STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE Radek Hlavsa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa

2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa Vedoucí maturitní práce: Pavel Mrkva Bruntál 2011

3 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Téma Kontrola a opravy vstřikovacích čerpadel vznětových motorů Řešitel Zadání Radek Hlavsa Proveďte kontrolu vstřikovacího rotačního čerpadla a opravte případné zjištěné závady. Vypracujte o tomto zprávu.

4 Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval/a samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal/a, řádně cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Datum: Podpis:

5 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu mé ročníkové práce p. Pavlu Mrkvovi za možnost výběru mé ročníkové práce a částečnému zasvěcení do problematiky rotačních čerpadel.

6 Abstrakt Tato závěrečná práce se zabývá jednopístovými vstřikovacími rotačními čerpadly s axiálním posuvem pístu a vícepístovými vstřikovacími rotačními čerpadly s radiálním posuvem pístu. Kromě tohohle rozdělení se také zabývá jejich mechanickými a elektronickými regulacemi. V této práci naleznete i jejich další rozdělení, princip činností a konstrukcí jejich částí a příslušenství. Dále zde naleznete kontroly některých komponent, seřízení a také opravy. Klíčová slova: rotační vstřikovací čerpadlo, mechanická regulace, elektronická regulace, oprava, kontrola, komponenta

7 Obsah ÚVOD Jednopístová vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Nízkotlaký okruh palivové soustavy Čističe paliva Lamelové (křídlové) dopravní palivové čerpadlo Redukční ventil Škrticí tryska Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Pohon pístu rozdělovače Axiální vačka Těleso rozdělovače Odměřování dávky paliva Výtlačný ventil Mechanická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Všerežimový odstředivý regulátor Spouštění motoru Regulace běhu naprázdno Regulace při provozních otáčkách Omezovací odstředivý regulátor Konstrukce Spouštění motoru Regulace běhu naprázdno Regulace provozních otáček Přesuvník vstřiku Příslušenství vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Korekce dodávky paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) Konstrukce Princip činnosti Zastavení motoru Mechanický způsob zastavení motoru Elektronický způsob zastavení motoru (ELAB) Další druhy příslušenství Elektronická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (EDC) Hlavní části systému EDC Řídicí jednotka...20

8 1.6.3 Nastavovací ústrojí Regulace počátku vstřiku Vícepístová radiální vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Nízkotlaká část vstřikovacího čerpadla Přepouštěcí ventil Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty Rozdělování paliva Dávkování paliva Přesuvník vstřiku Účel Konstrukce Princip činnosti Řídicí systém s elektronickou regulací EDC Snímače Snímače teploty Snímač otáček klikového hřídele Snímač úhlu natočení Snímač zdvihu vstřikovací trysky Měřič hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem (HFM) Snímač plnicího tlaku Řídicí jednotky Řídicí jednotka čerpadla Řídicí jednotka motoru Akční členy Vysokotlaký elektromagnetický ventil Elektromagnetický ventil přesuvníku vstřiku Řídicí jednotka doby žhavení Elektromagnetické převodníky Regulace škrticí klapky Kontroly a opravy...28 Závěr...29 Použité informační zdroje...30 Seznam použitých obrázků...30

9 Přílohy Příloha č. 1 - Obrázky (součástí tohoto dokumentu) Příloha č. 2 - CD s elektronickou podobou mé ročníkové práce ve formátech.docx a PDF

10 ÚVOD Rotační čerpadla se používají u vznětových motorů osobních automobilů a mohou dosáhnout tlaku paliva až 1850 bar a výkonu až 150 kw. Rozdělují se na jednopístové s axiálním pohybem pístu, a vícepístové s protiběžným radiálním pohybem pístu. Dále se rozdělují podle mechanické a elektronické regulace. Téma jsem si vybral, abych se dozvěděl trochu více o rotačních čerpadlech. Rotační vstřikovací čerpadla řeší kromě tlaku, předvstřiku a velikost dávky paliva také hlavně emisní normy a spotřebu paliva. 10

