Dig. fotografie a GPS - využití ve škole. Jiří Sumbal ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dig. fotografie a GPS - využití ve škole. Jiří Sumbal sumbal@zsalsova.cz ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 www.zsalsova.cz"

Transkript

1 Dig. fotografie a GPS - využití ve škole Jiří Sumbal ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

2 z obsahu prezentace využití digitální fotografie a GPS ve výuce: ukázky z hodin ICT i jiných: projekt Geoinformatika populární a hravá praxe: jak na metadata v Zoner Photo Studiu? informatiky jiných předmětů fotografická vycházka s GPS virtuální autotuning další Institut geoinformatiky Hornicogeologické fakulty VŠB TU Ostrava zápis poznámek klíčová slova zeměpisné souřadnice využití

3 Digitální fotografie ve výuce informatiky počítačová grafika jako samostatný předmět volitelný předmět kroužek součást výuky informatiky klasická výuka po tématech projektová výuka integrace digitální fotografie mezi ostatní programy

4 Motivace žáků praktické téma užitečné i pro doma, hobby atraktivní výlety, exkurze spojené s fotografováním

5 Informatika = práce s informacemi zadávání doplňujících informací (EXIF) vyhledávání informací (klíčová slova) třídění informací využití informací ve fotografiích

6 Příklady projektů z hodin informatiky lyžařský kurz zpracování fotografií článek + foto prezentace pozvánka na prezentaci - plakát tablo památka na školní docházku (prezentace deváťáků o své třídě obsahující fotografie i videoukázky) reklama využití počítačové animace a digitální fotografie při tvorbě reklamního klipu

7 Další příklady z hodin informatiky zasedací pořádek netradičně (s fotografiemi) tvorba vizitek kalendáře ZPS: Publikovat, Kalendáře

8 Techniky fotografování soutěž Král fotografie fotografické workshopy

9 Počítačová grafika a digitální fotografie ve výuce ostatních předmětů informatika: teorie a základní principy a dovednosti ostatní předměty: praktické využití

10 Začlenění do procesu výuky při přípravě učitele tvorba fotografických podkladů pro výuku např. v zeměpise nebo přírodopise ve vlastní výuce v samostatné práci žáků související s výukou referáty, seminární práce

11 Digitální fotografie ve výuce - organizační formy klasická hodina s papírovými výtisky, fotografiemi hodina s využitím projekce (PC + dataprojektor nebo TV, DVD, video...) hodina v počítačové učebně výprava do terénu

12 Použití fotografií ve výuce elektronický výstup: práce žáků s počítači učitelský počítač + dataprojektor ZPS: Publikovat, Promítnout obrázky DVD přehrávač ZPS: Publikovat, DVD promítání papírový výstup: vytištěné fotografie k prohlédnutí fotografie jako součást pracovních listů

13 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Zeměpis, Vlastivěda: fotografie z různých regionů ČR i ze zahraničí (zdroj fotografií: učitel, žáci, Internet)

14 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Přírodopis, Přírodověda: fotodokumentace přírodnin v okolí školy, z výletu

15 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Dějepis, Vlastivěda prezentace Historické stavby v našem okolí, ukázky fotografií stavebních slohů z naší vlasti i z ciziny

16 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Rodinná výchova Naše rodina (rodokmen s fotografiemi) dědeček: Jakub Novák babička: Helena Nováková dědeček: Petr Kukačka babička: Vilma Kukačková otec: Jiří Novák matka: Jana Nováková bratr: Petr Novák já: Jan Novák sestra: Pavla Nováková

17 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Občanská výchova projekt Místo podle mých představ počítačová úprava fotografie vybraného místa v naší obci

18 Příklady využití digitální fotografie ve výuce Výtvarná výchova digitální fotografie jako umění

19 Samostatná práce - zeměpis Českomoravská vrchovina způsob zpracování: fotografie k promítání text s fotografiemi - ukázka prezentace - ukázka WWW stránky ukázka ZPS: Publikovat, Vytvořit galerii HTML

20 Ukázky projektů fotografické vycházky s GPS Den jazyků virtuální tuning fotokomiks píšeme noviny

21 Mezipředmětové vztahy ukázka projektu FOTOGRAFICKÁ VYCHÁZKA s GPS 21

22 Zadání Zmapujte pomocí digitálního fotoaparátu a GPS zajímavé přírodniny (1. vycházka) nebo historické památky (2. vycházka) v Kopřivnici a v nejbližším okolí. 22

