STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE Radek Hlavsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa

2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa Vedoucí maturitní práce: Pavel Mrkva Bruntál 2011

3 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Téma Kontrola a opravy vstřikovacích čerpadel vznětových motorů Řešitel Zadání Radek Hlavsa Proveďte kontrolu vstřikovacího rotačního čerpadla a opravte případné zjištěné závady. Vypracujte o tomto zprávu.

4 Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval/a samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal/a, řádně cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Datum: Podpis:

5 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu mé ročníkové práce p. Pavlu Mrkvovi za možnost výběru mé ročníkové práce a částečnému zasvěcení do problematiky rotačních čerpadel.

6 Abstrakt Tato závěrečná práce se zabývá jednopístovými vstřikovacími rotačními čerpadly s axiálním posuvem pístu a vícepístovými vstřikovacími rotačními čerpadly s radiálním posuvem pístu. Kromě tohohle rozdělení se také zabývá jejich mechanickými a elektronickými regulacemi. V této práci naleznete i jejich další rozdělení, princip činností a konstrukcí jejich částí a příslušenství. Dále zde naleznete kontroly některých komponent, seřízení a také opravy. Klíčová slova: rotační vstřikovací čerpadlo, mechanická regulace, elektronická regulace, oprava, kontrola, komponenta

7 Obsah ÚVOD Jednopístová vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Nízkotlaký okruh palivové soustavy Čističe paliva Lamelové (křídlové) dopravní palivové čerpadlo Redukční ventil Škrticí tryska Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Pohon pístu rozdělovače Axiální vačka Těleso rozdělovače Odměřování dávky paliva Výtlačný ventil Mechanická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Všerežimový odstředivý regulátor Spouštění motoru Regulace běhu naprázdno Regulace při provozních otáčkách Omezovací odstředivý regulátor Konstrukce Spouštění motoru Regulace běhu naprázdno Regulace provozních otáček Přesuvník vstřiku Příslušenství vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Korekce dodávky paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) Konstrukce Princip činnosti Zastavení motoru Mechanický způsob zastavení motoru Elektronický způsob zastavení motoru (ELAB) Další druhy příslušenství Elektronická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (EDC) Hlavní části systému EDC Řídicí jednotka...20

8 1.6.3 Nastavovací ústrojí Regulace počátku vstřiku Vícepístová radiální vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Nízkotlaká část vstřikovacího čerpadla Přepouštěcí ventil Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty Rozdělování paliva Dávkování paliva Přesuvník vstřiku Účel Konstrukce Princip činnosti Řídicí systém s elektronickou regulací EDC Snímače Snímače teploty Snímač otáček klikového hřídele Snímač úhlu natočení Snímač zdvihu vstřikovací trysky Měřič hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem (HFM) Snímač plnicího tlaku Řídicí jednotky Řídicí jednotka čerpadla Řídicí jednotka motoru Akční členy Vysokotlaký elektromagnetický ventil Elektromagnetický ventil přesuvníku vstřiku Řídicí jednotka doby žhavení Elektromagnetické převodníky Regulace škrticí klapky Kontroly a opravy...28 Závěr...29 Použité informační zdroje...30 Seznam použitých obrázků...30

9 Přílohy Příloha č. 1 - Obrázky (součástí tohoto dokumentu) Příloha č. 2 - CD s elektronickou podobou mé ročníkové práce ve formátech.docx a PDF

10 ÚVOD Rotační čerpadla se používají u vznětových motorů osobních automobilů a mohou dosáhnout tlaku paliva až 1850 bar a výkonu až 150 kw. Rozdělují se na jednopístové s axiálním pohybem pístu, a vícepístové s protiběžným radiálním pohybem pístu. Dále se rozdělují podle mechanické a elektronické regulace. Téma jsem si vybral, abych se dozvěděl trochu více o rotačních čerpadlech. Rotační vstřikovací čerpadla řeší kromě tlaku, předvstřiku a velikost dávky paliva také hlavně emisní normy a spotřebu paliva. 10