11 1 Jednopístová vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva V těchto čerpadlech je jen jeden pístek, který vytváří vstřikovací tlak pro všechny válce. Na jedno otočení kolem své osy vstříkne palivo do všech válců. Tyto čerpadla jsou vhodná spíše pro osobní automobily a malé užitkové automobily. Jejich hlavní výhody jsou malá hmotnost, pevná konstrukce, nezávislost na mazacím systému motoru, a zaručenost jak stejného počátku dopravy paliva do všech válců tak stejné velikosti jeho dodávky. Tyto čerpadla existují ve třech základních typech: VE maximální vstřikované množství paliva až 120 mm 3, maximální otáčky 4500 ot/min VE EDC - maximální vstřikované množství paliva až 70 mm 3, maximální otáčky 4200 ot/min VE MV - maximální vstřikované množství paliva až 70 mm 3, maximální otáčky 4500 ot/min Všechny 3 druhy čerpadel mohou mít přímý a nepřímý vstřik. Jejich maximální výkon na válec je 25 HP. Nejpoužívanější jsou VP29 a VP30 (Obr. č. 30). Obě tato čerpadla mají elektronickou regulaci EDC. (1) - hnací hřídel (16) - výtlačný ventil (2) - lamelové čerpadlo (17) - elektromagnetický zastavovací ventil (3) - redukční ventil (18) - hlava rozdělovače (4) - škrticí tryska (19) - odstředivé závaží (5) - pohon regulátoru (20) - regulační pouzdro (6) - kladkový kruh (21) - pákový regulační systém (7) - axiální vačka (22) - regulační pružina (8) - píst rozdělovače (23) - ovládací páka (9) - regulační šoupátko (24) - nastavovací páka (10) - přívodní kanál (25) - šroub pro nastavení velikosti dodávky paliva (11) - výtlačný kanál (26) - přesuvník vstřiku (12) - příčný přepouštěcí kanál (27) - palivová nádrž (13) - plnicí drážka (28) - čistič paliva (14) - rozdělovací drážka (29) - vnitřní prostor čerpadla (15) - držák výtlačného ventilu Obr. č. 1 Schéma palivové soustavy *1+ 11

12 1.1 Nízkotlaký okruh palivové soustavy Do nízkotlakého okruhu patří palivová nádrž, čističe paliva, lamelové dopravní čerpadlo, redukční ventil a škrticí tryska. Palivo je nasáváno z nádrže pomocí dopravního čerpadla, které je umístěno na hřídeli vstřikovacího čerpadla. Dopravní čerpadlo vytváří nízký tlak paliva, který je závislý na otáčkách čerpadla. Tlak je regulován škrtící tryskou a redukčním ventilem. Palivo zajišťuje i mazání čerpadla Čističe paliva Jejich hlavním úkolem je odstranění vody a mechanických nečistot o velikosti 4 μm až 6 μm. Hrubé čističe bývají umístěny před dopravním čerpadlem a zachytávají hrubší nečistoty. Vyrábí se z jemného drátěného pletiva nebo z mosazných děrovaných a prohýbaných plechů. Jemné čističe bývají vyrobeny z plsti, bavlněných provazců, tkaniny nebo papíru. Druhy: 1) čističe s papírovou čistící vložkou a) čističe s vinutou čistící vložkou b) hvězdicový čistič 2) dělené čističe 3) vícestupňové čističe 4) čističe paliva s možností předehřívání paliva 5) paralelní čističe Lamelové (křídlové) dopravní palivové čerpadlo (obr. č. 2) Zajišťuje dopravu paliva do vstřikovacího čerpadla. Rotor čerpadla je pevně spojen s hnacím hřídelem a je umístěn výstředně ve skříni čerpadla. V rotoru jsou čtyři lamely, které se posouvají v radiálních drážkách a jdou přitlačovány odstředivou silou ke stěně. Mezi skříní a rotorem díky výstřednému uložení vznikají prostory s proměnlivým objemem, tím vzniká přetlak a podtlak Redukční ventil (obr. č. 3) Zajišťuje optimální tlak ve vnitřním prostoru vstřikovacího čerpadla. Je spojen s výtlačnou a sací stranou dopravního čerpadla. Při větším tlaku ve výtlačné části než je potřeba se vlivem tlaku působícího na šoupátko otevře pístek šoupátka, což zapříčiní otevření přepouštěcího kanálku a snížení tlaku. Velikost tlaku, který otevírá redukční ventil je dán tuhostí pružiny Škrticí tryska (obr. č. 4) Zajišťuje odtok paliva zpět do nádrže. Je na víku vstřikovacího čerpadla a je spojena s jeho vnitřním prostorem. V trysce jsou malé otvory, kterými v závislosti na tlaku proudí množství paliva. V závislosti na tlaku tvoří tyto otvory ve vnitřní části čerpadla pro palivo odpor. Pokud je v čerpadle správný tlak je činnost redukčního ventilu i škrticí klapky v rovnováze. 1.2 Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Ve vysokotlaké části vstřikovacího čerpadla se získává tlak potřebný pro vstříknutí paliva do válců. Palivo je vytlačováno přes výtlačný ventil, vysokotlaké palivové potrubí a vstřikovač se vstřikovací tryskou. 12