23 Zadání Zmapujte pomocí digitálního fotoaparátu a GPS zajímavé přírodniny (1. vycházka) nebo historické památky (2. vycházka) v Kopřivnici a v nejbližším okolí. Získané údaje zpracujte v tabulkové formě (náhled fotografie, který bude odkazem na originální snímek, popis fotografovaného objektu, údaje o poloze a nadmořské výšce). 23

24 Doplňkové úkoly spočítejte průměrné rychlosti vašeho pohybu v jednotlivých úsecích vycházky, graficky znázorněte výškový profil trasy, vložte do tabulky mapku se zakreslenou trasou, vytvořte webovou fotogalerii s odkazy na mapu. 24

25 Cíl vycházky naučit se používat GPS zdokonalit se v použití digitálního fotoaparátu a ve zpracování snímků v počítači naučit se spojit GPS údaje s fotografií a toto spojení využít 25

26 Použité nástroje software: Zoner Photo Studio 9 (10) Map Source (Touratech Quo Vadis) hardware GPS Garmin zapůjčeno fotoaparáty školní i vlastní 26

27 Začlenění do školního vzdělávacího programu Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce (téma Využití digitálních technologií) 27

28 Mezipředmětové vztahy Člověk a příroda Zeměpis: zeměpisné souřadnice, nadmořská výška, mapa, měřítko mapy, značky a symboly na mapách Fyzika: měření okamžité rychlosti pomocí GPS, výpočet průměrné rychlosti v jednotlivých úsecích trasy rozdíl mezi okamžitou a průměrnou rychlostí Přírodopis: téma jedné z vycházek lze např. sledovat závislost výskytu různých druhů rostlin na nadmořské výšce 28

29 Mezipředmětové vztahy Matematika a její aplikace: princip určení polohy a nadmořské výšky pomocí měření vzdálenosti od několika družic Člověk a společnost Dějepis: téma jedné z vycházek, mapovali a dokumentovali jsme historické objekty ve městě a v okolí Výchova k občanství: poznávání obce, regionu. 29

30 Mezipředmětové vztahy Umění a kultura: fotografování architektury a staveb rozlišování stavebních slohů. Člověk a zdraví tělesná výchova: vycházka, pohyb v přírodě. 30

31 Časový plán příprava (teorie, princip fungování GPS, vysvětlení cíle vycházky, rozdělení úkolů) 1 hod., vycházka 2 hod. v jednom bloku, zpracování získaných údajů na počítačích 2 hod., prezentace výsledků 1 hod. 31

32 Lidské zdroje žáci dvou 8. tříd 2 učitelé informatiky 32

33 Fotodokumentace vycházky 33

34 Fotodokumentace vycházky 34

35 V průběhu vycházky fotografování ruční zapisování souřadnic určování nadmořské výšky a porovnání s turistickými údaji 35

36 Přírodopisné zaměření příroda na podzim stromy jedovaté byliny skalní útvary 36

37 Historické zaměření informace o historických objektech: kostel, Husova lípa, hrad Šostýn 37

38 Zpracování výstupů z vycházky v hodinách informatiky: stažení a zpracování dig. fotografií stažení údajů z GPS propojení údajů z GPS s digitálními fotografiemi v Zoner Photo Studiu 9 nebo 10 tvorba výškového profilu a výpočet průměrných rychlostí v tabukovém procesoru provázání tabulek a fotografií pomocí odkazů www stránky 38

39 Přenos informací z GPS do PC 1. Ručně ze zapisovaných údajů: do tabulky do fotografie 39

40 Přenos informací z GPS do PC 2. Elektronicky: GPS -> program MapSource export záznamu trasy z programu do souboru načtení záznamu trasy v Zoner Photo Studiu a přiřazení do EXIF

41 Zpracování digitálních fotografií načtení do PC výběr vhodných fotografií výřezy a úprava velikosti popis fotografií přiřazení zeměpisných souřadnic nalezení fotografovaného místa na mapě export do www 41

42 Zpracování digitálních fotografií ukázka

43 Zpracování dalších informací tvorba výškového profilu srovnání s profilem z GPS tabulka průměrných rychlostí v jednotlivých úsecích vložení náhledů fotografií a odkaz na velké fotografie zkopírování mapy a nakreslení trasy export do www 43

44 Zpracování dalších informací ukázka 44

45 Informační vsuvka nemáte ve škole přístroj GPS? jste z Moravskoslezského kraje? využijte nabídku z VŠB TU Ostrava! projekt