11 1 Jednopístová vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva V těchto čerpadlech je jen jeden pístek, který vytváří vstřikovací tlak pro všechny válce. Na jedno otočení kolem své osy vstříkne palivo do všech válců. Tyto čerpadla jsou vhodná spíše pro osobní automobily a malé užitkové automobily. Jejich hlavní výhody jsou malá hmotnost, pevná konstrukce, nezávislost na mazacím systému motoru, a zaručenost jak stejného počátku dopravy paliva do všech válců tak stejné velikosti jeho dodávky. Tyto čerpadla existují ve třech základních typech: VE maximální vstřikované množství paliva až 120 mm 3, maximální otáčky 4500 ot/min VE EDC - maximální vstřikované množství paliva až 70 mm 3, maximální otáčky 4200 ot/min VE MV - maximální vstřikované množství paliva až 70 mm 3, maximální otáčky 4500 ot/min Všechny 3 druhy čerpadel mohou mít přímý a nepřímý vstřik. Jejich maximální výkon na válec je 25 HP. Nejpoužívanější jsou VP29 a VP30 (Obr. č. 30). Obě tato čerpadla mají elektronickou regulaci EDC. (1) - hnací hřídel (16) - výtlačný ventil (2) - lamelové čerpadlo (17) - elektromagnetický zastavovací ventil (3) - redukční ventil (18) - hlava rozdělovače (4) - škrticí tryska (19) - odstředivé závaží (5) - pohon regulátoru (20) - regulační pouzdro (6) - kladkový kruh (21) - pákový regulační systém (7) - axiální vačka (22) - regulační pružina (8) - píst rozdělovače (23) - ovládací páka (9) - regulační šoupátko (24) - nastavovací páka (10) - přívodní kanál (25) - šroub pro nastavení velikosti dodávky paliva (11) - výtlačný kanál (26) - přesuvník vstřiku (12) - příčný přepouštěcí kanál (27) - palivová nádrž (13) - plnicí drážka (28) - čistič paliva (14) - rozdělovací drážka (29) - vnitřní prostor čerpadla (15) - držák výtlačného ventilu Obr. č. 1 Schéma palivové soustavy *1+ 11

12 1.1 Nízkotlaký okruh palivové soustavy Do nízkotlakého okruhu patří palivová nádrž, čističe paliva, lamelové dopravní čerpadlo, redukční ventil a škrticí tryska. Palivo je nasáváno z nádrže pomocí dopravního čerpadla, které je umístěno na hřídeli vstřikovacího čerpadla. Dopravní čerpadlo vytváří nízký tlak paliva, který je závislý na otáčkách čerpadla. Tlak je regulován škrtící tryskou a redukčním ventilem. Palivo zajišťuje i mazání čerpadla Čističe paliva Jejich hlavním úkolem je odstranění vody a mechanických nečistot o velikosti 4 μm až 6 μm. Hrubé čističe bývají umístěny před dopravním čerpadlem a zachytávají hrubší nečistoty. Vyrábí se z jemného drátěného pletiva nebo z mosazných děrovaných a prohýbaných plechů. Jemné čističe bývají vyrobeny z plsti, bavlněných provazců, tkaniny nebo papíru. Druhy: 1) čističe s papírovou čistící vložkou a) čističe s vinutou čistící vložkou b) hvězdicový čistič 2) dělené čističe 3) vícestupňové čističe 4) čističe paliva s možností předehřívání paliva 5) paralelní čističe Lamelové (křídlové) dopravní palivové čerpadlo (obr. č. 2) Zajišťuje dopravu paliva do vstřikovacího čerpadla. Rotor čerpadla je pevně spojen s hnacím hřídelem a je umístěn výstředně ve skříni čerpadla. V rotoru jsou čtyři lamely, které se posouvají v radiálních drážkách a jdou přitlačovány odstředivou silou ke stěně. Mezi skříní a rotorem díky výstřednému uložení vznikají prostory s proměnlivým objemem, tím vzniká přetlak a podtlak Redukční ventil (obr. č. 3) Zajišťuje optimální tlak ve vnitřním prostoru vstřikovacího čerpadla. Je spojen s výtlačnou a sací stranou dopravního čerpadla. Při větším tlaku ve výtlačné části než je potřeba se vlivem tlaku působícího na šoupátko otevře pístek šoupátka, což zapříčiní otevření přepouštěcího kanálku a snížení tlaku. Velikost tlaku, který otevírá redukční ventil je dán tuhostí pružiny Škrticí tryska (obr. č. 4) Zajišťuje odtok paliva zpět do nádrže. Je na víku vstřikovacího čerpadla a je spojena s jeho vnitřním prostorem. V trysce jsou malé otvory, kterými v závislosti na tlaku proudí množství paliva. V závislosti na tlaku tvoří tyto otvory ve vnitřní části čerpadla pro palivo odpor. Pokud je v čerpadle správný tlak je činnost redukčního ventilu i škrticí klapky v rovnováze. 1.2 Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Ve vysokotlaké části vstřikovacího čerpadla se získává tlak potřebný pro vstříknutí paliva do válců. Palivo je vytlačováno přes výtlačný ventil, vysokotlaké palivové potrubí a vstřikovač se vstřikovací tryskou. 12