13 1.2.1 Pohon pístu rozdělovače Píst rozdělovače je přes spojovací části poháněn od hnacího hřídele. Na hnacím hřídeli a na axiální vačce jsou výstupky, které zapadají do křížového kotouče. Axiální vačka mění rotační pohyb hnacího hřídele na rotační a posuvný pohyb pístu rozdělovače. Píst rozdělovače je uložen v axiální vačce, která se odvaluje po kladkovém kruhu. Aby kladka vlivem vysoké rychlosti otáčení neodskakovala, jsou zde použity vratné pružiny. Ty zároveň zajišťují pohyb pístu směrem k dolní úvrati Axiální vačka (Obr. č. 1, poz. 7; Obr. č. 29) Svými výstupky ovlivňuje dobu a velikost vstřiku paliva, proto mezi jednotlivými druhy motorů nelze měnit axiální váčky. Je umístěna na hnacím hřídeli čerpadla a odvaluje se po kladkovém kruhu Těleso rozdělovače Je tvořeno pístem rozdělovače s vyrovnávajícím kotoučem, můstkem s pružinami, regulačním šoupátkem a hlavou rozdělovače. Kvůli těsnosti se musí povrch lapovat ale i přesto jsou malé netěsnosti potřebné kvůli mazání pístu rozdělovače. Pokud je nutná výměna, musí se měnit celé těleso rozdělovače! Odměřování dávky paliva Dělí se na fáze přívodu (poz. a, d) a výtlaku paliva (poz. b, c). Rozdělovací píst musí vykonat dvakrát tolik zdvihů, kolik je v motoru válců. Nasávání paliva probíhá při pohybu pístu (8)z horní úvratě do dolní. Otevřeným přívodním kanálem (10) se nasává palivo nad píst (41). Přívod paliva je ukončen v dolní úvrati pístu a je otevřena rozdělovací drážka (14). Při pohybu pístu do horní úvrati se stlačuje palivo a zvětšuje se tlak. Ten otevře výtlačný ventil a palivo proudí přes vysokotlaké trubky ke vstřikovači. Dodávka paliva je ukončena v době kdy regulační šoupátko (9) otevře příčný přepouštěcí kanálek (12) v pístu rozdělovače (8). V tuto dobu se uzavře výtlačný ventil, protože klesne tlak a je ukončena dodávka paliva do vstřikovačů. Během pohybu pístu z dolní do horní úvrati proudí přes otevřený přepouštěcí kanálek palivo (12) do vnitřní části čerpadla, současně se otevírá přívodní kanálek (10). Při dalším pohybu pístu tedy z horní do dolní úvrati se uzavře přepouštěcí kanálek. Tím se plní prostor nad pístem palivem. (DÚ) - dolní úvrať (11) - výtlačný kanál (HŮ) - horní úvrať (12) - příčný přepouštěcí kanál (8) - píst rozdělovače (13) - plnicí drážka (9) - regulační šoupátko (14) - rozdělovací drážka (10) - přívodní kanál (41) - vysokotlaký prostor Obr. č. 5 Odměřování dávky paliva *1+ 13