46 A pokračujeme! Další ukázky ze školní praxe:

47 Den jazyků 2005 mezipředmětový projekt v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 rozsah: celý 2. stupeň náplň: žáci rozdělení do týmů výtvarně vyjadřovali vylosované slovo v různých jazycích

48 Den jazyků 2005 etapy projektu překlady vybraného slova internet, slovníky výtvarná realizace fotodokumentace všech výtvorů zpracování fotografií žáky v hodinách cizích jazyků a informatiky: opatření digitálních fotografií popisy tvorba WWW stránek vystavení na www stránkách školy

49 Den jazyků výstupy vše na WWW stránkách hodnocení žáky a učiteli vyhodnocení a ocenění ZPS: Publikovat Vytvořit galerii HTML

50 Den jazyků výstupy fotografie s popisy v EXIF využití v informatice i v cizích jazycích vyhledávání práce s informacemi ZPS: Informace Informace o obrázku Panel pro popis fotek Organizovat Najít

51 Virtuální tuning informatika, 7.ročník úpravy dig. fotografií inspirace: článek Super káry v počítači virtuální tuning časopis ABC 21/07 detail.php?id=9993 a co děvčata?

52 Použité nástroje ZPS nástroje z panelu: klonovací razítko žehlička štětec laso kouzelná hůlka nabídka Upravit: Efekty Vylepšit obraz, Rozmazat Velikost plátna Okraje a rámečky Ostatní, Obrázek do obrázku

53 Virtuální tuning - výstupy

54 Virtuální tuning - výstupy

55 Virtuální tuning - výstupy

56 Virtuální tuning - výstupy

57 Virtuální tuning - výstupy

58 Virtuální tuning - výstupy

59 Virtuální tuning - výstupy

60 Virtuální tuning - výstupy

61 Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA tématický okruh tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 61

62 Tvorba fotokomiksu fotografování úprava fotografií v Zoner Photo Studiu zpracování v Zoner Callistu 62

63 Titulky k článkům a popisky k fotkám v novinách Předmět: ČJ Cíle: na základě práce s digitálním fotoaparátem si uvědomit význam fotografie v novinách či časopisech, možnosti manipulace s realitou, vyhotovení titulní (či jiné) strany novin s jejich názvem a fotkami. 63

64 Postup práce: 3 vyuč. hodiny: žáci prošli určenou trasu v okolí školy, každý vyfotil 6 fotek fotky staženy do PC, vytištěny žáci připravovali titulní stranu novin (papír + nůžky + lepidlo) 64

65 Fotodokumentace z projektu

66 Praxe: jak na metadata v ZPS? co jsou to metadata? zadání metadat využití metadat

67 Metadata Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogový lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize uložené na lístku. Metadata mohou sloužit např. k snadnému vyhledávání. zdroj: 67

68 Metadata v digitální fotografii EXIF: specifikace pro formát metadat, vkládaných do souborů digitálními fotoaparáty JPG, TIFF v EXIF je i prostor pro ukládání zeměpisných souřadnic 68

69 Popis fotografií Ukázky: popis 1 fotografie panel pro popis fotek hromadné přiřazení informací změna data / času najdi a nahraď hodnocení

70 Klíčová slova co to je? třídění do složek přidávání nálepek ukázky: dialogové okno panel klíčových slov vytvoření vlastních klíčových slov import klíčových slov

71 Digitální foto + GPS: jak to funguje? fotografie: digitální fotoaparát počítač navigační údaje: přístroj GPS spec. software počítač výsledkem soubor ve speciálním formátu = tracklog (záznam trasy) 71

72 Spojení GPS + PC 72

73 Digitální foto + GPS: jak to funguje? Zoner Photo Studio 9 nebo 10: spojení fotografie a GPS vložení do EXIF společný jmenovatel = čas 73

74 Digitální foto + GPS ukázky: zadání informace GPS: ručně z mapy ze záznamu trasy nalezení fotografie na mapě 74

75 Využití údajů v EXIF ukázky: hledání fotografií všechny fotky z okolí filtrování výstupy: promítání PDF promítání DVD promítání tisk www stránky

76 Závěr děkuji za pozornost kontakty:

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova.

Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova. 1. Osnova 1. Osnova...2 2. Úvod...3 3. Obecný cíl vzdělávání...3 4. Rozvíjené kompetence...3 5. Hlavní myšlenka...3 6. Časová dotace...3 7. Klíčové zásady realizace:...3 8. Požadavky na realizaci:...3

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku

Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku Obsah seznamu námětů závěrečných prací (uspořádáno dle oblastí ŠVP v abecedním řazení) Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)... 1 Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více