13 1.2.1 Pohon pístu rozdělovače Píst rozdělovače je přes spojovací části poháněn od hnacího hřídele. Na hnacím hřídeli a na axiální vačce jsou výstupky, které zapadají do křížového kotouče. Axiální vačka mění rotační pohyb hnacího hřídele na rotační a posuvný pohyb pístu rozdělovače. Píst rozdělovače je uložen v axiální vačce, která se odvaluje po kladkovém kruhu. Aby kladka vlivem vysoké rychlosti otáčení neodskakovala, jsou zde použity vratné pružiny. Ty zároveň zajišťují pohyb pístu směrem k dolní úvrati Axiální vačka (Obr. č. 1, poz. 7; Obr. č. 29) Svými výstupky ovlivňuje dobu a velikost vstřiku paliva, proto mezi jednotlivými druhy motorů nelze měnit axiální váčky. Je umístěna na hnacím hřídeli čerpadla a odvaluje se po kladkovém kruhu Těleso rozdělovače Je tvořeno pístem rozdělovače s vyrovnávajícím kotoučem, můstkem s pružinami, regulačním šoupátkem a hlavou rozdělovače. Kvůli těsnosti se musí povrch lapovat ale i přesto jsou malé netěsnosti potřebné kvůli mazání pístu rozdělovače. Pokud je nutná výměna, musí se měnit celé těleso rozdělovače! Odměřování dávky paliva Dělí se na fáze přívodu (poz. a, d) a výtlaku paliva (poz. b, c). Rozdělovací píst musí vykonat dvakrát tolik zdvihů, kolik je v motoru válců. Nasávání paliva probíhá při pohybu pístu (8)z horní úvratě do dolní. Otevřeným přívodním kanálem (10) se nasává palivo nad píst (41). Přívod paliva je ukončen v dolní úvrati pístu a je otevřena rozdělovací drážka (14). Při pohybu pístu do horní úvrati se stlačuje palivo a zvětšuje se tlak. Ten otevře výtlačný ventil a palivo proudí přes vysokotlaké trubky ke vstřikovači. Dodávka paliva je ukončena v době kdy regulační šoupátko (9) otevře příčný přepouštěcí kanálek (12) v pístu rozdělovače (8). V tuto dobu se uzavře výtlačný ventil, protože klesne tlak a je ukončena dodávka paliva do vstřikovačů. Během pohybu pístu z dolní do horní úvrati proudí přes otevřený přepouštěcí kanálek palivo (12) do vnitřní části čerpadla, současně se otevírá přívodní kanálek (10). Při dalším pohybu pístu tedy z horní do dolní úvrati se uzavře přepouštěcí kanálek. Tím se plní prostor nad pístem palivem. (DÚ) - dolní úvrať (11) - výtlačný kanál (HŮ) - horní úvrať (12) - příčný přepouštěcí kanál (8) - píst rozdělovače (13) - plnicí drážka (9) - regulační šoupátko (14) - rozdělovací drážka (10) - přívodní kanál (41) - vysokotlaký prostor Obr. č. 5 Odměřování dávky paliva *1+ 13