14 1.2.5 Výtlačný ventil Zabraňuje nežádoucímu vstřiku paliva a snižuje tlak ve vysokotlakém potrubí po ukončení výtlaku paliva, tím je jasně dána i doba vstřiku. Je otevírán tlakem paliva a uzavírán při poklesu tlaku ventilovou pružinou. Při sacím zdvihu čerpadla, kdy se nad píst nasává palivo je výtlačný ventil uzavřen. Výtlačné ventily mohou být: a) s rovnoobjemovým odlehčením (obr. č. 6) Po skončení výtlaku dochází ke zvětšení objemu ve vstřikovacím potrubí o tzv. odlehčovací objem, který se nemění ani s otáčkami ani s velikostí vstřikovaných dávek paliva. Nevýhodou těchto ventilů je, že nesplňují dopravní charakteristiky kladené na moderní vstřikovací čerpadla, proto jsou postupně nahrazovány ventily s rovnotlakým odlehčením. b) s rovnotlakým odlehčením (obr. č. 7) Zaručuje konstantní tlak ve vstřikovacím potrubí od ukončení vstřiku až po další otevření výtlačného ventilu. Kvůli značné složitosti, velkému počtu dílu a velkému prostoru nad ventilem se tyto ventily nehodí pro malá čerpadla. 1.3 Mechanická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Používá se kvůli udržení stálých otáček motoru. Bez této regulace by otáčky motoru buď klesaly až do zastavení motoru nebo stoupaly až do maximálních otáček. U osobních automobilů se většinou používají kombinace všerezimového a odstředivého regulátoru. Druhy regulace jsou: výkonnostní (otáčková) - tato regulace nastavuje zcela sama bez cizího zásahu množství paliva potřebné k udržení otáček. omezovací - ovládá pouze volnoběžné a maximální otáčky. Mezi těmito otáčkami je regulátor mimo provoz. Množství vstřikovaného paliva závisí na poloze pedálu plynu, motor si mimo činnost regulátoru volí podle zatížení otáčky sám. všerežimová regulace - kombinací výkonnostního a omezovacího regulátoru. Regulátor ovládá tak jako u omezovací regulace volnoběžné a maximální otáčky. Ovládacím ostrojím však lze nastavit jednu nebo více pracovních hodnot, které jsou při změně zatížení udržovány v dané toleranci tak jako u regulace výkonnostní stupňová regulace - v zásadě je to výkonnostní regulace. Regulace probíhá v několika otáčkových stupních. V určitém rozsahu lze měnit otáčky plynule. Tato regulace je též nazývána rychlostní. regulace pro agregáty - používá se zejména u strojů, kde je důležité v různých stupních zatížení dodržení stejných otáček. Jedná se zejména o motory pro pohon elektrických točivých zdrojů Všerežimový odstředivý regulátor Je poháněn hřídelem od čerpadla a je uložen otočně na čepu, který je pevně spojen se skříní čerpadla. Ovládá velikost dodávky paliva díky mechanismu, který je tvořen spouštěcí, napínací a nastavovací pákou. Mechanismus mění polohu díky změně polohy regulačního pouzdra. Regulační pouzdro mění pohyb díky radiálnímu posuvu odstředivých závaží, které vyvolává jeho axiální pohyb. 14

15 Spouštění motoru Při spouštění motoru je odstředivé závaží (19) a regulační pouzdro (20) v klidové poloze. Páka pro spuštění (43), kterou pružina (44) tlačí k regulačnímu pouzdru se otáčí kolem bodu (M 2 ) a tlačí kulovým čepem do regulačního šoupátka (9). Jak je z obrázku patrné, tak musí píst rozdělovače (8) vykonávat největší zdvih, tím pádem je při startu motoru dodávána největší dodávka paliva. Maximální dávku lze nastavit pomocí nastavovacího šroubu (obr. č. 1, poz. 25), který pohybuje s nastavovací pákou (obr. č. 1 poz. 24). Pružina běhu naprázdno (48), která je mezi napínací pákou a regulační pružinou pohne již při malých otáčkách s napínací pákou, která se otáčí kolem bodu (M 2 ), tím se pohne i regulační šoupátko, to zapříčiní změnu velikosti dodávky paliva na volnoběžnou dávku (8) - píst rozdělovače (43) - spouštěcí páka (9) - regulační šoupátko (44) - pružina spouštěcí páky (12) - příčný přepouštěcí kanál (48) - pružina běhu naprázdno (19) - odstředivé závaží (a) - dráha spouštěcí páky (20) - regulační pouzdro (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) (42) - napínací páka (Z 1 ) - minimální zdvih (spouštění motoru) Obr. č. 8 Spouštění motoru [1] Regulace běhu naprázdno Po nastartování motoru a uvolnění akceleračního pedálu se ovládací páka (23) otočí k seřizovacímu šroubu volnoběžných otáček (33). Spouštěcí páka dosedá na výstupek na napínací páce. Napínací páka stlačí při dalším pohybu pružinu běhu naprázdno (48). Vzdálenost (c), která je mezi napínací pákou a pružinou běhu naprázdno se vymezí, napínací páka dosedne na čep a přesune regulační šoupátko do polohy pro běh naprázdno. Pokud píst udělá zdvih o délce (Z 2 ), dochází k přepouštění paliva. (8) - píst rozdělovače (9) - regulační šoupátko (12) - příčný přepouštěcí kanál (19) - odstředivé závaží (20) - regulační pouzdro (42) - napínací páka (43) - spouštěcí páka (44) - pružina spouštěcí páky (a) - dráha spouštěcí páky (48) - pružina běhu naprázdno (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) (Z 2 ) - minimální zdvih (běh naprázdno) Obr. č. 9 Běh naprázdno [1] 15

