studenti v akreditovaných oborech K datu studovalo na VŠP, a. s., celkem 3344 posluchačů. Meziroční nárůst činí 281 studentů, tj. 9,17%. V bakalářském studijním programu studovalo 2789 studentů a v navazujícím magisterském studijním programu pak celkem 555 studentů. Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy k (tabulka 4) Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. navazující dokt. Celkem studentů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem výroční zpráva

17 2.8 Absolventi Vysoké školy podnikání, a. s., spolupráce s nimi Počty absolventů Vysoké školy podnikání, a. s., trvale rostou. V roce 2006 absolvovalo školu celkem 264 absolventů, což je meziroční nárůst o 15,8% (+36 abs.). V roce 2007 je celkový počet 428 absolventů vyšší meziročně o 164 absolventů (+62,1%). V roce 2007 má škola i prvních 27 absolventů navazujícího magisterského studia. V roce 2008 má škola celkem 671 absolventů, což je meziroční nárůst o 243 absolventů (+56,8%). Za celé období měla škola necelých 2000 absolventů. Absolventi se na trhu práce dobře uplatňují- dle průzkumu zaměstnatelnosti absolventů všech vysokých škol od roku 2002 do současnosti, publikovaného Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, patří naše škola mezi nejúspěšnější pětinu z bezmála 150 posuzovaných VŠ a fakult. Standardizovaná míra nezaměstnanosti činila pro VŠP, a. s. pouze 1,1%. Spolupráci s absolventy přikládá škola velký význam. Informace od absolventů představují významnou zpětnou vazbu pro zaměření a případnou modifi kaci studijního programu. Vedle řady osobních kontaktů, včetně oslovení absolventů s nabídkou učit na škole, se uskutečnilo několik dotazníkových průzkumů mezi absolventy a v roce 2006 se škola aktivně zapojila do mezinárodního projektu REFLEX Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky na terciární vzdělávání v Evropě. Dne se uskutečnilo Klubové setkání absolventů a učitelů VŠP, a. s. Jak nás ovlivnila Vysoká škola podnikání, a. s., na kterém byl schválen Statut Klubu absolventů VŠP, a. s., proběhla volba výboru Klubu absolventů a byl přijat plán práce Klubu absolventů na akademický rok 2007/2008. V roce 2008 proběhly 2 workshopy pro studenty a absolventy, na webu školy je funkční odkaz na Klub absolventů. Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy v období od do (tab. 5) Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. navazující dokt. Celkem studentů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem 2.9 Neúspěšní studenti na VŠP, a. s., opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti V období ukončilo, nebo bylo vyloučeno ze studia a ve studiu již dále nepokračovalo 295 osob. Ve srovnání s akademickým rokem 2007/2008 došlo k poklesu neúspěšných studentů o 50 osob. Tento pokles neúspěšných studentů poukazuje na význam práce studijních poradců a propracovanější vlastní akviziční činnost. výroční zpráva

18 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy v období od do (tab. č. 6) Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. navazující dokt. Celkem studentů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Využívání kreditního systému, včetně získávání Diploma Supplement Label Aplikovaný kreditní systém je kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce ECTS ) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Realizovaný studijní program Ekonomika a management je koncipován v přímé návaznosti na kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System). Cílem jeho implementace je vytvořit jasně defi novaný předpoklad pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Kreditní systém byl v průběhu měsíce května 2005 podroben mezinárodnímu auditu, kdy odborníci Evropské komise vysoce kladně hodnotili stávající systém a připravenost školy získat Diploma Supplement Label. Diploma Supplement Label škola obdržela v srpnu 2006, což dokládá kvalitu poskytovaného dodatku k diplomu vyhovující požadavkům Evropské komise. Škola se v současné době připravuje na podání žádosti o ECTS Label. Diploma Supplement, dokument vydávaný v dvojjazyčné verzi - česko-anglické, je součástí vysokoškolského diplomu. Splňuje podmínky transparentnosti a uznatelnosti vysokoškolských studií v rámci Evropské unie a partnerských zemí programu Sokrates. Absolventům Vysoké školy podnikání, a. s., je udělován od akademického roku Odborná spolupráce VŠP, a. s., s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou. Postupně je budován a realizován model profesní přípravy za účasti všech zainteresovaných stran, tj. učitel-studentpodnikatel. V roce 2006 byl tento model aplikován v pilotním projektu sociálního partnerství Trialog Krnov subjektů: vedení Města Krnov, společnost Kofola, a. s., učitelé a studenti VŠP, a. s. Generální ředitel fi rmy přednášel v rámci výuky na škole, jeden student absolvoval ve společnosti 12-ti týdenní odbornou praxi. Jako klíčová postava se zde ukázal koordinátor (zástupce města), který již nebyl pro další volební období zvolen do vedení města. Dále to byla kontaktní pracovnice fi rmy vedoucí personálního útvaru, která odešla na mateřskou dovolenou. To způsobilo, že další rozvoj tohoto Trialogu byl pak utlumen. Další konkrétní aktivity se společností Kofola, a. s., jsou předjednány a budou se realizovat v roce Získané poznatky a zkušenosti se dále rozvíjejí a aplikují v rámci spolupráce i s jinými partnery-je to konkrétně Válcovna trub-tž, a. s., Penzion Jízdárna na Morávce aj. výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více