14 1.2.5 Výtlačný ventil Zabraňuje nežádoucímu vstřiku paliva a snižuje tlak ve vysokotlakém potrubí po ukončení výtlaku paliva, tím je jasně dána i doba vstřiku. Je otevírán tlakem paliva a uzavírán při poklesu tlaku ventilovou pružinou. Při sacím zdvihu čerpadla, kdy se nad píst nasává palivo je výtlačný ventil uzavřen. Výtlačné ventily mohou být: a) s rovnoobjemovým odlehčením (obr. č. 6) Po skončení výtlaku dochází ke zvětšení objemu ve vstřikovacím potrubí o tzv. odlehčovací objem, který se nemění ani s otáčkami ani s velikostí vstřikovaných dávek paliva. Nevýhodou těchto ventilů je, že nesplňují dopravní charakteristiky kladené na moderní vstřikovací čerpadla, proto jsou postupně nahrazovány ventily s rovnotlakým odlehčením. b) s rovnotlakým odlehčením (obr. č. 7) Zaručuje konstantní tlak ve vstřikovacím potrubí od ukončení vstřiku až po další otevření výtlačného ventilu. Kvůli značné složitosti, velkému počtu dílu a velkému prostoru nad ventilem se tyto ventily nehodí pro malá čerpadla. 1.3 Mechanická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva Používá se kvůli udržení stálých otáček motoru. Bez této regulace by otáčky motoru buď klesaly až do zastavení motoru nebo stoupaly až do maximálních otáček. U osobních automobilů se většinou používají kombinace všerezimového a odstředivého regulátoru. Druhy regulace jsou: výkonnostní (otáčková) - tato regulace nastavuje zcela sama bez cizího zásahu množství paliva potřebné k udržení otáček. omezovací - ovládá pouze volnoběžné a maximální otáčky. Mezi těmito otáčkami je regulátor mimo provoz. Množství vstřikovaného paliva závisí na poloze pedálu plynu, motor si mimo činnost regulátoru volí podle zatížení otáčky sám. všerežimová regulace - kombinací výkonnostního a omezovacího regulátoru. Regulátor ovládá tak jako u omezovací regulace volnoběžné a maximální otáčky. Ovládacím ostrojím však lze nastavit jednu nebo více pracovních hodnot, které jsou při změně zatížení udržovány v dané toleranci tak jako u regulace výkonnostní stupňová regulace - v zásadě je to výkonnostní regulace. Regulace probíhá v několika otáčkových stupních. V určitém rozsahu lze měnit otáčky plynule. Tato regulace je též nazývána rychlostní. regulace pro agregáty - používá se zejména u strojů, kde je důležité v různých stupních zatížení dodržení stejných otáček. Jedná se zejména o motory pro pohon elektrických točivých zdrojů Všerežimový odstředivý regulátor Je poháněn hřídelem od čerpadla a je uložen otočně na čepu, který je pevně spojen se skříní čerpadla. Ovládá velikost dodávky paliva díky mechanismu, který je tvořen spouštěcí, napínací a nastavovací pákou. Mechanismus mění polohu díky změně polohy regulačního pouzdra. Regulační pouzdro mění pohyb díky radiálnímu posuvu odstředivých závaží, které vyvolává jeho axiální pohyb. 14

15 Spouštění motoru Při spouštění motoru je odstředivé závaží (19) a regulační pouzdro (20) v klidové poloze. Páka pro spuštění (43), kterou pružina (44) tlačí k regulačnímu pouzdru se otáčí kolem bodu (M 2 ) a tlačí kulovým čepem do regulačního šoupátka (9). Jak je z obrázku patrné, tak musí píst rozdělovače (8) vykonávat největší zdvih, tím pádem je při startu motoru dodávána největší dodávka paliva. Maximální dávku lze nastavit pomocí nastavovacího šroubu (obr. č. 1, poz. 25), který pohybuje s nastavovací pákou (obr. č. 1 poz. 24). Pružina běhu naprázdno (48), která je mezi napínací pákou a regulační pružinou pohne již při malých otáčkách s napínací pákou, která se otáčí kolem bodu (M 2 ), tím se pohne i regulační šoupátko, to zapříčiní změnu velikosti dodávky paliva na volnoběžnou dávku (8) - píst rozdělovače (43) - spouštěcí páka (9) - regulační šoupátko (44) - pružina spouštěcí páky (12) - příčný přepouštěcí kanál (48) - pružina běhu naprázdno (19) - odstředivé závaží (a) - dráha spouštěcí páky (20) - regulační pouzdro (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) (42) - napínací páka (Z 1 ) - minimální zdvih (spouštění motoru) Obr. č. 8 Spouštění motoru [1] Regulace běhu naprázdno Po nastartování motoru a uvolnění akceleračního pedálu se ovládací páka (23) otočí k seřizovacímu šroubu volnoběžných otáček (33). Spouštěcí páka dosedá na výstupek na napínací páce. Napínací páka stlačí při dalším pohybu pružinu běhu naprázdno (48). Vzdálenost (c), která je mezi napínací pákou a pružinou běhu naprázdno se vymezí, napínací páka dosedne na čep a přesune regulační šoupátko do polohy pro běh naprázdno. Pokud píst udělá zdvih o délce (Z 2 ), dochází k přepouštění paliva. (8) - píst rozdělovače (9) - regulační šoupátko (12) - příčný přepouštěcí kanál (19) - odstředivé závaží (20) - regulační pouzdro (42) - napínací páka (43) - spouštěcí páka (44) - pružina spouštěcí páky (a) - dráha spouštěcí páky (48) - pružina běhu naprázdno (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) (Z 2 ) - minimální zdvih (běh naprázdno) Obr. č. 9 Běh naprázdno [1] 15