16 Regulace při provozních otáčkách Ovládací páka je v poloze, která odpovídá určitému počtu otáček a je nastavována akceleračním pedálem. Při větších otáčkách než volnoběžných vypadávají z regulace spouštěcí pružina a pružina pro běh naprázdno. Nyní má regulační funkci na starost regulační pružina. Změnou polohy akceleračního pedálu se mění poloha ovládací páky. Pohyb páky se přenáší na regulační pružinu, čímž se vyvolává větší síla než síla vyvolávaná odstředivými závažími. Tím pádem se regulační i spouštěcí páky pootočí okolo bodu (M 2 ) a svým pohybem pootočí regulačním šoupátkem do polohy pro plnou dodávku paliva, otáčky motoru rychle narostou. Až se vyrovná síla odstředivých závaží se silou pružiny, přesune se regulační šoupátko do polohy, která odpovídá daným otáčkám. Pokud otáčky klesnou, vzrostou i otáčky, které působí na odstředivé závaží, které tlačí regulační pouzdro (20) směrem doprava. Regulační pouzdro tlačí na páky, které se otáčejí kolem bodu M 2 a tlačí na regulační šoupátko, které se pohybuje směrem doleva, tím pádem je dodávaná menší dodávka paliva a otáčky klesají. Pokud otáčky motoru vzrostou nad maximální dovolenou hodnotu, tak bude síla vyvolaná odstředivým závažím tak velká, že posune regulačním pouzdrem tak moc, že páky posunou regulační šoupátko do polohy pro nulovou dodávku paliva. Pokud zatížení motoru vzrůstá, otáčky motoru klesají a regulační pouzdro vykonává pohyb směrem doleva a páky posunují regulační šoupátko doprava, čímž otáčky vzrostou. Pokud zatížení motoru vzrůstá a regulační šoupátko je v poloze pro maximální dodávku a otáčky i přesto klesají, tak je motor přetížený a řidič musí podřadit Omezovací odstředivý regulátor Konstrukce Od všerežimového odstředivého regulátoru se omezovací liší pouze v provedení regulační pružiny. V tomto případě je použita pružina tlačná, která je uložená ve vedení. Napínací páka a regulační pružina je spojena čepem Spouštění motoru Při spouštění motoru, jsou všechny části v klidu. Spouštěcí pružina (44) tlačí spouštěcí páku (43) na regulační pouzdro a díky kulovému čepu se regulační šoupátko posunuje doprava, je nastaveno na spouštěcí dávku Regulace běhu naprázdno (obr. č. 10) Při volnoběhu je ovládací páka přesunuta do polohy pro běh naprázdno. Při narůstajících otáčkách se zvedá i odstředivá síla odstředivého závaží (19), které pohne s regulačním pouzdrem směrem k spouštěcí páce, která vlivem síly odstředivého závaží překonává pružinu běhu naprázdno (48) a páka se otočí kolem kulového čepu a regulační šoupátko je posunuto do polohy pro volnoběžnou dávku paliva Regulace provozních otáček Se změnou polohy pedálu plynu se mění i poloha ovládací páky. Měkký přechod mezi volnoběžnými otáčkami a neregulovatelnou oblastí zajišťuje vložená pružina (51) na kterou působí napínací páka. Neregulovatelná oblasti je dosaženo po dosednutí napínací páky na osazení čepu (47). Velikost neregulovatelné oblasti je dána tuhostí regulační pružiny (22). Při změně polohy pedálu plynu se přenáší přímo na regulační šoupátko. Při otáčkách, které jsou nad maximální přípustnou hodnotou se vlivem síly vyvolané odstředivým závažím posune regulační pouzdro směrem doprava a překonává tuhost regulační pružiny. Regulační pouzdro pak posune pákami, které se otočí přes kulový čep a posunou regulační šoupátko směrem ke klesající dodávce paliva. 16

17 1.4 Přesuvník vstřiku (obr. č. 11) Je umístěn ve spodní části vstřikovacího čerpadla. S rostoucími otáčkami čerpadla roste tlak paliva v čerpadle. Tento tlak paliva je přiveden kanálkem v pístku (55) a působí na píst proti pohybu pružiny. Se zvyšujícím se tlakem paliva se posouvá píst předsuvnou vstřiku. Tento pohyb se přenáší přes smykadlo (52) a čep (53) na kladkový kruh (6) a tímto kruhem pootáčí o úhel předvstřiku, tzn., že čím větší jsou otáčky čerpadla, tím větší je tlak paliva v čerpadle a tím více se posune píst přesuvníku vstřiku (54) a tím více se natočí kladkový kruh a palivo se začne vstřikovat do spalovacího prostoru dříve. (6) - kladkový kruh (6a) - kladka (7) - axiální vačka (8) - píst rozdělovače (52) - smykadlo (53) - čep (54) - píst přesuvníku vstřiku Obr. č. 12 Umístění přesuvníku vstřiku * Příslušenství vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (22) - regulační pružina (42) - napínací páka (58) - membrána (59) - tlačná pružina (60) - řídicí kužel (61) - kolík (62) - dorazová páka (64) - přípojka (65) - nastavovací čep (M 1 ) - otočný bod páky (62) Obr. č. 13 Zařízení pro korekci paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) [1] Korekce dodávky paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) Tato korekce přizpůsobuje v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla plnou dávku paliva. LDA je zkratka německého slova LadeDruckAbhängiger Vollastanschlag. 17

18 Konstrukce Je umístěno v horní části čerpadla. Zařízení LDA je rozděleno na 2 komory které rozděluje membrána (58). V horní části je přes přípojku (64) přiváděn tlak turbodmychadla a ve spodní části je tlak atmosférický. Tlak, který je přiváděn od turbodmychadla tlačí na membránu, která tlačí proti tlačné pružině (59). Předpětí tlačné pružiny lze nastavit šroubem. Membrána je pevně spojena s nastavovacím čepem (65) na kterém je řídicí kužel (60). Tvar řídicího kužele kopíruje kolík (61), ten přenáší pohyb na dorazovou páku (62). Dorazová páka mění polohu napínací páky (42) Princip činnosti Při nízkých otáčkách, kdy tlak vzduchu přiváděný od turbodmychadla nedokáže přetlačit membránu, se neprovádí žádna korekce. Korekce začne, až když tlak vzduchu přetlačí membránu, která se začne pohybovat proti tlačné pružině a tlačí do nastavovacího čepu. Vlivem tvaru řídicího kužele se mění poloha kolíku, který pootáčí s pákou dorazu. Páka dorazu se otáčí kolem bodu (M 1 ). Díky tažné pružině (22) dohází k tomu, že se napínací páka (42) spojí s dorazovou pákou, která tlačí na kolík, který kopíruje pohyb řídicího kuželu. Díky tomuto spojení se přenáší pohyb od kolíku až na napínací páku, která pohybuje s regulačním šoupátkem směrem do polohy zvětšující se dávky paliva. Při snižující se dávce paliva je tomu naopak Zastavení motoru Je nutno zajistit přerušení dodávky paliva. U těchto čerpadel lze použít mechanické nebo elektrické zastavení Mechanický způsob zastavení motoru Provádí se přes pákový mechanismus, který je umístěn na víku regulátoru. Mechanismus je tvořen vnější ovládací pákou stop (66) a vnitřní ovládací pákou stop (67). Řidič ovládá lanovým převodem vnější páku, která když se pootočí vlevo, tak vnitřní páka se pootočí vpravo a bude působit na spouštěcí páku (43). Spouštěcí páka se pootočí kolem bodu (M 2 ) a posune regulační šoupátko (9) do polohy pro nulovou dodávku paliva, tzn., že přepouštěcí kanálek bude trvale otevřen. (8) - píst rozdělovače (9) - regulační šoupátko (12) - příčný přepouštěcí kanál (42) - napínací páka (43) - spouštěcí páka (66) - vnější ovládací páka stop (67) - vnitřní ovládací páka stop (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) Obr. č. 14 Mechanický způsob zastavení motoru (LDA) [1] 18