16 Regulace při provozních otáčkách Ovládací páka je v poloze, která odpovídá určitému počtu otáček a je nastavována akceleračním pedálem. Při větších otáčkách než volnoběžných vypadávají z regulace spouštěcí pružina a pružina pro běh naprázdno. Nyní má regulační funkci na starost regulační pružina. Změnou polohy akceleračního pedálu se mění poloha ovládací páky. Pohyb páky se přenáší na regulační pružinu, čímž se vyvolává větší síla než síla vyvolávaná odstředivými závažími. Tím pádem se regulační i spouštěcí páky pootočí okolo bodu (M 2 ) a svým pohybem pootočí regulačním šoupátkem do polohy pro plnou dodávku paliva, otáčky motoru rychle narostou. Až se vyrovná síla odstředivých závaží se silou pružiny, přesune se regulační šoupátko do polohy, která odpovídá daným otáčkám. Pokud otáčky klesnou, vzrostou i otáčky, které působí na odstředivé závaží, které tlačí regulační pouzdro (20) směrem doprava. Regulační pouzdro tlačí na páky, které se otáčejí kolem bodu M 2 a tlačí na regulační šoupátko, které se pohybuje směrem doleva, tím pádem je dodávaná menší dodávka paliva a otáčky klesají. Pokud otáčky motoru vzrostou nad maximální dovolenou hodnotu, tak bude síla vyvolaná odstředivým závažím tak velká, že posune regulačním pouzdrem tak moc, že páky posunou regulační šoupátko do polohy pro nulovou dodávku paliva. Pokud zatížení motoru vzrůstá, otáčky motoru klesají a regulační pouzdro vykonává pohyb směrem doleva a páky posunují regulační šoupátko doprava, čímž otáčky vzrostou. Pokud zatížení motoru vzrůstá a regulační šoupátko je v poloze pro maximální dodávku a otáčky i přesto klesají, tak je motor přetížený a řidič musí podřadit Omezovací odstředivý regulátor Konstrukce Od všerežimového odstředivého regulátoru se omezovací liší pouze v provedení regulační pružiny. V tomto případě je použita pružina tlačná, která je uložená ve vedení. Napínací páka a regulační pružina je spojena čepem Spouštění motoru Při spouštění motoru, jsou všechny části v klidu. Spouštěcí pružina (44) tlačí spouštěcí páku (43) na regulační pouzdro a díky kulovému čepu se regulační šoupátko posunuje doprava, je nastaveno na spouštěcí dávku Regulace běhu naprázdno (obr. č. 10) Při volnoběhu je ovládací páka přesunuta do polohy pro běh naprázdno. Při narůstajících otáčkách se zvedá i odstředivá síla odstředivého závaží (19), které pohne s regulačním pouzdrem směrem k spouštěcí páce, která vlivem síly odstředivého závaží překonává pružinu běhu naprázdno (48) a páka se otočí kolem kulového čepu a regulační šoupátko je posunuto do polohy pro volnoběžnou dávku paliva Regulace provozních otáček Se změnou polohy pedálu plynu se mění i poloha ovládací páky. Měkký přechod mezi volnoběžnými otáčkami a neregulovatelnou oblastí zajišťuje vložená pružina (51) na kterou působí napínací páka. Neregulovatelná oblasti je dosaženo po dosednutí napínací páky na osazení čepu (47). Velikost neregulovatelné oblasti je dána tuhostí regulační pružiny (22). Při změně polohy pedálu plynu se přenáší přímo na regulační šoupátko. Při otáčkách, které jsou nad maximální přípustnou hodnotou se vlivem síly vyvolané odstředivým závažím posune regulační pouzdro směrem doprava a překonává tuhost regulační pružiny. Regulační pouzdro pak posune pákami, které se otočí přes kulový čep a posunou regulační šoupátko směrem ke klesající dodávce paliva. 16

17 1.4 Přesuvník vstřiku (obr. č. 11) Je umístěn ve spodní části vstřikovacího čerpadla. S rostoucími otáčkami čerpadla roste tlak paliva v čerpadle. Tento tlak paliva je přiveden kanálkem v pístku (55) a působí na píst proti pohybu pružiny. Se zvyšujícím se tlakem paliva se posouvá píst předsuvnou vstřiku. Tento pohyb se přenáší přes smykadlo (52) a čep (53) na kladkový kruh (6) a tímto kruhem pootáčí o úhel předvstřiku, tzn., že čím větší jsou otáčky čerpadla, tím větší je tlak paliva v čerpadle a tím více se posune píst přesuvníku vstřiku (54) a tím více se natočí kladkový kruh a palivo se začne vstřikovat do spalovacího prostoru dříve. (6) - kladkový kruh (6a) - kladka (7) - axiální vačka (8) - píst rozdělovače (52) - smykadlo (53) - čep (54) - píst přesuvníku vstřiku Obr. č. 12 Umístění přesuvníku vstřiku * Příslušenství vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (22) - regulační pružina (42) - napínací páka (58) - membrána (59) - tlačná pružina (60) - řídicí kužel (61) - kolík (62) - dorazová páka (64) - přípojka (65) - nastavovací čep (M 1 ) - otočný bod páky (62) Obr. č. 13 Zařízení pro korekci paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) [1] Korekce dodávky paliva v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla (LDA) Tato korekce přizpůsobuje v závislosti na plnícím tlaku turbodmychadla plnou dávku paliva. LDA je zkratka německého slova LadeDruckAbhängiger Vollastanschlag. 17