19 Elektronický způsob zastavení motoru (ELAB) Zkratka ELAB pochází z německého slova Elektrische Abstellvorrichtung. Tento způsob zastavení motoru funguje tak, že po vypnutí zapalování neprochází elektromagnetem (17) proud, takže nevzniká magnetické pole, tudíž se ventil neotevírá a ventilová pružina ho uzavře. Tím je přerušen přívod paliva z přívodního kanálu (10) do prostoru nad píst (41). (8) - píst rozdělovače (10) - přívodní kanál (17) - elektromagnet (18) - hlava rozdělovače (41) - vysokotlaký prostor Obr. č Elektrický způsob zastavení motoru (ELAB) [1] Další druhy příslušenství korekční zařízení pro zahrnutí vlivu změn atmosférického tlaku (ADA) zařízení pro změnu počátku dodávky paliva v závislosti na zatížení (LFB) zařízení pro usnadnění spouštění studeného motoru (KSB) zařízení pro omezení závislosti velikosti volnoběžných otáček na teplotě (TLA) 1.6 Elektronická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (EDC) EDC je z anglického slova Electronic Diesel Control. Reguluje činnost vstřikovacího čerpadla v celém režimu jeho pracovní činnosti. Elektronická regulace zohledňuje oproti mechanické regulaci daleko více požadavků, proto je kvalitnější. EDC zajišťuje dodávku paliva s takovou přesností, která je u mechanických regulátoru nedosažitelná. Obr. č. 16 Blokové schéma systému elektronické regulace EDC 19

20 1.6.1 Hlavní části systému EDC (obr. č. 16) Elektronická regulace EDC se skládá ze 3 hlavních části: Řídicí jednotka Snímače - zjišťují provozní podmínky a převádějí různé fyzikální veličiny na elektrické signály Řídicí jednotka - zpracovává informace ze snímačů a vytváří výstupní signály pro akční členy Akční členy přijímají signály z ŘJ a převádějí je na mechanický pohyb Nastavuje vstřikovač paliva a elektromagnetický ventil přesuvníku vstřiku. Dále může řídit systémy jako např. žhavení, recirkulace spalin, tlak turbodmychadla. Polohu nastavovače velikosti dávky paliva zajišťuje ŘJ pomocí snímače polohy regulačního šoupátka který je tvořen potenciometrem. Ten v závislosti na poloze mění svůj elektrický odpor. Nastavovač regulačního šoupátka je proveden elektromagnetem a regulační šoupátko se nastavuje taktováním Nastavovací ústrojí Čep nastavovacího ústrojí je spojen s regulačním šoupátkem (9) a mění jeho polohu, tím odkrývá nebo zakrývá přepouštěcí kanálek. Pomocí vhodného snímače je snímán úhel natočení, a tedy také dodávky paliva, která odpovídá určitým otáčkám. (8) - píst rozdělovače (68) - snímač polohy regulačního šoupátka (9) - regulační šoupátko (69) - elektromagnetické ovládání změny dodávky paliva (17) - elektromagnetický zastavovací ventil (70) - elektromagnetický ventil pro regulaci počátku vstřiku Obr. č. 17 Nastavovací ústrojí velikosti dodávky paliva * Regulace počátku vstřiku K regulaci se používá přesuvník vstřiku. Tlak paliva je ovládán elektromagnetickým ventilem (obr. č. 17, poz. 70). Pokud je ventil otevřen tak je tlak paliva nízký a předstih je malý, po uzavření ventilu dojde ke zvýšení tlaku a zvětšení předvstřiku. Činnost elektromagnetického ventilu zařizuje ŘJ. 20

21 2 Vícepístová radiální vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Byla vyvinuta pro rychloběžné vznětové motory s přímým vstřikem paliva. Jsou schopna vyvinout tlak až 1850 bar, běžně se však pohybují okolo 1500 bar. Od roku 2010 se vyrábí už jen čerpadla typu VR MV. Tyto čerpadla jsou pro přímý vstřik paliva, jejich maximální vstřikované množství paliva je 135 mm 3, jejich maximální otáčky 4500 ot/min a jejich maximální výkon na válec je 50 HP. Nejpoužívanější čerpadlo je VP44 (Obr. č. 31), někdy též označováno VR44. Toto čerpadlo má elektronickou regulaci EDC (1) - palivová nádrž (5) - vysokotlaké palivové potrubí (2) - pomocné čerpadlo umístěné v nádrži (6) - vstřikovač (3) - jemný čistič paliva (7) - řídicí jednotka motoru (4) - rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty Obr. č. 18 Palivová soustava s radiálním vstřikovacím čerpadlem a rozdělovačem paliva * Nízkotlaká část vstřikovacího čerpadla Nízkotlaká část má za úkol zajistit dostatečné množství paliva pro vysokotlakou část. Hlavní části jsou lamelové dopravní čerpadlo, redukční ventil a přepouštěcí ventil Přepouštěcí ventil (obr. č. 19) Má stejný úkol jako škrtící tryska u jednopístových rotačních čerpadel. Zajišťuje chlazení a odvzdušnění vstřikovacího čerpadla. Palivo přes něj odtéká zpět do palivové nádrže. Uvnitř ventilu je pružina (2), která tlačí na kuličkový ventil (2). Pokud tlak paliva překoná sílu pružiny, kuličkový ventil se nadzvedne a palivo odtéká přes zpětné potrubí do nádrže. Ve ventilu je umístěna ještě škrtící tryska, která má velmi malý průměr a je vyústěná do zpětného potrubí. Je to kvůli samočinnému odvzdušnění nízkotlakého okruhu. 21

22 2.2 Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Vysokotlaká část má za úkol vytvořit dostatečně vysoký tlak potřebný pro vstřikování. Dochází zde i k rozdělování a odměřování dávky. Do vysokotlaké části patří vysokotlaké čerpadlo (13), výtlačný ventil (6), vysokotlaký elektromagnetický ventil (5), těleso rozdělovače paliva (14) a řídicí jednotka (2) Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty Má za úkol vytvořit tlak potřebný pro vstřikování paliva. Čerpadlo je poháněno hnacím hřídelem (19), na jehož konci jsou vodicí drážky (16) ve kterých jsou posuvně uložená zdvihátka (17) s kladkami (15). Kladky se pohybují po vnitřní dráze prstence (9), ve kterém se pohybuje hnací hřídel. Prstenec má radiální vačky, jejichž počet odpovídá počtu válců motoru. Ve vysokotlakém čerpadle je i rozdělovací hřídel (4), kterou pohání hnací hřídel pomocí unášeče, který zapadá do vodicích drážek (16). V rozdělovacím hřídeli jsou radiální písty (3), které se opírají o zdvihátka (17) a kopírují prstenec (9). Vysokotlaký prostor (18) se střídavě zmenšuje a zvětšuje. (3) - radiální píst (16) - vodicí drážka hnacího hřídele (4) - rozdělovací hřídel (17) - zdvihátko (9) - prstenec s vnitřními radiálními vačkami (18) - vysokotlaký prostor (15) - kladka (19) - hnací hřídel čerpadla Obr. č. 20 Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty [2] Rozdělování paliva Rozdělování paliva se provádí prostřednictvím tělesa rozdělovače paliva. Rozdělování paliva se dělí do dvou fází a to fáze plnění a výtlačná fáze Fáze plnění - ventil je otevřen a radiální písty jsou tlačeny od osy rozdělovacího hřídele. Přes nízkotlaký přívod, kruhový kanálek a jehlu ventilu proudí palivo ze skříně čerpadla do kanálku v rozdělovacím hřídeli a plní vysokotlaký prostor. Přebytek paliva odtéká zpět do skříně čerpadla přes kanálek. Výtlačná fáze - ventil je uzavřen a radiální písty jsou díky radiálním vačkám tlačeny k ose rozdělovacího hřídele a palivo je stlačováno. Rotační pohyb rozdělovacího hřídele propojí vysokotlaký prostor s rozdělovacím kanálkem a palivo je vytlačováno pod vysokým tlakem přes výtlačný ventil, výtlačné hrdlo a vysokotlaké potrubí ke vstřikovačům. Počet výtlačných kanálku je stejný jako počet válců motoru. 22

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Formule Bosch. Automobilová technika. Bosch Motorsport stále na špici. e-mobilita na vzestupu. 90 let Boch Car Service. Let. 2. číslo I Říjen 2011

Formule Bosch. Automobilová technika. Bosch Motorsport stále na špici. e-mobilita na vzestupu. 90 let Boch Car Service. Let. 2. číslo I Říjen 2011 Formule Bosch Automobilová technika 2. číslo I Říjen 2011 Bosch Motorsport stále na špici e-mobilita na vzestupu 90 let Boch Car Service Let 2 Bosch / Automobilová technika Milí čtenáři, Bosch kaleidoskop

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY

DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY VIKTOR MRÁZ JOSEF MRÁZ DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY NAŠE VOJSKO SVAZ PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU PRAHA 1954 ÚVODEM Generátorový plyn jako pohonná látka pro motory je znám již po mnoho desítiletí. V začátcích kolem

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více