18 Konstrukce Je umístěno v horní části čerpadla. Zařízení LDA je rozděleno na 2 komory které rozděluje membrána (58). V horní části je přes přípojku (64) přiváděn tlak turbodmychadla a ve spodní části je tlak atmosférický. Tlak, který je přiváděn od turbodmychadla tlačí na membránu, která tlačí proti tlačné pružině (59). Předpětí tlačné pružiny lze nastavit šroubem. Membrána je pevně spojena s nastavovacím čepem (65) na kterém je řídicí kužel (60). Tvar řídicího kužele kopíruje kolík (61), ten přenáší pohyb na dorazovou páku (62). Dorazová páka mění polohu napínací páky (42) Princip činnosti Při nízkých otáčkách, kdy tlak vzduchu přiváděný od turbodmychadla nedokáže přetlačit membránu, se neprovádí žádna korekce. Korekce začne, až když tlak vzduchu přetlačí membránu, která se začne pohybovat proti tlačné pružině a tlačí do nastavovacího čepu. Vlivem tvaru řídicího kužele se mění poloha kolíku, který pootáčí s pákou dorazu. Páka dorazu se otáčí kolem bodu (M 1 ). Díky tažné pružině (22) dohází k tomu, že se napínací páka (42) spojí s dorazovou pákou, která tlačí na kolík, který kopíruje pohyb řídicího kuželu. Díky tomuto spojení se přenáší pohyb od kolíku až na napínací páku, která pohybuje s regulačním šoupátkem směrem do polohy zvětšující se dávky paliva. Při snižující se dávce paliva je tomu naopak Zastavení motoru Je nutno zajistit přerušení dodávky paliva. U těchto čerpadel lze použít mechanické nebo elektrické zastavení Mechanický způsob zastavení motoru Provádí se přes pákový mechanismus, který je umístěn na víku regulátoru. Mechanismus je tvořen vnější ovládací pákou stop (66) a vnitřní ovládací pákou stop (67). Řidič ovládá lanovým převodem vnější páku, která když se pootočí vlevo, tak vnitřní páka se pootočí vpravo a bude působit na spouštěcí páku (43). Spouštěcí páka se pootočí kolem bodu (M 2 ) a posune regulační šoupátko (9) do polohy pro nulovou dodávku paliva, tzn., že přepouštěcí kanálek bude trvale otevřen. (8) - píst rozdělovače (9) - regulační šoupátko (12) - příčný přepouštěcí kanál (42) - napínací páka (43) - spouštěcí páka (66) - vnější ovládací páka stop (67) - vnitřní ovládací páka stop (M 2 ) - otočný bod pro části (42), (43) Obr. č. 14 Mechanický způsob zastavení motoru (LDA) [1] 18

19 Elektronický způsob zastavení motoru (ELAB) Zkratka ELAB pochází z německého slova Elektrische Abstellvorrichtung. Tento způsob zastavení motoru funguje tak, že po vypnutí zapalování neprochází elektromagnetem (17) proud, takže nevzniká magnetické pole, tudíž se ventil neotevírá a ventilová pružina ho uzavře. Tím je přerušen přívod paliva z přívodního kanálu (10) do prostoru nad píst (41). (8) - píst rozdělovače (10) - přívodní kanál (17) - elektromagnet (18) - hlava rozdělovače (41) - vysokotlaký prostor Obr. č Elektrický způsob zastavení motoru (ELAB) [1] Další druhy příslušenství korekční zařízení pro zahrnutí vlivu změn atmosférického tlaku (ADA) zařízení pro změnu počátku dodávky paliva v závislosti na zatížení (LFB) zařízení pro usnadnění spouštění studeného motoru (KSB) zařízení pro omezení závislosti velikosti volnoběžných otáček na teplotě (TLA) 1.6 Elektronická regulace vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem paliva (EDC) EDC je z anglického slova Electronic Diesel Control. Reguluje činnost vstřikovacího čerpadla v celém režimu jeho pracovní činnosti. Elektronická regulace zohledňuje oproti mechanické regulaci daleko více požadavků, proto je kvalitnější. EDC zajišťuje dodávku paliva s takovou přesností, která je u mechanických regulátoru nedosažitelná. Obr. č. 16 Blokové schéma systému elektronické regulace EDC 19

20 1.6.1 Hlavní části systému EDC (obr. č. 16) Elektronická regulace EDC se skládá ze 3 hlavních části: Řídicí jednotka Snímače - zjišťují provozní podmínky a převádějí různé fyzikální veličiny na elektrické signály Řídicí jednotka - zpracovává informace ze snímačů a vytváří výstupní signály pro akční členy Akční členy přijímají signály z ŘJ a převádějí je na mechanický pohyb Nastavuje vstřikovač paliva a elektromagnetický ventil přesuvníku vstřiku. Dále může řídit systémy jako např. žhavení, recirkulace spalin, tlak turbodmychadla. Polohu nastavovače velikosti dávky paliva zajišťuje ŘJ pomocí snímače polohy regulačního šoupátka který je tvořen potenciometrem. Ten v závislosti na poloze mění svůj elektrický odpor. Nastavovač regulačního šoupátka je proveden elektromagnetem a regulační šoupátko se nastavuje taktováním Nastavovací ústrojí Čep nastavovacího ústrojí je spojen s regulačním šoupátkem (9) a mění jeho polohu, tím odkrývá nebo zakrývá přepouštěcí kanálek. Pomocí vhodného snímače je snímán úhel natočení, a tedy také dodávky paliva, která odpovídá určitým otáčkám. (8) - píst rozdělovače (68) - snímač polohy regulačního šoupátka (9) - regulační šoupátko (69) - elektromagnetické ovládání změny dodávky paliva (17) - elektromagnetický zastavovací ventil (70) - elektromagnetický ventil pro regulaci počátku vstřiku Obr. č. 17 Nastavovací ústrojí velikosti dodávky paliva * Regulace počátku vstřiku K regulaci se používá přesuvník vstřiku. Tlak paliva je ovládán elektromagnetickým ventilem (obr. č. 17, poz. 70). Pokud je ventil otevřen tak je tlak paliva nízký a předstih je malý, po uzavření ventilu dojde ke zvýšení tlaku a zvětšení předvstřiku. Činnost elektromagnetického ventilu zařizuje ŘJ. 20

21 2 Vícepístová radiální vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva Byla vyvinuta pro rychloběžné vznětové motory s přímým vstřikem paliva. Jsou schopna vyvinout tlak až 1850 bar, běžně se však pohybují okolo 1500 bar. Od roku 2010 se vyrábí už jen čerpadla typu VR MV. Tyto čerpadla jsou pro přímý vstřik paliva, jejich maximální vstřikované množství paliva je 135 mm 3, jejich maximální otáčky 4500 ot/min a jejich maximální výkon na válec je 50 HP. Nejpoužívanější čerpadlo je VP44 (Obr. č. 31), někdy též označováno VR44. Toto čerpadlo má elektronickou regulaci EDC (1) - palivová nádrž (5) - vysokotlaké palivové potrubí (2) - pomocné čerpadlo umístěné v nádrži (6) - vstřikovač (3) - jemný čistič paliva (7) - řídicí jednotka motoru (4) - rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty Obr. č. 18 Palivová soustava s radiálním vstřikovacím čerpadlem a rozdělovačem paliva * Nízkotlaká část vstřikovacího čerpadla Nízkotlaká část má za úkol zajistit dostatečné množství paliva pro vysokotlakou část. Hlavní části jsou lamelové dopravní čerpadlo, redukční ventil a přepouštěcí ventil Přepouštěcí ventil (obr. č. 19) Má stejný úkol jako škrtící tryska u jednopístových rotačních čerpadel. Zajišťuje chlazení a odvzdušnění vstřikovacího čerpadla. Palivo přes něj odtéká zpět do palivové nádrže. Uvnitř ventilu je pružina (2), která tlačí na kuličkový ventil (2). Pokud tlak paliva překoná sílu pružiny, kuličkový ventil se nadzvedne a palivo odtéká přes zpětné potrubí do nádrže. Ve ventilu je umístěna ještě škrtící tryska, která má velmi malý průměr a je vyústěná do zpětného potrubí. Je to kvůli samočinnému odvzdušnění nízkotlakého okruhu. 21

22 2.2 Vysokotlaká část vstřikovacího čerpadla Vysokotlaká část má za úkol vytvořit dostatečně vysoký tlak potřebný pro vstřikování. Dochází zde i k rozdělování a odměřování dávky. Do vysokotlaké části patří vysokotlaké čerpadlo (13), výtlačný ventil (6), vysokotlaký elektromagnetický ventil (5), těleso rozdělovače paliva (14) a řídicí jednotka (2) Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty Má za úkol vytvořit tlak potřebný pro vstřikování paliva. Čerpadlo je poháněno hnacím hřídelem (19), na jehož konci jsou vodicí drážky (16) ve kterých jsou posuvně uložená zdvihátka (17) s kladkami (15). Kladky se pohybují po vnitřní dráze prstence (9), ve kterém se pohybuje hnací hřídel. Prstenec má radiální vačky, jejichž počet odpovídá počtu válců motoru. Ve vysokotlakém čerpadle je i rozdělovací hřídel (4), kterou pohání hnací hřídel pomocí unášeče, který zapadá do vodicích drážek (16). V rozdělovacím hřídeli jsou radiální písty (3), které se opírají o zdvihátka (17) a kopírují prstenec (9). Vysokotlaký prostor (18) se střídavě zmenšuje a zvětšuje. (3) - radiální píst (16) - vodicí drážka hnacího hřídele (4) - rozdělovací hřídel (17) - zdvihátko (9) - prstenec s vnitřními radiálními vačkami (18) - vysokotlaký prostor (15) - kladka (19) - hnací hřídel čerpadla Obr. č. 20 Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty [2] Rozdělování paliva Rozdělování paliva se provádí prostřednictvím tělesa rozdělovače paliva. Rozdělování paliva se dělí do dvou fází a to fáze plnění a výtlačná fáze Fáze plnění - ventil je otevřen a radiální písty jsou tlačeny od osy rozdělovacího hřídele. Přes nízkotlaký přívod, kruhový kanálek a jehlu ventilu proudí palivo ze skříně čerpadla do kanálku v rozdělovacím hřídeli a plní vysokotlaký prostor. Přebytek paliva odtéká zpět do skříně čerpadla přes kanálek. Výtlačná fáze - ventil je uzavřen a radiální písty jsou díky radiálním vačkám tlačeny k ose rozdělovacího hřídele a palivo je stlačováno. Rotační pohyb rozdělovacího hřídele propojí vysokotlaký prostor s rozdělovacím kanálkem a palivo je vytlačováno pod vysokým tlakem přes výtlačný ventil, výtlačné hrdlo a vysokotlaké potrubí ke vstřikovačům. Počet výtlačných kanálku je stejný jako počet válců motoru. 22

Palivové soustavy vznětového motoru

Palivové soustavy vznětového motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.1.2014 Název zpracovaného celku: Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových.

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 17 Elektro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

18.4. Kulisový mechanismus

18.4. Kulisový mechanismus zapis_kinematicke_mechanismy_208/2012 STR Cd 1 z 6 18.4. Kulisový mechanismus Mění otáčivý pohyb na #1 pohyb nebo naopak Průběh rychlosti přímočarého pohybu je #2 než u klikového mechanismu 18.4.1. Kulisový

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy vznětových motorů a elektronická regulace. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy vznětových motorů a elektronická regulace. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Koncepční řešení laboratoře palivových soustav vznětových motorů Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MOTOROVÉ VOZIDLO STROJOVÝ SPODEK KAROSERIE POHÁNĚCÍ

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13

Emisní předpisy... 11 Měření emisí... 13 Obsah 1 Palivo a emise....................................... 11 Emisní předpisy.......................................... 11 Měření emisí............................................. 13 2 Z ûehovè a vznïtovè

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

12. Hydraulické ventily

12. Hydraulické ventily zapis_hydraulika_y - Strana 1 z 6 12. Hydraulické y Principiálně jsou obdobné pneumatickým, ale jsou #1 (větší tlaky) 12.1. Cestné y ( #2 ) Mění #3 proudění kapaliny a tím směr pohybu pístů ve válcích

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0

BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 7 Lambda

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 8 Vstřikovací

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové techniky Palivové systémy vznětových motorů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru, Metodika měření měření převodového poměru, měření setrvačné hmotnosti vozidla, menší motory se roztáčejí elektromotory, větší motory se roztáčí motorem vozidla, vlastní akcelerace měřeného motoru, měření

Více

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WEH 22 Q-HYDRAULIKA velikost 22 do 28/35 MPa do 450 dm 3 /min WK 304/21022 2004 Přímočaré šoupátkové rozvaděče jsou používány k řízení směru proudu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 19 Snímač

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více